ARTIKEL. Effektfuld træning. Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARTIKEL. Effektfuld træning. Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb"

Transkript

1 ARTIKEL Effektfuld træning Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb

2 EFFEKTFULD TRÆNING ARTIKEL Effektfuld træning Af Cecilie van Loon, Implement Consulting Group Indledning Kender du oplevelsen af at deltage i undervisning, hvor du har siddet ned hele dagen og lyttet og set på utallige PowerPoint-slides? Hvor der har været (for) langt mellem pauserne? Hvor involveringen fra deltagerne har begrænset sig til et par spørgsmål fra plenum ved slutningen af nogle lange oplæg? Hvor formålet med undervisningen var uklart, og hvor du ikke kan se relevansen og anvendeligheden af undervisningen i din hverdag? Hvor du er kommet hjem og ikke har vidst, hvor og hvordan du skulle bringe de nye værktøjer i spil? Har du oplevet blot nogle af de nævnte elementer, er du ikke den eneste! Heldigvis sker der hele tiden en udvikling af undervisningsformer og -metoder, så det sjældent er helt så grelt, som beskrevet, men der er stadig plads til forbedringer og udvikling af træningsdisciplinen. Denne artikel handler om at sætte træningsdisciplinen (se boks) i fokus og give dig inspiration til at udvikle og forbedre din egen trænerpraksis. Første skridt er at blive eksplicit om egen praksis som træner og vide, at de valg, du træffer i designfasen og under træningen, skal være bevidste valg, der understøtter formålet med træningen. Artiklen vil give dig brugbare redskaber til at forstå trænerrollen, den basale voksenpædagogik og til at designe læringsforløb med effekt. Nyere forskning viser, at effekt og læring fra traditionelle kurser er minimal, hvis man udelukkende baserer et læringsforløb på et enkelt kursus eller enkeltstående moduler og ikke designer læringen som et forløb med fokus på før, under og efter. Artiklen har derfor en række konkrete bud på, hvordan du designer effektfulde læringsforløb. Artiklen henvender sig til undervisere, interne og eksterne konsulenter, der har elementer af træning og design af træning som en del af deres arbejde, fx i forbindelse med forandringsprojekter, afholdelse af workshops, processer og deciderede træningsopgaver (artiklen er en af tre artikler, der behandler de tre konsulentroller: rådgiver, træner og facilitator). I Implement bruger vi ordene træning, trænerrolle og træningsdesign frem for ordet undervisning. Det gør vi, fordi der i ordet træning er et element af noget aktivt, og fordi det er deltagerens læring, der er i fokus. Endvidere relaterer ordet undervisning sig traditionelt set til klasselokaleformen, hvor træning også er det, der foregår on-the-job og i praksis. Ordet undervisning er et vidt begreb og omfatter både læringsformer i folkeskolen, gymnasiet og universiteternes forelæsningsform. Særligt forelæsningsformen på de højere uddannelsesinstitutioner vil vi gerne differentiere os fra. Derfor brugen af ordet træning. Artiklen er opbygget af tre dele: trænerrollen og basal voksenpædagogik, design med fokus på læring og effekt samt design af selve træningssituationen. Trænerrollen og basal voksenpædagogik Trænerrollen faglig dybde og processuel styrke Rollen som træner er karakteriseret ved både at have fokus på fagspecifikke kompetencer og processuelle kompetencer, se figur 1. I det fagspecifikke ligger en særlig viden og kendskab til det emne, der skal trænes i, som netop du har. Samtidig har du i lige så høj grad brug for processuelle kompetencer i træningssituationen, det vil sige at kunne håndtere den dynamik, der er blandt deltagerne, de konflikter, der opstår, samt beherske spørgeteknikker og -metoder til at skabe tryghed, refleksion, stemning og energi blandt deltagerne. Som træner vil du derfor både have brug for at kunne give ekspertsvar, sætte gang i refleksion og håndtere det, der sker i lokalet. Trænerrollen har således både noget til fælles med rådgiverrollen og facilitatorrollen. Rådgiverrollen har et noget større fokus på ekspertviden og det at give svar og i mindre grad det processuelle. Facilitatorrollen har derimod et primært fokus på det processuelle og i meget lille grad på at give svar (dele af den processuelle værktøjskasse er ens for såvel facilitator- som trænerrollen). 2 Effektfuld træning

3 I trænerrollen vil din opgave være at træne mennesker i enten ny viden, holdninger og/eller ny eller anderledes adfærd. Vi ser de tre elementer som selvstændige, men afhængige af hinanden. Mere eller ny viden sikrer hverken øget læring eller ændret adfærd. Derfor praktiserer vi alle tre og fylder ikke kun viden på, men ser viden som en del af det at kunne ændre adfærd eller holdninger. Når vi eksempelvis træner i forandringsledelse, vil der være en præsentation af forskellige tilgange og skoler på området (viden), der vil være refleksion over egen praksis i forhold til anvendelse af tilgangene (holdning). Endelig vil der være praktiske øvelser med deltagernes egne cases for at sikre, at deltagerne ved, hvordan de selv kan anvende værktøjerne på problemstillinger fra deres dagligdag (adfærd). Eksempelvis træning af spørgeteknik, udarbejdelse af milepælsplan på eget projekt, design af eget møde eller workshop. Kend den basale voksenpædagogik Når du skal træne voksne, er der en række principper, der er gode at kende. Indtænker du dem i dit design og på selve træningsdagene, er du godt på vej til at skabe et godt læringsmiljø for dine deltagere på dagen(e). 1. Voksne lærer, hvis de har lyst og føler et behov for at lære 2. Voksne lærer ved at kæde læringen sammen med tidligere, nuværende eller fremtidige oplevelser 3. Voksne lærer ved at øve det, de har lært 4. Voksne lærer gennem hjælp og støtte 5. Voksne lærer i et uformelt og trygt miljø (Knud Illeris: Læring (1999) og Læreprocesser i arbejdslivet (2004)) Fagspecifikke kompetencer Processuelle kompetencer I det følgende uddybes de fem principper med eksempler på strategier, du kan bruge for at imødekomme dem. (1) Voksne lærer, hvis de har lyst og føler et behov for at lære Det er alment kendt, at voksne kun deltager i kompetenceudvikling, hvis det bidrager til deres faglige eller personlige udvikling, karriere eller øvrige livssituation og dermed har et tydeligt formål eller mening for den enkelte. Den ideelle situation er selvfølgelig, når deltagerne på dit hold møder engagerede op og står og tripper for at anvende forløbets redskaber. Dette er dog ikke altid tilfældet, men der er meget, du som træner kan gøre for at skabe lyst og behov for læring. Du kan fx arbejde med deltagernes forventninger før, under og efter dit forløb. Idéer til at skabe lyst og behov inden forløbet: Rådgiver Du kan sende inspirerende velkomstmails ud til deltagerne, fysiske breve, links til videoer, en lille tegneserie eller et postkort, hvor du beskriver et tydeligt formål, de læringsmål, forløbet Træner Figur 1. De almene og de fagspecifikke konsulentkompetencer Facilitator har (dvs. hvad skal deltagerne vide og kunne, når forløbet er slut), samt refleksionsspørgsmål til deltagerne, fx: Hvad vil du gerne lære på forløbet?, Hvad ser du særligt frem til?, Hvad undrer du dig over ved forløbet? osv. En kollega, der skulle lave et træningsforløb i forandringsledelse, sendte i et velkomstbrev en tandpastatube ud til deltagerne og bad dem bruge den. Ved introduktionen til forløbet var situationen den, at ganske få havde brugt tandpastaen. Der var nemlig ikke et tydeligt formål eller mening med, hvorfor den skulle anvendes, og mærket var nyt og smagen anderledes end den vante tandpasta. Læringen var desuden, at deltagerne selv skulle opleve at blive udsat for en forandring. På den måde skabtes en teaser til træningen. En god idé er også at afholde et fælles kickoff-forløb for deltagerne og deres ledere, hvor formål og selve forløbet præsenteres i sin helhed. Her får deltagerne mulighed for at byde ind med deres forventninger, påvirke forløbets indhold samt lære dig og de andre deltagere bedre at kende. Implement Consulting Group 3

4 EFFEKTFULD TRÆNING ARTIKEL Iscenesætter du dit kickoff rigtigt, har du allerede skabt interesse og ejerskab ikke blot hos deltagerne, men også hos deres ledere hvilket er centralt, hvis du vil sikre transfer mellem forløbet og deltagernes hverdag. Idéer til at skabe lyst og behov under forløbet: Når du har budt deltagerne velkommen og præsenteret formål og program, kan du bede dem reflektere over, hvor de ser anvendelse og relevans af forløbet i deres hverdag (dette kobler sig også til punkt 2 om at kæde læring sammen med tidligere, nuværende eller fremtidige oplevelser). Selvom du har gjort dit forarbejde grundigt og godt, så kan der alligevel være deltagere, der spørger dig: Hvordan giver det her forløb egentlig mening for mig i mit job?. Eller: Hvad kan jeg bruge det til?. Det kan opleves som ubehageligt at få et sådant spørgsmål, og det er derfor vigtigt ikke at gå i forsvar, men rent faktisk at gå med modstanden. Det er her, dine processuelle kompetencer som træner skal udfolde sig. Du skal hilse et sådant spørgsmål velkommen, da der med garanti er mere end en blandt deltagerne, der har tænkt det samme, men som ikke har samlet sig mod til at spørge dig. Så vær glad for, at du bliver spurgt, sig tak, og gå så med modstanden. At gå med modstanden vil sige at være nysgerrig og spørge ind til udsagnet. Fx ved at sige: Fortæl lidt mere om dine tanker her hvor er det, du har særlig svært ved at se meningen?. Hvis det skulle give mere mening for dig, hvad skulle forløbet så indeholde?. Ofte får I en konstruktiv dialog på baggrund af din nysgerrighed over for deltageren, og det kan være en god idé at samle op på jeres snak i en pause, hvor du kan tale med vedkommende en til en. Der kan være situationer, hvor deltageren er fejlcastet til at deltage, og det må du tage hånd om med vedkommende. Ved at tage hånd om sådanne spørgsmål får du også skabt grobund for et uformelt og trygt læringsmiljø, jf. punkt 5. Du kan også bruge lokalet til at skabe en stemning, når deltagerne ankommer (se mere under afsnittet Brug dit lokale ). Sidst, men ikke mindst, så vis selv din begejstring og dit engagement. Det, at du brænder for det faglige indhold, deltagernes læring og forløbet, smitter af på deres lyst til at lære. 2) Voksne lærer ved at kæde læringen sammen med tidligere, nuværende eller fremtidige oplevelser Det betyder, at du skal være sensitiv over for at tilpasse dit indhold og din proces til deltagernes situation, erfaringsniveau og særlige kompetencer samt skabe anledninger, hvor deltagerne kan reflektere over, hvordan indholdet og forløbets redskaber relaterer sig til deres egne oplevelser. Det handler også om at bruge deltagernes egne cases og eksempler, der kobler sig til deres hverdag, så du øger transfer, dvs. overførbarhed til deltagernes praksis. Bjarne Wahlgren, der er centerleder for Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK) på DPU og forsker i transfer mellem uddannelse og arbejde, siger, at: Det handler om at inddrage praksis i undervisningen og træne det lærte i forhold til forskellige anvendelsessituationer. Jo mere undervisningen inddrager elementer fra anvendelsessituationen, jo højere transfer. Og jo mere varierede eksempler, der inddrages, jo bredere transfer. ( Transfer kræver træning, Asterisk, november 2009) (3) Voksne lærer ved at øve det, de har lært Det betyder, at du altid skal have et element af træning eller øvelse af det, du præsenterer. Faktisk viser forskning, at vi husker: 10% af det, vi læser 20% af det, vi hører 30% af det, vi ser 50% af det, vi ser og hører 60% af det, vi spejler 80% af det, vi siger 90% af det, vi siger og gør Så hvis du ønsker læring, så er det ud med de lange foredrag og oplæg og ind med korte, præcise oplæg og øvelse af det præsenterede. The American Society for Training and Development (ASTD) har gennem flere år gennemført et uddannelsesforløb for trænere med titlen Telling ain t Training, der fint illustrerer pointen om, at hvis vi vil træne, så er det ikke nok at fremlægge. (4) Voksne lærer gennem hjælp og støtte Under selve træningen skal du være tilgængelig for deltagerne, når de fx er ude og træne i grupper. Eller sidder og løser opgaver ved bordene. Det er ikke altid, at deltagerne opsøger træneren, hvis de har behov for hjælp til en øvelse, men sørger du for at komme rundt til deltagerne, mens de arbejder, er der med garanti nogle spørgsmål til dig. På samme tid kan du give deltagerne konkret, kærlig og konstruktiv feedback og sikre, at de er på rette spor i opgaveløsningen. Er I to eller flere trænere, kan I fordele grupper mellem jer, så I kan skabe en særlig relation til grupperne og kendskab til deres arbejde. Det er også en god idé at tilskynde deltagerne til at hjælpe og støtte hinanden undervejs, således at der skabes samarbejde og holdånd. Du kan også give erfarne 4 Effektfuld træning

5 deltagere en rolle som ressourcepersoner, man kan spørge om hjælp. (5) Voksne lærer i et uformelt og trygt miljø Skabelsen af et trygt miljø er dit ansvar som træner. Man kan sagtens lære noget under utrygge omstændigheder. Faktisk tyder meget på, at vi lærer og husker det, der sker under omstændigheder, hvor vi har været utrygge, bange eller på anden måde ude af vores komfortzone, overordentligt godt. Det er bare ikke den type læring, vi ønsker at skabe på træningsforløb, da læring under sådanne omstændigheder altid vil forbindes med negative følelser. Tænk blot på dem, der har haft dårlige oplevelser med undervisning fra deres skoletid, og som derfor udviser modstand, så snart de kommer ind i et lokale og en setting, der minder om skoleundervisning, da den forbindes med negative følelser. Henrik Holt Larsen beskriver tre zoner i bogen Kompetenceudvikling og videnmedarbejdere i staten (2006), som medarbejdere kan bevæge sig i under udvikling af kompetencer: komfortzonen, strækzonen og alarmzonen. Komfortzonen er den zone, hvor man trækker på kendte metoder, sin erfaring og rutine. Strækzonen er den zone, hvor man med afsæt i sine erfaringer indtager nyt land, dvs. prøver nye metoder, der ligger i forlængelse af allerede kendte metoder. Alarmzonen er, når man er ude på så dybt vand, at man kæmper for sin overlevelse. Det er i strækzonen, at din træning og deltagernes læring skal befinde sig. Det betyder, at du skal udfordre deltagerne så tilpas meget, at de kommer ud af deres komfortzone, men uden at bringe dem i alarmzonen. Vi arbejder ofte med betegnelsen en passende forstyrrelse et begreb, der stammer fra den chilenske biolog Humberto Maturana. En passende forstyrrelse er noget, der udfordrer deltagerne så tilpas meget, at de lærer noget uden at blive alt for forstyrret. Der er også her en række ting, du allerede kan gøre inden selve træningsdagene. Eksempelvis ved at sende velkomstmails/breve ud, hvor din sproglige facon er uhøjtidelig. Fortæl, at det er OK at lave fejl, da settingen jo netop er træning og dermed læring. Brug evt. metaforer som: Læringsforløbet vil for nogle være ligesom, når man lærer at køre bil. Her starter man altid på en bane, hvor man kan lave alle de fejl, man vil, senere kommer man på glatbane og ud i trafikken. Hele tiden med en træner ved sin side. Husk dog at bruge passende metaforer, der ikke taler ned til deltagerne. Har man gjort sig umage for at øge sit kendskab til deltagerne inden forløbet, fx gennem besøg, interviews, kickoff eller lignende, vil man oftest vide, hvilken type metafor, der passer til deltagerne. Lav også altid små check-in-øvelser kort efter, du har budt velkommen, hvor deltagerne snakker med sidemanden eller i mindre grupper, eller icebreakers for hele holdet for at skabe kendskab til hinanden. Et trygt miljø skaber du også ved at være nysgerrig og sensitiv i forhold til deltagerne og give plads til undren og spørgsmål. Design med fokus på læring og effekt Designopgaven, læring som proces frem for begivenhed Som det også er gældende for facilitatorrollen, indeholder trænerrollen to hovedopgaver: designopgaven og selve træneropgaven. Designopgaven foregår, før træningen afholdes. Her designes hele forløbet fra start til slut, både på overordnet niveau, inklusive før-, under- og efter-opgaver, og ned i de specifikke dage, timer og opgaver det, vi kalder drejebogen. Vi vender tilbage til drejebogen senere i artiklen. Nyere forskning inden for læringsteori peger på, at træning skal designes som et samlet læringsforløb, der relaterer sig til deltagernes praksis, og hvor de enkelte moduler (træningsdage) og implementeringsopgaver hænger sammen og skaber en helhed. Her er vi inspireret af den amerikanske professor og læringsforsker Robert O. Brinkerhoff fra Michigan University, der har lavet en række tankevækkende studier af sammenhængen mellem læring på kurser og effekt for organisationen. Brinkerhoff dokumenterer, at effekten af traditionelle undervisningsforløb er, at 15% af deltagerne efter endt undervisning end ikke prøver at anvende det, de lærte på forløbet. At 70% prøver at bruge det, de lærte, men oplever problemer og hurtigt vender tilbage til gamle metoder. Og at kun 15% anvender den nye læring og reelt set har fået effekt af undervisningen. Brinkerhoffs pointe er, at læring skal ses som en proces, hvor der skal være fokus på før-, under- og efter-aktiviteter, der understøtter undervisningen og sikrer læring. Hans forskning bør være en øjenåbner for alle, der arbejder med læringsforløb. Tænk blot på, hvor meget tid og hvor mange gode udviklingskroner der går tabt, når kun 15% af deltagerne anvender det lærte. Effekten og læringen fra kurser og undervisning er altså minimal, hvis man udelukkende baserer et læringsforløb på et enkelt kursus eller enkeltstående moduler og ikke designer læringen som et forløb med før-, under- og efter- Implement Consulting Group 5

6 EFFEKTFULD TRÆNING ARTIKEL opgaver (Robert O. Brinkerhoff og Tim Mooney: Courageous Training (2008)). Før træning Under træning Efter træning!!!!!!!!! Figur 2 illustrerer, hvordan læring designes som en proces inspireret af Brinkerhoff. Han sætter endvidere procenter på, hvor meget tid deltagerne skal anvende henholdsvis før, under og efter træningen. For at skabe læring med effekt mener han, at 40% af deltagernes tid skal anvendes før selve træningen, 20% på selve træningsdagen(e) og igen 40% efter træningen (sættes ind på figuren). Vores oplevelser med denne fordeling er, at vi ofte lander på en fordeling på ca. 20% før selve træningen, 20% på selve træningsdagene og 60% efter træningen (implementering). Det gør vi, fordi en forudsætning for at få effekt og læring er at have skabt parathed i organisationen de 20% før men det er i deltagernes daglige arbejde (tiden efter selve træningen), at læringen skal leve, og effekten skal indfries. Derfor lægger vi større vægt på efter end før. Gør organisationen parat til, at deltagerne kan bruge det lærte Skab motivation, fokus og ensretning: Formål og mål med træningen er klar for alle; leder og medarbejder Program, forbered en case, refleksionsopgave, læs artikel, interview kollega/klient Mobiliser ledere og inkluder dem gennem læringskontrakter med medarbejdere Træning med kvalitet og simple redskaber: Indarbejd voksenlæringspædagogik i designet af undervisningen Fokus på at oparbejde færdigheder Muliggør feedback Lav case specifik undervisning og øvelser Design undervisning så transfer muliggøres Resultater Der kan være mange grunde til, at deltagere på kurser ikke anvender det lærte, når de er tilbage på arbejdspladsen. Bent Gringer, chefkonsulent i Statens Center for Kompetence- Kvalitetsbehandling (SCKK) og ph.d. peger på, at man som deltager kan have nok så meget motivation for at anvende lærte færdigheder, men at forholdene på arbejdspladsen kan bremse anvendelsen. Måske er man blevet uddannet til projektleder, men ens organisation har ikke nogen projekter. Eller muligheden for at praktisere nogle af redskaberne drukner i tidspres og brandslukningsopgaver. Det kan også være bremseklodser af mere organisatorisk art. Gringer siger: En virksomheds kompetencer bor i højere grad i relationerne mellem folk og i den organisatoriske sammenhæng, end inde i den enkelte medarbejders hoved. Det betyder, at man ikke nødvendigvis øger organisationens kompetencer ved at kompetenceudvikle individerne. Måske skal der justeres på ledelsesstilen, de organisatoriske forhold, forskrifterne for udførelse eller på det kollegiale miljø for at organisationen som helhed bliver bedre. ( Transfer kræver træning, Asterisk, november 2009) Disse synspunkter understøttes af Brinkerhoffs hovedbudskab. Nemlig Understøt forbedringer og implementering: Opfølgning og hjemmeopgaver, deltag i en kollegas møde, supervision og feedback, lav læringsgrupper, skab systemer der kan indfange og dele læring Fortsæt og genoptag samtaler om læringskontrakt mellem leder og medarbejder Figur 2. Birkerhoff: Design læring som en proces ikke en begivenhed Træneren bør se sig selv som dirigenten, der skal kontrollere hele processen før, under og efter træningsprogrammet og få alle interessenter til at interagere i perfekt harmoni at alt for mange organisationer får for lidt værdi ud af deres massive træningsindsats, der ofte er dekoblet organisationens overordnede strategiske fokus, og mangler involvering af relevante interessenter. Hans resultater understøttes af et studie foretaget af ASTD (American Society for Training and Development) i Resultaterne her viser tre årsager til, at træningen ikke får effekt. 1. Deltagerne, deres ledere og organisationens forberedelse og parathed (20%) 2. Selve træningssituationen (10%) 3. Deltagernes anvendelse(-smuligheder) i praksis (70%) Den procentviste fordeling på de tre angiver tydeligt, at det er forberedelse og mulighederne for anvendelse og overførbarhed, der skal arbejdes på. Her ligger hele 70% af årsagen til, at træningen ikke får effekt. Overraskende 6 Effektfuld træning

7 er det, at kun 10% fører tilbage til selve træningssituationen, som oftest er dér, vi bruger det meste af vores krudt. Noget tyder på, at vi skal bruge langt flere kræfter på at styrke forberedelse og parathed i organisationen samt deltagernes mulighed for anvendelse. Ser vi på læringsforskningen inden for dette emne, er der ikke tale om ny viden. Lave og Wengers begreber om situeret læring og praksisfællesskaber peger på, at læring altid er kontekstafhængig og knyttet til de fællesskaber, som vi indgår i på vores arbejdsplads, i privatlivet og i fritiden (Lave og Wenger: Situeret læring og andre tekster (2003)). Figur 3 beskriver, hvor og hvorfor organisationerne ikke får den ønskede effekt. 1. Medarbejderen selv (motivation og mening) 2. Undervisningen (træning i at anvende det lærte i mange forskellige kontekster, diskussion af situationer, perspektiver, egne cases og arbejdsudfordringer, kobling til praksis, just-in-time, lave handlingsplaner, hvad vil du gøre, når du kommer hjem osv.) 3. Forhold på arbejdspladsen (organisatoriske forhold, sociale relationer, ledelsesstil, kultur, fordeling af arbejdsopgaver) 4. Underviseren selv (tillid til underviseren og mulighed for at drøfte anvendelse) (Eva Frydensberg Holm: Transfer kræver træning, Asterisk, november 2009) kobling til organisationens eksisterende strategi, og for at vi kan designe et læringsforløb, der giver mest mulig effekt for deltagerne og organisationen. Deltagernes ledere er afgørende for at skabe vigtighed og for at kunne støtte deltagerne i deres læringsproces, stille spørgsmål og hjælpe deltagerne med at anvende læringen i praksis. Det kan man gøre ved at invitere til dialog gennem en fælles kickoff for deltagerne og deres ledere, hvor de i fællesskab definerer læringsmål og sammenhæng til strategi og retning. Et redskab til denne samtale er læringskontrakten (se læringskontrakt i bilag). I figur 4 er et eksempel på et træningsforløb, der er designet som en proces med før-, under- og efter-aktiviteter. Wahlgren og Gringer peger på nogle yderligere faktorer, der spiller ind, når vi vil sikre transfer og anvendelse af læring fra træningsforløb: Fejl årsag Procentfordeling Forberedelse og parathed Fejlcastede deltagere Uklart mål med deltagelse Mangel på forberedelse og fokus Har ikke brug for det eller bruger det allerede Ledelsen ikke involveret på alle niveauer Derfor er det væsentligt, at vi allerede inden vi designer forløbet, er i tæt dialog med deltagernes ledere for at sikre Selve træningen Kan ikke lære Vil gerne lære, men vejledning og støtte mangler Dårligt træningsdesign eller materialer Træneren var dårlig 20% 10% 70% Figur 3. Hvad er årsagen til manglende/udebleven effekt? Kilde: Robert O. Brinkerhoff. Handouts fra workshop på ASTD, 2009: Yes! You Can_Guarentee Businesss Impact from Training. Anvendelsesmiljø Mangel på ledelsesopbakning Har ikke haft mulighed for at prøve værktøjer Mangel på støtte fra kolleger Mangel på feedback og coaching Evaluér mere end tilfredshed I dialogen med ledere og HR om design af forløbet er det en god idé at drøfte, hvilke former for evaluering organisationen ønsker at bruge. Den mest almindelige er den kvantitative tilfredshedsmåling til slut på træningsdagen(e), hvor deltagerne kan score tilfredsheden med træningen, træneren og kursusstedet. Ser vi på det faktum, at kun 10% (jf. ASTD-undersøgelsen) af årsagen til, at træning ikke anvendes, skyldes selve træningssituationen, er det paradoksalt, at denne metode ofte bruges som den eneste. Måske fordi metoden er let, billig og ikke mindst ufarlig for organisationen, der højst udskifter træneren, kursusstedet eller justerer lidt på indholdet. Dog siger den helt gængse tilfredshedsmåling ikke meget om deltagernes læring eller efterfølgende anvendelse. Det er derfor vigtigt at få stillet disse spørgsmål både kvantitativt og kvalitativt. For at tage hul på denne Implement Consulting Group 7

8 EFFEKTFULD TRÆNING ARTIKEL Før Kick Off, 3 timer Mellem Modul 1, 2 dage Mellem Mail til deltagere og ledere med formål og program for kick-off + refleksionsspørgsmål Intro til forløbet, formål, indhold og arbejdsform (både ledere og medarbejdere) Klæde lederne på til samtale om læringsplan (kun ledere) Udarbejde cases til brug i forløbet (kun ledere) Deltagere: Læse artikler/bøger Ledere: Afholde samtale med medarbejder om læringsplan og færdiggøre cases Deltagerne trænes over to dage i teori, metoder og værktøjer. Træningen er struktureret efter MGØR-modellen Personlig samtale med konsulent med udgangspunkt i Whole Brain analyse Læse artikler, afprøve værktøjer og mødes i læringsgruppe Modul 2, 2 dage Mellem Modul 3, 2 dage Efter Deltagerne trænes over to dage i teori, metoder og værktøjer. Træningen er struktureret efter MGØRmodellen Supervision og feedback fra konsulent på eget projekt/proces/ møde etc. Læse artikler, afprøve værktøjer og mødes i læringsgruppe Deltagerne trænes over to dage i teori, metoder og værktøjer. Træningen er struktureret efter MGØR-modellen. Evt. forberedelse til 1-dagseksamen (skriftlig samt mundtlig med gruppe) Møde med egen leder om læringsplan og fortsat anvendelse af færdigheder Figur 4. Træningsforløb og aktiviteter dialog og understrege vigtigheden af denne har vi gode oplevelser med at præsentere Brinkerhoffs resultater, men også en anden amerikansk læringsforskers resultater, nemlig professor på University of Wisconsin Donald Kirkpatricks evalueringsniveauer (se figur 6). Kirkpatricks evalueringsniveauer blev første gang offentliggjort i Siden har han udgivet en række bøger om niveauerne og implementeringen af disse. Hans tankegang har de seneste år fået noget af en revival, da fokus på ROI og HR- og træningsafdelingernes berettigelse blev sat til diskussion som følge af finanskrisen (Læs mere om Kirkpatricks evalueringsniveauer i bøgerne Evaluating Training Programs og Implementing the Four Levels). Kirkpatricks evalueringsniveauer anvender vi på to måder: Når vi i samarbejde med kunden skal designe læringsforløbet fra start til slut, begynder vi på niveau 4 og bevæger os nedad i hierarkiet. På den måde får vi talt det overordnede formål og den overordnede effekt igennem, inden vi bevæger os nedad for at afgøre, hvordan vi sikrer anvendelse, læring og tilfredshed. Når vi efter et læringsforløb skal måle på læringsforløbets effekt, begynder vi med niveau 1 og bevæger os opad i hierarkiet. På den måde får vi på et tidligt tidspunkt kortlagt, om utilfredsheder med træningen eller mangel på læring kan være årsagen til mangel på anvendelse eller ROI. Et ASTD-studie fra 2008 blandt 1500 organisationer viser, at niveau 1 anvendes af langt de fleste organisationer (91%), mens niveau 4 kun anvendes af 9% af organisationerne: Niveau 1: 91% af virksomhederne evaluerer ved brug af niveau 1 Niveau 2: 37% bruger niveau 2 Niveau 3: 16% bruger niveau 3 Niveau 4: 9% bruger niveau 4 Der er altså en tradition for i mange organisationer kun at evaluere på de nederste niveauer, da det stiller øgede krav til organisationen og træneren at evaluere på niveau 4. Vi har i Implement udviklet et effektkoncept, der indeholder en række redskaber til sikring af effekt og læring. Det er ofte vanskeligt med mindre træningsforløb for en mindre del af organisationen at påvise en direkte ROI for organisationen, der alene kan føres tilbage til træningsforløbet. 8 Effektfuld træning

9 Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1 Gør det en forskel for forretningen (ROI)? Anvendelse Læring Reaktion Det betyder dog ikke, at man ikke kan eller skal bruge dette niveau. Vi mener, det er naturligt i designfasen at tage dialogen med organisationen omkring, hvilke resultater man ønsker at skabe med forløbet og at følge op på dem, når forløbet er slut. I bilag til denne artikel kan du finde en kursusevalueringsskabelon og læringskontrakt. I det følgende kan du se en oversigt over procesforløbet for effektmåling af uddannelse (se figur 6). Figur 5. Donald Kirkpatricks fire evalueringsniveauer Hvordan vi måler Planlægning og forventningsafstemning Før og underuddannelsen Uddannelsens sidste dag Efter tre måneder Første bud på læringsmål opstilles. Personlig feedback, evt. med 360ºinterview. Sammen med kunden designer Implement måleprocessen, så den matcher uddannelsens formål. Hvad vi måler Deltagerne kvalificerer egne læringsmål ved at udfylde effektmålsætning. Undervejs i uddannelsen følger Implement op på effektmålsætning. Deltagerne evaluerer på tilfredshed og relevans ift. effektmålsætning (deltager og organisation). Deltagerne udarbejder handlingsplan. Deltagerne skal afsætte tid til dialog med buddy Deltagerne udfylder spørgeskema om effektmåling. Målingen skal evaluere egen anvendelse af uddannelsens indhold og personlig læring på baggrund af uddannelsens indhold og give inspiration til videre udvikling. Deltagerens nærmeste leder udfylder spørgeskema om effekt og herunder opnået organisatorisk effekt. Afklaring af ønsket organisatorisk effekt Adfærd (ledelsesprocesser, relationer og samarbejde, arbejdsprocesser og -praksis, viden og kompetencer, kultur, værdier og normer). Performance (effektivitet intern og ekstern tilpasning til eksterne krav). Effektmålsætning Effektmålsætning Hvad vil du opnå med uddannelsen? Hvor/hvornår kan du anvende det? Hvordan ved du, at det er lykkedes for dig? Reaktionsmåling Reaktionsmåling Tilfredshed med uddannelsen. Relevansen af uddannelsen ift. de opstillede læringsmål og effektmålsætningen. Effektopfølgning med måling af læring og anvendelse på: Værktøjer/metode Adfærd Samarbejdsprocesser Effektivitet i arbejdet Grad af selvbevidsthed Evt. multiple choice eller eksamen Måling af opnået organisatorisk effekt Måling af opnået organisatorisk effekt Adfærd (ledelsesprocesser, relationer og samarbejde, arbejdsprocesser og -praksis, viden og kompetencer, kultur, værdier og normer). Performance (effektivitet intern og ekstern tilpasning til eksterne krav). Figur 6. Proces for effektmåling af uddannelse Implement Consulting Group 9

10 EFFEKTFULD TRÆNING ARTIKEL Design af selve træningssituationen Lav en drejebog, der duer Vi dykker nu ned i de specifikke træningsdage, timer og opgaver det, vi kalder drejebogen. Drejebogen laver du på baggrund af det overordnede forløbsdesign og det program, som du ønsker, deltagerne skal se inden dagen(e). Når dette er på plads, vil det være tid til at kaste sig over, hvad der skal ske på mere detaljeret plan i forløbet. Drejebogen er det detaljerede design af dagen(e) og alle de aspekter, der er i spil for at realisere formålet og gennemførelsen af programmet. Formålet med at lave en drejebog er, at du får gennemtænkt, hvordan du når formålet, hvilket indhold der skal være i dine indlæg, processerne omkring øvelser og længden og mængden af pauser, stemningen og de materialer, du ønsker at anvende samt ansvar og tid. Med drejebogen får du således tænkt hele vejen rundt om din træning og får sikret en tilpas variation i din form. Det er tidskrævende, men rigtig godt givet ud, for når du står på gulvet, har du gennemtænkt formål, mening og processerne og vil derfor også lettere kunne improvisere og vide, hvornår din tidsplan kan skride, hvis du bytter rundt på et par øvelser eller ændrer på længden af plenumdiskussionen (se figur 7 for eksempel på drejebog). Som det fremgår af figuren, indeholder drejebogen også beskrivelser af før-, under- og efter-aktiviteter. Med drejebogen har du en ruteplan for din træning med eksakte tider og processernes forløb. Såfremt drejebogen er udførlig nok, vil det også være muligt for dine eventuelle medtrænere at få indblik i din drejebog eller overtage forløbet. Har du en medtræner på dit forløb, arbejder vi altid med en fælles drejebog, der optimalt set udarbejdes i fællesskab, så alle øvelser og formål debatteres, og begge trænere kender hele træningen og ikke kun deres egen del. På den måde kan I bedst muligt hjælpe hinanden og deltagerne i deres læring. En fælles drejebog giver endvidere et godt grundlag for efterfølgende at give TID PROGRAMPUNKT HVORDAN OG HVEM HAR ANSVARET? MATERIALER OG? Før Udsende forberedelsesmail Klargøre rummet Under Program, effektmålingsskema, faciliteringsartikel og refleksionsspørgsmål Program på brown paper, navneskilte på borde Runde borde Brown paper, musik papkort etc Forberedelse af rum Pointe: Oplevelse af iscenesættelse af rummet Hænge papkort på døren, musik og klargøring af rummet Papkort, tuscher, materialer på borde, musik Figur 7. Drejebogseksempel Velkommen, formål, program og arbejdsform Formål: At skabe et trygt rum for læring. At deltagerne får kendskab til rollen som facilitator. Program og formål med dagene Introduktionsøvelse: Navn, arbejdsområde, Mine forventninger til dagene, Noget om dig vi ikke kan se (interview 2 og 2 og efterfølgende præsentation) Introduktion til de forskellige konsulentroller, herunder forskellen på træning og facilitering (3) evt. konsulentmatricen (dansemetaforen samt evt. med film) (20 min)). Kæmpe trekant på gulvet (træner, rådgiver, facilitator) hvor er de henne nu, og hvad drømmer de om at gøre mere af? (20 min.) Program på brown paper, malertape 10 Effektfuld træning

11 feedback til sin medtræner samt udvikle og forbedre jeres fælles praksis til næste gang, I står på gulvet sammen. I drejebogen er alle dine gøremål ekspliciteret, og den tager højde for at skabe variation og træning, der er tilrettelagt forskellige læringsstilspræferencer. En træning tilpasset læringsstile har både noget for dem, der lærer visuelt, auditivt, taktilt og kinæstetisk (uddybes under afsnittet Skab læring med MGØR-modellen ). Det er en god idé at være realistisk omkring, hvor meget tid du bruger på at designe en træning. Medmindre du er en af dem, der kan lide at drage ud i marken uden forberedelse og leverer træning derefter, så indregn næsten den dobbelte tid, som træningen tager, til at lave design og drejebog. Ofte bliver vi kontaktet af kunder, der ønsker ½-dags træning. Her synliggør vi altid, at der er en dags forberedelse, inklusive et behovsmøde med kunden af typisk to timers varighed. Drejebøger kan se ud på mange forskellige måder. I bilaget finder du en standardskabelon, men afhængig af egne præferencer kan den også være et mindmap eller have en mere visuel karakter med tegninger eller billeder. Skab læring med MGØRmodellen I det følgende præsenteres en model for opbygning af dine enkelte træningssessioner, dvs. det, der sker fra pause til pause. Vi kalder den for MGØR-modellen (se figur 8). Modellen indeholder fire trin, som dine træningssessioner skal indeholde for at skabe optimale læringsbetingelser for deltagerne. Modellen kobler sig således på pædagogisk og didaktisk forskning omkring voksenlæring (se de fem principper under Kend den basale voksenpædagogik ). Modellen anvendes, når du har lavet de indledende øvelser på dagen og har fået deltagerne til at føle sig trygge ved dig, indholdet på dagen og hinanden (jf. Illeris fem principper). Den kan også anvendes, hvis du blot er hyret til at lave et totimers oplæg. Det oplæg kan du med garanti gøre mere lærende for deltagerne ved at anvende MGØR-modellen. Motivering Det første trin er motivering. Her handler det om at åbne deltagernes mindset til det, der skal læres, fx til første teoretiske indlæg på dagen. Det kan gøres på mange forskellige måder, og her er det kun din egen fantasi, der sætter grænser, samt det, du synes passer til situationen, deltagerne og deres organisatoriske kultur. Her kan du tænke over, hvad der kunne være en passende forstyrrelse for deltagerne. Det vil sige noget, der ikke er alt for radikalt i forhold til deres kultur, men samtidig noget, der kilder eller skaber undren. Eksempelvis kan du vise et kort videoklip, der viser den pointe, du gerne vil tydeliggøre. Du kan læse op af en tekst, vise et billede, starte med en lille refleksionsøvelse, en mindfulness-øvelse eller andet, der kan sætte scenen i forhold til formål, stemning og pointer. Pointestyring er centralt i trænerrollen, og hvis du allerede i motiveringen kan plante dine pointer og så senere vende tilbage til dem, er du godt på vej i forhold til at sikre, at du kommer frem med de rette budskaber. Gennemgang Andet trin i modellen er gennemgang. Det er her, du præsenterer det faglige indhold og det, deltagerne skal vide (inden de skal træne, øve). Som grundregel kan vi kun holde fuld opmærksomhed ved at lytte og se i 20 minutter ad gangen. Herefter begynder vores hjerne at koble fra og vores tanker at drage på langfart, og vi begynder at spekulere over, hvad vi skal købe i Netto på vej hjem. Derfor er det væsentligste her, at du er bevidst om, hvor meget tid du bruger på denne del. Selvom du har lavet en drejebog og planlagt kun at tale i 20 minutter, kan du let blive forført af lyden af din egen stemme og være optaget af at fortælle alt det, du ved, og dele ud af din store viden. Her kan modellens restriktion på 20 minutters tale hjælpe dig til at prioritere dit indhold, så du kun tager det allervigtigste med. Efter de 20 minutter er det derfor tid til at gøre noget andet, fx igangsætte en øvelse, spørge deltagerne, demonstrere eller vise en model. Du kan også skifte i brugen af dine virkemidler efter 20 minutter, fx fra PowerPoint til flipover eller flytte præsentationen ud på en væg ved endevæggen eller præsentere for deltagerne på gulvet, mens de står op omkring det, du præsenterer (OBS: Gør kun dette i maks. 15 minutter, ellers bliver deltagerne for trætte i benene og mister fokus). Det centrale er, at deltagerne får trænet. De lærer ikke nok ved, at du alene fortæller og viser. Nej, den, der lærer noget, er dig! Du både siger og gør og lærer derfor 90%, mens dine kære deltagere maksimalt for 10% ud af det, du så ivrigt fremlægger (og måske mindre, såfremt de ikke har en auditiv læringsstil). Derfor er det så Implement Consulting Group 11

12 EFFEKTFULD TRÆNING ARTIKEL Motivering Åbn deltagernes mindset mod det, der skal læres, og sæt scenen. Eksempler: Læs historie, fortæl historie, lav en kort øvelse, der illustrerer sessionens tema, snak med sidemanden om temaet. Motivering Gennemgå Gennemgå Præsentér dit stof i fordøjelige mængder. Som grundregel kan vi holde opmærksomheden ved at lytte og se i 20 min. uden at blive involveret. Du kan involvere deltagerne i din gennemgang gennem spørgsmål (induktiv træning). Eksempler: Gennemgå emnet via flips, brown paper, PP er, film... Relatering Giv deltagerne mulighed for at relatere den nye viden/værktøjer til deres hverdag, og hvor og hvordan de vil bruge det lærte. Eksempler: Hvordan kan I anvende xx i jeres arbejde/organisation? Relatering Øvelse og træning Øvelse og træning Lad deltagerne øve sig på den nye viden/ værktøj, og giv feedback. Eksempler: Øvelse af værktøj i tremandsgrupper med observatør, der giver feedback. NB: Modellen er ikke statisk, men en vejledning. Dvs. du kan godt gennemgå dit stof og bede deltagerne relatere til det og dernæst give dem en øvelse. Det vigtige er, at du tænker i alle elementerne og IKKE går direkte til Gennemgå eller kun gennemgår og glemmer Motivering, Relatering og Øvelse, for så er det foredrag og ikke træning! Figur 8. Opbygning af træningssession MGØR-modellen vigtigt, at gennemgangen ikke bliver det primære i din træning, og at den gennemgang, du laver, er skarp. Hvor MGØR-modellen er særligt velegnet til decideret træning og tænker rundt fra start til slut på en træningssession, har ph.d. og forskningsleder på DPU Ib Ravn en række gode teknikker til styring af oplæg og efterfølgende dialog. De har også i deres form ligheder med MGØR-modellen. Ravns principper kan inspirere yderligere til det, der ligger under Gennemgang. Øvelse Tredje trin er træning. Det er her, deltagerne lærer mest op til 90% hvis de både siger og gør. Her skal deltagerne træne eller øve det, du har præsenteret for dem, således at de ved, hvordan de bruger det i praksis. Eksempler på øvelser er to- eller tremandsgrupper, der løser en opgave ud fra spørgsmål. Det kan være øvelser i anvendelse af model, fx lav en milepælsplan for dit projekt eller rollespil i grupper med observatør. Her kan du tænke i at tilrettelægge øvelserne, så de er virkelighedsnære, dvs. tager udgangspunkt i deltagernes egne cases eller problemstillinger, og tiltaler forskellige læringsstile. Forskning tyder på, at har vi mulighed for at lære på vores foretrukne læringsstil, lærer vi hurtigere og lettere. Vi er inspireret af Rita og Kenneth Dunns forskning på området, der opererer med fire perceptuelle læringsstile. Visuel læringsstil: Man lærer og husker bedst ved at se figurer, billeder, demonstrationer og tekst. Auditiv læringsstil: Man lærer og husker bedst ved at lytte og har det godt med musik eller andre baggrundslyde, når man fx skal læse eller løse en opgave. Taktil læringsstil: Man lærer og husker bedst, hvis man kan tegne eller skrive, mens man lytter eller ser. Kinæstetisk læringsstil: Man lærer og husker bedst, hvis man bevæger sig og bruger sin krop (læs mere om læringsstile i Artikelsamling om læringsstile af Rita Dunn eller Fokus på Læring af Ole Lauridsen). Det optimale er derfor at skabe muligheder for, at deltagerne kan lære i alle fire typer læringsstile. Relatering Det fjerde trin. Relatering er der, hvor deltagerne reflekterer over, hvordan de kan bruge de nye færdigheder i deres hverdag. Et spørgsmål kunne lyde: Hvorledes vil du anvende xx derhjemme?, Hvordan giver xx mening i din hverdag?. Du kan vælge 12 Effektfuld træning

13 FORLØB Et kort oplæg (20 minutter) Del et længere oplæg i to Det konstruktive puf: Hvad kunne du bruge i oplægget? Tavs refleksion med noter Minidialog: Summe med sidemanden Plukke det bedste i plenum til tilhørernes inspiration Derefter spørgsmål og kommentarer Trænerbord: Gør det let at fange træneren i pauser Takeaway: Hvad tager I med jer fra i dag? Deltagerkonstruktion: Vores første skridt i morgen (Ib Ravn: Det lærende møde for kursusarrangører. Fra hjemmesiden Facilitering af videnprocesser : at lade deltagerne reflektere alene, to og to, eller i mindre grupper på en walk-and-talk eller i plenum. Modellen er ikke statisk, men en vejledning, dvs. du kan godt gennemgå dit stof og bede deltagerne relatere til det og dernæst give dem en øvelse. Det vigtige er, at du tænker i alle elementerne og IKKE går direkte til Gennemgang eller kun gennemgår og glemmer Motivering, Relatering og Øvelse, for så er det foredrag og ikke træning! Brug dit lokale til at skabe den stemning, der understøtter dit formål Forestil dig, at du kommer ind i et kursuslokale på et typisk kursussted og skal deltage på første modul i et træningsforløb. Der er intet i lokalet, der tyder på, at der om 20 minutter skal være træning, og der er ingen træner. Ved hver plads ligger anonyme blokke og kuglepenne, og du bliver i tvivl om, hvorvidt du er i det rigtige lokale. Sådan er det alt for ofte. Du skal se alt omkring dit træningsforløb som virkemidler, der kan understøtte dit formål, dine budskaber og den stemning, du vil skabe. Derfor: Brug dit lokale aktivt. Forestil dig nu, at du kommer til samme kursuslokale. Ved siden af døren hænger en flipover, der byder dig og de andre deltagere velkommen til træningen. På døren hænger navneskilte på alle deltagerne, og du kan høre musik komme ud fra lokalet. Da du træder ind, bliver du budt velkommen af en af trænerne, der giver dig hånden og præsenterer sig selv. Du kan se, at lokalet er dekoreret med plakater med nogle modeller, der nok relaterer sig til indholdet på forløbet. Det ser spændende ud, og du begynder allerede at få appetit på dagen. På bordene ligger der på hver plads en lille bog, et program for dagen og nogle skriveredskaber. Du er helt sikkert gået rigtigt! At bruge dit lokale er måske en af de letteste metoder til at skabe begyndende motivation hos deltagerne. Som grundregel er vi altid i lokalet en time før starten på første dag for at forberede lokalet og kunne byde velkommen til de deltagere, der kommer i god tid. Et velforberedt lokale signalerer endvidere, at du som træner tager deltagerne og indholdet alvorligt, at du har gjort dig umage og har iscenesat lokalet, så det passer til den stemning, du vil skabe. I de følgende figurer finder du yderligere tips til lokaleindretning samt bord- og stoleopstillinger. I Implement arbejder vi med en række ledestjerner for træningsforløb, som du kan lade dig inspirere af: Træning frem for undervisning Vi tilrettelægger uddannelse og uddannelsesforløb som træning, hvor deltagerne øver og prøver metoder og værktøjer og efterfølgende får feedback. Træning, der kobler til strategi Vi tror på en tæt sammenhæng mellem træningsforløbet og den enkelte organisations strategi og mål. Læring som proces frem for begivenhed Vi tror på, at læring på kurser har størst effekt, når den foregår før, under og efter træningsforløbet. Deltagernes virkelighed Vi tror på, at træning skal tage udgangspunkt i deltagernes virkelighed, og vi tror på learning by doing. Vi tager udgangspunkt i deltagernes egne cases, opgaver og udfordringer. Bevidst design Vi tror på bevidst design af selve træningen. Implement Consulting Group 13

14 EFFEKTFULD TRÆNING ARTIKEL BRUG DINE FLIPS KREATIVT Hæng en flip på døren med ordet velkommen Brug de centrale flips til at dekorere rummet Brug dem til deltagernes pointer, idéer, spørgsmål og undren SØRG FOR, AT DE FYSISKE BEHOV DÆKKES Hav altid vand, kaffe og te i rummet Sørg for, at der er frugt ellers snacks i pauserne Tjek temperaturen med deltagerne der skal hverken være for varmt eller for koldt Luft ud i pauserne BRUG MUSIK Brug musik til at skabe den stemning, du ønsker fx til at understøtte energi og refleksion Brug musik i pauser og til at styre tid LAV ET RESSOURCEBORD Medbring og udstil relevante bøger, artikler og andet materiale GØR RUMMET LEVENDE Dekorér rummet, fx med et stort vægprogram på brown paper Brug dine flips til at dekorere rummet Til de kinæstetiske deltagere kan du have et par bløde bolde med, som de kan sidde og nulre med i stedet for deres kuglepenne Få deltagerne til at dekorere deres navneskilte, fx med forventninger til træningen skrevet på bagsiden, spørgsmål eller små symboler TILPAS BORD- OG STOLEOPSTILLING Indret lokalet, så det passer til den træning, du skal lave (se figur om bord- og stoleopstillinger Figur 9. Tips til lokaleindretning Vi tilrettelægger træningen ud fra et kig på formål, leverancer, succeskriterier, emne, målgruppe og trænere og samspillet mellem disse. Variation Vi tror på, at træning, der er varieret, og som taler til flere forskellige læringsstile, optimerer læringsudbyttet for den enkelte. Vi giver deltagerne mulighed for at lære ud fra deres læringsstilspræference og varierer mellem visuelle, auditive og kinæstetiske tilgange, individuelle opgaver, par- eller gruppeopgaver. En passende forstyrrelse Vi tror på, at læring skal være en passende forstyrrelse. Vi har en idé om, at læringen skal kilde og udfordre holdninger, viden og adfærd. Hestesko V-formen Sildeben Rund (bistro) Mødebord FORDELE De fleste kan se godt, træner kan gå ind i midten, formelt, genkendelig for deltagerne = tryghed Alle kan se, optimal træner/ deltager kontakt, mindre formel end hesteskoen God ved mange mennesker i mindre rum, træner kan gå ned gennem rygraden Ideel for teambuilding sessioner, og workshops, uformel, opfordrer til deltager- involvering, træneren kan cirkulere Det klassiske mødebord til mange deltagere Figur 10. Bord- og stoleopstillinger ULEMPER Kan blive for formel, og de bagerste er langt væk Kræver plads Deltagerne blokerer hinandens udsyn, minder om klasseværelset, de bagerste er langt væk = dårlig kontakt mellem træner og deltagere Nogle deltagere vil have dårligt udsyn, kan give mangel på koncentration og mange sidemandssnakke, dannelse af undergrupper Meget formelt, det store bord skaber fysisk (og mental) afstand, deltagerne på samme langside kan ikke se hinanden. 14 Effektfuld træning

15 Opsummering Er du bevidst om din egen rolle, hvor faglig dybde og processuel styrke er de væsentligste elementer? Bruger du de fem basale principper for voksenlæring? Designer du læring som en proces frem for en begivenhed. Har du fokus på effekt af dine forløb, og gør du organisationen parat til at anvende læringen? Evaluerer du mere end tilfredshed? Laver du en drejebog og bruger MGØR-modellen, når du designer dine sessioner fra pause til pause, og iscenesætter du det lokale, træningen skal foregå i hvis ja, så er du allerede rigtig godt på vej til at blive en excellent træner! Implement Consulting Group 15

16 EFFEKTFULD TRÆNING INSPIRATION OG LITTERATUR Hent mere inspiration her (vælg fx teambuilding/games) Facilitering af videnprocesser: Litteratur Donald L. Kirkpatrick og James D. Kirkpatrick: Evaluating Training Programs: The Four Levels, 2003, og Implementing the Four Levels: A Practical Guide for Effective Evaluation of Training Programs, Eva Frydensberg Holm: Transfer kræver træning, Asterisk, november Henrik Holt Larsen (m.fl.): Kompetenceudvikling og videnmedarbejdere i staten praksis, problemer og perspektiver, Ib Ravn: Det lærende møde for kursusarrangører. Fra hjemmesiden Facilitering af videnprocesser : Jean Lave og Etienne Wenger: Situeret læring og andre tekster, Knud Illeris: Læring, 1999, og Læreprocesser i arbejdslivet, Ole Lauridsen: Fokus på Læring, Rita Dunn: Artikelsamling om læringsstile, Robert O. Brinkerhoff: High Impact Learning: Strategies for Leveraging Performance and Business Results from Training, Robert O. Brinkerhoff og Tim Mooney: Courageous Training: Bold Actions for Business Results, Bilag Drejebogsskabelon, læringskontrakt, evalueringsskema. Om artiklens forfatter Cecilie van Loon har en baggrund som cand.mag. i pædagogik og psykologi. Cecilie beskæftiger sig med uddannelse og udvikling af medarbejdere og ledere i offentlige og private organisationer. Hun har de seneste syv år haft fokus på design og ledelse af forandringsprojekter, konsulentuddannelser, lederudvikling, projektledelse og design af værdiskabende og energifyldte møder, seminarer og workshops. Cecilie er ansvarlig for Implement Consulting Groups interne konsulentuddannelse målrettet samtlige 220 konsulenter. 16 Effektfuld træning

17 BILAG KURSUSEVALUERING Navn Virksomhed Kursus Kursusleder Dato UDBYTTE 1. Hvad har været dit største udbytte af kurset? RELEVANS OG HELHEDSVURDERING Relevant 5 4 Middel 3 2 Irrelevant 1 2. Hvor relevant var kurset i forhold til dine læringsmål og behov? Begrundelse: Relevant 5 4 Middel 3 2 Irrelevant 1 3. Hvordan synes du, kurset har været som helhed? Begrundelse: DIN MOTIVATION OG ANVENDELSESMULIGHEDER Relevant 5 4 Middel 3 2 Irrelevant 1 4. Din motivation for at arbejde videre med kursets indhold: 5. Dine muligheder for at anvende læringen i praksis: KURSETS TILRETTELÆGGELSE OG KURSUSLEDELSE Relevant 5 4 Middel 3 2 Irrelevant 1 6. Kursusledelsens evne til at formidle og skabe læring: 7. Det bedste ved kursets tilrettelæggelse og kursusledelsen var: 8. Det, jeg synes, skal gøres anderledes/forbedres ved kurset, er: Implement Consulting Group 17

18 EFFEKTFULD TRÆNING BILAG LÆRINGSKONTRAKT Effektmålsætning Fra viden til værdi Brug af effektmålsætning Formålet med at arbejde med effektmålsætning, inden du starter på uddannelsen, er at skabe fokus og klare mål for den læring, du ønsker at opnå som del af din deltagelse i uddannelsen. Det hjælper dig til bedre at få overblik over, hvordan du kan bruge din læring fra uddannelsen i din dagligdag, og hjælper med at skærpe dit fokus. For at skabe et klart fokus og mål med den læring, du gerne vil opnå, er det vigtigt, at du, inden vi mødes, overvejer og skriver noter ned om følgende: Hvad er det særligt, du gerne vil have ud af at være med på uddannelsen? Hvad vil du konkret gerne blive bedre til i din arbejdsfunktion? Og hvad skal du selv gøre for at komme i mål med det? Hvordan vil du anvende læringen fra uddannelsen i dit job? I hvilke situationer? Tal herefter med din leder om ovenstående, og skriv sammen ned, hvilke 2-3 kompetencer og/eller færdigheder og viden du gerne vil udvikle gennem forløbet (fx værktøjer/metode, samarbejdsprocesser, effektivitet i arbejdet og grad af selvbevidsthed). Tal derudover sammen om, hvilken konkret adfærd det er, I gerne vil have, at modulets indhold skal støtte op om, og notér dette. Hvilke konkrete områder vil I gerne forbedre, og hvordan ved I, at det er lykkedes? Spørg din leder, hvordan denne uddannelse støtter op om organisatoriske mål (fx afdelingsmål eller organisationens strategi). EFFEKTMÅLSÆTNING Navn Uddannelse Hvad er mine læringsmål? Hvad er de vigtigste kompetencer, viden eller færdigheder, som jeg skal opnå med denne uddannelse (inden for fx værktøjer/metode, samarbejds-processer, effektivitet i arbejdet og grad af selvbevidsthed)? Hvad vil jeg gøre? Hvordan vil jeg anvende læring fra uddannelsen i mit job? På hvilken måde? I hvilke situationer? Hvordan ved jeg, at det er lykkedes for mig? Hvad har jeg gjort anderledes? Hvilke resultater har jeg opnået? Hvad er den organisatoriske effekt?? Hvordan mener jeg, at indfrielsen af mine læringsmål kan give en positiv effekt i organisationen (fx på afdelingsmål eller organisationens strategi)? Hvilken støtte kræver det fra min leder for at lykkes? 18 Effektfuld træning

19 BILAG DREJEBOG DREJEBOG Forkortelser: I: Implement Consulting Group TID PROGRAMPUNKT HVORDAN OG HVEM HAR ANSVARET? MATERIALER OG? HUSK AT: Formål hvorfor laver vi dette program -punkt? Det er vigtig at gøre sig klart, hvorfor man vælger at bruge tid på hvert enkelt punkt! Hvordan faciliteres programpunktet + den detaljerede tidsplan Det er vigtigt at man tænker over, hvad det her kræver pr punkt Før Under Efter Implement Consulting Group 19

20 Danmark Slotsmarken 16 DK-2970 Hørsholm Tel Sverige Tegnérgatan 35 SE Stockholm Tel Norge Solheimsgaten 9 NO-5058 Bergen Tel

IMPLEMENTERING I ORGANISATIONER Den Motiverende Samtale

IMPLEMENTERING I ORGANISATIONER Den Motiverende Samtale Eksempel på implementeringsproces med fokus på medarbejder, leder og organisationsniveau Medarbejder ½ dags kick off 2 dage undervisning ½ dags undervisning ½ dags undervisning Individuel feedback Individuel

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014 ? Design af den gode mødeproces Projektledermøde april 2014 Oplæg om god mødeledelse og procesværktøjer v/ Anette Kristensen - Promentum A/S ank@promentum.dk 2684 6444 Dårlige processer Resulterer i dårlige

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

SCKK. Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj MUS med effekt. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

SCKK. Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj MUS med effekt. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj 2009 MUS med effekt Program for temamødet 13.00-13.10 Velkomst og dagens program 13.10 Udfordringer i forhold til MUS - præsentation ved bordene og opsamling MUS

Læs mere

Pædagogiske overvejelser

Pædagogiske overvejelser Pædagogiske overvejelser Hvordan får jeg effekt af mit kursus? En stor del af det man får ud af et kursus, handler ikke om, hvad der sker på kurset. Hvad der sker før og særligt efter kurset har mindst

Læs mere

Læringsarkitekten. På kurset arbejder du med: Undervisning målrettet organisation og deltagere. Del af uddannelse. Hvem deltager?

Læringsarkitekten. På kurset arbejder du med: Undervisning målrettet organisation og deltagere. Del af uddannelse. Hvem deltager? Læringsarkitekten Læringsarkitekten Lær at designe og tilrettelægge målrettede undervisnings- /læringsforløb Undervisning målrettet organisation og deltagere Læringsarkitekten er et kursus, hvor du får

Læs mere

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol

Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Undervisning af frontpersonale i tidlig opsporende samtale om alkohol Sund By Netværket Anne Mette Skovsen ams@promentum.dk Tel: 2093 3515 Formiddagens program Lidt om gode processer Nogle teknikker, der

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Farvel til kedelige møder

Farvel til kedelige møder Workshop om effektive og lærende møder v/ Nanna Munk Summemøde to og to Tre minutter til hver Spørg hinanden: Hvorfor har du valgt denne workshop? Hvad forventer du at blive klogere på? 1 Det kedelige

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Læringsarkitekt og underviser

Læringsarkitekt og underviser Læringsarkitekt og underviser Undervisning målrettet organisation og deltagere På dette kursus får du indsigt og træning i at skabe meningsfulde læringsforløb med effekt, der er forankret i din organisations

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Forankring af forandringer. Når Styrk Sproget indsatsen skal forankres David Karstensen, Spark

Forankring af forandringer. Når Styrk Sproget indsatsen skal forankres David Karstensen, Spark Forankring af forandringer Når Styrk Sproget indsatsen skal forankres David Karstensen, Spark Forankring af forandringer Fra projekter og indsats til kultur Hvad kan vi lære af hinandens erfaringer og

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

teknikker til mødeformen

teknikker til mødeformen teknikker til mødeformen input får først værdi når det sættes ift. dit eget univers Learning Lab Denmarks forskning i mere lærende møder har vist at når man giver deltagerne mulighed for at fordøje oplæg,

Læs mere

Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist. Learning & Development specialist. Læring omsat til praksis X X X X X

Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist. Learning & Development specialist. Læring omsat til praksis X X X X X Fleksibelt forløb tag et, flere eller alle moduler alt efter interesse Modul: Sidder du i en virksomhed/organisation anbefaler vi: HR/HRD generalist Learning & Development specialist Den strategiske ledelse

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 10.15-10.30 PAUSE 11.45 FROKOST En indføring i grundlæggende

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde2017 Det lægelig Videreuddannelsesråd

Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde2017 Det lægelig Videreuddannelsesråd Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde2017 Det lægelig Videreuddannelsesråd Formiddagens program Hvordan kan UKYLérne hjælpe med til, at ny viden fra kurser kommer ind i afdelingen og omsættes til praksis?

Læs mere

Træn din faciliteringsmuskel. Værdiskabende møder og samarbejdsprocesser

Træn din faciliteringsmuskel. Værdiskabende møder og samarbejdsprocesser Træn din faciliteringsmuskel Værdiskabende møder og samarbejdsprocesser Nanna Munk Cand.mag. i Medievidenskab og Dansk fra Københavns Universitet, 2003 Certificeret facilitator fra DME, 2006 Ejer af MUNK

Læs mere

Transfer i praksisnær kompetenceudvikling, hvordan?

Transfer i praksisnær kompetenceudvikling, hvordan? Den 17.1-2013 Notat om: Transfer i praksisnær kompetenceudvikling, hvordan? Af lektor Albert Astrup Christensen Dette notat indeholder idéer til styrkelse af transfer i forbindelse med planlægning og gennemførelse

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter.

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter. Didaktikopgave 7. semester 2011 Vi har valgt at bruge Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel 1 som baggrund for vores planlægning af et to- dages inspirationskursus for ledere og medarbejdere. Kursets

Læs mere

Lukke-øvelser til dine processer. En e-bog om at afslutte og samle op på processer

Lukke-øvelser til dine processer. En e-bog om at afslutte og samle op på processer Lukke-øvelser til dine processer En e-bog om at afslutte og samle op på processer I denne e-bog får du tre øvelser, du kan bruge, når du skal afslutte en proces. Øvelserne har til formål at opsamle idéer

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING

STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING MODUL 4 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 Vi starter op med 15 min. summen om sidste gang og litteratur til denne gang Individuelt oplæg hver gang. Litteratur til i dag Vigtigt?

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Om evalueringen Der er foretaget en kvantitativ baselinemåling ved projektets start ultimo 2015, hvor elever

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer?

Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer? Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer? Nyborg Strand Den 8. november 2010 Workshop nr. 109 Jette Vangslev og Rikki Hørsted Formålet med Workshoppen Hvordan laver man god formidling om

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING

STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING MODUL 5 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 Vi starter op med 15 min. summen om sidste gang og litteratur til denne gang Individuelt oplæg hver gang. Litteratur til i dag Vigtigt?

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Facilitering af deltagerinvolverende

Facilitering af deltagerinvolverende Facilitering af deltagerinvolverende undervisning National konference om undervisningspædagogik Det Faglige Fællesudvalg for Ledelse Akademiuddannelserne i Ledelse og HR Tirsdag d. 18. august 2015, kl.

Læs mere

SUCCESS CASE EVALUERING Strategi og Metode

SUCCESS CASE EVALUERING Strategi og Metode SUCCESS CASE EVALUERING Strategi og Metode PKL-PUF ÅRSMØDE 6. maj 2014 2 THE SUCCESS CASE METHOD (SCM) BAGGRUND En forskningsbaseret metode til at evaluere effekt af uddannelse i den kontekst, hvor den

Læs mere

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Februar, 2010/Lone Krogh SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Spørgsmålene i skemaet har til formål at inspirere dig til at reflektere over dine ressourcer og de eventuelt større udfordringer, du ser

Læs mere

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at komme med oplæg på møder, præsentere

Læs mere

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 Vi starter op med 15 min. summen om sidste gang og litteratur til denne gang I skal forberede 5 spørgsmål fordelt på pensum til dagen. Individuelt oplæg hver gang. Litteratur

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Meget kvalificerede undervisere og udbytterige forelæsninger måden stoffet er blevet formidlet på har gjort, at jeg

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Du er budskabet - præsentationsteknik

Du er budskabet - præsentationsteknik Du er budskabet - præsentationsteknik Hvordan kan du gøre dit næste foredrag endnu bedre? De bedste foredrag er dem, hvor taleren virkelig taler om et budskab, som han brænder for. Der er ingen tvivl om

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

MITrack Dokumentation og transfer af den unges læring

MITrack Dokumentation og transfer af den unges læring MITrack Dokumentation og transfer af den unges læring Et væsentligt parameter i MITrack er at kunne dokumentere den unges læring i særdeleshed overfor den unge selv for at bidrage til transfer, men ligeledes

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Grafisk facilitering

Grafisk facilitering Grafisk facilitering Tegn dig til bedre formidling, møder og processer Vil du gerne styrke jeres kommunikation og det engagerede følgeskab omkring beslutninger i din organisation? Ser du ofte, at skriftlige

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR KLIG OG KLIT 2014 2015

UDVIKLINGSPLAN FOR KLIG OG KLIT 2014 2015 UDVIKLINGSPLAN FOR KLIG OG KLIT 2014 2015 OCN sløjfemodellen Butterfly Aktiviteter Øvebaner (robusthed) Robusthedsforløb øvebaner Coachende tilgang samtaler Med udgangspunkt i sløjfemodellen vil vi I de

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen Projekt KLAR Kompetent Læring Af Regionen Guidelines Transfer af viden, holdninger og færdigheder transfer af viden, holdninger og færdigheder opfølgning transfer ny læringskultur guideline til konsulenten

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Indholdet af dette materiale, herunder tekst, billeder og anden grafik og deres arrangement, er ophavsretligt beskyttet af EG A/S eller dets tilknyttede,

Læs mere

ARBEJDE I STUDIEGRUPPER

ARBEJDE I STUDIEGRUPPER LENA PRADHAN OG CHALOTTE CHRISTENSEN VIDEREUDVIKLING AF MATERIALE, UDVIKLET AF HANNE BUHL (CUDIM), 2012 UNI VERSITET PRÆSENTATION Stil jer i en rundkreds på gulvet Tag en hurtig runde: Navn Studievejleder

Læs mere

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk UDVIKLINGSDIALOGER HOLD B FØRSTE MØDE Formål med det samlede forløb Udbytte - Du får indsigt og viden om dig som leder - Du får værktøjer til at forbedre din kommunikation og dine dialoger - Du træner

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Lærings- & trivselsbarometer

Lærings- & trivselsbarometer Lærings- & trivselsbarometer - hvordan du styrker din formidling og undervisning ved hjælp af elevernes feedback En vejledning til underviseren. Indhold Materialer Barometret Som man spørger, får man svar

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Drejebog menighedsråd Redskab 1

Drejebog menighedsråd Redskab 1 Drejebog menighedsråd Redskab 1 Målrettet kompetenceudvikling i sognet - et tema om kompetence- og jobudvikling til drøftelse i menighedsrådet Kontaktpersonens redskab - i samarbejde med menighedsrådets

Læs mere