I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige"

Transkript

1 Det Islamiske Økonomisystem som et Alternativ I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Allah siger: I er den bedste nation, som nogensinde er blevet frembragt til menneskeheden, (fordi) I påbyder det rette og forbyder det slette og har Iman på Allah. [Aal Imran 3:110] Allah har visselig velsignet os som værende den bedste nation, der nogensinde er blevet frembragt fra menneskeheden, fordi vi påbyder det rette og forbyder det slette - vi er nød til at indse vores ansvar for at ytre os imod den ondskab og uretfærdighed, som vi ser globalt i dag. Et af disse store onder, vi ser omkring os, er den økonomiske uretfærdighed og undertrykkelse verden over, som blev forårsaget af den nuværende kapitalistiske verdensorden. Den aktuelle finanskrise har undergravet tilliden til den vestlige verden gevaldigt, og har afsløret det frie marked. Men når den vestlige verden ser på alternativer, ser den kun rester af Socialisme eller en eller anden form for statsintervention i økonomi, som realiserbare og gennemførlige systemer. Det er også årsagen, som tillader frie markedsideologer at fortsætte med at anføre regulering og gennemsigtighed, dvs. mere kapitalisme med noget lappeværk som løsninger. Når man diskuterer de iboende sygdomme i kapitalisme, så kan man få svaret, Kapitalisme er det bedste af det værste. Men sådanne individer har måske aldrig overvejet, at Islam indeholder et alternativ, eller de har overhovedet ikke studeret den. Denne krise udgør en mulighed for alle muslimer til at fremlægge det islamiske økonomisystem som et alternativ. Vi er nød til at overveje det faktum, at da Marx skrev sine teorier om Kommunisme i tallet, mens han var i England, så blev hans idéer anset for at være et levedygtigt alternativ - skønt mange mennesker var uenige med dem - det er derfor, at Lenin senere tog disse idéer til sig, formede et parti på basis af dem, og de blev i sidste ende legemliggjort i en stat. Dette skete til trods for at disse var nye teorier, som slet ikke havde nogen implementeringshistorie. Vi er derefter nød til at overveje, at i modsætning til Marx, som benægtede Allahs eksistens og hvis idéer blev modbevist af den tydelige realitet af Kommunismens fiasko, så besidder vi Sandheden fra Allah og ydermere en historie med implementeringen af Islam.

2 Derfor er det vitalt for os at fremlægge Islam som et alternativ. Det er vigtigt at vise islamisk økonomi som meget mere end islamisk finans og bankvirksomhed. For hvad der er blevet kendt som islamisk bankvirksomhed og islamisk finans, handler om individer eller grupper, som forsøger at opnå en profit i det nuværende system, uden at overtræde de shariamæssige regler, såsom forbuddet mod Riba (dvs. renter/åger). Men vi vil derimod fokusere på det islamiske økonomisystem som en helhed, som er meget bredere end det, og er det reelle alternativ til det kapitalistiske system. Skønt ingen islamisk stat eksisterer i dag, så besidder vi Islams økonomisystem, som er udledt fra Qur anen og Sunnah, og over et tusinde års historie med systemets implementering. Baseret herpå skal vi frembringe tænkning hos den liberale højrefløj og den socialistiske venstrefløj, og demonstrere for dem, hvordan Islam ikke er en simpel religion som de andre, men en omfattende ideologi, som kan behandle den nuværende krise, som menneskeheden står overfor. Det Islamiske Økonomisystem Da det ikke er muligt at dække hele det islamiske økonomisystem med dets detaljer i en artikel af denne størrelse, vil vi dække primære aspekter især i relation til hvordan et islamisk system indeholder nøglen til behandlingen af den nuværende finanskrise. Som enhver student lærer i deres første lektion i økonomi, er vi nød til at starte med definitionen af det økonomiske problem, som er økonomiens grundlæggende syn. I kapitalismen mener man, at der findes ubegrænsede behov og begrænsede resurser; derfor skal økonomien fokusere på produktion; altså er de tilhængere af at producere mere og mere, som folk kan forbruge. Dette er også blevet kendt som en trickle-down økonomi, hvor fokus er på forøgelse af kagens størrelse, med troen på at dette på en eller anden måde vil forplante sig nedefter (trickle down) i de sultnes maver. Det er derfor, de lægger så meget vægt på BNP (Bruttonationalproduktet). Derfor så man eksempelvis i Indien hvordan landets største parti, BJP (Bharatiya Janata Partiet) talte om, at Indien skinner, da BNP havde forøget sig, selvom denne forøgelse skete på selskabernes bankkontoer og ikke nåede den almene borger. 1. Islam fokuserer på fordeling af rigdommen, og ikke kun på produktionen Islam betragter det økonomiske problem på en helt anderledes måde end kapitalisme og socialisme. For Islam fokuserer på fordeling af rigdommen og ikke kun på produktionen. Fattigdomsproblemet vil ikke blive løst ved at producere mere og mere, som de kan forbruge; derimod vil den blive løst ved, at man sikrer, at de basale behov for ethvert individ opfyldes fuldt ud. Der er nok resurser i verden til, at man kan opfylde alles basale behov. 2

3 Islam kigger på ethvert enkeltstående individ i sig selv, frem for det samlede antal af individer, som bor i landet. Den kigger først og fremmest på ham som et menneske, der skal tilfredsstille alle sine basale behov fuldt ud. Derefter kigger den på ham i hans kapacitet som et særskilt individ, for at gøre ham i stand til at opfylde sine luksuriøse behov så meget som muligt. 2. Alle basale behov garanteres Ahkam Shar iyah har sikret opfyldelsen af alle basale behov (dvs. føde, klæder og husning) fuldt ud til enhver borger i den islamiske stat (Khilafah). Profeten sagde:» «Adams børn har ingen bedre ret end disse kvaliteter: Et hus han kan bo i, et stykke tøj, hvormed han kan dække sin nøgenhed, et stykke brød og noget vand. [Sunan Al- Tirmidhi] Den islamiske stat har en pligt til at forsørge dem, som ikke kan forsørge sig selv eller hvis familier ikke kan forsørge dem. Den berømte Khalifah blandt Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz, skrev følgende til sin Wali i byen Basrah i Irak: Find løftets folk i dit område, som er blevet gamle, og ikke er i stand til at tjene (til føden), og forsørg dem med en regelmæssig understøttelse fra statskassen, for at afhjælpe deres behov. [Abu Ubayd, i Kitab Al-Amwal, side 805] Den islamiske stat plejede at have offentlige badeanstalter, Musafir Khana, hvor rejsende kunne opholde sig gratis, og endda åbne køkkener - eksempelvis i Bosnien under den osmanniske Khilafahperiode, var der åbne køkkener, hvor de fattige kunne tage hen og spise gratis. Det første organiserede hospital blev bygget under islamisk styre i Kairo i 872 e.kr. Ahmed bin Tulun hospitalet behandlede og gav gratis medicin til alle patienterne. Og det tilvejebragte adskilte badehuse til mænd og kvinder, et rigt bibliotek og en afdeling for sindssyge. Patienterne kunne aflevere deres tøj til hospitalsmyndighederne, som tog dem i forvaring, før de iklædte sig specielle afdelingsbeklædning og blev tildelt deres senge. Hver patient ville også have sin egen helbredsjournal. 3

4 3. Cirkulering af rigdom er en pligt Allah fremhævede, at rigdommen ikke skal cirkulere blandt få. Han sagde, refererende til rigdom: Så den ikke forbliver cirkulerende iblandt de rige af jer. [Al-Hashr 59:7] Islam har gjort cirkulering af rigdom blandt alle borgere til en forpligtelse og den har forbudt restriktion af sådan en cirkulering til en bestemt gruppe, som udelukker andre. Hamstring eller varemonopol er forbudt. Producenter eller detailhandlere kan ikke hamstre eller lave monopol på varer for at få priserne til at stige. Dette baseres på følgende Ahadith: Allahs Sendebud forbød, at madvarer bliver monopoliseret. [Al-Athram] Den der laver monopol, har begået fejl (dvs. har syndet). [Sahih Muslim] 4. Forbuddet mod Riba - Opfordring til investering Afskaffelsen af alle rentebaserede kontrakter, som skal erstattes af kontrakter, der deler fortjenester og risikoer. Allah siger: Allah tillod handel og forbød Riba (bl.a. renter og åger). [Al-Baqarah 2:275] Forbuddet mod Riba opfordrer folk til ikke kun at gemme deres penge i en bank, mens de venter på renterne. Der vil derimod blive pålagt 2,5 % i Zakah på deres ubrugte rigdom; dette opfordrer folk til at 4

5 spendere og investere, hvilket genererer økonomisk aktivitet og er sundt for økonomien. Jo mere, man spenderer og investerer, desto flere jobs bliver der skabt og rigdom cirkuleres. Vi vil kort berøre konceptet om lån og Riba. Folk forstår ikke Ribas udnyttende natur. I Islam gives lån af etiske årsager med intentionen om at opnå en belønning fra Allah. Profeten sagde: Ethvert lån er en Sadaqah (og nedskrives som en god handling). [Al-Tabarani i Al-Awsat] Den der giver lånet i kapitalismen, deler profitten men ikke tabet, hvilket er meget unfair og urimeligt. Hvis man vil dele profitten i Islam, skal man også dele tabet - dette er modellen for partnerskab eller firmastrukturer (selskabstyper) i Islam. Ligesom Mudharabah - hvor en person investerer og en anden arbejder, og de deler profitten og tabet. Islam har et lighedssystem, hvor begge parter deler risikoen og belønningen er fair; i modsætning til det undertrykkende system, som er baseret på Riba. I dag forkrøbler rentebaserede lån folkeslag og hele nationer. Allahs Sendebuds fætter, Ali bin Abi Talib, påpegede angående den præislamiske periode: Vi modstod vægten fra jern, sten og piskning, men vi kunne ikke udholde vægten af gæld. 5. Islamisk økonomi er en realøkonomi og Islam forbyder de nuværende former for finansmarkeder Den islamiske økonomi baseres på rigdomsgenerering, hvor parter tager del i investering, beskæftigelse og handel i realøkonomien. Islam har ikke en dualistisk økonomi, hvor realøkonomien fungerer ved siden af en finanssektor. Den islamiske økonomi fokuserer alle parter mod realøkonomien, gennem beskæftigelse, selskabsprofit, udnyttelse af jord (landbrug) og produktion; på denne måde genereres den kun i en sektor. Og dette resulterer i den kæmpe gavn ved at rigdommen kun cirkulerer i en sektor - realøkonomien, hvor alle kan deltage. Det islamiske system anerkender ikke de finansielle markeder i deres nuværende form. Man kan købe aktier og overføre dem, uden egentlig at deltage i selve kørslen af det underliggende selskab, aktierne skal repræsentere. Ejerskab i Islam er en direkte rolle i et selskab, og ikke blot et aktiecertifikat, som børsmarkedet tillader at blive handlet og genhandlet. Det er denne egenskab, at man ikke har en direkte rolle i et selskab, der tillader overdreven spekulation. De finansielle markeder er forskellige i forhold til realøkonomien for varer og tjenester. Dette er faktisk et af de grundlæggende problemer i kapitalismen, hvor verdens børsmarkeder estimeres til omkring $51 trillioner og verdens derivatmarkeder estimeres til omkring $480 trillioner, hvilket er 30 gange større end den amerikanske økonomi, og 12 gange større end hele verdensøkonomien! 5

6 Men der er mange grunde til hvorfor aktieselskabernes (A/S) børsmarkeder er Haram i Islam. En af de primære grunde er spørgsmålet om ansvar. Aktieselskabet får en distinkt egenskab af begrænset ansvar, som skal beskytte de store kapitalhavere og forretningsmænd i tilfælde af selskabet fejler og lider tab, hvor dem der har fordringer mod det, ikke vil kunne kræve kompensation fra investorerne, uanset hvor store investorernes personlige aktiver måtte være. Så de finansielle fordringer begrænses til det, der er tilbage i selskabet af aktiver. Dette modstrider Shari ah i enhver henseende. Den shariamæssige regel forpligter alle til at tilbagebetale den fulde gæld til de retmæssige ejere, og det er forbudt at fratage dem noget som helst af det. Imam Al-Bukhari berettede fra Abu Hurayrah, at Allahs Sendebud sagde: Den, der tager penge fra folk med hensigten om at betale dem tilbage, så vil Allah betale på hans vegne, men den, der tager med hensigten om at spilde dem væk, så vil Allah lade ham gå til spilde. [Sahih Al-Bukhari] Imam Ahmed berettede også fra Abu Hurayrah, som sagde: Allahs Sendebud sagde:» «Sandelig, I vil tilbagebetale folks ret til de retmæssige ejere på Opstandelsesdagen, således at selv fåret uden horn, bliver kvit med vædderen med horn, ved at stange den tilbage. [Musnad Ahmed] Altså har Allahs Sendebud bekræftet det forpligtende i at opfylde ens retter fuldt ud i det verdslige liv, og hvis man ikke gør det, vil man gøre det på Dommedagen. Dette tjener som en advarsel til dem, der opsluger folks retter. Fordi Islam har sine egne selskabstyper. Der er fem typer, som alle sammen er relateret til et virkeligt kompagniskab imellem krop og kapital. Og disse typer er: 1. Al- Inan (ligestillede), hvor begge partnere lægger deres penge i en forretning og arbejder med den. Begge partnere vil have retten til at købe og sælge, og løfte selskabet fremad; altså er alle partnere ligestillede i deres råderet. 6

7 2. Al-Abdan (kroppe), hvor to eller flere personer forsamles med deres kompetencer, såsom en konsulent, doktor eller håndværkere. Selvom de bruger deres penge, så er det kompetencen de har, som er grundlaget for selskabet. 3. Al-Mudharaba (krop og kapital), hvor en lægger forretningens kapital, og den anden arbejder med den. Partneren, der lægger kapitalen, er en tavs partner, og deltager ikke i forretningens kørsel. Den anden partner køber og sælger på selskabets vegne. 4. Al-Wujooh (ansigter), der ligner selskabstype 3, men hvor kapitalen lægges af en tavs partner, der har respekt og anseelse, og selskabet handler på basis af dette. Og partneren kunne være en rig handelsmand, hvilket betyder at en eventuel gæld i selskabet altid vil blive betalt, fordi det er bakket op af et velstående individ. 5. Al-Mufawadha (forhandling), der er en kombination af det ovenstående. Et islamisk selskab kan opsummeres på følgende måde: - Selskabet (Al-Sharika) er en aftale imellem to eller flere personer om at udføre et arbejde, for at opnå en profit. Normalt lægger den ene partner kapitalen, og den anden arbejder med den. At én person er ejer, er tilladt i Islam, og dette ville være investering af et individs penge. - Selskabet med dets partnere er én enhed og ikke adskilte enheder; det er deres personlige penge, der er forretningens kapital, og kontrakten blev formet på dette grundlag. - Fordeling af profit kan afgøres på basis af det der blev indgået i kontrakten, dvs. 50/50, 40/60 osv., hvorimod tabet fordeles i forhold til det beløb, hver partner investerer i forretningen; så hvis kun to personer ejede et selskab og selskabet fejlede med en gæld på 15 millioner, så skal partneren, der lagde 40 % af kapitalen, betale 40 % af denne gæld. En partners ansvar vil ikke være begrænset til det ilagte beløb; altså er der ikke noget begrænset ansvar i Islam. Abu Dawud berettede fra Abu Hurayrah, at Profeten sagde:» «Allah siger: Jeg er den tredje af de to partnere, så længe den ene ikke svigter sin kompagnon. Hvis han svigter, vil Jeg trække Mig væk fra dem (og deres handel). 6. Islam er imod monopoler og tilskynder til konkurrence 7

8 Børsmarkedernes aktieselskaber er i stand til at samle enorme mængder af rigdom i dag, til den grad at nogle selskaber har mere rigdom end visse lande. I et islamisk system kunne dette ikke ske på grund af forbuddet mod aktieselskaber, som kan generere denne rigdom ved at udstede aktier til offentligheden. Dette har en positiv effekt på økonomien, idet enorme selskaber kan blive monopoler, duopoler eller oligopoler, som kan dominere markedspladsen, såsom Microsoft, Coca-Cola og Pepsi. Kapitalister er dog enige i, at monopoler er negative eksternaliteter og kapitalismens grundlægger, Adam Smith, som drømte om en økonomi med perfekt konkurrence, et ideal de aldrig kan opnå, alene på grund af det frie marked. Men det islamiske økonomisystem fører til dette, fordi appliceringen af dets regler ville føre til, at små eller mellemstore selskaber konkurrerer med hinanden på ethvert marked, hvilket er sundt for økonomien, fordi konkurrence sænker priser og forøger kvaliteten. Hvorfor skulle 3 selskaber dominere hele læskedrikmarkedet i verden, som det er tilfældet i dag? De dominerer markedet totalt, og har midler nok til at købe andre konkurrenter ud, ligesom Coca-Cola gjorde med Thumbs Up i Indien. Monopoler har evnen til at sælge kvalitetsvarer til markedet uden at vi har et valg; vi kan nævne pesticideskandalen, som er fundet sted. [Om pesticideskandalen: 7. Det er forbudt at sælge, hvad man ikke har I modsætning til i dag, hvor vi ser kortsalg eller videresalg, hvor folk sælger, hvad de endnu ikke ejer. Islam gør det til et krav for erhvervsdrivende at eje valutaer, instrumenter og råvarer før de sælger dem. Det blev berettet af Hakeem bin Hazam, der sagde: Jeg sagde: Åh Allahs Sendebud! Der kommer en mand til mig, og beder mig om at sælge, hvad jeg ikke har; derefter køber jeg det fra markedet. Han sagde: Du må ikke sælge, hvad du ikke har. [Musnad Ahmad] 8. Islam hverken anerkender et frit marked eller en planøkonomi Det islamiske økonomisystem er hverken kapitalistisk, hvor markedet er frit til at føre til katastrofer, som vi ser, og heller ikke kommunistisk, hvor alt er ejet og kontrolleret af staten. Islam skelner mellem offentlig ejendom, statsejendom og privat ejendom. Og Islam forbyder det private ejerskab af de store ressourcer, såsom olie og gas, som vi ser de vestlige selskaber kæmpe over i den muslimske verden. 8

9 Allahs Sendebud sagde: Muslimerne er partnere i tre ting: Ild, vand og græsgange. [Sunan Abu Dawud og Musnad Ahmed] Anas berettede fra Ibn Abbas, der tilføjede, og deres pris er forbudt. Udover det, så plejede profeten til at tage jorde tilbage fra folk, hvis han opdagede, at de indeholdte enorme ressourcer, såsom en saltmine. De enorme indtægter fra offentlige ressourcer såsom olie og gas i en islamisk stat, skal udnyttes til gavn for offentligheden, og ikke til regenternes personlige interesser, som kanaliserer pengene over i deres schweiziske bankkonti, og bruger dem på deres egen fornøjelse, som vi ser Golfens regenter gør i dag. Profeten sagde: Imamen er en hyrde og han er ansvarlig. [Sahih Al-Bukhari, Musnad Ahmad, Al-Bayhaqi] 9. Guld- og sølvenhed som valuta Valutaen i dag er en Fiat valuta, som ikke er støttet af reelle aktiver, men kun støttes af tillid. Dette er årsagen til, at vi har stigende inflation i hele verden. Islam løser dette problem, fordi valutagrundlaget i Islam er guld og sølv; valutaen er støttet af og er udskiftelig med dem. Profeten etablerede grundlaget for den islamiske valuta - Dirham (sølv) og Dinar (guld), på basis af disse konkrete ting, som har en reel værdi og fastholder værdi. Og de islamiske regler er blevet fastsat i Qur anen og Sunnah i form af guld og sølv, såsom Nisab (minimumsbeløbet) af Zakah. Det er tilladt at have papirsedler, så længe de er støttet af guld og sølv. I den islamiske stat kan man gå til Bayt Al-Mal (statskassen) og veksle papirsedlerne. Derfor elimineres inflationen, fordi værdien af guld og sølv er stabil. Den islamiske stat kan ikke bare trykke sine penge, ligesom de gør i dag uden at have nogen aktiver, der støtter dem eller skabe penge ud af den blå luft! På grund af den nuværende inflation og finanskrise, så ser vi folk vende tilbage til at købe guld i stedet for at sætte deres penge i aktier, fordi de ved det har en reel værdi. 9

10 Konklusion De vigtigste aspekter af økonomisystemet, som er blevet fremhævet, er meget mere end de nuværende islamiske banker eller islamisk finansiering, og det bør være klart, at dette system ikke kan gennemføres uden en sand islamisk stat, der styrer med Shari ah, og som i modsætning til den muslimske verden i dag i sandhed er en uafhængig stat, og ikke en agent for Vesten. I stedet for at ty til hjælpepakker med milliarder af dollars, hvor USA og Storbritannien bruger af skatteydernes penge, for at redde deres kollapsende finanssystem, så bør folk indse, at Islam tilbyder verden et praktisk alternativ. Selv mange ikke-muslimske tænkere har anerkendt det fremskridt og den udvikling, som blev opnået under det islamiske styre i historien på alle områder indenfor videnskab og teknologi. Phillip Hitti skriver i, Araberne: En kort historie ( The Arabs: A Short History ): Under hele den første del af middelalderen, kom intet andet folk med så vigtigt et bidrag til det menneskelige fremskridt, som araberne gjorde, hvis vi tager dette begreb til at betyde alle dem, hvis modersmål var arabisk, og ikke blot dem, der boede i den arabiske halvø. I århundreder var arabisk sproget for uddannelse, kultur og intellektuelt fremskridt for hele den civiliserede verden, med undtagelse af fjernøsten. Fra det 9. til det 12. århundrede var der flere filosofiske, medicinske, historiske, religiøse, astronomiske og geografiske værker, som var skrevet på arabisk end på noget andet modersmål. Det islamiske system er kommet til hele menneskeheden Og vi har ikke sendt dig (åh Muhammad ) som andet end en Barmhjertighed til hele verden (indtil Dommedagen). [Al-Anbiya 21:107] Det er et system, der ikke er udtænkt menneskers sinde, derimod er det fra skaberen af menneskeheden Allah, og det er det perfekte system til menneskeheden. Lad os alle arbejde for at genetablere dette system endnu engang. Hasan Al-Basri berettede, at Allahs Sendebud sagde:» «10

11 Den døden kommer til, mens han er i færd med at tilegne sig viden, med henblik på at genoplive Islam ved hjælp af den, så vil der kun være en enkelt grad imellem ham og Profeterne i Jannah (Paradis). [Sunan Al-Darimi] 11

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: Ayaat efter Overskrifter Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: 1. Ummahs Enhed 2. Qur anen 3. Da wahs Vigtighed 4. Prøverne i denne Verden 5. Tawakkul 6. Sunnah 7. Nasr

Læs mere

Om Den Islamiske Stat

Om Den Islamiske Stat Om Den Islamiske Stat Bismillahir Rahmanir Raheem 1. Hvad er Dar al-islam? Dar al-islam er det land hvor den islamiske lov (Shari ah) implementeres i alle områder i livet og styret, hvor sikkerheden opretholdes

Læs mere

Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5]

Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5] De succesriges kriterier i Qur anen og Sunnah I Qur anen bliver de succesrige (Muflihoon) beskrevet. Hvilke overbevisninger og handlinger adopterer og udfører disse personer, som i sidste ende bliver de

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Af Abdelilah Ghiyati, cand. pæd. studerende Op igennem historien har der altid været nogen, der har villet adskille Koranen og Sunnah en. Profeten Mohammed (Gfvmh)

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk?(ضعف ا و تلاشى الالتزام) Hvad er svaghed i Iltizâm ا مراض القلوب تلاشى som betyder svaghed, nedsættelse mens ضعف Sammensat af betyder forsvindelse eller bortgang.

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Introduktion til Fiqh

Introduktion til Fiqh Introduktion til Fiqh Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer Fiqh fra?... 1 2 Islamiske love... 1 3 Hvad vi skal vide af Fiqh... 2 4 Den praktiske tilgang

Læs mere

! fiṭr) Der er to typer almisser, som det er obligatorisk for enhver muslim at have kendskab til:

! fiṭr) Der er to typer almisser, som det er obligatorisk for enhver muslim at have kendskab til: ! Lidt fiqh om almissen (zakāh og ṣadaqat al-fi fiṭr) Ifølge Ḥanaf anafī skolen Af Imrān bin Munīr Ḥusayn Islamisk.dk / Imran bin Munir Husayn 2009, revideret 2010 Der er to typer almisser, som det er

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 23 og 24 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Genstandsfelt for økonomisk teori I. Individers/beslutningstagers

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Munida E F T E R Å R. KursusCenter F O R Å R. Islam Koran Arabisk. Det islamiske trossamfund

Munida E F T E R Å R. KursusCenter F O R Å R. Islam Koran Arabisk. Det islamiske trossamfund Munida KursusCenter E F T E R Å R 2010 F O R Å R 2011 Koran Arabisk Det islamiske trossamfund 1 Munida KursusCenter Viden, handling og broderskab Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ærede brødre

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 12-12-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk 12-12-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(فوضى الوقت) Hvad er Fawdâ al-waqt Sprogligt Fawdâ (فوضى) har to betydninger

Læs mere

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget 1 (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til den originale bog på arabisk Min Muqawwimat An-Nafsiyya Al-Islamiyya

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Introduktion til Hadith

Introduktion til Hadith Introduktion til Hadith Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvad er Hadith?... 1 2 Hvor kommer Hadith fra?... 1 3 Forskellige typer af Hadith... 4 4 Bevarelsen

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer internt i Munida

Aktiviteter og arrangementer internt i Munida Forord Muslimsk Ungdom i Danmark (Munida) startede med en vision om at give unge muslimer i Danmark en solid ballast, så de kunne begå sig i det danske samfund. Udgangspunktet var/er at opbygge en identitet,

Læs mere

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Indhold Indhold... 2 Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Kontraktlig forhold... 3 2.1 Godkendelse... 3 2.2 Afdeling for kredit registrering... 3 2.3 Yderligere

Læs mere

KAPITAL- OG VENTUREFONDE

KAPITAL- OG VENTUREFONDE KAPITAL- OG VENTUREFONDE NÅR INVESTORER MISLIGHOLDER Af advokat Rebecca Vikjær Sandholt og advokat Jakob Mosegaard Larsen, Nielsen Nør ager 1. INTRODUKTION Kapital- og venturefonde opererer således, at

Læs mere

Strukturtilpasning i Zimbabwe

Strukturtilpasning i Zimbabwe Strukturtilpasning i Zimbabwe Fra hyperinflation til fremgang, Zimbabwe 2009 AF OLE MOS, U-LANDSIMPORTEN Strukturtilpasningsprogrammerne blev indført for at rette op på Zimbabwes økonomi, der allerede

Læs mere

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk på ret kurs FINANSFORBUNDETS forslag til regulering af den finansielle sektor i Danmark på ret kurs Finanskrisen har været øverst på dagsordenen det sidste års tid. Både i medier, på den politiske scene,

Læs mere

Forord Denne ramadan folder henvender sig først og fremmest til unge muslimer med

Forord Denne ramadan folder henvender sig først og fremmest til unge muslimer med Forord Denne ramadan folder henvender sig først og fremmest til unge muslimer med henblik på at give en dybere forståelse for hvad Ramadanen handler om og vejleder til en bedre/sundere faste. Samt til

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Promotion of the Amman Message. Amman-Budskab

Promotion of the Amman Message. Amman-Budskab Promotion of the Amman Message Amman-Budskab 2 I Guds navn, Den Mest Barmhjertige, Den Mest Medfølende; Må Guds bønner være med Hans udvalgte Profet, med Profetens husstand, hans modige ledsagere, og alle

Læs mere

Begrebet finanskrise, i krise!

Begrebet finanskrise, i krise! Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Begrebet finanskrise, i krise! Hvis et begreb kan være i krise, så må det være begrebet finanskrise Begrebet finanskrise, i krise!... 1 Krisebegrebet er altså for upræcist...

Læs mere

Den Islamiske Psyke (Bog 2)

Den Islamiske Psyke (Bog 2) Den Islamiske Psyke (Bog 2) Naim bin Ahmad (mail@naimsplace.com) Version: 2.0 Sidst opdateret: 12-07 -2015 Forord Forskellen på den sproglige betydning og den shariamæssige betydning Begrebet الا یمان

Læs mere

Det Islamiske Regeringssystem

Det Islamiske Regeringssystem Det Islamiske Regeringssystem Imam Mohamad Alshirazi (qds) Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Politik... 4 2. Økonomi... 6 3. Hæren... 9 4. Friheder...11 5. Retssystemet...14

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 10-10-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk 10-10-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(الا سراف) Hvad er Isrâf Sprogligt:» Er afledt af أسرف, der har flere

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Dagens program 1. Hvad er Finanstilsynets rolle på kapitalmarkederne? 2. dan arbejder Finanstilsynet i praksis med en 27-sag?

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Det Bløde Vendinger Imam Mohamad Alshirazi (qds) www.islam-online.dk. De Bløde Vendinger. Imam Mohamad Alshirazi (qds) Side 1 af 13

Det Bløde Vendinger Imam Mohamad Alshirazi (qds) www.islam-online.dk. De Bløde Vendinger. Imam Mohamad Alshirazi (qds) Side 1 af 13 De Bløde Vendinger Imam Mohamad Alshirazi (qds) Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 En læreres væremåde... 5 Imam Alsajjads (as) venlighed... 5 De troendes leder (as)

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Udnyt mulighederne i faldende markeder

Udnyt mulighederne i faldende markeder Hvad er en CFD? Udnyt mulighederne i faldende markeder CFD er giver dig mulighed for tjene penge i både faldende og stigende markeder. Der findes CFD er på almindelige aktier, aktieindeks, råvarer, valuta

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Islams Principper. www.masjed.dk. Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på de fem trosartikler:

Islams Principper. www.masjed.dk. Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på de fem trosartikler: ---- Kapitel 5 Bøn og tilbedning Tilbedningens ånd Salah Fasten Zakah Hadj Pilgrimsrejsen Et forsvar for islam Jihad BØN OG TILBEDNING Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

Hizb ut-tahrir. Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af

Hizb ut-tahrir. Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af HIZB UT-TAHRIR ح زب التحرير Hizb ut-tahrir Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af Hizb ut-tahrir 2 (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til det originale

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 Koncessionsaftaler REFERENCER: Begrebsramme for udarbejdelse og præsentation af årsregnskaber IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED Socialistisk Folkepartis Ungdom laver forandring i hverdagen. Vi gør det ikke i blinde, og vi gør det ikke for at bevare - vi gør det for at udvikle samfundet

Læs mere

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 1 2 Fremtidens Penge og rammevilkår Dette notat er udarbejdet i regi af projektet Fremtidens Penge. Formålet med projektet var at fremme viden

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt J.nr. 000328-0214 nk/mbr AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010 1. Deponering og fuldmagt 1.1 Aktionæren accepterer, at alle dennes C-aktier lægges i et af COWI

Læs mere

Test i Graven * Fortrinlighed af at påkalde velsignelser (Durood Shareef)

Test i Graven * Fortrinlighed af at påkalde velsignelser (Durood Shareef) I Denne brochure kan du læse oversættelsen af en tale afholdt af Ameer-e-Ahl-e-Sunnah Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri Razavi nedskrevet af Shahzada-e-Attar Haji Ahmad Ubaid Raza Attari. Denne brochure

Læs mere

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen?

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.1 Redegør for, hvad begrebet pengepolitik omfatter. 5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.3 Siden finanskrisen begyndelse i 2007 har

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Nr. Spørgsmål Svar 1. Har ENS ønsker til eller nøgletal for størrelsen på info-midler indenfor de 9.4 mio. (dette udbud)?

Nr. Spørgsmål Svar 1. Har ENS ønsker til eller nøgletal for størrelsen på info-midler indenfor de 9.4 mio. (dette udbud)? Spørgsmål stillet i forbindelse med Energistyrelsens udbud af rammekontrakt om uvildig rådgivning af bygningsejere i forbindelse med udskiftning af olie- og naturgasfyr med en VE-baseret opvarmningsform.

Læs mere

Præsentation af ph.d.-projektet. Empiriske eksempler. Døden som realitet. Døden som tabu. Dødsangst og professionalisme

Præsentation af ph.d.-projektet. Empiriske eksempler. Døden som realitet. Døden som tabu. Dødsangst og professionalisme Præsentation af ph.d.-projektet Empiriske eksempler Døden som realitet Døden som tabu Dødsangst og professionalisme Afdække hvordan kristne og muslimske kræftpatienter anvender trosrelaterede erfaringer

Læs mere

12.3. Kreditgivning eller investering

12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering Det forhold, at udlån i lovens forstand skal forstås bredt, og at udlånsvirksomhed som ovenfor nævnt omfatter enhver form for

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Hvordan man stopper Zimbabwes inflation

Hvordan man stopper Zimbabwes inflation Hvordan man stopper Zimbabwes inflation Fra hyperinflation til fremgang, Zimbabwe 2009 AF STEVE H HANKE, THE CATO INSTITUTE Dårlig politik fra Zimbabwes regering tvinger Zimbabwes nationalbank til at printe

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Bilag 6 Garantier Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Introduktion... 2 1.1 Formål... 2 Garanti i Bygge- og anlægsfasen

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100%

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Velkommen til miniforløbet Sådan skaber du dit gennembrud nu! Det er så dejligt at se så mange fantastiske kvinder tage

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere