Løntilskudsjob og virksomhedspraktik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løntilskudsjob og virksomhedspraktik"

Transkript

1 april 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Løntilskudsjob og virksomhedspraktik Tillidsrepræsentantens rolle på private arbejdspladser

2 LØNTILSKUDSJOB OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK Tillidsrepræsentantens rolle på private arbejdspladser INDHOLD Tilskudsjob i søgelyset...3 Løntilskudsjob og virksomhedspraktik...5 Løntilskudsjob hos private arbejdsgivere...9 Lovgivning...11 Misbrug af løntilskudsjob...15 Rollefordeling...17 LØNTILSKUDSJOB OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK er udgivet af FOA Fag og Arbejde, april 2011 Redaktion: Jens Folkersen og Ole Jensen Tekst: Journalist Marianne Schjøtt Rohweder Illustrationer: Niels Poulsen Grafisk arbejde: Grafit.dk Tryk: FOAs trykkeri & Pjec1heden Denne og øvrige pjecer er en del af en samlet information om løntilskudsjob på FOAs arbejdspladser. Materialet kan af tillidsrepræsentanter hentes på

3 F OA Fag og Arbejde 3 Tilskudsjob i søgelyset Ledighed og økonomiske stramninger i kommunerne medfører nu store stigninger i ansættelse af ledige i løntilskudsjob og virksomhedspraktik inden for alle FOAs beskæftigelsesområder. Udviklingen er mest markant på de offentlige arbejdspladser, både fordi der mangler hænder, fordi kommunerne har stigende forpligtelser til aktivering, og fordi ansættelser i løntilskudsjob er næsten gratis for kommunerne. Men uanset om der er tale om et tilskudsjob på en offentlig eller en privat arbejdsplads, er det vigtigt, at loven overholdes. Ledige optjener ikke ret til dagpenge, mens de er ansat i tilskudsjob. Med et loft over dagpengene på 2 år er det afgørende for lediges fremtid på arbejdsmarkedet, at ansættelsen har reelt indhold, og at de aktiverede ikke blot bliver billig arbejdskraft.

4 4 F OA Fag og Arbejde Udviklingen i virksomhedspraktik og løntilskud Fuldtidspersoner, dagpengemodtagere Antal fuldtidspersoner Antal fuldtidspersoner jan-07 mar-07 maj-07 jul-07 sep-07 nov-07 jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jun-09 sep-09 nov-09 jan-10 marts-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov Ansættelse med løntilskud (offentlig) Ansættelse med løntilskud (privat) Virksomhedspraktik Som tillidsrepræsentant er det din opgave, at sige ja eller nej til, om betingelserne for ansættelse i løntilskudsjob er opfyldt. Det giver dig et stort ansvar for at sikre, at kollegerne er positive, og at der ikke sker misbrug. I denne pjece kan du læse om de vilkår, der gælder for ansættelse i løntilskudsjob på en privat arbejdsplads. Har du problemer i forhold til lønstilskudsjob eller virksomhedspraktik, kan du altid henvende dig til din lokale FOA-afdeling. Du kan få mere information og hente de øvrige materialer i FOAs informationsindsats om ansættelse i løntilskudsjob og virksomhedspraktik på

5 F OA Fag og Arbejde 5 Løntilskudsjob og virksomhedspraktik om målgrupper og ansættelsesforhold Løntilskudsjob og virksomhedspraktik er redskaber, kommunen kan bruge til at aktivere ledige enten på offentlige eller private arbejdspladser. Formålet med aktiveringen er, at den ledige får mulighed for at afprøve et arbejdsområde i forhold til fremtidig ansættelses- eller uddannelsesmulighed er. blive opkvalificeret og få bedre mulighed for ordinær ansættelse. LØNTILSKUDSJOB Efter 6 måneders ledighed kan de fleste ledige, der har et beskæftigelsesmål og behov for opkvalificering, ansættes i et løntilskudsjob på en privat arbejdsplads.

6 6 F OA Fag og Arbejde Ved ansættelse hos en privat arbejdsgiver er den ansatte berettiget til 12 måneders sammenhængende beskæftigelse. Ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere kan ikke tilbydes en person i en virksomhed, der ejes af dennes ægtefælle, registrerede partner eller samlever. Der kan ikke længere gives tilbud om virksomhedspraktik og løntilskudsjob hos den arbejdsgiver, en ledig senest har været ansat hos. Løn- og arbejdsforhold svarer til den overenskomstmæssige løn for arbejdsområdet. Læs mere om lønforhold i næste kapitel. Nyt forslag Regeringen har i forbindelse med afbureaukratiseringsarbejdet besluttet, at ikke alle ledige skal vente 6 måneder på at kunne komme i privat løntilskud. De vil indføre undtagelser, der gør at personer uden en boglig eller faglig uddannelse på gymnasieniveau at personer over 50 år skal kunne blive ansat med løntilskud hos private arbejdsgivere, inden de har været ledige i 6 måneder. Forslaget er ikke gennemført, men er til forhandling her i foråret VIRKSOMHEDSPRAKTIK 2 forskellige grupper ledige kan komme i virksomhedspraktik: Ledige dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der har brug for afklaring om arbejdsområde, kan komme i virksomhedspraktik i maks. 4 uger. Kontanthjælpsmodtagere med faglige, sproglige eller sociale problemer kan komme i virksomhedspraktik i maks. 13 uger med mulighed for forlængelse i op til 26 uger. Virksomhedspraktikanter er ikke ansatte og får ikke løn, og medarbejderne har ikke på samme måde som ved løntilskudsjob indflydelse på, om ledige kan komme i virksomhedspraktik. Men virksomhedspraktikanter indgår i beregningen af forholdstalskravet mellem tilskuds- og ordinært ansatte, hvorfor tillidsrepræsentanten kan gøre indsigelse ved ansættelsen, hvis der er for mange tilskudspersoner ansat. Forsikrede ledige får en aktiveringsydelse, der svarer til dagpengene, mens ikke forsikrede fortsat modtager kontanthjælp. Arbejdstiden skal ligge inden for virksomhedens normale arbejdstid og må ikke overstige normal fuld arbejdstid for andre medarbejdere.

7 F OA Fag og Arbejde 7 PRIVATE ARBEJDSPLADSER INDEN FOR FOAs FAGOMRÅDER De private arbejdspladser, hvor FOAs faggrupper er ansat, er fx børnehaver, plejehjem og skoler, hvor en arbejdsgiver har benyttet sig af, at pengene kan følge borgeren. I disse år, hvor der sker en del nedlæggelser af skoler og børnehaver, bliver der også flere private arbejdsgivere. Nogle arbejdsgivere har overenskomst med FOA, andre ikke. Flest offentlige løntilskudsjob Langt de fleste tilskudsjob findes dog stadigvæk på de offentlige arbejdspladser. Det skyldes, at kommunen har en forpligtelse til at aktivere ledige inden for 18 uger. Prisen for ikke at finde aktivering før, er 25 % af dagpengene. på de offentlige arbejdspladser vil ledige umiddelbart kunne ansættes i et løntilskud, mens der for de private arbejdspladser er en særlig EU-regel om, at aktivering på private arbejdspladser ikke må ske før efter 6 måneders

8 8 F OA Fag og Arbejde ledighed. Regeringen har lagt op til, men endnu ikke vedtaget, at ledige over 50 år, samt ledige uden en faglig/boglig udannelse vil blive undtaget. det stort set er gratis for de kommunale virksomheder at aktivere ledige i løntilskud, de skal kun betale 14 kr. i timen, mens private arbejdsgivere skal betale ca. halvdelen af den lediges overenskomstmæssige løn. Perspektiv Da den private arbejdsgiver skal betale 50 % af lønnen selv, og da den pågældende ikke bare kan erstatte fast arbejdskraft, så skal der som oftest være en god begrundelse for at arbejdsgiveren vil betale 50 %. Her vil det være oplagt, at der arbejdes med løntilskudsjob som en rekruttering af kommende nye ansatte. F.eks. bør det sikres at den løntilskudsansatte tilbydes evt. ledige stillinger på arbejdspladsen. VEJE TIL JOB MED LØNTILSKUD Der er forskellige måder, hvorpå den ledige kan komme frem til et tilskudsjob: Jobcentret eller en privat aktør henvender sig til en arbejdsplads for at høre, om man vil ansætte en ledig med tilskud som led i en jobplan. En ledig dagpengemodtager eller kontanthjælpsmodtager henvender sig personligt til arbejdspladsen. En arbejdsplads, der ønsker at ansætte en ledig med løntilskud, henvender sig til jobcentret.

9 F OA Fag og Arbejde 9 Løntilskudsjob hos private arbejdsgivere om løn- og arbejdsforhold Der er som nævnt forskel på ansættelser i løntilskud på en offentlig og en privat arbjdsplads. Løntilskudsjob på offentlige arbejdspladser aflønnes med udgangspunkt i dagpengesatsen, har et timeloft og er næsten gratis for den kommunale arbejdsgiver. Aflønningen af et løntilskudsjob hos en privat arbejdsgiver skal svare til den overenskomstmæssige løn, der gælder for fagområdet. Den ansatte arbejder på lige fod med de øvrige ansatte, og den private arbejdsgiver får refunderet halvdelen af lønudgiften til en ansat i løntilskudsjob.

10 10 F OA Fag og Arbejde Der er støtteloft over, hvor meget en privat arbejdsgiver kan modtage i tilskud. Tilskuddet kan over en periode på 1 år ikke overstige 50 % af de samlede lønudgifter. Den aktuelle sats for tilskud kan ses på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside: FOR LØNTILSKUDSJOB HOS EN PRIVAT ARBEJDSGIVER GÆLDER, AT det lokale jobcenter skal godkende løntilskudspladsen og den ledige. Det er vigtigt, at ansættelsen ikke starter, før jobcentret skriftligt har godkendt løntilskudspladsen. der skal være tale om en nettoudvidelse i antallet af medarbejdere i forbindelse med ansættelse i løntilskudsjob, og der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte med og uden tilskud. Læs mere om lovgivningen i næste kapitel. løntilskudspladsen skal være egnet til at føre den ledige over i ordinær beskæftigelse i virksomheden eller tilsvarende fagområde. løn- og ansættelsesforhold skal følge den almindelige overenskomst på området. virksomheden udarbejder en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesbrev med beskrivelse af løn- og arbejdsvilkår og den forventede tilskudsperiode. det af ansættelsen fremgår, om ansættelsesområdet er omfattet af en kollektiv overenskomst. der gælder almindeligt overenskomstmæssigt opsigelsesvarsel, dog mindst 14 dage. den ledige ikke må aktiveres i den virksomhed, hvor de senest har været ansat.

11 F OA Fag og Arbejde 11 Lovgivning om medarbejderindflydelse, merbeskæftigelse og en rimelig balance Lovgivningen har 3 centrale forudsætninger for, at ansættelse i løntilskudsjob, er lovlige. Betingelserne gælder både for ansættelse på offentlige og private arbejdspladser. Loven skal blandt andet forhindre, at der sker misbrug af de ledige og sikre, at ansættelsen bliver en reel mulighed for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet eller komme i gang med en uddannelse. MEDARBEJDERNE SKAL HØRES Forud for ansættelse med løntilskud skal ansættelsen have været drøftet mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten - hvis ikke der er en tillidsrepræsentant så en anden repræsentant for medarbejderne. Medarbejderne skal være positive, før en ledig kan ansættes i løntilskudsjob.

12 12 F OA Fag og Arbejde UNDERSKRIFT Med en underskift på en særlig erklæring til jobcentret tilkendegiver tillidsrepræsentanten, at medarbejderne er positive, at ansættelsen udgør en merbeskæftigelse, og at der er en rimelig balance mellem ordinære og ekstraordinært ansatte. Der findes særlige blanketter, der skal udfyldes og underskrives, når det handler om løntilskudsjob på en privat arbejdsplads. Læs mere om, hvordan blanketten udfyldes på Arbejdsgiveren har pligt til at sørge for, at medarbejderrepræsentanten har alle de nødvendige oplysninger, der skal til, for at vurdere om ansættelsen er lovlig. Er der ikke en kollektiv overenskomst på arbejdspladsen, og er der uenighed mellem arbejdsgiveren og de ansatte om ansættelsen, skal de ansattes synspunkter fremgå af tilbuddet om ansættelse i løntilskudsjob. ANSÆTTELSEN SKAL SKE SOM MERBESKÆFTIGELSE Ansatte i løntilskudsjob skal være en nettotilvækst til det ordinære personale. Dette krav om merbeskæftigelse skal forhindre, at ledige erstatter fastansatte og blot ansættes som billig arbejdskraft uden perspektiv for beskæftigelse eller uddannelse. DEFINITION AF MERBESKÆFTIGELSE Løntilskuddet skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte hos vedkommende arbejdsgiver. Ved nettoudvidelse forstås merbeskæftigelse i forhold til det gennemsnitlige antal i de foregående 12 måneder.

13 F OA Fag og Arbejde 13 at ansættelsen ikke sker i en stilling, der er blevet ledig ved afskedigelse eller fratrædelse af en ansat uden støtte inden for de foregående 3 måneder. På det private område betragtes det som nettoudvidelse, hvis personen, der ansættes med løntilskud, afløser en fastansat, der er på orlov efter lov om børnepasningsorlov eller lov om værnepligtsorlov eller deltager i uddannelsesjobrotation. På private ansættelsesområder påses betingelsen om merbeskæftigelse af virksomheden og de ansatte i fællesskab. Til brug herfor skal arbejdsgiveren give repræsentanter for de ansatte alle nødvendige oplysninger. Er det en virksomhed med kollektiv overenskomst, afgøres uenighed om betingelsen om merbeskæftigelse efter de gældende fagretlige regler om mægling og eventuel voldgift For private arbejdsgivere, der ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, afgør det regionale beskæftigelsesråd administrativt endeligt, om betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt. Opgørelsen foretages på grundlag af reglerne i bekendtgørelse om virksomhedsbegreb/arbejdssted og om opgørelse af antal lønmodtagere efter lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang.

14 14 F OA Fag og Arbejde DER SKAL VÆRE BALANCE PÅ ARBEJDSPLADSEN Ifølge loven skal der være en rimelig balance mellem ordinært ansatte og ekstraordinært ansatte på arbejdspladsen. Desuden sættes der tal på balancen mellem medarbejdere i løntilskudsjob og virksomhedspraktik og arbejdspladsens ordinære medarbejdere, der ser således ud: Arbejdspladser med 0-50 ansatte Arbejdspladser med over 50 ansatte 1 for hver 5 ordinært ansatte 1 for hver 10 ordinært ansatte Forholdstallet kan ikke afviges på private arbejdspladser og skal sikre, at der ikke bliver alt for mange medarbejdere, der på en eller anden måde ikke kan yde 100 % i forhold til ordinært ansatte. SÅDAN TÆLLES ANSATTE Loven siger, at det kun er ledige ansat med løntilskud eller ledige i virksomhedspraktik, der tæller som ekstraordinært ansatte, når forholdstallet skal vurderes. Men er der i forvejen ansatte i fleks- og skånejob, kan der dog hurtigt blive for mange aktiverede i forhold til ordinært ansatte på en arbejdsplads, og der skal derfor også foretages en samlet vurdering af belastningen i dagligdagen. Forholdstallet skal udregnes for den enkelte virksomhed, fx en børnehave, en skole eller et plejehjem. Virksomheden har sin egen adresse og sit eget P- nummer, det vil sige produktionsenhedsnummer. Det er antallet af medarbejdere, uanset hvor mange timer de arbejder, der tælles. Ansatte i fleksjob tæller med som ordinært ansatte.

15 F OA Fag og Arbejde 15 Misbrug af løntilskudsjob om konsekvenser og handlemuligheder En presset økonomi kan selvfølgelig mærkes på de private arbejdspladser, hvor FOAs medlemmer er beskæftiget. Ganske vist er løntilskudsjob dyrere for en privat end for en offentlig arbejdsgiver. Men de private arbejdsgivere får dog halvdelen af lønnen refunderet, og det kan friste nogle arbejdsgivere til at ansætte flere i løntilskud, end loven tillader. Hvis løntilskudsjob blot udfylder hullerne efter fyrede medarbejdere eller er en lappeløsning i en dårlig normering, er der tale om misbrug. KONSEKVENSERNE FOR MEDARBEJDERNE VED MISBRUG Hvis der ansættes medarbejdere i løntilskudsjob på arbejdspladser, hvor der fx er sket fyringer, uden at der er sket en tilsvarende reduktion i opgaverne, kan det betyde en underminering af både faglighed, løn- og arbejdsvilkår for de ordinært ansatte.

16 16 F OA Fag og Arbejde KONSEKVENSER FOR DE LEDIGE VED MISBRUG For den ansatte i et løntilskudsjob eller virksomhedspraktik kan konsekvenserne ved misbrug være store, fordi de ledige ikke optjener ret til dagpenge i aktiveringsperioden fx ikke får den opkvalificering eller afklaring, der er formålet med ansættelsen ikke har reelle jobmuligheder efter endt aktivering, enten fordi der aktuelt ikke er job at få, eller fordi den ledige ikke har de faglige kvalifikationer, som er forudsætningen for ordinær ansættelse. HVAD GØR DU, HVIS ARBEJDSGIVEREN BRYDER LOVEN På private arbejdspladser, der er omfattet af en kollektiv overenskomst, afgøres uenighed om fx merbeskæftigelse efter de gældende fagretslige regler om mægling og eventuel voldgift. For private arbejdsgivere, der ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, afgør det regionale beskæftigelsesråd administrativt endeligt, om betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt. I private virksomheder, hvor der ikke er nogen ansatte, er det jobcentret, der vurderer merbeskæftigelsen. KONTAKT FOA-AFDELINGEN Oplever du, at løntilskudsjob misbruges på din arbejdsplads, og at lovgivningen ikke overholdes, skal du henvende dig til din lokale FOA-afdeling. Hvis der er tegnet overenskomst medarbejdsgiveren, kan FOA- afdelingen med udgangspunkt i den kontakte din arbejdsgiver og eventuelt gå videre med sagen ved som nævnt at indkalde til et mæglingsmøde, og hvis ikke det giver resultater, får en afgørelse ved en faglig voldgift. Hvis ikke der er overenskomst, kan FOA-afdelingen tage kontakt til arbejdsgiveren med henblik på at tegne overenskomst og hjælpe dig med at gå videre med sagen til det regionale beskæftigelsesråd eller jobcentret. Du kan også få mere at vide om løntilskudsjob og virksomhedspraktik samt hente yderligere materiale på

17 F OA Fag og Arbejde 17 Rollefordeling om processen og dens forskellige aktører Beslutningen om ansættelse i og rammer for løntilskudsjob involverer forskellige aktører. I løbet af processen spiller de forskellige roller. Følgende er en kort oversigt over, de forskellige aktørers opgaver, før, under og efter ansættelse af medarbejdere i tilskudsjob. TILLIDSREPRÆSENTANTENS Opgaver ER, AT inddrage kollegerne i beslutningen om at ansætte en ledig i tilskudsjob. skaffe den nødvendige dokumentation og information fra arbejdsgiveren, der kan sikre, at der er tale om merbeskæftigelse, og at kravet om balance mellem ordinært og ekstraordinære ansatte er overholdt. skrive under på, at medarbejderne er positive, at krav om merbeskæftigelse og balance mellem ordinære og ekstraordinære medarbejdere er opfyldt. deltage i ansættelsessamtaler. fungere som tillidsrepræsentant for den tilskudsansatte og undervejs i ansættelsesforløbet sikre, at der leves op til det aftalte. være et vigtigt bindeled mellem arbejdsgiver og FOA-afdeling. informere om medlemskab af organisering i fagforening og/eller a-kasse. deltage i en afsluttende samtale, hvor der for den ledige sættes perspektiv på ansættelsen.

18 18 F OA Fag og Arbejde FOA-AFDELINGENS OPGAVER ER, AT være tillidsrepræsentantens og medarbejdernes sparringspartner og støtte med hensyn til at vurdere, om loven er overholdt. kontakte arbejdsgiveren og evt. afholde mæglingsmøde, hvis der er problemer med at opfylde kravet om medarbejderindflydelse, merbeskæftigelse og en rimelig balance mellem ordinære og ekstraordinært ansatte på en arbejdsplads. holde mæglingsmøder, hvis en arbejdsgiver ikke overholder lovgivning eller aftaler på en overenskomstdækket arbejdsplads. gå videre med sagen ved faglig voldgift, hvis arbejdsgiveren trods mægling ikke overholder loven på en overenskomstdækket arbejdsplads. meddele beskæftigelsesrådet, når afdelingen bliver bekendt med arbejdspladser uden overenskomst, som ikke lever op til krav om medindflydelse, merbeskæftigelse og balance mellem medarbejdere i løntilskud og i ordinær beskæftigelse. organisere de ansatte i løntilskudsjob og servicere medlemmerne, herunder også ansatte i løntilskudsjob. tegne overenskomst med arbejdsgiveren. Jobcentret ELLER DEN PRIVATe AKTØR PÅ OMRÅDETS OPGAVER ER, AT sikre, at loven er overholdt med hensyn til medarbejderinddragelse, merbeskæftigelse og balance mellem ordinære og ekstraordinært ansatte. foretage stikprøvekontroller for at sikre, at arbejdsgiveren lever op til lovgivningen. forberede ansættelsen i løntilskudsjob, så der er sammenhæng

19 F OA Fag og Arbejde 19 med den individuelle handlingsplan, der er lagt i samarbejde med den ledige. sikre sig, at den arbejdsplads, den ledige ansættes på, kan honorere planen. være den lediges sparringspartner i forbindelse med fx jobsøgning. orientere både den ansatte, tillidsrepræsentanten og ledelse om mulighed for støtte til fx mentorordninger og rejsegodtgørelse. ARBEJDSGIVERENS OPGAVER ER, AT inddrage medarbejderne i beslutninger om løntilskudsjob. opfylde kravet om merbeskæftigelse og balance mellem ordinære og ekstraordinært personale. sørge for, at tillidsrepræsentanten har de nødvendige informationer, der kan dokumentere, at loven er overholdt. afholde ansættelsessamtaler og sikre, at det af ansættelsen fremgår, hvorvidt arbejdspladsen er dækket af en kollektiv overenskomst.

20 Få mere information om løntilskudsjob og virksomheds praktik FOA net og FOA NET Staunings Plads København V Tlf.:

Indhold og perspektiv i aktiveringen

Indhold og perspektiv i aktiveringen april 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Indhold og perspektiv i aktiveringen Medarbejder repræsentanternes rollei hovedmed-udvalget INDHOLD OG PERSPEKTIV I AKTIVERINGEN informationspjece til medarbejderrepræsentanterne

Læs mere

Dansk Metal - Himmerland

Dansk Metal - Himmerland Dansk Metal - Himmerland Hvordan kan du være med til at undgå misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob? Dine opgaver og dit ansvar Som tillidsrepræsentant skal du inddrages og skrive under på, at

Læs mere

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin april 2011 TRIN FOR TRIN F O A F A G O G A R B E J D E Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin Få mere information om løntilskudsjob

Læs mere

april 2011 NYE UDFORDRINGER F O A F A G O G A R B E J D E Afdelingernes rolle ved løntilskudsjob og virksomhedspraktik

april 2011 NYE UDFORDRINGER F O A F A G O G A R B E J D E Afdelingernes rolle ved løntilskudsjob og virksomhedspraktik april 2011 NYE UDFORDRINGER F O A F A G O G A R B E J D E Afdelingernes rolle ved løntilskudsjob og virksomhedspraktik NYE UDFORDRINGER Afdelingernes rolle ved løntilskudsjob og virksomhedspraktik INDHOLD:

Læs mere

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik april 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Løntilskudsjob og virksomhedspraktik En håndbog for tillidsrepræsentanter Løntilskudsjob og virksomhedspraktik En håndbog for tillidsrepræsentanter INDHOLD DEL

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Tillidsvalgtes roller og opgaver

Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A f a g o g a r b e j d e Tillidsvalgtes roller og opgaver FØR I opretter en virksomhedspraktik på arbejdspladsen s 4 n Initiativet s 4 n Personalepolitiske retningslinjer s 4 n Virksomhedspraktikantens

Læs mere

Tillidsvalgtes roller og opgaver

Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A f a g o g a r b e j d e Tillidsvalgtes roller og opgaver FØR I opretter et tilskudsjob på arbejdspladsen s 4 n Initiativet s 4 n Personalepolitiske retningslinjer s 4 n Hvad siger loven? s 5 n Merbeskæftigelse

Læs mere

LEDIGE I JOB MED LØNTILSKUD VEJLEDNING FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER

LEDIGE I JOB MED LØNTILSKUD VEJLEDNING FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER LEDIGE I JOB MED LØNTILSKUD VEJLEDNING FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER Udgivet af BUPL Fyn Bornholmsgade 1 5000 Odense C Tlf.: 3546 5830 www. Bupl.dk Maj 2011 AKTIVERING MED MENING HVORDAN BIDRAGER DU SOM TILLIDSREPRÆSENTANT

Læs mere

LØNTILSKUDSJOB PÅ DAGSORDENEN

LØNTILSKUDSJOB PÅ DAGSORDENEN april 2011 LØNTILSKUDSJOB PÅ DAGSORDENEN F O A F A G O G A R B E J D E Debatpjece til afdelingsbestyrelserne LØNTILSKUDSJOB PÅ DAGSORDENEN Debatpjece til afdelingsbestyrelserne INDHOLD Til debat...3 Lovgivningen

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune april 2011 Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune Version 2 - oktober 2013 Side 2... Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud De oprindelige Retningslinjer

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

Tilskudsjob i Svendborg Kommune

Tilskudsjob i Svendborg Kommune Direktørområde Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Tilskudsjob i Svendborg Kommune I forbindelse med kontanthjælpsreformen der trådte i kraft den 1. januar

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Hvis du bliver syg... Løsningen på en sygemelding er ikke afskedigelse men fastholdelse, hvis det er muligt!

Hvis du bliver syg... Løsningen på en sygemelding er ikke afskedigelse men fastholdelse, hvis det er muligt! april 2011 DIN Marts 2011 FOA Fag og Arbejde INDFLYDELSE F O A F A G O G A R B E J D E Hvis du bliver syg... Løsningen på en sygemelding er ikke afskedigelse men fastholdelse, hvis det er muligt! Ved du,

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Partnerskabsaftale. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe. mellem. J. nr P20 1 Sag: 2009/

Partnerskabsaftale. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe. mellem. J. nr P20 1 Sag: 2009/ Partnerskabsaftale mellem Gladsaxe Kommune og Jobcenter Gladsaxe J. nr. 15.04.10P20 1 1. Indledning Denne partnerskabsaftale er indgået mellem Gladsaxe Kommune som arbejdsgiver og Jobcenter Gladsaxe. Aftalen

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K. Den 31. august 2005

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K. Den 31. august 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 1016 København K Den 31. august 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i høring af 1. juli 2005 fremlagt udkast til ændring i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Efter lov om

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Bilag 12 til MED aftalen

Bilag 12 til MED aftalen NOTAT HR-Centret Bilag 12 til MED aftalen 17-09-2016 Retningslinjer vedr. ansættelser på særlige vilkår Det er Hovedudvalgets opgave at aftale retningslinjer for beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen Forord Med arbejdsmarkedsreformen Flere i arbejde fra efteråret 2002 blev der taget en række skridt i retning af et mere effektivt arbejdsmarkedssystem. De nye regler blev implementeret i loven pr. juni

Læs mere

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud)

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud) Vordingborg Det lokale Beskæftigelsesråd Vordingborg Kommune Februar 2014 Strategi for nytteindsats i Vordingborg Kommune Nytteindsats er et tilbud i beskæftigelsesindsatsen efter reglerne om virksomhedspraktik,

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Indledning Helsingør Kommune ansætter vi medarbejdere i job på særlige vilkår (løntilskudsjob, fleksjob og lign.). Det er Personale Service, som er ansvarlig

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB JANUAR 2014 INDHOLD S. 02 1. BORGER I SENIORJOB S. 02 Fuldtid/deltidsbeskæftigelse S. 02 Refusion for ansat i seniorjob S. 03 2. REGLER FOR

Læs mere

Tillidsrepræsentanten og tilskudsjob

Tillidsrepræsentanten og tilskudsjob FORBUND Tillidsrepræsentanten og tilskudsjob En håndbog for tillidsrepræsentanter TILLIDSREPRÆSENTANTEN OG TILSKUDSJOB FOA 3 Indhold En broget udfordring En broget udfordring 3 Historisk set 6 Fra rettigheds-

Læs mere

Ansættelse med løntilskud. Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller?

Ansættelse med løntilskud. Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller? Ansættelse LØNTILSKUDSORDNINGER PÅ DET KOMMUNALE ANSÆTTELSESOMRÅDE med løntilskud Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller? LØNTILSKUDSORDNINGER PÅ DET KOMMUNALE ANSÆTTELSESOMRÅDE Ansættelse med

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik 28/9-04 LJ/LH Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik,,qgohgqlqj På baggrund af LO s undersøgelse fra foråret 2004 om LOkoordinationsudvalgenes erfaringer

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Modtaget dato. institution eller lignende Regional eller kommunal forvaltning, Region/kommune

Modtaget dato. institution eller lignende Regional eller kommunal forvaltning, Region/kommune Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.03G01 Sagsidentifikation 1. Virksomheden Akademiker Center Jobcenter Frederiksberg

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER KORT FORTALT Denne folder beskriver de forskellige ordninger, der kan hjælpe nytilkomne flygtninge og familiesammenførte ind

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Version 9, december 2016 FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Bilag til Spilleregler om brug af løntilskudsjob i Frederikshavn kommune Indledning I forbindelse med evaluering af spilleregler

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Ballerup Kommune CVR-nr. 58 27 17 13 Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Indholdsfortegnelse 1. Temarevision 2014 virksomhedspraktik og løntilskud 2 1.1 Omfang og indhold 2 1.2 Grundlag og resultater

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

Hvis du bliver syg... arbejdsmarked. Ved du, at du kan få hjælp til at blive fastholdt, Denne pjece giver dig et hurtigt overblik

Hvis du bliver syg... arbejdsmarked. Ved du, at du kan få hjælp til at blive fastholdt, Denne pjece giver dig et hurtigt overblik F O F A O F A O Marts 2011 Løsningen på en sygemelding er ikke afskedigelse Ved men du, fastholdelse, at du kan fåhvis hjælp dettil eratmuligt! Løsningen på en sygemelding er blive ikke afskedigelse fastholdt,

Læs mere

ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR December 2014 Vejedningen er udarbejdet af: Redaktionsgruppen består af: Ole Jensen (FOA) Annette Poulsen (FOA) Nina Vedel Møller (3F) Jette Hoy (FTF-K) Per Stech (HK-K) Amalie

Læs mere

Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber

Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber Virksomhedsrettede tilbud afgrænses i LBK nr. 1342 ad 21/11/2016 af 3 tilbudsformer: - Virksomhedspraktik - Nyttejob - Løntilskud Fælles for virksomhedspraktik

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Aktiveringspresset på FOA s fagområde

Aktiveringspresset på FOA s fagområde Bilag 1. Aktiveringspresset på FOA s fagområde Status på aktuelle udfordringer og opgaver som FOA s arbejdspladser stilles overfor FOA s beskæftigelsespolitiske konference den 7.-8. marts 2006 på Hotel

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Kommunen anvender også ressourceprofilen, når det skal vurderes, om man skal have fleksjob eller førtidspension.

Kommunen anvender også ressourceprofilen, når det skal vurderes, om man skal have fleksjob eller førtidspension. 106 106 Revalidering xx Revalidering Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen har den 29. september sendt ovennævnte i høring hos Beskæftigelsesrådet.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har den 29. september sendt ovennævnte i høring hos Beskæftigelsesrådet. Arbejdsmarkedsudvalget L 62 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 1061 København K Høring vedr. udkast til lovforslag om seniorjob. Arbejdsmarkedsstyrelsen har den 29. september

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker Ordning for kommunale virksomhedspraktikker 2016-1 - Indhold INDLEDNING... 3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK... 3 FORMÅLET MED ORDNINGEN... 4 ARBEJDSGANG/ÅRSCYKLUS FOR HÅNDTERING AF ORDNINGEN... 4 PRINCIPPERNE

Læs mere

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv.

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen Att.: Birgitte S. Staffeldt Njalsgade 72A 2300

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Særlige ansættelser. Med på vognen

Særlige ansættelser. Med på vognen Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Med på vognen Med på vognen er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er et værktøj til valgte og ansatte i afdelingerne og til de tillidsvalgte, som arbejder

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i kommunerne Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats Lokal udmøntning af LBR-strategien for nytteindsats Indholdsfortegnelse sidetal 1. Formål 3 2. Målgrupper 4 3. Varighed og tilbud 5 4. LBR s opgave og arbejde med nytteindsatsen 6 5. Tillidsrepræsentanternes

Læs mere

Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Efter den 1. januar 2018 er det obligatorisk at anvende den digitale løsning på virk.dk når tilbuddet drejer sig om løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Blanketten vil derfor

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du bliver ledig ret og pligt for ledige Når du bliver ledig - ret og pligt for ledige er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

Kompetencecenter i Allerød Kommune

Kompetencecenter i Allerød Kommune Notat: Kompetencecenter i Allerød Kommune Allerød Service bliver en central faktor i kommunens beskæftigelsespolitik i et tæt samspil med et nyt kompetencecenter, der skal visitere ledige borgere med henblik

Læs mere

Bevilling af løntilskud til ansættelse af medarbejder Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12

Bevilling af løntilskud til ansættelse af medarbejder Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Arbejdsgivers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Blad 1 Journalnummer KLE 15.20.03G01 Bevilling af løntilskud til ansættelse af medarbejder Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere