FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Udarbejdet af Femern Bælt A/S. for. Transportministeriet. Finansiel analyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Udarbejdet af Femern Bælt A/S. for. Transportministeriet. Finansiel analyse"

Transkript

1 FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Udarbejdet af Femern Bælt A/S for Transportministeriet Finansiel analyse September 2008

2

3 FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Finansiel analyse September 2008 Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 DK-1220 København K Tel Støttet af: Europa-Kommissionen

4

5 FORORD Nærværende rapport er udarbejdet af Femern Bælt A/S for Transportministeriet. Udarbejdelsen af rapporten er støttet af Europa-Kommissionen via det såkaldte TEN-T program. Transportministeriet, september 2008

6

7 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INTRODUKTION RESUMÉ BAGGRUND OG FORMÅL ANLÆGSOMKOSTNINGER TRAFIK TAKSTER, JERNBANEBETALING OG FORVENTEDE INDTÆGTER DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDSOMKOSTNINGER ØVRIGE FINANSIELLE FORUDSÆTNINGER RESULTAT AF BEREGNINGERNE FØLSOMHEDSBEREGNINGER KONKLUSION...23 Bilag 1: Generelle forudsætninger i de finansielle beregninger...24 Bilag 2: Realrenteforudsætninger...25 REFERENCELISTE...27 I

8 INTRODUKTION Den 29. juni 2007 blev der indgået en politisk aftale mellem Danmark og Tyskland om at etablere en fast forbindelse over Femern Bælt. Aftalen indebærer blandt andet, at kyst til kyst-forbindelsen vil komme til at bestå af en elektrificeret dobbeltsporet jernbane og en firesporet motorvej at den foretrukne løsning er en skråstagsbro at det er målet at åbne den faste forbindelse over Femern Bælt for trafik i 2018 at kyst til kyst-forbindelsen ejes af Danmark, finansieres med lån med dansk statsgaranti og betales af brugerne at Danmark vil være eneansvarlig for udbygning og finansiering af de danske landanlæg at Danmark forbeholder sig muligheden for at finansiere udbygningen af de danske landanlæg via indtægterne fra kyst til kyst-forbindelsen at udbygningen af de danske landanlæg skal være færdig senest ved åbning af kyst til kyst-forbindelsen at Tyskland vil være eneansvarlig for udbygning og finansiering af de tyske landanlæg at udbygningen af de tyske vejanlæg i tilslutning til den faste forbindelse over Femern Bælt og elektrificering af den eksisterende jernbanestrækning Lübeck Puttgarden er færdig senest ved åbning af kyst til kyst-forbindelsen at Tyskland forpligter sig til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre tilstrækkelig jernbanekapacitet på den enkeltsporede jernbane mellem Bad Schwartau og Puttgarden senest ved åbningen af kyst til kyst-forbindelsen og opgradere denne strækning til elektrificeret dobbeltspor senest syv år efter åbningen af kyst til kyst-forbindelsen. 2

9 Danmark har endvidere forpligtet sig til at udbygge de danske landanlæg i tilslutning til kyst til kyst-forbindelsen og forbeholder sig muligheden for at finansiere udbygningen af de danske landanlæg via udbytte fra projektselskabet. I denne rapport gives resultaterne af en opdateret finansiel analyse af Femern Bæltforbindelsen på baggrund af den politiske aftale af 29. juni Analysen er baseret på den finansielle analyse, Finansiel analyse, der blev offentliggjort af Trafikministeriet i juni Det skal understreges, at der i denne rapport alene er tale om et sæt finansielle antagelser mv. på grundlag af den politiske aftale af 29. juni Den endelige beslutning om forbindelsens nærmere organisering, finansiering og takstfastsættelse mv. beror i sagens natur på politiske beslutninger. 3

10 1. RESUMÉ I forhold til den finansielle analyse fra juni 2004 er forudsætningerne i de nye, finansielle analyser ændret på følgende punkter: Åbningsåret er ændret fra 2015 til Ejeren foretager kapitalindskud på 500 mio. kr. TEN-støtten antages for kyst til kyst-forbindelsen at udgøre 10 % af anlægsomkostningerne og 50 % af omkostninger til forundersøgelser mod tidligere 10 % for alle omkostninger. Det svarer til, at antagelsen om den forudsatte TENstøtte til projektet samlet set er ændret fra 10 % til 11 %. Projektselskabet betaler en garantipræmie på 0,15 % af den til enhver tid garanterede gæld mod tidligere låneetableringsomkostninger på 1,5 % af lånene. Med virkning fra januar 2007 er momssatsen i Tyskland ændret fra 16 % til 19 %. En ny gennemgang af de gældende momsregler viser, at der ikke skal opkræves moms i den eksklusive økonomiske zone EØZ (8 km), som er etableret i midten af Femern Bælt. Disse to ændringer af forudsætningerne fører til en gennemsnitlig momssats for hele passagen af Femern Bælt på 15,2 %, hvor den i de tidligere beregninger var beregnet til 20,5 %. Det forudsættes, at der betales udbytte fra selskabet bag kyst til kyst-forbindelsen til ejeren (den danske stat) i en størrelsesorden, der gør det muligt at finansiere udbygningen af de danske landanlæg. Udgiften til udbygning af de danske landanlæg i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen er foreløbig opgjort til ca. 7,2 mia. kr. (2008-priser). Den foreløbige opgørelse er foretaget, inden der er gennemført VVM-undersøgelser og er derfor behæftet med usikkerhed. Den forudsatte betaling fra jernbanen er nedjusteret fra 430 mio. kr. til 350 mio. kr. årligt som følge af blandt andet ændrede infrastrukturafgifter i Danmark og Tyskland siden seneste beregning i Selskabsskatteprocenten er ændret til 25 % (den aktuelle danske) mod tidligere et gennemsnit på 34 % af den danske og tyske selskabsskat. 4

11 Denne analyse er alene gennemført for den i den politiske aftale foretrukne tekniske løsning, dvs. en skråstagsbro med en firesporet motorvej og to jernbanespor. Projektet finansieres ved, at projektselskabet optager lån på det internationale lånemarked med garanti stillet af den danske stat, dvs. en statsgarantimodel, som det kendes fra finansieringen af Storebæltsforbindelsen og Øresundsbron. Analysen viser, at gælden i kyst til kyst-forbindelsen over Femern Bælt kan forventes at være tilbagebetalt på ca. 23 år. Hvis de danske landanlæg finansieres via udbyttebetaling fra kyst til kyst-forbindelsen, kan kyst til kyst-forbindelsen forventes at være gældfri efter ca. 26 år. De danske landanlæg kan forventes at være gældfri ca. 30 år efter åbning, dvs. ca. 4 år efter at kyst til kyst-forbindelsen er blevet gældfri. De ovenfor nævnte ændringer i forudsætningerne medfører nedenstående ændringer i den forventede tilbagebetalingstid for Femern Bælt-forbindelsen. Tabel 1.1. Ændringer i den forventede tilbagebetalingstid for Femern Bælt-forbindelsen År Finansiel beregning 2004 af kyst til kystforbindelsen Ændring i forhold til analysen Forventet tilbagebetalingstid Åbningsår TEN-støtte Statens kapitalindskud <-1 23 Ændrede finansomkostninger - 23 Ændrede momsforudsætninger Ændret jernbanebetaling Ændret selskabsskattesats <-1 23 Finansiel beregning 2008 af kyst til kystforbindelsen Forudsat udbytte til finansiering af danske landanlæg Den danske del af Femern Bælt-projektet Kyst til kyst-forbindelsen Danske landanlæg Effekterne af de enkelte ændringer i forudsætningerne er i tabel 1.1 beregnet i den anførte rækkefølge. De kan ikke betragtes som partielle effekter i forhold til

12 beregningerne. Det betyder, at den samlede ændring i tilbagebetalingstiden er uændret uanset rækkefølgen af forudsætningerne, men den enkelte forudsætningsændring kan have en anden effekt, såfremt den er placeret anderledes i rækkefølgen. Af tabel 1.1 ses den mest betydningsfulde ændring for den forventede tilbagebetalingstid for kyst til kyst-forbindelsen at være, at økonomien tilrettelægges, så udbygningen af de danske landanlæg eventuelt kan finansieres via indtægter fra kyst til kystforbindelsen. Det medfører i sig selv, at tilbagebetalingstiden for kyst til kyst-forbindelsen forlænges med ca. 3 år fra ca. 23 år til ca. 26 år. For så vidt angår de øvrige forudsætningsændringer, medfører den lidt forhøjede støtte fra EU s TEN-program, det ændrede åbningsår fra 2015 til 2018 samt ændrede forudsætninger omkring moms hver især en reduktion af den forventede tilbagebetalingstid med ca. 1 år, hvor reduktionen i jernbanebetalingen forøger tilbagebetalingstiden med ca. 1 år. De øvrige faktorer synes kun at have mindre effekt på den forventede tilbagebetalingstid. Med henblik på at vurdere projektets økonomiske robusthed over for ændringer i de centrale parametre er der foretaget en række følsomhedsberegninger. Følsomhedsberegningerne viser, at projektet er ganske robust over for ændringer i de centrale parametre. Alt i alt viser følsomhedsberegningerne, at det samlede projekt har en robust økonomi. 2. BAGGRUND OG FORMÅL På baggrund af den politiske aftale af 29. juni 2007 om etablering af en fast forbindelse over Femern Bælt er der foretaget nye finansielle beregninger af projektet. Beregningerne er foretaget på grundlag af den finansielle analyse af projektet, der blev offentliggjort i juni 2004, med følgende ændringer: Åbningsåret er ændret fra 2015 til 2018, så det svarer til den politiske aftale af 29. juni Ejeren foretager kapitalindskud. Kapitalindskuddet er fastsat til 500 mio. kr. TEN-støtten antages for kyst til kyst-forbindelsen at udgøre 10 % af anlægsomkostningerne og 50 % af omkostninger til forundersøgelser mod tidligere 10 % for alle omkostninger. Det svarer til, at antagelsen om den forudsatte TENstøtte til projektet samlet set er ændret fra 10 % til 11 %. 6

13 Projektselskabet betaler en garantipræmie til den danske stat på 0,15 % af den til enhver tid garanterede gæld mod tidligere låneetableringsomkostninger på 1,5 % af hovedstolen. Med virkning fra januar 2007 er momssatsen i Tyskland ændret fra 16 % til 19 %. En ny gennemgang af de gældende momsregler viser, at der ikke skal opkræves moms i den eksklusive økonomiske zone EØZ (8 km), som er etableret i midten af Femern Bælt. Disse to ændringer af forudsætningerne fører til en gennemsnitlig momssats for hele passagen af Femern Bælt på 15,2 %, hvor den i de tidligere beregninger var forudsat til 20,5 %. Det forudsættes, at der betales udbytte fra selskabet bag kyst til kyst-forbindelsen til ejeren (den danske stat) i en størrelsesorden, der gør det muligt at finansiere udbygningen af de danske landanlæg. Udgiften til udbygning af de danske landanlæg i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen er foreløbig opgjort til ca. 7,2 mia. kr. (2008-priser). Den foreløbige opgørelse er foretaget, inden der er gennemført VVM-undersøgelser. Overslaget er derfor behæftet med usikkerhed. Den forudsatte betaling fra jernbanen er nedjusteret fra 430 mio. kr. til 350 mio. kr. årligt som følge af blandt andet ændrede infrastrukturafgifter i Danmark og Tyskland siden seneste beregning i Selskabsskattesatsen er ændret til 25 % (den aktuelle danske) mod tidligere et gennemsnit af den danske og tyske selskabsskat på 34 %. Beregningen af støtten fra EU s TEN-program er blevet detaljeret således, at det mere præcist afspejler de gældende støtteregler, der giver op til 50 % støtte til forundersøgelser. Forudsætningen om 10 % støtte til selve anlægsarbejdet er fastholdt. Siden 2004 er der vedtaget nye regler for tildeling af TEN-støtte fra Europa-Kommissionen. Ændringerne indebærer, at prioritetsprojekter (Femern Bælt projektet er et prioritetsprojekt), der krydser nationale grænser og naturlige barrierer, kan opnå en støtte på op til 30 % af anlægsomkostningerne. Jernbane- og vejanlæg, der indgår som en del af det transeuropæiske transportnetværk, og som er prioritetsprojekter, kan opnå op til 20 % støtte, mens øvrige jernbane- og vejanlæg kan opnå op til 10 % i støtte. Da jernbaneforbindelsen via Femern Bælt indgår som et prioritetsprojekt i det transeuropæiske transportnetværk, kan udbygningen af jernbanelandanlæggene i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen få op til 20 % støtte fra EU s TEN-program, mens udbyg- 7

14 ningen af vejlandanlæggene i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen kan få op til 10 % TEN-støtte. I november 2007 meddelte Europa-Kommissionen, at kyst til kyst-forbindelsen over Femern Bælt tildeles en støtte på mio. kr. i perioden , svarende til ca. 25 pct. af de forventede udgifter i perioden. De i denne analyse anvendte forudsætninger er således forsigtige antagelser om den samlede støtte. Femern Bælt-forbindelsen bliver ejet af Danmark via et dansk statsligt ejet selskab. Dette selskab finansierer investeringen i kyst til kyst-forbindelsen ved optagelse af lån på de internationale kapitalmarkeder. Den danske stat stiller som ejer garanti for de lån, som selskabet optager til finansiering af udgifterne. Herved vil selskabet kunne finansiere anlægsudgiften til kyst til kyst-forbindelsen til lave renteudgifter, svarende til den rente den danske stat ville kunne låne til. Analyserne er alene gennemført for en skråstagsbro med en firesporet motorvej og 2 jernbanespor baseret på finansiering ved hjælp af statsgaranterede lån optaget på det internationale lånemarked; altså en statsgarantimodel, som det kendes fra Storebæltsforbindelsen og Øresundsbron. Som udgangspunkt betales en årlig garantipræmie til staten for lånegarantien. Garantipræmien er 0,15 % af restgælden. Med virkning fra januar 2007 er momssatsen i Tyskland ændret fra 16 % til 19 %. I henhold til de gældende momsregler skal der ikke opkræves moms i den eksklusive økonomiske zone EØZ (8 km), som er etableret i midten af Femern Bælt. Disse to ændringer af forudsætningerne fører til en gennemsnitlig momssats for hele passagen af Femern Bælt på 15,2 %, hvor den i de tidligere beregninger var beregnet til 20,5 %. For personbiler, der transporteres på færger, er færgebilletten ikke pålagt moms, mens taksten for personbiler, der passerer en fast forbindelse, er pålagt moms. Da det forudsættes, at prisen for brugerne af Femern Bælt-forbindelsen svarer til den pristalsregulerede takst på færgeoverfarten Rødby Puttgarden i 2007, indgår overfartsprisen fratrukket den gældende momssats (kun relevant for personbiler) i de finansielle beregninger. Da den gennemsnitlige momssats er faldet, betyder det samlet set en mindre stigning i indtægten til kyst til kyst-forbindelsen. I dette tilfælde betyder det, at projektselskabet får en indtægt, der er omkring 19 kr. højere pr. personbil, (svarende til godt 6 %) end tidligere forudsat. Samlet set medfører ændrede momsforudsætninger en reduktion i tilbagebetalingstiden på ca. 1 år. 8

15 Beregningsmæssigt forudsættes det, at der udbetales udbytte fra projektselskabet til ejeren (dvs. den danske stat) fra det tidspunkt, hvor selskabets egenkapital er retableret. Som følge af renteudgifter i byggeperioden vil selskabet have en negativ egenkapital, når kyst til kyst-forbindelsen åbner. Der vil derfor gå nogle år, før egenkapitalen på godt 500 mio. kr. er retableret. Det er forudsat, at projektselskabet udbetaler en tredjedel af det regnskabsmæssige overskud til ejer i form af udbytte. Det svarer til den model, der anvendes på Øresund. Tilbagebetalingstiden for landanlæggene fremkommer beregningsteknisk som det tidspunkt, hvor nutidsværdien af udbyttebetalingerne beløber sig til 7,2 mia. kr. I beregningerne er der således ikke inkluderet drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for landanlæggene. Nedenfor er der redegjort for de væsentligste forudsætninger for og resultater af de finansielle analyser. I afsnit 3 belyses anlægsoverslaget. I afsnit 4 og 5 gennemgås forudsætningerne for indtægtssiden; dvs. vejtrafik, takster og jernbanebetaling. Efterfølgende redegøres i afsnit 6 for de forventede udgifter til drift og vedligehold og i afsnit 7 for de øvrige finansielle forudsætninger. Resultaterne af beregningerne præsenteres i afsnit 8, medens der i afsnit 9 præsenteres en række følsomhedsberegninger. Endelig er de konkluderende bemærkninger samlet i afsnit 10. I bilag 1 er de generelle forudsætninger anført, og i bilag 2 er der redegjort for realrenteforudsætningen. 3 ANLÆGSOMKOSTNINGER Det samlede skøn over anlægsomkostningerne for kyst til kyst-forbindelsen er opstillet på baggrund af omfattende studier udført af COWI-Lahmeyer og offentliggjort i januar Det egentlige skøn over anlægsomkostningerne er udarbejdet på baggrund af oplysninger om anlægsomkostninger for byggeriet af kyst til kyst-forbindelsen over Øresund, der i omfang og karakter kan sammenlignes med Femern Bælt-forbindelsen. Skønnet over anlægsomkostningerne er efterfølgende blevet justeret af Sund & Bælt på baggrund af erfaringerne med byggeriet af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund. Kyst til kyst-forbindelsen over Femern Bælt udformet som en skråstagsbro med en firesporet motorvej og to jernbanespor anslås i det foreløbige skøn at koste ca. 32,8 mia. kr. (2008-priser). Skønnet over anlægsomkostningerne er opstillet før gennemførelse af en VVM-undersøgelse og er derfor behæftet med usikkerhed. Investeringen forventes beregningsteknisk afholdt i perioden Posterne i skønnet over anlægsomkostningerne fremgår af tabel

16 Tabel 3.1. Skøn over anlægsomkostninger for Femern Bælt-projektets danske del Mio. kr. Løbende priser Faste 2008-priser Anlægsomkostninger Design og tilsyn Bygherreorganisation Driftsforberedelse Reserver Kyst til kystforbindelsen Landanlæg, jernbane Landanlæg, vej Landanlæg i alt Samlet anlægsskøn Der er i skønnet over anlægsomkostningerne for kyst til kyst-forbindelsen afsat en samlet reserve på ca. 4,7 mia. kr. (2008-priser). Det skønnes, at ca. 200 mio. kr. heraf skal anvendes til forsikring i byggeperioden. Overslaget indeholder således ca. 4,5 mia. kr. i ikke-øremærkede reserver. Det svarer til, at det egentlige skøn over anlægsomkostningerne er tillagt ikke-øremærkede reserver på knap 16 pct. 4 TRAFIK De forventede indtægter for kyst til kyst-forbindelsen er beregnet på baggrund af trafikprognosen udarbejdet af FTC (Fehmarnbelt Traffic Consortium) og offentliggjort i rapporten Fehmarn Belt Forecast 2002, Final Report, April Trafikprognosen er udarbejdet med udgangspunkt i en åbning af den faste forbindelse over Femern Bælt i Det er således ikke sammenfaldende med det i henhold til den politiske aftale af 29. juni 2007 aftalte og i denne analyse forudsatte åbningsår I perioden fra 2015 til 2018 er der forudsat en årlig trafikvækst på 1,7 % svarende til den forudsatte trafikvækst efter åbning af den faste forbindelse. Der er i denne analyse af forsigtighedshensyn forudsat nulvækst i trafikken efter 25 driftsår. 10

17 Af forsigtighedshensyn er det endvidere i denne analyse forudsat, at der vil være en 4- årig indtrængningsperiode på vejtrafikken en såkaldt ramp-up periode. Det er således først 4 år efter åbning af kyst til kyst-forbindelsen, at trafikken forventes at nå det prognosticerede niveau, inklusiv den forudsatte vækst i vejtrafikken på 1,7 % om året. Beregningsteknisk er det således forudsat, at trafikken i årene er henholdsvis 20 %, 15 %, 10 % og 5 % lavere end det, der kan forventes med udgangspunkt i en forudsat trafikvækst på 1,7 % om året efter åbning af Femern Bæltforbindelsen. I tabel 4.1 er prognosen med og uden ramp-up anført for åbningsåret Tabel 4.1. Trafikprognose for vejtrafikken over Femern Bælt-forbindelsen i 2018 Antal køretøjer pr. døgn Trafikprognose Trafikprognose inkl. ramp-up Personbiler Lastbiler Busser I alt ANM: Tallene er afrundet til hele hundreder Endvidere forudsættes det, at den fremtidige trafikvækst for perioden (dvs. 25 driftsår) er 1,7 % om året. Herefter er det antaget, at trafikken er konstant. Historisk set har trafikvæksten på færgeruterne mellem Lolland-Falster og Tyskland vist store udsving, men i gennemsnit har trafikvæksten for personbiler og lastbiler i perioden været ca. 3,6 % om året. Set i det perspektiv må en forudsætning om en årlig trafikvækst på 1,7 % i 25 år siges at være forsigtig. Nedenfor er analysens forventede trafikudvikling i perioden anført, idet såvel ramp-up perioden som den underliggende trafikvækst på 1,7 % om året er indregnet. 11

18 Tabel 4.2. Analysens forudsatte trafikudvikling i perioden Antal køretøjer pr. døgn ANM: Tallene er afrundet til hele hundreder Da der i denne analyse af forsigtighedshensyn er forudsat en ramp-up periode på 4 år, forudsættes trafikken at stige 7-8 % om året i de første 5 år efter forbindelsens åbning. Et lignende mønster i trafikudviklingen har kunnet iagttages efter åbningen af Øresundsbron, hvor der de seneste år har været en årlig stigning i trafikken på %. Figur 4.1. Forudsat og faktisk trafikudvikling på Femern Bælt Årsdøgntrafik Faktisk trafik Forudsat i finansiel analyse På færgeoverfarten Rødby-Puttgarden har der siden 2001 været en markant vækst i vejtrafikken. I perioden fra 2001 til 2007 har den gennemsnitlige vækst i trafikken på færgeoverfarten været 5,4 % om året. Det er illustreret i ovenstående figur, hvor den faktiske trafik i 2007 var knap køretøjer pr. døgn. Det svarer til den trafik, som trafikprognosen forventer i Vejtrafikken mellem Rødby og Puttgarden lå i 2007 således ca. 6 år foran trafikprognosen. 12

19 5 TAKSTER, JERNBANEBETALING OG FORVENTEDE IND- TÆGTER Det forudsættes, at taksten for at passere Femern Bælt efter åbningen af den faste forbindelse vil svare til overfartspriserne på Rødby-Puttgarden. Taksterne på kyst til kyst-forbindelsen over Femern Bælt svarer til de takster, der er anvendt ved udarbejdelse af trafikprognosen, dvs. overfartspriserne på Rødby-Puttgarden i For personbilerne er en listepris på 345 kr. inkl. moms anvendt (2002-priser) 1. Den forudsatte takst for en personbil svarer til 400 kr. (2008-priser) efter inflationsregulering på basis af den i denne analyse forudsatte inflation på 2,5 % om året. For lastbiler og busser svarer taksterne til de gennemsnitspriser, der i forbindelse med trafikprognosen blev beregnet for overfartspriserne på Rødby-Puttgarden i 2002, dvs. efter fradrag af rabatter. Det skal bemærkes, at færgebilletten for personbiltransport i henhold til gældende EUmomsdirektiver ikke er pålagt moms, hvorimod passagen af en fast forbindelse er momspligtig. Nettoresultatet af denne forskel er en reduceret indtægt (i fht. færgefart) for kyst til kyst-forbindelsen svarende til momsen på kyst til kyst-forbindelsens personbilsomsætning. Den gennemsnitlige momssats er beregnet til 15,2 %, idet det forudsættes, at der opkræves tysk moms (19 %) i tysk sø- og landterritorium og dansk moms (25 %) i dansk sø og landterritorium. Herved er reduktionen (i fht. færgefart) som følge af moms ca. 50 kr. pr. personbil. Kyst til kyst-forbindelsen forventes herefter at opnå en indtægt på ca. 347 kr. pr. personbil (2008-priser). I nedenstående tabel er de forudsatte priser i 2008-prisniveau og i åbningsårets prisniveau anført. Der er i perioden 2002 til 2018 indregnet en årlig inflation på 2,5 %. Tabel 5.1. Takster på kyst til kyst-forbindelsen over Femern Bælt Kr priser 2018-priser Ekskl. moms Inkl. moms Ekskl. moms Inkl. moms Personbiler Lastbiler Busser Det er antaget, at de rabatter, der i dag gives til kortvarige indkøbsrejser, opvejes af de pristillæg, som pålægges bilister med campingvogne og trailere. 13

20 Pr. 1. juli 2008 er den ordinære billetpris for en enkelttur for en personbil på Rødby- Puttgarden overfarten 475 kr. Udover indtægterne fra vejdelen forventes også indtægter fra jernbanedelen af en fast forbindelse over Femern Bælt. Indtægten fra jernbanedelen er forudsat at være 350 mio. kr. om året. Jernbanebetalingen modsvarer de direkte besparelser i driftsomkostninger og infrastrukturafgifter, jernbaneoperatørerne vil opnå, når trafikprognosen for togtrafikken via Femern Bælt lægges til grund. Den tidsgevinst, som passagerer og fragt opnår ved ikke at skulle køre den knap 160 km længere rute via Storebælt, er ikke prissat og indregnet i jernbanebetalingen. Indtægtsskønnet fra jernbanen er i denne analyse reduceret i forhold til den seneste beregning i 2004 i lyset af blandt andet ændrede infrastrukturafgifter i Danmark og Tyskland. Tabel 5.2. Forventede indtægter i 2018 (første hele driftsår) Mio. kr priser Forventede indtægter Personbiler 830 Lastbiler 620 Busser 71 Indtægter, vejforbindelsen Indtægter, jernbaneforbindelsen 350 I alt Kyst til kyst-forbindelsens indtægt illustreres ved den forventede indtægt i det forudsatte åbningsår I det første hele driftsår forventes Femern Bælt-forbindelsen at opnå en samlet indtægt på knap 1,9 mia. kr. (2008-priser) Indtægterne fra vejforbindelsen forudsættes at stige i de første 25 driftsår som følge af den forudsatte trafikvækst på 1,7 % om året. Derudover forudsættes indtægterne (i løbende priser) som helhed at stige med den forudsatte inflation på 2,5 % p.a., hvilket betyder, at jernbanebetalingen er uændret målt i faste priser. 14

21 6 DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDSOMKOSTNINGER På baggrund af driftserfaringerne på de faste forbindelser over Storebælt og Øresund indtil 2003 samt de forventninger, der er i de to selskaber til vedligehold og ekstraordinært vedligehold (reinvesteringer), har Femern Bælt A/S opstillet drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for de første 40 driftsår for en fast forbindelse over Femern Bælt udformet som en skråstagsbro. Som følge af, at de to broselskaber ikke har længerevarende erfaringer med drift og vedligehold, er der tillagt en reserve på ca. 10 %. Der forudsættes herefter et beløb på 316 mio. kr. (2008-priser) som årlig basisudgift til drift og vedligehold i driftsperioden på kyst til kyst-delen af den faste forbindelse over Femern Bælt. Øresundsbro Konsortiet har opstillet en plan for de forventede reinvesteringer på skråstagsbroen over Øresund i de første 40 driftsår. De forventede reinvesteringer på Øresundsbron er skaleret op, således at de afspejler omkostningerne for den ca. 19 km lange skråstagsbro over Femern Bælt. Den årlige basisudgift samt de forventede reinvesteringer udgør således de samlede drifts- og vedligeholdsudgifter. Det vurderes, at de gennemsnitlige udgifter til drift og vedligehold forventes at udgøre 451 mio. kr. årligt i 2008-priser i gennemsnit over 40 år. 7 ØVRIGE FINANSIELLE FORUDSÆTNINGER Realrente I lighed med tidligere beregninger er den langsigtede realrente fastsat til 3,5 % p.a. og den gennemsnitlige inflation i hele projektperioden til 2,5 % p.a. Det resulterer i en nominel rente på 6,1 % p.a. Forudsætningen om en realrente på 3,5 % p.a. anses for forsigtig, idet både Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen er finansieret til væsentlig lavere realrenter, jf. bilag 2. Selskabsskat I henhold til den politiske aftale af 29. juni 2007 er det forudsat, at projektselskabet, der ejer kyst til kyst-forbindelsen, betaler dansk selskabsskat. Det er forudsat, at den nuværende selskabsskattesats på 25 % er lagt til grund i hele projektperioden. Der er ikke taget hensyn til en eventuel sambeskatning med andre selskaber. Der er ikke indregnet eventuelle skattebetalinger fra ejer af landanlæggene. 15

22 Udbytte I beregningerne er det forudsat, at projektselskabet udbetaler udbytte til ejer på en tredjedel af det årlige overskud fra det tidspunkt, hvor projektselskabets egenkapital er reetableret. Når projektselskabets gæld er tilbagebetalt udloddes hele overskuddet. TEN-støtte Siden 2004 er der vedtaget nye regler for tildeling af TEN-støtte fra Europa-Kommissionen. Ændringerne indebærer, at prioritetsprojekter, der krydser nationale grænser og naturlige barrierer, kan opnå op til 30 % af anlægsomkostningerne i støtte. Jernbane- og vejanlæg, der er omfattet af det transeuropæiske netværk, kan opnå henholdsvis 20 % og 10 % i støtte. I de finansielle beregninger er det antaget, at kyst til kyst-forbindelsen opnår en støtte på 10 % af anlægsomkostningerne og en støtte på 50 % af omkostningerne til forundersøgelser. Det svarer til en samlet støtte på 11 %. For de danske landanlæg er det antaget, at der opnås 10 % støtte til såvel vej- som jernbaneanlæg. Tabel 7.1. Den forudsatte TEN-støtte til Femern Bælt-forbindelsen Mio. kr. i løbende priser Kyst til kyst-forbindelsen Danske landanlæg I alt TEN-støtte I november 2007 meddelte Europa-Kommissionen, at kyst til kyst-forbindelsen over Femern Bælt tildeles en støtte på mio. kr. i perioden , svarende til ca. 25 pct. af de forventede udgifter i perioden. 8 RESULTAT AF BEREGNINGERNE På baggrund af forudsætningerne for denne analyse er tilbagebetalingstiden for kyst til kyst-forbindelsen beregnet til ca. 23 år. Det er ca. 2 år mindre end resultatet af analysen. Resultatet fremgår af tabel 8.1, herunder den forventede effekt af de ændrede forudsætninger i forhold til 2004-analysen. 16

23 Tabel 8.1. Ændringer i den forventede tilbagebetalingstid for Femern Bælt-forbindelsen År Finansiel beregning 2004 af kyst til kystforbindelsen Ændring i forhold til analysen Forventet tilbagebetalingstid Åbningsår TEN-støtte Statens kapitalindskud <-1 23 Ændrede finansomkostninger - 23 Ændrede momsforudsætninger Ændret jernbanebetaling Selskabsskat <-1 23 Finansiel beregning 2008 af kyst til kystforbindelsen Forudsat udbytte til finansiering af danske landanlæg Den danske del af Femern Bælt-projektet Kyst til kyst-forbindelsen Danske landanlæg Hvis udbygningen af de danske landanlæg finansieres via udbyttebetaling fra selskabet bag kyst til kyst-forbindelsen, kan kyst til kyst-forbindelsen forventes at være betalt efter ca. 26 år, dvs. ca. 3 år senere. Udbygningen af de danske landanlæg vil på baggrund af udbyttebetalingen fra kyst til kyst-forbindelsen kunne forventes at være betalt ca. 30 år efter åbning, dvs. ca. 4 år efter at kyst til kyst-forbindelsen forventes at være gældfri. Af tabel 8.1 fremgår det, at ændringen af åbningsåret betyder 1 års kortere forventet tilbagebetalingstid som følge af, at trafikken forventes at være højere i 2018 end i det tidligere forventede åbningsår 2015 og dermed højere i hele driftsperioden. Ligeledes betyder den ændrede beregning af TEN-støtten en 1 års kortere forventet tilbagebetalingstid. Reduktionen i jernbanebetalingen medfører en forlængelse af tilbagebetalingstiden på 1 år. De øvrige ændringer i forudsætninger forventes kun at påvirke den forventede tilbagebetalingstid med mindre end +/- 1 år. Effekten af de ændrede forudsætninger i tabel 8.1 er beregnet i den anførte rækkefølge og kan ikke betragtes som partielle effekter i forhold til 2004-analysen. Det betyder, at 17

24 den samlede ændring i tilbagebetalingstiden er uændret uanset rækkefølgen af forudsætningerne, men den enkelte forudsætningsændring kan isoleret set have en anden effekt. Projektselskabets gæld forventes at nå sit maksimum i 2020, dvs. i det 3. driftsår, hvor den forventes at udgøre godt 40 mia. kr. Udbyttebetalingen fra projektselskabet forventes at starte i 2027, dvs. i det 10. driftsår, når selskabets egenkapital er retableret. Nedenstående figur illustrerer den forventede gældsudvikling for kyst til kyst-forbindelsen og udviklingen i selskabets egenkapital. Figur 8.1. Gældsudvikling og værdi af kyst til kyst-forbindelsen Maksimal gæld Egenkapital bliver positiv DKKm Egenkapitalen er reetableret Egenkapitalen er negativ Driftsår Gæld Broens værdi Note: Værdien af kyst til kyst-forbindelsen nedskrives lineært med 1 % om året. Figur 8.1 viser, at egenkapitalen forventes at blive positiv i begyndelse af driftsår 9, og senere samme år er egenkapitalen retableret. Hermed er forudsætningen for udbyttebetaling opfyldt, og der kan vedtages udbyttebetaling ved regnskabets vedtagelse i begyndelsen af driftsår 10. En illustration af den forventede gældsudvikling for hele projektperioden i kyst til kyst-forbindelsen fremgår af figur

25 Figur 8.2. Forventet gældsudvikling i kyst til kyst-forbindelsen Projektår DKKm Årstal Det fremgår af figur 8.2, at gælden forventes at være stort set uændret i de første 5 driftsår, hvor den forventes at være ca. 40 mia. kr. Derefter vil gælden blive reduceret år for år, og kyst til kyst-forbindelsen forventes at være tilbagebetalt efter 26 år. Årsagen til, at gælden ikke reduceres hvert år, er planlagte reinvesteringer. 9 FØLSOMHEDSBEREGNINGER Med henblik på at vurdere projektets økonomiske robusthed over for ændringer i de centrale parametre er der gennemført en række følsomhedsberegninger. Nedenstående tabeller viser den forventede tilbagebetalingstid for kyst til kyst-forbindelsen og for udbygningen af de danske landanlæg, når der foretages ændringer i de centrale parametre. Følsomhedsberegningerne er foretaget med udgangspunkt i basissituationen, hvor kyst til kyst-forbindelsen forventes at være gældfri efter ca. 26 år og de danske landanlæg efter ca. 30 år, dvs. ca. 4 år efter at kyst til kyst-forbindelsen forventes at være gældfri. Følsomhedsberegningerne angiver ikke sandsynligheden for, at den faktiske udvikling kommer til at afvige fra de centrale forudsætninger. 19

26 Tabel 9.1: Følsomhed over for ændret TEN-støtte og ændret realrente (Tilbagebetalingstid angivet i år for kyst til kyst-forbindelsen hhv. de danske landanlæg) TEN-støtte Realrente Forudsætninger i 2008-priser Anlægsudgift (kyst til kyst): 32,8 mia. kr. Drifts- og vedligeholdsomk.:451 mio. kr. årligt Jernbanebetaling: 350 mio. kr. årligt 3 % 3,5 % 4 % 10%/10%/10% 25/28 26/30 27/32 15%/10%/10% 23/27 25/28 26/30 20%/20%/10% 22/25 23/26 25/28 25%/20%/10% 21/23 22/25 23/26 ANM: De angivne støtteprocenter angiver TEN-støtte til kyst til kyst-forbindelsen, de danske jernbanelandanlæg hhv. de danske vejlandanlæg. Den markerede kombination af TEN-støtte og realrente svarer til de centrale forudsætninger. Følsomhedsberegningerne viser, at den forventede tilbagebetalingstid for kyst til kystforbindelsen er ca. 21 år med en kombination af en lav realrente på 3 % p.a. og en høj TEN-støtte på 25 % til kyst til kyst-forbindelsen, 20 % til jernbanelandanlæg og 10 % til vejlandanlæg. De danske landanlæg forventes at være betalt efter ca. 23 år, dvs. 2 år efter at kyst til kyst-forbindelsen forventes at være gældfri. En kombination af høj realrente på 4 % p.a. og en lav TEN-støtte på 10 % til alle anlægsdele medfører en forventet tilbagebetalingstid på 27 år for kyst til kyst-forbindelsen og på 32 år for udbygningen af de danske landanlæg. Resultatet af beregningerne af effekterne på den forventede tilbagebetalingstid for kyst til kyst-forbindelsen og de danske landanlæg af en højere anlægsudgift for kyst-til-kyst delen og en ændret realrente fremgår af tabel

27 Tabel 9.2: Følsomhed over for højere anlægsudgift og ændret realrente (Tilbagebetalingstid angivet i år for kyst til kyst-forbindelsen hhv. de danske landanlæg) Forudsætninger i 2008-priser Anlægsudgift for kyst til kyst forbindelsen Realrente 3 % 3,5 % 4 % Drifts- og vedligeholdsomk.: 451 mio. kr. årligt Jernbanebetaling : 350 mio. kr. årligt 32,8 mia. kr. 25/28 26/30 27/ % 28/32 30/36 32/40 ANM: Den markerede kombination af anlægsudgift og realrente svarer til de centrale forudsætninger. Der er forudsat en uændret TEN-støtte i faktiske beløb uanset anlægsudgift. Hvis anlægsudgiften for kyst til kyst-forbindelsen bliver 15 % højere end det foreløbige skøn på ca. 32,8 mia. kr. (2008-priser), dvs. en anlægsudgift på ca. 38 mia. kr., vil den forventede tilbagebetalingstid for kyst til kyst-forbindelsen med den forudsatte realrente på 3,5 % p.a. blive forlænget med 4 år til 30 år og for udbygningen af de danske landanlæg med 6 år til 36 år. Resultatet af beregningerne af effekterne på den forventede tilbagebetalingstid for kyst til kyst-forbindelsen og de danske landanlæg af en lavere indtægt fra jernbanesektoren og en ændret realrente fremgår af tabel 9.3. Tabel 9.3: Følsomhed over for reduceret jernbanebetaling og ændret realrente (Tilbagebetalingstid angivet i år for kyst til kyst-forbindelsen hhv. de danske landanlæg) Forudsætninger i 2008-priser Årlig jernbanebetaling Realrente 3 % 3,5 % 4 % Anlægsudgift (kyst til kyst): 32,8 mia. kr. Drifts- og vedligeholdsomk.: 451 mio. kr. årligt 350 mio. kr. 25/28 26/30 27/32-25 % 26/30 27/32 29/35-50 % 27/32 28/33 30/37 ANM: Den markerede kombination af jernbanebetaling og realrente svarer til de centrale forudsætninger. Såfremt kyst til kyst-forbindelsen får en mindre indtægt fra jernbanen end de forudsatte 350 mio. kr. årligt (2008-priser), vil den forventede tilbagebetalingstid for kyst til kystforbindelsen blive længere. Hvis jernbaneindtægten kun bliver halvt så stor som forudsat, dvs. 175 mio. kr. årligt (2008-priser), vil den forventede tilbagebetalingstid for 21

28 kyst til kyst-forbindelsen blive forlænget med 2 år til 28 år og for de danske landanlæg med 3 år til 33 år. Forholdsmæssigt synes økonomien i kyst til kyst-forbindelsen således ikke at være særligt følsom over for ændrede jernbaneindtægter. Ovenfor er der alene gennemført følsomhedsberegninger for kyst til kyst-forbindelsen, mens de følgende følsomhedsberegninger viser tilbagebetalingstiden for projektet i tilfælde af, at anlægsudgiften for såvel kyst til kyst-forbindelsen som anlægsudgiften for de danske landanlæg bliver højere end forventet. Tabel 9.4: Følsomhed over for højere anlægsudgift for såvel kyst til kyst-forbindelsen som danske landanlæg og ændret realrente (Tilbagebetalingstid angivet i år for kyst til kyst-forbindelsen hhv. de danske landanlæg) Anlægsudgift for kyst til kyst-forbindelsen 2008-priser Anlægsudgift danske landanlæg 2008-priser 32,8 mia. kr. 7,2 mia. kr. 32,8 mia. kr. 10,3 mia. kr. 32,8 mia. kr. plus 15 % 7,2 mia. kr. 32,8 mia. kr. plus 15 % 10,3 mia. kr. Realrente 3 % 3,5 % 4 % 25/28 26/30 27/32 25/32 26/34 27/37 28/32 30/36 32/40 28/37 30/41 32/47 ANM: Den markerede kombination af anlægsudgifter og realrente svarer til de centrale forudsætninger. Der er forudsat en uændret TEN-støtte i faktiske beløb uanset anlægsudgift. Tabel 9.4 viser, at såfremt anlægsudgiften for udbygningen af de danske landanlæg stiger fra de skønnede 7,2 mia. kr. til 10,3 mia. kr., stiger den forventede tilbagebetalingstid for de danske landanlæg til 34 år ved de centrale realrenteforudsætninger. Såfremt anlægsudgiften for kyst til kyst-forbindelsen stiger med 15 %, samtidig med, at anlægsudgiften for landanlæggene stiger til 10,3 mia. kr., forventes tilbagebetalingstiden at være 30 år for kyst til kyst-forbindelsen og 41 år for landanlæggene. Såfremt realrenten er 4 % p.a. i en års periode, er den forventede tilbagebetalingstid beregnet til 32 år for kyst til kyst-forbindelsen og 47 år for landanlæggene. 22

29 10 KONKLUSION På baggrund af de opdaterede forudsætninger om åbningsår, kapitalindskud, selskabsskat, moms mv. forventes kyst til kyst-delen af den faste forbindelse over Femern Bælt at kunne være gældfri efter ca. 23 år. Såfremt udbygningen af de danske landanlæg finansieres via udbyttebetaling fra selskabet bag kyst til kyst-forbindelsen, forventes kyst til kyst-delen at være gældfri efter ca. 26 år og de danske landanlæg efter ca. 30 år, dvs. ca. 4 år efter at kyst til kyst-forbindelsen er gældfri. I forhold til den finansielle analyse fra 2004 viser de nye beregninger en tilbagebetalingstid, der er reduceret med 2 år for kyst til kyst-forbindelsen. Endvidere viser de nye beregninger, at hvis udbygningen af de danske landanlæg finansieres via udbyttebetaling fra selskabet bag kyst til kyst-forbindelsen, vil den forventede tilbagebetalingstid for kyst til kyst-forbindelsen blive stort set uændret i forhold til 2004-analysen. Alt i alt viser følsomhedsberegningerne, at det samlede projekt har en robust økonomi. 23

30 Bilag 1: Generelle forudsætninger i de finansielle beregninger Anlægsomkostninger (mio. kr. i faste 2008-priser) Kyst til kyst-forbindelsen Danske landanlæg Anlægsomkostninger (mio. kr. i løbende priser) Kyst til kyst-forbindelsen Danske landanlæg Drifts- og vedligeholdelsesomk. Kyst til kyst-forbindelsen (mio. kr priser) 451 Egenkapital (mio. kr priser) 500 Realrente Inflation Diskonteringsrente Afskrivning Gældsafdragsprofil 3,5 % p.a. 2,5 % p.a. 6,1 % p.a. Historisk anskaffelsesværdi lineært afskrevet over 100 år Annuitet Selskabsskat (projektselskabet) 25 % Vækstrate for vejtrafikken i de første 25 driftsår Garantiprovision Ramp-up -periode vejtrafik 1,7 % om året 0,15 % p.a. 4 år TEN-støtte (mio. kr. løbende priser) Kyst til kyst-forbindelsen (11 %) Danske landanlæg 864 (10 %) Årlig jernbanebetaling (mio. kr priser) 350 Åbningsår

31 Bilag 2: Realrenteforudsætninger I beregningerne for en fast forbindelse over Femern Bælt er der forudsat en realrente på 3,5 % p.a. Det er betydeligt højere end de realrenter, de eksisterende broselskaber ved samme finansieringsform har kunnet realisere i perioden Nedenfor er de konstaterede og budgetterede realrenter anført. A/S Øresund, Øresundsbro Konsortiet og A/S Storebælt; Øresundsbro A/S Øresund A/S Storebælt Konsortiet Konstateret realrente Budgetteret realrente Konstateret realrente Budgetteret realrente Konstateret realrente Budgetteret realrente Pct , , ,5 5, , , , ,4 4 3,9 4 5, ,7 4 2,4 4 4, ,1 4-1,8 4 0, ,1 4 2,8 4 3, ,6 4 2,1 4 3, ,5 4 3,6 4 4, ,1 4 1,7 4 2, ,4 4 1,9 4 3, ,6 4 1,7 4 1, ,7 4 1,4 4 1, ,2 4 1,8 4 2, ,1 3,5 1,4 3,5 1,8 3, ,1 3,5 1,9 3,5 2,0 3, ,2 3,5 2,3 3,5 2,2 3,5 Gns. 2,1 n.a. 1,9 n.a. 3,0 n.a. Kilde: Femern Bælt A/S 25

32 Den gennemsnitlige realrente i de eksisterende broselskaber har ikke været over 3,0 % p.a. i perioden frem til 2007; dvs. i 20 år for A/S Storebælt hhv. 14 år for A/S Øresund og Øresundsbro Konsortiet. Da rentabilitetsberegningerne for Femern Bælt-Forbindelsen strækker sig over år, er realrenten forudsat at være 3,5 % p.a. 26

33 REFERENCELISTE 1. COWI-Planco, Economic and Financial Evaluation of a Fixed Link Across the Fehmarn Belt, June Trafikministeriet, Femer Bælt-Forbindelsen, Forundersøgelser Resumérapport, marts (Dänisches Verkehrsministerium, Die Verbindung über den Fehmarnbelt, März 1999). 3. Fehmarnbelt Traffic Consortium, Fehmarn Belt Forecast 2002, April TetraPlan A/S, Fehmarn Belt Fixed Link, Analysis of Rail Infrastructure Payment, March Trafikministeriet & Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling, Sammenfatningsrapport, maj Trafikministeriet, Finansiel analyse, juni Trafikministeriet & Bundesministerium für Verkehr; Fehmarnbelt. An infrastructure Investment, Fehmarnbelt Development Joint Venture, Juni

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Trafikministeriet, Danmark. Finansiel analyse

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Trafikministeriet, Danmark. Finansiel analyse FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Finansiel analyse Juni 2004 FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Finansiel analyse Juni 2004 Trafikministeriet Frederiksholms Kanal 27 DK-1220

Læs mere

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 190 Offentligt Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Vi har kun kort vurderet Femern A/S rentabilitetsberegninger og ønsker her at fremhæve et par

Læs mere

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi Annette Christensen, Specialkonsulent, Trafikministeriet Henning L. Kristensen, Chefkonsulent, Carl Bro Peter Bønløkke, Stud.scient.pol., Trafikministeriet

Læs mere

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Trafik-, Bygge- og Boligministeriet, Tyskland Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling Sammenfatningsrapport Maj 2003

Læs mere

Forbindelsen over Storebælt

Forbindelsen over Storebælt Forbindelsen over Storebælt fakta 2010 Trafik og marked Trafik Den faste forbindelse over Storebælt har medført flere væsentlige ændringer i trafikstrømmene mellem landsdelene. Det er blevet både nemmere

Læs mere

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER November 2002 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER Resumé: Når den danske og den tyske trafikminister mødes i begyndelsen af år 2003 for at drøfte

Læs mere

23. november 2015 Femernforbindelsens økonomi

23. november 2015 Femernforbindelsens økonomi 23. november 2015 Femernforbindelsens økonomi Femern A/S Aftale mellem Danmark og Tyskland fra 2008 som grundlag for Femernprojektets økonomiske model Claus Baunkjær 2 Teknisk grundlag: Sænketunnel med

Læs mere

Notat. Foreløbige finansielle beregninger for Skálafjarðartunnilin projektet. Forudsætninger og antagelser

Notat. Foreløbige finansielle beregninger for Skálafjarðartunnilin projektet. Forudsætninger og antagelser Deloitte Financial Advisory Services A/S CVR-nr. 25 84 91 4 Weidekampsgade 6 Postboks 16 9 København C Notat Telefon 36 1 2 3 Telefax 36 1 2 4 www.deloitte.dk Foreløbige finansielle beregninger for Skálafjarðartunnilin

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

Konsolideret anlægsoverslag

Konsolideret anlægsoverslag 1. november 2010 Konsolideret anlægsoverslag 1. Baggrund Dette notat sammenligner de to anlægsoverslag for henholdsvis en skråstagsbroløsning og en sænketunnelløsning, samt præsenterer rentabilitetsberegninger

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Mette Bøgelund, Senior projektleder, COWI A/S Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 I analysen er de samfundsøkonomiske fordele og ulemper

Læs mere

ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIG VURDERING AF EN FAST FEMERN BÆLT FORBINDELSE

ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIG VURDERING AF EN FAST FEMERN BÆLT FORBINDELSE 9. oktober 2007 af Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIG VURDERING AF EN FAST FEMERN BÆLT FORBINDELSE Resumé: Både ud fra miljøhensyn, finansielle forhold og en samfundsøkonomisk

Læs mere

Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast Kattegatforbindelse

Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast Kattegatforbindelse KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177_Postboks 250_2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00_Telefax 72 29 32 75_www.kpmg.dk Notat vedr. finansiel bæredygtighed af en fast KPMG Statsautoriseret

Læs mere

SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN

SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN i:\jan-feb-2001\trafik-02-01.doc RESUMÉ Af Frithiof Hagen - direkte telefon: 3355 7719 12.- februar 2001 SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN Nu godt et halvt år efter Øresundsbroens åbning har der rejst

Læs mere

Valg af trafikmodel hvorfor FTC?

Valg af trafikmodel hvorfor FTC? Trafikprognosen Valg af trafikmodel hvorfor FTC? Landstrafikmodellen: ikke opdateret med den internationale trafik, men data fra LTM indgår i FTC-prognosen. Trans-Tools modellen: Ikke tilpasset korridoren.

Læs mere

Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk

Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk Fast HH forbindelse Sund og Bælt modellen stats eller markedstilgang? Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk 1 Spørgsmål Kan en fast HH forbindelse bruger finansieres? Med en

Læs mere

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Statuskonference for strategiske analyser - 26. november 2012 Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Kaj V. Holm Finansdirektør, Sund & Bælt Holding A/S Agenda Beskrivelse af statsgarantimodellen

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Fra: Transportministeriet [mailto:abonnement@trm.dk] Sendt: 10. marts 2008 14:30 Emne: Abonnementbesked fra Transportministeriet - Transportminister

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Anlægsoverslag for en sænketunnel sammenligning med projekteringsloven

Anlægsoverslag for en sænketunnel sammenligning med projekteringsloven 1. november 2010 Anlægsoverslag for en sænketunnel sammenligning med projekteringsloven 1. Indledning I projekteringsloven, som blev vedtaget i april 2009, fremgår det af bemærkningerne, at en sænketunnel

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Rapport Transportministeriet Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Oversigt 5 2.1 Indledning 5 2.2 Resultater 5 2.3 Struktur i rapporten

Læs mere

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer:

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer: 2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. oktober 2007 af Walter Christophersen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF),

Læs mere

Den faste forbindelse under Femern Bælt. Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker

Den faste forbindelse under Femern Bælt. Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker Den faste forbindelse under Femern Bælt Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker Den korteste vej mellem Nordeuropa og Skandinavien En del af det europæiske transportnetværk Den faste forbindelse

Læs mere

Svar på kritik af den samfundsøkonomiske analyse af en fast Femern Bælt-forbindelse

Svar på kritik af den samfundsøkonomiske analyse af en fast Femern Bælt-forbindelse Svar på kritik af den samfundsøkonomiske analyse af en fast Femern Bælt-forbindelse Transportministeriet 1 Indledning, baggrund og konklusion Forfattere: Kristian Kolstrup og Thomas Odgaard Dato: 27.03.2015

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Politisk aftale om Storebæltstakster mv.

Politisk aftale om Storebæltstakster mv. 26. maj 2005 Politisk aftale om Storebæltstakster mv. Forligspartierne omkring Storebæltsforbindelsen (Venstre, Socialdemokraterne og Det Konservative Folkeparti) er enige om, at der i lyset af den fortsat

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Aktstykke nr. 149 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. juni 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 15. juni 2011.

Aktstykke nr. 149 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. juni 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 15. juni 2011. Aktstykke nr. 149 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. juni 2011 149 Transportministeriet. Transportministeriet, den 15. juni 2011. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at

Læs mere

Stigende opbakning til Femern Tunnel

Stigende opbakning til Femern Tunnel Nyhedsbrev nr. 36 maj 2014 Indhold Stigende opbakning til Femern Tunnel 1 Økonomien i Femern Bælt tunnelen er sund 3 Virksomheder i Slesvig- Holsten klar til at blive underentreprenører på Femern tunnel

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

Takstsystemet for busser ved benyttelse af den faste forbindelse over Storebælt

Takstsystemet for busser ved benyttelse af den faste forbindelse over Storebælt Takstsystemet for busser ved benyttelse af den faste forbindelse over Storebælt Trafikministeriet juni 1997 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrunden for arbejdet----------------------------------------------------------2

Læs mere

O:\Transport- Energiministeriet\Lovforslag\573904\Dokumenter\573904.fm 16-12-08 14:25 k04 bpe

O:\Transport- Energiministeriet\Lovforslag\573904\Dokumenter\573904.fm 16-12-08 14:25 k04 bpe Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2008-09 Fremsat den 17. december 2008 af transportministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg

Læs mere

November 2014. Finansiel analyse af Femern Bælt-forbindelsen inkl. danske landanlæg

November 2014. Finansiel analyse af Femern Bælt-forbindelsen inkl. danske landanlæg November 2014 Finansiel analyse af Femern Bælt-forbindelsen inkl. danske landanlæg INDHOLD 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 2.1. Formålet med den finansielle analyse... 4 2.2. Baggrund og lovmæssige rammer...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Metroselskabet I/S. Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Metroselskabet I/S. Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Metroselskabet I/S Marts 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Metroselskabet I/S (beretning nr. 11/2009) 8. marts 2011

Læs mere

Trafikudviklingen skønnes større end i undersøgelsesrapporterne hvilket i givet fald yderligere vil forbedre rentabiliteten af projektet.

Trafikudviklingen skønnes større end i undersøgelsesrapporterne hvilket i givet fald yderligere vil forbedre rentabiliteten af projektet. i:\jan-feb-2000\femer-bælt-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 28. februar 2000 RESUMÈ GODT BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR FAST FEMER BÆLT-FORBINDELSE Trafikministeriet og Transportrådet afholdt

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt MINISTEREN Folketingets Energipolitiske Udvalg Christiansborg 1240 København K Dato 4. oktober 2007 J nr. 004-U03-41 Frederiksholms

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

November 2014. Trafikprognose for en fast forbindelse over Femern Bælt

November 2014. Trafikprognose for en fast forbindelse over Femern Bælt November 2014 Trafikprognose for en fast forbindelse over Femern Bælt INDHOLD 0. RESUME AF TRAFIKPROGNOSENS GRUNDLAG OG HOVEDKONKLUSIONER... 3 0.1. Grundlaget for trafikprognosen... 3 0.2. Trafikprognosens

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør De tre forbindelser Sverige Danmark SGA035 Tyskland Sund & Bælt Holding A/S Den danske stat Den svenske stat Sund

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Forslag. Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark

Forslag. Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark 2008/1 LSF 99 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportministeriet, j.nr. 600-7 Fremsat den 17. december 2008 af transportministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 306 Offentligt Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 For Hansestadt Rostock Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg Stadt

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsanlæg. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsanlæg. Delrapport Betalingsanlæg Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING... 4 2. ORGANISERING... 5 3. SYSTEMBESKRIVELSE... 7 4. ØKONOMI... 9 Side 3/10 1. Indledning og sammenfatning Denne rapport

Læs mere

Forslag. Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2008-09 Fremsat den 17. december 2008 af transportministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg

Læs mere

Den danske statsgarantimodel

Den danske statsgarantimodel EksterntNotat RAPPORT Den danske statsgarantimodel Funktionsmåde og erfaringer med store trafikale infrastrukturprojekter Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 DK-1601 København V Indhold Resumé...

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune 16. september 2016 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2017 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt 23. november 2015 J.nr. 15-2816833 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 133 af 23.

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt 1. april 2014 J.nr. 13-0230142 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 608af 12. juli 2013 (alm.

Læs mere

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI R A P P O R T TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON 2000 2005 Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Fem år med Øresundsbron 2 Personrejsende mellem København og Malmö 5 Udviklingen på hele

Læs mere

Bilag 3 Sejladssikkerhed

Bilag 3 Sejladssikkerhed Bilag 3 Sejladssikkerhed 1. Indledning Femern A/S har gennemført et omfattende program af sejladsstudier med henblik på at kortlægge effekterne for sejladsen i Femern Bælt, såfremt der bygges en bro. Dette

Læs mere

Gæld optaget til klimaforbedrende investeringer

Gæld optaget til klimaforbedrende investeringer Gæld optaget til klimaforbedrende investeringer Rådhuset Egevangen 3 B DK-2980 Kokkedal Telefon 72 56 50 00 fredensborg@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Gæld optaget til klimaforbedrende investeringer

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Opdatering af strategi, værdier i Portinho S.A. samt planlægning af rettet emission.

Opdatering af strategi, værdier i Portinho S.A. samt planlægning af rettet emission. Dato: 21. august 2017 Selskabsmeddelelse nr.: 15 Opdatering af strategi, værdier i Portinho S.A. samt planlægning af rettet emission. Resumé: Investeringsplaner i Rusland skrinlagt permanent Redegørelse

Læs mere

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift.

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift. Hørsholm Vand ApS Prisloft 2011 Der foreligger på nuværende tidspunkt afgørelse af prisloft for vand for 2011 og udkast til afgørelse om prisloft for spildevand for 2011. Udkastene har resulteret i kommentarer

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011

Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011 Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011 Oversigt Indledning TEN-T-projekter Erfaringerne fra Storebælt og Øresund Transportaftalerne

Læs mere

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Bilag 35.4.4. Bestyrelsesmøde 23.04.13 17. april 2013 MGO Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Baggrund På bestyrelsesmødet den 23. april 2013 skal der træffes en beslutning om omfanget

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1 ØKONOMI 1 5. oktober 2015 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til handelsbalancen for olie og gas og medvirket til, at Danmark er nettoeksportør af olie og gas.

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NORDSØ-INDTÆGTER GIVER PLADS TIL INVESTERINGSLØFT

NORDSØ-INDTÆGTER GIVER PLADS TIL INVESTERINGSLØFT 18. december 28 af Martin Madsen tlf. 33557718 Resumé: NORDSØ-INDTÆGTER GIVER PLADS TIL INVESTERINGSLØFT Statens indtægter fra Nordsøen forventes at blive ca. 34½ mia. kr. i 28. Det er 8 mia. kr. mere

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2018-2021 Dette notat beskriver budgetteringen af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

vejtrafikkens udvikling

vejtrafikkens udvikling vejtrafikkens udvikling >>> Trafikindikatorer for på de næste sider er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. HOVEDTENDENSER

Læs mere

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Femern A/S Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Claus F. Baunkjær Kyst-til-kyst og landanlæg Claus F. Baunkjær 2 Femern bliver en integreret del af det overordnede europæiske transportnetværk

Læs mere

Afgiftslempelse for gas til tung transport

Afgiftslempelse for gas til tung transport Notat J.nr. 12-073525 Miljø, Energi og Motor Afgiftslempelse for gas til tung transport 1. Beskrivelse af virkemidlet Tung transport drevet med komprimeret naturgas (CNG) er typisk dyrere i anskaffelse

Læs mere

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet 24 Juni 2014 Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet I den seneste tid er blevet mødt med mange spørgsmål fra borgere, medier og debattører. Vi er glade for interessen for verdens længste sænketunnel.

Læs mere

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014 Storstrømsbroen Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse Teknisk beskrivelse - 2014 SEPTEMBER 2014 VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN, VVM - UNDERSØGELSE VEJTRAFIKALE VURDERINGER, 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Beskæftigelseseffekter. Femern Bælt byggeriet

Beskæftigelseseffekter. Femern Bælt byggeriet Beskæftigelseseffekter af Femern Bælt byggeriet Notat udarbejdet for Femern A/S Juni 2013 Forfattere: Martin H. Thelle (projektleder) Jens Sand Kirk Thomas Schultz-Larsen Daniel Mekonnen 2 Beskæftigelseseffekter

Læs mere

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer Bilag E I Vejledning Prisloft 2013 er de overordnede principper for de tre tillæg for investeringer under prisloftet blevet gennemgået. De tre tillæg for investeringer under prisloftet er: Tillæg for planlagte

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 5. oktober 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 559 (Alm. del) af 21. september

Læs mere

Omsætning Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt m³ som realiseret i regnskab Mængden er forudsat konstant i overslagsårene.

Omsætning Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt m³ som realiseret i regnskab Mængden er forudsat konstant i overslagsårene. Budget forudsætninger 2013 Spildevand A/S Kloakbidrag - variabelt Der er forudsat solgt 2.737.553 m³ som realiseret i regnskab 2011. Mængden er forudsat konstant i overslagsårene. Fast bidrag Der indføres

Læs mere

Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013

Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013 Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013 1 / 5 Regeringen nedsatte i januar 2012 et tværministerielt udvalg til at foretage

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere