Erfaringer med Smartphonecafe Et tilbud for personer med læsevanskeligheder af Anne Bøgh Fangel & Louise Lønborg Rustrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erfaringer med Smartphonecafe Et tilbud for personer med læsevanskeligheder af Anne Bøgh Fangel & Louise Lønborg Rustrup"

Transkript

1 Erfaringer med Smartphonecafe Et tilbud for personer med læsevanskeligheder af Anne Bøgh Fangel & Louise Lønborg Rustrup

2 02

3 En borger kommer igen. Han har hørt om cafeen fra en ven. Sidst fik han hjælp til skriveredskaber på sin mobil og fik aktiveret den indbyggede stemme i iphone. Han har været meget glad; nu kan han få læst op. Han har også prøvet Dragon Dictation og er meget begejstret. Sidste gang var der kø i cafeen, så han gik hjem for at se videoerne. Han kommer for at få hjælp til at installere den fulde version af Swiftkey. Han har haft problemer med at købe apps, da han ikke kunne finde ud af, hvilke tal han skulle indtaste. Læsekonsulenten viser ham det på dankortet og installerer også en stemme, så han kan få læst tekster op. For han vil gerne kunne få læst de SMS er op, han skriver, så han kan tjekke om teksten er korrekt. 03

4 INTRODUKTION Denne lille evaluering er en opsamling på erfaringerne med Smartphone café som en ny vejledningsform i arbejdet med at hjælpe folk med læsevanskeligheder. Smartphone cafeen var en vejledningsaktivitet, som kørte på forsøgsbasis i en periode på tre måneder på Slagelse Bibliotek i sommeren Smartphone cafeen var tilrettelagt som et åbent tilbud målrettet folk med læsevanskeligheder særligt den gruppe af borgere, som var tilknyttet arbejdsmarkedet og ikke allerede modtog vejledning og støtte fra eks. Center for Specialundervisning i Slagelse. Ideen var at folk skulle kunne komme ind fra gaden og få hjælp til at komme i gang med at bruge mobiltelefonen som støtteredskab i hverdagen. Formålet med evalueringen har været at vurdere potentialet for Smartphone cafeer som ny vejledningsform for folk med læsevanskeligheder. Det centrale spørgsmål har været, om det er et initiativ kommunerne bør videreudvikle til et permanent tilbud for borgere. 04

5 BAGGRUNDEN HVORDAN HAR VI GREBET EVALUERINGEN AN? Når Smartphone cafeen overhovedet kom på tegnebrættet i Slagelse, var det i et forsøg på at forankre og nyttiggøre den viden og de erfaringer, som er opbygget i projekt Mobillæsning; et samarbejde mellem bl.a. Jobcenter Slagelse, Center for Specialundervisning Slagelse og Slagelse Sprogskole, hvor vi fra Alexandra Instituttet i en periode på to år fulgte 65 personer, der afprøvede mobiltelefoner som redskab til støtte for oplevede læsevanskeligheder. Resultaterne fra projektet var klare. Mobiltelefoner er et stærkt nyt redskab for folk med læsevanskeligheder. Vurderingen var, at personer med læsevanskeligheder kan nå langt på egen hånd i kompensering for oplevede læsevanskeligheder med brug af smartphone og apps. Men evalueringen viste også, at instruktion og løbende vejledning i brugen af mobiltelefonerne er helt afgørende for at udløse det store potentiale, mobiltelefoner har som støtteredskab for folk med læsevanskeligheder. Du kan læse mere om resultaterne og rapporten på Evalueringen er udarbejdet med afsæt i forskellige evalueringsaktiviteter. De tilknyttede læsekonsulenter har løbende og under samtlige cafedage opsamlet data om hver af cafebesøgene gennem en spørgeramme, der bl.a. fokuserer på, hvor deltagerne har hørt om cafeen, og hvorfor de er kommet. Alexandra Instituttet har været til stede under Smartphone cafeerne og lavet observationer af deltagerne og læsekonsulenternes instruktioner i anvendelsen af mobiltelefonen. Vi har opsamlet hvilke spørgsmål deltagerne kom med og snakket med enkelte deltagere, hvor vi talte om oplevelsen af tiltaget og diskuterede dets form. Vi har hen mod forsøgsperiodens slutning interviewet de tilknyttede læsekonsulenter for at få indsigt i deres oplevelser og erfaringer fra den anden side af bordet. De har givet os et billede af udfordringer og muligheder, som også danner udgangspunkt for denne evaluering. Denne samlede viden har vi bearbejdet i en analyse, der evaluerer og diskuterer mulighederne i et åbent tilbud for personer med læsevanskeligheder. Evalueringsrapport af projekt Mobillæsning Guide til mobilen, som hjælperedskab på baggrund af projekt Mobillæsing 05

6 NYE TEKNOLOGIER GIVER NYE MULIGHEDER Eksempel på deltagers brug af SMS FØR og EFTER installation af hjælpeapps FØR Herefter et opkald, hvor deltager spørger om hun må tage sin datter med til sessionen. 3. sep. 2012: Hejsa Svendsen må jeg tag datten fra Heidi En times tid senere: Jeg ha datten med EFTER Læseafdelingen på Center for Specialundervisning i Slagelse er specialiseret i at undervise og vejlede unge og voksne borgere, der er diagnosticerede ordblinde. De borgere, som de typisk er i berøring med, er henvist fra det offentlige og deltager i længerevarende forløb med fokus på forbedring af læseog stavekundskaber kombineret med instruktion i anvendelse af forskellige it-støtteredskaber. Men erfaringerne fra Projekt Mobillæsning peger på, at de også kan få en anden rolle i fremtiden. 4. sep. 2012: Hejsa Svendsen det går godt med de nye program til mobilen fra Heidi 21. mar. 2013: Hejsa du skal hjælp mig med min mobil i dag den driller hele vild fra Heidi Teknologisk læse- og skrivestøtte i form af eks. IT-rygsæk har indtil nu været en bekostelig affære, som har været forbeholdt folk med diagnosticerede læsevanskeligheder. Men den teknologiske udvikling har åbnet muligheden for, at en langt større gruppe borgere fremover kan få gavn af teknologiske støtteredskaber og få hjælp til at læse og skrive i hverdagen. Programmerne er billige. Folk har telefonerne mere end 50% af befolkningen har i dag smartphones. Og potentialet er stort. Erfaringerne fra Projekt Mobillæsning viste, at man med ganske få virkemidler kan hjælpe en langt bredere gruppe af befolkningen - de mange, der i dag døjer med læsevanskeligheder, men som ikke får råd og vejledning, enten fordi de ikke er helt dårlige nok, eller fordi de bare aldrig er blevet diagnosticeret. 22. mar. 2013: Hej nu går det bedre med mobil men jeg kommer på mandag fra Heidi 06

7 NYE TEKNOLOGIER KRÆVER OGSÅ NYE VEJLEDNINGSFORMER Selv om mange mennesker med læsevanskeligheder i dag har en smartphone, så er det de færreste, som kender til de mange funktionaliteter og apps, der kan hjælpe dem med at skrive og læse i hverdagen. Og hvis de gør, er der mange, der ikke ville vide, hvordan de kommer i gang. Erfaringerne fra Projekt Mobillæsning viste, at de fleste har behov for hjælp til at komme i gang, men at der ikke nødvendigvis skal så meget hjælp til, når først de indledende skridt er taget. Til gengæld er det afgørende at have mulighed for at få løbende assistance, hvis der opstår tekniske eller brugsmæssige udfordringer, og ikke mindst blive holdt up-to-date med de nye apps og funktionaliteter, der hele tiden bliver udviklet til telefonerne. Det udfordrer de rammer, læsekonsulenterne normalt arbejder inden for, og stiller helt nye krav til, hvordan de skal tilrettelægge vejledningen. For hvordan skaber man en mere løskoblet kontakt til borgerne? Hvordan etableres kontakten, når de ikke er visiteret til et konkret forløb? Hvordan tilrettelægger man vejledningen, når man ikke kender kursisterne? Og så er der selvfølgelig hele udfordringen med at finansiere vejledningen af en borgergruppe, der falder uden for de normale kriterier for støtte. Løsningen på det blev udviklingen af Smartphone cafeen, hvor læsekonsulenterne ved Center for Specialundervisning har haft fokus på at afprøve en vejledningsform, der: Er åben og ikke kræver formel visitering samtidig med, at personer, som har særlige behov kan identificeres og dirigeres videre. Tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og problemstillinger Behov for: Hjælp til at forstå hvordan mobiltelefonen fungerer Hjælp til at vælge programmer Hjælp til at installere programmer Hjælp til at finde ud af hvordan programmerne fungerer Inspiration til hvordan man kan bruge programmerne i hverdagen 07

8 08

9 HVAD BESTOD INITIATIVET AF? Smartphone cafeen var en åben cafe, hvor folk kunne komme ind fra gaden og få en indledende introduktion til de vigtigste apps, få hjælp til at få programmerne installeret og få hjælp til at håndtere tekniske problemer i form af opdateringer og opsætning af telefonen. Rammen var at folk selv medbragte deres telefoner og selv betalte for de programmer, de måtte vælge at installere. HVEM STOD FOR DET? Tre læsekonsulenter fra CSU Slagelses læseafdeling stod parat til at tage imod og hjælpe med læsning/skrivning ved hjælp af smartphones. Alle tre læsekonsulenter havde været med i projekt Mobillæsning og dagligt hjulpet projektets deltagere med spørgsmål og løbende gjort sig erfaringer med smartphone-feltet. HVOR FOREGIK DET? Smartphone cafeen blev afholdt i et afsides hjørne af Slagelse Bibliotek. Området var indrettet med et stort cafebord med høje stole, et sofahjørne og små borde til fordybelse. Smartphone cafeen var åben hver onsdag eftermiddag fra klokken henover sommeren HVORDAN BLEV INITIATIVET MARKEDSFØRT? Læsekonsulenterne på CSU Slagelse var allerede inden lanceringen af Smartphone cafeen meget bevidste om, at der lå en stor opgave i at gøre opmærksom på initiativet. Netop fordi man ønskede at nå bredt ud til folk, der ikke allerede var i kontakt med CSU, var det vigtigt at tænke i andre markedsføringskanaler. Derfor lavede man inden opstarten en lille reklamespot, som over en periode kørte i den lokale biograf og satte en notits i lokalavisen for også ad den vej at gøre opmærksom på initiativet. CSUs læsekonsulenter sendte også flyer til f.eks. studievejledningerne på de tekniske skoler, AOF og Jobcenter Slagelse og deltog i et indslag i lokal tv, hvor man fortalte om initiativet. 09

10 MOBILCAFEEN VAR EN SUCCES - PÅ EN UVENTET FRONT Smartphone cafeen havde besøg af et gennemsnit på 5-10 personer hver onsdag i perioden. Det lyder ikke af meget, men det var faktisk nok til at udfordre rammen for cafeen. Læsekonsulenterne oplevede typisk, at der var run på fra kl , hvor flere personer ønskede hjælp af de tre læsekonsulenter på samme tid. Folk måtte derfor ofte vente for at få hjælp. For læsekonsulenterne fandt ret hurtigt ud af, at vejledningen i stor udstrækning endte med at foregå på tomandshånd. Borgerne kom med meget forskellige udfordringer og havde ofte behov for én-til-én instruktion. I de situationer, hvor der var mange deltagere, blev videoinstruktionerne flere gange brugt som supplement til den personlige vejledning. Ellers måtte borgerne tålmodigt vente til det blev deres tur. Hvis man udelukkende ser på, hvad borgerne fik ud af at deltage i Smartphone cafeen, er der ingen tvivl om, at Smartphone cafeen var en succes. Generelt var borgerne meget glade, og mange kom igen og igen. Men hvis man ser på, hvem der kom, var det en meget begrænset succes i hvert fald snævert set fra læsekonsulenternes perspektiv. For de læsesvage borgere dukkede slet ikke op i det omfang, man havde håbet. Til gengæld var Smartphone cafeen et stort hit på en hel anden front nemlig hos pensionisterne. Alle der syntes det var et fantastisk tilbud, som de fik stort udbytte af. Når Smartphone cafeen var så stor en succes hos deltagerne, kan det tilskrives læsekonsulenternes unikke kombination af teknisk indsigt og pædagogisk kompetence. De formåede med stor tålmodighed og pædagogisk tæft at give deltagerne en forståelse af og en evne til at bruge deres telefon bredere i hverdagen. Generelt kan cafedeltagerne karakteriseres ved tre grupper: 10

11 DELTAGERTYPER #1: LÆSEUDFORDREDE hvad er der af muligheder #2: PENSIONISTERNE teknologien er en udfordring #3: FORÆLDRENE kan teknologien hjælpe mine børn 11

12 DELTAGERTYPE 1: LÆSEUDFORDREDE HVAD ER DER AF MULIGHEDER Den gruppe, Smartphone cafeen primært var tiltænkt, var repræsenteret ved et par besøgende hver uge. De kom for at få hjælp til at komme i gang med at bruge mobiltelefonen som støtteredskab i hverdagen. Kendetegnende for gruppen var, at de er blevet anbefalet eller har hørt om mobilens muligheder og Smartphone cafeen gennem lærere på CSU eller folk med tilknytning til stedet. Nogle havde lige købt en mobil til formålet og skulle i gang med en helt ny verden - andre havde allerede installeret apps, som de havde spørgsmål til. For flere handlede det ikke kun om at få hjælp og anbefalinger til læse-/staveprogrammer men i lige så høj grad om at komme i gang med en helt ny type telefon. Hvad er mobilens funktioner? Hvordan oprettes en konto til itunes? Hvordan opbygges kontaktbogen? Hvad er en app, og hvordan køber man en app? HVAD SPURGTE DE OM HJÆLPE TIL? Anbefalinger til indkøb af ny mobiltelefon Apps til læse- og skriveudfordringer Installation af forskellige apps Installation og køb af stemmer Komme i gang med at skrive/ indtale SMS er Oplæsning af SMS er Få hjemmesider læst op med telefon Oprette mail-konto Valg af cover til iphone Ændring til at søge i Google i stedet for Safari på telefon Skrive noter i kalender Påmindelser i kalender Anvendelse af flymode Ændring af lyd, højde og toner Opsætning af ny telefon, oprettelse af konto 12

13 Kirsten vil rigtig gerne have staveforslagsprogrammet. Læsekonsulenten viser det på sin telefon. Der er et program, der hedder AppWriter. Det koster 55 kr. Det er lige meget, hvad det koster, siger hun. Han instruerer i, hvordan man gør. Så trykker du her. Hvis du nu vil skrive Hej skat, jeg afleverer børnene i dag. Så vil mange måske skrive forkert. Det her program tager højde for de ord, som man ofte skriver forkert, forklarer han. Jamen, det er jo fuldstændig ligesom at sidde foran en computer, siger hun. Hold da op. Så behøver man jo ikke sin computer mere. Ole vil gerne have Prizmo installeret. Ole taster adgangskode, men han kan ikke helt huske den. Han ringer til én, uden held. Hans kone ved det, så hun kan taste den derhjemme og vise, hvor han skal trykke i App Store. Ole får vist, hvordan programmet virker. Det var sgu da smart. Det er faktisk bare at tage et billede. Ole prøver Prizmo, tager et billede. Super, så kan jeg bare det. Er der andre smarte programmer? Bagefter fortæller han: Jeg har lige købt telefonen, fordi jeg hørte om det her. Jeg kommer igen, for jeg har også nogle andre ting, jeg gerne vil spørge om. Og her kan man blive ved med at få viden om det nyeste, det kan man ikke andre steder med telefoner. Kun for computere og sådan en koster spidsen af en jetjager. Ole var der også til sidste cafe og er super glad for det. Han har SMS et og fået SMS er læst op siden. Han har også brugt telefonen til nettet, men er nu tilbage, fordi han ikke har kunnet få det til at fungere med mobillæseren. Troels har hørt om cafeen på CSU. Han har købt ny Galaxy 4 og vil gerne i gang med den, så den kan hjælpe ham med at læse. Han har taget fri for at komme, har først fri kl Jeg fortalte chefen om cafeen, og chefen gav mig fri kl. 14. Troels kan ikke huske sit password. De ringer hjem til moderen men hun kender ikke koden. Så ringer de til læreren. De kan ikke flytte programmerne uden koden. Troels vil gerne læse på internet og bøger. 13

14 DELTAGERTYPE 2: PENSIONISTERNE TEKNOLOGIEN ER EN UDFORDRING Denne gruppe var størst repræsenteret på Smartphone cafeen og kendetegnet ved gengangere, der gerne fulgtes med en bekendt. De var uden for arbejdsmarkedet og gik i forvejen på biblioteket eller havde læst om cafeen i avisen Sjællandske. De oplevede typisk ikke udfordringer med at læse eller stave. De mødte i høj grad op på cafeen for at lære mere om deres smartphones. Når de spurgte om hjælp, spurgte de ind til den generelle brug af smartphonen, dens mange funktioner og til specifikationer eller termer. De kom med spørgsmålslister hjemmefra og tog noter under rådgivningen. En deltager fortalte, at hun oplevede en stor tålmodighed i rådgivningen, som hun ikke oplever andre steder eller ved hendes egne børn. Er lige ankommet til smartphone cafeen. Der er allerede 4 der venter. De er alle sammen ældre. Vi smalltalker lidt. Det er tydeligt, at de alle har været der før. En har købt en pen og spørger, om det er den rigtige. To af dem har iphone og to har Samsung. Men de er kommet i par, så de fordelte sig med en Samsung-bruger og en iphone-bruger i hver gruppe. Den ene læsekonsulent starter med at fortælle lidt grundlæggende om telefonerne - hvad der adskiller en Android telefon og en iphone. Han giver sig god tid og svarer tålmodigt på deres spørgsmål. En dame vil gerne lære at købe billetter til DSB, og hun vil også gerne lære at bruge GPS. Læsekonsulenten starter stille og roligt fra en ende af og gennemgår, hvordan man installerer programmet. Damen sidder og tager noter. I den anden gruppe sidder to søstre. Den ene har forberedt en hel liste over ting, hun gerne vil lære. Det første på listen er at sende MMS. Hun sidder med telefonen selv. Læsekonsulenten beder om at låne telefonen for at se, hvad det er for en. To sekunder efter er hun klar til at forklare. Damen noterer. Trykkede du så på billedet? Ved siden af siger damen, at hendes søn bliver utålmodig. Han kan ikke forstå, at jeg ikke forstår. Men det har jeg jo fortalt dig mor, siger han og mister ofte tålmodigheden. Så hun synes, det er fantastisk, at hun kan komme her og få hjælp. Det er jo vigtigt at lære det. Og folk her er tålmodige og er gode til at forklare, fortæller hun. Hun skriver alt minutiøst ned. Hvordan man tager billeder. Hvordan man sender osv. Vi taler om de videoguides læsekonsulenterne har lavet. Det synes hun lyder rigtig godt, for hun synes, internettet er overvældende. De laver ingen vejledninger eller hun kan i hvert fald ikke finde dem. Så hvis hun vidste, at der var et sted, hvor hun kunne finde vejledninger, der stille og roligt fortalte hende, hvordan man gjorde, så ville det være meget værdifuldt. 14

15 HVAD SPURGTE DE OM HJÆLPE TIL? Dropbox Tænd og sluk af telefon Finde frem til knappen til telefonbeskeder Se, hvor meget man har plads til Farvernes betydning af SMS erne GB og muligt antal af apps In- og afinstallation af apps Ligge noget på DBA Overforbrug af GB ved gængs forbrug af telefonen Sikkerhed i s og hacker-risiko Blinkets betydning Valg af penne til iphone Forskellen mellem Android og iphone Købe billetter til DSB Bruge GPS DELTAGERTYPE 3: FORÆLDRENE KAN TEKNOLOGIEN HJÆLPE MINE BØRN Smartphone cafeen fik også besøg af et par forældre, som kom for at få viden om mulighederne i mobilen som hjælperedskab. Deres børn har problemer med at læse og skrive i skolen, og forældrene ønsker at hjælpe deres børn. For dem handlede det i høj grad om at få vejledning til hvilke programmer, der var relevante mere end det handlede om praktisk hjælp til installation eller instruktion. 15

16 8 VIGTIGE ERFARINGER MARKEDSFØRINGS- INDSATSEN RAMTE IKKE RIGTIGT Til trods for at der var gjort en stor indsats for at gøre opmærksom på initiativet, var det meget få personer med læsevanskeligheder, der mødte op i Smartphone cafeen. Og de der kom havde hørt det fra venner eller var blevet anbefalet at komme af læsekonsulenterne fra CSU. Pensionister derimod havde i stor udstrækning læst om initiativet i avisen eller bemærket det i deres gang på biblioteket. ET STED KAN VÆRE FOR OFFENTLIGT For nogen er det en barriere at vise offentligt, at man har læsevanskeligheder. De har måske ikke før vist eller snakket om deres udfordring med nogen. Vi oplevede flere gange, at folk cirklede rundt i periferien af Smartphone cafeen, før de forsigtigt gik hen og spurgte om hjælp. Vi oplevede også, at det er en udfordring, at de ikke kender læsekonsulenterne i forvejen. En deltager fortalte, at det var svært at finde ud af, hvem man skulle snakke med, og hvordan man skulle komme i kontakt med lærerne. TID ER EN UDFORDRING Smartphone cafeen viste sig at være et forum, der egnede sig rigtig godt for pensionisterne. De havde tiden til at komme der også ugen efter. Men for de der var i arbejde, var der flere der fortalte, at det var svært at nå i en travl hverdag og at de havde taget ekstraordinært fri for at kunne være der. Og biblioteket er ikke et naturligt sted for folk med læsevanskeligheder at komme. Det fremgik af samtaler, vi havde med folk med læsevanskeligheder, som endte med aldrig at dukke op. BEHOVENE VAR MEGET INDIVIDUELLE Deltagere kom med alle slags smartphones, med alle slags spørgsmål og med vidt forskellige forudsætninger for at få udbytte af en instruktion. 16

17 BEHOV FOR GENEREL INSTRUKTION I BRUG AF SMARTPHONE Rigtig mange af de spørgsmål, deltagerne kom med, handlede om, hvordan de kommer i gang med at bruge deres smartphone, hvordan de justerer på opsætningen og hvordan de installerer programmer. Og det var uanset om folk havde læsevanskeligheder. EN ÅBEN VEJLEDNING UDFORDRER Netop fordi behovene var meget individuelle og spørgsmålene meget handlede om hjælp til installationer, kom det meste vejledning til at foregå på tomandshånd. VEJLEDNINGSOPGAVEN VAR MEGET UDFORDRENDE Smartphone cafeen stillede store krav til læsekonsulenterne. At kunne rådgive i hvad som helst til hvilken som helst telefon kræver stor teknisk indsigt i markedet af telefoner og apps. Det kræver desuden stort overblik at kunne balancere den enkeltes evner og behov i vejledningen af hvilke løsninger og opsætninger, der vil passe bedst i den konkrete situation. Samtidig kræver det stor pædagogisk indsigt at formå at instruere og rådgive, så deltagerne formår at bruge det i praksis, når de kommer hjem. Her er det en stor fordel at have en baggrund som læsekonsulent. DET VAR IKKE ET PROBLEM FOR BORGERNE AT BETALE FOR APPS For de borgere der kom i Smartphone cafeen var det ikke noget problem, at de selv skulle betale for programmerne. Men langt de fleste der kom var også ressourcestærke. Det kan være en anden udfordring, hvis man ønsker at hjælpe folk, der eks. er på kontanthjælp. 17

18 ANBEFALINGER Helt overordnet kan vi konkludere, at det ikke giver mening at arbejde videre med Smartphone cafeer som vejledningsform i det nuværende format på Slagelse Bibliotek. I hvert fald ikke for målgruppen af folk med læsevanskeligheder. Her er det vigtigt at afprøve andre modeller, der i højere grad kan tiltrække målgruppen. Til gengæld viste Smartphone cafeen, at der er et hul i kommunens nuværende tilbud til borgere. Det er en klar anbefaling fra vores side, at man forsøger at gøre tilbuddet permanent på linje med kommunens tilbud til hjælp med at bruge eks. NEM-ID. Vores erfaring fra Projekt Mobillæsning er, at det er helt afgørende, at borgerne bliver støttet i den generelle anvendelse af smartphones, hvis de skal kunne bruge mere specifikke værktøjer som eks. NEM-ID eller SKAT. Nedenfor har vi samlet en række anbefalinger, som vi mener er vigtige at have med i overvejelserne, hvis man ønsker at arbejde med Smartphone cafeer som vejledningsform for folk med læsevanskeligheder. SÆT AMBASSADØRER I FOKUS Vores oplevelse fra Smartphone cafeen såvel som Projekt Mobillæsning er, at mange personer med læsevanskeligheder ofte har behov for et puf fra en lærer, ven eller kollega for at komme i gang og af sted. Så hvis man skal have fat i den bredere kreds, er det helt afgørende at opbygge et netværk af ambassadører, der kan være med til at anbefale cafeerne. FANG FOLK DER, HVOR DE ER En måde at få flere folk til at komme til Smartphone cafeen kunne være at gøre cafeen mobil. Samarbejd med skole, virksomheder, jobcenter og fagforeninger om arrangementer, hvor deres elever, medarbejdere m.m. kan blive introduceret til mulighederne og få støtte til at komme i gang. GIV MULIHGED FOR RÅDGIVNING PÅ TOMANDSHÅND Noget af det vi vurderer deltagerne fik allermest ud af var én-til-én rådgivningen. Så vi vil anbefale, at man bygger vejledningen op om dette, evt. suppleret med digitale visuelle vejledninger. HAV FOKUS PÅ VELKOMST Hvis tilbuddet er åbent, er det vigtigt at arbejde med, hvordan borgerne bliver budt velkommen og hvordan man tydeliggør hvem der er vejledere. Har kan man fint lade sig inspirere af erfaringer fra andre service tilbud. Et simpelt - Velkommen. Vi har desværre lidt travlt nu. Vil du have en kop kaffe. - kan være afgørende for at deltagerne får mod på at prøve. 18

19 GIV MULIHGED FOR AT PRE-BOOKE EN TID Hvis tilbuddet er åbent, så giv folk mulighed for at pre-booke en tid. Så møder folk ikke forgæves op og går derfra med uforrettet sag. Afsæt minutter til hver konsultation. HAV FOKUS PÅ VEJLEDERKOMPETENCER Denne type vejledning er en krævende disciplin. Vores vurdering er at det er helt afgørende, at vejlederne har den rette kombination af teknologisk viden, koblet med solide undervisningskompetencer. Det er vigtigt at vejlederne på den ene side har en indgående og opdateret viden om de programmer og telefoner der er på markedet. Samtidig er det helt afgørende at vejlederne har stor tålmodighed og er vant til at tale med mennesker, der ikke er teknologivante. Det er krævende at vurdere, hvad den enkelte har brug for og justere vejledningen i forhold til den enkeltes erfaringsniveau. UNDERSTØT VEJLEDNINGEN MED VIDEOINSTRUKTIONER Det er vores vurdering, at al rådgivning ikke behøver at være personlig, og at mange deltagere kan få god vejledning med små, detaljerede videosekvenser. Vi oplevede, at videoinstruktionerne var et værdifuldt supplement til den personlige vejledning på stedet, men at det også gav deltagerne mulighed for at prøve selv derhjemme uden rådgiver. Videovejledninger, der detaljeret viser f.eks. hvordan man skal indstille en iphone for at få læst SMS og mails højt eller bruge Dragon Dictation app for at skrive en tekst med tale til tekstkonvertering, er en rigtig god måde at hjælpe deltagere videre på. 19

20 20

21 Internettet er overvældende. De laver ingen vejledninger. Hvis jeg vidste til et sted, hvor jeg kunne finde vejledninger, der stille og roligt fortalte mig, hvordan man gjorde - så ville det være meget værdifuldt. Henrik, 41 år, læseudfordret og cafedeltager 21

22 OVERSIGT OVER PROGRAMMER / TELEFONER Evalueringen indeholder ikke en vurdering af de enkelte telefoner og programmers anvendelighed for folk med læsevanskeligheder. Anvendelsen og udviklingen af smartphones og apps går så stærkt, at en sådan vurdering vil være uinteressant om ikke ubrugelig i løbet af kort tid. Der vil vi hellere henvise til specialisterne ved Center for Specialundervisning i Slagelse, som hele tiden opdaterer sig på viden om de forskellige telefoner og programmers anvendelighed. IPHONE SAMSUNG/ HTC ANDROID NOKIA KNAPTELEFON Oplæsning af trykt tekst Prizmo Scanread Mobile Mobil 112 Lite Beyo K Reader Oplæsning på mobilen Oplæsning af tekst sms er Handcent Tal sms og send som lydfil HeyTell HeyTell Staveforslag Appwriter Pocket Swiftkey 4 Tal en tekst eller sms Dragon dictation Dictus Tal en internet søgning Dragon Search Oversættelse Itranslate Google Translate 22

23 SEPTEMBER 2013 ALEXANDRA INSTITUTTET A/S FORFATTET AF: ANNE BØGH FANGEL LOUISE LØNBORG RUSTRUP LAYOUT: LOUISE LØNBORG RUSTRUP ISBN:

24 UDARBEJDET AF: STØTTET AF:

Få hjælp til at læse og skrive med din mobil

Få hjælp til at læse og skrive med din mobil Få hjælp til at læse og skrive med din mobil Dette lille hæfte er til dig, der har svært ved at læse og skrive. www.mobillaesning.dk Det giver inspiration til, hvordan mobiltelefonen kan hjælpe dig med

Læs mere

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien Indhold Teknologien... 1 Vurdering af talegenkendelse på forskellige platforme... 2 Talegenkendelse som potentiale for skriftlig deltagelse... 3 Målgruppen... 4 Talegenkendelse Teknologien Talegenkendelse

Læs mere

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Du synes nok, det er længe siden, at dit barn skulle lære at læse og skrive. Dit barn er sandsynligvis meget glad for

Læs mere

Hvordan kan smartphones og tablets støtte læsesvage?

Hvordan kan smartphones og tablets støtte læsesvage? 22. november 201 Hvordan kan smartphones og tablets støtte læsesvage? oplæsning skærmlæser ordforslag skanning af tekst Talegenkendelse kun apple platforme (dyr) Bedst indbygget tilgængelighed Mere

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015:

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: Galten Bibliotek Brug din iphone / ipad til Bibliotekets online tjenester Mandag d. 26. oktober kl. 11.00-12.30 Hørning Bibliotek Android tablet / smartphone

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Udvikling af gode læse- og skrivefærdigheder er en livslang proces. Derfor får dit barn stadig læse- og skriveundervisning,

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP - QUICKGUIDE TIL RECEPTIONISTER 3Omstilling App til iphone og Android smartphones er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 7: Spørgeguide til brug for interview Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 6: Spørgeguide inklusiv forskningsspørgsmål Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Bilag 13: Transskription af interview med Marc

Bilag 13: Transskription af interview med Marc 13: Transskription af interview med Marc I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Marc. Spørgsmål vil være i fed og svar vil være i

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kvikguide. TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Kvikguide. TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang med din TDC Scale Mobilpakke fra TDC Erhverv Med din TDC Scale Mobilpakke får du en række funktioner som omstilling og viderestillinger. Desuden

Læs mere

Kompenserende og støttende apps på ipad til hverdagsbrug

Kompenserende og støttende apps på ipad til hverdagsbrug Kompenserende og støttende apps på ipad til hverdagsbrug Lørdag den 24. oktober 2015 Brahmsvej 8 7400 Herning Tlf. 96 28 49 00 Fax. 96 28 49 44 e-mail: cfk@herning.dk Ergoterapeut Trine Würtz Gammelmark

Læs mere

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Udvikling af gode læse- og skrivefærdigheder er en livslang proces. Derfor får dit barn stadig læse- og skriveundervisning,

Læs mere

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Du synes nok, det er længe siden, at dit barn skulle lære at læse og skrive. Dit barn er sandsynligvis meget glad for

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store og

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Kom godt i. Få hjælp 24/7 Side 4 Udland Side 7. Smartphones Side 3 Nummerflytning Side 6 Hurtigt overblik Bagsiden

Kom godt i. Få hjælp 24/7 Side 4 Udland Side 7. Smartphones Side 3 Nummerflytning Side 6 Hurtigt overblik Bagsiden Kom godt i gang Indstil din mobil Side 2 Abonnement eller taletid Side 5 Tal ordentligt Side 7 Smartphones Side 3 Nummerflytning Side 6 Hurtigt overblik Bagsiden Få hjælp 24/7 Side 4 Udland Side 7 Velkommen

Læs mere

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08 Kurser efterår 2014 4102/08 Kom i gang med din ipad eller iphone - for begyndere Galten Bibliotek tirsdag d. 23.9. kl. 10.00-12.00 Hørning Bibliotek mandag d. 27.10. kl. 10.00-12.00 Ry Bibliotek onsdag

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

UMV Sjørringvold Efterskole

UMV Sjørringvold Efterskole UMV Sjørringvold Efterskole Hvilken klasse går du i? Klasse 1 9 19% Klasse 2 13 28% Klasse 3 7 15% Klasse 4 16 34% Other 2 4% Køn dreng 35 74% pige 10 21% Hvilken årgang er du? 8. klasse 5 11% 9. klasse

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2 6800 Varde www.vardebib.dk

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2 6800 Varde www.vardebib.dk Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde www.vardebib.dk Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C

111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C 111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C Indhold Din konto Dit brugernavn og adgangskode Trådløst internet Sådan logger du på det trådløse netværk Mail Sådan læser du din mail på web, mobil og Outlook

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen

Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen Hjælpemiddelinstituttet blev 1. marts 2012 fusioneret med ViHS Ordblinde / Dysleksiforeningen Årsmøde 2012-70

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om?

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? Projekt Sms-fix - din motivation til læsning 328 unge i 9. klasse og 1.g i Aalborg deltager De modtager 3 forskellige sms-noveller

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL PC

IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

1 Guides til forældrene

1 Guides til forældrene 1 Guides til forældrene 1.1 Vejledninger til forældrene Det er institutionens ansvar at få formidlet til forældrene, hvordan de skal anvende DayCare. 1.1.1 DayCare flyer Flyer en, som er vist nedenfor,

Læs mere

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 1 SKOLER OG UDDANNELSE Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud om

Læs mere

Første indstilling af ipad

Første indstilling af ipad Første indstilling af ipad Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 1 Ny elev-ipad Rudersdal Den udleverede ipad er et

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Du kan også bruge Dropbox sammen med din Iphone, Android telefon eller anden smartphone.

Du kan også bruge Dropbox sammen med din Iphone, Android telefon eller anden smartphone. Dropbox Introduktion til Dropbox Dropbox er en online tjeneste, hvor man ganske gratis kan få noget lagerplads til sine dokumenter, billeder og meget mere. Der er mange muligheder med Dropbox, som bliver

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

SAMSUNG GALAXY SIII... 1

SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER 2 Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Sådan indstiller du din ipad første gang

Sådan indstiller du din ipad første gang Sådan indstiller du din ipad første gang Betjeningsvejledning - ver. 1.2, Side 1 Rudersdal Ny lærer-ipad Du får udleveret en ipad som lån fra kommunen. Denne vejledning gennemgår i en række skærmbilleder,

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog Nemt på Nettet IT-kursuskatalog FORÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Åbningsskærm

Læs mere

Virtuel bostøtte er fremtiden Brugere af bostøtte i Socialpsykiatri og Udsatte

Virtuel bostøtte er fremtiden Brugere af bostøtte i Socialpsykiatri og Udsatte Virtuel bostøtte er fremtiden Brugere af bostøtte i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne kan fremover få tilbudt at supplere deres oprindelige fysiske støtte med en ny, teknisk løsning Nye velfærdsteknologiske

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform

Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform RAMMESÆTNING QR (Quick Response) koderne bliver også omtalt som 2D stregkoder og er kort fortalt en lille stregkode, som ved hjælp af en læser i din mobiltelefon,

Læs mere

IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016

IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016 IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016 Galten Bibliotek ipad / iphone for begyndere Torsdag d. 3. marts kl. 10.00 12.00 Android tablet /smartphone for begyndere Torsdag d. 17. marts kl. 10.00 12.00 Hørning

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Når du har hentet disse programmer installerer du dem alle og følger guiden herunder.

Når du har hentet disse programmer installerer du dem alle og følger guiden herunder. Debranding af Nokia mobiler! For at komme i gang skal du have din computer forbundet til nettet, have et datakabel der kan forbinde din Nokia telefon med din computer og hente disse her 3 programmer :

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Kom godt i gang Få hjælp 24/7 Styr på forbruget Regning + flytning Kom godt fra start Hurtigt overblik Side 2+3 Side 4 Side 5 Side 6+7 Bagsiden

Kom godt i gang Få hjælp 24/7 Styr på forbruget Regning + flytning Kom godt fra start Hurtigt overblik Side 2+3 Side 4 Side 5 Side 6+7 Bagsiden Kom godt i gang Kom godt fra start Side 2+3 Få hjælp 24/7 Side 4 Regning + flytning Side 5 Styr på forbruget Side 6+7 Hurtigt overblik Bagsiden Velkommen Indstilling af mobil Tak fordi du valgte os :-)

Læs mere

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD 1 SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD SYNKRONISERING MED KIES...2 FØRSTEGANGSOPSÆTNING...3 IKONER OG NAVIGATION...4 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...5 OPSÆTNING AF E-MAIL OG KALENDER...7 E-MAIL FUNKTIONER...9

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke

Konflikthåndtering mødepakke Indledning af historie Trin 1 Her er Louise. For et halvt år n købte hun en mobiltelefon til 2500 kr. hos jer, men nu er bagcoveret i stykker, og hun er kommet for at bytte den. Her er Kasper. Han er lidt

Læs mere

Lær IT. Efterår 2015

Lær IT. Efterår 2015 Lær IT Efterår 2015 IS G RAT ER endig K U RStilmelding nødv r -dog e Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle, både for nybegyndere og dem der trænger til at

Læs mere

LEKTIONSPLAN DIG OG DIN MOBIL 2. klasse

LEKTIONSPLAN DIG OG DIN MOBIL 2. klasse LEKTIONSPLAN DIG OG DIN MOBIL 2. klasse Formål: Formålet med forløbet for 2. klasse er at give eleverne en guide til, hvad der er god etik omkring brugen af spil som apps og mobilen/tablet som både kommunikationsform,

Læs mere

IT KURSER FOR ÆLDRE 1

IT KURSER FOR ÆLDRE 1 IT KURSER FOR ÆLDRE 1 Har du lyst til at lære mere om IT? Her finder du nogle af de tilbud og kurser Biblioteket og frivillige i Ikast-Brande Kommune står for. Nogle af kurserne er for nybegyndere og andre

Læs mere

! Her er dagens tavleforedrag aflyst

! Her er dagens tavleforedrag aflyst ! Her er dagens tavleforedrag aflyst På Elev Skole ved Aarhus læser de lektier i skolen og bliver undervist hjemme. Flipped leaning kaldes konceptet. Elever og forældre er begejstrede det samme er forskere.

Læs mere

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Teknologiske muligheder i undervisningen Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Farsø Efterskole - Farsø Efterskole er for unge med læse-og skrivevanskeligheder.

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

WiFi Vejledning. Smart serien 2016

WiFi Vejledning. Smart serien 2016 WiFi Vejledning Smart serien 2016 Forudsætninger for opkobling: En smartphone (ios el. Android) med app en Smart Airconditioner af Samsung installereret. Husk at opdatere denne hvis installationen er af

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2013

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2013 Kurser for voksne Efterår 2013 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

BORGERENS PLAN. Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP. Projektleder Matilde Rytter Bockhahn

BORGERENS PLAN. Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP. Projektleder Matilde Rytter Bockhahn BORGERENS PLAN Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP Projektleder Matilde Rytter Bockhahn matilde@isitabird.dk Den samlede løsning Den samlede løsning Borgerens plan Et digitalt

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER. Aktiviteter april juni 2012

Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER. Aktiviteter april juni 2012 APRIL JUNI 2012 2. NUMMER Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER I dette nummer 1 Aktiviteter april-juni 2012 1 Alkjærskolen i Ringkøbing

Læs mere

Vurdering My Video Coach

Vurdering My Video Coach KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering My Video Coach Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet træningsapplikationen.

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL PC

IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-VEJLEDNINGER TIL PC Indhold Din konto Dit brugernavn og adgangskode Trådløst internet Sådan logger du på det trådløse netværk Mail Sådan læser du din mail på web, mobil og Outlook Videresend din mail

Læs mere

En indsats for indskolingselever 0.-3.kl.?

En indsats for indskolingselever 0.-3.kl.? En indsats for indskolingselever 0.-3.kl.? Hvornår sættes der ind? Hvordan sættes der ind? Eksempler på it-støttede indsatser Eksempler på forældresamarbejde Hvorfor tidlig indsats? Michael Rosholm, leder

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Apps til læsning og stavning

Apps til læsning og stavning Aalborg 7/4-15 Apps til læsning og stavning v/ Rasmus Hasselbalch www.produktionsskoleprojekt.dk Nedenstående liste viser et udvalg af fortrinsvist læse- og skriveapps. De er udvalgt til produktionsskoleelever,

Læs mere

Lær nyt i din fagforening - gode tilbud til dig der ønsker at lære mere. Det koster ikke noget - men du får meget!

Lær nyt i din fagforening - gode tilbud til dig der ønsker at lære mere. Det koster ikke noget - men du får meget! Lær nyt i din fagforening - gode tilbud til dig der ønsker at lære mere. Det koster ikke noget - men du får meget! Som medlem af FOA Vendsyssel får du tilbud om deltagelse i forskellige kurser. Det koster

Læs mere

IT-VEJLEDNING TIL MAC

IT-VEJLEDNING TIL MAC IT-VEJLEDNING TIL MC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Klargøring mobil RTGMOBILE

Klargøring mobil RTGMOBILE Klargøring mobil Med Klargøring Mobil sørger vi for, at installere og opsætte din nye smartphone. Vi overfører også din telefonbog og andre data fra din gamle mobiltelefon. Installation og konfigurering

Læs mere

Apple iphone. For at komme i gang med at bruge icloud på din iphone skal du gøre følgende:

Apple iphone. For at komme i gang med at bruge icloud på din iphone skal du gøre følgende: Apple iphone Herunder får du en hurtig guide til, hvordan du kommer i gang med at bruge icloud, Dropbox, Onedrive og Google foto-backup-tjeneste på din iphone. icloud: Med icloud får du 5 gigabyte gratis

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere