Erfaringer med Smartphonecafe Et tilbud for personer med læsevanskeligheder af Anne Bøgh Fangel & Louise Lønborg Rustrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erfaringer med Smartphonecafe Et tilbud for personer med læsevanskeligheder af Anne Bøgh Fangel & Louise Lønborg Rustrup"

Transkript

1 Erfaringer med Smartphonecafe Et tilbud for personer med læsevanskeligheder af Anne Bøgh Fangel & Louise Lønborg Rustrup

2 02

3 En borger kommer igen. Han har hørt om cafeen fra en ven. Sidst fik han hjælp til skriveredskaber på sin mobil og fik aktiveret den indbyggede stemme i iphone. Han har været meget glad; nu kan han få læst op. Han har også prøvet Dragon Dictation og er meget begejstret. Sidste gang var der kø i cafeen, så han gik hjem for at se videoerne. Han kommer for at få hjælp til at installere den fulde version af Swiftkey. Han har haft problemer med at købe apps, da han ikke kunne finde ud af, hvilke tal han skulle indtaste. Læsekonsulenten viser ham det på dankortet og installerer også en stemme, så han kan få læst tekster op. For han vil gerne kunne få læst de SMS er op, han skriver, så han kan tjekke om teksten er korrekt. 03

4 INTRODUKTION Denne lille evaluering er en opsamling på erfaringerne med Smartphone café som en ny vejledningsform i arbejdet med at hjælpe folk med læsevanskeligheder. Smartphone cafeen var en vejledningsaktivitet, som kørte på forsøgsbasis i en periode på tre måneder på Slagelse Bibliotek i sommeren Smartphone cafeen var tilrettelagt som et åbent tilbud målrettet folk med læsevanskeligheder særligt den gruppe af borgere, som var tilknyttet arbejdsmarkedet og ikke allerede modtog vejledning og støtte fra eks. Center for Specialundervisning i Slagelse. Ideen var at folk skulle kunne komme ind fra gaden og få hjælp til at komme i gang med at bruge mobiltelefonen som støtteredskab i hverdagen. Formålet med evalueringen har været at vurdere potentialet for Smartphone cafeer som ny vejledningsform for folk med læsevanskeligheder. Det centrale spørgsmål har været, om det er et initiativ kommunerne bør videreudvikle til et permanent tilbud for borgere. 04

5 BAGGRUNDEN HVORDAN HAR VI GREBET EVALUERINGEN AN? Når Smartphone cafeen overhovedet kom på tegnebrættet i Slagelse, var det i et forsøg på at forankre og nyttiggøre den viden og de erfaringer, som er opbygget i projekt Mobillæsning; et samarbejde mellem bl.a. Jobcenter Slagelse, Center for Specialundervisning Slagelse og Slagelse Sprogskole, hvor vi fra Alexandra Instituttet i en periode på to år fulgte 65 personer, der afprøvede mobiltelefoner som redskab til støtte for oplevede læsevanskeligheder. Resultaterne fra projektet var klare. Mobiltelefoner er et stærkt nyt redskab for folk med læsevanskeligheder. Vurderingen var, at personer med læsevanskeligheder kan nå langt på egen hånd i kompensering for oplevede læsevanskeligheder med brug af smartphone og apps. Men evalueringen viste også, at instruktion og løbende vejledning i brugen af mobiltelefonerne er helt afgørende for at udløse det store potentiale, mobiltelefoner har som støtteredskab for folk med læsevanskeligheder. Du kan læse mere om resultaterne og rapporten på Evalueringen er udarbejdet med afsæt i forskellige evalueringsaktiviteter. De tilknyttede læsekonsulenter har løbende og under samtlige cafedage opsamlet data om hver af cafebesøgene gennem en spørgeramme, der bl.a. fokuserer på, hvor deltagerne har hørt om cafeen, og hvorfor de er kommet. Alexandra Instituttet har været til stede under Smartphone cafeerne og lavet observationer af deltagerne og læsekonsulenternes instruktioner i anvendelsen af mobiltelefonen. Vi har opsamlet hvilke spørgsmål deltagerne kom med og snakket med enkelte deltagere, hvor vi talte om oplevelsen af tiltaget og diskuterede dets form. Vi har hen mod forsøgsperiodens slutning interviewet de tilknyttede læsekonsulenter for at få indsigt i deres oplevelser og erfaringer fra den anden side af bordet. De har givet os et billede af udfordringer og muligheder, som også danner udgangspunkt for denne evaluering. Denne samlede viden har vi bearbejdet i en analyse, der evaluerer og diskuterer mulighederne i et åbent tilbud for personer med læsevanskeligheder. Evalueringsrapport af projekt Mobillæsning Guide til mobilen, som hjælperedskab på baggrund af projekt Mobillæsing 05

6 NYE TEKNOLOGIER GIVER NYE MULIGHEDER Eksempel på deltagers brug af SMS FØR og EFTER installation af hjælpeapps FØR Herefter et opkald, hvor deltager spørger om hun må tage sin datter med til sessionen. 3. sep. 2012: Hejsa Svendsen må jeg tag datten fra Heidi En times tid senere: Jeg ha datten med EFTER Læseafdelingen på Center for Specialundervisning i Slagelse er specialiseret i at undervise og vejlede unge og voksne borgere, der er diagnosticerede ordblinde. De borgere, som de typisk er i berøring med, er henvist fra det offentlige og deltager i længerevarende forløb med fokus på forbedring af læseog stavekundskaber kombineret med instruktion i anvendelse af forskellige it-støtteredskaber. Men erfaringerne fra Projekt Mobillæsning peger på, at de også kan få en anden rolle i fremtiden. 4. sep. 2012: Hejsa Svendsen det går godt med de nye program til mobilen fra Heidi 21. mar. 2013: Hejsa du skal hjælp mig med min mobil i dag den driller hele vild fra Heidi Teknologisk læse- og skrivestøtte i form af eks. IT-rygsæk har indtil nu været en bekostelig affære, som har været forbeholdt folk med diagnosticerede læsevanskeligheder. Men den teknologiske udvikling har åbnet muligheden for, at en langt større gruppe borgere fremover kan få gavn af teknologiske støtteredskaber og få hjælp til at læse og skrive i hverdagen. Programmerne er billige. Folk har telefonerne mere end 50% af befolkningen har i dag smartphones. Og potentialet er stort. Erfaringerne fra Projekt Mobillæsning viste, at man med ganske få virkemidler kan hjælpe en langt bredere gruppe af befolkningen - de mange, der i dag døjer med læsevanskeligheder, men som ikke får råd og vejledning, enten fordi de ikke er helt dårlige nok, eller fordi de bare aldrig er blevet diagnosticeret. 22. mar. 2013: Hej nu går det bedre med mobil men jeg kommer på mandag fra Heidi 06

7 NYE TEKNOLOGIER KRÆVER OGSÅ NYE VEJLEDNINGSFORMER Selv om mange mennesker med læsevanskeligheder i dag har en smartphone, så er det de færreste, som kender til de mange funktionaliteter og apps, der kan hjælpe dem med at skrive og læse i hverdagen. Og hvis de gør, er der mange, der ikke ville vide, hvordan de kommer i gang. Erfaringerne fra Projekt Mobillæsning viste, at de fleste har behov for hjælp til at komme i gang, men at der ikke nødvendigvis skal så meget hjælp til, når først de indledende skridt er taget. Til gengæld er det afgørende at have mulighed for at få løbende assistance, hvis der opstår tekniske eller brugsmæssige udfordringer, og ikke mindst blive holdt up-to-date med de nye apps og funktionaliteter, der hele tiden bliver udviklet til telefonerne. Det udfordrer de rammer, læsekonsulenterne normalt arbejder inden for, og stiller helt nye krav til, hvordan de skal tilrettelægge vejledningen. For hvordan skaber man en mere løskoblet kontakt til borgerne? Hvordan etableres kontakten, når de ikke er visiteret til et konkret forløb? Hvordan tilrettelægger man vejledningen, når man ikke kender kursisterne? Og så er der selvfølgelig hele udfordringen med at finansiere vejledningen af en borgergruppe, der falder uden for de normale kriterier for støtte. Løsningen på det blev udviklingen af Smartphone cafeen, hvor læsekonsulenterne ved Center for Specialundervisning har haft fokus på at afprøve en vejledningsform, der: Er åben og ikke kræver formel visitering samtidig med, at personer, som har særlige behov kan identificeres og dirigeres videre. Tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og problemstillinger Behov for: Hjælp til at forstå hvordan mobiltelefonen fungerer Hjælp til at vælge programmer Hjælp til at installere programmer Hjælp til at finde ud af hvordan programmerne fungerer Inspiration til hvordan man kan bruge programmerne i hverdagen 07

8 08

9 HVAD BESTOD INITIATIVET AF? Smartphone cafeen var en åben cafe, hvor folk kunne komme ind fra gaden og få en indledende introduktion til de vigtigste apps, få hjælp til at få programmerne installeret og få hjælp til at håndtere tekniske problemer i form af opdateringer og opsætning af telefonen. Rammen var at folk selv medbragte deres telefoner og selv betalte for de programmer, de måtte vælge at installere. HVEM STOD FOR DET? Tre læsekonsulenter fra CSU Slagelses læseafdeling stod parat til at tage imod og hjælpe med læsning/skrivning ved hjælp af smartphones. Alle tre læsekonsulenter havde været med i projekt Mobillæsning og dagligt hjulpet projektets deltagere med spørgsmål og løbende gjort sig erfaringer med smartphone-feltet. HVOR FOREGIK DET? Smartphone cafeen blev afholdt i et afsides hjørne af Slagelse Bibliotek. Området var indrettet med et stort cafebord med høje stole, et sofahjørne og små borde til fordybelse. Smartphone cafeen var åben hver onsdag eftermiddag fra klokken henover sommeren HVORDAN BLEV INITIATIVET MARKEDSFØRT? Læsekonsulenterne på CSU Slagelse var allerede inden lanceringen af Smartphone cafeen meget bevidste om, at der lå en stor opgave i at gøre opmærksom på initiativet. Netop fordi man ønskede at nå bredt ud til folk, der ikke allerede var i kontakt med CSU, var det vigtigt at tænke i andre markedsføringskanaler. Derfor lavede man inden opstarten en lille reklamespot, som over en periode kørte i den lokale biograf og satte en notits i lokalavisen for også ad den vej at gøre opmærksom på initiativet. CSUs læsekonsulenter sendte også flyer til f.eks. studievejledningerne på de tekniske skoler, AOF og Jobcenter Slagelse og deltog i et indslag i lokal tv, hvor man fortalte om initiativet. 09

10 MOBILCAFEEN VAR EN SUCCES - PÅ EN UVENTET FRONT Smartphone cafeen havde besøg af et gennemsnit på 5-10 personer hver onsdag i perioden. Det lyder ikke af meget, men det var faktisk nok til at udfordre rammen for cafeen. Læsekonsulenterne oplevede typisk, at der var run på fra kl , hvor flere personer ønskede hjælp af de tre læsekonsulenter på samme tid. Folk måtte derfor ofte vente for at få hjælp. For læsekonsulenterne fandt ret hurtigt ud af, at vejledningen i stor udstrækning endte med at foregå på tomandshånd. Borgerne kom med meget forskellige udfordringer og havde ofte behov for én-til-én instruktion. I de situationer, hvor der var mange deltagere, blev videoinstruktionerne flere gange brugt som supplement til den personlige vejledning. Ellers måtte borgerne tålmodigt vente til det blev deres tur. Hvis man udelukkende ser på, hvad borgerne fik ud af at deltage i Smartphone cafeen, er der ingen tvivl om, at Smartphone cafeen var en succes. Generelt var borgerne meget glade, og mange kom igen og igen. Men hvis man ser på, hvem der kom, var det en meget begrænset succes i hvert fald snævert set fra læsekonsulenternes perspektiv. For de læsesvage borgere dukkede slet ikke op i det omfang, man havde håbet. Til gengæld var Smartphone cafeen et stort hit på en hel anden front nemlig hos pensionisterne. Alle der syntes det var et fantastisk tilbud, som de fik stort udbytte af. Når Smartphone cafeen var så stor en succes hos deltagerne, kan det tilskrives læsekonsulenternes unikke kombination af teknisk indsigt og pædagogisk kompetence. De formåede med stor tålmodighed og pædagogisk tæft at give deltagerne en forståelse af og en evne til at bruge deres telefon bredere i hverdagen. Generelt kan cafedeltagerne karakteriseres ved tre grupper: 10

11 DELTAGERTYPER #1: LÆSEUDFORDREDE hvad er der af muligheder #2: PENSIONISTERNE teknologien er en udfordring #3: FORÆLDRENE kan teknologien hjælpe mine børn 11

12 DELTAGERTYPE 1: LÆSEUDFORDREDE HVAD ER DER AF MULIGHEDER Den gruppe, Smartphone cafeen primært var tiltænkt, var repræsenteret ved et par besøgende hver uge. De kom for at få hjælp til at komme i gang med at bruge mobiltelefonen som støtteredskab i hverdagen. Kendetegnende for gruppen var, at de er blevet anbefalet eller har hørt om mobilens muligheder og Smartphone cafeen gennem lærere på CSU eller folk med tilknytning til stedet. Nogle havde lige købt en mobil til formålet og skulle i gang med en helt ny verden - andre havde allerede installeret apps, som de havde spørgsmål til. For flere handlede det ikke kun om at få hjælp og anbefalinger til læse-/staveprogrammer men i lige så høj grad om at komme i gang med en helt ny type telefon. Hvad er mobilens funktioner? Hvordan oprettes en konto til itunes? Hvordan opbygges kontaktbogen? Hvad er en app, og hvordan køber man en app? HVAD SPURGTE DE OM HJÆLPE TIL? Anbefalinger til indkøb af ny mobiltelefon Apps til læse- og skriveudfordringer Installation af forskellige apps Installation og køb af stemmer Komme i gang med at skrive/ indtale SMS er Oplæsning af SMS er Få hjemmesider læst op med telefon Oprette mail-konto Valg af cover til iphone Ændring til at søge i Google i stedet for Safari på telefon Skrive noter i kalender Påmindelser i kalender Anvendelse af flymode Ændring af lyd, højde og toner Opsætning af ny telefon, oprettelse af konto 12

13 Kirsten vil rigtig gerne have staveforslagsprogrammet. Læsekonsulenten viser det på sin telefon. Der er et program, der hedder AppWriter. Det koster 55 kr. Det er lige meget, hvad det koster, siger hun. Han instruerer i, hvordan man gør. Så trykker du her. Hvis du nu vil skrive Hej skat, jeg afleverer børnene i dag. Så vil mange måske skrive forkert. Det her program tager højde for de ord, som man ofte skriver forkert, forklarer han. Jamen, det er jo fuldstændig ligesom at sidde foran en computer, siger hun. Hold da op. Så behøver man jo ikke sin computer mere. Ole vil gerne have Prizmo installeret. Ole taster adgangskode, men han kan ikke helt huske den. Han ringer til én, uden held. Hans kone ved det, så hun kan taste den derhjemme og vise, hvor han skal trykke i App Store. Ole får vist, hvordan programmet virker. Det var sgu da smart. Det er faktisk bare at tage et billede. Ole prøver Prizmo, tager et billede. Super, så kan jeg bare det. Er der andre smarte programmer? Bagefter fortæller han: Jeg har lige købt telefonen, fordi jeg hørte om det her. Jeg kommer igen, for jeg har også nogle andre ting, jeg gerne vil spørge om. Og her kan man blive ved med at få viden om det nyeste, det kan man ikke andre steder med telefoner. Kun for computere og sådan en koster spidsen af en jetjager. Ole var der også til sidste cafe og er super glad for det. Han har SMS et og fået SMS er læst op siden. Han har også brugt telefonen til nettet, men er nu tilbage, fordi han ikke har kunnet få det til at fungere med mobillæseren. Troels har hørt om cafeen på CSU. Han har købt ny Galaxy 4 og vil gerne i gang med den, så den kan hjælpe ham med at læse. Han har taget fri for at komme, har først fri kl Jeg fortalte chefen om cafeen, og chefen gav mig fri kl. 14. Troels kan ikke huske sit password. De ringer hjem til moderen men hun kender ikke koden. Så ringer de til læreren. De kan ikke flytte programmerne uden koden. Troels vil gerne læse på internet og bøger. 13

14 DELTAGERTYPE 2: PENSIONISTERNE TEKNOLOGIEN ER EN UDFORDRING Denne gruppe var størst repræsenteret på Smartphone cafeen og kendetegnet ved gengangere, der gerne fulgtes med en bekendt. De var uden for arbejdsmarkedet og gik i forvejen på biblioteket eller havde læst om cafeen i avisen Sjællandske. De oplevede typisk ikke udfordringer med at læse eller stave. De mødte i høj grad op på cafeen for at lære mere om deres smartphones. Når de spurgte om hjælp, spurgte de ind til den generelle brug af smartphonen, dens mange funktioner og til specifikationer eller termer. De kom med spørgsmålslister hjemmefra og tog noter under rådgivningen. En deltager fortalte, at hun oplevede en stor tålmodighed i rådgivningen, som hun ikke oplever andre steder eller ved hendes egne børn. Er lige ankommet til smartphone cafeen. Der er allerede 4 der venter. De er alle sammen ældre. Vi smalltalker lidt. Det er tydeligt, at de alle har været der før. En har købt en pen og spørger, om det er den rigtige. To af dem har iphone og to har Samsung. Men de er kommet i par, så de fordelte sig med en Samsung-bruger og en iphone-bruger i hver gruppe. Den ene læsekonsulent starter med at fortælle lidt grundlæggende om telefonerne - hvad der adskiller en Android telefon og en iphone. Han giver sig god tid og svarer tålmodigt på deres spørgsmål. En dame vil gerne lære at købe billetter til DSB, og hun vil også gerne lære at bruge GPS. Læsekonsulenten starter stille og roligt fra en ende af og gennemgår, hvordan man installerer programmet. Damen sidder og tager noter. I den anden gruppe sidder to søstre. Den ene har forberedt en hel liste over ting, hun gerne vil lære. Det første på listen er at sende MMS. Hun sidder med telefonen selv. Læsekonsulenten beder om at låne telefonen for at se, hvad det er for en. To sekunder efter er hun klar til at forklare. Damen noterer. Trykkede du så på billedet? Ved siden af siger damen, at hendes søn bliver utålmodig. Han kan ikke forstå, at jeg ikke forstår. Men det har jeg jo fortalt dig mor, siger han og mister ofte tålmodigheden. Så hun synes, det er fantastisk, at hun kan komme her og få hjælp. Det er jo vigtigt at lære det. Og folk her er tålmodige og er gode til at forklare, fortæller hun. Hun skriver alt minutiøst ned. Hvordan man tager billeder. Hvordan man sender osv. Vi taler om de videoguides læsekonsulenterne har lavet. Det synes hun lyder rigtig godt, for hun synes, internettet er overvældende. De laver ingen vejledninger eller hun kan i hvert fald ikke finde dem. Så hvis hun vidste, at der var et sted, hvor hun kunne finde vejledninger, der stille og roligt fortalte hende, hvordan man gjorde, så ville det være meget værdifuldt. 14

15 HVAD SPURGTE DE OM HJÆLPE TIL? Dropbox Tænd og sluk af telefon Finde frem til knappen til telefonbeskeder Se, hvor meget man har plads til Farvernes betydning af SMS erne GB og muligt antal af apps In- og afinstallation af apps Ligge noget på DBA Overforbrug af GB ved gængs forbrug af telefonen Sikkerhed i s og hacker-risiko Blinkets betydning Valg af penne til iphone Forskellen mellem Android og iphone Købe billetter til DSB Bruge GPS DELTAGERTYPE 3: FORÆLDRENE KAN TEKNOLOGIEN HJÆLPE MINE BØRN Smartphone cafeen fik også besøg af et par forældre, som kom for at få viden om mulighederne i mobilen som hjælperedskab. Deres børn har problemer med at læse og skrive i skolen, og forældrene ønsker at hjælpe deres børn. For dem handlede det i høj grad om at få vejledning til hvilke programmer, der var relevante mere end det handlede om praktisk hjælp til installation eller instruktion. 15

16 8 VIGTIGE ERFARINGER MARKEDSFØRINGS- INDSATSEN RAMTE IKKE RIGTIGT Til trods for at der var gjort en stor indsats for at gøre opmærksom på initiativet, var det meget få personer med læsevanskeligheder, der mødte op i Smartphone cafeen. Og de der kom havde hørt det fra venner eller var blevet anbefalet at komme af læsekonsulenterne fra CSU. Pensionister derimod havde i stor udstrækning læst om initiativet i avisen eller bemærket det i deres gang på biblioteket. ET STED KAN VÆRE FOR OFFENTLIGT For nogen er det en barriere at vise offentligt, at man har læsevanskeligheder. De har måske ikke før vist eller snakket om deres udfordring med nogen. Vi oplevede flere gange, at folk cirklede rundt i periferien af Smartphone cafeen, før de forsigtigt gik hen og spurgte om hjælp. Vi oplevede også, at det er en udfordring, at de ikke kender læsekonsulenterne i forvejen. En deltager fortalte, at det var svært at finde ud af, hvem man skulle snakke med, og hvordan man skulle komme i kontakt med lærerne. TID ER EN UDFORDRING Smartphone cafeen viste sig at være et forum, der egnede sig rigtig godt for pensionisterne. De havde tiden til at komme der også ugen efter. Men for de der var i arbejde, var der flere der fortalte, at det var svært at nå i en travl hverdag og at de havde taget ekstraordinært fri for at kunne være der. Og biblioteket er ikke et naturligt sted for folk med læsevanskeligheder at komme. Det fremgik af samtaler, vi havde med folk med læsevanskeligheder, som endte med aldrig at dukke op. BEHOVENE VAR MEGET INDIVIDUELLE Deltagere kom med alle slags smartphones, med alle slags spørgsmål og med vidt forskellige forudsætninger for at få udbytte af en instruktion. 16

17 BEHOV FOR GENEREL INSTRUKTION I BRUG AF SMARTPHONE Rigtig mange af de spørgsmål, deltagerne kom med, handlede om, hvordan de kommer i gang med at bruge deres smartphone, hvordan de justerer på opsætningen og hvordan de installerer programmer. Og det var uanset om folk havde læsevanskeligheder. EN ÅBEN VEJLEDNING UDFORDRER Netop fordi behovene var meget individuelle og spørgsmålene meget handlede om hjælp til installationer, kom det meste vejledning til at foregå på tomandshånd. VEJLEDNINGSOPGAVEN VAR MEGET UDFORDRENDE Smartphone cafeen stillede store krav til læsekonsulenterne. At kunne rådgive i hvad som helst til hvilken som helst telefon kræver stor teknisk indsigt i markedet af telefoner og apps. Det kræver desuden stort overblik at kunne balancere den enkeltes evner og behov i vejledningen af hvilke løsninger og opsætninger, der vil passe bedst i den konkrete situation. Samtidig kræver det stor pædagogisk indsigt at formå at instruere og rådgive, så deltagerne formår at bruge det i praksis, når de kommer hjem. Her er det en stor fordel at have en baggrund som læsekonsulent. DET VAR IKKE ET PROBLEM FOR BORGERNE AT BETALE FOR APPS For de borgere der kom i Smartphone cafeen var det ikke noget problem, at de selv skulle betale for programmerne. Men langt de fleste der kom var også ressourcestærke. Det kan være en anden udfordring, hvis man ønsker at hjælpe folk, der eks. er på kontanthjælp. 17

18 ANBEFALINGER Helt overordnet kan vi konkludere, at det ikke giver mening at arbejde videre med Smartphone cafeer som vejledningsform i det nuværende format på Slagelse Bibliotek. I hvert fald ikke for målgruppen af folk med læsevanskeligheder. Her er det vigtigt at afprøve andre modeller, der i højere grad kan tiltrække målgruppen. Til gengæld viste Smartphone cafeen, at der er et hul i kommunens nuværende tilbud til borgere. Det er en klar anbefaling fra vores side, at man forsøger at gøre tilbuddet permanent på linje med kommunens tilbud til hjælp med at bruge eks. NEM-ID. Vores erfaring fra Projekt Mobillæsning er, at det er helt afgørende, at borgerne bliver støttet i den generelle anvendelse af smartphones, hvis de skal kunne bruge mere specifikke værktøjer som eks. NEM-ID eller SKAT. Nedenfor har vi samlet en række anbefalinger, som vi mener er vigtige at have med i overvejelserne, hvis man ønsker at arbejde med Smartphone cafeer som vejledningsform for folk med læsevanskeligheder. SÆT AMBASSADØRER I FOKUS Vores oplevelse fra Smartphone cafeen såvel som Projekt Mobillæsning er, at mange personer med læsevanskeligheder ofte har behov for et puf fra en lærer, ven eller kollega for at komme i gang og af sted. Så hvis man skal have fat i den bredere kreds, er det helt afgørende at opbygge et netværk af ambassadører, der kan være med til at anbefale cafeerne. FANG FOLK DER, HVOR DE ER En måde at få flere folk til at komme til Smartphone cafeen kunne være at gøre cafeen mobil. Samarbejd med skole, virksomheder, jobcenter og fagforeninger om arrangementer, hvor deres elever, medarbejdere m.m. kan blive introduceret til mulighederne og få støtte til at komme i gang. GIV MULIHGED FOR RÅDGIVNING PÅ TOMANDSHÅND Noget af det vi vurderer deltagerne fik allermest ud af var én-til-én rådgivningen. Så vi vil anbefale, at man bygger vejledningen op om dette, evt. suppleret med digitale visuelle vejledninger. HAV FOKUS PÅ VELKOMST Hvis tilbuddet er åbent, er det vigtigt at arbejde med, hvordan borgerne bliver budt velkommen og hvordan man tydeliggør hvem der er vejledere. Har kan man fint lade sig inspirere af erfaringer fra andre service tilbud. Et simpelt - Velkommen. Vi har desværre lidt travlt nu. Vil du have en kop kaffe. - kan være afgørende for at deltagerne får mod på at prøve. 18

19 GIV MULIHGED FOR AT PRE-BOOKE EN TID Hvis tilbuddet er åbent, så giv folk mulighed for at pre-booke en tid. Så møder folk ikke forgæves op og går derfra med uforrettet sag. Afsæt minutter til hver konsultation. HAV FOKUS PÅ VEJLEDERKOMPETENCER Denne type vejledning er en krævende disciplin. Vores vurdering er at det er helt afgørende, at vejlederne har den rette kombination af teknologisk viden, koblet med solide undervisningskompetencer. Det er vigtigt at vejlederne på den ene side har en indgående og opdateret viden om de programmer og telefoner der er på markedet. Samtidig er det helt afgørende at vejlederne har stor tålmodighed og er vant til at tale med mennesker, der ikke er teknologivante. Det er krævende at vurdere, hvad den enkelte har brug for og justere vejledningen i forhold til den enkeltes erfaringsniveau. UNDERSTØT VEJLEDNINGEN MED VIDEOINSTRUKTIONER Det er vores vurdering, at al rådgivning ikke behøver at være personlig, og at mange deltagere kan få god vejledning med små, detaljerede videosekvenser. Vi oplevede, at videoinstruktionerne var et værdifuldt supplement til den personlige vejledning på stedet, men at det også gav deltagerne mulighed for at prøve selv derhjemme uden rådgiver. Videovejledninger, der detaljeret viser f.eks. hvordan man skal indstille en iphone for at få læst SMS og mails højt eller bruge Dragon Dictation app for at skrive en tekst med tale til tekstkonvertering, er en rigtig god måde at hjælpe deltagere videre på. 19

20 20

21 Internettet er overvældende. De laver ingen vejledninger. Hvis jeg vidste til et sted, hvor jeg kunne finde vejledninger, der stille og roligt fortalte mig, hvordan man gjorde - så ville det være meget værdifuldt. Henrik, 41 år, læseudfordret og cafedeltager 21

22 OVERSIGT OVER PROGRAMMER / TELEFONER Evalueringen indeholder ikke en vurdering af de enkelte telefoner og programmers anvendelighed for folk med læsevanskeligheder. Anvendelsen og udviklingen af smartphones og apps går så stærkt, at en sådan vurdering vil være uinteressant om ikke ubrugelig i løbet af kort tid. Der vil vi hellere henvise til specialisterne ved Center for Specialundervisning i Slagelse, som hele tiden opdaterer sig på viden om de forskellige telefoner og programmers anvendelighed. IPHONE SAMSUNG/ HTC ANDROID NOKIA KNAPTELEFON Oplæsning af trykt tekst Prizmo Scanread Mobile Mobil 112 Lite Beyo K Reader Oplæsning på mobilen Oplæsning af tekst sms er Handcent Tal sms og send som lydfil HeyTell HeyTell Staveforslag Appwriter Pocket Swiftkey 4 Tal en tekst eller sms Dragon dictation Dictus Tal en internet søgning Dragon Search Oversættelse Itranslate Google Translate 22

23 SEPTEMBER 2013 ALEXANDRA INSTITUTTET A/S FORFATTET AF: ANNE BØGH FANGEL LOUISE LØNBORG RUSTRUP LAYOUT: LOUISE LØNBORG RUSTRUP ISBN:

24 UDARBEJDET AF: STØTTET AF:

Få hjælp til at læse og skrive med din mobil

Få hjælp til at læse og skrive med din mobil Få hjælp til at læse og skrive med din mobil Dette lille hæfte er til dig, der har svært ved at læse og skrive. www.mobillaesning.dk Det giver inspiration til, hvordan mobiltelefonen kan hjælpe dig med

Læs mere

Hvordan kan smartphones og tablets støtte læsesvage?

Hvordan kan smartphones og tablets støtte læsesvage? 22. november 201 Hvordan kan smartphones og tablets støtte læsesvage? oplæsning skærmlæser ordforslag skanning af tekst Talegenkendelse kun apple platforme (dyr) Bedst indbygget tilgængelighed Mere

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien Indhold Teknologien... 1 Vurdering af talegenkendelse på forskellige platforme... 2 Talegenkendelse som potentiale for skriftlig deltagelse... 3 Målgruppen... 4 Talegenkendelse Teknologien Talegenkendelse

Læs mere

Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen

Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen Hjælpemiddelinstituttet blev 1. marts 2012 fusioneret med ViHS Ordblinde / Dysleksiforeningen Årsmøde 2012-70

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Apps til læsning og stavning

Apps til læsning og stavning Aalborg 7/4-15 Apps til læsning og stavning v/ Rasmus Hasselbalch www.produktionsskoleprojekt.dk Nedenstående liste viser et udvalg af fortrinsvist læse- og skriveapps. De er udvalgt til produktionsskoleelever,

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store og

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

UMV Sjørringvold Efterskole

UMV Sjørringvold Efterskole UMV Sjørringvold Efterskole Hvilken klasse går du i? Klasse 1 9 19% Klasse 2 13 28% Klasse 3 7 15% Klasse 4 16 34% Other 2 4% Køn dreng 35 74% pige 10 21% Hvilken årgang er du? 8. klasse 5 11% 9. klasse

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08 Kurser efterår 2014 4102/08 Kom i gang med din ipad eller iphone - for begyndere Galten Bibliotek tirsdag d. 23.9. kl. 10.00-12.00 Hørning Bibliotek mandag d. 27.10. kl. 10.00-12.00 Ry Bibliotek onsdag

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Du synes nok, det er længe siden, at dit barn skulle lære at læse og skrive. Dit barn er sandsynligvis meget glad for

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER - evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER INDHOLD HVAD ER PROJEKT MOBILLÆSNING? 04 HVEM HAR DELTAGET? 04 PROJEKTETS AKTIVITETER 05 PROJEKTETS ORGANISERING 05 HVAD ER EVALUERINGEN?

Læs mere

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet KRISTIAN LANGBORG-HANSEN Godt i gang med Android tablet INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto...

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Besvær med at læse og skrive?

Besvær med at læse og skrive? såd an KO MM ER DU VID ER E Besvær med at læse og skrive? Få hjælp eller hjælp andre videre Gør som Louise, Tommy, Anne Lise og Frederik MED IT & UNDERVISNING VIT_Kampagne_Generel_K2.indd 1 04/10/13 17.36

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Åbningsskærm

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 ical export - hvad og hvorfor Med ical exporten kan du koble din kalender op mod kalenderprogrammer der understøtter ical-formatet, og dermed have alle dine kalendere samlet. F.eks. kan det benyttes i

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet INDHOLDSFORTEGNELSE ipad - Apples geniale tablet... Forord KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad Aktivér din ipad... 8 Opdater til ios 8... 9 Sluk og tænd din ipad... 10 Sæt din ipad på vågeblus...

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 7: Spørgeguide til brug for interview Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

Kom godt i gang Få hjælp 24/7 Styr på forbruget Regning + flytning Kom godt fra start Hurtigt overblik Side 2+3 Side 4 Side 5 Side 6+7 Bagsiden

Kom godt i gang Få hjælp 24/7 Styr på forbruget Regning + flytning Kom godt fra start Hurtigt overblik Side 2+3 Side 4 Side 5 Side 6+7 Bagsiden Kom godt i gang Kom godt fra start Side 2+3 Få hjælp 24/7 Side 4 Regning + flytning Side 5 Styr på forbruget Side 6+7 Hurtigt overblik Bagsiden Velkommen Indstilling af mobil Tak fordi du valgte os :-)

Læs mere

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD

SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD 1 SAMSUNG GALAXY TAB VEJLEDNING INDHOLD SYNKRONISERING MED KIES...2 FØRSTEGANGSOPSÆTNING...3 IKONER OG NAVIGATION...4 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...5 OPSÆTNING AF E-MAIL OG KALENDER...7 E-MAIL FUNKTIONER...9

Læs mere

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2014 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne er

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store

Læs mere

Apple iphone. For at komme i gang med at bruge icloud på din iphone skal du gøre følgende:

Apple iphone. For at komme i gang med at bruge icloud på din iphone skal du gøre følgende: Apple iphone Herunder får du en hurtig guide til, hvordan du kommer i gang med at bruge icloud, Dropbox, Onedrive og Google foto-backup-tjeneste på din iphone. icloud: Med icloud får du 5 gigabyte gratis

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

Du kan også bruge Dropbox sammen med din Iphone, Android telefon eller anden smartphone.

Du kan også bruge Dropbox sammen med din Iphone, Android telefon eller anden smartphone. Dropbox Introduktion til Dropbox Dropbox er en online tjeneste, hvor man ganske gratis kan få noget lagerplads til sine dokumenter, billeder og meget mere. Der er mange muligheder med Dropbox, som bliver

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2013 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag

Læs mere

IT-VEJLEDNING TIL MAC

IT-VEJLEDNING TIL MAC IT-VEJLEDNING TIL MC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 6: Spørgeguide inklusiv forskningsspørgsmål Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

Vurdering My Video Coach

Vurdering My Video Coach KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering My Video Coach Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet træningsapplikationen.

Læs mere

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 1 SKOLER OG UDDANNELSE Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud om

Læs mere

Mobile Security. Kom i gang lynhurtigt. Dansk

Mobile Security. Kom i gang lynhurtigt. Dansk Mobile Security Kom i gang lynhurtigt Dansk 1 Installation Installation af BullGuard Mobile Security 1. Gå ind på www.bullguard.com/mobi fra din telefon. 2. Indtast licensnøglen. Den står på bagsiden af

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Teknologiske muligheder i undervisningen Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Farsø Efterskole - Farsø Efterskole er for unge med læse-og skrivevanskeligheder.

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Inspirationsdag på Farsø Efterskole oktober 2013

Inspirationsdag på Farsø Efterskole oktober 2013 Inspirationsdag på Farsø Efterskole oktober 2013 Hvad ansporede mig til at skrive en faglig artikel om selvprogrammerende læring og implementering af ny læse/skriveteknologi? Det virker på mig som om,

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

2011-12 TJEKTASKEN.NU

2011-12 TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2011-12 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om?

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? Projekt Sms-fix - din motivation til læsning 328 unge i 9. klasse og 1.g i Aalborg deltager De modtager 3 forskellige sms-noveller

Læs mere

Første indstilling af ipad

Første indstilling af ipad Første indstilling af ipad Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 1 Ny elev-ipad Rudersdal Den udleverede ipad er et

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Min Kirke. - En kort introduktion. HappyHill v. Stefan Lykkehøj Lund ::: info@happyhill.dk ::: 23707131

Min Kirke. - En kort introduktion. HappyHill v. Stefan Lykkehøj Lund ::: info@happyhill.dk ::: 23707131 Min Kirke - En kort introduktion Introduktion Dette dokument beskriver kort en app som firmaet HappyHill har udviklet kaldet Min Kirke. Dette dokument skal fungere som en slags appetitvækker. App en findes

Læs mere

Lær IT. Efterår 2015

Lær IT. Efterår 2015 Lær IT Efterår 2015 IS G RAT ER endig K U RStilmelding nødv r -dog e Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle, både for nybegyndere og dem der trænger til at

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Sådan indstiller du din ipad første gang

Sådan indstiller du din ipad første gang Sådan indstiller du din ipad første gang Betjeningsvejledning - ver. 1.2, Side 1 Rudersdal Ny lærer-ipad Du får udleveret en ipad som lån fra kommunen. Denne vejledning gennemgår i en række skærmbilleder,

Læs mere

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed...

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed... Forslag til Apps til elever på mellemtrinnet, der har brug for kompenserende hjælpemidler. Nogle af informationerne er hentet fra Digitaliseringsstyrelsens materiale. Kompenserende apps til mennesker med

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN Margit Gade Dansk med it Vis mig hvordan! TRIN Dansk med it - Vis mig hvordan! Margit Gade 2012 Akademisk Forlag, København et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk,

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Smartphone version Mac OS X 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Smartphone version Mac OS X 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Smartphone version Mac OS X 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Hovedskærm

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1calendar ApS Kompagnistræde 20B, 1 th, 1208 KBH K, Denmark

Indholdsfortegnelse. 1calendar ApS Kompagnistræde 20B, 1 th, 1208 KBH K, Denmark Gymnasie håndbogen Indholdsfortegnelse Velkommen til 1calendar 2 Hvad er 1calendar? 3 Gymnasie kalender 3 Mobile applikationer 3 Online to-do 4 Lectio i din Outlook 4 Hvordan kommer vi i gang? 4 Hvad med

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

FotoDok. Brugervenlig it-løsning til nem og hurtig fotodokumentation, tilsynsnotater og kvalitetssikring

FotoDok. Brugervenlig it-løsning til nem og hurtig fotodokumentation, tilsynsnotater og kvalitetssikring FotoDok Brugervenlig it-løsning til nem og hurtig fotodokumentation, tilsynsnotater og kvalitetssikring Kursets indhold Opstart Velkomst ved Erik Ploug Sørensen Kort overordnet præsentation af FotoDok

Læs mere

ipad hos EUC Syd - alt hvad du skal vide for at sætte din ipad op

ipad hos EUC Syd - alt hvad du skal vide for at sætte din ipad op ipad hos EUC Syd - alt hvad du skal vide for at sætte din ipad op ipad hos EUC Syd alt hvad du skal vide for at sætte din ipad op Denne vejledning hjælper dig med at sætte din ipad op til brug mod IT-Center

Læs mere

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com Rapport Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen Skole login: knmape68 E-mail: mypedersen@gmail.com URL til brugerundersøgelsen: http://web328.webkn.dk/hjemmeside/image/laering/sem2brugerundersogelse/brugerundersogelse/

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Indhold. ipad introduktion 2 SORØ PRIVATSKOLE. Kære forældre

Indhold. ipad introduktion 2 SORØ PRIVATSKOLE. Kære forældre ipad introduktion ipad introduktion 2 Kære forældre Nu er vi ved at være klar til at udlevere ipads til eleverne i indskolingen. Det er vores ambition, at ipads i løbet af ganske kort tid vil være et vigtigt

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

mobile112 Ltd 2013 Index

mobile112 Ltd 2013 Index Index Start 2 Installation 5 Android 4 11 Version 3.037 14 DropBoks 16 Blokerende ord 18 Filemanager 21 Filemanager fortsat 22 Sara 26 Sara forsat 28 Svox indstillinger 30 Userdictionaryupdater 33 Scandinavian

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

MEE is all about YOU

MEE is all about YOU MEE is all about YOU Om MEE TM Sådan fungerer systemet MEE TM er et betalingssystem, der gør det muligt at betale med mobiltelefonen (smartphones) på en enkel, hurtig, fleksibel, sikker og billig måde

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

Hvad mener du om din nye smartphone? - resultater fra spørgeskemaundersøgelse 1

Hvad mener du om din nye smartphone? - resultater fra spørgeskemaundersøgelse 1 Hvad mener du om din nye smartphone? - resultater fra spørgeskemaundersøgelse 1 To til fire uger efter at deltagende landmænd havde fået udleveret en smartphone 15 fik en android og 5 en Windows mobil

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra

kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra ForældreIntra - kom tættere på skolen ForældreIntra er en del af SkoleIntra - skolens lukkede intranet Med ForældreIntra kan du: følge med i hvad der sker

Læs mere

IKT i arbejdsmarkedsuddannelserne

IKT i arbejdsmarkedsuddannelserne IKT i arbejdsmarkedsuddannelserne - Resultater af en analyse Workshop-seminar 19. september 2012 Lizzie Mærsk Nielsen Analysens formål Belyse anvendelsen af IKT i AMU inden for Industriens Fællesudvalg

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb Åbent netværksmøde: Læs dansk på bibliotekerne Odense Centralbibliotek tirsdag den 10. september 2013. Inspiration til indhold i projektet Eksempel på et undervisningsforløb De første erfaringer fra projektet

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 2 Danske bank velkommen til mobilepay business MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

Information til nye kunder

Information til nye kunder Indhold I denne mini- guide finder du svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet, når pleje.net skal implementeres. Guiden er inddelt i seks afsnit, som indeholder: 1. Oprettelse af brugere og brugergrupper

Læs mere