Iben Jakobsen, A08 Hold 1 2. Semester Projektopgave (Det 21. århundredes informations- og kulturformidlere) - 27/ Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Iben Jakobsen, A08 Hold 1 2. Semester Projektopgave (Det 21. århundredes informations- og kulturformidlere) - 27/5 2009 Side 1"

Transkript

1 Side 1 Det Gode Liv REFERAT I første afsnit forsøges der at sætte ord på det gode liv ved hjælp af Harbo og Herder. Herefter diskuterer jeg, hvad det gode liv er i oplevelsessamfundet med udgangspunkt i Heidegren og Schulze s opfattelser af selvsamme. I tredje afsnit forklarer jeg, hvad oplevelsesincitamentet er i hedonistisk forstand, og hvilken indflydelse, det har på forbruget ud fra Jantzens teori. Jeg gør også rede for, hvordan oplevelsesdimensionen vandt indtog i Danmark. I fjerde afsnit bliver der set nærmere på, hvad selvrealisering er ifølge Brinkmann, og hvordan det kom dertil, og i femte afsnit diskuteres der med opbakning af Honneth, hvilke problemer, der opstår i kølvandet af selvrealisering. Derefter redegøres der i sjette afsnit for hvilken effekt, selvrealisering har haft på arbejdslivet ifølge Bovbjerg. PROBLEMFORMULERING INDLEDNING I denne opgave vil jeg se nærmere på, hvad der definerer det gode liv i nutidens samfund. Jeg vil gøre rede for forskellige teoretikeres teorier og synspunkter på det gode liv og sætte dem op mod hinanden og forsøge at finde et overordnet billede. Jeg vil også se nærmere på, hvilken rolle oplevelsessamfundet har i denne sammenhæng, og hvorfor det er så vigtigt at realisere sig selv. Det synes næsten umuligt at på nogen måde definere det gode liv som sådan. For hvad er det egentlig? For mig er det måske at sidde i forårssolen med en god bog med den grønne natur omkring mig, for dig er det måske at være eller blive succesrig i din karriere eller i dit forhold, for en helt tredje er det måske at rejse verden rundt fri som fuglen. Det gode liv er en individuel smagssag, og ingen vil eller kan rigtig komme nærmere ind på præcis, hvad det er. Det kan heller ikke diskuteres, så det er efterhånden blevet ladt tilbage, mens der sættes fokus på andre ting i livet som økonomien og selvrealiseringen. To ting, der nok for mange indirekte går hånd i hånd med deres gode liv. Ser man som en udefrakommende ind i de danske stuer om aftenen, vil det gode liv synes for mange at sidde sammen foran fjernsynet, mens man stadig mæt efter aftensmaden spiser slik. Der kobles fra, samtidig med at man overtages af mediernes kraft. Man kan nærmest fristes til at sige, at størstedelen af Danmark bliver omprogrammeret og opdateret hver aften foran tv et. En lind strøm af reklamer, tv-shows og film henviser til, hvordan vi skal se ud og hvordan vi skal opføre os, og ikke mindst, hvor vi kan købe det, vi har brug for for at være en af dem. Men er dette virkelig det gode liv? Er det reel selvrealisering? En hidsig sjæl ville måske snarere ønske, at folket kunne rive sig fri fra mediernes og forbrugets magt men hvor skulle de så vende sig hen? Er det overhovedet muligt for en hel nation at finde sig selv og turde være sig selv? Tager man en tur op ad en hvilken som helst gågade i en større by, ser fremtiden sort ud for en

2 Side 2 kyniker. De, der endelig tør skille sig ud, har så travlt med at være anderledes, at resten af verden går dem forbi. DET GODE LIV Ifølge Herder handler det gode liv om at realisere et individuelt potentiale at finde sin unikke indre stemme, som er helt igennem ens egen. Det er altså et personligt projekt. 1 Men når nu spørgsmålet om det gode liv kun kan besvares af den enkelte kan midlerne til at kunne besvare det så stadig findes andetsteds? For samfundet må vel uundgåeligt spille en rolle; kulturen, arbejdsmarkedet og økonomien samt det personlige som venner og familie. Alle ens professionelle opdragere har også stor indflydelse på ens liv pædagoger, lærere, læger og politikere. I dag ser det hovedsageligt ud til at kulturen værende medierne og (oplevelses)økonomien har den primære indflydelse, og ikke nok med det, de fleste synes at være tilfredse med dette. Kun de færreste ønsker at slippe denne moderne frihed fra at skulle tænke selv for at kunne finde sig selv og formulere det gode liv. Denne snævre tilgang til livet kan ifølge Charles Taylor koste os det bredere perspektiv på tilværelsen. Han påpeger, at den moderne frihed blev vundet ved, at man gjorde op med tidligere tiders moralske horisonter inklusive dem, der gav sammenhæng og mening til livet, og dette fravær af dybere indhold vil uundgåeligt tilkendegive sig selv på omfattende måder. Harbo fortæller i sin indledning til Det gode liv mere end dig selv, at det gode liv i dag ofte identificeres med et godt arbejdsliv. Problemet her er, at målet for hvornår man har gjort det godt enten er for vagt eller konstant hæves, hvilket vil betyde at man arbejder mere og mere og aldrig føler sig tilfreds, hvorved det gode arbejdsliv forvandles til et stresset og forjaget liv. Der kompenseres naturligvis for denne hverdag via for eksempel rejser, der i deres reklamer lover oplevelser langt fra hverdagen, samt fællesskab. Som nævnt tidligere leder mennesket efter sig selv og ofte søges og findes en rollemodel i Hollywood; der læses kulørte uge- og sladderblade som aldrig før, og man fordyber sig i de kendtes liv, der så at sige lever på ens vegne og oplever alt det man gerne selv vil blot man ved næsten ikke, man vil det, til man har læst om det. Der tages endog piller og anden medicin for at holde det gode humør kørende. 2 Det interessante her er, at som Harbo påpeger i sin indledning, så tales der ikke om dette. Der tales om så meget andet og skylden skyldes på den ene og den anden faktor i folks liv, men der gås i en stor bue uden om kvaliteten af livet. Har man et godt arbejde og en god familie, må man være lykkelig for det, for hvorfor skulle man ikke være det? Er der åbenlyse problemer som arbejdsløshed, singleliv, barnløshed eller dødsfald tales der langt og længe om hvad og hvorfor, og problemets grund og løsning søges efter med lys og lygte. Der er med andre ord dialog. Men er emnet livets kvalitet, er der stilhed. Som tidligere nævnt ses det gode liv som noget individuelt, det handler om personlig smag, og kan ikke diskuteres, hverken politisk eller videnskabeligt. Staten og det offentlige vil altså ikke blande sig i det gode liv, og som både Rawls og Habermas mener, er det ikke op til disse instanser at definere, hvori det gode liv består, MEN de kan heller ikke bare ignorere det. Det er netop op til det offentlige at skabe et samfund, der tillader den enkelte at 1 Harbo, N.J. (red.) (2004). Det gode liv - mere end dig selv. s. 2 2 Harbo, N.J. (red.) (2004). Det gode liv - mere end dig selv. s. 3

3 Side 3 finde det gode liv og leve det. Og her må man jo så spørge, hvis det offentlige ikke tager nogen stilling til det gode liv, hvordan skal det så kunne tilføje til det? 3 Jens Christensen mener, at frihed og samhørighed begge er væsentlige aspekter af det gode liv. Friheden giver den enkelte mulighed for at realisere sig selv og de muligheder, der står til rådighed. Samhørigheden udtrykkes ved, at mennesket er et socialt væsen, og det er vigtigt for den enkelte at være en del af noget større og høre til. Christensen mener yderligere at de to aspekter ikke kan stå alene, da et ensidigt frihedsbegreb udelukker individets mulighed for referencer til andet end en selv, og den individuelle frihed vil lukke af for omverdenen, der vil være ligegyldig for den egocentrerede frie person. Et ensidigt samhørighedsbegreb vil ligeså kvæle en hver lyst til at forholde sig til noget, da alt vil føles tvunget, og tilværelsen vil virke som en slaves. 4 OPLEVELSESSAMFUNDETS GODE LIV Heidegren beskriver i sin tekst Schulzes opfattelse af oplevelsessamfundet. Det er de vestlige samfund, der netop betegnes som oplevelsessamfund, og deres indbyggere er præget af oplevelsesorienteringen. De er opsatte på at have skønne oplevelser, og ifølge Schulze er det gode liv for dem at have så mange skønne oplevelser som muligt. Oplevelsessamfundet er nødvendigvist et velfærdssamfund, hvor der netop er det overskud, der gør det muligt for en betydelig del af befolkningen at kunne forme deres liv, og her mener Schulze, at hverdagslivet æstetiseres. Ud fra ens personlige smag, indrettes livet, så det opleves skønt. Denne higen efter dette skønne liv gør sit indtag på den disponible tid og et stadigt voksende antal livsområder og definerer for mange i stigende grad livets værdi og mening. Det er blevet et imperativ at skulle opleve sit eget liv, og hvad mere er, som en norm har den dobbelt betydning lever man ikke op til den eller nægter man at følge den, så forfejler man sit eget liv. 5 Schulze mener, at oplevelsesorienteringen får mennesker til at indrette deres live med henblik på flest mulige forbigående positive oplevelser som muligt, og samtidigt forklarer han menneskers stræben efter at fremkalde individuelle processer hos dem selv i form af positive oplevelser via påvirkning af ydre betingelser som oplevelsesrationalitet, der netop er en systematisering af oplevelsesorienteringen. Der søges efter midlet til at fremskynde målet at have en skøn oplevelse, og Schulze betegner forfinelsen af midlerne til at opnå indre mål som en proces af indadrettet modernisering, der hjælpes af den voksende oplevelsesindustri og oplevelsesmarkedet. 6 Dette betyder alt sammen, at ganske vist er der større fokus på at behage den enkeltes smag, men Heidegren mener, at det oplevelsesorienterede menneske plages mere og mere af en usikkerhed i sin søgen efter de oplevelser, der vil give mest positivt udbytte, og en skuffelse, når oplevelsen valgt ikke svarer til forventningerne. Jagten på oplevelser bliver stadig mere desperat, 3 Harbo, N.J. (red.) (2004). Det gode liv - mere end dig selv. s Christensen, Jens (2004). Frihed og Samhørighed i menneskers forhold til naturen. s Heidegren, C-G. (2004). Det gode liv hinsides oplevelsessamfundet. s Heidegren, C-G. (2004). Det gode liv hinsides oplevelsessamfundet. s

4 Side 4 ligesom forsøget på at forfine midlerne til at opnå den skønne oplevelse midler, der ivrigt understøttes af oplevelsesindustrien. Det gode liv findes pludseligt trivielt og uden særpræg og gør i denne sammenhæng mere skade end gavn, og både Heidegren og Schulze ser pessimistisk på fremtiden. 7 Max Weber er af den overbevisning, at mennesket er i forestående fare for at miste sig selv og sin menneskelighed og blive et kalkulerende og kalkulerbart væsen i et teknificeret univers, takket være den rationalisering af tilværelsen, der længe har stået på. Teknisk kunnen, videnskab og bureaukratisk kontrol overtager flere områder i livet, der derved gøres kalkulerbare, hvilket afspejles i den sammenhæng og mening som verden for mange har lidt mangel på siden den industrielle revolution. 8 I dag er det meget typisk, at man identificeres med sit arbejde, og hvad man kan udrette, hvilket understøttes af Jarvis indledende linjer om hans forskningsprojekt om læring. 9 Et kendetegn ved oplevelsessamfundet er da også ifølge Schulze kunnen-paradigmet. Kunnen, også kendt som Techne, er den produktive viden og handler om skabe og fremstille. 10 Schulze mener, at man i den vilde jagt på kunnen -muligheder har misset andre muligheder, og ligeledes mener Simmel, at midlet er blevet dominerende på bekostning af målet. 11 Kunnenparadigmet er ensidigt dominerende på bekostning af være-paradigmet, en balancebrist Schulze ønsker rettet. Han mener, de to skal kombineres, og ikke den ene udelukke den anden. Altså skal man ikke kun spørge sig selv, hvad formår jeg?, men også hvem er jeg?. 12 OPLEVELSESINCITAMENTET På grund af trangen til oplevelser i hverdagen fylder oplevelsesdimensionen mere og mere. Pris, kvalitet og service er ikke længere nok for en virksomhed af næsten enhver grad; der skal oplevelser til. Både banker såvel som biblioteker forsøger ihærdigt at binde en oplevelse ind i et besøg. 13 Oplevelsesøkonomien spiller naturligvis ind, da konkurrencen er hårdere end nogensinde, alle er i konkurrence med alle, hvilket gør at det som sagt ikke er nok med blot gode billige produkter, da alle leverer dette. Det er derfor nødvendigt at knytte noget specielt til produktet, være det design, historie eller oplevelse. 14 Nutidens moderne menneske er ikke knyttet til datidens traditioner og værdier, hvilket ultimativt betyder dette at den enkelte er tvunget til at definere sig selv og sin egen identitet. På grund af den forbedrede situation og velfærd gennem de mange sidste år har danskerne fået flere penge mellem hænderne og større mulighed for at bruge dem. Derfor er forbruget, der i højere grad henviser til hvem vi gerne vil være, blevet en væsentlig faktor i identitetsdannelsen. Danskerne forsøger altså at købe sig til en identitet et færdiglavet og afpudset stil- og holdningssæt Heidegren, C-G. (2004). Det gode liv hinsides oplevelsessamfundet. s Jantzen, Christian (2006). Oplevelsesincitamentet : den moderne hedonismes historiske forudsætninger. s Jarvis, P. (2007). At blive en person i samfundet hvordan bliver man sig selv? s Gustavsson, B. (2003). Vidensfilosofi. Side Heidegren, C-G. (2004). Det gode liv hinsides oplevelsessamfundet. s Heidegren, C-G. (2004). Det gode liv hinsides oplevelsessamfundet. s Hvenegaard Rasmussen, C. og Jochumsen, H. (2008). Ej blot til oplysning. Biblioteket i oplevelsessamfundet. s Hvenegaard Rasmussen, C. og Jochumsen, H. (2008). Ej blot til oplysning. Biblioteket i oplevelsessamfundet. s Hvenegaard Rasmussen, C. og Jochumsen, H. (2008). Ej blot til oplysning. Biblioteket i oplevelsessamfundet. s. 164

5 Side 5 Oplevelsesincitamentet er inklinationen til at gøre nydelse til en central faktor i forbrugerens adfærd. Den moderne forbrugskultur er præget af en trang til oplevelser, der går ud på, at subjekter finder mening i deres omgang med objekter ved at forstå deres sanselige og kropslige erfaringer. Objekter opsøges, købes og bruges for oplevelsernes skyld. Oplevelsesincitamentet støttes af oplevelsesøkonomien, der er den systematiske produktion og kommercialisering af oplevelsestilbud, der giver mulighed for erkendelse og erfaring for at holde det relevant. 16 Ifølge Jantzen kræver oplevelsesincitamentet dog en viden om oplevelser. Det er nødvendigt, at forbrugerne ved, at oplevelserne er mulige og står til rådighed. Derudover er det vigtigt, at de ved hvordan, de er til rådighed; en viden, medierne sørger for at give gennem diverse fjernsynsprogrammer, livsstilsmagasiner og oplevelsesmanualer (som Jantzen nævner, alt fra kogebøger til bøger om parterapi). Den sidste forudsætning for oplevelsesincitamentet er, at forbrugerne skal vide, hvordan oplevelserne skal bedømmes. For at de bedre kan forholde sig til deres egne ønsker og reflektere, er det nødvendigt at kunne forklare, hvorfor lige den oplevelse passer perfekt til en selv. 17 Oplevelser er knyttet til en individuel erfaringsdannelse og afhænger derfor på adskillige faktorer, der skal være til stede for at oplevelsen kan finde sted. Blandt andet skal der være en ydre situation som en vare eller begivenhed, der indbyder til oplevelser, og et indre ønske og parathed fra subjektet om oplevelser. 18 Jantzen mener, at oplevelsesorienteringen hører under hedonismen, der handler om at finde livets mening i nydelse og at beregne hvilke handlinger, der giver flest mulige nydelser. Oplevelsesincitamentet kan i denne sammenhæng også beskrives som villigheden til aktivt at skabe sine egne oplevelser og forholde sig både kalkulerende og refleksivt til dem. Den hedonisme, der finder sted i dag, er ifølge Jantzen, den moderne hedonisme, der er opstået som resultat af udviklingen af den moderne markedsøkonomi og etableringen at et moderne tanke- og værdisæt. Den ultimative forskel på den oprindelige og den moderne hedonisme er, at aldrig før har så mange individer haft jagten på nydelse som deres primære livsprojekter og samtidigt haft midlerne til det, og derudover ønskes der ikke blot mere af tilværelsen end tidligere, der ønskes andet. 19 I den traditionelle hedonisme var nydelse sansernes respons på behagelig stimulering opnået ved hjælp af objekter, hvorimod der i den moderne hedonisme er mere tanke bag. Det er ikke objektet i sig selv, der giver nydelsen, men derimod subjektets forestillinger, forventninger og følelser om det. 20 Markedsøkonomien har udviklet sig i sådan retning, at det er muligt for forbrugerne at stræbe efter oplevelser. Der er blevet meget mere at vælge imellem for forbrugeren, men mens kvantiteten er forøget voldsomt, er varernes kvalitet blevet standardiseret, da konkurrenternes varer mere og mere forekommer forbrugeren som værende identiske, både i ydeevne, udseende, osv. Det, der gør det muligt at skelne mellem varerne er i stedet reklamer og lignende. Mærkevarekonceptet personaliser de enkelte varer og får dem til at skille sig ud fra mængden med et image, der går på dets omdømme og salg snarere end dets kvalitet, ved at skabe forestillinger hos forbrugeren om, hvorfor det er særligt. Varen æstetiseres og nærer forbrugernes drømme om oplevelser, samt udtrykker hvem man er og hvilken status man har. 21 Tag for eksempel vis cowboybukser som Diesel og Misssixty som umiddelbart er de blot cowboybukser, men der 16 Jantzen, C. (2006). Oplevelsesincitamentet : den moderne hedonismes historiske forudsætninger. s Jantzen, C. (2006). Oplevelsesincitamentet : den moderne hedonismes historiske forudsætninger. s Jantzen, C. (2006). Oplevelsesincitamentet : den moderne hedonismes historiske forudsætninger. s Jantzen, C. (2006). Oplevelsesincitamentet : den moderne hedonismes historiske forudsætninger. s Jantzen, C. (2006). Oplevelsesincitamentet : den moderne hedonismes historiske forudsætninger. s Jantzen, C. (2006). Oplevelsesincitamentet : den moderne hedonismes historiske forudsætninger. s

6 Side 6 bruges millioner på at fremme det image, lige netop disse bukser giver deres bærer, og unge såvel som voksne betaler med glæde den pris, kun mærkevareprodukter kan tage, for at bevise overfor omverdenen, at de er noget. Det er enestående for moderniteten, at produktets udformning tildeles sådan en vægt, at designet overskygger nytten. Jantzen kalder det æstetik i kantiansk forstand et værk hvis eneste formål og begrundelse er sin egen skønhed. 22 Æstetiseringen af forbruget gør, at det ikke tjener anden funktion end oplevelserne selv. 23 Der er sket nogle samfundsmæssige ændringer, der har intensiveret menneskers søgen efter oplevelser, og derved understøttet den oplevelsesøkonomiske ekspansion. En af de største sektorer i oplevelsesøkonomien er turismen, hvor velvære og afslapning koblet sammen med muligheden for at møde anderledes kultur og natur er i højsæde. Der er stor fokus fra arrangørernes side på at turisterne ikke må kede sig på noget tidspunkt og heller ikke må udsættes for ubehag. Dette opnås ofte ved afgrænsede ressorts og guider, der holder det fremmede ude altså holdes den helt virkelige verden fra døren, når man tager på ferie. 24 Ifølge Schulze blev trangen til oplevelser vækket til live i efterkrigstiden under overgangen fra et knaphedssamfund til et overflodssamfund. Den generelle økonomiske formåen steg og lige så gjorde interessen for oplevelser. Schulze fandt dog stor forskel i hvordan folk forvalter deres oplevelser, og kunne således opdele dem i fem grupper. Med lidt god vilje kan de tre første overordnet kaldes den ældre generation. 1) Niveaumiljøet, der består af ældre højtuddannede, der hovedsageligt går efter finkulturelle oplevelser for at opretholde og opnå social og kulturel rang. 2) Integrationsmiljøet, der består af ældre mellemuddannede, der også har dannelseskulturelle smagspræferencer, men går efter det konforme. 3) Harmonimiljøet, der består af lavtuddannede ældre, der kulturelt går efter det velkendte trygge. De to sidste grupper minder mere om den unge generation i dag, og er 4) Selvrealiseringsmiljøet, der består af højt- eller mellemuddannede unge, der primært går efter oplevelser, der kan realisere dem, og 5) Underholdningsmiljøet, der består af lavtuddannede unge, der går efter oplevelser af enhver form for sanselig stimulering, der kan holde kedsomheden fra døren. 25 Ifølge sociolog Bettina Berthelsen lever vi i dagens Danmark i et oplevelses- og selvrealiseringssamfund, der også kan betegnes som et showsamfund. Showsamfundet giver mulighed for selvrealisering via selviscenesættelse og individualisering, og giver desuden en mulighed for at stille vores nysgerrighed ved at få indblik i andre personers liv, der er komplet anderledes end vores eget. Det er blevet hverdag for mange at udstille dem selv og deres privatliv i forskellige tv-programmer lige fra Robinsonekspeditionen og Paradise Hotel til Luksusfælden og Sandhedens Time og diverse talentshows. En af faktorerne, der driver folk til at melde sig til programmer som disse er bland andet narcissisme, der udspiller sig ved at den enkelte har brug for et publikum for at føle sig anerkendt og bekræftet for at føle sig tilfreds. Kameraet giver personen mulighed for konstant at betragte sig selv. En anden faktor er at medierne kort og godt giver 22 Jantzen, C. (2006). Oplevelsesincitamentet : den moderne hedonismes historiske forudsætninger. s Jantzen, C. (2006). Oplevelsesincitamentet : den moderne hedonismes historiske forudsætninger. s Hvenegaard Rasmussen, C. og Jochumsen, H. (2008). Ej blot til oplysning. Biblioteket i oplevelsessamfundet. s Hvenegaard Rasmussen, C. og Jochumsen, H. (2008). Ej blot til oplysning. Biblioteket i oplevelsessamfundet. s

7 Side 7 hvem som helst adgang til scenen eller skærmen, uden at man har meget andet at byde på end sin livshistorie. Berthelsen mener også, at den moderne familiestruktur har haft stor betydning institutionsbørnene fra Generation Y har gennem deres opvækst manglet anerkendelse og en overordnet ideologi. Disse søger nu berømmelse som frisættelse fra familien og søger at blive den autoritet, de selv manglede og ønskede. Håbet om at blive berømt er håbet om at blive efterstræbt af andre. Det er ifølge Berthelsen som oftest personer med en særlig trist eller speciel historie, der ikke kan overskue konsekvenserne af at udstille sig i det offentlige rum, der bliver tiltrukket af de forskellige programmer. Faren er, at berømmelsen udelukkende er baseret på, hvad andre mener om en, og holdningen kan skifte fra den ene dag til den anden specielt på grund af mediernes indflydelse og foranderlige opfattelse. 26 Kulturbegrebet har ændret sig radikalt, siden starten af 60 erne, hvor det danske kulturministerium opstod. Dengang var der ikke noget at diskutere; den kommercielle kultur blev anset som fordummende, og den lødige kunst og kultur skulle støttes til at oplyse folket. I dag er kulturen derimod en del af massekulturen og i højere grad blot endnu et middel til at opnå især økonomiske mål. 27 Horkheimer og Adorno kritiserede allerede i 47 massekulturens produkter for udelukkende at være skabt for økonomisk vindings skyld, og at kulturindustriens produkter var ens og forudsigelige. De kaldte populærkulturen for opium for folket, og massekulturen ansås som korrumperende. Denne kritik fortsatte indtil slutningen af 80 erne, hvor markedstanken langsomt vandt indpas i kulturpolitikken, og kulturen blev en investering. 28 SELVREALISERING Selvrealisering er langt fra et nyt fænomen; det nye er at, opstået med modernitetens individualiseringsprocesser, knyttes selvrealisering i dag til den enkelte og det private. 29 Den vestlige verdens udvikling har længe været i færd med at udvikle dens befolkning til at være frie, autonome og selvbestemmende. Har man evnerne, kan man blive, hvad man vil. En adfærd, der bakkes op af den holdning, der længe har været til stede i den vestlige kultur; at vi hver især har det bedst, hvis vi realiserer os selv. Det beskrives endog ligefrem i Svend Brinkmanns tekst om selvrealiseringens etik som værende livets mening, at blive hvad man er. 30 Fra barns ben bliver mennesket introduceret til konceptet om at realisere sig selv at alle har evnen til at udvikle og forandre sig. Et koncept, der følger os alle op igennem årene, på uddannelsesinstitutionerne, på arbejdet, hvor vi især søger at skabe vores identitet, og i vores fritid Rode, L. (2009). 15 minutter og lidt til. Berømmelsens psykologi. 27 Hvenegaard Rasmussen, C. og Jochumsen, H. (2008). Ej blot til oplysning. Biblioteket i oplevelsessamfundet. s Hvenegaard Rasmussen, C. og Jochumsen, H. (2008). Ej blot til oplysning. Biblioteket i oplevelsessamfundet. s Brinkman, S. (2005). Selvrealiseringens Etik. s Brinkman, S. (2005). Selvrealiseringens Etik. s Brinkman, S. (2005). Selvrealiseringens Etik. s. 42

8 Side 8 Brinkmann opdeler selvrealisering i to former. Den ene opfatter det som noget alment og kollektivt, og blev udformet af G.W.F. Hegel i starten af det 19. århundrede. 32 Hegel mente, selvrealisering hører under et fællesskab. Han så selvet som en del af sociale processer og ikke som noget privat, da han anså andres anerkendelse som et kriterium for, at man kunne blive sig selv. Selvrealisering handlede for ham om at lede mennesket hen til dets ideale form ved at udvikle og fuldkommengøre dets natur, en tesis udviklet af Aristoteles, der også indebar, at mennesket bliver sig selv, når det indgår i det sociale liv. Også John Dewey var enig i denne tesis, der hævdede, at mennesket udelukkende kan definere og forstå sig selv, når det befinder sig omgivet af andre. 33 Den anden form, som Brinkmann finder aktuel i dag, ser selvrealisering som en privat og indre udvikling hos den enkelte, og blev udformet af J.J. Rousseau, før Hegel overhovedet blev født. 34 Rousseau opfattede mennesket som et unikt og individuelt væsen, der higer efter at skille sig ud fra mængden og være sin egen, hvilket erstatter det teocentriske verdensbillede med det antropocentriske. 35 Rousseaus begreb blev videreført og radikaliseret og formet til at være den humanistiske psykologi, der har haft en stor indflydelse på hvad der i dag opfattes som selvrealisering. Den er så at sige blevet folkepsykologi og bruges til at finde meningen med livet og sig selv. Brinkmann henviser til Roger Smith, der kaldte det 20. århundrede for en psykologisk tidsalder, hvor alle var deres egen psykolog. 36 I den humanistiske psykologi er det sunde individ udelukkende styret af sig selv. Det er en teori om det frie, velfungerende menneske, og hvordan man bliver det. For C. Rogers handlede det om at være fri, ved at blive den, man virkelig er, og denne frihed er at opdage at mening kommer indefra ligesom moral og værdi. Han mente, at som barn forsøger man at placere tings værdi, men i stræben efter omgivelsernes kærlighed og accept, adapterer man andres værdier, hvilket erstatter det naturlige og oprindelige selv af et falsk selv. Altså menes der i den humanistiske psykologi, at individets udvikling går fra en naturlig tilstand som barn til en udvikling af et falsk selv, der påpresses af kulturen og omgivelserne. Den humanistiske psykologi søger at finde tilbage til den ægte evaluering og værdisættelse, og tanken er, at noget kun har værdi, hvis det bidrager til individets selvrealisering. 37 Denne tanke betyder, at ifølge den humanistiske psykologi er det spildte kræfter at f.eks. tage sig af syge pårørende, da det som umiddelbart ikke vil give noget selvrealiserende igen. Brinkmann mener, at den etik som den humanistiske psykologi fremmer, tjener et dereguleret forbrugersamfund. 38 Selvrealisering i dag går netop ud på at arbejde med sig selv og finde sig selv. Det knyttes oftere og oftere til en kropslig praksis, der gør selvet til en ting, hvor det dybere arbejde med selvet og sindet forskydes og fokusset lægges på det fysiske som f.eks. udseende. I samme kategori findes selvet nu på markedet, hvor man kan købe sig til det og på arbejdsmarkedet, hvor man skal kunne udbyde sig selv. Kapitalismen har med andre ord nærmest overtaget selvrealiseringen, der styres af forbrugersamfundet. Selvet er blevet en ting, og mennesket køber og sælger sig til at blive den, man er Brinkman, S. (2005). Selvrealiseringens Etik. s Brinkman, S. (2005). Selvrealiseringens Etik. s Brinkman, S. (2005). Selvrealiseringens Etik. s Brinkman, S. (2005). Selvrealiseringens Etik. s Brinkman, S. (2005). Selvrealiseringens Etik. s Brinkman, S. (2005). Selvrealiseringens Etik. s Brinkman, S. (2005). Selvrealiseringens Etik. s Brinkman, S. (2005). Selvrealiseringens Etik. s

9 Side 9 Foucault vurderede, i modsætning til Rousseau og den humanistiske psykologi, at der ikke findes noget autentisk selv, der skal realiseres, og at mennesket i virkeligheden er meget mere frit end det tror. Han mente, at subjektet var historisk og socialt dannet, og kunne forme sig selv, hvis det tog magten. Ifølge Foucault er den vestlige verden i fare for at undertrykke sig, da såkaldte eksperter får mere og mere indflydelse på at fortolke, hvem man er i stedet for at man selv gør det. 40 Niklas Rose, der fulgte op på Foucaults teori, mener, at demokratiske samfund effektivt holder befolkningen på plads ved hjælp af autonomibegrebet. Dette ideal om uafhængighed skaber en vedvarende selv-granskning og stræben mod at finde sig selv og realisere sit liv, hvilket binder folket til deres identitetsprojekt og gør dem afhængige af eksperters teorier om udvikling. 41 KRAVET OM SELVREALISERING Axel Honneth mener, at det krav om individuel selvrealisering, der i den vestlige verden har vokset voldsomt de sidste fyrre år på baggrund af de mange forskellige individualiseringsprocesser, er kommet på afveje. Det er blevet en institutionaliseret forventning i samfundet, hvordan man skal opføre sig og være, frem for at være sin egen. Det har derved mistet sit indre formål og nærmest blevet et legitimationsgrundlag for systemet. Hvad der skulle have været frihed, er i stedet sociale bånd og fremkomsten af individuelle symptomer på indre tomhed, at føle sig overflødig samt væren uden bestemmelse. 42 I dagens samfund er tendensen for den ny generation at forsøge at skille sig ud fra mængden. I bestræbelsen for at undgå at være mainstream opstod subkulturer som for eksempel punk, goth og emo. Problemet for disse want-to-be outsiders er, at det i dag er mainstream at være out-of-stream så at sige. Kursen er lagt om i de store butikker som for eksempel H&M, der er et overflødighedshorn af både den ene og den anden stil, på nær det helt dystre. Der er med andre ord, noget for de fleste både de pæne piger og de alternative. Selvrealiseringen er altså indirekte organiseret af de kulturelle tilbud, som med en beregnende flair for alders-, klasse-, og kønsspecifikke forskelle udgår fra reklameindustrien til den enkelte. 43 Forbruget af luksusartikler med de velkendte klasseforskelle er taget betydeligt til i de sidste årtier, da der ses en mulighed for bare kortvarigt at vise de bevægelige identiteter frem. Individualismen, der er blevet en grotesk markedsplan for det kapitalistiske marked, er blevet forvandlet til en institutionel fordring. Individerne forventes at være fleksible og forandringsvillige for at opnå erhvervsmæssig og samfundsmæssig succes. Medierne holder med voksende indflydelse stilidealet om det mest originale og kreative livsprojekt i live, og selvom individerne måske møder det med en vis skepsis, bliver idealet om selvrealisering indirekte oplevet som et krav til udformningen af ens egen subjektivitet. Grænserne mellem 40 Brinkman, S.(2005). Selvrealiseringens Etik. s Brinkman, S. (2005). Selvrealiseringens Etik. s Honneth, A. (2005). Organiseret selvrealisering Individualismens paradokser. S Honneth, A. (2005). Organiseret selvrealisering Individualismens paradokser. S. 54

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere

Konstant aldrig afsluttet forbedring

Konstant aldrig afsluttet forbedring Konstant aldrig afsluttet forbedring Et litteraturstudie om optimering af selvet i det enogtyvendeårhundrede Katrine Søndergaard Wehlast Bachelor Thesis, spring semester 2015 Supervisor: Tova Höjdestrand

Læs mere

Selvets disciplinering en ny pagt i arbejdslivet

Selvets disciplinering en ny pagt i arbejdslivet Kirsten Marie Bovbjerg Selvets disciplinering en ny pagt i arbejdslivet Det er ikke længere forbeholdt de velbetalte ledere og mellemledere fra direktionsgangene at komme på kursus i personlig udvikling.

Læs mere

INDLEDNING... 2 Fra ressource til byrde... 2

INDLEDNING... 2 Fra ressource til byrde... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 Fra ressource til byrde... 2 EMNEVALG... 5 Emne... 5 Faglig tilgang... 5 Emneafgrænsning... 5 Målsætning... 6 Målgruppe... 6 Metode... 7 LIVSKVALITET... 7 Hvad er livskvalitet?...

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006. Bilag 6. Delrapport vedr. Forsvaret ungdom og uddannelse

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006. Bilag 6. Delrapport vedr. Forsvaret ungdom og uddannelse Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 6 Delrapport vedr. Forsvaret ungdom og uddannelse Indholdsfortegnelse Resume 2 10 opsummerende konklusioner

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt Skrevet af Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod Vejleder Annette Bilfeldt De Samfundsvidenskabelige Basisstudier, RUC, 2. semester 2006 1 1. INDLEDNING... 4 1.1

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn. Nr. 3, maj 2013. Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn. Nr. 3, maj 2013. Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 3, maj 2013 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 1 Forord Pædagogiske spørgsmål og problemer knytter sig til spørgsmålet om

Læs mere

Mindfulness i arbejdslivet

Mindfulness i arbejdslivet FORTROLIGT Mindfulness i arbejdslivet Anja Bruun Kristensen, Katja Rosenfeld og Louise Kofoed Stampel Arbejdslivsstudier efterår 2011 5. semester Vejleder: Janne Gleerup Roskilde Universitet 20. december

Læs mere

Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2

Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2 Indholdsfortegnelse RESUMÉ OG KONKLUSIONER... 2 KAPITEL 1 - FREMTIDENS LEDELSESTEORIER... 5 DER ER MANGE FALD... 6 FRA FORBRUGERNE TIL DET GLOBALE... 11 DET BLØDE - MEN IKKE HUMAN RESSOURCE... 12 HVAD

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk Profit gennem Etik -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk INDHOLD Indledning 2 1. Hvad er kvalitetsarbejde 5 De 5 grundelementer 5 2. Etik

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

Selv-identitetsdannelse og selvvurderet kropsbillede - En udfordring for sen-modernitetens unge. 1. Indledning 3. 1.1 Problemformulering 4

Selv-identitetsdannelse og selvvurderet kropsbillede - En udfordring for sen-modernitetens unge. 1. Indledning 3. 1.1 Problemformulering 4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Problemformulering 4 1.2 Opgavens struktur og afgræsning 4 1.3 Inklusion/eksklusion 5 1.4 Arbejdsmetode 5 1.5 Centrale begreber 5 1.5.1 Ungdommen/de unge: 6 1.5.2

Læs mere

Mod et balanceret arbejdsbegreb

Mod et balanceret arbejdsbegreb WORKING PAPER 2006-3 Steffen Korsgaard Mod et balanceret arbejdsbegreb Department of Management Mod et balanceret arbejdsbegreb Steffen Korsgaard Institut for Ledelse Handelshøjskolen i Århus ii Indledning

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Branding af Café Klædeskabet

Branding af Café Klædeskabet ANSLAG: 99.067 VEJLEDER Anders Olsen Service økonom uddannelsen UCN Aalborg 2012 Aflevering 31-05-12 Pernille Høbjerg Andersen SØK4 Forord Dette projekt er udarbejdet på 4. semester ved Serviceøkonomen

Læs mere

Kap 3: Fremtidens konsumenter og produkter kan vi kende typen?...23

Kap 3: Fremtidens konsumenter og produkter kan vi kende typen?...23 Resumé og konklusioner...2 Kap. 1: Fra Holisme til Atomisme...7 1.1 90ernes tidsånd: Holismen...7 1.2 Tidsånden efter årtusindskiftet: Atomismen...11 Kap. 2: Den nye fremskridtstro...12 2.1 Ind i det nye

Læs mere

Kapitel 3 Korpsånd og kærlighed

Kapitel 3 Korpsånd og kærlighed Kapitel 3 Korpsånd og kærlighed - - - Elsk din arbejdsplads som dig selv, kunne et af arbejdslivets bud lyde i øjeblikket. I løbet af 1980 erne og 1990 erne er det blevet moderne at være motiveret, engageret,

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Motivation når ledelsen ikke motiverer

Motivation når ledelsen ikke motiverer Motivation når ledelsen ikke motiverer Bacheloropgave HA 6.semester 2011 Søren Riisager Gruppe nr. 61 1 Motivation når ledelsen ikke motiverer Af Søren Riisager Erhvervsøkonomisk Bachelorprojekt 2011 Aalborg

Læs mere

Motivation. - i teori og praksis. Caroline Emilie Carøe 39816 og Maja Dalgård Hansen 39875. Vejleder: Magnus Dahl. Psykologi K1 efterår 2013

Motivation. - i teori og praksis. Caroline Emilie Carøe 39816 og Maja Dalgård Hansen 39875. Vejleder: Magnus Dahl. Psykologi K1 efterår 2013 Motivation - i teori og praksis Caroline Emilie Carøe 39816 og Maja Dalgård Hansen 39875 Vejleder: Magnus Dahl Psykologi K1 efterår 2013 Antal tegn: 131484 og sider: 54,7 RESUME Vores fokus i projektet

Læs mere

Shaqo 2011-2013 Konceptbeskrivelse

Shaqo 2011-2013 Konceptbeskrivelse 2014 Shaqo 2011-2013 Konceptbeskrivelse Akantus 2011 ApS 08-02-2014 0 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. En introduktion til Shaqo 4 3. Generelt om pædagogik 5 4. Shaqo Menneskesyn 6 4.1 Biologi og følelsesliv

Læs mere

Positiv Psykologi. Hans Henrik knoop

Positiv Psykologi. Hans Henrik knoop Positiv Psykologi Hans Henrik knoop æn e au e POSITIV PSYKOLOGI Viden i verdensklasse»fremragende «Jørgen Carlsen, Kristeligt Dagblad»genialt «Johs. Nørregaard Frandsen, Kulturkontoret P1»sjældent visionært«rune

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere