Delårsrapport for 4. kvartal 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for 4. kvartal 2008"

Transkript

1 Meddelelse nr. 14/ marts 2009 Side 1 af 35 Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Resultat for 4. kvartal 2008 bedre end ventet Hovedpunkter INDHOLD Præmieindtægter steg 4,9 % i lokal valuta (4,3 % i DKK) til mio. DKK. Hoved- og nøgletal 02 Koncernens resultat 03 TrygVesta køber Moderna Försäkringar i Sverige for samlet 810 mio. DKK Forretningsområder 07 Forsikringsteknisk resultat på mio. DKK mod mio. DKK. Kapitalforhold 18 Finansielle forventninger 19 Reduktion skyldes primært højere skade- og løninflation Påtegning 24 Resultatopgørelse 25 Combined ratio på 89,1 mod 86,1 Balance 26 Egenkapital 27 Bruttoinvesteringsafkast på mio. DKK eller 3,5 % og netto Pengestrømme 28 investeringsafkast på 988 mio. DKK grundet kursfald på aktier Noter 29 Resultat før skat på mio. DKK mod mio. DKK i 2007 Geografiske segmenter 32 Kvartalsoversigt 34 Resultat efter skat på 846 mio. DKK mod mio. DKK i 2007 Yderligere information 35 Egenkapitalforretning på 9 % i et ellers ekstremt investeringsår Der foreslås udbytte for 2008 på 6,50 DKK pr. aktie. Der planlægges ikke aktietilbagekøb på baggrund af årets resultat. Hovedpunkter 4. kvartal 2008 Præmieindtægter steg 5,2 % i lokal valuta (1,4 % i DKK på grund af fald i NOK og SEK) Stærkt 4. kvartal med bruttoerstatningsniveau på 66,4 mod 68,6 i samme kvartal 2007 Forsikringsteknisk resultat på 517 mio. DKK, trods 133 mio. DKK omkostninger til Det Levende Hus Særligt Industri bidrog positivt til det forsikringstekniske resultat Som følge af den økonomiske afmatning forventes en præmievækst på 4 % i lokal valuta i 2009 mod tidligere ventet i niveauet 5 %. Combined ratio forventes på før afløb, resultatet før skat på 1,8 mia. DKK og egenkapitalforrentning på %. Forventningerne er negativt påvirket af den lavere rente og den lavere NOK. TrygVesta afholder webcast og telekonference tirsdag den 3. marts kl CET Ring på telefon eller Denne rapport er ikke revideret. Der henvises i øvrigt til Årsrapport 2008.

2 Delårsrapport 4. kvartal marts Side 2 af 35 Hoved- og nøgletal

3 Delårsrapport 4. kvartal marts Side 3 af 35 Koncernens resultater Højdepunkter Den finansielle krise og den hastige økonomiske afmatning påvirkede den finansielle sektor og herunder forsikringsselskaber betydeligt i TrygVestas investeringsportefølje havde et bruttoafkast på 3,5 % i forhold til 4,1 % i Såfremt aktiedelen ikke var reduceret yderligere i begyndelsen af 2008, havde aktiekurstabet været omkring 2 mia. DKK i forhold til det faktiske tab på aktier på 887 mio. DKK. TrygVesta har den 2. marts 2009 aftalt at købe Moderna Försäkringar Sak i Sverige for 427 mio. DKK i transaktionsgoodwill og en samlet købesum på mio. SEK (810 mio. DKK). For yderligere oplysninger henvises til separat selskabsmeddelelse fra 2. marts 2009 Inden for TrygVestas fire strategiske temaer lønsom vækst, tryghedsleverance, selvbetjening og human kompetence blev der leveret resultater, der fortsat støtter positiv udvikling; salgsvæksten i Finland og Sverige blev bedre end ventet, produktforbedringer som Udvidet Tryg Vejhjælp og Ny Villaforsikring skaber forbedret tryghedsleverance og introduktionen af onlinesalg af rejseforsikring giver nye muligheder inden for selvbetjening. Leder og udviklingsprogrammer introduceret i 2008 skaber rammerne for endnu bedre kompetencer og god forretningsudvikling. TrygVesta og Nordea, der siden 2002 har haft et succesfuldt samarbejde, har forlænget partnerskabet til Partnerskabet indebærer Nordeas pan-nordiske salg af TrygVestas forsikringer i deres filialnet og TrygVestas salg af Nordea liv- og pensionsprodukter i Danmark og Norge. Aftalen indeholder endvidere Nordeas porteføljeforvaltning af hovedparten af TrygVestas investeringsaktiver. I 2008 indgik TrygVesta flere partneraftaler med blandt andet DLG, Håndværksrådet og Bertel O. Steen. Disse aftaler styrker distributionskraft og konkurrenceevne samtidig med at de giver en god risikoselektion. Primo 2009 gennemførte TrygVesta en ny nordisk organisation kaldet Den Levende Organisation, der giver entydigt nordisk ansvar og ensartede processer for salg, produktudvikling og skadebehandling. Målet er, at den ny organisering skal bidrage til at øge effektivitet, nytænkning og indtjening. Konsulentvirksomheden Arthur D. Little konkluderede i en undersøgelse at nordiske forsikringsselskaber er mest omkostningseffektive i Europa. TrygVesta blev nummer fire ud af 50. TrygVestas organisationsændring der var gældende fra 1. januar 2009 vil fremadrettet medføre ændringer rapporteringen. Den geografiske rapportering på henholdsvis dansk og norsk forretning vil fortsætte uforandret, mens rapporteringen på Privat & Erhverv Danmark og Privat & Næringsliv Norge fra og med 1. kvartal 2009 vil ske som nordisk privat- og erhvervs forretning. Industri, Sverige og Finland vil blive rapporteret som hidtil.

4 Delårsrapport 4. kvartal marts Side 4 af 35 Stærkt 4. kvartal 2008 Bruttopræmierne steg 5,2 % i lokal valuta (1,4 % i DKK på grund af fald i NOK og SEK) til mio. DKK i forhold til 4. kvartal Det var især Sverige og Finland, der med en nettotilvækst på forsikringer, samlet leverede en vækst på 49 %. Privat & Næringsliv Norge leverede også en pæn vækst på 5,4 % (-4,7 % i DKK på grund af fald i NOK). Til sammenligning var væksten i 4. kvartal ,0 % i lokal valuta. Bruttoerstatningsprocenten blev forbedret til 66,4 fra 68,6 og var hjulpet af færre stor- og vejrrelaterede skader. Storskader udgjorde brutto 119 mio. DKK mod 372 mio. DKK i 4. kvartal 2007, mens vejrrelaterede skader udgjorde 22 mio. DKK mod 80 mio. DKK i 4. kvartal Afløbsresultatet udgjorde brutto 256 mio. DKK (netto 191 mio. DKK) mod 188 mio. DKK (190 mio. DKK) i samme kvartal Det forsikringstekniske resultat udgjorde 517 mio. DKK, hvilket er et fald på 204 mio. DKK i forhold til samme periode Udviklingen var blandt andet påvirket af omkostninger i forbindelse med Det Levende Hus, der er en ændring af den fysiske arbejdsplads i Ballerup og Bergen med henblik på at øge nytænkning, udvikling og videndeling. Udgiften til Det Levende Hus udgjorde 133 mio. DKK. Tidligere ville sådanne omkostninger helt eller delvist være aktiveret som en værdiopskrivning af ejendommenes værdi, men grundet den usikre situation på ejendomsmarkedet er denne post nu udgiftsført i de løbende omkostninger. Omkostningsprocenten udgjorde 16,7 før omkostninger til Det Levende Hus og var dermed på niveau med omkostningsprocenten for året Før omkostninger til Det Levende Hus udgjorde combined ratio 87,2 mod 86,2 i 4. kvartal Investeringsaktiverne gav et samlet bruttoafkast på 851 mio. DKK i 4. kvartal 2008 mod 269 mio. DKK i samme kvartal Den danske aftale om finansiel stabilitet på pensionsområdet, der blev vedtaget i slutningen af oktober 2008, gav fornyet interesse for danske realkreditobligationer, hvilket gav et solidt obligationsafkast i 4. kvartal. Inklusive kursreguleringer som følge af ændret diskonteringssats samt andre finansielle indtægter og udgifter, udgjorde investeringsafkastet 159 mio. DKK mod 322 mio. DKK i samme periode Året 2008 Præmievækst løftet af Nye Markeder Bruttopræmierne steg 717 mio. DKK til mio. DKK i 2008 eller 4,9 % i lokal valuta (4,3 % i DKK) i forhold til Præmievæksten er som forventet, og påvirkningen fra koncernens aktiviteter i Sverige og Finland er i stigende omfang betydelige for hele koncernens vækst. Aktiviteterne i Finland og Sverige voksede tilsammen 69 %, hvilket skyldes fortsat høj kundetilgang og for Finland specifikt, en forbedret og udvidet salgsorganisation. Af koncernens samlede præmievækst på 4,9 % i lokal valuta stod Sverige og Finland for 1,4 procentpoint, mens 3,5 procentpoint kom fra Danmark og Norge. Privat & Erhverv Danmark leverede en bruttopræmievækst på 1,8 %, i forhold til 2007, hvilket var lavere end forventet og påvirket af relativ hård konkurrence fra de mindre selskaber samt faldende gennemsnitspræmier på bilforsikringer.

5 Delårsrapport 4. kvartal marts Side 5 af 35 I Privat & Næring Norge steg kundefastholdelsen. Dette har sammen med en pæn kundetilgang og en række præmieforhøjelser løftet præmievæksten til 4,8 % i lokal valuta for hele året, hvilket var højere end forventet. I Industri steg bruttopræmieindtægterne med 4,3 % i forhold til Bruttopræmievæksten var høj i starten af 2008 som følge af stor tilgang af nye kunder i 2. halvår Industri voksede i perioden fra medio 2007 til medio 2008 betydeligt over den estimerede markedsvækst og vækstniveauet var i 2. halvår 2008 på linje med markedsvæksten. I 2008 udbyggede TrygVesta sin position inden for Health Care. Den stigende efterspørgsel efter sundhedsforsikring og en samtidig god timing i forhold til markedet omkring lanceringen af nye produkttiltag gav en vækst i porteføljen på mere end 70 % i Danmark. Stigende erstatningsudgifter trods færre stor og vejrrelaterede skader Bruttoerstatningerne steg 5,3 % til mio. DKK, og dermed udgjorde skadeforløbet 71,8 % i 2008 mod 69,4 % i Stigningen i bruttoerstatningsudgifterne på 591 mio. DKK skyldes især en stigning i erstatningsudgifterne inden for ejendoms- og personforsikringer. Udgiften til storskader (defineret ved skader, der overstiger 10 mio. DKK) beløb sig til brutto 586 mio. DKK i 2008 mod brutto mio. DKK i Efter bidrag fra genforsikring udgjorde storskader netto 490 mio. DKK mod 637 mio. DKK i Vejrrelaterede skader udgjorde 112 mio. DKK i 2008 mod 332 mio. DKK i Reduktionen skyldes dels en mild vinter, og dels at der var færre skybrud i sommeren 2008 sammenlignet med sommeren I 2008 var erstatningerne positivt påvirket af afløbsgevinster fra tidligere års skader, som bidrog netto med 793 mio. DKK (brutto 868 mio. DKK) i forhold til netto 743 mio. DKK (brutto 744 mio. DKK) i Afløbsgevinsterne kom især fra brancherne Motor og Arbejdsskade. Villaforsikringer gav derimod afløbstab. De underliggende erstatningsudgifter steg, når der korrigeres for storskader, vejrrelaterede skader, afløb og rentepåvirkning. For at modvirke stigende erstatningsprocent er der iværksat en række præmietiltag, der kan fastholde lønsomhedsniveauet fra tidligere år. Inden for sundhedsforsikringer er erstatningsudgifterne steget mere end ventet, hvorfor der er gennemført præmieforhøjelser, der kompenserer for øget brug af private sundhedsforsikringer. Omkostningsprocent fastholdt trods højt salgsniveau Som tidligere omtalt var omkostningerne i 4. kvartal 2008 negativt påvirket af omkostninger i forbindelse Det Levende Hus. Udgifter til Det Levende Hus udgjorde samlet 133 mio. DKK. Omkostningsprocenten var 16,7 i lighed med 2007 før omkostninger til Det Levende Hus, og inklusive var omkostningsprocenten på 17,3 i Set i lyset af løninflation i niveauet 5-8 %, høje omkostninger i Nye Markeder og høj vækst med afledte provisionsomkostninger, anses omkostningsudviklingen for tilfredsstillende. Omkostningsprocenten var 15,2 for de danske og norske aktiviteter i Ekspansionsomkostninger i de nye markeder belastede isoleret set omkostningsprocenten med 1,5 procentpoint i 2008 mod 1,3 procentpoint i 2007 og finansieres gennem løbende procesforbedringer i Danmark og Norge.

6 Delårsrapport 4. kvartal marts Side 6 af 35 Forsikringsteknisk resultat Forsikringsteknisk resultat faldt til mio. i 2008 fra mio. DKK i Af reduktionen på 436 mio. DKK skyldes de 133 mio. DKK Det Levende Hus, og den resterende ændring skyldes lønstigninger og højere erstatningsudgifter indenfor villa- og sundhedsforsikringer. Combined ratio I 2008 steg combined ratio til 89,1 fra 86,1 i Niveauet på 89,1 i 2008 er dog både historisk og især i europæisk målestok fortsat udtryk for en god og solid performance på forsikringsdriften. Investeringsresultat TrygVestas investeringsportefølje på 34,2 mia. DKK ultimo 2008 opnåede et afkast før overførsel af forsikringsteknisk rente på mio. DKK svarende til et afkast på 3,5 % i forhold til 4,1 % i Det lavere afkast skyldes hovedsagelig kurstab på aktier. TrygVestas resultat af investeringsvirksomhed efter overførsel til forsikring var -988 mio. DKK i 2008, i forhold til 340 mio. DKK i Resultat efter skat Resultat før skat blev mio. DKK mod mio. DKK i Resultatet er sammensat af det forsikringstekniske resultat på mio. DKK og af investeringsresultatet på -988 mio. DKK. Skatteudgiften udgjorde 501 mio. DKK i 2008 mod 842 mio. DKK i Dette svarer til en stigning i den effektive skatteprocent fra 27 % til 37 %. I 2007 var den effektive skatteprocent positivt påvirket af, at den danske skatteprocent blev sat ned fra 28 % til 25 %, hvilket resulterede i en nedsættelse af den udskudte skat. I 2008 var den effektive skatteprocent negativ påvirket af kurstab på aktierne, der ikke er fradragsberettigede. Dette blev delvist modsvaret af en positiv påvirkning fra afsluttede skattesager. Resultatet efter skat udgjorde 846 mio. DKK mod mio. DKK i Egenkapitalforrentning Ultimo 2008 udgjorde egenkapitalen mio. DKK mod mio. DKK primo Ændringen skyldes primært udbyttebetaling på mio. DKK, køb af egne aktier og aktier til tilbagekøbsprogrammet og afdækning af medarbejderaktieprogrammer for mio. DKK, hvortil der skal lægges nettoindtjeningen i Egenkapitalen blev forrentet med 15 % før skat i Udbytte På baggrund af årets resultat foreslås udbytte på 6,50 DKK pr. aktie. Der planlægges ikke aktietilbagekøb på baggrund af årets resultat.

7 Delårsrapport 4. kvartal marts Side 7 af 35 Privat & Erhverv Danmark Privat & Erhverv Danmark sælger forsikringer til privatpersoner såvel som små og mellemstore virksomheder i Danmark under Trygbrandet. Salget foregår gennem fem kundecentre/call-centre, 16 lokale servicecentre, interesseorganisationer, bilforhandlere, ejendomsmæglere og Nordeas filialer. Privat & Erhverv Danmark har cirka medarbejdere. Bruttopræmierne steg 3,2 % (1,9 % korrigeret for bonus/præmierabat) i forhold til 4. kvartal 2007 Combined ratio på 87,0 i 4. kvartal 2008 mod 73,5 i 2007, der var usædvanlig godt Bruttoomkostninger påvirket af Det Levende Hus Præmieindtægter I 2008 steg bruttopræmierne 1,8 % (1,6 % korrigeret for bonus/præmierabat) til mio. DKK. Dette var lavere end forventet og påvirket af konkurrence fra de mindre selskaber samt faldende gennemsnitspræmier på bilerne i Danmark, som led i den igangværende implementering af de nye tarifparametre, der begyndte i slutningen af 2006, og hvor cirka 80 % af porteføljen nu er omtegnet til den nye tarif. Fornyelsesprocenten stabiliserede sig i 2008 på et højt niveau omkring 91, og antallet af forsikringer steg i alt i Skader Erstatningsudgifterne steg 9,9 % til mio. DKK fra 2007 til 2008, og bruttoerstatningsprocenten steg fra 62,3 til 67,3. Niveauet anses for tilfredsstillende, idet 2007 var usædvanligt lavt. Det stigende erstatningsniveau var påvirket af lavere afløbsgevinster, der udgjorde brutto 391 mio. DKK i 2008 mod 551 mio. DKK i 2007, hvilket forklarer 2,4 procentpoint af stigningen i bruttoerstatningsprocenten. Endvidere var der i 2008 øgede erstatningsudgifter til villa og sundhedsforsikringer. Som følge af stigningen i de underliggende erstatningsudgifter er der planlagt prisstigninger på en række produkter i 2009.

8 Delårsrapport 4. kvartal marts Side 8 af 35 Skader i 4. kvartal 2008 Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 65,4 i 4. kvartal 2008 i forhold til et usædvanligt lavt niveau på 57,9 i 4. kvartal Skadefrekvensen på bil faldt med cirka 3 procentpoint i 2008 i forhold til 2007, og skadefrekvensen på villa faldt 5 procentpoint gennem 2008, mens 4. kvartal 2008 lå højere i forhold til samme periode 2007, og var påvirket af flere stormskader, indbrud samt stikledningsskader. Gennemsnitsskaden på bil steg cirka 4 procentpoint fra 2007 til 2008, hvilket var drevet af højere reservedelspriser og timelønninger. TrygVestas samarbejde med udvalgte autoværksteder er med til at holde de gennemsnitlige erstatningsomkostninger på et konkurrencedygtigt niveau og samtidig sikre god kvalitet over for kunderne. Gennemsnitsskaden for villa steg 20 procentpoint fra 2007 til 2008, men stigningen aftog som forventet ultimo Udviklingen på villa var den væsentligste faktor i de øgede skadesudgifter. Årsagen til de stigende gennemsnitskader er dels lønstigninger og stigende materialepriser, men også et ændret miks, hvor TrygVesta har konstateret flere dyrere skader, hvilket gav anledning til afløbstab. For at modsvare de stigende erstatningsudgifter, er der gennemført prisstigninger på cirka 11 % i Omkostninger Omkostningerne steg 69 mio. DKK til mio. DKK i 2008 fra mio. DKK i 2007, hvilket skyldes høj løninflation. Combined ratio Combined ratio var 86,1 i 2008 i forhold til 80,3 i 2007 og som var et usædvanlig godt resultat. Combined ratio var negativt påvirket af lavere afløbsgevinster, stigende gennemsnitsskader på villa samt omkostninger i forbindelse med Det Levende Hus. I 4. kvartal udgjorde combined ratio 87,0 mod 73,5 i samme periode 2007 og var påvirket af lavere afløbsgevinster, omkostninger i forbindelse med ovennævnte, samt det lavere renteniveau, der isoleret set påvirkede combined ratio negativt med 3,8 procentpoint.

9 Delårsrapport 4. kvartal marts Side 9 af 35 Privat & Næringsliv Norge Privat & Næringsliv Norge sælger forsikringer til privatpersoner såvel som små og mellemstore virksomheder i Norge under TrygVesta- og Enter-brandene. Salget foregår gennem 85 franchisekontorer, egne assurandører, tre regionale kundecentre, 35 lokale salgscentre, bilforhandlere og Nordeas filialer. Privat & Næringsliv Norge har cirka medarbejdere eksklusive cirka 300 medarbejdere i franchisekontorerne. Bruttopræmierne steg 5,4 % (-4,7 % i DKK) i forhold til 4. kvartal 2007 Combined ratio 97,2 i 4. kvartal mod 83,6 i 2007 som følge af flere mellemstore bygningsog brandskader Kundefastholdelsen steg 1,1 procentpoint til 86,9 % Præmier I 2008 steg bruttopræmierne 4,8 % (3,3 % i DKK) til mio. DKK, hvilket er en positiv udvikling sammenlignet med faldende bruttopræmieindtægter i perioden Udviklingen i 2008 medførte en fastholdelse af markedsandelen, og skyldes blandt andet øget fokus på Oslo-området, hvor bestanden steg cirka 10 % og kundefastholdelsen steg. Den samlede kundefastholdelse steg fra 85,8 til 86,9, og antallet af forsikringer steg med cirka i Skader Erstatningsudgifterne steg 13,8 % til mio. DKK fra 2007 til 2008, og bruttoerstatningsprocenten steg fra 66,0 til 72,7. Niveauet for villabrande i Norge udgjorde 264 mio. NOK i 2008 og lå betydeligt over niveauet i tidligere år, hvor 2007 til sammenligning var belastet med 209 mio. NOK. Afløbsresultatet blev -32 mio. DKK i 2008 mod en afløbsgevinst på 81 mio. DKK i Skadeudviklingen i 4. kvartal 2008 Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 72,9 i 4. kvartal 2008 mod et historisk lavt niveau på 58,7 i samme periode Det stigende erstatningsniveau skyldes hovedsageligt flere brandskader og ændret afløbsresultat.

10 Delårsrapport 4. kvartal marts Side 10 af 35 Skadefrekvensen på biler steg cirka 1 procentpoint i forhold til 2007, og gennemsnitsskaden steg cirka 4 procentpoint. Gennemsnitsskaden følger den generelle løn- og materialeudvikling. TrygVestas samarbejde med udvalgte autoværksteder, såkaldte aftaleværksteder, hvor tre af fire autoskader repareres, sikrer endvidere god kvalitet og lavere omkostninger. Skadefrekvensen for villa steg cirka 2 procentpoint i forhold til 2007, og gennemsnitsskaden steg 7 procentpoint drevet af højere materialepriser og lønninger. Den økonomiske afmatning formodes at reducere væksten i erstatningsudgifterne i løbet af de kommende kvartaler. Som følge af de øgede erstatningsudgifter er der siden midten af 2007 gennemført prisstigninger på en række forsikringer, ligesom der er gennemført yderligere forhøjelser fra 1. januar Omkostninger Omkostningerne steg 7,3 % eller 68 mio. DKK til mio. DKK, og omkostningsprocenten steg derfor fra 20,8 % til 21,7 %. Stigningen skyldes øgede omkostninger til salgsprovisioner og løninflation på cirka 8 %. Combined ratio Combined ratio var 95,9 mod 88,6 i I 4. kvartal udgjorde combined ratio 97,2 mod 83,6 i samme periode Det højere niveau skyldes de ovenfor nævnte faktorer med flere villabrande, reservestyrkelser samt højere salgs- og lønudgifter. De præmiestigninger, der gennemføres, vil påvirke combined ratio og indtjeningen positivt.

11 Delårsrapport 4. kvartal marts Side 11 af 35 Finsk skadeforsikring Vores finske filial sælger forsikringer til privatpersoner og mindre virksomheder under brandet TrygVesta Finland og Nordea Vahinkovakuutus. Salget foregår gennem Nordeas filialer, egne sælgere og call-centre, bilforhandlere og internettet. Den finske filial har cirka 150 medarbejdere. Bruttopræmier steg 40,4 % (40,9 % i DKK) i forhold til 4. kvartal 2007 Privatporteføljens combined ratio udgjorde 100 og for hele filialen 109,7 i 4. kvartal 2008 forbedret fra 122,7 i samme periode 2007 Porteføljen steg 45 % til 432 mio. DKK ved udgangen af 2008 I Finland steg bruttopræmieindtægterne med 41 % eller 103 mio. DKK til 354 mio. DKK, og der blev solgt cirka forsikringer mod cirka i I slutningen af 2007 blev salgsorganisationen styrket, hvilket i 2008 har medført et højere salg. Egne salgskanaler står for omkring 3/4 af salget, hvor en stor del vedrører mersalg til de kunder, der kommer fra Nordea. Salget via internettet udgjorde 6 % af det samlede salg, og målt i antal, er det ny rekord. Porteføljen udgjorde 432 mio. DKK ved udgangen af 2008 og voksede 45 % i 2008 fra 299 mio. DKK ultimo Kundeantallet udgjorde cirka ultimo TrygVesta forsikre 4,4 % af de finske husstande ultimo 2008 målt i forhold til 3,6 % primo året. Skader Erstatningsudgifterne udgjorde 258 mio. DKK i 2008 i forhold til 188 mio. DKK i 2007, og skadeforløbet udgjorde 73,2 % mod 75,3 % i Til trods for et generelt tilfredsstillende skadeforløb er der enkelte brancher, hvor der, ud fra en samlet vurdering af konkurrenceforhold, præmie- og lønsomhedsniveau, er behov for præmieforhøjelser, som vil blive gennemført i Effekten af disse prisstigninger vil være synlige fra 2. halvår 2009, men først slå fuldt igennem i 2011.

12 Delårsrapport 4. kvartal marts Side 12 af 35 Der var afløbsgevinster på 17 mio. DKK i 2008, hvilket understreger, at koncernen har samme forsigtighed vedrørende reserver i Finland som i resten af koncernen. Omkostninger Det høje salgsniveau skaber pres på omkostningerne, der steg fra 125 mio. DKK i 2007 til 154 mio. DKK i Omkostningerne er hovedsagelig drevet af salgsprovisioner, men i takt med at eget call-center sælger en større andel af forsikringerne, vil omkostningsprocenten blive belastet relativt mindre til gavn for indtjeningen. TrygVesta har i 2008 indgået en ny aftale med Nordea om afregning af provision til Nordea. Det betyder, at tegningsprovisionen periodiseres i forsikringens første år, mod tidligere udgiftsførsel på tegningstidspunktet Omkostningsprocenten udgjorde 43,5 i 2008 mod 49,8 i 2007 Combined ratio Combined ratio var 116,7 i forhold til 125,1 i I privatforretningen udgjorde combined ratio 101,5, mod 106,6 i 2007.

13 Delårsrapport 4. kvartal marts Side 13 af 35 Svensk skadeforsikring Vesta Skadeförsäkring sælger forsikringer til privatpersoner. Salget sker gennem Nordeas filialer, eget call-center og via internettet. Den svenske filial har cirka 100 medarbejdere. Bruttopræmier steg 64,9 % (56,8 % i DKK) i forhold til 4. kvartal ,2 i combined ratio i 4. kvartal 2008 forbedret fra 162,2 i samme periode 2007 Portefølje udgjorde 259 mio. DKK (380 mio. SEK) ultimo 2008 I Sverige steg bruttopræmieindtægterne med 146 % eller 131 mio. DKK til 221 mio. DKK. Den hastige vækst kommer først og fremmest fra et solidt salg gennem Nordea men i stigende omfang også fra forretningsenhedens egne callcenter medarbejdere, der står for cirka 50 % af salget. I løbet af 2008 blev der solgt forsikringer i Sverige, eller forsikringer mere end i Den samlede portefølje var 259 mio. DKK (380 mio. SEK) ved udgangen af Kundeantallet udgjorde ultimo 2008 mod ved årets start. Bruttoerstatningsprocenten var 96,8 i forhold til 88,9 % i Lønsomheden anses for tilfredsstillende, idet forretningen er forholdsvis ny, og stigningen skyldes en række brandskader på fritidshuse og villaer i 2008, og som grundet forretningens størrelse resulterede i synlige udsving. Der har ikke været præmiestigninger siden 2006, men i 2009 er der planlagt prisstigninger. Effekten af disse prisstigninger vil være synlige fra 2. halvår 2009, men først slå fuldt igennem i Omkostninger De nominelle omkostninger steg 9,5 % til 104 mio. DKK, og omkostningsprocenten var 47,1. Stigningen skyldes øget salg. I takt med at eget call-center sælger en større andel af forsikringerne, vil omkostningsprocenten blive belastet relativt mindre til gavn for bundlinjen. TrygVesta har i 2008 indgået en ny aftale med Nordea om afregning af provision til Nordea. Det betyder, at tegningsprovisionen periodiseres i forsikringens første år, mod tidligere udgiftsført på tegningstidspunktet.

14 Delårsrapport 4. kvartal marts Side 14 af 35 Industri Industri er et nordisk forretningsområde, som sælger forsikringer til industrikunder under TrygVesta-brandet. Industri sælger gennem eget salgskorps og gennem forsikringsmæglere. Siden september 2008 er der åbnet for salg af Industriforsikringer i Sverige. Industri har cirka kunder, der betaler mere end DKK i årlig præmie eller har mere end 50 ansatte, og omkring 75 kunder, der betaler mere end 10 mio. DKK i årlig præmie. Industri har cirka 500 medarbejdere. Bruttopræmier steg 4,0 % (1,4 % i DKK) i forhold til 4. kvartal 2007 Combined ratio 85,2 i 4. kvartal mod 98,4 i 4. kvartal 2007 primært som følge af højere afløbsgevinster og færre storskader Forsikringsteknisk resultat 180 mio. DKK højere i 4. kvartal 2008 end samme periode 2007 Præmier Bruttopræmieindtægterne steg 4,3 % til 227 mio. DKK til mio. DKK. Siden midten af 2007 er Industri vokset på grund af tilgang af flere store kunder. Den danske del af Industri bidrager med en vækst på 5,6 %, mens den norske del bidrager med en vækst på 3,4 %.

15 Delårsrapport 4. kvartal marts Side 15 af 35 I 2008 var forventningen, at øget konkurrence ville give lavere vækst fremover. Med den turbulente udvikling på de finansielle markeder er en række konkurrenter blevet mere fokuserede på lønsom forsikringsdrift, hvilket rationelt set burde skabe en stabil prisudvikling og en balanceret konkurrencesituation fremadrettet. Skader Bruttoerstatningsudgifterne faldt 10,6 % eller 415 mio. DKK til mio. DKK. Bruttoerstatningsprocenten var 63,3 i 2008 mod 73,9 i 2007, men efter nettobetaling til genforsikring var skadeforløbet forbedret fra 77,2 i 2007 til 72,7 i Niveauet er usædvanlig lavt og skyldes større afløbsgevinster og færre storskader i 2008 i forhold til I 4. kvartal 2008 udgjorde bruttoerstatningsprocenten 60,7 mod 88,8 i samme periode 2007, hvilket hovedsagelig skyldes færre storskader, der udgjorde 109 mio. DKK (netto 93 mio. DKK) i 4. kvartal 2008 i forhold til 320 mio. (netto 167 mio. DKK) i 2007 Afløbsresultatet udgjorde brutto 486 mio. DKK (netto 394 mio. DKK) i 2008 og stammede især fra auto samt personbrancher. Til sammenligning udgjorde afløbsresultatet brutto 102 mio. DKK (netto 84 mio. DKK) i I 4. kvartal 2008 udgjorde afløbsresultatet brutto 128 mio. DKK (netto 59 mio. DKK) mod 86 mio. DKK brutto (netto - 91 mio. DKK) i 4. kvartal Omkostninger Omkostningerne steg 16,7 % til 588 mio. DKK svarende til en omkostningsprocent på 10,7 % mod 9,5 % i Stigningen skyldes tilbageførsel af en hensættelse vedrørende tab på reassurandørerne i 2007, stigende lønninger og omkostninger til Det Levende Hus. Korrigeret for sidstnævnte udgift udgjorde omkostningsprocenten 10,5. Omkostningsprocenten i Industri anses for konkurrencedygtig og tilfredsstillende. Combined ratio Combined ratio var således 83,4 i forhold til 86,7 i Afløbsgevinster påvirkede combined ratio positivt med 7,1 procentpoint i 2008 mod til sammenligning 1,6 procentpoint i Storskader påvirkede combined ratio negativt med 4,6 procentpoint i 2008 mod 8,3 procentpoint i 2007.

16 Delårsrapport 4. kvartal marts Side 16 af 35 Investeringsvirksomhed TrygVestas investeringsvirksomhed omfatter enhver placering af koncernens midler i investeringsaktiver; obligationer, aktier (kapitalandele) og ejendomme samt likvide midler. Bruttoafkast på mio. DKK eller 3,5 % trods aktietab på 887 mio. DKK Reduktion af aktieandelen i 2007 og primo 2008 har medført relativt mindre tab på aktier Rentefald i 2. halvår 2008 gav kursgevinst på obligationerne, men kurstab vedrørende diskontering af hensættelserne. TrygVestas investeringsportefølje udgjorde ved udgangen af ,2 mia. DKK. Reduktionen i løbet af året skyldes den lave ultimo kurs på NOK, som også har reduceret de norske forsikringshensættelser. Bruttoafkastet var på mio. DKK svarende til et afkast på 3,5 %. Afkastet før overførsel af forsikringsteknisk rente udgjorde 440 mio. DKK og var væsentligt lavere end i 2007, hovedsagelig på grund af tab på aktier som følge af finanskrisen. Obligationsafkast og kursgevinst ved diskonteringssats bør ses i sammenhæng og var på niveau med Afkastet efter overførsel af forsikringsteknisk rente blev -988 mio. DKK. Bruttoafkastet er sammensat af afkast på aktier, obligationer og ejendomme. Aktieporteføljen på cirka 1,2 mia. DKK ultimo 2008 gav et tab på 887 mio. DKK. Det samlede obligationsafkast var på mio. DKK og er sammensat af kursgevinster på 468 mio. DKK og renteindtægter på mio. DKK. Ejendomme gav et afkast på 263 mio. DKK. Aktieporteføljen gav i 2008 et tab på 887 mio. DKK, trods en betydelig reduktion af aktieporteføljen i 2007 og primo Såfremt aktieporteføljen ikke var blevet nedbragt gennem 2007 og i begyndelsen af 2008 ville aktiekurstabet have været cirka 1,2 mia. DKK større. Aktiebeholdningen udgjorde i slutningen af ,4 % af

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsen regnskabspåtegning 38 Revisionspåtegninger 39 Regnskab TrygVesta Forsikring

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Side 1 af 27 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Resultatforbedring i 2. kvartal 2007 medfører stærkt halvårsresultat og en opjustering på 15 % af årets forventede resultat før skat.

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Resultat for 1. kvartal 2013 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

TrygVesta Årsrapport 2007 l Profil l

TrygVesta Årsrapport 2007 l Profil l Årsrapport 2007 Vi vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2007 sikrede vores godt 3.900 medarbejdere i samspil

Læs mere

Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsens påtegning 41 Revisionspåtegning 42 Regnskab for Tryg Forsikring koncern

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

Strategi 12 Strategi 14 Strategiske temaer 18 Nøgletalsoversigt 2010 KPI (Key Performance Indicators) 20 Finansielle forventninger til 2010 22

Strategi 12 Strategi 14 Strategiske temaer 18 Nøgletalsoversigt 2010 KPI (Key Performance Indicators) 20 Finansielle forventninger til 2010 22 Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Side Introduktion til TrygVesta 2 Koncerndiagram 4 Koncernoverblik 5 Forord af Mikael Olufsen og Stine Bosse 6 Hoved- og nøgletal for TrygVesta 8

Læs mere

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for 2006 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 29 Ledelsen regnskabspåtegning

Læs mere

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 48 Revisionspåtegning 49 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

08.01.05 / januarstorm I Danmark

08.01.05 / januarstorm I Danmark ÅRSRAPPORT 2005 årsrapport 2005 08.01.05 / januarstorm I Danmark 14.09.05 / jordskred I bergen I norge 14.11.05 / storbrand på amager I Danmark InDholdsfortegnelse Ledelsens beretning 11 Tættere på

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Årsrapport 2010 Indhold Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Strategi og forventninger 12 Strategi 14 Nøgletalsoversigt KPI 16 Forsikringsbranchen

Læs mere

TrygVesta A/S. TrygVesta. Forsikring A/S. TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab)

TrygVesta A/S. TrygVesta. Forsikring A/S. TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab) Årsrapport 2008 TrygVesta A/S TrygVesta Forsikring A/S TrygVesta Garantiforsikring A/S (Dansk Kaution) Vesta Skadeförsäkring (Svensk filial) TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Nordea Vahinkovakuutus (Finsk

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2007

Topdanmarks årsrapport 2007 11. marts 2008 Meddelelse nr. 03/2008 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2007. Hovedelementerne er: Resultatet efter skat for 2007 udgjorde 1.271 mio. kr. mod 1.692 mio. kr. i 2006.

Læs mere

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Årsrapport 2011 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2003

Topdanmarks årsrapport 2003 9. marts 2004 Meddelelse nr. 03/2004 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2003. Hovedelementerne er: Overskuddet for 2003 blev 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Årsrapport. Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017

Årsrapport. Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017 Årsrapport Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 010 10Kort om Topdanmark y Landsdækkende dansk skade-, livs- og pensionsforsikringsvirksomhed. y Danmarks næststørste skadeforsikringsselskab. Omkring hver fjerde

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Forsikring Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger 2 Selskabsoplysninger Ledelsens

Læs mere

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 4 Resultat for 1. halvår 2010 4 Skadeforsikring

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

Topdanmark Forsikring årsrapport 2011. Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring årsrapport 2011. Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 955 mio. kr. i 2011 4 Skadeforsikring 9 Livsforsikring 11 Investeringsaktiviteter

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 2 SELSKABSOPLYSNINGER 3 KONCERNOVERSIGT 4 LEDELSENS BERETNING 4

Læs mere