EdiDKgas Implementeringsguide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EdiDKgas Implementeringsguide"

Transkript

1 EdiDKgas Implementeringsguide til skift af gasleverandør Status: Til implementering Version: 1.4 Revision: Dato: 9. november 2006 Dokument: 365-v2-EdiDKgas_1_4_- _ARBEJDSUDKAST.DOC

2 2 Indholdsfortegnelse Ændringslog Introduktion Godkendelse af systemer Aktører og roller Generelt om forretningsprocesserne Grundlag for Implementeringsguide Overordnet beskrivelse af forretningsprocesserne Definition af fælles forretningsmæssige begreber Generelle forretningsmæssige regler Generelle regler for EDI-meddelelser i denne guide Løsning af problemer ved dataudveksling Forretningsprocesser FP01: Normalt skift af leverandør FP02: Ophør af leverance FP03: Stop levering FP04: Fremsendelse af stamdata FP07: Overtagelse af leverance med kort varsel FP08: Oplysning om forbrug for skabelonafregnet målepunkt FP09: Oplysning om forbrug for timeafregnet målepunkt Residualforbrug og andelstal Beskrivelse af EDI-meddelelser Generelt UTILMD 392: Anmeldelse af leverandørskift UTILMD 406: Stop af leverance UTILMD 414: Bekræftelse af leverandørskift UTILMD 432: Ophør af leverance UTILMD E07: Stamdata MSCONS Z01: Forbrugsdata skabelonafregnet målepunkt MSCONS Z02: Forbrugsdata timeafregnet målepunkt APERAK: Applikationskvittering Vedligeholdelse af implementeringsguiden...97 Appendiks 1 Nødprocedurer...98 Fælles regler...98 Formular til skift af gasleverandør Vejledning...101

3 3 Figurer Figur 1 Aktører i gasmarkedet Figur 2 Generel modtagekontrol af meddelelse Figur 3 FP01: Normalt skift af leverandør Figur 4 FP01A: Anmeldelse af skift af leverandør Figur 5 FP02: Ophør af leverance Figur 6 FP03: Stop levering Figur 7 FP04: Fremsendelse af stamdata Figur 8 Afbrydelse og genåbning af målepunkt Figur 9 FP07: Overtagelse af leverance med kort varsel Figur 10 FP08: Oplysning om forbrug for skabelonafregnet målepunkt Figur 11 FP09: Oplysning om forbrug for timeafregnet målepunkt Figur 12 UTILMD 392: Anmeldelse af leverandørskift Figur 13 UTILMD 406: Stop af leverance Figur 14 UTILMD 414: Bekræftelse af leverandørskift Figur 15 UTILMD 432: Ophør af leverance Figur 16 UTILMD E07: Stamdata Figur 17 MSCONS Z01: Forbrugsdata skabelonafregnet målepunkt Figur 18 MSCONS Z02: Forbrugsdata timeafregnet målepunkt Figur 19 APERAK: Applikationskvittering... 93

4 4 Ændringslog Nedenfor beskrives ændringerne i denne nye release B af version 1.3 i forhold til release A af version 1.3 og frem til 1.4. Rettelse 9: For alle forbrugsoplysninger præciseres det, at der udveksles med op til 3 decimaler og op til 12 heltal. Se SG10/QTY i afsnit 6.7 og 6.8. Herunder er der også ændret i eksempel for MSCONZ Z01 i afsnit Rettelse 13: Anvendelsen af APERAK er tilpasset, således at fejlkode og fejlreference altid skal oplyses. Fejlbeskrivelse skal oplyses ved fejl. Se beskrivelsen i i afsnit og specifikationen i afsnit 6.9. Rettelse 14: Gasleverandørens validering af forventet årsforbrug i forbindelse med modtagelse af stamdata (FP04) er udgået. Dette var tidligere specificeret i afsnit 5.4. Rettelse 15: Det præciseres at kwh er beregnet ud fra øvre brændværdi. Se afsnit og Rettelse 18: Oplysning om stamdata (UTILMD E07) tilføjes til også at indeholde Svarstatus og Reference til transaktions-id når den bruges i forbindelse med leverandørskift. Se afsnit 6.6. Aflæsningsdag ultimo måneden skal angives som sidste dag i den aktuelle måned. Ændringen vedrører SG4/DTM i UTILMD E07 (stamdata). Se afsnit Der må altid kun oplyses to produktkoder for skabelonafregnet forbrug. Se afsnit 6.7 og 6.8. Når EDI-systemet sender negativ CONTRL, må der ikke også sendes APERAK. Se afsnit Stamdatafelter i UTILMD 414 og E07 (afsnit og 6.6.2) er i visse tilfælde ændret fra D (dependent) til R (required). Transaktionsårsag (SG4/STS) er slettet i UTILMD E07 (afsnit 6.6.2), idet den fejlagtigt var medtaget.

5 5 Beskrivelsen af anvendelse af erstatningsmeddelelse er nu ændret til. Det fremgår af de tilhørende forretningsprocesser, hvornår årsagskode 5 (erstatningsfremsendelse) må bruges (afsnit ). Omformuleret den 16/ Følgende er slettet Fremover forventes kortere tidsfrist for leverandørskift og flere skiftdage pr. måned (afsnit 4.4.5). I klassediagrammet for UTILMD 414 (afsnit 6.4.1) er kardinaliteten for Consumer ændret fra 1 til Følgende er slettet I næste version af denne guide er det forventningen, at forretningsprocessen med tilhørende EDI-format er specificeret (afsnit ). Rettelse indført ved fremsendelse med kode 9, idet nogle aktører bruger kode 5, og derfor er det præciseret, at der skal være en dialog (afsnit 5.7). Slutopgørelse er tilføjet som afslutning ved ophør af leverance for FP02 (afsnit 5.2). Forekomster af EDIEL2 er erstattet med DKGAS1 (afsnit 6.9.3). DONG A/S erstattet med DONG Energy A/S (afsnit 1). Devoteam Fischer & Lorenz er ændret til Devoteam Consulting (afsnit 1, 7). Fra den 1. januar 2004 er slettet (afsnit 1). Markedsåbningen 1. januar 2004 forudsætter, at alle aktørers systemer, der skal håndtere leverandørskift, er i afprøvet og i drift 14. november 2003 er slettet (afsnit 1). Begrebet leverandør er generelt ændret til gasleverandør. Begrebet netvirksomhed er generelt ændret til distributionsselskab. Hjemmesiden er opdateret til fra (afsnit 4). Heltal er rettet til cifre før decimal i forbindelse med kvantum i SG10 (afsnit 6.7.2).

6 6 I forbindelse med godkendelse af systemer er Energinet.dk den godkendende instans (afsnit 2) I figur for FP01A er teksten ændret fra Perioden er på 5 arbejdsdage i 2004 til Perioden er på 5 arbejdsdage (afsnit 5.1.1) Tilføjet information om udarbejdelsestidspunkt for Version (afsnit 1) Nedenfor beskrives ændringerne i denne nye version 1.3 i forhold til version 1.2. Distributionsselskabets mulighed for at sende EDI-meddelelse om annullering i FP01 er udgået, afsnit 5.1. Den forventes ikke at blive brugt. Ved afvisning af leverandørskift i FP01 og FP07 skal distributionsselskabet ikke oplyse målepunktets disponentnavn. Tilrettet i UTILMD 414, afsnit 6.4. Mulighed for kontrolaflæsning af forbrugsopgørelse for skabelonafregnet målepunkt er tilføjet FP08/MSCONS Z01. Dette er aktuelt ved måleskift samt ved opsætning eller nedtagning af konverteringsudstyr. Tilføjet i afsnit 5.6 og 6.7. Produktkoder for forbrugsopgørelser MSCONS Z01 og Z02 er reduceret til tre (forbrug i alt for henholdsvis kwh, Nm 3 og m 3 ), og samtidig er der tilføjet en ny statuskode Uncertain quantity for datakvaliteten. Eksempler for anvendelsen af forbrugsopgørelserne er endvidere medtaget. Se afsnit 5.6, 5.7, 6.7 og 6.8. Anvendelsen af applikationskvittering (APERAK) er præciseret, se afsnit og 6.9. Alle tidspunkter for skæringsdato (bortset fra leverandørskift med kort varsel) er præciseret angives som den 1. i måneden. I EDI-meddelelserne, skal klokkeslettet angives som kl I perioden med sommertid som kl Ændring gennemført for alle afsnit 6.x.2. Angivelsen af Message release number (UNH/0054) og IG-version (UNH/0057) er ensrettet og fremgår alle afsnit 6.x.2. Følgende ændringer blev gennemført til udgivelsen af version 1.2 pr. 16. september 2003:

7 7 Bekræftelsen fra distributionsselskabet til gasleverandøren på et anmeldt leverandørskift i FP07: Overtagelse af leverance med kort varsel er i lighed med for FP01A: Anmeldelse af skift af gasleverandør splittet i to separate meddelelser: selve bekræftelsen og fremsendelsen af stamdata. o UTILMD 414 indeholder således ikke længere stamdata, se afsnit 6.4 o UTILMD E07 er tilføjet årsagskode E40 (Switch on drop), se afsnit 6.6 o I øvrigt er kvitteringen (positiv APERAK) på UTILMD 414 fjernet. Ændringen blev foretaget i version 1.1 for FP01A: Anmeldelse af skift af gasleverandør, men var fejlagtigt ikke indarbejdet for FP07: Overtagelse af leverance med kort varsel. For FP01A: Anmeldelse af skift af gasleverandør og FP07: Overtagelse af leverance med kort varsel er indarbejdet frist på én bankdag for at sende stamdata. UTILMD E07 er tilføjet E03 (Change of supplier) som Reason for transaction, se afsnit 6.6. Denne var fejlagtigt ikke medtaget i version 1.1. FP14: Overførsel til forsyningspligtselskab er udgået. For alle forretningsprocesser er indarbejdet tabeller for fejlhåndtering, hvoraf de mulige fejlkoder fremgår (UTILMD Answer og APERAK). Det betyder bl.a. at APERAK fejlkode 51: The message was received too late er medtaget igen. Forbrugsopgørelserne FP08 (MSCONS Z01) og FP09 (MSCONS Z02) fra distribution til gasleverandøren er nu designet så de indeholder kwh, samt enten Nm 3 (normalkubukmeter) eller m 3 (driftskubikmeter). Målepunkters forventede årsforbrug oplyses via fremsendelse af stamdata. Følgende ændringer blev gennemført til udgivelsen af version 1.1 pr. 30. maj 2003: Bekræftelsen fra distributionsselskabet til gasleverandøren på et anmeldt leverandørskift i FP01A: Anmeldelse af skift af gasleverandør er splittet i to separate meddelelser: selve bekræftelsen og fremsendelsen af stamdata. o UTILMD 414 indeholder således ikke længere stamdata, se afsnit 6.4 o UTILMD E07 er tilføjet årsagskode E03 (Change of supply), se afsnit 6.6 o I øvrigt er kvitteringen på UTILMD 414 fjernet. Ny forretningsproces FP14: Overførsel til forsyningspligtselskab er udarbejdet. o UTILMD 414 er til brug herfor tilføjet årsagskode E20 (End of supply), se afsnit 6.4.

8 8 Information om forventet årsforbrug omfatter ikke længere m 3, men kun kwh. Det omfatter FP01, FP04, FP08 og FP09. Ændringerne i meddelelserne fremgår af afsnittene 6.2, 6.6, 6.7 og tidl Information om målt forbrug omfatter både aflæste m 3 samt kwh. Det omfatter FP08 og FP09, og fremgår af afsnittene 6.7 og tidl I APERAK er fejlkode 51 (The message was received too late) slettet, idet den ikke er aktuel at bruge. Aktøren Balanceansvarlig (fra elsektoren) var fejlagtigt medtaget. Denne er slettet i figurerne 14, 16 og 18.

9 9 1. Introduktion Denne implementeringsguide er den IT-tekniske beskrivelse af den EDI-model, som skal anvendes på det danske gasmarked til at håndtere skift af gasleverandør. Implementeringsguiden skal benyttes af alle aktører, der deltager i det elektroniske leverandørskift. Den er en tilpasning af den implementeringsguide, som gælder for den danske elsektor, hvis udgangspunkt er den nordeuropæiske Ediel-standard. For gassektoren er ændringer i forhold til elsektoren kun foretaget, hvor der har vist sig et forretningsmæssigt behov for det. Det væsentligste er, at følgende endnu ikke bruges i elsektoren: Afbrydelse og genåbning i FP04: Fremsendelse af stamdata. Målgruppen for guiden er IT-specialister, der skal implementere det elektroniske gasleverandørskift i IT-systemer, samt de forretningsansvarlige som i markedet skal sikre organiseringen af arbejdet. I denne udgave af guiden er kun de basale forretningsprocesser omkring gasleverandørskiftt beskrevet. Senere er det forventningen at bl.a. forretningsprocesser for flytninger også skal indgå. Endvidere forventes det, at der i samarbejde med elsektoren kan udarbejdes ét fælles sæt af guides for den danske el- og gassektor. Version 1.0 af implementeringsguiden er udarbejdet i perioden fra 6. februar til 31. marts 2003 af Devoteam Fischer & Lorenz (Devoteam Fischer & Lorenz har i 2006 ændret navn til Devoteam Consulting) A/S for DONG Energy A/Sog Fællessekretariatet for HNG A/S og Naturgas Midt-Nord A/S. Version 1.1 af implementeringsguiden er udarbejdet i perioden fra 29. april til 30. maj Version 1.2 er udarbejdet i perioden 20. juni til 16. september Version 1.3 er udarbejdet i perioden december 2003 til november 2006.

10 10 2. Godkendelse af systemer For at kunne deltage i det elektroniske gasleverandørskift er det en forudsætning, at de enkelte aktørers IT-systemer er godkendt til at kunne foretage en fejlfri udveksling af de i denne guide beskrevne EDI-meddelelser. I forbindelse med implementeringen planlægges et nærmere forløb for, hvordan denne godkendelse skal finde sted, herunder specifikation af hvordan de enkelte systemniveauer (Mail-systemer, EDI-moduler, kunde- og måleapplikationer samt forretningsgange) skal afprøves. Energinet.dk skal godkende systemerne hos aktørerne.

11 11 3. Aktører og roller Nedenfor defineres de roller, som de enkelte aktører har i det frie gasmarked i relation til skift af gasleverandør. For nærmere definition af begreberne henvises til afsnit 4.3. I datamodellen arbejdes der med følgende roller hos aktørerne: Gasleverandør Indgår kontrakt med slutkunder om salg af naturgas for målepunkter. Til- og afmelder sin forsyning af naturgas for et målepunkt til distributionsselskabet. Forestår afregning af naturgas til slutkunder. Distributionsselskab Leverer transportydelsen i distributionssystemet til det enkelte målepunkt (slutkunden). Behandler leverandørskift fra gasleverandører. Varetager rollen som måleansvarlig. Foretages målinger af en underleverandør (tredjepart) benævnes denne en måleoperatør. Afregner transport og afgifter overfor slutkunder Transmissionsansvarlig Ansvarlig for den fysiske balance i det danske transportsystem sammen med distributionsselskaber. Operationel drift af transportsystemet. Afregner ubalancer på baggrund af målt forbrug over for gasleverandører. Aktører, som ikke ønsker direkte adgang til EdiDKgas, fx hvis behovet for integration til IT-systemer ikke er aktuelt, kan vælge at benytte tredjemand til dette. Dette er kun en overdragelse af de praktiske opgaver, og ansvaret ligger fortsat hos gasleverandøren. Oplysninger om gasleverandørens tekniske stamdata, såsom kontaktperson, forsendelsesadresse og lignende findes i det fælles aktørregister.

12 12 De indbyrdes relationer mellem de aktuelle aktører er illustreret i figuren nedenfor. EdiDKgas Målepunkt Distributionsbevillingshaver/ Distributionsselskab Transmissions bevillingshaver En til mange relation Slutkunde Gasleverandør Mange til mange relation Figur 1 Aktører i gasmarkedet Figuren skal ses ud fra en slutkunde med tilhørende målepunkt.

13 13 4. Generelt om forretningsprocesserne 4.1 Grundlag for Implementeringsguide Denne implementeringsguide for leverandørskift tager udgangspunkt i Gasmarked 2004 projektets beskrivelser af leverandørskift, dvs.: - Model for åbning af det danske gasmarked version 1.1 af 2. oktober Med hensyn til dataudveksling er udgangspunktet følgende dokumenter: - Ediel Implementeringsguide version 1.0 D af 19. december Kan hentes på - Ediel Implementeringsguide version 2.0 Draft 03 af 21. januar Overordnet beskrivelse af forretningsprocesserne En forretningsproces benyttes i denne guide til at beskrive et afgrænset forretningsforløb fra start til slut. De primære forretningsprocesser er beskrevet i den i afsnit 4.1 nævnte markedsmodel. En forretningsproces består af en eller flere delprocesser, hvor der kun er to aktører involveret. Der er en veldefineret start og slut på hver delproces. Da de fleste processer omkring gasleverandørskiftt har karakter af egentlige forretningstransaktioner, er det specielt vigtigt, at begge aktører er klar over, hvornår en proces er afsluttet eller ej. Det er grunden til, at denne guide i så høj grad fokuserer på forretningsprocesser i stedet for blot at se på EDI-meddelelser. 4.3 Definition af fælles forretningsmæssige begreber Nedenfor defineres de fælles forretningsmæssige begreber i gassektoren, som anvendes i denne implementeringsguide Andelstal Andelstal er enten den enkelte forbrugeres andelstal (forventede årsforbrug), den enkelte gasleverandørs andelstal (summen af forventet årsforbrug for gasleverandørens målepunkter hos et distributionsselskab eller distributionsområdets andelstal (summen af samtlige målepunkters forventede årsforbrug) Bankdag Betyder enhver dag, hvor banker i Danmark har åbent for normale bankforretninger mellem kl og

14 Forsyningspligtselskab Distributionsselskabet forudsættes at have aftale med en gasleverandør, der med kort varsel kan levere til kunder, der ikke får en gasleverandør til at melde leverandørskift rettidigt (alternativ til at lukke). Det vil normalt være forsyningspligtselskabet for området Forventet årsforbrug Sidst opgjorte årsforbrug i hele kwh korrigeret til forbruget i et normalgraddageår. Det kan fastsættes til det forventede årsforbrug ved nye installationer, flytninger og når distributionsbevillingshaver/distributionsselskabet er bekendt med, at der er indtruffet væsentlige ændringer i de forudsætninger, som normalt er bestemmende for gasforbruget i et målepunkt Gasleverandør I denne guide bruges betegnelsen gasleverandør som synonym for en naturgasleverandør, der har kontrakt med slutkunder om forsyning med gas. Gasleverandøren indgår i aktørregisteret Målepunkt Ethvert leveringssted, hvor kunden har mulighed for markedsadgang, defineres som et målepunkt (benævnes også forbrugssted i gassektoren). Et målepunkt relateres til netop én installation og én måler. Hvert målepunkt har et 18-cifret EAN-GSRN-nummer som identifikation Distributionsselskab I denne guide bruges betegnelsen distributionsselskab som synonym for den måleansvarlige, som formelt set er distributionsbevillingshaver Skabelonafregnet målepunkt Et målepunkt, der ikke er timeafregnet. Hvis punktet overgår til timeafregning sker det ved starten af en måned efter distributionsselskabets procedure herfor Skæringsdato Dato og klokkeslæt (kl. 06:00 lokal tid) for hvornår leverancen til målepunktet overgår til den nye gasleverandør Timeafregnet målepunkt Et målepunkt, hvor der foreligger daglige forbrugsmålinger på timebasis. Målingerne sendes dagligt til gasleverandøren.

15 Generelle forretningsmæssige regler Der gælder følgende generelle regler for de forretningsprocesser som er i denne guide: Anmeldelse af normalt leverandørskift På baggrund af en aftale med en kunde kan en godkendt gasleverandør foretage anmeldelse af leverandørskift. Kunden kan ikke gøre det Åbningstid for EDI-system En aktørs EDI-system skal være åbent på alle bankdage fra kl. 08:00 til 20:00. Meddelelser, der er modtaget efter kl. 18:00, kan først forventes besvaret den efterfølgende bankdag Kvittering for modtaget meddelelse Der er to timers frist for applikationens kvittering af en meddelelse. Den gælder fra modtagelse af meddelelsen i postsystemet til afsendelse af kvittering eller svar inden for åbningstiden. Hvis kvitteringen ikke er kommet inden for tidsfristen, kontaktes kommunikationspartneren. Man skal dog være opmærksom på de forsinkelser, der kan opstå ved den baserede transport af meddelelser. Ansvaret for, at en meddelelse er nået frem og er forstået, er således afsenderens Korrektion af meddelelser Det er generelt ikke muligt at korrigere en afsendt meddelelse i forbindelse med leverandørskift. En undtagelse er, at det normale leverandørskift kan annulleres indtil distributionsselskabet orienterer kunde og hidtidig gasleverandør. Distributionsselskabets oplysning om forbrug for et målepunkt til en gasleverandør kan korrigeres ved fremsendelse af en erstatningsmeddelelse med det korrekte forbrug Anmeldelse af leverandørskift (normalt) En anmeldelse kan kun sendes fra to til en måned før skæringsdato. Meddelelsen skal være modtaget senest en kalendermåned før skæringsdatoen for leverandørskiftt. Normalt skift kan kun ske kl lokal tid den 1. i en måned. Distributionsselskabet skal (ved manuel håndtering) i følge reglerne bekræfte skiftt senest fem bankdage efter modtagelsen af meldingen. Modtages mandag kl. 10, svares således inden næste mandag kl. 10, givet fem bankdage i ugen. Ved EDIkommunikation gives bekræftelsen dog inden for to timer, men således at den kan trækkes tilbage inden for femdages fristen, hvis det viser sig, at det ikke er muligt at skift gasleverandør for det pågældende målepunkt.

16 16 Modtager distributionsselskabet en anmeldelse fra to gasleverandører til samme skæringsdato, er det den først modtagne, der får leverancen. Altså skal anmeldelser, der modtages efter den først accepterede, afvises Anmeldelse af særligt leverandørskift I følgende særlige situationer kan anmeldelse ske med en frist på mindst tre bankdage før skæringsdato: - Indflytning - Udflytning - Nyinstallation - Overtagelse efter ophør af leverance - Overtagelse efter længere afbrydelse, der er endt med stop. Tre dages frist betyder, at leverandørskift med skæringsdato fredag (døgnets start) skal sendes mandag. Anmeldelse af særligt leverandørskift sker med EDI-meddelelse som ved det normale leverandørskift, idet der anvendes en anden kode til at indikere, at skiftt kan ske med kort tidsfrist Anmeldelse af leverandørskift tilbage i tid Det er ikke tilladt at anmelde leverandørskift tilbage i tid. Anmeldelser, der ikke overholder tidsfristerne, skal derfor afvises Annullering af leverandørskift Ved det normale leverandørskift udfører distributionsselskabet skiftt efter fem bankdage. Det vil sige, at gasleverandøren kan risikere, at få afslag i denne periode, hvis det viser sig, at det ikke er muligt at gennemføre leverandørskiftt. Indtil distributionsselskabet har meddelt skiftt til kunden, kan gasleverandøren annullere leverandørskiftt, fx fordi en nærmere granskning viser, at kunden ikke er berettiget til at disponere over målepunktet. Hvis det senere viser sig, at leverandørskiftt ikke skal gennemføres (fx fordi kunden ikke har indgået kontrakt) sendes besked om stop til ny gasleverandør, og hidtidig gasleverandør anmelder overtagelse efter ophør af leverance.

17 Anmeldelse af ophør fra gasleverandør Når gasleverandørens kontrakt med kunden ophører, skal der fra den 6. til 8. bankdag i sidste leveringsmåned sendes melding om ophør til distributionsselskabet. Denne melding skal bekræftes inden for to timer Afbrydelse Distributionsselskabet kan i visse situationer (fx ved vedligeholdelsesarbejde, misligholdelse af aftalen eller pga. sikkerhedsmæssige forhold) afbryde nettilslutningen til et målepunkt i henhold til netbenyttelsesaftalen. Ved afbrydelse fortsætter gasleverandørforholdet. Målepunktet skal dog ikke indgå i andelstalsberegningen, hvilket håndteres individuelt af distributionsselskabet. Gasleverandøren orienteres om afbrydelsen og ligeledes ved efterfølgende genåbning Forbrugsopgørelser for timeafregnet målepunkt Forbruget oplyses som en tidsserie, hvor der for hver time oplyses det afmålte forbrug i kwh øvre og m 3 eller Nm 3 med op til tre decimaler Forbrugsopgørelser for skabelonafregnet målepunkt For skabelonafregnet målepunkt oplyser distributionsselskabet forbruget siden sidste opgørelse i hele kwh øvre og m 3 eller Nm 3. Målerstanden oplyses ikke, da denne udelukkende er et mellemværende mellem distributionsselskabet og kunden på målepunktet Rekvirering af forbrugsprofil For et timeafregnet målepunkt kan en gasleverandør rekvirere forbrugsprofil hos distributionsselskabet. Den skal fremsendes senest fem arbejdsdage efter rekvireringen. Af hensyn til beskyttelse af følsomme data skal distributionsselskabet sikre sig, at kunden har givet tilladelse til, at forbrugsprofilen udleveres. Forretningsprocessen er ikke understøttet af EDI. Rekvisitionen skal derfor ske manuelt og forbrugsprofilen fremsendes i kommasepareret format, jf. TN Generelle regler for EDI-meddelelser i denne guide Tidsangivelse i UTC Alle meddelelser skal angive al tid i UTC (Universal Time Coordinated) = 0.

18 Angivelse af midnat i tidsserier I tidsserier sendt i MSCONS meddelelser efter denne guide, skal midnat (UTC) angives som næste dag kl. 06: Skæringsdato for leverandørskift Datoer angives i EDI-meddelelserne altid som dato/klokkeslæt. Da forbruget for alle målepunkter, inkl. skabelonafregnede målepunkter, altid ender i en tidsserie, er klokkeslættet for leverandørskiftt vigtigt for, at alle forbrugstal stemmer overens. Leverandørskiftt sker ved en lokal dags begyndelse. Når tidspunktet angives i UTC = 0, bliver det som den første dag kl i perioden uden sommertid og kl i perioden med sommertid. Det normale leverandørskift sker til den første i en måned (skæringsmåneden) og angives derfor som startende den første dag i måneden før kl eller Ved leverandørskift i løbet af måneden på grund af lukning, flytning eller af andre årsager, til et ikke normalt leverandørskift er det ikke altid indlysende, hvornår skiftt skal periodiseres til. Skiftt betragtes her altid som sket ved udgangen at det lokale døgn, der indeholder levering fra den hidtidige gasleverandør. En lejlighedsovertagelse kl. 12 betyder derfor, at leverandørskift periodiseres til kl eller UTC den pågældende dag. Bemærk at ovenstående regler kan være vanskelige at forstå for en operatør på et ITsystem, der kun viser skifttid som en dag. Det anbefales derfor på skærmbilleder at angive klokkeslæt ved siden af dato, så operatøren kan se, at starttid er datoen kl (lokal tid) og slutdatoen er kl Aktøridentifikation I dag anvendes kun 13-cifrede EAN-GLN-numre til aktøridentifikation. I Europa anvendes også andre systemer. De danske IT-systemer til håndtering af leverandørskift skal derfor kunne håndtere mindst to kodesystemer til aktøridentifikation Transaktionsidentifikation En transaktions-id er den identifikation, som afsenderen giver hver enkelt information, der indeholder ét målepunkt. Denne identifikation benyttes som primær nøgle, når der refereres til transaktion ved svar. Transaktionsidentifikationen skal således være entydig over tid for en afsender.

19 Målepunktidentifikation Det er besluttet at anvende 18-cifrede EAN-GSRN-numre til identifikation af målepunkter. De første syv cifre omfatter landekoden og er ens for alle danske målepunkter. De næste tre cifre er et serienummer, og det sidste ciffer er et checkciffer. Numrene gives til distributionsselskaber i serier med syv cifre, der frit kan anvendes. Der kan ikke udledes nogen information af dette nummer. I dag svarer en serie til en netvirksomhed. I morgen kan virksomheden være fusioneret med en anden, men nummeret er uændret Fortegn i MSCONS forbrugsopgørelser I dataudveksling mellem distributionsselskab og systemansvar oplyses det aggregerede forbrug i dag med negativt fortegn. I forbrugsopgørelsen mellem distributionsselskab og gasleverandør, i henhold til denne implementeringsguide skal forbrug for et målepunkt anføres uden fortegn (positivt) og eventuel produktion med negativt fortegn Meddelelser i en EDIFACT-udveksling Der må kun sendes en meddelelse i en EDIFACT-udveksling (kun ét UNH segment i en udveksling) Transaktioner i samme meddelelse I én UTILMD meddelelse må oprettelser, ændringer etc. pr. målepunkt ikke blandes. Alle transaktioner i meddelelsen skal således have samme værdi i feltet transaktionsårsag. Der må heller ikke sendes forskellige meldinger i samme EDIFACT-meddelelse. Kvitteringer og afvisninger af de enkelte transaktioner kan sendes uafhængigt af de oprindelige meldinger. Hvis flere svar sendes i samme meddelelse skal de dog som nævnt i foregående afsnit være svar på samme type af melding Størrelsen af en EDIFACT-udveksling I Danmark sendes en EDIFACT-udveksling som vedhæftet fil i en SMTP mail. Denne må ikke overskride 1 MB. Mailen fylder op til 50% mere end selve EDIFACT-filen, som derfor ikke bør være større end svarende til, hvad der kan lagres på en almindelig diskette (1,4 MB) Overvågning af EDI-systemer Det kan ikke udelukkes, at en fejl i et IT-system resulterer i generering af EDImeddelelser, som starter én eller flere processer, fx leverandørskift eller ophør af leverance, med deraf følgende opdatering i de involverede aktørers IT-systemer og deraf afledte aktiviteter. Hver aktør har pligt til at overvåge sine IT-systemer og i tilfælde af alvorlige fejl lukke for sit EDI-system, samt tage kontakt til de allerede berørte aktører.

20 Brug af CONTRL og APERAK Alle EDI-systemer skal automatisk afsende en CONTRL-meddelelse (negativ CONTRL), hvis der sker fejl under konvertering af forsendelsen i forhold til EDIFACTstandarden. Hvis EDI-systemet sender en negativ CONTRL, må der ikke også sendes en APERAK. Der skal ligeledes afsendes en automatisk CONTRL, når afsenderen anmoder derom i en given forsendelse. Da der altid anvendes APERAK eller UTILMD som kvittering på applikationsniveau, bør der normalt ikke anmodes om CONTRL. Hvis kvitteringsmeddelelsen ikke modtages inden for tidsfristen, kan meddelelsen søges gensendt en enkelt gang, efter at modtagerens kommunikationsforhold er kontrolleret i aktørregisteret. En CONTRL skal afsendes senest fem minutter efter modtagelse af forsendelsen. En CONTRL afsendes som en selvstændig forsendelse, som der ikke må anmodes om CONTRL på. APERAK anvendes som kvittering fra den modtagne applikation med følgende tre variationer: Situation a) Accept Hele den modtagne meddelelse med en eller flere transaktionen accepteres af modtageren. Positiv APERAK b) Afvisning Hele den modtagne meddelelse med en eller flere transaktioner kan ikke accepteres af modtageren. Negativ APERAK c) Delvis accept Enkelte (en eller flere) af transaktionerne i samme meddelelse skal afvises. Delvis negativ APERAK Indhold Message function 29 = Accepted without amendment. Referencen i den modtagne meddelelse skal angives. Message function 27 = Not accepted. Referencen i den modtagne meddelelse skal angives, samt en af de følgende tre fejlkoder (ERC/9321) og attributnavn som fejlbeskrivelse (FTX/C108). De mulige fejlkoder for de forskellige meddelelser fremgår af beskrivelsen for de enkelte forretningsprocesser. De kan være: 42 = Error in content of a data element. 51 = The massage was received too late. 60 = The object of the transaction is not recognized. Message function 34 = Accepted with amendment. Referencen i den modtagne meddelelse skal angives, samt for hver afvist transaktion fejlkoder (ERC/9321) og attributnavn som fejlbeskrivelse (FTX/C108) på samme måde som ovenfor ved afvisning. Såfremt en fejl vedrører et målepunkt, skal målepunktidentifikationen oplyses (RFF/1153). De transaktioner som er accepteret skal ikke nævnes.

Forretningsprocesser for EDIkommunikation

Forretningsprocesser for EDIkommunikation Forretningsprocesser for EDIkommunikation på gasmarkedet Bestemmelser om EDI-kommunikation mellem: -Distributionsselskab og Gasleverandør -Distributionsselskab og Transmissionsselskab I forbindelse med

Læs mere

Dansk Ediel implementeringsguide til skift af leverandør

Dansk Ediel implementeringsguide til skift af leverandør Dansk Ediel implementeringsguide til skift af leverandør 132881v1 IG-status: Til brug IG-version: 1.0 IG-revision: A IG-dato: 30. juni 2002 Versioner Version Revision Dato Afsnit Bemærkning 1.0 A 2002-06-30

Læs mere

Forretningsprocesser for EDIkommunikation

Forretningsprocesser for EDIkommunikation Forretningsprocesser for EDIkommunikation på gasmarkedet Bestemmelser om EDI-kommunikation mellem: - Distributionsselskab og Gasleverandør - Distributionsselskab og Transmissionsselskab i forbindelse med

Læs mere

Dansk Ediel implementeringsguide til skift af leverandør

Dansk Ediel implementeringsguide til skift af leverandør Dansk Ediel implementeringsguide til skift af leverandør Word 125757v8 PDF: 137346 IG-status: Til brug IG-version: 1.0 IG-revision: B IG-dato: 3. september 2002 Versioner Version Revision Dato Afsnit Bemærkning

Læs mere

Oversættelse til dansk af UTILMD. Utility Master Data Message. Dansk EDI Message Implementation Guide

Oversættelse til dansk af UTILMD. Utility Master Data Message. Dansk EDI Message Implementation Guide Oversættelse til dansk af UTILMD Utility Master Data Message Dansk EDI Message Implementation Guide Status: Dansk oversættelse Version: 3 Release: Dato: Januar 009 Indledning og generelle principper. Indledning

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) Marts 2011 2012 Version 2.0 2.1 1.0 4-6-2010 24-6-2010 30-6-2010 DATE BOO MBN JHH NAME 2.0 2.1 02-2012 03-2 02-2011 02-2011 03-2011 DATE

Læs mere

Oversættelse til dansk af APERAK. Application Error and Acknowledgement Message. Dank EDI Message Implementation Guide

Oversættelse til dansk af APERAK. Application Error and Acknowledgement Message. Dank EDI Message Implementation Guide Oversættelse til dansk af APERAK Application Error and Acknowledgement Message Dank EDI Message Implementation Guide Status: Dansk oversættelse Version: 3 Release: 1 Dato: Januar 2009 Indledning og generelle

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 1.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 1.0) Regler for Gasdistribution (Version 1.0) Gældende fra 1. maj 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Forretningsprocesser for EDIkommunikation

Forretningsprocesser for EDIkommunikation Forretningsprocesser for EDIkommunikation på gasmarkedet Bestemmelser om EDI-kommunikation mellem: -Distributionsselskab og Gasleverandør I forbindelse med Leverandørskift, Flytning og forbrugsopgørelser

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) 02. September 2013 Final Draft Version 3.0 DATE NAME DATE NAME DATE NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED XXXXX-XX

Læs mere

Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser

Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser Resumé: Dette dokument er en del af dokumentationen for Naturgasmarked. Dokumentet beskriver et fælles regelsæt for Transmission og Distribution, som skal

Læs mere

Før markedsåbningen og unbundlingen af naturgasselskaberne varetog gasleverandørerne hele aftaleforholdet

Før markedsåbningen og unbundlingen af naturgasselskaberne varetog gasleverandørerne hele aftaleforholdet Betingelser og vilkår for distribution af naturgas I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der er anvendt ved fastlæggelsen af betingelser og vilkår for distribution

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser

Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser Resumé: Dokumentet beskriver, hvordan transmission og distributionsselskaberne håndterer situationer, hvor der ikke kan sendes korrekte måledata til tiden.

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0) Regler for Gasdistribution (Version 3.0) Gældende fra 1. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren BILAG 3 Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren Aftale-id: Bilag 3: Rammeaftale for Gasleverandører 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne aftale er underlagt de til enhver

Læs mere

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg FebruarJuni 20110 Version 21.0 1.0 2.0 6-6-2010 7-6-2010 30-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 1-3-2011 1-3-2011 1-3-2011 DATE LRO ADA LRP

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) December 2013 Version 2.2 1.0 4-6-2010 24-6-2010 30-6-2010 DATE BOO MBN JHH NAME 2.0 2.1 02-2012 02-2011 02-2011 03-2011 DATE CCO JSQ

Læs mere

Skift af elleverandør

Skift af elleverandør Version 2.1 Dato: 26. februar 2003 Dok.nr.: 122412 v9 Reference: SM-HR/AFJ Skift af elleverandør Forord Denne rapport indgår som en del af det samlede arbejde i "Marked 2003-projektet". Projektet har sin

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 4.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 4.0) Regler for Gasdistribution (Version 4.0) Gældende fra 1. september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Skift af elleverandør

Skift af elleverandør Version 2.2 Dato: 19. november 2003 Dok.nr.: 122412 v14 Reference: SM-HR/AFJ Skift af elleverandør Forord Denne rapport indgår som en del af det samlede arbejde i "Marked 2003-projektet". Projektet har

Læs mere

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet.

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Version: 1.0, maj 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 2 2. Mål... 2 3. Definition

Læs mere

- for it-leverandører i det danske elmarked

- for it-leverandører i det danske elmarked Testcases til Systemtest - for it-leverandører i det danske elmarked 24. februar 2015 Version 2.01a Baselines pr. 1/7-2014 fra baseline er dokumentet underlagt versionskontrol REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet.

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet. Forskrift H1: Skift af elleverandør Oktober 2008 Version 4.1 Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 DATE MRP LRO LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 38472-08 DOC. NO. DATE

Læs mere

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Dialogforum 2. april 2014 Dato - Dok.nr. 1 BRS arbejdet hidtil Største delen af de BRS, som blev lavet i forbindelse med Engrosmodel projektets fase 1, er stort

Læs mere

Regler og procedurer for to Gasleverandører til ét Målersted

Regler og procedurer for to Gasleverandører til ét Målersted Regler og procedurer for to Gasleverandører til ét Målersted 9. marts 2009 Sagsnr.: 2007060031 1. Generelt I medfør af 5.2 i Regler for Gasdistribution kan Forbrugere med Timeaflæste Målersteder vælge

Læs mere

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik Version 3.3 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Internt notat 202542 2

Internt notat 202542 2 Internt notat Arbejdspapir Systemdesign Dato: 6. september 2004 Sagsnr.: 5564 Dok.nr.: 202542 v2 Reference: PMO/PMO Beskrivelse af Eltra XML-struktur 1. Indhold Dette er beskrivelsen af den XML-struktur,

Læs mere

Guide til online aktørregister for gasleverandører

Guide til online aktørregister for gasleverandører Guide til online aktørregister for gasleverandører Version 1.0 29. juni 2012 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Adgang... 2 2.1 Log-in... 3 3. Stamdata - Master Data... 4 3.1 Personlige data Personal Data...

Læs mere

Gasdetailmarkedet. Workshop 13:00-15:15. 19. November 2014. 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1

Gasdetailmarkedet. Workshop 13:00-15:15. 19. November 2014. 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1 Gasdetailmarkedet Workshop 13:00-15:15 19. November 2014 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1 Program 13.00 Velkommen Dorte Kristiansen, Energinet.dk 13.10 10 års jubilæum og overvejelser

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-5 1/8 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Generelle

Læs mere

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1.

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter 1 Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. 04. januar 2013 JOG/JOG Energinet.dk gennemførte en

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS) * Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS) Engrosmodel version Version 3.7.0 1. juni 2016 3.6.0 Baseline version 3.6.1 Revideret version primært flexafregning 3.6.2 Revideret version

Læs mere

Kvitteringsprincipper og -regler

Kvitteringsprincipper og -regler Forskrift F: EDI-kommunikation Bilagsrapport 2: Kvitteringsprincipper og -regler April 2007 Rev. 1 Dok.løbenr. 80089-07 1/15 Indholdsfortegnelse 1. Kvitteringsprincipper og -regler... 3 1.1 Begreber...

Læs mere

Engrosmodel Markedshåndtering. V/ Line Lykke Hansen & Rikke Schmidt Jensen

Engrosmodel Markedshåndtering. V/ Line Lykke Hansen & Rikke Schmidt Jensen Engrosmodel Markedshåndtering V/ Line Lykke Hansen & Rikke Schmidt Jensen Agenda 1. Afskaffelse af forsyningspligt 2. Gennemgang af et målepunkts livscyklus: Oprettelse Tilflytning af elleverandør/(kunde)

Læs mere

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende Notat BILAG 4 Dok. ansvarlig: TMP Sekretær: Sagsnr.: s2013-683 Doknr: d2014-3752-3.0 21-03-2014 Kommunikationsflow via datahub i restancesager Netselskab skal kende årsag til, at leverandør beder om at

Læs mere

Datakvalitet i gasmarkedet del 2 af 2

Datakvalitet i gasmarkedet del 2 af 2 Datakvalitet i gasmarkedet del 2 af 2 Henrik Andersen Dataudvekslingsgruppen En arbejdsgruppe under Fagudvalget for Gasmåling Dataudvekslingsgruppens opgave er at tilvejebringe et samlet overblik over

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Skift af elleverandør

Skift af elleverandør elmarked2003 Forskrift I Version 3.1 Dato: 23. januar 2006 Dok.nr.: 122412 v21 Reference: SM-HR-BCM/AFJ Skift af elleverandør Godkendt af elmarked2003-projektgruppen, juni 2004 Forord Denne rapport indgår

Læs mere

14. KONTROLMEDDELELSE

14. KONTROLMEDDELELSE 01.03.2001 14. KONTROLMEDDELELSE Indholdsfortegnelse Indledning...3 Anvendelse...3 Anvendelse ved forsendelse fra kunde...3 Anvendelse ved forsendelse fra pengeinstitut...3 Kontrolmeddelelsens funktioner...4

Læs mere

Notat vedr. principper for cut-over

Notat vedr. principper for cut-over BILG 7 Til Direktørgruppen Notat vedr. principper for cut-over 14. oktober 2014 XVJE/SHR Til Direktørgruppens orientering fremsendes notat, der beskriver principperne for overgangsprocessen (cut-over)

Læs mere

Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser

Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 1 Generelt om Engrosmodellen Froside generelt og forskrifter 2 Detailmarkedet for el under stor

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Dataflow og balanceansvar

Dataflow og balanceansvar Version 1.0 Dato: 25. februar 2002 Dok.nr.: 122359 v2 Reference: FBI/AFJ Dataflow og balanceansvar Forord Denne rapport indgår som en del af det samlede arbejde i "Marked 2003 projektet". Projektet har

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 2.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

Temperaturen på det liberaliserede gasmarked

Temperaturen på det liberaliserede gasmarked Temperaturen på det liberaliserede gasmarked - Et udpluk af iagttagelser Præsentation til DGFs målekonference 31. oktober 2007 Christian Meiniche Andersen / Majbritt Astrup, Energinet.dk Dato - Dok.nr.

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 2.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 2.0) Regler for Gasdistribution (Version 2.0) Gældende fra 6. juni 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 11. december 2013 Version 0.1 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 1/22 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning

Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning 30. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010 anmelde sine

Læs mere

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v Februar Version 2

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v Februar Version 2 Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v. Februar 2011 Version 2 1 2 6-6-2010 7-6-2010 17-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 22-2-2011 24-2-2011 DATE LRO JHH NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

DataHub Dialogmøde. 6. august 2012

DataHub Dialogmøde. 6. august 2012 DataHub Dialogmøde 6. august 2012 Dagsorden 1. Overordnet status 2. Aktørtest 3. Krydsende processer 4. Solceller 5. Dialog og Eventuelt DataHub planlægningsmøde 6. juni 2012 2 Status Udviklingen af DataHub

Læs mere

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility)

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) Regler for CTF (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) VILKÅR OG BETINGELSER FOR BILATERAL HANDEL MED KAPACITET I TRANSMISSIONSSYSTEMET Version 5.2 Juni 2010 Regler for CTF,

Læs mere

Til. Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder

Til. Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder Til Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Begrebsdefinitioner... 3 2. Generelt om fusioner/sammenlægninger...

Læs mere

EDI-guide for CONTRL. Version 1.0 Final

EDI-guide for CONTRL. Version 1.0 Final EDI-guide for ONTRL Version 1.0 Final EDI-guide ONTRL, bilag 1 - EDIFAT Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for EDIFAT og ONTRL EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

Engrosmodellen: Cut-over

Engrosmodellen: Cut-over Engrosmodellen: Cut-over Hvad er cut-over? Forberedelse Gennemførelse - Opfølgning Cut-over Engrosmodellen Hvad er cut-over? 1. Cut-over dækker overgangen fra nuværende markedsmodel til Engrosmodellen

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Dataflow og balanceansvar

Dataflow og balanceansvar Version 1.2 Dato: 6. februar 2003 Dok.nr.: 122359 v5 Reference: FBI/AFJ Dataflow og balanceansvar Forord Denne rapport indgår som en del af det samlede arbejde i "Marked 2003 projektet". Projektet har

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS) Engrosmodellen baseline version Version 3.6.0 1. februar 2015 3.6.0 Baseline version 30-1-2015 31-5-2015 DATE COO XVJE NAME DATE NAME DATE

Læs mere

Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I

Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I Til Energitilsynet Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013 2010 Jun. 2010 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE LRO JHH HBK LRO NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE LRO LRO HBK HBK NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - MÅLEOPERATØR 19. oktober 2015 Version 2.2 Dok. 13/81170-19 1/67 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 6 1.1 Versionsoversigt... 6 1.2 Reference til baggrundsdokumenter...

Læs mere

BILAG 9. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. 1.2 Fejlagtige leverandørskift. Direktørgruppen. 14.

BILAG 9. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. 1.2 Fejlagtige leverandørskift. Direktørgruppen. 14. BILAG 9 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 14. oktober 2014 Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i oktober 2014. Notatet indeholder et generelt

Læs mere

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet "Energinet.dk")

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet Energinet.dk) Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren")

Læs mere

Kontrakt. Afbrydelighedsaftale for 2011/ Grundlag. (Samlet betegnet som "Parterne")

Kontrakt. Afbrydelighedsaftale for 2011/ Grundlag. (Samlet betegnet som Parterne) Kontrakt Energinet.dk Lautruphøj 5-7 2750 Ballerup ( Energinet.dk Gastransmission ) og Navn: Adresse: ( Forbrugeren ) (Samlet betegnet som "Parterne") Afbrydelighedsaftale for 2011/2012 1 Grundlag Nærværende

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

SEPA Direct Debit. Vejledning for tilbageførsel. privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Vejledning for tilbageførsel. privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Vejledning for tilbageførsel af uautoriserede privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Tidsfrister...3

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0 Regler for bionaturgascertifikater Version 1.0 1. december 2011 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 DEFINITIONER... 3 2.1 ANVENDTE DEFINITIONER... 3 3 CERTIFIKATREGISTERET... 6 3.1 REGISTRERING I CERTIFIKATREGISTERET...

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

Planhåndtering i det danske elmarked

Planhåndtering i det danske elmarked Forskrift F: EDI-kommunikation BS-dokument: Planhåndtering i det danske elmarked Fælles forretningsprocesser mellem balanceansvarlige aktører og Energinet.dk jævnfør forskrift C3: "Planhåndtering - daglige

Læs mere

Forskrift F: EDI-kommunikation

Forskrift F: EDI-kommunikation Forskrift F: EDI-kommunikation September 2009 Rev. 2 Jan. 2007 Feb. 2007 Apr. 2007 Apr. 2007 DATE CCO HEP CCO LSO NAME Aug. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 DATE CCO HEP CCO LSO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv. September 2015 USS/PHQ September 2015 Dok. 15/08076-3 1/5 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Obligatorisk grænse

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS) * Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS) Engrosmodellen baseline version Version 3.6.2 11. november 2015 3.6.0 Baseline version 3.6.1 Revideret version primært flexafregning 3.6.2

Læs mere

Forskrift F: EDI-kommunikation

Forskrift F: EDI-kommunikation Forskrift F: EDI-kommunikation September 2009 Rev. 2 Jan. 2007 Feb. 2007 Apr. 2007 Apr. 2007 DATE CCO HEP CCO LSO NAME Aug. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 DATE CCO HEP CCO LSO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38)

Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38) Aftale om El.dk mellem [dit navn] og DONG Energy Salg & Service A/S (cvr-nr. 27 21 05 38) Kære [dit navn] Tillykke med din nye elaftale, El.dk. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår samt leveringsbetingelserne.

Læs mere

Guide til online aktørregister for distributionsselskaber

Guide til online aktørregister for distributionsselskaber Guide til online aktørregister for distributionsselskaber Version 2.0 29. juni 2012 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Adgang... 2 2.1 Log-in... 3 3. Stamdata - Master data... 4 3.1 Personlige data Personal

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 3, 3. juli 2014. 1 Jf. afsnit 3.4 i udbudsbetingelserne Ordregiver vil udarbejde et kort referat fra orienteringsmødet, som alle tilbudsgiver efterfølgende vil få adgang til. Spørgsmål: Er dette

Læs mere

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v JuniFebruar Version 21.10

Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v JuniFebruar Version 21.10 Pseudo-forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning m.v. JuniFebruar 20110 Version 21.10 1 2 6-6-2010 7-6-2010 17-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 22-2-2011 24-2-2011 DATE LRO JHH NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 07. januar 2014 Version 0.2 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 1/22 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference

Læs mere

Bilagsrapport 4: DataHub - Webservice interface Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub'en i elmarkedet. Træder i kraft den 1.3.

Bilagsrapport 4: DataHub - Webservice interface Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub'en i elmarkedet. Træder i kraft den 1.3. Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub'en i elmarkedet Bilagsrapport 4: DataHub - Webservice interface Februar 2011 Version 2.0 Træder i kraft den 1.3.2013 1.0 2.0 16-6-2010 24-6-2010 29-6-2010 DATE

Læs mere

Driftsudfordringer. DataHub den 21. april 2015. Markedsdrift El

Driftsudfordringer. DataHub den 21. april 2015. Markedsdrift El Driftsudfordringer den 2 april 2015 Markedsdrift El 1 Agenda Vi arbejder på nuværende tidspunkt med flere betydelige ITudfordringer: modtager meddelelser der ikke behandles/ viderefremsendes af Datahub

Læs mere

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 5 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 10. juni 2014 Der fremsendes forud for hvert møde i Direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes performance,

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

DataHub Ændringer i forskrifter m.m.

DataHub Ændringer i forskrifter m.m. DataHub Ændringer i forskrifter m.m. Preben Høj Larsen Detailmarked & Markedsdrift DataHub Ændringer i forskrifter m.m. Ændringer: Forskrifter Måleansvar Stamdataansvar Lidt Teknik ID er for målepunkter

Læs mere

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Vejledning for kreditor Leverandørservice GENERELLE OPLYSNINGER...

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm TM GOD ENERGI 1 Aftale om leverance af produktet enkel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog

Læs mere

METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2)

METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2) Bilag 2 - Metodeanmeldelse af flexafregning d. 4. september 2015 1/9 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2) +45 70 10 22

Læs mere

DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt

DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt Fraflytning START slide med billede og overkskrift DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt 14/24949-6 1 Dagsorden - E2E Aktørtest Formål med E2E test Sådan

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet den 10. december 2015.

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Version 2.5 22-12-2004 Side: 1 Indledning Nedenstående vejledning beskriver de nærmere procedurer i forbindelse med tildeling og håndtering af EAN-lokationsnumre

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1 Engrosmodellen Dialogforum 17-12-2014 17-12-2014 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Kort status på projektet 3. Status på love og bekendtgørelser 4. Tilbagemelding fra teknik- og implementeringsgruppens

Læs mere