Trafikal analyse af en fast forbindelse mellem Fyn og Als med Landstrafikmodellen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikal analyse af en fast forbindelse mellem Fyn og Als med Landstrafikmodellen"

Transkript

1 MAJ 2016 REGION SYDDANMARK Trafikal analyse af en fast forbindelse mellem Fyn og Als med Landstrafikmodellen SAMMENFATNING

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk MAJ 2016 REGION SYDDANMARK Trafikal analyse af en fast forbindelse mellem Fyn og Als med Landstrafikmodellen SAMMENFATNING PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. KRP VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT maj 2016 Trafikal analyse, Fyn-Als KRP/MENG JCB KRP

4

5 TRAFIKAL ANALYSE AF EN FAST FORBINDELSE MELLEM FYN OG ALS MED LANDSTRAFIKMODELLEN 5 INDHOLD 1 Baggrund og resultater 7 2 Anlægsprojekter 10 3 Brugerbetaling 12 4 Rejsetidsbesparelser 14 5 Trafikprognoser for Fyn-Als forbindelsen og alternative ruter 17 6 Aflastning af Lillebælt mm Følsomhedsberegninger 20 8 Brugerfinansiering 23

6

7 TRAFIKAL ANALYSE AF EN FAST FORBINDELSE MELLEM FYN OG ALS MED LANDSTRAFIKMODELLEN 7 1 Baggrund og resultater Screening 2011 Trafikal analyse 2016 Region Syddanmark besluttede i vinteren at udarbejde en analyse af den økonomiske og trafikale betydning af en fast forbindelse mellem Fyn og Als. COWI A/S blev valgt til at gennemføre analysen. Analysen blev udarbejdet i tæt dialog med Region Syddanmark samt Faaborg-Midtfyn og Sønderborg kommuner. Formålet med analysen var at vurdere, på hvilken måde en fast forbindelse mest hensigtsmæssigt kan etableres, bl.a. under hensyntagen til miljøforhold samt anlægsprojektets omkostninger. Resultaterne blev dokumenteret i en screeningsrapport udgivet i august Region Syddanmark har efterfølgende besluttet at forbedre grundlaget med en trafikal analyse med Landstrafikmodellen. Landstrafikmodellen er Transport og Bygningsministeriets nye værktøj til analyse af større infrastrukturprojekter i transportsektoren i Danmark. Efter frigivelsen af Landstrafikmodellen i januar 2016 er der fra januar til maj 2016 gennemført trafikale analyser med Landtrafikmodellen version 1.1 som resumeret i denne rapport. Formålet med denne nye trafikale analyse er alene at forbedre det trafikale grundlag ved at anvende den nye Landtrafikmodel. Forudsætningerne vedrørende anlægsprojekternes linjeføring og vejstandard er uændrede i forhold til screeningsundersøgelsen fra Miljøforhold, anlægsoverslag og samfundsøkonomi er ikke behandlet i forbindelse med den nye trafikale analyse. Den finansielle analyse er delvist opdateret, idet den potentielle brugerbetaling er beregne på grundlag af de nye trafikprognoser og sammenstillet med omkostningerne fra screeningsundersøgelsen. Derudover er forudsætningerne i den finansielle analyse opdateret, så forudsætninger vedrørende langsigtet trafikvækst, kalkulationsrente og tidshorisont lægger sig op af de nyligt offentliggjorte studier af Femern- og Kattegatforbindelserne. 1 Screeningsrapporten er tilgængelig på Region Syddanmarks hjemmeside på adressen:

8 8 TRAFIKAL ANALYSE AF EN FAST FORBINDELSE MELLEM FYN OG ALS MED LANDSTRAFIKMODELLEN Læsevejledning Anlægsprojekterne som defineret i screeningsundersøgelsen fra 2011 er resumeret i afsnit 2. Den nye trafikale analyse i 2016 er gennemført i 3 faser. I januar og februar er gennemført prognoseberegninger og detaljerede analyser af scenarier uden brugerbetaling og med brugerbetaling på 75 kr. som beskrevet i afsnit 3-6. I april og maj er gennemført følsomhedsberegninger med brugerbetaling på henholdsvis 45, 55 og 65 kr. som beskrevet i afsnit 7. Endelig er i maj gennemført finansielle analyser med en forudsætning om brugerbetaling på 60 kr. som beskrevet i afsnit 8. Resultater Den trafikale analyse af en fast forbindelse mellem Fyn og Als med Landstrafikmodellen viser at: Der kan opnås betydelige rejsetidsbesparelser på op til 2 timer og typisk mellem 30 minutter og 60 minutter mellem Fyn/Sjælland på den ene side og store dele af Sønderjylland/Nordtyskland på den anden side som illustreret på Figur 3 og Figur 4. Der kan forventes henholdsvis og køretøjer pr. hverdagsdøgn i 2030 på den faste forbindelse med brugerbetaling på 75 kr. for personbiler for henholdsvis et minimumsprojekt med motortrafikvej (2+1 vej) og et mere omfattende projekt med motorvejsstandard. Der kan forventes væsentlig mere trafik på den faste forbindelse hvis brugerbetalingen reduceres. Der er beregnet og køretøjer pr. hverdagsdøgn i de to projektscenarier uden brugerbetaling. Følsomhedsberegninger med alternative takstniveauer viser at det taksniveau der giver størst indtægt er ca. 60 kr. pr. personbil. Der er beregnet henholdsvis og køretøjer pr. hverdagsdøgn med brugerbetaling på 60 kr. pr. personbil. En fast forbindelse mellem Fyn og Als aflaster Lillebæltsbroen og dele af den Fynske Motorvej og Den Sønderjyske motorvej med op til køretøjer pr. hverdagsdøgn svarende til en reduktion af trafikken over Lillebæltsbroen på mellem 6% og 14% afhængig af projektscenarie. Den finansielle analysen viser, at en fast Fyn-Als forbindelse kan delfinansieres med brugerbetaling. Det vil være muligt at finansiere % af de samlede omkostninger til anlæg, drift og vedligehold over en 40-årig periode ved brugerbetaling på 60 kr. pr. personbil. Den resterende del af omkostningen skal finansieres af andre kilder, eksempelvis som en betaling ved anlæggets gennemførelse fra de offentlige kasser. Det offentlige bidrag skal være på hhv. 6,5 eller 14,3 mia. kr., hvilket omregnet til årlige bidrag svarer til hhv. 380 og 834 mio. kr. Anlægsscenarie 1 (motortrafikvej) er mere attraktiv end anlægsscenarie 2 (motorvej), ud fra isolerede finansielle betragtninger, da det kræver lavest bidrag i kr. og øre og brugerne samtidig er i stand til at løfte den højeste andel af finansieringen.

9 TRAFIKAL ANALYSE AF EN FAST FORBINDELSE MELLEM FYN OG ALS MED LANDSTRAFIKMODELLEN 9 Usikkerheder Trafikprognoserne og de finansielle analyser er behæftet med usikkerhed. Trafikprognoserne er baseret på Landstrafikmodellen version 1.1 som frigivet af Transportministeriet i januar Der er efter bl.a. Kattegat-analysen og analyser af trafikken på E45 fremført det synspunkt at Landstrafikmodellens prognoser er meget konservative. Det er ikke muligt at forudsige den fremtidige trafik med sikkerhed, men det kan dokumenteres at Landstrafikmodellen undervurdere trafikudviklingen fra 2010 til 2015 i forskellig grad rundt i landet. Der er ikke i denne sammenhæng gennemført en sammenligning mellem Landtrafikmodellens trafikprognoser for 2015 og den talte trafik på Fyn og Sønderjylland. Landstrafikmodellen er udviklet og kalibreret på basis af trafikniveauet i Transportministeriet overvejer at opdatere Landstrafikmodellen, så udgangspunktet bliver trafikniveauet i De generelle forudsætningerne i de finansielle beregninger vedrørende f.eks. kalkulationsrente lægger sig op af forudsætningerne i de nyligt offentliggjorte analyser af Femern- og Kattegatforbindelserne. Forudsætningerne vedrørende f.eks. anlægsomkostninger er baseret på screeningsundersøgelsen fra Både renteniveauet og anlægsomkostningerne er behæftet med væsentlig usikkerhed.

10 10 TRAFIKAL ANALYSE AF EN FAST FORBINDELSE MELLEM FYN OG ALS MED LANDSTRAFIKMODELLEN 2 Anlægsprojekter De trafikale analyser med Landstrafikmodellen er gennemført for to alternative anlægsprojekter, hvor den faste forbindelser og landanlæg med tilslutning til det eksisterende vejnet udføres enten som et minimumprojekt eller som et mere omfattende projekt med motorvejstandard. Linjeføringerne i de er to alternativer er som forudsat i screeningsanalysen fra august 2011 og som resumeret nedenfor. Minimumprojektet Minimumprojektet består af en 2-sporet vej med et tredje spor, der skiftevis giver overhalingsmulighed i de to retninger - en såkaldt 2+1 vej. Dette koncept er forudsat både på broen og på nye strækninger på land. På Fyn er forudsat en ny vej syd om Bøjden og vest om Svanninge Bakker med tilslutning til Rute 43 lidt nord for Arreskov Sø som skitseret på Figur 1. Derudover er kun forudsat mindre tilpasninger af det eksisterende vejnet. Der er forudsat en skiltet hastighed på 90 km/t. Figur 1 Linjeføring af minimalprojektet med tilslutning til det eksisterende vejnet.

11 TRAFIKAL ANALYSE AF EN FAST FORBINDELSE MELLEM FYN OG ALS MED LANDSTRAFIKMODELLEN 11 Motorvejsprojektet Motorvejprojektet er forudsat med motorvejsstandard på hele strækningen fra Augustenborg via den faste forbindelse til Svendborgmotorvejen mellem Ringe og Odense som skitseret på Figur 2. I motorvejsprojektet er forudsat en skiltet hastighed på 110 km/t. Figur 2 Linjeføring af motorvejsprojektet med tilslutning til det eksisterende vejnet. Den faste forbindelse Landanlæg Den faste forbindelse er i begge alternativer godt 10 km lang fra kyst til kyst. De nye veje på land forudsættes i begge projektalternativer tilsluttet alle større eksisterende veje der krydses på både Fyn og Als.

12 12 TRAFIKAL ANALYSE AF EN FAST FORBINDELSE MELLEM FYN OG ALS MED LANDSTRAFIKMODELLEN 3 Brugerbetaling Der er i første fase beregnet trafikprognoser med Landstrafikmodellen for 4 projektscenarier med fast forbindelse som beskrevet i afsnit 3-6. Projektscenarierne er et scenarie uden brugerbetaling og et scenarie med brugerbetaling på 75 kr. pr. personbil hver af de to anlægsalternativer. Efterfølgende er i anden fase gennemført følsomhedsberegninger med andre taksniveauer som beskrevet i afsnit 7. Det er forventningen, at der skal opkræves brugerbetaling på en eventuel fast forbindelse mellem Fyn og Als. Formålet med at beregne trafikprognoser med og uden takst er at få en indikation af effekten af taksten. Det endelige niveau af brugerbetalingen er ikke fastlagt. Taksterne som forudsat i brugerbetalingsscenarierne i nærværende trafikale analyse fremgår af Tabel 1. Taksterne for at benytte Fyn-Als forbindelse er fastsat så den gennemsnitlige takst for en personbil er 75 kr. Dette svarer til 39% af taksten på Storebæltsforbindelsen. Taksterne for de øvrige køretøjstyper og formål er fastsat så de også er 39% af taksterne på Storebæltsforbindelsen. For lastbiler forudsætter Landstrafikmodellen en gennemsnitlig rabat på 8% i forhold til listepriserne på Storebælt. Rabatten skyldes, at der er rabatter for de større vognmandsvirksomheder, som benytter færger og broer, men rabatternes størrelse er ukendt. På Fyn-Als forbindelse er også forudsat en rabat på 8%. Det er forudsat, at det også i fremtiden vil være gratis at passere Lillebæltsbroerne.

13 TRAFIKAL ANALYSE AF EN FAST FORBINDELSE MELLEM FYN OG ALS MED LANDSTRAFIKMODELLEN 13 Tabel 1 Takstforudsætninger for at benytte de faste forbindelser i projektalternativerne (kr. pr. køretøj for en enkelttur, prisniveau 2010) Fyn-Als forbindelse Lillebæltsbroerne Storebæltsforbindelsen Personbil Pendler Erhverv Indkøb/Andet Ferie Varebil Erhverv Andet Lastbil Solo < 12 ton Solo > 12 ton Med påhæng Modulvogntog Rabat 8 % 0% 8 %

14 14 TRAFIKAL ANALYSE AF EN FAST FORBINDELSE MELLEM FYN OG ALS MED LANDSTRAFIKMODELLEN 4 Rejsetidsbesparelser Med en fast forbindelse opnås betydelige rejsetidsbesparelser for trafik mellem Sønderjylland og Tyskland på den ene side og Fyn og Sjælland på den anden side. Rejsetidsbesparelserne medfører en vækst i trafikken, samt ændringen i destinationsvalget og ændringer i rutevalget. Brugerbetalingen på den faste forbindelse reducerer effekterne mere eller mindre afhængig af niveauet. Rejsetidsbesparelserne som beregnet med Landstrafikmodellen er illustreret med eksempler på Figur 3 og Figur 4.

15 TRAFIKAL ANALYSE AF EN FAST FORBINDELSE MELLEM FYN OG ALS MED LANDSTRAFIKMODELLEN 15 Sønderborg Rejsetidsbesparelserne mellem Sønderborg og området omkring Fåborg er over 1,5 time i motorvejsalternativet, som det fremgår af Figur 3. Rejsetidsbesparelserne mellem Sønderborg og Midt- og Østfyn og hele Sjælland er af størrelsesordenen 1 time. Figur 3 Rejsetidsbesparelser til og fra Sønderborg i Motorvejsalternativet

16 16 TRAFIKAL ANALYSE AF EN FAST FORBINDELSE MELLEM FYN OG ALS MED LANDSTRAFIKMODELLEN Schleswig Rejsetidsbesparelserne mellem Schleswig og området omkring Fåborg er ca. 1 time i motorvejsalternativet, som det fremgår af Figur 4. Rejsetidsbesparelserne mellem Schleswig og det meste af Fyn og hele Sjælland er af størrelsesordenen 30 minutter. Den faste forbindelse aflaster den Sønderjyske Motorvej mellem Trekantområdet og Åbenrå, så trængslen og rejsetiden på strækningen reduceres med ca. 5 minutter. Derfor er der ca. 5 minutters rejsetidsbesparelse mellem Schleswig og Middelfart og dele af Vestjylland samt hele Midt- og Nordjylland. Til Midt- og Nordjylland er besparelsen dog lige under 5 minutter, så det fremgår ikke af figuren. Figur 4 Rejsetidsbesparelser til og fra Schleswig i Motorvejsalternativet

17 TRAFIKAL ANALYSE AF EN FAST FORBINDELSE MELLEM FYN OG ALS MED LANDSTRAFIKMODELLEN 17 5 Trafikprognoser for Fyn-Als forbindelsen og alternative ruter Der er i første fase beregnet trafikprognoser for 2030 med Landstrafikmodellen for et referencescenarie uden fast forbindelse mellem Fyn og Als og for 4 projektscenarier med fast forbindelse mellem Fyn og Als som resumeret nedenfor. Referencescenariet og alle projektscenarierne er inklusiv motorvejsudvidelser og andre vejprojekter, der er indeholdt i Landtrafikmodellens prognosevejnet. Prognosevejnettet indeholder som hovedregel vejprojekter, der er under udførelse, og vejprojekter, der er besluttet og finansieret, og som derfor forudsættes åbnet inden På Femern Bælt er forudsat fortsat færgedrift. Trafikprognoserne for Fyn-Als forbindelsen og for de alternative ruter over Lillebælt og Femern Bælt fremgår af Tabel 2. Det forventede antal køretøjer på Fyn-Als forbindelsen er henholdsvis og pr. hverdagsdøgn i 2030 i de to scenarier med brugerbetaling. Den forventede trafik på Fyn Als forbindelsen er væsentlig højere i de to scenarier uden brugerbetaling. Tabel 2 Trafikprognoser for Fyn-Als forbindelsen og alternative ruter (hverdagsdøgntrafik 2030) Scenario Reference Projekt Projekt Projekt Projekt Tværsnit 2+1 vej 2+1 vej Motorvej Motorvej Hastighedsbegrænsning 90 km/t 90 km/t 110 km/t 110 km/t Brugerbetaling 0 kr. 75 kr. 0 kr. 75 kr. Antal køretøjer, hverdagsdøgntrafik 2030 Fast forbindelse Fyn-Als Bøjden-Fynshav færge Ny Lillebæltsbro/E Gl. Lillebæltsbro Rødby-Puttgarden

18 18 TRAFIKAL ANALYSE AF EN FAST FORBINDELSE MELLEM FYN OG ALS MED LANDSTRAFIKMODELLEN I projektscenarierne med en fast forbindelse mellem Fyn og Als ændres rutevalget så trafik på de alternative ruter og med alternative transportmidler i større eller mindre omfang tiltrækkes af Fyn-Als forbindelsen. Trafikken på Fyn-Als forbindelsen er desuden trafik med ændret destinationsvalg og egentlig ny-genereret trafik. I Tabel 3 er trafikken i projektscenarier sammenholdt med trafikken i referencescenariet, for at beskrive forskydningerne og ændringer pga. den faste forbindelse. Lillebæltsbroen Destinationsvalg Andre ændringer l scenarierne med brugerbetaling reduceres trafikken på den nye Lillebæltsbro (E20) med henholdsvis og køretøjer pr. hverdagsdøgn. I scenarierne uden brugerbetaling reduceres trafikken på Lillebæltsbroen med op til køretøjer pr. hverdagsdøgn. Forventningen er, at ændret destinationsvalg medfører væsentlig trafik på den faste forbindelse. l scenarierne med brugerbetaling er estimatet, at henholdsvis og af turene på den faste forbindelse skyldes ændret destinationsvalg. I scenarierne uden brugerbetaling er estimatet, at op til af turene på den faste forbindelse skyldes ændret destinationsvalg. Ændret destinationsvalg er f.eks. situationer hvor bolig og arbejde er på samme side af bæltet i referencescenariet, hvor arbejdspladsen ændres i projektscenariet så bolig- arbejdsplasturene krydser den faste forbindelse f.eks. mellem Fåborg og Nordborg eller mellem Sønderborg og Odense. Andre ændringer er mere begrænsede. Ændringerne er naturlig nok størst i motorvejsscenariet uden brugerbetaling, hvor den egentlige ny-genererede trafik er estimeret til køretøjer pr. hverdagsdøgn, og hvor reduktionen på Rødby- Puttgarden færgerne er beregnet til køretøjer pr. hverdagsdøgn. Estimatet er at overflytningen fra fly, tog og bus er meget begrænset. Tabel 3 Hvor kommer trafikken på Fyn Als forbindelsen fra (hverdagsdøgntrafik 2030) Scenario Reference Projekt Projekt Projekt Projekt Tværsnit 2+1 vej 2+1 vej Motorvej Motorvej Hastighedsbegrænsning 90 km/t 90 km/t 110 km/t 110 km/t Brugerbetaling 0 kr. 75 kr. 0 kr. 75 kr. Antal køretøjer, hverdagsdøgntrafik 2030 Fast forbindelse Fyn-Als Hvor kommer trafikken fra Bøjden-Fynshav færge Ny Lillebæltsbro/E Gl. Lillebæltsbro Rødby-Puttgarden Fly, tog og bus Ændret destination Ny-genereret trafik

19 TRAFIKAL ANALYSE AF EN FAST FORBINDELSE MELLEM FYN OG ALS MED LANDSTRAFIKMODELLEN 19 6 Aflastning af Lillebælt mm. En fast forbindelse mellem Fyn og Als aflaster den nye Lillebæltsbro og dele af motorvejsnettet på Fyn og i Sønderjylland mere eller mindre afhængig af niveauet for brugerbetalingen og afhængig af, om den faste forbindelse udføres som motortrafikvej (2+1 vej) eller som motorvej. Trafikken på Lillebæltsbroen og aflastningen af Lillebæltsbroen fremgår af Tabel 2 og Tabel 3 for de 4 projektscenarier som analyseret i detaljer i første fase. Lillebæltsbroen aflastes med henholdsvis , 4.700, og køretøjer pr. hverdagsdøgn svarende til 13%, 6%, 14% og 9% af trafikken i referencescenariet afhængig af standarden på den faste forbindelse og afhængig af brugerbetalingen. Trafikken og trængselen på udvalgte motorvejsstrækninger fremgår af Tabel 4 for projektscenariet med motorvej og med brugerbetaling. Med en fast forbindelse mellem Fyn og Als reduceres trafikken på Den Fynske Motorvej, på Lillebæltsbroen og på den Sønderjyske Motorvej med henholdsvis 4.000, og køretøjer pr. hverdagsdøgn. Trængselen på Lillebæltsbroen reduceres fra begyndende trængsel til ubetydelig trængsel. Trængselen på den Fynske Motorvej syd for Odense reduceres fra stor trængsel til begyndende trængsel. Tabel 4 Antal køretøjer pr. hverdagsdøgn i 2030 og trængsel for udvalgte strækninger i projektscenariet med motorvej og med brugerbetaling og i referencescenariet. Belastningsgrader/trængselsniveau er opgjort for 100. største time (fra 70 % begyndende trængsel, fra 80 % stor trængsel og fra 95 % kritisk trængsel Strækning Reference Projekt Forskel Belast. grad E20 Storebæltsforbindelsen; <43> - <44> % E20 Fynske Motorvej fx; <52> Odense SV - <53> Odense V % E20 Lillebæltsbroen; <58> Middelfart - <59> Fredericia S % E45 Sønderjyske Motorvej; <69> Haderslev S - <70> Aabenraa N % E45 Vejlefjordbroen; <60> Vejle N - <61> Vejle C %

20 20 TRAFIKAL ANALYSE AF EN FAST FORBINDELSE MELLEM FYN OG ALS MED LANDSTRAFIKMODELLEN 7 Følsomhedsberegninger Der er i anden fase gennemført følsomhedsberegninger med 3 alternativer takstniveauer. Formålet med følsomhedsberegninger er at undersøge, hvordan ændring i taksterne for at benytte den nye vejforbindelse har betydning for antallet af køretøjer, som forventes at benytte den nye faste forbindelse og at finde det takstniveau, som forventes at give den største indtægt fra brugerne. Tabel 5 Anvendte takster ved følsomhedsberegningerne, antal kr. (2010-prisniveau) Gennemsnitlig pris for personbiler 45 kr. 55 kr. 65 kr. 75 kr. Tabel 5 viser de takstscenarier, som er blevet benyttet ved følsomhedsberegningerne. De 75 kr. svarer til de hovedscenarier, som er beskrevet tidligere i rapporten. Alle takstscenarier har samme indbyrdes forhold mellem taksterne for de forskellige køretøjer og turformål, svarende til den takststruktur, som benyttes på Storebæltsforbindelsen. Personbil Pendler Erhverv Indkøb/Andet Ferie Varebil Erhverv Andet Lastbil Solo < 12 ton Solo > 12 ton Med påhæng Modulvogntog Rabat 8% 8% 8% 8% Alle følsomhedsberegninger er gennemført både for motortrafikvejsalternativet (2+1 vej, 90 km/t) og motorvejsalternativet (110 km/t).

21 TRAFIKAL ANALYSE AF EN FAST FORBINDELSE MELLEM FYN OG ALS MED LANDSTRAFIKMODELLEN 21 Figur 5 viser en sammenfatning af følsomhedsberegningerne. Blå prikker og streger viser resultater for motortrafikvejsalternativet (MTV), mens orange prikker og streger viser resultater for motorvejsalternativet (MV). De blå og orange cirkler viser antallet af køretøjer, som Landstrafikmodellen beregner vil benytte en ny Fyn-Als forbindelse ved de forskellige takstscenarier. Ved højere takst falder antallet af køretøjer. De stiplede kurver viser den forventede sammenhæng mellem takst og antal køretøjer. På baggrund af de beregnede trafikmængder ved følsomhedsberegningerne er den forventede indtægt fra brugerbetalingen beregnet med de aktuelle takster. Disse er vist med firkanter på figuren. Ved en gennemsnitlig personbilstakst på 55 kr. og med motorvej, viser figuren altså, at der vil være ca køretøjer, og at dette vil give en årlig indtægt på ca. 350 mio. kr. De fuldt optrukne streger viser en tilnærmet sammenhæng mellem takst og indtægt. Den blå linje viser således, at der for takster mellem 45 kr. og 75 kr. kun er små forskelle i indtægten, men at indtægten falder hurtigt, hvis taksten kommer under 40 kr. Toppunktet, der viser den optimale takst i forhold til den højeste indtægt, ligger både for motortrafikvej og for motorvej ved en takst på 60 kr. Specielt for motortrafikvej er det dog forbundet med nogen usikkerhed fordi kurven er meget flad på dette stykke. Figur 5 Sammenhæng mellem takst (gennemsnitlig personbil-takst i kr.), antal køretøjer pr. hverdagsdøgn og indtægt fra brugerbetaling (kr. pr. år, 2010-priser). Blå viser motortrafikvejsscenariet og orange viser motorvejsscenariet.

22 22 TRAFIKAL ANALYSE AF EN FAST FORBINDELSE MELLEM FYN OG ALS MED LANDSTRAFIKMODELLEN Konklusionen på følsomhedsanalyserne er, at Landstrafikmodellen er i stand til at beregne ændringer i antallet af køretøjer som følge af ændringer i taksterne i brugerbetalingen. Sammenhængen virker logisk, selvom der er svært at vurdere det absolutte niveau for antallet af køretøjer. Følsomhedsanalyserne viser også, at den tidligere valgte takst på 75 kr. for personbiler i gennemsnit er for høj i forhold til at få den størst mulige indtægt. Den optimale takst skønnes at være i nærheden af 60 kr.

23 TRAFIKAL ANALYSE AF EN FAST FORBINDELSE MELLEM FYN OG ALS MED LANDSTRAFIKMODELLEN 23 8 Brugerfinansiering Indtægterne fra brugerbetalingen er genberegnet på grundlag af de nye trafikprognoser som beskrevet ovenfor i afsnit 7, idet der er forudsat en brugerbetaling på 60 kr. pr. personbil. Fordelingen af trafikken og brugerbetalingen over perioden fra åbningsåret og fremefter er baseret på Landstrafikmodellens vækst som anvendt i den finansielle analyse af Kattegatforbindelsen. Brugerindtægterne bygger på dataudtræk fra Landstrafikmodellen omkring det optimum, hvor de samlede indtægter topper: Gennemsnitlig personbilstakst på 60 kr. Gennemsnitlig antal brugere på og køretøjer/hverdagsdøgn for hhv. motortrafik- og motorvej. I sammenligning med 2011-analysen er kalkulationsrenten øget til 5 pct. (nominelt), mens tidhorisonten er udvidet fra 30 til 40 år. Disse antagelser svarer til den finansielle analyse af Kattegatforbindelsen. 2 Anlæg-, drift- og vedligeholdsomkostninger er uændrede fra 2011-studiet. Analysen viser, at en fast Fyn-Als forbindelse kan delfinansieres med brugerbetaling. Det vil være muligt at finansiere % af de samlede omkostninger til anlæg, drift og vedligehold over en 40-årig periode ved brugerbetaling på 60 kr. pr. personbil. Som vist i Tabel 6 er der forskel i brugerfinansieringsandelen mellem de to anlægsscenarier, da brugerindtægterne ved motorvejsløsningen ikke øges i samme grad som anlægs- og driftsomkostninger, når man sammenligner med motortrafikvejsløsningen. Nettonutidsværdien er ligeledes forskellig scenarierne imellem. 2 Transportministeriet (2015): Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse: Baggrundsnotat om trafikale beregninger og brugerfinansieringsanalyse

24 24 TRAFIKAL ANALYSE AF EN FAST FORBINDELSE MELLEM FYN OG ALS MED LANDSTRAFIKMODELLEN Tabel 6: Resultater af brugerfinansieringsanalysen Nutidsværdi 2016, mio. DKK Anlægsscenarie 1 (motortrafikvej) Takst 60 kr. Anlægsscenarie 2 (motorvej) Takst 60 kr. Anlæg Drift og vedligehold Brugerbetaling I alt Indtægter i % af omkostninger 45,2% 35,9% Den resterende del af anlæg-, drifts- og vedligeholdsomkostningen skal finansieres af andre kilder, eksempelvis som en stor betaling ved anlæggets gennemførelse fra de offentlige kasser. Den betaling skal sikre, at der er balance mellem omkostninger og indtægter. Det vil sige, at det offentlige bidrag skal være på hhv. 6,5 eller 14,3 mia. kr., hvilket omregnet til årlige bidrag svarer til hhv. 380 og 834 mio. kr. Anlægsscenarie 1 (motortrafikvej) er i dette mere attraktiv end anlægsscenarie 2 (motorvej), da den kræver lavest bidrag i kr. og øre og brugerne samtidig er i stand til at løfte den højeste del af finansieringen.

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014 Storstrømsbroen Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse Teknisk beskrivelse - 2014 SEPTEMBER 2014 VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN, VVM - UNDERSØGELSE VEJTRAFIKALE VURDERINGER, 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT VEJDIREKTORATET FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Basis 2014

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard Henrik Juul Nielsen

Læs mere

Landstrafikmodellens anvendelse

Landstrafikmodellens anvendelse Landstrafikmodellens anvendelse Landstrafikmodellen set fra Jylland Onsdag d. 30. maj 2012 Fra Landstrafikmodel til beslutningsgrundlag Lands- trafikmodel Basis- fremskrivning Scenario- fremskrivning 2

Læs mere

Status for analyser af forbindelserne mellem Østog Vestdanmark. Thomas Jørgensen, Transportministeriet

Status for analyser af forbindelserne mellem Østog Vestdanmark. Thomas Jørgensen, Transportministeriet Status for analyser af forbindelserne mellem Østog Vestdanmark Thomas Jørgensen, Trafikken mellem Øst- og Vestdanmark Fordobling af trafikken mellem Jylland/Fyn og Sjælland siden 1990 Storebæltsforbindelsen,

Læs mere

Transportudvalget Folketinget

Transportudvalget Folketinget har i brev af 17. december 2013 stillet min forgænger Spørgsmål nr. 222: Ministeren bedes bekræfte, at konklusionerne i ministeriets resume af Vejdirektoratets rapport om Midtjysk Motorvejskorridor, vedrørende

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder

Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard Henrik Juul Nielsen

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Trekantområdet Danmark Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trekantområdet Danmark Supplerende

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard Henrik Juul Nielsen

Læs mere

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Indhold Resume Referat fra byrådsmøde inkl. sagsfremstilling. Bilag til byrådsmøde s. 1 s. 2 s. 7 Resume: Løjt Kirkeby får ikke en omfartsvej Borgere på Løjt Land har

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen - binder Syddanmark sammen -1- AlsFynBroen i tal Afstand: 11 km kyst-til-kyst Trafik: Op til 17.100 biler i døgnet ved broafgift på 60 kr. Sparet rejsetid: 30 minutter mellem Odense og Hamburg

Læs mere

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 190 Offentligt Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Vi har kun kort vurderet Femern A/S rentabilitetsberegninger og ønsker her at fremhæve et par

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om trafikale beregninger og brugerfinansieringsanalyse

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om trafikale beregninger og brugerfinansieringsanalyse Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om trafikale beregninger og brugerfinansieringsanalyse Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for trafikmodelberegninger...

Læs mere

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Kattegatkomitéen Kattegatkomitéen blev etableret i oktober 2008, på initiativ af regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), formand for Kommunekontaktrådet

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 9. marts 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson;

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013. Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder

Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013. Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mål: Etablering af en fast forbindelse mellem Als og Fyn

Læs mere

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet.

Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Trafikal og samfundsøkonomisk vurdering af motorvejsprojekter i hovedstadsområdet. Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet. Vejdirektoratet gennemførte med bistand fra konsulentfirmaerne COWI,

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

TRAFIK TIL LOKALPLANOMRÅDE 88 OG 89 BASERET PÅ FORELIGGENDE DATA INDHOLD. 1 Indledning og forudsætninger. 1 Indledning og forudsætninger 1

TRAFIK TIL LOKALPLANOMRÅDE 88 OG 89 BASERET PÅ FORELIGGENDE DATA INDHOLD. 1 Indledning og forudsætninger. 1 Indledning og forudsætninger 1 AABENRAA KOMMUNE TRAFIK TIL LOKALPLANOMRÅDE 88 OG 89 BASERET PÅ FORELIGGENDE DATA ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV - Samfundsøkonomisk analyse Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk 1 Metode Vurderingen

Læs mere

MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO

MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO DECEMBER 2015 MARIAGERFJORD KOMMUNE MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Hærvejsmotorvejen: Aktuel planlægning og trafikudvikling J.P. Group, Viborg 5. december 2016

Hærvejsmotorvejen: Aktuel planlægning og trafikudvikling J.P. Group, Viborg 5. december 2016 Hærvejsmotorvejen: Aktuel planlægning og trafikudvikling J.P. Group, Viborg 5. december 2016 Skagen Hvorfor en Hærvejsmotorvej? Hirtshals Frederikshavn Hanstholm Logik og sund fornuft Timing det haster!

Læs mere

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Danmarks overordnede infrastruktur 2012 Side 2 Danmarks overordnede infrastruktur 2020 Korridor B : Øresund-Femern Timemodellens

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 306 Offentligt Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 For Hansestadt Rostock Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg Stadt

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND FREDERIKSSUND, HALSNÆS, GRIBSKOV, HILLERØD, FREDENSBORG OG HELSINGØR KOMMUNER INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Valg af trafikmodel hvorfor FTC?

Valg af trafikmodel hvorfor FTC? Trafikprognosen Valg af trafikmodel hvorfor FTC? Landstrafikmodellen: ikke opdateret med den internationale trafik, men data fra LTM indgår i FTC-prognosen. Trans-Tools modellen: Ikke tilpasset korridoren.

Læs mere

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3 FREDERIKSSUND KOMMUNE FREDERIKSSUND IDRÆTSBY MODELBEREGNINGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Trafik til

Læs mere

Notat. Priselasticiteter på Storebælt

Notat. Priselasticiteter på Storebælt Notat Priselasticiteter på Til: Fra: Transport- og Bygningsministeriet DTU Transport og A/S Dato: 10. Maj 2016. Sammenfatning En beregning med den nuværende version af Landstrafikmodellen (LTM vers. 1.1)

Læs mere

Statusnotat vedrørende Fyn-Als-forbindelsen

Statusnotat vedrørende Fyn-Als-forbindelsen Statusnotat vedrørende Fyn-Als-forbindelsen Overblik over beslutninger og aktiviteter siden 2011 COWIs screeningrapport i 2011 samfundsøkonomisk rentabel forbindelse, men med behov for offentlige tilskud

Læs mere

Oplæg Vesthimmerland den 15. maj 2017

Oplæg Vesthimmerland den 15. maj 2017 Oplæg Vesthimmerland den 15. maj 2017 Motorvejsmafia uden mafiametoder Meget åbent og transparent arbejde Stærkt fokus på saglige og seriøse input Høj troværdighed i analyser og argumenter Politiske og

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Opdateret April 2015 Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard

Læs mere

KATTEGAT-FORBINDELSEN DEN STRATEGISKE ANALYSE HVAD NU HVIS? V. DIVISIONSDIREKTØR, TRANSPORT JENS EGDAL

KATTEGAT-FORBINDELSEN DEN STRATEGISKE ANALYSE HVAD NU HVIS? V. DIVISIONSDIREKTØR, TRANSPORT JENS EGDAL KATTEGAT-FORBINDELSEN DEN STRATEGISKE ANALYSE HVAD NU HVIS? V. DIVISIONSDIREKTØR, TRANSPORT JENS EGDAL BAGGRUND OG INDHOLD Kattegat-komitéen spørger: Transport- og Bygningsministeriets strategiske analyse

Læs mere

TEKNISK BAGGRUNDSNOTAT FØLSOMHEDSBEREGNING AF KATTEGAT-FORBINDELSEN

TEKNISK BAGGRUNDSNOTAT FØLSOMHEDSBEREGNING AF KATTEGAT-FORBINDELSEN Til Kattegat-Komiteen Dato Juni 2016 TEKNISK BAGGRUNDSNOTAT FØLSOMHEDSBEREGNING AF KATTEGAT-FORBINDELSEN TEKNISK BAGGRUNDSNOTAT FØLSOMHEDSBEREGNING AF KATTEGAT-FORBINDELSEN Revision 2 Dato 2016-06-30 Udarbejdet

Læs mere

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik

Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Den samfundsøkonomiske værdi af kollektiv trafik Ole Kveiborg, COWI Lise Bjørg Pedersen, DI Transport, Dansk Kollektiv Trafik 1 Formål DI Transport har bedt COWI gennemføre en analyse af: Betydning for

Læs mere

En fast Kattegatforbindelse

En fast Kattegatforbindelse En fast Kattegatforbindelse Jens Kampmann formand for Kattegatkomitéen besøg os på www.metropol-danmark.dk Kattegatkomitéen Etableret i oktober 2008 Formål: Synliggøre, udbrede og videreudvikle visionen

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Rapport Transportministeriet Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Oversigt 5 2.1 Indledning 5 2.2 Resultater 5 2.3 Struktur i rapporten

Læs mere

1. Indledning. 2. Linjeføring

1. Indledning. 2. Linjeføring NOTAT Projekt Analyse af Vestvejen i Sønderjylland Kunde Tønder Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-09-07 Til Fra Svend Erik Møller, Tønder Kommune Jens Egdal, Jørn Therkelsen og Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning

Læs mere

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark Niels Græsbøll Olesen Trekantområdet Danmark Gennemførte analyser - i samarbejde med Hærvejsmotorvejskomiteen Trafikal analyse på baggrund af NIRAS rapport Trafikal opemering af linjeføringer og samfundsøkonomisk

Læs mere

MODELLER FOR ETABLERING AF EN NY FJORDFORBINDELSE OVER ROSKILDE FJORD VED FREDERIKSSUND

MODELLER FOR ETABLERING AF EN NY FJORDFORBINDELSE OVER ROSKILDE FJORD VED FREDERIKSSUND MODELLER FOR ETABLERING AF EN NY FJORDFORBINDELSE OVER ROSKILDE FJORD VED FREDERIKSSUND STATUSKONFERENCE OM DE STRATEGISKE ANALYSER - 26. NOVEMBER 2012 V. VEJDIREKTØR PER JACOBSEN DISPOSITION Baggrund

Læs mere

Midtjysk motorvej. Strategisk analyse - genberegninger med Landstrafikmodellen. Rapport STRATEGISKE ANALYSER

Midtjysk motorvej. Strategisk analyse - genberegninger med Landstrafikmodellen. Rapport STRATEGISKE ANALYSER Midtjysk motorvej Strategisk analyse - genberegninger med Landstrafikmodellen Rapport 555-2016 STRATEGISKE ANALYSER Midtjysk motorvejskorridor Strategisk analyse - genberegninger med Landstrafikmodellen

Læs mere

TRAFIKBEREGNINGER I FORBINDELSE MED VEJPLAN 2012 INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis

TRAFIKBEREGNINGER I FORBINDELSE MED VEJPLAN 2012 INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis HORSENS KOMMUNE TRAFIKBEREGNINGER I FORBINDELSE MED VEJPLAN 2012 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DOKUMENTATION AF TRAFIKMODELBEREGNINGER

Læs mere

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh Nærværende notat indeholder

Læs mere

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2 SILKEBORG KOMMUNE TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Trafik-, Bygge- og Boligministeriet, Tyskland Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling Sammenfatningsrapport Maj 2003

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Udarbejdet af Femern Bælt A/S. for. Transportministeriet. Finansiel analyse

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Udarbejdet af Femern Bælt A/S. for. Transportministeriet. Finansiel analyse FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Udarbejdet af Femern Bælt A/S for Transportministeriet Finansiel analyse September 2008 FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Finansiel analyse September 2008 Transportministeriet

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

EN FAST KATTEGATFORBINDELSE - FORELØBIGE TRAFIKBEREGNINGER MED LANDSTRAFIKMODELLEN

EN FAST KATTEGATFORBINDELSE - FORELØBIGE TRAFIKBEREGNINGER MED LANDSTRAFIKMODELLEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. december 2013 EN FAST KATTEGATFORBINDELSE - FORELØBIGE TRAFIKBEREGNINGER MED LANDSTRAFIKMODELLEN Med dette notat afrapporteres de trafikmodelberegninger vedr.

Læs mere

ANLÆGSVURDERINGER FOR ALS-FYN FORBINDELSEN

ANLÆGSVURDERINGER FOR ALS-FYN FORBINDELSEN SØNDERBORG & FAABORG-MIDTFYN KOMMUNER ANLÆGSVURDERINGER FOR ALS-FYN FORBINDELSEN ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A097842

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 1 Indledning Dette notat dokumenterer de gennemførte trafikmodelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af etablering af en henholdsvis

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring. Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring. Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring Tillægsnotat - udkast COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Landstrafikmodellen betydning af centrale forudsætninger Camilla Riff Brems, DTU Transport

Landstrafikmodellen betydning af centrale forudsætninger Camilla Riff Brems, DTU Transport Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Analyse af den økonomiske og trafikale betydning af en fast forbindelse mellem Fyn og Als

Analyse af den økonomiske og trafikale betydning af en fast forbindelse mellem Fyn og Als COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Region Syddanmark Analyse af den økonomiske og trafikale betydning af en fast forbindelse mellem Fyn og Als

Læs mere

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE KOLDING KOMMUNE SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE RESUMÉ AF FORUNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Kolding Kommune har gennemført

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Undersøgelse af alternativ linjeføring ved DTU Beslutningsgrundlag for en letbane i Ring 3

Undersøgelse af alternativ linjeføring ved DTU Beslutningsgrundlag for en letbane i Ring 3 Ringby - Letbanesamarbejdet v/metroselskabet Undersøgelse af alternativ linjeføring ved DTU Beslutningsgrundlag for en letbane i Ring 3 15.november 2012 1 Undersøgte linjeføringer Efter aftale af 22. juni

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK SCREENING AF ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning. 1.1 Baggrund

SAMFUNDSØKONOMISK SCREENING AF ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning. 1.1 Baggrund TRANSPORTMINISTERIET SAMFUNDSØKONOMISK SCREENING AF ØSTLIG RINGVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Sammenfatning 1 1.1 Baggrund

Læs mere

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2 DANSKE HAVNE SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Metode

Læs mere

FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1.

FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1. TRANSPORTMINISTERIET FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk FINANSIEL ANALYSE INDHOLD 1 Sammenfatning

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk

Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk Fast HH forbindelse Sund og Bælt modellen stats eller markedstilgang? Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk 1 Spørgsmål Kan en fast HH forbindelse bruger finansieres? Med en

Læs mere

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Statuskonference for strategiske analyser - 26. november 2012 Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Kaj V. Holm Finansdirektør, Sund & Bælt Holding A/S Agenda Beskrivelse af statsgarantimodellen

Læs mere

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Sammenhæng mellem hastighed og trafikmængde Stor uforudsigelighed Baggrundsfigur; Kilde Vejdirektoratet og Christian Overgaard Hansen

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi Annette Christensen, Specialkonsulent, Trafikministeriet Henning L. Kristensen, Chefkonsulent, Carl Bro Peter Bønløkke, Stud.scient.pol., Trafikministeriet

Læs mere

Landstrafikmodellen set fra Jylland. Onsdag d. 30. maj 2012

Landstrafikmodellen set fra Jylland. Onsdag d. 30. maj 2012 Landstrafikmodellen set fra Jylland Onsdag d. 30. maj 2012 Program Introduktion Rammer, versioner, eksempler på anvendelse Datagrundlag Fra dataindsamling til rejsemønstre Pause Modellens struktur Hovedkomponenterne

Læs mere

Bilag 1: Sammenligning af Lillebælt-alternativer

Bilag 1: Sammenligning af Lillebælt-alternativer 29. september 2011 Bilag 1: Sammenligning af Lillebælt-er Resume Dette notat indeholder en sammenligning af de 4 er for mere vejkapacitet over Lillebælt, som Transportministeriet har peget på i den screeningsrapport,

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 7. oktober 2012 CAB En definition af trængsel skal sikre en ensartet forståelse af, hvad der menes med trængsel, hvad enten

Læs mere

LILLEBÆLT - NY BANE OG VEJFORBINDELSE

LILLEBÆLT - NY BANE OG VEJFORBINDELSE STRATEGISKE ANALYSER LILLEBÆLT - NY BANE OG VEJFORBINDELSE >>> STRATEGISK ANALYSE RAPPORT 464-2013 LILLEBÆLT - NY BANE- OG VEJFORBINDELSE >>> STRATEGISK ANALYSE Rapport 464-2013 FORFATTERE: Vejdirektoratet

Læs mere

TAL EXTRA SYDDANMARK I. Trafikale konsekvenser BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL EXTRA SYDDANMARK I. Trafikale konsekvenser BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK EXTRA Trafikale konsekvenser Det bliver surt at være syddansker, hvis støtterne bag en fast forbindelse over Kattegat får magt, som de har agt.

Læs mere

Notat. Analyse af Femern-prognose baseret på fejlfortolkninger

Notat. Analyse af Femern-prognose baseret på fejlfortolkninger Notat Januar 2015 Analyse af Femern-prognose baseret på fejlfortolkninger Knud Erik Andersen har i januar 2015 publiceret endnu en debatbog om Femern-projektet - Analyse af nye trafikprognoser for Femern-forbindelsen,

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Førerløse bilers effekt på afkast af investeringer i infrastruktur

Førerløse bilers effekt på afkast af investeringer i infrastruktur Førerløse bilers effekt på afkast af investeringer i infrastruktur Februar 2017 Hovedkonklusioner Der er ikke tradition for at indregne forventede teknologiske fremskridt, når der foretages cost-benefitanalyser.

Læs mere

Svar på kritik af den samfundsøkonomiske analyse af en fast Femern Bælt-forbindelse

Svar på kritik af den samfundsøkonomiske analyse af en fast Femern Bælt-forbindelse Svar på kritik af den samfundsøkonomiske analyse af en fast Femern Bælt-forbindelse Transportministeriet 1 Indledning, baggrund og konklusion Forfattere: Kristian Kolstrup og Thomas Odgaard Dato: 27.03.2015

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse IBU: Infrastruktur og byudvikling i Øresund IBU Øresund er et dansk-svensk samarbejde med 28 deltagende kommuner, regioner og myndigheder og har et budget på 28-29

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1 FORBRUGERRÅDET TÆNK SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

23. november 2015 Femernforbindelsens økonomi

23. november 2015 Femernforbindelsens økonomi 23. november 2015 Femernforbindelsens økonomi Femern A/S Aftale mellem Danmark og Tyskland fra 2008 som grundlag for Femernprojektets økonomiske model Claus Baunkjær 2 Teknisk grundlag: Sænketunnel med

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 328 Offentligt Dato 9. februar 2015 Sagsbehandler Jakob Fryd og Jens Foller Mail JAF@vd.dk/JFO@vd.dk Telefon Dokument 15/00993-1 Side 1/7

Læs mere

Forholdene vedr. vejtrafikken. - Fagnotat. Handlemuligheder vedrørende Storstrømsbroen

Forholdene vedr. vejtrafikken. - Fagnotat. Handlemuligheder vedrørende Storstrømsbroen Forholdene vedr. vejtrafikken - Fagnotat Handlemuligheder vedrørende Storstrømsbroen Storstrømsbroen ISBN: 978-87-7126-137-0 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, Transportministeriet

De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, Transportministeriet De Strategiske Analyser hvad bliver kravene til Danmarks fremtidige infrastruktur? Kontorchef Thomas Jørgensen, De strategiske analyser formål og status - Hvad sagde kommissorierne? - Aktuel status for

Læs mere