Boligadministratorerne informerer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligadministratorerne informerer"

Transkript

1 Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson hos Boligadministratorerne. Nyhedsbrevets redaktion kan også kontaktes, for eksempel hvis der ønskes medtaget særlige emner i fremtidige nyhedsbreve eller hvis nyhedsbrevet ønskes modtaget på anden vis. Kontakt da Allan Rigelsø, via mail til Indhold Nøgleoplysningsskema ved andelsoverdragelse... 2 Et andelsboligmarked i fremdrift... 5 Foreningshjemmesiderne... 6 Nets og anti-hvidvask... 7 Ny medarbejder hos Boligadministratorerne... 9 Side nr. 1 af 9.

2 Nøgleoplysningsskema ved andelsoverdragelse I vores nyhedsbrev i januar orienterede vi om de nye regler for det såkaldte nøgletalsskema, som fremover skal forelægge ved salg af andelsboliger. Som vi orienterede om, trådte de nye regler i kraft den 1. januar 2014 og gælder for andelsoverdragelser, som sker til en andelsværdi fastsat efter et regnskab med skæring 31. december 2013 eller senere. De nye regler gælder således efter første ordinære generalforsamling efter 1. januar Andelsboligforeninger med forskudt regnskabsår, altså dem, der har årsafslutning et andet tidspunkt end 31. december, vil først blive omfattet af de nye regler senere på året eller sågar først til næste år (en forening med årsafslutning f.eks. 30. september 2014, med generalforsamling i januar 2015, vil først skulle udlevere nøgletalsskemaerne herefter). Men de nye krav til nøgleoplysninger vil altså for nogle foreninger allerede skulle foreligge ved andelsoverdragelser i marts Det er selve aftaletidspunktet, der er afgørende. Hvis både køber og sælger har underskrevet købsaftalen før generalforsamlingen, sker det efter de gamle regler, altså uden krav om nøgleoplysninger, men hvis købsaftalen først indgås efter generalforsamlingen, skal aftaleindgåelsen ske efter de nye regler og køber skal have udleveret nøgleoplysningsskemaerne. Andelsboligforeningen skal efter modtagelse af en anmodning fra en andelshaver, der ønsker at sælge sin bolig, udlevere både nøgleoplysnings- Side nr. 2 af 9.

3 skemaet for andelsboligforeningen (skema 1) og nøgleoplysningsskemaet for andelsboligen (skema 2). Er der sket væsentlige ændringer siden skema 1 blev udarbejdet, skal der udleveres en erklæring om væsentlige ændringer til skema 1 (skema 3). Af væsentlige ændringer kan nævnes ændring af boligafgift, vedtagne byggearbejder, pludselig opståede vedligeholdelsesarbejder, påbudsarbejder om f.eks. vejvedligeholdelse, væsentlige ydelses- og kursændringer på foreningens lån og lignende. Nøgleoplysningsskemaerne vil indgå som bilag til købsaftalen. Andelsboligforeningerne skal indberette den lange række af nøgleoplysninger til et nyt internetbaseret nøgleoplysningssystem hos Boligministeriet. Foreningernes identifikation vil ifølge de foreløbige oplysninger ske ved cvrnummer, et foreningsvalgt password og en mailadresse. Med mindre vi hører andet fra de enkelte andelsboligforeninger, vil vi, på vegne af foreninger i vores administration, sørge for at indberette de pågældende oplysninger. Vi vil således stå for indrapportering og uddeling af nøgleoplysningsskemaerne i forbindelse med andelsoverdragelser. Boligministeriet planlægger, at det internetbaserede nøgleoplysningssystem skal være oppe og køre fra den 1. april 2014, men som vi nævnte i januar, virker overholdelse af den termin ikke sandsynlig. Vi har sammen med vores it-leverandør været til møde i Boligministeriet, og de lover en løsning, så indberetningerne kan foregå elektronisk, således at vi slipper for manuel indberetning/indtastning. Men det er nok ikke realistisk at forestille sig, at også dette vil være køreklart allerede 1. april Er systemet ikke klar for indberetning og udtræk af skemaer, vil skemaerne skulle udarbejdes manuelt indtil da. Side nr. 3 af 9.

4 Foruden skemaerne skal en række af nøgletalsoplysningerne gengives som en note i foreningens årsregnskab. En arbejdsgruppe under Erhvervsstyrelsen har indarbejdet de nye lovkrav i en ny regnskabsvejledning for andelsboligforeninger. Den nye vejledning, som erstatter den første regnskabsvejledning fra 2010, er netop udgivet og denne nye regnskabsvejledning forventes implementeret af de forskellige revisorer, hvis ikke fra regnskabsskæringen pr. 31. december 2013, så i hvert fald fra de efterfølgende. Det er en større opgave for revisorerne, at få ændret deres modelregnskaber, det er tidskrævende, og i flere foreninger afviger de nye lovpligtige nøgletal etc. fra regnskabets øvrige anvisninger og nøgletal, da de nye nøgleoplysninger skal baseres på BBR-arealer, også selvom foreningen ikke anvender BBR-arealer som fordelingsnøgle for beregning af andelsværdi og boligafgift. I de regnskabsudkast, vi har set indtil nu, har det været almindeligt, at revisorerne har beregnet sig et éngangshonorar i 2013-regnskabet for ændring af regnskabsskabelonen og indarbejdelse af de nye nøgleoplysninger. Hvordan vi vil lade os honorere for de skærpede krav og de nye opgaver, vil vi vende tilbage til, når system, forholdene omkring indrapportering og opgavens omfang ligger fast. På Boligministeriets hjemmeside kan man finde svar på typiske spørgsmål om nøgleoplysningsskemaernes betydning m.v. for de enkelte andelsboligforeninger brug evt. dette link: Side nr. 4 af 9.

5 Et andelsboligmarked i fremdrift Realkredit Danmark har kigget nærmere på andelsboligmarkedet og udfærdiget en rapport, baseret på udviklingen i fjerde kvartal Rapporten tager udgangspunkt i kendskabet til markedet via Danske Bank-koncernens forretningsomfang og de købstilbud, de behandler på andelsboligområdet. Rapporten konkluderer, at efterspørgslen på andelsboliger i Region Hovedstaden for alvor er begyndt at røre på sig. I fjerde kvartal, steg andelsboligpriserne med 3,5 %, og de synes samlet at være steget med 7,7 % over det seneste år. Det er den kraftigste prisstigningstakt, de har registreret siden Det vurderes, at en sådan prisudvikling svarer til, at den gennemsnitlige andelshaver i Region Hovedstaden har oplevet en værdistigning på cirka kr. det seneste års tid. Realkredit Danmark finder, at prisstigningerne skal ses i lyset af flere elementer. Først og fremmest vejrer de en bedring i dansk økonomi og stigende optimisme hos forbrugerne, hvilket er med til at smitte positivt af på lysten til at købe bolig. Flere og flere danskere søger mod de større byer, hvilket øger efterspørgslen efter boliger. Disse effekter løfter både andelsboligmarkedet og ejerboligmarkedet. Realkredit Danmark vurderer, at det tilsvarende ejerboligmarked er steget med mere end 20 % siden foråret 2012, hvilket giver en afledt positiv priseffekt på andelsboligmarkedet. Når ejerlejlighedsmarkedet bliver relativt dyrere end andelsboligmarkedet vil det alt andet lige tendere til at øge efterspørgslen efter andelsboliger. Side nr. 5 af 9.

6 Foreningshjemmesiderne Den opmærksomme bruger af foreningshjemmesiderne, har måske allerede bemærket, at der er sket nogle ændringer med siden. Der er sket ændringer både i opsætning og funktionalitet. Med hensyn til funktionaliteten er der sket en udvidelse af mulighederne for brug af tekst på siderne. Det er nu i større grad muligt, at individualisere siderne gennem større funktionalitet i valg af teksttyper m.v. Der ligger en del af de funktioner, der også kendes fra f.eks. Word. I feltet Tekst kan man nu frit vælge skriftstørrelse, skriftfarve, skrifttype m.m. Redigering af tekst er identisk på alle sider på foreningshjemmesiden. Så er man blevet fortrolig med tekst-redigeringen én gang, er man det for samtlige sider. Det er endvidere gjort muligt at indsætte billeder frit i teksten via en lille knap øverst til højre i teksteditoren. Her uploades billeder, der så kan sættes ind i valgfri størrelse og placering. Som nævnt er der også sket ændring i selve opsætningen, idet den gamle henvisning til Boligsiden.dk, i menuen Boligerne, nu ser anderledes ud. Disse ændringer har desværre for enkelte foreninger overskrevet den gamle tekst. Hvis dette er tilfældet for jeres forening, bedes I kontakte os. Det er naturligvis ikke hensigtsmæssigt at Prosedo gennemfører opdatering af siderne, som ændrer layout og menuer, uden forudgående advisering. De har da også lovet os, at de fremover vil underrette os, således at vi kan informere foreningerne, inden ændringerne sker. Side nr. 6 af 9.

7 Nets og anti-hvidvask Vi har som de fleste andre af landets administrationsvirksomheder modtaget en henvendelse fra Nets om oprettelse af særskilt PBS-nummer og legitimation efter hvidvasklovens regler for vores kunder, fordi Nets er blevet pålagt at gennemføre anti-hvidvask for Betalingsservice af Finanstilsynet. Det lyder uhyre kompliceret og det er det for så vidt også, men det korte af det lange er, at administratorer ikke, som ellers hidtil praktiseret, kan sende den månedlige opkrævning til Nets under ét PBS-nummer alle juridiske enheder (herunder også foreninger) skal fremover have deres eget PBSnummer. Hidtil er differentieringen sket ved de såkaldte debitorgruppenumre. Nu har Finanstilsynet og Nets så konstateret, at debitorgruppenumrene ikke er tilstrækkelige til at overholde hvidvasklovens regler, og Nets skal derfor have dokumentation for ejerskabet af PBS-nummeret og den tilhørende afregningskonto. Problemet er, at dem der forestår opkrævningen (administratorerne) ikke har ejerskab af den konto pengene overføres til (kundernes). Vi er som administratorer ikke forpligtede til at udlevere legitimationsoplysninger på vores kunder til Nets. Dette hjemler hvidvaskloven og persondataloven ikke. Men da Nets ikke længere uden de krævede oplysninger kan forestå overførsel af penge til/fra vores kunder, ser vi os nødsaget til, at honorere kravene samt indsende den fornødne dokumentation. Side nr. 7 af 9.

8 Det er opkrævningen via Nets, der gør, at den løbende betaling af husleje og boligafgift kan foretages via betalingsservice. Da vi som følge af de digitale postkasser allerede er i besiddelse af den fornødne digitale signatur og har den øvrige nødvendige dokumentation, er det vores forventning, at vi kan honorere Nets krav, uden yderligere fuldmagter eller anden indsats fra vore kunders side. Vores branche har via Ejendomsforeningen Danmark, været i dialog med Nets, hvilket har sikret, at Ejendomsforeningen Danmarks medlemmer har frist indtil 1. juni til at få dokumenteret den enkelte opkrævning. Nets vil endvidere efter aftale udfærdige et standardbrev til brug for bl.a. ejer- og andelsboligforeninger, der forklarer, at Nets er forpligtet til at indhente diverse oplysninger efter hvidvaskloven samt opliste konsekvenserne ved manglende indlevering af oplysningerne til Nets. Når standardbrevet foreligger, vil vi sende det ud til vores kunder og samtidig give en status på opgaven med at få omdannet opkrævningen i henhold til de nye krav. Vi vil gøre vort til, at ovennævnte proces ikke kommer til at påvirke de enkelte beboeres bankaftaler om automatisk betaling. Det er i øvrigt de selvsamme regler, lov om hvidvask, der gør, at vi som administratorer er forpligtede til at indhente og opbevare personoplysningerne for de tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer i foreninger i vores administration. Side nr. 8 af 9.

9 Ny medarbejder hos Boligadministratorerne Lone Lage, vores receptionist gennem mere end 8 år, har søgt nye udfordringer. Hun fik selvfølgelig det job, hun søgte, og hun fratræder derfor sin stilling hos os med udgangen af februar. Lone har været med næsten fra begyndelsen, og hun har været det første ansigt, vi og vores kunder er blevet mødt med ved ankomst eller opkald. Vi vil gerne, også her, takke Lone for hendes indsats gennem alle årene og ønske hende god vind i hendes nye job. Vi har været igennem en større rekrutteringsrunde, med en helt overvældende ansøgningsmængde. Efter kun 2 dages opslag, måtte vi tage det ned igen, da vi havde modtaget mere end 400 ansøgninger. Vores nye receptionist hedder Rikke Vang, hun starter hos os den 3. marts 2014, så fra denne dag vil hun så typisk være den første, man møder hos Boligadministratorerne, ligesom det vil være hende, der fremover oftest tager telefonen, ved opkald på hovednummeret eller når de direkte opkald viderestilles til receptionen. Vi glæder os til at byde Rikke velkommen. Boligadministratorerne A/S, Den 27. februar 2014 Side nr. 9 af 9.

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 4 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 1 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.) 1 I lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber,

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 5 i 2012. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er I velkomne til at henvende jer til jeres kontaktperson

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 1 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan jeres kontaktperson hos Boligadministratorerne

Læs mere

J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Sendt til boliglov@mbbl.dk, mih@mbbl.dk og pml@mbbl.dk J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt

Læs mere

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger andelsboliger og ejerlejligheder 04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger Marts 2011 Leder Foreninger

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Dette er Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 7 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Minister vil have flere oplysninger ved salg. Kortspil med omsorg NYT TEMA FOKUS EL-TJEK KAN REDDE LIV ANDELSLIV MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Minister vil have flere oplysninger ved salg. Kortspil med omsorg NYT TEMA FOKUS EL-TJEK KAN REDDE LIV ANDELSLIV MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 1 FEBRUAR 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Minister vil have flere oplysninger ved salg ANDELSLIV Kortspil med omsorg FOKUS EL-TJEK KAN REDDE LIV leder Tryghed på skema Nyt år, nye udfordringer.

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Dette er Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 6 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Beretning for året 2008-2009

Beretning for året 2008-2009 Beretning for året 2008-2009 Det forgangne år har været præget ganske kraftigt af den økonomiske krise, der for alvor ramte landet i sensommeren 2008. Konsekvenserne af krisen har påvirket både køb og

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Dette er Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 5 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 16/2011 Klager mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. januar 2011 har Klager klaget over registreret revisor A. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 4-2010 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Såfremt det ønskes i flere eksemplarer, eller ønskes fremsendt pr. mail, bedes I venligst

Læs mere

Efterregulering af boligstøtte

Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel

Læs mere

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Samarbejdsbetingelser ø k o n o m i c e n t e r e t nteretøkonomicenteretøkonomicente

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Fordelingssekretariatet har gennemført en brugertilfredsundersøgelse. Undersøgelsen er påbegyndt den 3. september og afsluttet ultimo den 18. september

Læs mere

R E F E R A T. af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende. Amgros' udbud af lægemidler 2013

R E F E R A T. af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende. Amgros' udbud af lægemidler 2013 1 R E F E R A T af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende Amgros' udbud af lægemidler 2013 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere