PDF processed with CutePDF evaluation edition

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com"

Transkript

1 PDF processed with CutePDF evaluation edition 11 Rev.03 del DA DA Registrer dit produkt og få support på webstedet Type HD8751 BRUGSANVISNING Dansk LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. Producenten forbeholder sig retten til at ændre produktets funktioner uden varsel.

2 2 KUNDERELATIONER For Downloads & FAQ henvises til vores Kundesupport Webside: Argentina: (número gratuito) Australia: option 3 (toll free) Bahrain: Baltics:......Estonia: (tasuta)...latvia: (pašvaldību līmenis)...lithuania: (vietinis tarifas) Belgium: ( 0,15 p/min) Brazil: (Demais localidades)...(11) (Grande São Paulo) Bulgaria: (национални тарифа) Canada: (local toll free) Czech Republic: (vnitrostátní sazby) China: Croatia: (01) Denmark: (lokal takst) Germany: (für Anrufe aus dem deutschen Festnetz, kostenfrei) (für Anrufe aus dem deutschen Mobilfunknetz kostenpflichtig, max. 0,42 /Min) España: (0,10 establecimiento de llamada + 0,08 /min) France: (tarif national) Greece: Hong Kong: Israel: Iran: Ireland: (National call) Italy: (tariffa nazionale) Japan: Korea: (toll free) Kuwait: Lebanon: Luxembourg: (tarif national/nationaler Tarif) Magyarország:...(061) (nemzeti mérték) Malaysia: Mexico: (número gratuito) Netherlands: ( 0,10/min*) Norway: (nasjonale Tariffnr.) Österreich: (für Anrufe aus dem österreichischen Festnetz, kostenfrei) (für Anrufe aus dem österreichischen Mobilfunknetz kostenpflichtig, Preis variiert je nach Mobilfunkanbieter) Poland: (Stawkę lokalną) Portugal: (0,12 (0,30 móvel)) Romania: (accesibil din orice reţea, cu tarif local) Russia/Россия: (без выходных) (без выходных, звонок бесплатный, в т.ч. с мобильных телефонов) Singapore: Slovenija: (nacionalnih tarif) Slovenská republika: (vnútroštátne tarifa) Suomi: (kansallisten kutsu) South Africa: Sverige: (nationella samtal) Switzerland: (für Anrufe aus dem schweizer Festnetz, kostenfrei) (für Anrufe aus dem schweizer Mobilfunknetz kostenpflichtig, Preis variiert je nach Mobilfunkanbieter) Ukraine: (усі дзвінки з стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні) United Arab Emirates (Dubai): United Kingdom: (0,05GBP/minute) USA: (toll free) Taiwan: Thailand:

3 38 DANSK 3 Assistance Vi ønsker at sikre din tilfredshed med din espressokaffemaskine Philips Saeco. Hvis du ikke allerede har gjort det, så registrer dit køb på adressen " På denne måde kan vi komme i kontakt med dig og sende dig påmindelser om rengøring og afkalkning. Brug kun SAECO-produkter til rengøring og afkalkning, som kan købes i Philips' onlinebutik: NL BE FR DK DE ES eller IT SE Hvis du har spørgsmål om dit apparat, for eksempel om installering, brug, rengøring og afkalkning, kan du referere til denne brugermanual eller finde de seneste opdateringer på webstedet Eller du kan kontakte nummeret til kundeservice, som du finder på sidste side af dette dokument, for at finde den nærmeste forhandler. Vores kvalificerede servicemedarbejdere hjælper dig og løser ved behov problemer over telefonen med en løsning så vidt det er muligt i løbet af samme opkald. Hvis dette ikke er muligt, hjælper vi dig med at sætte reparationen i gang så hurtigt og med så få omkostninger som muligt. Indhold Indledning... 4 Generel beskrivelse (fig. 1)... 4 Vigtigt... 4 Tilsigtet brug... 5 Strømforsyning - Strømkabel... 5 Personsikkerhed... 5 Fare for forbrænding... 5 Placering - Plads til brug og vedligeholdelse... 5 Generel rengøring og opbevaring af maskinen... 5 Funktionsfejl... 6 Brandforebyggelse... 6 Første brug... 6 Emballage... 6 Klargøring... 6 Påfyldning af kredsløb... 8 Skylle/selvrensecyklus... 9 Sådan brygges en perfekt espresso: Skyl kaffekredsløbet, hvis maskinen tages i brug for første gang eller efter en længere periodes inaktivitet "INTENZA+" vandfilter (ekstraudstyr)...11 Installation af vandfilteret INTENZA Måling af vandets hårdhed...12 Brygning af espresso og reguleringer...14 Præ-infusionsteknologi: forbedret aroma Indstillelig keramisk kaffekværn: komplet bevarelse af aromaen Indstilling af Aroma : vælg den ønskede mængde Brygning af kaffe...16 Indstilling af kaffeudløb Med kaffebønner Med formalet kaffe Indstilling af mængden af kaffe i en kop (MEMO-funktion) Udløb af varmt vand...19 Udløb af damp / tilberedning af cappuccino med Pannarello'en...20 Miljøvenlig: Stand-by...21 Stand by Rengøring og vedligeholdelse...21 Almindelig rengøring Kaffeenhed...24 Ugentlig rengøring af kaffeenhed Rengøring af kaffeenhed med "Coffee Clean Tablets": Smøring af kaffeenhed Afkalkning...29 Betjeningspanelets display...32 Fejlfinding og afhjælpning...34 Tekniske data...35 Bortskaffelse...35 Assistance...38

4 4 DANSK Indledning Tillykke med købet og velkommen til Philips! Registrer dit produkt på for at få maksimal fordel af Philips kundeservice. I denne manual finder du alle de nødvendige oplysninger til at installere, bruge, rengøre og fjerne kalk fra dit apparat. Kontakt Philips kundeservice, hvis du har brug for yderligere support. Telefonnumrene findes på den sidste side af dette dokument og i garantifolderen, der følger med apparatet. Generel beskrivelse (fig. 1) 1. Knap til indstilling af kaffekværn 2. Beholder til formalet kaffe 3. Kaffebønnebeholder 4. Låg til kaffebønnebeholder 5. Betjeningspanel 6. Kaffeudløb 7. Kopbakke 8. Indikator for fuld drypbakke 9. Drypbakke 10. Skuffe til kafferester 11. Kaffeenhed 12. Inspektionslåge 13. Smørefedt til kaffeenhed 14. Strømkabel 15. Beskyttelse af udløbsrør 16. Pannarello (til udløbsrør til varmt vand/damp) 17. Vandbeholder 18. Stik til strømkabel 19. Afbryderkontakt 20. Nøgle til indstilling af kaffekværn + Doseringsenhed for formalet kaffe 21. Test af vandets hårdhed 22. Pensel til rengøring 23. Skuffe til opsamling af kaffe 24. Knap til espresso 25. Knap til lang espresso 26. Vælgerknap til varmt vand/damp 27. ON/OFF-knap 28. Aroma -knap - Formalet kaffe 29. Knap til afkalkning 30. Afkalkningsmiddel - (Ekstraudstyr) Vigtigt Læs omhyggeligt denne manual og behold den til eventuel fremtidig brug, før du tager apparatet i brug. Dele under spænding må aldrig komme i kontakt med vand: kortslutningsfare! Dampen og det varme vand kan medføre forbrændinger! Ret aldrig strålen med damp eller varmt vand mod dig selv. Udvis forsigtighed, når du rører ved dysen til varmt vand / damp og hold fat om det dertil egnede greb: fare for forbrænding!

5 Tilsigtet brug DANSK 5 Kaffemaskinen er udelukkende beregnet til brug i hjemmet. Det er forbudt at foretage tekniske ændringer på maskinen og anvende den til andre formål, da dette kan medføre fare! Maskinen er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn), der ikke har de fornødne fysiske, mentale eller sensoriske evner eller som ikke har den tilstrækkelige erfaring og/eller kompetence, medmindre de overvåges af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed eller instrueres i, hvordan maskinen anvendes. Strømforsyning - Strømkabel Tilslut kun maskinen til en egnet stikkontakt. Spændingen skal stemme overens med værdien angivet på maskinens typeskilt, der sidder indvendigt på lågen. Tag ikke maskinen i brug, hvis strømkablet er defekt. Hvis strømkablet er defekt, skal det udskiftes af fabrikanten eller hos et af de autoriserede servicecentre. Lad ikke strømkablet løbe langs hjørner eller skarpe punkter eller varme genstande og beskyt det imod olie. Bær eller flyt ikke kaffemaskinen ved at trække i kablet. Træk ikke stikket ud ved at trække i kablet og rør ikke ved kablet med våde hænder. Undgå, at strømkablet falder frit ned over borde eller skabe. Personsikkerhed Hold altid børn under opsyn for at undgå, at de leger med maskinen. Børn er ikke klar over den fare, der er forbundet med husholdningsapparater. Lad heller ikke børn lege med maskinens emballagemateriale. Fare for forbrænding Undgå at rette damp- og/eller varmt vand-strålen mod dig selv og/eller andre personer: fare for forbrændinger! Brug altid de dertil indrettede håndtag eller greb. Placering - Plads til brug og vedligeholdelse For korrekt funktion anbefales det at følge nedenstående råd: Maskinen skal placeres på en sikker og plan overflade, hvor der ikke er fare for, at den vælter eller beskadiges. Stedet, hvor maskinen placeres, skal være godt oplyst, rent og have en stikkontakt i nærheden. Der skal være en minimumsafstand mellem maskinen og væggene, som vist i figuren. Når maskinen tændes og slukkes, anbefales det at placere et tomt glas under kaffeudløbet. Opbevar ikke maskinen på steder med en temperatur på under 0 C. Frost kan beskadige maskinen. Anvend ikke maskinen udendørs. Anbring ikke maskinen på meget varme overflader eller i nærheden af åben ild, så legemet ikke smelter eller beskadiges. Generel rengøring og opbevaring af maskinen Hold maskinen ren og i god stand, og opbevar den passende. Da maskinen anvender naturlige ingredienser til at lave drikkevarer (kaffe,

6 6 DANSK 35 vand, mælk osv.), kan der være rester af malet kaffe eller kondensvand på støtteoverfladen. Det anbefales derfor at rengøre både maskinens synlige dele og området nedenunder jævnligt. Vi anbefaler stærkt, at maskinen rengøres, før den sættes væk. - Vand, der har stået i beholderen og/eller i vandkredsløbet i flere dage, må ikke drikkes. Hvis maskinen skal stå ubenyttet hen i længere tid, skal man lade varmt vand løbe ud af damprøret og rengøre Pannarello'en (hvis monteret) grundigt. - Sluk for maskinen på afbryderkontakten og rengør den. Træk til sidst stikket ud af stikkontakten. Vent, til maskinen er kølet ned. Sænk aldrig maskinen ned i vand! Opbevar den et tørt sted uden for børns rækkevidde. Beskyt den mod støv og snavs. Det er strengt forbudt at foretage ændringer på maskinens indvendige dele. Funktionsfejl I tilfælde af fejl, defekter eller mistanke om defekter, hvis man har tabt maskinen, skal man straks trække stikket ud af stikkontakten. Tag aldrig en defekt maskine i brug. Referer til kapitlet "Fejlfinding og kundeservice" for at få flere oplysninger om kundeservice og løsning af problemer. Brandforebyggelse I tilfælde af brand skal man bruge brandslukkere med kulsyre (CO 2 ). Brug ikke vand eller pulverslukkere. Første brug Emballage Originalemballagen er udviklet og konstrueret til at beskytte maskinen under transport. Det anbefales, at man gemmer emballagen for eventuel fremtidig transport. Klargøring Tag drypbakken med kopbakken og kaffemaskinen ud af emballagen. Anbring den et passende sted, som beskrevet i afsnittet om sikkerhedsreglerne. Tekniske data Fabrikanten forbeholder sig retten til at ændre produktets tekniske karakteristika. Nominel spænding - Nominel effekt - Strømforsyning Se typeskiltet indvendigt på lågen Materiale legeme Termoplast Dimensioner (l x h x d) (mm) x 340 x 440 Vægt kg Kabellængde ,2 m Betjeningspanel På fronten Pannarello (kun til stede på nogle modeller) specielt til cappuccino Vandbeholder ,5 liter - Kan tages ud Kapacitet kaffebeholder (g) Kapacitet skuffe til kafferester Pumpetryk bar Kedel Rustfri stål Sikkerhedsanordninger Termosikring Bortskaffelse Ubrugte apparater skal tages ud af drift. Tag stikket ud af stikkontakten og klip strømkablet over. Efter endt levetid skal apparatet bringes nærmeste affaldscenter. Dette produkt opfylder kravene i EF-direktiv 2002/96/EF. Symbolet på produktet eller på emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal derimod afleveres på nærmeste affaldscenter for genbrug af elektriske og elektroniske komponenter. Ved at sikre, at produktet bortskaffes korrekt, bidrager man til at forhindre negative følger for miljø og sundhed, som kan opstå, hvis produktet ikke bortskaffes korrekt. For yderligere oplysninger om genbrug af dette produkt, skal man kontakte de lokale myndigheder, den offentlige rennovation eller forhandleren, hvor man har købt produktet. 1 Sæt drypbakken med risten på maskinen, og sørg for, at bakken skubbes helt på plads. Vigtigt: - Sæt først stikket i stikkontakten, når det er anvist, og kontroller, at afbryderkontakten er placeret på 0. - Det er vigtigt at læse afsnittet Meddelelser på LCD-displayet omhyggeligt med beskrivelse af alle meddelelser, som maskinen giver til brugeren på LCD-displayet på betjeningspanelet.

7 34 DANSK DANSK 7 Fejlfinding og afhjælpning For de mest almindelige problemer kan du referere til nedenstående tabel, eller afsnittet FAQ (ofte stillede spørgsmål) på webstedet for at få de seneste opdateringer. Dette hjælper dig med at identificere den korrekte handling, der skal udføres. Tag ALDRIG drypbakken af, når maskinen er tændt. Vent et par minutter efter maskinen er blevet tændt og/eller slukket, idet maskinen udfører en skylle/selvrensecyklus (se afsnittet Skylle/selvrensecyklus ). Fejl Årsag Afhjælpning Maskinen tænder ikke. Maskinen er ikke tilsluttet strømforsyningen. Tilslut maskinen til strømforsyningen. Kaffen er ikke varm nok Kopperne er kolde. Opvarm kopperne med varmt vand. 2 Tag vandbeholderen af. Der kommer hverken varmt vand eller damp ud. Hullet i damprøret er tilstoppet. Rengør hullet i damprøret med en nål. Inden enheden rengøres skal man sikre sig, at maskinen er slukket og kølet ned. Rengør Pannarello'en. Skift kaffeblanding eller indstil kværnegraden, som beskrevet i afsnittet Indstilling af kaffekværn. Afkalk maskinen. 1 2 Pannarello'en (hvis monteret) er snavset. Blandingen er ikke egnet eller kaffen er ikke friskkværnet eller for groft kværnet. Maskinens kredsløb er tilstoppet af kalk. Kaffen er ikke cremet. (Se bemærkning) Maskinen bruger lang tid på opvarmning, eller der løber kun en lille mængde vand ud af røret. Kaffeenheden kan ikke tages ud. Kaffeenheden sidder ikke korrekt. Tænd maskinen. Luk inspektionslågen. Udløbsenheden vender automatisk tilbage i udgangsstilling. Skuffe til kafferester isat. Tag skuffen til kafferester ud, inden udløbsenheden tages ud. Maskinen kværner kaffen, men kaffen løber ikke ud. (Se bemærkning) Der mangler vand. Kaffeenheden er snavset. Der mangler vand i kredsløbet. Ekstraordinært tilfælde, der indtræffer, når maskinen er ved at regulere doseringen automatisk. Fyld vandbeholderen og kredsløbet (afsnittet "Inden maskinen tages i brug"). Rengør kaffeenheden (afsnittet Kaffeenhed ). Fyld kredsløbet (afsnit "Inden maskinen tages i brug"). Lad et par kopper kaffe løbe igennem, som beskrevet i afsnittet Saeco Adapting System. Rengør udløbet. Lad et par kopper kaffe løbe igennem, som beskrevet i afsnittet Saeco Adapting System. Skift kaffeblanding eller indstil kværnegraden, som beskrevet i afsnittet Indstilling af kaffekværn. Fyld kredsløbet (afsnit "Inden maskinen tages i brug"). Rengør kaffeenheden (afsnittet Kaffeenhed ). 3 Skyl den og fyld den med frisk vand. Undgå at overstige niveauet (MAX), som er angivet på selve beholderen. Sæt beholderen på plads igen og skub den helt i bund (de yderste kanter skal flugte med hinanden). Vandbeholderen skal altid og kun fyldes med frisk vand uden brus. Varmt vand og andre væsker kan beskadige beholderen og/eller maskinen. Tænd ikke for maskinen uden vand. Kontroller, at der er tilstrækkeligt med vand i beholderen. 4 Tag låget til kaffebeholderen af. Bemærk: Beholderen kan være udstyret med forskellige sikkerhedssystemer, alt efter reglerne i det land, hvor maskinen tages i brug. Kaffen er for tynd. (Se bemærkning) Kaffen løber ud meget langsomt. (Se bemærkning) Udløbet er snavset. Ekstraordinært tilfælde, der indtræffer, når maskinen er ved at regulere doseringen automatisk. Kaffen er for fin. Der mangler vand i kredsløbet. Kaffeenheden er snavset. Kaffen løber ud ved siden af udløbet. Udløbet er tilstoppet. Rengør udløbet og udløbshullerne. 1 5 Hæld langsomt kaffebønnerne i beholderen. Hæld altid og kun hele kaffebønner i beholderen. Malet kaffe, pulverkaffe samt andre genstande kan beskadige maskinen, hvis de indsættes i kaffebeholderen. 6 Sæt låget tilbage på kaffebeholderen. 7 Sæt stikket i kontakten bag på maskinen. Bemærk: Disse problemer kan være ganske normale, hvis man skifter kaffeblanding eller hvis maskinen installeres for første gang. I sådanne tilfælde skal man vente, indtil maskinen har udført en selvregulering, som beskrevet i afsnittet Saeco Adapting System. 8 Sæt stikket i den anden ende af kablet i en vægstikkontakt med passende spænding. Hvis fejlen ikke findes i ovennævnte tabel, eller hvis problemet ikke kan løses, rettes henvendelse til servicecentret. 2

8 8 DANSK DANSK 33 Sort 9 Flyt afbryderkontakten på I for at kunne tænde maskinen. Displayet viser ikonet Stand-by. 10 For at tænde maskinen skal man blot trykke på knappen Meddelelsessignaleringer (orange) Maskinen varmer op til tilberedning af kaffe og udløb af varmt vand og damp. Maskinen er ved at udføre skylning. Vent, indtil maskinen har udført skylningen. Maskinen signalerer, at INTENZA+ filteret skal udskiftes. Kaffeenheden er ved at gøre klar til reset af maskinen. Fyld beholderen med kaffebønner og genstart bryggecyklussen. Påfyld kredsløbet. Hvis skærmbilledet vises efter start af maskinen, betyder det, at maskinen skal afkalkes. Tryk på knappen for at åbne afkalkningsmenuen og se det tilhørende afsnit. Ved tryk på knappen kan man fortsætte med at bruge maskinen. Skader og fejlfunktion pga. manglende afkalkning dækkes ikke af garantien. Displayet signalerer, at det er nødvendigt at fylde kredsløbet. Orange Påfyldning af kredsløb For at undgå at vandet efterlades i kredsløbet i længere tid, skal vandkredsløbet fyldes, før maskinen startes for første gang og efter lange perioders inaktivitet. Dette er fordi, vi ønsker at give dig et perfekt og friskt produkt. 1 For at fylde kredsløbet skal man sætte en beholder under Pannarello'en. 2 Væg START ved at trykke på knappen. Maskinen fylder nu automatisk kredsløbet og lader en foruddefineret mængde vand løbe ud igennem Pannarello'en og viser fyldningen ved hjælp af bjælken under symbolet. Maskinen stopper udløbet automatisk, når processen er slut. Alarmsignaler (rød) Luk inspektionslågen. Der mangler kaffebønner i kaffebeholderen. Efter at have fyldt beholderen kan man genstarte cyklussen. Kaffeenheden skal sættes i maskinen. Sæt skuffen til kafferester på plads. Tøm skuffen til kafferester og væskeopsamlingsbakken. Fyld vandbeholderen. Sluk og tænd maskinen igen efter 30 sekunder. Prøv 2 eller 3 gange. Hvis maskinen IKKE starter, skal man kontakte servicecentret. Orange På displayet vises herefter symbolet for opvarmning af maskinen, som vist i figuren.

9 32 DANSK DANSK 9 17 Nu udfører maskinen opvarmnings- og skyllecyklussen for at gøre klar til brygning af produkterne. Nu er afkalkningen fuldført. Statussignaleringer (grøn) Maskinen er klar til tilberedning af kaffe med brug af kaffebønner og udløb af varmt vand. Bemærk: Afkalkningsmidlet skal bortskaffes i henhold til anvisningerne fra fabrikanten og/eller de gældende regler i landet, hvor maskinen er i brug. Bemærk: Efter at have udført afkalkningscyklussen skal kaffeenheden vaskes, som beskrevet i afsnittet Kaffeenhed i kapitlet Rengøring og vedligeholdelse. Når afkalkningscyklussen er udført, anbefales det at tømme drypbakken. Betjeningspanelets display Dette apparat er udstyret med et farvesystem, der gør det lettere at forstå signalerne. For at det skal være så praktisk som muligt, vises ikonerne ifølge lyskurveprincippet. Farvedisplayet viser sammen med knapperne de vigtigste driftsmeddelelser - Let og enkelt. Maskinen er klar til tilberedning af kaffe med brug af formalet kaffe. Vælg varmt vand eller damp. Udløb af varmt vand. Maskinen er ved at brygge 1 espresso. Maskinen er ved at brygge 1 kaffe. Maskinen er ved at brygge 2 espresso. Maskinen er ved at brygge 2 kaffe. Orange Orange 3 Efter endt opvarmning udfører maskinen en skyllecyklus af de indvendige kredsløb. I denne fase vises symbolet, som vist i figuren. 4 Herefter viser displayet følgende symbol. Maskinen er nu klar til tilberedning af kaffe. 5 For udløb af kaffe, varmt vand eller damp og korrekt brug af maskinen skal man nøje følge nedenstående anvisninger. Bemærk: Hvis maskinen tages i brug for første gang eller ikke har været anvendt i længere tid, skal man følge fremgangsmåde beskrevet i det følgende afsnit. Skylle/selvrensecyklus Efter den automatiske påfyldning af kredsløbet, udfører maskinen automatisk skylle/selvrensecyklussen af kredsløbet. Med denne cyklus skylles de indvendige kaffekredsløb med frisk vand. Cyklussen udføres automatisk også i disse tilfælde: Ved start af maskinen (med kold kedel) Efter at have fyldt kredsløbet (med kold kedel) Under klargøring af Stand-by funktion (efter brygning af en kop kaffe) Under slukningsfasen efter at have trykket på ON/OFF-knappen (efter brygning af en kop kaffe). Der løber en lille mængde vand ud, som skyller og opvarmer alle komponenter. I denne fase vises symbolet. Det anbefales stærkt at vente på, at cyklussen afslutter automatisk. Udløbet kan afbrydes ved tryk på knappen. Sådan brygges en perfekt espresso: Skyl kaffekredsløbet, hvis maskinen tages i brug for første gang eller efter en længere periodes inaktivitet. Ud over skylning/selvrengøringscyklussen anbefales det at udføre disse simple trin for altid at kunne brygge en fremragende espresso. De skal udføres: A) Første gang maskinen tages i brug. B) Hvis maskinen ikke har været i brug i længere tid (mere end 2 uger). 1 Sæt en passende beholder under kaffeudløbet. Udløb af damp. Maskinen er i programmeringsfasen for antallet af kopper kaffe, der skal brygges.

10 10 DANSK DANSK 31 Inden man gør noget, skal man først sikre sig, at displayet viser følgende symbol. 2 Vælg funktionen for udløb af formalet kaffe ved at trykke en eller flere gange på knappen, indtil følgende symbol vises. Bemærk: Fyld ikke op med formalet kaffe i beholderen. 3 Tryk på knappen. Vent, indtil udløbet stopper, og tøm vandbeholderen. 4 Gentag punkt 1 til 3 op til 3 gange, og gå videre til punkt 5. 5 Sæt en beholder under Pannarello'en. 6 Tryk på knappen. På displayet vises følgende symbol. 7 Tryk på knappen for at starte udløbet af varmt vand. Lad vandet løbe ud, indtil der gives signalering om mangel på vand. 8 Fyld herefter vandbeholderen igen. Herefter kan man tilberede kaffe, som beskrevet i de efterfølgende afsnit. CALC CLEAN.... CALC CLEAN.... CALC CLEAN.... Rød Rød Rød Rød Rød Rød Rød Rød Bemærk: Afkalkningscyklussen kan sættes på pause ved at trykke på knappen. Tryk på knappen igen for at genoptage cyklussen. Nu kan beholderen tømmes, eller man kan forlade maskinen i kort tid. 9 Når opløsningen i beholderen er brugt op, vises symbolet her ved siden af. Symbolet angiver, at beholderen skal skylles og fyldes igen. 10 Skyl beholderen omhyggeligt og fyld den med frisk drikkevand. 11 Tøm beholderen, der blev brugt til opsamling af væsken, der løber ud af maskinen, og placer den under damprøret. 12 Når man sætter den fyldte vandbeholder i maskinen vises symbolet ved siden af. Herefter starter maskinen skyllecyklussen. Bemærk: Skyllecyklussen kan sættes på pause ved at trykke på knappen. Tryk på knappen igen for at genoptage cyklussen. Nu kan beholderen tømmes, eller man kan forlade maskinen i kort tid. 13 Når vandet i beholderen er brugt op, vises symbolet her ved siden af. Symbolet angiver, at beholderen skal skylles og fyldes igen med frisk drikkevand for at afslutte cyklussen. 14 Tøm beholderen, der blev brugt til opsamling af væsken, der løber ud af maskinen, og placer den under udløbet. 15 Når man sætter den fyldte vandbeholder i maskinen vises symbolet ved siden af. Herefter fortsætter maskinen skyllecyklussen. Maskinen udfører skylningen med en allerede programmeret mængde vand. Maskinen kan anmode om fyldning af beholderen flere gange, hvis den pågældende mængde vand ikke er nået. Anmodningen om fyldning af beholderen angives med følgende ikon. 16 Når den påkrævede mængde vand til skylning af løbet ud, eller når man igen sætter beholderen fyldt med vand i maskinen, vises symbolet her ved siden af. Tryk på knappen for at afslutte afkalkningscyklussen.

11 30 DANSK DANSK 11 Orange Rød 2 Tryk på knappen. På displayet vises derefter siden til start af afkalkningen. 3 Tryk på knappen for at åbne afkalkningsmenuen. Bemærk: Hvis knappen på knappen. trykkes ned ved en fejl, kan man afslutte ved tryk Hvis man trykker på knappen, starter afkalkningen, og det er nødvendigt at færdiggøre cyklussen for at kunne brygge kaffe. 4 Hæld hele indholdet af flasken med koncentreret Saeco-afkalkningsmiddel i apparatets vandbeholder. "INTENZA+" vandfilter (ekstraudstyr) Vandfilteret INTENZA+ kan forbedre vandkvaliteten. Brug af INTENZA+ filteret begrænser kalkdannelse og sikrer en mere intens aroma for din espresso. For at nyde en rigtig god espresso anbefales det derfor at installere vandfilteret INTENZA+, der kan købes hos din forhandler eller online i Philips-butikken på adressen Installation af vandfilteret INTENZA+ 1 Tag det lille hvide filter i beholderen ud og opbevar det på et tørt sted beskyttet imod støv. 5 Fyld den med frisk drikkevand til niveauet MAX. Sæt beholderen på plads igen i maskinen. 2 Tag INTENZA+ vandfilteret ud af indpakningen og sænk det ned i lodret position (med åbningen opad) i koldt vand og tryk forsigtigt på begge sider for at fjerne luftbobler. Det er vigtigt at måle vandets hårdhed for korrekt funktion af INTENZA+ vandfilteret og kontrol af hyppigheden for afkalkning af maskinen. 6 Sæt en beholder under damprøret. Bemærk: Beholderen skal have en kapacitet på mindst 1.5 liter. Hvis man ikke har en så stor beholder, kan man sætte cyklussen på pause ved at trykke på knappen espresso, tømme beholderen, sætte den under udløbet igen og genstarte cyklussen ved at trykke på den samme knap. 3 Filteret skal indstilles på basis af de udførte målinger for indstilling af vandets hårdhed. Brug den test af vandets hårdhed, der medfølger maskinen. Indstil "Intenza Aroma System" som specificeret på filterets indpakning (se afsnittet "Måling af vandets hårdhed"). A = Blødt vand B = Hårdt vand (standard) C = Meget hårdt vand Rød 7 Når kalkfjerningsopløsningen er hældt i beholderen trykkes på knappen for at starte afkalkningscyklussen. 4 Sæt filteret i den tomme beholder. Tryk det helt på plads. 5 Fyld beholderen med frisk drikkevand og sæt den i maskinen. 6 Lad vandet i vandbeholderen løbe ud ved hjælp af varmt vand-funktionen (se afsnittet Udløb af varmt vand ). Rød 8 Nu lader maskinen afkalkningsmidlet løbe igennem i intervaller (bjælken viser status for cyklussen). 7 Fyld beholderen med vand igen.

12 12 DANSK DANSK 29 Orange Orange Orange Orange 8 Tryk på knappen og rul siderne ned ved at trykke på knappen, til følgende side vises. 9 Tryk på knappen for at vælge ON og tryk på knappen for at bekræfte. På denne måde programmeres maskinen til at fortælle dig, når du skal udskifte filtret. Bemærk: Når et INTENZA+ vandfilter skal udskiftes med et nyt, skal funktionen genindstilles. Udskift filteret, som beskrevet tidligere. Åbn derefter programmeringsmenuen, gå til den angivne side og vælge indstillingen RESET, og tryk derefter på knappen. Maskinen er nu programmeret til at håndtere et nyt filter. Bemærk: Hvis filteret allerede er installeret, og hvis man vil fjerne det uden at udskifte det, skal man vælge indstillingen OFF og trykke på knappen. 10 Tryk på knappen for at afslutte og få vist startsiden. Bemærk: Hvis der ikke er installeret et INTENZA+ vandfilter, skal man sætte det lille hvide filter, som blev fjernet før, tilbage på plads i beholderen. 3 Sæt kaffeenheden på plads i rummet, indtil den klikker på plads UDEN at trykke på knappen PUSH. Sæt skuffen til opsamling af kaffe på plads. 4 Sæt skuffen til kafferester tilbage på plads. Luk inspektionslågen. Afkalkning Kalk findes naturligt i det vand, der bruges til maskinens drift. Kalken skal fjernes jævnligt, fordi den kan tilstoppe vand- og kaffekredsløbene i dit apparat. Det er en let opgave med din Philips-Saeco-maskine. Den avancerede elektronik viser på maskinens display (med klare symboler), hvornår der er behov for afkalkning. Du skal bare følge den herunder beskrevne vejledning. Udfør denne operation, før maskinen holder op med at fungere korrekt, fordi i dette tilfælde er reparationen ikke dækket af garantien. Bemærk: Instruktionerne i brugs- og vedligeholdelsesanvisningen har prioritet over anvisninger på tilbehør og/eller materialer, der sælges separat, hvis de ikke stemmer overens. Bemærk: Drypbakken skal tømmes, inden afkalkningscyklussen udføres. Måling af vandets hårdhed Det er vigtigt at måle vandets hårdhed for korrekt funktion af INTENZA+ filteret og kontrol af hyppigheden for afkalkning af maskinen. 1 Sænk den medfølgende strip til test af vandets hårdhed ned i vandet i 1 sekund. Bemærk: Den medfølgende strip kan kun anvendes én gang. 2 Kontroller, hvor mange felter, der skifter farve, og sammenlign i tabellen. Bemærk: Bogstaverne svarer til dem, der findes i bunden af Intenza-filteret. Filteret skal reguleres ud fra denne måling. Anvend kun et afkalkningsmiddel fra Saeco. Dette er lavet specielt til kaffemaskinen, for at denne kan opretholde sin funktionalitet under hele sin levetid og, forudsat at det anvendes korrekt, for at undgå enhver ændring af det udløbne produkt. Afkalkningsmidlet og et komplet Maintenance Kit kan købes hos din lokale forhandler, i Philips' onlinebutik på eller i de autoriserede servicecentre. Vigtigt! Undgå at drikke afkalkningsopløsningen og det udløbne produkt, før cyklussen er helt afsluttet. Brug under ingen omstændigheder eddike som afkalkningsmiddel til maskinen. 1 Tænd maskinen på knappen. Vent, indtil maskinen har udført skylning og opvarmning. Vigtigt! Tag "Intenza"-filtret ud, inden der hældes afkalkningsmiddel i. Bemærk: Inden der udføres afkalkning - Tag Pannarello'en (hvis monteret) af damprøret, som beskrevet i afsnittet Rengøring og vedligeholdelse. - Tøm drypbakken.

13 28 DANSK DANSK 13 Smøring af kaffeenhed Kaffeenheden skal smøres efter cirka 500 kopper kaffe eller en gang om måneden. Smørefedt til smøring af kaffeenheden samt et komplet Service Kit kan købes hos din lokale forhandler, i Philips' onlinebutik på eller i de autoriserede servicecentre. Vask kaffeenheden under rindende vand, inden den smøres. Intenza Aroma System A B C Indstilling af vandets hårdhed 3 Tallene svarer til de indstillinger, som findes for indstilling af vandets hårdhed, der vises i afsnittet om programmering. Oversigt: 1 = 1 (meget blødt vand) 2 = 2 (blødt vand) 3 = 3 (hårdt vand) 4 = 4 (meget hårdt vand) 1 1 Enhedens skinner må kun smøres med Saeco-smørefedt. Fordel smørefedtet jævnt på begge sideskinner. Orange 4 Når man kender denne værdi, skal man indprogrammere værdien for vandets hårdhed. Tryk på knappen og gå gennem siderne ved at trykke på knappen indtil følgende side vises. Bemærk: Maskinen leveres med en standardregulering, der passer til de fleste anvendelser. Orange 5 Tryk på: knappen eller for at øge værdien på knappen for at mindske værdien. 2 Smør også akslen. 6 Tryk på knappen for at bekræfte indstillingen. 7 Tryk på knappen for at afslutte og kunne brygge produkter.

14 14 DANSK DANSK 27 Brygning af espresso og reguleringer Den købte maskine fungerer med kaffebønner og/eller formalet kaffe og giver mulighed for at foretage visse reguleringer, der lader dig bruge dens fulde potentiale og få en rigtig Espresso experience. Saeco Adapting System: Intelligens selvreguleringssystem, der giver mulighed for at bruge alle typer kaffebønner, som fås i handlen. Kaffe er et naturprodukt og dets egenskaber kan være forskellige alt efter oprindelse, blanding og ristning. Saeco-kaffemaskinen er udstyret med et selvreguleringssystem, der tillader brug af alle typer kaffebønner, som fås i handlen (ikke karamelliseret). Maskinen indstilles automatisk til optimalt udtræk af kaffen og sikrer en perfekt sammenpresning af kaffen, så man får en cremet espressokaffe med fuld gennemtrængning af alle aromaer, uafhængigt af typen af kaffe. Optimeringsprocessen er en indlæringsproces, der kræver brygning af et vist antal kopper af kaffe, så maskinen kan indstille sammenpresningen af den malede kaffe. Der kan dog være særlige kaffeblandinger, der kræver en indstilling af kaffekværnen for at optimere kaffeudtrækket - (se afsnittet Indstilling af kaffekværn). Præ-infusionsteknologi: forbedret aroma Takket være præ-infusionsteknologien bliver den malede kaffe fugtet før brygningsprocessen. Dette sikrer, at aromaen fremhæves på bedste vis. Indstillelig keramisk kaffekværn: komplet bevarelse af aromaen Keramikkværnen sikrer altid en nøjagtig grad af kværning for hver type kaffeblanding, da denne teknologi undgår at overophede bønnerne. Kombinationen af disse faktorer giver en total bevaring af aromaen, og garanterer den rigtige, italienske smag i hver kop. Vigtigt! Knappen til indstilling af kaffekværnen inde i kaffebeholderen må kun drejes med nøglen til indstilling af kaffekværnen, når kaffekværnen er tændt. Kom aldrig materialer, der ikke er kaffebønner, i beholderen. Hæld ikke malet kaffe og/eller pulverkaffe i kaffebønnebeholderen. Vigtigt: Kaffekværnen indeholder dele i bevægelse, som kan være farlige. Før aldrig fingre og/eller andre genstande ned i kværnen. I tilfælde af fejlfunktioner skal apparatet slukkes ved tryk på ON/OFF-knappen, og stikket tages ud af strømudtaget, før der udføres indgreb inde i kaffebønnebeholderen. Hæld ikke kaffebønner i, når kaffekværnen kører. Det er muligt at foretage en let indstilling af kværningsgraden på kaffen, så den tilpasses den pågældende kaffetype. Indstillingen skal udføres ved at dreje på reguleringsstiften inden i kaffebeholderen. Det skal trykkes ned og drejes med den medfølgende nøgle. 8 Fjern skuffen til opsamling af kaffe, og fjern herefter kaffeenheden. 9 Vask omhyggeligt kaffeenheden i rent vand. 10 Sæt kaffeenheden på plads igen, når den er skyllet, til den sidder helt fast UDEN at trykke på knappen PUSH. Sæt skuffen til opsamling af kaffe på plads. 11 Tryk og slip knappen en eller flere gange for at vælge og aktivere funktionen for formalet kaffe uden at tilføje kaffe i beholderen. 12 Start en udløbscyklus ved at trykke på knappen. 13 Gentag operationen fra punkt 11 til punkt 12 to gange, og sørg for at fjerne det udløbne vand fra maskinen. 14 For at rengøre drypbakken lægges en tablet i den og den fyldes 2/3 med varmt vand. Lad rengøringsopløsningen virke i cirka 30 minutter, og skyl derefter grundigt.

15 26 DANSK DANSK 15 Rengøring af kaffeenhed med "Coffee Clean Tablets": Ud over den ugentlige rengøring anbefales det at udføre denne rengøringscyklus med "Coffee Clean Tablets" efter cirka 500 kopper kaffe eller en gang om måneden. Denne operation fuldfører vedligeholdelsen af kaffeenheden. Coffee Clean Tablets til rengøring af kaffeenheden og "Maintenance Kit kan købes hos din lokale forhandler, i Philips' onlinebutik på eller i de autoriserede servicecentre. Vigtigt: Coffee Clean Tablets har ingen afkalkningsegenskaber. Anvend Saeco afkalkningsmiddel til at afkalke maskinen, og følg den procedure, der er beskrevet i afsnittet om afkalkning. 1 Sæt en beholder under kaffeudløbet. 2 Sørg for at fylde vandbeholderen med rent vand til niveauet MAX. 1 2 Tryk og drej stiften et hak ad gangen og lad 2-3 kopper kaffe løbe ud. Kun på denne måde kan man mærke ændringen i kværningsgraden. Referencerne inden i beholderen angiver den indstillede kværningsgrad. Man kan indstille 5 forskellige kværningsgrader med følgende referencemærker: 1 - Grov kværning: lettere smag, for blandinger med mørk ristning. 2 - Fin kværning: stærkere smag, for blandinger med lys ristning. 3 Læg en Coffee Clean Tablets tablet i rummet til formalet kaffe. Indstilling af Aroma : vælg den ønskede mængde Vælg din foretrukne kaffeblanding og reguler den kaffemængde, der skal kværnes, ifølge din egen smag. Maskinen er programmeret til indstilling af den mængde kaffe, der skal kværnes. Tryk og slip knappen for at indstille en af de fire muligheder (mild, mellem, stærk, formalet). 4 Tryk og slip knappen en eller flere gange for at vælge og aktivere funktionen for formalet kaffe uden at tilføje malet kaffe. 5 Start en udløbscyklus ved at trykke på knappen. 6 Sluk for apparatet på afbryderkontakten, når der er løbet en halv kop vand ud, og lad opløsningen virke i cirka 15 minutter. Sørg for at smide det udløbne vand ud. Det er muligt at vælge, når bønnerne vises på displayet. Hver gang knappen trykkes ned og slippes ændres aromaen med en grad alt efter den valgte mængde: = Mild aroma = Mellem aroma = Stærk aroma Bemærk: Valget skal udføres inden valg af kaffe. På den måde bestemmes intensiteten alt efter smag og behag. Efter valg af stærk aroma vælges funktionen for brygning af kaffe med formalet kaffe. 7 Tænd for apparatet og vent, indtil skyllecyklussen er færdig. Valget vises med symbolet ved siden af. For brug af denne funktion, se det pågældende afsnit.

16 16 DANSK DANSK 25 Brygning af kaffe Bemærk: Hvis maskinen ikke brygger kaffe, skal man kontrollere, om der er vand i vandbeholderen. 7 Sørg for, at grebet er i kontakt med kaffeenhedens bund. Inden brygning af kaffe skal man kontrollere meddelelserne på displayet; om vand- og kaffebeholder er fulde. Inden brygning af kaffe skal man indstille højden på kaffeudløbet og vælge aroma eller formalet kaffe. Indstilling af kaffeudløb Kaffemaskinen kan bruges til de fleste typer store og små kaffekopper, som fås i handlen. Kaffeudløbet kan indstilles i højden, så det passer til størrelsen på den type kopper, man bruger. Indstillingen udføres ved manuelt at løfte eller sænke kaffeudløbet med fingrene, som vist i figuren. 8 Sørg for, at låseklemmen til kaffeenheden er i korrekt position, hvilket kontrolleres ved at kort og bestemt tryk på knappen PUSH. 9 Sæt kaffeenheden på plads i rummet, indtil den klikker på plads UDEN at trykke på knappen PUSH. De anbefalede indstillinger er følgende: Til små kopper; 10 Sæt den rengjorte skuffe til opsamling af kaffe tilbage på plads. Til store kopper. 11 Sæt skuffen til kafferester tilbage på plads. Luk inspektionslågen. Man kan stille to små eller store kopper under kaffeudløbet for at brygge to kopper kaffe samtidig.

17 24 DANSK DANSK 17 Kaffeenhed Ugentlig rengøring af kaffeenhed Kaffeenheden skal rengøres hver gang, kaffebønnebeholderen fyldes, og under alle omstændigheder mindst én gang ugentligt. 1 Sluk maskinen ved at trykke på afbryderen og trække stikket ud af stikkontakten. 2 Tag skuffen til kafferester ud. Åbn inspektionslågen. 3 Tag skuffen til opsamling af kaffe ud og rengør den. 4 Tag kaffeenheden ud ved at gribe fat om håndtaget og trykke på knappen «PUSH». Kaffeenheden må kun vaskes i lunken vand uden opvaskemiddel. 5 Vask kaffeenheden med lunkent vand og vask det øverste filter grundigt. Sørg for, at der ikke er vand i udløbskammeret, før kaffeenheden sættes på plads i maskinen. 6 Sørg for, at kaffeenheden er i udgangsposition. De to referencemærker skal være ud for hinanden. I modsat fald skal man benytte fremgangsmåde beskrevet i punkt (7). Med kaffebønner For at brygge en espresso skal man trykke og slippe: 1 knappen for valg af den ønskede Aroma. 2 knappen for valg af espresso, eller knappen for valg af lang espresso. Herefter starter selve udløbscyklussen: For brygning af en kop kaffe trykkes kun én gang på knappen. Displayet viser symbolet. For brygning af 2 kopper kaffe trykkes kun 2 gange på knappen. Displayet viser symbolet. Bemærk: Ved brygning af 2 kopper kaffe vil maskinen automatisk kværne og dosere den rette mængde kaffe. Tilberedning af to kopper kaffe kræver to kværnecyklusser og to udløbscyklusser, som automatisk styres af maskinen. 3 Efter at have udført præ-infusionscyklussen, begynder kaffen at løbe ud af kaffeudløbet. 4 Kaffebrygningen stopper automatisk. Det er dog muligt at afbryde kaffebrygningen ved at trykke på knappen "STOP". Med formalet kaffe Denne funktion gør det muligt at bruge formalet kaffe eller koffeinfri kaffe. Den formalede kaffe skal hældes i rummet på siden af kaffebønnebeholderen. Hæld kun kværnet kaffe til espressomaskiner i beholderen og aldrig kaffebønner eller pulverkaffe. Bemærk: Hvis der ikke hældes formalet kaffe i beholderen, kommer der kun vand ud af udløbet. Hvis doseringen er for stor, og der bruges 2 eller flere mål kaffe, lader maskinen ikke kaffen løbe ud. Maskinen udfører også her en cyklus med kun vand og tømmer kaffen af i skuffen til kafferester. For at brygge kaffe skal man gøre følgende: 1 Tryk og slip knappen en eller flere gange for at vælge og aktivere funktionen for formalet kaffe. 2 Løft låget til beholderen til formalet kaffe. Hæld 1 mål af formalet kaffe i beholderen. Brug kun det medfølgende mål. Luk låget.

18 18 DANSK DANSK 23 Vigtigt: Fyld kun beholderen med formalet kaffe. Hældes andre produkter eller genstande i beholderen, kan det medføre skader på maskinen, som ikke dækkes af garantien. 6 Når skuffen til kafferester tømmes, skal man tømme og rengøre kaffen til opsamling af kaffe. Åbn inspektionslågen, tag skuffen ud og tøm den for kafferester. 3 Tryk og slip: knappen eller knappen for valg af espresso, for valg af lang espresso. Efter tømning sættes skuffen tilbage på plads og skubbes helt i bund. 4 Herefter starter selve udløbscyklussen. Efter at have udført præinfusionscyklussen, begynder kaffen at løbe ud af kaffeudløbet. 5 Kaffebrygningen stopper automatisk. Det er dog muligt at afbryde kaffebrygningen ved at trykke på knappen "STOP". 7 Rengør én gang ugentligt beholderen til formalet kaffe, hvis den er i brug, ved brug af den lille medfølgende pensel. Når kaffeudløbet stopper, vender maskinen tilbage til indstillingen for kaffebrygning med kaffebønner. Bemærk: For brygning af andre typer kaffe gentages ovennævnte anvisninger. Indstilling af mængden af kaffe i en kop (MEMO-funktion) Man kan indstille den mængde kaffe, der løber ud, så den passer til ens smag og/eller størrelsen på kopperne/espressokopperne. 8 Rengør én gang ugentligt bakkens sæde igennem åbningerne i maskinens bund. Hver gang man trykker og slipper knappen eller lader maskinen en programmeret mængde kaffe løbe ud. Denne mængde kan omprogrammeres efter behov. Til hver knap er tilknyttet et uafhængigt kaffeudløb. Bemærk: Som eksempel beskrives programmeringen af knappen normalt er tilknyttet espressokaffe. som 1 Sæt en kop under kaffeudløbet. 2 Tryk og hold knappen, nede, indtil symbolet MEMO vises. Nu er maskinen programmeret. Maskinen lader kaffen løbe ud, og på displayet vises symbolet STOP. 3 Herefter skal man trykke på knappen, når mængden af kaffe i koppen er nået op på den ønskede mængde. Nu er knappen programmeret, og for hvert tryk og slip på knappen løber den netop programmerede mængde kaffe ud.

19 22 DANSK DANSK 19 2 Efter opvarmning af mælk skal man dagligt afmontere den udvendige del af Pannarello'en (hvis monteret) og vaske den i frisk drikkevand. Udløb af varmt vand Kontroller, at maskinen er klar til brug og at følgende ikon er vist på displayet, før du åbner for udløb af varmt vandt. Når maskinen er klar til brygning af kaffe, skal man benytte følgende fremgangsmåde: 1 Sæt en beholder under damprøret (Pannarello'en, hvis monteret). 3 Rengør damprøret mindst én gang ugentligt. Damprøret rengøres på følgende måde: - Tag den udvendige del af Pannarello'en (for korrekt rengøring); - Træk den øverste del af Pannarello'en af damprøret; - Vask den øverste del af Pannarello'en i frisk drikkevand; - Vask damprøret med en fugtig klud og fjern eventuelle rester af mælk; - Sæt den øverste del tilbage i damprøret (sørg for, at den er sat korrekt i). - Monter den udvendige del af Pannarello'en. 2 Tryk på knappen. På displayet vises følgende symbol. 3 Tryk på knappen for at starte udløbet af varmt vand Det anbefales at rengøre vandbeholderen dagligt: - Fjern INTENZA+ vandfilteret (eller fjern det lille hvide filter, hvis du endnu ikke har installeret INTENZA+ vandfilteret) fra vandbeholderen og vask det under rindende drikkevand. - Sæt INTENZA+ vandfilteret (eller det lille hvide filter, hvis du endnu ikke har installeret INTENZA+ vandfilteret) på vandbeholderen igen og tryk det forsigtigt på plads samtidig med at det drejes rundt. - Fyld beholderen med frisk drikkevand. 4 Lad den ønskede mængde varme vand løbe ud. Udløbet af det varme vand stoppes ved at trykke på knappen. Maskinen vender tilbage til normal funktion. 5 Man skal dagligt tømme og vaske drypbakken. Det samme skal gøres, når flydeanordningen løfter sig. Orange Bemærk: I nogle tilfælde kan det ske, at det varme vand ikke løber ud, efter man har trykket på knappen, og på displayet vises følgende symbol. Vent, indtil opvarmningsfasen er afsluttet for at få varmt vand til at løbe ud af Pannarello'en. Vigtigt: I starten kan der kortvarigt sprøjte varmt vand ud. Fare for forbrænding. Udløbsrøret til varmt vand kan blive meget varmt. Undgå at røre det direkte med hænderne.

20 20 DANSK DANSK 21 Udløb af damp / tilberedning af cappuccino med Pannarello'en Dampen kan bruges til at skumme mælk til cappuccino, men også til at opvarme drikkevarer. Fare for forbrænding! Når dysen åbnes, kan der kortvarigt sprøjte varmt vand ud. Udløbsrøret kan blive meget varmt. Undgå at røre det direkte med hænderne. 1 Fyld en beholder 1/3 op med kold mælk for tilberedning af din cappuccino. Bemærk: For det bedste resultat ved tilberedning af en cappuccino skal man bruge kold mælk. 2 Sænk Pannarello en ned i mælken. Sort eventuelle mælkerester. Læs afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse" for at få flere oplysninger. Miljøvenlig: Stand-by Intelia er også miljøvenlig; for en perfekt smag uden bekymringer. Stand by Maskinen er designet med en energisparefunktion. Maskinen slukker automatisk efter 30 minutters inaktivitet. Denne funktion holder energiforbruget på under 1 Watt i timen i stand-by funktion. Bemærk: Under slukningsfasen udfører maskinen en skyllecyklus efter brygning af en kop kaffe. For at genstarte maskinen skal man blot trykke på knappen (hvis afbryderkontakten er placeret på I ). I dette tilfælde udfører maskinen kun en skylning, hvis kedlen er kølet ned. Orange 3 Tryk på knappen. På displayet vises følgende symbol. Tryk på knappen for at starte udløbet af damp. 4 Maskinen skal først varmes op, og i denne fase vises følgende symbol. 5 Når displayet viser følgende symbol, begynder udløbet, og kort efter kommer der kun damp ud. 6 Bevæg beholderen rundt med langsomme bevægelser nedefra og op for at opnå en ensartet skum. 7 Når mælkeskummet er færdigt, skal man trykke på knappen for at standse dampen. Bemærk: - Samme fremgangsmåde kan anvendes til at opvarme andre drikkevarer. - Efter brug af damp til tilberedning kan man straks fortsætte med brygning af kaffe eller varmt vand. Vigtigt: RENGØRING: Rengør damprøret/pannarello'en straks efter brug af dampen til at lave mælkeskum. Når maskinen er klar, skal man lade en lille mængde vand løbe ud i et glas og rengøre damprøret udvendigt (eller Pannarello'en, hvis monteret). På denne måde er alle delene rengjort og fri for Rengøring og vedligeholdelse Nogle af komponenterne i dit apparat kommer i kontakt med vand og kaffe under normal brug, og det er derfor vigtigt at rengøre maskinen jævnligt. Det er en let opgave med din Philips-Saeco Espresso-maskine. Du skal bare følge instruktionerne på displayet og beskrevet herunder. Udfør disse operationer, før maskinen holder op med at fungere korrekt, da reparationen i dette tilfælde ikke er dækket af garantien. Almindelig rengøring 1 Hver dag og med maskinen tændt skal man tømme og rengøre skuffen til kafferester. Bemærk: Anden vedligeholdelse og rengøring af maskinen må kun ske ved kold maskine, der er frakoblet strømforsyningen. Sænk aldrig maskinen ned i vand. De aftagelige dele må ikke vaskes op i opvaskemaskine. Undgå brug af skarpe genstande eller aggressive kemiske produkter (opløsningsmidler) til rengøring. Maskinen rengøres med en blød klud opblødt i vand. Tør ikke maskinen og/eller dens komponenter i mikroovn og/eller almindelig ovn. Efter tilberedning af produkter med mælk skal man lade varmt vand løbe ud af damprøret (Pannarello'en, hvis monteret) for en effektiv rengøring.

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. GENERELT Kaffemaskinen er

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8836

Din brugermanual PHILIPS HD 8836 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. GENERELT Kaffemaskinen er beregnet

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 1 1 2 3 4 5 6 13 7 8

Læs mere

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8930 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. Resumé Indledning...3 Generel

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8763

BRUGSANVISNING Type HD8763 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8763 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

BORTSKAFFELSE.

BORTSKAFFELSE. 11 BORTSKAFFELSE Ubrugte apparater skal tages ud af drift. Tag stikket ud af stikkontakten og klip strømkablet over. Efter endt levetid skal apparatet bringes nærmeste affaldscenter. Dette produkt opfylder

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Type HD8754 BRUGSANVISNING

Type HD8754 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8754 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD HD8764

BRUGSANVISNING Type HD HD8764 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8761 - HD8764 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.saeco.com/welcome 11 Dansk Type HD8642 / HD8643 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING

Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8768

BRUGSANVISNING Type HD8768 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8768 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

HD8841 HD8842 BRUGSANVISNING. Superautomatisk espressomaskine 4000-serien

HD8841 HD8842 BRUGSANVISNING.  Superautomatisk espressomaskine 4000-serien Superautomatisk espressomaskine 4000-serien 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8841 HD8842 11 Dansk DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8743 / HD8745 / HD8747 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke med

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

HD8847 HD8848 BRUGSANVISNING. Superautomatisk espressomaskine 4000-serien

HD8847 HD8848 BRUGSANVISNING.  Superautomatisk espressomaskine 4000-serien Superautomatisk espressomaskine 4000-serien 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8847 HD8848 11 Dansk DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.saeco.com/welcome 11 Dansk Type HD8644 / HD8645 / HD8646 / HD8647 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8965

BRUGSANVISNING Type HD8965 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8965 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med købet af

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Bonviva Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar serienummeret på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI ESAM B

Din brugermanual DELONGHI ESAM B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969

BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8967 / HD8968 / HD8969 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. App available on Google Play starting from October 2014 Tablet not included 11 DA 0051 Registrer

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan bruges af personer med reducerede fysiske, mentale eller sensoriske færdigheder eller manglende

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK KG 79-89 10 MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE

Læs mere

Type HD8942 BRUGSANVISNING

Type HD8942 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk 11 Type HD8942 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. II OVERSIGT OVER MONTERING AF KANDE

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING

Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8854 / HD8856 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 DANSK Glattejern i pro 230 steam Glattejernet i pro 230 steam fra BaByliss er et dampglattejern med meget høj temperatur

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 166 Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...166 Sikkerhed... 166 Vigtige sikkerhedsanvisninger...166 Brug i overensstemmelse

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Type HD8851 BRUGSANVISNING

Type HD8851 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8851 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Indholdsfortegnelse Indledning... 98 Symboler anvendt i denne vejledning...98 Bogstaver i parentes...98 Problemer og reparationer...98 Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Anvendelse til

Læs mere