Kompetenceudvikling via design

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceudvikling via design"

Transkript

1 Evaluering af projektet For os var design et vellykket produkt med et godt udseende. Det var først under forløbet, at vi erfarede, at design også omfatter meget andet Direktør Svend Christensen, Karup Side

2 Projektet startede og er afsluttet pr Der har i alt deltaget 115 medarbejdere fra 18 forskellige virksomheder. Projektet er udviklet af Design Business Group ApS og støttet af Den Europæiske Socialfond.

3 Indholdsfortegnelse Intro... 4 Formål... 5 Deltagerne er kommet fra følgende virksomheder:... 7 Forløb og evaluering Projektets indhold Det praktiske arbejde Konkrete designudviklingsprojekter Deltagernes kompetenceniveau før og efter forløbet Evaluering af delmål Opsamling Hvem har deltaget? Et eksempel fra arbejdsmarkedet om kompetenceudvikling En god designhistorie via kompetenceudvikling Mainstreaming og perspektivering Efterskrift Hvem står bag? Side

4 Intro I den vidensøkonomi, der er ved at vokse frem i den rige del af verden, vil medarbejdere, der ikke videreuddannes have vanskeligheder med at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det skyldes at virksomheder, som ikke tilfører medarbejderne nye kompetencer vil få meget svært ved at distancere sig fra andre virksomheder alene gennem teknologisk kompetence og evnen til at producere, markedsføre og distribuere. Her vil alle virksomheder have adgang til den samme viden. Virksomheder, der tilfører nye kompetencer til organisationen vil således bliver vindere. Medarbejderne skal udvikles yderligere til at kombinere eksisterende og implementere nye og særlige kompetencer. Det gælder om at de virksomheder, hvor de er beskæftigede skal have tilført ny viden og dele viden på områder, hvor det ikke før har været muligt. Globaliseringen tvinger virksomhederne i den rige del af verden til at konkurrere om at skabe ydelser, der kan tilfredsstille en stadigt mere individuel og krævende efterspørgsel. Det er kun muligt, hvis medarbejdere på alle niveauer i organisationen har et tilfredsstillende vidensniveau indenfor de områder, som kan være med til at skabe en forskel. Her er design et eksempel på en eminent kompetence. For at kunne styrke virksomhedernes arbejde med design er det altså en forudsætning, at ledelse og medarbejdere er uddannet til at forstå mulighederne, købe og inddrage design. Der findes ikke pt. nogen uddannelse, som giver mulighed for at tilegne sig denne kompetence. Vi har således ønsket gennem projektet udover at uddanne medarbejdere på flere niveauer også at skabe mulighed for, at tilegne sig erfaringer omkring arbejdet med inddragelse af medarbejdere fra forskellige vidensniveauer i virksomheden og lade disse arbejde sammen omkring en ny kompetence, der tilføres virksomheden gennem samarbejde om et konkret projekt. Hvis vi skal sikre fortsat vækst og et rigt velfærdssamfund, må vi være stærke på fremtidens vækstområder. Danmark skal i fremtiden i stigende grad konkurrere på viden, udvikling og innovation. Her spiller design en central rolle. Godt design er med til at giver produkter og serviceydelser en værdifuld kombination af funktion, forbrugerbehov og materialevalg. Design gør en forskel for det private erhvervsliv. Integrationen af design i udviklings- og innovationsprocesser systematisk arbejde med design øger værdien af virksomhedernes indsats. Danske virksomheder kan kort sagt se en klar forskel på bundlinien. Anders Kretzschmar, direktør Erhvervs- og Boligstyrelsen fra Designs økonomiske effekter en samfundsøkonomisk analyse Barrierer for designanvendelse: Undersøgelser og vores praktiske erfaringer viser, at der kan være mange årsager til, at erhvervslivet har vanskeligt ved at betragte design som et ledelsesværktøj og derved integrere kompetencen i virksomhedernes arbejde. Det skyldes bl.a. at: Der er ingen uddannelsesmuligheder for de medarbejdere, der gerne vil arbejde med design Designuddannelserne har ikke tidligere haft fokus på de erhvervsmæssige områder, hvorfor designere og medarbejdere ofte taler forbi hinanden Manglende viden om anvendelsen af design som værktøj Designere er kreative kunstnere, vi ikke kan bruge Manglende viden om hvordan man kommer i gang med at anvende design Opfattelsen er, at design er noget man drysser over til sidst. Design ses som en omkostning i stedet for investering Design opleves dyrt Mange mindre virksomheder er generelt ikke vant til at købe konsulentydelser. Side

5 Formål har haft til formål at styrke deltagernes kompetencer indenfor innovation og kommunikation gennem inddragelse af designkompetencen. Gennem projektet er deltagernes forståelse for designs muligheder og kompetencer til, at arbejde med design således blevet øget. har været et supplement til understøttelse af de tiltag som regeringen og Dansk Industri ønsker ført ud i livet gennem udvidelse af rammerne for arbejdet med design, som er rettet mod virksomhedernes drift. Det konkrete projekt har fokuseret på udvikling af medarbejdernes kompetencer, som er en nødvendig del for at viden om design kan blive til en integreret del af deres arbejde. Deltagerne har været beslutningstagere og andre medarbejdere. Det har været hensigten, at gøre to ledende medarbejdere fra hver deltagende virksomhed til bærere af designtanken og på den måde forandringsagenter i organisationen. De øvrige medarbejdere skal gennem kompetenceløftet bedre være i stand til at fastholde deres beskæftigelse eller alternativt blive mere fleksible og mobile i forhold til et andet job gennem den tilegnede ny viden. Målgruppen har været ansatte hos virksomheder med +20 ansatte, da ressourcerne erfaringsmæssigt er knappe til udviklingsprojekter. Ligeledes skulle virksomhederne heller ikke være for velfunderede i designarbejde i forvejen. Vi havde som udgangspunkt, at det skulle være virksomheder på trin 1-2 på designtrappen, men erfarede under visitationen, at det var vanskeligt at få trin 1 virksomheder i tale i forbindelse med deltagelsen. Hvorfor deltagerne har kunnet placeres omkring trin 2 med spredning til 1 og 3 indenfor forskellige områder af virksomheden. Gennemførelse af projektet har tillige skabt netværk mellem virksomheder på tværs af faggrænser til gensidig inspiration i forbindelse med uddannelse og læring omkring inddragelse af nye kompetencer. Side

6 Designtrappen 4 Trin 1 Non Design Design er en skjult del af produktudviklingen. Det er andre faggrupper end designere, der varetager opgaverne. 2 3 Design som proces Design som innovation Trin 2 Design som formgivning Design opfattes alene som den afsluttende styling eller formgivning, hvad enten der er tale om udvikling af produkter eller grafik. 1 Non design Design som formgivning Trin 3 Design som proces Design er ikke et resultat, men en arbejdsform som integreres på et tidligt tidspunkt i udviklingsprocessen. Trin 4 Design som innovation Design er tænkt ind som en væsentlig del af virksomhedens forretningsgrundlag bl.a. med henblik på at skabe innovation. Side

7 Deltagerne er kommet fra følgende virksomheder ALUX, Holmbladsvej 4-6, 8600 Silkeborg, Agro Products, Brund Strandvej 8, 8700 Horsens, Blücher Metalvarer, Pugdalsvej 1, 7480 Vildbjerg, Dansani A/S, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, Egetæpper, Industrivej Nord 25, 7400 Hening, Fischer Labelling Machines A/S, Metalgangen 9, 2690 Karlslunde, A/S Finercentralen Horsens, Sandøvej 8, 8700 Horsens, GYBO Rustfrit Stål Design A/S, Gotlandsvej 18, 8700 Horsens, Karup, Industrivej 2, 7470 Karup, ITW Construction Products ApS, Gl. Banegårdsvej 25, 5500 Middelfart, PN Beslag, Nørregade 27, 9700 Brønderslev, RMIG (Rich. Müller A/S), Industriparken 40, 2750 Ballerup, Scanbech A/S, Kokkedal Industripark 9, 2980 Kokkedal, SIKA Footwear, Teglvænget 57, 7400 Herning, Timberman, Havnevej 17, 9560 Hadsund, Tropica Aquarium Plants A/S, Grenåvej 517, 8250 Egå, Unimerco, Drejervej 2, 7451 Sunds, WITT, Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, For designerhvervet har projektet ifølge ovenstående skabt mindst 18 designprojekter hos virksomheder, der med stor sandsynlighed ikke var blevet gennemført ellers. På den måde er der også sket en kompetenceudveksling og opbygning mellem designvirksomhederne og industrien. På længere sigt vil det give mulighed for yderligere inddragelse af design i virksomhederne, hvor de ansatte nu har et meget bredere billede af, hvad design kan bidrage med. og derved øge efterspørgslen efter designydelser. Vi har ikke målt på udbyttet af de konkrete designprojekter for virksomhederne, da det ikke været målsætningen for projektet, men alle projekter er blevet løst ud fra den konkrete beskrivelse af opgaven. Deltagerne har set gennemførelsen af et udviklingsprojekt med designere inddraget fra idé til evaluering. Og der er tegn på succes hos deltagervirksomheder på baggrund af projektet. Projektet Kompetenceudvikling via design har givet os mange gode styringsværktøjer og stor indsigt i design og designs muligheder specielt tværfagligt i organisationen. Det har allerede resulteret i mange spændende og konstruktive diskussioner på tværs af faglige medarbejdere, og vi gør nu en aktiv indsats for at sprede denne viden til alle medarbejdere i virksomheden. Designprojektet har også været yderst positivt og designerne har hurtigt forstået vores situation. Selv det første skitseoplæg var meget brugbart ja nærmest genialt. Direktør Bill Jensen, Alux Forløbet med designerne har bestået af en række afklarende workshops med inddragelse af medarbejdere fra alle afdelinger i den interne værdikæde, fortæller design og logistikchef Peter Albek, Egetæpper. Han fortsætter: På disse workshops er diskuteret relevante rutiner og metoder samt forbedringsmuligheder etc. Designerne er herefter fremkommet med forslag på løsning af opgavens enkelte problemstillinger. Herunder en række løsningsforslag, der gik noget ud over det, som virksomheden havde forventet af designerne. Det har helt klart givet merværdi for os og noget direkte brugbart både på kort og lang sigt. Design- og logistikchef Peter Albek, Egetæpper Side

8 Målsætninger for projektet var bl.a. at: Projektets forløb var udvikling og afprøvning af uddannelse om design, som har forbindelse til virksomhedens strategiske planlægning og udvikling Der har været et samspil mellem læring, arbejdsopgaver og organisering gennem udvikling af deltagers og virksomhedens særegne kompetencer Kompetenceudviklingen var også en nedbrydning af barrierer mod inddragelse af andre kompetencer herunder design, som anses som et problem hos mange SMV ere Uddanne forandringsagenter, der er i stand til at gennemføre projekter og fungere som mentorer for medarbejderne med kort eller ingen uddannelse Deltagere, medarbejdere og virksomhederne samarbejder i netværk fra andre brancher Deltagere og virksomhederne har i et samlet udviklingsforløb gennemgået dels en læringsproces samt en praktisk afprøvning af den tillærte viden Deltagerne har opnået stor viden om designs muligheder Der er arbejdet med konkrete udviklingsprojekter med inddragelse af en ny kompetence nemlig design Designkompetencerne inddrages i hele organisationen og giver derved udbytte i den interne kompetenceudvikling fremover. Der er skabt grundlag for udvikling af et permanent tilbud til arbejdsmarkedet om kompetenceøgning hos medarbejderne gennem inddragelse af eksterne rådgivere Projektet har været yderst udviklende og givet et væsentligt bredere syn på design og designs betydning og anvendelse i virksomheden herunder ikke mindst i organisationen og processerne. Vi har fået samtidig fået fokuseret på en række designmæssige indsatsområder og ser frem til at igangsætte design projekterne kontinuerligt. Direktør Keld Jensen, Timberman Vi har et stort behov for ensretning af vores kommunikation i takt med vores ekspansion specielt i udlandet. Det er et stort projekt vi har taget hul på, men vi har lært at design og designkompetencerne er de helt rette til at hjælpe os. Forløbet har samtidig givet en sund tværfaglig dialog internt og en fælles fokusering. Vi har i øvrigt lært rigtigt meget om design og designs muligheder, hvilket vi ser frem til at inddrage i processerne i fremtiden. Direktør Per Thy Sørensen, Unimerco Side

9 Vi har helt klart fået opfyldt vores forventninger til projektet, og er alle blevet meget mere bevidste om design og designs betydning, men også hvordan vi styrer og strukturerer designprocesserne. Vi har også fået koblet design sammen med det ledelsesmæssige arbejde, og vi glæder os til at arbejde videre sammen med designerne omkring alle de idéer, vi har og altid får. Direktør Allan Witt, Witt Side

10 Forløb og evaluering Generelt har der været stor tilfredshed med projektet. Design har været et nyt område for langt de fleste deltagere. Dette skyldes at design, som fag pt. ikke indgår i de traditionelle uddannelser f.eks. økonomi, markedsføring, organisation etc. Lige som, der ikke findes efteruddannelse, der inddrager design eller viden om designs muligheder. Projektet har identificeret et interessant og perspektivrigt problem hos virksomhederne; der mangler struktur for produktudviklingen og udviklingsprojekter generelt. Denne manglende struktur er en stor barriere for inddragelse af andre kompetencer herunder designere. Derfor har mange af deltagerne valgt at fokusere på denne del under projektet. Det har således været åbenbart, at udviklingsprojekter, der skal bære virksomhederne ind i fremtiden, ofte taber kampen om tiden mod den daglige drift. Vi etablerede en projektgruppe med i alt 10 medarbejdere fra forskellige afdelinger herunder salg, marketing, logistik, produktion mv. Alle deltog med beskrivelse af indhold og struktur for vores nye website, fortæller kommunikationschef Niels Kold, ITW Construction Products og fortsætter og vi har naturligvis haft en løbende konstruktiv dialog både i projektgruppen og med øvrige medarbejdere omkring vores nye website. Det har været rigtigt godt og givende da alle medarbejdere på den måde har været med til tidligt i processen at deltage med deres meninger, således at vi har fået et godt, stabilt og holdbart udgangspunkt. Kommunikationschef Niels Kold, ITW Construction Products Side 10

11 Projektets indhold Det forløb, som deltagerne har fulgt har været delt i 3 spor: 1. Seminarrække 2. Arbejde med en række praktiske værktøjer til Design Management 3. Konkret designudviklingsprojekt hos deltagernes virksomhed Seminarrække Hvert seminar har bestået af målrettede indlæg fra som regel 3 forskellige eksperter indenfor designområdet. Derudover har der på seminarerne været gennemgået værktøjer til Design Management. Se program for indlæg på forløb 2 nedenfor. Indholdet i seminarerne: Arbejdet med at beskrive dels de overordnede forretningsområder for virksomheden, samt målsætninger og krav til designprojektet har været rigtigt godt for alle medarbejdere, fortæller marketingschef Dorthe B. Andersen, der har været projektleder. Vi har lært utroligt meget af denne proces specielt den gamle metafor om godt begyndt er halvt fuldendt. Marketingschef Dorthe B. Andersen ITW Construction Products 1. seminar Johan Linneballe, Scandinavian Branding om branding Lars Thøgersen, CPHDesign om innovation Maria Lodz, DDC om designs økonomiske effekt 2. seminar Michael Keisler, Designit om idégenerering Flemming Klausen, INEO Designlab om web-site Design Business Group, om værktøjer til projektet 3. seminar Claus Gramstrup, Gramstrup Design om den grafiske designers proces Simon Skafdrup, 3PART om produkt designerens proces Design Business Group, om værktøjer til projektet 4. seminar Martin Hjelm Kristensen, Kirk Larsen Ascanius om aftaler med designere Steen Madsen, Inspicos om beskyttelse af frembringelser (patenter) Rikke Dohlberg, Unique Consult om værdibaseret ledelse 5. seminar Arne Nielsen, Brugger & Nielsen om indretningsdesign Jesper von Wieding, Scandinavian Designlab om emballagedesign Søren Heine Hansen; Innohow om idégenerering 6. seminar Klaus Bundvig, 1508 om brugercentreret design Deltagerpræsentation og opsamling Side 11

12 Praktisk Deltagere DBG Faglige indlæg Forplejning Generelt Vi har evalueret seminarrækken og samlet set har der været stor tilfredshed med et samlet gennemsnit på 4 (1=Meget dårligt 2=Dårligt 3=Neutral 4=Godt 5=Meget godt). Vi har evalueret på dels praktiske informationer, deltagernes præsentationer, introduktion til værktøjer, faglige indlæg 1-3, forplejning og arrangementet generelt. Deltagerne har været yderst tilfreds med de faglige indlæg og generelt tilfredse med det øvrige indhold på seminarrækken. Se nedenstående figur Seminarrækken har givet os mange spændende input og inspiration siger Esben Holbech, projektleder og fortsætter vi har været tre fra Fischer Labelling Machines til seminarrækken og vi har efterfølgende fortalt det videre til vores kollegaer og på den måde fået en rigtig god dialog i hele virksomheden. Vi har afholdt en del møder i projektgruppen, som bestod af i alt seks medarbejdere fra forskellige afdelinger og hvor vi har brugt mange ressourcer på at beskrive det konkrete udviklingsprojekt i detaljer herunder de enkelt parametre indenfor de forskellige maskiner. Det har været nyt for os, at så mange forskellige tværfaglige medarbejdere har været med så tidligt i udviklingsforløbet og dermed med til at beskrive udgangspunktet. Det har været utroligt godt og det vil vi absolut gøre til en fast del af vores udviklingsprojekter. Projektleder Esben Holbech, Fischer Labelling Machines Vi havde som udgangspunkt valgt kun at lade beslutningstagerne deltage i seminarrækken, da det ellers ville kræve endnu større ressourcer fra deltagernes virksomheder, såvel som vi ville orientere om indholdet ved møder på virksomhederne for alle deltagerne. Efter ønske fra en del deltagere muliggjorde vi derfor i forløb 2 at have flere deltagere med på seminarerne. Deltagerantallet blev dog ikke meget højere totalt set, men derimod var der udskiftning i seminardeltagerne alt efter, hvilke emner, der blev behandlet på seminarerne. På den måde blev idéen om muligheden for endnu større deltagelse ikke opfyldt, men deltagerne på seminarerne blev de mest fagrelevante i grupperne. Deltagerne på seminarerne har dog ofte udtalt, at det var godt nok en inspirerende og spændende eftermiddag. Side 12

13 Vi har fået stor inspiration ved at deltage i seminarrækken, som har haft meget forskellige vinkler på design. På det helt overordnede plan fik vi input om design i forbindelse med innovation og branding, hvilket gav anledning til forskellige forretningsmæssige overvejelser. På det mere oprationelle plan fik vi forskellige inputs fra produkt designere, grafiske designere, web designere mv. som ligeledes gav anledning til overvejelser i forbindelse med aktuelle tiltag. Øvrige indlæg om bl.a. patenter, aftalegrundlag og værdibaseret ledelse gav også god inspiration og generelt har vi fået meget ud af at deltage i seminarrækken. Den anden del af forløbet som har foregået hos os i projektgruppen med DBG og senere også designeren har også været godt. Indledningsvis har vi brugt mange ressourcer på at beskrive dels de overordnede forretningsområder herunder konkurrentanalyser mv. samt målsætninger og krav til designprojektet og valg og prioritering af produktparametre. Designprojektet er endnu ikke afsluttet. Skitseoplægget som er præsenteret er helt klart acceptabelt for at sige det på jysk, og vi arbejder nu videre med udarbejdelse af prototyper og produktilretninger mv. og er meget spændt på resultatet Salgschef Henriette Kristensen, RMIG Side 13

14 Det praktiske arbejde Spor 2 var at give den enkelte deltager kompetencer til at udforme designbrief til beskrivelse af den enkelte problemstilling og identificere designleverandører med de rette kompetencer til den konkrete opgave. Det er sket ved, at deltagerne med udgangspunkt i arbejdet med BrandView, der er et værktøj til beskrivelse af virksomhedens øjeblikkelige status indenfor arbejdet med design og DesignAudit, der er en SWOT-analyse med designbriller på. Her har deltagerne arbejde med at identificere egne svagheder, styrker, muligheder og trusler indenfor arbejdet med design. Arbejdet med værktøjerne har foregået direkte hos deltagerne i deres respektive virksomheder sammen med projektlederne. Der har som udgangspunkt været afholdt møde hos deltagerne imellem seminarrækken, hvor indholdet og faglige indlæg har været diskuteret i sat i forhold til den enkelte deltager i deres virksomhed. Disse møder har været afholdt med stort engagement og i en god dialog imellem deltagerne og projektlederne. Både på det strategiske niveau og sammenhængen til deltagernes dagligdag samt på tværs af deltagernes tværfaglige skel. Netop tværfagligheden har været godt og udbytterigt samt forståelse for design og designs muligheder. Flere deltagere har således fået en aha oplevelse under disse møder med projektlederne. Vores ønske med at deltage i Kompetenceudvikling via design var at få fastlagt en struktur for vores udviklingsproces, med inddragelse af alle relevante forhold og medarbejdere til rette tid. Det var ses i lyset af kravene om stadig kortere udviklingstid og produkter, der skal være rettet meget specifikt mod bestemte målgrupper, som vi ønsker at opfylde behovene hos, udtaler direktør og indehaver Ole Engelbredt, SIKA Footwear og slutter Vi er godt i gang med at afprøve modellen med vores valgte designvirksomhed. Direktør og indehaver Ole Engelbredt, SIKA Footwear Deltagerne har med dette arbejde som udgangspunkt bidraget med input til valg og beskrivelse af den konkrete designopgave, som er gennemført under projektet. Ligeledes har man gennem arbejdet med DesignAudit selv været med til at afdække egne ressourcer og kompetencer og på den måde beskrive kravene til designleverandøren. Denne viden har deltagerne så anvendt til at identificere flere og vælge en designleverandør til den konkrete opgave. Den konkrete opgave har deltagerne lært at beskrive i DesignBrief og planlægning og gennemførelse via DesignPlan og DesignMan. På den måde har deltagerne fået viden til at gennemføre og evaluere designprojekter, det omfatter analyse og identifikation af indsatsområder, vurdering af egne og kollegaers kompetencer i forbindelse med projektet og identificere den nødvendige designmæssige kompetence samt kunne fungere som sparringspartner internt i organisationen omkring designområdet. Vi ønsker at udvikle langvarige samarbejdsforhold med vores kunder, for på den måde er vi bedre i stand til at rådgive vores kunder, fortæller salgschef Bo Hansen, Finercentralen og indehaver Martin Clausen supplerer det er ofte i udviklingsfasen, at grundlaget for, at et produkt får succes, bliver skabt. For at blive endnu bedre til at rådgive kunderne tilmeldte FCH sig projektet, for på den måde at gøre en større gruppe af medarbejdere bedre i stand til at forstå betydningen og mulighederne med design. FCH havde inden tilmelding til projektet en indledende dialog med to kunder. Salgschef Bo Hansen og indehaver Martin Clausen, Finercentralen Side 14

15 Konkrete designudviklingsprojekter Spor 3 var gennemførelse af det valgte designprojekt. Det er sket med udgangspunkt i foranstående og værktøjerne er således blevet afprøvet i praksis. Det viste sig tidligt i projektet, at mange at deltagerne manglede en struktur for produktudviklingen og udviklingsprojekter generelt. Denne manglende struktur er en stor barriere for inddragelse af designere. Den manglende struktur er endvidere årsag til at virksomhederne ofte bruger mange unødvendige ressourcer, hvilket påvirker timeto-market samt konkurrenceevnen generelt. Derfor har mange deltagere fokuseret på denne del under projektet til stor tilfredshed for både projektdeltagerne samt øvrige medarbejdere. Ud fra beskrivelserne af de konkrete udviklingsprojekter herunder specifikationer af designopgaverne har hver virksomhed identificeret og er blevet præsenteret for forskellige designleverandører, der alle kunne løse opgaverne. Deltagerne har derefter ud fra forskellige kriterier hver valgt én designleverandør. De konkrete designudviklingsprojekter har været meget forskellige og bl.a. omfattet: Produktudvikling af nye og eksisterende produkter Idéoplæg til produktidéer Strukturering af udviklingsprocessen Grafisk identitet (navn, logo, mv.) herunder designmanual mv. Website Emballage koncept Udstillingssystem Vores udgangspunkt for at deltage i forløbet var egentligt produktrelateret og sandsynligvis et emballage projekt, men allerede efter første seminar blev vi voldsomt inspireret til at få udviklet en designmanual med en samling af grafiske retningsliner for alt vores grafiske materiale fortæller adm. direktør Bjarke Arlø, Scanbech og fortsætter Vi arbejder med grafiske designere i bl.a. Polen, som ofte hjælper med afgrænsede opgaver bl.a. salgsmaterialer og emballager. Da vi deltog i det første seminar med faglige indlæg om innovation og branding blev vi meget inspireret af designerens erfaringer og evner til at fortælle historien bag de udviklede logoer mv. Adm. direktør Bjarke Arlø, Scanbech Side 15

16 Deltagernes kompetenceniveau før og efter forløbet I forhold til de overordnede målsætninger for projekter har vi evalueret deltagernes kompetenceudvikling, som gennemgås nedenfor. En målsætning var at øge deltagernes designmæssige niveau. Det har vi konstateret er sket ved at vurdere niveauet ved projektstart og ved afslutningen af forløbet. Vi bad deltagerne om - på en skala fra 1 til 10 at forholde sig til 18 spørgsmål omkring designkompetencen. Generelt inkluderet alle deltagere i forløbet er niveauet om deltagernes viden om design steget fra et gennemsnit før på 4,42 og til 5,94. Her har nogle allerede ved starten vurderet egne evner til 10, men også efterfølgende beskrevet udbyttet som værende stort, især da området blev foldet ud. Så i virkeligheden har øgningen måske i tal reelt været endnu større ud fra betragtningen om, at jo mere jeg får at vide des mere finder jeg ud af, at jeg ikke ved. Se spørgsmål på modstående side og tilhørende graf i næste afsnit. Det er direkte. sammenhæng imellem forløb 1 (vest) og forløb 2 (øst) gruppen med hensyn til den samlede gennemsnitlige viden før/efter forløbet og den indbyrdes fordeling af den tilførte viden. Side 16

17 Spørgsmål: Øget viden på en skala fra 1 til 10 Jeg (10 er bedst) før/efter forløb: 1. Designs økonomiske effekter 2. Designanvendelse indenfor innovation og produktudvikling 3. Designanvendelse indenfor kommunikation og branding 4. Ledelsens forhold til design som redskab Designanvendelse inden for følgende området: 5. Produktdesign 6. Emballage 7. Grafisk design 8. Websites 9. Messestande og salgsstedets indretning 10. Identifikation af designmæssige indsatsområder 11. Beskrivelse af designopgaver 12. Identifikation og valg af designleverandør 13. Aftaler med designere 14. Gennemførelse af designprojekter 15. Strategi for beskyttelse af virksomhedens produkter mv 16. Inddragelse af leverandører i designprocessen 17. Inddragelse af kunder/brugere i designprocessen 18. Inddragelse af tværfaglige kompetencer i designprocessen har fået et bredere og mere nuanceret billede af design og design muligheder for at indgå i min dagligdag, fortæller produktchef Gert Roos Vestergaard, Agro Products og fortsætter jeg er ingeniør og tænker meget i kasser firkantede kasser. Han fortsætter: Undervejs i forløbet herunder de forskellige indlæg på seminarrækken samt møderne med DBG, fandt vi også ud af, at design er mange ting og at designerne er opdelt i flere designdiscipliner. Der er åbenbart også designere, der arbejder med at dokumentere, optimere og visualisere udviklingsprocesser, som vi hidtil har haft rimelig godt styr over hos Agro Products. I takt med udviklingen af virksomheden er der opstået et stigende behov for mere faste procedurer for vores udviklingsprojekter og det arbejder vi nu videre med i det konkrete designprojekt sammen med vores udvalgte designfirma. Produktchef Gert Roos Vestergaard, Agro Products Isolerer vi de ledende medarbejdere, der var de primære deltagere i seminarrækken, stiger øgningen af effekten i forhold til målopfyldelsen yderligere. Hos de ledende medarbejdere, som har svaret, er øgningen fra 4,64 til 6,52. Altså en højere start men også væsentligt højere slutvurdering, som selvfølgelig trækker den anden vej for de øvrige deltagere. I evt. fremtidige forløb må det derfor anbefales at alle deltager i seminarrækken, så alle deltagere får de samme muligheder for yderligere kompetenceudvikling indenfor design. Side 17

18 Evaluering af delmål Deltagerne har arbejdet med værktøjerne BrandView, DesignAudit, DesignPolitik,. DesignBrief, DesignPlan og DesignMan. Deltagernes viden før/efter forløbet Efter Før Viden Spørgsmål Det er som nævnt generelt at viden er øget men der er specielt tilført ekstra viden.indenfor: Spørgsmål 1-4 som er overordnede områder herunder designs økonomiske effekter,.designanvendelse indenfor innovation, produktudvikling, branding, kommunikation og ledelsens forhold til design som redskab. Deltagerne er således blevet bedre i stand til at se de økonomiske fordele ved at anvende design herunder specielt på det strategiske niveau. Spørgsmål som er anvendelse af design herunder identifikation af designmæssige indsatsområder, beskrivelse af designopgaver (designbrief), identifikation og valg af designleverandør samt gennemførelse af designopgaver. Deltagerne er således blevet bedre i stand til at se mulighederne med design i deres dagligdag samt bedre til at beskrive den konkrete designopgave (DesignBrief) herunder identifikation og inddragelse af relevante designkompetencer (designleverandører). Spørgsmål som er inddragelse af kompetencer herunder leverandører, kunder/ brugere og tværfaglige kompetencer i designprocessen. Deltagerne er således blevet bedre i stand til at anvende design og designkompetencerne som en naturlig og integreret del af udviklingsprocessen herunder inddragelse af brugere m.fl. Side 18

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

PÅ FASTE OMKOSTNINGER?

PÅ FASTE OMKOSTNINGER? SAMLER DU PÅ FASTE OMKOSTNINGER? Medicologic A/S Milnersvej 7 DK-3400 Hillerød Denmark (+45) 48 24 51 13 contact@medicologic.dk www.medicologic.dk CVR-no. 26 68 63 93 KØB KUN DET DU MANGLER! En foranderlig

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

SORRY... DET ER VORES FEJL. Medicologic A/S Milnersvej 7 DK-3400 Hillerød Denmark

SORRY... DET ER VORES FEJL. Medicologic A/S Milnersvej 7 DK-3400 Hillerød Denmark SORRY... DET ER VORES FEJL Medicologic A/S Milnersvej 7 DK-3400 Hillerød Denmark (+45) 48 24 51 13 contact@medicologic.dk www.medicologic.dk CVR-no. 26 68 63 93 MEN, DET ER GÅET SÅ STÆRKT! Undersøgelser

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r P r o j e k t V æ k s t g e n n e m viden og innovation o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r B a g g r u n d e n : Baggrunden for projektet er en idékonkurrence, som Vejle Amts Regionale

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Design skaber værdi. Udbredelse og effekter af design

Design skaber værdi. Udbredelse og effekter af design Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design September 2008 Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Begrebsafklaring og overblik 7 1.1. Hvad er design?

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

BoligOne. ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere. Bliv selvstændig BoligOne mægler

BoligOne. ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere. Bliv selvstændig BoligOne mægler BoligOne ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere Bliv selvstændig BoligOne mægler Få tid til at prioritere de ting, som er vigtige for dig Indhold 5 hurtige om BoligOne Til

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet? Preceptor

Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet? Preceptor Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet? Hvem er vi? Det innovative perspektiv Vores styrke ligger i evnen til, at forankre nye salgsprocesser, strategier og værktøjer,

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Science Future Camp: Smart Factory

Science Future Camp: Smart Factory Science Future Camp: Smart Factory Smart Factory Projektet er et samarbejde mellem Mads Clausen Instituttet og en række små og mellemstore virksomheder (SMV er) i Sønderborgområdet virksomhederne er en

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

INNOVATION RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING. Vi skal blive bedre til at finde alle de sprækker og muligheder, der faktisk findes allerede i dag.

INNOVATION RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING. Vi skal blive bedre til at finde alle de sprækker og muligheder, der faktisk findes allerede i dag. Vi skal blive bedre til at finde alle de sprækker og muligheder, der faktisk findes allerede i dag. Klaus Majgaard RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING INNOVATION Lars Munch Svendsen Manager, Attractor Nordic

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design er på vej med et nyt tilbud til deres kunder, så de kan leje møbler og levere dem tilbage

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Intern læring Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed Udgivet af Dansk Handel & Service Intern læring 2006 Gode råd om Intern læring Du kan med fordel

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere