Socialpædagogernes Landsforbund. Drejebog for opbygning af en lokal lønpolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialpædagogernes Landsforbund. Drejebog for opbygning af en lokal lønpolitik"

Transkript

1 Socialpædagogernes Landsforbund Drejebog for opbygning af en lokal lønpolitik 1998

2 Socialpædagogernes Landsforbund side 2 af 10 Drejebog til Ny Løn De nye lønformer Fra 1. april 1998 indføres der et nyt lønsystem for mange personalegrupper i den offentlige sektor. Løn baseret på anciennitet forsvinder, og der indføres i stedet fire nye lønformer: grundløn, funktionsløn, kvalifikationsløn og resultatløn. De funktioner, kvalifikationer og resultater, der nu skal honoreres særskilt, er ikke bare objektive kriterier. De omfatter også kriterier baseret på subjektive vurderinger. Altså ikke alene kriterier som type uddannelse og hvilke arbejdsfunktioner man varetager, men f.eks. også hvor god man er til at samarbejde eller til at udnytte ressourcerne effektivt. Hvilke kriterier skal de nye lønformer gives efter? Det kan medarbejdere og ledelse på den enkelte institution drøfte og få indflydelse på. I denne drejebog gives der gode råd til, hvordan man gør det - hvordan man kan komme i gang med de lokale lønpolitiske diskussioner. Drejebogen er henvendt til enhver, der ønsker at tage et sådant initiativ, om man så er medarbejder, TR'er eller leder. Skab dialog om, hvad der skal prioriteres på arbejdspladsen Der er i rammeaftalerne om nye lønformer aftalt, at man i det øverste samarbejdsorgan i amts- og primærkommunerne skal drøfte lønpolitikken helt overordnet mindst en gang årligt. Det anbefales, at man også tager sådanne drøftelser på de enkelte arbejdspladser. Disse drøftelser bør udgøre en rettesnor i arbejdet med de nye lønformer. Hvis I f.eks. sidste år blev enige om at opprioritere arbejdet med de vanskelige brugere, er det oplagt at lade denne beslutning udløse et løntillæg, således at medarbejdere, der gør noget særligt for de vanskelige brugere eller uddanner sig til det, også bliver honoreret for det. Sådanne beslutninger er jeres forhandleres arbejdsredskab ved forhandlingerne om, hvem der skal tildeles tillæg. Erfaringerne med decentral løn viser, at de mange drøftelser af, hvem der skal have andel i puljen, ofte blev til en drøftelse af arbejdspladsens mål, dens personalepolitik og dens ledelsespolitik. I bedste fald er der en klar sammenhæng mellem de mål, I har for jeres arbejdsplads, jeres personalepolitik og de opgaver og kvalifikationer, der honoreres. Højst sandsynligt er sammenhængen mindre klar. Og har I slet ikke en løn- og personalepolitik, så kan den sagtens formuleres sideløbende med arbejdet mod at udvikle kriterier. Uanset om der altså findes en overordnet løn- og personalepolitik eller ej, så skal I i gang med at finde på kriterier for, hvilken type arbejde der skal belønnes med hvilket kronebeløb. Og vent ikke på, at andre tager initiativet. Gå selv i gang. Brug drejebogen som inspiration og start selv en debat, dér hvor I plejer at drøfte nye tiltag - til et stormøde, klubmøde, i SU e.l.

3 Socialpædagogernes Landsforbund side 3 af 10 Drejebog til Ny Løn Formuleringen af kriterier 1. Før du går i gang Inden du går i gang med arbejdet bør du afklare tre væsentlige forhold: a. Rammerne (hvad kan vi, hvad har vi lov til at gøre?) b. Hvem skal gøre arbejdet? c. Viden på arbejdspladsen + eksisterende materialer a. Rammerne Der findes selvfølgelig nogle begrænsninger for, hvordan I kan arbejde med en konkret strategi for løn på jeres arbejdsplads. Der er fra SL-centralt og fra de enkelte amtskredse og amter fastsat nogle overordnede rammer for de enkelte arbejdspladsers råderum. Der er i hvert fald to forhold, som I skal være opmærksomme på: 1. Kompetence- og delegationsniveau Niveauet for forhandlingskompetencen. Skal I selv forhandle eller skal I indsamle viden for centrale forhandlere? Hvilke konsekvenser har dette niveau for ledelsens og TR'ens rolle og involvering i det kommende arbejde? 2. Overenskomsten og strategier/politikker Stillinger, funktioner og kvalifikationer kan være udpeget centralt som værende vigtige for det kommende års forhandlinger (centralt = i amtskreds, hovedforbund eller evt. amt.) b. Hvem skal gøre arbejdet Der findes forskellige steder, hvor det kan være gavnligt at starte arbejdet - f.eks. SU eller HSU, det næste personalemøde, klubmøde eller f.eks. et planlægningsmøde mellem TR og ledelse. Det kan også være, at du vil arbejde med dette alene og gøre dine egne overvejelser om hvilke kriterier, der er relevante. Hvis du følger processen vil du kunne få et godt oplæg/udgangspunkt til de kommende forhandlinger. Men prøv også at involvere kolleger, ledelser m.m. fra arbejdspladsen. c. Viden på arbejdspladsen Find ud af hvilken viden, der allerede eksisterer på arbejdspladsen, og som enten kan anvendes i arbejdet, eller som I vil have afklaret inden I går i gang med arbejdet. F.eks. om: o de nye lønformer (generelt) o personalepolitik (både amtets og egen)

4 Socialpædagogernes Landsforbund side 4 af 10 Drejebog til Ny Løn o lønpolitik (både amtets og egen) o målsætninger for arbejdspladsen o strategipapirer, virksomhedsplaner el.lign. for arbejdspladsen o gældende værdier og holdninger på arbejdspladsen o centrale diskussioner fra det sidste stykke tid Inspiration kan desuden hentes i følgende kilder: SL s lønstrategi, samt øvrige centrale hjælpeværktøjer/politikker KTOs og Amtsrådsforeningens litteratur om lønpolitik Amtskredsens strategi/tanker Egne stillingsbeskrivelser Medarbejderprofiler Stillingsvurderinger Litteratur om personalepolitik, mål og målsætningsarbejde 2. Find på temaer Ud fra dette materialer finder I nu på forskellige temaer, som I kunne tænke jer at arbejde med i forbindelse med jeres lokale lønstrategi. Eksempel 1: I har inden for det sidste års tid haft en diskussion om principper for håndtering af børn med psykiske handicap. Det er noget, der ligger alle på sinde, og det vil derfor egne sig som et tema, I kan tage op og udvikle kriterier for. Eksempel 2: I har engang i tidernes morgen udarbejdet et stykke papir om arbejdspladsen - det kunne vist godt minde om mål for arbejdspladsen. Dem finder I frem for at se, om I kan bruge dem til noget i denne sammenhæng. Eksempel 3: Der er i amtet udarbejdet en lønpolitik. Den vælger I at tage udgangspunkt i. I lønpolitikken står der en formulering om honorering af "tilstedeværelse og engagement" - et tema, som I godt kunne tænke jer at arbejde med på arbejdspladsen. Hvis I ikke kan finde viden og materialer, der inspirerer jer, kan I tage udgangspunkt i nogle af de forhold, der betyder noget for jer, helt generelt på arbejdspladsen. Spørg f.eks. jer selv og hinanden om: o Hvad er vores styrker og hvad er vores svagheder på arbejdspladsen? o Hvad fungerer, og hvad fungerer ikke? o Hvad kunne vi have lyst til at satse på/belønne? o Hvilken udvikling af arbejdspladsen kunne vi tænke os? o Hvad har vi lyst til at udvikle her hos os? Svarene på disse spørgsmål vil helt sikkert give nogle input til temaer. Det kan også være en idé at høre naboamtet eller naboinstitutionen, hvordan de har sat deres arbejde i gang.

5 Socialpædagogernes Landsforbund side 5 af 10 Drejebog til Ny Løn Gør denne fase kort og enkel - en hurtig brainstorm! 3. Udvælgelse af temaer og planlægning af arbejdet Blandt de måske mange temaer I har kastet på bordet skal I udvælge de få, som I kunne tænke jer at arbejde med i det næste stykke tid. Svar på: 1. Hvilke temaer vil vi arbejde med? F.eks.: supervisionsopgaverne på arbejdspladsen samarbejdet i personalegruppen projektopgaver (de dagligdags og de specielle) samarbejdet og serviceringen af pårørende rådgivningsopgaver med direkte brugerkontakt Et årligt tilbagevendende tema kan være "diverse sager". Her skal der tages alle de specielle ting op, der ikke umiddelbart falder inden for overordnet tema. Det kan f.eks. være: Lone skal have mere i løn i år, fordi hun altid tager et ekstra ansvar for vores computere. Eriks store viden om Mensendieck-pædagogik er aldrig blevet anerkendt, men den gør ham til en værdifuld medarbejder og det skal honoreres. Vær sikker på, at I ikke vælger temaer, der er indeholdt i grundlønnen, og faste løntrinsstigninger (jvf. beskrivelser "efter 6 år, efter 10 år"). Når temaerne er valgt, skal I aftale, hvordan I vil arbejde med dem. 2. Hvordan skal arbejdet organiseres? Skal der nedsættes en arbejdsgruppe for hvert tema? Skal der være stormøde eller personalemøde om nogle af temaerne? 3. Hvem skal inddrages? Hele personalet Dem der har lyst til at være med i arbejdet Dem der ved meget om de forskellige temaer Lederen og TR'en i samarbejde Repræsentanter fra SL's amtskreds Repræsentanter fra amtet Nogle fra naboinstitutioner eller -amter Eksperter inden for temaet

6 Socialpædagogernes Landsforbund side 6 af 10 Drejebog til Ny Løn Et godt råd er at sørge for, at så mange som muligt på arbejdspladsen bliver involveret i arbejdet på et eller andet tidspunkt, idet det jo er dem, der på længere sigt skal leve med kriterierne og resultaterne af lønforhandlingerne. Men forvent ikke at alle synes, at det er vigtigt eller sjovt at deltage. Inddragelse af så mange som muligt vil også være vigtigt, hvis lønforhandlingerne skal foretages af centrale forhandlere. 4. Hvad er tidsperspektivet? Vi skal være færdige inden en uge... til påske... seks måneder før de næste lønforhandlinger Lav en plan, der passer til jeres vilkår på arbejdspladsen. Undlad f.eks. at planlægge store møder i perioder, hvor I ved der er spidsbelastning eller ferie. Undlad at sætte urealistiske deadlines for arbejdsgruppernes arbejde. Gør vejen så ligetil som overhovedet muligt! Og husk også at et vist "drive" kan fremme diskussionerne. Meget langtrukne forløb kan være trælse. 4. Et mylder af kriterier Nu skal I arbejde med de enkelte temaer. De skal uddybes og diskuteres, og inden for hvert tema skal der findes kriterier, der kan honoreres efter (dvs. funktioner, kvalifikationer og resultater). Ligesom fase 2 er dette en brainstorming, men nu på kriterier inden for hvert tema. Det er godt at have en stemning af, at skøre ideer og skæve vinkler er mere end velkomne. Svar på følgende spørgsmål: 1. Hvordan berører temaet forholdene på vores arbejdsplads? Hvis temaet f.eks. er projektopgaver: Hvad betyder projektopgaver for os? Hvad er en god kvalitet i vores projektopgaver? Hvilke arbejdsvilkår skal være til stede for at arbejdet med projektopgaver bliver muligt? Hvornår er det (u)interessant at arbejde med projektopgaver? 2. Hvad kunne vi tænke os at belønne inden for temaet? Dem der arbejder med projektopgaver Dem der gør det muligt for andre at arbejde med projektopgaver Dem der organiserer projektopgaver Dem der udvikler nye ideer til projektopgaver Dem der går på kursus i projektarbejde

7 Socialpædagogernes Landsforbund side 7 af 10 Drejebog til Ny Løn Til hvert tema skal der udvikles så mange kriterier som muligt. De må gerne være meget konkrete - men det er en smagssag, hvor konkrete de skal være. Det kan også være en idé at bede arbejdsgrupperne tænke over, om de enkelte kriterier lægger op til kvalifikations-, funktions- eller resultatløn. Det er dog en svær opgave, der måske kommer til at begrænse kreativiteten i denne fase. Eksempler på kriterier til et tema om f.eks. vanskelige brugere kan være: Antallet af vanskelige brugere Samarbejdet mellem to ansatte i håndtering af vanskelige brugere Orientering af pårørende efter håndtering af en vanskelig bruger Opmærksomhed på institutionens øvrige brugere, mens de vanskelige brugere håndteres Bidrage til at forklare om institutionens principper for vanskelige brugere til pårørende Initiativer der fremmer en følelse af, at det kan nytte at arbejde med de vanskelige brugere Det kan godt være, at der på de enkelte arbejdspladser så i øvrigt er behov for definere nærmere, hvad en "vanskelig bruger" betyder. Ovenstående eksempel viser også, hvor forskellige vinkler, der kan være til et tema som "vanskelige brugere". Når de involverede synes, at de har været godt rundt om temaet, og der ikke er flere ideer til kriterier, er arbejdet i denne del færdig. 5. Udvælgelse af kriterier Forhåbentlig er der kommet en masse gode ideer på bordet - og helst for mange. Nu skal der vælges og prioriteres mellem kriterierne. Det kan foregå på flere måder: på et personalemøde (stormøde). Det kan være en meget langsommelig proces, men god i forhold til at sikre at alle ansatte forstår kriterierne på et klubmøde personligt af dig som leder eller som TR TR og leder/ledelse i samarbejde på et SU-møde. Tænk over, om nogle af kriterierne vil gælde flere år, eller om de "kun" vil gælde for tiden frem til de egentlige lønforhandlinger. I bør i udvælgelsesfasen ikke tage grundlæggende diskussioner af kriterierne, ligesom I heller ikke bør udvikle nye kriterier. Der kan selvfølgelig være justeringer eller præciseringer, hvis meningen med kriterierne er uklare.

8 Socialpædagogernes Landsforbund side 8 af 10 Drejebog til Ny Løn Udvælgelsen kan f.eks. foregå ud fra følgende overvejelser: o Hvad er vigtigt for vores arbejde her på arbejdspladsen for det næste år? o Hvad er vigtigt for udviklingen af faget/arbejdspladsen? o Hvad er vigtigt for personalet? o Hvad er vigtigt for at yde en god kvalitet i vores service til brugerne? "Ikke for mange og ikke for få!" Hvis der er for mange kriterier, bliver det uoverskueligt. Kriterierne kommer ikke til at fungere som en styring af forventninger, og de bliver ingen reel hjælp og forberedelse til forhandlingerne. Det er vigtigt at bevare et helhedsperspektiv på arbejdspladsen. De kriterier, der udvælges, vil også være dem der er i fokus. Det vil sige, at alt det andet vigtige på arbejdspladsen helt naturligt ikke er i fokus. Det er her en god idé at udvikle en "Rasmus-modsat"-holdning. Tænk over: o Er der nogen på arbejdspladsen, der bliver overset? Nogen, der ikke kan komme i betragtning ud fra de valgte kriterier og dermed lønforhandlinger? o Hvis der fokuseres på efter- og videreuddannelse, skal dem, der bliver tilbage, så ikke også have noget mere i løn, fordi de løber dobbelt så stærkt, mens de andre er væk? o Hvad er konsekvensen af, at vi vælger netop disse kriterier? Stiller det nogle krav til, hvad der skal fokuseres på til næste år? Listen af spørgsmål kan være lang. Men ikke desto mindre nødvendig at tænke igennem. Det kan også være et krav til arbejdsgrupperne eller til personalemødet, at der tænkes Rasmus-modsat. De "resterende" kriterier - dem I har udviklet, men som ikke kom med i år - kan I f.eks. notere og gemme til næste år. Det er allerede en god start og et værdifuldt arbejde, der ikke behøver gå til spilde. NB! Pas på, at I ikke får formuleringer, der - for at møde alles behov - er så brede, at de ikke siger nogen noget. Skriv kriterierne ned, så I kan huske dem til de efterfølgende forhandlinger. Det er ligegyldigt, om temaerne og kriterierne følges af lange detaljerede beskrivelser, eller om de står i overskrifter. Det vigtigste er: At meningen med kriterierne er klar for dem, der bliver berørt af dem. Det kan f.eks. betyde, at alle har forstået betydningen af kriterierne, hvordan der kan arbejdes med dem, at alle har forstået, at det er dé kriterier der satses på, og det er

9 Socialpædagogernes Landsforbund side 9 af 10 Drejebog til Ny Løn dem, der vil blive brugt til lønforhandlingerne det kommende år. Temaer og kobling til løn I vil på dette tidspunkt ikke have sat lønsummer af til temaerne og kriterierne. Det kan måske være en idé at sætte en overordnet beløbsramme på temaerne. Det er en måde at prioritere på. F.eks.: Projektopgaver = 0,5% af lønsummen på arbejdspladsen Håndtering af vanskelige brugere = 0,2% af lønsummen på arbejdspladsen Samarbejdet i personalegruppen = 0,1% af lønsummen på arbejdspladsen Det skal næppe specificeres yderligere på nuværende tidspunkt. Det kan give en række ulemper: for stor fokusering fra medarbejdernes side, for stor konkurrence, for fastlåst mandat til senere forhandlinger, forkerte forventninger til de centrale forhandlinger m.m. Med ovenstående ulemper in mente, kan det ikke afvises, at der på nogle arbejdspladser vil være behov for, at nogle kriterier efterfølges af specifikke løntrin. F.eks. at deltagelse på kursus X giver Y kroner i kvalifikationsløn. Eller at 20 timer om ugen med vanskelige brugere giver Z kroner i funktionsløn. En sådan sammenhæng mellem kriterier og løn vil give nogle mekaniske lønforhandlinger - men de vil naturligvis blive meget enkle. Husk, at selv om I møder andre - f.eks. SL'ere fra andre amter, fra andre institutioner, eller andre faggrupper inden for jeres arbejdsplads - der arbejder med det samme mål som jer, vil der som regel alligevel være forskelle. Der vil være forskel på, hvad der fokuseres på med kriteriet, hvilken betydning kriteriet har for arbejdspladsen, hvordan kriterierne skal bruges i de kommende lønforhandlinger osv. Og det er helt i orden! 6. Brugen af kriterierne Efter udvælgelsen af kriterierne og en orientering om dem til personalet (hvis de altså ikke har været involveret i udvælgelsen) har I nu fået udarbejdet en væsentlig del af jeres lokale lønstrategi. I har hermed et godt udgangspunkt for de kommende lønforhandlinger. Til sidst skal der laves nogle aftaler om tiden frem til de egentlige forhandlinger. Disse aftaler hænger naturligvis sammen med, hvorvidt I skal forhandle lokalt på arbejdspladsen, eller om forhandlingerne varetages af centrale forhandlere. Klargør: o Hvordan skal kriterierne måles og holdes ajour i tiden frem til forhandlingerne? Og hvornår? o Hvilke informationer om kriterierne skal indsamles og ligge klar før lønforhandlingerne?

10 Socialpædagogernes Landsforbund side 10 af 10 Drejebog til Ny Løn o Hvad gør vi, hvis vores dagligdag, arbejdsforhold m.m. pludselig ændres radikalt og nogle af kriterierne bliver ubrugelige? Dette skal der være aftaler om - enten i form af, hvad I gør, eller som en fælles holdning. Det kan f.eks. være en aftale om, at I vender situationen ved hvert andet personalemøde eller SU-møde - som en orientering eller som en runde med punktet "Hvordan går det?" Når forhandlingerne nærmer sig, skal kriterierne tages op, evalueres og vurderes. En vurdering skal tænkes ind i en sammenhæng med: Hvad der skete i den mellemliggende periode, de afsatte midler (hvor mange kroner og øre) og i forhold til de enkelte medarbejdere på arbejdspladsen. Hvis der i forvejen er tænkt i kroner og øre for hvert kriterium på arbejdspladsen, vil vurderingen naturligvis ikke tage så lang tid. Hvis I derimod har arbejdet med kriterier uden faste beløb, så vil I før forhandlingerne få lidt mere arbejde med vurderingerne - men til gengæld også en større fleksibilitet. Og så er I på vej over i de egentlige lønforhandlinger! Procedurer Endelig skal der også træffes aftaler om procedurer for de kommende lønforhandlinger. F.eks.: Tidspunkt for forhandlinger Rolleskift fra samarbejdspartner til forhandlingsmodpart Fremgangsmåder for forhandlingerne Fælles viden før forhandlingerne Materiale til forhandlingerne Håndtering af konfliktstof Dette kan I søge hjælp til hos jeres amtskreds eller SL-centralt. Der er også skrevet forskellige bøger om og tips til gennemførelse af f.eks.: Konstruktive lønforhandlinger, af Søren Viemose, Amphion, Få "ja" når du forhandler, af Roger Fisher og William Ury, Borgen, revideres løbende. Forhandling - kunsten at vinde, af Harry A. Mills, Teknisk Forlag, 1992.

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune

Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune Overordnet lønpolitik for Norddjurs Kommune Formål: De overordnede mål for Norddjurs Kommune er, at kommunen skal udføre sine opgaver økonomisk fornuftigt og med høj kvalitet og dermed fremstå som en moderne

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Lønpolitik i arkitektvirksomhederne. Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL. Juni 2012 1

Lønpolitik i arkitektvirksomhederne. Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL. Juni 2012 1 Lønpolitik i arkitektvirksomhederne Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning Del 1 Om lønpolitik Overenskomstens rammer Lønpolitikkens

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018:

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands mål er: At faget og faglighed bringes i centrum. At der er synlig sammenhæng mellem løn, funktioner

Læs mere

Hvordan går det med de lokale lønforhandlinger på din arbejdsplads? TR møde 17. februar 2015

Hvordan går det med de lokale lønforhandlinger på din arbejdsplads? TR møde 17. februar 2015 Hvordan går det med de lokale lønforhandlinger på din arbejdsplads? TR møde 17. februar 2015 BRUG MULIGHEDERNE! Fællesaftale om lokal løndannelse Procedureaftalen Lønpolitik MED LØN FORHANDLES PÅ FORSKELLIGE

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT.

FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 99 FORHÅNDSAFTALE FOR KONSTRUKTØRER I VEJLE AMT. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 11. november 1999 og den 13. december 1999 mellem Konstruktørforeningen

Læs mere

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 Løn på EUD, AMU og TAMU TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 OVERSIGT Lønsystemet Lønseddel Løntabel Ny løn Det lokale råderum Krav til lokaler aftaler LØNSYSTEM PÅ ERHVERVSSKOLER Basisløn Faste

Læs mere

løn& udvikling nyt job sæt prıs på dig selv økonomaforeningen

løn& udvikling nyt job sæt prıs på dig selv økonomaforeningen løn& udvikling nyt job sæt prıs på dig selv økonomaforeningen Nyt job sæt pris på dig selv Layout: Torben Wilhelmsen Tryk: Eks Skolens Trykkeri økonomaforeningen oktober 2001 Må gengives med angivelse

Læs mere

Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant

Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant eller til Dansk Psykolog Forening med dine overvejelser og argumenter så forhandler

Læs mere

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk Løn i kommunen Løn Emner Hvad er 100 kr.? Reguleringsordning samt med/uden pension Hvad er centralt aftalt løn? Kend din OK øvelse Hvad er lokalt aftalt løn? Lønsedlen Kend din lønseddel / tjek af lønseddel

Læs mere

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk Løn i kommunen Løn Emner Hvad er 100 kr.? Reguleringsordning samt med/uden pension Hvad er centralt aftalt løn? Kend din OK øvelse Hvad er lokalt aftalt løn? Lønsedlen Kend din lønseddel / tjek af lønseddel

Læs mere

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a.

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a. Lønpolitik Indledning og afgrænsning Sorø Kommunes overordnede lønpolitik indeholder principper og rammer for løndannelsen i Sorø Kommune. Lønpolitikken tager udgangspunkt i personalepolitikkens vision

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR TEKNISKE DESIGNE- RE/BYGGETEKNIKERE/BAC.SCIENT.CONS. i konservering m.fl. I VEJLE AMT.

FORHÅNDSAFTALE FOR TEKNISKE DESIGNE- RE/BYGGETEKNIKERE/BAC.SCIENT.CONS. i konservering m.fl. I VEJLE AMT. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 02 FORHÅNDSAFTALE FOR TEKNISKE DESIGNE- RE/BYGGETEKNIKERE/BAC.SCIENT.CONS. i konservering m.fl. I VEJLE AMT. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 25.september

Læs mere

Notat Dato 12. september 2016 DGN. Side 1 af 5. Løn og løndannelse for socialrådgivere ansat som familiebehandlere

Notat Dato 12. september 2016 DGN. Side 1 af 5. Løn og løndannelse for socialrådgivere ansat som familiebehandlere Notat Dato 12. september 2016 DGN Side 1 af 5 Løn og løndannelse for socialrådgivere ansat som familiebehandlere Indledning Der er i størrelsesorden 250 socialrådgivere som er medlem af faggruppen for

Læs mere

Udsendt af Socialpædagogerne Kreds Midt- og Vestjylland maj 2007. www.sl.dk/midtogvestjylland midtogvestjylland@sl.dk

Udsendt af Socialpædagogerne Kreds Midt- og Vestjylland maj 2007. www.sl.dk/midtogvestjylland midtogvestjylland@sl.dk til Maj 2007 LOKALE LØNFORHANDLINGER - GUIDE - Indholdsfortegnelse Forord..3 TR som lønforhandler.. 4 Lønsystemets opbygning....5 Grundløn.. 5 Funktionsløn... 5 Kvalifikationsløn...6 Engangsvederlag..

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt. Dato: 12.11.02 J.nr.: 1-2-38-02 Initialer: JDP/prolgsk02-1 FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRER I VEJLE AMT. Lægesekretærer, ikke-uddannede lægesekretærer og ledende lægesekretærer ansat under Vejle Amt.

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM:

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA, BROMMEPARKEN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE INDGÅET MELLEM HELSINGØR KOMMUNE, HELSINGØR LÆRERFORENING (HLF) OG LANDSFORBUNDET AF VOKSEN- OG UNGDOMSUNDERVISERE (LVU)

Læs mere

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Udarbejdet af Frie Skolers Lærerforening og Efterskoleforeningen Oktober 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Løn- og personalepolitik... 3 3. Forhandlingen...

Læs mere

De lokale forhandlinger 2010

De lokale forhandlinger 2010 De lokale forhandlinger 2010 Der blev ved OK08 afsat 1,25 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010 til Sundhedskartellets ledergrupper altså i alt 2,5 % i denne overenskomstperiode. Vi har her i

Læs mere

Metode Seniorpraksis

Metode Seniorpraksis Hvad kan en seniorpolitik indeholde? Fokusspørgsmål Hvordan organiseres arbejdet med udformning af en seniorpolitik og seniorpraksis? Foreligger plan for gennemførelse og måling? Kender alle første skridt

Læs mere

nord fyfls -(5- -r C mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse

nord fyfls -(5- -r C mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse hvor virkning nord fyfls mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse.1 Indledning og indhold: Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Guide til lokale lønforhandlinger

Guide til lokale lønforhandlinger Guide til lokale lønforhandlinger Indholdsfortegnelse Alle medlemmer har krav på en årlig lønforhandling... 3 Lønnens sammensætning... 3 Lønbestemmelser i overenskomst... 4 Lønbestemmelser forhåndsaftale...

Læs mere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere

De årlige lokale lønforhandlinger for ledere De årlige lokale lønforhandlinger for ledere Der er ved de seneste mange overenskomstrunder afsat specifikke midler til lokal løndannelse med en forpligtelse til udmøntning. Både i 2011 og 2013 blev det

Læs mere

Den lokale løndannelse i staten. TR-Uddannelse Temakursus 22.-24. april 2015

Den lokale løndannelse i staten. TR-Uddannelse Temakursus 22.-24. april 2015 Den lokale løndannelse i staten TR-Uddannelse Temakursus 22.-24. april 2015 Program 14.00 14.20 Gennemgang af programmet + kort præsentation 09.20 15.00 Gennemgang af lønoverblik 15.00 15.45 Øvelse med

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Lokal løndannelse pr

Lokal løndannelse pr 1 19. februar 2007 gh Lokal løndannelse pr. 1.1.2007 Vi står i Norddjurs Kommune overfor to væsentlige opgaver i forbindelse med lokal løndannelse (NY LØN): Indgåelse af nye fælles forhåndsaftaler for

Læs mere

Lokal løn i det offentlige

Lokal løn i det offentlige Lokal løn i det offentlige FAKTA Nana Wesley Hansen Det Ny lønsystem Igennem 1980 erne var der et stigende pres for at decentralisere dele af løndannelsen i det offentlige. Særligt arbejdsgiverne pressede

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

Guide til lokale lønforhandlinger

Guide til lokale lønforhandlinger Guide til lokale lønforhandlinger Indholdsfortegnelse Alle medlemmer har krav på en årlig lønforhandling... 3 Lønnens sammensætning... 3 Lønbestemmelser i overenskomst... 4 Lønbestemmelser forhåndsaftale...

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

Den administrative håndtering af lønfastsættelsen

Den administrative håndtering af lønfastsættelsen Den administrative håndtering af lønfastsættelsen Indledning Direktionen har det overordnede ansvar for udmøntningen af kommunens lønpolitik, lønudviklingen og løndannelsen i kommunen. Det er personalechefen

Læs mere

Lokal løndannelse/lønstrategi

Lokal løndannelse/lønstrategi NOTAT Kontakt: Steffen Nielsen sni@sl.dk Dok.nr. 2629252 Sagsnr. 2015-SLCFA-10793 15. september 2015 Lokal løndannelse/lønstrategi 2015-2018 Indledning Siden indførelsen af den lokale løndannelse i 1998

Læs mere

Opsamling på gruppedrøftelser fra møde om lokal løndannelse den 23. september 2015

Opsamling på gruppedrøftelser fra møde om lokal løndannelse den 23. september 2015 Opsamling på gruppedrøftelser fra møde om lokal løndannelse den 23. september 2015 På temamøde om lokal løndannelse blev der gennemført drøftelser af 4 emner (forhandlingsprocessen, økonomien, lønpolitikken

Læs mere

kobling af løn og kvalitetsmål

kobling af løn og kvalitetsmål kobling af løn og kvalitetsmål KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Indledning/forord Formålet med denne publikation er at skitsere nogle af de overvejelser, som ledelse og

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis 1 Lønpolitik Indledning Silkeborg Kommunes lønpolitik skal medvirke til at realisere kommunens overordnede politiske mål og skal til stadighed sikre den fornødne

Læs mere

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.10 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

Generelle principper for forhandlingsforløbet og aftaleindgåelse

Generelle principper for forhandlingsforløbet og aftaleindgåelse Bilag 7e Retningsline for løntillæg på Viby Gymnasium og HF Formålet med retningslinjen er at konkretisere skolens lønpolitik, som vedtaget af bestyrelsen ved Viby Gymnasium og HF den 23. maj 2007. Løndannelsen

Læs mere

Det er lederen af Børnehaven Regnbuen, der efter aftale med bestyrelsen, har kompetencen til at forhandle løn med alle medarbejdere

Det er lederen af Børnehaven Regnbuen, der efter aftale med bestyrelsen, har kompetencen til at forhandle løn med alle medarbejdere Indledning. I lønpolitikken for Børnehaven Regnbuen er der taget udgangspunkt i de samme retningslinier som lønpolitikken for Middelfart kommune, samt de gældende overenskomster / forhåndsaftaler fra de

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALE HVOR FORENINGEN AF YNGRE LÆGER HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FORENINGEN AF YNGRE LÆGER IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Afskedigelse. Produktionsskoler

Afskedigelse. Produktionsskoler Afskedigelse Produktionsskoler 1 Afskedigelse Erfaringer med afskedigelse TR s opgaver i forbindelse med afskedigelse Hvad siger reglerne? Hvilke værktøjer har du? Hvad siger personalepolitikken? Case

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Retningslinjer for lokal løndannelse O.15 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Tillæg til procedureaftalen om lokal løndannelse

Retningslinjer for lokal løndannelse O.15 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Tillæg til procedureaftalen om lokal løndannelse Til ledere i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Retningslinjer for lokal løndannelse O.15 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Tillæg til procedureaftalen om lokal løndannelse Grundlaget for,

Læs mere

Lønpolitik. Lønpolitik Vedtaget af MED-Hovedudvalget december 2010 Udgivet september 2015 Version 1.0. Redaktion Koncern HR

Lønpolitik. Lønpolitik Vedtaget af MED-Hovedudvalget december 2010 Udgivet september 2015 Version 1.0. Redaktion Koncern HR Lønpolitik Lønpolitik Vedtaget af MED-Hovedudvalget december 2010 Udgivet september 2015 Version 1.0. Redaktion Koncern HR Lønpolitik Formål Region Sjællands lønpolitik skal medvirke til at regionen kan

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002.

FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002. VEJLE AMT Løn- og personaleafdelingen. OK 02 FORHÅNDSAFTALE FOR IT-PERSONALE (HK) I VEJLE AMT FOR OK 2002. INDLEDNING. Der er afholdt forhandling den 14. oktober 2003 mellem HK og Vejle Amt vedrørende

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Analyse af svar på Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i april 2015 gennemført en undersøgelse på

Læs mere

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Der blev som bekendt ved OK08 afsat 0,8 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010. Midlerne er afsat til Sundhedskartellets basisgrupper (ikke ledere),

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 2 af juni F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 2 af juni F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 2 af juni 2009 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer Valg til TR Forum i PensionDanmark Køre- og hviletidsbestemmelser Sådan holder du din ferie Aktuelle kurser og temadage Valg til

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR SOCIAL - OG SUNDHEDSPERSONALE I VEJLE AMT.

FORHÅNDSAFTALE FOR SOCIAL - OG SUNDHEDSPERSONALE I VEJLE AMT. Dato: 28.11.2005 J.nr.: 1.2-36 FORHÅNDSAFTALE FOR SOCIAL - OG SUNDHEDSPERSONALE I VEJLE AMT. Social- og sundhedspersonale ansat på somatiske afdelinger på sygehusene i Vejle Amt. Forhandling afholdt den

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTFORENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FORHÅNDSAFTALE FOR IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTFORENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER HÅNDSAFTALE IKKE-LEDENDE PERSONALE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG ERGOTERAPEUTENINGEN/ DANSKE FYSIOTERAPEUTER IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med

Læs mere

op dpgninstitutioner m.v. Følger forhndsaftalen mellem Nordfyns Kommune og den faglige organisation.

op dpgninstitutioner m.v. Følger forhndsaftalen mellem Nordfyns Kommune og den faglige organisation. hvor efter blive nordfyns Forhåndsaftale mellem Socialpædagernes Landsforbund Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Overenskomst for socialpædaper ved op dpgninstitutioner m.v.

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område Maj 2017 09-05-2017 SIDE 1 Indhold Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde 09-05-2017

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

1 Metode. Valg af respondenter. Dataindsamling. Den 19. august Jnr F10 Sagsid Ref KAR

1 Metode. Valg af respondenter. Dataindsamling. Den 19. august Jnr F10 Sagsid Ref KAR R E SULTATER AF K O MMUNEUNDERSØGELSE 1 Metode Valg af respondenter I kommuneundersøgelsen har sigtet været at afdække erfaringer samt holdninger til løndannelsen blandt ledere på det strategiske niveau

Læs mere

Aftale om kvalifikationstillæg. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. >Indsæt navn på faglig organisation samt navn på tillidsrepræsentant<

Aftale om kvalifikationstillæg. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. >Indsæt navn på faglig organisation samt navn på tillidsrepræsentant< Aftale om kvalifikationstillæg mellem Erhvervs- og Selskabsstyrelsen & >Indsæt navn på faglig organisation samt navn på tillidsrepræsentant< Der er >indsæt dato, måned, år< indgået aftale om, at der tildeles

Læs mere

Oplæg på KTO konferencen den 28. april 2003

Oplæg på KTO konferencen den 28. april 2003 Kirsten Nissen, Socialpædagogernes Landsforbund Oplæg på KTO konferencen den 28. april 2003 Som udgangspunkt for mit oplæg har jeg valgt arbejdspladsen. Hvordan sikres arbejdspladserne størst mulig indflydelse

Læs mere

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016 Lokal løndannelse i Aarhus Kommune Temamøde den 14. november 2016 1. Overblik 1. Overblik 2. Baggrund 1. Formål med drøftelsen 3. Begreber 1. Om lokal løndannelse 2. Centrale begreber 4. Overblik 1. Andel

Læs mere

Det kommunale budgethjul

Det kommunale budgethjul Det kommunale budgethjul Budgethjulet gennemgår, hvordan budgettet bliver til måned for måned. Det henvender sig primært til dig, der fungerer som tillidsvalgt på en arbejdsplads. Budgethjulet er et værktøj,

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Økonomiforvaltningen Sagsnr. 265048 Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Københavns Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening og FOA Fag og Arbejde har aftalt fornyelse pr. 1. april

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Lønpolitik og lønstrategi for Horsens Kommune 2013-2015. Kultur og Stab HR og Jura

Lønpolitik og lønstrategi for Horsens Kommune 2013-2015. Kultur og Stab HR og Jura Lønpolitik og lønstrategi for Horsens Kommune 2013-2015 Kultur og Stab HR og Jura Side 2/11 INDHOLD INDHOLD... 2 I. LØNPOLITIK... 4 FORMÅL OG FORUDSÆTNINGER... 4 LØNDANNELSEN... 5 GRUNDLØN... 5 FUNKTIONSLØN...

Læs mere

vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Fag og Arbejde i henhold til overenskomst for omsorgs- og

vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Fag og Arbejde i henhold til overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter. Socialpædagogernes Landsforbund og FOA Nordfyns Kommunes forhndsaftaler indeholder bestemmelser omkring funktions- og kvalifikationsløn og Fag og Arbejde

Læs mere

Som TR skal du forhandle den bedst mulige løn for dine kollegaer. Både ved ansættelse og én gang årligt.

Som TR skal du forhandle den bedst mulige løn for dine kollegaer. Både ved ansættelse og én gang årligt. Ergoterapeutforeningen Forhandling af lokal løn Som TR skal du forhandle den bedst mulige løn for dine kollegaer. Både ved ansættelse og én gang årligt. Her kan du finde svar på typiske spørgsmål i relation

Læs mere

Afskedigelse. Kommunalt

Afskedigelse. Kommunalt Afskedigelse Kommunalt 1 Afskedigelse INDHOLD Erfaringer med afskedigelse TR s opgaver i forbindelse med afskedigelse Hvad siger reglerne? Hvilke værktøjer har du? Hvad siger personalepolitikken? Case

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Det gode personalemøde og

Læs mere

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter.

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. September 2009 Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. I forbindelse med de lokale lønforhandlinger er det meget vigtigt at være opmærksom på overholdelse af MED retningslinjen for drøftelse

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter.

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. REGION NORDJYLLAND 6. februar 2009 kkd Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. Denne rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske

Læs mere

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Lønpolitik Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3

Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 Den overordnede uddannelsespolitik for Næstved Kommune. Bilag 3 I MED-aftalen er der i 8 stk.3, punkt 3, beskrevet de overordnede retningslinjer for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

SÅDAN BIDRAGER SKOLENS PERSONALE. Modelfoto: Ulrik Jantzen. til en antimobbestrategi, der virker

SÅDAN BIDRAGER SKOLENS PERSONALE. Modelfoto: Ulrik Jantzen. til en antimobbestrategi, der virker SÅDAN BIDRAGER SKOLENS PERSONALE Modelfoto: Ulrik Jantzen til en antimobbestrategi, der virker INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM DROPMOB Personalets opgaver i DropMob 3 PERSONALETS INPUT TIL ANTIMOBBESTRATEGIEN

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere