I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige"

Transkript

1 Det Islamiske Økonomisystem som et Alternativ I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Allah siger: I er den bedste nation, som nogensinde er blevet frembragt til menneskeheden, (fordi) I påbyder det rette og forbyder det slette og har Iman på Allah. [Aal Imran 3:110] Allah har visselig velsignet os som værende den bedste nation, der nogensinde er blevet frembragt fra menneskeheden, fordi vi påbyder det rette og forbyder det slette - vi er nød til at indse vores ansvar for at ytre os imod den ondskab og uretfærdighed, som vi ser globalt i dag. Et af disse store onder, vi ser omkring os, er den økonomiske uretfærdighed og undertrykkelse verden over, som blev forårsaget af den nuværende kapitalistiske verdensorden. Den aktuelle finanskrise har undergravet tilliden til den vestlige verden gevaldigt, og har afsløret det frie marked. Men når den vestlige verden ser på alternativer, ser den kun rester af Socialisme eller en eller anden form for statsintervention i økonomi, som realiserbare og gennemførlige systemer. Det er også årsagen, som tillader frie markedsideologer at fortsætte med at anføre regulering og gennemsigtighed, dvs. mere kapitalisme med noget lappeværk som løsninger. Når man diskuterer de iboende sygdomme i kapitalisme, så kan man få svaret, Kapitalisme er det bedste af det værste. Men sådanne individer har måske aldrig overvejet, at Islam indeholder et alternativ, eller de har overhovedet ikke studeret den. Denne krise udgør en mulighed for alle muslimer til at fremlægge det islamiske økonomisystem som et alternativ. Vi er nød til at overveje det faktum, at da Marx skrev sine teorier om Kommunisme i tallet, mens han var i England, så blev hans idéer anset for at være et levedygtigt alternativ - skønt mange mennesker var uenige med dem - det er derfor, at Lenin senere tog disse idéer til sig, formede et parti på basis af dem, og de blev i sidste ende legemliggjort i en stat. Dette skete til trods for at disse var nye teorier, som slet ikke havde nogen implementeringshistorie. Vi er derefter nød til at overveje, at i modsætning til Marx, som benægtede Allahs eksistens og hvis idéer blev modbevist af den tydelige realitet af Kommunismens fiasko, så besidder vi Sandheden fra Allah og ydermere en historie med implementeringen af Islam.

2 Derfor er det vitalt for os at fremlægge Islam som et alternativ. Det er vigtigt at vise islamisk økonomi som meget mere end islamisk finans og bankvirksomhed. For hvad der er blevet kendt som islamisk bankvirksomhed og islamisk finans, handler om individer eller grupper, som forsøger at opnå en profit i det nuværende system, uden at overtræde de shariamæssige regler, såsom forbuddet mod Riba (dvs. renter/åger). Men vi vil derimod fokusere på det islamiske økonomisystem som en helhed, som er meget bredere end det, og er det reelle alternativ til det kapitalistiske system. Skønt ingen islamisk stat eksisterer i dag, så besidder vi Islams økonomisystem, som er udledt fra Qur anen og Sunnah, og over et tusinde års historie med systemets implementering. Baseret herpå skal vi frembringe tænkning hos den liberale højrefløj og den socialistiske venstrefløj, og demonstrere for dem, hvordan Islam ikke er en simpel religion som de andre, men en omfattende ideologi, som kan behandle den nuværende krise, som menneskeheden står overfor. Det Islamiske Økonomisystem Da det ikke er muligt at dække hele det islamiske økonomisystem med dets detaljer i en artikel af denne størrelse, vil vi dække primære aspekter især i relation til hvordan et islamisk system indeholder nøglen til behandlingen af den nuværende finanskrise. Som enhver student lærer i deres første lektion i økonomi, er vi nød til at starte med definitionen af det økonomiske problem, som er økonomiens grundlæggende syn. I kapitalismen mener man, at der findes ubegrænsede behov og begrænsede resurser; derfor skal økonomien fokusere på produktion; altså er de tilhængere af at producere mere og mere, som folk kan forbruge. Dette er også blevet kendt som en trickle-down økonomi, hvor fokus er på forøgelse af kagens størrelse, med troen på at dette på en eller anden måde vil forplante sig nedefter (trickle down) i de sultnes maver. Det er derfor, de lægger så meget vægt på BNP (Bruttonationalproduktet). Derfor så man eksempelvis i Indien hvordan landets største parti, BJP (Bharatiya Janata Partiet) talte om, at Indien skinner, da BNP havde forøget sig, selvom denne forøgelse skete på selskabernes bankkontoer og ikke nåede den almene borger. 1. Islam fokuserer på fordeling af rigdommen, og ikke kun på produktionen Islam betragter det økonomiske problem på en helt anderledes måde end kapitalisme og socialisme. For Islam fokuserer på fordeling af rigdommen og ikke kun på produktionen. Fattigdomsproblemet vil ikke blive løst ved at producere mere og mere, som de kan forbruge; derimod vil den blive løst ved, at man sikrer, at de basale behov for ethvert individ opfyldes fuldt ud. Der er nok resurser i verden til, at man kan opfylde alles basale behov. 2

3 Islam kigger på ethvert enkeltstående individ i sig selv, frem for det samlede antal af individer, som bor i landet. Den kigger først og fremmest på ham som et menneske, der skal tilfredsstille alle sine basale behov fuldt ud. Derefter kigger den på ham i hans kapacitet som et særskilt individ, for at gøre ham i stand til at opfylde sine luksuriøse behov så meget som muligt. 2. Alle basale behov garanteres Ahkam Shar iyah har sikret opfyldelsen af alle basale behov (dvs. føde, klæder og husning) fuldt ud til enhver borger i den islamiske stat (Khilafah). Profeten sagde:» «Adams børn har ingen bedre ret end disse kvaliteter: Et hus han kan bo i, et stykke tøj, hvormed han kan dække sin nøgenhed, et stykke brød og noget vand. [Sunan Al- Tirmidhi] Den islamiske stat har en pligt til at forsørge dem, som ikke kan forsørge sig selv eller hvis familier ikke kan forsørge dem. Den berømte Khalifah blandt Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz, skrev følgende til sin Wali i byen Basrah i Irak: Find løftets folk i dit område, som er blevet gamle, og ikke er i stand til at tjene (til føden), og forsørg dem med en regelmæssig understøttelse fra statskassen, for at afhjælpe deres behov. [Abu Ubayd, i Kitab Al-Amwal, side 805] Den islamiske stat plejede at have offentlige badeanstalter, Musafir Khana, hvor rejsende kunne opholde sig gratis, og endda åbne køkkener - eksempelvis i Bosnien under den osmanniske Khilafahperiode, var der åbne køkkener, hvor de fattige kunne tage hen og spise gratis. Det første organiserede hospital blev bygget under islamisk styre i Kairo i 872 e.kr. Ahmed bin Tulun hospitalet behandlede og gav gratis medicin til alle patienterne. Og det tilvejebragte adskilte badehuse til mænd og kvinder, et rigt bibliotek og en afdeling for sindssyge. Patienterne kunne aflevere deres tøj til hospitalsmyndighederne, som tog dem i forvaring, før de iklædte sig specielle afdelingsbeklædning og blev tildelt deres senge. Hver patient ville også have sin egen helbredsjournal. 3

4 3. Cirkulering af rigdom er en pligt Allah fremhævede, at rigdommen ikke skal cirkulere blandt få. Han sagde, refererende til rigdom: Så den ikke forbliver cirkulerende iblandt de rige af jer. [Al-Hashr 59:7] Islam har gjort cirkulering af rigdom blandt alle borgere til en forpligtelse og den har forbudt restriktion af sådan en cirkulering til en bestemt gruppe, som udelukker andre. Hamstring eller varemonopol er forbudt. Producenter eller detailhandlere kan ikke hamstre eller lave monopol på varer for at få priserne til at stige. Dette baseres på følgende Ahadith: Allahs Sendebud forbød, at madvarer bliver monopoliseret. [Al-Athram] Den der laver monopol, har begået fejl (dvs. har syndet). [Sahih Muslim] 4. Forbuddet mod Riba - Opfordring til investering Afskaffelsen af alle rentebaserede kontrakter, som skal erstattes af kontrakter, der deler fortjenester og risikoer. Allah siger: Allah tillod handel og forbød Riba (bl.a. renter og åger). [Al-Baqarah 2:275] Forbuddet mod Riba opfordrer folk til ikke kun at gemme deres penge i en bank, mens de venter på renterne. Der vil derimod blive pålagt 2,5 % i Zakah på deres ubrugte rigdom; dette opfordrer folk til at 4

5 spendere og investere, hvilket genererer økonomisk aktivitet og er sundt for økonomien. Jo mere, man spenderer og investerer, desto flere jobs bliver der skabt og rigdom cirkuleres. Vi vil kort berøre konceptet om lån og Riba. Folk forstår ikke Ribas udnyttende natur. I Islam gives lån af etiske årsager med intentionen om at opnå en belønning fra Allah. Profeten sagde: Ethvert lån er en Sadaqah (og nedskrives som en god handling). [Al-Tabarani i Al-Awsat] Den der giver lånet i kapitalismen, deler profitten men ikke tabet, hvilket er meget unfair og urimeligt. Hvis man vil dele profitten i Islam, skal man også dele tabet - dette er modellen for partnerskab eller firmastrukturer (selskabstyper) i Islam. Ligesom Mudharabah - hvor en person investerer og en anden arbejder, og de deler profitten og tabet. Islam har et lighedssystem, hvor begge parter deler risikoen og belønningen er fair; i modsætning til det undertrykkende system, som er baseret på Riba. I dag forkrøbler rentebaserede lån folkeslag og hele nationer. Allahs Sendebuds fætter, Ali bin Abi Talib, påpegede angående den præislamiske periode: Vi modstod vægten fra jern, sten og piskning, men vi kunne ikke udholde vægten af gæld. 5. Islamisk økonomi er en realøkonomi og Islam forbyder de nuværende former for finansmarkeder Den islamiske økonomi baseres på rigdomsgenerering, hvor parter tager del i investering, beskæftigelse og handel i realøkonomien. Islam har ikke en dualistisk økonomi, hvor realøkonomien fungerer ved siden af en finanssektor. Den islamiske økonomi fokuserer alle parter mod realøkonomien, gennem beskæftigelse, selskabsprofit, udnyttelse af jord (landbrug) og produktion; på denne måde genereres den kun i en sektor. Og dette resulterer i den kæmpe gavn ved at rigdommen kun cirkulerer i en sektor - realøkonomien, hvor alle kan deltage. Det islamiske system anerkender ikke de finansielle markeder i deres nuværende form. Man kan købe aktier og overføre dem, uden egentlig at deltage i selve kørslen af det underliggende selskab, aktierne skal repræsentere. Ejerskab i Islam er en direkte rolle i et selskab, og ikke blot et aktiecertifikat, som børsmarkedet tillader at blive handlet og genhandlet. Det er denne egenskab, at man ikke har en direkte rolle i et selskab, der tillader overdreven spekulation. De finansielle markeder er forskellige i forhold til realøkonomien for varer og tjenester. Dette er faktisk et af de grundlæggende problemer i kapitalismen, hvor verdens børsmarkeder estimeres til omkring $51 trillioner og verdens derivatmarkeder estimeres til omkring $480 trillioner, hvilket er 30 gange større end den amerikanske økonomi, og 12 gange større end hele verdensøkonomien! 5

6 Men der er mange grunde til hvorfor aktieselskabernes (A/S) børsmarkeder er Haram i Islam. En af de primære grunde er spørgsmålet om ansvar. Aktieselskabet får en distinkt egenskab af begrænset ansvar, som skal beskytte de store kapitalhavere og forretningsmænd i tilfælde af selskabet fejler og lider tab, hvor dem der har fordringer mod det, ikke vil kunne kræve kompensation fra investorerne, uanset hvor store investorernes personlige aktiver måtte være. Så de finansielle fordringer begrænses til det, der er tilbage i selskabet af aktiver. Dette modstrider Shari ah i enhver henseende. Den shariamæssige regel forpligter alle til at tilbagebetale den fulde gæld til de retmæssige ejere, og det er forbudt at fratage dem noget som helst af det. Imam Al-Bukhari berettede fra Abu Hurayrah, at Allahs Sendebud sagde: Den, der tager penge fra folk med hensigten om at betale dem tilbage, så vil Allah betale på hans vegne, men den, der tager med hensigten om at spilde dem væk, så vil Allah lade ham gå til spilde. [Sahih Al-Bukhari] Imam Ahmed berettede også fra Abu Hurayrah, som sagde: Allahs Sendebud sagde:» «Sandelig, I vil tilbagebetale folks ret til de retmæssige ejere på Opstandelsesdagen, således at selv fåret uden horn, bliver kvit med vædderen med horn, ved at stange den tilbage. [Musnad Ahmed] Altså har Allahs Sendebud bekræftet det forpligtende i at opfylde ens retter fuldt ud i det verdslige liv, og hvis man ikke gør det, vil man gøre det på Dommedagen. Dette tjener som en advarsel til dem, der opsluger folks retter. Fordi Islam har sine egne selskabstyper. Der er fem typer, som alle sammen er relateret til et virkeligt kompagniskab imellem krop og kapital. Og disse typer er: 1. Al- Inan (ligestillede), hvor begge partnere lægger deres penge i en forretning og arbejder med den. Begge partnere vil have retten til at købe og sælge, og løfte selskabet fremad; altså er alle partnere ligestillede i deres råderet. 6

7 2. Al-Abdan (kroppe), hvor to eller flere personer forsamles med deres kompetencer, såsom en konsulent, doktor eller håndværkere. Selvom de bruger deres penge, så er det kompetencen de har, som er grundlaget for selskabet. 3. Al-Mudharaba (krop og kapital), hvor en lægger forretningens kapital, og den anden arbejder med den. Partneren, der lægger kapitalen, er en tavs partner, og deltager ikke i forretningens kørsel. Den anden partner køber og sælger på selskabets vegne. 4. Al-Wujooh (ansigter), der ligner selskabstype 3, men hvor kapitalen lægges af en tavs partner, der har respekt og anseelse, og selskabet handler på basis af dette. Og partneren kunne være en rig handelsmand, hvilket betyder at en eventuel gæld i selskabet altid vil blive betalt, fordi det er bakket op af et velstående individ. 5. Al-Mufawadha (forhandling), der er en kombination af det ovenstående. Et islamisk selskab kan opsummeres på følgende måde: - Selskabet (Al-Sharika) er en aftale imellem to eller flere personer om at udføre et arbejde, for at opnå en profit. Normalt lægger den ene partner kapitalen, og den anden arbejder med den. At én person er ejer, er tilladt i Islam, og dette ville være investering af et individs penge. - Selskabet med dets partnere er én enhed og ikke adskilte enheder; det er deres personlige penge, der er forretningens kapital, og kontrakten blev formet på dette grundlag. - Fordeling af profit kan afgøres på basis af det der blev indgået i kontrakten, dvs. 50/50, 40/60 osv., hvorimod tabet fordeles i forhold til det beløb, hver partner investerer i forretningen; så hvis kun to personer ejede et selskab og selskabet fejlede med en gæld på 15 millioner, så skal partneren, der lagde 40 % af kapitalen, betale 40 % af denne gæld. En partners ansvar vil ikke være begrænset til det ilagte beløb; altså er der ikke noget begrænset ansvar i Islam. Abu Dawud berettede fra Abu Hurayrah, at Profeten sagde:» «Allah siger: Jeg er den tredje af de to partnere, så længe den ene ikke svigter sin kompagnon. Hvis han svigter, vil Jeg trække Mig væk fra dem (og deres handel). 6. Islam er imod monopoler og tilskynder til konkurrence 7

8 Børsmarkedernes aktieselskaber er i stand til at samle enorme mængder af rigdom i dag, til den grad at nogle selskaber har mere rigdom end visse lande. I et islamisk system kunne dette ikke ske på grund af forbuddet mod aktieselskaber, som kan generere denne rigdom ved at udstede aktier til offentligheden. Dette har en positiv effekt på økonomien, idet enorme selskaber kan blive monopoler, duopoler eller oligopoler, som kan dominere markedspladsen, såsom Microsoft, Coca-Cola og Pepsi. Kapitalister er dog enige i, at monopoler er negative eksternaliteter og kapitalismens grundlægger, Adam Smith, som drømte om en økonomi med perfekt konkurrence, et ideal de aldrig kan opnå, alene på grund af det frie marked. Men det islamiske økonomisystem fører til dette, fordi appliceringen af dets regler ville føre til, at små eller mellemstore selskaber konkurrerer med hinanden på ethvert marked, hvilket er sundt for økonomien, fordi konkurrence sænker priser og forøger kvaliteten. Hvorfor skulle 3 selskaber dominere hele læskedrikmarkedet i verden, som det er tilfældet i dag? De dominerer markedet totalt, og har midler nok til at købe andre konkurrenter ud, ligesom Coca-Cola gjorde med Thumbs Up i Indien. Monopoler har evnen til at sælge kvalitetsvarer til markedet uden at vi har et valg; vi kan nævne pesticideskandalen, som er fundet sted. [Om pesticideskandalen: 7. Det er forbudt at sælge, hvad man ikke har I modsætning til i dag, hvor vi ser kortsalg eller videresalg, hvor folk sælger, hvad de endnu ikke ejer. Islam gør det til et krav for erhvervsdrivende at eje valutaer, instrumenter og råvarer før de sælger dem. Det blev berettet af Hakeem bin Hazam, der sagde: Jeg sagde: Åh Allahs Sendebud! Der kommer en mand til mig, og beder mig om at sælge, hvad jeg ikke har; derefter køber jeg det fra markedet. Han sagde: Du må ikke sælge, hvad du ikke har. [Musnad Ahmad] 8. Islam hverken anerkender et frit marked eller en planøkonomi Det islamiske økonomisystem er hverken kapitalistisk, hvor markedet er frit til at føre til katastrofer, som vi ser, og heller ikke kommunistisk, hvor alt er ejet og kontrolleret af staten. Islam skelner mellem offentlig ejendom, statsejendom og privat ejendom. Og Islam forbyder det private ejerskab af de store ressourcer, såsom olie og gas, som vi ser de vestlige selskaber kæmpe over i den muslimske verden. 8

9 Allahs Sendebud sagde: Muslimerne er partnere i tre ting: Ild, vand og græsgange. [Sunan Abu Dawud og Musnad Ahmed] Anas berettede fra Ibn Abbas, der tilføjede, og deres pris er forbudt. Udover det, så plejede profeten til at tage jorde tilbage fra folk, hvis han opdagede, at de indeholdte enorme ressourcer, såsom en saltmine. De enorme indtægter fra offentlige ressourcer såsom olie og gas i en islamisk stat, skal udnyttes til gavn for offentligheden, og ikke til regenternes personlige interesser, som kanaliserer pengene over i deres schweiziske bankkonti, og bruger dem på deres egen fornøjelse, som vi ser Golfens regenter gør i dag. Profeten sagde: Imamen er en hyrde og han er ansvarlig. [Sahih Al-Bukhari, Musnad Ahmad, Al-Bayhaqi] 9. Guld- og sølvenhed som valuta Valutaen i dag er en Fiat valuta, som ikke er støttet af reelle aktiver, men kun støttes af tillid. Dette er årsagen til, at vi har stigende inflation i hele verden. Islam løser dette problem, fordi valutagrundlaget i Islam er guld og sølv; valutaen er støttet af og er udskiftelig med dem. Profeten etablerede grundlaget for den islamiske valuta - Dirham (sølv) og Dinar (guld), på basis af disse konkrete ting, som har en reel værdi og fastholder værdi. Og de islamiske regler er blevet fastsat i Qur anen og Sunnah i form af guld og sølv, såsom Nisab (minimumsbeløbet) af Zakah. Det er tilladt at have papirsedler, så længe de er støttet af guld og sølv. I den islamiske stat kan man gå til Bayt Al-Mal (statskassen) og veksle papirsedlerne. Derfor elimineres inflationen, fordi værdien af guld og sølv er stabil. Den islamiske stat kan ikke bare trykke sine penge, ligesom de gør i dag uden at have nogen aktiver, der støtter dem eller skabe penge ud af den blå luft! På grund af den nuværende inflation og finanskrise, så ser vi folk vende tilbage til at købe guld i stedet for at sætte deres penge i aktier, fordi de ved det har en reel værdi. 9

10 Konklusion De vigtigste aspekter af økonomisystemet, som er blevet fremhævet, er meget mere end de nuværende islamiske banker eller islamisk finansiering, og det bør være klart, at dette system ikke kan gennemføres uden en sand islamisk stat, der styrer med Shari ah, og som i modsætning til den muslimske verden i dag i sandhed er en uafhængig stat, og ikke en agent for Vesten. I stedet for at ty til hjælpepakker med milliarder af dollars, hvor USA og Storbritannien bruger af skatteydernes penge, for at redde deres kollapsende finanssystem, så bør folk indse, at Islam tilbyder verden et praktisk alternativ. Selv mange ikke-muslimske tænkere har anerkendt det fremskridt og den udvikling, som blev opnået under det islamiske styre i historien på alle områder indenfor videnskab og teknologi. Phillip Hitti skriver i, Araberne: En kort historie ( The Arabs: A Short History ): Under hele den første del af middelalderen, kom intet andet folk med så vigtigt et bidrag til det menneskelige fremskridt, som araberne gjorde, hvis vi tager dette begreb til at betyde alle dem, hvis modersmål var arabisk, og ikke blot dem, der boede i den arabiske halvø. I århundreder var arabisk sproget for uddannelse, kultur og intellektuelt fremskridt for hele den civiliserede verden, med undtagelse af fjernøsten. Fra det 9. til det 12. århundrede var der flere filosofiske, medicinske, historiske, religiøse, astronomiske og geografiske værker, som var skrevet på arabisk end på noget andet modersmål. Det islamiske system er kommet til hele menneskeheden Og vi har ikke sendt dig (åh Muhammad ) som andet end en Barmhjertighed til hele verden (indtil Dommedagen). [Al-Anbiya 21:107] Det er et system, der ikke er udtænkt menneskers sinde, derimod er det fra skaberen af menneskeheden Allah, og det er det perfekte system til menneskeheden. Lad os alle arbejde for at genetablere dette system endnu engang. Hasan Al-Basri berettede, at Allahs Sendebud sagde:» «10

11 Den døden kommer til, mens han er i færd med at tilegne sig viden, med henblik på at genoplive Islam ved hjælp af den, så vil der kun være en enkelt grad imellem ham og Profeterne i Jannah (Paradis). [Sunan Al-Darimi] 11

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Islamisk Overbevisning og Rationalitet I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige At tro på en skaber betragtes af mange som værende lig med at følge noget blindt. Og videnskabens og teknologiens stigende

Læs mere

Mantuq og Mafhum. Bismillahir Rahmanir Raheem

Mantuq og Mafhum. Bismillahir Rahmanir Raheem Mantuq og Mafhum Bismillahir Rahmanir Raheem Allah sendte Islam som det sidste budskab indtil Dommens Dag. Derudover siger Han, at dette budskab er fuldkomment og indeholder svar til alt. Den (Qur anen)

Læs mere

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat:

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat: As-Sabr (Tålmodighed) Og søg hjælp i tålmodighed og As-Salah (bønnen). Allah er sandelig med As-Sabireen (de tålmodige). Og sig ikke om dem, som bliver dræbt for Allahs skyld, De er døde. Nej, de er levende,

Læs mere

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: Ayaat efter Overskrifter Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: 1. Ummahs Enhed 2. Qur anen 3. Da wahs Vigtighed 4. Prøverne i denne Verden 5. Tawakkul 6. Sunnah 7. Nasr

Læs mere

Tafsir Surah ul-qadr

Tafsir Surah ul-qadr Tafsir Surah ul-qadr Bismillahir Rahmanir Raheem Følgende er fra Tafsir Ibn Kathir: - Som blev åbenbaret i Makkah: (Vi har sandelig nedsendt den på al-qadr Natten.) (Og hvad skal lade dig vide, hvad al-qadr

Læs mere

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Du a i Qur anen I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Følgende er en samling af Ad iyah (Du a i flertal) fra den Noble Qur an, som er stillet op i rækkefølge i forhold til deres forekomst i Qur anen.

Læs mere

Fondsbørsernes Ustabilitet. Årsagerne og Shari ahs lov i forhold til disse

Fondsbørsernes Ustabilitet. Årsagerne og Shari ahs lov i forhold til disse Fondsbørsernes Ustabilitet Årsagerne og Shari ahs lov i forhold til disse Fondsbørsernes Ustabilitet Årsagerne og Shari ahs lov i forhold til disse Dette hæfte er udgivet af Hizb ut-tahrir Rajab 1418EH

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 6 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Behovet for Sendebud

Behovet for Sendebud Behovet for Sendebud Den islamiske aqeedah (livsanskuelse) er et veldefineret sæt af ideer om eksistensen af mennesket, livet og universet. Denne aqeedah behandler den første og mest fundamentale ide,

Læs mere

surah al-fajr. Gode handlinger i disse dage:

surah al-fajr. Gode handlinger i disse dage: Munida 06.10.13 6. October 2013 C.E. svarer til 1. Dhul-Hijjah 1434 A.H. Nogle nætter, dage, måneder mere velsignede end andre. De første 10 dage af Dhul Hijjah fyldt med velsignelser som Allah swt sværger

Læs mere

Shariamæssig Illah og Rationel Illah

Shariamæssig Illah og Rationel Illah Shariamæssig Illah og Rationel Illah Bismillahir Rahmanir Raheem De islamiske systemer er sammensat af Ahkam Shar iyah, relateret til Ibadaat (ritualer), moral, føde, klæder, transaktioner (Mu amalaat),

Læs mere

Islams principper DIN OG SHARIA

Islams principper DIN OG SHARIA ----- - Kapitel 6 Din og sharia Forskellen mellem Din og Sharia Kilden til Sharia Fiqh Tassawwuf DIN OG SHARIA Indtil nu har vi taget os af din, eller tro. Nu kommer vi til en diskussion der gælder profeten

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

Islams opfattelse af stat og samfund

Islams opfattelse af stat og samfund Islams opfattelse af stat og samfund Definitionen af Islam Allah har nedsendt det Islamiske budskab, hvis fundament er livsanskuelsen, der udtrykkes i sætningen: "Der er ingen ilah foruden Allah, Muhammad

Læs mere

Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth

Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth Intro Kendskab til de lærde Forståelse for deres liv Indsigt i historikken Hjælpe vores egen situation Indsigt i behandling af forskellige hændelser Opnåelse af Respekt

Læs mere

Er Det Bare et Tegn?

Er Det Bare et Tegn? Er Det Bare et Tegn? Bismillahir Rahmanir Raheem Enhver, der tager en oversættelse af Qur anen, eller endda den arabiske original, vil opdage, at ordet Ayah er brugt mange gange. Dette ord, som også er

Læs mere

Om Den Islamiske Stat

Om Den Islamiske Stat Om Den Islamiske Stat Bismillahir Rahmanir Raheem 1. Hvad er Dar al-islam? Dar al-islam er det land hvor den islamiske lov (Shari ah) implementeres i alle områder i livet og styret, hvor sikkerheden opretholdes

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom

Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom Når man overvejer den mangfoldighed af problemer som den Islamiske Ummah står overfor, om end det er fremmed besættelse, fattigdom, udbredt korruption, teknologisk

Læs mere

Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5]

Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5] De succesriges kriterier i Qur anen og Sunnah I Qur anen bliver de succesrige (Muflihoon) beskrevet. Hvilke overbevisninger og handlinger adopterer og udfører disse personer, som i sidste ende bliver de

Læs mere

Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde)

Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde) Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde) Profeten (saws) har sagt: Når en dommer dømmer på ijtihad og rammer sandheden, får han to belønninger, og når en dommer dømmer på en ijtihad og rammer forkert,

Læs mere

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER Vi tror på Allahs Guddommelighed, at Han er Herren, Skaberen, Regenten, og styrer alle sager. Vi tror på, at Allah er den Sande Gud, og enhver anden guddom

Læs mere

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM Allah (swt) siger: "Og det sømmer sig ikke for en troende mand eller en kvinde at der, når Allah og Sendebuddet har afgjort en sag, skulle være noget som helst

Læs mere

Allah siger i Surat ul-anfal:

Allah siger i Surat ul-anfal: Iman Diskussion Iman er den absolutte erkendelse, som stemmer overens med realiteten, og er baseret på beviser. Dette er en shariamæssig definition; og der findes adskillige Ayaat, som antyder, at denne

Læs mere

Muslimsk omsorgsarbejde

Muslimsk omsorgsarbejde Muslimsk omsorgsarbejde Naveed Baig, imam i Vridsløselille Statsfængsel, underviser og supervisor i sjælesorg i IKS Denne artikel indeholder en begyndende refleksion over en muslimsk omsorgsteologi, baseret

Læs mere

Majlis Sibawayh. Dar al-hijrah Masjid Taiba. Arabisk for alle. Masjid Taiba Titangade 15 2200 KBH N taiba.dk facebook.

Majlis Sibawayh. Dar al-hijrah Masjid Taiba. Arabisk for alle. Masjid Taiba Titangade 15 2200 KBH N taiba.dk facebook. Majlis Sibawayh Dar al-hijrah Masjid Taiba Arabisk for alle 1 INTRO I Allahs navn, al taknemmelighed og lovprisning tilkommer Ham og må Hans velsignelser og fredshilsner være over Hans elskede Sendebud,

Læs mere

Khilafah i min Ummah vil vare i 30 år. Derefter vil der være et arvestyre. [Lignende

Khilafah i min Ummah vil vare i 30 år. Derefter vil der være et arvestyre. [Lignende Varede Khilafah kun i 30 år? Spørgsmål: Behovet for Khilafah er blevet grundfæstet solidt, og mange muslimer kalder nu til den. Men nogle folk påstår at Khilafah kun varede i 30 år, og at Khilafah derefter

Læs mere

Wakf og Munida 2013 Wakf.com & Munida.dk

Wakf og Munida 2013 Wakf.com & Munida.dk (الزكاة) Zakâh Wakf og Munida 2013 Wakf.com & Munida.dk Disposition Betydningen af Zakâh Dens Hukm Hvem er forpligtet til at betale Zakâh? Hvad skal der betales Zakâh af? Hvor meget skal der betales? Hvem

Læs mere

af: Habib Umar bin Hafiz

af: Habib Umar bin Hafiz GRUNDLÆGGENDE VEJLEDNING af: Habib Umar bin Hafiz Lærd og fortolker af klassisk islam Leder af Dar al- Mustafa for Traditionel Islamisk Videnskab (Tarim, Yemen) Oversat og opstillet efter tilladelse fra

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 1 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED

Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED På hvilket trin i konkurrencen er dette dokument nyttigt? Her vil du finde en række aktiviteter,

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

HADITH & USUL AL-HADITH

HADITH & USUL AL-HADITH HADITH & USUL AL-HADITH Underviser: Hafiza Aqsa Mushtaq 26. august 2017 E-mail: aqsa@saifi.dk Fahm al-din (2017, 2. halvår), al-jāmiʿah al-muḥammadiyyah al-saifiyyah Sarfrāz al-ulūm Tlf.: 30 58 30 30 E-mail:

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Ijtihad og den modernistiske metode I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Da den osmanniske Khilafah officielt blev nedlagt den 3. marts 1924 af Allahs fjende, den britiske agent, Mustafa Kemal,

Læs mere

Bed og mærk fællesskabet!

Bed og mærk fællesskabet! Bed og mærk fællesskabet! Den internationale bede og fællesskabsuge nærmer sig. Fra den 9.-15. november samles YMCA og YWCA over hele kloden til bøn og refleksion. Faktisk har denne uge været afholdt hvert

Læs mere

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige.

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. En af de største problemstillinger vi står med i dag, som er med til at skabe forvirring blandt mange muslimer, er folk som holder fast i deres holdninger

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Septuagesima 24. januar 2016

Septuagesima 24. januar 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Brug dine talenter! Salmer: 744, 263, 276; 714, 209,1 373 Evangelium: Matt. 25,14-30 "Godt, du gode og tro tjener" Gud har i dåben givet os nogle meget store gaver: genfødslen

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk?(ضعف ا و تلاشى الالتزام) Hvad er svaghed i Iltizâm ا مراض القلوب تلاشى som betyder svaghed, nedsættelse mens ضعف Sammensat af betyder forsvindelse eller bortgang.

Læs mere

Vi eliminerer den største stopklods for dine investeringer dig selv

Vi eliminerer den største stopklods for dine investeringer dig selv Vi eliminerer den største stopklods for dine investeringer dig selv De uvildige finansielle rådgivere kæmper en indædt kamp om at vinde kundernes gunst. Ifølge direktøren i Miranova, Rune Wagenitz, er

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 5 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

"Jeg har ikke tid." "Jeg har ikke pengene."

Jeg har ikke tid. Jeg har ikke pengene. Lad ikke indvendinger skræmme dig. Se dem som en anmodning om hjælp til at se tingene i et nyt lys og din mulighed for at bringe dem ind i dette nye lys. En formel, der passer til alle indvendinger er

Læs mere

Hjerternes sygdomme. at se noget) og er forbundet med udtrykket Sum ah ( )ﲰﻌﺔ, der er afledt. Shar î-mæssigt. Riyâ : hvis man gør det foran folk

Hjerternes sygdomme. at se noget) og er forbundet med udtrykket Sum ah ( )ﲰﻌﺔ, der er afledt. Shar î-mæssigt. Riyâ : hvis man gør det foran folk Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad betyder Riyâ (?)ﺭﻳﺎﺀ Sprogligt Riyâ ( )ﺭﻳﺎﺀ er verbalsubstantiv af râ â ( )ﺭﺍﺀﻯ der er relateret til ru yah (dét at se noget) og er forbundet med udtrykket

Læs mere

Pengenes herre, 1-3 (Keynes, Hayek og Marx) John Maynard Keynes og keynesianismen. Pædagogisk vejledning http://filmogtv.mitcfu.dk

Pengenes herre, 1-3 (Keynes, Hayek og Marx) John Maynard Keynes og keynesianismen. Pædagogisk vejledning http://filmogtv.mitcfu.dk Pengenes herre, 1-3 (Keynes, Hayek og Marx) Billederne er fra tv-udsendelserne. John Maynard Keynes og keynesianismen DR2, 28.10.20131, 51 min. Englænderen John Maynard Keynes (1883-1946) udtænker de økonomiske

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 23 og 24 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Genstandsfelt for økonomisk teori I. Individers/beslutningstagers

Læs mere

Medical Director. High-end klinik i Abu Dhabi

Medical Director. High-end klinik i Abu Dhabi Medical Director High-end klinik i Abu Dhabi Krav: - Speciallægeuddannelse inden for et af følgende områder: Pædiatri, obstetrik/gynækologi, dermatologi, intern medicin eller oftalmologi - Efteruddannelse

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Finanskrisens grundlæggende begreber

Finanskrisens grundlæggende begreber Finanskrisens grundlæggende begreber Den finansielle krise, der brød ud i slutningen af 2008, har udviklet sig til den mest alvorlige økonomiske krise siden den store depression i 1930'erne. I dette fokus

Læs mere

ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI

ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI I midten af det sidste århundrede førte Vesten en kulturel og intellektuel invasion i den islamiske verden, som skulle være et alternativ til den flere århundrede

Læs mere

Rapport fortaget af AlHayat Media Center. Oversat& Sammensat af Abū Ṣalāḥūdeen Al-Rāqqawi

Rapport fortaget af AlHayat Media Center. Oversat& Sammensat af Abū Ṣalāḥūdeen Al-Rāqqawi Downloaded from: justpaste.it/manhajym Rapport fortaget af AlHayat Media Center. Oversat& Sammensat af Abū Ṣalāḥūdeen Al-Rāqqawi SPREDNINGEN AF DEN KORREKTE MANHAJ. Spredning af islamisk viden, gi folk

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 03-05-2015 Prædiken til 4.s.e. påske 2015.docx. Prædiken til 4. søndag efter påske 2015. Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side 1 03-05-2015 Prædiken til 4.s.e. påske 2015.docx. Prædiken til 4. søndag efter påske 2015. Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 03-05-2015 Prædiken til 4. søndag efter påske 2015. Tekst: Johs. 16,5-16. Det er forår. Trods nattekulde og morgener med rim på græsset, varmer solen jorden, og det spirer og gror.

Læs mere

Jeg har min Gud til at se mig

Jeg har min Gud til at se mig Jeg har min Gud til at se mig Denne tekst er egnet som læsetekst fra 5. klasse og op. Tahrir fortæller om at være muslimsk pige i et dansk samfund. Jeg kom til Danmark fra Irak lige på det tidspunkt, hvor

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Økonomer, med sympati for Basic Income tanken Gunnar Adler-Karlsson, 1933-

Økonomer, med sympati for Basic Income tanken Gunnar Adler-Karlsson, 1933- Kort biografi Svensk økonom. Adler-Karlsson var fra 1974 til 1988 professor i samfundsvidenskab på Roskilde Universitetscenter. Siden 1989 har han opholdt sig på øen Capri, hvor han har grundlagt et internationalt

Læs mere

Sig: Og hos Allah er det perfekte bevis og argument, og havde Han ønsket det, så ville Han visselig have vejledt jer alle sammen.

Sig: Og hos Allah er det perfekte bevis og argument, og havde Han ønsket det, så ville Han visselig have vejledt jer alle sammen. Al-Qada Wal-Qadar Dette emne opstod på grund af muslimernes kontakt med de græske filosoffer, som fremlagde spørgsmål såsom, Handler mennesket ifølge fri vilje, eller tvinger Allah mennesket til at handle?

Læs mere

Kapitel 27 - At lære gennem studium og tro

Kapitel 27 - At lære gennem studium og tro Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 27 - At lære gennem studium og tro Oprettet: 16. december 2005 Selvom præsident Brigham Young kun havde gået i skole i 11 dage, forstod han behovet for at lære,

Læs mere

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver.

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Disse opgaver er spørgsmål, som lægger op til en diskussion. Langt de fleste spørgsmål har ikke et korrekt svar, men afhænger af

Læs mere

Rawdhah. Taiba Moskeens Weekendskole

Rawdhah. Taiba Moskeens Weekendskole Rawdhah Taiba Moskeens Weekendskole Rawdhah i TAIBA MOSKEEN Intro I Allahs navn, al taknemmelighed og lovprisning tilkommer Ham og må Hans velsignelser og fredshilsner være over Hans elskede Sendebud,

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 1 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Hvad er en økonomi? Individ/ beslutningstager Hele

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 1 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Hvad er en økonomi? Individ/ beslutningstager Hele

Læs mere

Opgavedel A: Paratviden om økonomi

Opgavedel A: Paratviden om økonomi Prøve i økonomi Denne prøve består af en hel række delopgaver. Du skal besvarer så mange som muligt opgaven er lavet, så det helst ikke skulle være muligt at alle når at besvarer alle opgaver på den givne

Læs mere

Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog

Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog Bismillahir Rahmanir Raheem Mange mennesker har påstået, både førhen og i de moderne tider, at Qur anen indeholder videnskaber, industri og opfindelser osv. De

Læs mere

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Af Abdelilah Ghiyati, cand. pæd. studerende Op igennem historien har der altid været nogen, der har villet adskille Koranen og Sunnah en. Profeten Mohammed (Gfvmh)

Læs mere

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat SHAIKH ABU AHMAD AL FILISTINE Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat - et modsvar til Hizb ut Tahrir WWW. ISLAMISKUNDERVISNING.COM 0 بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل والصالة والسالم على عبده ورسوله

Læs mere

Khilafah. Den eneste løsning

Khilafah. Den eneste løsning Khilafah Den eneste løsning Khilafah: Den eneste løsning Ramadhan 1409 e.h./april 1989 e.kr. Revideret Jumada al-oula 1423 e.h./juli 2002 e.kr. ISBN: 87-991683-0-8 Oversættelse af Koranen Det skal stå

Læs mere

VIKINGETIDENS RIBE Undervisningsmateriale

VIKINGETIDENS RIBE Undervisningsmateriale Ribe VikingeCenter VIKINGETIDENS RIBE Undervisningsmateriale Skoletjenesten Ribe VikingeCenter Tag dette undervisningsmateriale med, når I går rundt på Ribe VikingeCenter. I skal arbejde sammen i grupper

Læs mere

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Spread betting og CFD'er er højrisiko investeringer. Din kapital står på spil. Spread Betting og CFD'er er ikke velegnede til alle

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 11 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 10 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Recap: Markedsmekanismen og velfærd I et frit marked

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Læseplan for Religion

Læseplan for Religion Formål Læseplan for Religion Formålet med religionsundervisningen er At styrke elevernes identitet og deres syn på fremtiden. At eleverne skal opnå en viden om deres egen religion og have kendskab til

Læs mere

Sunnah Den Islamiske Livsstil

Sunnah Den Islamiske Livsstil 1. Udgave Sunnah Den Islamiske Livsstil Af Dawah Studiecenter Publikationer www.al-dawah.dk ISBN 978-87-992944-0-4 2 Oversættelse af Qur anen Det skal stå fuldstændigt klart, at Qur anen udelukkende er

Læs mere

Aishah er Naqisah (ufuldstændig eller utilstrækkelig) i forstand og Deen.

Aishah er Naqisah (ufuldstændig eller utilstrækkelig) i forstand og Deen. Forståelsen af Hadith 2 Der er intet i historien, som har fået flere svidende angreb fra Kuffar end Hadith litteraturen, som er det bevarede korpus af beretninger om Profetens udtalelser, handlinger og

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav han fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver

Læs mere

Kampagnens mottoer: Demokrati Pluralisme Menneskerettigheder Markedspolitik. 6. Dhul-Qi dah 1416 e.h. 25. marts 1996 e.kr.

Kampagnens mottoer: Demokrati Pluralisme Menneskerettigheder Markedspolitik. 6. Dhul-Qi dah 1416 e.h. 25. marts 1996 e.kr. Den amerikanske kampagne for tilintetgørelsen af Islam Hizb ut-tahrir Kampagnens mottoer: Demokrati Pluralisme Menneskerettigheder Markedspolitik 6. Dhul-Qi dah 1416 e.h. 25. marts 1996 e.kr. 2 I Allahs

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Præsidenter, Premiere Ministre og Khaleefah'er

Præsidenter, Premiere Ministre og Khaleefah'er Introduktion Præsidenter, Premiere Ministre og Khaleefah'er Hele verdenen har i løbet af de sidste to årtier været vidne til Islams genopståen. Islam er brudt frem på verdensarenaen med en styrke, der

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i fasten

Prædiken til 1. søndag i fasten Prædiken til 1. søndag i fasten Salmer: DDS 432: Det lille litani erstatter indgangsbønnen DDS 336: Vor Gud han er så fast en borg DDS 698: Kain, hvor er din bror DDS 639: Når i den største nød vi stå

Læs mere

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1)

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1) BEK nr 1084 af 14/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Familie- og Forbrugermin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 2007-101/1-1000 Senere

Læs mere

USUL PRINCIPPER. Skade Princip. Der må hvirken fortages skade eller påfører skade

USUL PRINCIPPER. Skade Princip. Der må hvirken fortages skade eller påfører skade USUL PRINCIPPER Skade Princip Der må hvirken fortages skade eller påfører skade Der er to ting vedrørende dette princip som bør understreges: Den første ting: Det som reglen fastlægger er, at ethvert realitet

Læs mere

HURTIGE PENGE og langsomme Uvidenskabelig økonomisk teori og praksis

HURTIGE PENGE og langsomme Uvidenskabelig økonomisk teori og praksis En artikel fra KRITISK DEBAT HURTIGE PENGE og langsomme Uvidenskabelig økonomisk teori og praksis Skrevet af: Tørk Haxthausen Offentliggjort: 01. april 2009 Hvad er der egentlig i vejen med penge, sådan

Læs mere

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser.

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser. Årsplan 6-7. klasse 2016/2017 Eleverne har 2 lektioner om ugen i skoleåret. I faget religion vil der i løbet af året bliver arbejdet med nedenstående temaer. Undervisningen er bygget op omkring clio online

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere