Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur."

Transkript

1 Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder og udfordringer Hvem gør hvad? Øvelser Quick polls Produktionsmateriale: Billeder og font Intro Gør det selv-kampagnekittet er sat sammen således, at det kan tilpasses i tid, omfang og niveau til årgang og fag. Hele eller dele af kampagnen kan således eksempelvis bruges i 10. klasse i et OSO-forløb, på 1. årgang på en ungdomsuddannelse til at opbygge elevernes færdigheder eller på 3. årgang til at teste elevernes udbytte af tidligere undervisning i et AT-forløb. Eleverne udarbejder selv en kampagne, der skal ændre deres kammeraters adfærd ift. at have en mere sund seksuel adfærd. Folderen Sund seksuel adfærd produceret af Sex & Sundhed støtter godt op om projektet, samt giver en introduktion til adfærdsændring.

2 Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. FØR På første kampagnedag briefes eleverne med de nødvendige fakta, spilleregler, indføres i sex-faktor skalaen og opdeles i grupper efter interesser og færdigheder. Det er også her, der laves en dataindsamling/ sexfaktorundersøgelse, som skal give et billede af skolens elevers holdninger til sund seksuel adfærd og placere skolen på sexfaktorskalaen. Dette bruges som udgangspunkt for kampagneindsatsen. Slutteligt laves en handlingsplan for udfærdigelsen og implementeringen af kampagnens elementer. Sexfaktoranalyse kan laves i fagene VØ/Afsætning/Matematik UNDER Eleverne udfærdiger i grupper de forskellige produkter, som kampagnen består af. Der afholdes redaktionsmøder, hvor de forskellige grupper fremlægger, hvor langt de er kommet, og hvor planen for det videre arbejde fremlægges. Det er også her eleverne kan sparre med hinanden og sørge for, at kampagnen bliver sammenhængende. Ligeledes er det her, at læreren i særlig grad har mulighed for at hjælpe eleverne med at arbejde i den rigtige retning og finde løsninger på de forskellige problemstillinger. Det er også her Sex og Sundheds underviser fysisk er med i undervisningen som en guidende konsulent for processen. Der kan laves (daglige) quick polls på skolen, som skal bruges til at give et indblik i elevernes mening om kampagnens virkning på deres faktiske adfærd. Efterhånden som kampagnens elementer færdiggøres, tages de i brug på skolen i henhold til den plan, som eleverne har udfærdiget for kampagnens forløb. Kampagnen kan laves i fagene dansk/samfundsfag/seksualundervisning EFTER Et par uger efter kampagneindsatsen laver eleverne igen en undersøgelse af skolens elevers holdninger til sund seksuel adfærd. Denne sammenholdes med den første dataindsamling, og eleverne finder på denne måde frem til skolens nye sexfaktor. Elever og lærer finder i samarbejde ud af, hvordan skolens sexfaktor skal offentliggøres på skolen sammen med den øvrige evaluering af projektet. Samtidig indsendes dokumentarfilmen om kampagnen til Sex og Sundhed som offentliggør den på centrets hjemmeside og facebookside. Det anbefales, at læreren kort introducerer projektet for de andre lærere på skolen, så der skabes forståelse og opbakning om dataindsamlingen. Denne er altafgørende for at lave en repræsentativ undersøgelse. Fag Projektet kan gennemføres i ét fag, men man kan med fordel også gøre det tværfagligt, hvor man har muligheden for at udfordre de unge til at tænke i flere baner ved at krydse kompetencerne fra de forskellige fag.

3 Dansk: Faget dansk er traditionelt kendt for at være faget, hvor eleverne får seksualundervisning. Dansklæreren er ofte en af de lærere, som er tættest på klassen, hvilket på mange måder er en fordel. Dette materiale kan med fordel have hovedplacering i dansk. Der som regel flere timer at disponere over, og læreren kender elevernes kompetencer. Samfundsfag: Dette undervisningsmateriale lægger op til en sund og dyb samfundsfaglig debat om den seksuelle adfærd. Det er god idé at arbejde med projektet i samfundsfag, især nogle af de indledende gange, da man her har mulighed for en meget overordnet, sociologisk tilgang til emnet. Biologi: Faget biologi inviterer på mange måder til den anatomiske snak. Da dette projekt søger at tænke anderledes end den traditionelle seksualundervisning, må kontaktlæreren og eleverne vurdere, hvor stor en rolle dette fag skal have. Der kunne være en god sandsynlighed for at involvere faget i kampagnedelen, afhængig af hvilken vinkel klassen ønsker for projektet. Matematik: Det er meget vigtigt, at klassen har en klar forståelse af, hvordan sexfaktoren udregnes, hvad den repræsenterer, og hvor fokus skal være for indsatsen. Derfor kan faget matematik givtigt at inddrage. Faget kan være aktuelt i indledningen og afslutningen (ved begge sexfactorundersøgelser). Erhvervsøkonomi: Det er meget vigtigt, at klassen har en klar forståelse af, hvordan sexfactoren udregnes, hvad den repræsenterer, og hvor fokus skal være for indsatsen. Derfor kan faget erhvervsøkonomi givtigt at inddrage. Faget kan være aktuelt i indledningen og afslutningen (ved begge sexfactorundersøgelser). Afsætning: Når klassen udvikler projektet, er det vigtigt at tænke, hvordan de kan appellere til skolens andre elever for at kunne ændre adfærden. Da faget afsætning arbejder med forståelsen for markedsføring, er der gode værktøjer at benytte sig af. Mediefag: I dette fag kan der inddrages tekniske kompetencer i form af medieproduktion. Eleverne kan optage deres egen video med det ønskede budskab. Faget kan med fordel også involveres som et dokumentationsredskab, hvor eleverne optager og interviewer hinanden løbende, mens de er midt i processen. Dette vil hjælpe dem til bedre at reflektere over projektet. Se, hvordan andre har gjort På Sex & Sundheds hjemmeside (www.sexogsundhed.dk) kan man under kampagnemateriale se, hvordan andre skoler har arbejdet med dette projekt. Arbejdsprocessen Vi har strikket forløbet sammen over 7 moduler, på denne måde vil man kunne have tid og overblik til at samarbejde på tværs af de ønskede fag.

4 Arbejdsprocessen kan følges op af quick polls, som eleverne laver undervejs. Dette kan sikre en løbende status på problemstillingen, men er en teknisk og tidsmæssig ressourcekrævende post, som kan udelades. 01 Brief elever Sexfaktorundersøgelse 1 05 Kampagne Eksekver kampagne 02 Bearbejdundersøgelse 03 Kampagne Quick poll 1 06 Brief elever Sexfaktorundersøgelse 2 Kampagne 04 Bearbejd undersøgelse Quick poll 2 07 Hvad er den nye sexfaktor? (Processen er vejledende. Det anbefales dog ikke at bruge mindre end 6 moduler) Modul 1: Klasseundervisning om sund seksuel adfærd. Klassen får besøg af Sex & Sundhed. Udarbejdelse af Sexfaktorundersøgelse 1. Sæt analysen i gang. Modul 2: Bearbejd data fra analysen. Find fokus og kampagneelementer Modul 3: Lav kampagne. Modul 4: Lav Quick poll og kampagne. (der kan med fordel laves to quick polls på samme dag) Modul 5: Lav kampagne, eksekver kampagne. Modul 6: 3 uger senere! Sæt Sexfaktorundersøgelse 2 i gang. Modul 7: Analyser begge Sexfaktorundersøgelser, find skolens placering på Sexfaktor skalaen. Kampagne afslutning og offentliggørelse af skolens Sexfaktor. Roller til eleverne Eleverne skal inddeles i projektgrupper. Arbejdsområder og roller afhænger af valgte kampagneformat/produkt. Det er muligt, at hver elev skal have flere roller/ opgaver, så de hele tiden har noget at lave, og engagementet holdes ved lige. Forslag til roller: Projektleder (tovholder på projektet. Sørger for at handlingsplanen bliver fulgt) Fotograf/videomand (dokumentation af forløbet. Gerne flere) Skribent (dokumentation af forløbet. Gerne flere) Grafisk designer (produktfremstilling. Gerne flere) Databehandler (sortering af Nulpunktsmåling og Quick polls. Gerne flere) Researcher (viden og inspirationssøgning til kampagne og spørgsmål (quick polls). Gerne flere) Eventhold (som kan lave et event om emnet og præsentere resultatet)

5 Forslag til kampagneelementer: quick polls dokumentarfilm om kampagnen kampagnefilm blog artikler konkurrencer interviews skuespil sange kunst foldere plakater Dataindsamlingen Dataindsamlingen skal være en struktureret og gennemtænkt proces. De spørgsmål, som klassen vælger at stille de andre elever på skolen, skal kunne dække flere områder af den seksuelle adfærd, og give differentierede svarmuligheder. Klassen må endelig ikke komme til at favorisere nogle bestemte områder. Tag evt. en diskussion med klassen om seksuel adfærd. Pdf en Baggrundsviden til dataindsamlingen præsenterer diverse fakta, som kan være grundlag for den gode dialog om seksuel adfærd. Se evt. på pdf en Dataindsamling, hvordan et spørgeskema kan struktureres. Testen - survey Sexfaktoren laves ud fra en dataundersøgelse, hvor klassen stiller resten af eleverne på skolen nogle spørgsmål. Disse tal omregnes til sexfaktorskalaen, hvor man kan aflæse skolens sexfaktor. Dataindsamlingen bør laves via en survey. Det anbefales ikke at lave dataindsamlingen på papir. Der findes mange gode surveys på nettet. Bl.a. kan anvendes surveymonkey.com og onlineundersøgelser.dk. Eksempel på Surveymonkey trin-for-trin: opret dig som bruger 3. vælg + opret spørgeundersøgelse 4. vælg titel i Titel: 5. vælg markedsundersøgelse under Kategori 6. Skriv titlen på undersøgelsen under Rediger titel 7. Vælg + tilføj spørgsmål 8. Skriv spørgsmål (eks. Hvor gammel er du?) 9. Under Spørgsmålstype vælg multible choice 10. Under Vælg et afsnitsformat vælg 1 kolonne 11. Under Svarmuligheder skriv dine svar på en linie hver 12. Vælg Gem og luk 13. Gentag dette for alle dine spørgsmål. Dog max. 10 spørgsmål. 14. Når du er færdig vælg Send spørgeundersøgelse 15. Kopier linket og send den ud til dine respondenter. 16. Databehandling finder du under spørgeundersøgelsen på din bruger 17 Surveymonkey forsyner med forskellige former for dataudregninger.

6 Sexfaktoren findes ved at udregne gennemsnittet fra hver spørgsmål, og derefter det samlede gennemsnit. Til inspiration for, hvilke spørgsmål, der kan danne grundlaget for dataindsamlingen, kan pdf en Dataindsamling - spørgsmål bruges. Spilleregler for kampagnen Alle kampagnens elementer skal udvikles inden for rammerne gældende på hver enkelt skole og skal godkendes af læreren inden de tages i brug/offentliggøres på skolen. Det er vigtigt for hele konceptet, at skolens elever (målgruppen for undersøgelserne) bliver informeret om målet, da deres engagement er indholdet til kampagnen. Sms-afstemningerne til quick polls vil være anonyme. Muligheder og udfordringer I denne kampagne hænger disse to uløseligt sammen, da de er to sider af samme sag. Det er vigtigt, at eleverne fra starten er klar over de spilleregler, som kampagnen udarbejdes under, samt at læreren/sex og Sundhed løbende guider eleverne således, at etikken i kampagnen sikres. Herunder har man en oplagt mulighed for at implementere en diskussion om mobbepolitik, diskrimination, grænsesætning, fordomsfuldhed, intolerance og rettigheder i undervisningen. Det er eksempelvis lærerens ansvar, at eleverne ikke får produceret og publiceret noget materiale på de virale medier, som er til gene eller skade for andre. De unge skal IKKE lave bekendelseshistorier, filme kønsdele eller lave diskriminerende materiale. Det er vigtigt at alles grænser respekteres. Samtidig lægger kampagnen op til en stor involvering og et stort engagement fra eleverne via det store ansvar og mulighed for medbestemmelse, som eleverne får. Det fordrer, at læreren motiverer eleverne til at finde de rette opgaver/ kampagneelementer der skal arbejdes med, som ikke kun er relevante for kampagnen, men også for eleverne selv. Læreren kan derfor med stor fordel give eleverne individuelle opgaver som falder sammen med kampagnens hele, således at eleverne konstant holdes aktive og hele tiden kan se formålet med egen indsats. Hvem gør hvad? Sex & Sundhed leverer: Lærervejledning (skriftlig) Folder Undervisningsmateriale Vejledning/rådgivning Lærerne laver: Briefing af elever Booker Sex & Sundhed som en del af kampagnen Guider eleverne gennem processen Eleverne laver: Sexfaktoranalyse (2 gange) Quick polls Sexfaktor skala Kampagne (film, avis, folder, magasin, nyhedsbrev osv. - efter eget valg) Dokumentation, analyse og evaluering

7 Quick polls Er essentielle værktøjer, som giver eleverne en løbende status på problemstillingen, og sørger for at kampagnen bliver målrettet. Samtidig holdes resten af skolen, som er eksterne aktører, ajourført med opgaven. Eleverne kan stille op til to spørgsmål om dagen, som er strømlinet med undersøgelsesspørgsmålet. På denne måde generes der løbende nye undersøgelsesresultater, som er med til at fokusere projektet. Se en guide til brug af quick polls i en separat pdf. Produktionsmateriale: Billeder og font I dette materiale stiller Sex & Sundhed også ekstra materiale til rådighed i form af billeder og font, som eleverne frit kan bruge i udarbejdelsen af deres produkt.

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter Nyt fag i 10. klasse Ivær ksætter Formål for faget ivær ksætter Formålet med undervisningen i iværksætter er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de bliver bekendt med uddannelses

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning SkoleParlamentet - Folketinget for begyndere Lærervejledning 1 Lærervejledning til onlinespillet SkoleParlamentet Folketinget for begyndere www.skoleparlamentet.gyldendal.dk (ISBN 978-87-6250578-0) Af

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som [ Evalueringshåndbogen CMK 1] 2011 INSPIRATION TIL EVALUERING I DIN UNDERVISNING TEST OG PRØVER Test og prøver bruges som bekendt ofte afsluttende på et forløb (summativ evaluering), som fx grundforløbseksamen,

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Navn: Klasse: Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Århus Akademi 2009 Redigeret af: Bjørn Christensen Kirsten Brink Lund Birte Schmidt Niels Teglskov Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Projektarbejdets

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT Af Henning Bøtner Hansen, Merete Dejgaard og Per Høberg Frederikshavn Gymnasium & HF-Kursus Gruppen har gennemført

Læs mere

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK Køb og salg i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Køb og salg i skolehaven INTRODUKTION

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne

Klimamåling. Udvikling gennem klimamåling. Vejledning og inspiration til lederne Klimamåling Udvikling gennem klimamåling Vejledning og inspiration til lederne Vejledningen er udviklet af: Henriette Leth Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kirsten Dreyer Skole- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE

LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE Helte Lærervejledning 2 1. Indholdsbeskrivelse 2. Mål a. Læringsmål b. Forenklede Fælles Mål i. for 5.-9. kl. ii. 5.-6. kl iii. 7.-9. kl 3. Undervisningsforløb HELTE a. Tematisk

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere