Mobilantennerne og sikkerheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mobilantennerne og sikkerheden"

Transkript

1 TI Telekommunikationsindustrien Vesterbrogade 1C DK-1620 København V Tel Fax Mobilantennerne og sikkerheden

2 Indledning De fleste danskere har efterhånden en mobiltelefon, og de bruger den mere og mere. Det mest almindelige er stadig at bruge telefonen til at tale i, men udviklingen går hurtigt. Datatrafik samt udveksling af både faste og levende billeder bliver mere og mere normalt. At der er dækning overalt og hele tiden, er blevet en selvfølge. Med denne pjece vil mobiloperatørerne i Danmark informere om sikkerheden omkring mobilnettene. Mobiloperatørerne forsker ikke selv i de mulige påvirkninger fra mobilantennernes radiobølger, men det gør mange andre. Verdenssundhedsorganisationen WHO har registreret videnskabelige artikler om radiobølgers påvirkning af mennesker. På baggrund af dette omfattende materiale har WHO udarbejdet et sæt anbefalinger for grænseværdier, som de danske myndigheder har tilsluttet sig. Mobiloperatørerne følger myndighedernes retningslinjer i arbejdet med at sætte mobilantenner op. I denne pjece kan du læse mere om de sundhedsmæssige aspekter og om andre forhold omkring antennerne.

3 Radiobølger Det, der populært kaldes mobilstråling, er det samme som radiobølger. Radiobølger er en form for elektromagnetiske bølger. Forskellige radiobølger i vores hverdag Det er ved hjælp af radiobølger, at tv- og radiostationernes sendemaster overfører billeder og lyd til tv-apparater og radioer. Det samme er tilfældet med politiets og brandvæsenets kommunikationssystem, militærets radarer samt kommunikationsudstyr til fly, skibe og satellitter. For at sikre at det er P1, der kommer ud af transistorradioen og ikke politiets interne samtaler sender man på forskellige frekvenser. Mobiltelefoner benytter sig også af radiobølger til at sende mellem mobilantenner og -telefoner. Fra tidernes morgen har mennesket været omgivet af elektromagnetiske bølger på mange forskellige frekvenser. Solens synlige lys er en del af de elektromagnetiske bølger. For 100 år siden tog mennesket bølger i brug til radioudsendelse og for 50 år siden til tv. Flere og flere bølger eller frekvenser bliver nu benyttet til de viste formål. Radiobølger har forskellige frekvenser, som måles i hertz (Hz) Lavfrekvens (0 Hz 9 khz): Højspænding (lysnettet), billedskærme og elektriske apparater (hårtørrere, elpærer, ovne, brødristere, computere). Radiobølger har forskellige frekvenser, som måles i hertz (Hz). Frekvensen angiver radiobølgens svingninger per sekund. kilohertz (khz) Megahertz (MHz) Gigahertz (GHz) Terahertz (THz) Hz Hz Hz Hz Radiobølger (9 khz GHz): Radio- og fjernsynsmaster, mobiltelefoni (450 MHz 2 GHz), mikrobølgeovne (typisk 2,45 GHz), radiokæder (op til 40 GHz). TV- og radiosendemasterne sender med betydelig større effekt end mobilnettet. Oversigt over radiobølger og den sendeeffekt der typisk benyttes. Lys (3 THz THz): Infrarød stråling (fjernbetjening til elektriske apparater), synligt lys (glødelamper) og ultraviolet stråling (solen). Ioniserende stråling ( THz ): Blød og hård røntgenstråling (røntgenapparater og teknisk-videnskabelige instrumenter), gammastråling (radioaktivitet, rummet uden for atmosfæren). Medie Frekvens Sendeeffekt Walkie-talkie 27 MHz 4 W TV + FM-radio MHz W Fjernstyring 433 MHz 0,01 W Tetranet (politi og brandvæsen) 160 og 450 MHz 25 W GSM 900 og MHz 27 W UMTS MHz 20 W WLAN MHz 0,1 W Minilink, FWA 7 38 GHz 0,5 W

4 Ioniserende og ikke-ioniserende stråling Det er vigtigt at skelne mellem ioniserende stråling og ikke-ioniserende stråling. Om det er det ene eller det andet hænger sammen med frekvensen. Det, som kaldes ioniserende stråling, tilhører de højere frekvensområder. Her er f.eks. tale om røntgenstråler og gammastråler. De ioniserende stråler kan fremkalde skader på generne og kan ødelægge dna-molekyler, der er cellens grundlæggende struktur, og som afgør den enkelte celles funktion. Radiobølger til mobiltelefoner, som tilhører de lavere frekvensområder, har et meget lavt energiindhold. Derfor er bølgerne heller ikke stærke nok til at fjerne elektroner fra atomer eller molekyler og dermed fremkalde ionisering. Radiobølger kan altså ikke ændre et molekyles grundlæggende struktur. De ligger i den del af det elektromagnetiske spektrum, som kaldes ikke-ioniserende. Den lave frekvens i de ikke-ioniserende stråler betyder, at et molekyle ikke grundlæggende ændres. Men når bølgerne bliver meget kraftige, kan de varme et legeme op. I forbindelse med mobilmaster sker opvarmningen først når man bevæger sig unaturligt tæt på kilden. De internationale grænseværdier er fastsat ud fra et niveau langt under opvarmningspunktet. I forbindelse med radiobølger taler man også om effekttæthed. Effekttætheden afhænger af senderens effekt, antennens udformning og placering samt afstanden fra antennen. Det virker på samme måde som med lyd: Når man fjerner sig fra en person, der taler til én, bliver lyden svagere. På samme måde bliver effekttætheden mindre, når man fjerner sig fra antennen. Effekttæthed angives i watt/m 2. To forhold skal afklares, når man taler om, hvorvidt elektromagnetiske bølger påvirker mennesker: Hvilken frekvens sendes der på, og hvilken effekt sendes der med? 3G betyder tredje generation af mobiltelfoni. Den teknologi, der anvendes til 3G hedder UMTS. Anden generations mobiltelfoni, 2G, der stadig er den mest udbredte, anvender GSM-teknologi. 3G-nettet benytter en anden frekvens end 2G-nettet. GSMteknologien bruger frekvenser omkring 900 og 1800 MHz, mens UMTS benytter frekvenser omkring 2000 MHz. Forskellen på de højeste frekvenser, som det traditionelle GSM-net sender på, og de frekvenser, som UMTS-nettet benytter, er derfor 10 procent.

5 Grænseværdier Forskningen foregår på universiteter verden over, blandt andet også på de danske universiteter. Mobiloperatørerne i Danmark forsker ikke i, hvordan radiobølger påvirker mennesker det er de heller ikke de rette til. Til gengæld stiller mobiloperatørerne data til rådighed for den uafhængige forskning. I Danmark følger vi de internationalt anbefalede grænseværdier for radiobølgers påvirkning af mennesker, som Verdenssundhedsorganisationen WHO er nået frem til. WHO har sammensat en kommission af videnskabsfolk under navnet ICNIRP*, der alle er eksperter inden for netop radiobølgers virkning på mennesker. ICNIRP har vurderet den videnskabelige usikkerhed, der knytter sig til eksisterende forskning, og har på den baggrund udarbejdet en række anbefalinger til grænseværdier. Både WHO og ICNIRP følger fortsat forskning og udvikling tæt og vurderer løbende deres anbefalinger og anbefalede grænseværdier. I juni 2003 vurderede Videnskabsministeriet, Indenrigsog Sundhedsministeriet, IT- og Telestyrelsen og Sundhedsstyrelsen de sundhedsmæssige forhold vedrørende radiobølger i mobilnet. Vurderingen bygger på en gennemgang af kendte forskningsresultater, og de danske myndigheder konkluderede på den baggrund, at der ikke er påvist nogen sundhedsskadelig effekt fra radiobølger i mobilnet, når grænseværdierne overholdes.** De danske mobiloperatører følger de anbefalinger og grænseværdier, som myndighederne har fastsat for det udstyr, operatørerne bruger. Der, hvor mennesker færdes og opholder sig, er effekttætheden generelt under 2 % af grænseværdien. * ICNIRP står for International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Det er en uafhængig organisation, som støttes af ikke-kommercielle interesser som f.eks. nationale regeringer, EU, WHO og den internationale arbejdstagerorganisation ILO. Det videnskabelige arbejde i kommissionen aflønnes ikke. ICNIRP har udarbejdet en række anbefalinger til, hvor kraftige radiobølger et menneske må udsættes for. I ICNIRP deltager både læger, biologer, fysikere og ingeniører. Du kan læse om ICNIRP på: ** Der er foretaget omfattende forskning inden for radiobølgers påvirkning af mennesker. WHO der har registreret stort set al forskning på området oplyser, at der eksisterer ca videnskabelige artikler om emnet, og WHO har selv 860 undersøgelser liggende i en database.

6 Afstand og retning Mobilantenner anbringes i en vis højde over jorden, typisk meter. De er retningsbestemte, og den retning, som det meste af effekten udsendes i, kaldes hovedretningen. Hovedretningen er altid lige ud fra forsiden af antennen. I andre retninger er styrken mindre og i visse retninger tæt ved nul. Det gælder bl.a. lige neden for og bag ved antennen. Den måde, radiobølgerne sendes ud fra antennen på, kan sammenlignes med lyset fra et fyrtårn: en afgrænset stråle, som oftest skråner let nedad. I byer når strålen jorden mellem 150 og 200 meter fra antennen, mens den på landet når jorden omkring 500 meter fra antennen. Radiobølgers effekttæthed et givet sted afhænger af styrken af det radiosignal, en antenne i nærheden udsender, afstanden til antennen og vinklen i forhold til antennens hovedretning. Jo længere væk man befinder sig fra en antenne, jo mindre er effekttætheden. Når afstanden til antennen fordobles, falder effekttætheden til en fjerdedel. Radiobølger kan godt passere gennem en husmur, men dæmpes betydeligt undervejs. Når radiobølgen møder en husmur, bliver den samtidig reflekteret videre i andre retninger, hvilket også dæmper radiobølgen. I jordhøjde er effekttætheden altid ret lille. Der findes altså ikke et standardsvar på, hvor stor effekttætheden af en mobilantennes radiobølger er på et givet sted. Effekttætheden varierer efter afstanden til antennen, om man står lige foran eller lidt ved siden af hovedretningen, om der er bakker i landskabet, og om mure, vinduer og lignende dæmper signalet undervejs. Sendestyrken er op til 25 watt for en GSM-antenne og op til 20 watt for en UMTS-antenne. I et tænkt eksempel, hvor en antenne sider ca. 10 m oppe på en etagebygning, og hvor der ingen forhindringer er på vejen til at dæmpe styrken, vil effekttætheden i hovedretningen se ud som i skemaet. Det skal dog understreges, at der er tale om en forsimpling, som ikke umiddelbart kan overføres på et konkret tilfælde. I eksemplet er der tale om den værst tænkelige situation, hvor der ingen forhindringer er på vejen til at dæmpe radiobølgerne. Her vil effekttætheden i hovedretningen se således ud: Højde Afstand 1 m 2,5 m 10 m 200 m Ud for antennen 625% 100% 6,25% 0,02% På jorden 0,06% 0,06% 0,05% 0,02% Skema: Effekttæthed i procent af ICNIRPs grænseværdi Tabellen viser, at effekttætheden på jorden altid er ret lille. I det viste eksempel højst 0,06 % af ICNIRPs anbefalede grænseværdier. Det er, hvad en person på jorden højst vil opleve. Afstanden 10 m svarer til bredden af en meget smal gade, hvor antennen sidder på den ene side af gaden, og der er et hus på den anden. Uden for huset og på højde med antennen vil der kunne være en effekttæthed med en størrelse på 6,25 % af ICNIRPs grænseværdi. De fleste gader er bredere end 10 m. Effekttætheden vil derfor normalt være lavere end de angivne 6,25 %. I det viste eksempel er effekttætheden beregnet uden for huset. Inde i huset vil effekttætheden være dæmpet yderligere til mellem 0,6 % og 0,06% af ICNIRP-grænseværdien. I gadeniveau vil effekttætheden være meget lavere. Meget ofte vil en mobilopratør sætte flere antenner sammen på f.eks. en mast eller en skorsten. Det medfører en større udsendt effekt, da to antenner udsender dobbelt så stor effekt som én. Men da hver antenne er retningsbestemt og kun dækker sit eget område, vil to antenner ikke betyde dobbelt påvirkning af det samme sted. Flere antenner betyder blot bedre dækning hele vejen rundt om masten eller skorstenen. Hvor flere mobiloperatører samarbejder om at dele den samme mast eller skorsten til deres antenner, vil man have større påvirkning af det samme sted, idet alle mobiloperatørers antenner rettet mod stedet vil bidrage til påvirkningen.

7 Spørgsmål og svar om mobilantenner Hvorfor er mobiloperatørerne ved at opbygge et 3. generations mobilnet? De fleste danskere har efterhånden en mobiltelefon, og de bruger den mere og mere. Det mest almindelige er stadig at bruge telefonen til at tale i, men udviklingen går hurtigt. Datatrafik samt udveksling af både faste og levende billeder bliver mere og mere almindeligt. Udviklingen betyder, at kravet til kapacitet er vokset. Med UMTS også kaldet 3. generation eller 3G får mobiloperatørerne mulighed for at sikre kunderne den nødvendige kapacitet til en fornuftig pris. Staten udbød i 2001 fire licenser til 3G-mobiltelefoni. Fire mobiloperatører købte en licens hver: TDC, Orange, Telia og 3. Statens udbudsbetingelser forpligter mobiloperatørerne til at dække Danmark med 3G-mobiltelefoni. Ved udgangen af 2004 skal hver operatør dække 30 % af befolkningen. Ved udgangen af 2008 skal 80 % dækkes. Tilsvarende myndighedskrav gælder også for de fire eksisterende GSM-net, der løbende udbygges og vedligeholdes af de fire GSM-operatører (TDC, Sonofon, Telia og Orange). Hvor stor er signalstyrken på bestemte steder fra de enkelte mobilantenner? Der findes ikke et standardsvar for, hvor stor effekttæthed, radiobølger fra en mobilantenne har på et givet sted. ffekttætheden varierer efter bl.a. afstanden til antennen, hvordan landskabet ser ud, og om glas, mure el. lign. dæmper signalet. Mobiloperatørerne kan beregne effekttætheden et givet sted f.eks. en skole, en daginstitution eller et boligområde. Den type beregninger kan eftervises ved målinger enten af mobiloperatøren eller af uafhængige institutioner. Hvis lodsejeren eller offentlige myndigheder beder om det, vil mobiloperatørerne i dialog med lodsejeren eller myndigheden udpege de relevante steder og rammerne for målingerne. Hvorfor placerer operatørerne antennerne, hvor de gør? Mobiloperatørerne udvælger i samarbejde med lodsejere og kommuner de antennepositioner, som opfylder både tekniske og lovmæssige krav, jf. byggeloven, planloven og masteloven. Æstetiske hensyn indgår også i udvælgelsesprocessen. Hver antenne har begrænset geografisk dækning, og derfor må de placeres, hvor folk bruger deres telefoner, det vil sige der, hvor de opholder og bevæger sig. Kan man indhente oplysninger om eksisterende og planlagte positioner? IT- og Telestyrelsen har oprettet et register, hvor borgere og kommuner kan se eksisterende antennepositioner. Mobiloperatørerne skal meddele deres udbygningsplaner to år frem til IT- og Telestyrelsen. n kommune har mulighed for at henvende sig til IT- og Telestyrelsen og her få oplysninger om mobiloperatørernes planer, så kommunen har mulighed for at planlægge bedre. Planlægningen af, hvor antennerne skal være, er et meget dynamisk stykke arbejde, fordi udviklingen og anvendelsen af mobiltelefoni og datatransmission ændrer sig konstant. n antennes placering er afhængig af, hvor de øvrige antenner i det samme mobilnet er placeret. Kan mobiloperatørerne ikke samarbejde, så der kommer færrest mulige antennepositioner? Den danske mastelov påbyder mobiloperatørerne at deles om antennepositionerne, hvor det er muligt, og Danmark er et foregangsland på dette område. Det er teknisk meget vanskeligt at deles om antenner, og det vil ikke indebære nogen reduktion af den samlede stråling.

8 Mere info om sundhed og mobiltelefoni Antennerne er ikke altid afhængige af at skulle sidde på specialkonstruerede master. Skorstene, siloer og andre konstruktioner kan også leve op til de tekniske krav. De radio- og byggetekniske muligheder vurderes fra sag til sag. Kan kommunen give afslag på opsætning af mobilantenner? Masteloven fastlægger, at ejere af master, bygninger eller andre høje konstruktioner over 8,5 meter som udgangspunkt er forpligtet til at imødekomme alle anmodninger om opsætning af antennesystemer på den pågældende bygning, konstruktion eller mast. Hverken byggelovgivningen, planlovgivningen eller masteloven giver kommunerne mulighed for at inddrage sundhedsmæssige overvejelser i behandlingen af sager om tilladelser til mobilantenner. Kan mobiloperatørerne hjælpe ved nabohøringer? Når opsætning af mobilantenner giver anledning til nabohøringer, hjælper mobiloperatøren gerne til med oplysningsmateriale, og i nogle tilfælde kommer mobiloperatøren også ud til nabo-/borgermøder og lignende. Gennem brancheorganisationen Telekommunikationsindustrien (TI) har mobiloperatørerne udarbejdet materiale om antennepositioner og radiobølger fra mobilantenner til brug for nabohøringer. Materialet indeholder en folder og en PowerPoint-præsentation sammen med svar på de oftest stillede spørgsmål. Materialet kan rekvireres gennem TI eller mobiloperatørerne. På vores hjemmeside: kan du finde mere materiale. Her finder du blandt andet links til: WHO s oversigt vedrørende radiobølgernes mulige effekt på helbredet WHO s samling af fakta WHO s samlede database med 860 undersøgelser Videnskabs-, Indenrigs- og Sundhedsministeriets Redegørelse om sundhedsmæssige forhold vedrørende radiobølger i mobilnet IT- og Telestyrelsens mastevejledning Mobiludstyrsproducenten Ericssons spørgsmål og svar om emnet Materiale fra det svenske stråleinstitut Statens strålskyddsinstitut (SSI) ICNIRP Sundhedsstyrrelsen Svar på de hyppigst stillede spørgsmål (FAQ) Denne pjece i pdf-format En PowerPoint-præsentation med fakta om emnet Det er med andre ord her, du får svar på mange af dine spørgsmål. Rekvirer materialet fra TI, og snak med den ansøgende mobiloperatør.

MOBILMASTER OG -ANTENNER

MOBILMASTER OG -ANTENNER MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET brochure1.0.indd 1 18-06-2013 14:34:45 MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET TELEINDUSTRIEN 2013 brochure1.0.indd 2 18-06-2013 14:34:45 GOD

Læs mere

Sundhedsrisici ved mobiltelefoni

Sundhedsrisici ved mobiltelefoni Sundhedsrisici ved mobiltelefoni Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget d. 10 marts 2004 Teknologirådets rapporter 2004/02 Sundhedsrisici ved mobiltelefoni Resumé og redigeret udskrift af

Læs mere

Økonomiforvaltningen N O T A T. (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj. Mobilmaster på kommunale ejendomme

Økonomiforvaltningen N O T A T. (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj. Mobilmaster på kommunale ejendomme Økonomiforvaltningen 9. kontor N O T A T (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj Mobilmaster på kommunale ejendomme Baggrund Dette notat er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Vejledning. Forvaltning af forsigtighedsprincip ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling.

Vejledning. Forvaltning af forsigtighedsprincip ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling. M a g n e t fel t e r o g h ø j s p æ n d i n g s a n l æ g Vejledning Forvaltning af forsigtighedsprincip ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling. 2013 Udarbejdet i et samarbejde mellem

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET 30. 7. 1999 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 199/59 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS HENSTILLING af 12. juli 1999 om begrænsning af befolkningens eksponering

Læs mere

vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.

vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs. vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N Mastepolitik 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

Sundhedsrisici ved radiofrekvent stråling samt løsninger og forretningsmuligheder

Sundhedsrisici ved radiofrekvent stråling samt løsninger og forretningsmuligheder 14.12. 2011 Sundhedsrisici ved radiofrekvent stråling samt løsninger og forretningsmuligheder - oplæg i Branchen ForbrugerElektronik, miljø- og energiudvalget, ved Rådet for Helbredssikker Telekommunikation

Læs mere

Mobilstråler skader - bare ikke i Danmark?

Mobilstråler skader - bare ikke i Danmark? Mobilstråler skader - bare ikke i Danmark? Af Thomas Grønborg formand for Rådet for Helbredssikker Telekommunikation 1. oktober 2010 Mange danskere har hørt, at strålerne fra mobiltelefoner, trådløse telefoner

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

Høreteknik til erhvervsaktive

Høreteknik til erhvervsaktive We help ideas meet the real world DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL Høreteknik til erhvervsaktive Høretekniske Hjælpemidler på arbejdspladsen 2. udgave Maj 2006 DELTA Dansk

Læs mere

Trådløs kommunikation til høreapparatet

Trådløs kommunikation til høreapparatet DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL We help ideas meet the real world Trådløs kommunikation til høreapparatet Gennemgang af teknologier, historie samt fordele og ulemper

Læs mere

De potentielle farer ved elektromagnetiske felter og deres effekt på miljøet

De potentielle farer ved elektromagnetiske felter og deres effekt på miljøet Europarådet Den Parlamentariske Forsamling De potentielle farer ved elektromagnetiske felter og deres effekt på miljøet oversat til dansk af Eva Theilgaard Jacobsen Rapport * Udvalget for Miljø, Landbrug

Læs mere

ER RADARSTRÅLER FARLIGE?

ER RADARSTRÅLER FARLIGE? ER RADARSTRÅLER FARLIGE? 2014 2 ER RADARSTRÅLER FARLIGE? Professionsbachelorprojektet af Christina Stephanie Andersson Svendborg 2014 Forside billede: http://www.infendo.com/tag/radar/ 3 Abstract Based

Læs mere

Bevaringsprincipper. Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012. Indhold:

Bevaringsprincipper. Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012. Indhold: Bevaringsprincipper Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012 Indhold: INDLEDNING... 2 Hvorfor udarbejde bevaringsprincipper?... 2 Hvad består principperne af?... 2 AFSNIT 1. BESKRIVELSE,

Læs mere

Lærervejledning til Tænker du el-sikkert?

Lærervejledning til Tænker du el-sikkert? Tænker du el-sikkert? - et undervisningsmateriale til natur/teknik i folkeskolens 5. og 6. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Farlig leg

Læs mere

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR 29-02-2012 4/0120-0402-0057 /MLM, SR, CARF PUNKT 2: RÅDSMØDET DEN 29. FEBRUAR 2012 ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET

Læs mere

Mobilstråling skader - bare ikke i Danmark?

Mobilstråling skader - bare ikke i Danmark? Mobilstråling skader - bare ikke i Danmark? Af Thomas Grønborg, cand.mag. og initiativtager til Rådet for Helbredssikker Telekommunikation 10. september 2011 (Obs. Dette er en revideret version af artiklen,

Læs mere

Rapport: Telemarkedsanalyse og forslag til en ny strategi for Danmark

Rapport: Telemarkedsanalyse og forslag til en ny strategi for Danmark Rapport: Telemarkedsanalyse og forslag til en ny strategi for Danmark Tag mobiltelefonen Danmark! Styrket økonomi og bedre folkesundhed via satsning på nyt supervækstområde på verdensmarkedet: Udvikling

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni.

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni. Forord Denne rapport af udarbejdet ved Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, af projektgruppe E3-208b herunder Kim Buhl Christensen, Simon Rodil Mikkelsen og Lars Sørensen, i perioden 1. februar

Læs mere

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger RAPPORT PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger Projektperiode: April-august 2005 Projektnr.: 52475 Kunde: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Rapporteringsmåned:

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

SINE i Superligaen. 2013 Center for Beredskabskommunikation. Side 2 AUGUST # 01. Tetra, bredbånd og det europæiske samarbejde

SINE i Superligaen. 2013 Center for Beredskabskommunikation. Side 2 AUGUST # 01. Tetra, bredbånd og det europæiske samarbejde AUGUST 2013 Center for Beredskabskommunikation # 01 Side 2 SINE i Superligaen Side 10 AGA-nettet kobler helikopterne på SINE Side 16 SINE Services skal give beredskaberne bedre overblik Side 22 Tetra,

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Udkast af 15. april 2015 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord... 3 1. Markedsafgrænsning... 5 1.1. Slutbrugermarkedet for mobiltjenester...

Læs mere

Usikre trådløse netværk i private hjem.

Usikre trådløse netværk i private hjem. ? Usikre trådløse netværk i private hjem. Datanomspeciale i Datakommunikation Udarbejdet af Dion Rønne-Rasmussen Udarbejdet Foråret 2005 Specialevejleder Finn Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere