Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne."

Transkript

1 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel og havde i alt deltagere. Undersøgelsen var en del af en større undersøgelse med en samlet svarprocent på 48. Hovedkonklusioner Næsten en tredjedel af de deltagende medlemmer er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdplads inden for de seneste to år. Den hyppigste gavetype er chokolade, slik eller andre lækkerier, mens flere af medlemmerne også oplever at blive tilbudt penge, blomster eller vin, øl eller anden form for alkohol. Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. Der er stor usikkerhed blandt de deltagende medlemmer om, hvorvidt det er tilladt at tage imod gaver fra borgere fra deres arbejdsplads. En fjerdedel svarer, at de ikke ved, om det er tilladt. Der er flere medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der tilbydes gaver, end der er fra Pædagogisk Sektor. Omvendt er det en større del af medlermmerne fra Pædagogisk Sektor, der tager imod gaverne sammenlignet med medlemmerne fra Social- og Sundhedssektoren. Rapport udarbejdet af: FOA Kampagne og Analyse

2 Gaver fra borgere 2 Figur 1 Er du inden for de sidste 2 år blevet tilbudt gaver fra borgere fra din arbejdsplads? 31% Ja Nej 67% Ved ikke/husker ikke Antal svar: Af figur 1 fremgår det, at størstedelen af de medvirkende medlemmer ikke er blevet tilbudt gaver fra borgere inden for de sidste 2 år. 67 procent svarer nej, mens 31 procent svarer ja til spørgsmålet. Altså er knap en tredjedel af de medvirkende medlemmer blevet tilbudt gaver inden for de seneste 2 år.

3 Gaver fra borgere 3 Figur 2 Hvilke gaver har borgere tilbudt dig inden for de sidste 2 år? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Penge 18% Chokolade, slik eller andre lækkerier 8 Vin, øl eller anden form for alkohol Blomster 3 30% Smykker Gavekort Tøj Ferier Porcelæn eller lignende Andet, skriv gerne hvad: Husker ikke 6% 5% 6% 1% 10% 8% 1% Antal svar: 657. Kun de medlemmer, der har svaret ja til spørgsmålet i figur 1, er blevet stillet dette spørgsmål. Derfor er antallet af svar her lavere. Det ses tydeligt af figur 2, at den mest hyppige gave er chokolade, slik eller andre lækkerier. Af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere på deres arbejdsplads, svarer 82 procent, at de er blevet tilbudt chokolade, slik eller andre lækkerier. Det svarer til, at 25 procent, altså én ud af fire af alle deltagende medlemmer, er blevet tilbudt chokolade, slik eller andre lækkerier 1. Derudover er vin, øl eller anden form for alkohol, blomster og penge også hyppige blandt de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere. Inviteret med ud og spise sammen med en borger, som jeg afsluttede efter næsten 10 år som kontaktperson for - jeg var meget åben omkring invitationen. Medlem ansat i Social- og Sundhedssektoren 1 0,82*0,31=0,25

4 Gaver fra borgere 4 Figur 3 Har du afvist eller taget imod den eller de gaver, du er blevet tilbudt de seneste 2 år? 1% 24% Jeg har taget imod gaven/gaverne 51% Jeg har afvist gaven/gaverne Det er forskelligt 24% Husker ikke Antal svar: 657. Kun de medlemmer, der har svaret ja til spørgsmålet i figur, 1 er blevet stillet dette spørgsmål. Det fremgår af figur 3, at halvdelen (51 %) af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver, har taget imod gaverne, mens en fjerdedel (24 %) har afvist gaverne. Samtidig svarer en fjerdedel (24 %), at det er forskelligt, om de tager imod eller afviser gaverne.

5 Gaver fra borgere 5 Figur 4 Er det tilladt at tage imod gaver fra borgere der, hvor du arbejder? 4% 26% 34% Ja, vi må tage imod både store og små gaver Ja, mindre ting må vi gerne modtage Nej, vi må slet ikke modtage noget 35% Ved ikke/ikke relevant Antal svar: Af figur 4 kan det ses, at der generelt er ret stor usikkerhed blandt medlemmerne om, hvorvidt det er tilladt at tage imod gaver fra borgere. 26 procent af de deltagende medlemmer svarer Ved ikke/ikke relevant til dette spørgsmål. Samtidig svarer 34 procent af medlemmerne, at de gerne må tage imod mindre ting, mens kun 4 procent svarer, at det er tilladt at tage imod både store og små gaver. Derudover er der 35 procent, der svarer, at de slet ikke må modtage gaver fra borgere. Da der er en stor del af medlemmerne, der er usikre på, hvorvidt det er tilladt at modtage gaver fra borgere, er det undersøgt, om der er forskel på medlemmer med tillidshverv og medlemmer uden tillidshverv. Det viser sig dog, at der ikke er nogen forskel.

6 Gaver fra borgere 6 Forskelle mellem sektorer Ovenstående figurer viser den samlede fordeling i alle sektorer, og i det følgende vil der blive set nærmere på forskellen mellem de forskellige sektorer. Det er i første omgang blevet undersøgt, hvordan svarerne i alle sektorer fordeler sig, men da antallet af svar i Kost- og Servisesektoren og i Teknik- og Servicesektoren er lavt, vil undersøgelsen i det følgende gå mere i dybden med en sammenligning af Pædagogisk Sektor og Social- og Sundhedssektoren. Figur 5 Er du inden for de sidste 2 år blevet tilbudt gaver fra borgere fra din arbejdsplads? Pædagogisk sektor Social- og Sundhedssektoren 3% 26% Ja 36% Ja Nej Nej 71% Ved ikke/husker ikke 6 Ved ikke/husker ikke Antal svar: 513 medlemmer fra Pædagogisk Sektor og medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren. Procenterne angivet i ovenstående figurer er forbundet med en vis usikkerhed. Usikkerheden ligger mellem 1,5 og 3,8 procent i Pædagogisk Sektor og mellem 0,7 og 2,6 procent i Social- og Sundhedssektoren. Af figur 5 ses det, at medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren i højere grad bliver tilbudt gaver fra borgere på deres arbejdsplads end medlemmer fra Pædagogisk Sektor. Omkring en tredjedel (36 %) af medlemmerne fra Social- og Sundhedssektoren svarer, at de er blevet tilbudt gaver, mens kun en fjerdedel (26 %) fra Pædagogisk Sektor svarer dette.

7 Gaver fra borgere 7 Figur 6 Hvilke gaver har borgere tilbudt dig inden for de sidste 2 år? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Chokolade, slik eller andre lækkerier 87% 81% Blomster Vin, øl eller anden form for alkohol 27% 3 30% 45% Gavekort Porcelæn eller lignende Smykker Tøj Andet, skriv gerne hvad: Husker ikke 14% 14% 9% 13% 4% 8% 5% 8% 9% 3% 0% Pædagogisk Sektor Social- og Sundhedssektoren Penge Ferier 1% 1% 23% Antal svar: 133 medlemmer fra Pædagogisk Sektor og 487 medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren. Kun de medlemmer, der har svaret ja til spørgsmålet i figur 5, er blevet stillet dette spørgsmål. Derfor er antallet af svar her lavere. Procenterne angivet i ovenstående figur er forbundet med en vis usikkerhed. Usikkerheden ligger mellem 1,5 og 8,5 procent i Pædagogisk Sektor og mellem 0,6 og 4,1 i Social- og Sundhedssektoren. Det fremgår af figur 6, at procentdelen af medlemmer i de forskellige gave-kategorier er højere i de fleste kategorier for Pædagogisk Sektor end for Social- og Sundhedssektoren. Den eneste kategori, hvor der er flere medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren end fra Pædagogisk Sektor, er penge. Her ses også en markant større forskel mellem de to sektorer end i de øvrige kategorier. Andelen, der er blevet tilbudt penge, er 21 procentpoint højere for medlemmer i Social- og Sundhedssektoren end i Pædagogisk Sektor. Usikkerheden i netop denne kategori ligger på 2,1 procent i Pædagogisk Sektor og 3,7 procent i Social- og Sundhedssektoren. Selvom der tages

8 Gaver fra borgere 8 højde for usikkerheden, er der altså markant forskel på andelen af medlemmer, der er blevet tilbudt penge. Der ses også en relativt stor forskel mellem de to sektorer i andelen af medlemmer, der er blevet tilbudt blomster. 27 procent af de medlemmer i Social- og Sundhedssektoren, der er blevet tilbudt gaver, er blevet tilbudt blomster. Det samme gælder 45 procent af de medlemmer i Pædagogisk Sektor, der er blevet tilbudt gaver. Her er usikkerheden dog helt oppe på 8,5 procent i Pædagogisk Sektor og 3,9 procent i Social- og Sundhedssektoren. Men selvom der tages højde for denne ret store usikkerhed, er der stadig forskel mellem de to sektorer i kategorien. På grund af usikkerhederne er der ikke nogen sikker forskel mellem de to sektorer i kategorierne vin, øl eller anden form for alkohol, porcelæn eller lignende og tøj, selvom det umiddelbart fremgår af figur 6. Figur 7 Har du afvist eller taget imod den eller de gaver, du er blevet tilbudt de seneste 2 år? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Jeg har taget imod gaven/gaverne 41% 87% Jeg har afvist gaven/gaverne 31% Pædagogisk Sektor Det er forskelligt 10% 29% Social- og Sundhedssektoren Husker ikke 0% Antal svar: 133 medlemmer fra Pædagogisk Sektor og 487 medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren. Kun de medlemmer, der har svaret ja til spørgsmålet i figur 5, er blevet stillet dette spørgsmål. Procenterne angivet i ovenstående figur er forbundet med en vis usikkerhed. Usikkerheden ligger mellem 2,1 og 5,7 procent i Pædagogisk Sektor og mellem 0,4 og 4,1 i Social- og Sundhedsektoren. Af figur 7 ses det, at der er stor forskel mellem de to sektorer, når vi ser på andelen, der har henholdsvis taget imod eller afvist gaverne. I Pædagogisk Sektor har 87 procent af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver, taget imod gaverne, mens den tilsvarende andel er 41 procent i Social- og Sundhedssektoren. Derudover svarer kun 2 procent af medlemmerne fra Pædagogisk Sektor, at de har afvist gaverne, mens hele 31 procent af medlemmerne fra Social- og Sunhedssektoren svarer dette. Samtidig svarer

9 Gaver fra borgere 9 29 procent af medlemmerne fra Social- og Sundhedssektoren, at det er forskelligt, om de tager imod eller afviser gaverne, mens dette tal kun er 10 procent for medlemmerne fra Pædagogisk Sektor. Figur 8 Er det tilladt af tage imod gaver fra borgere der, hvor du arbejder? Pædagogisk Sektor Social- og Sundhedssektoren 13% Ja, vi må tage imod både store og små gaver 16% 1% Ja, vi må tage imod både store og små gaver 44% 8% 36% Ja, mindre ting må vi gerne modtage Nej, vi må slet ikke modtage noget Ved ikke/ikke relevant 47% 36% Ja, mindre ting må vi gerne modtage Nej, vi må slet ikke modtage noget Ved ikke/ikke relevant Antal svar: 513 medlemmer fra Pædagogisk Sektor og 1346 medlemmer fra Social- og Sundhedsektoren. Procenterne angivet i ovenstående figur er forbundet med en vis usikkerhed. Usikkerheden ligger mellem 2,3 og 4,3 i Pædagogisk Sektor og mellem 0,4 og 2,7 i Social- og Sundhedssektoren. Af figur 8 fremgår det, at en tredjedel af medlemmerne (36 %) fra både Pædagogisk Sektor og Socialog Sundhedssektoren gerne må modtage mindre ting. Der er dog stor forskel i, hvor mange der svarer, at de slet ikke må modtage noget. Næsten halvdelen (47 %) fra Social- og Sundhedssektoren svarer dette, mens dette kun er tilfældet for mindre end hver tolvte (8 %) fra Pædogogisk Sektor. Kun 1 procent fra Social- og Sundhedssektoren at de må modtage både store og små gaver. Dette tal er 13 procent for medlemmer fra Pædagogisk Sektor. Derudover er der større tvivl omkring dette spørgsmål i Pædagogisk Sektor. 44 procent svarer Ved ikke/ikke relevant, til om det er tilladt at tage imod gaver. Dette svarer kun 16 procent fra Social- og Sundhedssektoren. Pædagogisk Sektor I det følgende vil der blive set nærmere på, hvordan svarene ser ud i Pædagogisk Sektor. Der undersøges i forhold til arbejdsområde, men ses kun på de to kategorier daginstitution eller SFO og dagplejen, da de øvrige kategorier har et lavt antal svar (dækker samlet over 87 medlemmer), og dermed giver usikkerheder i resultaterne.

10 Gaver fra borgere 10 Figur 9 Er du inden for de sidste 2 år blevet tilbudt gaver fra borgere fra din arbejdsplads? Dagplejen Daginstitution eller SFO 4% 3% 29% Ja 29% Ja Nej Nej 67% Ved ikke/husker 68% Ved ikke/husker ikke Antal svar: 193 medlemmer ansat i daginstitution eller SFO og 233 medlemmer ansat i dagplejen. Procenterne angivet i ovenstående figurer er forbundet med en vis usikkerhed. Usikkerheden ligger mellem 2,4 og 6,6 procent. Som figur 9 illustrerer, er der ikke nogen forskel mellem svarene fra dagplejerne og fra ansatte på daginstitutioner eller SFO. Det er undersøgt, om der er forskel mellem de to arbejdsområder, når det kommer til typen af gaver. Den eneste sikre forskel, der blev fundet, er i kategorien blomster. 66 procent af medlemmerne, der arbejder i dagplejen, og som er blevet tilbudt gaver, er blevet tilbudt blomster, mens dette tal kun er 22 procent for medlemmer ansat i en daginstitution eller SFO.

11 Gaver fra borgere 11 Det er desuden undersøgt, om der er forskel mellem, hvorvidt medlemmerne har afvist eller taget imod gaverne i de to arbejdsområder, man da der ikke var nogen forskel vises i stedet en samlet figur (figur 10) for dette. Figur 10 Har du afvist eller taget imod den eller de gaver, du er blevet tilbudt de seneste 2 år? 10% Jeg har taget imod gaven/gaverne Jeg har afvist gaven/gaverne 87% Det er forskelligt Husker ikke Antal svar: 55 medlemmer ansat i daginstitution eller SFO og 67 medlemmer ansat i dagplejen. Kun de medlemmer der har svaret ja til spørgsmålet i figur 9, er blevet stillet derre spørgsmål. Derfor er antallet af svar her lavere. Procenterne angivet i ovenstående figur er forbundet med en vis usikkerhed. Usikkerheden ligger mellem 2,1 og 5,7 procent I ovenstående figur ses at størstedelen (87 %) af de medlememr, der er blevet tilbudt gaver, også tager imod gaverne. Kommentarer Medlemmerne har i undersøgelsen også haft mulighed for at komme med mere specifikke kommentarer. De har fået mulighed for, at vælge kategorien Andet i forbindelse med spørgsmålet om, hvilke gaver borgere har tilbudt dem og her angive, hvad de er blevet tilbudt. Derudover har medlemmerne også i slutningen af undersøgelsen haft mulighed for at kommentere på undersøgelsen, og de emner den omhandlede. I det afsluttende kommentarfelt beskriver en dagplejer, at hun både giver og modtager gaver fra børnene i dagplejen: Med hensyn til modtagelse af gaver til jul, fødselsdag og når et barn holder i dagplejen, er det måske lidt specielt i forhold til andre brancher. Dagplejeren giver barnet en gave til samme anledninger, og det er ikke alle børn, der giver dagplejeren gave. Dagplejer ansat i Pædagogisk Sektor Samtidig angiver tre dagplejere også i kategorien Andet, at de er blevet tilbudt julegaver fra dagplejebørnene.

12 Gaver fra borgere 12 Social- og Sundhedssektoren Følgende afsnit ser på fordelingen på arbejdsområder i Social- og Sundhedssektoren. I undersøgelsen vil de to arbejdsområder hjemmeplejen og plejehjem eller plejecenter bliver sammenlignet. Disse er valgt, på grund af et lavt antal svar fra de øvrige arbejdsområder. Figur 11 Er du indenfor de sidste 2 år blevet tilbudt gaver fra borgere fra din arbejdsplads? Hjemmeplejen Plejehjem eller plejecenter 1% Ja 3 Ja 46% 53% Nej Nej Ved ikke/husker ikke 66% Ved ikke/husker ikke Antal svar: 361 medlemmer fra hjemmeplejen og 568 medlemmer fra plejehjem eller plejecenter. I kategorien plejehjem eller plejecenter ligger også aktivitetscentre eller genoptræningstilbud. Procenterne angivet i ovenstående figurer er forbundet med en vis usikkerhed. Usikkerheden ligger mellem 1,2 og 5,1 procent. Af figur 11 fremgår det tydeligt, at der er forskel på andelen af medlemmer i Social- og Sundhedssektoren, der er blevet tilbudt gaver indenfor de seneste to år, når man ser på de to valgte arbejdsområder. Godt halvdelen (53 %) af de medlemmer, der arbejder i hjemmeplejen, er blevet tilbudt gaver, mens det kun er knap en tredjedel (32 %) af de ansatte på plejehjem eller plejecenter, der svarer dette. Det er undersøgt, hvilke typer gaver medlemmerne i de to arbejdsområder bliver tilbudt, men når der tages højde for usikkerheder, er det kun i kategorien chokolade, slik og andre lækkerier, at der ses en sikker forskel. 89 procent af de medlemmer ansat i hjemmeplejen, der er blevet tilbudt gaver, er blevet tilbudt chokolade, slik eller andre lækkerier, mens dette tal er 75 procent for medlemmer ansat på et plejehjem eller plejecenter. Derudover er det også undersøgt, om der er forskel mellem de to arbejdsområder med hensyn til, om medlemmerne har afvist eller taget imod gaverne. Der er ingen sikker forskel. Kommentarer Som beskrevet tidligere har medlemmerne haft mulighed for på forskellig vis at give mere præcise beskrivelser i undersøgelsen. I kategorien Andet hvor medlemmerne har haft mulighed for at beskrive præcis hvad, skriver flere medlemmer om hjemmelavede ting fra borgerne.

13 Gaver fra borgere 13 Noget hjemmestrikket babytøj Hjemmestrikkede sutsko Tegning Hjemmestrikkede sokker En borger havde lavet en fuglereddekasse til mig Maleri som borger selv har malet Hjemmelavede grydelapper Eksempler på gaver som medlemmer fra Social- og Sundhedssektorener blevet tilbudt Af de kommentarer, der er givet, fremgår det, at medlemmerne gerne vil tage imod små gaver som for eksempel hjemmelavede gaver, men også eksempelvis chokolade og vin. Et medlem beskriver dog også nøje, at hvis der er tale om større ting, så er det noget andet, og de skal takke nej. Det samme medlem forklarer samtidig også vigtigheden af at være åben overfor de små ting, som borgeren ønsker at give under et besøg fra hjemmeplejen. Det er en gestus for at være taknemlig over vi kommer og det er et menneskeligt fag ikke at negligere vi bruger tiden for at udfylde deres rum det tomrum hvor der måske ikke har været et menneske i 14 dage. ( ) Med større beløb og ting så er det noget andet, der skal takkes nej.

14 Gaver fra borgere 14 Metode Indsamlingsperiode 24. januar til 2. februar 2014 Indsamlingsmetode Data til undersøgelsen er indsamlet via FOAs medlemspanel hvor alle erhvervsaktive medlemmer blev inviteret gennem deres mail. I undersøgelsen blev medlemmerne både spurgt om de spørgsmål, som er beskrevet i dette notat, men også andre emner, som sexchikane, bekymring for at miste arbejdet og særlige forhold i ældreplejen. Målgruppen Erhversaktive medlemmer af FOAs medlemspanel. Antal besvarelser og svarprocent I alt har medlemmer gennemført undersøgelsen. Undersøgelsen var en del af en større undersøgelse, hvorfor der blev inviteret medlemmer fra medlemspanelet, men da 89 e- mailadresser viste sig at være uvirksomme, blev det reelle antal inviterede Dermed fås en svarprocent på 48. Repræsentativitet Social- og Sundhedssektoren er overrepræsenteret i medlemspanelet, sektorvægtningen er bl.a. begrundet i dette forhold. Vægtning af data Svarene er vægtet for sektortilhørsforhold. Usikkerhed Resultaterne er forbundet med en vis usikkerhed. Usikkerheden i procenterne i de forskellige figurer er skrevet i bunden af hver figur.

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen

Læs mere

Syge børn i pasningstilbud

Syge børn i pasningstilbud 2. maj 2017 Syge børn i pasningstilbud Tre ud af fire af de ansatte i daginstitutioner, dagpleje og SFO oplever mindst en gang om måneden, at et barn afleveres af forældrene, selvom barnet egentligt er

Læs mere

Forhold til kolleger. 24. maj 2018

Forhold til kolleger. 24. maj 2018 24. maj 2018 Forhold til kolleger Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og flere end 2 ud af 3 oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger. Spørgsmålene blev

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 3. maj 2018 Helbred og sygefravær 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller meget godt. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Arbejdstid. 2. januar 2018

Arbejdstid. 2. januar 2018 2. januar 2018 Arbejdstid Knap halvdelen af FOAs medlemmer er deltidsansatte, og en større andel af kvinder er deltidsansatte sammenlignet med mænd. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Faglig udvikling og uddannelse

Faglig udvikling og uddannelse 24. maj 2018 Faglig udvikling og uddannelse Mere end hver tredje får ikke tilbudt den uddannelse og de kurser, de har brug for i deres arbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 18. december 2017 Seksuel chikane på arbejdspladsen Mere end hvert tiende FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel chikane. Det er især medlemmer i Social- og Sundhedssektoren,

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Muligheder for pleje og omsorg

Muligheder for pleje og omsorg 3. november 2017 Muligheder for pleje og omsorg Mere end hver fjerde ansatte i ældreplejen oplever mindst én ugen, at en borger går for længe med ble, fordi der ikke er tid til at skifte den. Det viser

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Underretninger om børn, der mistrives

Underretninger om børn, der mistrives 13. februar 2018 Underretninger om børn, der mistrives Næsten ni ud af ti af de ansatte i dagtilbud føler sig klædt på til at opdage børn, der mistrives, og hele 93 procent svarer, at de ved, hvad de skal

Læs mere

Mobning. 30. november 2017

Mobning. 30. november 2017 30. november 2017 Mobning Knap hvert fjerde FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning. Undersøgelsen viser desuden, at der er sammenhæng mellem mobning og vurderingen af arbejdsmiljøet,

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene

Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene 13. maj 2019 Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene i dag sammenlignet med for to år siden. Det svarer 7 ud af 10 FOA-medlemmer ansatte på

Læs mere

Førstehjælp og brandslukning

Førstehjælp og brandslukning 15. december 2016 Førstehjælp og brandslukning FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaring med førstehjælp og brandslukning via FOAs medlemspanel. Medlemmerne

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse 24. maj 2018 Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse Mere end 5 ud af 6 FOA-medlemmer er glade for at gå på arbejde hver dag. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som FOA har foretaget. Undersøgelsen

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Temaer op til OK december 2014

Temaer op til OK december 2014 11. december 2014 Temaer op til OK15 FOA har i perioden 21. november til 1. december 2014 gennemført en undersøgelse blandt de erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt yderligere 3.000 tilfældigt

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Overvågning. 18. juni 2018

Overvågning. 18. juni 2018 18. juni 2018 Overvågning Hver syvende af FOAs medlemmer har oplevet at blive overvåget på deres arbejdsplads. Mange oplever overvågningen som krænkende samt uden fagligt formål, og den giver ikke de ansatte

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen

Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen 6. august 2015 Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen 3 ud af 4 sosu er i ældreplejen arbejder med hverdagsrehabilitering. Halvdelen af medlemmerne oplever, at borgere omfattet af hverdagsrehabilitering

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Sygefravær og sygenærvær

Sygefravær og sygenærvær 3. september 2018 Sygefravær og sygenærvær 80 procent af FOAs medlemmer er inden for det seneste år taget på arbejde, selvom de var syge. Den primære grund er hensynet til kollegerne. I forlængelse af

Læs mere

Kørelister og visitationer i hjemmeplejen

Kørelister og visitationer i hjemmeplejen 16. april 2019 Kørelister og visitationer i hjemmeplejen Hver tredje ansat i hjemmeplejen løser dagligt opgaver, borgerne egentlig ikke er visiterede til, fordi de vurderer, at det er fagligt nødvendigt.

Læs mere

Erfaring med selvmordstruede borgere

Erfaring med selvmordstruede borgere 20. maj 2019 Erfaring med selvmordstruede borgere Hvert tredje FOA-medlem har oplevet, at der er en eller flere borgere på deres arbejdsplads, der har begået selvmord. Det viser en undersøgelse, som FOA

Læs mere

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima.

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima. 26. september 2018 Indeklima Flere end hvert tredje FOA-medlem synes, at indeklimaet på deres arbejdsplads er dårligt eller meget dårligt. Af dem har 83 procent i meget høj, høj eller nogen grad oplevet

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Fratagelse af opgaver

Fratagelse af opgaver 5. december 2017 Fratagelse af opgaver Mere end hvert fjerde FOA-medlem, der arbejder som SOSU-personale på hospitaler eller i ældreplejen, har inden for de seneste to år fået frataget opgaver, som de

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv.

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Samlet set har 85 procent af FOAs medlemmer oplevet, at der er sket forringelser på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Forringelserne

Læs mere

Uniformer i ældreplejen

Uniformer i ældreplejen 7. november 2016 Uniformer i ældreplejen Det er et krav at bære uniform for 87 procent af FOAs medlemmer ansat i ældreplejen. Af disse medlemmer er det kun få, der ikke overholder kravet. Det viser en

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 27. november 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 17. januar 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Hver sjette FOA-medlem har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer

Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer FOA Kampagne og Analyse December 2010 FOA - Fag og Arbejde gennemførte i november 2010 en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Børns vilde og farlige lege

Børns vilde og farlige lege 1. oktober 2018 Børns vilde og farlige lege To tredjedele af de FOA-medlemmer, der arbejder som pædagogisk personale i dagtilbud eller SFO/fritidshjem/-klub, griber mindst en gang om ugen ind i børns leg,

Læs mere

Faglig kritik og sparring

Faglig kritik og sparring 15. august 2019 Faglig kritik og sparring Næsten hvert tredje medlem får aldrig faglig kritik for deres arbejde af deres leder, og 40 procent af medlemmerne får sjældent den nødvendige ros og anerkendelse

Læs mere

Arbejde i weekender og på helligdage

Arbejde i weekender og på helligdage 18. juni 2018 Arbejde i weekender og på helligdage 61 procent af FOAs medlemmer arbejder hver tredje weekend eller oftere. Blandt dem med weekendarbejde synes 7 ud af 10, at weekendarbejde går ud over

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Arbejdsmiljøet generelt

Arbejdsmiljøet generelt 20. november 2017 Arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 FOA-medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø er godt, mens 1 ud af 4 er helt eller delvist uenige. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler 21. marts 2018 Tekniske hjælpemidler 3 ud af 10 (27 %) af FOAs medlemmer i Social- og Sundhedssektoren, som bruger tekniske hjælpemidler i deres arbejde, anvender ugentligt eller oftere et hjælpemiddel

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 11. juni 2014 Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter FOA har i perioden 28. april til 9. maj 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Krænkende adfærd overfor borgere

Krænkende adfærd overfor borgere 13. marts 2014 Krænkende adfærd overfor borgere FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om krænkende adfærd overfor borgere. Svarprocenten

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om brug af velfærdsteknologi

Det siger FOAs medlemmer om brug af velfærdsteknologi 3. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om brug af velfærdsteknologi FOA har i perioden 7.-23. oktober 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om brug af velfærdsteknologi

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje 16. april 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse September 2011 Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA har i perioden 22.august 2011 til 30. august 2011 gennemført et rundspørge om bl.a. børns madvaner

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi 16. juni 2016 Drømme og opsparing medlemmernes økonomi Mindst 60 procent af FOAs medlemmer sparer op hver måned, og de sparer oftest op til ferier/rejser, uforudsete udgifter eller pension. Det viser en

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sladder

Det siger FOAs medlemmer om sladder FOA Kampagne & Analyse Januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om sladder I oktober 2008 gennemførte FOA en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om blandt andet sladder på arbejdspladsen.

Læs mere

2 ud af 3 medlemmer har et fast antal timer næsten hver dag og 2 ud af 3 medlemmer har overvejende dagsarbejde.

2 ud af 3 medlemmer har et fast antal timer næsten hver dag og 2 ud af 3 medlemmer har overvejende dagsarbejde. FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmerne af FOA om mindre pauser i løbet af arbejdsdagen FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere