OPLYSNINGER OG STATISTIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPLYSNINGER OG STATISTIK"

Transkript

1 OPLYSNINGER OG STATISTIK

2 Efterløn og statistiske oplysninger Efterlønsordningen er et af de politiske temaer, som hyppigst debatteres. Debatten er ofte præget af mangelfulde oplysninger om efterlønsordningen og ofte baseret på løse påstande. Efterlønsordningen skal afskaffes, siges der, for ellers vil vi ikke kunne opretholde velfærdssamfundet. Det er påstanden. En påstand, der ikke holder. Dette elektroniske ringbind er ikke et debatindlæg. Her præsenteres statistiske oplysninger om antal efterlønsmodtagere, hvordan de fordeler sig på a-kasser, efterlønsbidragets størrelse mm. Formålet er at videregive statistiske oplysninger, således at man nemt kan finde de oplysninger, man søger efter. Måske kan det højne debatniveauet om efterlønsordningen. Økonomisk afdeling Kai Vangskjær

3 Indhold Side Satser 4 Efterlønsbidrag 6 Hvor mange betaler efterlønsbidrag 7 Præmieringsordningen 11 Efterlønsmodtagere og overgangsydelse 13 Bruttotilgang fordelt på a-kasser og alder 15 Tilbagetrækning fra arbejdsstyrken 19

4 Satser På efterløn før man fylder 62 år Går man på efterløn inden 2 år efter, at man har fået sit efterlønsbevis (normalt inden man er fyldt 62 år), udgør efterlønnen maksimalt 91 pct. af højeste dagpengesats i hele efterlønsperioden. Er der gået mere end 2 år, efter at man har fået sit efterlønsbevis, men uden at man har haft timers arbejde i perioden, udbetales efterløn også med maksimalt 91 pct. af højeste dagpengesats. Tabel 1. Ved overgang til ny-efterløn som årig, 91 pct. af dagpenge maksimum Beløb pr. uge Fuldtidsforsikrede Deltidsforsikrede Modregningsbestemmelser Der bliver foretaget fradrag i efterlønnen på grundlag af medlemmets pensionsordninger uden hensyn til, om pensionen udbetales eller ej. Det gælder såvel danske som udenlandske pensionsordninger. Fradrag for pensionsopsparing foretages forinden, der sker fradrag for arbejde. Hovedreglen er, at der foretages fradrag for pensioner. Det er pensionsordninger i pensionskasser, pensionsordninger med løbende udbetalinger i forsikringsselskaber, tjenestemandspensioner, tjenestemandslignende pensioner, kapital- og ratepensioner, opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond og indekskontrakter (eksklusive indekstillæg). Der er ikke tale om en udtømmende opregning af pensioner, som medfører fradrag i efterlønnen. Der foretages ikke fradrag for ydelser fra ATP, for invalidepension og ægtefællepension. Det er værdien af pensionsformuen ved det fyldte 60. år (eller en beregnet årlig ydelse ved udbetaling fra det fyldte 60. år), der ligger til grund for, hvor meget pensionsordningen er værd på 6o-årsdagen. 4

5 Grundlag for fradrag i efterlønnen Summen af: 1. Løbende, livsvarige pensioner (80 pct. af pensionstilsagnet som 60-årig). 2. Øvrige pensionsordninger, f.eks. kapital- og ratepensioner og supplerende engangsydelser 5 pct. af depotværdien som 60-årig. Minus standardfradrag på kr Herefter beregnes fradraget i efterlønnen som 60 pct. af summen af pensionsrettighederne minus standardfradrag. Udbetaling af løbende pension, der er led i tidligere ansættelsesforhold, medfører fradrag i efterlønnen med 50 pct. af det udbetalte beløb uden bundfradrag. På efterløn EFTER man er fyldt 62 år Går man først på efterløn 2 år efter, at man har fået sit efterlønsbevis og forudsat, at man har haft timers arbejde efter udstedelse af efterlønsbeviset (normalt når man fylder 62 år), udbetales maksimalt højeste dagpengesats om året i hele perioden. Tabel 2. Ved overgang til ny-efterløn som årig, dagpengemaksimum Beløb pr. uge Fuldtidsforsikrede Deltidsforsikrede Modregningsbestemmelser Løbende, livsvarige pensioner, der er led i et tidligere ansættelsesforhold, medfører fradrag i efterlønnen, hvis pensionen udbetales. Fradraget udgør 55 pct. af den årlige pension. Kapitalpensioner, ratepensioner og supplerende engangsydelser medfører ikke fradrag i efterlønnen, uanset om de udbetales eller ej. 5

6 Efterlønsbidrag indbetaling Af tabel 3 ses den samlede indbetalte sum af efterlønsbidrag i perioden er på ca. 26 mia. kr. Tabel 3. Efterlønsbidrag Efterlønsbidrag Mdl. indbetaling i kr. fuldtid/deltid 184/ / / / / / /254 Indbetalt efterlønsbidrag mia. kr. 2,3* 5,1* 5,9** 5,9** 5,8** 6,5*** 5,7** - kumuleret 7,4 13,3 19,2 25,0 31,5 37,2 Kilde *Regnskabstilsynet, **iflg. forslag til finanslov Fakta om efterlønsbidraget Efterlønsbidraget kan indbetales af alle a-kassemedlemmer over 30. For at være/blive berettiget til efterløn skal man inden for de sidste 30 år sammenlagt have været medlem af en a-kasse i mindst 25 år og have indbetalt bidraget. Følgende grupper skal dog ikke indbetale særbidraget: l medlemmer, som er fyldt 60 år inden 1.juli 1999 l medlemmer, som er gået på efterløn eller fået udstedt efterlønsbevis, eller er overgået til l flexydelse l medlemmer på overgangsydelse l medlemmer under 30 år Tilbagebetaling af efterlønsbidraget Det er muligt at få det opsparede efterlønsbidrag (og dermed sige nej til efterløn) overført til en arbejdsmarkedspension. Hvis man ikke har en arbejdsmarkedspension, kan efterlønsbidraget blive overført til en anden pensionsordning efter eget valg. I begge tilfælde vil bidraget komme til udbetaling, når pensionsordningen ophører. 6

7 Hvor mange betaler efterlønsbidrag Tabel 4. Opsummering af samlet pct. andel af efterlønsbidragsbetalere fordelt på alder Pct år år år år år år år I alt ,8 72,9 79,0 85,6 89,4 91,3 3,0 73, ,6 77,3 82,7 88,1 91,9 93,8 4,2 77, ,0 79,6 85,2 89,8 93,6 94,7 12,9 80, ,8 82,1 87,3 91,3 94,3 95,6 13,9 83,4 Kilde: Indberetning fra a-kasserne til Arbejdsdirektoratet Figur 1. Andel af a-kasse-medlemmer der betaler efterlønsbidrag Pct. 84,0 Andel af a-kasse-medlemmer der betaler efterlønsbidrag i alt 82,0 80,0 78,0 76,0 74,0 72,0 70,0 1. sept sept sept sept Kilde: Indberetning fra a-kasserne til Arbejdsdirektoratet, CRAM. Figur 2. Samlet antal efterlønsbidragsbetalere fordelt på alder Pct Efterlønsbidragsbetalere år år år år år år år I alt Kilde: Indberetning fra a-kasserne til Arbejdsdirektoratet 7

8 I tabellen herunder er antallet af efterlønsbidragsbetalere opdelt på a-kasser og alder. Tabel 5. Pct. andel af efterlønsbidragsbetaler fordelt på alder sep år år år år år år år I alt SiD 69,6 83,6 86,8 90,4 94,4 96,0 4,3 84,3 TIB 64,4 81,2 84,0 88,9 93,9 96,7 8,9 82,3 KAD 65,7 82,7 85,4 89,0 91,5 91,9 8,1 82,7 FOA 69,6 83,6 87,9 91,6 95,6 97,4 5,4 86,7 NNF 39,0 64,0 74,3 83,2 91,6 97,0 5,0 69,5 Metal 71,9 85,3 90,0 93,1 96,7 97,1 3,8 85,4 Magistre 44,8 63,0 73,8 82,9 89,5 91,8 16,8 72,1 Lederne 70,3 87,3 94,4 96,6 99,5 98,8 18,3 89,8 ASE-selvstændige 85,3 92,5 95,2 96,7 97,2 97,7 22,6 91,7 Kristelig 64,4 77,8 81,0 82,6 84,3 88,9 20,4 77,1 HK 65,0 85,9 90,4 93,4 95,5 95,8 8,5 84,6 FTF 47,9 78,3 84,9 89,5 92,8 94,1 14,4 79,9 Danske sygeplejersker 73,9 89,7 94,6 96,8 98,3 98,5 10,5 89,9 AC 43,5 70,1 78,0 87,0 92,1 93,1 12,6 71,9 I alt 63,8 82,1 87,3 91,3 94,3 95,6 13,9 83,4 Kilde: Indberetning fra a-kasserne til Arbejdsdirektoratet Tabel 6. Pct. andel af efterlønsbidragsbetaler fordelt på alder sep år år år år år år år I alt SiD 62,6 80,4 84,3 88,2 93,3 95,5 4,0 81,2 TIB 58,7 80,4 82,5 86,8 93,8 93,7 5,2 79,8 KAD 57,0 79,8 82,6 86,8 89,7 92,1 12,6 80,2 FOA 64,7 82,4 85,9 90,2 94,2 96,4 4,2 84,3 NNF 38,5 62,0 72,4 82,3 90,6 96,4 2,9 68,1 Metal 61,1 82,7 87,7 91,6 95,8 96,2 2,4 81,6 Magistre 40,1 60,5 71,6 80,8 87,7 91,5 17,0 68,9 Lederne 61,2 82,6 89,3 93,1 97,1 97,6 12,0 84,8 ASE-selvstændige 82,4 92,0 95,2 96,8 97,9 97,9 24,2 90,0 Kristelig 56,7 73,4 76,7 79,6 82,9 87,2 19,2 72,7 HK 59,8 83,8 89,3 92,4 95,6 95,8 7,3 82,6 FTF 42,5 75,4 83,4 88,6 92,2 93,6 15,5 78,1 Danske sygeplejersker 67,8 89,1 93,5 96,3 97,6 98,0 4,7 87,8 AC 38,0 67,6 76,1 85,1 91,4 92,9 11,8 69,4 I alt 58,0 79,6 85,2 89,8 93,6 94,7 12,9 80,7 Kilde: Indberetning fra a-kasserne til Arbejdsdirektoratet 8

9 Tabel 7. Pct. andel af efterlønsbidragsbetaler fordelt på alder sep år år år år år år år I alt SiD 57,8 78,4 82,4 86,8 91,8 95,7 1,8 79,1 TIB 55,8 80,4 80,3 85,6 92,4 95,1 3,3 78,4 KAD 51,6 80,6 83,3 88,1 91,7 94,1 2,9 80,2 FOA 59,8 80,0 83,1 87,9 92,2 95,8 2,8 82,1 NNF 32,7 57,4 69,5 78,4 88,4 94,9 1,6 64,2 Metal 51,6 81,2 86,2 91,2 95,0 96,4 2,1 78,7 Magistre 38,7 57, ,8 85,9 90,2 7,9 65,4 Lederne 56,6 79,0 81,1 86,9 87,9 84,2 0,8 76,2 ASE-selvstændige 73,4 87,3 90,7 93,9 95,2 96,4 7,5 83,9 Kristelig 51,9 70,3 73,0 77,4 80,3 85,7 4,9 69,0 HK 55,6 81,9 88,0 91,6 94,7 95,9 3,6 80,5 FTF 48,4 62,9 71,4 78,1 85,8 91,3 3,2 69,5 Danske sygeplejersker 65,6 87,8 92,8 96,5 97,9 99,6 6,5 87,2 AC 33,3 64,5 72,1 81,9 88,7 91,6 1,7 65,5 I alt 53,6 77,3 82,7 88,1 91,9 93,8 4,2 77,9 Kilde: Indberetning fra a-kasserne til Arbejdsdirektoratet Tabel 8. Pct. andel af efterlønsbidragsbetaler fordelt på alder sep år år år år år år år I alt SiD 52,9 73,6 79,3 84,4 89,2 90,1 1,1 75,2 TIB 53,7 81,3 78,8 85,3 91,3 94,1 1,5 77,4 KAD 45,7 77,4 81,1 86,6 90,7 93,7 2,8 78,2 FOA 56,8 77,8 81,1 87,0 90,8 95,0 1,7 80,2 NNF. 26,6 53,4 64,5 74,6 88,0 90,3 0,8 59,9 Metal 45,9 79,9 85,0 90,8 94,2 96,7 1,1 76,9 Magistre 35,4 54,9 63,2 76,5 84,3 89,0 4,6 61,4 Lederne 53,4 78,4 83,7 90,8 94,9 96,2 4,6 79,5 ASE -selvstændige 66,5 82,3 86,7 91,7 93,9 95,3 5,6 79,7 Kristelig 40,9 53,9 56,3 59,0 59,6 63,8 2,4 52,0 HK 51,0 79,3 85,9 90,5 93,9 95,4 1,8 77,7 FtF 38,8 69,6 78,0 85,9 89,6 92,5 1,1 73,6 Danske sygeplejersker 59,5 85,6 90,3 95,6 96,1 97,8 2,1 84,5 AC 30,0 60,6 68,4 79,7 86,9 89,8 2,1 62,1 I alt 47,8 72,9 79,0 85,6 89,4 91,3 3,0 73,1 9

10 Tabel 9. Pct. andel af bidragsbetaler fordelt på a-kasse og beskæftigelse I pct A-kasse Ledige Beskæftigede Ledige Beskæftigede Ledige Beskæftigede Ledige Beskæftigede SiD 14,7 85,3 14,8 85,2 14,7 85,3 16,0 84,0 TIB 6,4 93,6 6,6 93,4 7,6 92,4 8,2 91,8 KAD 17,6 82,4 16,4 83,6 15,4 84,6 16,8 83,2 FOA 7,3 92,7 6,5 93,5 5,5 94,5 5,4 94,6 Nærings- og nydelsesmiddelarb. 8,2 91,8 7,3 92,7 6,8 93,2 7,9 92,1 Metal 6,1 93,9 5,4 94,6 5,5 94,5 6,9 93,1 Magistre 9,9 90,1 9,6 90,4 9,9 90,1 10,7 89,3 Lederne 4,1 95,9 4,0 96 3,9 96,1 4,7 95,3 ASE -selvstændige 3,7 96,3 3,7 96,3 3,8 96,2 4,6 95,4 Kristelig 11,2 88,8 11,2 88,8 11,2 88,8 13,0 87,0 HK 9,3 90,7 9,0 91,0 8,9 91,1 9,9 90,1 FtF 7,7 92,3 7,2 92,8 6,7 93,3 7,2 92,8 Danske sygeplejersker 1,0 99,0 0,9 99,1 1,0 99,0 1,0 99,0 AC 5,8 94,2 5,2 94,8 5,6 94,4 5,8 94,2 Mænd og kvinder i alt 8,4 91,6 8,0 92,0 7,9 92,1 8,6 91,4 Kilde: Indberetning fra a-kasserne til Arbejdsdirektoratet,CRAM. 10

11 Præmieringsordning I 2001 indførtes lov om skattefri præmie. Ved at undlade eller udsætte overgang til efterløn kan der blive udbetalt en skattefri præmie. Et a-kassemedlem, der tidligst går på efterløn, 2 år efter efterlønsbeviset er udstedt, og som har arbejdet mindst timer (deltidsforsikret timer), er berettiget til en skattefri præmie (2004) pr. kvartal kr. og max kr. i alt. Præmien udbetales ved medlemmets folkepensionsalder eller ved død. Tabel 10. Præmieringsordningen Præmieringsordning Statens udgifter til skattefri præmie mio. kr.* 0,9 42,7 117,8 370 Beløb pr. kvartal kr Max. Udbetaling kr Kilde: *Finanslov 2004 Modtagere af skattefri præmie Tabel 11. Modtagere af skattefri præmie 2. halvår halvår halvår halvår halvår 2003 Beløb i kroner Antal Gns. beløb Antal Gns. beløb Antal Gns. beløb Antal Gns. beløb Antal Gns. beløb SiD TIB ASE FOA NNF Metal Magistrene Lederne Kad Kristelige HK Funktionærene og Tjenestemændene Danske sygeplejersker Akademikerne Øvrige I alt

12 Tabel 12. Andel af modtagere af skattefri præmie fordelt på a-kasser sammenlignet med fordelingen af gns. antal efterlønnere fordelt på a-kasser 2.halvår Forskel i pct. point I pct. Præmie Efterløn Præmie Efterløn Præmie Efterløn SiD. 15,5 8, ,0 14,5-6,8-3,5 TiB. 2,3 1,3 2,1 1,6 2,1-0,8-0,5 KAD 1,3 6,5 0,7 6,4 1,0 6,3-5,7-5,3 FOA 6,7 11,9 3,8 11,4 6,8 11,5-7,6-4,7 NNF 2,7 1,8 0,8 1,8 1,0 1,8-1,0-0,8 Metalarbejdere 6,7 4,4 4,2 4,2 2,0 4,1 0-2,1 Magistrene. 0,4. 0,5 2,0 0,5-0,5 1,5 Lederne 1,3 4,2 7,6 4 7,5 4,0 3,6 3,5 ASE, selvstændige 62,7 8,4 27,2 8,5 22,5 8,6 18,7 13,9 Kristelige 5,3 7,1 4,5 7,7. 7,6-3,2-7,6 HK 6,7 14,6 9,6 14,4 9,6 14,5-4,8-4,9 FtF. 4,8. 1,3 5,0 5,4-1,3-0,4 Danske Sygeplejersker. 2, ,9-1,0-1,9 AC. 0,5 1,7 0,6 2,8 0,6 1,1 2,2 Øvrige 6,6 15,5 29,4 20,1 27,4 16,6 9,3 10,8 Kilde: RAM Arbejdsdirektoratet, samt egne beregninger Tabellen viser forskelle mellem den procentvise andel af de, der modtager den skattefri præmie, og andelen af efterlønnere fordelt på a-kasser. Eksempelvis modtog 11,0 pct. af SiDs medlemmer i 2003 den skattefri præmie, medens andelen af SiDs efterlønnere udgjorde 14,5 pct. Man kan derfor sige, at SiD erne er underrepræsenteret, hvad angår de, der modtager præmiebeløbet. Omvendt var ASE s a-kasse klart overrepræsenteret. 12

13 Efterlønsmodtagere og overgangsydelse Udviklingen i antallet af efterlønsmodtagere I figur 3 kan udviklingen i antallet af efterlønsmodtagere ses (opdelt på kvartaler) fra 1995 til og med 2. kvartal 2004, hvor der i alt var efterlønsmodtagere. Figur 3. Antal efterlønsmodtagere, kvartalsvis Efterlønsmodtagere i alt K3 2004K1 2003K3 2003K1 2202K3 2002K1 2201K3 2001K1 2200K3 2000K1 1999K3 1999K1 1998K3 1998K1 1997K3 1997K1 1996K3 1996K1 1995K3 1995K1 Kilde: Danmarks Statistik Antallet af efterlønsmodtagere opgøres ligeledes på år, hvilket kan ses i figuren herunder. Figur 4. Antal af efterlønsmodtagere opgjort på år Antal af efterlønsmodtagere Efterløn Kilde: Danmarks Statistik Som det ses af figuren er antallet af efterlønsmodtagere jævnt stigende i hele perioden, hvilket skyldes befolkningens demografiske sammensætning. 13

14 Figur 5. Antal modtagere af overgangsydelse og efterløn Antal personer Overgangsydelse og efterløn i alt K2 2004K1 2003K2 2003K1 2002K4 2202K3 2002K2 2002K1 2001K4 2201K3 2001K2 2001K1 2000K4 2200K3 2000K2 2000K1 1999K4 1999K3 1999K2 1999K1 1998K4 1998K3 1998K2 1998K1 1997K4 1997K3 1997K2 1997K1 1996K4 1996K3 1996K2 1996K1 1995K4 1995K3 1995K2 1995K1 Kilde: Danmarks Statistik Tabel 13. Antal efterlønsmodtagere fordelt på a-kasser, ultimo året Efterløn A-kasse antal pct. antal pct. antal pct. antal pct. antal pct. antal pct. antal pct. SiD , , , , , ,5 TiB , , , , , , ,1 KAD , , , , , , ,4 FOA , , , , , ,3 NNF , , , , , ,7 Metalarbejdere , , , , , , ,1 Magistre 360 0, , , , , , ,6 Lederne , , , , , , ,0 Selvstændige ASE , , , , , , ,4 Kristelig a-kasse , , , , , , ,7 HK , , , , , , ,4 FtF , , , , , , ,6 ygeplejersker , , , , , , ,9 Akademikere 564 0, , , , , , ,6 Øvrige , , , , , , ,0 I alt ,0 Kilde: A-kassernes årsregnskab Tabel 14. Efterlønsmodtagere fordelt på alder primo primo 1. halvår halvår 2004 Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt år år år år år år år I alt

15 Bruttotilgang fordelt på a-kasser Tabel 15. Bruttotilgang til efterlønsordningen fordelt på a-kasser faktisk pct. faktisk Pct. faktisk pct. faktisk pct. faktisk pct. faktisk pct. SiD , , , , , ,4 TiB 650 2, , , , , ,0 KaD , , , , , ,5 FOA , , , , , ,4 NNF 529 1, , , , , ,5 Metal , , , , , ,1 Magistrene 134 0, , , , , ,9 Lederne , , , , , ,1 ASE , , , , , ,7 FTF , , , , , ,3 Kristelige , , , , , ,4 HK , , , , ,1 Danske Sygeplejersker 647 2, , , , , ,8 AC 180 0, , , , , ,8 Øvrige , , , , , ,8 i alt Kilde: RAM og CRAM, Arbejdsdirektoratet samt egne beregninger Bruttotilgang og beskæftigelse Tabel 16. Bruttotilgang fordelt på beskæftigelse, arbejdsløshed og overgangsydelse antal Pct. antal Pct. Antal Pct. antal Pct. Antal pct. Antal Pct. Beskæftigelse , , , , , ,1 Overgangsydelse , , , , , ,2 Ledighed , , , , , ,7 Tilgang i alt

16 Bruttotilgang og alder Bruttotilgangen kan ligeledes opdeles på alder, hvilket er gjort i nedenstående tabel Tabel 17. Bruttotilgang til efterløn fordelt på alder i pct. andel I pct. Gammel Gammel Ny I alt Gammel Ny I alt Gammel Ny I alt Gammel Ny I alt Gammel Ny I alt I alt ,5 12, ,1 45, ,4 57, ,3 70, ,6 80, år 71,1 57,5 12,5 70,0 25,8 45,9 71,8 15,1 52,3 67,4 11, ,3 11,1 54,1 65,2 62 år 6,8 7,5 0 7,5 6,2 0 6,2 5,4 5,4 10,8 0,5 18,7 19, ,1 63 år 13,0 12,5 0 12,5 13,4 0 13,4 13,4 0 13,4 9,4 1,0 10,4 0,7 5,9 6,6 64 år 4,6 4,7 0 4,7 4,0 0 4,0 4,1 0 4,1 4,0 0 4,0 3,4 0,5 3,8 65 år 3,1 3,7 0 3,7 3,4 0 3,4 3,3 0 3,3 3,2 0 3,2 3,5 0 3,5 66 år 1,4 1,5 0 1,5 1,2 0 1,2 1,0 0 1,0 0,9 0 0,9 1,0 0 0 ilde: RAM og CRAM Arbejdsdirektoratet samt egne beregninger, anm. ny efterløn blev indført i 1999 Tabel 18. Bruttotilgang til efterløn fordelt på alder i faktiske tal I pct. Gammel Gammel Ny I alt Gammel Ny I alt Gammel Ny I alt Gammel Ny I alt Gammel Ny I alt I alt år år år år år år ilde: RAM og CRAM Arbejdsdirektoratet samt egne beregninger, anm. ny efterløn blev indført i

17 Ledighedsgrad før efterløn Tabel 19. Ledighedsgrad 1 år før overgang til efterløn Ledighedsgrad < 0,2 77,9 73,4 74,3 74,2 mellem 0,2-0,39 4,9 3,1 3,2 3,2 mellem 0,4-0,59 5,1 3,8 3,8 3,2 mellem 0,6-0,79 3,8 4,3 4,1 3,5 mellem 0,8-0,99 6,6 10,6 9,5 10,4 > 1 2,0 4,9 5,3 5,6 Kilde: RAM og CRAM, Arbejdsdirektoratet samt egne beregninger Tabel 20. Ledighedsgrad 5 år før overgang til efterløn Ledighedsgrad < 0,2 76,8 75,6 77,8 77,9 mellem 0,2-0,39 8,2 8,4 8,0 7,9 mellem 0,4-0,59 9,7 9,4 7,5 8,1 mellem 0,6-0,79 4,5 5,7 5,6 5,1 mellem 0,8-0,99 0,9 1,0 1,3 1,0 > Kilde: RAM og CRAM, Arbejdsdirektoratet samt egne beregninger 17

18 Efterlønsfrekvensen Tabel 21. Efterlønsfrekvens defineret som antal efterlønnere/befolkning i tilsvarende aldersgruppe primo år 35,3 32,3 31,2 32,4 31,2 62 år 42,9 44,0 43,9 45,9 46,9 63 år 48,2 49,6 48,2 53,0 52,2 64 år 50,3 51,3 49,9 55,6 55,5 65 år 50,3 52,5 50,7 57,9 58,1 66 år 49,3 51,5 50,9 56,9 57,3 67 år 1,9 1,6 1,6 0,2 0,2 I alt 39,4 39,6 38,6 41,9 41,4 Kilde: RAM og CRAM, Arbejdsdirektoratet samt egne beregninger, Danmarks Statistik samt egne beregninger Ca. halvdelen af befolkningen i alderen år er modtagere af efterløn. Et andet mål er udnyttelsesgraden (det er tal for, hvor mange der kunne være på efterløn i forhold til, hvor mange der er). Dette er talt sammen i tabel 21. Udnyttelsesgraden Figur 6. Udnyttelsesgraden Pct. 71 Udnyttelsesgrad af efterlønsordning Kilde: Folketingets arbejdsmarkedsudvalg, lavet på baggrund af statistik fra Arbejdsdirektoratet. Anm.: Forholdet mellem antallet af efterlønsmodtagere og antallet af mulige efterlønsmodtagere, forsikrede årige, der opfylder anciennitetskravet. 18

19 Tilbagetrækning fra arbejdsstyrken Figur 7. Tilbagetrækning fordelt på uddannelse Pct. 60 Tilbagetrækning fra arbejdsstyrke fordelt på uddannelse Uoplyst uddannelse Lange videregående uddannelser Bachelor Mellemlange videregående uddannelser Korte videregående uddannelser Erhvervsfaglige uddannelser Erhvervsgymnasiale udannelser Almengymnasiale uddannelser Grundskole klasse Kilde: Danmarks Statistik Tabel 22. Tilbagetrækning fordelt på uddannelse I pct Grundskole Klasse 52,0 50,6 49,6 48,5 47,4 46,5 Almen gymnasiale udd. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 Erhvervs gymnasiale udd. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Erhvervsfaglig udd. 37,3 38,0 38,5 38,8 39,3 39,7 Kort vidg. uddannelse 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7 2,7 Mellemlang vidg. uddannelse 5,3 5,6 5,9 6,4 6,7 7,2 Bachelor 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Lang vidg. udd. 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Uoplyst 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 Kilde: Danmarks Statistik 19

20 Tabel 23. Uddannelse og tilbagetrækning År ufaglært faglært KVU MVU LVU Gns. alder ved tilbagetrækning 60,3 61,6 63,1 63,9 65,4 Antal år på arbejdsmarkedet 42,3 37,6 36,1 36,9 37,4 Kilde: Finansredegørelse 2002 Tabel 24. Gennemsnitlig tilbagetrækningsalder Alder Kilde: Danmarks Statistik 20

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark 1. Gradvis afskaffelse af efterlønnen 2. Befolkningens fordeling på beskæftigede og ikke-beskæftigede 3. Befolkningsudviklingen 4. Udsigt til mangel på arbejdskraft i fravær af reform

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011).

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). Efterløn Vejledning om efterløn Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). December 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

ÆLDRE OG ARBEJDSMARKEDET

ÆLDRE OG ARBEJDSMARKEDET ÆLDRE OG ARBEJDSMARKEDET December 213 ÆLDRE OG ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Redaktør: Erik Simonsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: Dansk Arbejdsgiverforening Udgivet: December 213 Indhold

Læs mere

Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger

Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger 23. maj 2011 Sune Sabiers sep@dreammodel.dk 1 Indledning Efterlønsordningen som den ser ud i dag påvirkes af modtagernes

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm 1 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm KRITISK RAPPORT qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm Fakta

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

Udkast (28. september 2006) Forslag. til

Udkast (28. september 2006) Forslag. til ARBEJDSDIREKTORATET J. nr. 06-21-0007 Udkast (28. september 2006) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Velkommen til fyraftensmøde om EFTERLØN Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Mødets indhold Præsentation Lidt om efterlønshistorien Efterlønsalderen Betingelser for bevis og efterløn Efterlønsbidraget

Læs mere

KAPITEL II OPSPARING

KAPITEL II OPSPARING Dansk Økonomi forår 2008 KAPITEL II OPSPARING II.1 Indledning Opsparing kan forøge velfærden Fokus på husholdningernes opsparing I sidste ende er formålet med al økonomisk aktivitet at kunne forbruge.

Læs mere

Velkommen til gå hjemmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg

Velkommen til gå hjemmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Velkommen til gå hjemmøde om EFTERLØN Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Dias fra efterlønsmøder foråret 2014 Mødets indhold Efterlønsreformen fra 2012 Efterlønsalderen Betingelser for

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Efterlønssatser med Reformpakken 2020

Efterlønssatser med Reformpakken 2020 Efterlønssatser med Reformpakken 2020 Analyse for AK-samvirke Sune Sabiers sep@dreammodel.dk 25. august 2011 I denne analyse beregnes de forventede efterlønssatser, hvis regeringens Reformpakken 2020 gennemføres.

Læs mere

Efterlønssatser med Reformpakken 2020

Efterlønssatser med Reformpakken 2020 Efterlønssatser med Reformpakken 22 Analyse for AK-samvirke Sune Sabiers sep@dreammodel.dk 25. august 211 I denne analyse beregnes de forventede efterlønssatser, hvis regeringens Reformpakken 22 gennemføres.

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere