DANSE. H4LLERhIE. Arsrapport DANSEHALLERNE / PASTEURSVEJ 14 I DK-1799 KØBENHAVN V /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSE. H4LLERhIE. Arsrapport 20 13 DANSEHALLERNE / PASTEURSVEJ 14 I DK-1799 KØBENHAVN V /"

Transkript

1 DANSE H4LLERhIE Arsrapprt 2 13 DANSEHALLERNE / PASTEURSVEJ 14 I DK-1799 KØBENHAVN V / FREDERIKS ALLE 2OB I DK- 8OOO AARHUS C /

2 Indhldsfrtegnelse Ledelsesberetning Revisinspåtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatpgørelse Balance Nter Side 1-r l

3 tsestyrelsens g ledelsens beretning - Denne beretning er fr det første hele kalenderår fr institutinen Dansehallerne Nu t år efter Dansehallerne blev en realitet, kan vi knkludere, at fusinen mellem Dansens Hus g Dansescenen er tilendebragt, g at en ny g stærk rganisatin er vkset ud af de t gamle. Det har været krævende fr alle invlverede at nå dertil, g der er str grund til at takke alle fr indsatsen g glædes ver resultatet. lkke blt er nye knstellatiner pstået, men vi har gså hævet aktivitetsniveauet g effektiviseret mange prcesser. Alt sammen til glæde fr dansemiljøet g publikum. I de kmmende år vil vi fkusere på udvikling g synliggørelse af dansen sm kunstart samt bruge ressurcer i arbejdet med at tiltrække g engagere publikum, Dansehallerne er det naturlige mdrejningspunktfr dans sm kunstart, herunder de mange tilbud derfølger med institutinens aktiviteter. Aktiviteterne kan samles i et af de tre fkusmråder; udbredelse af dans sm kunstart herunder præsentatin af frestillinger, arbejdsplads fr kunstnere g kunstnerisk udvikling samt prgrammer fr g med børn g unge. Dansehallerne arbejder på flere mråder i hele Danmark, men har gså med sine fantastiske lkaler i København den perfekte ramme m mange aktiviteter, herunder i frhld til publikum først g fremmest præsentatin af frestillinger. Udviklingen af Carlsberg Byen er kmmet i fuld Båflg, g sm nab til Dansehallerne bygges der nu den nye Carlsberg St., UCCC til 1. studerende samt frskerbliger. På trds af mrådets karakter af gigantisk byggeplads, tiltrækker Dansehallerne allerede nu ca 125. gæster g brugere m året frdelt på publikum, prfessinelle brugere, lejere, cafd gæster samt deltagere ved udlejningsarrangementer. Sammen med Dansk Danseteater er vi i løbende kntakt med Carlsberg Byen fr at finde frem til, hvrdan vi sammen kan nå den endelige bygningsmæssige løsning fr Dansehallerne g Dansk Danseteater. I nvember afsluttedes arbejdet med Dansehallernes første rammeaftale med Kulturministeriet g Københavns Kmmune fr periden 213-2!6, g det er første gang Dansehallerne i sin afrapprtering skal frhlde sig til en rammeaftale. Dansehallerne frhlder sig desuden til g efterlever i alt væsentligt'gd ledelse i selvejende Ku ltu rinstituti n e r'. I frhld tilvres fkusmråder ser det krt ud således - Publikum, udbredelse af dans sm kunstart, herunder præsentatin f frestillinger: I Dansehallerne i København kunne man pleve 34 prduktiner med i alt 155 pførelser, g gennem Mderne Dans på Turnd var der ude i landet rnulighed fr at se 43 pførelser af 11 frskellige kmpagnier. Dansehallernes digitale nyhedsbrev sendes ud til ca 3. mdtagere. Kunstnerisk udvikling g rbejdsplads fr kunstnere: I løbet af året afhldtes 42 gange mrgentræning med i a t5.426 deltagende dansere. På Labratriescenen havde L4 kregrafer researchperider. Hele 43 prduktiner gennemførte prøvefrløb i studierne, g Prjektcentret administrerede 18 større g mindre prjekter.

4 Prgrammer fr g med børn g unge: Via større g mindre prjekter fr g med børn g unge km i alt 21.L36 børn g unge til at pleve kunstarten g/eller selv medvirke i en skabende prces. Gennem lærerwrkshps var 373 ærere/pædagger i kntakt med dansen- Cmmunity døns Dansens Dag blev den største ngensinde med 289 aktiviteter, 57. deltagere samt mkring 87. tilskuere. Bestyrelsen har gennem 213 haft flere drøftelser angående Dansehallernes finansielle situatin. De almindelige stigninger i udgifter, herunder husleje g lønninger, udhuler hvert år Dansehallernes driftsbevilling, der il<ke reguleres g i rammeaftalen frventes at ligge på sarnme niveau indtil 216. Det ligger bestyrelsen på sinde atøee indtjeningen mest muligt, g dermed begrænse reduceringen af aktiviteter indehldt i driften. Dette arbejde vil gså fremver være et fkus fr bestyrelsen. lefteråret tildelte Statens Kunstråds Scenekunstudvalgtil 'Dans frbørn'kun halvdelen af tilsvarende midler mdtaget siden ZOO7, g desuden mdtg vi ikke midler til at frtsætte de igangværende prgrammer til kunstnerisk udvikling" Dette medførte henvendelser til Kulturministeren g Flketingets Kulturudvalg, da det kun vanskeligt lader sig gøre at gennemføre mfattende aktiviteter g prgrammer, der hverken har et stabilt øknmisk grundlag eller en tilstraekkelig tidshrisnt. Bestyrelse g ledelse vil gerne takke alle medarbejdere fr at bidrage til en gd prces med at implementere fusinen g fr at gøre en indsats fr at Dansehallerne er blevet en stærk rganisatin. Samtidig skal lyde en tak fr et altid knstruktivt samarbejde til Kulturministeriet, Københavns Kmmune g Kulturstyrelsen samt til de Fnde, der støtter vre aktiviteter. Dansehallerne, juni 214 I Mikkel Harder Munck-Hansen Bestyrelsesfrma nd S lrt^ Signe Waldrff Righlt æstfrma ld i{ Fr#n \:t.'] l ti q. \_Ål ffi$,/ ''l ', :: 1,L' Adm direktør Bush Hartshrn Kunstnerisk chef -

5 The artistic directrs reprt 213 saw very healthy increases in audiences fr the tw stages (ttal audience attendance (2L3) cmpared with (212)). The numbers d nt include admissin free events like Lna Nights. We hsted perfrmances frm mst f the rnajr Danish cntemprary dance cmpanies: Mute Cmp. Physciat Theatre, Granhøj Dans, Danish Dance Theatre, Recil Perfrmance Grup and the huge cast f Kitt Jhnsn's Frum Humnum. We were als delighted t present fr the first time in Cpenhagen the wrk f the Danish artist Mette Ingvartsen that prved t be very ppular with audiences and critics alike. presentatins frm ther parts f the glbe are key t ur missin in stimulating the Danish dance scene, audiences and artists alike. The year began with hsting 6 cmpanies frm Suth Krea in assciatin with the Eurpean Dance Huse netwrk. This has led us t seek a lnger-term relatinship with Krea and supprting the Danish fcus in the SlDance festival Seul 2L4. Utilizing ur brand Thusand Threads we have been able t present yung artists frm a number f Eurpean cuntries mstly surced thrugh ur membership f the Aerwaves netwrk, we are als slwly increasing the number f Danish artists included in this prgramme restaging wrks frm bth Fanclub and Tw Wman Machine shw. The prgramme cntinues t be ppular with bth press and public alike (Audience attendance 87 (77,4% f ttal capacity)). Our annual Urban dance Festival cntinues t be ppular with an incredibly diverse audiences and nce again the special energy that this event creates saw packed huses fr 3 nights. Our wrk with Cntinuing Prfessinal Develpment increased during this year, as well as ur tw nging daily dance classes fr prfessinals. The Spt On prgramme delivered artistic mentring pssibilities fr 11 Danish artists and thrugh ur participatin in the EU funded Mdul-dance Prgramme we were able t hst research residencies fr4 yung chregraphers fr between ne and tw weeks each. All f these artists were incredibly generus with sharing their varius practices with interested members f the Danish cmmunity. lt is this crss pllinatin f ideas and techniquesthat is a crnerstne f ur strategy t lift up the quality f Dance being made in Denmark. In reciprcatin Danish grup The Mb were given Mdul-dance residencies in Sweden, Pland, France, Slvenia and Germany. We were apprached by Kampnagel in Hamburg t develp an exchange prgramme between the tw cities and exchanged 3 artists wh spent a week in each thers city. This has led t artist exchanging perfrmances and ne Danish artist being ffered a paid nine mnth residency t cmmence August 214. The studis cntinue t be in heavy use year rund and the Lna Night prgramme has nw becme a ppular additin t ur annual prgramme with us inundated with applicatins t perfrm the minute we pen the Call. We cntinue t seek synergies between the stage presentatins and the participatry wrk Dansehallerne undertakes thrughut the cuntry. Perhaps ne f the mst imprtant develpments is the wrk we are beginning t instigate arund Dancing and Disability. Whilst nly a cuple f wrkshps have been held we can certainly identify an interest bth frm members f the Disabled cmmunity as well as prfessinal dancers and chregraphers.

6 Publikum Udbredelse af dans sm kunstart, herunder præsentatin af frestillinger lndsatsmråde Målfr 2Ot3 Resultat fr 213 Antal,pførelsetr* Antal publikum (slgte billetter) * 1,1. X,3;992 Dansk prducerede prduktiner* 8-9% 86?', I nternatinale prd r"r ktiner* ta-zay' 1.49å Prduktiner fr vksne* 88fl- 7'9Yt P rd u kti n er f r bø rn/u n ge/fam i li efrestil I i ng * ty 79% Cm m u n ity prdu ktiner* ZY tva Frmidling af dansk prduceret dåns via natinale g internatinale netværk 4+ I * Se billetrapprt side L6 g\7 - prcenttallene er beregnet på antal pførelser Frestillinter Sm en stærk del af den kunstneriske prfil præsenterer Dansehallerne kntinuerligt det danske publikum fr frestillinger, sm undersøger g udfrdrer vres pfattelse af kregrafi g dans. 2L3 gæstede således danske Mette Ingvartsen Dansehallerne med sin kntrversielle frestilling The Artificial Nature Priect g svenske Jefta Van Dinther ligeså med GRIND. En anden væsentlig del af Dansehallernes eget prgram er Thusand Threads - en serie med frestillinger af unge, innvative g eksperimenterende kregrafer fra ind- g udland, sm typisk vises i et sammensat prgram (2-3 frestillinger på en aften) ver 2 aftener samt det tilbagevendende LOONA NIGHTS, sm er en ufrmel åben platfrm sm trækker et ungt g nysgerrigt publikum til huse. Denne afhldtes på fyerscenen MiniCarl under enkle g rå frhld 4 gange i løbet af året. Et vigtigt nyt såmarbejde med Krea indledtes med Kre-a-Mves, en 2 dages festival med 5 frskellige frestillinger af kreanske kregrafer g den første præsentatin i dette nye samarbejde med Krea, sm f,tsætter i 214- Den kreanske turne blev arrangeret i samarbejde med vres samarbejdspartnere i Eurpean Dancehuse Netwrk. Ud ver de internatinale satsninger skal fremhæves den retrspektive festival med frestillinger af Granhøj Dans fra Aarhus. Festivalen var en c-prduktin med Granhøj Dans, g på 5 dage kunne publikum pleve 7 frestillinger af Granhøj Dans samt 2 nrdiske gæstespil af Karttunen Kllektiv fra Finland g nrske J Strømgren Kmpagni- Langt størstedelen af året var prgramsat med de danske kmpagnier, sm havde fået støtte fra Statens Kunstråds Scenekunstudvalg. Kmpagnier sm Mute Cmp. g Recil Perfrmance Grup er grupper, sm fte præsenterer deres frestillinger i Dansehallerne, men i 213 gæstede gså X-act/Kitt Jhnsn Stre Carl med frestillingen Frum Humanum. Dansk Danseteater spillede i en længere peride i efteråret frestillinger fr både børn g vksne fr udslgte huse. Mderne dans på turn6 Mderne dans på turnd er med til at sikre, at et større antal dansefrestillinger bliver vist på spillesteder rundt m i landet. Ved at kregraferne kmmer på turn6, vises deres frestillinger flere gange end de 8-12 pførelser, der er nrmalt i frbindelse med en premiere. Danserne pnår samtidig større rutine ved at fremføre den samme frestilling flere gange, g desuden bliver bevillingerne til de enkelte frestillinger udnyttet i høiere grad, når et større publikum får glæde af frestillingerne.

7 Mderne dans på turnd kan efter næsten 9 sæsner påvise resultater g knstatere, at en langsigtet målrettet indsats hvr øknmisk støtte kmbineres med faglig sparring virkelig giver resultat. Flere arranlører har nu dansefrestillinger sm en fast del af deres sæsnprgram, g nye arrangører kmmer til hvert år. I kalenderåret 213 præsenterede 31 arrangører frestillinger af 11" frskellige kmpagnier med i alt 43 pførelser rundt i landet. Frestillingerne blev set af tilskuere. Da n ma rks teaterf re nin g e rs se mi n r Mderne dans på turne deltager i Danmarks Teaterfreningers årlige seminar, sm i 213 blev afhldt i Odense. Her præsenterer Mderne dans på turn6 samtlige dansefrestillinger, der udbydes til turn6, g indgår i dialg med arcangørerne m deres Ønsker, behv g vilkår. Administratin Spillestederne søger Mderne dans på turn6/dansehallerne m tilskud til at præsentere frestillinger, g når tilskud er bevilliget, fregår resten af administratinen mellem spillestedet g kregrafen. Tilskuddet udbetales først, når de enkelte frestillinger er afviklet, g på den måde er den administrative byrde fr Dansehallerne mindst mulig. Arrangører g turnerende kmpagnier i 2L3 Frestillinger blev præsenteret på Baggaardteatret, Baltppen, Bra Bra, Brnhlms Teaterfrening, Frederikshavn Teaterfrening, Frederikssund Børneteater, FuresØ Teater, Helsingør Teater, Hrsens Teaterfestival, Hvidvre Teaterfrening, Kulturelt Samråd Herning, Kulturhuset Kappelbrg, Limfjrds Teatret, Næstved Teaterfrening, Odin Teatret, Ringkgbing Fjrd Teater, Rudersdal Teater, Silkebrg Teaterkreds, Svendbrg Gymnasium, SØnderbrg Teaterfrening, Team Teatret, Teater Nrdkraft, Teater g Musik Odsherred, Teaterfreningen BØgestrØmmen, Teaterfreningen Guldbrgsund, Teaterfreningen fr Falster g Østllland, Vejleegnens Teaterfrening, Vestsjællands Teaterkreds, Vibrg Teaterfrening g Aarhus Festuge. Deturnerende kmpagniervar Dansk Danseteater, Dn Gnu, Freestyle Phanatix, Gazart, Granhøj Dans, lngrid Kristensen g C, Oded Graf/Yssi Berg, Recil Perfrmance Grup, sart, Uppercut Danseteater, WEGO g X- Act. PR g kmmunikatin De igangværende PR/Kmmunikatinstiltag primært fr Dansehallernes frestillinger frtsattes i 21-3, men med det verrdnede Ønske m at styrke den ensartede kmmunikatin i Dansehallerne sm følge af fusinen i 212, Øgede kmmunikatinsafdelingen desuden gså det kmmunikative samarbejde med de frskellige prjekter i huset. Endvidere er Dansehallernes'Crprate Brand' udviklet g styrket gennem flere målgruppe- g kmmunikatinstiltag. Online Marketing Generelt satte kmmunikatinsafdelingen større fkus på nline aktiviteterne, en udvikling sm vil frsætte fremver. Et eksempel herpå er nline annncering, sm er blevet benyttet i bl.a. Plitiken ifrbindelse med egen prduktiner. Facebk Gennem en målrettet indsats er antallet af Facebk Likes Øget fra 6 ( ) til t.6t2likes ( l'. I samme peride er den gennemsnitlige Ttal Reach Øget betydeligt fra (2Ot2 gns. 28-dage) til (213 gns. 28-dage). Vime Dansehallerne prettede i 213 et videbiblitek på vime.cm med henblik på at Øge søgemaskine ptimering, samt at tilbyde interessenter en mere bekvem tilgang til videmateriale. Direct Mail I løbet af året er der månedligt sendt nyhedsbreve ud til mkring 3. mdtagere. Nyhedsbrevene indehlder infrmatin m både sceneaktiviteterne g m husets øvrige prjekter g aktiviteter. Der er en løbende stigning i tilmeldingen til dette medie.

8 Dansehllerne.dk Siden Dansehallerne.dks pstart i2o1,t har besøgstallet været støt stigende. Dansehallerne,dk havde gennemsnitligt 7.73 unikke besøgende pr måned, hvilket er en pæn vækst sammenlignet med 4.281i2t7. Af yderligere tiltag på nline delen kan gså naevnes Instagram, sm Dansehallerne påbegyndte i213. Offline Marketing Tryksager Der prduceres sæsnbannere g sæsnplakater fr Dansehallernes efterårs- g frårsprgrammer, g tryksagerne distribueres i Strkøbenhavn g MalmØ. I Strkøbenhavn distribueres desuden plakater g flyers til Dansehallernes egenprduktiner, Mette Ingvartsen, Kre-a-mves gthusand Threads, ligesm trykt materiale vedrørende disse prduktiner gså distribueres til relevante samarbejdspartnere g målgrupper. Reklamefilm Dansehallerne har i samarbejde med prduktinsselskabet Friishaynes prduceret tre reklamefilm, sm er blevet vist i S-tgene af samarbejdspartneren Cmmute Media sm råder ver skærme med et ugentligt seertal på ver 5. unikke persner. Filmene er skabt i tråd med Dansehallernes målsaetning m at psitinere g øge kendskabet til Dansehallernes crprate brand, samt øge den generelle synlighed g interesse fr dans sm kunstart. Publikumsudvikling 213 har der været særligt fkus på publikumsudvikling, g der er i den frbindelse blevet skabt frskellige nye tiltag. P u b I i ku m s u n d e rsøge lse Med henblik på at ptimere publikumsudviklingsindsatsen, igangsatte kmmunikatinsafdelingen løbende publikumsundersøgelser i frbindelse med alle frestillinger fra august 2L3 g frem. UndersØgelsen skal afklare hvilke kundegrupperder benytterteatret, ifrhld til demgrafisk prfil, medieadfærd g købsadfærd, UndersØgelsen frventes færdig i september 2t4. Lnø Nights Dansehallerne videreudviklede egenknceptet Lna Nights, hvr et af frmålene er at skabe rammer fr naerhed g dialg med publikum. Knceptet har efterhånden sat sig gdt fast hs publikum g tiltrækker 2-3 gæster pr gang. Dette publikum består både af stamgæster g nye tilskuere. Lna Nights blev afviklet med vekslende værter g underhldning i pauserne. Succesen kan gså aflæses i det stigende antal deltageransøgninger. Kulturnatten Kulturnatten blev fejret med en udendørs prjekteret live-visning fra Dansk Danseteaters frestilling'rød', samt film fra 6secndsdance.dk. Disse aktiviteter blev understøttet af t bemandede infrmatinsstande, hvr publikum kunne mdtage sæsninfrmatin, tilmelde sig nyhedsbrevet g deltage i knkurrencer. Egenprduktiner I frbindelse med Dansehallernes egenprduktiner blev der lavet en række særlige publikumstiltag sm fredrag, artist talks g teaterpakker (billet g menu), sm både var med til at frstærke dialgen med publikum samt tiltrække nye publiku msgrupper. Øvri$e tiltag Kmmunikatinsafdelingen designede i frbindelse med julehandelen et billet-gavekrt. Samarbejdet med Caf6 Elefanten er styrket sparring g kundeudveksling gennem pakkeprdukter. Danseinfrmatin Efter i mange år at have mailet en hel del relevant faglig infrmatin direkte til Dansehallernes prfessinelle brugere, vergik vi sidst i2oi3 til at kun at sende infrmatin ud m jbs/auditins i Danmark, rabattilbud ifrbindelse med frestillinger samt infrmatin m vres aktiviteter.øvrig infrmatin pstes nu på en dertil prettet Facebk gruppe.

9 Eksternt støttede prj ekter varetaget af Kmmuni katinsafdel i ngen ScreenMves SceenMves præsenterede 11 udstillinger i Dansehallernes Fyer med i alt 39 krtfilm. I frbindelse med Thusand Threads std ScreenMves fr t filmvisninger med henhldsvis tre g en film. ScreenMves deltg i Dansehallernes Lna Nights, samt Kulturnatten arrangementer med ialt seks film. ScreenMves rganiserede My Mving Mment, et dansefilm arrangement i Lille Carl. ScreenMves var aktiv i implementering g kmmunikatin af 6secndsdance.dk, en Dansens Dag aktivitet. Kedja Udver Dansehallerne, der er prjektlederrganisatin, består kedja af 1 andre danserganisatinerfra de nrdiske g baltiske lande, samt 7 asscierede partnere. 2L3 gennemførtes prjektet sm planlagt i Nrden g Baltikum. Aktiviteterne var: r-3n'encunter'/tre-dages seminar i Klaipeda Litauen, 1 Wilderness residencies fr dansegrupper på 3-ugers phld langt fra metrpler, L'Writing Mvement' skrive wrkshps arrangementer, 2 x 2 Tænketanks møderf arrangementer samt individuelle mentr-mentee sessins. Aktiviteterne i 2L3 invlverede mkring 75 dansefaglige persner, g gegrafisk strakte aktiviteterne sig fra Hammerfest i Nrd-Nrge til Musik- g TeaterhØjsklen itftlund ved Tønder.

10 Kunstnerisk udvikling fr Dansehallernes prfessinelle brugere Arbejdsplads fr kunstnere lndsatsmråde Målfr 213 Resultat fr 213 Antal træningslektiner udbudt 4 42 Deltagende dansere Antal kregrafer faciliteret af Prjektcentret 1_5 18 Prd u ktiner i p røvef rløb 43 Antal kunstneriske udvikli ngsprjekter 3 5 Deltagelse i natinale g internatinale netværk 4+ B Træning Danserne har hver mrgen mulighed fr at vælge mellem en mderne træning eller ballettræning. I mrgentræningen deltager freelance dansere, medvirkende i diverse prduktiner samt danserne fra Dansk Danseteater. I frbindelse med residency prgrammet CDaSpace blev mrgentræningen åbnet fr alle Dansehallernes prfessinelle brugere, så de gså gennem hele smmeren kunne træne - antallet af træningslektiner g deltagende dansere i denne frbindelse indgår ikke i statistikken. Prduktiner Den største del, 76%, af studietiden i Dansehallernes syv studier benyttes til kunstnerisk prduktin, g kregraferne var i studierne i sammenlagt 13.7 timer. Sm prfessinel bruger af Dansehallerne kan studier enten bkes flere måneder i frvejen til en prduktin, der har mdtaget støttemidler, eller den enkelte bruger kan bke studietider nline p til 4 uger frem itiden. Der var i 213 hele 43 frhåndsbkede prduktiner. De frhåndsbkede perider kster et gebyr alt efter størrelsen af prduktinens støttemidler, mens de nline bkede tider er gratis' Kunstneriske udvikli ngsprjekter CDaSpace Dette residency prgram tilbyder gratis studier g sparring med internatinale mentrer til natinale g internatinale prfessinelle danseprjekter. Det var det fjerde g sidste CDaSpace, da prjektet må phøre på grund af manglende støttemidler. CDaSpace frløb ver fire uger i smmerferien, g i alt 11 prjekter var tilmeldt. Afvigende fra de seneste år ønskede prjekterne længere perider ngle helt p til tre uger. Det var gså kendetegnende fr dette års CDaSpace, at der var flest danske prjekter, g der var flere yngre kunstnere end de fregående år. Mentrerne var Rsemary Butcher (UK), Christine Gaigg (AU) e Guy Dartnell (UK). Spt On Spt On er et udviklingsprgram g en kregrafisk event med visningen af et antal kregrafier. Nye kregrafiske ideer kan prøves af, wrk-in-prgress kan udvikles. Det er fr kregrafer, der Ønsker at tage de første skridt ud i at kregrafere g fr dem, der har arbejdet sm kregrafer i årevis. Også fr dem der lige er vendt tilbage fra udlandet g fr dem, der er på vej ud i verden. Kregrafierne vises 6n gang hver på platfrmen i et råt g simpelt set-up. Til prjektet er knyttet t mentrer, sm er engageret til at gå i dialg med kregraferne i en prces ver t uger. 213 valgte vi at invitere Rsemary Butcher (kregraf g visual artist, England) sammen med Steve Purcell (prfessr i Internatinal Kultur Udvikling fra Yrk St Jhn University, England), g derudver inviterede vi Riva Rubin (cach med speciale i kunstnerisk virke, England)til at starte frløbet med en wrkshp fr de deltagende'cmmunicatin, Feedback, Creative Thinking'. De 11 deltagende kregrafer arbejdede i periden med deres materiale i Dansehallerne.

11 Prjektet afsluttedes med 2 visninger på Labratriescenen, hvr kregraferne gik i direkte dialg med publikum ud fra ngle spørgsmål stillet på frhånd i det prgram, publikum fik udleveret ved indgangen. Spt On giver publikum indblik i hvad der rører sig i den sceniske mderne dans lige nu g her - g giver rum fr en dialg mellem kregrafen g publikum, både på det persnlige g på det digitale plan. Labratriescenen Researchperider g muligheden fr at afprøve teknik p til en turnd på Labratriescenen er meget eftertragtet blandt de prfessinelle brugere i Dansehallerne. Det betyder at Labratriescenen kun yderst sjældent står ubenyttet hen. 213 havde 32 kregrafer phld på scenen med deres prjekter i 1-2 uger. Prjekterne g turn6psætningerne tildeles tid ud fra indsendt ansøgning ved deadline t gange hvert år. Der er altid langt flere ansøgninger, end der er uger til rådighed. Residencies I løbet af året havde viyderligere 9 residencies sm resultat af vres invlvering i internatinale partnerskaber g netværk. Et udvekslingssamarbejde med Kampnagel K3 i Hambrg betød residencies i Dansehallerne fr 3 kunstnere g residencies i K3 fr 3 herbende kunstnere. Desuden havde vi 6 Mdul-dance kregrafer i residency. Prjektcentret Prjektcentret har en central g neutral placering idansemiljøet, g sm samlingssted fr kregrafer g andre selvprducerende kunstnere, er centret med til at understøtte disse kunstneres udvikling g prjekter-samttage initiativ til møder, wrkshps g seminarer med verrdnede temaer på dagrdenen til fælles bedste fr alle i miljøet. Prjektcentret er en del af Dansehallerne, men servicerer alle kregrafer uafhængigt af den kunstneriske chef g det repertire, der præsenteres i Dansehallerne. Sm nget nyt udsendes nyhedsbreve til kregrafer, prducenter g andre interesserede i dansemiljøet. Det løbende arbejde i Prjektcentret er fkuseret på administratin af prjekter fr kregrafer uden egen administratr/prducent. Budgetlægning, øknmistyring g regnskabsaflæggelse er en vigtig del af arbejdet, g denne ydelse er helt afgørende fr brugerne, sm ikke selv besidder den indsigt, der er nødvendigt fr at sikre prjekternes gennemførelse g ikke mindst Øknmiske stabilitet. Andre pgaver er mms- g skatteafregning, kntraktskrivning, kntal<t til bevillingsmyndigheder, diverse abnnementsrdninger g samarbejdspartnere, samt en række andre pgaver med relatin til prjekternes administratin. Prjektcentret rådgiver g vejleder desuden m fx presse-, PR g målgruppestrategi, fundraising, turn6 g abnnementsrdninger. Derudver tilbydes gså vejledning g caching i frbindelse med skrivning af ansøgninger, frmulering af prjektbeskrivelse samt udarbejdelse af ansøgningsbudgetter. Kregraferne får derved frmuleret deres ide mere klart, når de skal søge fx Statens Kunstfnd g private fnde. 213 har Prjektcentret desuden varetaget mentrbanken til gavn fr 2L kregrafer. Der er en str internatinal interesse fr centrets arbejdsfrm, pgaver g struktur, g der afhldes løbende møder med interesserede besøgende, sm ønsker inspiratin til lignende centre' Prjektcentret indgår i flere internatinale sammenhænge, g har i løbet af året deltaget i kedja møder samt været aktiv i det nrdiske netvaerk fr prducenter g selvprducerende kregrafer, bl a ved et møde på lsland. Sæsn 2L2/L3 Prjektcentret administrerede i sæsn 2Ot2/I3 prjekter f r 4.5 mi kr. Dette beløb var bevilget til 14 prjekter, hvraf de 6 var frestillinger/nyprduktiner g 8 var mindre turneer samt research- g udviklingsprjekter. Sæsn 2L3/L4 I sæsn 21t3/t4 frventes administreret fr 6.9 mi kr. Dette er en stigning på 54%fra saesnen før. geløbet er frdelt på 2 prjekter, heraf 1- frestillinger/nyprduktiner g 1 mindre research- g udviklingsprjekter.

12 Prgrammer fr g med børn g unge lndsatsmråde Målfr 213 Resultat fr 213 Aktiviteter FOR børn g unge Publikum Aktiviteter MED børn g unge Deltagere L36 Kmmuner 5 54 Wrkshps fr prfessinelle dansere WS/deltagere 8/t7.4 Lærerwrkshps WS/deltagere LO/zs} 21./373 N etværksa rra ngementer Antal/deltagere 7 /zss Dansehallerne har til pgave at udbrede kendskabet til dans natinalt med specielt fkus på børn g unge. Dette sker bl.a. ved at udvikle g frmidle danseaktiviteter fr g med børn g unge rundt i landet. I tæt samarbejde med kmmunerne udvikles relevante aktiviteter til børnehave g skle samt på fritidsmrådet, g aktiviteterne frmidles af prfessinelle dansere, der ansættes af Dansehallerne. Til alle aktiviteter på mrådet søges ekstern finansiering, hvilket gør aktivitetsniveauet helt afhængigt af mdtagne bevillinger. Dansehallerne havde i2ol3 fkus på sklemrådet, g på hvrdan dans kan blive en relevant medspiller iden kmmende sklerefrm. Dansehallerne er garant fr høi kvalitet både kunstnerisk g frmidlingsmæssigt, B derfr har vi fkus på kvalificering af både dansere g de vksne sm er mdtagere af danseaktiviteterne på vegne af børn g unge. Dette udmøntes i wrkshps g kurser fr begge målgrupper. Dansehallerne er arrangør g inviterer deltagerne ind i Dansehallerne, eller vi arrangerer wrkshps ude i kmmunerne. Dansehallerne bliver set g pfatter sig sm natinalt kmpetencecenter inden fr dans sm scenekunst, g både lkalt, reginalt g natinalt arbejdes fr at skabe bedre muligheder fr at møde dansen fr børnene g de unge. Der lægges derfr meget tid i at synliggøre dansen på frskellige måder g til frskellige målgrupper. Partnerskaber med kmmuner g andre kulturinstitutiner er afgørende fr at løfte kunsten/dansen fra enkelt-prjekter g til mere langsigtede strukturer. 213 var samarbejder sm Dance Attack med Dans24syv, Kulturpakker g'dans fr Børn' med LMS g TC, Kulturrygsækken g Kreative BØrn i København med til at sætte dansen i en større sammenhæng g skabe bedre mulighed fr at børn g unge kan møde dansen. Deltagende kmmuner: Sjælland: Hvidvre, Gribskv, Guldbrgsund, Odsherred, Næstved, SrØ, Egedal, Rudersdal, Tårnby, Herlev, KøEe,lshøj, Greve, Gladsaxe, Halsnæs, Lyngby-Taarbæk, Stevns, Allerød, Albertslund, Frederikssund, Kalundbrg, Rskilde, Ringsted, Slagelse, Ballerup, FuresØ, København NV, København V, København SV g København S. Jylland g Fyn: Aarhus, Billund, Brønderslev, Esbjerg, Favrskv, Fåbrg-Midtfyn, Haderslev, Herning, Hlstebr, lkast- Brande, Jammerbugt, Klding, Rebild, Mariagerfjrd, Silkebrg, Skanderbrg, Syddjurs, Varde, Vesthimmerland, Assens, Kerteminde, Odense, Vejle g MrsØ. Dance and the Child Internatinal Dance and the Child Internatinal afhlder ijuli 2L5 sin l-3. Verdenskngres i København. Dansehallerne står sammen med Københavns Universitet (NEXS) g Statens Scenekunst Skle fr værtskabet fr kngressen. I 213 blev prjektbeskrivelse, budget g rganisatinsstruktur udarbejdet af samarbejdsparterne, g ansøgningsstrategi fastlagt. Desuden blev en digital platfrm planlagt g frberedt til pstart prim januar 2L4. Dansehallerne har med en fuldtidsansat medarbejder påtaget sig prjektledelsen prim ktber 213 g har derudver t medarbejdere, der deltager ved møder i krdinerings- g i prgramgrupperne. 1

13 Aktivitetsversigt - Dans fr g med børn g unge - Natinalt lndsatsmråde Prjekttitel Krt m Tal Aktiviteter FOR b6rn g unge Fkusmråde: Skle g børnehave Aktiviteter MED børn g unge Fkusmråde: Skle g børnehave Fkusmråde: Skle Fkusmråde: Skle Fkusmråde: Skle Fkusmråde: Skle Fkusmråde: Gymnasiet Fkusmråde: Fritid Dans fr Børn x skleåret 212-L3 indeår i Kulturpakker Dans fr BØrn * skleåret Indgår i Kulturpakker Årets Dans - Dansebander Kreative Børn Dansetid Sacre du Printemps D.A.N,S DANSEballaden * Frestilling g labratrium fregår ved samme besøg Turndrdning med I% times dansebesø g fr 4-12-årige i landets kmmuner. BesØBet indehlder en lille frestilling FOR deltagerne. Turn6rdning med 1% times dansebesøgfr 4- t}-årige i landets kmmuner. Besøget indehlder et labratrie MED deltagerne. Prjekt Dans 24syv sender dansebander rundt på skler i udvalgte kmmuner, hvr danserne underviser eleverne i årets dans. Prjekt i regin Hvedstaden KMØ, hvr dansewrkshps tilbydes til skler i kmmunerne. lndehlder desuden lærerwrkshps g strukturudvikling. Website, der henvender sig til lærere g pædagger, i første mgang i sklen. Indehlder dans-med-film skabt af børn samt kreative dansepgaver. Tallene til højre tæller de b6rn, der deltg i skabelsen af filmene fra 213. Et strt frestillingsprjekt i samarbejde med Dansk Danseteater, Cpenhagen Phil, Østre Gasværk g 8 kmmuner på Sjælland. Gymnasieprjekt med da nsefrløb med fkus på at kvalificere dans sm del af idrætsundervisningen. Fælles afslutning med både frestillinger g wrkshps. Kregrafisk ugeprjekt i smmerferien fr 9-14-årige i landets kmmuner. Afslutter med visninger fr tilskuere rundt i landet. Deltagere: 14.25O Deltagertim er: Kmmuner:1-4 Deltagere: 14.75O Deltagertim er:2l.375 Kmmuner:14 Deltagere: 2.5 Deltagertimer: 3.75 Kmmuner:5 Deltagere: 2.25O Deltagertimer: 1.11 Kmmuner: 12 Skabende børn:75 Deltagertimer: 6 Kmmuner: 2 Deltagere: 2 Deltagertimer: l-4. Kmmuner:8 Deltagere: 76 Deltagertimer: 11.4 Kmmuner/ Gymnasier: L2 Deltagere: 581 Deltagertimer: Kmmuner:28 11

14 Kmpetenceudvikling Fkusmråde: Prfessinelle dansere Prjektwrkshps Dansefrmidlerne deltager i frberedende wrkshps i alle prjekter, de deltager i. Der arbejdes med bl.a. frmidlingsprincipper g -temaer. Wrkshps:8 Deltagere:124 Deltagertimer: 557 Fkusmråde: Lærere g paedagger Ku rse r "lnd i prjektet" wrkshps Kurser sm ikke er prjektrelaterede, men er åbne fr alle sm vil tilegne sig kmpetencer i dansefrmidling. Wrkshps sm intrducerer g kvalificere r lærere/pædagger til den dans, sm de efterfølgende får besøg af. Wrkshps:2 Deltagere: 24 Deltagertim er: 7L6 Wrkshps:21 Deltagere:373 Deltagertimer: l-.133 N etværksa rra nge me nter Afvikl ing af netværksmøder/fred rag fr lærere, skleledere, TA-persnale m.fl. i Kulturpakker Arrangementer: 7 Deltagere: 295 Deltagertim er:784 Aktivitetsversigt - Dans fr g med børn g unge - København lndsatsmråde Titel Krt m Tal Aktiviteter FOR børn g unge Fkusmråde: Skle Ku ltu rrygsaekken Et samarbejde mellem frskellige kulturinstitutiner i Københavns Kmmune, hvr der samlet sendes kulturtilbud ud til børnehaver g skler. Deltagerne tilbydes at kmme i Dansehallerne g pleve da nsefresti llinger g wrksh ps. Deltagere:83 Deltagertirner: L24 Kmmuner:1 Aktiviteter MED børn g unge Fkusmråde: Børnehave Fkusmråde: Skle Fkusmråde: Fritid Ku ltu rrygsaekken Dans på Enghavesklen DANSEballaden København Et samarbejde mellem frskellige kulturinstitutiner i Københavns Kmmune, hvr der samlet sendes kulturtilbud ud til børnehaver g skler. Deltagerne får besøg af en danser sm laver en wrkshp med børnene. En specialskle på Vesterbr, sm får besøb af en dansefrmidler g sm afslutning besøger Dansehallerne til wrkshps Kregrafisk ugeprjekt i smmerferien fr 9 - I{-årige i hele landet, gså i København. Afslutter med visninger fr tilskuere i Dansehallerne. Deltagere:4 Deltagertimer: 3 Kmmuner: 1 Deltagere:45 Deltagertirner: Kmmuner: i- Deltagere: 75 Deltagertimer: 2.1- Kmmuner/bydele: Ll4 12

15 1 : Cmmunity dans Dans24syv g Dansens Dag Dans24syv er en landsdækkende indsats fr dans, med det frmål at udbrede kendskabet til dans sm scial aktivitet, kunstfrm g mtin, med den årlige fejring af Dansens Dag den 29. april sm spydspids. Prjektet er støttet af Nrdeafnden 2OI2-L4. Dansens Dag frankres mere g mere rundt m i landet, g særligt i regi af Dance Attack har vi kunnet erfare, hvrdan Dansens Dag frankres lkalt, knyttes sammen med øvrige danseaktiviteter i løbet af året g er et samlet højdepunkt. Hvedparten af aktiviteterne arrangeres lkalt - ngle med øknmisk tilskud fra Nrdea-fndens Dansepulje. Man kunne blandt andet pleve strt gratis familie-arragement på Musicn i Rskilde med charlestn, hip hp, lanciers, flkedans, MTV-dans mm. I Hrsens blev Yutube-fænmenet'Dance like nbdy's watching' vakt til live, g på Traphlt i Klding kunne man se 4bØrn ptræde sammen med et prfessinelt dansekmpagni. I København bød Cpenhagen Dance Arts på The Plitical Tur g ptrådte mkring 4 steder i København bl.a. i Kulturministeriet, DR- Byen, Københavns Universitet g Rigshspitalet. Dans24syv står bag en række større landsdækkende aktiviteter g tiltag mkring Dansens Dag, herunder: udnævnelse g støtte til fem Dance Attack-kmmuner fern Dansebander, hvr prfessinelle undervlser skleelever rundt m i Danmark - desværre blev denne aktivitet ramt af lærer lck-uten i 213, g kun ca 25 elever fik derfr besøg, ca 5O% af det planlagte. fem stre dance flash mbs med skleelever fællesdansen Årets Dans, der danses af flere tusinde danskere på Dansens Dag c dansefilmknkurrencen 6secndsdance.dk c Dans på Farten, hvr der danses på en række danske tgstatiner Nrdea-fndens Dansepulje, der giver støtte til udvalgte Dansens Dag-aktiviteter c den verrdnede landsdækkende PR- g pressedækning med Iandsmdelte plakater, pstkrt g PR-pakker samt website g sciale medier kregrafi-, ft- g plakatknkurrencer NØgletal ifrbindelse med Dansens Dag(e) , 29 l 21 2LL ** Arrangementer i hele landet t46 ' 2t Arrangementer i Strkøbenhavn* Deltagere på landsplan* Tilskuere på landsplan* L1., Presseklip Dansens Dag(e). 258 i *Disse tal er estimeret ud fra tilbagemeldinger fra de deltagende g arrangører **lnklusive andre Dans24syv-aktiviteter 396 4L Dance Attack-initiativet er et samarbejde med Danseknsulenterne g giver hvert år fem kmmuner hjælp til en målrettet indsats mkring Dansens Dag, der samtidig knyttes til en længerevarende strategi fr dansens udvikling i kmmunen. De fem Dance Attack-kmmuner i2ot3 er: Hlstebr, Vejle, Kerteminde, Odsherred g Slagelse Kmmune. Dance Attack-initiativet lancerede i 213 en række nye tiltag sm lærerwrkshps, udvikling af undervisningsmateriale til brug fr inddragelse af dansen i idrætsundervisningen g 'Dance Attack-kn sulenter'knyttet til hver sin kmmune' 13

16 Et af målene fr Dans24syv er at gøre dansen synlig g tilgængelig året rundt g udbrede kendskabet til dans. Dette pnås ved at arrangere events mv i løbet af året, indimellem knyttet til andre kulturbegivenheder sm fx Jazz Festivalen. Prjekteringsfase - Ta'fat m dansen! Dans24syv g Dansens Dag prjektet afsluttes i2ot4, g da Dansehallerne søger begrebet cmmunity dans indført, startede ideen m at udvikle et nyt strt landsdaekkende danseinitiativ, sm invlverer 6 samarbejdspartnere, de såkaldte Dansefyrtårne. Med initiativet Ønskede Dansehallerne i endnu højere grad at inddrage samarbejdspartnere helt fra pstarten af prjektet, blandt andet fr at sikre lkal frankring g medejerskab. Dansehallerne inviterede derfr ptentielle samarbejdspartnere (dansefyrtårne) ind iprjektudviklingen fra start. Sideløbende ansøgte g mdtg vi 1. kr fra Nrdea-fnden til prjektering af prjektet - Ta' fat m dansen! lfråret nedsattes en intern arbejdsgruppe (herunder en prjektleder) samt en referencegruppe (herunder Dansehallernes ledelse). Prjekteringsfrløbet indehldt et udviklingsseminar i september med deltagelse af ca 75 persner fra hele Danmark fra bl.a. kmmuner, kultur- g uddannelsesinstitutiner g naturligvis fra dansemiljøet. Der blev lavet en udbudsrunde, g Dansehallernes mdtg i december i alt 14 ansøgninger, repræsenterende i alt 46 kmmuner g en lang raekke kulturinstitutiner. Seks primære samarbejdspartnere, seks dansefyrtårne, blev valgt ud g samarbejdede med Dansehallerne m at færdiggøre den endelige ansøgning til Nrdea-fnden. Resultatet af prjekteringsfasen blev en meget str ansøgning-ta'fat m dansen! blev sendt til Nrdea-fnden den 31. januar 2L4, g i april 214 km der svar på ansøgningen; Nrdea-fnden har valgt at støtte Ta'fat m dansen! itre år med en bevilling på i alt 2.5 mi kr. Dans g Handicap Der er ikke i Danmark indenfr dans sm kunstart traditin fr at arbejde med handicappede. 213 blev det første skridt taget af Dansehallerne i frm af 3 wrkshps, sm skulle undersøge ptentialet fr at udvikle mrådet fr scenedans g handicap, samt tilvejebringe erfaringsgrundlag fr at skabe muligheder fr andre "dansekrppe" i scenedansen. De tre wrkshps blev gennemført af Tanja Mangalanayagam, Skånes Danseteater i september, Carline Bwditch, Sktland i ktber g IDE Grup, København i nvember, g disse wrkshps blev rnuliggjrt af støtte fra Statens Kunstråds Scenekunstudvalgs lnternatinale Pulje, Dansk Skuespillerfrbund, Efteruddannelsen på Statens Scenekunst Skle g Elsass Fnden. I alt 16 deltagere medvirkede. Hver wrkshp var på 4 timer, i alt 92 deltagertimer. I4

17 Øvrige indtægter Udlejning Selv m det er frestillingerne på scenerne g dansen istudierne, der er nerven i Dansehallerne, rummer huset en rigdm af muligheder fr helt andre aktiviteter. Dansehallernes rå g kreative lkaler danner derfr fte rammen m selskaber g events af såvel privat sm erhvervsmæssig karakter. Denne kmmercielle udlejning af lkaler g faciliteter fregår frtrinsvist i tæt samarbejde med Cafd Elefanten, sm leverer frplejning g service til lejerne. Dansehallerne har i2ol3lagt vægt på g målrettet indsatsen fr at Øge den kmmercielle udlejning g styrke samarbejdet med Caf6 Elefanten, hvilket har resulteret i en øgning af antallet af afhldte arrangementer i Dansehallerne i 2L3. Der er en markant stigning i interessen fr at leje Dansehallernes studier g andre lkaler. Studier Dansehallerne havde l- faste lejere med faste ugedage, tider g studier, g dermed benyttes 7%af studietiden til udlejning til danseskler. Derudver udlejes studier gså isammenheeng med udlejning af andre af Dansehallernes lkaler" Studierne udlejes på timebasis til enkeltstående danseundervisning, videptagelser, auditins etc. Prjektkntrer Der udlejes kntrer til tre faste lejere - Cpenhagen Cntemprary Dance Schl, Recil Perfrmance Grup g X-act. Et kntr udlejes til frskellige mindre prjekter i krtere perider, g endelig stilles et kntr gratis til rådighed fr Dansehallernes prfessinelle brugere på dagbasis. Fste Lejemål Dansehallerne har sm faste lejere Caf6 Elefanten, K6benhavns Danseartikler, Sirnple Creatins Aps, Karsten Svane Alexanderteknik g Anja Clear Pilates. Dansk Danseteater Ved udflytning til Carlsberg Byen i 29 flyttede Dansk Danseteater med til egne lkaler i Dansehallerne. I verensstemmelse med daværende aftale med Kulturministeriet, betaler Dansk Danseteater samme bidrag til driften, sm de gjrde tidligere på Flketeatret. Desuden deler vi udgiften til den mrgentræning, hvri danserne fra Dansk Danseteater deltager. Billetrapprt Nedenfr billetrapprt fr 213. Billetrapprten mfatter alle billetter, der er slgt til frestillinger i Dansehallerne, uanset m billetindtægten går til kmpagnierne eller til Dansehallerne. Repertiret mfattede i alt 34 prduktiner - heraf spillede 2 i Stre Carl g 14 i Lille Carl. Der var i alt 155 pførelser med i alt tilskuere, hvilket er en belægningsprcent på 72% med en middelværdi på 68% samt en værdibelægningsprcent prcent på 59 % med en middelværdi på 54%. Den samlede billetindtægt var på L kr, hvraf Dansehallernes andel var t kr. 15

18 CL ø b! (! øq 5.e L ht J F a! PE drp =E FE OP r/r 6J b.- $= EtrO $ff8-6 rtttllltlllll dddlridddddct'-ddrr' NNNCNNNNNNNONNN Ft d -t Fl rl rl Fl Fl -l el Ol rl rl r{ c)b SSSS: Lnlnl' tn6 e., **** ***L irf+$bh=b88s3$383 d*ssssgxscd...tægess r{ (O (O O ( sf N (O (O ro rf, r. æ ( $ æ I q il'hha N$FNHN*Hil$s-$$ N n trl c! r-l (9 c! N ct -l ;s F\ a.l N sl æ F{ c.i >s ;R Fl <l ( rn \ 6 ts* cc, il'h E c EgE E19E < 8= ås s s >s s år s s s ås s s >R år x..\ R 3nUs3HSS95NE=SN "-\ grehgbseeæsre3rf8 N æ'4tnrntnnm 4tn\q.'l r_l r_l ri ii :R m r-{ >s >R <fæ N(O Fl N q N E ii -Y <rl HEH8Eil$$$EEEHHH$h -i6i -i -i.i-i (n ri F{ ut ui Fl a (9!!.; ; 4., EPs --Påg - 5 åg :Li.l EEE LPF < OJE 3v OJ 6l! PEJ <E cr NNOOOOOaaOaa 6-6NlrtrnOOOcfAaQAQQ r.. r\ N cl $ v <f, sl ( æ c.ic.i -i.i c.i.ic.i-i RRRREEERRRFHRRRRR N rl ) cn ri- rf, $ Lr) u).\l N N N cn Or O Ol slhsi sr (\,1 N N Nct \l r rr') Ol.Yi N e{ an Fl I 6l r{i Fl rn an Fl r.:a t{?t i l. EE v= ; cla cl '= (!b, l- c, :E+ :: (P = 2-- he ^ c (! El E v P q, L ll vt.9 c)e 9bl-L -rs'lg,qj -=-._.PP 9E I? t E.E8 Jfiå,.9d-- (uv-c cel S P" ^ar"; E E E E h c rs rs f:=^- '-.-HEå,.>- ; ; _ (J (r (Jr.J 9-'q å E Yl E ø IEngggCEEEH.HEE**E 8eP å*,9Åd c rgj -c O-(U (!> F q -:c:-=. *r<cri9 3 b<e EF ; PE-E >O =_tre.abha u ;U =-.f q: = ååigre +;å F - IIsS-U-UE=-bsi il-4 EF.r,.,i,.-.-, * 3 1 ei = 5 ^ - i Y Y- d) cr r J: c.;icj: if6 99åfff,f5A;Si3E"<a E'trEE'trE=TEEEE='trE.-T,5.5S , EEEEEEEEEEEEEEEEE ees9eggg99988e998 rh Vt Vl Vt V, Jrt V, Vt Vt Vr Vl Vt.t Vl Ul Vl Vl - G - r.rl J E 6 bi) F ii - c L.E (J J L P art c J b! c C, E TI.5 6.,c g8 =O 'F 9r ;F at L =E 19> FE stt 35 ='tr G'! L' L' Eg PP Vl Vt

19 L ø a (! ø 6 S.e ht t! ht -E dlf -E FC -g r- r-,-.8,.,. r.istn NNOc{.*NO rl r'{ Ol rl U,, F{ rl (9Ø (9(9(9 OO(JULJL,O ***.1 ***+ g E -v N(rilNQ( rl -r \f t\ $ l.r) cnnæfi'c{o'l cd -i c.i rri c.i st r{ I rn (\ -l (9 O F,- rn <l ( crn m el ( tft. an <r.yi ti N<t NF{.i F. F- tsc $ffe -E 'll q 9- c ffe c r- E.gg < Ele6 s= NåRNåSåR}RS l'\ Ot rt t. rl t\ sl COdrrFlNr{cO ;s s >S>R>RNXbR-N x It (O r{ rn rl -.. s(nanf\,1 <f= = tn NsfFlCOOLnc{ $cnslfna{a{ FIF i+ ss rn <t Irt >RS (F FI Itt.i >R :S drn rn 't ss N C'] Fr N CN ctr (Yi F{ +cc)(ocon OCn(O(ncnr.O FIF{N N(. 6 c N Ctr (n r{ ri FI E E-i <? EEg åg' 5 )NNN(Osr(9 rlotololsrsft{ c{nnnf{rlfi N r..l r.ft q ayt ctr rct..i N L =33 TgE å68 5 L s6 <e cnar)m(nfn(cn 1.. f.- F\ t\ N (n F. cn$<f,$nsfn N (n r. 6r (n rtt rtl N CN s ln ttl F.l z c ui tr c q E u- (It ah 5c -Lc ",h 8.e '3 ;IO^TH.:sBEgF.- H(u-c.-c.c-c9l ;clcccc: cq(!ru(g= AfiLLL (;SZ(9(9(9a -in.e g (tt + (u g3 tg -tt EO rt E-.9r ':L lj.c' # [s"al c ;å'crj ;cqc'e'= p.<35d e=e<{} 'poj<j E.-ETR U 6E Pz-3# Esåå=;E LLLLLL.!.E(tf!GaB(! L.lL. (J(JL'(J9 rcr).j==.j=5= - CJ L ( L (E (J OJ J c,, c! c,, L E.= Jc H8 =.F CI UL 9r ^-h cre ru> =E FE Ptt 3= (! a! (J(J J JJ ET >Rl <fl TI *l It >s (Ji g>e E6' b. F{ ll (gop cj b! b.e S ';e.u ; ile &E= åhr.eif F 3-s F E,E 3 E#E aha E5F

20 Den uafhængige revisrs erklæringer Til ledelsen Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet fr Dansehallerne fr periden 1. januar december 213, der mfatter anvendt regnskabspraksis, resultatpgørelse, balance g nter. Årsregnskabet er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 171 af 21. december 21 m øknmiske g administrative frhld fr mdtagere af drift stilskud fra Kulturministeriet. Ledelsens ansvar fr årsregnskabet Ledelsen har ansvaret fr udarbejdelsen af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl g mangler i verensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1 7 l af 27. december 21 m øknmiske g administrative frhld fr mdtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Ledelsen har endvidere ansvaret fr den interne kntrl, sm ledelsen anser fr nødvendig fr at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinfrmatin, uanset m denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg g anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis g udøvelse af regnskabsmæssige skøn, sm er rimelige efter mstændighederne. Herudver er det ledelsens ansvar, at de dispsitiner, der er mfattet af arsregnskabet, er i verensstemmelse med meddelte bevillinger, lve g andre frskrifter samt med indgåede aftaler g sædvanlig praksis. Revisrs ansvar Vres ansvar er at udtrykke en knklusin m årsregnskabet på grundlag af vres revisin. Vi har udførtrevisinen i verensstemmelse med internatinale standarder m revisin g yderligere krav ifølge dansk revisrlvgivning, gd ffentlig revisinsskik, jf. rigsrevisrlven. Dette kræver, at vi verhlder etiske krav samt planlægger g udfører revisinen fr at pnå høj grad af sikkerhed fr, m årsregnskabet er uden væsentlig fejlinfrmatin. En revisin mfatter udførelse af revisinshandlinger fr at pnå revisinsbevis fr beløb g plysninger i årsregnskabet. De valgte revisinshandlinger afhænger af revisrs vurdering, herunder vurdering af risici fr væsentlig fejlinfrmatin i årsregnskabet, uanset m denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikvurderingen vervejer revisr intern kntrl, der er relevant fr institutinens udarbejdelse af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl g mangler. Frmålet hermed er, at udfrme revisinshandlinger, der er passende efter mstændighederne, men ikke at udtrykke en knklusin m effektiviteten af institutinens interne kntrl. En revisin mfatter endvidere vurdering af, m ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, m ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige -samt den samlede præsentatin af årsregnskabet. Revisinen mfatter desuden en vurdering af, m der er etableret frretningsgange g interne kntrller, der understøtter, at de dispsitiner, der er mfattet af årsregnskabet, er i verensstemmelse med meddelte bevillinger, lve g andre frskrifter samt med indgåed aftaler g sædvanlig praksis. 1B

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou Dansk Revisin Dansk Revisin Odense registreret revisinsaktieselskab Langelini 79 DK-523 Odense M dense@danskrevisin.dk www.danskrevisin.dk Telefn: +5 66 13 3 31 Telefax: +5 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89

Læs mere

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk Tlf.: 99 89 1400 saeby@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisinsaktieselskab LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT 2014 la t g gdkendt på e eralfrsamling, CVR-NR.

Læs mere

Ae Børnehjælp. Århus. CEWTfRHOUSE(PERS I. Årsregnskab for 2007. (38. regnskabsår) CVR nr. 11 72 44 93. PrieewaterliouseCoopers

Ae Børnehjælp. Århus. CEWTfRHOUSE(PERS I. Årsregnskab for 2007. (38. regnskabsår) CVR nr. 11 72 44 93. PrieewaterliouseCoopers CEWTfRHUSE(PERS I Ae Børnehjælp Århus PrieewaterliuseCpers Statsautriseret Revísinsaktieselskab Nbelparken Jens Clir. Skus Vej L 8000 Arlius C Telefn 89 32 00 00 Telefàx 89 32 00 L CVR nr. 11 72 44 93

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune Hjørring 8. marts2016 Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kmmune I nrdjysk turisme er der gjrt mange af de rigtige ting fr at skabe vækst. Der har været fkus på at samle marketing i fælles kampagner med str

Læs mere

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK. Partnerskab

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK. Partnerskab OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK Partnerskab 1 INDEX Regin Midtjylland...3 København...4 Sjælland...5 2 Regin Midtjylland (2020 Regins: Acting fr the Future) Type: Seminar Titel: EU's klima-

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Ejerforeningen Søllerød Park

Ejerforeningen Søllerød Park PricewaterhuscCpcrs Strandvejen 44 Pstbks 2709 2900 Hellerup Telefn 39 45 39 45 Telefax 39 45 39 87 Ejerfreningen Søllerød Park Årsregnskab fr 1999 PricewaterhuseCpers er et revisrinteressentskab bestående

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

DR s Musikplan levende musik

DR s Musikplan levende musik DR s Musikplan levende musik 21. december 2014 I DR s nye bestyrelsesgdkendte musikplan har DR pririteret væsentlige mråder af den levende musik fr samlet set at bidrage til vitaliteten i den levende musik

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING

DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING Dette udbud er målrettet web- g reklamebureauer i Strkøbenhavn. Opgaven, der beskrives i nærværende udbud, gælder eksekvering af digitale elementer til en destinatinskampagne,

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012 Virksmhedsplan 2011-2012 Bilag 1: Indsatsmråder 2012 IT-strategi STU-uddannelserne SpecialUndervisningsNetværket: Praktik Mødet med frældre, pårørende g samarbejdspartnere, STU ungdmsuddannelserne fr unge

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsrden til møde i Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget Mødetidspunkt 28-10-2015 17:00 Mødeafhldelse Mødelkale D Indhldsfrtegnelse Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget 28-10-2015 17:00 1 (Åben)

Læs mere

Nyborg SvØmmeklub Årsrapport Nyborg Svgimmeklub. Årsrapport Side 1

Nyborg SvØmmeklub Årsrapport Nyborg Svgimmeklub. Årsrapport Side 1 Nybrg SvØmmeklub Årsrapprt 2015 Nybrg Svgimmeklub Årsrapprt 2015 Side 1 Nybrg SvØmmeklub Årsrapprt 2015 Indhld Bestyrelsespåtegning Den uafhængige revisrs erklæring Ledelsesberetning Freningsplysninger

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Indsamlingsetiske retningslinjer for International Aid Services

Indsamlingsetiske retningslinjer for International Aid Services Indsamlingsetiske retningslinjer fr Internatinal Aid Services De følgende indsamlingsetiske retningslinjer er udarbejdet på baggrund af ISOBRO s pfrdring til deres medlemmer m at beskrive rganisatinens

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse Nr. 1 2010 Tema: Lederskab i en krisetid (1/2) Knstruktivt lederskab i en krisetid Mange rganisatiner plever krisen. På mange frskellige niveauer. Næppe

Læs mere

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21)

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21) Center Plan Byg g Vej Jurnalnr: 01.02.03-P22-1-13 Ref.: Jan Bak Krshlm Telefn: 99887681 E-mail: jbk@rebild.dk Dat: 07-08-2014 Kmmissrium Planstrategi g Klimastrategi (Lkal Agenda 21) Baggrund Planlvens

Læs mere

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson BAS KETLIGAEN Dags rde n & Referat BL Lennart Jensen HIC, Andreas Larsen, Næstved, Luise Bach hørshlm, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Michael Nedergaard Randers, Per Mikkelsen DBBF, Michael Blch

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen)

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen) Aalbrg Kmmunes Aktinsgruppe fr Landdistrikterne Retningslinjer fr puljen til lkale prjekter (AKA-puljen) Frmål Frmålet med AKA-puljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5-2015

Bestyrelsesmøde 5-2015 Bestyrelsesmøde 5-2015 REFERAT 24-09-2015 KL 18.40 22.30 PARK HOTEL, MIDDELFART MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Kåre Fged,

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

LÆRERWORKSHOP om danseworkshops i Ishøj d. 27. sep. 2016

LÆRERWORKSHOP om danseworkshops i Ishøj d. 27. sep. 2016 LÆRERWORKSHOP m dansewrkshps i Ishøj d. 27. sep. 2016 Se små film m Sådan er jeg! g Dansematematik. Du kan evt. bruge filmene, når du frbereder eleverne på den dansewrkshp, de skal deltage i. Se filmene

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Uddannelsesplan Mad:Iværk

Uddannelsesplan Mad:Iværk Uddannelsesplan Mad:Iværk Spinderigade 11 E 7100 Vejle Telefn: +45 3131 0081 E-mail: per@kkkenhavn.cm Web: kkkenhavn.cm Efteråret 2013 En ny uddannelse i frretningsudvikling fr mikr-fødevareprducenter

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Handlingsplan 2009 UdviklingsRåd Sønderjylland

Handlingsplan 2009 UdviklingsRåd Sønderjylland Handlingsplan 2009 UdviklingsRåd Sønderjylland Versin 2.0 Claus Schmidt Nvember 2008 URS Handleplan 2009 www.senderjylland.dk Side 1 Indledning UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) blev reetableret i januar

Læs mere

Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium

Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium Dagsrden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium Dat: 1. december 2015 Tid: 18.30 20.00 Sted: Mødedeltagere: Afbud: Gæster: Referent: Lærerværelset Jens Kramer Mikkelsen, Marianne Zibrandtsen, Nynne

Læs mere

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang SÆT FART I SALGET. - et udviklingsfrløb fr salgsansvarlige g sælgere, sm har viljen til mere salg gennem en bedre g mere målrettet salgstilgang Billed: Fqus salg FORLØBETS OPBYGNING OG IMPLEMENTERING Frløbet

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune SKOLE DAGTILBUDSAFDELINGEN September 2012 Trvet 3, 8500 Grenaa tlf. 89591000 Visitatin g revisitatin på sklemrådet i Nrddjurs Kmmune 1 Visitatinens frmål Visitatinen i Nrddjurs kmmune har til frmål at

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold.

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold. Vres klub - Hammel GF Fdbld - På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fdbld Hammel GF Fdbld undersøger sit DNA Udarbejdet af: AFSNIT: 1. Overrdnet m undersøgelsen 2. Sammenfatning 3. Diagrammer;

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

På møde i KKR Sjælland d. 13.september blev følgende dimensionering besluttet:

På møde i KKR Sjælland d. 13.september blev følgende dimensionering besluttet: Ntat vedr. dimensinering fr PA elever i Næstved kmmune Ny trepartsaftale fra 2017. Parterne på det ffentlige arbejdsmarked har 31. august indgået aftale m antallet af praktikpladser på uddannelsen til

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap

Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap Nye veje til aktiviteter g ledsagelse fr persner med handicap Prjektets frmål: Prjekt Visinsseminar/Musikfestival har et dbbelt sigte: Visinsseminar med wrkshp sigter på at generere ideer til udvikling

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere