Her snydes for milliarder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Her snydes for milliarder"

Transkript

1 Bilag 3 Her snydes for milliarder Børsens Nyhedsmagasin Side ord Artikel-id: Z Monberg & Thorsen, Kemp & Lauritzen, Semco og ABB er blandt de virksomheder, der i porten aftaler opskruede priser og fordeler opgaver på elinstallation. De kalder deres hemmelige mafialignende kartel for Elmer. af Kim Schaumann Det er svært at få udført et større elarbejde i Danmark, uden at blive tørret grundigt af elbranchens store og små virksomheder. Branchen styres med hård hånd af en brutal mafia i kartellet Elmer. En række af Danmarks mest respektable firmaer i elbranchen står bag omfattende milliardsvindel med en betydelig del af elarbejdet i Danmark. Ved hjælp af mafiametoder sætter virksomhederne konkurrencen ud af kraft og skruer priserne på deres arbejde kunstigt i vejret. Det sker bl.a. i det ulovlige kartel med kodenavnet Elmer. Kartellet Elmer omfatter nogle af Danmarks største elvirksomheder. Elmers mest fremtrædende og aktive medlemmer er elinstallationsfirmaerne Semco A/S, ABB Electric A/S, Kemp & Lauritzen A/S og entreprenørvirksomheden Monberg & Thorsens betydelige elinstallationsvirksomhed MT EL-PRO. Virksomhederne benægter alle, at det ulovlige kartelsamarbejde finder sted. Men Børsens Nyhedsmagasin kan detaljeret beskrive Elmers virksomhed og pege på, hvor beviserne for firmaernes svindel findes. Til grund for Børsens Nyhedsmagasins beskrivelse ligger bl.a. adskillige samtaler om Elmer og kartelaktiviteterne med kilder, der ønsker anonymitet. Nogle kilder står i forbindelse med hinanden, men flere kilder er efter vores bedste vidende fuldkommen uafhængige af hinanden. Det styrker materialet, fordi kildernes forklaringer i alle tilfælde stemmer overens. Vi har i flere tilfælde været forelagt stærkt belastende dokumenter til dokumentation for kildernes påstande. Sagen om Elmer kan uden overdrivelse allerede nu betegnes som en af det moderne Danmarks største erhvervsskandaler. El-kartellet Elmer er betydeligt større end rørkartellet Cirklen, hvor deltagerne for mindre end en måned siden blev idømt store bøder af EUkommissionen. Sagen om Elmer handler om, at en af Danmarks store brancher detailstyres af en hemmelig mafia med Elmer som et af de centrale redskaber. Mafiaen sørger for fordelingen af en stor del af elarbejdet i Danmark. Og elkartellet gør det muligt for branchen at snyde ved licitationer og skrue prisen på elarbejde kunstigt op. Aktiviteterne er så omfattende, at de fleste af elbranchens aktiviteter direkte eller indirekte er omfattet. Elkartellet er så velorganiseret, at det i praksis næsten gør det umuligt for andet end helt små enkeltmandsvirksomheder at drive en elforretning på lovlig vis i Danmark. Det er almindeligt i kartellet at tage arbejdet fra små firmaer og true folk på deres levebrød. Ingen tør sladre, for næsten alle er på et eller andet niveau viklet ind i ulovligheder. Alle har noget på hinanden. Elbranchen i Danmark beskæftiger mennesker og omsætter årligt for 13 mia. kr. På trods af kartelaktiviteterne tjener branchen ikke mange penge. Tværtimod. Elmer gør det ellers muligt for både de helt store elvirksomheder og de småelinstallatører ulovligt at undgå fri konkurrence. Kartelaktiviteterne, der i forskellig form og styrke har fundet sted i årtier, har givet en række brutale, men fagligt udygtige ledere mulighed for at overleve. Dermed har ressourceslugende, ineffektive virksomhedsorganisationer fået alt for stor vægt i elbranchen. Med ineffektivitet og høje priser for forbrugerne til følge. Elmer er en forholdsvis ny organisation i elbranchen. Formelt er der tale om en uskyldig forening, der blev

2 oprettet for knap seks år siden. Men reelt har Elmer systematiseret og effektiviseret en vigtig del af elbranchens kartelaktiviteter. Elmer udgør skalkeskjulet for den centrale del af en omfattende ulovlig tredelt kartelstruktur. Når elkartellet hidtil har kunnet holde sine aktiviteter skjult, skyldes det bl.a., at mange af landets små elinstallatører ikke kender til kartellets øverste eller næstøverste lag. De kender kun til deres egne små lokale "mestergrise", som de aftalte sager hedder med et slangudtryk fra den lille håndværker. Det er kun en lille gruppe på otte-ti af de største firmaer, herunder de fire nævnte, der kender det fulde omfang af svindlen. Sammen med en jysk søsterorganisation bruges det sjællandsk baserede Elmer som skalkeskjul for hemmelige møder, hvor elvirksomhedernes tilbudschefer og andre nøglemedarbejdere i ro og mag fordeler både store og små elarbejder mellem sig overalt i landet. Nøglen til Elmers virksomhed findes i et ulovligt og bureaukratisk system af, hvad der i elbranchen betegnes som "sorte bøger". Hvert enkelt kartelmedlem fører i sin sorte bog nøje regnskab med nøgleoplysninger som elarbejdsopgaver og deres pris. Formålet med de sorte bøger er at holde styr på, hvem af kartellets medlemmer der nu "står for tur" til at få en konkret opgave. De sorte bøger har forskellig udformning. Nogle er avancerede kodede optegnelser med mange detaljer, hvor der skal to bøger og en stor specialviden til at dechifrere oplysningerne. Det er f.eks. tilfældet med de sorte ringbind, som ABB Electric's tilbudschef Christian Kold Mikkelsen med sin sirlige håndskrift har brugt mange år af sit arbejdsliv på at føre i virksomhedens hovedsæde på Vejlevej 123 i Fredericia. Hans sorte bøger omgærdes med stort hemmelighedskræmmeri og opbevares under lås og slå. Kold Mikkelsen vil ikke udtale sig til Børsens Nyhedsmagasin: "Udtalelser til pressen går via Johannes Prahl, vores administrerende direktør. Det andet dér, det kender jeg ikke noget til." Johannes Prahl: "Jeg kan godt sige, at - helt firkantet - at ABB har besluttet ikke at udtale sig til jer om nogen ting." Andre sorte bøger er mere simple regnskaber uden dikkedarer og koder. Denne udformning af den sorte bog er mest almindelig hos de mindre elinstallatører, hvor mester selv fører bogen. Men sådan kan bogen også se ud i nogle af de store firmaer. Det er ikke ualmindeligt, at den sorte bog opbevares i f.eks. tilbudschefernes biler. Eller hjemme i privaten. Elbranchen har i mange år haft for vane at anvende sorte bøger og sorte mapper. Men de sorte bøger findes også i andre farver. Nogle af de sorte bøger findes i dag også i elektronisk form på elfolkenes personlige computere. Elmer har sat aftalerne om mestergrise i system. Fra største sag til mindste detalje. Ved at fordele opgaverne mellem sig opnår elbranchen i Danmark kunstigt høje priser, der ligger langt over, hvad elarbejdet ville give i fri konkurrence. I første omgang er der tale om det elarbejde, der udbydes ved forskellige licitationer i Danmark. Men markedet for de såkaldte underhåndstilbud, som typisk benyttes af privatpersoner, når de indgår en aftale med en elektriker, er også omfattet. I princippet dækker kartelaktiviteterne alle elarbejder i Danmark et beløb på fra kr. plus moms og opefter, der ikke udføres efter regning. Som nogle af de store eksempler på elkartellets virksomhed nævnes overfor Børsens Nyhedsmagasin en sag med groft opskruede og aftalte priser det igangværende byggeri af Unibanks nye hovedsæde på Københavns havnefront. Her gjorde Elmer det muligt for Semco at vinde en guldrandet kontrakt på det ny hovedsædes elarbejde. Også fordelingen af en del - men ikke alle - elarbejderne i Københavns Lufthavn og i hvert fald en del af de igangværende byggerier for Novo Nordisk er aftalt i elkartellet. Da Børsens Nyhedsmagasin for et par uger siden begyndte at forelægge oplysningerne for elbranchens centrale personer, ringede de sammen og aftalte bl.a., at de ville forklare omverdenen, at Elmer er en uskyldig Erfa-gruppe med begrænset mødeaktivitet. Her er f.eks. hvad tilbudschef Ivar Lassen, Semco, svarede, da Børsens Nyhedsmagasin ringede og forelagde ham, at Elmer dækker over aktiviteterne i et ulovligt kartel: "Det vil jeg på det kraftigste tilbagevise i og for sig. Fordi det, vi har i Elmer, det er jo en branchegruppe, som er i lighed med sikringsgruppen og andre Erfa-grupper derovre [i elinstallatørernes landsforening Elfo]. Og det der sker i Elmer er jo en foredragsvirksomhed og

3 kursusvirksomhed for installatører." Semco er elbranchens største virksomhed. Fra virksomhedens hovedsæde i Brøndby styres en forretning, der ifølge det seneste regnskab omsatte for knap 1,8 mia. kr. Semco er ejet af det børsnoterede C.W. Obel og virksomheden beskæftiger næsten 2700 mennesker, heraf mange uden for Danmarks grænser. En væsentlig del af Elmers ulovlige aktiviteter koordineres fra Elinstallatørernes Landsforening, Elfos lokaler på Paul Bergsøes Vej 6 i Glostrup - huset er kendt som "Elfo-huset." Elfos administrerende direktør, Niels Jørgen Hansen, har i en hemmelig administrationsaftale indvilliget i, at Elfo - mod betaling - som administrator udfører en del af det omfattende administrative arbejde for Elmer: Administrationen af Elmers økonomi. I administrationsaftalens paragraf seks præciseres det, at det ikke med administrationen er meningen, at den skal kontrollere, om aktiviteterne lever op til landets love. Niels Jørgen Hansen benægter ethvert kendskab til de ulovlige kartelaktiviteter i Elmer. Han siger, at han næsten ikke kender noget til aktiviteterne i Elmer. "Det er formelt - det er ikke - det er ikke en Elfo-størrelse. Der er ikke nogen - der er ikke nogen - det er ikke en, en integreret Elfo-aktivitet," forklarer Niels Jørgen Hansen til Børsens Nyhedsmagasin. Elmers medlemskartotek befinder sig i Elfo-huset i Glostrup. Det samme gør Elmers uskyldigt udseende regnskaber, som revideres af revisionsfirmaet Ernst & Young. Den intetanende revisor er nødvendig, fordi Elmers medlemmer har det med at snyde hinanden, og fordi Elmer disponerer over betydelige beløb. Foreningens månedlige medlemskontingent har - i hvert fald i en periode - ligget på 1500 kr., hvilket giver grundlag for en pæn millionomsætning i Elmer. Desuden skal virksomhederne indskyde omkring kr. for at blive medlem. Der er meget strenge regler for, hvem der må deltage i Elmers møder. Hver eneste mødeberettigede person skal personligt godkendes af Elmers bestyrelse. Elmers mødeaktiviteter er meget omfattende. De centrale møder finder sted i Elfo-huset i Glostrup. De større møder, hvortil der oftest kommer personer, finder sted cirka hver 14. dag. Oftest kl om eftermiddagen. Det var f.eks. tidspunktet for det seneste større møde i Elmer, der fandt sted mandag den 2. november. Under mødet var Elfo-husets parkeringsplads som sædvanlig fyldt til randen af mødedeltagernes biler. Dette Elmer-møde stod Semcos tilbudschef Ivar Lassen personligt for. Elmer-aktiviteterne er så kendte, at næsten alle medarbejdere i Elfo-huset har en viden om, at der i Elmer foregår noget, der er hemmeligt. Det er dog kun en inderkreds der ved, hvad aktiviteterne egentlig handler om. Inden det var kendt i elbranchen, at Børsens Nyhedsmagasin interesserede sig for Elmer, var det muligt at ringe til omstillingsbordet i Glostrup og uden navns nævnelse spørge omstillingsdamen om, hvornår Elmer afholdt sit næste møde. "Det er jo ikke sådan noget, vi officielt ved noget om," forklarede den venlige omstillingsdame dengang på vores forespørgsel. Siden er Elfo-husets medarbejdere blevet mere forsigtige med at udtale sig til ukendte personer. Børsens Nyhedsmagasin har spurgt Elfos administrerende direktør Niels Jørgen Hansen om, hvor ofte Elmer holder møde i Elfo-huset: Er det en gang i kvartalet. Eller er det en gang om ugen? "Jamen det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke," svarede Niels Jørgen Hansen. Et af kartellets store bagmænd er direktør Bertel Brinck Eliassen fra det Albertslund-baserede Kemp & Lauritzen. "Nå. Det er da interessant. Det var da sjovt, hvis jeg selv vidste det," siger han om sin påståede rolle. Brinck Eliassen deltager ikke selv i Elmers møder. Det har han som andre af branchens topfolk ansat folk til. I Kemp & Lauritzens tilfælde deltager blandt andre virksomhedens tilbudschef Bent Johansen i Elmers møder. På spørgsmålet om, hvor ofte Elmer holder møde kommer Brinck Eliassen med en brik i den dækforklaring til Børsens Nyhedsmagasin, som branchen efter vores første opringninger er blevet enig om: "Hvis jeg skulle give et skud sådan fra hoften, så hvert kvartal tror jeg." Men sandheden er, at alene de større Elmer-møder afholdes ca. hver 14. dag. Bertel Brinck Eliassens svar afslører, at han som Elmers øvrige kreds forsøger at dække over aktiviteternes omfang. Den gennemgående deltager i Elmer-møderne fra MT EL-PRO's hovedkontor i Glostrup er divisionsdirektør Geert Bacher. Når man spørger ham om, hvor tit han kommer til

4 Elmer-møderne i Glostrup, svarer han: "Det er cirka en gang hver anden måned, der bliver indkaldt til møder - om man har lyst til at deltage - hvor man bl.a. hører politikere eller advokater udtale sig om ting, som har relevans til vores fag." Slår man efter i mødeoptegnelserne om Elmer, vil man se, at Geert Bacher er til møde i Elmer betydeligt oftere. Som man ynder det i Elfo-huset sløres mødeaktiviteten ved udadtil at betegne Elmer-møderne som forskellige kurser. F.eks. bruges følgende betegnelser ofte: "AB 92 kursus," "antennekursus" og "datakursus." Nogle gange annonceres Elmer-møderne også direkte ved navnet på det pågældende Elmer-mødes arrangør. Kært barn har mange navne. Formålet med Elmer-møderne er at samle en kreds af virksomheder, der er interesseret i et eller flere projekter, som på mødetidspunktet er ude i en eller anden form for licitation. Der er tale om tusindvis af enkeltprojekter, hvor buddene skal aftales og koordineres. Alene bureaukratiet i forbindelse med styringen af mødeindkaldelserne er særdeles omfattende, og det er langt fra al administration, der udføres af Elfo. Størstedelen af administrationen udføres ude i branchens største firmaer. Elmers administration samler alle meldinger op om, hvem der er interesseret i hvad. Det sker med hjælp fra Elfos såkaldte meldekontor i Århus (se særskilt artikel). Herfra får Elmer at vide, hvilke firmaer der ønsker at byde på en opgave. Og så bliver de interesserede indkaldt til et møde, hvor den pågældende sag er et af dagsordenpunkterne. Hver mødedeltager møder op med sin sorte bog og kuglepennene tages frem. Hvis mødet skal behandle en mindre sag - f.eks til fire mio. kr., hvor f.eks. fem af mødedeltagerne er interesseret i sagen - er de sorte bøgers bogføringssystem følgende: Den mand, der får sagen, noterer i sin bog, at han nu skylder de andre opgaver for fire mio. kr. Hver af de fire øvrige noterer i deres bog, at de har en mio. kr. til gode hos ham, der fik opgaven. På den måde oparbejder Elmers medlemmer for hver eneste aftalte opgave enten en debet eller en kredit hos nogle af Elmers øvrige medlemmer. Når man skal finde ud af, hvem der skal have en konkret opgave, tager man udgangspunkt i disse positive og negative beløb. Den mødedeltager, der kan påvise, at han har mest til gode, står for tur til at få en opgave. Når det er de store opgaver, der er på bordet, kan beløbene være meget store. På Elmer-møderne angives det, at f.eks. Kemp & Lauritzens Elmer-mand, tilbudschef Bent Johansen, typisk bruger argumenter i stil med, at når han har været med til at give f.eks. Semco og ABB hver opgaver for 12 millioner kr., så skal han have den næste store opgave, der kan aftales til et beløb på cirka to gange 12 millioner kr. Hvis han har ret, må f.eks. Semcos tilbudschef Ivar Lassen svare noget i retning af, at han godt kan se, at han skylder Kemp & Lauritzen opgaver for et beløb på cirka 12 mio. kr. Og så ender sådan en sag måske med, at Bent Johansen render med en aftale om en kunstig oppustet pris på en stor anlægsopgave. Det er ikke kun penge, der spiller en rolle for forhandlingerne. Tildelingen af opgaver tager også hensyn til personlige relationer - en mødedeltager kan f.eks. have et specielt godt forhold til en kunde, eller der kan være en lang tradition for, at opgaver for den pågældende kunde eller i det pågældende område udføres på skift af tre-fire virksomheder. I sådanne tilfælde får nye virksomheder ikke lov til at lægge bud ind, selv om regnskaberne i de sorte bøger ellers dokumenterer, at de egentlig har penge til gode fra de andre. Det er her - i udmålingen af de umålelige værdier som personlige relationer og vurderingen af, om man har hævd på en kunde eller et område - at Elmer for alvor har karakter af en mafia. Det er umuligt for nye virksomheder uden gode forbindelser at opnå volumen. Fortvivlede elinstallatører oplever at blive tvunget til at aflevere opgaver, som de pga. tætte kundeforhold lå til at få. Til gengæld kan småfirmaer uden dygtig ledelse i løbet af få år vokse eksplosivt, hvis ledelsen tilstrækkeligt brutalt forstår at udnytte kartellets muligheder. Når sagerne på denne måde er forhandlet "på plads" på møderne i Elmer, kan mødedeltagerne i nogle af sagerne finde på at aftale, hvem der "regner sagen." Det er ikke nødvendigt, at alle bydende firmaer skal have udgifter på det relativt omfattende arbejde at beregne et seriøst tilbud på en sag, når der alligevel er indgået en ulovlig

5 aftale på forhånd om, hvem der får opgaven. Som sagt så gjort. Når udbudsmaterialet i sagen er regnet igennem, mødes de elvirksomheder, der er med i den pågældende sags komplot, til et nyt lille møde inden licitationen. Her udveksler man de beregnede mængder og priser, hvorpå de f.eks. skrives ind på dertil beregnede edb-lister. Herefter går mødedeltagerne hjem og skriver beregningerne ind i deres egne edblister - måske slører de dem lidt - inden de er klar til at afgive et tilsyneladende seriøst gennemregnet tilbud på en arbejdsopgave ved en licitation. Det berettes overfor Børsens Nyhedsmagasin, hvordan firmaer ligefrem sidder og udregner tilbud til samme licitation for flere konkurrerende virksomheder på hvert af de konkurrerende virksomheders brevpapir. Det sker også, at alle bydende virksomheder regner en på forhånd aftalt sag igennem hver for sig, hvorpå det vindende firma kompenserer de tabene firmaer for deres udgifter til beregning af sagen. Kompensationen lægges direkte på det vindende firmas bud og sendes dermed videre til kunden. Det hører med til historien om Elmers aktiviteter, at det ikke er alle store el-arbejder i Danmark, som det lykkes for Elmers medlemmer af få aftalt en overpris på. Kartellet har især svært ved at håndtere de store åbne offentlige licitationer som f.eks. en sag som Det Kongelige Bibliotek i København, der blev afsluttet i stor konkurrence. Udregningen af kostprisen på en normal elopgave er relativ ukompliceret. Derfor vil de erfarne firmaer ofte nå frem til cirka det samme beløb. Der er faste priser på det meste. Både når det gælder arbejdsløn og når det gælder komponentpriser. F.eks. skal en elektriker på gulvet have det samme i de fleste firmaer for at sætte så og så stor en mængde kabelbakker op. Og kabelbakkerne koster det samme i indkøb, fordi elbranchen i Danmark næsten er domineret totalt af et duopol af to elgrossister, henholdsvis Nordisk Solar Compagni og Louis Poulsen & Co. De to grossister giver stort set de samme mængderabatter til alle elkartellets medlemmer. Grundlæggende består beregningen af en elopgave derfor i at taste ind i et edb-program hvor mange kabelbakker, armaturer osv. som beskrevet i en konkret opgaves udbudsmateriale, der skal anvendes. Hvis ellers man kan regne rigtigt, kommer der ud af denne pølsemaskine en nogenlunde homogen pris på en nogenlunde præcist beskrevet anlægsopgave. I virkeligheden har elbranchen en ret gennemsigtig struktur. Samtidig kan visse entreprenørselskaber og rådgivende ingeniører også godt regne elopgaver. Derfor er det en offentlig hemmelighed i den mere erfarne og knap så naive del af byggebranchen, at man skal passe særdeles godt på de glubske firmaer i elbranchen, for ellers aftaler de sagerne i porten. Elbranchen er kendt for at forlange ublu priser, hvis der ikke styres kraftigt under en byggeopgave. Det groteske eksempel med Unibanks nye hovedkontor er kendt i en forholdsvis bred kreds. Naturligvis er kun meget få uden for elbranchens inderkreds vidende om de finere nuancer i kartelsamarbejdet - og om Elmer's navn og funktion. Den omfattende systematik i svindlen er også ukendt for de fleste. Men mange uden for elbranchen ved, at der svindles regelmæssigt i elbranchen. Det er fortsat den dag i dag nogenlunde almindeligt, at rådgivende ingeniører får procenter af den totale entreprisesum på de byggerier, de er rådgivere på. Derfor er realiteten i byggebranchen i Danmark i dag den, at gode rådgivere faktisk nogle gange står til en økonomisk ørefigen, hvis de gør deres arbejde ordentligt og holder elfirmaernes priser nede. Samtidig bliver en rådgivningsopgave, hvor virksomhederne på grund af billige priser er pressede, betydelig mere anstrengende at have med at gøre, end en opgave, hvor der er rigeligt med penge til alle. Det er almindeligt at en pressetelinstallatør med en billig pris slås med næb og kløer for at få noget ekstraarbejde hjem og konstant argumenterer for at: "Det her koster ekstra." Og: "Sådan har I ikke tegnet den." Og så videre. Det er der simpelthen nogle rådgivere, der ikke gider bøvle med. De vælger at lukke øjnene. Så tjener de mere. Og kan gå hjem klokken fire. Branchens to store elgrossister har ligeledes ingen interesse i at støtte en større konkurrence blandt deres kunder. Det kunne få konsekvenser for komponentpriserne. Fagforeningen på elområdet, Dansk El-Forbund, har heller ikke den store interesse i, at priserne på elarbejde kommer ned. Det går ud over løn- og arbejdsvilkår. Dansk El- Forbund ejer tillige en stor kooperativ elforretning med omkring 600 ansatte: Alliance-Eifa. Og

6 fagbevægelsens virksomhed er også med i elkartellets aktiviteter. Til disse beskyldninger har tilbudschef i Alliance-Eifa Bjarke Dalsten følgende kommentar: "Altså jeg har hørt, der er noget med en Elmer-gruppe, som, som - jeg ved faktisk ikke engang, hvad den laver." Børsens Nyhedsmagasin har til denne artikel måttet betjene sig af en række anonyme kilder. Som en kilde forklarer: "Vi skal jo alle sammen være her. Også i morgen." Ja, det er faktisk kun kunderne, der har en interesse i lavere priser på dansk elarbejde. Større end rørkartelletsagen om elkartellet Elmer er målt på antallet af deltagere og økonomisk omfang en betydelig større kartelsag end sagen om det ulovlige rørkartel Cirklen. I sagen om rørkartellet idømte EUkommissionen for mindre end en måned siden ti europæiske producenter af fjernvarmerør, herunder fire danske virksomheder, voldsomme bøder for deltagelse i ulovlige kartelaktiviteter. ABB fik den største bøde på 525 mio. kr. Løgstør Rør fik den næststørste bøde på knap 67 mio. kr. Elkartellet Elmer har flere berøringsflader med rørkartellet Cirklen. Den multinationale svensk-schweiziske industrigigant ABB spiller en hovedrolle i begge karteller. Samtidig går en række fællestræk igen i de to kartellers opbygning. Kartellernes arbejdsmåde minder om hinanden. Der er et stort personsammenfald. F.eks. har mange af elinstallationsfirmaet Kemp & Lauritzens ledende medarbejdere inklusive virksomhedens to direktører Jørgen Sillesen og Bertel Brinck Eliassen en fortid i ABB. Et andet eksempel er administrerende direktør Ludvig Hybschmann fra Løgstør Rør. Selskabet er involveret i rørsagen og samtidig sidder Hybschmann også i bestyrelsen for entreprenørselskabet Monberg & Thorsen, der via sin elvirksomhed MT EL-PRO er med i elkartellet. Elinstallatørernes Landsforening Elfo har en ansøgning liggende hos Konkurrencestyrelsen i Nørregade i København om at få lov til at bevare selve livsnerven i Elmers ulovlige kartelaktiviteter: Elfos såkaldte "meldekontor" i Århus. Meldekontoret er en institution, som alle Elfos medlemmer og fagbevægelsens kooperative elinstallatørvirksomhed Alliance-Eifa har forpligtet sig til at orientere om hvert eneste stykke arbejde til en værdi af mindst kr. eksklusive moms, som de lægger billet ind på. Hvert evig eneste stykke arbejde. Det kræver en fire-fem fuldtidsmedarbejdere at håndtere en kolossal strøm af blanketter, hvor landets elinstallatører orienterer hinanden om, hvilket arbejde de kunne tænke sig at udføre - inden arbejdet bliver udført. Hver eneste gang en småkunde forhører sig om et stykke arbejde til over kr. plus moms hos en elektriker, der er et af Elfo?s over 1000 medlemmer eller branchens kooperative virksomhed, får meldekontoret besked. Meldekontoret er lovligt. Men meldekontoret må naturligvis ikke beskæftige sig med priserne. Hvis meldekontoret gjorde det, var det ulovligt. Men på selv meget små elopgaver kan elinstallatørerne ringe til kontoret i Århus og få at vide præcis, hvilke af deres kolleger, der også har fået en forespørgsel på opgaven. Og så er det jo bare at tage telefonen og ringe til kollegaen. Så kan man på et par minutter aftale prisen på småsagerne. Den trafik foregår i stor stil. Når det gælder de lidt større elopgaver, samles meldekontorets oplysninger, om hvem der er interesseret i de forskellige arbejder, op af det ulovlige kartel Elmer. Hvorpå meldekontorets registreringer danner udgangspunkt for de ulovlige kartelmøder i Elmer. Det er den ny konkurrencelov, der trådte i kraft fra årsskiftet, der er årsag til, at Elfo har skullet ansøge Konkurrencestyrelsen om tilladelse til at fortsætte aktiviteterne i meldekontoret. Ifølge den ny konkurrencelov er et system som Elfos meldekontor forbudt, med mindre styrelsen har givet sin udtrykkelige tilladelse til systemet. Elfos direktør, Niels Jørgen Hansen, siger, at han har meget svært ved at forestille sig, at meldekontoret ikke får tilladelse til at fortsætte. Elfo, Elinstallatørernes Landsforening, er en arbejdsgiver- og brancheorganisation. Elfo er en af Dansk Arbejdsgiverforenings mellemstore medlemsforeninger. Målt på kontingentsum udgør Elfo 2,76 procent af Dansk Arbejdsgiverforenings medlemskreds. Elfo har over 1000 danske el-installatører som medlemmer, heraf mange småvirksomheder. Alle branchens væsentlige virksomheder er medlem med undtagelse af den kooperative virksomhed Alliancen-Eifa. I arbejdsgiverkredse opfattes Elfo som en meget veldrevet

7 organisation. Grundlæggelsen af Elmer:Kartellets grænse er kr.:seneste møde 2. november:elmer indkalder til møde:derfor er Elmer en mafia:uheldige interessesammenfald: Elmers livsnerve1000 elfolk med i Elfo

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL?

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? SIDE 2 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Februar 2015 Oplag 1000 stk. ISBN 978-87-7029-595-6 Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk A/S Brochuren er udarbejdet af Konkurrence- og

Læs mere

Dansk Forening for konkurrenceret

Dansk Forening for konkurrenceret Dansk Forening for konkurrenceret ved advokat Lotte Hummelshøj den 2. maj 2011 Anklagemyndigheden mod Miljølaboratoriet I/S og Milana A/S ( Milana sagen) Sag om tilbudskoordinering Baseret på en anonym

Læs mere

DOM RETTEN I GENTOFTE. Udskrift af dombogen

DOM RETTEN I GENTOFTE. Udskrift af dombogen RETTEN I GENTOFTE Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 5. maj 2006 i sag nr. BS 18/2005: Københavns Kommune Bygningsområdet Udannelses- og ungdomsforvaltningen Islands Brygge 37 2300 København S mod Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON]

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne,

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne, Erhvervsudvalget ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Samråd i Erhvervsudvalget den 6. oktober Spørgsmål A + B + C + D: A. Der har i de seneste uger været en del omtale i medierne af kartellignende

Læs mere

10-En ting du ikke kan skjule.

10-En ting du ikke kan skjule. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 10-En ting du ikke kan skjule. Du vil sikkert give mig ret i at vi

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM afsagt den 25. november 20 J 5 Rettens nr. 15-5611/2015 Politiets nr. SØK-91250-00004-10 Anklagemyndigheden mod Dahl A/S Cvr-nummer 12 70 03 77 (tidl. PPE Entreprise

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet:

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Love for Rørforeningen Foreningen af danske vvs-grossister Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Foreningen af Grosserere i Rør- og Sanitets-Branchen i Danmark. I 1956 blev

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem?

Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem? Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem? 1 Vandrørene hvor meget ved vi? Hvor mange af jer er privat ansatte? Hvor mange af jer ved hvornår jeres nuværende virksomheds

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde 3 ejerlejligheder til salg i en ejendom. Klagerne var interesserede i at afgive bud på en af ejerlejlighederne.

KENDELSE. Indklagede havde 3 ejerlejligheder til salg i en ejendom. Klagerne var interesserede i at afgive bud på en af ejerlejlighederne. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Annemette Lyngh Fælledvej 18 2200 København N Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh Konsortier - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Agenda 1. Brug af konsortier 2. Konsortier og konkurrenceloven 3. Opsummering og anbefalinger Brug af konsortier

Læs mere

KENDELSE. Den 2. december 2008 blev der indhentet en tingbogsattest på ejendommen.

KENDELSE. Den 2. december 2008 blev der indhentet en tingbogsattest på ejendommen. 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/advokat Morten Kaas-Vinther Hillerød Port Sdr. Jernbanevej 18 D 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på

Læs mere

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab KL og Danske Regioners mærkesager EU-Kommissionen har igangsat en revidering af EU s udbudsregler. Det er tiltrængt. For der er behov for

Læs mere

STÆRK EFTERUDDANNELSE. MASSER AF FORDELE. OPTIMAL TOTALØKONOMI. ARDEX PRÆSENTERER

STÆRK EFTERUDDANNELSE. MASSER AF FORDELE. OPTIMAL TOTALØKONOMI. ARDEX PRÆSENTERER STÆRK EFTERUDDANNELSE. MASSER AF FORDELE. OPTIMAL TOTALØKONOMI. ARDEX PRÆSENTERER NU VIL VI OGSÅ VÆRE MED PÅ DIT BYGGERI FLISEPARTNEREN partnerskab og stærk efteruddannelse Denne folder er et tilbud til

Læs mere

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Skatteudvalget 2008-09 L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst

3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst 4. februar 2014 ARTIKEL Af Morten Bjørn Hansen 3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst Udenlandske medarbejdere på DA-området er omfattet af en kollektiv overenskomst i omtrent samme omfang som deres

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 K E N D E L S E Helsingør Kommune (selv) mod Ejendomsselskabet Stengade 56 ApS (advokat Anders Drachmann,

Læs mere

Udsigt til billigere mode på nettet

Udsigt til billigere mode på nettet LØRDAG 27. SEPTEMBER NR. 39 / 2014 LØRDAG Udsigt til billigere mode på nettet Onlinegiganten Boozt.com med Hermann Haraldsson i spidsen udfordrer konkurrenterne om det nordiske herredømme. Foreløbig kan

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

Hvad gør jeg, når pressen vil have en kommentar DANSK EL-FORBUNDS TOPMØDE 2016 JOURNALIST NIELS STOKTOFT OVERGAARD

Hvad gør jeg, når pressen vil have en kommentar DANSK EL-FORBUNDS TOPMØDE 2016 JOURNALIST NIELS STOKTOFT OVERGAARD Hvad gør jeg, når pressen vil have en kommentar DANSK EL-FORBUNDS TOPMØDE 2016 JOURNALIST NIELS STOKTOFT OVERGAARD Modstand og indvendinger mod kontakt med pressen Journalisterne er så negative Pressen

Læs mere

side 9 manden Navn: martin Neess

side 9 manden Navn: martin Neess StilladsInformation nr. 103 - juni 2012 side 9 manden Navn: martin Neess Bopæl: Alder: Firma: Gislinge nær Holbæk på Vestsjælland 32 år Bolas Stilladser, Holbæk Start i branchen: 2004 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten Elevtekst til programmet Afbetal Indhold af elevteksten 1. Køb på afbetaling 2. Rentefoden beregnes eller ydelsen beregnes 3. To andre beregninger 4. Pas på gebyrerne! 5. Opgaver 1. Køb på afbetaling Når

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

KALKIA. PM El-beregning FÅ STYR PÅ DIN TILBUDSGIVNING MED EL-BRANCHENS HURTIGSTE OG MEST PÅLIDELIGE BEREGNINGSPROGRAMMER

KALKIA. PM El-beregning FÅ STYR PÅ DIN TILBUDSGIVNING MED EL-BRANCHENS HURTIGSTE OG MEST PÅLIDELIGE BEREGNINGSPROGRAMMER KALKIA PM El-beregning FÅ STYR PÅ DIN TILBUDSGIVNING MED EL-BRANCHENS HURTIGSTE OG MEST PÅLIDELIGE BEREGNINGSPROGRAMMER Som installatør, rådgiver, ingeniør eller bygherre har du brug for at få et hurtigt

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001 Ny autorisationsordning for elinstallatører der gælder fra 1. januar 2001 Indhold Indledning.................................. 3 Den gamle ordning var ikke længere tidssvarende...... 4 En autorisationsordning

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION Sagsnr. 25024-1 NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION 1. Indledning Norddjurs Kommune (herefter benævnt Kommunen ) har bedt Bender von

Læs mere

Hvor svært kan det være? salgs3ner.dk Træning med vilje JohnHarmsen.dk

Hvor svært kan det være? salgs3ner.dk Træning med vilje JohnHarmsen.dk Salg Hvor svært kan det være? Dagsorden 10.00-11:15 Velkomst & Generelle salgsværktøjer 11.15-12.00 Gruppearbejde & Fremlæggelse 12.00-12.30 Frokost 12.30-14.00 Gruppearbejde & Fremlæggelse 14.00-14.30

Læs mere

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence Åbent brev til Folketingets Socialudvalg Folketingets Kommunaludvalg Folketingets Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalg Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller:

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller: Licitation af bustrafikken - danske erfaringer v/ Niels Mortensen, Amtsrådsforeningen Fra 1979 til 1994 brugte trafikselskaberne uden for HT en standardkontrakt som grundlag for aftaler med de vognmænd

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Nyhedsbrev for maj 2010

Nyhedsbrev for maj 2010 Nyhedsbrev for maj 2010 Indhold i denne udgave Hvad er meningen med din virksomhed 1 Innovation er kreativitet der lykkes 2 Den hovedløse leder 2 Coaching eller mentoring 3 Når vi arbejder med forandring

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø.

Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø. Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø. Spørgsmål 1 - modtaget den 25. april 2017. Har man grundlag for at kunne

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Noter fra møde den 15.01.2015 og møde den 21.01.205

Noter fra møde den 15.01.2015 og møde den 21.01.205 Noter fra møde den 15.01.2015 og møde den 21.01.205 Emne Kommentarer den 15.01.2015 TOHV bemærkning til kommentarer den 15.01.2015 Budget og besparelser Materiel og materialer Hvad er det årlige beløb

Læs mere

Referat OF møde 24-4-2012

Referat OF møde 24-4-2012 1. Valg af dirigent o Formand 2. Valg af referent o Shené 3. Godkendelse af referat o Vi godkender næste gang, da folk ikke har haft tid til at læse den 4. Nyt fra udvalgene o Helle vil gerne bestille

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Tidsundersøgelse på børneområdet i kommunerne

Tidsundersøgelse på børneområdet i kommunerne Tidsundersøgelse på børneområdet i kommunerne Socialrådgivere bruger 14 procent af deres tid på kontakt til børn og forældre og 86 procent på øvrige opgaver Marts 2008 Som et led i Dansk Socialrådgiverforenings

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

Lederne Konference Tour. 19. Marts 2013. Ledernes Konference Center, Odense

Lederne Konference Tour. 19. Marts 2013. Ledernes Konference Center, Odense Lederne Konference Tour 19. Marts 2013 Ledernes Konference Center, Odense Knud Herbert Sørensen can i.p. HR direktør Middelfart Sparekasse 1991 febr. 2012 Senior Konsulent Frontpeople A/S, Vejle aug. 2012

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET 2015 Parlør til Folketingsvalget 2015 Forskellen på det, man siger, og det, man mener Vi oplever, at politikerne i dag befinder sig i en virkelighed langt fra vores. At de

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet

Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Løn- og prisudvikling i HjemmeServiceerhvervet Rapport 1999 - Erhvervsfremme Styrelsen Marts 2000 Indhold

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 29. oktober 2013 K E N D E L S E Vand og Teknik A/S (advokat Ole Møller Jespersen, Horsens) mod Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk Revisorbranchen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. OM FSR ANALYSE

Læs mere

FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG

FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG 29. september 2003 Agnethe Christensen Resumé: FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG Formålet med dette notat er at analysere fordelingen af beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren og udviklingen

Læs mere

Mette Frederiksen, 30101019, Vejledere: Morten Kortf Madsen og Charlotte Reusch

Mette Frederiksen, 30101019, Vejledere: Morten Kortf Madsen og Charlotte Reusch Interviewguide: Den gode bog: - Vil I ikke fortælle mig om den bedste bog, I har læst? - Hvornår er en bog god? Hvornår er en historie god? - Hvordan vælger I de bøger, som I læser? Læsning i skolen/derhjemme:

Læs mere

Aktieløn - den nye trend

Aktieløn - den nye trend Aktieløn - den nye trend Lagernummer: 4412050020 Udgivet af Politisk-Økonomisk Sekretariat Januar 2005 Oplag: 5.000 stk. Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon: 33 30 43 43 E-mail: hk@hk.dk

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI

MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI KVINDE 32 ÅR KRISTEN-ARMENIER TO BØRN PÅ HHV. 2 OG 4 ÅR UDDANNET REGNSKABSMEDARBEJDER INGEN ARBEJDSERFARING ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1)

Læs mere

Lektion 1 Grundliggende regning

Lektion 1 Grundliggende regning Lektion 1 Grundliggende regning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Plus, minus, gange og division - brug af regnemaskine... Talsystemets opbygning - afrunding af tal... Store tal og negative tal...

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb

DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier,

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne. Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 7. marts 2011

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 7. marts 2011 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 7. marts 2011 Mødedeltagere: Afbud: Jan Lemser Jes Rønving Rauf Hasanezadeh Lone Clausen Susanne Johansson Ebbe Merkelsen Jesper Olesen Henrik Bjørn Hansen

Læs mere

22. søndag efter Trinitatis 2013 - Gettrup. Må jeg godt få opskriften? spørger vi engang imellem, når vi får noget der smager rigtig godt.

22. søndag efter Trinitatis 2013 - Gettrup. Må jeg godt få opskriften? spørger vi engang imellem, når vi får noget der smager rigtig godt. 22. søndag efter Trinitatis 2013 - Gettrup Må jeg godt få opskriften? spørger vi engang imellem, når vi får noget der smager rigtig godt. På Tv er det blevet en del af tidens fylde, let mad og opskriften

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Faktaark Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 15 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... 3 1. Deltagerne i undersøgelsen...

Læs mere