Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen på Djursland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen på Djursland 2012-2015"

Transkript

1 Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen på Djursland

2 Forord... Turisme som erhverv og aktivitet har en stor betydning for Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser for områdets gæster og borgere. Turisme som væksterhverv på Djursland er ikke til at overse, og tal fra 2008 viser at: Turismen på Djursland bidrager med en samlede omsætning på ca. 1,7 mia. kr. om året. Turismen skaber ca. 1 mia. i værditilvækst på Djursland. Turismen bidrager med offentlige indtægter på ca. 720 mio. kr. svarende til 8% af samlede skatteprovenu. Turismen skaber ca arbejdspladser på Djursland som følge af turismens direkte og indirekte effekter. Helårsturisme på Djursland frem mod 2015 markerede et gearskifte i arbejdet med turismen på Djursland. Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune vedtog i 2008 planen som den officielle strategi for udvikling af turisme som erhverv. Konkrete handlinger og initiativer er sidenhen blevet søsat, og forandringer i samarbejdet fører nu mod helhedsorienteret destinationsudvikling. Det betyder, at udvikling af organiseringen af samarbejdet mellem alle parter som har gavn af turismen, skal være i fokus sammen med markedsføring og produktudvikling. Nu er vi halvvejs i perioden og betydelige forandringer i omverdenen, stiller Djursland overfor nye udfordringer og muligheder. Samtidig stilles der i disse år skarpt på de stærkeste ferieområder i Region Midtjylland. Det er de områder, hvor turismen har et vækstpotentiale og kan løfte et betydeligt samlet mål for hele regionen. Djursland er ét af de områder, som inden 2015 skal bidrage til et samlet vækstmål på 1,5 mia. kr. i henhold til Region Midtjyllands strategi Ny Vækst i Turismen i Region Midtjylland. De mange udfordringer og muligheder fordrer en opdatering af den strategiske linje. Kommunerne på Djursland har derfor - sammen med erhvervsrepræsentanter og Destination Djursland - evalueret på det hidtidige grundlag. Vi har gennemgået det privat-offentlige samarbejde om turismen og analyseret turismens mange udfordringer og muligheder. Resultatet er strategien Vækst gennem oplevelser, som skal bringe os sikkert i mål i Det betyder vækst i omsætning og overnatninger samt øget konkurrenceevne og forbedret position af Djursland som ferieområde. Samarbejdet om turismen på Djursland skal drive denne proces, og vi håber, at alle vil bakke op om at nå det fælles mål. Kirstine Bille Jan Petersen Flemming Rasmussen Borgmester Borgmester Turismedirektør Syddjurs Kommune Norddjurs Kommune Destination Djursland

3 Strategi for turismen på Djursland... Vækst gennem oplevelser er strategien for turismen på Djursland Den bygger videre på de grundlæggende elementer i planen Helårsturisme på Djursland frem mod Vækst gennem oplevelser er strategien, der skal sikre vækst i og udvikling af turismen på Djursland. Den skal ses som en skærpet og fokuseret 4 års plan. Vækst gennem oplevelser er: En vækststrategi. En fælles vision for turismen på Djursland. En konkretisering af langsigtede og kortsigtede mål. En klar fordeling og tydeliggørelse af ansvar, operationalisering og finansiering. Arbejdet bag Vækst gennem oplevelser: Personlige interviews med ca. 30 centrale aktører fra turisterhvervet på Djursland. Spørgeskemaundersøgelse blandt ca. 130 deltagere i markedsføringssamarbejdet via Destination Djursland. Dialogmøder mellem Destination Djursland og kommunernes udviklingsafdelinger. Dialogmøder med foreningsbestyrelsen for Destination Djursland bestyrelsen består af turismeaktører. Spørgeskemaundersøgelse blandt 900 Djurspakke-gæster i Møder, interviews og undersøgelser er organiseret af: Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune og Destination Djursland.

4 Hvorfor en ny strategi...? Siden opstarten af Helårsturisme på Djursland frem mod 2015 er der sket markante ændringer blandt samarbejdspartnere og på markedet: Vores Rejse Den nationale turismestrategi for dansk turisme Blev præsenteret i 2009 og er udtryk for en fælles retning og en formulering af en fælles ambition om at skabe øget vækst i dansk turisme. Vores Rejse blev fundamentet for ny lov om VisitDenmark, hvorfra der nu udelukkende arbejdes mod at tiltrække flere internationale gæster. Ny VÆKST i turismen en strategi for en fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland Den nye strategi fra Region Midtjylland har bl.a. fokus på at styrke den kystbaserede ferieturisme i regionen. Region Midtjylland ønsker at sætte fokus på lokomotiver for vækst i ferieturismen, og der prioriteres derfor både i indsatser og tildeling af regionale udviklingsmidler. Frem mod 2015 vil der blive investeret ca. 20 mio. kr. i kystturisme med fokus på afsætning af helstøbte ferieoplevelser, udvikling af kystprodukter og destinations- og organisationsudvikling. Kommunerne på Djursland og Destination Djursland er i et fællesskab blevet godkendt som operatør for forretningsområdet Stærke Feriesteder Øst under Vækstforums satsning med en ansøgt ramme på ca. 10 mio. kr.

5 Turismen som vækstmotor - vækst i yderområderne. Kommunernes Landsforening og Økonomi- og Erhvervsministeriet har i løbet af 2010 og 2011 udarbejdet flere oplæg med fokus på turismen som vækstmotor for yderområderne i Danmark. Økonomi- og Erhvervsministeriet og Realdania lancerer desuden en koordineret kampagne med fokus på stedbundne potentialer i yderområder med en samlet ramme på ca. 260 mio. kr. Heraf er der afsat 34 mio. kr. til ca. 10 projekter inden for fokusområdet Kvalitet i kysternes turistbyer. Den lokale, nationale og globale konkurrencesituation. Nye medier og nye destinationer er centrale elementer i den øgede konkurrencesituation for turisterhvervet på Djursland. Store destinationer i Europa skærper indsatsen og fylder mediefladen ud, mens de mindre destinationer benytter de nye medier og opbygger nicher for at positionere sig. Der har ligeledes siden 2008 været et udskillelsesløb blandt de danske kystferiedestinationer. Der oprustes regionalt og lokalt og mange destinationer går sammen i større enheder for at udnytte ressourcer og styrke profil/attraktivitet, for derved at blive mere konkurrencedygtige. Nye investeringer, aktører og samarbejder i turismen. Investeringer i oplevelses- og overnatningskapacitet er af væsentlig betydning for konstant udvikling og vækst i turisme som erhverv. De seneste 4 år er der investeret markant i turismen på Djursland, og i de kommende år forventes der yderligere investeringer i turismen. Attraktionerne på Djursland forventes alene at investere ca. 250 mio. kr. inden 2015, og desuden forventes etableringen af Nationalpark Mols Bjerge at medføre betydelige investeringer i henhold til den kommende plan for Nationalpark Mols Bjerge.

6 Vækst gennem oplevelser en aktuel platform for vækst... Hvor processen og planen for Helårsturisme på Djursland frem mod 2015 var grundlag for et gearskifte i arbejdet med turismeudviklingen på Djursland, er den nye strategi Vækst gennem oplevelser nu den aktuelle platform med konkrete indsatser i arbejdet med Djursland som ét samlet og sammenhængende ferieområde. Vækst gennem oplevelser skal sikre, at Djursland som ferieområde står stærkt i konkurrencen om gæsterne. Vækst gennem oplevelser skal sikre at turisme, som erhverv, forsat er et væksterhverv, der skaber arbejdspladser og omsætning. Der vil fortsat blive investeret og fokuseret på turisme fra såvel de private aktører som fra kommunerne. Dette skal understøttes af en klar strategisk linje.

7 Hvad medførte planen for Helårsturisme på Djursland frem mod ? - eksempler på mål og handlinger: Mål for markedsføring: Udarbejdelse af en markedsføringsstrategi. Markedsføringskampagne 2011 etablering af nye onlineplatforme m.m. Etablering af fælles bookingportal i 2010 samlet omsætning på 2 mio. kr. i Mål for samarbejde og organisation: Etablering af formålsbestemt strategisk samarbejde. Samarbejde med andre kystferiedestinationer medlemskab af foreningen Danske Destinationer. Øget samarbejde med Midtjysk Turisme øget regional fokus på destinationsudvikling. Mål for produkter/ Oplevelseskonceptudvikling: Oplevelse af Djursland som sammenhængende. Kvalitetsprojekt udarbejdelse af en handlingsplan for initiativer til styrkelse af den gode ferieoplevelse på Djursland. Fælles naturformidlingstiltag på Djursland - fælles kystkort- og naturturfolder, samt cykel- og vandrestier på tværs af Djursland.

8 Djursland som ét samlet og sammenhængende kystferieområde status... Turismen på Djursland betyder attraktive oplevelser og aktivitetsmuligheder for områdets borgere og er med til at understøtte opretholdelse af servicefaciliteter og en varierede detailhandel i byerne. Djursland ligger centralt, og de mange oplevelser er også med til at tiltrække endagsturister. Dette har en stor betydning for den samlede omsætning i turismen. Djurslands muligheder og turistaktørernes arbejde med at gøre opmærksom på Djursland, bidrager til områdets placering i mediebilledet og er med til at gøre Djursland til top of mind. Et helt uundværligt arbejde for Djursland som erhvervs-, bosætnings- og investeringsområde. I arbejdet med udvikling og markedsføring af ferieområdet Djursland som ét samlet og sammenhængende kystferieområde, er der i dag fokus på ferieturisme med udgangspunkt i forretningsområdet Kyst, by og naturferie og motivmålgrupperne Sjov, leg og læring, samt Det gode liv. Forretningsområderne og målgrupperne for dansk turisme er defineret af VisitDenmark i forbindelse med den nationale strategi Vores Rejse. Kyst, by og naturferie Rejseform med fokus på Danmarks kyster, byer og natur. Udgøres primært af kommercielt overnattende og endagsturister, der søger oplevelser og aktiviteter i forbindelse med natur, by og attraktioner. Sjov, leg og læring Typisk en familie med børn, som vælger Danmark pga. natur, kyst, strand, attraktioner, børnevenlighed, oplevelser og aktiviteter i naturen. Målgruppen har et højt aktivitets- og forbrugsniveau. Det gode liv Typisk voksne par, som vælger Danmark pga. en kombination af gastronomi, helse og wellness, afslapning, aktiviteter og oplevelser i naturen.

9 Overnatningstal... Djursland havde i 2010 ca. 1,5 mio. overnatninger incl. feriehusovernatninger. Udviklingen igennem det sidste årti viser, at Djursland - som resten af Danmark, har været præget af tilbagegang i overnatningstallene. Særligt tab af udenlandske overnatninger tegner tilbagegangen. På denne side findes oversigter over udviklingen i overnatningstal eksklusiv feriehustal samt udviklingen i de enkelte overnatningsformer.

10 Besøgstallet på Djurslands attraktioner... Det samlede besøgstal fra de største attraktioner og museer på Djursland har ligget på ca. 1,5 mio. hvert år de sidste 5 år. Det dækker over store udsving og forskellighed blandt de enkelte attraktioner. Opretholdelse af det samlede besøgstal over de sidste 5 år vurderes at skyldes massive investeringer, øget profilering og nye afsætningssamarbejder. Kilde: Besøgstal fra 11 af de mest besøgte attraktioner, museer og forlystelsesparker, der indgår i samarbejdet om turismen på Djursland.

11 Konkurrencen om turisterne... Djursland som kystferieområde vil i fremtiden opleve yderligere konkurrence om turisternes tid og penge. Nedenfor er nævnt nogle af de mest markante parametre i konkurrencen nu og i fremtiden. Turisterne rejser længere væk. Verden er blevet mindre, lavprisruter giver nye muligheder og nye destinationer melder sig i konkurrencen. Internettet giver mulighed for at dyrke niche og særinteresser. Turisterne holder flere, men kortere ferier. Arbejdsmarkedet i ind - og udland forandres, nye markeder med købedygtige målgrupper, lavprisruterne gør op med charterturismen, ferievalget er karakteriseret af både og luksus den ene dag primitiv den næste dag. Stigende efterspørgsel på oplevelser og kvalitet. Turisterne vil opleve og have mere for deres penge. Turisterne stiller krav til oplevelserne både med hensyn til kvalitet, nyhedsværdi og leverance, men også til autenticitet og muligheden for at lade op. Bæredygtighed og ansvar. Turisterne vil i fremtiden købe mere bæredygtigt og har en holdning til deres valg af feriemål. Kilder: Med inspiration fra delrapporter fra vækstanalysen af turismen i Region Midtjylland, Region Midtjylland, div. rapporter og analyser fra VisitDenmark, Analyse og inspiration til sæsonforlængelse og øget vejruafhængighed, Midtjyske Turisme, Kuoni Travel Report 2011.

12 Hvordan står det til med Djurslands ferieprodukt og samarbejdet...? Djursland råder som ferieområde i dag over en stor overnatnings- og oplevelseskapacitet. Det er et godt udgangspunkt for at øge væksten i turismen. Derfor er udfordringen ikke at lægge samtlige kræfter og ressourcer i udvikling af mange nye produkter. Udfordringen er derimod at få sikret sammenhænge mellem de eksisterende produkter, få modnet produkter til markedet, øge kvaliteten og have fokus på synlighed samt afsætning og service. Oversigt over aktører i turismen på Djursland senge* i ca feriehuse (ca. 15 % udlejes gennem bureauer) Ca senge på hoteller, feriecentre, vandrehjem og privat indkvartering 124 restauranter og spisesteder 2 forlystelses og aktivitetsparker 184 aktører indenfor diverse detailhandel 10 ferieboligudlejere enheder på 20 campingpladser, hvoraf 7 har helårsåbent 9 lystbådehavne 17 museer og samlinger 5 zoologiske haver og dyreparker 7 golfbaner 38 gallerier og kunsthåndværkere * Antal senge i feriehuse anslået til gns. 4 pr. hus, Destination Djursland Kilde: 2010-tal fra GuideDanmark og Danmarks Statistik

13 Produkter og sammenhæng i turismen på Djursland...? Vækst gennem oplevelser bygger på tankegangen om Djursland som ét samlet og sammenhængende ferieområde, hvorfor samtlige led i værdikæden er vigtige. Gæsteservice De enkelte dele af turismens værdikæde på Djursland er væsentlige at inddrage i udmøntningen af en vækststrategi. Destination Djursland, Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune samt repræsentanter fra turisterhvervet har identificeret en række aktuelle og konkrete udfordringer/ muligheder i turismens værdikæde på Djursland. Dette arbejde er, sammen med evaluering af Helårsturisme på Djursland frem mod 2015, grundlaget for udarbejdelse af Vækst gennem oplevelser. Samtidig er det grundlaget for formulering af indsatsområder og konkrete handlinger for at nå i mål i Vækst gennem oplevelser skal ses som det fælles grundlag, som sikrer hele værdikæden gennem fokus på at: - Muligheder for vækst udnyttes. - Barrierer for vækst nedbrydes. - Indflydelse på vækst opnåes. - Samarbejde om vækst fremmes.

14 Hvad er vores værdier...? - Djursland som ét kystferieområde Kvalitet: Vi giver gæsterne et plus på oplevelsesregnskabet ved at sikre, at ferien på Djursland kontinuerlig lever op til - og overstiger gæsternes forventning. Kvaliteten sikres gennem innovative og opnåelige tiltag, der er baseret på viden om og engagement i gæstens behov. Tilgængelighed: Djursland skal være nemt at finde til og finde rundt i. Tilgængeligheden sikres via en kontinuerlig optimering af såvel den fysiske som den købs - og produktmæssige adgang til Djursland. Det kommunikeres gennem forpligtende, åben og ærlig information, der matcher gæsternes reelle oplevelse. Mangfoldighed: På Djursland bevares og udvikles med fokus på originaliteten, og nicheprodukter synliggøres som en del af den palette af forskelligheder, som Djursland kan tilbyde gæsterne. Djursland giver gæsterne frihed til at vælge og er derved med til at sikre opfyldelsen af ferieforventningerne. Harmoni: Djursland er sammenhæng, bæredygtighed og samarbejde. Her udvikles og arbejdes ud fra et fælles regelsæt, der sikrer høj service og balance i produktet. Djursland udvikles i respekt for de naturlige og menneskelige ressourcer. Det er med til at sikre, at den gode borgerkarma bevares og sætter sit præg på Djursland som helhed. Økonomisk bæredygtighed: På Djursland er der fokus på synergi og udvikling, der giver mulighed for at profitere af såvel økonomiske investeringer som hårdt arbejde. På Djursland skal tingene løbe rundt og have et reelt potentiale, der kan være med til at sikre yderligere tiltrækning af investorer og et højt privatøkonomisk drive.

15 Hvad vil vi med turismen på Djursland...? Djursland er ét samlet og sammenhængende kystferieområde med oplevelserne i centrum. Det er ét samlet kystferieområde, hvor gæsterne oplever at deres ferieforventninger bliver mere end opfyldt. Det er ét samlet kystferieområde, der skaber rammen om det gode liv og giver plads, rum og mulighed for sjov, leg og læring. Vores vision er: Djursland er Danmarks 4. største kystferieområde* i Vores mission er: Djursland som kystferieområde skal udvikles og opleves som logisk og geografisk sammenhængende. Vores prioriteringer til opfyldelse af vision og mission er: - Ferieturisme i et 3+9 måneders perspektiv. -Benyttelse af ét fælles brand. - Fokus på reason-to-go - fyrtårne som trafikskabende faktorer, der sikrer et øget flow af gæster. - Ferie med benyttelse af kommercielle overnatningsfaciliteter. - Endagsturisme drevet af oplevelsesudbuddet. * Djursland rangerer nu som det 6. største kystferieområde målt på estimeret totale antal overnatninger og endagsturister. Rangeringen tager udgangspunkt i 2008-data fra VisitDenmark og en vurdering af konkurrerende destinationers forventet vækst i samme periode. Hvordan vil vi nå i mål...? Vores styrker ligger i det produkt, som udvikles, markedsføres og sælges i de 3 måneder omkring højsæsonen. Det er grundlaget for at sikre vækst og udvikling i de øvrige 9 måneder om året. Vækst gennem oplevelser udmøntes derfor som en 3 plus 9-strategi, hvor vi skal sikre at Djursland opnår en øget position på markedet for de 3 måneder. Samtidig skal der, for de 9 måneder, trækkes på det store oplevelsesudbud, den eksisterende kapacitet, den konkrete viden om markedet og den opbyggede kompetence for at sikre vækst hele året. Kort fortalt - vi skal styrke vores markedspenetrering for de 3 måneder, og vi skal arbejde med markedsudvikling de 9 øvrige måneder om året.

16 3 plus 9-strategi... De 3 symboliserer de måneder om året, hvor Djursland er et ferieområde med travlhed på overnatningsstederne, attraktionerne og i byerne. Vores opgave for de 3 måneder er en øget positionering af Djursland som attraktiv ferieområde for motivmålgruppen Sjov, leg og læring. De 3 måneder er det økonomiske og styrkemæssige udgangspunkt for at udvikle turismen og øge gæstetilstrømningen resten af året. De 3 måneder er vores væksthus for øget ferieværdi, omsætning og indtjening. De 9 symboliserer de måneder om året, hvor Djursland er et ferieområde med et stort ferieapparat tilgængeligt til at skabe forlængelse og udvidelse. Vores opgave for de 9 måneder er at omstille og udvikle vores område til at tage imod gæster med andre behov samt at modne nye produkter og forretningsområder. De 9 måneder er vores væksthus for nye gæster og flere overnatninger. Det gode liv 4½ mdr. Sjov, leg og læring 3 mdr. Det gode liv 4½ mdr.

17 Hvad er vores mål...? Med Vækst gennem oplevelser skal der opnås følgende mål frem mod Positionering: Djursland - det mest sammenhængende og oplevelsesrige kystferieområde i Danmark Vi vil differentiere os på følgende parametre: Nærheden og tilgængeligheden til Aarhus. Det varierede og store overnatningsudbud. Djurs Sommerland som attraktionsmagnet i Midtjylland. Bredt oplevelsesudbud herunder natur-, kultur, og zoologiske oplevelser. Kystbyer - og oplevelsesbrands med høj regional- og national kendskabsgrad. Økonomiske - og beskæftigelsesmæssige mål 6 % på turismeforbrug pr. år svarende til 2,5 mia. kr. i ,5% på overnatningstal pr. år svarende til 1,9 mio. overnatninger i % på gns. døgnforbrug pr. år. - svarende til 541 kr. i % på beskæftigelse pr. år svarende til 2800 årsværk i Mål om samlet besøgstal på alle Djurslands oplevelser - herunder attraktioner, museer mv. på ca. 1,75 mio. i De enkelte vækstrater er fastlagt med udgangspunkt i en vurdering af Djurslands potentiale som stærkt feriested og de grundlæggende forudsætninger som stærkt feriested - eks. geografiske nærhed til Aarhus og det Østjyske bybånd, udviklingen i infrastruktur og attraktionernes og endagsturismens store økonomiske betydning. Der er desuden vurderet på baggrund af udvikling i nøgletal over de seneste år, strategiske samarbejder i form af medlemskab af Danske Destinationer, Business Region Aarhus og samarbejde med Visitaarhus. Mål på markeder - og målgrupper - Fra 1,5 mio. i 2010 til 1,9 mio. overnatninger i 2015 Samlede mål på målgruppen Sjov, leg og læring på ca overnatninger fordelt på følgende: Vækstmål på ca overnatninger - prioriterede markeder (DK, N, T). Vækstmål på ca overnatninger - markeder m. udviklingspotentiale (Benelux og S). Vækstmål på ca overnatninger - nye markeder. Samlede mål på målgruppen Det gode liv på ca overnatninger fordelt på følgende: Vækstmål på ca overnatninger - prioriterede markeder (DK). Vækstmål på ca overnatninger - markeder m. udviklingspotentiale (T, S, N, Benelux og UK). Vækstmål på ca overnatninger - nye markeder.

18 Hvad skal der også måles på...? Tilfredshed og forventningsafstemning via løbende målinger. Der skal mere viden om gæsternes tilfredshed, og hvorvidt ferien har levet op til forventningerne. Dette skal gøres via løbende målinger, som giver et billede af situationen og giver os mulighed for at reagere. Netpromotor score. En målemetode, der angiver andelen af ambassadører blandt vores gæster, som gerne vil anbefale Djursland som ferieområde. Vi ønsker tilfredse gæster, der anbefaler Djursland videre til venner/bekendte. Djursland har i forvejen en høj andel af loyale gæster, men vi vil gerne have flere. Vi kan måle andelen af ambassadører via målinger blandt gæsterne. Samarbejder og partnerskaber. Vi skal etablere flere samarbejder og partnerskaber i og omkring turisterhvervet, hvis vi skal nå målet. Der skal løbende etableres strategisk- og operationelle samarbejder og partnerskaber med partnere på - og uden for Djursland. Der evalueres på baggrund af økonomiske og beskæftigelsesmæssige nøgletal for Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune, tilvejebragt via nøgletalsrapporter samt via besøgstal fra Djurslands attraktioner. Desuden evalueres mål for markeder og målgrupper på baggrund af registrerede overnatningstal for nationaliteter og ud fra 3+9 perspektivet. Derudover evalueres udviklingen i målgrupperne Sjov, leg og læring og Det gode liv løbende på baggrund af kvalitative målinger.

19 Vækst gennem oplevelser Indsatsområde 1... Indsatsområde Afsætning og synliggørelse af Djurslands ferieoplevelser Markedsføring, PR og afsætningstiltag er centrale elementer i opnåelse af vækst i turismen på Djursland. Det er altafgørende at være til stede på markederne for at fastholde vores position og tiltrække nye gæster. Konkurrencesituationen er skærpet. Nye medier og afsætningskanaler giver nye muligheder for, at ferieområder kan positionere sig over for gæster, hvis radius hidtil har været begrænset til kendte og nære feriemål. Et godt og sammenhængende produkt er langt fra nok til at få kundernes opmærksomhed. Afsætningen og synliggørelsen af Djursland er et væsentligt indsatsområde, hvis målene for Vækst gennem oplevelser skal nås i Målsætning - fokus 3+9 måneder: Styrket positionering af - og øget prale-faktor og Djurslandsfølelse forbundet med Djursland som kystferieområde Øget mersalg til eksisterende gæster/målgrupper i området. Tiltrækning af flere og nye højtforbrugende gæster til området. Øget strategisk afsætningssamarbejde med andre destinationer. Vi når i mål via følgende retninger: Branding og profilering. Markedsføring og PR. Booking og afsætning. Viden om markedet. Eftersalg og loyalitetsbearbejdning. Konkrete initiativer og handlinger beskrives i de turistpolitiske handlingsplaner for Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune og i handlingsplan for Destination Djursland. Ansvar og operationalisering af de enkelte initiativer fremgår ligeledes af planerne.

20 Vækst gennem oplevelser Indsatsområde 2... Indsatsområde Udvikling af ferieområdet Djursland Kystferieområdet Djursland med det store udbud af oplevelser og overnatningsprodukter - har et fundamentalt grundlag for at skabe vækst i turismen. Men som med så mange andre produkttyper skal ferieproduktet Djursland også justeres, udvikles og tilpasses i henhold til den løbende udvikling i gæsternes behov og efterspørgsel. Et godt og sammenhængende kvalitetsprodukt betyder høj tilfredshed og opfyldte ferieforventninger. En kontinuerlig udvikling af ferieområdet Djursland er en investering i fremtiden og betyder, at Djursland også fremover er med i konkurrencen om gæsterne tid og penge. Udvikling af ferieområdet Djursland er et væsentligt indsatsområde, hvis målene for Vækst gennem oplevelser skal nås i Målsætning - fokus 3+9 måneder: Øget innovation og konceptudvikling i kystferieproduktet. Øget fokus på Den gode ferieoplevelse etablering af en kvalitetsdagsorden. Forbedret ekstern- og intern infrastruktur til gavn for turismen. Øget operationelt produktsamarbejde med andre kystdestinationer. Vi når i mål via følgende retninger: Udvikling af overnatningskapaciteten. Udvikling af natur og kulturproduktet. Udvikling af attraktions- og museumsproduktet. Udvikling af infrastruktur til/fra og rundt på Djursland. Udvikling af miljø, tilstand og omgivelser. Udvikling af støtteproduktet. Konkrete initiativer og handlinger beskrives i de turistpolitiske handlingsplaner for Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune og i handlingsplan for Destination Djursland. Ansvar og operationalisering af de enkelte initiativer fremgår ligeledes af planerne.

21 Vækst gennem oplevelser Indsatsområde 3... Indsatsområde - Gæsteservice, samarbejde og organisering Djursland Turisterhvervet på Djursland er drevet af mange aktører store som små. Et samarbejde mellem alle aktører sikrer, at vi står stærkt i konkurrence om gæsterne. Men et samarbejde af den karakter skal også vedligeholdes og udvikles. Arbejdet med Djursland som ét samlet og sammenhængende kystferieområde afhænger blandt andet af, at der løses nogle opgaver, som dækker en række fælles behov for opstøttende services, rammebetingelser, planlægning og regelsæt. Alle aktører private som offentlige har en rolle i de fælles opstøttende opgaver. Disse opgaver fungerer som en slags emballage for ferieoplevelsen på Djursland og kommer alle til gode. Turistservice, samarbejde og organisering er et væsentligt indsatsområde, hvis målene for Vækst gennem oplevelser skal nås i Målsætning - fokus 3+9 måneder: Styrke det eksisterende destinationssamarbejde. Øget konceptudvikling af services. Styrket videnindsamling. Øget kompetenceniveau. Vi når i mål via følgende retninger: Turistinformation. Værtskab og service. Kompetenceudvikling. Partnerskabsudvikling. Konkrete initiativer og handlinger beskrives i de turistpolitiske handlingsplaner for Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune og i handlingsplan for Destination Djursland. Ansvar og operationalisering af de enkelte initiativer fremgår ligeledes af planerne.

22 Vejen til målet... Udvalgte delmål under indsatsområde 1 Vejen til målet: Udvalgte delmål under indsatsområde 2 Vejen til målet: Øge positionering af Djursland som ferieområde på de prioriterede markeder for motivmålgruppen Sjov, leg og læring. Øge kendskabet til Djursland og Djurslands produktbrands på markederne m. udviklingspotentiale. Indsatser skal øge gæstestrømmen til Djursland. Dette skal ske i samarbejde med stærke subbrands. Indsatser skal øge gæsternes døgnforbrug og styrke områdets attraktivitet med fokus på de 3 måneder om året. Indsatser skal styrke Djurslands brandværdi/profil og øge antallet af overnatninger i de 9 måneder fokus på perioderne april juni og medio august medio oktober. Forbedre og koordinere en rekreativ skiltning på Djursland. Styrke vand/kystproduktet på Djursland. Indsatser skal sikre en retvisende og ensartet vejvisning for Djurslands gæster. Indsatser skal øge tilgængeligheden til det rekreative - og oplevelsesmæssige udbud i de 3+9 måneder om året. Indsatser skal udløse vandet/kystens oplevelsespotentiale gennem konkret og innovativ produktudvikling med fokus på de 3 måneder om året. Indsatser skal styrke kystens og kystbyernes attraktivitet i de 3+9 måneder om året. Bookingsystemet djurspakken.dk skal være Danmarks mest sælgende afsætningsplatform på destinationsniveau. Differentiering af naturprofilen. Indsatser skal optimere portalens ydeevne gennem øget funktionalitet og øget udbud. Indsatser skal understøtte krydssalg og mersalg i højsæsonens 3 måneder. Indsatser skal fokusere på få stærke naturbrands, der kan understøtte Djurslands overordnede brandprofil. Indsatser skal styrke adgangen til naturrelaterede oplevelser gennem samarbejde om synlighed og produktudvikling med fokus på de 9 måneder om året. Forbedre tilgængeligheden rundt på Djursland. Højne standard og tilgængeligheden til - og vedligehold af strand- og kystområder. Indsatser skal sikre et øget gæsteflow mellem hotspots/ turismecentre på Djursland i de 3 måneder. Indsatser skal sikre øget mersalg og krydssalg af oplevelser i de 3 måneder. Indsatser skal imødekomme tiltrækning af nye målgrupper, der kommer til Djursland. Indsatser skal forbedre grundlaget for oplevelser langs kysten på Djursland med fokus på 3+9 måneder. Indsatser skal øge kystens, strandenes og badevandets attraktivitet med fokus på de 3 måneder. Indsatser skal styrke kystområder med potentiale for udvikling af turisme.

23 Vejen til målet... Udvalgte delmål under indsatsområde 3 Aktivering af Djurslands landligger-potentiale (feriehusejere, der ikke lejer ud) Øge og modernisere turistservicen på Djursland. Styrke værtskabet og Djurslands-følelsen Gå fra 130 medlemmer til 130+ partnerskaber. Vejen til målet: Indsatser skal have fokus på øget omsætning og involvering af landliggere i oplevelser og aktiviteter på Djursland med fokus på de 3+9 måneder. Indsatser skal skabe nye ambassadører for ferie på Djursland. Indsatser skal udvikle den eksisterende turistservice med fokus på digitalisering og nye samarbejder i de 3+9 måneder. Indsatser skal øge adgangen til turistservice og skabe individuelle og målrettede løsninger med fokus på de 3 måneder. Indsatser skal involvere turismens aktører, frivillige/borgere i serviceringen af områdets gæster. Indsatser skal styrke værtskabsroller for Djursland med fokus på de 3+9 måneder. Indsatser skal skabe forståelse for turismens betydning på Djursland. Indsatser skal skabe ambassadører for Djursland. Indsatser skal udvikle samarbejdet om turismen på Djursland for de 3+9 måneder. Indsatser skal udvide den eksisterende samarbejdsplatform gennem nye samarbejder og øget opbakning.

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen Djursland Vækst gennem oplevelser Forord: Turisme som erhverv og aktivitet har en stor betydning for Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser for områdets

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Vækst gennem oplevelser Den turistpolitiske handlingsplan for Djursland Turismestrategi og indsatser for perioden 2012 2015 Destination Djursland, Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune igangsætter en række

Læs mere

Kystoplevelsen på Djursland

Kystoplevelsen på Djursland Ansøgning Kystoplevelsen på Djursland Ny Vækst i turismen i Region Midtjylland Forretningsområdet Stærke feriesteder ØST December 2014 1 Ansøges af: Fonden Destination Djursland (herefter kaldt Destination

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Vedtaget af Vækstforum den 2. marts 2011 Regionshuset VIBORG Regional Udvikling 1 Oplevelsesøkonomi

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020 Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg En destination er: Et sted med en klynge af naturattraktioner og/eller menneskeskabte attraktioner og relaterede faciliteter

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Skive Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Billedet er udlånt af Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Forfattere:

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Tønder, Haderselv, Aabenraa og Sønderborg kommuner VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året Indledning Som ø er Fanø en klar og tydelig afgrænset turistdestination. Det omgivende hav er den helt afgørende faktor for øens udvikling. Det er således også havet og stranden, der er Destination Fanø

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Djursland Vækst gennem oplevelser

Djursland Vækst gennem oplevelser Ansøgning Djursland Vækst gennem oplevelser Ny Vækst i turismen i Region Midtjylland Operatør af Stærke feriesteder ØST 26. oktober 2011 1 Ansøges af: Fonden Destination Djursland (herefter kaldt Destination

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Turismestrategi 2013-2020

Turismestrategi 2013-2020 STRATEGI Turismestrategi 2013-2020 Frederikssund Kommune vil være destinationen hvor danske og svenske familier på ferie og udflugt tager hen for at få aktive oplevelser med udgangspunkt i naturen, kulturen

Læs mere

Initiativets titel Sund turisme forretningsmuligheder for turismen i den sunde Region Midtjylland.

Initiativets titel Sund turisme forretningsmuligheder for turismen i den sunde Region Midtjylland. Oplevelsesprojekt projektansøgning til Region Midtjylland Initiativets titel Sund turisme forretningsmuligheder for turismen i den sunde Region Midtjylland. Resumé Turisten skal møde en region, hvis klare

Læs mere

- oplevelser med indhold...

- oplevelser med indhold... Design & opsætning: DUETdesign.dk Udgiver: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 info@vesthimmerland.dk Turistpolitik i Vesthimmerland 2010 2013 - oplevelser med indhold...

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

En ny superkystlinje i Kalø Vig

En ny superkystlinje i Kalø Vig Forslag til kommuneplantillæg nr. 51 Marts 2007 Kortbilag 3.B.1 0 10 20 30 40 50 1:500 0 10 20 30 40 50 1:750 0 20 40 60 80 100 1:1.000 3.B.22 0 20 40 60 80 100 1:1.500 0 50 100 150 200 3.O.10 1:2.000

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Handlingsplan 2015 - Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland

Handlingsplan 2015 - Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland Handlingsplan 2015 - Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland Vedtaget af Vækstforum den 2. marts 2011 Regionshuset VIBORG Regional Udvikling Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune. Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013

Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune. Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013 Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013 Adresse: VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013

Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013 Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Aarhus Kommune Juli 2015 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens

Læs mere

Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013

Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013 Strategi og handlingsplan for VisitHerning 2013 Indledning: Bestyrelsen arbejder ud fra en mission for VisitHerning, som er: Turismen skaber resultater for byen, regionen ved at positionere Herning som

Læs mere

Udviklingsplan 2010-2013

Udviklingsplan 2010-2013 CAMPING HYTTER VANDLAND WELLNESS ACTION CAFE BUTIK NATUR Limfjords Camping & Vandland Ålbæk Strandvej 5 DK-7860 Spøttrup Tel.: +45 9756 0250 E-mail: camping@limfjords.dk Internet: www.limfjords.dk Udviklingsplan

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til testprojekt Det internationale

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark Oktober

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Vejle Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Bro over Vejle Fjord DenmarkMediaCenter Fotograf: Cees van Roeden

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

VISIONSOPLÆG. Turismesamarbejde i Business Region Aarhus

VISIONSOPLÆG. Turismesamarbejde i Business Region Aarhus VISIONSOPLÆG Turismesamarbejde i Business Region Aarhus 12. april 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Resumé...3 2 Indledning...5 3 Marked og potentiale...6 3.1 Turismens udvikling og potentiale i Østjylland...6

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune

Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune Udgivet af: VisitDenmark for Aarhus Kommune Juni 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Kommunikationsplatform Sydjylland

Kommunikationsplatform Sydjylland Kommunikationsplatform Sydjylland Destinationsudvikling - macro destination Sydvestjylland Skærbæk Fritidscenter, 4. februar 2009 Opgaven Vi skal formulere et unikt, relevant og troværdigt omdrejningspunkt

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme August 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning for Region Syddanmark Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark August 2013 Adresse:

Læs mere

TURISME KKR Sjælland. 10. april 2013 Karin Melbye Holm

TURISME KKR Sjælland. 10. april 2013 Karin Melbye Holm TURISME KKR Sjælland 10. april 2013 Karin Melbye Holm TURISMEN I REGION SJÆLLAND I TAL 7,5 mia. kr. i turismeomsætning 11.000 årsværk beskæftigelse turismens andel af forbrug er 1,6% udgør 3,5% af samlet

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Udgivet af: VisitDenmark for Esbjerg,

Læs mere

Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag. Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder

Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag. Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder Kystturistpolitisk oplæg 31. oktober 2011 Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere