Undersøgelse af alternativ linjeføring ved DTU Beslutningsgrundlag for en letbane i Ring 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af alternativ linjeføring ved DTU Beslutningsgrundlag for en letbane i Ring 3"

Transkript

1 Ringby - Letbanesamarbejdet v/metroselskabet Undersøgelse af alternativ linjeføring ved DTU Beslutningsgrundlag for en letbane i Ring 3 15.november 2012

2 1 Undersøgte linjeføringer Efter aftale af 22. juni 2012 mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Ringby - Letbanesamarbejdet v/metroselskabet er der gennemført en undersøgelse af alternativ linjeføring af letbanen ved DTU. Aftalen er vedlagt (bilag 1). Der er efter aftale med Lyngby-Taarbæk Kommune og med inddragelse af DTU undersøgt følgende to alternative linjeføringer: Via DTU og Fortunbyen (blå stiplet) Stationer v/bygning 303 v/akademivej vest v/fortunbyen Via DTU og Lyngbygårdsvej (orange stiplet) v/bygning 303 v/akademivej vest v/lyngbygårdsvej Langs Helsingørmotorvejen (hovedlinjeføring) - v/akademivej øst v/lyngbygårdsvej Begge alternativer indeholder en ekstra station i forhold til hovedlinjeføringen langs Helsingørmotorvejen. Nedenfor er vist kortudsnit af linjeføringerne. Se endvidere bilag 2. Beregning af konsekvenserne ved de alternative linjeføringer er vist som forskelle i forhold til hovedlinjeføringen. 2

3 2 Køretider Køretiderne for hovedlinjeføringen og de to linjeføringsalternativer er beregnet som køretiden fra v/lundtofte til v/magasin. Hovedlinjeføringens køretid på denne strækning er beregnet til 7,5 minutter. 2.1 Via DTU og Fortunbyen Køretiden for blå stiplet er 1,8 minutter længere end hovedlinjeføringen. Dette skyldes, at letbanen sammenlignet med hovedlinjeføringen kører med lavere hastighed samt stopper ved en ekstra station. Den forudsatte banehastighed fremgår af vedlagte skematiske sporplan (bilag 3). Den længere køretid kræver ét ekstra togsæt. Tabel 1. Køretid for alternativ via DTU og Fortunbyen Station Ank. (min) Afg. (min) v/lundtofte 0 v/rævehøjvej 1,2 1,4 v/bygning 303 2,8 3 v/akademivej vest 3,9 4,1 v/fortunbyen 4,9 5,1 v/magasin 9,3 9,5 2.2 Via DTU og Lyngbygårdsvej Køretiden for orange stiplet er 2,1 minutter længere end hovedalternativet. Det kræver ét ekstra togsæt. Tabel 2. Køretid for alternative via DTU og Akademivej Station Ank. (min) Afg. (min) v/lundtofte 0 v/rævehøjvej 1,2 1,4 v/bygning 303 2,8 3 v/akademivej vest 3,8 4 v/lyngbygårdsvej 5,4 5,6 v/magasin 9,6 9,8 3

4 3 Anlægsoverslag og investeringer relateret til driften I det følgende er anlægsoverslag og investeringer relateret til driften (stationsudstyr og togmateriel) præsenteret særskilt, som det er tilfældet i COWI-rapporten fra Alle priser er i mio. kr niveau svarende til COWI-rapporten. 3.1 Via DTU og Fortunbyen Alternativet via DTU og Fortunbyen er inkl. korrektionsreserve 113 mio. kr. dyrere i anlæg end hovedlinjeføringen og 87 mio. kr. uden korrektionsreserve. Forskelsprisen kan henføres til ekstraomkostninger til arealerhvervelse i Fortunbyen, flere kryds, etablering af støttemur ved Ole Nørgaards Have samt større udgifter til ledningsomlægninger på DTU s område sammenlignet med hovedlinjeføringen. Det er forudsat, at kommunalt ejede arealer og arealer ejet af DTU overdrages vederlagsfrit. Tabel 3. Anlægsoverslag - forskelspris for alternativ via DTU og Fortunbyen ift. hovedlinjeføringen, investeringer relateret til driften ikke medtaget, mio. kr niveau Forskelspris Anlægsarbejder, arealerhvervelse 67 og ledningsomlægninger* Diverse tillæg** 17 Trafikafvikling i anlægsperioden*** 3 I alt inkl. tillæg og trafikafvikling 87 I alt inkl. 30 % korrektionsreserve 113 *Der er forudsat 25 % af de samlede udgifter til ledningsomlægninger. Resten er forudsat at falde under gæsteprincippet. **25 % Tillæg for: Indretning, drift og afrigning af arbejdspladser. Projektering, byggeledelse og tilsyn. Forundersøgelser, geoteknik, miljøundersøgelser, hydrologi og arkæolog. Bygherreorganisation. *** Der er forudsat et tillæg på 16 % af budgettet til vejanlæg. Investeringer relateret til driften er 28 mio. kr. dyrere for alternativ via DTU og Fortunbyen ift. hovedlinjeføringen. Forskelsprisen kan henføres til den længere køretid der kræver ét ekstra togsæt samt den ekstra station. I beløbet er ikke inkluderet evt. reserver. Tabel 4. Investeringer relateret til driften forskelspris for alternativ via DTU og Fortunbyen ift. hovedlinjeføringen, mio. kr niveau Forskelspris Stationsudstyr 2 Togsæt* 26 I alt 28 *Der er forudsat 1 ekstra togsæt á 26 mio. kr. 4

5 3.2 Via DTU og Lyngbygårdsvej Alternativet via DTU og Lyngbygårdsvej er inkl. korrektionsreserve 92 mio. kr. dyrere i anlæg end hovedlinjeføringen og 71 mio. kr. uden korrektionsreserve. Forskelsprisen kan henføres til ekstraomkostninger til flere kryds, længere strækning samt større udgifter til ledningsomlægninger på DTU s område sammenlignet med hovedlinjeføringen. Det er forudsat, at kommunalt ejede arealer og arealer ejet af DTU overdrages vederlagsfrit. Tabel 5. Anlægsoverslag - forskelspris for alternativ via DTU og Fortunbyen ift. hovedlinjeføringen, investeringer relateret til driften ikke medtaget, mio. kr niveau Forskelspris Anlægsarbejder, arealerhvervelse 54 og ledningsomlægninger* Diverse tillæg** 14 Trafikafvikling i anlægsperioden*** 3 I alt inkl. tillæg og trafikafvikling 71 I alt inkl. 30 % korrektionsreserve 92 *Der er forudsat 25 % af de samlede udgifter til ledningsomlægninger. Resten er forudsat at falde under gæsteprincippet. **25 % Tillæg for: Indretning, drift og afrigning af arbejdspladser. Projektering, byggeledelse og tilsyn. Forundersøgelser, geoteknik, miljøundersøgelser, hydrologi og arkæolog. Bygherreorganisation. *** Der er forudsat et tillæg på 16 % af budgettet til vejanlæg. Investeringer relateret til driften er 28 mio. kr. dyrere for alternativ via DTU og Lyngbygårdsvej ift. hovedlinjeføringen. Forskelsprisen kan henføres til den længere køretid der kræver ét ekstra togsæt samt den ekstra station. I beløbet er ikke inkluderet evt. reserver. Tabel 6. Investeringer relateret til driften forskelspris for alternativ via DTU og Lyngbygårdsvej ift. hovedlinjeføringen, mio. kr niveau Forskelspris Stationsudstyr 2 Togsæt* 26 I alt 28 *Der er forudsat 1 ekstra togsæt á 26 mio. kr. 5

6 4 Passagerprognoser 4.1 Forudsætninger om befolkning, arbejdspladser og studiepladser I forbindelse med beregning af passagerprognoser for letbaneprojektet på Ring 3 er OTM-modellen anvendt. Det har vist sig mest hensigtsmæssigt, visse steder langs Ring 3 at detaljere modellen via finere zoneinddeling, da modellen i visse lokalområder var forholdsvist grov til analyse af den tværgående trafik i Ring 3 korridoren. Efterfølgende er der sikret en god overensstemmelse med de aktuelle trafiktal for 2009, forud for at modellen på et mere detaljeret grundlag er anvendt til prognosticering. Et af de steder, hvor opdeling af zoner har været aktuel, er DTU-området. Efter aftale med Lyngby Taarbæk Kommune har DTU i sommeren 2012 leveret oplysninger om befolkning, arbejdspladser og studiepladser for dagens situation (2010-tal), som er lagt ind i OTMmodellen. Der er sikret konsistens mellem det datasæt, som er anvendt til detaljering og tilpasning af modellen for udgangsåret og de år, 2020 og 2032, der gennemføres prognoseberegninger for. Der er således for prognoseårene anvendt DTU s forventninger indmeldt sommer 2012 til befolkning, arbejdspladser og studiepladser for DTU-området (for 2032 er anvendt 2030-tal). De anvendte plandata for 2010 og prognoseforudsætninger for 2020 og 2032 fremgår af nedenstående tabel. Tallene omfatter arbejdspladser og studiepladser for handelsskolen, som ligger i tilknytning til DTU. Tabel 7. Plandata for 2010 og anvendte planforudsætninger for 2020 og 2032 for DTU området DTU-området Konstaterede tal Befolkning Arbejdspladser Studiepladser (kilde: DTU sommer 2012) Planforudsætningerne med hensyn til befolkning, arbejdspladser, studiepladser, økonomi osv. er ens for hovedlinjeføringen og de to DTU-varianter. Der er for de to fremtidige år gennemført prognoser for letbanens hovedlinjeføring, som forløber langs Lundtoftegårdsvej med standsningssteder ved Lundtofteparken, Rævehøjvej, Akademivej og Lyngbygårdsvej. Derudover er undersøgt to alternative linjeføringer via DTU. I DTU-variant via Fortunbyen etableres standsningssteder langs Asmussens Alle/Niels Koppels Alle ved Bygning 303 og Akademivej samt i Fortunbyen. Til gengæld forsvinder standsning ved Lyngbygårdsvej /motorvej. I den anden DTU-variant opretholdes standsning ved Lyngbygårdsvej suppleret med to stoppesteder langs Asmussens Alle/Niels Koppels Alle. Planforudsætningerne med hensyn til befolkning, arbejdspladser, studiepladser, økonomi osv. er ens for hovedlinjeføring og de to DTU-varianter. 4.2 Passagerprognoseresultater I det følgende vises passagerprognoserne for de to alternative linjeføringer sammenlignet med hovedlinjeføringen. Prognoserne er beregnet for årene 2020 og I Hovedalternativ 2020 beregnes påstigere pr. hverdagsdøgn på letbanen, hvilket stiger til påstigere i De tilsvarende tal er vist for de to DTU-varianter i nedenstående tabel. Tabellen viser, at der beregnes større passagertal i de to DTU-varianter end i hovedlinjeføringen. Linjeføringen via Lyngbygårdsvej beregnes at medføre de største passagertal, idet omstigning til bus 6

7 ved Lyngbygårdsvej/motorvej fortsat er muligt samtidig med, at køretiden kun er marginalt forskelligt fra alternativ via Fortunbyen. Tabel 8. Passagerprognose for hovedalternativ 2020 og 2032 sammenlignet med DTU variant Fortunbyen og DTU variant Lyngbygaardsvej Påstigere pr hverdagsdøgn Fortunbyen Lyngbygårdsvej Fortunbyen Lyngbygårdsvej Hovedalt DTU-variant Forskel Kilde: OTM-beregning 2. Passagerprognosen for basisscenariet for 2020 er justeret en smule i forhold til de foreløbige passagertal som tidligere har været fremsent til DTU/Lyngby-Taarbæk Kommune. Justeringen til passagerer fra passagerer er grundet en fejl i OTM ved Fisketorvet/Dybbølsbro Station. I forbindelse med retning af denne fejl er passagerprognosen for 2020 for den samlede letbane ændret en smule. 4.3 Via DTU og Fortunbyen Der er 800 flere passagerer i 2020 på linjeføringen via DTU og Fortunbyen sammenlignet med hovedlinjeføringen. Tabel 9. Passagerprognose for alternativ via DTU og Fortunbyen sammenlignet med hovedlinjeføringen 7

8 Der er 740 flere passagerer i 2032 på linjeføringen via DTU og Fortunbyen sammenlignet med hovedlinjeføringen. Stigningen i passagertallet på linjeføringen via DTU og Fortunbyen fra 2020 til 2032 er således en anelse lavere end på hovedlinjeføringen. Tabel 10. Passagerprognose for alternativ via DTU og Fortunbyen sammenlignet med hovedlinjeføringen 8

9 4.4 Via DTU og Lyngbygårdsvej Der er 1210 flere passagerer i 2020 på linjeføringen via DTU og Lyngbygårdsvej sammenlignet med hovedlinjeføringen. Tabel 11. Passagerprognose for alternativ via DTU og Lyngbygårdsvej sammenlignet med hovedlinjeføringen 9

10 Der er 1320 flere passagerer i 2032 på linjeføringen via DTU og Lyngbygårdsvej sammenlignet med hovedlinjeføringen. Stigningen i passagertallet på linjeføringen via DTU og Lyngbygårdsvej fra 2020 til 2032 er således lidt højere end på hovedlinjeføringen. Tabel 12. Passagerprognose for alternativ via DTU og Lyngbygårdsvej sammenlignet med hovedlinjeføringen 4.5 Prognoseusikkerhed Der er som nævnt gennemført en beregning af 2009-situationen før prognoseberegninger. Beregningen er sammenlignet med tællinger. Det viser, at passagerer på S-togsstationer og større busstoppesteder i 95 pct. af tilfældene kan beregnes indenfor ± 25 pct. med modellen. Med udgangspunkt i det vil det samlede antal påstigere på letbanen med 95 pct. sandsynlighed tilnærmelsesvis ligge indenfor ± 5 pct., da der er 28 stationer i hovedlinjeføring. Der må dog forventes en noget større usikkerhed på beregning, da tidshorisonten for prognoserne er længere Rent statistisk er variansen (usikkerheden) på forskellen mellem to uafhængige variabler summen af de to varianser. Således ville usikkerheden på forskellen mellem påstigere med DTU-variant og Hovedalternativ være ±10 pct. gange det samlede antal påstigere. Beregningen af de to påstigertal er imidlertid korreleret, idet der f.eks. anvendes samme planforudsætninger, og busnet kun er marginalt forskelligt. Usikkerheden på forskellen mellem passagertal med DTU-variant og Hovedalternativ er derfor mindre. Derfor kan usikkerheden på forskellen i passagertal mellem de to alternativer ikke beregnes på basis af ovenstående. 10

11 Beregningsusikkerheden stammer fra tre kilder: 1) modelusikkerhed, 2) forhold som modellen ikke tager højde for og 3) forudsætninger for prognoseberegning. Modellen giver et konstrueret billede af virkeligheden og er estimeret på en stikprøve af trafikanter og deres adfærd omkring Eksempelvis er geografien opdelt i trafikzoner, som dermed repræsenterer en mængde af personer, arbejdspladser osv. Zonerne er via ophæng knyttet til stoppesteder. Ophæng og gennemsnitlig gangafstand er så vidt muligt bestemt på basis af kalibrering af 2009-situationen, hvor beregning er sammenholdt med tællinger. Prognoserne vil dog være baseret på visse skøn, da der etableres nye stoppesteder, og byudviklingen indenfor en zone kan flytte tyngdepunkt og dermed gennemsnitlig gangafstand til stoppested. Der er som eksempel gennemført beregning, hvor længde af ophæng til de to stoppesteder langs Asmussens Alle/Niels Koppels Alle er ændret pct. for to zoner (zone 561 og 858) i opgående og nedadgående retning. Det medfører for DTU-variant via Lyngbygårdsvej påstigere henholdsvis påstigere pr. hverdagsdøgn i Det er en forskel i forhold til hovedlinjeføring på henholdsvis påstigere pr. hverdagsdøgn. OTM indeholder en såkaldt skinneeffekt i beregning af antal ture med kollektiv trafik, som indebærer større overflytning fra andre transportmidler til kollektiv trafik i en løsning med letbane fremfor bus givet samme rejsetid. Det er baseret på interview, hvor personer bedes vælge mellem hypotetiske alternativer (SP-analyser fra slutningen af 1990 erne). Det er naturligvis behæftet med betydelig usikkerhed, da der endnu ikke findes letbaner i Danmark. Derimod indeholder OTM i rutevalget ikke nogen skinneeffekt. Det vil sige, når den kollektive trafikant står og skal vælge mellem bus og letbane, er det alene er spørgsmål om rejsetid. Den manglende skinneeffekt i rutevalget kan eventuelt undervurdere passagertallet med letbane på bekostning af bus. Det kan i mindre grad påvirke forskellen mellem DTU-variant og Hovedalternativ, hvis folk er villige til at gå længere for at kunne benytte letbane i stedet for bus. OTM medtager heller ikke regularitet, idet modellen antager, at køreplanen altid følges. Det kan have betydning i valget mellem bus og letbane, hvis letbanen kører mere pålideligt end busserne. Der er gennemført en følsomhedsberegning med en lidt større og anderledes udbygning af DTUområdet. Den viser flere påstigere pr. hverdagsdøgn i DTU-variant via Lyngbygaardsvej end i Hovedalternativ. Det indikerer, at forskel i passagertal mellem DTU-variant og Hovedalternativ afhænger af udbygning og placering af udbygning på DTU-området. Tabel 13. Følsomhedsberegning for 2032, ændret forudsætning om byudvikling på DTU-området - alternativ via DTU og Lyngbygårdsvej sammenlignet med hovedlinjeføringen Via DTU og Lyngbygårdsvej lidt større og anderledes udbygning af DTU-området Det konkluderes derfor, at en forskel på eksempelvis påstigere pr. hverdagsdøgn mellem DTUvariant via Lyngbygårdsvej og Hovedalternativ er indenfor beregningsusikkerheden og dermed ikke kan afvises. En tilsvarende beregningsusikkerhed vil naturligvis være gældende for strækningens øvrige dele, såfremt forudsætninger vedrørende udbygning af lokalområder og trafikal tilknytning af områder varieres. 11

12 5 Driftsomkostninger og driftsindtægter For det samlede Ring 3 letbaneprojekt er det antaget, at takstudviklingen i perioden og er en gennemsnitsindtægt pr. påstiger på 8,07 kr. i 2020 stigende til 9,28 kr. i 2032 (2010- priser). Disse forudsætninger ligger ligeledes til grund for vurderingen af driftsøkonomien i DTUalternativerne. Som nævnt ovenfor er køretiderne for alternativer 1,8 2,1 minutter længere end hovedlinjeføringen. Det medfører højere driftsomkostninger på 3,5 4,0 mio. kr. årligt sammenlignet med hovedlinjeføringen. Investeringer relateret til driften er ikke medregnet. Tabel 14. Forskelspris, driftsomkostninger pr. år, alternativer sammenlignet med hovedlinjeføring 2010-priser Forskelspris via DTU og Fortunbyen 3,5 via DTU og Lyngbygårdsvej 4,0 Driftsindtægterne for alternativet via DTU og Fortunbyen er ca. 2 mio. kr. højere end hovedlinjeføringen. Alternativet via DTU og Lyngbygårdsvej får driftsindtægter på 3-4 mio. kr. højere end hovedlinjeføringen. Tabel 15. Forskelspris, driftsindtægter pr. år, alternativer sammenlignet med hovedlinjeføring priser via DTU og Fortunbyen 2,0 2,1 via DTU og Lyngbygårdsvej 3,0 3,8 Sammenholdt med forskelsprisen på driftsomkostninger er driftsresultatet for alternativet via DTU og Fortunbyen ca. -1,5 mio. kr. og for alternativet via DTU og Lyngbygårdsvej ca. -1 mio. kr. faldende til - 0,2 mio. kr. i Kommercielle indtægter er ikke beregnet særskilt, men der kan være en marginal merindtægt for alternativerne sammenlignet med hovedlinjeføringen, da alternativerne har en ekstra station og et ekstra togsæt. 12

13 6. Sammenfatning Alternativerne er inkl. korrektionsreserve henholdsvis 113 og 92 mio. kr. dyrere i anlæg end hovedlinjeføringen. Forskelspriserne kan henføres til ekstraomkostninger til arealerhvervelse (via Fortunbyen), flere kryds, etablering af støttemur ved Ole Nørgaards Have samt arealerhvervelse (via Fortunbyen) samt større udgifter til ledningsomlægninger på DTU s område sammenlignet med hovedlinjeføringen og længere strækning (via Lyngbygårdsvej). Investeringer relateret til driften er 28 mio. kr. dyrere for alternativerne sammenlignet med hovedlinjeføringen. Forskelsprisen skyldes behovet for ét ekstra togsæt samt en ekstra station. I beløbet er ikke inkluderet evt. reserver. Køretiderne for alternativer er 1,8 2,1 minutter længere end hovedlinjeføringen. Det medfører højere driftsomkostninger på 3,5 4,0 mio. kr. Passagertallene er højere end hovedlinjeføringen for basisscenariet i Som følge heraf er driftsindtægterne ca. 2-4 mio. kr. højere. Driftsresultaterne ligger på ca. -0,2-1,5 mio. kr. årligt. Alternativet via Lyngbygårdsvej er ca. 21 mio. kr. billigere i anlæg end via Fortunbyen. Driftsresultatet er 0,5 1,2 mio. kr. bedre. Der skal relativt få ekstra passagerer til, før driftsresultatet bliver positivt. I 2020 skal der ca. 400 passagerer ekstra faldende til under 100 ekstra i En evt. mindre merindtægt på kommercielle indtægter er ikke medregnet. Da passagergrundlaget som beskrevet er størst og anlægsomkostningerne lavest for linjeføringen via DTU og Lyngbygårdsvej, er følsomhedsberegningerne kun gennemført for dette alternativ. Følsomhedsberegninger indikerer, at mindre ændringer i forudsætningerne giver et passagertal tilstrækkeligt stort til at dække de ekstra driftsomkostninger ved alternativet via DTU og Lyngbygårdsvej. Det vurderes derfor, at der er sandsynlighed for, at den ekstra mængde passagerer ved linjeføringen via DTU og Lyngbygårdsvej vil dække de forventede merudgifter til drift. Omkostningerne forbundet med tilkøb af linjeføring via DTU og Lyngbygårdsvej vurderes at omfatte 92 mio. kr. til anlæg og 28 mio. kr. til anskaffelse af et ekstra togsæt samt stationsudstyr. Tabel 16. Sammenfatning af konsekvenser ved alternative linjeføringer ved DTU sammenlignet med hovedlinjeføringen, 2010-priser Alternativ via DTU og Fortunbyen via DTU og Lyngbygård svej Anlægsomkost -ning før materiel* *Inkl. 30 pct. korrektionsreserve. Investeringer relateret til driften Driftsomkostninger pr. år Passagertal 2020/2032 Driftsindtægter pr. år 2020/2032 Driftsresultat pr. år. 2020/ ,5 800/740 2,0/2,1-1,5/-1, ,0 1210/1320 3,0/3,8-1,0/-0,2 Såfremt Lyngby Taarbæk Kommune beslutter at tilkøbe linjeføringen via DTU og Lyngbygårdsvej, forberedes linjeføringen for evt. indplacering af endnu en station ved Akademivej/Lundtoftegårdsvej i næste fase af projektet. Evt. Etablering af en station på dette sted vil være tilkøb. 13

14 Bilag: Bilag 1 Aftale af 22. juni 2012 mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Ringby Letbanesamarbejdet Bilag 2 Kort over alternative linjeføringer Bilag 3 Skematisk sporplan for alternative linjeføringer Bilag 4 - Tværsnit 14

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen... 1 Indledning Gate 21 har udarbejdet en projektskitse: Smart mobilitet i Ringbyen, til et tværgående

Læs mere

Iterativ beregningsproces foretaget med OTM. Christian Overgård Hansen COH ApS

Iterativ beregningsproces foretaget med OTM. Christian Overgård Hansen COH ApS Iterativ beregningsproces foretaget med OTM Christian Overgård Hansen COH ApS OTM Trafikmodellen for Hovedstadsområdet siden midten af 1990 erne: Første version 1994/95 til brug for systemvalg (OTM 1.0)

Læs mere

Ring 3 Letbane eller BRT?

Ring 3 Letbane eller BRT? Transportministeriet Ring 3 Letbane eller BRT? Bilagsbind Juli 2010 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Rapporter og notatet vedr. højklasset kollektiv trafik på Ring 3 i perioden 1999-2008 Bilag 2 Nøgletal for

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE/BRT FASE 2 - UDVIKLING I DRIFTSØKONOMI FOR ETAPE 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ARBEJDSNOTAT INDHOLD

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

The Danish Short Story!

The Danish Short Story! The Danish Short Story! Det er ikke fordi vi ingen sporvogne har i Danmark Men disse fire historier har intet med museer at gøre Hvis der var nogen der var i tvivl Aalborg Letbane/BRT Drivere for projektet

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 +WAY PÅ 101A I KØGE 3 +Way - næste skridt for 101A? 1 Sammenfatning Denne sammenfatning er revideret af Køge Kommune

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

Henrik Paag, Havnetunnelgruppen / TetraPlan A/S Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Plan- og telematikafdelingen

Henrik Paag, Havnetunnelgruppen / TetraPlan A/S Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Plan- og telematikafdelingen HAVNETUNNEL I KØBENHAVN Henrik Paag, Havnetunnelgruppen / TetraPlan A/S Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Plan- og telematikafdelingen 1. Baggrund og indledning Vejdirektoratet foretager i øjeblikket

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet

Lyngby-Taarbæk Kommune Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet Dyrehavegårds Jorder Supplerende Trafikanalyse for Tracéet NOTAT 3. juni 2015 tfk/ms 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Forudsætninger og metode... 4 2.1 Turrater... 4

Læs mere

- projekter i Hovedstadsområdet. Alex Landex, CTT-DTU

- projekter i Hovedstadsområdet. Alex Landex, CTT-DTU Er letbaner en god forretning for samfundet? - projekter i Hovedstadsområdet Alex Landex, CTT-DTU Er letbaner en god forretning for samfundet? 5. oktober 2005 Baggrund udenlandske succeser Letbaner er

Læs mere

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune Notat Til: Glostrup Kommune Kopi til: Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Herlev Kommune, Region H. Sagsnummer Sagsbehandler PBM Direkte +45 36 13 17 28 Fax - pbm@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gentofte

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester

19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester Aftenens program 19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester 19.20 Aalborg Letbane - et nødvendigt løft til den kollektive trafik v. Mads Duedahl, rådmand

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 1 Indledning Dette notat dokumenterer de gennemførte trafikmodelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af etablering af en henholdsvis

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Indhold Resume Referat fra byrådsmøde inkl. sagsfremstilling. Bilag til byrådsmøde s. 1 s. 2 s. 7 Resume: Løjt Kirkeby får ikke en omfartsvej Borgere på Løjt Land har

Læs mere

Vurdering af letbaneprojekter i Hovedstadsområdet 23. august 2005

Vurdering af letbaneprojekter i Hovedstadsområdet 23. august 2005 Vurdering af letbaneprojekter i Hovedstadsområdet Ph.d.-studerende Alex Landex Professor Otto Anker Nielsen Vurdering af letbaneprojekter i Hovedstadsområdet 23. august 2005 Baggrund udenlandske succeser

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 Sag nr. 1 Emne: Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Bilag: 1 Koncern Regional Udvikling Kongens

Læs mere

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune Notat Emne: Trafikselskabet Movias forslag til Trafikplan 2016 Fra: Til: Metroselskabet Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune Dato: 2016-11-01 Baggrund Movia har sendt Forslag til Trafikplan 2016

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Glostrup

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040 Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040... 1 Indledning Dette notat dokumenterer en række basisfremskrivninger af trafikken i Hovedstadsområdet til belysning

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Rødovre

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Til Transportministeriet Dokumenttype Rapport Dato November 2012 Analyse af mulige linjeføringer for Østlig Ringvej om København ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Side 1 INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET. Letbane versus BRT

Transport- og Bygningsudvalget L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET. Letbane versus BRT Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET Letbane versus BRT Høring i Transport- og Bygningsudvalget den 30. marts 2016 LETBANESAMARBEJDET - et bystrategisk samarbejde

Læs mere

Notat Rute 122 Odense Morud ++ Business case

Notat Rute 122 Odense Morud ++ Business case FynBus 24. november 2009 PLAN SAZ/EKL Notat Rute 122 Morud ++ Business case Region Syddanmark har den 28-09-09 vedtaget principperne for den fremtidige kollektive trafik på Fyn. De medfører, at strækningen

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gladsaxe

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

Opdatering af model for Hovedstadsregionen

Opdatering af model for Hovedstadsregionen Opdatering af model for Hovedstadsregionen Christian Overgård Hansen Center for Trafik and Transport (CTT), DTU coh@ctt.dtu.dk Trafikdage på AUC 22-23.8.2005 Copyright CTT 2005 Disposition Baggrund Formål

Læs mere

Fremtidig trafikering af Vestbanen baseret på en samdrift med den statslige strækning Varde - Esbjerg

Fremtidig trafikering af Vestbanen baseret på en samdrift med den statslige strækning Varde - Esbjerg Fremtidig trafikering af Vestbanen baseret på en samdrift med den statslige strækning Varde - Esbjerg 1. Fremtidig trafikering - samdrift med den statslige strækning Den fremtidige trafikering forudsætter,

Læs mere

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Memo Titel Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Dato 5 august 2011 Til Trafikstyrelsen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Højklasset kollektiv trafik på Ring 3. v/afdelingschef Hans Ege, HUR og Afdelingschef Preben Vilhof, COWI. Baggrund og afgrænsninger.

Højklasset kollektiv trafik på Ring 3. v/afdelingschef Hans Ege, HUR og Afdelingschef Preben Vilhof, COWI. Baggrund og afgrænsninger. Højklasset kollektiv trafik på Ring 3 v/afdelingschef Hans Ege, HUR og Afdelingschef Preben Vilhof, COWI Baggrund og afgrænsninger I projekt Basisnet 1997-99 indgik en højklasset trafikløsning på Ring

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

Arbejdet er koordineret i regi af Djurs Mobilitetsstrategi. Parterne har ansvaret for de faglige input.

Arbejdet er koordineret i regi af Djurs Mobilitetsstrategi. Parterne har ansvaret for de faglige input. Letbanestandsested i Thorsager Den 22. maj 2015 afsatte Folketinget (den daværende SR-regering, DF, SF og Ø) 5 mio. kr. til et nyt standsested i Thorsager. Beløbet indgik i aftalen om Kollektiv trafik

Læs mere

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 28. april 2017. Busdrift i Ring 3 under anlæg af letbanen -

Læs mere

Aalborg Letbane / BRT. Orientering om Udredningsrapport September 2014

Aalborg Letbane / BRT. Orientering om Udredningsrapport September 2014 Aalborg Letbane / BRT Orientering om Udredningsrapport September 2014 Faseinddeling Fase 1 : Foreløbige undersøgelser Grundlag for beslutning om yderligere analyse Fase 2 : Beslutningsgrundlag Grundlag

Læs mere

Forventede passagertal

Forventede passagertal Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 94 Offentligt Svend Høime Hansen Rødovrevej 222D st. tv 2610 Rødovre Dato J.nr. : : 5. december 2005 004-308 Kære Svend Høime Hansen. Tak for Deres henvendelse

Læs mere

Byvision og Letbane i Ring 3. TØF 1. oktober 2012

Byvision og Letbane i Ring 3. TØF 1. oktober 2012 Byvision og Letbane i Ring 3 TØF 1. oktober 2012 Projektet: et storskala byudviklingsprojekt en fælles byvision fælles omdannelsesstrategier en kobling af by- og trafikudvikling 5..Udvikling af den

Læs mere

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden udbud af letbaneanalyse til lufthavnen kravspecifikation - Juni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger Region Midtjylland Følsomhedsberegninger - og rejseafstand Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Rentabilitet af buslinier i Hovedstadsområdet

Rentabilitet af buslinier i Hovedstadsområdet Rentabilitet af buslinier i Hovedstadsområdet Rentabilitet af buslinier i Hovedstadsområdet Effekter af de nye baner på busdriften Nicolai J. Maltesen, cand.scient.oecon, NIRAS Indledning Der har i de

Læs mere

5 Driftsudgifter for etape 1 som BRT 8. 7 Sparede udgifter til øvrig busdrift 10. 8 Øgede passagerindtægter 10. 10 Følsomhedsberegning for letbane 11

5 Driftsudgifter for etape 1 som BRT 8. 7 Sparede udgifter til øvrig busdrift 10. 8 Øgede passagerindtægter 10. 10 Følsomhedsberegning for letbane 11 LETBANESEKRETARIATET OPDATERING AF DRIFTSØKONOMI FOR ETAPE 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Ændringer

Læs mere

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi Jernbanekapaciteten

Læs mere

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet 107178-616121 Bestyrelsen 10. december 2009 MLL 03.a Driftsrapport december 2009 1. Udviklingen i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040 Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040... 1 Indledning Dette notat dokumenterer en række basisfremskrivninger af trafikken i Hovedstadsområdet til belysning

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

AALBORG LETBANE TRAFIKBEREGNINGER

AALBORG LETBANE TRAFIKBEREGNINGER DECEMBER 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKBEREGNINGER MODELDOKUMENTATION I FORBINDELSE MED FASE 2 UDREDNINGSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen København d. 14. maj 2014 Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen Regeringen og Københavns Kommune er enige om at anlægge og finansiere en metro til Ny Ellebjerg

Læs mere

Aalborg Letbane / BRT. Jesper Schultz Civilingeniør By- og Landskabsforvaltningen 6. oktober 2014

Aalborg Letbane / BRT. Jesper Schultz Civilingeniør By- og Landskabsforvaltningen 6. oktober 2014 Aalborg Letbane / BRT Jesper Schultz Civilingeniør By- og Landskabsforvaltningen 6. oktober 2014 Rådgiverteam Udredningsrapport og VVM: COWI SYSTRA Henning Larsen Architects Kristine Jensens Tegnestue

Læs mere

Analyse af etableringen af en letbane i Århus

Analyse af etableringen af en letbane i Århus Analyse af etableringen af en letbane i Århus Søren Frost COWI sfr@cowi.com 1 Århus 2. største by i Danmark 800.000 indbyggere heraf 250.000 i bymidten 2 Projektet Analysen indeholdte VISUM beregninger

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner

Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner... 1 Indledning Dette notat indeholder resultaterne af de gennemførte trafikmodelberegninger af en 3 scenarier for udbygning

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF

29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF NOTAT 29. september 2017 JOURNALNUMMER SKREVET AF 05.00.00-A00-2-17 LENE MADSEN MILNER Bilag 1. Baggrundsnotat om Østbanens forlængelse Ændringer af banedriften I disse år sker der en række væsentlige

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Anlægsoverslag for en sænketunnel sammenligning med projekteringsloven

Anlægsoverslag for en sænketunnel sammenligning med projekteringsloven 1. november 2010 Anlægsoverslag for en sænketunnel sammenligning med projekteringsloven 1. Indledning I projekteringsloven, som blev vedtaget i april 2009, fremgår det af bemærkningerne, at en sænketunnel

Læs mere

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Sammenhæng mellem hastighed og trafikmængde Stor uforudsigelighed Baggrundsfigur; Kilde Vejdirektoratet og Christian Overgaard Hansen

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

Effekter af køretids-forbedringer ved kørsel med elektrisk togmateriel

Effekter af køretids-forbedringer ved kørsel med elektrisk togmateriel Effekter af køretids-forbedringer ved kørsel med elektrisk togmateriel Effekter af køretidsforbedringer ved kørsel med elektrisk togmateriel Projektets formål: At analysere sandsynlige/mulige effekter

Læs mere

Informationsmøde om letbaneprojektet

Informationsmøde om letbaneprojektet Informationsmøde om letbaneprojektet Oplæg ved Hovedstadens Letbane 28. august/rebekka Nymark Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane er bygherre på letbanen Vi er ejet af 11 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 7. oktober 2012 CAB En definition af trængsel skal sikre en ensartet forståelse af, hvad der menes med trængsel, hvad enten

Læs mere

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved Køge Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte +45 36 13 16 62 Fax - SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. marts 2016 Linje 245 før-efter analyse

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere

Fokus på pendling inden for regionen samt ind og ud af regionen

Fokus på pendling inden for regionen samt ind og ud af regionen Bæredygtig trafikplan for Hovedstadsregionen Fokus på pendling inden for regionen samt ind og ud af regionen Miljøstrategisk årsmøde, 5. december 2016 Karl Vogt Nielsen, rådgiver for Enhedslistens Folketingsgruppe

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

Status for letbane i Ring 3 og eksempler på byudvikling ved stationer v projektchef Tove Skrumsager Frederiksen, Metroselskabet

Status for letbane i Ring 3 og eksempler på byudvikling ved stationer v projektchef Tove Skrumsager Frederiksen, Metroselskabet Status for letbane i Ring 3 og eksempler på byudvikling ved stationer v projektchef Tove Skrumsager Frederiksen, Metroselskabet Samarbejdsaftale om en letbane fra Lundtofte til Ishøj blev indgået 29. juni

Læs mere

Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon. 10. november Ole Sørensen Nyt standsningssted i Thorsager

Dato Journalnr Sagsbehandler  Telefon. 10. november Ole Sørensen Nyt standsningssted i Thorsager Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. november 2015 1-70-3-15 Ole Sørensen os@midttrafik.dk 20 51 70 46 Nyt standsningssted i Thorsager Nærværende notat er udarbejdet som en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

16-03-2011. Trafiksikkerhed for metro, letbane og busløsninger. Sagsnr. 2011-25529

16-03-2011. Trafiksikkerhed for metro, letbane og busløsninger. Sagsnr. 2011-25529 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Trafiksikkerhed for metro, letbane og busløsninger Baggrund Metro, letbaner og busser har forskellige karakteristika i forhold trafiksikkerhed

Læs mere

BRT i danske storbyer

BRT i danske storbyer BRT i danske storbyer Mathias Sdun, COWI 1 Højklasset kollektiv transport Kundernes behov Høj rejsehastighed Høj pålidelighed Høj kapacitet Høj service Høj sikkerhed og tryghed Hovedelementer Køreveje

Læs mere

Cityringen. Udredning om. Teknisk dokumentationsrapport Carlsberg-alternativet

Cityringen. Udredning om. Teknisk dokumentationsrapport Carlsberg-alternativet Teknisk dokumentationsrapport Carlsberg-alternativet Udredning om Cityringen Marts 2007 Transport- og Energiministeriet Finansministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: Transport-

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet

Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet Letbanesekretariatet 1 Letbaneprojektet i Aarhus Status for realisering af etape 1 Intro til projektet Lov om Aarhus letbane og aftale mellem Staten, Aarhus Kommune og Region Midtjylland Udbud af letbanen

Læs mere

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh Nærværende notat indeholder

Læs mere

Passagerstatistik 1. halvår 2013

Passagerstatistik 1. halvår 2013 Passagerstatistik 1. halvår 2013 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2009 2013... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 10 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale

Læs mere

Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger

Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger KØBENHAVNS KOMMUNE forvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger Dette bilag beskriver forslagene til busomlægninger, stoppestedsoprettelser

Læs mere

RESULTAT AF ØKONOMIBEREGNINGER INDHOLD. 1 Overordnet overblik Beregning af den økonomiske følsomhed 4. 2 Helhedsplanens forudsætninger 5

RESULTAT AF ØKONOMIBEREGNINGER INDHOLD. 1 Overordnet overblik Beregning af den økonomiske følsomhed 4. 2 Helhedsplanens forudsætninger 5 RINGSTED KOMMUNE RESULTAT AF ØKONOMIBEREGNINGER INDHOLD 1 Overordnet overblik 2 1.1 Beregning af den økonomiske følsomhed 4 2 Helhedsplanens forudsætninger 5 3 Uddybning af cashflow beregninger 6 3.1 Opgørelse

Læs mere

Evaluering af Tølløsebanen

Evaluering af Tølløsebanen Evaluering af Tølløsebanen Baggrund I budgetaftalen for 2011 i Region Sjælland fremgik, at Frem mod trafikbestillingen for 2012 og budgetlægningen for 2012 vurderes det, om der kan foretages omlægninger,

Læs mere

Notat. Til: Rudersdal og Allerød Kommuner. Kopi til: 26. januar Forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer på linje 385

Notat. Til: Rudersdal og Allerød Kommuner. Kopi til: 26. januar Forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer på linje 385 Notat Til: og r Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 26. januar 2017 Forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 328 Offentligt Dato 9. februar 2015 Sagsbehandler Jakob Fryd og Jens Foller Mail JAF@vd.dk/JFO@vd.dk Telefon Dokument 15/00993-1 Side 1/7

Læs mere

Notat. Kommentarer til forslag om Letbane-projekt på Frederikssundsvej

Notat. Kommentarer til forslag om Letbane-projekt på Frederikssundsvej Notat Kommentarer til forslag om Letbane-projekt på Frederikssundsvej April 2013 Letbaner.DK Kommentarer til forslag om Letbane-projekt på Frederikssundsvej side 2 Letbaner.DK april 2013 Forfattere: Morten

Læs mere