Referat fra ordinær generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinær generalforsamling 26.02.2011"

Transkript

1 Agenda Årets elite atlet kåres af Morten Fenger. Med brug af Skype blev Line Jensen og Rasmus Henning kåret som årets elite atleter. Årets idrætsleder og årets AG er kåres af Thomas Blom Henrik Skovby Rosendahl, Team Triathlon Herning blev valgt til årets Idrætsleder Helle Søgaard Petersen blev årets agegroup atlet. 1. Valg af dirigent og to stemmetællere 2. Formandens beretning inkl. udvalg v. Anna Karin Klærke Teknisk Udvalg (Lars Møller Larsen) Amatør- og Ordensudvalg (Jens Chr. Andersen) Kun formandens beretning er mundtlig. Der foretages samlet godkendelse af beretningerne. Se bilagssamling, bilag A 3. Beretning v. forbundets økonomiansvarlige Kim Rohde a. Årsregnskab 2010 fremlægges til godkendelse. b. Budget 2011 fremlægges til orientering. 4. Fastsættelse af klubkontingent og medlemsafgift a. Se bilagssamling, bilag B 5. Behandling af indkomne forslag: 1. Nedlæggelse af Teknisk Udvalg stillet af bestyrelsen. Se bilagssamling, bilag C 2. Ændringer til DTriFs love stillet af bestyrelsen Se bilagssamling, bilag D Deltagere Fremmødte klubber Odense Triathlon Klub (datterklubber Svendborg Triathlonklub, Multi Motions Assens, Skørping Triathlon Klub), Ganløse Tri-Center, HG Atletik, Triathlon og Motion, Kongens Tri, Fredericia Triathlon Team, Brøndby Triathlon Klub, Guldborgsund Triathlonklub, TRI4, Aalborg Triathlon Klub, Vejle IF Triathlon, Multiatleterne, Langgarverne, Vejen Tri og Motion, Sønderborg Tri Klub 90, Triathlon Team Herning, Århus 1900 Triathlon, KTK 86, Kolding Triathlon Klub (ikke betalt, ikke stemme ret), Sorø Triathlon Klub (datterklub, ikke stemme ret) I alt 37 stemmer Bestyrelse Anna Karin Klærke (AKK) Kim Rohde (KR) Anette Østerkjerhuus (AØ) Thomas Blom Kristensen (TBK) Mogens Strange Hansen (MSH) Ikke tilstede: Lars Møller Larsen (LML) Øvrige Morten Fenger (MF), Generalsekretær Jacob Ovesen (JO), Udviklingskonsulent Aage Jensen (AJ), Udviklingskonsulent Gera van Rootselaar (GVR), bogholder/sekretær Ole Nikolajsen (ON), Dirigent 6. Valg af bestyrelse og revisorer a. Bestyrelsens økonomiansvarlige Kim Rohde er villig til genvalg b. Bestyrelsesmedlem eliteansvarlig Mogens Strange er villig til genvalg

2 c. Bestyrelsessekretær - Anette Østerkjerhuus er villig til genvalg d. 1. bestyrelsessuppleant for 1 år - Ricco Clausen er villig til genvalg e. 2. bestyrelsessuppleant for 1 år - Henrik Badsgaard er villig til genvalg f. Revisor for 1 år bestyrelsen foreslår KPMG 7. Valg til nedsatte udvalg a. Amatør- og Ordensudvalg, der skal vælges 3 medlemmer heraf en formand samt en suppleant. Formand Jens Christian Andersen og medlemmerne Uffe Sass-Petersen og Erik Rosbirk er villig til genvalg. Suppleant kandidat søges b. Teknisk udvalg, der skal vælges mindst 2 og højest 6 medlemmer heraf en formand. Bestyrelsens repræsentant indgår automatisk i udvalget. Hvis forslag om nedlæggelse af udvalget pkt. 5.1 vedtages udgår dette punkt. 8. Eventuelt Ad 1 Valg af dirigent Ole Nicolajsen valgt som dirigent Lisbeth Crafack (Århus 1900Tri) og Claus Sohl (OTK) valgt som stemmetællere Det kunne konstateres, at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet. Ad 2 Formandens beretning Formanden holder sin beretning mundtligt. Formandens beretning, beretning fra Teknisk Udvalg og beretning fra Amatør- og Ordensudvalget kan læses på forbundets hjemmeside og er indeholdt i bilagssamlingen til GF. Beretninger godkendt Ad 3 Beretning fra forbundets økonomiansvarlige Kim Rohde

3 a. Årsregnskab 2011 Årsregnskab ender med et overskud på kr ,-. Vi havde budgetteret med et underskud på kr ,-. Det er især den meget større medlemsfremgang og mindre udgifter til forbundsarrangementer, som har været årsag til den store afvigelse fra budgettet. I 2011 havde vi, som vi plejer at gøre, budgetteret konservativt. Resultatet bliver overført til egenkapitalen, som herefter udgør kr ,-. Vi kan konkludere at vi har en meget sund økonomi i forbundet. For detaljer henvises til regnskabet på hjemmesiden. Ingen kommentar fra salen Årsregnskabet er godkendes enstemmigt. b. Budget 2011 Der blev præsenteret et budget med et forventet underskud på kr ,-. Også i 2011 har vi lavet en konservativ budgettering. På indtægtsside har vi budgetteret konservativt på licens- og klubindtægter. Vi får mere DIF tilskud fordi vi er blevet et selvstændigt forbund og det betyder at grundtilskuddet fra DIF bliver højere. Der er overført Team Danmark tilskud fra 2010 til På udgiftsside investerer vi i år meget i breddeaktiviteter og i udviklingspulje. Desuden trykker lønomkostninger til den fuldtidsansatte udviklingskonsulent hårdt på budgettet, men disse investeringen er selvfinansierende indenfor 3 år. Disse investeringer er især grund til det forventede underskud. Der er indgået en pensionsordning til personalet og der er også indgået en aftale om sundhedsforsikring til dem. Salen stillede følgende spørgsmål: Hvor mange medlemmer har vi? MF svarede at vi har omkring 3000 medlemmer registreret hos DIF, men at der er stadigvæk en stor forskel med vores egen database (omkring 2400 medlemmer). Ad 4 Fastsættelse af klubkontingent og medlemsafgift for 2010 Se bilagssamling, bilag B Forbundets medlemsafgift ændres til medlemslicens, som gælder for alle medlemmer. Eventlicens 18+ år AKK promoverede forslag om Eventlicens. Hun tilføjede at intention med denne licens er at fastholde eventlicensholdere i klubberne. Salen stillede følgende spørgsmål: OTK - Hvad får man ikke når man er eventmedlem?

4 Svar bestyrelse - Ikke den fulde pakke. Klubben definerer selv hvad pakke indeholder. Århus 1900 Triathlon Vi skal tænke på vores fælles værdi og klubværdier Vi tror ikke på at det er godt at der kommer eventmedlemmer ind i klubben. Svar bestyrelse: DTriF føler at vi proaktiv skal gøre noget med den store vækst i triathlon pga. fx. Challenge. Vi må prøve at få dem ind i klubberne på en eller anden måde. Brøndby Triathlon Klub Det er meget arbejde og de forsvinder igen fra klubben. Svar bestyrelse - Klubben sætter selv prisen på licensen. Kongens Tri - Hvad gør DTriF og hvad forventer I fra klubben? AKK - Vi sørger for en ny database og laver aftale med arrangøren. MF - Ikke alle klubber behøver at være med. OTK - Viser en tegning over forskellige slags medlemmer i klubben og siger at der altid vil være nogle zapper, som man med en eventlicens kan få fat i. Aalborg Triathlon Klub- Pris for eventlicensen kan hos os ikke liggeunder normal pris. AKK - Men I behøver ikke at tilbyde dem hele pakke, de behøver fx ikke få adgang til at svømme. Aalborg Triathlon Klub - Men så er administrationen ikke til at styre. Hvordan kan vi styre at det ene medlem har adgang til svømning og en anden ikke? TRI4 - Vi tilbyder Challenge deltagere nogle gratis cykeltræning på Challenge cykleruten og håber på den måde at synliggøre os. Guldborgsund - Men bemærk at klubben selv kan sætte prisen. Århus 1900 Triathlon - Kan klubben ikke bare prøve at være synlig for deltagere til Challenge, så dem der har lyst kan blive medlemmer? Kongens Tri - I skal se det som en mulighed for klubben jeg vil hermed rose forbundet for forslaget. KTK 86 - Vi har også bekymringer vi er i forvejen fyldt op med almindelige medlemmer så det er nok mere for mindre klubben. OTK- Vi er rigtig glade for vores datterklubben det er en rigtig god måde til at lægge kontakten på et meget tidligt tidspunkt. Faren med en eventlicens er at alle triathleter melder sig ind i den billigste klub. OTK- Er det ikke muligt at forbundet er mere aktive med at få flere medlemmer ind i klubben? Er det ikke muligt at eventlicensholder kun bliver medlem af forbundet. Svar bestyrelse - DIF loven tillader det ikke, desværre Fredericia Triathlon Team Vi skal være proaktive og fokusere på markedsføring eventuelt indførebilligere licens. MF Vi er i gang med at finde et forenklet medlemsregistreringssystem. Dirigent Bemærk at klubben selv kan bestemme om de vil være med. OTK Hvis der stemmes nej, kan klubben så ikke bare selv gøre det? Svar bestyrelse - Det er selvfølgelig altid muligt at indføre differentieret klubkontingent i klubben. Langgarverne - Stemmer vi ja, så giver det muligheden for nogle klubber. Brøndby Triathlon klub - Skulle det også være muligt for Brøndby kvindetriathlon? MF - Ja, det er et godt eksempel. Vi kunne fx aftale, at I får noget gratis energidrink fra os og betaler en lille eventlicens til os og så kan vi registrere alle kvinderne i jeres klub og DTriF, så vi år medlemmer ind og ikke mindst en god database, som vi kan arbejde med i forhold til diverse triathlontilbud. Afstemning: For: 24 stemmer

5 Imod:9 stemmer Forslaget vedtaget Medlemslicensafgifter: Kommentar fra Salen: Aalborg Triathlon Klub - Skal det ikke ligge sammen med følgende punkt Differentieret klubkontingent? Kongens Tri - Hvor længe har medlemslicensafgifter være det samme? Svar bestyrelse -3-4 år. Differentieret klubkontingent med fuldt medlemskab I går aftes besluttede bestyrelsen at de gerne vil ændre fremsatte forslag til følgende: Nye klubber kr. 500,- Alle andre klubber kr. 2500,- Svar fra Salen: Guldborgsund Triathlonklub - Vi vil gerne beholde det gamle forslag. Kongens Tri - Vil også gerne beholde det. OTK - Skal det ikke ses sammen med nedlægges af datterklubber? Vi vil også beholde forslag. HGATM - Skal aldersgrænsen for medlemslicensafgift ikke være fra 14 år? Og så har vi en reduceret licens fra år? AKK - Det har vi haft, men det er meget administration. Vi synes ikke, det skal ikke koste de unge at dyrke triathlon under forbundet derfor gratis medlemslicens til dem. Fredericia Triathlon Team - Vi synes, at vi skal indføre, at DIF tallene ligger til grund for vores indbetalinger af medlemslicens til forbundet i stedet for onreg tal.. Aalborg Triathlon Klub - Kan vi ikke indføre, at vi kun betaler et beløb per medlem dvs. inget klubkontingent? Så betaler klub jo i henhold til antal medlemmer. Bliver Fitness klubber også set som nye klubber og skal de så også kun betale 500 kr? MF Ja, prisen gælder alle nye klubber som optages. Til orientering har vi modtaget en ansøgning fra fitness.dk som ønsker at blive en triathlonklub under os. Deres ansøgning ligger nu hos DIF, de skal vurdere om de må være en forening. OTK - Vi kan gå ind for et højere beløb per medlemme mod et lavere eller slet inget klubkontingent gældende for alle klubber. Sorø Triathlon Klub - Økonomi var grunden til at Sorø tri blev datterklub, så vi vil gerne beholde mulighed for datterklub.

6 Fredericia Triathlon Team GF kan da stille modforslag til bestyrelsens.guldborgsund Triathlonklub Vi stiller hermed et forslag om at vi betaler en medlemslicens + ekstra beløb så forbund beholder samme indtægter ved ændring af pris på klubkontingent. Århus 1900 Triathlon - Spørger om GF kan suspenderes en stund, så klubber har mulighed for at snakke sammen? Dirigent - GF bliver suspenderet 15 minutter. Talsmand (OTK) - Forslår at klubben betaler kr. 200,- per medlem. Større klubben betaler så mere end de plejer. Ganløse Tri-Center - Forslår et fast lavt kontingent på kr. 500 (betaling for stemmeret på GF) og et medlemsafgift på fx 175,-. Spørgsmål er hvornår vi måler medlemstal. MSH - Forslår at klubberne giver bestyrelsen mandat til til at regne på tallene og så der findes et beløb på medlemslicens, der svarer til de nuværende indtægter vi får fra klubkontingent. Det er for risikabelt bare at vedtage helt nye afgifter og kontingent her i dag. TRI4 - Forslår at grundklubkontingent eventuelt kan stige per 100 medlemmer. Aalborg Triathlon Klub - Stigning per 100 medlemmer ikke en god ide. Fredericia Triathlon Team - Er fastsætning af kontingenter af GF ikke et lovkrav? Så må vi indkalde til et ekstraordinær GF. TRI4 - Ekstraordinær GF kan fx holdes ved et af DM stævner. Afstemning: Forslag: Mandat til bestyrelse til at lave et forslag det indeholder: 500 kr. klubkontingent + ekstra medlemsafgift (fx 200 kr. medlemsafgift). Indkaldelse til ekstraordinær GF til godkendelse af kontingent og afgift for Imod: 2 stemmer For: 33 stemmer Forslag vedtaget Ad 5 Behandling af indkomne forslag 1) Nedlæggelse af Teknisk Udvalg stillet af bestyrelsen Se bilagssamling, bilag C Forslaget blev promoveret af Mogens Strange Hansen. Forslag er enstemmigt vedtaget. 2) Ændringer til DTriFs love stillet af bestyrelsen

7 Se bilagssamling, bilag D Referat fra ordinær generalforsamling Bemærkning ved 4. Aalborg Triathlon Klub - Underligt at det ikke er opkrævet bøder for manglende dommeropgaver. Bestyrelsen - Det er mest de små klubber der ikke leverede dommere og det vil ligge et hårdt økonomisk pres på dem.den teknik ansvarlige, LML, har ikke anset det for nødvendigt. DTriF har imidlertid ikke haft hjemmel til at indkræve dette gebyr, derfor indstilles der til denne lovændring. Ændring enstemmigt vedtaget 5.1 Forklaring af ændring i 5.1. AKK - Færøernes klub vil gerne være medlem af os, men ifølge DIF s love måtte de ikke grundet geografisk placering og deres eget tilhørsforhold. Forbundets love tillader således heller ikke den type medlemskab, hvorfor bestyrelsen ønsker at få det indført, som en slags kontingent til udenlandske klubber. Ændring enstemmigt vedtaget 5.3 Bemærkning 5.3. Multiatleterne - Husk at kontingent skal tilpasses i DTriF s love hvis vi laver en ændring i kontingenter. Ændring enstemmigt vedtaget 5.5 Ændring enstemmigt vedtaget 5a. Forklaring af ændring i 5a. Der har ikke været professionelle klubber siden Der er ikke interesse for det. Kommentar fra salen: OTK - Hvis det ikke gøre skade, synes vi at det skal bliver stående.

8 Fredericia Triathlon Team Det tager tid hvis det skal optages igen. Dirigent - Hvor mange ønsker at det bliver fjernet? 0 stemmer Dirigent - Hvor mange er imod nedlæggelse? Alle stemmer 5a. bliver stående 5b. Forklaring af nedlæggelse af 5b Forbundet ønsker at nedlægge datterklubbegrebet, da bestyrelsen ønsker at alle danske klubber er ligeværdige. Den økonomiske fordel er ikke relevant mere såfremt klubkontigentstrukturen ændres.. Forbundet vil sørge for at nye klubber bliver koblet på gamle og etablerede klubber, så de får kontakt på et tidligt tidspunkt og kan sparre med hinanden. OTK - økonomisk fordel skaber kontakt på et tidligt tidspunkt. Så de store klubber kan hjælpe de nye klubber med mange ting. Aalborg Triathlon Team - Men hvis det er ikke mere er for økonomiens skyld, så har det vel ikke så meget betydning mere?. Datterklubber har en stemme mindre. Dirigent - Hvor mange er for nedlæggelse? For: 10 stemmer Imod: 11 stemmer Blank: 16 stemmer 5b. skal ikke nedlægges Ændringer i 6.1, 7.3, 7.5, 8.1, 11.1, 11.2, 11.4, 13.1, 14.1, 14.2, 14.3, 16.1, 17.1 bliver enstemmigt vedtaget Bemærkning fra salen: Da datterklubbegrebet ikke er blevet nedlagt som ønsket af bestyrelsen, kan fremsatte ændring ikke vedtages. Endeligt skrift for 11.2 blev ikke formuleret og vedtaget af forsamlingen, hvorfor nuværende må fastholdes.

9 Følgende skal derfor bemærkes: En del af de ved GF fremstillede lovændringsforslag; 5 stk. 1,3, og 5 samt 11.stk 2 var udformet med den hensigt at datterklubbegrebet blev nedlagt ( 5b). Dette skete imidlertid ikke, hvorfor er der beklageligvis opstår mangler i vores lovgivning i forhold til moder/datterklubber, henholdsvis A- og B- medlemskab, og de to nye typer af medlemskab af DTriF(fuldt medlemskab vs. medlemskab med begrænsede rettigheder) i de respektive. Da lovændringer kun kan vedtages på en ordinær GF af forsamlingen vil der til næste GF blive fremstillet forslag til lovændringer, som tager højde for dette. Indtil da indstiller bestyrelsen til, at datterklubber betragtes som danske klubber med fuldt medlemskab. Ad 6 Valg af bestyrelse og revisor a) Kim Rohde er genvalgt til bestyrelsens økonomiansvarlige. b) Mogens Strange Hansen er genvalgt til bestyrelsesmedlem eliteansvarlig. c) Anette Østerkjerhuus er genvalgt til bestyrelsessekretær. d) Ricco Clausen er genvalgt til 1. suppleant til bestyrelsen. e) Henrik Baadsgaard, OTK er genvalgt til 2. suppleant til bestyrelsen. f) KPMG valgt som revisorer Ad 7 Valg til de nedsatte udvalg a) Amatør- og Ordensudvalg, der skal vælges 3 medlemmer heraf en formand samt en suppleant. 1. Formand: Jens Christian Andersen genvalgt. 2. Uffe Sass-Petersen genvalgt. 3. Erik Rosbirk - genvalgt. 4. Suppleant: Steffen Lund Hansen valgt. b) Tekniskudvalg, der skal vælges mindst 2 og højest 6 medlemmer heraf en formand. Tekniskudvalg er nedlagt under pkt. 5.1 udvalg nedlagt Ad 8 Eventuelt Kommentar fra salen: Aalborg Triathlon Klub - Forslår at forslag fra bestyrelse skal begrundes bedre inden næste GF.

10 Spørgsmål fra salen: Aalborg Triathlon Klub - Hvorfor blev Challenge valgt som DM? AKK - Sidste år var der ikke så mange deltagere i Juelsminde, især fordi der var Challenge i København. Triathlon kalenderen er meget tætpakket, så der er ikke meget plads til en anden arrangør for DM. Vi har prøvet at nedsætte Challenge prisen, men det lykkedes ikke. TRI4 er medarrangør af stævnet. Kongens Tri - Er det rigtigt at Juelsminde har fået kompensation fra Challenge? Og skal de ikke betale noget til Tri4? MF - Ja de har fået noget, fordi der har været problemer med fastsættelse af datoen til DM. TRI4 - Vi vil ikke have penge hvis vi ikke har lavet noget for det. MF - Giver en forklaring om forhandlingen med Challenge. Ganløse Tri-Center - Tjener forbundet noget på det? MF - DM går i 0,- kr. De køber dommer hos os og har selv tidtagning. Sorø Triathlon Klub - Vi skal prøve at få kunderne fra Challenge ind i vores butik. MF - DM Sprint på Tyren er blevet DIF mesterskab. AKK stor tak til dirigenten for hjælpen med afviklingen af GF og ikke mindst tak til Vejle IF for lån af lokaler. Tak for god ro og orden fra dirigenten. Dato og underskrift: Dirigent: Ole Nikolajsen

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 31032012

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 31032012 Årets idrætsleder og årets Age Group atlet kåres af Thomas Blom GTC-Bulls Ganløse tri og Vibeke Hansen fra Tri 4. Agenda 1. Valg af dirigent og to stemmetællere 2. Formandens beretning inkl. udvalg v.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 23.03.2014

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 23.03.2014 Årets idrætsleder, årets Age group atlet og årets bedste ungdomsinitiativ kåres af Anette Østerkjærhuus Finn Bay Christensen, Kolding Triathlon Klub blev valgt til årets Idrætsleder 2013. Flemming Hebsgaard,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015 Årets Age group kåres af Anette Østerkjærhuus Peter Søren Kunø, SMT-Silkeborg, blev kåret til Årets Age Group Atlet. Årets idrætsleder kåres af Mads Freund - Martin Mogensen, 2tri blev til årets Idrætsleder

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Europamestre 2012 i Trio

Europamestre 2012 i Trio Europamestre 2012 i Trio REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25. MAJ 2013 KL. 10:00 FREDERICIA IDRÆTSCENTER VESTRE RINGVEJ 100 7000 FREDERICIA Danmarks Bowling Forbunds Repræsentantskabsmøde 2013 Side 1 Hermed indkaldes

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010:

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen FreelanceGruppens generalforsamling i februar gik ikke helt efter forskrifterne. Fem pressefotografer fik ikke stemmekort, og det er en kæmpe

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark

Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark Dato: Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 Sted: Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Mødetype: Repræsentantskabsmøde Deltagere: 28

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere