OIOUBL Scenariebeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OIOUBL Scenariebeskrivelse"

Transkript

1 OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Udvidet Indkøbsproces for selvstændige bilag Scenariepakke: SIMATT S08 Version 1.0 UBL 2.0 Published under Creative Commons license, attribution 2.5

2 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD Maj 2008 First Draft Version (based on UBL 2.0 draft) ARJ No Forfattere Navn Initialer Organisation Allan Rennebo Jepsen ARJ Logica A/S Status: Godkendt Side 2 af 40

3 Ophavsrettigheder Ophavsrettighederne for denne udgivelse følger reglerne i Creative Common, Navngivning 2.5: Det er tilladt at: fremstille bearbejdede værker ud fra dette dokument fremstille eksemplarer og gøre dokumentet tilgængeligt for almenheden benytte dokumentet i kommerciel henseende under betingelse af tydelig kildehenvisning til denne udgivelse fra IT- og Telestyrelsen. Læs mere om rettighederne på Status: Godkendt Side 3 af 40

4 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Formål og målgruppe Sådan bruges dette dokument Forudsætninger Referencer Brug af Selvstændigt bilag Emneområde Beskrevne Scenarier Anvendelse af OIOUBL-profiler Bestilling af installation hos El leverandør Resumé af scenariet Scenariets karakteristika Scenariets kontekst Anvendte dokumenter Kundeparter Leverandørparter Aktivitetsdiagram for scenariet Detaljeret beskrivelse af primære aktiviteter Forespørgsel på tilbud Modtage forespørgsel om tilbud Opret tilbud Modtage tilbud Det videre forløb Interne processer og fordele ved elektronisk dokumenthåndtering TilbudsKundePart TilbudsLeverandørPart Eksempler Forretningsobjekter Leverance af standard software (Digital levering) Resumé af scenariet Scenariets karakteristika Scenariets kontekst Anvendte dokumenter Kundeparter Leverandørparter Aktivitetsdiagram for scenariet Detaljeret beskrivelse af primære aktiviteter Status: Godkendt Side 4 af 40

5 4.5.1 Elektronisk levering Modtagelse af levering Kvittering fra kunde Det videre forløb Interne processer og fordele ved elektronisk dokumenthåndtering KundePart LeverandørPart Eksempler Forretningsobjekter Status: Godkendt Side 5 af 40

6 1. Introduktion 1.1 Formål og målgruppe Formålet med dette dokument er at fremme brugen af UBL 2.0 til indkøbsprocesser i Danmark ved at tilbyde beskrivelser af typiske OIOUBL-forretningsscenarier. En normativ specifikation af OIOUBL finder du i OIOUBL Retningslinjer (Ref. 4) og specifikationen OASIS Universal Business Language 2.0 (Ref. 5). Den væsentligste fokus sættes på offentlige indkøb, men specifikationerne kan også anvendes i den private sektor. Vi har fokuseret på, hvordan UBL kan bruges til at optimere indkøbsprocessen med et udvidet antal elektroniske dokumenter. Målgruppen er tekniske specialister og domænespecialister, der er ansvarlige for implementering af e-indkøb, udviklere og projektledere med ansvar for implementering af ERPsystemer, workflow-systemer og andre beslægtede systemer på det danske marked. Det er vores ydmyge håb, at scenariebeskrivelserne i dette dokument kan fungere som inspiration for UBL-brugere i alle lande og på denne måde fremme brugen af UBL på verdensplan. Denne scenariepakke har til formål at beskrive standarden for elektronisk udveksling af selvstændige bilag, i et juridisk bindende format. 1.2 Sådan bruges dette dokument Scenariebeskrivelsen er inddelt i følgende logiske afsnit: Generel introduktion En definition af processen for OIOUBL Selvstændigt Bilag Et antal relaterede scenariebeskrivelser (Use cases), herunder eksempler på XML-instansfiler. Beskrivelse af udvalgte interne processer og fordele ved ehandel Kapitel 2.5 indeholder en oversigt over, hvilke forretningsscenarier der beskrives i dette dokument. I forbindelse med forretningsscenarier er det vigtigt at skelne mellem eksterne og interne processer. De eksterne processer beskriver, hvordan selvstændige bilag udveksles mellem forskellige eksterne parter, mens interne processer beskriver, hvordan en given organisation eller virksomhed håndterer disse eksterne dokumenter. Normalt udløser de eksterne dokumenter (eller burde udløse) en eller flere interne procedurer, og indholdet af de eksterne dokumenter får vital betydning for disse procedurer. Forretningsprocesser (eller -aktiviteter) klassificeres på følgende måde gennem dokumentet: Primære aktiviteter (eksterne processer inden for det definerede emneområde) Sekundære aktiviteter (eksterne processer uden for det definerede emneområde og de interne processer) Primære aktiviteter er af natur generiske og vil blive beskrevet som sådan. Disse aktiviteter er dokumentets hovedfokus. Dog vil udvalgte interne processer blive beskrevet på basis af vore observationer. Afsnittene med eksempler er beregnet som en hjælp til at lette implementeringsprocessen for at minimere antallet af implementeringsfejl og misfortolkninger af dokumentinstanser. Status: Godkendt Side 6 af 40

7 1.3 Forudsætninger Det forudsættes, at læseren har kendskab til følgende: Begrebet UBL 2.0-parter (Ref.nr. 5) OIOUBL-profilspecifikationen (Ref.nr. 3) OIOUBL-scenarieklassifikationen (Ref.nr. 2) 1.4 Referencer Ref.nr. Dokument-id Version Titel 1 I01 V1.0 Oversigt over OIOUBL-pakker 2 S01 V1.0 Introduktion til OIOUBL Indkøbsscenarier 3 G26 V1.0 OIOUBL-profilspecifikation 4 I01 V1.0 Introduktion til OIOUBL Retningslinjer 5 V1.0 Specifikationen OASIS Universal Business Language 2.0 Status: Godkendt Side 7 af 40

8 2. Brug af Selvstændigt bilag 2.1 Emneområde Selvstændigt bilag vedrører elektronisk kommunikation af diverse dokumenter mellem to parter. Selvstændigt bilag benyttes til elektronisk udveksling af ehandelsdokumenter, i et juridisk bindende format. Dette kan anvendes til mange forskellige formål lige fra fremsendelse af bilag til kommentering der senere skal indgå i et tilbud, til fremsendelse af elektronisk leverancer (f.eks. software). Dette dokument har ikke til formål at forholde sig til, hvordan det fremsendte dokument anvendes af modtager. For at gøre beskrivelsen mere anvendelig vil scenarierne der er inkluderet i dette dokument dog i et vist omfang forholde sig til de omliggende processer. Selvstændigt bilag har følgende karakteristika: En forretningspart sender et bilag eller en elektronisk leverance til en anden forretningspart Selvstændigt bilag kan afsendes af alle parter der afsender forretningsdokumenter under OIOUBL Selvstændigt bilag kan modtages af alle parter der afsender forretningsdokumenter under OIOUBLSelvstændigt bilag er et dokument der kan anvendes som tillæg til andre OIOUBL forretningsdokumenter. For hvert hovedforretningsområde oprettes en særskilt profil, så man som afsender og modtager kan angive og kontrollere i hvilke forretningsprocesser, man understøtter brugen af selvstændigt bilag. Dette dokument indeholder beskrivelser af de forskellige måder, som Selvstændigt bilag kan anvendes på ved hjælp af rammeværket UBL 2.0. Følgende emner beskrives: De involverede forretningsparter De involverede forretningsprocesser og deres indbyrdes sammenhænge De forretningsdokumenter, der skal udveksles De forretningsregler, der gælder for disse forretningsdokumenters indhold og struktur 2.2 Beskrevne Scenarier For OIOUBL Simpel tilbudsproces er der defineret et antal scenarier (use-cases), der beskrives i detaljer. Et scenario afspejler et fast sæt karakteristika inden for det definerede emneområde. Følgende scenarier beskrives i dette dokument: Kapitel Scenariets titel Beskrivelse 3 Bestilling af el-installation til skolekøkken Happy day-scenariet 4 Levering af standard software Happy day-scenariet Status: Godkendt Side 8 af 40

9 2.3 Anvendelse af OIOUBL-profiler Som beskrevet i Ref , håndterer OIOUBL de forskellige kompleksitetsniveauer ved hjælp af et sæt forskellige profiler. OIOUBL-profiler gør det muligt for forretningsparter at blive enige om et givent implementeringsniveau af UBL 2.0-modellen, hvorfor det er muligt at begynde på det simple niveau og senere udbygge til en mere avanceret model. Profilerne identificeres med et unikt id i hver instans af forretningsdokumenterne, og ved at angive et bestemt id, forpligter forretningsparten sig til at følge de regler og det dokumentforløb, der er defineret for dette profil-id. En OIOUBL-profil er sammensat af en eller flere forretningsprocesser, der genbruges (byggesten) i forskellige profiler. Profilerne er struktureret i fire niveauer. Profilniveau Beskrivelse UBL-anvendelse Basal Forretningsprofiler på basalt niveau Basal UBL-anvendelse Simpel Forretningsprofiler på startniveau Simpel UBL-anvendelse Udvidet Forretningsprofiler på næste niveau Begrænset UBL-anvendelse Avanceret Forretningsprofiler på højeste niveau Fuld UBL-anvendelse OIOUBL Selvstændigt Bilag anvender bl.a. følgende OIOUBL-profiler: Scenariets titel Bestilling af el-installation til skolekøkken Levering af standard software Profil Procurement-AttQuo Procurement-AttFulR Når disse profiler anvendes i dette dokuments scenariebeskrivelser, er aktørerne begrænset til Modtager (ReceiverParty) og Afsender (Sender) med følgende roller 1 : Afsender og Modtager Afsender har altid rollen som AfsenderPart (SenderParty) Modtager har altid rollen som ModtagerPart (ReceiverParty) Som tillæg til de profiler der er beskrevet i dette dokument, er følgende profiler tilgængelige: Profil Procurement-AttCat Procurement-AttOrd Beskrivelse Formålet med denne proces er at standardisere elektronisk kommunikation af juridiske filer relateret til katalogprocessen. Denne profil anvendes for katalogprocessen på samme måde som Procurement-AttQuo anvendes for tilbudsprocessen. Formålet med denne proces er at standardisere elektronisk kommunikation af juridiske filer relateret til ordreprocessen. Denne profil anvendes for ordreprocessen på samme måde som Procurement-AttQuo anvendes for tilbudsprocessen. 1 En rolle svarer til en UBL 2.0-partterm, se Ref for yderligere oplysninger. Status: Godkendt Side 9 af 40

10 Profil Procurement-AttBil Procurement-AttPay Beskrivelse Formålet med denne proces er at standardisere elektronisk kommunikation af juridiske filer relateret til faktureringsprocessen. Denne profil anvendes for tilbudsprocessen på samme måde som Procurement-AttQuo anvendes for tilbudsprocessen. Formålet med denne proces er at standardisere elektronisk kommunikation af juridiske filer relateret til betalingsprocessen. Denne profil anvendes for tilbudsprocessen på samme måde som Procurement-AttQuo anvendes for tilbudsprocessen. Der indgår følgende forretningsdokumenter: Selvstændigt bilag (AttachedDocument) De beskrevne profiler omfatter følgende forretningsprocesser: Profil Procurement-AttQuo Procurement-AttFul Beskrivelse Formålet med denne proces er at standardisere elektronisk kommunikation af juridiske filer relateret til tilbudsprocessen. Formålet med denne proces er at standardisere elektronisk kommunikation af elektroniske leverancer. Følgende illustration viser processen for selvstændigt bilag relateret til Quotation processen. act Procurement-AttQuo SenderParty ReceiverParty Create AttachedDocument for RequestForQuotation or Quotation AttachedDocument Process AttachedDocument Start Attachment process End process Figur 1, Profilen Procurement-AttQuo Status: Godkendt Side 10 af 40

11 Følgende illustration viser processen for selvstændigt bilag relateret til Fulfilment processen. act Procurement-AttFul SupplierSellerParty CustomerBuyerParty Prepare delivery for send Initiate digital delivery Create AttachedDocument associated to Order or Inv oice AttachedDocument Process AttachedDocument Evalutate delivery Handle Reject Receiv e ApplicationResponse ApplicationResponse [No] Is delivery according to agreement? [Yes] Handle Delivery Figur 2, Profilen Procurement-AttFul Status: Godkendt Side 11 af 40

12 3. Bestilling af installation hos El leverandør 3.1 Resumé af scenariet En kommuneskole skal have oprettet nyt skolekøkken. I den forbindelse skal der laves elektriske installationer så ovne, mv. kan blive tilsluttet. En pedel på skolen får til opgave at indhente tilbud fra en større El leverandør på en total el-leverance. Der er her tale om en kompleks proces hvor der sendes selvstændige dokumenter mellem parterne og hvor dokumenterne indgår som en del af tilbudsprocessen. De væsentlige i dette scenarie er ikke selve tilbudsprocessen, men den måde de selvstændige dokumenter anvendes på. Dog er hele tilbudsprocessen beskrevet for at skabe en bedre helhedsforståelse. Dette er Happy day-scenariet. 3.2 Scenariets karakteristika Dette specifikke scenario har følgende karakteristika: En forespørgsel på tilbud Et uddybende tilbud Der er tale om et tilbud på totalenterprise, hvorfor der ikke kan refereres til specifikke varenumre. Pedellen på skolen har rollen som Køber (Buyer Customer Party). Dette scenario omhandler en avanceret forespørgsel om tilbud En større elektrikervirksomhed har rollen som Leverandør. Kunde og Leverandør kan udveksle XML-dokument-instanser via deres netværksudbydere. Der er ikke tale om en ordre, men alene forespørgsel på et tilbud fra Køber med efterfølgende tilbud fra Leverandøren. Der anvendes AttachedDocument i forbindelse med forespørgsel på tilbud hvorfor der skal refereres til alle vedhæftede dokumenter i RequestForQuotation dokumentet. Der anvendes AttachedDocument i forbindelse med afgivelse tilbud hvorfor der skal refereres til alle vedhæftede dokumenter i Quotation dokumentet. Dette er Happy day-scenariet. 3.3 Scenariets kontekst Dette scenarie følger beskrivelsen for QuotationSimple profilen, og indeholder alle dertil hørende dokumenter. Desuden gør scenariet brug af AttachedDocument Anvendte dokumenter Følgende forretningsdokumenter anvendes i dette scenario: Forespørgsel på tilbud (RequestForQuotation) Tilbud (Quotation) Selvstændigt bilag (AttachedDocument) Status: Godkendt Side 12 af 40

13 3.3.2 Kundeparter Oprindelig kunde (Originator Customer Party): Frigade Skole Att. Søren Sørensen Frigadevej Århus V CVR: EAN: Dette er et eksempel på en fiktiv skole der har hjemme i Århus. Skolen bruger et ERP-system, der kan modtage og afsende elektroniske dokumenter. Skolen identificeres ved hjælp af et standard-eanlokationsnummer (EAN) Leverandørparter Sælger (Seller Supplier Party): El-let Att. Lene Olsen Elvej Valby CVR: Dette er et eksempel på en privat el-leverandør. Leverandøren anvender et ERP-system, der kan sende elektroniske ordrebekræftelser og fakturaer. Leverandøren identificeres ved hjælp af det entydige CVRnummer. 3.4 Aktivitetsdiagram for scenariet Det viste scenariediagram viser aktivitetsforløbet og anvendelsen af XML-dokument-instanser for de involverede parter. Sekundære aktiviteter vises med stiplet ramme. Status: Godkendt Side 13 af 40

14 Figur Detaljeret beskrivelse af primære aktiviteter Nedenfor beskrives hver af de primære aktiviteter, der vises i aktivitetsdiagrammet (figur 3). En primær aktivitet er kendetegnet ved, at den ligger inden for denne scenariebeskrivelses formål og samtidig betragtes som ekstern (ikke en intern proces) Forespørgsel på tilbud Forespørgsel på tilbud er her tænkt som en proces, hvor information om ønsker til tilbudet bliver sendt til leverandøren som selvstændige bilag. Følgende dokumenter sendes til leverandøren: Selve forespørgslen (RequestForQuotation) Arkitekttegning (AttachedDocument) Beskrivelse af krav til el-installation (AttachedDocument) Status: Godkendt Side 14 af 40

15 Her refererer de to dokumenter af typen AttachedDocument til forretningsdokumentet RequestForQuotation samtidig med at RequestForQuotation refererer til de to dokumenter af typen AttachedDocument. Ved at der refereres begge veje bliver det muligt for leverandøren at validere om alle dokumenter er modtaget. I forbindelse med fremsendelse af AttachedDocuments optræder Køber som Afsender og Sælger som Modtager. Kunden skal i forbindelse med fremsendelse af forespørgsel på tilbud levere følgende forretningsoplysninger i selve forespørgslen: Kundeoplysninger (OriginalCustomerParty) Leverandøroplysninger (SellerSupplierParty) Disse oplysninger giver leverandøren mulighed for at oprette en tilbudsforespørgsel i deres interne itsystem til brug for udarbejdelse af tilbud. Da Frigade Skole har indgået en SKI aftale med El-let, skal reference til SKI kontrakten medsendes, sammen med leveringsoplysninger og -betingelser Modtage forespørgsel om tilbud Leverandøren modtager forespørgsel om tilbud direkte i deres ERP system. Her valideres det at alle de dokuemnter der er relateret til forespørgslen om tilbud er modtaget. Leverandøren forholder sig herefter til om man ønsker at afgive tilbud på basis af de oplysninger kunden har fremsendt. I Happy Day scenariet bliver der afgivet tilbud Opret tilbud Når arbejdet med at udforme et tilbud til kunden er gennemført, oprettes et tilbud der kan sendes til kunden. Tilbudet er her tænkt som en proces, hvor beskrivelser relateret til tilbudet bliver sendt til kunden som selvstændige bilag. Følgende dokumenter sendes til kunden: Selve tilbudet (Quotation) Tegning af løsningen i forhold til arkitekttegning og krav til el-installation (AttachedDocument) Beskrivelse af materialevalg (AttachDocument) Her refererer de to dokumenter af typen AttachedDocument til forretningsdokumentet RequestForQuotation samtidig med at RequestForQuotation refererer til de to dokumenter af typen AttachedDocument. Ved at der refereres begge veje bliver det muligt for leverandøren at validere om alle dokumenter er modtaget. Til selve tilbudet tilføjes en QuotationLine for hvert benyttede varenummer, samt de mandetimer der skal anvendes. I forbindelse med fremsendelse af AttachedDocuments optræder Sælger som Afsender og Køber som Modtager. Leverandøren skal i forbindelse med fremsendelse af tilbud levere følgende forretningsoplysninger i selve forespørgslen: Reference til den modtagne Forespørgsel på tilbud Status: Godkendt Side 15 af 40

16 Kundeoplysninger (OriginalCustomerParty) Leverandøroplysninger (SellerSupplierParty) Beløb for tilbudet Disse oplysninger giver kunden mulighed for at oprette et modtaget tilbud i deres interne it-system til brug for udarbejdelse af en ordre. Da Frigade Skole har indgået en SKI aftale med El-let, skal reference til SKI kontrakten medsendes, sammen med tilbudets gyldighed, leveringsoplysninger og -betingelser. Desuden skal der tilføjes en QuotationLine for hver hovedpost i tilbudet Modtage tilbud Køber modtager tilbud fra Sælger elektronisk via en netværksudbyder. Denne proces kan være mere eller mindre automatiseret. Når køber modtager et tilbud fra leverandøren skal køber gennemgå tilbudet i detaljer, da tilbud og Forespørgsel på tilbud ikke nødvendigvis stemmer overens Det videre forløb Når kunden har taget stilling til om tilbudet skal accepteres, kan ordreprocessen initieres. Det er herefter valgfrit hvilken ordreproces man ønsker at anvende, når både kunde og leverandør understøtter den valgte proces. 3.6 Interne processer og fordele ved elektronisk dokumenthåndtering Graden af de fordele der høstes ved brug af elektronisk tilbudshåndtering hænger i høj grad sammen med graden af integration mellem en organisations eksterne og interne processer. Formålet med dette kapitel er at fokusere på og beskrive de mulige fordele, der kan opnås ved at indbygge elektroniske dokumentforløb i organisationens interne processer TilbudsKundePart Fleksibilitet i forhold til leverandører Der er høj grad af fleksibilitet i forhold til kommunikation med leverandøren. Dermed kan selv meget komplekse processer understøttes Validering af om alle dokumenter er medsendt Da der både forespørgsel om tilbud og tilbud indeholder reference til de dokumenter der er fremsendt tidligere i forløbet, kan det automatisk valideres om alt er medsendt korrekt. For kunden betyder det: Der sendes en fejlmeddelelse fra leverandøren hvis denne ikke har modtaget alle dokumenter tilknyttet Forespørgsel om tilbud. Kunden kan validere om leverandøren har fremsendt alle de dokumenter der er relateret til et tilbud Fuld historik Hvis kunden vælger at oprette en ordre på basis af et tilbud er der fuld historik mellem tilbudsprocessen og ordreprocessen. Det betyder at historikken forud for en ordre er veldokumenteret såfremt der skulle opstå en tvist mellem kunden og leverandøren. Ved at anvende et juridisk format for udveksling af dokumenter, vil de fremsendte dokumenter kunne anvendes som del af tilbud/forespørgsel på tilbud. Status: Godkendt Side 16 af 40

17 Mindre behov for gennemlæsning Ved at bilag til tilbud og forespørgsel på tilbud fra start fremsendes i et juridisk format, er det ikke nødvendigt for kunden at gennemlæse bilag til tilbud igen når det endelige tilbud modtages. Referancen i tilbudsdokumentet sikrer at bilagene ikke har ændret sig i forhold til tidligere i processen TilbudsLeverandørPart Generelle fordele Leverandøren har stort set samme fordele som kunden, da der også er fuld gennemsigtighed for leverandøren. 3.7 Eksempler Søren Sørensen er ansat som pedel på Frigade Skole. Her ønsker skolebestyrelsen at undersøge hvad det vil koste at indrette skolekøkkenet mere hensigtsmæssigt, da det gamle er forældet og nedslidt. Da Søren Sørensen tidligere har koordineret lignende opgaver, bliver det besluttet at han skal sørge for at der bliver indhentet tilbud fra diverse leverandører. Søren Sørensen starter med at få en arkitekt til at tegne indretningen af det nye skolekøkken og udarbejde de tilhørende beskrivelser. En af de leverandører der skal indhentes tilbud fra er El-let. Det er tilbudsprocessen med El-let der vil blive beskrevet her. Dette betyder, at følgende trin gennemføres: 1. Søren udarbejder sammen med arkitekten de dokumenter der skal bruges for at indhente tilbud fra El-let 2. Søren opretter en forespørgsel på tilbud med tilhørende bilag 3. Bilagene og forespørgsel på tilbud fremsendes til El-let 4. El-let gennemlæser tilbudsforespørgslen og udarbejder beskrivelser af hvordan man vil løse opgaven. 5. El-let udarbejder et tilbud med tilhørende bilag til Frigade Skole og sender det til Søren 6. Søren modtager et tilbud fra El-let og præsenterer det for skolebestyrelsen sammen med tilbud maler, køkkenfirma, mv. 7. Skolebestyrelsen vælger at arbejde videre med projektet da økonomien ser fornuftig ud. 8. Søren opretter efterfølgende en ordre og sender den til El-let Forretningsobjekter I de følgende tabeller finder du de forretningsobjekter, der er vigtige for dette eksempel Forespørgsel på tilbud (RequestForQuotation) RequestForQuotation Class Field Attribute Value Note 2 UBLVersion 2.0 Customization OIOUBL Status: Godkendt Side 17 af 40

18 Profile Procurement-QuoSim-1.0 schemedatauri prn:profileid-1.0 CopyIndicator UU G867B false 8D AE6D-439F AAFC7F4E3B1 IssueDate IssueTime Note PricingCurrencyCode 11:32:26.0Z El enterprise til skolekøkken DKK AdditionalDocumentReference UU XSG123 95F38254-XP9V-455F BCFC7F4E3B1 AdditionalDocumentReference UU XSG321 55DEY645-NY76-435F D6382GT3254 OriginatorCustomerParty Party Endpoint schemeagency 9 GLN PartyIdentification schemeagency 9 GLN Party Frigade Skole PostalAddress AddressFormatCode StructuredDK listagency 320 list urn:oioubl:codelist:addressformatcode- 1.1 Street Frigadevej BuildingNumber 1 City Århus V PostalZone 8210 Country IdentificationCode DK PartyTaxScheme Company DK DK:SE Status: Godkendt Side 18 af 40

19 TaxScheme 63 schemeagency 320 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms PartyLegalEntity Registration Company Frigade Skole DK Contact Søren Sørensen SellerSupplierParty CustomerAssignedAccount LEV00123 Party Endpoint PartyIdentification Party El-Let A/S PostalAddress AddressFormatCode StructuredDK listagency 320 list urn:oioubl:codelist:addressformatcode- 1.1 Street Elvej BuildingNumber 22 City Valby PostalZone 2500 Country IdentificationCode DK PartyTaxScheme Company DK:SE TaxScheme 63 schemeagency 320 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms PartyLegalEntity Status: Godkendt Side 19 af 40

20 Registration Company El-let A/S Contact 1234 Lene Olsen Telephone Delivery DeliveryAddress AddressFormatCode StructuredDK listagency 320 list urn:oioubl:codelist:addressformatcode- 1.1 Street Frigadevej BuildingNumber 3 City Århus V PostalZone 8210 AddressLine Line 1. sal Country IdentificationCode DK RequestedDeliveryPeriod StartDate StartTime 09:30:47.0Z EndDate EndTime 09:30:47.0Z DeliveryTerms SpecialTerms 1% reduktion i kontraktsummen pr. dags forsinkelse jf. SKI kontrakt Contract ContractDocumentReference SKI IssueDate RequestForQuotationLine Class Field Attribute Value Note 1 Note Totalenterprise LineItem 1 Quantity 1 unitcode EA Status: Godkendt Side 20 af 40

21 Item Description Da skolekøkkenet på Frigade Skole skal renoveres, ønskes tilbud på den totale elenterprise El installation i skolekøkken Selvstændigt bilag 1 til forespørgsel på tilbud (AttachedDocument) AttachedDocument Class Field Attribute Value Note 3 UBLVersion 2.0 Customization Profile OIOUBL-2.1 Procurement-AttSim-1.0 schemedatauri prn:profileid-1.0 UU QIY F38254-XP9V-455F BCFC7F4E3B1 IssueDate IssueTime Note 11:32:26.0Z Arkitekt tegning language da-dk DocumentType PDF language da-dk ParentDocument ParentDocumentTypeCode G867B RequestForQuotation SenderParty Endpoint schemeagency 9 GLN PartyIdentification schemeagency 9 GLN Party Frigade Skole PostalAddress AddressFormatCode StructuredDK listagency 320 list urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Street Frigadevej BuildingNumber 1 3 Status: Godkendt Side 21 af 40

22 City Århus V PostalZone 8210 Country IdentificationCode DK PartyLegalEntity Registration Company Frigade Skole DK ReceiverParty Endpoint PartyIdentification Party El-let A/S PostalAddress AddressFormatCode StructuredDK listagency 320 list urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Street Elvej BuildingNumber 22 City Valby PostalZone 2500 Country IdentificationCode DK PartyLegalEntity Registration Company El-let A/S Attachment EmbeddedDocumentBinaryObject Dqwd mimecode application/pdf Selvstændigt bilag 2 til forespørgsel på tilbud (AttachedDocument) AttachedDocument Class Field Attribute Value Note 4 UBLVersion Status: Godkendt Side 22 af 40

23 Customization Profile OIOUBL-2.1 Procurement-AttSim-1.0 schemedatauri prn:profileid-1.0 UU QIY DEY645-NY76-435F D6382GT3254 IssueDate IssueTime Note 11:32:26.0Z Arkitektens Beskrivelse language da-dk DocumentType doc language da-dk ParentDocument ParentDocumentTypeCode G867B RequestForQuotation SenderParty Endpoint schemeagency 9 GLN PartyIdentification schemeagency 9 GLN Party Frigade Skole PostalAddress AddressFormatCode StructuredDK listagency 320 list urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Street Frigadevej BuildingNumber 1 City Århus V PostalZone 8210 Country IdentificationCode DK PartyLegalEntity Registration Company Frigade Skole DK ReceiverParty Endpoint PartyIdentification Status: Godkendt Side 23 af 40

24 Party El-let A/S PostalAddress AddressFormatCode StructuredDK listagency 320 list urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Street Elvej BuildingNumber 22 City Valby PostalZone 2500 Country IdentificationCode DK PartyLegalEntity Registration Company El-let A/S Attachment EmbeddedDocumentBinaryObject dqwd mimecode application/msword Tilbud (Quotation) Quotation Class Field Attribute Value Note 5 UBLVersion 2.0 Customization Profile OIOUBL-2.1 Procurement-QuoSim-1.0 schemedatauri prn:profileid-1.0 CopyIndicator UU QIY2345 false 4D07786B-DA6D-439F-82D1-6FFFC7F4E3B1 IssueDate IssueTime Note 11:32:26.0Z El enterprise til skolekøkken language da-dk ValidityPeriod StartDate Status: Godkendt Side 24 af 40

25 EndDate RequestForQuotationDocumentReference UU G867B 93T5G3G5-HYA BVG3- GS46SW44WG53 IssueDate AdditionalDocumentReference UU XSG GSTR9-G4G5-WQ4G-32FG- 43AG4G52S633 AdditionalDocumentReference UU XSG G5EW6-NXR6-H5S4-4Y66- S4HDSFR462R6 SellerSupplierParty CustomerAssignedAccount LEV00123 Party Endpoint DK PartyIdentification DK Party El-Let A/S PostalAddress AddressFormatCode StructuredDK listagency 320 list urn:oioubl:codelist:addressformatcode- 1.1 Street Elvej BuildingNumber 22 City Valby PostalZone 2500 Country IdentificationCode DK PartyTaxScheme Company DK:SE TaxScheme 63 schemeagency 320 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms Status: Godkendt Side 25 af 40

26 PartyLegalEntity Registration Company El-let A/S Contact 1234 Lene Olsen Telephone OriginatorCustomerParty Party Endpoint schemeagency 9 GLN PartyIdentification schemeagency 9 GLN Party Frigade Skole PostalAddress AddressFormatCode StructuredDK listagency 320 list urn:oioubl:codelist:addressformatcode- 1.1 Street Frigadevej BuildingNumber 1 City Århus V PostalZone 8210 Country IdentificationCode DK PartyTaxScheme Company DK DK:SE TaxScheme 63 schemeagency 320 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms PartyLegalEntity Registration Company Frigade Skole DK Status: Godkendt Side 26 af 40

27 Contact Søren Sørensen Delivery DeliveryAddress AddressFormatCode StructuredDK listagency 320 list urn:oioubl:codelist:addressformatcode- 1.1 Street Frigadevej BuildingNumber 3 City Århus V PostalZone 8210 AddressLine Line 1. sal Country IdentificationCode DK RequestedDeliveryPeriod StartDate StartTime 09:30:47.0Z EndDate EndTime 09:30:47.0Z DeliveryTerms SpecialTerms 1% reduktion i kontraktsummen pr. dags forsinkelse jf. SKI kontrakt QuotedMonetaryTotal LineExtensionAmount currency DKK TaxExclusiveAmount currency DKK TaxInclusiveAmount currency DKK PayableAmount currency DKK QuotationLine Class Field Attribute Value Note 1 Note Diverse materialer LineItem 1 LineExtensionAmount Status: Godkendt Side 27 af 40

OIOUBL Scenariebeskrivelse

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Udvidet Indkøbsproces for Tilbud Scenariepakke: ADVQUO S09 Version 1.0 UBL 2.0 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Dokumenthistorik Revisioner Revision

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Udvidet Indkøbsproces for køberinitieret fakturering Scenariepakke: BILSEL S10 Version UBL 2.0 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Dokumenthistorik

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces Scenariepakke: BASPRO S03 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 08. November 2005

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering Scenariepakke: COMDEL S05 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0

OIOUBL Scenariebeskrivelse. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0 OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces Scenariepakke: COMPAY S07 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 06. April

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Katalogudveksling

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Katalogudveksling OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Katalogudveksling Scenariepakke: CATEXE S04 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistork Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 06. April 2006 First

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Parter UBL 2.0 Parties G23 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Bekræftelse UBL 2.0 Response G35 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Parter UBL 2.0 Parties G23 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 Document Reference G21 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Møde i OIO-udvalget for e-handel 26. august 2008

Møde i OIO-udvalget for e-handel 26. august 2008 Møde i OIO-udvalget for e-handel 26. august 2008 Agenda 1. Velkommen og bordrunde 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Status på NemHandel 4. Tidsplan og strategi for opdatering af bekendtgørelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3 OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler (UTS) Version 1.3 Side 2 Kolofon

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Adresser UBL 2.0 Address G36 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Adresser Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Avancerede Ordrer

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Avancerede Ordrer OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Avancerede Ordrer Scenariepakke: ADVORD S02 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1

Læs mere

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.0 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Levering UBL 2.0 Delivery G19 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 DocumentReference G21 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Leveringsbetingelser UBL 2.0 Delivery Terms G20 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Leveringsbetingelser Version 1.2 Side 1 Kolofon

Læs mere

OIOUBL Guideline. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

OIOUBL Guideline. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger UBL 2.0 Catalogue identification, versionizing and validity periods G37 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Udvidelse UBL 2.0 Extension G33 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Udvidelse Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduction I01 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL EndepunktID UBL 2.0 EndpointID G22 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline UBL 2.0 Signature OIOUBL Signatur G31 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Signatur Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0 OIOUBL Kodeliste K01 Version 1.1 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: plb@itst.dk Version 2.01 April 2007 Ministry of Science, Technology

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Simpel ordrebekræftelse UBL 2.0 OrdreResponseSimple G10 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

NemHandel. Jens Jakob Andersen IT-arkitekt IT og Telestyrelsen

NemHandel. Jens Jakob Andersen IT-arkitekt IT og Telestyrelsen NemHandel Jens Jakob Andersen IT-arkitekt IT og Telestyrelsen jjan@itst.dk 2565 3212 Baggrunden for Nemhandel Visoner og potentiale for Nemhandel Rundt om Nemhandel Ind i Nemhandel Lov om elektronisk regning

Læs mere

Møde i SSU for e-handel 24. oktober 2006

Møde i SSU for e-handel 24. oktober 2006 Dagsorden 12:30 Velkommen og bordrunde -Godkendelse af referat fra sidste møde 12:45 Status på UBL 2.0 og internationale aktiviteter 13:00 Tidsplan for OIOUBL og UBL konference 13:30 Status på OIO Serviceorienteret

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline UBL 2.0 Datatyper OIOUBL Datatypes G29 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

OIOUBL Guideline Ordre

OIOUBL Guideline Ordre OIOUBL Guideline Ordre OIOUBL Ordre UBL 2.0 Order G08 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Hvorfor skal jeg NemHandel?

Hvorfor skal jeg NemHandel? Flemming Beltoft mysupply, 2007 Betalt LæsInd ophører Kommer i lovgivningen Nye dokumenter er bedre Flere muligheder for optimeringer Hvorfor skal jeg NemHandel? Gratis forsendelse fra dag 1 Del af fremtidens

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Pris og mængde i kataloger

Læs mere

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011 Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL Finn Christensen fch@tradeshift.com 1. marts 2011 Agenda Introduktion til UBL og OIOUBL-2.02 Hvilke forretningsprocesser/profiler? Hvilke er krævet mod det offentlige?

Læs mere

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL 4. januar 2013 Indhold UTS og forskellen i forhold til det gamle format...2 Udfordringer med UTS...2 Tiltag med henblik på at afhjælpe udfordringerne...3

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet standarden for e-samhandel Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0 OIOUBL Kodeliste K01 Version 1.1 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: plb@itst.dk Version 2.01 April 2007 Ministry of Science, Technology

Læs mere

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk. 4. november 2010

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk. 4. november 2010 Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk 4. november 2010 Agenda Introduktion til UBL og OIOUBL-2.02 Hvilke forretningsprocesser/profiler? Hvilke er krævet

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Ordre UBL 2.0 Order G08 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Rabatter og gebyrer UBL 2.0 AllowanceCharge G17 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen.

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner 3. semester - 1. projekt, september 2014 Gruppe 1 - MulA Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Study: Multimedia Design Project:

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel Indhold > Indledning 3 Standarder 5 OIOUBL 5 OIO RASP 6 OIO SMI 7 Biblioteker 8 Web applikationer 9 Fakturablanket 9 NemHandel Registrering 9 NemHandel.dk 10 Web services

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles G26 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Faktura UBL 2.0 Invoice G16 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring)

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) Sektorstandardiseringsudvalget for ehandel Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) UDKAST v.2. Høring over vision, pejlemærker og forretningskrav til ehandel mellem den offentlige

Læs mere

15. november 2012. OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.4. Published under Creative Commons license, attribution 2.0

15. november 2012. OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.4. Published under Creative Commons license, attribution 2.0 15. november 2012 OIOUBL Kodeliste OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.4 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk Version

Læs mere

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system My Shop Online shop system Infusion name: My_Shop Ajax baseret, online SHOP system Vejledning til installation og brug -------------------------------------------------------- Author: Egon Jessen, webmaster@myphp.dk

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

1B Status på e-fakturaområdet

1B Status på e-fakturaområdet Fakturahåndtering 1B Status på e-fakturaområdet Helle Schade-Sørensen IT-Telestyrelsen Status på efaktura Udfordringer og muligheder Helle Schade-Sørensen Dagens tekst De nye krav til elektronisk fakturering

Læs mere

OIOUBL Guideline. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.3. OIOUBL Profiler. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.3. OIOUBL Profiler. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles G26 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

PentaCon A/S NemHandel Installation

PentaCon A/S NemHandel Installation PentaCon A/S NemHandel Installation Behov for hjælp? Ønsker du at PentaCon A/S skal varetage hele din Nemhandel installation, gør vi meget gerne dette for dig. Vi hjælper dig igennem hele processen, lige

Læs mere

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm Implementationsguide E-Fakturering Hvordan man sender e-fakturaer til Orifarm Implementation Guide 2 (7) Kære leverandør til Orifarm, Orifarm har nu mulighed for at modtage elektroniske fakturaer gennem

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 26. marts 2010. Nr. 354. Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder

Læs mere

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 NemHandel-registret Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne modtage

Læs mere

Standard opsætning af KUP/CAMPUS

Standard opsætning af KUP/CAMPUS Standard opsætning af KUP/CAMPUS 15. oktober 2010 ØKO/SKH J.nr. n/a Navision Stat 5.1 GIS integration I det nedenstående beskrives forudsætningerne for dataudveksling samt de faktiske GIS opsætninger i

Læs mere

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen.

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner 3. semester - 1. projekt, september 2014 Gruppe 1 - MulA Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Study: Multimedia Design Project:

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2015 Version 1.1 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Rabatter og gebyrer UBL 2.0 AllowanceCharge G17 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL EndpointID K09. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL EndpointID K09. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013 OIOUBL Kodeliste 15. marts 2013 OIOUBL EndpointID K09 Version 1.3 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: digst@digst.dk Version 2.02

Læs mere

Høring af OIOXML elektronisk regning. Høringssvar.

Høring af OIOXML elektronisk regning. Høringssvar. Høring af OIOXML elektronisk regning Høringssvar. Bekendtgørelse Høring er slut Høringssvar uden kommentarer 1. Rigsrevisionen ingen anledning til bemærkninger 2. Finanstilsynet - Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2017 Version 1.2 Introduktion Hvis en offentlig myndighed eller en virksomhed ønsker at kunne

Læs mere

BILAG 3 PRISER OG AFREGNING

BILAG 3 PRISER OG AFREGNING BILAG 3 PRISER OG AFREGNING INDHOLD 1. INDLEDNING 2 2. TIMEPRISER PR. KONSULENTKATEGORI 2 3. TILLÆG FOR REKVIRERET OVERARBEJDE 2 4. REGULERING AF TIMEPRISER 2 5. FAKTURERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER 2

Læs mere

DK-Cartridge 1.0. Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0

DK-Cartridge 1.0. Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0 DK-Cartridge 1.0 Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0 DATO: 9. december 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Formål... 3 3 Afgrænsninger... 3 4 DK-Cartridge instanser...

Læs mere

15. september OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.5. Published under Creative Commons license, attribution 2.

15. september OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.5. Published under Creative Commons license, attribution 2. 15. september 2017 OIOUBL Kodeliste OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.5 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk OIOUBL

Læs mere

Konsignationslager & ordreproces

Konsignationslager & ordreproces Microsoft Dynamics AX Fall Konsignationslager & ordreproces 16. 1 Generelle fordele ved at bruge AX Kongsignationslager: - Lagerprocessen er ens for lagermedarbejdere - Kontrol og opfølgning er ensrettet

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL PartyID K11. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL PartyID K11. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013 OIOUBL Kodeliste 15. marts 2013 OIOUBL PartyID K11 Version 1.3 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: digst@digst.dk Version 2.02 Marts

Læs mere

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Indhold Indledning... 34 2 Beskedkuvertens struktur... 34 3 Indhold af Beskedkuverten... 34 3. Overordnet indhold... 45 3.2 Detaljeret indhold af Beskedkuverten...

Læs mere

Bilag 8 Fakturering. Udbud af opgaver i forbindelse med Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationer

Bilag 8 Fakturering. Udbud af opgaver i forbindelse med Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationer Bilag 8 Fakturering Udbud af opgaver i forbindelse med Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationer 10.02.2017 Filnavn: Bilag 8 Fakturering.docx Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG A IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

PDF fakturaguide til Danske Bank-koncernen

PDF fakturaguide til Danske Bank-koncernen PDF fakturaguide til -koncernen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 FORUDSÆTNINGER... 3 2.1 VANS modtager... 3 2.2 Selskaber, der modtager PDF faktura... 3 3 KRAV TIL PDF FAKTURA... 4 3.1 Specielle

Læs mere

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 PROJECT DATABASE 3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 Ved at underskrive dette dokument bekræfter vi, at det indsendte materiale alt sammen er vores eget materiale og arbejde. Andreas

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Møde i. e- handel 1 0. Maj 2 0 0 6.

Møde i. e- handel 1 0. Maj 2 0 0 6. Møde i sektorstandardiseringsuvelaget for e- handel 1 0. Maj 2 0 0 6. 1. Velkom st Dagsorden 2. Godkendelse af dagsorden og referat 3. Meddelelser fra sekretariatet 4. Orientering om UBL 2.0 frem drift

Læs mere

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. december 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN

Læs mere

Jayne Alice Jensen cph-jj208@cphbusiness.dk [Link til portfolio]

Jayne Alice Jensen cph-jj208@cphbusiness.dk [Link til portfolio] DATABASE Projekt: Projekt 1, 3. semester Website: http://kostecki.dk/cph/projektdb/ Dato: 08/09/14-21/09/14 Skole: Copenhagen Business Academy Klasse: Multimediedesigner - Mulb Gruppe: MULB1 Undervisere:

Læs mere

LaserNet Output Management. Lennart Garbarsch Tabellae A/S

LaserNet Output Management. Lennart Garbarsch Tabellae A/S LaserNet Output Management Lennart Garbarsch Tabellae A/S Agenda Kort intro til LaserNet og Tabellae Introduktion til LaserNet til AX 2012 (og andre versioner) Output management Kort demo Kunde cases /

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere