Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivilligt arbejde. 27. april 2016"

Transkript

1 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra 2013 og Det viser en undersøgelse, som FOA udførte i marts Undersøgelsen viser også, at flertallet af medlemmerne oplever, at de frivillige forbedrer borgernes hverdag, og at samarbejdet med de frivillige fungerer godt. Til gengæld er der også medlemmer, som oplever, at borgere har fået reduceret deres hjælp med henvisning til, at frivillige må dække en del af deres behov. Mere end medlemmer svarede på et eller flere af spørgsmålene om frivilligt arbejde. Der blev stillet spørgsmål om frivilligt arbejde til alle medlemsgrupper (dog kun et spørgsmål til ansatte i dagplejen). Hovedkonklusioner: 4 ud af 10 af FOAs medlemmer oplever frivilligt arbejde på arbejdspladsen: 39 procent af FOAs medlemmer svarer, at der er personer udefra, som udfører frivilligt arbejde på deres arbejdsplads. Frivilligt arbejde forekommer oftest i Social- og Sundhedssektoren: Her svarer 51 procent af medlemmerne, at der arbejder frivillige på deres arbejdsplads, og blandt ansatte på plejehjem/plejecentre, svarer hele 80 procent ja til spørgsmålet. Frivilligt arbejde er mindst udbredt i Pædagogisk Sektor, hvor 14 procent af medlemmerne oplever det. Ingen stigning i det frivillige arbejde siden 2013: I en tilsvarende undersøgelse udført blandt FOAs medlemmer i 2013 svarede 38 procent, at der var personer udefra, som udførte frivilligt arbejde på deres arbejdsplads. I 2015, var andelen 40 procent og I procent. Der således ingen statistisk sikker udvikling sinden Det frivillige arbejde forbedrer borgernes hverdag: Hele 84 procent af medlemmer, der oplever frivilligt arbejde på deres arbejdsplads, svarer, at det frivillige arbejde i høj eller nogen grad forbedrer borgernes hverdag. Samarbejdet med de frivillige fungerer godt: 3 ud af 4 (76 %) af medlemmer, som svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdsplads, svarer, at samarbejdet med de frivillige fungerer godt eller meget godt. Kun 1 procent siger, det fungerer dårligt, mens resten svarer Hverken godt eller dårligt eller Ved ikke. KONTAKT Notat udarbejdet af: FOA Kampagne og Analyse Presse/Fagbladet: Politisk ansvarlig: Lars Ole Preisler Hansen Anne Mejer Dennis Kristensen Tlf Tlf Mobil:

2 Frivilligt arbejde 2 Frivillige løser primært sociale opgaver: Medlemmer, der arbejder i ældreplejen (hjemmeplejen eller på plejehjem/plejecentre) svarer primært, at de frivillige hjælper til med socialt samvær (84 %), medhjælp ved sociale arrangementer (69 %) og gåture, køreture med borgere i kørestol, cykelture og lignende (67 %). På hospitaler/sygehuse hjælper de frivillige først fremmest med socialt samvær (59 %) og med information og visen vej for patienter og pårørende (44 %). I daginstitutioner og SFO er hjælper de frivillige primært med oprydning/vedligeholdelse af legepladsen (38 %), højtlæsning (22 %) og spiller med børnene og deltager i ture ud af huse (19 %). 29 procent siger, at flere opgaver på deres arbejdsplads løses af frivillige i dag sammenlignet med for to år siden: 39 procent af de medlemmer, som svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdsplads, svarer, at mængden af opgaver, der løses af frivillige, er den samme som for 2 år siden, mens 5 procent svarer, at mængden er faldet. Tre fjerdedele mener, at kerneopgaven kan løses uden hjælp fra de frivillige, men hver tiende er uenig: 76 procent af medlemmerne fra Kost- og Servicesektoren og Social- og Sundhedssektoren, som svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdsplads, siger, at de ville kunne løse arbejdspladsens kerneopgaver uden hjælp fra frivillige. Modsat svarer 1 ud af 10 (10 %), at de ikke ville kunne sikre, at arbejdspladsens kerneopgaver blev løst uden hjælp fra frivillige. Hver tiende oplever, at borgere har fået reduceret deres hjælp på grund af frivillige: 11 procent af de medlemmer fra Kost- og Servicesektoren og Social- og Sundhedssektoren, som svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdsplads, siger, at de i høj eller nogen grad har oplevet, at borgere har fået reduceret deres hjælp med henvisning til, at frivillige må dække en del af deres behov. 58 procent svarer dog, at dette slet ikke forekommer og 9 procent svarer, at dette kun forekommer i ringe grad. 22 procent svarer Ved ikke. 7 procent oplever, at frivillige erstatter vikarer: 7 procent af ansatte på plejehjem/plejecentre, som svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdsplads, har inden for det sidste år oplevet, at frivillige blev bedt om at blive længere, hvor der efter deres vurdering i stedet var brug for at kalde vikarer ind. 8 ud af 10 (80 %) svarer dog, at de ikke har oplevet dette. Retningslinjer for brug af frivillige på arbejdspladsen: 6 ud af 10 (60 %) af de deltagende tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter eller arbejdsmiljørepræsentanter svarer, at der er aftaler og/eller retningslinjer for brug af frivillige på deres arbejdsplads. Næsten hver femte udfører selv frivilligt socialt arbejde: 19 % af FOAs medlemmer har selv udført frivilligt socialt arbejde inden for det seneste år.

3 Omfanget af frivilligt arbejde 3 Omfanget af frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer (39 %) svarer, at der er personer udefra, som udfører frivilligt arbejde på deres arbejdsplads. Halvdelen (50 %) svarer, at der ikke udføres frivilligt arbejde, mens 11 procent har svaret Ved ikke. Spørgsmålet er ikke stillet ansatte i dagplejen. Figur 1. Er der personer udefra, som udfører frivilligt arbejde på din arbejdsplads? Kost- og Servicesektoren (297) 36% 45% 19% Pædagogisk Sektor (1.302) 76% 10% Social- og Sundhedssektoren (2.983) 51% 38% 11% Teknik- og Servicesektoren (229) 26% 62% 12% I alt (4.811) 39% 50% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Ved ikke Antal svar vises i parentes. Spørgsmålet er stillet til alle medlemmer i arbejde på nær ansatte i dagplejen. Figur 1 viser ligeledes, at frivilligt arbejde er mest udbredt i Social- og Sundhedssektoren, hvor 51 procent af de adspurgte oplever, at der udføres frivilligt arbejde. Herefter følger Kost- og Servicesektoren med 36 procent og Teknik- og Servicesektoren med 26 procent. Pædagogisk Sektor er den sektor, hvor frivilligt arbejde er mindst udbredt. Her svarer kun 14 procent af medlemmerne, at de oplever, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdsplads. Ingen udvikling i det frivillige arbejde siden 2013 I en tilsvarende undersøgelse udført i 2015 svarede 40 procent af medlemmerne, at der var personer udefra, som udførte frivilligt arbejde på deres arbejdsplads. Og i en tilsvarende undersøgelse fra 2013 svarede 38 procent Ja til spørgsmålet. Der har således ikke været nogen statistisk sikker udvikling på spørgsmålet siden 2013.

4 4 Frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre Figur 2 viser andelen af medlemmer, der har svaret Ja til, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdsplads. Andelen vises særskilt for de forskellige arbejdsområder. Som det fremgår, er der store forskelle på, hvor meget frivilligt arbejde fylder på de forskellige arbejdsområder. Frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre. Her svarer 80 procent af medlemmerne, at der er personer udefra, som udfører frivilligt arbejde. Herefter følger hhv. hospital/sygehus og genoptræningstilbud/rehabiliteringscenter, hvor 37 procent af medlemmerne oplever frivilligt arbejde. For hjemmeplejens vedkommende er andelen 29 procent. På det pædagogiske område er frivilligt arbejde knap så udbredt. 13 procent af medlemmerne ansat i daginstitioner eller SFO svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdsplads. Det samme gælder for ansatte på en skole (ikke SFO), rådhus, forvaltning eller lignende. Figur 2. Medlemmer der har svaret Ja til, at der er personer udefra, som udfører frivilligt arbejde på din arbejdsplads, vist i procent for hvert arbejdsområde. I en daginstitution eller SFO (892) 13% I hjemmeplejen (834) 29% På et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter (1.397) 80% På en skole (ikke SFO), rådhus, forvaltningen eller lignende (219) 13% På et hospital/sygehus (339) På et genoptræningstilbud eller rehabiliteringscenter (ikke plejecenter) (99) I behandlingspsykiatrien eller distriktspsykiatrien (72) 2% 37% 37% I socialpsykiatrien, bostøtte, botilbud og lignende (286) 28% På specialområdet (handikapinstitution, døgninstitution, specialskole eller lignende) (277) 21% I alt (4.811) 39% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Antal svar vises i parentes. Spørgsmålet er stillet til alle medlemmer i arbejde på nær ansatte i dagplejen.

5 Det frivillige arbejde 5 Det frivillige arbejde De følgende spørgsmål om frivilligt arbejde på arbejdspladsen er kun stillet til de medlemmer, der har svaret ja til, at der er personer udefra, som udfører frivilligt arbejde på deres arbejdsplads. Bemærk, at ingen af spørgsmålene fortsat er stillet til medlemmer, som arbejder i dagplejen. Flere opgaver løses af frivillige Af figur 3 fremgår det, at 29 procent af medlemmerne svarer, at de frivillige løser flere opgaver på arbejdspladsen nu end for to år siden. Modsat svarer kun 5 procent, at de frivillige løser færre opgaver på deres arbejdsplads. 39 procent svarer, at de frivillige løser ca. den samme mængde opgaver som for 2 år siden. 13 procent har svaret Ved ikke, og 14 procent har svaret, at de ikke var ansat på arbejdspladsen for to år siden. Figur 3. Er der flere eller færre opgaver på din arbejdsplads, der bliver løst af frivillige nu end for to år siden? Kost- og Servicesektoren (107) 25% 49% 4% 8% Pædagogisk Sektor (188) 23% 39% 9% 19% 10% Social- og Sundhedssektoren (1.529) 30% 39% 5% 13% Teknik- og Servicesektoren (60) 37% 41% 5% 2% I alt (1.883) 29% 39% 5% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Frivillige løser flere opgaver nu Frivillige løser ca. samme mængde opgaver nu som for to år siden Frivillige løser færre opgaver nu Jeg var ikke ansat på min nuværende arbejdsplads for to år siden Ved ikke/husker ikke Antal svar vises i parentes. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har svaret Ja til, at der er personer udefra, som udfører frivilligt arbejde på deres arbejdsplads. Teknik- og Servicesektoren er den sektor, hvor flest medlemmer oplever, at flere opgaver løses af frivillige i dag end for 2 år siden. Det siger hele 37 procent af medlemmerne fra Teknik- og Servicesektoren, mens kun 5 procent svarer, at mængden er faldet.

6 Det frivillige arbejde 6 I Kost- og Servicesektoren svarer 25 procent, at de frivillige løser flere opgaver nu end tidligere. 49 procent svarer, at de frivillige løser ca. den samme mængde opgaver, og henholdsvis 4 procent svarer, at de frivillige løser færre opgaver. I Social- og Sundhedssektoren svarer 30 procent af medlemmerne, at de frivillige på deres arbejdsplads løser flere opgaver nu end for to år siden. 39 procent svarer, at de frivillige løser ca. den samme mængde opgaver, og kun 5 procent svarer, at de frivillige løser færre opgaver nu end for to år siden. 14 procent svarer, at de ikke var ansat på deres nuværende arbejdsplads for to år siden, og en stor andel på 13 procent svarer Ved ikke. Blandt medlemmerne fra Pædagogisk Sektor svarer 23 procent, at frivillige løser flere opgaver nu end for to år siden. 39 procent svarer, at de frivillige løser ca. den samme mængde opgaver, og 9 procent svarer, at de frivillige løser færre opgaver nu end for to år siden. 19 procent svarer, at de ikke var ansat på deres nuværende arbejdsplads for to år siden, og 10 procent svarer Ved ikke. Udvikling siden 2015 En sammenligning med en tilsvarende undersøgelse fra 2015 viser, at der ikke sket en statistisk sikker udvikling på spørgsmålet om, der løses flere eller færre opgaver af frivillige nu end for to år siden. Det gælder også inden for de fire sektorer, hvor der i 2015 var nogenlunde den samme fordeling blandt medlemmerne i forhold til, om de frivillige løse flere, færre eller samme mængde opgaver. Hvilke opgaver løser de frivillige? Figur 4 næste side viser, hvilke opgaver frivillige løser i ældreplejen og på sygehuse/hospitaler. Som det fremgår hjælper de frivillige særligt til med opgaver, der handler om socialt samvær. For ældreplejens vedkommende (hjemmeplejen og plejehjem/plejecenter) gælder det, at 8 ud af 10 (84 %) svarer, at de frivillige hjælper til i forbindelse med socialt samvær, 69 procent svarer, at de frivillige hjælper til i forbindelse med sociale arrangementer, og 67 procent svarer, at de frivillige giver en hånd med i forbindelse med gåture, køreture med borgere i kørestol, cykeltyre el. lign. En del medlemmer svarer også, at de frivillige hjælper til med organisering af og hjælp ved aktiviteter (48 %), ledsagelse af borgere til samtaler, undersøgelser mv. hos læge, sygehus eller lign. (31 %), højtlæsning (37 %) og vågetjeneste i forhold til alvorligt syge/døende (31 %). På hospitaler/sygehuse hjælper de frivillige først fremmest til i forbindelse med socialt samvær (59 %) og med information og visen vej for patienter og pårørende (44 %).

7 Det frivillige arbejde 7 Figur 4. Hvilke af de følgende opgaver løser frivillige på din arbejdsplads? Vist for ansatte i ældreplejen og på hospital/sygehus Socialt samvær (drikker kaffe, snakker mv. - fx besøgsvenner) 59% 84% Højtlæsning Gåture, køreture med borgere i kørestol, cykelture og lignende Medhjælp ved sociale arrangementer (sommerfester, julefester og lignende) og udflugter Organisering af eller hjælp ved aktiviteter med/for borgerne som fx bagning, strikning, gymnastik, banko, Kaffebrygning, bagning, madslavning og andet køkkenarbejde (ikke café) 13% 15% 7% 3% 11% 0% 37% 48% 67% 69% Hjælp i café Ledsagelse af borgere til samtaler, undersøgelser mv. hos læge, sygehus og lignende Ledsagelse af borgere til frisør, tøjindkøb, gaveindkøb, bank og lignende Organisering af netværksgrupper og lignende for borgere eller pårørende 9% 0% 11% 15% 0% 6% 1% 26% Information og visen vej for patienter eller pårørende 0% 44% Vågetjeneste i forhold til alvorligt syge/døende 16% 31% Andet, skriv gerne hvad: 3% 7% Ved ikke 1% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ældreplejen (hjemmepleje/plejecenter) (1.352) Hospital/sygehus (126) Antal svar Figuren viser svarene fra medlemmer, der har svaret Ja til, at der er personer udefra, som udfører frivilligt arbejde på deres arbejdsplads og som er ansat i hjemmeplejen, på plejehjem/plejecenter eller på hospitaler. Tallene summerer ikke til 100 procent, da medlemmerne har kunnet sætte flere krydser.

8 Det frivillige arbejde 8 Figur 5 nedenfor viser, hvilke opgaver frivillige løser på daginstitutioner og SFO. 38 procent svarer her, at frivillige hjælper til med oprydning/vedligeholdelse af legeplads. 22 procent svarer Højtlæsning og 19 procent svarer hhv. Spiller med børnene og Deltager i ture ud af huset. Figur 5. Hvilke af de følgende opgaver løser frivillige på din arbejdsplads? Vist for ansatte i en daginstitution eller SFO. Højtlæsning 22% Spiller spil med børnene 19% Synger eller spiller musik med børnene 9% Idræts- og bevægelseslege, fx fodbold eller klatring 4% Kreative aktiviteter (fx tegne, male, sy) Deltager i ture ud af huset 18% Hjælp ved måltider Naturvejleder på ture 2% Værkstedsaktiviteter 5% Aktiviteter på legepladsen 8% Oprydning/vedligeholdelse af legeplads 38% Havearbejde 12% Hjælper til ved dyrehold 6% Andet, skriv gerne hvad: 27% Ved ikke 4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Antal svar 112. Figuren viser svarene fra medlemmer, der har svaret Ja til, at der er personer udefra, som udfører frivilligt arbejde på deres arbejdsplads og som er ansat i en daginstitution eller SFO. Tallene summerer ikke til 100 procent, da medlemmerne har kunnet sætte flere krydser.

9 Det frivillige arbejde 9 Nye opgaver inden for det seneste år Figur 6 nedenfor viser andelen af medlemmer, som har svaret, at frivillige løser en given opgave, der også svarer, at de frivillige først er begyndt at løse opgaven inden for det seneste år. Tallene i figuren skal læses som følgende eksempel: Hvor frivillige i dag arbejder med ledsagelse af borgere til samtaler/undersøgelser hos læge/sygehus osv., svarer 29 procent, af de 363, der har angivet, at frivillige løser denne opgave, at det er en opgave, som de frivillige først er begyndt at løse inden for det seneste år. Figur 6: Er der nogen af disse opgaver, som frivillige først er begyndt at løse inden for det seneste år? Ledsagelse af borgere til samtaler, undersøgelser mv. hos læge, sygehus og lignende * Information og visen vej for patienter eller pårørende 29% af % af 56 Vågetjeneste i forhold til alvorligt syge/døende ** Ledsagelse af borgere til frisør, tøjindkøb, gaveindkøb, bank og lignende Gåture, køreture med borgere i kørestol, cykelture og lignende *** Højtlæsning ** Kaffebrygning, bagning, madslavning og andet køkkenarbejde (ikke café) Organisering af netværksgrupper og lignende for borgere eller pårørende Socialt samvær (drikker kaffe, snakker mv. - fx besøgsvenner) ****Oprydning/vedligeholdelse af legeplads Medhjælp ved sociale arrangementer (sommerfester, julefester og lignende) og udflugter ** Hjælp i café Organisering af eller hjælp ved aktiviteter med/for borgerne som fx bagning, strikning, gymnastik, banko, 27% af % af %af % af % af % af 78 af af 43 13% af % af % af 654 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Spørgsmålene er kun stillet medlemmer, der tidligere har svaret ja til, at de konkrete opgavetyper løses af frivillige på deres arbejdsplads. Med mindre andet fremgår af noten, er spørgsmålene stillet til ansatte i ældreplejen og på hospital/sygehus. * Spørgsmålet er kun stillet til ansatte på hospital/sygehus. ** Spørgsmålet er kun stillet til ansatte i ældreplejen. *** Spørgsmålet er også stillet til ansatte i daginstitutioner eller SFO. **** Spørgsmålet er kun stillet til ansatte i daginstitutioner og SFO.

10 Det frivillige arbejde 10 Mulighed for at løse kerneopgaven uden hjælp fra frivillige Det følgende spørgsmål er kun stillet til medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren og medlemmer fra Kost- og Servicesektoren. Bemærk ligeledes, at spørgsmålet kun er stillet til medlemmer, der har svaret ja til, at der er personer udefra, der udfører frivilligt arbejde på deres arbejdsplads. Figur 7. Ville I kunne sikre, at arbejdspladsens kerneopgaver blev løst, hvis I ikke havde frivillige på arbejdspladsen? - Kerneopgaver er fx personlig hygiejne, rengøring, hjælp ved toiletbesøg og bleskift. I hjemmeplejen (242) 74% 12% På et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter (1.083) 76% 11% 13% På et hospital/sygehus (125) 77% 4% 19% I alt (1.633) 76% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Ved ikke Antal svar vises i parentes. Spørgsmålet er kun stillet medlemmer fra Kost- og Servicesektoren og Social- og Sundhedssektoren, der har svaret Ja til, at der er personer udefra, som udfører frivilligt arbejde på deres arbejdsplads. Tre fjerdedele (76 procent) af medlemmerne fra Kost- og Servicesekten og Social- og Sundhedssektoren svarer, at de ville kunne løse arbejdspladsens kerneopgaver, hvis de ikke havde frivillige på arbejdspladsen. 10 procent svarer Nej til spørgsmålet, mens 14 procent har svaret Ved ikke. Som det ses fra figur 7, er der ikke væsentlige forskelle mellem svarene fra medlemmer, der arbejder i hjemmeplejen, på et plejehjem/plejecenter eller på et hospital/sygehus, der er de arbejdsområder, hvor der oftest er personer udefra, som udfører frivilligt arbejde. I tilsvarende undersøgelser foretaget i 2013 og 2015 var det ligeledes 1 ud af 10, der svarede Nej til, at de ville kunne sikre arbejdspladsens kerneopgaver, hvis de ikke havde frivillige på arbejdspladsen.

11 Det frivillige arbejde 11 Hver tiende oplever, at borgere har fået reduceret deres hjælp på grund af frivillige Det følgende spørgsmål er kun stillet til medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren og medlemmer fra Kost- og Servicesektoren, og kun til medlemmer, der har svaret ja til, at der er personer udefra, der udfører frivilligt arbejde på deres arbejdsplads. Figur 8. I hvilken grad gælder der følgende på din arbejdsplads? - På min arbejdsplads er der borgere, som har fået reduceret deres hjælp og pleje med henvisning til, at frivillige må dække en del af deres behov. I hjemmeplejen (241) 6% 10% 11% 47% 27% På et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter (1.081) 2% 9% 10% 62% 18% På et hospital/sygehus (124) 2% 4% 6% 44% 44% I alt (1.629) 2% 9% 9% 58% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke/ikke relevant Antal svar vises i parentes. Spørgsmålet er kun stillet medlemmer fra Kost- og Servicesektoren og Social- og Sundhedssektoren, der har svaret Ja til, at der er personer udefra, som udfører frivilligt arbejde på deres arbejdsplads. Samlet set svarer 11 procent af de adspurgte medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren og Kostog Servicesektoren, at der i nogen eller høj grad er borgere på deres arbejdsplads, som har fået reduceret deres hjælp og pleje med henvisning til, at frivillige må dække en del af deres behov. 9 procent svarer I nogen grad, og 2 procent svarer I høj grad. 9 procent svarer, at dette kun forekommer i ringe grad og over halvdelen (58 %) svarer, at det slet ikke forekommer, Hele 22 procent svarer Ved ikke/ikke relevant. Den største forskel mellem arbejdsområderne er andelen, der har svaret Ved ikke/ikke relevant. 44 procent af dem, der arbejder på et hospital/sygehus, har svaret Ved ikke/ikke relevant, hvorimod det kun er 18 procent blandt ansatte på plejehjem/plejecentre og 27 procent i hjemmeplejen. Der er ingen statistisk sikker forskel på medlemmers svar i denne undersøgelse sammenlignet med et tilsvarende spørgsmål stillet i 2015.

12 Det frivillige arbejde 12 Flertallet oplever, at frivilligt arbejde forbedrer borgernes hverdag Det følgende spørgsmål er stillet til alle de medlemmer, der har svaret ja til, at der er personer udefra, som udfører frivillige socialt arbejde på deres arbejdsplads. Figur 9. I hvilken grad gælder der følgende på din arbejdsplads? - Det frivillige arbejde på min arbejdsplads forbedrer hverdagen for borgerne (de ældre, børnene, patienterne mv.) Kost- og Servicesektoren (107) 36% 43% 4% 4% 13% Pædagogisk Sektor (187) 31% 46% 8% 10% 5% Social- og Sundhedssektoren (1.523) 39% 47% 6% 2% 6% Teknik- og Servicesektoren (60) 26% 50% 7% 5% 11% I alt (1.877) 38% 46% 6% 3% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke/ikke relevant Antal svar vises i parentesen. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har svaret Ja til, at der er personer udefra, som udfører frivilligt arbejde på deres arbejdsplads. Hele 84 procent af medlemmener mener i høj eller nogen grad, at det frivillige arbejde forbedrer borgerenes hverdag. I alt svarer 38 %, at de i høj grad mener, det frivillige arbejde forbedrer hverdagen for borgerne. 46 procent svarer, at det frivillige arbejde i nogen grad forbedrer borgenes hverdag, 6 procent svarer I ringe grad, og 5 procent svarer Slet ikke. 7 procent svarer Ved ikke/ikke relevant. Medlemmerne fra hhv. Social- og Sundhedssektoren oplever den største effekt af frivilligt arbejde. Her svarer sammenlagt 86 procent af medlemmerne, at det frivillige arbejde i høj eller nogen grad forbedrer hverdagen for borgerne. Herefter følger Kost- og Servicesektoren, hvor sammenlagt 79 procent svarer i høj eller nogen grad. For hhv. Pædagogisk Sektors og Teknik- og Servicesektorens vedkommende svarer sammenlagt 76 procent i høj eller nogen grad. I en tilsvarende undersøgelse gennemført i 2013 så fordelingen nogenlunde ens ud, og der er ikke nogen statistisk sikre forskelle.

13 Det frivillige arbejde 13 Figur 10 viser svarene fordelt på de største arbejdsområder. Figur 10. I hvilken grad gælder der følgende på din arbejdsplads? - Det frivillige arbejde på min arbejdsplads forbedrer hverdagen for borgerne (de ældre, børnene, patienterne mv.) I hjemmeplejen (241) 46% 40% 5% 2% 8% På et plejehjem/plejecenter eller aktivitetscenter (1.107) 41% 47% 5% 2% 4% På et hospital/sygehus (126) 21% 47% 10% 8% 16% I en daginstitution eller SFO (112) 28% 48% 7% 12% 5% I alt (1.876) 38% 46% 6% 3% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke/ikke relevant Antal svar vises i parentesen. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har svaret Ja til, at der er personer udefra, som udfører frivilligt arbejde på deres arbejdsplads. På plejehjem/plejecentre, hvor det frivillige arbejde er mest udbredt, svarer næsten 9 ud af 10 (88 %), at det frivillige arbejde i høj eller nogen grad forbedre borgerens hverdag. 41 procent svarer I høj grad, og 47 procent svarer I nogen grad. Blandt medlemmer, der arbejder i hjemmeplejen, svarer 86 procent, at det frivillige arbejde i høj eller nogen grad forbedrer borgernes hverdag. I daginstitution og SFO er det sammenlagt 76 procent, der har svaret, at det frivillige arbejde i høj eller nogen grad forbedrer børnenes hverdag. Blandt medlemmer, der arbejder på et sygehus/hospital er det sammenlagt 68 procent, der svarer, at det frivillige arbejde forbedrer borgernes hverdag i nogen eller i høj grad. Forskellen skyldes dog også, at der her er en stor andel på 16 procent, der har svaret Ved ikke/ikke relevant.

14 Det frivillige arbejde 14 Frivillige som erstatning for vikarer Det følgende spørgsmål er kun stillet til medarbejdere, der arbejder på et plejehjem/plejecenter. Figuren viser, at der blandt disse medlemmer er 7 procent, der inden for det sidste år har oplevet, at frivillige blev bedt om at blive længere, hvor der efter medlemmernes vurdering i stedet var brug for at kalde vikarer ind. 8 ud af 10 (80 %) svarer nej til, at de har oplevet dette, og 13 procent svarer Ved ikke. Figur 11. Har du inden for det sidste år oplevet, at frivillige blev bedt om at komme ind eller blive længere, og hvor der efter din vurdering i stedet var brug for at kalde vikarer ind? Ja 7% Nej 80% Ved ikke 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal svar: Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der arbejder på et plejehjem/plejecenter og har svaret Ja til, at der er personer udefra, som udfører frivilligt arbejde på deres arbejdsplads. Samarbejdet med de frivillige fungerer godt Det følgende spørgsmål om samarbejdet med de frivillige, er stillet til alle de medlemmer, der har svaret, at der er frivillige på deres arbejdsplads. Figuren viser, at 76 procent af disse medlemmer svarer, at samarbejdet med de frivillige fungerer godt eller meget godt. 13 procent svarer, at samarbejdet hverken fungerer godt eller dårligt, og kun 1 procent svarer, at det fungerer dårligt. 9 procent svarer Ved ikke/ikke relevant. I en lignende undersøgelse foretaget i 2015 svarede 69 procent samlet set, at samarbejdet med de frivillige fungerede godt eller meget godt. Der er således tale om en lille (men statistisk sikker) stigning i andelen af medlemmer, der siger, at samarbejdet med de frivillige fungerer godt.

15 Det frivillige arbejde 15 Figur 12. Hvordan fungerer samarbejdet mellem dig og dine kolleger og de frivillige på din arbejdsplads? Kost- og Servicesektoren (106) 29% 35% 17% 19% Pædagogisk Sektor (187) 40% 41% 7% 3% 8% Social- og Sundhedssektoren (1.522) 28% 49% 1% 9% Teknik- og Servicesektoren (60) 29% 36% 15% 6% 15% I alt 29% 47% 13% 1% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget godt Godt Hverken godt eller dårligt Dårligt Meget dårligt Ved ikke/ikke relevant Antal svar: Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, der har svaret Ja til, at der er personer udefra, som udfører frivilligt arbejde på deres arbejdsplads. Figur 12 viser også, at medlemmerne fra Pædagogisk Sektor er mere positive overfor samarbejdet med de frivillige. Her siger 4 ud af 10 (40 %), at samarbejdet fungerer meget godt. Blandt medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren er det derimod kun 28 procent, der svarer, at samarbejdet fungerer meget godt. Forskellen er statistisk sikker. På plejehjem/plejecentre, hvor det frivillige arbejde forekommer mest, svarer mere end tre fjerdedele (77 %), at samarbejdet med de frivillige fungerer godt eller meget godt. 28 procent af medlemmerne svarer, at samarbejdet fungerer meget godt, og 49 procent svarer at samarbejdet fungerer godt.

16 Det frivillige arbejde 16 6 ud af 10 har retningslinjer for brug af frivillige Medlemspanelets tillidsvalgte blev spurgt, hvorvidt der på deres arbejdsplads er aftaler/retningslinjer for brugen af frivillige. Blandt de deltagende tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter svarer 6 ud af 10 (60 %), at der på deres arbejdsplads er retningslinjer for brugen af de frivillige. Dette svarer til resultatet for den tilsvarende undersøgelse udsendt i En femtedel (20 %) svarer Nej, og 20 procent svarer Ved ikke. Figur 13. Er der en aftale/retningslinjer på din arbejdsplads om brug af de frivillige? Ja 60% Nej 20% Ved ikke 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Antal svar: 274. Tallene er ikke vægtede.

17 Frivilligt arbejde blandt FOAs medlemmer 17 Frivilligt arbejde blandt FOAs medlemmer Det følgende spørgsmål er stillet til alle medlemmer. Også medlemmer i dagplejen og medlemmer, der har svaret nej til, at der er personer udefra, som udfører frivilligt arbejde på deres arbejdsplads har altså fået spørgsmålet. Figur 14. Har du selv udført frivilligt socialt arbejde inden for det seneste år? Ja 19% Nej 79% Ved ikke/husker ikke 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal svar: % af FOAs medlemmer (altså næsten hver femte) svarer, at de selv har udført frivilligt socialt arbejde inden for det seneste år. 79 procent svarer Nej, og 1 procent svarer Ved ikke/husker ikke. Sammenlignet med 2015, hvor kun 13 procent svarede Ja til spørgsmålet, viser tallet for 2016 altså en lille (men statistisk sikker stigning) i antallet medlemmer, der udfører frivilligt arbejde. Til gengæld er tallet for 2016 på niveau med en undersøgelse fra 2013, hvor 18 procent svarede Ja til spørgsmålet.

18 Frivilligt arbejde blandt FOAs medlemmer 18 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen er gennemført i perioden marts Indsamlingsmetode Data er indsamlet i en spørgeskemaundersøgelse via FOAs elektroniske medlemspanel. Der blev udsendt én påmindelse til deltagerne. Undersøgelsen om frivilligt arbejde var en del af en større undersøgelse med flere andre emner. Medlemspanelet er sammensat af medlemmet, der har meldt sig til panelet via FOAs hjemmeside og medlemmer, der er rekrutteret til panelet i andre medlemsundersøgelser. Målgruppen Der er blevet stillet spørgsmål om frivilligt arbejde til alle medlemsgrupper. Dog har flertallet af spørgsmålene været målrettet ansatte i hjemmeplejen, plejehjem/plejecentre, hospitaler/sygehuse og daginstitutioner eller SFO. Ansatte i dagplejen er kun blevet stillet et spørgsmål om frivilligt arbejde. Den præcise målgruppe for de enkelte spørgsmål fremgår af noterne i de enkelte figurer medlemmer har svaret på ét eller flere af spørgsmålene om frivilligt arbejde. Antal besvarelser og svarprocent medlemmer blev inviteret til undersøgelsen. Det viste sig, at 137 adresser var uvirksomme. Det reelle antal inviterede var således Af disse medlemmer var der medlemmer, der gennemførte undersøgelsen fuldt ud, og 241, der afgav nogen svar. Det giver en samlet svarprocent på 47. Vægtning af data Data er vægtede for sektor og tillidshverv.

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om frivilligt arbejde

Det siger medlemmer af FOA om frivilligt arbejde FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om frivilligt arbejde FOA har i perioden i perioden 6.-13. november 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 12. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Frivilligt arbejde på FOA arbejdspladser

Frivilligt arbejde på FOA arbejdspladser 10. marts 2015 Frivilligt arbejde på FOA arbejdspladser FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse blandt FOAs medlemmer om frivilligt arbejde på arbejdspladsen. Spørgsmålene om frivilligt arbejde blev

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 21.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA Kampagne og Analyse 14. juni 2012 Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA har i perioden 15.-29. marts 2012 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden 5.-13. februar 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Maj 2012 Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA har i perioden 12.-22. marts 2012 gennemført en undersøgelse om dufte på arbejdspladsen via forbundets elektroniske

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere

Velfærdsteknologi. 20. december 2017

Velfærdsteknologi. 20. december 2017 20. december 2017 Velfærdsteknologi Flertallet af FOAs medlemmer i hjemmeplejen, på plejehjem/plejecentre og på aktivitetscentre er positivt indstillet over for de fleste typer velfærdsteknologi. Et stort

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje 16. april 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

Demente i ældreplejen

Demente i ældreplejen 24. september 2014 Demente i ældreplejen FOA har i perioden fra den 11. til den 22. september gennemført en undersøgelse blandt 786 medlemmer i ældreplejen om deres arbejde med demente. Kun medlemmer af

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem.

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem. 8. juni 2015 Ludomani 7 procent af FOAs medlemmer har oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem inden for de seneste 5 år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmerne

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver

Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver FOA, Analysesektionen 5. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via forbundets

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 14.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Kemikalier på arbejdspladsen

Kemikalier på arbejdspladsen 6. maj 2014 Kemikalier på arbejdspladsen FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om kemikalier på arbejdspladsen blandt samtlige medlemmer med e-mailadresse i forbundets Kost-

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse September 2011 Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA har i perioden 22.august 2011 til 30. august 2011 gennemført et rundspørge om bl.a. børns madvaner

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere