Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis"

Transkript

1 Et institutionsperspektiv på kvalitet i praksis NVL Kvalitetskonference d. 13. november 2008 Jørgen Thorslund Prorektor

2 Disposition 1. UC Lillebælts opgaver og kvalitetsforpligtelse 2. Nogle megatrends der rammesætter kvalitetsarbejdet 3. De mangle løst koblede delsystemer 4. På vej mod et integreret kvalitetssystem 5. Udfordringer og balancer i kvalitetsarbejdet

3 UC Lillebælt Jelling Læreruddannelsen Pædagoguddannelsen Vejle Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Center for undervisningsmidler, Vejle Odense Læreruddannelsen i Odense Pædagoguddannelsen i Odense Ergoterapeutuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Radiografuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Den sociale Højskole Pb i offentlig administration Center for undervisningsmidler, Fyn Efter- og videreuddannelsen Skårup Læreruddannelsen pædagoguddannelsen Svendborg Sygeplejerskeuddannelsen

4 Lovkrav ift kvalitetssystem 7.En professionshøjskole skal have et system til kvalitetssikring og resultatvurdering af uddannelse, udviklingsarbejde og videncenterfunktion og er forpligtet til at informere herom.

5 Professionshøjskolernes opgave Professionshøjskolelov med uklart vægtede opgaver (2007): Professionshøjskolernes kerneopgave er at udbyde professionsbacheloruddannelser samt efter- og videreuddannelse i tilknytning hertil. ( ) En professionshøjskole har udviklingsarbejde som en selvstændig opgave Professionshøjskoler skal fungere som udviklings- og videncentre

6 Megatrends: Centrale diskurser for velfærdsudvikling Trends centrale diskurser Livslang læring realkompetence vs. skolastisk læring Evidensbasering professionalisering vs. afprofessionalisering Kvalitetsfokus kvalitetssikring vs. kvalitetsudvikling Velfærdsudvikling borgeren som forbruger vs. partner Politik i moderniteten selvstyring vs. mediepopulisme Globalisering integration vs. nationalisme Vores samfundsmæssige kontekst 6

7 UC Lillebælts kvalitetsarbejde. De mange løst koblede kvalitetssystemer

8 vi har allerede mange kvalitetssystemer Eksempel på kvalitetsmatrice for uddannelsesaktiviteter Niveau: Den studerende Undervisningsenhed Uddannelse Tværgående Kvalitetssystem Fokusområde Metode Målepunkter og indikatorer

9 Eksempler på kvalitetssystem for Den studerende Niveau: Fokusområde Metode Målepunkter og indikatorer Den studerende Uddannelses-udbytte Eksamen Beståelse af eksamen Retssikkerhed Klageadgang % underkendte afgørelser ved eksamensklager Alsidig læring Deltagelses-pligt i udd. Opfyldelse af deltagelsespligten jf. lokal studieordning

10 Eksempler på kvalitetssystem for Undervisningsenheden Niveau: Undervisningsenhed Fokusområde Metode Målepunkter og indikatorer Undervisning Fag & tværfagligt Løbende intern evaluering Studentervurdering af undervisningens indhold og form set i forhold til mål Eksamen Censor-rapporter Antal og karakter af identificerede uhensigtsmæsigheder

11 Eksempler på kvalitetssystem for Uddannelsen Niveau: Uddannelse Fokusområde Metode Målepunkter og indikatorer Professionsuddannelse: teori Professionsuddannelse: Praktik Åbenhed og gennemsigtighed Undervisningsmiljø Videreuddannelser under Åben Uddannelse EVA akkreditering Evaluering i praktik-udvalg Tilgængelighed på web Undervisningsmiljøundersøgelse Brugerundersøgelse Gennemført Praktikudvalgets tilfredshed med afviklede praktik set i forhold til mål opsat herfor Fagudbud Værdigrundlag Karakterer evalueringer Studenteropfattelse af, at undervisningsmiljøet understøtter læring. Deltagertilfredshed med undervisningens indhold og form set i forhold til mål opsat herfor. Efteruddannelse Brugerundersøgelse Deltagertilfredshed med undervisningens indhold og form set i forhold til deltagernes praksis

12 Eksempler på kvalitetssystem for Tværgående funktioner Niveau: Tværgående Fokusområde Metode Målepunkter og indikatorer Samspil mellem praktik og teori Opfølgning på censorrapporter Erfaringsopsamling tilfredshedsundersøgelse Tematisering i løbende intern evaluering Praktiktilrettelæggelse Videndeling om god praksis. Antal og karakter af censorkritik Klagesager Måling Klar procedure samt videndeling om god praksis Kvalitet i praktik Internationalisering Uddannelserne vælger metode Udformning af fælles kriterier og system for forhåndsgodkendelse Uddannelser dokumenter: krav til praktiksted, dialog samt evaluering Uddannelsernes kvalitetskrav og samarbejdsaftaler Dimittenders beskæftigelse dimittendundersøgelse Beskæftigelses- og videreudd.frekvens

13 Kvalitetssystem Niveau: Fokusområde Metode Målepunkter og indikatorer Kvalitetssystem Systemdokumentation Udviklingskontrakt Opfyldelse af kriterier Integration af delsystemer Auditering Systematisk afdækning af systemsvagheder

14 Principper i et nyt kvalitetssystem

15 Mål for kvalitet af kvalitetssystem A. Integrerer alle eksterne obligatoriske og alle institutionelt valgte interne kvalitetskrav på det uddannelsesmæssige område B. Omfatter såvel kontrolelementer som udviklingselementer C. Understøtter organisatorisk læring D. Fremmer åbenhed og gennemsigtighed E. Udnytter data til flere formål og undgår redundans i dokumentationskravene F. Understøtter de studerendes kompetencer til kvalitetsarbejde i professionerne

16 Metode i processen Projektorganisering: Styregruppe ledere med særligt kvalitetsansvar Projektgruppe medarbejdere med særlige kvalitetsopgaver på tværs af alle uddannelser og afdelinger Milepæle der søger at sammenkoble de mange systemer Studerende dem har vi vanskeligt ved at inddrage i denne fase! Men ansvaret for de enkelte delsystemer bliver ikke nødvendigvis ændret!

17 Forpligtende milepæle i processen November 08: Oversigt udarbejdet over eksisterende kvalitetskrav og plan for systemsamling fastlagt Maj 2009 Output for alle kvalitetskrav fastlagt i integreret form, således kvalitetskontrol og kvalitetsudvikling afbalanceres. Der er for alle kontrolparametre fastlagt tilsvarende udviklingsmål. November 09 Uddannelsesfaglige medarbejdere angiver i fokusgruppeinterviews, at de er bekendt med principperne i kvalitetssystemet og at de finder at disse principper positivt bidrager til uddannelsernes udvikling samt angive eksempler på organisatorisk læring baseret på kvalitetssystemet.

18 Udfordringen er, at - sikre balancen mellem kontrol via systematisk opfølgning og refleksion via planlagte forstyrrelser? - sikre balancen mellem professionel autonomi og muligheden for at lære af kritiske hændelser? - sikre balancen mellem lokal udformning og medejerskab og på den anden side tværgående videndeling, så organisationen kan lære?

University College-akkreditering. CVU Syd

University College-akkreditering. CVU Syd University College-akkreditering CVU Syd University College-akkreditering CVU Syd 2006 University College-akkreditering 2006 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

University College-akkreditering. Ingeniørhøjskolen i København opfølgningsrapport

University College-akkreditering. Ingeniørhøjskolen i København opfølgningsrapport University College-akkreditering Ingeniørhøjskolen i København opfølgningsrapport University College-akkreditering Ingeniørhøjskolen i København opfølgningsrapport 2007 University College-akkreditering.

Læs mere

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole 2004 Indstilling i forbindelse

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Strategi for Radiografuddannelsen og CONRAD Styringsdokument. Juni 2014 - Strategi for Radiografuddannelsen og CONRAD - Styringsdokument

Strategi for Radiografuddannelsen og CONRAD Styringsdokument. Juni 2014 - Strategi for Radiografuddannelsen og CONRAD - Styringsdokument Strategi for Radiografuddannelsen og CONRAD Styringsdokument 1 Om styringsdokumentet I dette dokument opstilles procesmål, der skal tydeliggøre, hvordan de strategiske mål og dermed visionen for Radiografuddannelsen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Professionshøjskolen Metropol Att.: Stine Vinten-Johansen Sendt pr. e-mail: stvi@dsh-k.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus

Læs mere

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Indledning Den offentlige forvaltning undergår i disse år væsentlige og dybtgående forandringer. Der er sket en række tiltag inden for arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement

Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse J.nr. 2008-583/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland)

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland) Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi...for velfærdsuddannelserne 1 1 2 4 5 8 12 Forord Indledning og sammenfatning Anbefalinger og konkrete forslag Indsatsområde I: Vejen til uddannelserne

Læs mere

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 15. juni 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested:

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 15. juni 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 15. juni 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødelokale: Journalnummer:

Læs mere

to skridt frem og to skridt tilbage?

to skridt frem og to skridt tilbage? Videncentre i professionshøjskoler to skridt frem og to skridt tilbage? side 9 Af: Jørgen Thorslund, Prorektor UC Lillebælt I denne artikel vil jeg forbinde nogle tråde fra etableringen af videncentre

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING

Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING Institutionsakkreditering 2014-2015 AKKREDITERINGSRAPPORT KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTIONSAKKREDITERING Institutionsakkreditering Akkreditering af Københavns Erhvervsakademi Danmarks Akkrediteringsinstitution

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne Fleksibilitet og gennemsigtighed Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Esbjerg

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Esbjerg Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer: 2012-536

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN

UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN KORT OG GODT OM UCC ucc.dk UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN Hos UCC ved vi, at det BÅDE kræver mod og faglighed at arbejde med læring, pædagogik OG sundhed Indhold PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC I 4 professionsbacheloruddannelser

Læs mere

Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017

Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017 Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017 Udviklingskontrakt 2015-2017 mellem Uddannelsesministeriet og Erhvervsakademi Kolding Det er fastsat i 12, stk. 2, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser,

Læs mere