I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige"

Transkript

1 Det Islamiske Økonomisystem som et Alternativ I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Allah siger: I er den bedste nation, som nogensinde er blevet frembragt til menneskeheden, (fordi) I påbyder det rette og forbyder det slette og har Iman på Allah. [Aal Imran 3:110] Allah har visselig velsignet os som værende den bedste nation, der nogensinde er blevet frembragt fra menneskeheden, fordi vi påbyder det rette og forbyder det slette - vi er nød til at indse vores ansvar for at ytre os imod den ondskab og uretfærdighed, som vi ser globalt i dag. Et af disse store onder, vi ser omkring os, er den økonomiske uretfærdighed og undertrykkelse verden over, som blev forårsaget af den nuværende kapitalistiske verdensorden. Den aktuelle finanskrise har undergravet tilliden til den vestlige verden gevaldigt, og har afsløret det frie marked. Men når den vestlige verden ser på alternativer, ser den kun rester af Socialisme eller en eller anden form for statsintervention i økonomi, som realiserbare og gennemførlige systemer. Det er også årsagen, som tillader frie markedsideologer at fortsætte med at anføre regulering og gennemsigtighed, dvs. mere kapitalisme med noget lappeværk som løsninger. Når man diskuterer de iboende sygdomme i kapitalisme, så kan man få svaret, Kapitalisme er det bedste af det værste. Men sådanne individer har måske aldrig overvejet, at Islam indeholder et alternativ, eller de har overhovedet ikke studeret den. Denne krise udgør en mulighed for alle muslimer til at fremlægge det islamiske økonomisystem som et alternativ. Vi er nød til at overveje det faktum, at da Marx skrev sine teorier om Kommunisme i tallet, mens han var i England, så blev hans idéer anset for at være et levedygtigt alternativ - skønt mange mennesker var uenige med dem - det er derfor, at Lenin senere tog disse idéer til sig, formede et parti på basis af dem, og de blev i sidste ende legemliggjort i en stat. Dette skete til trods for at disse var nye teorier, som slet ikke havde nogen implementeringshistorie. Vi er derefter nød til at overveje, at i modsætning til Marx, som benægtede Allahs eksistens og hvis idéer blev modbevist af den tydelige realitet af Kommunismens fiasko, så besidder vi Sandheden fra Allah og ydermere en historie med implementeringen af Islam.

2 Derfor er det vitalt for os at fremlægge Islam som et alternativ. Det er vigtigt at vise islamisk økonomi som meget mere end islamisk finans og bankvirksomhed. For hvad der er blevet kendt som islamisk bankvirksomhed og islamisk finans, handler om individer eller grupper, som forsøger at opnå en profit i det nuværende system, uden at overtræde de shariamæssige regler, såsom forbuddet mod Riba (dvs. renter/åger). Men vi vil derimod fokusere på det islamiske økonomisystem som en helhed, som er meget bredere end det, og er det reelle alternativ til det kapitalistiske system. Skønt ingen islamisk stat eksisterer i dag, så besidder vi Islams økonomisystem, som er udledt fra Qur anen og Sunnah, og over et tusinde års historie med systemets implementering. Baseret herpå skal vi frembringe tænkning hos den liberale højrefløj og den socialistiske venstrefløj, og demonstrere for dem, hvordan Islam ikke er en simpel religion som de andre, men en omfattende ideologi, som kan behandle den nuværende krise, som menneskeheden står overfor. Det Islamiske Økonomisystem Da det ikke er muligt at dække hele det islamiske økonomisystem med dets detaljer i en artikel af denne størrelse, vil vi dække primære aspekter især i relation til hvordan et islamisk system indeholder nøglen til behandlingen af den nuværende finanskrise. Som enhver student lærer i deres første lektion i økonomi, er vi nød til at starte med definitionen af det økonomiske problem, som er økonomiens grundlæggende syn. I kapitalismen mener man, at der findes ubegrænsede behov og begrænsede resurser; derfor skal økonomien fokusere på produktion; altså er de tilhængere af at producere mere og mere, som folk kan forbruge. Dette er også blevet kendt som en trickle-down økonomi, hvor fokus er på forøgelse af kagens størrelse, med troen på at dette på en eller anden måde vil forplante sig nedefter (trickle down) i de sultnes maver. Det er derfor, de lægger så meget vægt på BNP (Bruttonationalproduktet). Derfor så man eksempelvis i Indien hvordan landets største parti, BJP (Bharatiya Janata Partiet) talte om, at Indien skinner, da BNP havde forøget sig, selvom denne forøgelse skete på selskabernes bankkontoer og ikke nåede den almene borger. 1. Islam fokuserer på fordeling af rigdommen, og ikke kun på produktionen Islam betragter det økonomiske problem på en helt anderledes måde end kapitalisme og socialisme. For Islam fokuserer på fordeling af rigdommen og ikke kun på produktionen. Fattigdomsproblemet vil ikke blive løst ved at producere mere og mere, som de kan forbruge; derimod vil den blive løst ved, at man sikrer, at de basale behov for ethvert individ opfyldes fuldt ud. Der er nok resurser i verden til, at man kan opfylde alles basale behov. 2

3 Islam kigger på ethvert enkeltstående individ i sig selv, frem for det samlede antal af individer, som bor i landet. Den kigger først og fremmest på ham som et menneske, der skal tilfredsstille alle sine basale behov fuldt ud. Derefter kigger den på ham i hans kapacitet som et særskilt individ, for at gøre ham i stand til at opfylde sine luksuriøse behov så meget som muligt. 2. Alle basale behov garanteres Ahkam Shar iyah har sikret opfyldelsen af alle basale behov (dvs. føde, klæder og husning) fuldt ud til enhver borger i den islamiske stat (Khilafah). Profeten sagde:» «Adams børn har ingen bedre ret end disse kvaliteter: Et hus han kan bo i, et stykke tøj, hvormed han kan dække sin nøgenhed, et stykke brød og noget vand. [Sunan Al- Tirmidhi] Den islamiske stat har en pligt til at forsørge dem, som ikke kan forsørge sig selv eller hvis familier ikke kan forsørge dem. Den berømte Khalifah blandt Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz, skrev følgende til sin Wali i byen Basrah i Irak: Find løftets folk i dit område, som er blevet gamle, og ikke er i stand til at tjene (til føden), og forsørg dem med en regelmæssig understøttelse fra statskassen, for at afhjælpe deres behov. [Abu Ubayd, i Kitab Al-Amwal, side 805] Den islamiske stat plejede at have offentlige badeanstalter, Musafir Khana, hvor rejsende kunne opholde sig gratis, og endda åbne køkkener - eksempelvis i Bosnien under den osmanniske Khilafahperiode, var der åbne køkkener, hvor de fattige kunne tage hen og spise gratis. Det første organiserede hospital blev bygget under islamisk styre i Kairo i 872 e.kr. Ahmed bin Tulun hospitalet behandlede og gav gratis medicin til alle patienterne. Og det tilvejebragte adskilte badehuse til mænd og kvinder, et rigt bibliotek og en afdeling for sindssyge. Patienterne kunne aflevere deres tøj til hospitalsmyndighederne, som tog dem i forvaring, før de iklædte sig specielle afdelingsbeklædning og blev tildelt deres senge. Hver patient ville også have sin egen helbredsjournal. 3

4 3. Cirkulering af rigdom er en pligt Allah fremhævede, at rigdommen ikke skal cirkulere blandt få. Han sagde, refererende til rigdom: Så den ikke forbliver cirkulerende iblandt de rige af jer. [Al-Hashr 59:7] Islam har gjort cirkulering af rigdom blandt alle borgere til en forpligtelse og den har forbudt restriktion af sådan en cirkulering til en bestemt gruppe, som udelukker andre. Hamstring eller varemonopol er forbudt. Producenter eller detailhandlere kan ikke hamstre eller lave monopol på varer for at få priserne til at stige. Dette baseres på følgende Ahadith: Allahs Sendebud forbød, at madvarer bliver monopoliseret. [Al-Athram] Den der laver monopol, har begået fejl (dvs. har syndet). [Sahih Muslim] 4. Forbuddet mod Riba - Opfordring til investering Afskaffelsen af alle rentebaserede kontrakter, som skal erstattes af kontrakter, der deler fortjenester og risikoer. Allah siger: Allah tillod handel og forbød Riba (bl.a. renter og åger). [Al-Baqarah 2:275] Forbuddet mod Riba opfordrer folk til ikke kun at gemme deres penge i en bank, mens de venter på renterne. Der vil derimod blive pålagt 2,5 % i Zakah på deres ubrugte rigdom; dette opfordrer folk til at 4

5 spendere og investere, hvilket genererer økonomisk aktivitet og er sundt for økonomien. Jo mere, man spenderer og investerer, desto flere jobs bliver der skabt og rigdom cirkuleres. Vi vil kort berøre konceptet om lån og Riba. Folk forstår ikke Ribas udnyttende natur. I Islam gives lån af etiske årsager med intentionen om at opnå en belønning fra Allah. Profeten sagde: Ethvert lån er en Sadaqah (og nedskrives som en god handling). [Al-Tabarani i Al-Awsat] Den der giver lånet i kapitalismen, deler profitten men ikke tabet, hvilket er meget unfair og urimeligt. Hvis man vil dele profitten i Islam, skal man også dele tabet - dette er modellen for partnerskab eller firmastrukturer (selskabstyper) i Islam. Ligesom Mudharabah - hvor en person investerer og en anden arbejder, og de deler profitten og tabet. Islam har et lighedssystem, hvor begge parter deler risikoen og belønningen er fair; i modsætning til det undertrykkende system, som er baseret på Riba. I dag forkrøbler rentebaserede lån folkeslag og hele nationer. Allahs Sendebuds fætter, Ali bin Abi Talib, påpegede angående den præislamiske periode: Vi modstod vægten fra jern, sten og piskning, men vi kunne ikke udholde vægten af gæld. 5. Islamisk økonomi er en realøkonomi og Islam forbyder de nuværende former for finansmarkeder Den islamiske økonomi baseres på rigdomsgenerering, hvor parter tager del i investering, beskæftigelse og handel i realøkonomien. Islam har ikke en dualistisk økonomi, hvor realøkonomien fungerer ved siden af en finanssektor. Den islamiske økonomi fokuserer alle parter mod realøkonomien, gennem beskæftigelse, selskabsprofit, udnyttelse af jord (landbrug) og produktion; på denne måde genereres den kun i en sektor. Og dette resulterer i den kæmpe gavn ved at rigdommen kun cirkulerer i en sektor - realøkonomien, hvor alle kan deltage. Det islamiske system anerkender ikke de finansielle markeder i deres nuværende form. Man kan købe aktier og overføre dem, uden egentlig at deltage i selve kørslen af det underliggende selskab, aktierne skal repræsentere. Ejerskab i Islam er en direkte rolle i et selskab, og ikke blot et aktiecertifikat, som børsmarkedet tillader at blive handlet og genhandlet. Det er denne egenskab, at man ikke har en direkte rolle i et selskab, der tillader overdreven spekulation. De finansielle markeder er forskellige i forhold til realøkonomien for varer og tjenester. Dette er faktisk et af de grundlæggende problemer i kapitalismen, hvor verdens børsmarkeder estimeres til omkring $51 trillioner og verdens derivatmarkeder estimeres til omkring $480 trillioner, hvilket er 30 gange større end den amerikanske økonomi, og 12 gange større end hele verdensøkonomien! 5

6 Men der er mange grunde til hvorfor aktieselskabernes (A/S) børsmarkeder er Haram i Islam. En af de primære grunde er spørgsmålet om ansvar. Aktieselskabet får en distinkt egenskab af begrænset ansvar, som skal beskytte de store kapitalhavere og forretningsmænd i tilfælde af selskabet fejler og lider tab, hvor dem der har fordringer mod det, ikke vil kunne kræve kompensation fra investorerne, uanset hvor store investorernes personlige aktiver måtte være. Så de finansielle fordringer begrænses til det, der er tilbage i selskabet af aktiver. Dette modstrider Shari ah i enhver henseende. Den shariamæssige regel forpligter alle til at tilbagebetale den fulde gæld til de retmæssige ejere, og det er forbudt at fratage dem noget som helst af det. Imam Al-Bukhari berettede fra Abu Hurayrah, at Allahs Sendebud sagde: Den, der tager penge fra folk med hensigten om at betale dem tilbage, så vil Allah betale på hans vegne, men den, der tager med hensigten om at spilde dem væk, så vil Allah lade ham gå til spilde. [Sahih Al-Bukhari] Imam Ahmed berettede også fra Abu Hurayrah, som sagde: Allahs Sendebud sagde:» «Sandelig, I vil tilbagebetale folks ret til de retmæssige ejere på Opstandelsesdagen, således at selv fåret uden horn, bliver kvit med vædderen med horn, ved at stange den tilbage. [Musnad Ahmed] Altså har Allahs Sendebud bekræftet det forpligtende i at opfylde ens retter fuldt ud i det verdslige liv, og hvis man ikke gør det, vil man gøre det på Dommedagen. Dette tjener som en advarsel til dem, der opsluger folks retter. Fordi Islam har sine egne selskabstyper. Der er fem typer, som alle sammen er relateret til et virkeligt kompagniskab imellem krop og kapital. Og disse typer er: 1. Al- Inan (ligestillede), hvor begge partnere lægger deres penge i en forretning og arbejder med den. Begge partnere vil have retten til at købe og sælge, og løfte selskabet fremad; altså er alle partnere ligestillede i deres råderet. 6

7 2. Al-Abdan (kroppe), hvor to eller flere personer forsamles med deres kompetencer, såsom en konsulent, doktor eller håndværkere. Selvom de bruger deres penge, så er det kompetencen de har, som er grundlaget for selskabet. 3. Al-Mudharaba (krop og kapital), hvor en lægger forretningens kapital, og den anden arbejder med den. Partneren, der lægger kapitalen, er en tavs partner, og deltager ikke i forretningens kørsel. Den anden partner køber og sælger på selskabets vegne. 4. Al-Wujooh (ansigter), der ligner selskabstype 3, men hvor kapitalen lægges af en tavs partner, der har respekt og anseelse, og selskabet handler på basis af dette. Og partneren kunne være en rig handelsmand, hvilket betyder at en eventuel gæld i selskabet altid vil blive betalt, fordi det er bakket op af et velstående individ. 5. Al-Mufawadha (forhandling), der er en kombination af det ovenstående. Et islamisk selskab kan opsummeres på følgende måde: - Selskabet (Al-Sharika) er en aftale imellem to eller flere personer om at udføre et arbejde, for at opnå en profit. Normalt lægger den ene partner kapitalen, og den anden arbejder med den. At én person er ejer, er tilladt i Islam, og dette ville være investering af et individs penge. - Selskabet med dets partnere er én enhed og ikke adskilte enheder; det er deres personlige penge, der er forretningens kapital, og kontrakten blev formet på dette grundlag. - Fordeling af profit kan afgøres på basis af det der blev indgået i kontrakten, dvs. 50/50, 40/60 osv., hvorimod tabet fordeles i forhold til det beløb, hver partner investerer i forretningen; så hvis kun to personer ejede et selskab og selskabet fejlede med en gæld på 15 millioner, så skal partneren, der lagde 40 % af kapitalen, betale 40 % af denne gæld. En partners ansvar vil ikke være begrænset til det ilagte beløb; altså er der ikke noget begrænset ansvar i Islam. Abu Dawud berettede fra Abu Hurayrah, at Profeten sagde:» «Allah siger: Jeg er den tredje af de to partnere, så længe den ene ikke svigter sin kompagnon. Hvis han svigter, vil Jeg trække Mig væk fra dem (og deres handel). 6. Islam er imod monopoler og tilskynder til konkurrence 7

8 Børsmarkedernes aktieselskaber er i stand til at samle enorme mængder af rigdom i dag, til den grad at nogle selskaber har mere rigdom end visse lande. I et islamisk system kunne dette ikke ske på grund af forbuddet mod aktieselskaber, som kan generere denne rigdom ved at udstede aktier til offentligheden. Dette har en positiv effekt på økonomien, idet enorme selskaber kan blive monopoler, duopoler eller oligopoler, som kan dominere markedspladsen, såsom Microsoft, Coca-Cola og Pepsi. Kapitalister er dog enige i, at monopoler er negative eksternaliteter og kapitalismens grundlægger, Adam Smith, som drømte om en økonomi med perfekt konkurrence, et ideal de aldrig kan opnå, alene på grund af det frie marked. Men det islamiske økonomisystem fører til dette, fordi appliceringen af dets regler ville føre til, at små eller mellemstore selskaber konkurrerer med hinanden på ethvert marked, hvilket er sundt for økonomien, fordi konkurrence sænker priser og forøger kvaliteten. Hvorfor skulle 3 selskaber dominere hele læskedrikmarkedet i verden, som det er tilfældet i dag? De dominerer markedet totalt, og har midler nok til at købe andre konkurrenter ud, ligesom Coca-Cola gjorde med Thumbs Up i Indien. Monopoler har evnen til at sælge kvalitetsvarer til markedet uden at vi har et valg; vi kan nævne pesticideskandalen, som er fundet sted. [Om pesticideskandalen: 7. Det er forbudt at sælge, hvad man ikke har I modsætning til i dag, hvor vi ser kortsalg eller videresalg, hvor folk sælger, hvad de endnu ikke ejer. Islam gør det til et krav for erhvervsdrivende at eje valutaer, instrumenter og råvarer før de sælger dem. Det blev berettet af Hakeem bin Hazam, der sagde: Jeg sagde: Åh Allahs Sendebud! Der kommer en mand til mig, og beder mig om at sælge, hvad jeg ikke har; derefter køber jeg det fra markedet. Han sagde: Du må ikke sælge, hvad du ikke har. [Musnad Ahmad] 8. Islam hverken anerkender et frit marked eller en planøkonomi Det islamiske økonomisystem er hverken kapitalistisk, hvor markedet er frit til at føre til katastrofer, som vi ser, og heller ikke kommunistisk, hvor alt er ejet og kontrolleret af staten. Islam skelner mellem offentlig ejendom, statsejendom og privat ejendom. Og Islam forbyder det private ejerskab af de store ressourcer, såsom olie og gas, som vi ser de vestlige selskaber kæmpe over i den muslimske verden. 8

9 Allahs Sendebud sagde: Muslimerne er partnere i tre ting: Ild, vand og græsgange. [Sunan Abu Dawud og Musnad Ahmed] Anas berettede fra Ibn Abbas, der tilføjede, og deres pris er forbudt. Udover det, så plejede profeten til at tage jorde tilbage fra folk, hvis han opdagede, at de indeholdte enorme ressourcer, såsom en saltmine. De enorme indtægter fra offentlige ressourcer såsom olie og gas i en islamisk stat, skal udnyttes til gavn for offentligheden, og ikke til regenternes personlige interesser, som kanaliserer pengene over i deres schweiziske bankkonti, og bruger dem på deres egen fornøjelse, som vi ser Golfens regenter gør i dag. Profeten sagde: Imamen er en hyrde og han er ansvarlig. [Sahih Al-Bukhari, Musnad Ahmad, Al-Bayhaqi] 9. Guld- og sølvenhed som valuta Valutaen i dag er en Fiat valuta, som ikke er støttet af reelle aktiver, men kun støttes af tillid. Dette er årsagen til, at vi har stigende inflation i hele verden. Islam løser dette problem, fordi valutagrundlaget i Islam er guld og sølv; valutaen er støttet af og er udskiftelig med dem. Profeten etablerede grundlaget for den islamiske valuta - Dirham (sølv) og Dinar (guld), på basis af disse konkrete ting, som har en reel værdi og fastholder værdi. Og de islamiske regler er blevet fastsat i Qur anen og Sunnah i form af guld og sølv, såsom Nisab (minimumsbeløbet) af Zakah. Det er tilladt at have papirsedler, så længe de er støttet af guld og sølv. I den islamiske stat kan man gå til Bayt Al-Mal (statskassen) og veksle papirsedlerne. Derfor elimineres inflationen, fordi værdien af guld og sølv er stabil. Den islamiske stat kan ikke bare trykke sine penge, ligesom de gør i dag uden at have nogen aktiver, der støtter dem eller skabe penge ud af den blå luft! På grund af den nuværende inflation og finanskrise, så ser vi folk vende tilbage til at købe guld i stedet for at sætte deres penge i aktier, fordi de ved det har en reel værdi. 9

10 Konklusion De vigtigste aspekter af økonomisystemet, som er blevet fremhævet, er meget mere end de nuværende islamiske banker eller islamisk finansiering, og det bør være klart, at dette system ikke kan gennemføres uden en sand islamisk stat, der styrer med Shari ah, og som i modsætning til den muslimske verden i dag i sandhed er en uafhængig stat, og ikke en agent for Vesten. I stedet for at ty til hjælpepakker med milliarder af dollars, hvor USA og Storbritannien bruger af skatteydernes penge, for at redde deres kollapsende finanssystem, så bør folk indse, at Islam tilbyder verden et praktisk alternativ. Selv mange ikke-muslimske tænkere har anerkendt det fremskridt og den udvikling, som blev opnået under det islamiske styre i historien på alle områder indenfor videnskab og teknologi. Phillip Hitti skriver i, Araberne: En kort historie ( The Arabs: A Short History ): Under hele den første del af middelalderen, kom intet andet folk med så vigtigt et bidrag til det menneskelige fremskridt, som araberne gjorde, hvis vi tager dette begreb til at betyde alle dem, hvis modersmål var arabisk, og ikke blot dem, der boede i den arabiske halvø. I århundreder var arabisk sproget for uddannelse, kultur og intellektuelt fremskridt for hele den civiliserede verden, med undtagelse af fjernøsten. Fra det 9. til det 12. århundrede var der flere filosofiske, medicinske, historiske, religiøse, astronomiske og geografiske værker, som var skrevet på arabisk end på noget andet modersmål. Det islamiske system er kommet til hele menneskeheden Og vi har ikke sendt dig (åh Muhammad ) som andet end en Barmhjertighed til hele verden (indtil Dommedagen). [Al-Anbiya 21:107] Det er et system, der ikke er udtænkt menneskers sinde, derimod er det fra skaberen af menneskeheden Allah, og det er det perfekte system til menneskeheden. Lad os alle arbejde for at genetablere dette system endnu engang. Hasan Al-Basri berettede, at Allahs Sendebud sagde:» «10

11 Den døden kommer til, mens han er i færd med at tilegne sig viden, med henblik på at genoplive Islam ved hjælp af den, så vil der kun være en enkelt grad imellem ham og Profeterne i Jannah (Paradis). [Sunan Al-Darimi] 11

Den Islamiske Psyke (Bog 2)

Den Islamiske Psyke (Bog 2) Den Islamiske Psyke (Bog 2) Naim bin Ahmad (mail@naimsplace.com) Version: 2.0 Sidst opdateret: 12-07 -2015 Forord Forskellen på den sproglige betydning og den shariamæssige betydning Begrebet الا یمان

Læs mere

Den proces, som bankerne laver penge med, er så simpel at sindet bliver frastødt. ~ John Kenneth Galbraith, økonom

Den proces, som bankerne laver penge med, er så simpel at sindet bliver frastødt. ~ John Kenneth Galbraith, økonom Penge som gæld Fra Money As Debt-videoen af Paul Grignon. Teksten findes her: http://paulgrignon.netfirms.com/moneyasdebt/moneyasdebt_revised2009transcript.pdf Oversat 2010-03-27 af Thomas Wagner Nielsen:

Læs mere

Menneskerettigheder i islam og almindelige misforståelser af Abdul-Rahman al-sheba

Menneskerettigheder i islam og almindelige misforståelser af Abdul-Rahman al-sheba Menneskerettigheder i islam og almindelige misforståelser af Abdul-Rahman al-sheba Menneskerettigheder i islam og almindelige misforståelser af Abdul-Rahman al-sheba COPYRIGHT Forlaget Vandkunsten has

Læs mere

Hvor er beviserne for, at udviklingsbistand hjælper Den Tredje Verden?

Hvor er beviserne for, at udviklingsbistand hjælper Den Tredje Verden? Mach vs. Mchangama i : Hvor er beviserne for, at udviklingsbistand hjælper Den Tredje Verden? Der bliver årligt overført 300 milliarder kroner fra den rige til den fattige verden. Afrika er ifølge den

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 1 ONSG DEN 25. MARTS 2009 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.10.) 2. Det Europæiske Råds resultater (19.-20. juni 2009) (forhandling) Formanden. Mine damer og herrer!

Læs mere

Jeg vil eje verden plus 5%

Jeg vil eje verden plus 5% home page Jeg vil eje verden plus 5% Bulgarian (Български), Czech, Deutsch, English, Español, Francais, Italian, Indonesian, Japanese, Malay,Norsk, Polski, Portugues, Româna, Russian, Serbo-Croatian, Svenska,

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Hizb ut-tahrir. Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af

Hizb ut-tahrir. Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af HIZB UT-TAHRIR ح زب التحرير Hizb ut-tahrir Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af Hizb ut-tahrir 2 (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til det originale

Læs mere

Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet:

Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet: Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet: 3.1.1 ÆF 3.1.7 ÆF 3.1.8 ÆF 3.1.11 ÆF 3.1.15 ÆF 3.1.16 ÆF 3.1.20 ÆF 3.1.22 ÆF 3.1.24 ÆF 3.1.28 ÆF 3.1.29 ÆF 3.1.30.a ÆF 3.1.32 ÆF

Læs mere

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING Tommy FalkeØje Et socialt samfund. Oplæg til visualisering. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

DU BETALER FOR KRISEN

DU BETALER FOR KRISEN [Nummer 314 11. november, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK N E U N D N E E S L E F F U SK Finansiel krise eller? Den vigtigste årsag til den økonomiske krise er ikke banker eller

Læs mere

Maj 2009 1. udgave ISBN: 1903-7775

Maj 2009 1. udgave ISBN: 1903-7775 Maj 2009 1. udgave ISBN: 1903-7775 KOGNITIV KAPITALISME 1 INDHOLD Intermezzo At spænde for ben det perfekte en samtale mellem Jørgen Leth og Sverre Raffnsøe 80 Tre interviews Visionen om et Pollensamfund

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

Claire Loulou Illum Hansen Dennis Lykke Sørensen Anders Halkjær Laursen Maria Nastasja Soltauw Larsen Gitte Klose Janstrup Johan Østergaard Thomsen

Claire Loulou Illum Hansen Dennis Lykke Sørensen Anders Halkjær Laursen Maria Nastasja Soltauw Larsen Gitte Klose Janstrup Johan Østergaard Thomsen Privatisering af sundhedsvæsenet i Danmark En komparativ analyse af det danske og det amerikanske sundhedsvæsen Af Claire Loulou Illum Hansen Dennis Lykke Sørensen Anders Halkjær Laursen Maria Nastasja

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse 2 Indholdsfortegnelse. Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 10 Indholdsfortegnelse Indledning Islams udbredelse Islams udspring Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg Side 36 og 37 Interviewe del 2 Du skal

Læs mere

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen 1 Projektrapport, 3. semester, BP3: År: 2014 Semester: 3. semester Hus: 19.2 Projekttitel: Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet

Læs mere

STOP GLOBAL OPVARMNING

STOP GLOBAL OPVARMNING [Nummer 294. 14. januar, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK STOP GLOBAL OPVARMNING HVORFOR MÅ VI GERNE SLÅ AFGHANERE IHJEL? Krig og racisme hænger uløseligt sammen. Fra Vestens

Læs mere

De professionelle oversættelser vil være tilgængelige i fremtiden i denne hjemmeside, hvis Gud testamenter.

De professionelle oversættelser vil være tilgængelige i fremtiden i denne hjemmeside, hvis Gud testamenter. OPMÆRKSOMHED: Dette er en automatisk oversættelse. For at hente den originale tekst på engelsk skal du gå til http://www.islamicinformationcenter.info/understandingislam.pdf De professionelle oversættelser

Læs mere

Investering i guld. - den ultimative guide. Af Dennis S. Lindberg

Investering i guld. - den ultimative guide. Af Dennis S. Lindberg Investering i guld - den ultimative guide Af Dennis S. Lindberg Guld har en helt utrolig holdbarhed. Guld hverken ruster eller løber an, og ingen andre naturligt forekommende stoffer kan ødelægge guld.

Læs mere

Kan ejendomsretten begrundes? Gunnar Jacobsen. Retsmoralen i det offentlige liv Axel Dam. Udenlandske investeringer Ludwig von Mises

Kan ejendomsretten begrundes? Gunnar Jacobsen. Retsmoralen i det offentlige liv Axel Dam. Udenlandske investeringer Ludwig von Mises Nr. 24 December 1997 Kan ejendomsretten begrundes? Gunnar Jacobsen Retsmoralen i det offentlige liv Axel Dam Udenlandske investeringer Ludwig von Mises Boganmeldelser Per Stig Møller: Den Naturlige Orden

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk

tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk ISSN 0105 3981 1 Fremtider kan ikke beregnes. Fremtider kan kun vælges. På

Læs mere

Shari ah-loven for muslimernes deltagelse i det politiske liv i den vestlige verden

Shari ah-loven for muslimernes deltagelse i det politiske liv i den vestlige verden Sharii ah-lloven for muslliimernes delltagellse ii det polliitiiske lliiv ii den vestlliige verden 1 Sharii ah-lloven for muslliimernes delltagellse ii det polliitiiske lliiv ii den vestlliige verden Dette

Læs mere

Taqi Al-Din Al-Nabhani. (Nidham al-islam) Hizb ut-tahrirs. publikationer

Taqi Al-Din Al-Nabhani. (Nidham al-islam) Hizb ut-tahrirs. publikationer TAQI AL-DIN AL-NABHANI Islams system Hizb ut-tahrir Taqi Al-Din Al-Nabhani Islams system (Nidham al-islam) Hizb ut-tahrirs publikationer 2 (Oversat fra arabisk) For den præcise mening af teksten, referér

Læs mere

Kapitel 5. Underskud og Dollars USA s finansielle hegemoni

Kapitel 5. Underskud og Dollars USA s finansielle hegemoni Kapitel 5. Underskud og Dollars USA s finansielle hegemoni Vi vender os nu og i de to resterende kapitel til USA s udenrigsøkonomi. Dette kapitel er nok lidt vanskeligere end de øvrige. Jeg prøver at forklare

Læs mere