Delårsrapport for 4. kvartal 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for 4. kvartal 2008"

Transkript

1 Meddelelse nr. 14/ marts 2009 Side 1 af 35 Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Resultat for 4. kvartal 2008 bedre end ventet Hovedpunkter INDHOLD Præmieindtægter steg 4,9 % i lokal valuta (4,3 % i DKK) til mio. DKK. Hoved- og nøgletal 02 Koncernens resultat 03 TrygVesta køber Moderna Försäkringar i Sverige for samlet 810 mio. DKK Forretningsområder 07 Forsikringsteknisk resultat på mio. DKK mod mio. DKK. Kapitalforhold 18 Finansielle forventninger 19 Reduktion skyldes primært højere skade- og løninflation Påtegning 24 Resultatopgørelse 25 Combined ratio på 89,1 mod 86,1 Balance 26 Egenkapital 27 Bruttoinvesteringsafkast på mio. DKK eller 3,5 % og netto Pengestrømme 28 investeringsafkast på 988 mio. DKK grundet kursfald på aktier Noter 29 Resultat før skat på mio. DKK mod mio. DKK i 2007 Geografiske segmenter 32 Kvartalsoversigt 34 Resultat efter skat på 846 mio. DKK mod mio. DKK i 2007 Yderligere information 35 Egenkapitalforretning på 9 % i et ellers ekstremt investeringsår Der foreslås udbytte for 2008 på 6,50 DKK pr. aktie. Der planlægges ikke aktietilbagekøb på baggrund af årets resultat. Hovedpunkter 4. kvartal 2008 Præmieindtægter steg 5,2 % i lokal valuta (1,4 % i DKK på grund af fald i NOK og SEK) Stærkt 4. kvartal med bruttoerstatningsniveau på 66,4 mod 68,6 i samme kvartal 2007 Forsikringsteknisk resultat på 517 mio. DKK, trods 133 mio. DKK omkostninger til Det Levende Hus Særligt Industri bidrog positivt til det forsikringstekniske resultat Som følge af den økonomiske afmatning forventes en præmievækst på 4 % i lokal valuta i 2009 mod tidligere ventet i niveauet 5 %. Combined ratio forventes på før afløb, resultatet før skat på 1,8 mia. DKK og egenkapitalforrentning på %. Forventningerne er negativt påvirket af den lavere rente og den lavere NOK. TrygVesta afholder webcast og telekonference tirsdag den 3. marts kl CET Ring på telefon eller Denne rapport er ikke revideret. Der henvises i øvrigt til Årsrapport 2008.

2 Delårsrapport 4. kvartal marts Side 2 af 35 Hoved- og nøgletal

3 Delårsrapport 4. kvartal marts Side 3 af 35 Koncernens resultater Højdepunkter Den finansielle krise og den hastige økonomiske afmatning påvirkede den finansielle sektor og herunder forsikringsselskaber betydeligt i TrygVestas investeringsportefølje havde et bruttoafkast på 3,5 % i forhold til 4,1 % i Såfremt aktiedelen ikke var reduceret yderligere i begyndelsen af 2008, havde aktiekurstabet været omkring 2 mia. DKK i forhold til det faktiske tab på aktier på 887 mio. DKK. TrygVesta har den 2. marts 2009 aftalt at købe Moderna Försäkringar Sak i Sverige for 427 mio. DKK i transaktionsgoodwill og en samlet købesum på mio. SEK (810 mio. DKK). For yderligere oplysninger henvises til separat selskabsmeddelelse fra 2. marts 2009 Inden for TrygVestas fire strategiske temaer lønsom vækst, tryghedsleverance, selvbetjening og human kompetence blev der leveret resultater, der fortsat støtter positiv udvikling; salgsvæksten i Finland og Sverige blev bedre end ventet, produktforbedringer som Udvidet Tryg Vejhjælp og Ny Villaforsikring skaber forbedret tryghedsleverance og introduktionen af onlinesalg af rejseforsikring giver nye muligheder inden for selvbetjening. Leder og udviklingsprogrammer introduceret i 2008 skaber rammerne for endnu bedre kompetencer og god forretningsudvikling. TrygVesta og Nordea, der siden 2002 har haft et succesfuldt samarbejde, har forlænget partnerskabet til Partnerskabet indebærer Nordeas pan-nordiske salg af TrygVestas forsikringer i deres filialnet og TrygVestas salg af Nordea liv- og pensionsprodukter i Danmark og Norge. Aftalen indeholder endvidere Nordeas porteføljeforvaltning af hovedparten af TrygVestas investeringsaktiver. I 2008 indgik TrygVesta flere partneraftaler med blandt andet DLG, Håndværksrådet og Bertel O. Steen. Disse aftaler styrker distributionskraft og konkurrenceevne samtidig med at de giver en god risikoselektion. Primo 2009 gennemførte TrygVesta en ny nordisk organisation kaldet Den Levende Organisation, der giver entydigt nordisk ansvar og ensartede processer for salg, produktudvikling og skadebehandling. Målet er, at den ny organisering skal bidrage til at øge effektivitet, nytænkning og indtjening. Konsulentvirksomheden Arthur D. Little konkluderede i en undersøgelse at nordiske forsikringsselskaber er mest omkostningseffektive i Europa. TrygVesta blev nummer fire ud af 50. TrygVestas organisationsændring der var gældende fra 1. januar 2009 vil fremadrettet medføre ændringer rapporteringen. Den geografiske rapportering på henholdsvis dansk og norsk forretning vil fortsætte uforandret, mens rapporteringen på Privat & Erhverv Danmark og Privat & Næringsliv Norge fra og med 1. kvartal 2009 vil ske som nordisk privat- og erhvervs forretning. Industri, Sverige og Finland vil blive rapporteret som hidtil.

4 Delårsrapport 4. kvartal marts Side 4 af 35 Stærkt 4. kvartal 2008 Bruttopræmierne steg 5,2 % i lokal valuta (1,4 % i DKK på grund af fald i NOK og SEK) til mio. DKK i forhold til 4. kvartal Det var især Sverige og Finland, der med en nettotilvækst på forsikringer, samlet leverede en vækst på 49 %. Privat & Næringsliv Norge leverede også en pæn vækst på 5,4 % (-4,7 % i DKK på grund af fald i NOK). Til sammenligning var væksten i 4. kvartal ,0 % i lokal valuta. Bruttoerstatningsprocenten blev forbedret til 66,4 fra 68,6 og var hjulpet af færre stor- og vejrrelaterede skader. Storskader udgjorde brutto 119 mio. DKK mod 372 mio. DKK i 4. kvartal 2007, mens vejrrelaterede skader udgjorde 22 mio. DKK mod 80 mio. DKK i 4. kvartal Afløbsresultatet udgjorde brutto 256 mio. DKK (netto 191 mio. DKK) mod 188 mio. DKK (190 mio. DKK) i samme kvartal Det forsikringstekniske resultat udgjorde 517 mio. DKK, hvilket er et fald på 204 mio. DKK i forhold til samme periode Udviklingen var blandt andet påvirket af omkostninger i forbindelse med Det Levende Hus, der er en ændring af den fysiske arbejdsplads i Ballerup og Bergen med henblik på at øge nytænkning, udvikling og videndeling. Udgiften til Det Levende Hus udgjorde 133 mio. DKK. Tidligere ville sådanne omkostninger helt eller delvist være aktiveret som en værdiopskrivning af ejendommenes værdi, men grundet den usikre situation på ejendomsmarkedet er denne post nu udgiftsført i de løbende omkostninger. Omkostningsprocenten udgjorde 16,7 før omkostninger til Det Levende Hus og var dermed på niveau med omkostningsprocenten for året Før omkostninger til Det Levende Hus udgjorde combined ratio 87,2 mod 86,2 i 4. kvartal Investeringsaktiverne gav et samlet bruttoafkast på 851 mio. DKK i 4. kvartal 2008 mod 269 mio. DKK i samme kvartal Den danske aftale om finansiel stabilitet på pensionsområdet, der blev vedtaget i slutningen af oktober 2008, gav fornyet interesse for danske realkreditobligationer, hvilket gav et solidt obligationsafkast i 4. kvartal. Inklusive kursreguleringer som følge af ændret diskonteringssats samt andre finansielle indtægter og udgifter, udgjorde investeringsafkastet 159 mio. DKK mod 322 mio. DKK i samme periode Året 2008 Præmievækst løftet af Nye Markeder Bruttopræmierne steg 717 mio. DKK til mio. DKK i 2008 eller 4,9 % i lokal valuta (4,3 % i DKK) i forhold til Præmievæksten er som forventet, og påvirkningen fra koncernens aktiviteter i Sverige og Finland er i stigende omfang betydelige for hele koncernens vækst. Aktiviteterne i Finland og Sverige voksede tilsammen 69 %, hvilket skyldes fortsat høj kundetilgang og for Finland specifikt, en forbedret og udvidet salgsorganisation. Af koncernens samlede præmievækst på 4,9 % i lokal valuta stod Sverige og Finland for 1,4 procentpoint, mens 3,5 procentpoint kom fra Danmark og Norge. Privat & Erhverv Danmark leverede en bruttopræmievækst på 1,8 %, i forhold til 2007, hvilket var lavere end forventet og påvirket af relativ hård konkurrence fra de mindre selskaber samt faldende gennemsnitspræmier på bilforsikringer.

5 Delårsrapport 4. kvartal marts Side 5 af 35 I Privat & Næring Norge steg kundefastholdelsen. Dette har sammen med en pæn kundetilgang og en række præmieforhøjelser løftet præmievæksten til 4,8 % i lokal valuta for hele året, hvilket var højere end forventet. I Industri steg bruttopræmieindtægterne med 4,3 % i forhold til Bruttopræmievæksten var høj i starten af 2008 som følge af stor tilgang af nye kunder i 2. halvår Industri voksede i perioden fra medio 2007 til medio 2008 betydeligt over den estimerede markedsvækst og vækstniveauet var i 2. halvår 2008 på linje med markedsvæksten. I 2008 udbyggede TrygVesta sin position inden for Health Care. Den stigende efterspørgsel efter sundhedsforsikring og en samtidig god timing i forhold til markedet omkring lanceringen af nye produkttiltag gav en vækst i porteføljen på mere end 70 % i Danmark. Stigende erstatningsudgifter trods færre stor og vejrrelaterede skader Bruttoerstatningerne steg 5,3 % til mio. DKK, og dermed udgjorde skadeforløbet 71,8 % i 2008 mod 69,4 % i Stigningen i bruttoerstatningsudgifterne på 591 mio. DKK skyldes især en stigning i erstatningsudgifterne inden for ejendoms- og personforsikringer. Udgiften til storskader (defineret ved skader, der overstiger 10 mio. DKK) beløb sig til brutto 586 mio. DKK i 2008 mod brutto mio. DKK i Efter bidrag fra genforsikring udgjorde storskader netto 490 mio. DKK mod 637 mio. DKK i Vejrrelaterede skader udgjorde 112 mio. DKK i 2008 mod 332 mio. DKK i Reduktionen skyldes dels en mild vinter, og dels at der var færre skybrud i sommeren 2008 sammenlignet med sommeren I 2008 var erstatningerne positivt påvirket af afløbsgevinster fra tidligere års skader, som bidrog netto med 793 mio. DKK (brutto 868 mio. DKK) i forhold til netto 743 mio. DKK (brutto 744 mio. DKK) i Afløbsgevinsterne kom især fra brancherne Motor og Arbejdsskade. Villaforsikringer gav derimod afløbstab. De underliggende erstatningsudgifter steg, når der korrigeres for storskader, vejrrelaterede skader, afløb og rentepåvirkning. For at modvirke stigende erstatningsprocent er der iværksat en række præmietiltag, der kan fastholde lønsomhedsniveauet fra tidligere år. Inden for sundhedsforsikringer er erstatningsudgifterne steget mere end ventet, hvorfor der er gennemført præmieforhøjelser, der kompenserer for øget brug af private sundhedsforsikringer. Omkostningsprocent fastholdt trods højt salgsniveau Som tidligere omtalt var omkostningerne i 4. kvartal 2008 negativt påvirket af omkostninger i forbindelse Det Levende Hus. Udgifter til Det Levende Hus udgjorde samlet 133 mio. DKK. Omkostningsprocenten var 16,7 i lighed med 2007 før omkostninger til Det Levende Hus, og inklusive var omkostningsprocenten på 17,3 i Set i lyset af løninflation i niveauet 5-8 %, høje omkostninger i Nye Markeder og høj vækst med afledte provisionsomkostninger, anses omkostningsudviklingen for tilfredsstillende. Omkostningsprocenten var 15,2 for de danske og norske aktiviteter i Ekspansionsomkostninger i de nye markeder belastede isoleret set omkostningsprocenten med 1,5 procentpoint i 2008 mod 1,3 procentpoint i 2007 og finansieres gennem løbende procesforbedringer i Danmark og Norge.

6 Delårsrapport 4. kvartal marts Side 6 af 35 Forsikringsteknisk resultat Forsikringsteknisk resultat faldt til mio. i 2008 fra mio. DKK i Af reduktionen på 436 mio. DKK skyldes de 133 mio. DKK Det Levende Hus, og den resterende ændring skyldes lønstigninger og højere erstatningsudgifter indenfor villa- og sundhedsforsikringer. Combined ratio I 2008 steg combined ratio til 89,1 fra 86,1 i Niveauet på 89,1 i 2008 er dog både historisk og især i europæisk målestok fortsat udtryk for en god og solid performance på forsikringsdriften. Investeringsresultat TrygVestas investeringsportefølje på 34,2 mia. DKK ultimo 2008 opnåede et afkast før overførsel af forsikringsteknisk rente på mio. DKK svarende til et afkast på 3,5 % i forhold til 4,1 % i Det lavere afkast skyldes hovedsagelig kurstab på aktier. TrygVestas resultat af investeringsvirksomhed efter overførsel til forsikring var -988 mio. DKK i 2008, i forhold til 340 mio. DKK i Resultat efter skat Resultat før skat blev mio. DKK mod mio. DKK i Resultatet er sammensat af det forsikringstekniske resultat på mio. DKK og af investeringsresultatet på -988 mio. DKK. Skatteudgiften udgjorde 501 mio. DKK i 2008 mod 842 mio. DKK i Dette svarer til en stigning i den effektive skatteprocent fra 27 % til 37 %. I 2007 var den effektive skatteprocent positivt påvirket af, at den danske skatteprocent blev sat ned fra 28 % til 25 %, hvilket resulterede i en nedsættelse af den udskudte skat. I 2008 var den effektive skatteprocent negativ påvirket af kurstab på aktierne, der ikke er fradragsberettigede. Dette blev delvist modsvaret af en positiv påvirkning fra afsluttede skattesager. Resultatet efter skat udgjorde 846 mio. DKK mod mio. DKK i Egenkapitalforrentning Ultimo 2008 udgjorde egenkapitalen mio. DKK mod mio. DKK primo Ændringen skyldes primært udbyttebetaling på mio. DKK, køb af egne aktier og aktier til tilbagekøbsprogrammet og afdækning af medarbejderaktieprogrammer for mio. DKK, hvortil der skal lægges nettoindtjeningen i Egenkapitalen blev forrentet med 15 % før skat i Udbytte På baggrund af årets resultat foreslås udbytte på 6,50 DKK pr. aktie. Der planlægges ikke aktietilbagekøb på baggrund af årets resultat.

7 Delårsrapport 4. kvartal marts Side 7 af 35 Privat & Erhverv Danmark Privat & Erhverv Danmark sælger forsikringer til privatpersoner såvel som små og mellemstore virksomheder i Danmark under Trygbrandet. Salget foregår gennem fem kundecentre/call-centre, 16 lokale servicecentre, interesseorganisationer, bilforhandlere, ejendomsmæglere og Nordeas filialer. Privat & Erhverv Danmark har cirka medarbejdere. Bruttopræmierne steg 3,2 % (1,9 % korrigeret for bonus/præmierabat) i forhold til 4. kvartal 2007 Combined ratio på 87,0 i 4. kvartal 2008 mod 73,5 i 2007, der var usædvanlig godt Bruttoomkostninger påvirket af Det Levende Hus Præmieindtægter I 2008 steg bruttopræmierne 1,8 % (1,6 % korrigeret for bonus/præmierabat) til mio. DKK. Dette var lavere end forventet og påvirket af konkurrence fra de mindre selskaber samt faldende gennemsnitspræmier på bilerne i Danmark, som led i den igangværende implementering af de nye tarifparametre, der begyndte i slutningen af 2006, og hvor cirka 80 % af porteføljen nu er omtegnet til den nye tarif. Fornyelsesprocenten stabiliserede sig i 2008 på et højt niveau omkring 91, og antallet af forsikringer steg i alt i Skader Erstatningsudgifterne steg 9,9 % til mio. DKK fra 2007 til 2008, og bruttoerstatningsprocenten steg fra 62,3 til 67,3. Niveauet anses for tilfredsstillende, idet 2007 var usædvanligt lavt. Det stigende erstatningsniveau var påvirket af lavere afløbsgevinster, der udgjorde brutto 391 mio. DKK i 2008 mod 551 mio. DKK i 2007, hvilket forklarer 2,4 procentpoint af stigningen i bruttoerstatningsprocenten. Endvidere var der i 2008 øgede erstatningsudgifter til villa og sundhedsforsikringer. Som følge af stigningen i de underliggende erstatningsudgifter er der planlagt prisstigninger på en række produkter i 2009.

8 Delårsrapport 4. kvartal marts Side 8 af 35 Skader i 4. kvartal 2008 Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 65,4 i 4. kvartal 2008 i forhold til et usædvanligt lavt niveau på 57,9 i 4. kvartal Skadefrekvensen på bil faldt med cirka 3 procentpoint i 2008 i forhold til 2007, og skadefrekvensen på villa faldt 5 procentpoint gennem 2008, mens 4. kvartal 2008 lå højere i forhold til samme periode 2007, og var påvirket af flere stormskader, indbrud samt stikledningsskader. Gennemsnitsskaden på bil steg cirka 4 procentpoint fra 2007 til 2008, hvilket var drevet af højere reservedelspriser og timelønninger. TrygVestas samarbejde med udvalgte autoværksteder er med til at holde de gennemsnitlige erstatningsomkostninger på et konkurrencedygtigt niveau og samtidig sikre god kvalitet over for kunderne. Gennemsnitsskaden for villa steg 20 procentpoint fra 2007 til 2008, men stigningen aftog som forventet ultimo Udviklingen på villa var den væsentligste faktor i de øgede skadesudgifter. Årsagen til de stigende gennemsnitskader er dels lønstigninger og stigende materialepriser, men også et ændret miks, hvor TrygVesta har konstateret flere dyrere skader, hvilket gav anledning til afløbstab. For at modsvare de stigende erstatningsudgifter, er der gennemført prisstigninger på cirka 11 % i Omkostninger Omkostningerne steg 69 mio. DKK til mio. DKK i 2008 fra mio. DKK i 2007, hvilket skyldes høj løninflation. Combined ratio Combined ratio var 86,1 i 2008 i forhold til 80,3 i 2007 og som var et usædvanlig godt resultat. Combined ratio var negativt påvirket af lavere afløbsgevinster, stigende gennemsnitsskader på villa samt omkostninger i forbindelse med Det Levende Hus. I 4. kvartal udgjorde combined ratio 87,0 mod 73,5 i samme periode 2007 og var påvirket af lavere afløbsgevinster, omkostninger i forbindelse med ovennævnte, samt det lavere renteniveau, der isoleret set påvirkede combined ratio negativt med 3,8 procentpoint.

9 Delårsrapport 4. kvartal marts Side 9 af 35 Privat & Næringsliv Norge Privat & Næringsliv Norge sælger forsikringer til privatpersoner såvel som små og mellemstore virksomheder i Norge under TrygVesta- og Enter-brandene. Salget foregår gennem 85 franchisekontorer, egne assurandører, tre regionale kundecentre, 35 lokale salgscentre, bilforhandlere og Nordeas filialer. Privat & Næringsliv Norge har cirka medarbejdere eksklusive cirka 300 medarbejdere i franchisekontorerne. Bruttopræmierne steg 5,4 % (-4,7 % i DKK) i forhold til 4. kvartal 2007 Combined ratio 97,2 i 4. kvartal mod 83,6 i 2007 som følge af flere mellemstore bygningsog brandskader Kundefastholdelsen steg 1,1 procentpoint til 86,9 % Præmier I 2008 steg bruttopræmierne 4,8 % (3,3 % i DKK) til mio. DKK, hvilket er en positiv udvikling sammenlignet med faldende bruttopræmieindtægter i perioden Udviklingen i 2008 medførte en fastholdelse af markedsandelen, og skyldes blandt andet øget fokus på Oslo-området, hvor bestanden steg cirka 10 % og kundefastholdelsen steg. Den samlede kundefastholdelse steg fra 85,8 til 86,9, og antallet af forsikringer steg med cirka i Skader Erstatningsudgifterne steg 13,8 % til mio. DKK fra 2007 til 2008, og bruttoerstatningsprocenten steg fra 66,0 til 72,7. Niveauet for villabrande i Norge udgjorde 264 mio. NOK i 2008 og lå betydeligt over niveauet i tidligere år, hvor 2007 til sammenligning var belastet med 209 mio. NOK. Afløbsresultatet blev -32 mio. DKK i 2008 mod en afløbsgevinst på 81 mio. DKK i Skadeudviklingen i 4. kvartal 2008 Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 72,9 i 4. kvartal 2008 mod et historisk lavt niveau på 58,7 i samme periode Det stigende erstatningsniveau skyldes hovedsageligt flere brandskader og ændret afløbsresultat.

10 Delårsrapport 4. kvartal marts Side 10 af 35 Skadefrekvensen på biler steg cirka 1 procentpoint i forhold til 2007, og gennemsnitsskaden steg cirka 4 procentpoint. Gennemsnitsskaden følger den generelle løn- og materialeudvikling. TrygVestas samarbejde med udvalgte autoværksteder, såkaldte aftaleværksteder, hvor tre af fire autoskader repareres, sikrer endvidere god kvalitet og lavere omkostninger. Skadefrekvensen for villa steg cirka 2 procentpoint i forhold til 2007, og gennemsnitsskaden steg 7 procentpoint drevet af højere materialepriser og lønninger. Den økonomiske afmatning formodes at reducere væksten i erstatningsudgifterne i løbet af de kommende kvartaler. Som følge af de øgede erstatningsudgifter er der siden midten af 2007 gennemført prisstigninger på en række forsikringer, ligesom der er gennemført yderligere forhøjelser fra 1. januar Omkostninger Omkostningerne steg 7,3 % eller 68 mio. DKK til mio. DKK, og omkostningsprocenten steg derfor fra 20,8 % til 21,7 %. Stigningen skyldes øgede omkostninger til salgsprovisioner og løninflation på cirka 8 %. Combined ratio Combined ratio var 95,9 mod 88,6 i I 4. kvartal udgjorde combined ratio 97,2 mod 83,6 i samme periode Det højere niveau skyldes de ovenfor nævnte faktorer med flere villabrande, reservestyrkelser samt højere salgs- og lønudgifter. De præmiestigninger, der gennemføres, vil påvirke combined ratio og indtjeningen positivt.

11 Delårsrapport 4. kvartal marts Side 11 af 35 Finsk skadeforsikring Vores finske filial sælger forsikringer til privatpersoner og mindre virksomheder under brandet TrygVesta Finland og Nordea Vahinkovakuutus. Salget foregår gennem Nordeas filialer, egne sælgere og call-centre, bilforhandlere og internettet. Den finske filial har cirka 150 medarbejdere. Bruttopræmier steg 40,4 % (40,9 % i DKK) i forhold til 4. kvartal 2007 Privatporteføljens combined ratio udgjorde 100 og for hele filialen 109,7 i 4. kvartal 2008 forbedret fra 122,7 i samme periode 2007 Porteføljen steg 45 % til 432 mio. DKK ved udgangen af 2008 I Finland steg bruttopræmieindtægterne med 41 % eller 103 mio. DKK til 354 mio. DKK, og der blev solgt cirka forsikringer mod cirka i I slutningen af 2007 blev salgsorganisationen styrket, hvilket i 2008 har medført et højere salg. Egne salgskanaler står for omkring 3/4 af salget, hvor en stor del vedrører mersalg til de kunder, der kommer fra Nordea. Salget via internettet udgjorde 6 % af det samlede salg, og målt i antal, er det ny rekord. Porteføljen udgjorde 432 mio. DKK ved udgangen af 2008 og voksede 45 % i 2008 fra 299 mio. DKK ultimo Kundeantallet udgjorde cirka ultimo TrygVesta forsikre 4,4 % af de finske husstande ultimo 2008 målt i forhold til 3,6 % primo året. Skader Erstatningsudgifterne udgjorde 258 mio. DKK i 2008 i forhold til 188 mio. DKK i 2007, og skadeforløbet udgjorde 73,2 % mod 75,3 % i Til trods for et generelt tilfredsstillende skadeforløb er der enkelte brancher, hvor der, ud fra en samlet vurdering af konkurrenceforhold, præmie- og lønsomhedsniveau, er behov for præmieforhøjelser, som vil blive gennemført i Effekten af disse prisstigninger vil være synlige fra 2. halvår 2009, men først slå fuldt igennem i 2011.

12 Delårsrapport 4. kvartal marts Side 12 af 35 Der var afløbsgevinster på 17 mio. DKK i 2008, hvilket understreger, at koncernen har samme forsigtighed vedrørende reserver i Finland som i resten af koncernen. Omkostninger Det høje salgsniveau skaber pres på omkostningerne, der steg fra 125 mio. DKK i 2007 til 154 mio. DKK i Omkostningerne er hovedsagelig drevet af salgsprovisioner, men i takt med at eget call-center sælger en større andel af forsikringerne, vil omkostningsprocenten blive belastet relativt mindre til gavn for indtjeningen. TrygVesta har i 2008 indgået en ny aftale med Nordea om afregning af provision til Nordea. Det betyder, at tegningsprovisionen periodiseres i forsikringens første år, mod tidligere udgiftsførsel på tegningstidspunktet Omkostningsprocenten udgjorde 43,5 i 2008 mod 49,8 i 2007 Combined ratio Combined ratio var 116,7 i forhold til 125,1 i I privatforretningen udgjorde combined ratio 101,5, mod 106,6 i 2007.

13 Delårsrapport 4. kvartal marts Side 13 af 35 Svensk skadeforsikring Vesta Skadeförsäkring sælger forsikringer til privatpersoner. Salget sker gennem Nordeas filialer, eget call-center og via internettet. Den svenske filial har cirka 100 medarbejdere. Bruttopræmier steg 64,9 % (56,8 % i DKK) i forhold til 4. kvartal ,2 i combined ratio i 4. kvartal 2008 forbedret fra 162,2 i samme periode 2007 Portefølje udgjorde 259 mio. DKK (380 mio. SEK) ultimo 2008 I Sverige steg bruttopræmieindtægterne med 146 % eller 131 mio. DKK til 221 mio. DKK. Den hastige vækst kommer først og fremmest fra et solidt salg gennem Nordea men i stigende omfang også fra forretningsenhedens egne callcenter medarbejdere, der står for cirka 50 % af salget. I løbet af 2008 blev der solgt forsikringer i Sverige, eller forsikringer mere end i Den samlede portefølje var 259 mio. DKK (380 mio. SEK) ved udgangen af Kundeantallet udgjorde ultimo 2008 mod ved årets start. Bruttoerstatningsprocenten var 96,8 i forhold til 88,9 % i Lønsomheden anses for tilfredsstillende, idet forretningen er forholdsvis ny, og stigningen skyldes en række brandskader på fritidshuse og villaer i 2008, og som grundet forretningens størrelse resulterede i synlige udsving. Der har ikke været præmiestigninger siden 2006, men i 2009 er der planlagt prisstigninger. Effekten af disse prisstigninger vil være synlige fra 2. halvår 2009, men først slå fuldt igennem i Omkostninger De nominelle omkostninger steg 9,5 % til 104 mio. DKK, og omkostningsprocenten var 47,1. Stigningen skyldes øget salg. I takt med at eget call-center sælger en større andel af forsikringerne, vil omkostningsprocenten blive belastet relativt mindre til gavn for bundlinjen. TrygVesta har i 2008 indgået en ny aftale med Nordea om afregning af provision til Nordea. Det betyder, at tegningsprovisionen periodiseres i forsikringens første år, mod tidligere udgiftsført på tegningstidspunktet.

14 Delårsrapport 4. kvartal marts Side 14 af 35 Industri Industri er et nordisk forretningsområde, som sælger forsikringer til industrikunder under TrygVesta-brandet. Industri sælger gennem eget salgskorps og gennem forsikringsmæglere. Siden september 2008 er der åbnet for salg af Industriforsikringer i Sverige. Industri har cirka kunder, der betaler mere end DKK i årlig præmie eller har mere end 50 ansatte, og omkring 75 kunder, der betaler mere end 10 mio. DKK i årlig præmie. Industri har cirka 500 medarbejdere. Bruttopræmier steg 4,0 % (1,4 % i DKK) i forhold til 4. kvartal 2007 Combined ratio 85,2 i 4. kvartal mod 98,4 i 4. kvartal 2007 primært som følge af højere afløbsgevinster og færre storskader Forsikringsteknisk resultat 180 mio. DKK højere i 4. kvartal 2008 end samme periode 2007 Præmier Bruttopræmieindtægterne steg 4,3 % til 227 mio. DKK til mio. DKK. Siden midten af 2007 er Industri vokset på grund af tilgang af flere store kunder. Den danske del af Industri bidrager med en vækst på 5,6 %, mens den norske del bidrager med en vækst på 3,4 %.

15 Delårsrapport 4. kvartal marts Side 15 af 35 I 2008 var forventningen, at øget konkurrence ville give lavere vækst fremover. Med den turbulente udvikling på de finansielle markeder er en række konkurrenter blevet mere fokuserede på lønsom forsikringsdrift, hvilket rationelt set burde skabe en stabil prisudvikling og en balanceret konkurrencesituation fremadrettet. Skader Bruttoerstatningsudgifterne faldt 10,6 % eller 415 mio. DKK til mio. DKK. Bruttoerstatningsprocenten var 63,3 i 2008 mod 73,9 i 2007, men efter nettobetaling til genforsikring var skadeforløbet forbedret fra 77,2 i 2007 til 72,7 i Niveauet er usædvanlig lavt og skyldes større afløbsgevinster og færre storskader i 2008 i forhold til I 4. kvartal 2008 udgjorde bruttoerstatningsprocenten 60,7 mod 88,8 i samme periode 2007, hvilket hovedsagelig skyldes færre storskader, der udgjorde 109 mio. DKK (netto 93 mio. DKK) i 4. kvartal 2008 i forhold til 320 mio. (netto 167 mio. DKK) i 2007 Afløbsresultatet udgjorde brutto 486 mio. DKK (netto 394 mio. DKK) i 2008 og stammede især fra auto samt personbrancher. Til sammenligning udgjorde afløbsresultatet brutto 102 mio. DKK (netto 84 mio. DKK) i I 4. kvartal 2008 udgjorde afløbsresultatet brutto 128 mio. DKK (netto 59 mio. DKK) mod 86 mio. DKK brutto (netto - 91 mio. DKK) i 4. kvartal Omkostninger Omkostningerne steg 16,7 % til 588 mio. DKK svarende til en omkostningsprocent på 10,7 % mod 9,5 % i Stigningen skyldes tilbageførsel af en hensættelse vedrørende tab på reassurandørerne i 2007, stigende lønninger og omkostninger til Det Levende Hus. Korrigeret for sidstnævnte udgift udgjorde omkostningsprocenten 10,5. Omkostningsprocenten i Industri anses for konkurrencedygtig og tilfredsstillende. Combined ratio Combined ratio var således 83,4 i forhold til 86,7 i Afløbsgevinster påvirkede combined ratio positivt med 7,1 procentpoint i 2008 mod til sammenligning 1,6 procentpoint i Storskader påvirkede combined ratio negativt med 4,6 procentpoint i 2008 mod 8,3 procentpoint i 2007.

16 Delårsrapport 4. kvartal marts Side 16 af 35 Investeringsvirksomhed TrygVestas investeringsvirksomhed omfatter enhver placering af koncernens midler i investeringsaktiver; obligationer, aktier (kapitalandele) og ejendomme samt likvide midler. Bruttoafkast på mio. DKK eller 3,5 % trods aktietab på 887 mio. DKK Reduktion af aktieandelen i 2007 og primo 2008 har medført relativt mindre tab på aktier Rentefald i 2. halvår 2008 gav kursgevinst på obligationerne, men kurstab vedrørende diskontering af hensættelserne. TrygVestas investeringsportefølje udgjorde ved udgangen af ,2 mia. DKK. Reduktionen i løbet af året skyldes den lave ultimo kurs på NOK, som også har reduceret de norske forsikringshensættelser. Bruttoafkastet var på mio. DKK svarende til et afkast på 3,5 %. Afkastet før overførsel af forsikringsteknisk rente udgjorde 440 mio. DKK og var væsentligt lavere end i 2007, hovedsagelig på grund af tab på aktier som følge af finanskrisen. Obligationsafkast og kursgevinst ved diskonteringssats bør ses i sammenhæng og var på niveau med Afkastet efter overførsel af forsikringsteknisk rente blev -988 mio. DKK. Bruttoafkastet er sammensat af afkast på aktier, obligationer og ejendomme. Aktieporteføljen på cirka 1,2 mia. DKK ultimo 2008 gav et tab på 887 mio. DKK. Det samlede obligationsafkast var på mio. DKK og er sammensat af kursgevinster på 468 mio. DKK og renteindtægter på mio. DKK. Ejendomme gav et afkast på 263 mio. DKK. Aktieporteføljen gav i 2008 et tab på 887 mio. DKK, trods en betydelig reduktion af aktieporteføljen i 2007 og primo Såfremt aktieporteføljen ikke var blevet nedbragt gennem 2007 og i begyndelsen af 2008 ville aktiekurstabet have været cirka 1,2 mia. DKK større. Aktiebeholdningen udgjorde i slutningen af ,4 % af

17 Delårsrapport 4. kvartal marts Side 17 af 35 investeringsporteføljen og sammensætningen af de noterede aktier var 20 % nordiske aktier, 10 % UK, 30 % fra det øvrige Europa, 25 % USA og 15 % Asien og øvrige. Obligationsafkastet i 2008 udgjorde mio. DKK eller 6,1 %. Det gode afkast er påvirket af rentefaldet i 2. halvår, som blandt andet i kraft af TrygVestas politik for risikoafdækning også forøger kurstabet ved ændret diskonteringssats. Obligationsbeholdningens andel af den samlede investeringsportefølje var 86,1 % ved udgangen Obligationsinvesteringerne, der har en samlet varighed på 1,7 år, er placeret med 22 % i danske og norske statsobligationer, 62 % i danske realkreditobligationer og 16 % i andet inklusive norske obligationer. 79 % af obligationsporteføljen er placeret i papirer med AAA-rating, 13 % i AA-ratede papirer og 3 % i A-ratede papirer. De resterende 5 % af porteføljen er primært placeret i pengemarkedspapirer udstedt af norske banker uden rating, men med god kreditkvalitet. Ejendomsporteføljen gav i 2008 et afkast på 263 mio. DKK eller 8,4 % og udgjorde ved udgangen af ,6 mia. DKK eller 10,5 % af investeringsporteføljen. Domicilejendommen i Ballerup blev købt i 2008 og udgør sammen med andre domicilejendomme 1,3 mia. DKK. Afkastet af disse tilbageføres i opstillingen ovenfor i posten andre finansielle indtægter og udgifter, hvilket er med til at forklare stigningen i denne post. Den resterende del af ejendomsporteføljen består hovedsagelig af erhvervs- og kontorbygninger på gode beliggenheder i Danmark og Norge. TrygVesta har ikke investeret i hedgefonde, strukturerede produkter og lignende, og koncernen har ingen subprimerelaterede produkter i porteføljen.

18 Delårsrapport 4. kvartal marts Side 18 af 35 Kapitalforhold Mio. DKK Egenkapital primo periode Besluttet aktietilbagekøb for perioden Besluttet kontant udbytte for perioden Faktisk aktietilbagekøb i perioden Udbetalt kontantudbytte i perioden Egenkapital ultimo periode Egenkapital ultimo perioden justeret for udlodning * * den på generalforsamling 2008 besluttede udlodning TrygVestas egenkapital var 8,2 mia. DKK ved udgangen af 2008 mod 10,0 mia. DKK ved udgangen af Inklusive hybridkapital på 1,1 mia. DKK udgjorde den samlede kapital 9,3 mia. DKK. Siden TrygVestas aktietilbagekøbsprogram blev iværksat efter generalforsamlingen den 3. april 2008 er der samlet købt cirka 3 mio. aktier for mio. DKK eller 75 % af programmet. I 4. kvartal 2008 blev der købt TrygVesta-aktier som led i TrygVestas aktietilbagekøbsprogram eller for 243 mio. DKK, som svarer til cirka 17 % af det samlede tilbagekøbsprogram. Korrigeret for gennemført og planlagt aktietilbagekøbsprogram udgjorde egenkapitalen mio. DKK ved udgangen af Aktiekapitalen bestod af 68 mio. aktier á 25 DKK eller 1,7 mia. DKK ved udgangen af 2008, og antallet af udestående aktier var , idet TrygVesta ejer egne aktier, der hovedsagelig omfatter aktietilbagekøb samt afdækning af aktieoptionsprogram og medarbejderaktier. I forhold til Standard & Poor s kapitalmodel var TrygVestas tilgængelige kapital før foreslået udbytte på basis af resultatet samt tilbageværende aktietilbagekøb for 2008 på i alt mio. DKK og mio. DKK efter. Den tilgængelige kapital skal ses i forhold til et kapitalkrav på mio. DKK. Kapitalkravet er fastsat ud fra Standard & Poor s kapitalmodel, hvortil TrygVesta tillægger et yderligere kapitalkrav på 5 %, så koncernen har en større sikkerhed for til enhver tid at leve op til selskabets A-rating. Kapitalbufferen udgjorde 16 % ultimo 2008 og var positivt påvirket af den lavere NOK. TrygVesta har i 2005 udstedt ansvarlig lånekapital på 150 mio. EUR (1,1 mia. DKK). Lånet er forrentet med 4,5 % og kan indfries i Den såkaldte hybridkapital udgør således 12 % af TrygVestas samlede kapital. Med en A-rating kan hydridkapitalen maksimalt udgøre 25 % af selskabets kapital, og TrygVesta er derfor i en komfortabel position med den nuværende kapitalstruktur. Standard & Poor s bekræftede senest TrygVestas kreditvurdering på A- i august 2008, og Moodys bekræftede deres kreditvurdering på A2 i slutningen af september En forenklet kapitalmodel opdateret med regnskabstallene fra 2008 kan ses på under Investor Relations/key figures.

19 Delårsrapport 4. kvartal marts Side 19 af 35 Finansielle forventninger til 2009 (Dette afsnit er identisk med det tilsvarende afsnit i Årsrapport 2008) Fremadrettet rapportering. TrygVestas nye procesorienterede organisering trådte i kraft 1. januar 2009 og vil fremadrettet medføre ændringer i rapporteringen. Den geografiske rapportering på henholdsvis dansk og norsk forretning vil fortsætte uforandret, mens rapporteringen på Privat & Erhverv Danmark og Privat & Næringsliv Norge fra og med 1. kvartal 2009 vil ske som nordisk privat- og erhvervs forretning. Industri, Sverige og Finland vil blive rapporteret som hidtil. Den finansielle krise og økonomiske afmatning har på flere område medført større usikkerhed. TrygVesta anser det for vigtigt at give omverdenen så præcise forventninger til fremtiden som muligt, men for 2009 er forventningerne behæftet med betydelig større usikkerhed. Forventningerne til 2009 indeholder ikke effekten af købet af Moderna Försäkringar Sak, idet disse aktiviteter først vil blive konsolideret ved lukning af handlen, der forventes i 1. halvår For yderligere oplysninger henvises til separat selskabsmeddelelse fra 2. marts Kredit- og finanskrisen har siden udgangen af 3. kvartal 2008 blandt andet betydet at renter og valutakurser har ændret sig betydeligt, og disse ændringer påvirker forventningerne til TrygVestas resultat i På grund af de ekstraordinære forhold har TrygVesta valgt at opdatere forventningerne med rente- og valutaniveauer pr. medio februar De øvrige forudsætninger er uændrede. Øget usikkerhed og store udsving i de finansielle markeder gør, at det er valgt at give et mere nuanceret billede af forventningerne, og desuden tilføjet en række følsomhedsberegninger. Formålet hermed er at vise betydningen af den faldende rente samt den betydelig lavere NOK-kurs ved udgangen af Mio. DKK Medio februar realiseret 2009** Renteniveau 3,93% NOK/DKK valutakurs 0,85 Præmievækst* 4,9 % 4 % Favorable scenario Negative scenario Forsikringstek. resultat før afløb Forsikringstek. resultat efter afløb Investeringsresultat, netto Resultat før skat Resultat efter skat Combined ratio 89, * I lokal valuta og ** Rente- og valutaændringer har siden efteråret 2008 påvirket forventningerne til 2009 resultatet før skat negativt med 400 mio. DKK. hvoraf 350 mio. DKK skyldes den lavere rente og 50 mio. DKK den lavere NOK. Renteændringen har påvirket combined ratio negativt med 1 procentpoint.

20 Delårsrapport 4. kvartal marts Side 20 af 35 Lavere præmievækst forventes i 2009 Præmieindtægterne forventes at stige cirka 4 % i lokal valuta under forudsætning af, at konkurrenceforholdene ikke ændrer sig markant fra niveauet ved udgangen af Præmievæksten forventes opnået via organisk vækst og de allerede iværksatte præmietiltag. Finland og Sverige forventes samlet at bidrage med 1,8 %, mens Danmark og Norge bidrager med 2,2 %. I forhold til den realiserede bruttopræmievækst på 4,9 % i lokal valuta i 2008 er forventningerne reduceret for den forventede vækst i Dette er en følge af den økonomiske afmatning, der ventes at påvirke forretningen på flere områder; lavere salg af nye biler, færre nyopførte villaer, og stigende arbejdsløshed, der reducerer behovet for arbejdsskadeforsikringer. En samlet vurdering af de forskellige faktorer har reduceret den oprindelige vækstforventning for 2009 fra 5 % til 4 %. TrygVesta fastholder strategien om, at vækst skal være lønsom. Combined ratio påvirket af faldende rente I forbindelse med offentliggørelsen af resultatet for 3. kvartal 2008 i november 2008 blev det meddelt, at forventningen til combined ratio i 2009 ville være i niveauet som for Dette var baseret på renteforudsætninger ved udgangen af 3. kvartal. Renten, der anvendes til diskontering af erstatningshensættelserne, er i løbet af 4. kvartal 2008 og frem til medio februar 2009 faldet med 1,2 procentpoint (inklusive effekten af ændret diskonteringskurve), hvilket har en betydelig negativ påvirkning på combined ratio. Et rentefald på 1 procentpoint øger isoleret set combined ratio med cirka 1 procentpoint, idet de diskonterede forsikringshensættelser stiger. Baseret på renteniveauet medio februar 2009 forventes i 2009 en combined ratio før afløb i niveauet med en forventning på 92. Afløb har de seneste år udgjort 1,8-4,6 % af combined ratio. I 2008 var combined ratio således 89,1 efter afløb og 93,7 før afløb. I forhold til udmeldingen i efteråret 2008 er stigningen i combined ratio således alene et udtryk for lavere renteniveau. Nedadgående trend på omkostningssiden Omkostningerne var i 2008 påvirket af stigende løninflation samt betydelige investeringer i Det Levende Hus. Før omkostninger til Det Levende Hus var omkostningsprocenten uændret 16,7 i lighed med I 2009 forventes en omkostningsprocent på niveau med Forventningen til omkostningsprocenten indeholder fortsat ekspansion i Finland og Sverige. Omkostningsprocenten ville være lige over 15 % for de danske og norske aktiviteter. Forsikringsteknisk resultat Det forsikringstekniske resultat forventes at udgøre 1,5 mia. DKK for helåret 2009 i forhold til mio. DKK i 2008 og før afløb. Renten, der anvendes til diskontering, er steget og faldet betydeligt igen siden sommeren Forventningen til det forsikringstekniske resultat i 2009 er præget af usikkerhed grundet renten. Der henvises endvidere til kapitlet Risikostyring på side 69 i årsrapporten for en følsomhedsanalyse.

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt.

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Halvårsrapport 2009 Side 2 af 40 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Meddelelse nr. 43/2008 11. november 2008 Side 1 af 33 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Høj præmievækst, men højere skadesudgifter og lavere investeringsresultat Hovedpunkter (sammenlignet med 1.-3.

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 TrygVesta Delårsrapport 4. kvartal 2009 Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Højdepunkter... 3 Hovedtal... 4 Koncernens samlede resultat i Norden... 5 Privat & Erhverv Danmark...

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 12/2008 5. maj 2008 Side 1 af 33 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Hovedpunkter (sammenlignet med 1. kvartal 2007) 4,9 % bruttopræmievækst (5,9 % i DKK) i 1. kvartal 2008. Stigningen fra

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2007 Side 1 af 24 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 God lønsomhed kombineret med god antalsudvikling giver solid forsikringsteknisk fremgang Forventningerne til årets resultat

Læs mere

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsens regnskabspåtegning 46 Revisionspåtegning 47 Regnskab for TrygVesta

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Side 1 af 27 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Resultatforbedring i 2. kvartal 2007 medfører stærkt halvårsresultat og en opjustering på 15 % af årets forventede resultat før skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Alle sammenligninger er i forhold til 3. kvartal 2008 med mindre andet er nævnt.

Alle sammenligninger er i forhold til 3. kvartal 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009 Side 2 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 1 3. april 2008 Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 Dagsorden 2 3. april 2008 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapport 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO 1 OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO Fakta om TrygVesta 2 Ejerstruktur Danske Institutionelle 20% Udenlandske institutionelle 6% M indre aktionærer 14 % Antal udestående aktier

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008 1 Pressemøde 19. august 20 Resultat for 1. halvår 20 Forbehold 2 Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse samt ledelsens antagelser og de oplysninger, som i øjeblikket er til

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg. InvestorDagen 2014 Værdiskabelse for kunder og aktionærer Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Yderligere information 30

Yderligere information 30 Delårsrapport 4. kvartal 2010 Indhold Delårsrapport 4. kvartal 2010 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 4. kvartal 2010 1 Hoved- og nøgletal 2 Koncernens samlede resultat 3 Privat Norden 5 Erhverv

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 4. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 4. kvartal 2007 Meddelelse nr. 03/2008 Regnskabsmeddelelse 4. kvartal 2007 Industri og nye markeder løfter gruppens samlede præmievækst for kvartalet til 5,1 % i lokal valuta Forsikringsteknisk resultat på 721 mio. DKK

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side 1 af 5 l HØJDEPUNKTER > Ekstra udgifter til vinterrelaterede skader forventes at udgøre 700 mio. DKK i 1. kvartal 2010

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2004 25. august 2004 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår kort fortalt Tydeligt forbedrede resultater Ord. resultat 756 mio. DKK. (+302 mio. DKK) Teknisk resultat 688 mio. DKK (+600

Læs mere

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning

Læs mere

InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte

InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte Christian Baltzer, koncernfinansdirektør Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsen regnskabspåtegning 38 Revisionspåtegninger 39 Regnskab TrygVesta Forsikring

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Yderligere information 38

Yderligere information 38 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 1. kvartal 2012 1 Resultatoversigt 2 Trygs samlede resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

TrygVesta generalforsamling 2009. Velkommen til TrygVestas generalforsamling. 22. april 2009

TrygVesta generalforsamling 2009. Velkommen til TrygVestas generalforsamling. 22. april 2009 1 22. april Velkommen til TrygVestas generalforsamling 22. april 2009 Dagsorden 2 22. april 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapport 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag fra

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Yderligere information 40

Yderligere information 40 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

InvestorDagen, Odense 29. november 2016

InvestorDagen, Odense 29. november 2016 InvestorDagen, Odense 9. november 16 Lars Bonde, COO Følg os på Twitter: @TrygIR Kort om Tryg (I) Tryg går tilbage til det 18. århundrede Stærkt brand specielt i Danmark Skadeforsikringsselskab i Danmark,

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Halvårsrapport. 38. regnskabsår

Halvårsrapport. 38. regnskabsår 20 Halvårsrapport. 38. regnskabsår 14 1 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2014 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 9 Resultatopgørelse 10 Anden totalindkomst

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 8 Erhverv 10 Industri 12 Sverige 14 Investeringsvirksomhed

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Delårsrapporten 1. kvartal 2015

Delårsrapporten 1. kvartal 2015 28-04-2015 1 Delårsrapporten 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året 29. april 2015 28-04-2015 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Indtægter Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

TrygVesta Årsrapport 2007 l Profil l

TrygVesta Årsrapport 2007 l Profil l Årsrapport 2007 Vi vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2007 sikrede vores godt 3.900 medarbejdere i samspil

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Highlights 2 1. halvår 2006 : Resultatet efter skat steg fra 436 mio. kr. til 689 mio. kr. Resultat pr. aktie steg fra 21,4 kr. til 35,2 kr. Præmiefremgang på 5,6 pct. i skade

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT

STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 18 77 30 15 16 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 58 79 91 14 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og

Læs mere

Topdanmarks resultat 2005

Topdanmarks resultat 2005 Topdanmarks resultat 2005 Highlights 2 2005: Stigning i resultatet på 50 pct. til 1.160 mio. kr. efter skat Resultat pr. aktie steg med 61 pct. til 58 kr. Præmiefremgang på 6,6 pct. i skade og 11,6 pct.

Læs mere