Offentlige finanser. Offentligt ansatte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlige finanser. Offentligt ansatte 2009-2013"

Transkript

1 Offentlige finanser Offentligt ansatte

2 Indholdsfortegnelse Kap 1. Indledning... 3 Kap 2. Antal offentligt ansatte... 4 Tabel 1. Ansatte efter funktionel fordeling (COFOG) 2013 og kvartal... 4 Kap 3. Fuldtidsbeskæftigede offentligt ansatte... 5 Tabel 2. Fuldtidsbeskæftigede efter funktionel fordeling, Figur 1. Fuldtidsbeskæftigede efter funktionel fordeling i pct., Tabel 3. Tabel 4. Fuldtidsbeskæftigede efter aflønningsform og lønmodtagergruppe, Fuldtidsbeskæftigede efter offentlige regnskabers formålsfordeling Tabel 5. Fuldtidsbeskæftigede efter arbejdsfunktion (KISCO), Tabel 6. Fuldtidsbeskæftigede efter overenskomstgrupperinger, Kap 4. Metodeforklaring... 9 Offentligt ansatte side 2

3 1. Indledning De offentligt ansatte i Selvstyret og kommunerne er i denne publikation blevet fordelt i forhold til deres funktion, aflønningsform og lønmodtagergruppe, de offentlige regnskaber formålsfordeling, arbejdsfunktion og i henhold til overenskomsten, den ansatte er aflønnet efter. Formålet med opgørelsen er at udarbejde en nærmere specificering af ansatte i den offentlige sektor. Opgørelses skal ikke ses som en beskæftigelsesopgørelse. Denne opgørelse er udarbejdet for årene Fremover vil tallene blive offentliggjort årligt. Opgørelse af offentligt ansatte er gjort for Selvstyret og for de 4 kommuner samlet og hver for sig. I slutningen af publikationen er der en metodeforklaring med specificering af afgrænsning af ansatte i den offentlige sektor og forklaring på de benyttede begreber. De anvendte enheder er antal ansatte personer og fuldtidsbeskæftigede (ækvivaleret årsværk). Fuldtidsbeskæftigede er en omregning af antal ansatte arbejdstimer, således at personer, der har været ansat på deltid eller en del af året, er omregnet til fuldtidsbeskæftigede. I statistikbanken er der mulighed for at lave særudtræk med mere detaljerede opgørelser af offentligt ansatte, end dem der er fremstillet i denne publikation. Offentligt ansatte side 3

4 2. Antal offentligt ansatte Funktionel fordeling I 2013 var der samlet personer ansat i en kortere eller længere periode i Selvstyret og kommunerne, jf. tabel 1. En ansat person er medtalt i opgørelsen uanset om personen har arbejdet i en måned eller i et helt kvartal. En person kan i perioden for opgørelsen være ansat i flere forskellige stillinger. Der er således færre personer i den samlede opgørelse end ved de enkelte funktionelle fordelinger, fordi en person kun medregnes en gang ved den samlede opgørelse. Opgørelsen af antal ansatte har ikke en sammenhæng med tidsforbruget i stillingen, dette er opgjort ved fuldtidsbeskæftigede jf. afsnit 3. Tabel 1. Ansatte efter funktionel fordeling (COFOG), 2013 og kvt Hele året 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Alle, heraf Selvstyret Kommunerne Funktionel fordeling 1. Generelle offentlige tjenester Forsvar Offentlig orden og sikkerhed Økonomiske anliggender Miljøbeskyttelse Boliger og offentlige faciliteter Sundhedsvæsen Fritid, kultur og religion Undervisning Social beskyttelse Kilde: Offentligt ansatte side 4

5 3. Fuldtidsbeskæftigede offentligt ansatte Funktionel fordeling I 2013 var der i gennemsnit for de 4 kvartaler fuldtidsbeskæftigede i Selvstyret og kommunerne. Der var fuldtidsbeskæftigede i Selvstyret og fuldtidsbeskæftigede i kommunerne, jf. tabel 2. Tabel 2. Fuldtidsbeskæftigede efter funktionel fordeling, Alle, heraf Selvstyret Kommunerne Funktionel fordeling 1. Generelle offentlige tjenester Forsvar Offentlig orden og sikkerhed Økonomiske anliggender Miljøbeskyttelse Boliger og offentlige faciliteter Sundhedsvæsen Fritid, kultur og religion Undervisning Social beskyttelse Kilde: Der var fire store områder i den offentlige sektor i 2013, hvilket var 10. Social beskyttelse, 9. Undervisning, 7. sundhedsvæsen og 1. Generelle offentlige tjenester. Forsvarsområdet vedrører kun Staten. Nedenfor er procentdel af fuldtidsbeskæftigede efter funktionel fordeling for 2013 indsat i et diagram. Figur 1. Fuldtidsbeskæftigede efter funktionel fordeling i pct., 2013 Kilde: Offentligt ansatte side 5

6 Aflønningsform og lønmodtagergruppe De ansatte er opgjort ved antal fuldtidsbeskæftigede månedslønnede og timelønnede. I 2013 var der i gennemsnit månedslønnede og timelønnede. Der var 968 ledere og mellemledere, øvrige lønmodtagere og 170 elever og lærlinge, jf. tabel 3. Tabel 3. Fuldtidsbeskæftigede efter aflønningsform og lønmodtagergruppe, Alle Ledere og mellemledere Øvrige lønmodtagere Elever og lærlinge Alle Månedslønnede Alle Ledere og mellemledere Øvrige lønmodtagere Elever og lærlinge Timelønnede Alle Ledere og mellemledere Øvrige lønmodtagere Elever og lærlinge Kilde: De offentlige regnskabers formålsfordeling Fordeling af ansatte er endvidere opgjort efter de offentlige regnskabers formålsfordeling. For Selvstyret er det formålsfordelingen fra Landskassens regnskab, og for kommunerne er det formålsfordelingen fra den autoriserede kontoplan. Hensigten med opdeling er, at den kan benyttes ved sammenligning af de offentlige regnskabers udgifter og brugen af arbejdskraft. Tabel 4. Fuldtidsbeskæftigede efter offentlige regnskabers formålsfordeling Alle Administration Social og familie Sundhed Uddannelse og kultur Erhverv og arbejdsmarked Teknisk område Forsyningsvirksomhed Andet Kilde: Offentligt ansatte side 6

7 Arbejdsfunktion Arbejdsmarkedsorganisationen, ILO, har udarbejdet en klassifikation (ISCO- 08), der tillader at opgøre ansatte efter arbejdsfunktion. Den grønlandske udgave af klassifikationen (KISCO) og forklaring til denne og begreberne er lagt på Grønlands Statistik hjemmeside. Fordelingen efter arbejdsfunktion, viser, hvilken ansættelsesniveau ansatte har, og samtidigt hvilken funktion de ansatte arbejder i. Det er for eksempel muligt at opgøre antal fuldtidsbeskæftigede, der havde en arbejdsfunktion, der forudsætter viden på højeste niveau inden for sundhedsområdet. Tabel 5. Fuldtidsbeskæftigede efter arbejdsfunktion (KISCO), Alle Ledelsesarbejde Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde Service- og salgsarbejde Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri ekskl. medhjælp Håndværkspræget arbejde Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde Andet manuelt arbejde Kilde: Offentligt ansatte side 7

8 Overenskomstgrupperinger Alle offentlige ansatte er aflønnet i henhold til en overenskomst-/gruppe. I nedenstående opgørelse er de offentlige ansatte fordelt efter overenskomstgrupperinger. Opdelingen i overenskomstgrupperinger er sket ved at samle 191 overenskomstgrupper til 30 overenskomstgrupperinger. Tabel 6. Fuldtidsbeskæftigede efter overenskomstgrupperinger, Alle Individuel løn mv Tjenestemænd og tjenestemands lign ASG/AK Bibliotekarer og faglærer etc PPK/ASG Oldfruer mv AK Forebyggelseskonsulenter og socialrådgiver PPK/AK Sundhedsområde og kommunalt tjenestemandslign ASG Faglærere og tjenestemandslign AK og ASG Tjenestemænd mv SIK HK timelønnede mv SIK Kateketer, barnehjælpere, pædagogmedhjælper, timelønnede mv SIK Sundhedshjælpere mv SIK Dagplejere, varmemestre mv SIK Levnedsmiddel, plejemødre, mv SIK Sundhedsområde mv Gymnasielærer Adm. chefer, arkitekter, bibliotekarer, ingeniører, DJØFér og magistre Læger og psykologer Tandlæger IMAK/NPK Lærer og pædagoger Arbejdsledere, driftsteknikere mv AK Funktionærer, journalister mv HK/PPK Funktionærer, sundhedsområde Maskinmestre Bygningskonstruktører, teknikere Bioanalytikere, ergoterap., fysioterap., jordmødre, økonomaass Sundhedsassistent, sygeplejersker Lægesekretærelever, merit-sundhedsass., andre elever mv Typografisk Brandkorps og volontører Individuel løn NPK AK ASG IMAK PPK SIK mv Kilde: Offentligt ansatte side 8

9 4. Metodeforklaring Kilden til opgørelsen for de offentlige ansatte er det offentlige lønsystem. Perioden for opgørelsen er kvartalsvis, og tællingsenhederne er fuldtidsbeskæftigede og antal personer. Opgørelsen af offentligt ansatte opdelt ved en funktionel fordeling er lavet for sektoren for offentlig forvaltning og service i nationalregnskabet, på baggrund af Classification of the Functions of Government (COFOG). Fordeling efter COFOG klassifikationen sker efter samme princip som i statistikken for de offentlige finanser og nationalregnskabet. Det er således i princippet en fordeling af ansatte på hovedkonti for Selvstyret og for hovedområdet/hovedafsnit for kommunerne. De pågældende regnskabskonti har en defineret funktion (COFOG-kode), hvor ansættelse af en person bliver henført til. På baggrund af de ansattes aflønningsform er der lavet en opdeling af de ansatte i månedslønnede og timelønnede, samt i henholdsvis ledere og mellemledere, øvrig lønmodtagere og elever og lærlinge. På baggrund af den formålsfordeling af regnskabskonti som anvendes ved de offentlige regnskaber, er de ansatte fordelt efter samme princip, således at fordelingen af ansatte sker efter de samme formålsprincipper som Landkassens regnskab og kommunernes autoriserede kontoplan. Der er udarbejdet en fordeling af ansatte i forhold til arbejdsfunktionen (KISCO), hvilket er en fordeling med baggrund i International Standard Classification of Occupations (ISCO-08). Klassifikationen tager hensyn til stillingens niveau og funktion. På baggrund af udtrækket fra lønsystemets overenskomstgrupper er der udarbejdet en tocifret overenskomstgruppering, som de ansatte er opdelt efter. Metode for opgørelse af fuldtidsbeskæftigede og ansatte. Antallet af fuldtidsbeskæftigede (ækvivaleret årsværk) bliver opgjort i forhold til den aftalte arbejdstid i et kvartal, hvilket for månedslønnede også inkluderer ferie. Arbejdstiden for en uge vil være 40 timer. I et kvartal vil det være 520 timer for månedslønnede og 470 timer for timelønnede (fratrukket ferietimer, timelønnede modtagere feriegodtgørelse). En ansat kan godt have et højere eller lavere timetal i et kvartal, end den normale aftalte arbejdstid. Ansatte vil i sådanne tilfælde blive optalt med et højere eller lavere fuldtidsbeskæftigelsestal end 1 i dette kvartal. Antallet af ansatte, med et højere timetal end det normale aftalte timetal, er dog begrænset. Ved opgørelse af fuldtidsbeskæftigede i hele år, er der beregnet gennemsnit af de fire kvartaler for herved at opgøre årets gennemsnitlige fuldtidsbeskæftigede. Der er ikke medtaget over-/merarbejde eller ikke-betalt fravær i opgørelsen, opgørelse er således opgjort efter aftalt tid. I dataudtrækket udgør over- /merarbejde i gennemsnittet i perioden fuldtidsbeskæftigede, og ikke-betalt fravær udgør i gennemsnit 2 fuldtidsbeskæftigede. Offentligt ansatte side 9

10 Antal ansatte er opgjort som antallet af personer, der har været ansat i det givne kvartal. Der er således forskel på summen af antal ansatte i de to sektorer Selvstyret og kommunerne og det samlede antal ansatte i sektoren offentlig forvaltning og service. Personer, der er ansat i givent kvartal i begge sektorer, bliver kun talt med som 1 ved opgørelsen for den samlede sektor offentlig forvaltning og service. Dette er også tilfældet ved samling af de fire kvartaler til et kalenderår, hvor den ansatte kun vil blive medtalt 1 gang. Ansatte bliver således ikke medtalt flere gange, selv når vedkommende optræder i mere end et kvartal. Afgrænsning af institutioner og ansatte. Det offentlige lønsystem som er kilden til opgørelsen omfatter i princippet alle de offentlige institutioners løndata. Der er dog enkelte offentlige institutioner, og enkelte selskabslignende enheder der ikke er med. En sammenligning med statistikken for offentlige finanser, kan således kun ske for sektorerne Selvstyret og kommunerne. I publikationen er der således ikke medtaget ansatte i Staten, andre offentlige selskabslignende enheder eller selvejende institutioner. I den overordnede sektor for offentlige forvaltning og service vil der kun blive lavet en opgørelse for sektorerne Selvstyret og kommunerne, hvilket i princippet sker efter samme afgrænsning som i statistikken for offentlige finanser. Nedenfor følger en tabel med de institutioner, der ikke indgår i opgørelsen. Institutioner der mangler eller ikke er med i opgørelsen. Institutioner der mangler i opgørelsen Institutioner der ikke er med i opgørelsen Inatsisartuts Bureau Ombudsmandsinstitutionen Offentligt ansatte i udlandet Offentlige selskabslignende enheder (Asiaq, KNR, Mittarfeqarfiit og Nukissiorfiit) Statsansatte generelt (inkl. timelønnede) (Arktisk kommando, Kriminalforsorgen i Grønland, Politiet, Retten i Grønland, Rigsombudsmanden, og lignende institutioner) Selvejende institutioner (Selvstyre/kommunalt støttede) Selvstyre-ejede aktieselskaber Afgrænsningen af statistik for offentligt ansatte. Tidsopgørelsen anvender den tidsperiode, hvori der er optjent løn i modsætning til en opgørelse efter udbetalingstid af løn. Der er ikke medtaget selvejede institutioner (Offentligt støttede institutioner). Der er ikke medtaget offentligt ansatte udenfor Grønland, og der er ikke medtaget ansatte i den danske stat. Andre offentlige overførsler end dem der stammer fra løn/vederlag er ikke medtaget. (dvs. pension o.l. indgår ikke ) Vederlag og honorarer er ikke medtaget, hvis det ikke er tilknyttet en ansættelse med en månedsløn eller timeløn. (dvs. engangstillæg, be- Offentligt ansatte side 10

11 styrelseshonorar, brandkorpsvederlag, kommunalbestyrelses vederlag, eftervederlag o.l. indgår ikke) Vederlag til politikere er ikke anset for at være aflønning af aftalte timer. Politikere indgår derfor kun i det omfang, at de har aflønning fra andet arbejde i det offentlige og kun for disse timer. Ansatte med mindre end 1. times arbejde er ikke medtaget. Tilsvarende er ansatte med mindre end 1 kr. i udbetalt løn ikke medtaget. Der er ikke medtaget ansatte, der arbejder som selvstændige, og som derfor har modtaget betaling for udførte tjenesteydelser, hvilket for eksempel kan være freelance tolkeopgaver. Begrebsforklaring Sektor: Dette begreb er en skelnen mellem ansættelsen i Selvstyret eller i kommunerne. Antal fuldtidsbeskæftigede: Dette er den ansattes udførte tid i et kvartal divideret med det normale aftalte timer i et kvartal. (ækvivaleret årsværk). Antal ansatte: Dette er antallet af ansatte personer i et kvartal. En person kan optræde flere gange i et kvartal, hvis personen er ansat i flere forskellige funktioner, men ved sammentællingen af personen kun medtalt som 1. Funktionel fordeling: Dette er en inddeling af den ansattes funktion i henhold til COFOG klassifikationssystemet. Jf. desuden statistikken for offentlige finanser for nærmere forklaring herom. offentlige finanser Aflønningsform: Dette begreb skelner mellem om den ansatte er månedslønnede eller timelønnede. Lønmodtagergruppe: Dette begreb dækker over et tilsvarende begreb udarbejdet af Danmarks Statistik (jobstatus-kode), som Danmarks Statistik anvender i den tilsvarende statistik. Formålet med variablen er, at opdele de ansatte i ledere og mellemledere, øvrige lønmodtagere og elever og lærlinge. Opdelingen sker efter stillingsbetegnelse og overenskomst. Opdelingen adskiller sig fra KISCO opdelingen ved at stillinger som mellemledere bliver tildelt samme betegnelse som ledere, samt at der er en adskillelse af elever og lærlinge i forhold til øvrige lønmodtagere. En nærmere definition af opdelingen ligger på Grønlands Statistik hjemmeside. Offentlige regnskabers formålsfordeling (Regnskabsopdeling): Denne opdeling er udarbejdet med udgangspunkt i den formålsopdelingen som Selvstyrets og kommunernes regnskabsposter er fordelt efter. Arbejdsfunktion (KISCO): Dette er opgørelse i forhold til den ansattes funktion og niveau. Der er anvendt en grønlandsk version af International Standard Classification of Occupations (ISCO-08). Klassifikationen ligger på Grønlands Statistiks hjemmeside, samt med de stillingsbetegnelserne fra den offentlige sektor, der er blevet benyttet til fordelingen. Fordeling af ansatte er primært gjort efter stillingsbetegnelser og sekundært efter overenskomster. Offentligt ansatte side 11

12 Overenskomstgrupperinger: Offentligt ansatte er tilknyttet en overenskomst, og en overenskomstgruppe. Der er taget udgangspunkt i denne fordeling. Der er dog af hensyn til overskuelighed lagt flere overenskomster sammen. Der er således lagt 191 overenskomstgrupper sammen til 30 overenskomstgrupperinger. Verificering af data. Opgørelsen er afstemt i vides mulig udstrækning med lønningerne i offentlige finanser, herunder konti og ansættelsessted. En årsag til uoverensstemmelser er, at der kan ske en efterfølgende ompostering af løn, hvilket ikke altid kommer med i lønsystemets opgørelse. Ansættelsesforhold er endvidere blevet kontrollet i forhold til beskæftigelsesstatistikken for branchen Offentlig administration og service. Fejlkilder. Dækningsgraden for lønudtrækket er påvirket af at der er enkelte manglende institutioner i forhold til definitionen af sektoren Offentlig forvaltning og service (Selvstyret og kommunerne). De ansatte i de manglende institutioner medfører, at dækningsgraden er på ca. 99 % i forhold til en samlede fuldstændig opgørelse. Det er således vurderet, at der på grund af dataudtrækkets begrænsninger mangler ca. 43 fuldtidsbeskæftigede i forhold til en komplet opgørelse. Det vil fremover blive undersøgt, om det vil være er muligt at få de manglende institutioner med. Lønreguleringer er en mulig fejlkilde. Fejlkilden er reduceret i denne opgørelse, hvilket dog betyder, at data for et kvartal først kan anses som endeligt, når det 4. kvartal er afsluttet for perioden året efter. Opgørelsen for et kvartal vil således være en foreløbig opgørelse, der først bliver afsluttet efter, at der er sket mulige reguleringer i det efterfølgende år. Alle opgørelser er udarbejdet ud fra lønsystemet, hvor der kan være regnskabsmæssig bogføring efterfølgende, der ikke nødvendigvis bliver medtaget i dataudtrækket. Det forventes dog, at disse fejlkilder er relativt begrænsede, og de har primært betydning for opgørelserne efter den funktionelle opdeling og regnskabsmæssige formålsopdeling af ansatte. Der er for både de månedslønnede og de timelønnede mulighed for kvartalsvis sæsonvariation. Der er dog ikke foretaget sæsonkorrektion af data. Offentliggørelsestidspunkt En årlig opgørelse med kvartalsvis opdeling af ansatte, forventes at ske i juni måned, hvilket dog afhænger af om den nødvendige data bliver modtaget rettidigt. Offentligt ansatte side 12

13 PUBLSLUT Signatur forklaring: Oplysninger foreligger ikke.. Oplysninger for usikre til at angives eller diskretionshensyn. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme 0 Mindre end halvdelen af den anvendte enhed - Nul * Foreløbigt eller anslået tal Daniel Schütt

Offentlige finanser 17. juni 2016

Offentlige finanser 17. juni 2016 Offentlige finanser 17. juni 2016 Førskole dagtilbud, kommunale nøgletal 2015 Førskole dagtilbud 2015 I 2015 var der 3.572 børn indskrevet i offentlige førskole dagtilbud i januar måned, heraf 241 børn

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

N OTAT. Udviklingen i den offentlige beskæftigelse på sektor og funktion 4. kvartal kvartal 2012

N OTAT. Udviklingen i den offentlige beskæftigelse på sektor og funktion 4. kvartal kvartal 2012 N OTAT Udviklingen i den offentlige beskæftigelse på sektor og funktion 4. kvartal 2009-4. kvartal 2012 Hovedkonklusioner: Staten har udbygget med ca. 5.300 fuldtidspersoner fra 4. kvt. 2009 til 4. kvt.

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 INDHOLD Forord Kommunerne ansættelse fagområder løn Regionerne ansættelse fagområder løn Ligestillingsstatistikken beskriver og sammenligner kvinder og mænds beskæftigelse

Læs mere

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN.

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. FORORD Ligestillingsstatistikken udgives årligt og er baseret på løn- og ansættelsesdata for november måned. Indhold: Forord 1. Datagrundlag

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 m a rts 2013 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk

Læs mere

Befolkningens uddannelsesprofil 2014. Over en tredjedel har en uddannelse over folkeskolen

Befolkningens uddannelsesprofil 2014. Over en tredjedel har en uddannelse over folkeskolen Uddannelse Befolkningens uddannelsesprofil 2014 Henover de sidste ti år er der sket en positiv udvikling i befolkningens uddannelsesniveau. I 2014 havde 36,2 pct. af befolkningen over 16 år en uddannelse

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003 Nationalregnskab 2005:1 Nationalregnskab 2003 Sammenfatning Svag tilbagegang i 2003 Grønlands økonomi er inde i en afmatningsperiode. Realvæksten i Bruttonationalproduktet (BNP) er opgjort til et fald

Læs mere

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. august 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Modtagere af børnetilskud i december. Antal modtagere. Beløb (1.000 DKK)

Modtagere af børnetilskud i december. Antal modtagere. Beløb (1.000 DKK) Børnetilskud Modtagere af børnetilskud i december I nærværende statistik opgøres en person som børnetilskudsmodtager, hvis summen af betalinger på personens cpr-nummer i det kommunale regnskabssystem,

Læs mere

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser Statistisk Årbog Offentlige finanser Offentlige finanser Offentlige finanser Formålet med dette afsnit er at give et overblik over den offentlige sektors økonomi, herunder hvor store udgifterne er, hvordan

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. april 2013 Hermed udkommer data for januar 2013. Data

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. april 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens forskellige rapporter er designet til at beskrive og sammenligne kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere

Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik kvartal

Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik kvartal Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik 2016 1. kvartal 1 / 12 1 Indledning Den offentlige beskæftigelsesstatistik er en kvartalsvis opgørelse som er afgrænset til sektoren offentlig

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 08. maj 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 20. april 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Personaleomsætning september

Personaleomsætning september Personaleomsætning september 2015-2016 Personaleomsætningsstatistikken findes i to udgaver. Den ene er tilgængelig for alle på KRLs hjemmeside, den anden er kun tilgængelig for kommuner og regioner med

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR NOVEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR NOVEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 28. januar 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. september 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Regionernes arbejdsmarked

Regionernes arbejdsmarked NOTAT Regionernes arbejdsmarked 21-11-2017 Nedenstående beskriver i tabeller, figurer og tekst en række centrale nøgletal for det regionale arbejdsmarked. Tallene stammer fra det særlige beregningsgrundlag

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 04. februar 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR APRIL ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 3 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 03. juli Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Midlertidigt ansatte i Danmark

Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidige kontrakter kan indbefatte øget usikkerhed for medarbejderne. Herudover finder analysen indikationer på, at midlertidigt ansatte i 2010 fik 19 pct. mindre i løn

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 23. november 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN I SIRKA

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN I SIRKA LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN I SIRKA 9. oktober 2013 Ligestillingsstatistikken beskriver kvinder og mænds ansættelse, beskæftigelse og lønforhold m.m. i kommuner og regioner (indtil 2007 amter). Statistikken

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2015

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2015 Priser Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2015 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggeomkostningsindekset... 4 3. Tabeller... 5 4. Metode... 8 4.1 Vægtgrundlag...

Læs mere

Løn i offentlig og privat sektor 21 november 2007

Løn i offentlig og privat sektor 21 november 2007 Løn i offentlig og privat 21 november 2007 Lønsammenligninger mellem er Offentligt ansatte tjener ikke mindre end privatansatte De lavestlønnede i den private tjener mindre end de lavestlønnede i den offentlige

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS 9. februar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Af Lasse Vej Toft, Analyse- og makroenheden, Økonomisk Sekretariat, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at beskrive udviklingen i andelen af fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. januar 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2011

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2011 Priser 2011:4 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Byggeomkostningsindekset 2006-2011 4 3. Metode 5 3.1 Vægtgrundlag 5 3.2 Prisudviklingen 6 4. Udgivelser 7 1. Indledning

Læs mere

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold Data for august 2007 05. november 2007 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Tema: tjenestemandspension 6 Datagrundlaget Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 18. april 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. januar 2016

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. januar 2016 Priser Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2016 Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggeomkostningsindekset... 4 3. Tabeller... 5 4. Metode... 8 4.1 Vægtgrundlag...

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. januar 2014

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. januar 2014 Priser Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2014 Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2014 Indhold 1. Indledning 2. Tabeller 3. Metode 3.1 Vægtgrundlag 3.2 Prisudviklingen 4. Udgivelser 1. Indledning

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015 Side af 5 Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 5 Oversigten baseres på lønnen i september 5. Der er udsendt spørgeskemaer til 7 privatansatte medlemmer. Denne oversigt omhandler medlemmer med

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 10. marts 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave Lønstatistik 2006 Vejledning Revideret udgave Indberetning af lønstatistik 2006 Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (strukturstatistik), der har til formål at give detaljerede

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2016

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2016 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen December 2016 Udvikling i løn og priser 1.1. Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik Dansk Arbejdsgiverforening (DA) opgør i deres årlige StrukturStatistik

Læs mere

Sygefravær og personaleomsætning - Psykiatri og Social Sygefravær Perioden juli 2012 juni 2013 Antal fuldtidsstillinger Gennemsnitligt antal sygedage pr. fuldtidsstilling Gennemsnitligt antal sygedage

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2014

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2014 Priser Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2014 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggeomkostningsindekset... 4 3. Tabeller... 5 4. Metode... 8 4.1 Vægtgrundlag...

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

FOAS og LC s Vejledning om den lokale lønpulje iht. FOAS almene overenskomst Januar 2013

FOAS og LC s Vejledning om den lokale lønpulje iht. FOAS almene overenskomst Januar 2013 FOAS og LC s Vejledning om den lokale lønpulje iht. FOAS almene overenskomst Januar 2013 Beregning af puljen Puljen til lokal løn opgøres som: Årligt beløb (31.3.12-niveau) pr. årsværk Puljen opgøres altså

Læs mere

Priser Pristallene pr. 1. januar 2015

Priser Pristallene pr. 1. januar 2015 Priser Pristallene pr. 1. januar 2015 Pristallene pr. 1. januar 2015 Indhold 1. Indledning 3 2. Forbrugerprisindekset 4 3. Reguleringspristallet 11 4. Metode 15 5. Udgivelser 17 1. Formålet med prisstatistikken

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 INDHOLD Forord Den kommunale sektor ansættelse fagområder løn Den regionale sektor ansættelse fagområder løn Afsluttende bemærkninger Ligestillingsstatistikken er en samling

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 3. februar 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 6 Alder og Køn 8 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Ny sektorkode i beskæftigelsesstatistikkerne

Ny sektorkode i beskæftigelsesstatistikkerne Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 14. maj 2013 TST,PSD/- Ny sektorkode i beskæftigelsesstatistikkerne Indledning Fra 1. januar 2013 indeholder Det erhvervsstatistiske Register (ESR) sektorkoden. Sektorkoden

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatistik

Arbejdsmarkedsstatistik Arbejdsmarkedsstatistik Arbejdsstyrke og tilknytning til arbejdsmarkedet Pernille Stender Disposition Arbejdsstyrke og beskæftigelse (ca. 40 min.) Pause (10 min.) Arbejdsmarkedsregnskab (ca. 40 min.) 2

Læs mere

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Socialstatistik Sociale ydelser Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af midlertidige

Læs mere

Data for august 2008

Data for august 2008 Data for august 2008 30. oktober 2008 Redigeret 31. oktober 2008 Data for august 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Indhold 2 Personaleforbrug 3 Lønudvikling 3 Personaleomsætning 5 Beskæftigelsesgrader Nedenfor

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2015

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2015 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen December 2015 Udvikling i danske lønninger og priser 1.1. DA s lønstatistik i forhold til TEKNIQs I den årlige StrukturStatistik opgør Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Bilag 1 Supplerende data...2 Bilag 2 Databehandling af de forskellige kilder...2 Data A: Stat og Amter/Regioner og Kommuner...

Bilag 1 Supplerende data...2 Bilag 2 Databehandling af de forskellige kilder...2 Data A: Stat og Amter/Regioner og Kommuner... Bilag 1 Supplerende data...2 Bilag 2 Databehandling af de forskellige kilder...2 Data A: Stat og Amter/Regioner og Kommuner...3 Data B: Folkekirken...3 Data C: De private lønindberetninger...3 Data D:

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse)

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse) Løn i Sygehusvæsenet 2000-2003 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

6 Lønindeks for den offentlige sektor

6 Lønindeks for den offentlige sektor 65 6 Lønindeks for den offentlige sektor 6.1 Grundlæggende information om indekset 6.1.1 Navn Lønindeks for den offentlige sektor. Der offentliggøres et tilsvarende lønindeks for den private sektor, der

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 31. januar 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab 2005 2006:1. Sammenfatning. Fortsat økonomisk vækst i 2005

Nationalregnskab. Nationalregnskab 2005 2006:1. Sammenfatning. Fortsat økonomisk vækst i 2005 Nationalregnskab 2006:1 Nationalregnskab Sammenfatning Fortsat økonomisk vækst i Vækst på 2 pct. Figur 1. Den økonomiske vækst i gav sig udslag i en stigning i BNP i faste priser på 2,0 pct., jf. figur

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011 Personalestatistik 12 Baseret på 11 Årlig til- og afgang på da-området Den samlede tilgang på hele DA-området var i 11 23,0 pct., mens afgangen var 21,7 pct. Sammenlignet med 10 er tilgangsprocenten i

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 07. juni 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Mange job med relativt få timer om ugen

Mange job med relativt få timer om ugen 11. oktober 2016 2016:17 Mange job med relativt få timer om ugen Af Thomas Thorsen, Jesper Grunnet-Lauridsen og Michael Drescher Fra 1. oktober 2016 betyder 225-timersreglen, at kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 INDHOLD Overordnede tendenser Beskæftigelse Løn Overenskomster /fagområder Løn og overenskomster En enkelt overenskomst Hermed udgives Ligestillingsstatistikken 2008 for

Læs mere

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 Lønredegørelse 2012 1. Sammenfatning... 2 2. Datagrundlag... 3 3. Baggrund... 3 4. Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 4.1 ANTAL ANSATTE... 4 4.1.1 Udvikling i antal medarbejdere... 4 4.1.2 Antal

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. Maj 2016

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. Maj 2016 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen Maj 2016 Udvikling i løn og priser 1.1. Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik Dansk Arbejdsgiverforening (DA) opgør i deres årlige StrukturStatistik

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 27. maj 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Data for februar 2009 udkommer planlagt forsinket som følge

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 28. januar 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Priser Pristallene pr. 1. juli 2014

Priser Pristallene pr. 1. juli 2014 Priser Pristallene pr. 1. juli 2014 Pristallene pr. 1. juli 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forbrugerprisindekset... 4 3. Reguleringspristallet... 9 4. Metode... 12 5. Udgivelser... 14 1. Indledning

Læs mere

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser Teknisk baggrundsnotat 2015-2 1. Indledning Udviklingen i de offentlige finanser både på finansloven,

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder.

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder. LIGESTILLINGSSTATISTIK MAJ MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens rapporter er designet til at sammenligne og beskrive kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale henholdsvis regionale

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Lønudviklingen i 3. kvartal 2015

Lønudviklingen i 3. kvartal 2015 NOTAT 15-0637 - POUL 09-12-2015 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Lønudviklingen i 3. kvartal 2015 Stigende lønudvikling i kommuner, regioner og staten men uændret lønudvikling for

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 2004:6 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april 2004 0 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Alkoholstatistik. Indførsel og produktion af alkohol 2015

Alkoholstatistik. Indførsel og produktion af alkohol 2015 Alkoholstatistik Indførsel og produktion af alkohol 2015 Der blev i 2015 indført og produceret 364 tusind liter ren alkohol i drikkevarer, jf. figur 1. I forhold til året før, faldt tilførslen af ren alkohol

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Næsten ens lønudvikling i alle sektorer.

Næsten ens lønudvikling i alle sektorer. 13-0542 - poul - 17.06.2014 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Næsten ens lønudvikling i alle sektorer. Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar) 2014

Læs mere

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 04. oktober 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 3. OKTOBER 2014 Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 LILLE FALD I SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 6,9 dage til 6,8 dage pr. beskæftiget fra 2012 til 2013. Det svarer

Læs mere

De fleste topskatteydere arbejder på fuld tid. Kun 13 pct. af FTF-topskatteyderne arbejder under 37 timer om ugen.

De fleste topskatteydere arbejder på fuld tid. Kun 13 pct. af FTF-topskatteyderne arbejder under 37 timer om ugen. Arbejdstid blandt topskatteydere 09-0016 - MELA - 23.01.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De fleste topskatteydere arbejder på fuld tid. Kun 13 pct. af FTF-topskatteyderne arbejder

Læs mere

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik 08-1560 - poul - 27.10.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik Danmarks Statistik har udsendt de årlige strukturstatistikker

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere