Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen på Djursland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen på Djursland 2012-2015"

Transkript

1 Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen på Djursland

2 Forord... Turisme som erhverv og aktivitet har en stor betydning for Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser for områdets gæster og borgere. Turisme som væksterhverv på Djursland er ikke til at overse, og tal fra 2008 viser at: Turismen på Djursland bidrager med en samlede omsætning på ca. 1,7 mia. kr. om året. Turismen skaber ca. 1 mia. i værditilvækst på Djursland. Turismen bidrager med offentlige indtægter på ca. 720 mio. kr. svarende til 8% af samlede skatteprovenu. Turismen skaber ca arbejdspladser på Djursland som følge af turismens direkte og indirekte effekter. Helårsturisme på Djursland frem mod 2015 markerede et gearskifte i arbejdet med turismen på Djursland. Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune vedtog i 2008 planen som den officielle strategi for udvikling af turisme som erhverv. Konkrete handlinger og initiativer er sidenhen blevet søsat, og forandringer i samarbejdet fører nu mod helhedsorienteret destinationsudvikling. Det betyder, at udvikling af organiseringen af samarbejdet mellem alle parter som har gavn af turismen, skal være i fokus sammen med markedsføring og produktudvikling. Nu er vi halvvejs i perioden og betydelige forandringer i omverdenen, stiller Djursland overfor nye udfordringer og muligheder. Samtidig stilles der i disse år skarpt på de stærkeste ferieområder i Region Midtjylland. Det er de områder, hvor turismen har et vækstpotentiale og kan løfte et betydeligt samlet mål for hele regionen. Djursland er ét af de områder, som inden 2015 skal bidrage til et samlet vækstmål på 1,5 mia. kr. i henhold til Region Midtjyllands strategi Ny Vækst i Turismen i Region Midtjylland. De mange udfordringer og muligheder fordrer en opdatering af den strategiske linje. Kommunerne på Djursland har derfor - sammen med erhvervsrepræsentanter og Destination Djursland - evalueret på det hidtidige grundlag. Vi har gennemgået det privat-offentlige samarbejde om turismen og analyseret turismens mange udfordringer og muligheder. Resultatet er strategien Vækst gennem oplevelser, som skal bringe os sikkert i mål i Det betyder vækst i omsætning og overnatninger samt øget konkurrenceevne og forbedret position af Djursland som ferieområde. Samarbejdet om turismen på Djursland skal drive denne proces, og vi håber, at alle vil bakke op om at nå det fælles mål. Kirstine Bille Jan Petersen Flemming Rasmussen Borgmester Borgmester Turismedirektør Syddjurs Kommune Norddjurs Kommune Destination Djursland

3 Strategi for turismen på Djursland... Vækst gennem oplevelser er strategien for turismen på Djursland Den bygger videre på de grundlæggende elementer i planen Helårsturisme på Djursland frem mod Vækst gennem oplevelser er strategien, der skal sikre vækst i og udvikling af turismen på Djursland. Den skal ses som en skærpet og fokuseret 4 års plan. Vækst gennem oplevelser er: En vækststrategi. En fælles vision for turismen på Djursland. En konkretisering af langsigtede og kortsigtede mål. En klar fordeling og tydeliggørelse af ansvar, operationalisering og finansiering. Arbejdet bag Vækst gennem oplevelser: Personlige interviews med ca. 30 centrale aktører fra turisterhvervet på Djursland. Spørgeskemaundersøgelse blandt ca. 130 deltagere i markedsføringssamarbejdet via Destination Djursland. Dialogmøder mellem Destination Djursland og kommunernes udviklingsafdelinger. Dialogmøder med foreningsbestyrelsen for Destination Djursland bestyrelsen består af turismeaktører. Spørgeskemaundersøgelse blandt 900 Djurspakke-gæster i Møder, interviews og undersøgelser er organiseret af: Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune og Destination Djursland.

4 Hvorfor en ny strategi...? Siden opstarten af Helårsturisme på Djursland frem mod 2015 er der sket markante ændringer blandt samarbejdspartnere og på markedet: Vores Rejse Den nationale turismestrategi for dansk turisme Blev præsenteret i 2009 og er udtryk for en fælles retning og en formulering af en fælles ambition om at skabe øget vækst i dansk turisme. Vores Rejse blev fundamentet for ny lov om VisitDenmark, hvorfra der nu udelukkende arbejdes mod at tiltrække flere internationale gæster. Ny VÆKST i turismen en strategi for en fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland Den nye strategi fra Region Midtjylland har bl.a. fokus på at styrke den kystbaserede ferieturisme i regionen. Region Midtjylland ønsker at sætte fokus på lokomotiver for vækst i ferieturismen, og der prioriteres derfor både i indsatser og tildeling af regionale udviklingsmidler. Frem mod 2015 vil der blive investeret ca. 20 mio. kr. i kystturisme med fokus på afsætning af helstøbte ferieoplevelser, udvikling af kystprodukter og destinations- og organisationsudvikling. Kommunerne på Djursland og Destination Djursland er i et fællesskab blevet godkendt som operatør for forretningsområdet Stærke Feriesteder Øst under Vækstforums satsning med en ansøgt ramme på ca. 10 mio. kr.

5 Turismen som vækstmotor - vækst i yderområderne. Kommunernes Landsforening og Økonomi- og Erhvervsministeriet har i løbet af 2010 og 2011 udarbejdet flere oplæg med fokus på turismen som vækstmotor for yderområderne i Danmark. Økonomi- og Erhvervsministeriet og Realdania lancerer desuden en koordineret kampagne med fokus på stedbundne potentialer i yderområder med en samlet ramme på ca. 260 mio. kr. Heraf er der afsat 34 mio. kr. til ca. 10 projekter inden for fokusområdet Kvalitet i kysternes turistbyer. Den lokale, nationale og globale konkurrencesituation. Nye medier og nye destinationer er centrale elementer i den øgede konkurrencesituation for turisterhvervet på Djursland. Store destinationer i Europa skærper indsatsen og fylder mediefladen ud, mens de mindre destinationer benytter de nye medier og opbygger nicher for at positionere sig. Der har ligeledes siden 2008 været et udskillelsesløb blandt de danske kystferiedestinationer. Der oprustes regionalt og lokalt og mange destinationer går sammen i større enheder for at udnytte ressourcer og styrke profil/attraktivitet, for derved at blive mere konkurrencedygtige. Nye investeringer, aktører og samarbejder i turismen. Investeringer i oplevelses- og overnatningskapacitet er af væsentlig betydning for konstant udvikling og vækst i turisme som erhverv. De seneste 4 år er der investeret markant i turismen på Djursland, og i de kommende år forventes der yderligere investeringer i turismen. Attraktionerne på Djursland forventes alene at investere ca. 250 mio. kr. inden 2015, og desuden forventes etableringen af Nationalpark Mols Bjerge at medføre betydelige investeringer i henhold til den kommende plan for Nationalpark Mols Bjerge.

6 Vækst gennem oplevelser en aktuel platform for vækst... Hvor processen og planen for Helårsturisme på Djursland frem mod 2015 var grundlag for et gearskifte i arbejdet med turismeudviklingen på Djursland, er den nye strategi Vækst gennem oplevelser nu den aktuelle platform med konkrete indsatser i arbejdet med Djursland som ét samlet og sammenhængende ferieområde. Vækst gennem oplevelser skal sikre, at Djursland som ferieområde står stærkt i konkurrencen om gæsterne. Vækst gennem oplevelser skal sikre at turisme, som erhverv, forsat er et væksterhverv, der skaber arbejdspladser og omsætning. Der vil fortsat blive investeret og fokuseret på turisme fra såvel de private aktører som fra kommunerne. Dette skal understøttes af en klar strategisk linje.

7 Hvad medførte planen for Helårsturisme på Djursland frem mod ? - eksempler på mål og handlinger: Mål for markedsføring: Udarbejdelse af en markedsføringsstrategi. Markedsføringskampagne 2011 etablering af nye onlineplatforme m.m. Etablering af fælles bookingportal i 2010 samlet omsætning på 2 mio. kr. i Mål for samarbejde og organisation: Etablering af formålsbestemt strategisk samarbejde. Samarbejde med andre kystferiedestinationer medlemskab af foreningen Danske Destinationer. Øget samarbejde med Midtjysk Turisme øget regional fokus på destinationsudvikling. Mål for produkter/ Oplevelseskonceptudvikling: Oplevelse af Djursland som sammenhængende. Kvalitetsprojekt udarbejdelse af en handlingsplan for initiativer til styrkelse af den gode ferieoplevelse på Djursland. Fælles naturformidlingstiltag på Djursland - fælles kystkort- og naturturfolder, samt cykel- og vandrestier på tværs af Djursland.

8 Djursland som ét samlet og sammenhængende kystferieområde status... Turismen på Djursland betyder attraktive oplevelser og aktivitetsmuligheder for områdets borgere og er med til at understøtte opretholdelse af servicefaciliteter og en varierede detailhandel i byerne. Djursland ligger centralt, og de mange oplevelser er også med til at tiltrække endagsturister. Dette har en stor betydning for den samlede omsætning i turismen. Djurslands muligheder og turistaktørernes arbejde med at gøre opmærksom på Djursland, bidrager til områdets placering i mediebilledet og er med til at gøre Djursland til top of mind. Et helt uundværligt arbejde for Djursland som erhvervs-, bosætnings- og investeringsområde. I arbejdet med udvikling og markedsføring af ferieområdet Djursland som ét samlet og sammenhængende kystferieområde, er der i dag fokus på ferieturisme med udgangspunkt i forretningsområdet Kyst, by og naturferie og motivmålgrupperne Sjov, leg og læring, samt Det gode liv. Forretningsområderne og målgrupperne for dansk turisme er defineret af VisitDenmark i forbindelse med den nationale strategi Vores Rejse. Kyst, by og naturferie Rejseform med fokus på Danmarks kyster, byer og natur. Udgøres primært af kommercielt overnattende og endagsturister, der søger oplevelser og aktiviteter i forbindelse med natur, by og attraktioner. Sjov, leg og læring Typisk en familie med børn, som vælger Danmark pga. natur, kyst, strand, attraktioner, børnevenlighed, oplevelser og aktiviteter i naturen. Målgruppen har et højt aktivitets- og forbrugsniveau. Det gode liv Typisk voksne par, som vælger Danmark pga. en kombination af gastronomi, helse og wellness, afslapning, aktiviteter og oplevelser i naturen.

9 Overnatningstal... Djursland havde i 2010 ca. 1,5 mio. overnatninger incl. feriehusovernatninger. Udviklingen igennem det sidste årti viser, at Djursland - som resten af Danmark, har været præget af tilbagegang i overnatningstallene. Særligt tab af udenlandske overnatninger tegner tilbagegangen. På denne side findes oversigter over udviklingen i overnatningstal eksklusiv feriehustal samt udviklingen i de enkelte overnatningsformer.

10 Besøgstallet på Djurslands attraktioner... Det samlede besøgstal fra de største attraktioner og museer på Djursland har ligget på ca. 1,5 mio. hvert år de sidste 5 år. Det dækker over store udsving og forskellighed blandt de enkelte attraktioner. Opretholdelse af det samlede besøgstal over de sidste 5 år vurderes at skyldes massive investeringer, øget profilering og nye afsætningssamarbejder. Kilde: Besøgstal fra 11 af de mest besøgte attraktioner, museer og forlystelsesparker, der indgår i samarbejdet om turismen på Djursland.

11 Konkurrencen om turisterne... Djursland som kystferieområde vil i fremtiden opleve yderligere konkurrence om turisternes tid og penge. Nedenfor er nævnt nogle af de mest markante parametre i konkurrencen nu og i fremtiden. Turisterne rejser længere væk. Verden er blevet mindre, lavprisruter giver nye muligheder og nye destinationer melder sig i konkurrencen. Internettet giver mulighed for at dyrke niche og særinteresser. Turisterne holder flere, men kortere ferier. Arbejdsmarkedet i ind - og udland forandres, nye markeder med købedygtige målgrupper, lavprisruterne gør op med charterturismen, ferievalget er karakteriseret af både og luksus den ene dag primitiv den næste dag. Stigende efterspørgsel på oplevelser og kvalitet. Turisterne vil opleve og have mere for deres penge. Turisterne stiller krav til oplevelserne både med hensyn til kvalitet, nyhedsværdi og leverance, men også til autenticitet og muligheden for at lade op. Bæredygtighed og ansvar. Turisterne vil i fremtiden købe mere bæredygtigt og har en holdning til deres valg af feriemål. Kilder: Med inspiration fra delrapporter fra vækstanalysen af turismen i Region Midtjylland, Region Midtjylland, div. rapporter og analyser fra VisitDenmark, Analyse og inspiration til sæsonforlængelse og øget vejruafhængighed, Midtjyske Turisme, Kuoni Travel Report 2011.

12 Hvordan står det til med Djurslands ferieprodukt og samarbejdet...? Djursland råder som ferieområde i dag over en stor overnatnings- og oplevelseskapacitet. Det er et godt udgangspunkt for at øge væksten i turismen. Derfor er udfordringen ikke at lægge samtlige kræfter og ressourcer i udvikling af mange nye produkter. Udfordringen er derimod at få sikret sammenhænge mellem de eksisterende produkter, få modnet produkter til markedet, øge kvaliteten og have fokus på synlighed samt afsætning og service. Oversigt over aktører i turismen på Djursland senge* i ca feriehuse (ca. 15 % udlejes gennem bureauer) Ca senge på hoteller, feriecentre, vandrehjem og privat indkvartering 124 restauranter og spisesteder 2 forlystelses og aktivitetsparker 184 aktører indenfor diverse detailhandel 10 ferieboligudlejere enheder på 20 campingpladser, hvoraf 7 har helårsåbent 9 lystbådehavne 17 museer og samlinger 5 zoologiske haver og dyreparker 7 golfbaner 38 gallerier og kunsthåndværkere * Antal senge i feriehuse anslået til gns. 4 pr. hus, Destination Djursland Kilde: 2010-tal fra GuideDanmark og Danmarks Statistik

13 Produkter og sammenhæng i turismen på Djursland...? Vækst gennem oplevelser bygger på tankegangen om Djursland som ét samlet og sammenhængende ferieområde, hvorfor samtlige led i værdikæden er vigtige. Gæsteservice De enkelte dele af turismens værdikæde på Djursland er væsentlige at inddrage i udmøntningen af en vækststrategi. Destination Djursland, Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune samt repræsentanter fra turisterhvervet har identificeret en række aktuelle og konkrete udfordringer/ muligheder i turismens værdikæde på Djursland. Dette arbejde er, sammen med evaluering af Helårsturisme på Djursland frem mod 2015, grundlaget for udarbejdelse af Vækst gennem oplevelser. Samtidig er det grundlaget for formulering af indsatsområder og konkrete handlinger for at nå i mål i Vækst gennem oplevelser skal ses som det fælles grundlag, som sikrer hele værdikæden gennem fokus på at: - Muligheder for vækst udnyttes. - Barrierer for vækst nedbrydes. - Indflydelse på vækst opnåes. - Samarbejde om vækst fremmes.

14 Hvad er vores værdier...? - Djursland som ét kystferieområde Kvalitet: Vi giver gæsterne et plus på oplevelsesregnskabet ved at sikre, at ferien på Djursland kontinuerlig lever op til - og overstiger gæsternes forventning. Kvaliteten sikres gennem innovative og opnåelige tiltag, der er baseret på viden om og engagement i gæstens behov. Tilgængelighed: Djursland skal være nemt at finde til og finde rundt i. Tilgængeligheden sikres via en kontinuerlig optimering af såvel den fysiske som den købs - og produktmæssige adgang til Djursland. Det kommunikeres gennem forpligtende, åben og ærlig information, der matcher gæsternes reelle oplevelse. Mangfoldighed: På Djursland bevares og udvikles med fokus på originaliteten, og nicheprodukter synliggøres som en del af den palette af forskelligheder, som Djursland kan tilbyde gæsterne. Djursland giver gæsterne frihed til at vælge og er derved med til at sikre opfyldelsen af ferieforventningerne. Harmoni: Djursland er sammenhæng, bæredygtighed og samarbejde. Her udvikles og arbejdes ud fra et fælles regelsæt, der sikrer høj service og balance i produktet. Djursland udvikles i respekt for de naturlige og menneskelige ressourcer. Det er med til at sikre, at den gode borgerkarma bevares og sætter sit præg på Djursland som helhed. Økonomisk bæredygtighed: På Djursland er der fokus på synergi og udvikling, der giver mulighed for at profitere af såvel økonomiske investeringer som hårdt arbejde. På Djursland skal tingene løbe rundt og have et reelt potentiale, der kan være med til at sikre yderligere tiltrækning af investorer og et højt privatøkonomisk drive.

15 Hvad vil vi med turismen på Djursland...? Djursland er ét samlet og sammenhængende kystferieområde med oplevelserne i centrum. Det er ét samlet kystferieområde, hvor gæsterne oplever at deres ferieforventninger bliver mere end opfyldt. Det er ét samlet kystferieområde, der skaber rammen om det gode liv og giver plads, rum og mulighed for sjov, leg og læring. Vores vision er: Djursland er Danmarks 4. største kystferieområde* i Vores mission er: Djursland som kystferieområde skal udvikles og opleves som logisk og geografisk sammenhængende. Vores prioriteringer til opfyldelse af vision og mission er: - Ferieturisme i et 3+9 måneders perspektiv. -Benyttelse af ét fælles brand. - Fokus på reason-to-go - fyrtårne som trafikskabende faktorer, der sikrer et øget flow af gæster. - Ferie med benyttelse af kommercielle overnatningsfaciliteter. - Endagsturisme drevet af oplevelsesudbuddet. * Djursland rangerer nu som det 6. største kystferieområde målt på estimeret totale antal overnatninger og endagsturister. Rangeringen tager udgangspunkt i 2008-data fra VisitDenmark og en vurdering af konkurrerende destinationers forventet vækst i samme periode. Hvordan vil vi nå i mål...? Vores styrker ligger i det produkt, som udvikles, markedsføres og sælges i de 3 måneder omkring højsæsonen. Det er grundlaget for at sikre vækst og udvikling i de øvrige 9 måneder om året. Vækst gennem oplevelser udmøntes derfor som en 3 plus 9-strategi, hvor vi skal sikre at Djursland opnår en øget position på markedet for de 3 måneder. Samtidig skal der, for de 9 måneder, trækkes på det store oplevelsesudbud, den eksisterende kapacitet, den konkrete viden om markedet og den opbyggede kompetence for at sikre vækst hele året. Kort fortalt - vi skal styrke vores markedspenetrering for de 3 måneder, og vi skal arbejde med markedsudvikling de 9 øvrige måneder om året.

16 3 plus 9-strategi... De 3 symboliserer de måneder om året, hvor Djursland er et ferieområde med travlhed på overnatningsstederne, attraktionerne og i byerne. Vores opgave for de 3 måneder er en øget positionering af Djursland som attraktiv ferieområde for motivmålgruppen Sjov, leg og læring. De 3 måneder er det økonomiske og styrkemæssige udgangspunkt for at udvikle turismen og øge gæstetilstrømningen resten af året. De 3 måneder er vores væksthus for øget ferieværdi, omsætning og indtjening. De 9 symboliserer de måneder om året, hvor Djursland er et ferieområde med et stort ferieapparat tilgængeligt til at skabe forlængelse og udvidelse. Vores opgave for de 9 måneder er at omstille og udvikle vores område til at tage imod gæster med andre behov samt at modne nye produkter og forretningsområder. De 9 måneder er vores væksthus for nye gæster og flere overnatninger. Det gode liv 4½ mdr. Sjov, leg og læring 3 mdr. Det gode liv 4½ mdr.

17 Hvad er vores mål...? Med Vækst gennem oplevelser skal der opnås følgende mål frem mod Positionering: Djursland - det mest sammenhængende og oplevelsesrige kystferieområde i Danmark Vi vil differentiere os på følgende parametre: Nærheden og tilgængeligheden til Aarhus. Det varierede og store overnatningsudbud. Djurs Sommerland som attraktionsmagnet i Midtjylland. Bredt oplevelsesudbud herunder natur-, kultur, og zoologiske oplevelser. Kystbyer - og oplevelsesbrands med høj regional- og national kendskabsgrad. Økonomiske - og beskæftigelsesmæssige mål 6 % på turismeforbrug pr. år svarende til 2,5 mia. kr. i ,5% på overnatningstal pr. år svarende til 1,9 mio. overnatninger i % på gns. døgnforbrug pr. år. - svarende til 541 kr. i % på beskæftigelse pr. år svarende til 2800 årsværk i Mål om samlet besøgstal på alle Djurslands oplevelser - herunder attraktioner, museer mv. på ca. 1,75 mio. i De enkelte vækstrater er fastlagt med udgangspunkt i en vurdering af Djurslands potentiale som stærkt feriested og de grundlæggende forudsætninger som stærkt feriested - eks. geografiske nærhed til Aarhus og det Østjyske bybånd, udviklingen i infrastruktur og attraktionernes og endagsturismens store økonomiske betydning. Der er desuden vurderet på baggrund af udvikling i nøgletal over de seneste år, strategiske samarbejder i form af medlemskab af Danske Destinationer, Business Region Aarhus og samarbejde med Visitaarhus. Mål på markeder - og målgrupper - Fra 1,5 mio. i 2010 til 1,9 mio. overnatninger i 2015 Samlede mål på målgruppen Sjov, leg og læring på ca overnatninger fordelt på følgende: Vækstmål på ca overnatninger - prioriterede markeder (DK, N, T). Vækstmål på ca overnatninger - markeder m. udviklingspotentiale (Benelux og S). Vækstmål på ca overnatninger - nye markeder. Samlede mål på målgruppen Det gode liv på ca overnatninger fordelt på følgende: Vækstmål på ca overnatninger - prioriterede markeder (DK). Vækstmål på ca overnatninger - markeder m. udviklingspotentiale (T, S, N, Benelux og UK). Vækstmål på ca overnatninger - nye markeder.

18 Hvad skal der også måles på...? Tilfredshed og forventningsafstemning via løbende målinger. Der skal mere viden om gæsternes tilfredshed, og hvorvidt ferien har levet op til forventningerne. Dette skal gøres via løbende målinger, som giver et billede af situationen og giver os mulighed for at reagere. Netpromotor score. En målemetode, der angiver andelen af ambassadører blandt vores gæster, som gerne vil anbefale Djursland som ferieområde. Vi ønsker tilfredse gæster, der anbefaler Djursland videre til venner/bekendte. Djursland har i forvejen en høj andel af loyale gæster, men vi vil gerne have flere. Vi kan måle andelen af ambassadører via målinger blandt gæsterne. Samarbejder og partnerskaber. Vi skal etablere flere samarbejder og partnerskaber i og omkring turisterhvervet, hvis vi skal nå målet. Der skal løbende etableres strategisk- og operationelle samarbejder og partnerskaber med partnere på - og uden for Djursland. Der evalueres på baggrund af økonomiske og beskæftigelsesmæssige nøgletal for Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune, tilvejebragt via nøgletalsrapporter samt via besøgstal fra Djurslands attraktioner. Desuden evalueres mål for markeder og målgrupper på baggrund af registrerede overnatningstal for nationaliteter og ud fra 3+9 perspektivet. Derudover evalueres udviklingen i målgrupperne Sjov, leg og læring og Det gode liv løbende på baggrund af kvalitative målinger.

19 Vækst gennem oplevelser Indsatsområde 1... Indsatsområde Afsætning og synliggørelse af Djurslands ferieoplevelser Markedsføring, PR og afsætningstiltag er centrale elementer i opnåelse af vækst i turismen på Djursland. Det er altafgørende at være til stede på markederne for at fastholde vores position og tiltrække nye gæster. Konkurrencesituationen er skærpet. Nye medier og afsætningskanaler giver nye muligheder for, at ferieområder kan positionere sig over for gæster, hvis radius hidtil har været begrænset til kendte og nære feriemål. Et godt og sammenhængende produkt er langt fra nok til at få kundernes opmærksomhed. Afsætningen og synliggørelsen af Djursland er et væsentligt indsatsområde, hvis målene for Vækst gennem oplevelser skal nås i Målsætning - fokus 3+9 måneder: Styrket positionering af - og øget prale-faktor og Djurslandsfølelse forbundet med Djursland som kystferieområde Øget mersalg til eksisterende gæster/målgrupper i området. Tiltrækning af flere og nye højtforbrugende gæster til området. Øget strategisk afsætningssamarbejde med andre destinationer. Vi når i mål via følgende retninger: Branding og profilering. Markedsføring og PR. Booking og afsætning. Viden om markedet. Eftersalg og loyalitetsbearbejdning. Konkrete initiativer og handlinger beskrives i de turistpolitiske handlingsplaner for Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune og i handlingsplan for Destination Djursland. Ansvar og operationalisering af de enkelte initiativer fremgår ligeledes af planerne.

20 Vækst gennem oplevelser Indsatsområde 2... Indsatsområde Udvikling af ferieområdet Djursland Kystferieområdet Djursland med det store udbud af oplevelser og overnatningsprodukter - har et fundamentalt grundlag for at skabe vækst i turismen. Men som med så mange andre produkttyper skal ferieproduktet Djursland også justeres, udvikles og tilpasses i henhold til den løbende udvikling i gæsternes behov og efterspørgsel. Et godt og sammenhængende kvalitetsprodukt betyder høj tilfredshed og opfyldte ferieforventninger. En kontinuerlig udvikling af ferieområdet Djursland er en investering i fremtiden og betyder, at Djursland også fremover er med i konkurrencen om gæsterne tid og penge. Udvikling af ferieområdet Djursland er et væsentligt indsatsområde, hvis målene for Vækst gennem oplevelser skal nås i Målsætning - fokus 3+9 måneder: Øget innovation og konceptudvikling i kystferieproduktet. Øget fokus på Den gode ferieoplevelse etablering af en kvalitetsdagsorden. Forbedret ekstern- og intern infrastruktur til gavn for turismen. Øget operationelt produktsamarbejde med andre kystdestinationer. Vi når i mål via følgende retninger: Udvikling af overnatningskapaciteten. Udvikling af natur og kulturproduktet. Udvikling af attraktions- og museumsproduktet. Udvikling af infrastruktur til/fra og rundt på Djursland. Udvikling af miljø, tilstand og omgivelser. Udvikling af støtteproduktet. Konkrete initiativer og handlinger beskrives i de turistpolitiske handlingsplaner for Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune og i handlingsplan for Destination Djursland. Ansvar og operationalisering af de enkelte initiativer fremgår ligeledes af planerne.

21 Vækst gennem oplevelser Indsatsområde 3... Indsatsområde - Gæsteservice, samarbejde og organisering Djursland Turisterhvervet på Djursland er drevet af mange aktører store som små. Et samarbejde mellem alle aktører sikrer, at vi står stærkt i konkurrence om gæsterne. Men et samarbejde af den karakter skal også vedligeholdes og udvikles. Arbejdet med Djursland som ét samlet og sammenhængende kystferieområde afhænger blandt andet af, at der løses nogle opgaver, som dækker en række fælles behov for opstøttende services, rammebetingelser, planlægning og regelsæt. Alle aktører private som offentlige har en rolle i de fælles opstøttende opgaver. Disse opgaver fungerer som en slags emballage for ferieoplevelsen på Djursland og kommer alle til gode. Turistservice, samarbejde og organisering er et væsentligt indsatsområde, hvis målene for Vækst gennem oplevelser skal nås i Målsætning - fokus 3+9 måneder: Styrke det eksisterende destinationssamarbejde. Øget konceptudvikling af services. Styrket videnindsamling. Øget kompetenceniveau. Vi når i mål via følgende retninger: Turistinformation. Værtskab og service. Kompetenceudvikling. Partnerskabsudvikling. Konkrete initiativer og handlinger beskrives i de turistpolitiske handlingsplaner for Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune og i handlingsplan for Destination Djursland. Ansvar og operationalisering af de enkelte initiativer fremgår ligeledes af planerne.

22 Vejen til målet... Udvalgte delmål under indsatsområde 1 Vejen til målet: Udvalgte delmål under indsatsområde 2 Vejen til målet: Øge positionering af Djursland som ferieområde på de prioriterede markeder for motivmålgruppen Sjov, leg og læring. Øge kendskabet til Djursland og Djurslands produktbrands på markederne m. udviklingspotentiale. Indsatser skal øge gæstestrømmen til Djursland. Dette skal ske i samarbejde med stærke subbrands. Indsatser skal øge gæsternes døgnforbrug og styrke områdets attraktivitet med fokus på de 3 måneder om året. Indsatser skal styrke Djurslands brandværdi/profil og øge antallet af overnatninger i de 9 måneder fokus på perioderne april juni og medio august medio oktober. Forbedre og koordinere en rekreativ skiltning på Djursland. Styrke vand/kystproduktet på Djursland. Indsatser skal sikre en retvisende og ensartet vejvisning for Djurslands gæster. Indsatser skal øge tilgængeligheden til det rekreative - og oplevelsesmæssige udbud i de 3+9 måneder om året. Indsatser skal udløse vandet/kystens oplevelsespotentiale gennem konkret og innovativ produktudvikling med fokus på de 3 måneder om året. Indsatser skal styrke kystens og kystbyernes attraktivitet i de 3+9 måneder om året. Bookingsystemet djurspakken.dk skal være Danmarks mest sælgende afsætningsplatform på destinationsniveau. Differentiering af naturprofilen. Indsatser skal optimere portalens ydeevne gennem øget funktionalitet og øget udbud. Indsatser skal understøtte krydssalg og mersalg i højsæsonens 3 måneder. Indsatser skal fokusere på få stærke naturbrands, der kan understøtte Djurslands overordnede brandprofil. Indsatser skal styrke adgangen til naturrelaterede oplevelser gennem samarbejde om synlighed og produktudvikling med fokus på de 9 måneder om året. Forbedre tilgængeligheden rundt på Djursland. Højne standard og tilgængeligheden til - og vedligehold af strand- og kystområder. Indsatser skal sikre et øget gæsteflow mellem hotspots/ turismecentre på Djursland i de 3 måneder. Indsatser skal sikre øget mersalg og krydssalg af oplevelser i de 3 måneder. Indsatser skal imødekomme tiltrækning af nye målgrupper, der kommer til Djursland. Indsatser skal forbedre grundlaget for oplevelser langs kysten på Djursland med fokus på 3+9 måneder. Indsatser skal øge kystens, strandenes og badevandets attraktivitet med fokus på de 3 måneder. Indsatser skal styrke kystområder med potentiale for udvikling af turisme.

23 Vejen til målet... Udvalgte delmål under indsatsområde 3 Aktivering af Djurslands landligger-potentiale (feriehusejere, der ikke lejer ud) Øge og modernisere turistservicen på Djursland. Styrke værtskabet og Djurslands-følelsen Gå fra 130 medlemmer til 130+ partnerskaber. Vejen til målet: Indsatser skal have fokus på øget omsætning og involvering af landliggere i oplevelser og aktiviteter på Djursland med fokus på de 3+9 måneder. Indsatser skal skabe nye ambassadører for ferie på Djursland. Indsatser skal udvikle den eksisterende turistservice med fokus på digitalisering og nye samarbejder i de 3+9 måneder. Indsatser skal øge adgangen til turistservice og skabe individuelle og målrettede løsninger med fokus på de 3 måneder. Indsatser skal involvere turismens aktører, frivillige/borgere i serviceringen af områdets gæster. Indsatser skal styrke værtskabsroller for Djursland med fokus på de 3+9 måneder. Indsatser skal skabe forståelse for turismens betydning på Djursland. Indsatser skal skabe ambassadører for Djursland. Indsatser skal udvikle samarbejdet om turismen på Djursland for de 3+9 måneder. Indsatser skal udvide den eksisterende samarbejdsplatform gennem nye samarbejder og øget opbakning.

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen Djursland Vækst gennem oplevelser Forord: Turisme som erhverv og aktivitet har en stor betydning for Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser for områdets

Læs mere

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen på Djursland

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen på Djursland Udkast Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen på Djursland 2012-2015 1 Vækst gennem oplevelser Forord: Tilføjes senere Kirstine Bille Jan Petersen Flemming Rasmussen Borgmester Borgmester Turismedirektør

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Vækst gennem oplevelser Den turistpolitiske handlingsplan for Djursland Turismestrategi og indsatser for perioden 2012 2015 Destination Djursland, Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune igangsætter en række

Læs mere

Mere vækst gennem oplevelser Justeret strategi for turismen på Djursland 2016-2018

Mere vækst gennem oplevelser Justeret strategi for turismen på Djursland 2016-2018 Mere vækst gennem oplevelser Justeret strategi for turismen på Djursland 2016-2018 Forord Turismen på Djursland står på tærsklen til en række markante forandringer. I løbet af de næste år skal vi navigere

Læs mere

Modet til at zoome geografisk

Modet til at zoome geografisk Modet til at zoome geografisk Nye strategier for kystturismen, 23. september 2011 Afdelingschef Erik Sejersen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Turismens VÆKSTPOTENTIALE i Region Midtjylland

Læs mere

Mere vækst gennem oplevelser Justeret strategi for turismen på Djursland 2016-2018

Mere vækst gennem oplevelser Justeret strategi for turismen på Djursland 2016-2018 Mere vækst gennem oplevelser Justeret strategi for turismen på Djursland 2016-2018 1 Forord: Turismen på Djursland står på tærsklen til en række markante forandringer. I løbet af de næste år skal vi navigere

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Vækst gennem oplevelser. Turistpolitisk handlingsplan for Syddjurs Kommune

Vækst gennem oplevelser. Turistpolitisk handlingsplan for Syddjurs Kommune Vækst gennem oplevelser Turistpolitisk handlingsplan 2012-2015 for Syddjurs Kommune Turistpolitisk handlingsplan 2012-2015 for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune igangsætter nu sammen med Norddjurs Kommune

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Kystoplevelsen på Djursland

Kystoplevelsen på Djursland Ansøgning Kystoplevelsen på Djursland Ny Vækst i turismen i Region Midtjylland Forretningsområdet Stærke feriesteder ØST December 2014 1 Ansøges af: Fonden Destination Djursland (herefter kaldt Destination

Læs mere

Djursland skaber vækst gennem oplevelser. Effekter, fakta og inspiration midtvejs i en proces

Djursland skaber vækst gennem oplevelser. Effekter, fakta og inspiration midtvejs i en proces Djursland skaber vækst gennem oplevelser Effekter, fakta og inspiration midtvejs i en proces 1 Djursland skaber vækst gennem oplevelser Djursland er et af de to stærke feriesteder i Midtjylland, som Region

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv]

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv] Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv] Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere

Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere 21 attraktioner og museer - 6 heraf 4-stjernede - 1.1 mio gæster årligt 21 hoteller, kroer, feriecentre - 1.600 senge 21 campingpladser - 7 helårsåbne

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. juni 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

Resultatkontrakt. Projektets titel. Djursland - vækst gennem oplevelser. 2. april 2012 31. august 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11

Resultatkontrakt. Projektets titel. Djursland - vækst gennem oplevelser. 2. april 2012 31. august 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Resultatkontrakt Projektets titel Djursland - vækst gennem oplevelser 2. april 2012 31. august 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015 Dansk Kyst- og Naturturisme Region Syd Turismekonference maj 2015 0 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner Vision fra Vækstplanen Dansk Turisme og oplevelsesøkonomi skal frem mod

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Baggrund Fonden Midtjysk Turisme indgik i 2008 en 3 årig resultatkontrakt med Region Midtjylland.

Baggrund Fonden Midtjysk Turisme indgik i 2008 en 3 årig resultatkontrakt med Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Att.: Afdelingsleder Erik Sejersen 26. november 2009 Ansøgning om procesmidler for Midtjysk Turisme 2010 Baggrund Fonden Midtjysk Turisme

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Turismen på Sjællands Vestkyst

Turismen på Sjællands Vestkyst Turismen på Sjællands Vestkyst Organisationsdiagram 2016 Adm. Direktør Bogholder Udviklingsansvarlig & Daglig leder Presseansvarlig Online Marketing Ansvarlig Online Marketing Specialist Marketingassistent

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Statistik og analyse af dansk turisme. Statistik och analys af turism

Statistik og analyse af dansk turisme. Statistik och analys af turism Statistik og analyse af dansk turisme Statistik och analys af turism Mittuniversitetet, Östersund, 10 11, november 2014 Indhold 1. Omfang af turismen (mest overnatningsstatistik) 2. Økonomiske effekter

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Generelt om turismen i Destination Kerteminde Haven ved Havet Det har været en speciel turist-sæson i Kerteminde (Danmark

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv]

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv] Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv] Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region:

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune "Turismen i Lemvig kommune er et vigtigt indsatsområde for kommunen og dens udvikling indenfor erhvervsudvikling, bosætning, kultur og uddannelse" Lemvig Kommune

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles mål Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles mål Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles mål Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger 30. juni 2017 1 Baggrund I foråret 2017 nedsatte Kommunernes Kontaktudvalg i Region

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Stærke turismekompetencer kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse

Stærke turismekompetencer kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse Stærke turismekompetencer kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse Ansøgning til Region Midtjylland 1. Baggrund Gennem de seneste 5 år har der været arbejdet målrettet og strategisk på at udvikle turismen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Kystoplevelsen på Djursland] [1. april marts 2016] Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Kystoplevelsen på Djursland] [1. april marts 2016] Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende [Kystoplevelsen på Djursland] [1. april 2015 31. marts 2016] Journalnummer: 1-33-76-23-2-15 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice Forslag til model for partnerskab for drift af turistservice 9. juni 2010 Indhold: 1. Turismen i Hjørring Kommune...2 2. Partnerskab med lokale turismeoperatører...4 3. Model for partnerskab...5 4. Økonomi...7

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

DESTINATION FYN KLYNGEN OKTOBER 2016

DESTINATION FYN KLYNGEN OKTOBER 2016 DESTINATION FYN KLYNGEN - 13. OKTOBER 2016 OPLÆG V. JENS HAUSTED, DANSK KYST- OG NATURTURISME Med kurs mod vækst i kyst- og naturturismen. - og fynske perspektiver HVAD ER DKNT S OPGAVE? 170 Udviklingen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune 1. Overnatninger Tabellen nedenfor indeholder de kommercielle overnatningstal for Hjørring Kommune, hvor man kan se, at man i 2014 var tæt på niveauet fra 2008.

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland] [1. september juni 2015] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland] [1. september juni 2015] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende [Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland] [1. september 2013 30. juni 2015] Journalnummer: 1-33-76-23-7-13 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Vedtaget af Vækstforum den 2. marts 2011 Regionshuset VIBORG Regional Udvikling 1 Oplevelsesøkonomi

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD VISION OG STRATEGI 2017-2022 SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD 1 V s t Vision og strategi 2017-2022 kort version Silkeborg Søhøjlandet - Danmarks Outdoor Hovedstad VisitSilkeborgs vision

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Destination Bornholm. Fra empiri til flere overnatninger

Destination Bornholm. Fra empiri til flere overnatninger Destination Bornholm Fra empiri til flere overnatninger Indhold Destination Bornholm Turismens betydning for øen Hvad er fundamentet for vores markedsføring? Omsætning af empiri til kampagnerkommunikation

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til august 2016 VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til september 2016 VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere