Erfaringer med Smartphonecafe Et tilbud for personer med læsevanskeligheder af Anne Bøgh Fangel & Louise Lønborg Rustrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erfaringer med Smartphonecafe Et tilbud for personer med læsevanskeligheder af Anne Bøgh Fangel & Louise Lønborg Rustrup"

Transkript

1 Erfaringer med Smartphonecafe Et tilbud for personer med læsevanskeligheder af Anne Bøgh Fangel & Louise Lønborg Rustrup

2 02

3 En borger kommer igen. Han har hørt om cafeen fra en ven. Sidst fik han hjælp til skriveredskaber på sin mobil og fik aktiveret den indbyggede stemme i iphone. Han har været meget glad; nu kan han få læst op. Han har også prøvet Dragon Dictation og er meget begejstret. Sidste gang var der kø i cafeen, så han gik hjem for at se videoerne. Han kommer for at få hjælp til at installere den fulde version af Swiftkey. Han har haft problemer med at købe apps, da han ikke kunne finde ud af, hvilke tal han skulle indtaste. Læsekonsulenten viser ham det på dankortet og installerer også en stemme, så han kan få læst tekster op. For han vil gerne kunne få læst de SMS er op, han skriver, så han kan tjekke om teksten er korrekt. 03

4 INTRODUKTION Denne lille evaluering er en opsamling på erfaringerne med Smartphone café som en ny vejledningsform i arbejdet med at hjælpe folk med læsevanskeligheder. Smartphone cafeen var en vejledningsaktivitet, som kørte på forsøgsbasis i en periode på tre måneder på Slagelse Bibliotek i sommeren Smartphone cafeen var tilrettelagt som et åbent tilbud målrettet folk med læsevanskeligheder særligt den gruppe af borgere, som var tilknyttet arbejdsmarkedet og ikke allerede modtog vejledning og støtte fra eks. Center for Specialundervisning i Slagelse. Ideen var at folk skulle kunne komme ind fra gaden og få hjælp til at komme i gang med at bruge mobiltelefonen som støtteredskab i hverdagen. Formålet med evalueringen har været at vurdere potentialet for Smartphone cafeer som ny vejledningsform for folk med læsevanskeligheder. Det centrale spørgsmål har været, om det er et initiativ kommunerne bør videreudvikle til et permanent tilbud for borgere. 04

5 BAGGRUNDEN HVORDAN HAR VI GREBET EVALUERINGEN AN? Når Smartphone cafeen overhovedet kom på tegnebrættet i Slagelse, var det i et forsøg på at forankre og nyttiggøre den viden og de erfaringer, som er opbygget i projekt Mobillæsning; et samarbejde mellem bl.a. Jobcenter Slagelse, Center for Specialundervisning Slagelse og Slagelse Sprogskole, hvor vi fra Alexandra Instituttet i en periode på to år fulgte 65 personer, der afprøvede mobiltelefoner som redskab til støtte for oplevede læsevanskeligheder. Resultaterne fra projektet var klare. Mobiltelefoner er et stærkt nyt redskab for folk med læsevanskeligheder. Vurderingen var, at personer med læsevanskeligheder kan nå langt på egen hånd i kompensering for oplevede læsevanskeligheder med brug af smartphone og apps. Men evalueringen viste også, at instruktion og løbende vejledning i brugen af mobiltelefonerne er helt afgørende for at udløse det store potentiale, mobiltelefoner har som støtteredskab for folk med læsevanskeligheder. Du kan læse mere om resultaterne og rapporten på Evalueringen er udarbejdet med afsæt i forskellige evalueringsaktiviteter. De tilknyttede læsekonsulenter har løbende og under samtlige cafedage opsamlet data om hver af cafebesøgene gennem en spørgeramme, der bl.a. fokuserer på, hvor deltagerne har hørt om cafeen, og hvorfor de er kommet. Alexandra Instituttet har været til stede under Smartphone cafeerne og lavet observationer af deltagerne og læsekonsulenternes instruktioner i anvendelsen af mobiltelefonen. Vi har opsamlet hvilke spørgsmål deltagerne kom med og snakket med enkelte deltagere, hvor vi talte om oplevelsen af tiltaget og diskuterede dets form. Vi har hen mod forsøgsperiodens slutning interviewet de tilknyttede læsekonsulenter for at få indsigt i deres oplevelser og erfaringer fra den anden side af bordet. De har givet os et billede af udfordringer og muligheder, som også danner udgangspunkt for denne evaluering. Denne samlede viden har vi bearbejdet i en analyse, der evaluerer og diskuterer mulighederne i et åbent tilbud for personer med læsevanskeligheder. Evalueringsrapport af projekt Mobillæsning Guide til mobilen, som hjælperedskab på baggrund af projekt Mobillæsing 05

6 NYE TEKNOLOGIER GIVER NYE MULIGHEDER Eksempel på deltagers brug af SMS FØR og EFTER installation af hjælpeapps FØR Herefter et opkald, hvor deltager spørger om hun må tage sin datter med til sessionen. 3. sep. 2012: Hejsa Svendsen må jeg tag datten fra Heidi En times tid senere: Jeg ha datten med EFTER Læseafdelingen på Center for Specialundervisning i Slagelse er specialiseret i at undervise og vejlede unge og voksne borgere, der er diagnosticerede ordblinde. De borgere, som de typisk er i berøring med, er henvist fra det offentlige og deltager i længerevarende forløb med fokus på forbedring af læseog stavekundskaber kombineret med instruktion i anvendelse af forskellige it-støtteredskaber. Men erfaringerne fra Projekt Mobillæsning peger på, at de også kan få en anden rolle i fremtiden. 4. sep. 2012: Hejsa Svendsen det går godt med de nye program til mobilen fra Heidi 21. mar. 2013: Hejsa du skal hjælp mig med min mobil i dag den driller hele vild fra Heidi Teknologisk læse- og skrivestøtte i form af eks. IT-rygsæk har indtil nu været en bekostelig affære, som har været forbeholdt folk med diagnosticerede læsevanskeligheder. Men den teknologiske udvikling har åbnet muligheden for, at en langt større gruppe borgere fremover kan få gavn af teknologiske støtteredskaber og få hjælp til at læse og skrive i hverdagen. Programmerne er billige. Folk har telefonerne mere end 50% af befolkningen har i dag smartphones. Og potentialet er stort. Erfaringerne fra Projekt Mobillæsning viste, at man med ganske få virkemidler kan hjælpe en langt bredere gruppe af befolkningen - de mange, der i dag døjer med læsevanskeligheder, men som ikke får råd og vejledning, enten fordi de ikke er helt dårlige nok, eller fordi de bare aldrig er blevet diagnosticeret. 22. mar. 2013: Hej nu går det bedre med mobil men jeg kommer på mandag fra Heidi 06

7 NYE TEKNOLOGIER KRÆVER OGSÅ NYE VEJLEDNINGSFORMER Selv om mange mennesker med læsevanskeligheder i dag har en smartphone, så er det de færreste, som kender til de mange funktionaliteter og apps, der kan hjælpe dem med at skrive og læse i hverdagen. Og hvis de gør, er der mange, der ikke ville vide, hvordan de kommer i gang. Erfaringerne fra Projekt Mobillæsning viste, at de fleste har behov for hjælp til at komme i gang, men at der ikke nødvendigvis skal så meget hjælp til, når først de indledende skridt er taget. Til gengæld er det afgørende at have mulighed for at få løbende assistance, hvis der opstår tekniske eller brugsmæssige udfordringer, og ikke mindst blive holdt up-to-date med de nye apps og funktionaliteter, der hele tiden bliver udviklet til telefonerne. Det udfordrer de rammer, læsekonsulenterne normalt arbejder inden for, og stiller helt nye krav til, hvordan de skal tilrettelægge vejledningen. For hvordan skaber man en mere løskoblet kontakt til borgerne? Hvordan etableres kontakten, når de ikke er visiteret til et konkret forløb? Hvordan tilrettelægger man vejledningen, når man ikke kender kursisterne? Og så er der selvfølgelig hele udfordringen med at finansiere vejledningen af en borgergruppe, der falder uden for de normale kriterier for støtte. Løsningen på det blev udviklingen af Smartphone cafeen, hvor læsekonsulenterne ved Center for Specialundervisning har haft fokus på at afprøve en vejledningsform, der: Er åben og ikke kræver formel visitering samtidig med, at personer, som har særlige behov kan identificeres og dirigeres videre. Tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og problemstillinger Behov for: Hjælp til at forstå hvordan mobiltelefonen fungerer Hjælp til at vælge programmer Hjælp til at installere programmer Hjælp til at finde ud af hvordan programmerne fungerer Inspiration til hvordan man kan bruge programmerne i hverdagen 07

8 08

9 HVAD BESTOD INITIATIVET AF? Smartphone cafeen var en åben cafe, hvor folk kunne komme ind fra gaden og få en indledende introduktion til de vigtigste apps, få hjælp til at få programmerne installeret og få hjælp til at håndtere tekniske problemer i form af opdateringer og opsætning af telefonen. Rammen var at folk selv medbragte deres telefoner og selv betalte for de programmer, de måtte vælge at installere. HVEM STOD FOR DET? Tre læsekonsulenter fra CSU Slagelses læseafdeling stod parat til at tage imod og hjælpe med læsning/skrivning ved hjælp af smartphones. Alle tre læsekonsulenter havde været med i projekt Mobillæsning og dagligt hjulpet projektets deltagere med spørgsmål og løbende gjort sig erfaringer med smartphone-feltet. HVOR FOREGIK DET? Smartphone cafeen blev afholdt i et afsides hjørne af Slagelse Bibliotek. Området var indrettet med et stort cafebord med høje stole, et sofahjørne og små borde til fordybelse. Smartphone cafeen var åben hver onsdag eftermiddag fra klokken henover sommeren HVORDAN BLEV INITIATIVET MARKEDSFØRT? Læsekonsulenterne på CSU Slagelse var allerede inden lanceringen af Smartphone cafeen meget bevidste om, at der lå en stor opgave i at gøre opmærksom på initiativet. Netop fordi man ønskede at nå bredt ud til folk, der ikke allerede var i kontakt med CSU, var det vigtigt at tænke i andre markedsføringskanaler. Derfor lavede man inden opstarten en lille reklamespot, som over en periode kørte i den lokale biograf og satte en notits i lokalavisen for også ad den vej at gøre opmærksom på initiativet. CSUs læsekonsulenter sendte også flyer til f.eks. studievejledningerne på de tekniske skoler, AOF og Jobcenter Slagelse og deltog i et indslag i lokal tv, hvor man fortalte om initiativet. 09

10 MOBILCAFEEN VAR EN SUCCES - PÅ EN UVENTET FRONT Smartphone cafeen havde besøg af et gennemsnit på 5-10 personer hver onsdag i perioden. Det lyder ikke af meget, men det var faktisk nok til at udfordre rammen for cafeen. Læsekonsulenterne oplevede typisk, at der var run på fra kl , hvor flere personer ønskede hjælp af de tre læsekonsulenter på samme tid. Folk måtte derfor ofte vente for at få hjælp. For læsekonsulenterne fandt ret hurtigt ud af, at vejledningen i stor udstrækning endte med at foregå på tomandshånd. Borgerne kom med meget forskellige udfordringer og havde ofte behov for én-til-én instruktion. I de situationer, hvor der var mange deltagere, blev videoinstruktionerne flere gange brugt som supplement til den personlige vejledning. Ellers måtte borgerne tålmodigt vente til det blev deres tur. Hvis man udelukkende ser på, hvad borgerne fik ud af at deltage i Smartphone cafeen, er der ingen tvivl om, at Smartphone cafeen var en succes. Generelt var borgerne meget glade, og mange kom igen og igen. Men hvis man ser på, hvem der kom, var det en meget begrænset succes i hvert fald snævert set fra læsekonsulenternes perspektiv. For de læsesvage borgere dukkede slet ikke op i det omfang, man havde håbet. Til gengæld var Smartphone cafeen et stort hit på en hel anden front nemlig hos pensionisterne. Alle der syntes det var et fantastisk tilbud, som de fik stort udbytte af. Når Smartphone cafeen var så stor en succes hos deltagerne, kan det tilskrives læsekonsulenternes unikke kombination af teknisk indsigt og pædagogisk kompetence. De formåede med stor tålmodighed og pædagogisk tæft at give deltagerne en forståelse af og en evne til at bruge deres telefon bredere i hverdagen. Generelt kan cafedeltagerne karakteriseres ved tre grupper: 10

11 DELTAGERTYPER #1: LÆSEUDFORDREDE hvad er der af muligheder #2: PENSIONISTERNE teknologien er en udfordring #3: FORÆLDRENE kan teknologien hjælpe mine børn 11

12 DELTAGERTYPE 1: LÆSEUDFORDREDE HVAD ER DER AF MULIGHEDER Den gruppe, Smartphone cafeen primært var tiltænkt, var repræsenteret ved et par besøgende hver uge. De kom for at få hjælp til at komme i gang med at bruge mobiltelefonen som støtteredskab i hverdagen. Kendetegnende for gruppen var, at de er blevet anbefalet eller har hørt om mobilens muligheder og Smartphone cafeen gennem lærere på CSU eller folk med tilknytning til stedet. Nogle havde lige købt en mobil til formålet og skulle i gang med en helt ny verden - andre havde allerede installeret apps, som de havde spørgsmål til. For flere handlede det ikke kun om at få hjælp og anbefalinger til læse-/staveprogrammer men i lige så høj grad om at komme i gang med en helt ny type telefon. Hvad er mobilens funktioner? Hvordan oprettes en konto til itunes? Hvordan opbygges kontaktbogen? Hvad er en app, og hvordan køber man en app? HVAD SPURGTE DE OM HJÆLPE TIL? Anbefalinger til indkøb af ny mobiltelefon Apps til læse- og skriveudfordringer Installation af forskellige apps Installation og køb af stemmer Komme i gang med at skrive/ indtale SMS er Oplæsning af SMS er Få hjemmesider læst op med telefon Oprette mail-konto Valg af cover til iphone Ændring til at søge i Google i stedet for Safari på telefon Skrive noter i kalender Påmindelser i kalender Anvendelse af flymode Ændring af lyd, højde og toner Opsætning af ny telefon, oprettelse af konto 12

13 Kirsten vil rigtig gerne have staveforslagsprogrammet. Læsekonsulenten viser det på sin telefon. Der er et program, der hedder AppWriter. Det koster 55 kr. Det er lige meget, hvad det koster, siger hun. Han instruerer i, hvordan man gør. Så trykker du her. Hvis du nu vil skrive Hej skat, jeg afleverer børnene i dag. Så vil mange måske skrive forkert. Det her program tager højde for de ord, som man ofte skriver forkert, forklarer han. Jamen, det er jo fuldstændig ligesom at sidde foran en computer, siger hun. Hold da op. Så behøver man jo ikke sin computer mere. Ole vil gerne have Prizmo installeret. Ole taster adgangskode, men han kan ikke helt huske den. Han ringer til én, uden held. Hans kone ved det, så hun kan taste den derhjemme og vise, hvor han skal trykke i App Store. Ole får vist, hvordan programmet virker. Det var sgu da smart. Det er faktisk bare at tage et billede. Ole prøver Prizmo, tager et billede. Super, så kan jeg bare det. Er der andre smarte programmer? Bagefter fortæller han: Jeg har lige købt telefonen, fordi jeg hørte om det her. Jeg kommer igen, for jeg har også nogle andre ting, jeg gerne vil spørge om. Og her kan man blive ved med at få viden om det nyeste, det kan man ikke andre steder med telefoner. Kun for computere og sådan en koster spidsen af en jetjager. Ole var der også til sidste cafe og er super glad for det. Han har SMS et og fået SMS er læst op siden. Han har også brugt telefonen til nettet, men er nu tilbage, fordi han ikke har kunnet få det til at fungere med mobillæseren. Troels har hørt om cafeen på CSU. Han har købt ny Galaxy 4 og vil gerne i gang med den, så den kan hjælpe ham med at læse. Han har taget fri for at komme, har først fri kl Jeg fortalte chefen om cafeen, og chefen gav mig fri kl. 14. Troels kan ikke huske sit password. De ringer hjem til moderen men hun kender ikke koden. Så ringer de til læreren. De kan ikke flytte programmerne uden koden. Troels vil gerne læse på internet og bøger. 13

14 DELTAGERTYPE 2: PENSIONISTERNE TEKNOLOGIEN ER EN UDFORDRING Denne gruppe var størst repræsenteret på Smartphone cafeen og kendetegnet ved gengangere, der gerne fulgtes med en bekendt. De var uden for arbejdsmarkedet og gik i forvejen på biblioteket eller havde læst om cafeen i avisen Sjællandske. De oplevede typisk ikke udfordringer med at læse eller stave. De mødte i høj grad op på cafeen for at lære mere om deres smartphones. Når de spurgte om hjælp, spurgte de ind til den generelle brug af smartphonen, dens mange funktioner og til specifikationer eller termer. De kom med spørgsmålslister hjemmefra og tog noter under rådgivningen. En deltager fortalte, at hun oplevede en stor tålmodighed i rådgivningen, som hun ikke oplever andre steder eller ved hendes egne børn. Er lige ankommet til smartphone cafeen. Der er allerede 4 der venter. De er alle sammen ældre. Vi smalltalker lidt. Det er tydeligt, at de alle har været der før. En har købt en pen og spørger, om det er den rigtige. To af dem har iphone og to har Samsung. Men de er kommet i par, så de fordelte sig med en Samsung-bruger og en iphone-bruger i hver gruppe. Den ene læsekonsulent starter med at fortælle lidt grundlæggende om telefonerne - hvad der adskiller en Android telefon og en iphone. Han giver sig god tid og svarer tålmodigt på deres spørgsmål. En dame vil gerne lære at købe billetter til DSB, og hun vil også gerne lære at bruge GPS. Læsekonsulenten starter stille og roligt fra en ende af og gennemgår, hvordan man installerer programmet. Damen sidder og tager noter. I den anden gruppe sidder to søstre. Den ene har forberedt en hel liste over ting, hun gerne vil lære. Det første på listen er at sende MMS. Hun sidder med telefonen selv. Læsekonsulenten beder om at låne telefonen for at se, hvad det er for en. To sekunder efter er hun klar til at forklare. Damen noterer. Trykkede du så på billedet? Ved siden af siger damen, at hendes søn bliver utålmodig. Han kan ikke forstå, at jeg ikke forstår. Men det har jeg jo fortalt dig mor, siger han og mister ofte tålmodigheden. Så hun synes, det er fantastisk, at hun kan komme her og få hjælp. Det er jo vigtigt at lære det. Og folk her er tålmodige og er gode til at forklare, fortæller hun. Hun skriver alt minutiøst ned. Hvordan man tager billeder. Hvordan man sender osv. Vi taler om de videoguides læsekonsulenterne har lavet. Det synes hun lyder rigtig godt, for hun synes, internettet er overvældende. De laver ingen vejledninger eller hun kan i hvert fald ikke finde dem. Så hvis hun vidste, at der var et sted, hvor hun kunne finde vejledninger, der stille og roligt fortalte hende, hvordan man gjorde, så ville det være meget værdifuldt. 14

15 HVAD SPURGTE DE OM HJÆLPE TIL? Dropbox Tænd og sluk af telefon Finde frem til knappen til telefonbeskeder Se, hvor meget man har plads til Farvernes betydning af SMS erne GB og muligt antal af apps In- og afinstallation af apps Ligge noget på DBA Overforbrug af GB ved gængs forbrug af telefonen Sikkerhed i s og hacker-risiko Blinkets betydning Valg af penne til iphone Forskellen mellem Android og iphone Købe billetter til DSB Bruge GPS DELTAGERTYPE 3: FORÆLDRENE KAN TEKNOLOGIEN HJÆLPE MINE BØRN Smartphone cafeen fik også besøg af et par forældre, som kom for at få viden om mulighederne i mobilen som hjælperedskab. Deres børn har problemer med at læse og skrive i skolen, og forældrene ønsker at hjælpe deres børn. For dem handlede det i høj grad om at få vejledning til hvilke programmer, der var relevante mere end det handlede om praktisk hjælp til installation eller instruktion. 15

16 8 VIGTIGE ERFARINGER MARKEDSFØRINGS- INDSATSEN RAMTE IKKE RIGTIGT Til trods for at der var gjort en stor indsats for at gøre opmærksom på initiativet, var det meget få personer med læsevanskeligheder, der mødte op i Smartphone cafeen. Og de der kom havde hørt det fra venner eller var blevet anbefalet at komme af læsekonsulenterne fra CSU. Pensionister derimod havde i stor udstrækning læst om initiativet i avisen eller bemærket det i deres gang på biblioteket. ET STED KAN VÆRE FOR OFFENTLIGT For nogen er det en barriere at vise offentligt, at man har læsevanskeligheder. De har måske ikke før vist eller snakket om deres udfordring med nogen. Vi oplevede flere gange, at folk cirklede rundt i periferien af Smartphone cafeen, før de forsigtigt gik hen og spurgte om hjælp. Vi oplevede også, at det er en udfordring, at de ikke kender læsekonsulenterne i forvejen. En deltager fortalte, at det var svært at finde ud af, hvem man skulle snakke med, og hvordan man skulle komme i kontakt med lærerne. TID ER EN UDFORDRING Smartphone cafeen viste sig at være et forum, der egnede sig rigtig godt for pensionisterne. De havde tiden til at komme der også ugen efter. Men for de der var i arbejde, var der flere der fortalte, at det var svært at nå i en travl hverdag og at de havde taget ekstraordinært fri for at kunne være der. Og biblioteket er ikke et naturligt sted for folk med læsevanskeligheder at komme. Det fremgik af samtaler, vi havde med folk med læsevanskeligheder, som endte med aldrig at dukke op. BEHOVENE VAR MEGET INDIVIDUELLE Deltagere kom med alle slags smartphones, med alle slags spørgsmål og med vidt forskellige forudsætninger for at få udbytte af en instruktion. 16

17 BEHOV FOR GENEREL INSTRUKTION I BRUG AF SMARTPHONE Rigtig mange af de spørgsmål, deltagerne kom med, handlede om, hvordan de kommer i gang med at bruge deres smartphone, hvordan de justerer på opsætningen og hvordan de installerer programmer. Og det var uanset om folk havde læsevanskeligheder. EN ÅBEN VEJLEDNING UDFORDRER Netop fordi behovene var meget individuelle og spørgsmålene meget handlede om hjælp til installationer, kom det meste vejledning til at foregå på tomandshånd. VEJLEDNINGSOPGAVEN VAR MEGET UDFORDRENDE Smartphone cafeen stillede store krav til læsekonsulenterne. At kunne rådgive i hvad som helst til hvilken som helst telefon kræver stor teknisk indsigt i markedet af telefoner og apps. Det kræver desuden stort overblik at kunne balancere den enkeltes evner og behov i vejledningen af hvilke løsninger og opsætninger, der vil passe bedst i den konkrete situation. Samtidig kræver det stor pædagogisk indsigt at formå at instruere og rådgive, så deltagerne formår at bruge det i praksis, når de kommer hjem. Her er det en stor fordel at have en baggrund som læsekonsulent. DET VAR IKKE ET PROBLEM FOR BORGERNE AT BETALE FOR APPS For de borgere der kom i Smartphone cafeen var det ikke noget problem, at de selv skulle betale for programmerne. Men langt de fleste der kom var også ressourcestærke. Det kan være en anden udfordring, hvis man ønsker at hjælpe folk, der eks. er på kontanthjælp. 17

18 ANBEFALINGER Helt overordnet kan vi konkludere, at det ikke giver mening at arbejde videre med Smartphone cafeer som vejledningsform i det nuværende format på Slagelse Bibliotek. I hvert fald ikke for målgruppen af folk med læsevanskeligheder. Her er det vigtigt at afprøve andre modeller, der i højere grad kan tiltrække målgruppen. Til gengæld viste Smartphone cafeen, at der er et hul i kommunens nuværende tilbud til borgere. Det er en klar anbefaling fra vores side, at man forsøger at gøre tilbuddet permanent på linje med kommunens tilbud til hjælp med at bruge eks. NEM-ID. Vores erfaring fra Projekt Mobillæsning er, at det er helt afgørende, at borgerne bliver støttet i den generelle anvendelse af smartphones, hvis de skal kunne bruge mere specifikke værktøjer som eks. NEM-ID eller SKAT. Nedenfor har vi samlet en række anbefalinger, som vi mener er vigtige at have med i overvejelserne, hvis man ønsker at arbejde med Smartphone cafeer som vejledningsform for folk med læsevanskeligheder. SÆT AMBASSADØRER I FOKUS Vores oplevelse fra Smartphone cafeen såvel som Projekt Mobillæsning er, at mange personer med læsevanskeligheder ofte har behov for et puf fra en lærer, ven eller kollega for at komme i gang og af sted. Så hvis man skal have fat i den bredere kreds, er det helt afgørende at opbygge et netværk af ambassadører, der kan være med til at anbefale cafeerne. FANG FOLK DER, HVOR DE ER En måde at få flere folk til at komme til Smartphone cafeen kunne være at gøre cafeen mobil. Samarbejd med skole, virksomheder, jobcenter og fagforeninger om arrangementer, hvor deres elever, medarbejdere m.m. kan blive introduceret til mulighederne og få støtte til at komme i gang. GIV MULIHGED FOR RÅDGIVNING PÅ TOMANDSHÅND Noget af det vi vurderer deltagerne fik allermest ud af var én-til-én rådgivningen. Så vi vil anbefale, at man bygger vejledningen op om dette, evt. suppleret med digitale visuelle vejledninger. HAV FOKUS PÅ VELKOMST Hvis tilbuddet er åbent, er det vigtigt at arbejde med, hvordan borgerne bliver budt velkommen og hvordan man tydeliggør hvem der er vejledere. Har kan man fint lade sig inspirere af erfaringer fra andre service tilbud. Et simpelt - Velkommen. Vi har desværre lidt travlt nu. Vil du have en kop kaffe. - kan være afgørende for at deltagerne får mod på at prøve. 18

19 GIV MULIHGED FOR AT PRE-BOOKE EN TID Hvis tilbuddet er åbent, så giv folk mulighed for at pre-booke en tid. Så møder folk ikke forgæves op og går derfra med uforrettet sag. Afsæt minutter til hver konsultation. HAV FOKUS PÅ VEJLEDERKOMPETENCER Denne type vejledning er en krævende disciplin. Vores vurdering er at det er helt afgørende, at vejlederne har den rette kombination af teknologisk viden, koblet med solide undervisningskompetencer. Det er vigtigt at vejlederne på den ene side har en indgående og opdateret viden om de programmer og telefoner der er på markedet. Samtidig er det helt afgørende at vejlederne har stor tålmodighed og er vant til at tale med mennesker, der ikke er teknologivante. Det er krævende at vurdere, hvad den enkelte har brug for og justere vejledningen i forhold til den enkeltes erfaringsniveau. UNDERSTØT VEJLEDNINGEN MED VIDEOINSTRUKTIONER Det er vores vurdering, at al rådgivning ikke behøver at være personlig, og at mange deltagere kan få god vejledning med små, detaljerede videosekvenser. Vi oplevede, at videoinstruktionerne var et værdifuldt supplement til den personlige vejledning på stedet, men at det også gav deltagerne mulighed for at prøve selv derhjemme uden rådgiver. Videovejledninger, der detaljeret viser f.eks. hvordan man skal indstille en iphone for at få læst SMS og mails højt eller bruge Dragon Dictation app for at skrive en tekst med tale til tekstkonvertering, er en rigtig god måde at hjælpe deltagere videre på. 19

20 20

21 Internettet er overvældende. De laver ingen vejledninger. Hvis jeg vidste til et sted, hvor jeg kunne finde vejledninger, der stille og roligt fortalte mig, hvordan man gjorde - så ville det være meget værdifuldt. Henrik, 41 år, læseudfordret og cafedeltager 21

22 OVERSIGT OVER PROGRAMMER / TELEFONER Evalueringen indeholder ikke en vurdering af de enkelte telefoner og programmers anvendelighed for folk med læsevanskeligheder. Anvendelsen og udviklingen af smartphones og apps går så stærkt, at en sådan vurdering vil være uinteressant om ikke ubrugelig i løbet af kort tid. Der vil vi hellere henvise til specialisterne ved Center for Specialundervisning i Slagelse, som hele tiden opdaterer sig på viden om de forskellige telefoner og programmers anvendelighed. IPHONE SAMSUNG/ HTC ANDROID NOKIA KNAPTELEFON Oplæsning af trykt tekst Prizmo Scanread Mobile Mobil 112 Lite Beyo K Reader Oplæsning på mobilen Oplæsning af tekst sms er Handcent Tal sms og send som lydfil HeyTell HeyTell Staveforslag Appwriter Pocket Swiftkey 4 Tal en tekst eller sms Dragon dictation Dictus Tal en internet søgning Dragon Search Oversættelse Itranslate Google Translate 22

23 SEPTEMBER 2013 ALEXANDRA INSTITUTTET A/S FORFATTET AF: ANNE BØGH FANGEL LOUISE LØNBORG RUSTRUP LAYOUT: LOUISE LØNBORG RUSTRUP ISBN:

24 UDARBEJDET AF: STØTTET AF:

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER - evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER INDHOLD HVAD ER PROJEKT MOBILLÆSNING? 04 HVEM HAR DELTAGET? 04 PROJEKTETS AKTIVITETER 05 PROJEKTETS ORGANISERING 05 HVAD ER EVALUERINGEN?

Læs mere

Få hjælp til at læse og skrive med din mobil

Få hjælp til at læse og skrive med din mobil Få hjælp til at læse og skrive med din mobil Dette lille hæfte er til dig, der har svært ved at læse og skrive. www.mobillaesning.dk Det giver inspiration til, hvordan mobiltelefonen kan hjælpe dig med

Læs mere

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD 180 Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD Mange voksne med ADHD har svært ved at få hverdagen til at fungere. STRUKTUR De har ofte vanskeligheder med at organisere

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering BILAGSRAPPORT Marts 2009 BILAGSRAPPORT Side i 1. INTERVIEWGUIDE UFC-KONSULENTERNE...

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE

EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2012 1 1. Indledning... 3 1.1. Aktivitetscentre og Hjernelounges... 3 1.2. Koncept for Hjerneloungen...

Læs mere

idékatalog Læselysten voks(n)er Lokalbibliotekerne

idékatalog Læselysten voks(n)er Lokalbibliotekerne idékatalog Læselysten voks(n)er Lokalbibliotekerne Introduktion Den kunst at høre efter en Historie er gaaet tabt i Europa Karen Blixen, Den afrikanske farm Det vurderes, at hver femte voksne dansker har

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

BibMobil brugertest Forår 2010

BibMobil brugertest Forår 2010 BibMobil brugertest Forår 2010 Version 1.0 Silkeborg Bibliotekerne forår 2010 Version 1.0 Karen Thomsen og Ulla Andersen Indhold BibMobil brugertest forår 2010... 5 BibMobil projektet... 5 Formål... 5

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Rimmer på Eksperimentarium...6 Bilag 5 Spørgeguide til

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

Evaluering af 'Teknologi til understøttelse af hverdagen for børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser og ADHD'

Evaluering af 'Teknologi til understøttelse af hverdagen for børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser og ADHD' Evaluering af 'Teknologi til understøttelse af hverdagen for børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser og ADHD' Publikationen er udgivet af: Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Ældres erfaringer med velfærdsteknologi. En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen

Ældres erfaringer med velfærdsteknologi. En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen Ældres erfaringer med velfærdsteknologi En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen April 2012 Arbejdsliv Ældres erfaringer med velfærdsteknologi - En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen

Læs mere

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF JOBCENTER GREVE FOR LOKALT BESKÆFTIGELSESRÅD GREVE BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Del 1:

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Manual til markedsføring af mobile løsninger

Manual til markedsføring af mobile løsninger Manual til markedsføring af mobile løsninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Introduktion til markedsføring 1.2. Opgaver og begreber Før markedsføringen I forbindelse med markedsføringen 1.3. Hvordan

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Ordinære interview... 4 Kontekstuelle interviews... 5 Fremtidsværksteds-inspireret gruppeinterview...

Læs mere

Evaluering af projektet Kollegial Vejledning om Abort og Indvandrerkvinder (KVAI)

Evaluering af projektet Kollegial Vejledning om Abort og Indvandrerkvinder (KVAI) Evaluering af projektet Kollegial Vejledning om Abort og Indvandrerkvinder (KVAI) af Thorkil Thorsen Roskilde Juli 2006 2 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Baggrund og formål for evalueringen...4 Metoder og

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002 Øvelse 3 Interview Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU Januar 2002 Udarbejdet af Gruppe 18 ved Ida Cecilie Willemoes-Wissing og Jonas Rabbe Indhold 1. Fremgangsmåde 3 1.1. Anvendt metode 3 1.2.

Læs mere