Referat fra ordinær generalforsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinær generalforsamling 26.02.2011"

Transkript

1 Agenda Årets elite atlet kåres af Morten Fenger. Med brug af Skype blev Line Jensen og Rasmus Henning kåret som årets elite atleter. Årets idrætsleder og årets AG er kåres af Thomas Blom Henrik Skovby Rosendahl, Team Triathlon Herning blev valgt til årets Idrætsleder Helle Søgaard Petersen blev årets agegroup atlet. 1. Valg af dirigent og to stemmetællere 2. Formandens beretning inkl. udvalg v. Anna Karin Klærke Teknisk Udvalg (Lars Møller Larsen) Amatør- og Ordensudvalg (Jens Chr. Andersen) Kun formandens beretning er mundtlig. Der foretages samlet godkendelse af beretningerne. Se bilagssamling, bilag A 3. Beretning v. forbundets økonomiansvarlige Kim Rohde a. Årsregnskab 2010 fremlægges til godkendelse. b. Budget 2011 fremlægges til orientering. 4. Fastsættelse af klubkontingent og medlemsafgift a. Se bilagssamling, bilag B 5. Behandling af indkomne forslag: 1. Nedlæggelse af Teknisk Udvalg stillet af bestyrelsen. Se bilagssamling, bilag C 2. Ændringer til DTriFs love stillet af bestyrelsen Se bilagssamling, bilag D Deltagere Fremmødte klubber Odense Triathlon Klub (datterklubber Svendborg Triathlonklub, Multi Motions Assens, Skørping Triathlon Klub), Ganløse Tri-Center, HG Atletik, Triathlon og Motion, Kongens Tri, Fredericia Triathlon Team, Brøndby Triathlon Klub, Guldborgsund Triathlonklub, TRI4, Aalborg Triathlon Klub, Vejle IF Triathlon, Multiatleterne, Langgarverne, Vejen Tri og Motion, Sønderborg Tri Klub 90, Triathlon Team Herning, Århus 1900 Triathlon, KTK 86, Kolding Triathlon Klub (ikke betalt, ikke stemme ret), Sorø Triathlon Klub (datterklub, ikke stemme ret) I alt 37 stemmer Bestyrelse Anna Karin Klærke (AKK) Kim Rohde (KR) Anette Østerkjerhuus (AØ) Thomas Blom Kristensen (TBK) Mogens Strange Hansen (MSH) Ikke tilstede: Lars Møller Larsen (LML) Øvrige Morten Fenger (MF), Generalsekretær Jacob Ovesen (JO), Udviklingskonsulent Aage Jensen (AJ), Udviklingskonsulent Gera van Rootselaar (GVR), bogholder/sekretær Ole Nikolajsen (ON), Dirigent 6. Valg af bestyrelse og revisorer a. Bestyrelsens økonomiansvarlige Kim Rohde er villig til genvalg b. Bestyrelsesmedlem eliteansvarlig Mogens Strange er villig til genvalg

2 c. Bestyrelsessekretær - Anette Østerkjerhuus er villig til genvalg d. 1. bestyrelsessuppleant for 1 år - Ricco Clausen er villig til genvalg e. 2. bestyrelsessuppleant for 1 år - Henrik Badsgaard er villig til genvalg f. Revisor for 1 år bestyrelsen foreslår KPMG 7. Valg til nedsatte udvalg a. Amatør- og Ordensudvalg, der skal vælges 3 medlemmer heraf en formand samt en suppleant. Formand Jens Christian Andersen og medlemmerne Uffe Sass-Petersen og Erik Rosbirk er villig til genvalg. Suppleant kandidat søges b. Teknisk udvalg, der skal vælges mindst 2 og højest 6 medlemmer heraf en formand. Bestyrelsens repræsentant indgår automatisk i udvalget. Hvis forslag om nedlæggelse af udvalget pkt. 5.1 vedtages udgår dette punkt. 8. Eventuelt Ad 1 Valg af dirigent Ole Nicolajsen valgt som dirigent Lisbeth Crafack (Århus 1900Tri) og Claus Sohl (OTK) valgt som stemmetællere Det kunne konstateres, at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet. Ad 2 Formandens beretning Formanden holder sin beretning mundtligt. Formandens beretning, beretning fra Teknisk Udvalg og beretning fra Amatør- og Ordensudvalget kan læses på forbundets hjemmeside og er indeholdt i bilagssamlingen til GF. Beretninger godkendt Ad 3 Beretning fra forbundets økonomiansvarlige Kim Rohde

3 a. Årsregnskab 2011 Årsregnskab ender med et overskud på kr ,-. Vi havde budgetteret med et underskud på kr ,-. Det er især den meget større medlemsfremgang og mindre udgifter til forbundsarrangementer, som har været årsag til den store afvigelse fra budgettet. I 2011 havde vi, som vi plejer at gøre, budgetteret konservativt. Resultatet bliver overført til egenkapitalen, som herefter udgør kr ,-. Vi kan konkludere at vi har en meget sund økonomi i forbundet. For detaljer henvises til regnskabet på hjemmesiden. Ingen kommentar fra salen Årsregnskabet er godkendes enstemmigt. b. Budget 2011 Der blev præsenteret et budget med et forventet underskud på kr ,-. Også i 2011 har vi lavet en konservativ budgettering. På indtægtsside har vi budgetteret konservativt på licens- og klubindtægter. Vi får mere DIF tilskud fordi vi er blevet et selvstændigt forbund og det betyder at grundtilskuddet fra DIF bliver højere. Der er overført Team Danmark tilskud fra 2010 til På udgiftsside investerer vi i år meget i breddeaktiviteter og i udviklingspulje. Desuden trykker lønomkostninger til den fuldtidsansatte udviklingskonsulent hårdt på budgettet, men disse investeringen er selvfinansierende indenfor 3 år. Disse investeringer er især grund til det forventede underskud. Der er indgået en pensionsordning til personalet og der er også indgået en aftale om sundhedsforsikring til dem. Salen stillede følgende spørgsmål: Hvor mange medlemmer har vi? MF svarede at vi har omkring 3000 medlemmer registreret hos DIF, men at der er stadigvæk en stor forskel med vores egen database (omkring 2400 medlemmer). Ad 4 Fastsættelse af klubkontingent og medlemsafgift for 2010 Se bilagssamling, bilag B Forbundets medlemsafgift ændres til medlemslicens, som gælder for alle medlemmer. Eventlicens 18+ år AKK promoverede forslag om Eventlicens. Hun tilføjede at intention med denne licens er at fastholde eventlicensholdere i klubberne. Salen stillede følgende spørgsmål: OTK - Hvad får man ikke når man er eventmedlem?

4 Svar bestyrelse - Ikke den fulde pakke. Klubben definerer selv hvad pakke indeholder. Århus 1900 Triathlon Vi skal tænke på vores fælles værdi og klubværdier Vi tror ikke på at det er godt at der kommer eventmedlemmer ind i klubben. Svar bestyrelse: DTriF føler at vi proaktiv skal gøre noget med den store vækst i triathlon pga. fx. Challenge. Vi må prøve at få dem ind i klubberne på en eller anden måde. Brøndby Triathlon Klub Det er meget arbejde og de forsvinder igen fra klubben. Svar bestyrelse - Klubben sætter selv prisen på licensen. Kongens Tri - Hvad gør DTriF og hvad forventer I fra klubben? AKK - Vi sørger for en ny database og laver aftale med arrangøren. MF - Ikke alle klubber behøver at være med. OTK - Viser en tegning over forskellige slags medlemmer i klubben og siger at der altid vil være nogle zapper, som man med en eventlicens kan få fat i. Aalborg Triathlon Klub- Pris for eventlicensen kan hos os ikke liggeunder normal pris. AKK - Men I behøver ikke at tilbyde dem hele pakke, de behøver fx ikke få adgang til at svømme. Aalborg Triathlon Klub - Men så er administrationen ikke til at styre. Hvordan kan vi styre at det ene medlem har adgang til svømning og en anden ikke? TRI4 - Vi tilbyder Challenge deltagere nogle gratis cykeltræning på Challenge cykleruten og håber på den måde at synliggøre os. Guldborgsund - Men bemærk at klubben selv kan sætte prisen. Århus 1900 Triathlon - Kan klubben ikke bare prøve at være synlig for deltagere til Challenge, så dem der har lyst kan blive medlemmer? Kongens Tri - I skal se det som en mulighed for klubben jeg vil hermed rose forbundet for forslaget. KTK 86 - Vi har også bekymringer vi er i forvejen fyldt op med almindelige medlemmer så det er nok mere for mindre klubben. OTK- Vi er rigtig glade for vores datterklubben det er en rigtig god måde til at lægge kontakten på et meget tidligt tidspunkt. Faren med en eventlicens er at alle triathleter melder sig ind i den billigste klub. OTK- Er det ikke muligt at forbundet er mere aktive med at få flere medlemmer ind i klubben? Er det ikke muligt at eventlicensholder kun bliver medlem af forbundet. Svar bestyrelse - DIF loven tillader det ikke, desværre Fredericia Triathlon Team Vi skal være proaktive og fokusere på markedsføring eventuelt indførebilligere licens. MF Vi er i gang med at finde et forenklet medlemsregistreringssystem. Dirigent Bemærk at klubben selv kan bestemme om de vil være med. OTK Hvis der stemmes nej, kan klubben så ikke bare selv gøre det? Svar bestyrelse - Det er selvfølgelig altid muligt at indføre differentieret klubkontingent i klubben. Langgarverne - Stemmer vi ja, så giver det muligheden for nogle klubber. Brøndby Triathlon klub - Skulle det også være muligt for Brøndby kvindetriathlon? MF - Ja, det er et godt eksempel. Vi kunne fx aftale, at I får noget gratis energidrink fra os og betaler en lille eventlicens til os og så kan vi registrere alle kvinderne i jeres klub og DTriF, så vi år medlemmer ind og ikke mindst en god database, som vi kan arbejde med i forhold til diverse triathlontilbud. Afstemning: For: 24 stemmer

5 Imod:9 stemmer Forslaget vedtaget Medlemslicensafgifter: Kommentar fra Salen: Aalborg Triathlon Klub - Skal det ikke ligge sammen med følgende punkt Differentieret klubkontingent? Kongens Tri - Hvor længe har medlemslicensafgifter være det samme? Svar bestyrelse -3-4 år. Differentieret klubkontingent med fuldt medlemskab I går aftes besluttede bestyrelsen at de gerne vil ændre fremsatte forslag til følgende: Nye klubber kr. 500,- Alle andre klubber kr. 2500,- Svar fra Salen: Guldborgsund Triathlonklub - Vi vil gerne beholde det gamle forslag. Kongens Tri - Vil også gerne beholde det. OTK - Skal det ikke ses sammen med nedlægges af datterklubber? Vi vil også beholde forslag. HGATM - Skal aldersgrænsen for medlemslicensafgift ikke være fra 14 år? Og så har vi en reduceret licens fra år? AKK - Det har vi haft, men det er meget administration. Vi synes ikke, det skal ikke koste de unge at dyrke triathlon under forbundet derfor gratis medlemslicens til dem. Fredericia Triathlon Team - Vi synes, at vi skal indføre, at DIF tallene ligger til grund for vores indbetalinger af medlemslicens til forbundet i stedet for onreg tal.. Aalborg Triathlon Klub - Kan vi ikke indføre, at vi kun betaler et beløb per medlem dvs. inget klubkontingent? Så betaler klub jo i henhold til antal medlemmer. Bliver Fitness klubber også set som nye klubber og skal de så også kun betale 500 kr? MF Ja, prisen gælder alle nye klubber som optages. Til orientering har vi modtaget en ansøgning fra fitness.dk som ønsker at blive en triathlonklub under os. Deres ansøgning ligger nu hos DIF, de skal vurdere om de må være en forening. OTK - Vi kan gå ind for et højere beløb per medlemme mod et lavere eller slet inget klubkontingent gældende for alle klubber. Sorø Triathlon Klub - Økonomi var grunden til at Sorø tri blev datterklub, så vi vil gerne beholde mulighed for datterklub.

6 Fredericia Triathlon Team GF kan da stille modforslag til bestyrelsens.guldborgsund Triathlonklub Vi stiller hermed et forslag om at vi betaler en medlemslicens + ekstra beløb så forbund beholder samme indtægter ved ændring af pris på klubkontingent. Århus 1900 Triathlon - Spørger om GF kan suspenderes en stund, så klubber har mulighed for at snakke sammen? Dirigent - GF bliver suspenderet 15 minutter. Talsmand (OTK) - Forslår at klubben betaler kr. 200,- per medlem. Større klubben betaler så mere end de plejer. Ganløse Tri-Center - Forslår et fast lavt kontingent på kr. 500 (betaling for stemmeret på GF) og et medlemsafgift på fx 175,-. Spørgsmål er hvornår vi måler medlemstal. MSH - Forslår at klubberne giver bestyrelsen mandat til til at regne på tallene og så der findes et beløb på medlemslicens, der svarer til de nuværende indtægter vi får fra klubkontingent. Det er for risikabelt bare at vedtage helt nye afgifter og kontingent her i dag. TRI4 - Forslår at grundklubkontingent eventuelt kan stige per 100 medlemmer. Aalborg Triathlon Klub - Stigning per 100 medlemmer ikke en god ide. Fredericia Triathlon Team - Er fastsætning af kontingenter af GF ikke et lovkrav? Så må vi indkalde til et ekstraordinær GF. TRI4 - Ekstraordinær GF kan fx holdes ved et af DM stævner. Afstemning: Forslag: Mandat til bestyrelse til at lave et forslag det indeholder: 500 kr. klubkontingent + ekstra medlemsafgift (fx 200 kr. medlemsafgift). Indkaldelse til ekstraordinær GF til godkendelse af kontingent og afgift for Imod: 2 stemmer For: 33 stemmer Forslag vedtaget Ad 5 Behandling af indkomne forslag 1) Nedlæggelse af Teknisk Udvalg stillet af bestyrelsen Se bilagssamling, bilag C Forslaget blev promoveret af Mogens Strange Hansen. Forslag er enstemmigt vedtaget. 2) Ændringer til DTriFs love stillet af bestyrelsen

7 Se bilagssamling, bilag D Referat fra ordinær generalforsamling Bemærkning ved 4. Aalborg Triathlon Klub - Underligt at det ikke er opkrævet bøder for manglende dommeropgaver. Bestyrelsen - Det er mest de små klubber der ikke leverede dommere og det vil ligge et hårdt økonomisk pres på dem.den teknik ansvarlige, LML, har ikke anset det for nødvendigt. DTriF har imidlertid ikke haft hjemmel til at indkræve dette gebyr, derfor indstilles der til denne lovændring. Ændring enstemmigt vedtaget 5.1 Forklaring af ændring i 5.1. AKK - Færøernes klub vil gerne være medlem af os, men ifølge DIF s love måtte de ikke grundet geografisk placering og deres eget tilhørsforhold. Forbundets love tillader således heller ikke den type medlemskab, hvorfor bestyrelsen ønsker at få det indført, som en slags kontingent til udenlandske klubber. Ændring enstemmigt vedtaget 5.3 Bemærkning 5.3. Multiatleterne - Husk at kontingent skal tilpasses i DTriF s love hvis vi laver en ændring i kontingenter. Ændring enstemmigt vedtaget 5.5 Ændring enstemmigt vedtaget 5a. Forklaring af ændring i 5a. Der har ikke været professionelle klubber siden Der er ikke interesse for det. Kommentar fra salen: OTK - Hvis det ikke gøre skade, synes vi at det skal bliver stående.

8 Fredericia Triathlon Team Det tager tid hvis det skal optages igen. Dirigent - Hvor mange ønsker at det bliver fjernet? 0 stemmer Dirigent - Hvor mange er imod nedlæggelse? Alle stemmer 5a. bliver stående 5b. Forklaring af nedlæggelse af 5b Forbundet ønsker at nedlægge datterklubbegrebet, da bestyrelsen ønsker at alle danske klubber er ligeværdige. Den økonomiske fordel er ikke relevant mere såfremt klubkontigentstrukturen ændres.. Forbundet vil sørge for at nye klubber bliver koblet på gamle og etablerede klubber, så de får kontakt på et tidligt tidspunkt og kan sparre med hinanden. OTK - økonomisk fordel skaber kontakt på et tidligt tidspunkt. Så de store klubber kan hjælpe de nye klubber med mange ting. Aalborg Triathlon Team - Men hvis det er ikke mere er for økonomiens skyld, så har det vel ikke så meget betydning mere?. Datterklubber har en stemme mindre. Dirigent - Hvor mange er for nedlæggelse? For: 10 stemmer Imod: 11 stemmer Blank: 16 stemmer 5b. skal ikke nedlægges Ændringer i 6.1, 7.3, 7.5, 8.1, 11.1, 11.2, 11.4, 13.1, 14.1, 14.2, 14.3, 16.1, 17.1 bliver enstemmigt vedtaget Bemærkning fra salen: Da datterklubbegrebet ikke er blevet nedlagt som ønsket af bestyrelsen, kan fremsatte ændring ikke vedtages. Endeligt skrift for 11.2 blev ikke formuleret og vedtaget af forsamlingen, hvorfor nuværende må fastholdes.

9 Følgende skal derfor bemærkes: En del af de ved GF fremstillede lovændringsforslag; 5 stk. 1,3, og 5 samt 11.stk 2 var udformet med den hensigt at datterklubbegrebet blev nedlagt ( 5b). Dette skete imidlertid ikke, hvorfor er der beklageligvis opstår mangler i vores lovgivning i forhold til moder/datterklubber, henholdsvis A- og B- medlemskab, og de to nye typer af medlemskab af DTriF(fuldt medlemskab vs. medlemskab med begrænsede rettigheder) i de respektive. Da lovændringer kun kan vedtages på en ordinær GF af forsamlingen vil der til næste GF blive fremstillet forslag til lovændringer, som tager højde for dette. Indtil da indstiller bestyrelsen til, at datterklubber betragtes som danske klubber med fuldt medlemskab. Ad 6 Valg af bestyrelse og revisor a) Kim Rohde er genvalgt til bestyrelsens økonomiansvarlige. b) Mogens Strange Hansen er genvalgt til bestyrelsesmedlem eliteansvarlig. c) Anette Østerkjerhuus er genvalgt til bestyrelsessekretær. d) Ricco Clausen er genvalgt til 1. suppleant til bestyrelsen. e) Henrik Baadsgaard, OTK er genvalgt til 2. suppleant til bestyrelsen. f) KPMG valgt som revisorer Ad 7 Valg til de nedsatte udvalg a) Amatør- og Ordensudvalg, der skal vælges 3 medlemmer heraf en formand samt en suppleant. 1. Formand: Jens Christian Andersen genvalgt. 2. Uffe Sass-Petersen genvalgt. 3. Erik Rosbirk - genvalgt. 4. Suppleant: Steffen Lund Hansen valgt. b) Tekniskudvalg, der skal vælges mindst 2 og højest 6 medlemmer heraf en formand. Tekniskudvalg er nedlagt under pkt. 5.1 udvalg nedlagt Ad 8 Eventuelt Kommentar fra salen: Aalborg Triathlon Klub - Forslår at forslag fra bestyrelse skal begrundes bedre inden næste GF.

10 Spørgsmål fra salen: Aalborg Triathlon Klub - Hvorfor blev Challenge valgt som DM? AKK - Sidste år var der ikke så mange deltagere i Juelsminde, især fordi der var Challenge i København. Triathlon kalenderen er meget tætpakket, så der er ikke meget plads til en anden arrangør for DM. Vi har prøvet at nedsætte Challenge prisen, men det lykkedes ikke. TRI4 er medarrangør af stævnet. Kongens Tri - Er det rigtigt at Juelsminde har fået kompensation fra Challenge? Og skal de ikke betale noget til Tri4? MF - Ja de har fået noget, fordi der har været problemer med fastsættelse af datoen til DM. TRI4 - Vi vil ikke have penge hvis vi ikke har lavet noget for det. MF - Giver en forklaring om forhandlingen med Challenge. Ganløse Tri-Center - Tjener forbundet noget på det? MF - DM går i 0,- kr. De køber dommer hos os og har selv tidtagning. Sorø Triathlon Klub - Vi skal prøve at få kunderne fra Challenge ind i vores butik. MF - DM Sprint på Tyren er blevet DIF mesterskab. AKK stor tak til dirigenten for hjælpen med afviklingen af GF og ikke mindst tak til Vejle IF for lån af lokaler. Tak for god ro og orden fra dirigenten. Dato og underskrift: Dirigent: Ole Nikolajsen

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015 Årets Age group kåres af Anette Østerkjærhuus Peter Søren Kunø, SMT-Silkeborg, blev kåret til Årets Age Group Atlet. Årets idrætsleder kåres af Mads Freund - Martin Mogensen, 2tri blev til årets Idrætsleder

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 31032012

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 31032012 Årets idrætsleder og årets Age Group atlet kåres af Thomas Blom GTC-Bulls Ganløse tri og Vibeke Hansen fra Tri 4. Agenda 1. Valg af dirigent og to stemmetællere 2. Formandens beretning inkl. udvalg v.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 05.03.2016

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 05.03.2016 Årets idrætsleder og årets Age Group atlet kåres af Anette Østerkjerhuus Peter Dohn Pedersen, Århus 1900 Triathlon blev valgt til årets Idrætsleder 2015. Marc Jauner, KTK 86, blev kåret til Årets Age Group

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 23.03.2014

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 23.03.2014 Årets idrætsleder, årets Age group atlet og årets bedste ungdomsinitiativ kåres af Anette Østerkjærhuus Finn Bay Christensen, Kolding Triathlon Klub blev valgt til årets Idrætsleder 2013. Flemming Hebsgaard,

Læs mere

Dansk Triathlon Forbund

Dansk Triathlon Forbund Idrættens Hus Brøndby stadion 20 2605 Brøndby Dansk Triathlon Forbund Årsrapporten indeholder 12 sider Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Dansk Triatlon Forbunds Love

Dansk Triatlon Forbunds Love DIF - s Idræts Forbund Dansk Triatlon Forbunds Love 1. Navn 1. Forbundets navn er Dansk Triatlon Forbund (DTriF) 2. Område 1. Forbundet er udover triatlonsporten styrende for alle nuværende som fremtidige

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Dansk Triathlon Forbund

Dansk Triathlon Forbund Idrættens Hus Brøndby stadion 20 2605 Brøndby Dansk Triathlon Forbund Årsrapporten indeholder 12 sider Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Brødremenighedens hotel

Brødremenighedens hotel Referat Mødedato 23.11.2017 Deltagere Mødested/lokale Brødremenighedens hotel Mødetidspunkt kl. 19.00 Morten Paaske, Lars Henrik Larson, Klaus Paaske, Hans Nissen, Erik Kill, Erik Gram-Hansen, Chresten

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 29.03.2007 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 64 stemmesedler, heraf 9 ved fuldmagt. Der var i alt 69 fremmødte. Referent

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner V2011 - Rev. 8 SLH/JR/ST/K/LF VEDTÆGTER FOR GTC =Motion=Natur=Venner VEDTÆGTER FOR GANLØSE TRI-CENTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen er en triathlonklub med navnet "Ganløse Tri-Center". 1.2 Foreningen

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

FORMANDENS BERETNING 2014

FORMANDENS BERETNING 2014 BILAG A FORMANDENS BERETNING 2014 Af Mads Freund, forbundsformand 2014 har været et godt år for Dansk triatlon. På baggrund af en kæmpe frivillig indsats af forbundets medlemmer står DTriF stærkere end

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Wegenersminde.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Wegenersminde. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Wegenersminde. Tid: 5/4 2017 kl. 19 Sted: Restaurant Vadestedet, Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk Foreningen er vært ved et glas vin,

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken

Grundejerforeningen Stagebjergparken Referat af ordinær generalforsamling "Stagebjergparken" onsdag den 29. august 2007 Referent: Lars Bo Nielsen Referatet er udarbejdet efter nedenstående dagsorden. 1. Valg af dirigent: John (nr 99) blev

Læs mere

LOVE. for SVØMMEKLUBBEN

LOVE. for SVØMMEKLUBBEN LOVE for SVØMMEKLUBBEN 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er svømmeklubben LAKSEN, stiftet den 24. november 1975 med hjemsted i Ølstykke. Klubben er tilsluttet de respektive specialforbund under

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 1. Holbæk Cykelsport Klubbens navn er HOLBÆK CYKELSPORT og har hjemsted i Holbæk kommune og på klubhusets adresse. 2. Vision, mission og målsætning. Klubbens vision

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

DTriF Formandens beretning 2015

DTriF Formandens beretning 2015 DIF s Idræts Forbund Bilag A DTriF Formandens beretning 2015 Af Mads Freund, forbundsformand Det Lyder som om at der er en ridse i pladen. Men igen har det været et godt år for Dansk triatlon. Bl.a. på

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014 Referat fra i Dansk Styrkeløft Forbund den Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Valg af dirigent; Bestyrelsen foreslog Søren Lind, som blev valgt uden modkandidater. Søren

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af Landsmøde den 16. april 2016

Referat af Landsmøde den 16. april 2016 Referat af Landsmøde den 16. april 2016 Pkt. 1 Birgit von der Recke blev valgt til dirigent. Jeanne Bau-Madsen var referent. Stemmetællere: Annam al- Hayali og Ulla Lunde Hansen Dirigenten konstaterede,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens navn er Esbjerg Tri & Multisport 1.2 Foreningen blev stiftet den 12. november 2005 og har hjemsted i Ny Esbjerg kommune. 2 Formål:

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referenter: Anette Jensen, Søren Jensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Vedtægter for multiatleterne

Vedtægter for multiatleterne 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Vedtægter for multiatleterne 1. Navn og hjemsted. Stk. 1 Foreningens navn er multiatleterne. Stk. Foreningen er stiftet den 1. november 00. Stk. Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 17. juni 2006

Referat af Generalforsamlingen den 17. juni 2006 Referat af Generalforsamlingen den 17. juni 2006 I. Valg af dirigent II. III. IV. Bestyrelsesberetning Behandling af forslag Forelæggelse af årsregnskab V. Forelæggelse af budget VI. VII. VIII. Valg af

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Generalforsamling. 6. februar 2013

Generalforsamling. 6. februar 2013 Generalforsamling 6. februar 2013 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 eller 4 stemmetællere 3. Formanden aflægger beretning 4. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab 2012 til generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR Vedtægter for biografforeningen DAGMAR 1 Navn Stk1. Foreningens navn er Biografforeningen DAGMAR, Ribe Foreningens hjemsted er Ribe Biograf, 6760 Ribe 2 Formål Foreningens formål er: At give børn, unge

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08 Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d 290608 19 parceller var repræsenteret Alle bilag til generalforsamlingen kan ses på vores hjemmeside wwwguldkysten-sjdk Ad punkt 1:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Ry Rideklub

Vedtægter for Ry Rideklub Vedtægter for Ry Rideklub Vedtægter for Ry Rideklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er: Hjemsted: Ry Rideklub. Ry Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme interessen for hestesporten ved afholdelse

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben

Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben Den 9. april 2016 1. Velkomst Lykke Simonsen bød velkommen til de fremmødte. 2. Registrering af stemmeberettigede 15 stemmeberettigede.

Læs mere

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen Vedtægter VEDTÆGTER FOR NØRRESUNDBY BOLDKLUB.... 2 Navn og formål... 2 Medlemmer... 2 Bestyrelsen er bemyndiget til... 2 Ledelse... 2 Bestyrelse... 4 Foreningens øvrige organer... 4 Øvrige bestemmelser...

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Vedtægter for Humlegårdens og Humlum Skoles Venner

Vedtægter for Humlegårdens og Humlum Skoles Venner Vedtægter for Humlegårdens og Humlum Skoles Venner 1 Stk.1: Foreningens navn er Humlegårdens og Humlum Skoles Venner (HHSV). Foreningen hører hjemme i Humlum i Struer kommune. 2 Stk.1: Foreningens formål

Læs mere

Forslag til vedtægtsændring 2011

Forslag til vedtægtsændring 2011 Forslag til vedtægtsændring 2011 Ændringer og begrundelse er fremhævet med gult. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ringsted motionsklub, Stiftet den 24. november 1981 i Ringsted kommune, og således

Læs mere