Kompetenceudvikling via design

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceudvikling via design"

Transkript

1 Evaluering af projektet For os var design et vellykket produkt med et godt udseende. Det var først under forløbet, at vi erfarede, at design også omfatter meget andet Direktør Svend Christensen, Karup Side

2 Projektet startede og er afsluttet pr Der har i alt deltaget 115 medarbejdere fra 18 forskellige virksomheder. Projektet er udviklet af Design Business Group ApS og støttet af Den Europæiske Socialfond.

3 Indholdsfortegnelse Intro... 4 Formål... 5 Deltagerne er kommet fra følgende virksomheder:... 7 Forløb og evaluering Projektets indhold Det praktiske arbejde Konkrete designudviklingsprojekter Deltagernes kompetenceniveau før og efter forløbet Evaluering af delmål Opsamling Hvem har deltaget? Et eksempel fra arbejdsmarkedet om kompetenceudvikling En god designhistorie via kompetenceudvikling Mainstreaming og perspektivering Efterskrift Hvem står bag? Side

4 Intro I den vidensøkonomi, der er ved at vokse frem i den rige del af verden, vil medarbejdere, der ikke videreuddannes have vanskeligheder med at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det skyldes at virksomheder, som ikke tilfører medarbejderne nye kompetencer vil få meget svært ved at distancere sig fra andre virksomheder alene gennem teknologisk kompetence og evnen til at producere, markedsføre og distribuere. Her vil alle virksomheder have adgang til den samme viden. Virksomheder, der tilfører nye kompetencer til organisationen vil således bliver vindere. Medarbejderne skal udvikles yderligere til at kombinere eksisterende og implementere nye og særlige kompetencer. Det gælder om at de virksomheder, hvor de er beskæftigede skal have tilført ny viden og dele viden på områder, hvor det ikke før har været muligt. Globaliseringen tvinger virksomhederne i den rige del af verden til at konkurrere om at skabe ydelser, der kan tilfredsstille en stadigt mere individuel og krævende efterspørgsel. Det er kun muligt, hvis medarbejdere på alle niveauer i organisationen har et tilfredsstillende vidensniveau indenfor de områder, som kan være med til at skabe en forskel. Her er design et eksempel på en eminent kompetence. For at kunne styrke virksomhedernes arbejde med design er det altså en forudsætning, at ledelse og medarbejdere er uddannet til at forstå mulighederne, købe og inddrage design. Der findes ikke pt. nogen uddannelse, som giver mulighed for at tilegne sig denne kompetence. Vi har således ønsket gennem projektet udover at uddanne medarbejdere på flere niveauer også at skabe mulighed for, at tilegne sig erfaringer omkring arbejdet med inddragelse af medarbejdere fra forskellige vidensniveauer i virksomheden og lade disse arbejde sammen omkring en ny kompetence, der tilføres virksomheden gennem samarbejde om et konkret projekt. Hvis vi skal sikre fortsat vækst og et rigt velfærdssamfund, må vi være stærke på fremtidens vækstområder. Danmark skal i fremtiden i stigende grad konkurrere på viden, udvikling og innovation. Her spiller design en central rolle. Godt design er med til at giver produkter og serviceydelser en værdifuld kombination af funktion, forbrugerbehov og materialevalg. Design gør en forskel for det private erhvervsliv. Integrationen af design i udviklings- og innovationsprocesser systematisk arbejde med design øger værdien af virksomhedernes indsats. Danske virksomheder kan kort sagt se en klar forskel på bundlinien. Anders Kretzschmar, direktør Erhvervs- og Boligstyrelsen fra Designs økonomiske effekter en samfundsøkonomisk analyse Barrierer for designanvendelse: Undersøgelser og vores praktiske erfaringer viser, at der kan være mange årsager til, at erhvervslivet har vanskeligt ved at betragte design som et ledelsesværktøj og derved integrere kompetencen i virksomhedernes arbejde. Det skyldes bl.a. at: Der er ingen uddannelsesmuligheder for de medarbejdere, der gerne vil arbejde med design Designuddannelserne har ikke tidligere haft fokus på de erhvervsmæssige områder, hvorfor designere og medarbejdere ofte taler forbi hinanden Manglende viden om anvendelsen af design som værktøj Designere er kreative kunstnere, vi ikke kan bruge Manglende viden om hvordan man kommer i gang med at anvende design Opfattelsen er, at design er noget man drysser over til sidst. Design ses som en omkostning i stedet for investering Design opleves dyrt Mange mindre virksomheder er generelt ikke vant til at købe konsulentydelser. Side

5 Formål har haft til formål at styrke deltagernes kompetencer indenfor innovation og kommunikation gennem inddragelse af designkompetencen. Gennem projektet er deltagernes forståelse for designs muligheder og kompetencer til, at arbejde med design således blevet øget. har været et supplement til understøttelse af de tiltag som regeringen og Dansk Industri ønsker ført ud i livet gennem udvidelse af rammerne for arbejdet med design, som er rettet mod virksomhedernes drift. Det konkrete projekt har fokuseret på udvikling af medarbejdernes kompetencer, som er en nødvendig del for at viden om design kan blive til en integreret del af deres arbejde. Deltagerne har været beslutningstagere og andre medarbejdere. Det har været hensigten, at gøre to ledende medarbejdere fra hver deltagende virksomhed til bærere af designtanken og på den måde forandringsagenter i organisationen. De øvrige medarbejdere skal gennem kompetenceløftet bedre være i stand til at fastholde deres beskæftigelse eller alternativt blive mere fleksible og mobile i forhold til et andet job gennem den tilegnede ny viden. Målgruppen har været ansatte hos virksomheder med +20 ansatte, da ressourcerne erfaringsmæssigt er knappe til udviklingsprojekter. Ligeledes skulle virksomhederne heller ikke være for velfunderede i designarbejde i forvejen. Vi havde som udgangspunkt, at det skulle være virksomheder på trin 1-2 på designtrappen, men erfarede under visitationen, at det var vanskeligt at få trin 1 virksomheder i tale i forbindelse med deltagelsen. Hvorfor deltagerne har kunnet placeres omkring trin 2 med spredning til 1 og 3 indenfor forskellige områder af virksomheden. Gennemførelse af projektet har tillige skabt netværk mellem virksomheder på tværs af faggrænser til gensidig inspiration i forbindelse med uddannelse og læring omkring inddragelse af nye kompetencer. Side

6 Designtrappen 4 Trin 1 Non Design Design er en skjult del af produktudviklingen. Det er andre faggrupper end designere, der varetager opgaverne. 2 3 Design som proces Design som innovation Trin 2 Design som formgivning Design opfattes alene som den afsluttende styling eller formgivning, hvad enten der er tale om udvikling af produkter eller grafik. 1 Non design Design som formgivning Trin 3 Design som proces Design er ikke et resultat, men en arbejdsform som integreres på et tidligt tidspunkt i udviklingsprocessen. Trin 4 Design som innovation Design er tænkt ind som en væsentlig del af virksomhedens forretningsgrundlag bl.a. med henblik på at skabe innovation. Side

7 Deltagerne er kommet fra følgende virksomheder ALUX, Holmbladsvej 4-6, 8600 Silkeborg, Agro Products, Brund Strandvej 8, 8700 Horsens, Blücher Metalvarer, Pugdalsvej 1, 7480 Vildbjerg, Dansani A/S, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, Egetæpper, Industrivej Nord 25, 7400 Hening, Fischer Labelling Machines A/S, Metalgangen 9, 2690 Karlslunde, A/S Finercentralen Horsens, Sandøvej 8, 8700 Horsens, GYBO Rustfrit Stål Design A/S, Gotlandsvej 18, 8700 Horsens, Karup, Industrivej 2, 7470 Karup, ITW Construction Products ApS, Gl. Banegårdsvej 25, 5500 Middelfart, PN Beslag, Nørregade 27, 9700 Brønderslev, RMIG (Rich. Müller A/S), Industriparken 40, 2750 Ballerup, Scanbech A/S, Kokkedal Industripark 9, 2980 Kokkedal, SIKA Footwear, Teglvænget 57, 7400 Herning, Timberman, Havnevej 17, 9560 Hadsund, Tropica Aquarium Plants A/S, Grenåvej 517, 8250 Egå, Unimerco, Drejervej 2, 7451 Sunds, WITT, Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, For designerhvervet har projektet ifølge ovenstående skabt mindst 18 designprojekter hos virksomheder, der med stor sandsynlighed ikke var blevet gennemført ellers. På den måde er der også sket en kompetenceudveksling og opbygning mellem designvirksomhederne og industrien. På længere sigt vil det give mulighed for yderligere inddragelse af design i virksomhederne, hvor de ansatte nu har et meget bredere billede af, hvad design kan bidrage med. og derved øge efterspørgslen efter designydelser. Vi har ikke målt på udbyttet af de konkrete designprojekter for virksomhederne, da det ikke været målsætningen for projektet, men alle projekter er blevet løst ud fra den konkrete beskrivelse af opgaven. Deltagerne har set gennemførelsen af et udviklingsprojekt med designere inddraget fra idé til evaluering. Og der er tegn på succes hos deltagervirksomheder på baggrund af projektet. Projektet Kompetenceudvikling via design har givet os mange gode styringsværktøjer og stor indsigt i design og designs muligheder specielt tværfagligt i organisationen. Det har allerede resulteret i mange spændende og konstruktive diskussioner på tværs af faglige medarbejdere, og vi gør nu en aktiv indsats for at sprede denne viden til alle medarbejdere i virksomheden. Designprojektet har også været yderst positivt og designerne har hurtigt forstået vores situation. Selv det første skitseoplæg var meget brugbart ja nærmest genialt. Direktør Bill Jensen, Alux Forløbet med designerne har bestået af en række afklarende workshops med inddragelse af medarbejdere fra alle afdelinger i den interne værdikæde, fortæller design og logistikchef Peter Albek, Egetæpper. Han fortsætter: På disse workshops er diskuteret relevante rutiner og metoder samt forbedringsmuligheder etc. Designerne er herefter fremkommet med forslag på løsning af opgavens enkelte problemstillinger. Herunder en række løsningsforslag, der gik noget ud over det, som virksomheden havde forventet af designerne. Det har helt klart givet merværdi for os og noget direkte brugbart både på kort og lang sigt. Design- og logistikchef Peter Albek, Egetæpper Side

8 Målsætninger for projektet var bl.a. at: Projektets forløb var udvikling og afprøvning af uddannelse om design, som har forbindelse til virksomhedens strategiske planlægning og udvikling Der har været et samspil mellem læring, arbejdsopgaver og organisering gennem udvikling af deltagers og virksomhedens særegne kompetencer Kompetenceudviklingen var også en nedbrydning af barrierer mod inddragelse af andre kompetencer herunder design, som anses som et problem hos mange SMV ere Uddanne forandringsagenter, der er i stand til at gennemføre projekter og fungere som mentorer for medarbejderne med kort eller ingen uddannelse Deltagere, medarbejdere og virksomhederne samarbejder i netværk fra andre brancher Deltagere og virksomhederne har i et samlet udviklingsforløb gennemgået dels en læringsproces samt en praktisk afprøvning af den tillærte viden Deltagerne har opnået stor viden om designs muligheder Der er arbejdet med konkrete udviklingsprojekter med inddragelse af en ny kompetence nemlig design Designkompetencerne inddrages i hele organisationen og giver derved udbytte i den interne kompetenceudvikling fremover. Der er skabt grundlag for udvikling af et permanent tilbud til arbejdsmarkedet om kompetenceøgning hos medarbejderne gennem inddragelse af eksterne rådgivere Projektet har været yderst udviklende og givet et væsentligt bredere syn på design og designs betydning og anvendelse i virksomheden herunder ikke mindst i organisationen og processerne. Vi har fået samtidig fået fokuseret på en række designmæssige indsatsområder og ser frem til at igangsætte design projekterne kontinuerligt. Direktør Keld Jensen, Timberman Vi har et stort behov for ensretning af vores kommunikation i takt med vores ekspansion specielt i udlandet. Det er et stort projekt vi har taget hul på, men vi har lært at design og designkompetencerne er de helt rette til at hjælpe os. Forløbet har samtidig givet en sund tværfaglig dialog internt og en fælles fokusering. Vi har i øvrigt lært rigtigt meget om design og designs muligheder, hvilket vi ser frem til at inddrage i processerne i fremtiden. Direktør Per Thy Sørensen, Unimerco Side

9 Vi har helt klart fået opfyldt vores forventninger til projektet, og er alle blevet meget mere bevidste om design og designs betydning, men også hvordan vi styrer og strukturerer designprocesserne. Vi har også fået koblet design sammen med det ledelsesmæssige arbejde, og vi glæder os til at arbejde videre sammen med designerne omkring alle de idéer, vi har og altid får. Direktør Allan Witt, Witt Side

10 Forløb og evaluering Generelt har der været stor tilfredshed med projektet. Design har været et nyt område for langt de fleste deltagere. Dette skyldes at design, som fag pt. ikke indgår i de traditionelle uddannelser f.eks. økonomi, markedsføring, organisation etc. Lige som, der ikke findes efteruddannelse, der inddrager design eller viden om designs muligheder. Projektet har identificeret et interessant og perspektivrigt problem hos virksomhederne; der mangler struktur for produktudviklingen og udviklingsprojekter generelt. Denne manglende struktur er en stor barriere for inddragelse af andre kompetencer herunder designere. Derfor har mange af deltagerne valgt at fokusere på denne del under projektet. Det har således været åbenbart, at udviklingsprojekter, der skal bære virksomhederne ind i fremtiden, ofte taber kampen om tiden mod den daglige drift. Vi etablerede en projektgruppe med i alt 10 medarbejdere fra forskellige afdelinger herunder salg, marketing, logistik, produktion mv. Alle deltog med beskrivelse af indhold og struktur for vores nye website, fortæller kommunikationschef Niels Kold, ITW Construction Products og fortsætter og vi har naturligvis haft en løbende konstruktiv dialog både i projektgruppen og med øvrige medarbejdere omkring vores nye website. Det har været rigtigt godt og givende da alle medarbejdere på den måde har været med til tidligt i processen at deltage med deres meninger, således at vi har fået et godt, stabilt og holdbart udgangspunkt. Kommunikationschef Niels Kold, ITW Construction Products Side 10

11 Projektets indhold Det forløb, som deltagerne har fulgt har været delt i 3 spor: 1. Seminarrække 2. Arbejde med en række praktiske værktøjer til Design Management 3. Konkret designudviklingsprojekt hos deltagernes virksomhed Seminarrække Hvert seminar har bestået af målrettede indlæg fra som regel 3 forskellige eksperter indenfor designområdet. Derudover har der på seminarerne været gennemgået værktøjer til Design Management. Se program for indlæg på forløb 2 nedenfor. Indholdet i seminarerne: Arbejdet med at beskrive dels de overordnede forretningsområder for virksomheden, samt målsætninger og krav til designprojektet har været rigtigt godt for alle medarbejdere, fortæller marketingschef Dorthe B. Andersen, der har været projektleder. Vi har lært utroligt meget af denne proces specielt den gamle metafor om godt begyndt er halvt fuldendt. Marketingschef Dorthe B. Andersen ITW Construction Products 1. seminar Johan Linneballe, Scandinavian Branding om branding Lars Thøgersen, CPHDesign om innovation Maria Lodz, DDC om designs økonomiske effekt 2. seminar Michael Keisler, Designit om idégenerering Flemming Klausen, INEO Designlab om web-site Design Business Group, om værktøjer til projektet 3. seminar Claus Gramstrup, Gramstrup Design om den grafiske designers proces Simon Skafdrup, 3PART om produkt designerens proces Design Business Group, om værktøjer til projektet 4. seminar Martin Hjelm Kristensen, Kirk Larsen Ascanius om aftaler med designere Steen Madsen, Inspicos om beskyttelse af frembringelser (patenter) Rikke Dohlberg, Unique Consult om værdibaseret ledelse 5. seminar Arne Nielsen, Brugger & Nielsen om indretningsdesign Jesper von Wieding, Scandinavian Designlab om emballagedesign Søren Heine Hansen; Innohow om idégenerering 6. seminar Klaus Bundvig, 1508 om brugercentreret design Deltagerpræsentation og opsamling Side 11

12 Praktisk Deltagere DBG Faglige indlæg Forplejning Generelt Vi har evalueret seminarrækken og samlet set har der været stor tilfredshed med et samlet gennemsnit på 4 (1=Meget dårligt 2=Dårligt 3=Neutral 4=Godt 5=Meget godt). Vi har evalueret på dels praktiske informationer, deltagernes præsentationer, introduktion til værktøjer, faglige indlæg 1-3, forplejning og arrangementet generelt. Deltagerne har været yderst tilfreds med de faglige indlæg og generelt tilfredse med det øvrige indhold på seminarrækken. Se nedenstående figur Seminarrækken har givet os mange spændende input og inspiration siger Esben Holbech, projektleder og fortsætter vi har været tre fra Fischer Labelling Machines til seminarrækken og vi har efterfølgende fortalt det videre til vores kollegaer og på den måde fået en rigtig god dialog i hele virksomheden. Vi har afholdt en del møder i projektgruppen, som bestod af i alt seks medarbejdere fra forskellige afdelinger og hvor vi har brugt mange ressourcer på at beskrive det konkrete udviklingsprojekt i detaljer herunder de enkelt parametre indenfor de forskellige maskiner. Det har været nyt for os, at så mange forskellige tværfaglige medarbejdere har været med så tidligt i udviklingsforløbet og dermed med til at beskrive udgangspunktet. Det har været utroligt godt og det vil vi absolut gøre til en fast del af vores udviklingsprojekter. Projektleder Esben Holbech, Fischer Labelling Machines Vi havde som udgangspunkt valgt kun at lade beslutningstagerne deltage i seminarrækken, da det ellers ville kræve endnu større ressourcer fra deltagernes virksomheder, såvel som vi ville orientere om indholdet ved møder på virksomhederne for alle deltagerne. Efter ønske fra en del deltagere muliggjorde vi derfor i forløb 2 at have flere deltagere med på seminarerne. Deltagerantallet blev dog ikke meget højere totalt set, men derimod var der udskiftning i seminardeltagerne alt efter, hvilke emner, der blev behandlet på seminarerne. På den måde blev idéen om muligheden for endnu større deltagelse ikke opfyldt, men deltagerne på seminarerne blev de mest fagrelevante i grupperne. Deltagerne på seminarerne har dog ofte udtalt, at det var godt nok en inspirerende og spændende eftermiddag. Side 12

13 Vi har fået stor inspiration ved at deltage i seminarrækken, som har haft meget forskellige vinkler på design. På det helt overordnede plan fik vi input om design i forbindelse med innovation og branding, hvilket gav anledning til forskellige forretningsmæssige overvejelser. På det mere oprationelle plan fik vi forskellige inputs fra produkt designere, grafiske designere, web designere mv. som ligeledes gav anledning til overvejelser i forbindelse med aktuelle tiltag. Øvrige indlæg om bl.a. patenter, aftalegrundlag og værdibaseret ledelse gav også god inspiration og generelt har vi fået meget ud af at deltage i seminarrækken. Den anden del af forløbet som har foregået hos os i projektgruppen med DBG og senere også designeren har også været godt. Indledningsvis har vi brugt mange ressourcer på at beskrive dels de overordnede forretningsområder herunder konkurrentanalyser mv. samt målsætninger og krav til designprojektet og valg og prioritering af produktparametre. Designprojektet er endnu ikke afsluttet. Skitseoplægget som er præsenteret er helt klart acceptabelt for at sige det på jysk, og vi arbejder nu videre med udarbejdelse af prototyper og produktilretninger mv. og er meget spændt på resultatet Salgschef Henriette Kristensen, RMIG Side 13

14 Det praktiske arbejde Spor 2 var at give den enkelte deltager kompetencer til at udforme designbrief til beskrivelse af den enkelte problemstilling og identificere designleverandører med de rette kompetencer til den konkrete opgave. Det er sket ved, at deltagerne med udgangspunkt i arbejdet med BrandView, der er et værktøj til beskrivelse af virksomhedens øjeblikkelige status indenfor arbejdet med design og DesignAudit, der er en SWOT-analyse med designbriller på. Her har deltagerne arbejde med at identificere egne svagheder, styrker, muligheder og trusler indenfor arbejdet med design. Arbejdet med værktøjerne har foregået direkte hos deltagerne i deres respektive virksomheder sammen med projektlederne. Der har som udgangspunkt været afholdt møde hos deltagerne imellem seminarrækken, hvor indholdet og faglige indlæg har været diskuteret i sat i forhold til den enkelte deltager i deres virksomhed. Disse møder har været afholdt med stort engagement og i en god dialog imellem deltagerne og projektlederne. Både på det strategiske niveau og sammenhængen til deltagernes dagligdag samt på tværs af deltagernes tværfaglige skel. Netop tværfagligheden har været godt og udbytterigt samt forståelse for design og designs muligheder. Flere deltagere har således fået en aha oplevelse under disse møder med projektlederne. Vores ønske med at deltage i Kompetenceudvikling via design var at få fastlagt en struktur for vores udviklingsproces, med inddragelse af alle relevante forhold og medarbejdere til rette tid. Det var ses i lyset af kravene om stadig kortere udviklingstid og produkter, der skal være rettet meget specifikt mod bestemte målgrupper, som vi ønsker at opfylde behovene hos, udtaler direktør og indehaver Ole Engelbredt, SIKA Footwear og slutter Vi er godt i gang med at afprøve modellen med vores valgte designvirksomhed. Direktør og indehaver Ole Engelbredt, SIKA Footwear Deltagerne har med dette arbejde som udgangspunkt bidraget med input til valg og beskrivelse af den konkrete designopgave, som er gennemført under projektet. Ligeledes har man gennem arbejdet med DesignAudit selv været med til at afdække egne ressourcer og kompetencer og på den måde beskrive kravene til designleverandøren. Denne viden har deltagerne så anvendt til at identificere flere og vælge en designleverandør til den konkrete opgave. Den konkrete opgave har deltagerne lært at beskrive i DesignBrief og planlægning og gennemførelse via DesignPlan og DesignMan. På den måde har deltagerne fået viden til at gennemføre og evaluere designprojekter, det omfatter analyse og identifikation af indsatsområder, vurdering af egne og kollegaers kompetencer i forbindelse med projektet og identificere den nødvendige designmæssige kompetence samt kunne fungere som sparringspartner internt i organisationen omkring designområdet. Vi ønsker at udvikle langvarige samarbejdsforhold med vores kunder, for på den måde er vi bedre i stand til at rådgive vores kunder, fortæller salgschef Bo Hansen, Finercentralen og indehaver Martin Clausen supplerer det er ofte i udviklingsfasen, at grundlaget for, at et produkt får succes, bliver skabt. For at blive endnu bedre til at rådgive kunderne tilmeldte FCH sig projektet, for på den måde at gøre en større gruppe af medarbejdere bedre i stand til at forstå betydningen og mulighederne med design. FCH havde inden tilmelding til projektet en indledende dialog med to kunder. Salgschef Bo Hansen og indehaver Martin Clausen, Finercentralen Side 14

15 Konkrete designudviklingsprojekter Spor 3 var gennemførelse af det valgte designprojekt. Det er sket med udgangspunkt i foranstående og værktøjerne er således blevet afprøvet i praksis. Det viste sig tidligt i projektet, at mange at deltagerne manglede en struktur for produktudviklingen og udviklingsprojekter generelt. Denne manglende struktur er en stor barriere for inddragelse af designere. Den manglende struktur er endvidere årsag til at virksomhederne ofte bruger mange unødvendige ressourcer, hvilket påvirker timeto-market samt konkurrenceevnen generelt. Derfor har mange deltagere fokuseret på denne del under projektet til stor tilfredshed for både projektdeltagerne samt øvrige medarbejdere. Ud fra beskrivelserne af de konkrete udviklingsprojekter herunder specifikationer af designopgaverne har hver virksomhed identificeret og er blevet præsenteret for forskellige designleverandører, der alle kunne løse opgaverne. Deltagerne har derefter ud fra forskellige kriterier hver valgt én designleverandør. De konkrete designudviklingsprojekter har været meget forskellige og bl.a. omfattet: Produktudvikling af nye og eksisterende produkter Idéoplæg til produktidéer Strukturering af udviklingsprocessen Grafisk identitet (navn, logo, mv.) herunder designmanual mv. Website Emballage koncept Udstillingssystem Vores udgangspunkt for at deltage i forløbet var egentligt produktrelateret og sandsynligvis et emballage projekt, men allerede efter første seminar blev vi voldsomt inspireret til at få udviklet en designmanual med en samling af grafiske retningsliner for alt vores grafiske materiale fortæller adm. direktør Bjarke Arlø, Scanbech og fortsætter Vi arbejder med grafiske designere i bl.a. Polen, som ofte hjælper med afgrænsede opgaver bl.a. salgsmaterialer og emballager. Da vi deltog i det første seminar med faglige indlæg om innovation og branding blev vi meget inspireret af designerens erfaringer og evner til at fortælle historien bag de udviklede logoer mv. Adm. direktør Bjarke Arlø, Scanbech Side 15

16 Deltagernes kompetenceniveau før og efter forløbet I forhold til de overordnede målsætninger for projekter har vi evalueret deltagernes kompetenceudvikling, som gennemgås nedenfor. En målsætning var at øge deltagernes designmæssige niveau. Det har vi konstateret er sket ved at vurdere niveauet ved projektstart og ved afslutningen af forløbet. Vi bad deltagerne om - på en skala fra 1 til 10 at forholde sig til 18 spørgsmål omkring designkompetencen. Generelt inkluderet alle deltagere i forløbet er niveauet om deltagernes viden om design steget fra et gennemsnit før på 4,42 og til 5,94. Her har nogle allerede ved starten vurderet egne evner til 10, men også efterfølgende beskrevet udbyttet som værende stort, især da området blev foldet ud. Så i virkeligheden har øgningen måske i tal reelt været endnu større ud fra betragtningen om, at jo mere jeg får at vide des mere finder jeg ud af, at jeg ikke ved. Se spørgsmål på modstående side og tilhørende graf i næste afsnit. Det er direkte. sammenhæng imellem forløb 1 (vest) og forløb 2 (øst) gruppen med hensyn til den samlede gennemsnitlige viden før/efter forløbet og den indbyrdes fordeling af den tilførte viden. Side 16

17 Spørgsmål: Øget viden på en skala fra 1 til 10 Jeg (10 er bedst) før/efter forløb: 1. Designs økonomiske effekter 2. Designanvendelse indenfor innovation og produktudvikling 3. Designanvendelse indenfor kommunikation og branding 4. Ledelsens forhold til design som redskab Designanvendelse inden for følgende området: 5. Produktdesign 6. Emballage 7. Grafisk design 8. Websites 9. Messestande og salgsstedets indretning 10. Identifikation af designmæssige indsatsområder 11. Beskrivelse af designopgaver 12. Identifikation og valg af designleverandør 13. Aftaler med designere 14. Gennemførelse af designprojekter 15. Strategi for beskyttelse af virksomhedens produkter mv 16. Inddragelse af leverandører i designprocessen 17. Inddragelse af kunder/brugere i designprocessen 18. Inddragelse af tværfaglige kompetencer i designprocessen har fået et bredere og mere nuanceret billede af design og design muligheder for at indgå i min dagligdag, fortæller produktchef Gert Roos Vestergaard, Agro Products og fortsætter jeg er ingeniør og tænker meget i kasser firkantede kasser. Han fortsætter: Undervejs i forløbet herunder de forskellige indlæg på seminarrækken samt møderne med DBG, fandt vi også ud af, at design er mange ting og at designerne er opdelt i flere designdiscipliner. Der er åbenbart også designere, der arbejder med at dokumentere, optimere og visualisere udviklingsprocesser, som vi hidtil har haft rimelig godt styr over hos Agro Products. I takt med udviklingen af virksomheden er der opstået et stigende behov for mere faste procedurer for vores udviklingsprojekter og det arbejder vi nu videre med i det konkrete designprojekt sammen med vores udvalgte designfirma. Produktchef Gert Roos Vestergaard, Agro Products Isolerer vi de ledende medarbejdere, der var de primære deltagere i seminarrækken, stiger øgningen af effekten i forhold til målopfyldelsen yderligere. Hos de ledende medarbejdere, som har svaret, er øgningen fra 4,64 til 6,52. Altså en højere start men også væsentligt højere slutvurdering, som selvfølgelig trækker den anden vej for de øvrige deltagere. I evt. fremtidige forløb må det derfor anbefales at alle deltager i seminarrækken, så alle deltagere får de samme muligheder for yderligere kompetenceudvikling indenfor design. Side 17

18 Evaluering af delmål Deltagerne har arbejdet med værktøjerne BrandView, DesignAudit, DesignPolitik,. DesignBrief, DesignPlan og DesignMan. Deltagernes viden før/efter forløbet Efter Før Viden Spørgsmål Det er som nævnt generelt at viden er øget men der er specielt tilført ekstra viden.indenfor: Spørgsmål 1-4 som er overordnede områder herunder designs økonomiske effekter,.designanvendelse indenfor innovation, produktudvikling, branding, kommunikation og ledelsens forhold til design som redskab. Deltagerne er således blevet bedre i stand til at se de økonomiske fordele ved at anvende design herunder specielt på det strategiske niveau. Spørgsmål som er anvendelse af design herunder identifikation af designmæssige indsatsområder, beskrivelse af designopgaver (designbrief), identifikation og valg af designleverandør samt gennemførelse af designopgaver. Deltagerne er således blevet bedre i stand til at se mulighederne med design i deres dagligdag samt bedre til at beskrive den konkrete designopgave (DesignBrief) herunder identifikation og inddragelse af relevante designkompetencer (designleverandører). Spørgsmål som er inddragelse af kompetencer herunder leverandører, kunder/ brugere og tværfaglige kompetencer i designprocessen. Deltagerne er således blevet bedre i stand til at anvende design og designkompetencerne som en naturlig og integreret del af udviklingsprocessen herunder inddragelse af brugere m.fl. Side 18

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR FEBRUAR 06 RAPPPORT FRA UDVALGET OM STYRKELSE AF dansk design Rapporten kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag 600 stk. ISBN Trykt udgave 87-91340-36-5 Elektronisk udgave

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009 Kompetenceudvikling i kontekst af Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen København, november 2009 Forord Nationalt Center for Kompetenceudvikling fremlægger her

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

Jobskabelse gennem globalisering. Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark

Jobskabelse gennem globalisering. Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark Jobskabelse gennem globalisering Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark April 2005 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 7 1. RESUMÉ PRÆSENTATION AF ANALYSENS HOVEDKONKLUSIONER... 9 1.1. INTRODUKTION

Læs mere

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE side 1 manifest DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE Success does not happen by accident, it happens by design. Gordon Brown premierminister, UK side 2 DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE DANSKE DESIGNERES

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv PBA Professionsbacheloropgave Pernille Rask Grønfeldt 7. semester Furniture design Klasse Thbfd7a Aflevering 1. december 2011 PBA eksamen 12. december 2011 Vejleder Morten Kokkendoff Censor Susanne Grønlund

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7.

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7. 1 Indhold 1. INFORMATION s 5 2. VELKOMST s 11 3. INSPIRATION s 21 Forord En uendelig og fantastisk rejse 4. INFORMATION s 27 5. INVOLVERING s 31 6. PÅSKØNNELSE s 35 7. UDVIKLING s 39 8. OMSORG s 43 9.

Læs mere

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1 Forbedring af produkt og proces gennem Forbedring af produkt og proces gennem kunde-leverandørsamarbejde af ph.d., professor Frank Gertsen, fgertsen@iprod.aau.dk, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Jacob

Læs mere

Beredskab af viden og teknologi

Beredskab af viden og teknologi DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Beredskab

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC)

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) November 2014 0 Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Rapport indleveret til Europas Maritime

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere