PDF processed with CutePDF evaluation edition

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com"

Transkript

1 PDF processed with CutePDF evaluation edition 11 Rev.03 del DA DA Registrer dit produkt og få support på webstedet Type HD8751 BRUGSANVISNING Dansk LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. Producenten forbeholder sig retten til at ændre produktets funktioner uden varsel.

2 2 KUNDERELATIONER For Downloads & FAQ henvises til vores Kundesupport Webside: Argentina: (número gratuito) Australia: option 3 (toll free) Bahrain: Baltics:......Estonia: (tasuta)...latvia: (pašvaldību līmenis)...lithuania: (vietinis tarifas) Belgium: ( 0,15 p/min) Brazil: (Demais localidades)...(11) (Grande São Paulo) Bulgaria: (национални тарифа) Canada: (local toll free) Czech Republic: (vnitrostátní sazby) China: Croatia: (01) Denmark: (lokal takst) Germany: (für Anrufe aus dem deutschen Festnetz, kostenfrei) (für Anrufe aus dem deutschen Mobilfunknetz kostenpflichtig, max. 0,42 /Min) España: (0,10 establecimiento de llamada + 0,08 /min) France: (tarif national) Greece: Hong Kong: Israel: Iran: Ireland: (National call) Italy: (tariffa nazionale) Japan: Korea: (toll free) Kuwait: Lebanon: Luxembourg: (tarif national/nationaler Tarif) Magyarország:...(061) (nemzeti mérték) Malaysia: Mexico: (número gratuito) Netherlands: ( 0,10/min*) Norway: (nasjonale Tariffnr.) Österreich: (für Anrufe aus dem österreichischen Festnetz, kostenfrei) (für Anrufe aus dem österreichischen Mobilfunknetz kostenpflichtig, Preis variiert je nach Mobilfunkanbieter) Poland: (Stawkę lokalną) Portugal: (0,12 (0,30 móvel)) Romania: (accesibil din orice reţea, cu tarif local) Russia/Россия: (без выходных) (без выходных, звонок бесплатный, в т.ч. с мобильных телефонов) Singapore: Slovenija: (nacionalnih tarif) Slovenská republika: (vnútroštátne tarifa) Suomi: (kansallisten kutsu) South Africa: Sverige: (nationella samtal) Switzerland: (für Anrufe aus dem schweizer Festnetz, kostenfrei) (für Anrufe aus dem schweizer Mobilfunknetz kostenpflichtig, Preis variiert je nach Mobilfunkanbieter) Ukraine: (усі дзвінки з стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні) United Arab Emirates (Dubai): United Kingdom: (0,05GBP/minute) USA: (toll free) Taiwan: Thailand:

3 38 DANSK 3 Assistance Vi ønsker at sikre din tilfredshed med din espressokaffemaskine Philips Saeco. Hvis du ikke allerede har gjort det, så registrer dit køb på adressen "www.philips.com/welcome". På denne måde kan vi komme i kontakt med dig og sende dig påmindelser om rengøring og afkalkning. Brug kun SAECO-produkter til rengøring og afkalkning, som kan købes i Philips' onlinebutik: NL BE FR DK DE ES eller IT SE Hvis du har spørgsmål om dit apparat, for eksempel om installering, brug, rengøring og afkalkning, kan du referere til denne brugermanual eller finde de seneste opdateringer på webstedet Eller du kan kontakte nummeret til kundeservice, som du finder på sidste side af dette dokument, for at finde den nærmeste forhandler. Vores kvalificerede servicemedarbejdere hjælper dig og løser ved behov problemer over telefonen med en løsning så vidt det er muligt i løbet af samme opkald. Hvis dette ikke er muligt, hjælper vi dig med at sætte reparationen i gang så hurtigt og med så få omkostninger som muligt. Indhold Indledning... 4 Generel beskrivelse (fig. 1)... 4 Vigtigt... 4 Tilsigtet brug... 5 Strømforsyning - Strømkabel... 5 Personsikkerhed... 5 Fare for forbrænding... 5 Placering - Plads til brug og vedligeholdelse... 5 Generel rengøring og opbevaring af maskinen... 5 Funktionsfejl... 6 Brandforebyggelse... 6 Første brug... 6 Emballage... 6 Klargøring... 6 Påfyldning af kredsløb... 8 Skylle/selvrensecyklus... 9 Sådan brygges en perfekt espresso: Skyl kaffekredsløbet, hvis maskinen tages i brug for første gang eller efter en længere periodes inaktivitet "INTENZA+" vandfilter (ekstraudstyr)...11 Installation af vandfilteret INTENZA Måling af vandets hårdhed...12 Brygning af espresso og reguleringer...14 Præ-infusionsteknologi: forbedret aroma Indstillelig keramisk kaffekværn: komplet bevarelse af aromaen Indstilling af Aroma : vælg den ønskede mængde Brygning af kaffe...16 Indstilling af kaffeudløb Med kaffebønner Med formalet kaffe Indstilling af mængden af kaffe i en kop (MEMO-funktion) Udløb af varmt vand...19 Udløb af damp / tilberedning af cappuccino med Pannarello'en...20 Miljøvenlig: Stand-by...21 Stand by Rengøring og vedligeholdelse...21 Almindelig rengøring Kaffeenhed...24 Ugentlig rengøring af kaffeenhed Rengøring af kaffeenhed med "Coffee Clean Tablets": Smøring af kaffeenhed Afkalkning...29 Betjeningspanelets display...32 Fejlfinding og afhjælpning...34 Tekniske data...35 Bortskaffelse...35 Assistance...38

4 4 DANSK Indledning Tillykke med købet og velkommen til Philips! Registrer dit produkt på for at få maksimal fordel af Philips kundeservice. I denne manual finder du alle de nødvendige oplysninger til at installere, bruge, rengøre og fjerne kalk fra dit apparat. Kontakt Philips kundeservice, hvis du har brug for yderligere support. Telefonnumrene findes på den sidste side af dette dokument og i garantifolderen, der følger med apparatet. Generel beskrivelse (fig. 1) 1. Knap til indstilling af kaffekværn 2. Beholder til formalet kaffe 3. Kaffebønnebeholder 4. Låg til kaffebønnebeholder 5. Betjeningspanel 6. Kaffeudløb 7. Kopbakke 8. Indikator for fuld drypbakke 9. Drypbakke 10. Skuffe til kafferester 11. Kaffeenhed 12. Inspektionslåge 13. Smørefedt til kaffeenhed 14. Strømkabel 15. Beskyttelse af udløbsrør 16. Pannarello (til udløbsrør til varmt vand/damp) 17. Vandbeholder 18. Stik til strømkabel 19. Afbryderkontakt 20. Nøgle til indstilling af kaffekværn + Doseringsenhed for formalet kaffe 21. Test af vandets hårdhed 22. Pensel til rengøring 23. Skuffe til opsamling af kaffe 24. Knap til espresso 25. Knap til lang espresso 26. Vælgerknap til varmt vand/damp 27. ON/OFF-knap 28. Aroma -knap - Formalet kaffe 29. Knap til afkalkning 30. Afkalkningsmiddel - (Ekstraudstyr) Vigtigt Læs omhyggeligt denne manual og behold den til eventuel fremtidig brug, før du tager apparatet i brug. Dele under spænding må aldrig komme i kontakt med vand: kortslutningsfare! Dampen og det varme vand kan medføre forbrændinger! Ret aldrig strålen med damp eller varmt vand mod dig selv. Udvis forsigtighed, når du rører ved dysen til varmt vand / damp og hold fat om det dertil egnede greb: fare for forbrænding!

5 Tilsigtet brug DANSK 5 Kaffemaskinen er udelukkende beregnet til brug i hjemmet. Det er forbudt at foretage tekniske ændringer på maskinen og anvende den til andre formål, da dette kan medføre fare! Maskinen er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn), der ikke har de fornødne fysiske, mentale eller sensoriske evner eller som ikke har den tilstrækkelige erfaring og/eller kompetence, medmindre de overvåges af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed eller instrueres i, hvordan maskinen anvendes. Strømforsyning - Strømkabel Tilslut kun maskinen til en egnet stikkontakt. Spændingen skal stemme overens med værdien angivet på maskinens typeskilt, der sidder indvendigt på lågen. Tag ikke maskinen i brug, hvis strømkablet er defekt. Hvis strømkablet er defekt, skal det udskiftes af fabrikanten eller hos et af de autoriserede servicecentre. Lad ikke strømkablet løbe langs hjørner eller skarpe punkter eller varme genstande og beskyt det imod olie. Bær eller flyt ikke kaffemaskinen ved at trække i kablet. Træk ikke stikket ud ved at trække i kablet og rør ikke ved kablet med våde hænder. Undgå, at strømkablet falder frit ned over borde eller skabe. Personsikkerhed Hold altid børn under opsyn for at undgå, at de leger med maskinen. Børn er ikke klar over den fare, der er forbundet med husholdningsapparater. Lad heller ikke børn lege med maskinens emballagemateriale. Fare for forbrænding Undgå at rette damp- og/eller varmt vand-strålen mod dig selv og/eller andre personer: fare for forbrændinger! Brug altid de dertil indrettede håndtag eller greb. Placering - Plads til brug og vedligeholdelse For korrekt funktion anbefales det at følge nedenstående råd: Maskinen skal placeres på en sikker og plan overflade, hvor der ikke er fare for, at den vælter eller beskadiges. Stedet, hvor maskinen placeres, skal være godt oplyst, rent og have en stikkontakt i nærheden. Der skal være en minimumsafstand mellem maskinen og væggene, som vist i figuren. Når maskinen tændes og slukkes, anbefales det at placere et tomt glas under kaffeudløbet. Opbevar ikke maskinen på steder med en temperatur på under 0 C. Frost kan beskadige maskinen. Anvend ikke maskinen udendørs. Anbring ikke maskinen på meget varme overflader eller i nærheden af åben ild, så legemet ikke smelter eller beskadiges. Generel rengøring og opbevaring af maskinen Hold maskinen ren og i god stand, og opbevar den passende. Da maskinen anvender naturlige ingredienser til at lave drikkevarer (kaffe,

6 6 DANSK 35 vand, mælk osv.), kan der være rester af malet kaffe eller kondensvand på støtteoverfladen. Det anbefales derfor at rengøre både maskinens synlige dele og området nedenunder jævnligt. Vi anbefaler stærkt, at maskinen rengøres, før den sættes væk. - Vand, der har stået i beholderen og/eller i vandkredsløbet i flere dage, må ikke drikkes. Hvis maskinen skal stå ubenyttet hen i længere tid, skal man lade varmt vand løbe ud af damprøret og rengøre Pannarello'en (hvis monteret) grundigt. - Sluk for maskinen på afbryderkontakten og rengør den. Træk til sidst stikket ud af stikkontakten. Vent, til maskinen er kølet ned. Sænk aldrig maskinen ned i vand! Opbevar den et tørt sted uden for børns rækkevidde. Beskyt den mod støv og snavs. Det er strengt forbudt at foretage ændringer på maskinens indvendige dele. Funktionsfejl I tilfælde af fejl, defekter eller mistanke om defekter, hvis man har tabt maskinen, skal man straks trække stikket ud af stikkontakten. Tag aldrig en defekt maskine i brug. Referer til kapitlet "Fejlfinding og kundeservice" for at få flere oplysninger om kundeservice og løsning af problemer. Brandforebyggelse I tilfælde af brand skal man bruge brandslukkere med kulsyre (CO 2 ). Brug ikke vand eller pulverslukkere. Første brug Emballage Originalemballagen er udviklet og konstrueret til at beskytte maskinen under transport. Det anbefales, at man gemmer emballagen for eventuel fremtidig transport. Klargøring Tag drypbakken med kopbakken og kaffemaskinen ud af emballagen. Anbring den et passende sted, som beskrevet i afsnittet om sikkerhedsreglerne. Tekniske data Fabrikanten forbeholder sig retten til at ændre produktets tekniske karakteristika. Nominel spænding - Nominel effekt - Strømforsyning Se typeskiltet indvendigt på lågen Materiale legeme Termoplast Dimensioner (l x h x d) (mm) x 340 x 440 Vægt kg Kabellængde ,2 m Betjeningspanel På fronten Pannarello (kun til stede på nogle modeller) specielt til cappuccino Vandbeholder ,5 liter - Kan tages ud Kapacitet kaffebeholder (g) Kapacitet skuffe til kafferester Pumpetryk bar Kedel Rustfri stål Sikkerhedsanordninger Termosikring Bortskaffelse Ubrugte apparater skal tages ud af drift. Tag stikket ud af stikkontakten og klip strømkablet over. Efter endt levetid skal apparatet bringes nærmeste affaldscenter. Dette produkt opfylder kravene i EF-direktiv 2002/96/EF. Symbolet på produktet eller på emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal derimod afleveres på nærmeste affaldscenter for genbrug af elektriske og elektroniske komponenter. Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, bidrager man til at forhindre negative følger for miljø og sundhed, som kan opstå, hvis produktet ikke bortskaffes korrekt. For yderligere oplysninger om genbrug af dette produkt, skal man kontakte de lokale myndigheder, den offentlige rennovation eller forhandleren, hvor man har købt produktet. 1 Sæt drypbakken med risten på maskinen, og sørg for, at bakken skubbes helt på plads. Vigtigt: - Sæt først stikket i stikkontakten, når det er anvist, og kontroller, at afbryderkontakten er placeret på 0. - Det er vigtigt at læse afsnittet Meddelelser på LCD-displayet omhyggeligt med beskrivelse af alle meddelelser, som maskinen giver til brugeren på LCD-displayet på betjeningspanelet.

7 34 DANSK DANSK 7 Fejlfinding og afhjælpning For de mest almindelige problemer kan du referere til nedenstående tabel, eller afsnittet FAQ (ofte stillede spørgsmål) på webstedet for at få de seneste opdateringer. Dette hjælper dig med at identificere den korrekte handling, der skal udføres. Tag ALDRIG drypbakken af, når maskinen er tændt. Vent et par minutter efter maskinen er blevet tændt og/eller slukket, idet maskinen udfører en skylle/selvrensecyklus (se afsnittet Skylle/selvrensecyklus ). Fejl Årsag Afhjælpning Maskinen tænder ikke. Maskinen er ikke tilsluttet strømforsyningen. Tilslut maskinen til strømforsyningen. Kaffen er ikke varm nok Kopperne er kolde. Opvarm kopperne med varmt vand. 2 Tag vandbeholderen af. Der kommer hverken varmt vand eller damp ud. Hullet i damprøret er tilstoppet. Rengør hullet i damprøret med en nål. Inden enheden rengøres skal man sikre sig, at maskinen er slukket og kølet ned. Rengør Pannarello'en. Skift kaffeblanding eller indstil kværnegraden, som beskrevet i afsnittet Indstilling af kaffekværn. Afkalk maskinen. 1 2 Pannarello'en (hvis monteret) er snavset. Blandingen er ikke egnet eller kaffen er ikke friskkværnet eller for groft kværnet. Maskinens kredsløb er tilstoppet af kalk. Kaffen er ikke cremet. (Se bemærkning) Maskinen bruger lang tid på opvarmning, eller der løber kun en lille mængde vand ud af røret. Kaffeenheden kan ikke tages ud. Kaffeenheden sidder ikke korrekt. Tænd maskinen. Luk inspektionslågen. Udløbsenheden vender automatisk tilbage i udgangsstilling. Skuffe til kafferester isat. Tag skuffen til kafferester ud, inden udløbsenheden tages ud. Maskinen kværner kaffen, men kaffen løber ikke ud. (Se bemærkning) Der mangler vand. Kaffeenheden er snavset. Der mangler vand i kredsløbet. Ekstraordinært tilfælde, der indtræffer, når maskinen er ved at regulere doseringen automatisk. Fyld vandbeholderen og kredsløbet (afsnittet "Inden maskinen tages i brug"). Rengør kaffeenheden (afsnittet Kaffeenhed ). Fyld kredsløbet (afsnit "Inden maskinen tages i brug"). Lad et par kopper kaffe løbe igennem, som beskrevet i afsnittet Saeco Adapting System. Rengør udløbet. Lad et par kopper kaffe løbe igennem, som beskrevet i afsnittet Saeco Adapting System. Skift kaffeblanding eller indstil kværnegraden, som beskrevet i afsnittet Indstilling af kaffekværn. Fyld kredsløbet (afsnit "Inden maskinen tages i brug"). Rengør kaffeenheden (afsnittet Kaffeenhed ). 3 Skyl den og fyld den med frisk vand. Undgå at overstige niveauet (MAX), som er angivet på selve beholderen. Sæt beholderen på plads igen og skub den helt i bund (de yderste kanter skal flugte med hinanden). Vandbeholderen skal altid og kun fyldes med frisk vand uden brus. Varmt vand og andre væsker kan beskadige beholderen og/eller maskinen. Tænd ikke for maskinen uden vand. Kontroller, at der er tilstrækkeligt med vand i beholderen. 4 Tag låget til kaffebeholderen af. Bemærk: Beholderen kan være udstyret med forskellige sikkerhedssystemer, alt efter reglerne i det land, hvor maskinen tages i brug. Kaffen er for tynd. (Se bemærkning) Kaffen løber ud meget langsomt. (Se bemærkning) Udløbet er snavset. Ekstraordinært tilfælde, der indtræffer, når maskinen er ved at regulere doseringen automatisk. Kaffen er for fin. Der mangler vand i kredsløbet. Kaffeenheden er snavset. Kaffen løber ud ved siden af udløbet. Udløbet er tilstoppet. Rengør udløbet og udløbshullerne. 1 5 Hæld langsomt kaffebønnerne i beholderen. Hæld altid og kun hele kaffebønner i beholderen. Malet kaffe, pulverkaffe samt andre genstande kan beskadige maskinen, hvis de indsættes i kaffebeholderen. 6 Sæt låget tilbage på kaffebeholderen. 7 Sæt stikket i kontakten bag på maskinen. Bemærk: Disse problemer kan være ganske normale, hvis man skifter kaffeblanding eller hvis maskinen installeres for første gang. I sådanne tilfælde skal man vente, indtil maskinen har udført en selvregulering, som beskrevet i afsnittet Saeco Adapting System. 8 Sæt stikket i den anden ende af kablet i en vægstikkontakt med passende spænding. Hvis fejlen ikke findes i ovennævnte tabel, eller hvis problemet ikke kan løses, rettes henvendelse til servicecentret. 2

8 8 DANSK DANSK 33 Sort 9 Flyt afbryderkontakten på I for at kunne tænde maskinen. Displayet viser ikonet Stand-by. 10 For at tænde maskinen skal man blot trykke på knappen Meddelelsessignaleringer (orange) Maskinen varmer op til tilberedning af kaffe og udløb af varmt vand og damp. Maskinen er ved at udføre skylning. Vent, indtil maskinen har udført skylningen. Maskinen signalerer, at INTENZA+ filteret skal udskiftes. Kaffeenheden er ved at gøre klar til reset af maskinen. Fyld beholderen med kaffebønner og genstart bryggecyklussen. Påfyld kredsløbet. Hvis skærmbilledet vises efter start af maskinen, betyder det, at maskinen skal afkalkes. Tryk på knappen for at åbne afkalkningsmenuen og se det tilhørende afsnit. Ved tryk på knappen kan man fortsætte med at bruge maskinen. Skader og fejlfunktion pga. manglende afkalkning dækkes ikke af garantien. Displayet signalerer, at det er nødvendigt at fylde kredsløbet. Orange Påfyldning af kredsløb For at undgå at vandet efterlades i kredsløbet i længere tid, skal vandkredsløbet fyldes, før maskinen startes for første gang og efter lange perioders inaktivitet. Dette er fordi, vi ønsker at give dig et perfekt og friskt produkt. 1 For at fylde kredsløbet skal man sætte en beholder under Pannarello'en. 2 Væg START ved at trykke på knappen. Maskinen fylder nu automatisk kredsløbet og lader en foruddefineret mængde vand løbe ud igennem Pannarello'en og viser fyldningen ved hjælp af bjælken under symbolet. Maskinen stopper udløbet automatisk, når processen er slut. Alarmsignaler (rød) Luk inspektionslågen. Der mangler kaffebønner i kaffebeholderen. Efter at have fyldt beholderen kan man genstarte cyklussen. Kaffeenheden skal sættes i maskinen. Sæt skuffen til kafferester på plads. Tøm skuffen til kafferester og væskeopsamlingsbakken. Fyld vandbeholderen. Sluk og tænd maskinen igen efter 30 sekunder. Prøv 2 eller 3 gange. Hvis maskinen IKKE starter, skal man kontakte servicecentret. Orange På displayet vises herefter symbolet for opvarmning af maskinen, som vist i figuren.

9 32 DANSK DANSK 9 17 Nu udfører maskinen opvarmnings- og skyllecyklussen for at gøre klar til brygning af produkterne. Nu er afkalkningen fuldført. Statussignaleringer (grøn) Maskinen er klar til tilberedning af kaffe med brug af kaffebønner og udløb af varmt vand. Bemærk: Afkalkningsmidlet skal bortskaffes i henhold til anvisningerne fra fabrikanten og/eller de gældende regler i landet, hvor maskinen er i brug. Bemærk: Efter at have udført afkalkningscyklussen skal kaffeenheden vaskes, som beskrevet i afsnittet Kaffeenhed i kapitlet Rengøring og vedligeholdelse. Når afkalkningscyklussen er udført, anbefales det at tømme drypbakken. Betjeningspanelets display Dette apparat er udstyret med et farvesystem, der gør det lettere at forstå signalerne. For at det skal være så praktisk som muligt, vises ikonerne ifølge lyskurveprincippet. Farvedisplayet viser sammen med knapperne de vigtigste driftsmeddelelser - Let og enkelt. Maskinen er klar til tilberedning af kaffe med brug af formalet kaffe. Vælg varmt vand eller damp. Udløb af varmt vand. Maskinen er ved at brygge 1 espresso. Maskinen er ved at brygge 1 kaffe. Maskinen er ved at brygge 2 espresso. Maskinen er ved at brygge 2 kaffe. Orange Orange 3 Efter endt opvarmning udfører maskinen en skyllecyklus af de indvendige kredsløb. I denne fase vises symbolet, som vist i figuren. 4 Herefter viser displayet følgende symbol. Maskinen er nu klar til tilberedning af kaffe. 5 For udløb af kaffe, varmt vand eller damp og korrekt brug af maskinen skal man nøje følge nedenstående anvisninger. Bemærk: Hvis maskinen tages i brug for første gang eller ikke har været anvendt i længere tid, skal man følge fremgangsmåde beskrevet i det følgende afsnit. Skylle/selvrensecyklus Efter den automatiske påfyldning af kredsløbet, udfører maskinen automatisk skylle/selvrensecyklussen af kredsløbet. Med denne cyklus skylles de indvendige kaffekredsløb med frisk vand. Cyklussen udføres automatisk også i disse tilfælde: Ved start af maskinen (med kold kedel) Efter at have fyldt kredsløbet (med kold kedel) Under klargøring af Stand-by funktion (efter brygning af en kop kaffe) Under slukningsfasen efter at have trykket på ON/OFF-knappen (efter brygning af en kop kaffe). Der løber en lille mængde vand ud, som skyller og opvarmer alle komponenter. I denne fase vises symbolet. Det anbefales stærkt at vente på, at cyklussen afslutter automatisk. Udløbet kan afbrydes ved tryk på knappen. Sådan brygges en perfekt espresso: Skyl kaffekredsløbet, hvis maskinen tages i brug for første gang eller efter en længere periodes inaktivitet. Ud over skylning/selvrengøringscyklussen anbefales det at udføre disse simple trin for altid at kunne brygge en fremragende espresso. De skal udføres: A) Første gang maskinen tages i brug. B) Hvis maskinen ikke har været i brug i længere tid (mere end 2 uger). 1 Sæt en passende beholder under kaffeudløbet. Udløb af damp. Maskinen er i programmeringsfasen for antallet af kopper kaffe, der skal brygges.

10 10 DANSK DANSK 31 Inden man gør noget, skal man først sikre sig, at displayet viser følgende symbol. 2 Vælg funktionen for udløb af formalet kaffe ved at trykke en eller flere gange på knappen, indtil følgende symbol vises. Bemærk: Fyld ikke op med formalet kaffe i beholderen. 3 Tryk på knappen. Vent, indtil udløbet stopper, og tøm vandbeholderen. 4 Gentag punkt 1 til 3 op til 3 gange, og gå videre til punkt 5. 5 Sæt en beholder under Pannarello'en. 6 Tryk på knappen. På displayet vises følgende symbol. 7 Tryk på knappen for at starte udløbet af varmt vand. Lad vandet løbe ud, indtil der gives signalering om mangel på vand. 8 Fyld herefter vandbeholderen igen. Herefter kan man tilberede kaffe, som beskrevet i de efterfølgende afsnit. CALC CLEAN.... CALC CLEAN.... CALC CLEAN.... Rød Rød Rød Rød Rød Rød Rød Rød Bemærk: Afkalkningscyklussen kan sættes på pause ved at trykke på knappen. Tryk på knappen igen for at genoptage cyklussen. Nu kan beholderen tømmes, eller man kan forlade maskinen i kort tid. 9 Når opløsningen i beholderen er brugt op, vises symbolet her ved siden af. Symbolet angiver, at beholderen skal skylles og fyldes igen. 10 Skyl beholderen omhyggeligt og fyld den med frisk drikkevand. 11 Tøm beholderen, der blev brugt til opsamling af væsken, der løber ud af maskinen, og placer den under damprøret. 12 Når man sætter den fyldte vandbeholder i maskinen vises symbolet ved siden af. Herefter starter maskinen skyllecyklussen. Bemærk: Skyllecyklussen kan sættes på pause ved at trykke på knappen. Tryk på knappen igen for at genoptage cyklussen. Nu kan beholderen tømmes, eller man kan forlade maskinen i kort tid. 13 Når vandet i beholderen er brugt op, vises symbolet her ved siden af. Symbolet angiver, at beholderen skal skylles og fyldes igen med frisk drikkevand for at afslutte cyklussen. 14 Tøm beholderen, der blev brugt til opsamling af væsken, der løber ud af maskinen, og placer den under udløbet. 15 Når man sætter den fyldte vandbeholder i maskinen vises symbolet ved siden af. Herefter fortsætter maskinen skyllecyklussen. Maskinen udfører skylningen med en allerede programmeret mængde vand. Maskinen kan anmode om fyldning af beholderen flere gange, hvis den pågældende mængde vand ikke er nået. Anmodningen om fyldning af beholderen angives med følgende ikon. 16 Når den påkrævede mængde vand til skylning af løbet ud, eller når man igen sætter beholderen fyldt med vand i maskinen, vises symbolet her ved siden af. Tryk på knappen for at afslutte afkalkningscyklussen.

11 30 DANSK DANSK 11 Orange Rød 2 Tryk på knappen. På displayet vises derefter siden til start af afkalkningen. 3 Tryk på knappen for at åbne afkalkningsmenuen. Bemærk: Hvis knappen på knappen. trykkes ned ved en fejl, kan man afslutte ved tryk Hvis man trykker på knappen, starter afkalkningen, og det er nødvendigt at færdiggøre cyklussen for at kunne brygge kaffe. 4 Hæld hele indholdet af flasken med koncentreret Saeco-afkalkningsmiddel i apparatets vandbeholder. "INTENZA+" vandfilter (ekstraudstyr) Vandfilteret INTENZA+ kan forbedre vandkvaliteten. Brug af INTENZA+ filteret begrænser kalkdannelse og sikrer en mere intens aroma for din espresso. For at nyde en rigtig god espresso anbefales det derfor at installere vandfilteret INTENZA+, der kan købes hos din forhandler eller online i Philips-butikken på adressen Installation af vandfilteret INTENZA+ 1 Tag det lille hvide filter i beholderen ud og opbevar det på et tørt sted beskyttet imod støv. 5 Fyld den med frisk drikkevand til niveauet MAX. Sæt beholderen på plads igen i maskinen. 2 Tag INTENZA+ vandfilteret ud af indpakningen og sænk det ned i lodret position (med åbningen opad) i koldt vand og tryk forsigtigt på begge sider for at fjerne luftbobler. Det er vigtigt at måle vandets hårdhed for korrekt funktion af INTENZA+ vandfilteret og kontrol af hyppigheden for afkalkning af maskinen. 6 Sæt en beholder under damprøret. Bemærk: Beholderen skal have en kapacitet på mindst 1.5 liter. Hvis man ikke har en så stor beholder, kan man sætte cyklussen på pause ved at trykke på knappen espresso, tømme beholderen, sætte den under udløbet igen og genstarte cyklussen ved at trykke på den samme knap. 3 Filteret skal indstilles på basis af de udførte målinger for indstilling af vandets hårdhed. Brug den test af vandets hårdhed, der medfølger maskinen. Indstil "Intenza Aroma System" som specificeret på filterets indpakning (se afsnittet "Måling af vandets hårdhed"). A = Blødt vand B = Hårdt vand (standard) C = Meget hårdt vand Rød 7 Når kalkfjerningsopløsningen er hældt i beholderen trykkes på knappen for at starte afkalkningscyklussen. 4 Sæt filteret i den tomme beholder. Tryk det helt på plads. 5 Fyld beholderen med frisk drikkevand og sæt den i maskinen. 6 Lad vandet i vandbeholderen løbe ud ved hjælp af varmt vand-funktionen (se afsnittet Udløb af varmt vand ). Rød 8 Nu lader maskinen afkalkningsmidlet løbe igennem i intervaller (bjælken viser status for cyklussen). 7 Fyld beholderen med vand igen.

12 12 DANSK DANSK 29 Orange Orange Orange Orange 8 Tryk på knappen og rul siderne ned ved at trykke på knappen, til følgende side vises. 9 Tryk på knappen for at vælge ON og tryk på knappen for at bekræfte. På denne måde programmeres maskinen til at fortælle dig, når du skal udskifte filtret. Bemærk: Når et INTENZA+ vandfilter skal udskiftes med et nyt, skal funktionen genindstilles. Udskift filteret, som beskrevet tidligere. Åbn derefter programmeringsmenuen, gå til den angivne side og vælge indstillingen RESET, og tryk derefter på knappen. Maskinen er nu programmeret til at håndtere et nyt filter. Bemærk: Hvis filteret allerede er installeret, og hvis man vil fjerne det uden at udskifte det, skal man vælge indstillingen OFF og trykke på knappen. 10 Tryk på knappen for at afslutte og få vist startsiden. Bemærk: Hvis der ikke er installeret et INTENZA+ vandfilter, skal man sætte det lille hvide filter, som blev fjernet før, tilbage på plads i beholderen. 3 Sæt kaffeenheden på plads i rummet, indtil den klikker på plads UDEN at trykke på knappen PUSH. Sæt skuffen til opsamling af kaffe på plads. 4 Sæt skuffen til kafferester tilbage på plads. Luk inspektionslågen. Afkalkning Kalk findes naturligt i det vand, der bruges til maskinens drift. Kalken skal fjernes jævnligt, fordi den kan tilstoppe vand- og kaffekredsløbene i dit apparat. Det er en let opgave med din Philips-Saeco-maskine. Den avancerede elektronik viser på maskinens display (med klare symboler), hvornår der er behov for afkalkning. Du skal bare følge den herunder beskrevne vejledning. Udfør denne operation, før maskinen holder op med at fungere korrekt, fordi i dette tilfælde er reparationen ikke dækket af garantien. Bemærk: Instruktionerne i brugs- og vedligeholdelsesanvisningen har prioritet over anvisninger på tilbehør og/eller materialer, der sælges separat, hvis de ikke stemmer overens. Bemærk: Drypbakken skal tømmes, inden afkalkningscyklussen udføres. Måling af vandets hårdhed Det er vigtigt at måle vandets hårdhed for korrekt funktion af INTENZA+ filteret og kontrol af hyppigheden for afkalkning af maskinen. 1 Sænk den medfølgende strip til test af vandets hårdhed ned i vandet i 1 sekund. Bemærk: Den medfølgende strip kan kun anvendes én gang. 2 Kontroller, hvor mange felter, der skifter farve, og sammenlign i tabellen. Bemærk: Bogstaverne svarer til dem, der findes i bunden af Intenza-filteret. Filteret skal reguleres ud fra denne måling. Anvend kun et afkalkningsmiddel fra Saeco. Dette er lavet specielt til kaffemaskinen, for at denne kan opretholde sin funktionalitet under hele sin levetid og, forudsat at det anvendes korrekt, for at undgå enhver ændring af det udløbne produkt. Afkalkningsmidlet og et komplet Maintenance Kit kan købes hos din lokale forhandler, i Philips' onlinebutik på eller i de autoriserede servicecentre. Vigtigt! Undgå at drikke afkalkningsopløsningen og det udløbne produkt, før cyklussen er helt afsluttet. Brug under ingen omstændigheder eddike som afkalkningsmiddel til maskinen. 1 Tænd maskinen på knappen. Vent, indtil maskinen har udført skylning og opvarmning. Vigtigt! Tag "Intenza"-filtret ud, inden der hældes afkalkningsmiddel i. Bemærk: Inden der udføres afkalkning - Tag Pannarello'en (hvis monteret) af damprøret, som beskrevet i afsnittet Rengøring og vedligeholdelse. - Tøm drypbakken.

13 28 DANSK DANSK 13 Smøring af kaffeenhed Kaffeenheden skal smøres efter cirka 500 kopper kaffe eller en gang om måneden. Smørefedt til smøring af kaffeenheden samt et komplet Service Kit kan købes hos din lokale forhandler, i Philips' onlinebutik på eller i de autoriserede servicecentre. Vask kaffeenheden under rindende vand, inden den smøres. Intenza Aroma System A B C Indstilling af vandets hårdhed 3 Tallene svarer til de indstillinger, som findes for indstilling af vandets hårdhed, der vises i afsnittet om programmering. Oversigt: 1 = 1 (meget blødt vand) 2 = 2 (blødt vand) 3 = 3 (hårdt vand) 4 = 4 (meget hårdt vand) 1 1 Enhedens skinner må kun smøres med Saeco-smørefedt. Fordel smørefedtet jævnt på begge sideskinner. Orange 4 Når man kender denne værdi, skal man indprogrammere værdien for vandets hårdhed. Tryk på knappen og gå gennem siderne ved at trykke på knappen indtil følgende side vises. Bemærk: Maskinen leveres med en standardregulering, der passer til de fleste anvendelser. Orange 5 Tryk på: knappen eller for at øge værdien på knappen for at mindske værdien. 2 Smør også akslen. 6 Tryk på knappen for at bekræfte indstillingen. 7 Tryk på knappen for at afslutte og kunne brygge produkter.

14 14 DANSK DANSK 27 Brygning af espresso og reguleringer Den købte maskine fungerer med kaffebønner og/eller formalet kaffe og giver mulighed for at foretage visse reguleringer, der lader dig bruge dens fulde potentiale og få en rigtig Espresso experience. Saeco Adapting System: Intelligens selvreguleringssystem, der giver mulighed for at bruge alle typer kaffebønner, som fås i handlen. Kaffe er et naturprodukt og dets egenskaber kan være forskellige alt efter oprindelse, blanding og ristning. Saeco-kaffemaskinen er udstyret med et selvreguleringssystem, der tillader brug af alle typer kaffebønner, som fås i handlen (ikke karamelliseret). Maskinen indstilles automatisk til optimalt udtræk af kaffen og sikrer en perfekt sammenpresning af kaffen, så man får en cremet espressokaffe med fuld gennemtrængning af alle aromaer, uafhængigt af typen af kaffe. Optimeringsprocessen er en indlæringsproces, der kræver brygning af et vist antal kopper af kaffe, så maskinen kan indstille sammenpresningen af den malede kaffe. Der kan dog være særlige kaffeblandinger, der kræver en indstilling af kaffekværnen for at optimere kaffeudtrækket - (se afsnittet Indstilling af kaffekværn). Præ-infusionsteknologi: forbedret aroma Takket være præ-infusionsteknologien bliver den malede kaffe fugtet før brygningsprocessen. Dette sikrer, at aromaen fremhæves på bedste vis. Indstillelig keramisk kaffekværn: komplet bevarelse af aromaen Keramikkværnen sikrer altid en nøjagtig grad af kværning for hver type kaffeblanding, da denne teknologi undgår at overophede bønnerne. Kombinationen af disse faktorer giver en total bevaring af aromaen, og garanterer den rigtige, italienske smag i hver kop. Vigtigt! Knappen til indstilling af kaffekværnen inde i kaffebeholderen må kun drejes med nøglen til indstilling af kaffekværnen, når kaffekværnen er tændt. Kom aldrig materialer, der ikke er kaffebønner, i beholderen. Hæld ikke malet kaffe og/eller pulverkaffe i kaffebønnebeholderen. Vigtigt: Kaffekværnen indeholder dele i bevægelse, som kan være farlige. Før aldrig fingre og/eller andre genstande ned i kværnen. I tilfælde af fejlfunktioner skal apparatet slukkes ved tryk på ON/OFF-knappen, og stikket tages ud af strømudtaget, før der udføres indgreb inde i kaffebønnebeholderen. Hæld ikke kaffebønner i, når kaffekværnen kører. Det er muligt at foretage en let indstilling af kværningsgraden på kaffen, så den tilpasses den pågældende kaffetype. Indstillingen skal udføres ved at dreje på reguleringsstiften inden i kaffebeholderen. Det skal trykkes ned og drejes med den medfølgende nøgle. 8 Fjern skuffen til opsamling af kaffe, og fjern herefter kaffeenheden. 9 Vask omhyggeligt kaffeenheden i rent vand. 10 Sæt kaffeenheden på plads igen, når den er skyllet, til den sidder helt fast UDEN at trykke på knappen PUSH. Sæt skuffen til opsamling af kaffe på plads. 11 Tryk og slip knappen en eller flere gange for at vælge og aktivere funktionen for formalet kaffe uden at tilføje kaffe i beholderen. 12 Start en udløbscyklus ved at trykke på knappen. 13 Gentag operationen fra punkt 11 til punkt 12 to gange, og sørg for at fjerne det udløbne vand fra maskinen. 14 For at rengøre drypbakken lægges en tablet i den og den fyldes 2/3 med varmt vand. Lad rengøringsopløsningen virke i cirka 30 minutter, og skyl derefter grundigt.

15 26 DANSK DANSK 15 Rengøring af kaffeenhed med "Coffee Clean Tablets": Ud over den ugentlige rengøring anbefales det at udføre denne rengøringscyklus med "Coffee Clean Tablets" efter cirka 500 kopper kaffe eller en gang om måneden. Denne operation fuldfører vedligeholdelsen af kaffeenheden. Coffee Clean Tablets til rengøring af kaffeenheden og "Maintenance Kit kan købes hos din lokale forhandler, i Philips' onlinebutik på eller i de autoriserede servicecentre. Vigtigt: Coffee Clean Tablets har ingen afkalkningsegenskaber. Anvend Saeco afkalkningsmiddel til at afkalke maskinen, og følg den procedure, der er beskrevet i afsnittet om afkalkning. 1 Sæt en beholder under kaffeudløbet. 2 Sørg for at fylde vandbeholderen med rent vand til niveauet MAX. 1 2 Tryk og drej stiften et hak ad gangen og lad 2-3 kopper kaffe løbe ud. Kun på denne måde kan man mærke ændringen i kværningsgraden. Referencerne inden i beholderen angiver den indstillede kværningsgrad. Man kan indstille 5 forskellige kværningsgrader med følgende referencemærker: 1 - Grov kværning: lettere smag, for blandinger med mørk ristning. 2 - Fin kværning: stærkere smag, for blandinger med lys ristning. 3 Læg en Coffee Clean Tablets tablet i rummet til formalet kaffe. Indstilling af Aroma : vælg den ønskede mængde Vælg din foretrukne kaffeblanding og reguler den kaffemængde, der skal kværnes, ifølge din egen smag. Maskinen er programmeret til indstilling af den mængde kaffe, der skal kværnes. Tryk og slip knappen for at indstille en af de fire muligheder (mild, mellem, stærk, formalet). 4 Tryk og slip knappen en eller flere gange for at vælge og aktivere funktionen for formalet kaffe uden at tilføje malet kaffe. 5 Start en udløbscyklus ved at trykke på knappen. 6 Sluk for apparatet på afbryderkontakten, når der er løbet en halv kop vand ud, og lad opløsningen virke i cirka 15 minutter. Sørg for at smide det udløbne vand ud. Det er muligt at vælge, når bønnerne vises på displayet. Hver gang knappen trykkes ned og slippes ændres aromaen med en grad alt efter den valgte mængde: = Mild aroma = Mellem aroma = Stærk aroma Bemærk: Valget skal udføres inden valg af kaffe. På den måde bestemmes intensiteten alt efter smag og behag. Efter valg af stærk aroma vælges funktionen for brygning af kaffe med formalet kaffe. 7 Tænd for apparatet og vent, indtil skyllecyklussen er færdig. Valget vises med symbolet ved siden af. For brug af denne funktion, se det pågældende afsnit.

16 16 DANSK DANSK 25 Brygning af kaffe Bemærk: Hvis maskinen ikke brygger kaffe, skal man kontrollere, om der er vand i vandbeholderen. 7 Sørg for, at grebet er i kontakt med kaffeenhedens bund. Inden brygning af kaffe skal man kontrollere meddelelserne på displayet; om vand- og kaffebeholder er fulde. Inden brygning af kaffe skal man indstille højden på kaffeudløbet og vælge aroma eller formalet kaffe. Indstilling af kaffeudløb Kaffemaskinen kan bruges til de fleste typer store og små kaffekopper, som fås i handlen. Kaffeudløbet kan indstilles i højden, så det passer til størrelsen på den type kopper, man bruger. Indstillingen udføres ved manuelt at løfte eller sænke kaffeudløbet med fingrene, som vist i figuren. 8 Sørg for, at låseklemmen til kaffeenheden er i korrekt position, hvilket kontrolleres ved at kort og bestemt tryk på knappen PUSH. 9 Sæt kaffeenheden på plads i rummet, indtil den klikker på plads UDEN at trykke på knappen PUSH. De anbefalede indstillinger er følgende: Til små kopper; 10 Sæt den rengjorte skuffe til opsamling af kaffe tilbage på plads. Til store kopper. 11 Sæt skuffen til kafferester tilbage på plads. Luk inspektionslågen. Man kan stille to små eller store kopper under kaffeudløbet for at brygge to kopper kaffe samtidig.

17 24 DANSK DANSK 17 Kaffeenhed Ugentlig rengøring af kaffeenhed Kaffeenheden skal rengøres hver gang, kaffebønnebeholderen fyldes, og under alle omstændigheder mindst én gang ugentligt. 1 Sluk maskinen ved at trykke på afbryderen og trække stikket ud af stikkontakten. 2 Tag skuffen til kafferester ud. Åbn inspektionslågen. 3 Tag skuffen til opsamling af kaffe ud og rengør den. 4 Tag kaffeenheden ud ved at gribe fat om håndtaget og trykke på knappen «PUSH». Kaffeenheden må kun vaskes i lunken vand uden opvaskemiddel. 5 Vask kaffeenheden med lunkent vand og vask det øverste filter grundigt. Sørg for, at der ikke er vand i udløbskammeret, før kaffeenheden sættes på plads i maskinen. 6 Sørg for, at kaffeenheden er i udgangsposition. De to referencemærker skal være ud for hinanden. I modsat fald skal man benytte fremgangsmåde beskrevet i punkt (7). Med kaffebønner For at brygge en espresso skal man trykke og slippe: 1 knappen for valg af den ønskede Aroma. 2 knappen for valg af espresso, eller knappen for valg af lang espresso. Herefter starter selve udløbscyklussen: For brygning af en kop kaffe trykkes kun én gang på knappen. Displayet viser symbolet. For brygning af 2 kopper kaffe trykkes kun 2 gange på knappen. Displayet viser symbolet. Bemærk: Ved brygning af 2 kopper kaffe vil maskinen automatisk kværne og dosere den rette mængde kaffe. Tilberedning af to kopper kaffe kræver to kværnecyklusser og to udløbscyklusser, som automatisk styres af maskinen. 3 Efter at have udført præ-infusionscyklussen, begynder kaffen at løbe ud af kaffeudløbet. 4 Kaffebrygningen stopper automatisk. Det er dog muligt at afbryde kaffebrygningen ved at trykke på knappen "STOP". Med formalet kaffe Denne funktion gør det muligt at bruge formalet kaffe eller koffeinfri kaffe. Den formalede kaffe skal hældes i rummet på siden af kaffebønnebeholderen. Hæld kun kværnet kaffe til espressomaskiner i beholderen og aldrig kaffebønner eller pulverkaffe. Bemærk: Hvis der ikke hældes formalet kaffe i beholderen, kommer der kun vand ud af udløbet. Hvis doseringen er for stor, og der bruges 2 eller flere mål kaffe, lader maskinen ikke kaffen løbe ud. Maskinen udfører også her en cyklus med kun vand og tømmer kaffen af i skuffen til kafferester. For at brygge kaffe skal man gøre følgende: 1 Tryk og slip knappen en eller flere gange for at vælge og aktivere funktionen for formalet kaffe. 2 Løft låget til beholderen til formalet kaffe. Hæld 1 mål af formalet kaffe i beholderen. Brug kun det medfølgende mål. Luk låget.

18 18 DANSK DANSK 23 Vigtigt: Fyld kun beholderen med formalet kaffe. Hældes andre produkter eller genstande i beholderen, kan det medføre skader på maskinen, som ikke dækkes af garantien. 6 Når skuffen til kafferester tømmes, skal man tømme og rengøre kaffen til opsamling af kaffe. Åbn inspektionslågen, tag skuffen ud og tøm den for kafferester. 3 Tryk og slip: knappen eller knappen for valg af espresso, for valg af lang espresso. Efter tømning sættes skuffen tilbage på plads og skubbes helt i bund. 4 Herefter starter selve udløbscyklussen. Efter at have udført præinfusionscyklussen, begynder kaffen at løbe ud af kaffeudløbet. 5 Kaffebrygningen stopper automatisk. Det er dog muligt at afbryde kaffebrygningen ved at trykke på knappen "STOP". 7 Rengør én gang ugentligt beholderen til formalet kaffe, hvis den er i brug, ved brug af den lille medfølgende pensel. Når kaffeudløbet stopper, vender maskinen tilbage til indstillingen for kaffebrygning med kaffebønner. Bemærk: For brygning af andre typer kaffe gentages ovennævnte anvisninger. Indstilling af mængden af kaffe i en kop (MEMO-funktion) Man kan indstille den mængde kaffe, der løber ud, så den passer til ens smag og/eller størrelsen på kopperne/espressokopperne. 8 Rengør én gang ugentligt bakkens sæde igennem åbningerne i maskinens bund. Hver gang man trykker og slipper knappen eller lader maskinen en programmeret mængde kaffe løbe ud. Denne mængde kan omprogrammeres efter behov. Til hver knap er tilknyttet et uafhængigt kaffeudløb. Bemærk: Som eksempel beskrives programmeringen af knappen normalt er tilknyttet espressokaffe. som 1 Sæt en kop under kaffeudløbet. 2 Tryk og hold knappen, nede, indtil symbolet MEMO vises. Nu er maskinen programmeret. Maskinen lader kaffen løbe ud, og på displayet vises symbolet STOP. 3 Herefter skal man trykke på knappen, når mængden af kaffe i koppen er nået op på den ønskede mængde. Nu er knappen programmeret, og for hvert tryk og slip på knappen løber den netop programmerede mængde kaffe ud.

19 22 DANSK DANSK 19 2 Efter opvarmning af mælk skal man dagligt afmontere den udvendige del af Pannarello'en (hvis monteret) og vaske den i frisk drikkevand. Udløb af varmt vand Kontroller, at maskinen er klar til brug og at følgende ikon er vist på displayet, før du åbner for udløb af varmt vandt. Når maskinen er klar til brygning af kaffe, skal man benytte følgende fremgangsmåde: 1 Sæt en beholder under damprøret (Pannarello'en, hvis monteret). 3 Rengør damprøret mindst én gang ugentligt. Damprøret rengøres på følgende måde: - Tag den udvendige del af Pannarello'en (for korrekt rengøring); - Træk den øverste del af Pannarello'en af damprøret; - Vask den øverste del af Pannarello'en i frisk drikkevand; - Vask damprøret med en fugtig klud og fjern eventuelle rester af mælk; - Sæt den øverste del tilbage i damprøret (sørg for, at den er sat korrekt i). - Monter den udvendige del af Pannarello'en. 2 Tryk på knappen. På displayet vises følgende symbol. 3 Tryk på knappen for at starte udløbet af varmt vand Det anbefales at rengøre vandbeholderen dagligt: - Fjern INTENZA+ vandfilteret (eller fjern det lille hvide filter, hvis du endnu ikke har installeret INTENZA+ vandfilteret) fra vandbeholderen og vask det under rindende drikkevand. - Sæt INTENZA+ vandfilteret (eller det lille hvide filter, hvis du endnu ikke har installeret INTENZA+ vandfilteret) på vandbeholderen igen og tryk det forsigtigt på plads samtidig med at det drejes rundt. - Fyld beholderen med frisk drikkevand. 4 Lad den ønskede mængde varme vand løbe ud. Udløbet af det varme vand stoppes ved at trykke på knappen. Maskinen vender tilbage til normal funktion. 5 Man skal dagligt tømme og vaske drypbakken. Det samme skal gøres, når flydeanordningen løfter sig. Orange Bemærk: I nogle tilfælde kan det ske, at det varme vand ikke løber ud, efter man har trykket på knappen, og på displayet vises følgende symbol. Vent, indtil opvarmningsfasen er afsluttet for at få varmt vand til at løbe ud af Pannarello'en. Vigtigt: I starten kan der kortvarigt sprøjte varmt vand ud. Fare for forbrænding. Udløbsrøret til varmt vand kan blive meget varmt. Undgå at røre det direkte med hænderne.

20 20 DANSK DANSK 21 Udløb af damp / tilberedning af cappuccino med Pannarello'en Dampen kan bruges til at skumme mælk til cappuccino, men også til at opvarme drikkevarer. Fare for forbrænding! Når dysen åbnes, kan der kortvarigt sprøjte varmt vand ud. Udløbsrøret kan blive meget varmt. Undgå at røre det direkte med hænderne. 1 Fyld en beholder 1/3 op med kold mælk for tilberedning af din cappuccino. Bemærk: For det bedste resultat ved tilberedning af en cappuccino skal man bruge kold mælk. 2 Sænk Pannarello en ned i mælken. Sort eventuelle mælkerester. Læs afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse" for at få flere oplysninger. Miljøvenlig: Stand-by Intelia er også miljøvenlig; for en perfekt smag uden bekymringer. Stand by Maskinen er designet med en energisparefunktion. Maskinen slukker automatisk efter 30 minutters inaktivitet. Denne funktion holder energiforbruget på under 1 Watt i timen i stand-by funktion. Bemærk: Under slukningsfasen udfører maskinen en skyllecyklus efter brygning af en kop kaffe. For at genstarte maskinen skal man blot trykke på knappen (hvis afbryderkontakten er placeret på I ). I dette tilfælde udfører maskinen kun en skylning, hvis kedlen er kølet ned. Orange 3 Tryk på knappen. På displayet vises følgende symbol. Tryk på knappen for at starte udløbet af damp. 4 Maskinen skal først varmes op, og i denne fase vises følgende symbol. 5 Når displayet viser følgende symbol, begynder udløbet, og kort efter kommer der kun damp ud. 6 Bevæg beholderen rundt med langsomme bevægelser nedefra og op for at opnå en ensartet skum. 7 Når mælkeskummet er færdigt, skal man trykke på knappen for at standse dampen. Bemærk: - Samme fremgangsmåde kan anvendes til at opvarme andre drikkevarer. - Efter brug af damp til tilberedning kan man straks fortsætte med brygning af kaffe eller varmt vand. Vigtigt: RENGØRING: Rengør damprøret/pannarello'en straks efter brug af dampen til at lave mælkeskum. Når maskinen er klar, skal man lade en lille mængde vand løbe ud i et glas og rengøre damprøret udvendigt (eller Pannarello'en, hvis monteret). På denne måde er alle delene rengjort og fri for Rengøring og vedligeholdelse Nogle af komponenterne i dit apparat kommer i kontakt med vand og kaffe under normal brug, og det er derfor vigtigt at rengøre maskinen jævnligt. Det er en let opgave med din Philips-Saeco Espresso-maskine. Du skal bare følge instruktionerne på displayet og beskrevet herunder. Udfør disse operationer, før maskinen holder op med at fungere korrekt, da reparationen i dette tilfælde ikke er dækket af garantien. Almindelig rengøring 1 Hver dag og med maskinen tændt skal man tømme og rengøre skuffen til kafferester. Bemærk: Anden vedligeholdelse og rengøring af maskinen må kun ske ved kold maskine, der er frakoblet strømforsyningen. Sænk aldrig maskinen ned i vand. De aftagelige dele må ikke vaskes op i opvaskemaskine. Undgå brug af skarpe genstande eller aggressive kemiske produkter (opløsningsmidler) til rengøring. Maskinen rengøres med en blød klud opblødt i vand. Tør ikke maskinen og/eller dens komponenter i mikroovn og/eller almindelig ovn. Efter tilberedning af produkter med mælk skal man lade varmt vand løbe ud af damprøret (Pannarello'en, hvis monteret) for en effektiv rengøring.

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK KG 79-89 10 MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

2 8 1 7 1 8 6 3 4 6 5 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 VIGTIGE FORSKRIFTER Kære kunde. diva maskinen gør det muligt at brygge kaffe og "almindelig" kaffe ved hjælp af pods eller finmalet kaffe. Denne maskine skal

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-kaffemaskine CVA 4060 Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. j M.-Nr. 06 696

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Beanto-Cup. optimeret. Animo introducerer den nye OptiBean

Beanto-Cup. optimeret. Animo introducerer den nye OptiBean Beanto-Cup optimeret Animo introducerer den nye OptiBean Den nye standard for Bean-to-Cup * *Fra bønne til kop OptiBean fra Animo Animo har genopfundet Bean-to-Cup-processen. Resultatet er: OptiBean. En

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Fuldautomatisk espressomaskine by fey

Fuldautomatisk espressomaskine by fey Fuldautomatisk espressomaskine by fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING MANUALE D USO Instructions Mode d emploi BEDIENUNGSANLEITUNG Gebruiksaanwijzingen Manual de instrucciones Manual DE INSTRUções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner (Med 5L vandtank og 3L tank til kemi/rengøringsmiddel) Damprenser (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) 1: Sikkerhedsadvarsler: Før

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

GOD. kaffe. Grundbog for kaffeelskere

GOD. kaffe. Grundbog for kaffeelskere GOD kaffe Grundbog for kaffeelskere Baristaen (eller sådan brygger du en god kop kaffe) I de foregående kapitler har vi kigget på en masse forhold, som er med til at skabe de gode kaffebønner. I dette

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af Hjemmebryggerens komplette 25 liters bryganlæg. Ud over de dele der følger med bryganlægget, har du brug for følgende: Ved

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Brugsanvisning for indream damprenser

Brugsanvisning for indream damprenser Brugsanvisning for indream damprenser Effektiv, skånsom og miljøvenlig rengøring 1 06-01-2013 - Rev 1.6 Beskrivelse af enkeltdele: 1. Dæksel på håndtag 2. Hjul 3. Produktets top cover 4. Bærehåndtag 5.

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 768 730 Transportemballage

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Installationsmanual Flydekontakt

Installationsmanual Flydekontakt Flydekontakt Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 2 VEDLIGEHOLDELSE... 3 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 3 BORTSKAFFELSE... 3 AKTIVERING OG TEST I ALARMSYSTEMET... 3 Side 1

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere