Kompetenceudvikling via design

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceudvikling via design"

Transkript

1 Evaluering af projektet For os var design et vellykket produkt med et godt udseende. Det var først under forløbet, at vi erfarede, at design også omfatter meget andet Direktør Svend Christensen, Karup Side

2 Projektet startede og er afsluttet pr Der har i alt deltaget 115 medarbejdere fra 18 forskellige virksomheder. Projektet er udviklet af Design Business Group ApS og støttet af Den Europæiske Socialfond.

3 Indholdsfortegnelse Intro... 4 Formål... 5 Deltagerne er kommet fra følgende virksomheder:... 7 Forløb og evaluering Projektets indhold Det praktiske arbejde Konkrete designudviklingsprojekter Deltagernes kompetenceniveau før og efter forløbet Evaluering af delmål Opsamling Hvem har deltaget? Et eksempel fra arbejdsmarkedet om kompetenceudvikling En god designhistorie via kompetenceudvikling Mainstreaming og perspektivering Efterskrift Hvem står bag? Side

4 Intro I den vidensøkonomi, der er ved at vokse frem i den rige del af verden, vil medarbejdere, der ikke videreuddannes have vanskeligheder med at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det skyldes at virksomheder, som ikke tilfører medarbejderne nye kompetencer vil få meget svært ved at distancere sig fra andre virksomheder alene gennem teknologisk kompetence og evnen til at producere, markedsføre og distribuere. Her vil alle virksomheder have adgang til den samme viden. Virksomheder, der tilfører nye kompetencer til organisationen vil således bliver vindere. Medarbejderne skal udvikles yderligere til at kombinere eksisterende og implementere nye og særlige kompetencer. Det gælder om at de virksomheder, hvor de er beskæftigede skal have tilført ny viden og dele viden på områder, hvor det ikke før har været muligt. Globaliseringen tvinger virksomhederne i den rige del af verden til at konkurrere om at skabe ydelser, der kan tilfredsstille en stadigt mere individuel og krævende efterspørgsel. Det er kun muligt, hvis medarbejdere på alle niveauer i organisationen har et tilfredsstillende vidensniveau indenfor de områder, som kan være med til at skabe en forskel. Her er design et eksempel på en eminent kompetence. For at kunne styrke virksomhedernes arbejde med design er det altså en forudsætning, at ledelse og medarbejdere er uddannet til at forstå mulighederne, købe og inddrage design. Der findes ikke pt. nogen uddannelse, som giver mulighed for at tilegne sig denne kompetence. Vi har således ønsket gennem projektet udover at uddanne medarbejdere på flere niveauer også at skabe mulighed for, at tilegne sig erfaringer omkring arbejdet med inddragelse af medarbejdere fra forskellige vidensniveauer i virksomheden og lade disse arbejde sammen omkring en ny kompetence, der tilføres virksomheden gennem samarbejde om et konkret projekt. Hvis vi skal sikre fortsat vækst og et rigt velfærdssamfund, må vi være stærke på fremtidens vækstområder. Danmark skal i fremtiden i stigende grad konkurrere på viden, udvikling og innovation. Her spiller design en central rolle. Godt design er med til at giver produkter og serviceydelser en værdifuld kombination af funktion, forbrugerbehov og materialevalg. Design gør en forskel for det private erhvervsliv. Integrationen af design i udviklings- og innovationsprocesser systematisk arbejde med design øger værdien af virksomhedernes indsats. Danske virksomheder kan kort sagt se en klar forskel på bundlinien. Anders Kretzschmar, direktør Erhvervs- og Boligstyrelsen fra Designs økonomiske effekter en samfundsøkonomisk analyse Barrierer for designanvendelse: Undersøgelser og vores praktiske erfaringer viser, at der kan være mange årsager til, at erhvervslivet har vanskeligt ved at betragte design som et ledelsesværktøj og derved integrere kompetencen i virksomhedernes arbejde. Det skyldes bl.a. at: Der er ingen uddannelsesmuligheder for de medarbejdere, der gerne vil arbejde med design Designuddannelserne har ikke tidligere haft fokus på de erhvervsmæssige områder, hvorfor designere og medarbejdere ofte taler forbi hinanden Manglende viden om anvendelsen af design som værktøj Designere er kreative kunstnere, vi ikke kan bruge Manglende viden om hvordan man kommer i gang med at anvende design Opfattelsen er, at design er noget man drysser over til sidst. Design ses som en omkostning i stedet for investering Design opleves dyrt Mange mindre virksomheder er generelt ikke vant til at købe konsulentydelser. Side

5 Formål har haft til formål at styrke deltagernes kompetencer indenfor innovation og kommunikation gennem inddragelse af designkompetencen. Gennem projektet er deltagernes forståelse for designs muligheder og kompetencer til, at arbejde med design således blevet øget. har været et supplement til understøttelse af de tiltag som regeringen og Dansk Industri ønsker ført ud i livet gennem udvidelse af rammerne for arbejdet med design, som er rettet mod virksomhedernes drift. Det konkrete projekt har fokuseret på udvikling af medarbejdernes kompetencer, som er en nødvendig del for at viden om design kan blive til en integreret del af deres arbejde. Deltagerne har været beslutningstagere og andre medarbejdere. Det har været hensigten, at gøre to ledende medarbejdere fra hver deltagende virksomhed til bærere af designtanken og på den måde forandringsagenter i organisationen. De øvrige medarbejdere skal gennem kompetenceløftet bedre være i stand til at fastholde deres beskæftigelse eller alternativt blive mere fleksible og mobile i forhold til et andet job gennem den tilegnede ny viden. Målgruppen har været ansatte hos virksomheder med +20 ansatte, da ressourcerne erfaringsmæssigt er knappe til udviklingsprojekter. Ligeledes skulle virksomhederne heller ikke være for velfunderede i designarbejde i forvejen. Vi havde som udgangspunkt, at det skulle være virksomheder på trin 1-2 på designtrappen, men erfarede under visitationen, at det var vanskeligt at få trin 1 virksomheder i tale i forbindelse med deltagelsen. Hvorfor deltagerne har kunnet placeres omkring trin 2 med spredning til 1 og 3 indenfor forskellige områder af virksomheden. Gennemførelse af projektet har tillige skabt netværk mellem virksomheder på tværs af faggrænser til gensidig inspiration i forbindelse med uddannelse og læring omkring inddragelse af nye kompetencer. Side

6 Designtrappen 4 Trin 1 Non Design Design er en skjult del af produktudviklingen. Det er andre faggrupper end designere, der varetager opgaverne. 2 3 Design som proces Design som innovation Trin 2 Design som formgivning Design opfattes alene som den afsluttende styling eller formgivning, hvad enten der er tale om udvikling af produkter eller grafik. 1 Non design Design som formgivning Trin 3 Design som proces Design er ikke et resultat, men en arbejdsform som integreres på et tidligt tidspunkt i udviklingsprocessen. Trin 4 Design som innovation Design er tænkt ind som en væsentlig del af virksomhedens forretningsgrundlag bl.a. med henblik på at skabe innovation. Side

7 Deltagerne er kommet fra følgende virksomheder ALUX, Holmbladsvej 4-6, 8600 Silkeborg, Agro Products, Brund Strandvej 8, 8700 Horsens, Blücher Metalvarer, Pugdalsvej 1, 7480 Vildbjerg, Dansani A/S, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, Egetæpper, Industrivej Nord 25, 7400 Hening, Fischer Labelling Machines A/S, Metalgangen 9, 2690 Karlslunde, A/S Finercentralen Horsens, Sandøvej 8, 8700 Horsens, GYBO Rustfrit Stål Design A/S, Gotlandsvej 18, 8700 Horsens, Karup, Industrivej 2, 7470 Karup, ITW Construction Products ApS, Gl. Banegårdsvej 25, 5500 Middelfart, PN Beslag, Nørregade 27, 9700 Brønderslev, RMIG (Rich. Müller A/S), Industriparken 40, 2750 Ballerup, Scanbech A/S, Kokkedal Industripark 9, 2980 Kokkedal, SIKA Footwear, Teglvænget 57, 7400 Herning, Timberman, Havnevej 17, 9560 Hadsund, Tropica Aquarium Plants A/S, Grenåvej 517, 8250 Egå, Unimerco, Drejervej 2, 7451 Sunds, WITT, Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, For designerhvervet har projektet ifølge ovenstående skabt mindst 18 designprojekter hos virksomheder, der med stor sandsynlighed ikke var blevet gennemført ellers. På den måde er der også sket en kompetenceudveksling og opbygning mellem designvirksomhederne og industrien. På længere sigt vil det give mulighed for yderligere inddragelse af design i virksomhederne, hvor de ansatte nu har et meget bredere billede af, hvad design kan bidrage med. og derved øge efterspørgslen efter designydelser. Vi har ikke målt på udbyttet af de konkrete designprojekter for virksomhederne, da det ikke været målsætningen for projektet, men alle projekter er blevet løst ud fra den konkrete beskrivelse af opgaven. Deltagerne har set gennemførelsen af et udviklingsprojekt med designere inddraget fra idé til evaluering. Og der er tegn på succes hos deltagervirksomheder på baggrund af projektet. Projektet Kompetenceudvikling via design har givet os mange gode styringsværktøjer og stor indsigt i design og designs muligheder specielt tværfagligt i organisationen. Det har allerede resulteret i mange spændende og konstruktive diskussioner på tværs af faglige medarbejdere, og vi gør nu en aktiv indsats for at sprede denne viden til alle medarbejdere i virksomheden. Designprojektet har også været yderst positivt og designerne har hurtigt forstået vores situation. Selv det første skitseoplæg var meget brugbart ja nærmest genialt. Direktør Bill Jensen, Alux Forløbet med designerne har bestået af en række afklarende workshops med inddragelse af medarbejdere fra alle afdelinger i den interne værdikæde, fortæller design og logistikchef Peter Albek, Egetæpper. Han fortsætter: På disse workshops er diskuteret relevante rutiner og metoder samt forbedringsmuligheder etc. Designerne er herefter fremkommet med forslag på løsning af opgavens enkelte problemstillinger. Herunder en række løsningsforslag, der gik noget ud over det, som virksomheden havde forventet af designerne. Det har helt klart givet merværdi for os og noget direkte brugbart både på kort og lang sigt. Design- og logistikchef Peter Albek, Egetæpper Side

8 Målsætninger for projektet var bl.a. at: Projektets forløb var udvikling og afprøvning af uddannelse om design, som har forbindelse til virksomhedens strategiske planlægning og udvikling Der har været et samspil mellem læring, arbejdsopgaver og organisering gennem udvikling af deltagers og virksomhedens særegne kompetencer Kompetenceudviklingen var også en nedbrydning af barrierer mod inddragelse af andre kompetencer herunder design, som anses som et problem hos mange SMV ere Uddanne forandringsagenter, der er i stand til at gennemføre projekter og fungere som mentorer for medarbejderne med kort eller ingen uddannelse Deltagere, medarbejdere og virksomhederne samarbejder i netværk fra andre brancher Deltagere og virksomhederne har i et samlet udviklingsforløb gennemgået dels en læringsproces samt en praktisk afprøvning af den tillærte viden Deltagerne har opnået stor viden om designs muligheder Der er arbejdet med konkrete udviklingsprojekter med inddragelse af en ny kompetence nemlig design Designkompetencerne inddrages i hele organisationen og giver derved udbytte i den interne kompetenceudvikling fremover. Der er skabt grundlag for udvikling af et permanent tilbud til arbejdsmarkedet om kompetenceøgning hos medarbejderne gennem inddragelse af eksterne rådgivere Projektet har været yderst udviklende og givet et væsentligt bredere syn på design og designs betydning og anvendelse i virksomheden herunder ikke mindst i organisationen og processerne. Vi har fået samtidig fået fokuseret på en række designmæssige indsatsområder og ser frem til at igangsætte design projekterne kontinuerligt. Direktør Keld Jensen, Timberman Vi har et stort behov for ensretning af vores kommunikation i takt med vores ekspansion specielt i udlandet. Det er et stort projekt vi har taget hul på, men vi har lært at design og designkompetencerne er de helt rette til at hjælpe os. Forløbet har samtidig givet en sund tværfaglig dialog internt og en fælles fokusering. Vi har i øvrigt lært rigtigt meget om design og designs muligheder, hvilket vi ser frem til at inddrage i processerne i fremtiden. Direktør Per Thy Sørensen, Unimerco Side

9 Vi har helt klart fået opfyldt vores forventninger til projektet, og er alle blevet meget mere bevidste om design og designs betydning, men også hvordan vi styrer og strukturerer designprocesserne. Vi har også fået koblet design sammen med det ledelsesmæssige arbejde, og vi glæder os til at arbejde videre sammen med designerne omkring alle de idéer, vi har og altid får. Direktør Allan Witt, Witt Side

10 Forløb og evaluering Generelt har der været stor tilfredshed med projektet. Design har været et nyt område for langt de fleste deltagere. Dette skyldes at design, som fag pt. ikke indgår i de traditionelle uddannelser f.eks. økonomi, markedsføring, organisation etc. Lige som, der ikke findes efteruddannelse, der inddrager design eller viden om designs muligheder. Projektet har identificeret et interessant og perspektivrigt problem hos virksomhederne; der mangler struktur for produktudviklingen og udviklingsprojekter generelt. Denne manglende struktur er en stor barriere for inddragelse af andre kompetencer herunder designere. Derfor har mange af deltagerne valgt at fokusere på denne del under projektet. Det har således været åbenbart, at udviklingsprojekter, der skal bære virksomhederne ind i fremtiden, ofte taber kampen om tiden mod den daglige drift. Vi etablerede en projektgruppe med i alt 10 medarbejdere fra forskellige afdelinger herunder salg, marketing, logistik, produktion mv. Alle deltog med beskrivelse af indhold og struktur for vores nye website, fortæller kommunikationschef Niels Kold, ITW Construction Products og fortsætter og vi har naturligvis haft en løbende konstruktiv dialog både i projektgruppen og med øvrige medarbejdere omkring vores nye website. Det har været rigtigt godt og givende da alle medarbejdere på den måde har været med til tidligt i processen at deltage med deres meninger, således at vi har fået et godt, stabilt og holdbart udgangspunkt. Kommunikationschef Niels Kold, ITW Construction Products Side 10

11 Projektets indhold Det forløb, som deltagerne har fulgt har været delt i 3 spor: 1. Seminarrække 2. Arbejde med en række praktiske værktøjer til Design Management 3. Konkret designudviklingsprojekt hos deltagernes virksomhed Seminarrække Hvert seminar har bestået af målrettede indlæg fra som regel 3 forskellige eksperter indenfor designområdet. Derudover har der på seminarerne været gennemgået værktøjer til Design Management. Se program for indlæg på forløb 2 nedenfor. Indholdet i seminarerne: Arbejdet med at beskrive dels de overordnede forretningsområder for virksomheden, samt målsætninger og krav til designprojektet har været rigtigt godt for alle medarbejdere, fortæller marketingschef Dorthe B. Andersen, der har været projektleder. Vi har lært utroligt meget af denne proces specielt den gamle metafor om godt begyndt er halvt fuldendt. Marketingschef Dorthe B. Andersen ITW Construction Products 1. seminar Johan Linneballe, Scandinavian Branding om branding Lars Thøgersen, CPHDesign om innovation Maria Lodz, DDC om designs økonomiske effekt 2. seminar Michael Keisler, Designit om idégenerering Flemming Klausen, INEO Designlab om web-site Design Business Group, om værktøjer til projektet 3. seminar Claus Gramstrup, Gramstrup Design om den grafiske designers proces Simon Skafdrup, 3PART om produkt designerens proces Design Business Group, om værktøjer til projektet 4. seminar Martin Hjelm Kristensen, Kirk Larsen Ascanius om aftaler med designere Steen Madsen, Inspicos om beskyttelse af frembringelser (patenter) Rikke Dohlberg, Unique Consult om værdibaseret ledelse 5. seminar Arne Nielsen, Brugger & Nielsen om indretningsdesign Jesper von Wieding, Scandinavian Designlab om emballagedesign Søren Heine Hansen; Innohow om idégenerering 6. seminar Klaus Bundvig, 1508 om brugercentreret design Deltagerpræsentation og opsamling Side 11

12 Praktisk Deltagere DBG Faglige indlæg Forplejning Generelt Vi har evalueret seminarrækken og samlet set har der været stor tilfredshed med et samlet gennemsnit på 4 (1=Meget dårligt 2=Dårligt 3=Neutral 4=Godt 5=Meget godt). Vi har evalueret på dels praktiske informationer, deltagernes præsentationer, introduktion til værktøjer, faglige indlæg 1-3, forplejning og arrangementet generelt. Deltagerne har været yderst tilfreds med de faglige indlæg og generelt tilfredse med det øvrige indhold på seminarrækken. Se nedenstående figur Seminarrækken har givet os mange spændende input og inspiration siger Esben Holbech, projektleder og fortsætter vi har været tre fra Fischer Labelling Machines til seminarrækken og vi har efterfølgende fortalt det videre til vores kollegaer og på den måde fået en rigtig god dialog i hele virksomheden. Vi har afholdt en del møder i projektgruppen, som bestod af i alt seks medarbejdere fra forskellige afdelinger og hvor vi har brugt mange ressourcer på at beskrive det konkrete udviklingsprojekt i detaljer herunder de enkelt parametre indenfor de forskellige maskiner. Det har været nyt for os, at så mange forskellige tværfaglige medarbejdere har været med så tidligt i udviklingsforløbet og dermed med til at beskrive udgangspunktet. Det har været utroligt godt og det vil vi absolut gøre til en fast del af vores udviklingsprojekter. Projektleder Esben Holbech, Fischer Labelling Machines Vi havde som udgangspunkt valgt kun at lade beslutningstagerne deltage i seminarrækken, da det ellers ville kræve endnu større ressourcer fra deltagernes virksomheder, såvel som vi ville orientere om indholdet ved møder på virksomhederne for alle deltagerne. Efter ønske fra en del deltagere muliggjorde vi derfor i forløb 2 at have flere deltagere med på seminarerne. Deltagerantallet blev dog ikke meget højere totalt set, men derimod var der udskiftning i seminardeltagerne alt efter, hvilke emner, der blev behandlet på seminarerne. På den måde blev idéen om muligheden for endnu større deltagelse ikke opfyldt, men deltagerne på seminarerne blev de mest fagrelevante i grupperne. Deltagerne på seminarerne har dog ofte udtalt, at det var godt nok en inspirerende og spændende eftermiddag. Side 12

13 Vi har fået stor inspiration ved at deltage i seminarrækken, som har haft meget forskellige vinkler på design. På det helt overordnede plan fik vi input om design i forbindelse med innovation og branding, hvilket gav anledning til forskellige forretningsmæssige overvejelser. På det mere oprationelle plan fik vi forskellige inputs fra produkt designere, grafiske designere, web designere mv. som ligeledes gav anledning til overvejelser i forbindelse med aktuelle tiltag. Øvrige indlæg om bl.a. patenter, aftalegrundlag og værdibaseret ledelse gav også god inspiration og generelt har vi fået meget ud af at deltage i seminarrækken. Den anden del af forløbet som har foregået hos os i projektgruppen med DBG og senere også designeren har også været godt. Indledningsvis har vi brugt mange ressourcer på at beskrive dels de overordnede forretningsområder herunder konkurrentanalyser mv. samt målsætninger og krav til designprojektet og valg og prioritering af produktparametre. Designprojektet er endnu ikke afsluttet. Skitseoplægget som er præsenteret er helt klart acceptabelt for at sige det på jysk, og vi arbejder nu videre med udarbejdelse af prototyper og produktilretninger mv. og er meget spændt på resultatet Salgschef Henriette Kristensen, RMIG Side 13

14 Det praktiske arbejde Spor 2 var at give den enkelte deltager kompetencer til at udforme designbrief til beskrivelse af den enkelte problemstilling og identificere designleverandører med de rette kompetencer til den konkrete opgave. Det er sket ved, at deltagerne med udgangspunkt i arbejdet med BrandView, der er et værktøj til beskrivelse af virksomhedens øjeblikkelige status indenfor arbejdet med design og DesignAudit, der er en SWOT-analyse med designbriller på. Her har deltagerne arbejde med at identificere egne svagheder, styrker, muligheder og trusler indenfor arbejdet med design. Arbejdet med værktøjerne har foregået direkte hos deltagerne i deres respektive virksomheder sammen med projektlederne. Der har som udgangspunkt været afholdt møde hos deltagerne imellem seminarrækken, hvor indholdet og faglige indlæg har været diskuteret i sat i forhold til den enkelte deltager i deres virksomhed. Disse møder har været afholdt med stort engagement og i en god dialog imellem deltagerne og projektlederne. Både på det strategiske niveau og sammenhængen til deltagernes dagligdag samt på tværs af deltagernes tværfaglige skel. Netop tværfagligheden har været godt og udbytterigt samt forståelse for design og designs muligheder. Flere deltagere har således fået en aha oplevelse under disse møder med projektlederne. Vores ønske med at deltage i Kompetenceudvikling via design var at få fastlagt en struktur for vores udviklingsproces, med inddragelse af alle relevante forhold og medarbejdere til rette tid. Det var ses i lyset af kravene om stadig kortere udviklingstid og produkter, der skal være rettet meget specifikt mod bestemte målgrupper, som vi ønsker at opfylde behovene hos, udtaler direktør og indehaver Ole Engelbredt, SIKA Footwear og slutter Vi er godt i gang med at afprøve modellen med vores valgte designvirksomhed. Direktør og indehaver Ole Engelbredt, SIKA Footwear Deltagerne har med dette arbejde som udgangspunkt bidraget med input til valg og beskrivelse af den konkrete designopgave, som er gennemført under projektet. Ligeledes har man gennem arbejdet med DesignAudit selv været med til at afdække egne ressourcer og kompetencer og på den måde beskrive kravene til designleverandøren. Denne viden har deltagerne så anvendt til at identificere flere og vælge en designleverandør til den konkrete opgave. Den konkrete opgave har deltagerne lært at beskrive i DesignBrief og planlægning og gennemførelse via DesignPlan og DesignMan. På den måde har deltagerne fået viden til at gennemføre og evaluere designprojekter, det omfatter analyse og identifikation af indsatsområder, vurdering af egne og kollegaers kompetencer i forbindelse med projektet og identificere den nødvendige designmæssige kompetence samt kunne fungere som sparringspartner internt i organisationen omkring designområdet. Vi ønsker at udvikle langvarige samarbejdsforhold med vores kunder, for på den måde er vi bedre i stand til at rådgive vores kunder, fortæller salgschef Bo Hansen, Finercentralen og indehaver Martin Clausen supplerer det er ofte i udviklingsfasen, at grundlaget for, at et produkt får succes, bliver skabt. For at blive endnu bedre til at rådgive kunderne tilmeldte FCH sig projektet, for på den måde at gøre en større gruppe af medarbejdere bedre i stand til at forstå betydningen og mulighederne med design. FCH havde inden tilmelding til projektet en indledende dialog med to kunder. Salgschef Bo Hansen og indehaver Martin Clausen, Finercentralen Side 14

15 Konkrete designudviklingsprojekter Spor 3 var gennemførelse af det valgte designprojekt. Det er sket med udgangspunkt i foranstående og værktøjerne er således blevet afprøvet i praksis. Det viste sig tidligt i projektet, at mange at deltagerne manglede en struktur for produktudviklingen og udviklingsprojekter generelt. Denne manglende struktur er en stor barriere for inddragelse af designere. Den manglende struktur er endvidere årsag til at virksomhederne ofte bruger mange unødvendige ressourcer, hvilket påvirker timeto-market samt konkurrenceevnen generelt. Derfor har mange deltagere fokuseret på denne del under projektet til stor tilfredshed for både projektdeltagerne samt øvrige medarbejdere. Ud fra beskrivelserne af de konkrete udviklingsprojekter herunder specifikationer af designopgaverne har hver virksomhed identificeret og er blevet præsenteret for forskellige designleverandører, der alle kunne løse opgaverne. Deltagerne har derefter ud fra forskellige kriterier hver valgt én designleverandør. De konkrete designudviklingsprojekter har været meget forskellige og bl.a. omfattet: Produktudvikling af nye og eksisterende produkter Idéoplæg til produktidéer Strukturering af udviklingsprocessen Grafisk identitet (navn, logo, mv.) herunder designmanual mv. Website Emballage koncept Udstillingssystem Vores udgangspunkt for at deltage i forløbet var egentligt produktrelateret og sandsynligvis et emballage projekt, men allerede efter første seminar blev vi voldsomt inspireret til at få udviklet en designmanual med en samling af grafiske retningsliner for alt vores grafiske materiale fortæller adm. direktør Bjarke Arlø, Scanbech og fortsætter Vi arbejder med grafiske designere i bl.a. Polen, som ofte hjælper med afgrænsede opgaver bl.a. salgsmaterialer og emballager. Da vi deltog i det første seminar med faglige indlæg om innovation og branding blev vi meget inspireret af designerens erfaringer og evner til at fortælle historien bag de udviklede logoer mv. Adm. direktør Bjarke Arlø, Scanbech Side 15

16 Deltagernes kompetenceniveau før og efter forløbet I forhold til de overordnede målsætninger for projekter har vi evalueret deltagernes kompetenceudvikling, som gennemgås nedenfor. En målsætning var at øge deltagernes designmæssige niveau. Det har vi konstateret er sket ved at vurdere niveauet ved projektstart og ved afslutningen af forløbet. Vi bad deltagerne om - på en skala fra 1 til 10 at forholde sig til 18 spørgsmål omkring designkompetencen. Generelt inkluderet alle deltagere i forløbet er niveauet om deltagernes viden om design steget fra et gennemsnit før på 4,42 og til 5,94. Her har nogle allerede ved starten vurderet egne evner til 10, men også efterfølgende beskrevet udbyttet som værende stort, især da området blev foldet ud. Så i virkeligheden har øgningen måske i tal reelt været endnu større ud fra betragtningen om, at jo mere jeg får at vide des mere finder jeg ud af, at jeg ikke ved. Se spørgsmål på modstående side og tilhørende graf i næste afsnit. Det er direkte. sammenhæng imellem forløb 1 (vest) og forløb 2 (øst) gruppen med hensyn til den samlede gennemsnitlige viden før/efter forløbet og den indbyrdes fordeling af den tilførte viden. Side 16

17 Spørgsmål: Øget viden på en skala fra 1 til 10 Jeg (10 er bedst) før/efter forløb: 1. Designs økonomiske effekter 2. Designanvendelse indenfor innovation og produktudvikling 3. Designanvendelse indenfor kommunikation og branding 4. Ledelsens forhold til design som redskab Designanvendelse inden for følgende området: 5. Produktdesign 6. Emballage 7. Grafisk design 8. Websites 9. Messestande og salgsstedets indretning 10. Identifikation af designmæssige indsatsområder 11. Beskrivelse af designopgaver 12. Identifikation og valg af designleverandør 13. Aftaler med designere 14. Gennemførelse af designprojekter 15. Strategi for beskyttelse af virksomhedens produkter mv 16. Inddragelse af leverandører i designprocessen 17. Inddragelse af kunder/brugere i designprocessen 18. Inddragelse af tværfaglige kompetencer i designprocessen har fået et bredere og mere nuanceret billede af design og design muligheder for at indgå i min dagligdag, fortæller produktchef Gert Roos Vestergaard, Agro Products og fortsætter jeg er ingeniør og tænker meget i kasser firkantede kasser. Han fortsætter: Undervejs i forløbet herunder de forskellige indlæg på seminarrækken samt møderne med DBG, fandt vi også ud af, at design er mange ting og at designerne er opdelt i flere designdiscipliner. Der er åbenbart også designere, der arbejder med at dokumentere, optimere og visualisere udviklingsprocesser, som vi hidtil har haft rimelig godt styr over hos Agro Products. I takt med udviklingen af virksomheden er der opstået et stigende behov for mere faste procedurer for vores udviklingsprojekter og det arbejder vi nu videre med i det konkrete designprojekt sammen med vores udvalgte designfirma. Produktchef Gert Roos Vestergaard, Agro Products Isolerer vi de ledende medarbejdere, der var de primære deltagere i seminarrækken, stiger øgningen af effekten i forhold til målopfyldelsen yderligere. Hos de ledende medarbejdere, som har svaret, er øgningen fra 4,64 til 6,52. Altså en højere start men også væsentligt højere slutvurdering, som selvfølgelig trækker den anden vej for de øvrige deltagere. I evt. fremtidige forløb må det derfor anbefales at alle deltager i seminarrækken, så alle deltagere får de samme muligheder for yderligere kompetenceudvikling indenfor design. Side 17

18 Evaluering af delmål Deltagerne har arbejdet med værktøjerne BrandView, DesignAudit, DesignPolitik,. DesignBrief, DesignPlan og DesignMan. Deltagernes viden før/efter forløbet Efter Før Viden Spørgsmål Det er som nævnt generelt at viden er øget men der er specielt tilført ekstra viden.indenfor: Spørgsmål 1-4 som er overordnede områder herunder designs økonomiske effekter,.designanvendelse indenfor innovation, produktudvikling, branding, kommunikation og ledelsens forhold til design som redskab. Deltagerne er således blevet bedre i stand til at se de økonomiske fordele ved at anvende design herunder specielt på det strategiske niveau. Spørgsmål som er anvendelse af design herunder identifikation af designmæssige indsatsområder, beskrivelse af designopgaver (designbrief), identifikation og valg af designleverandør samt gennemførelse af designopgaver. Deltagerne er således blevet bedre i stand til at se mulighederne med design i deres dagligdag samt bedre til at beskrive den konkrete designopgave (DesignBrief) herunder identifikation og inddragelse af relevante designkompetencer (designleverandører). Spørgsmål som er inddragelse af kompetencer herunder leverandører, kunder/ brugere og tværfaglige kompetencer i designprocessen. Deltagerne er således blevet bedre i stand til at anvende design og designkompetencerne som en naturlig og integreret del af udviklingsprocessen herunder inddragelse af brugere m.fl. Side 18

Medarbejderdreven innovation via design

Medarbejderdreven innovation via design Evaluering af projektet Medarbejderdreven innovation via design Vi har været meget tilfredse med forløbet, som er yderst relevant og det bør faktisk tilbydes alle regioner i Danmark, da langt de fleste

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10 BioMedical Design er en interdisciplinær og toneangivende efteruddannelse. Formålet med efteruddannelsen er, at uddanne mennesker der kan tænke og agere kreativt og løsningsorienteret samt identificere

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI FOLDER 2013 2012 Sponsorbrochure for Region Bornholm www.ffe-ye.dk Som medlem af Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise kan du være med til at styrke det lokale erhvervsliv!

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Teknologisk Partnerskab. Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger

Teknologisk Partnerskab. Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger Teknologisk Partnerskab Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger RK 2007-2009: Technology Transfer Excellence (TTE) En metode for koblingen mellem Markeds/virksomheds behov - og Global F&U-drevet teknologisk

Læs mere

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse Værdimetoden Hvordan bruger du bygherrens identitet som et aktiv for byggeprocessen? Hvordan sikrer du, at bygherrens strategiske behov og mål fastholdes igennem hele byggeprojektet? Hvordan kan du let

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem Albertslund Kommune og Wicotec a/s

Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem Albertslund Kommune og Wicotec a/s Udviklingsprojekt for Erhvervs- og Boligstyrelsen Partneringaftale med Albertslund Kommune Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem Albertslund Kommune og Wicotec a/s Juni 2003 Partneringaftale med Albertslund

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation.

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation. Nummer 230 Det gode møde med borgerne Fagudvalg udvalget Funktion Ny drift Vores omdømme skabes blandt andet i vores møde med borgerne. Derfor er vores medarbejderes tilgang til deres opgaver og ikke mindst

Læs mere

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design er på vej med et nyt tilbud til deres kunder, så de kan leje møbler og levere dem tilbage

Læs mere

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien 2015-2016 Økonomiudvalg Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien Koncernmål (01-01-2015-31-12-2015) Motivation Den nye udviklingsstrategi Sammen om nødvendige forandringer sætter retning på

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Få succes med forandringer

Få succes med forandringer Få succes med forandringer - Inspiration og værktøjer til mellemlederens rolle som forandringsagent 1 6. - 1 7. m a r t s 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Potentialer, ressourcer

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK

MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK Et friskt pust, en hjælpende hånd og nye øjne på markedsføringen Hvad kan en markedsføringsøkonom studerende gøre for din virksomhed?

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r P r o j e k t V æ k s t g e n n e m viden og innovation o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r B a g g r u n d e n : Baggrunden for projektet er en idékonkurrence, som Vejle Amts Regionale

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem XXX Kommune og XXX

Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem XXX Kommune og XXX Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem Kommune og Måned og år Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem Kommune og Måned og år Dokument nr xx -11 Revision nr xx Udgivelsesdato xx Udarbejdet Kontrolleret Godkendt xx

Læs mere

Evaluering og dokumentation

Evaluering og dokumentation Evaluering og dokumentation i Den Sociale Udviklingsfond Merværdi gennem udvikling Den Sociale Udviklingsfond 7019 2800 www.suf.dk 2 Evaluering og dokumentation i Den Sociale Udviklingsfond Hvis dokumentationsindsatsen

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Demens. - fra ambitioner på papir til handling i praksis

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Demens. - fra ambitioner på papir til handling i praksis Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Demens - fra ambitioner på papir til handling i praksis 31.Oktober 2016 Baggrund Demensområdet er for alvor kommet øverst på den politiske dagsorden. Regeringen fremlagde

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

VÆKSTmidt og VÆKSTmidt Accelerator

VÆKSTmidt og VÆKSTmidt Accelerator VÆKSTmidt og VÆKSTmidt Accelerator Formål At skabe flere internationalt orienterede virksomheder, der realiserer et internationalt vækstpotentiale og sætter virksomhederne i stand til at: Udvikle klare

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

PÅ FASTE OMKOSTNINGER?

PÅ FASTE OMKOSTNINGER? SAMLER DU PÅ FASTE OMKOSTNINGER? Medicologic A/S Milnersvej 7 DK-3400 Hillerød Denmark (+45) 48 24 51 13 contact@medicologic.dk www.medicologic.dk CVR-no. 26 68 63 93 KØB KUN DET DU MANGLER! En foranderlig

Læs mere

BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin

BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin Hvis du som producent eller emballagedesigner vil udvikle en mere brugervenlig emballage, kan processen med fordel opdeles i otte faser. Her kan du læse om

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Indholdsfortegnelse Nye veje i arbejdet med synliggørelse af AMU s styrker, projektnummer 135798 omtales i publikationen som

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere