De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse"

Transkript

1 De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

2 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Patientstamdatameddelelsen... 4 Eksempel på en patientstamdatameddelelse... 4 Afsnit B Facitliste... 6 Dataliste... 8 Kvalifikatorliste MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

3 Afsnit A Baggrund Udarbejdelsen af en MEDPID-meddelelse til brug for kommunikation af patientstamdata indenfor det danske sundhedsvæsen er et element i udmøntningen af den nationale strategi for IT i sygehusvæsnet En national standard for overførsel af patientstamdata vil bidrage til opfyldelsen af målsætninger med både initiativ 2B Journalens grundstruktur og 3B Udbredelse og kvalitetssikring af elektronisk kommunikation. Formål Over alt i det danske sundhedsvæsen anvendes en gruppe af basisoplysninger om den enkelte patient - kaldet stamoplysninger. Stamoplysningerne er centrale i hele den kliniske og administrative håndtering af patienterne, idet det er gennem stamdata (CPR-nummeret), at den enkelte patients identitet fastslås. CPR-nummeret er nøglen til identifikation af patienten i praktisk taget alle edb-baserede systemer i sundhedsvæsnet. CPR-nummeret udveksles/overføres dagligt i betydeligt omfang mellem en lang række IT-systemer i sundhedsvæsnet sammen med forskellige andre basisoplysninger om patienten. Der er dog en vis variation, både i hvilke data der opfattes som stamdata, og hvilke behov der er for at overføre data mellem systemerne. På denne baggrund er det besluttet, at der skal udarbejdes en standardmeddelelse for stamdata - en MEDPID. Endvidere har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en overordnet model for udveksling af data mellem elektroniske patientjournaler (EPJ). I denne model spiller stamdata en helt central rolle. Fastlæggelsen af et standardsæt af stamdata kan derfor ses som en konkretisering af et element i Sundhedsstyrelsens model. Den konkrete udarbejdelse af stamdatameddelelsen er sket inden for rammerne af MedComs sygehuslinie projekt 3.2. MEDPID-meddelelserne er udarbejdet af en arbejdsgruppe med følgende medlemmer: Souschef Bente Christensen, Kolding Sygehus Systemkonsulent Jan Stokkebro Hansen, Københavns Amt Konsulent Tove Kaae, FynCom Fuldmægtig Tove Charlotte Nielsen, Vejle Amt Fuldmægtig Jan Petersen, Sundhedsstyrelsen Fuldmægtig Kirsten Bredegaard, Sundhedsstyrelsen IT-medarbejder Ole Rasmussen, Nordjyllands Amt Udviklingschef Ole Søndergaard, Fyns Amt Konsulent Claus Duedal Pedersen, MedCom I denne publikation behandles en patientstamdatameddelelse. Desuden er der i projektet udarbejdet tre andre meddelelser: en triggermeddelelse, en personstamdatameddelelse, en meddelelse til overførsel af caveoplysninger, og en meddelelse til overførsel af vedvarende helbredsforhold alle jfr. Sundhedsstyrelsens grundmodel for elektroniske patientjournaler; disse meddelelser er dokumenteret i selvstændige udgivelser. 1 Sundhedsministeriet 1999 MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

4 Patientstamdatameddelelse I patientstamdatameddelelsen samles alle de informationer, der på et givet tidspunkt er registreret i et system om patientens personlige forhold. Det gælder oplysninger om nuværende bopæl, tidligere bopæl, muligheder for at kontakte patienten, oplysninger om pårørende og evt. behov for tolkebistand. Eksempel på en patientstamdatameddelelse: Afsender Fyns Amt Modtager Sygehus Fyn Svendborg Afdeling M Afsendt: kl Patient-ID CPR-status: Aktivt CPR-nummer CPR-status dato: CPR-ajourføringsdato: Patienten Scwenlund Mosebryggersen C/O Ejner Bo Grusgraven 3, 3 tv 3400 Hillerød 4550 (Vejkode) Telefon hjemme: Telefon arbejde: hjemme: arbejde: Adressebeskyttelse: JA Civilstand: Gift MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

5 Sogn Hillerød sogn 7415 Kommune Hillerød 219 Socialdistrikt 1. Tilflytningsdato: Tidligere kommune Odense 461 Fraflytningsdato: Pårørende Pårørendetype: Mor Oda Hansen Hjemstedsgyden Odense C Telefon hjemme: Telefon arbejde: Egen læge Lægerne på torvet Ole Hansen Forskerbeskyttelse Forskningsbeskyttelse startdato: Forskningsbeskyttelse slutdato: Øvrige oplysninger i fri tekst: Kan ikke tåle alkohol i større mængder Behov for tolkebistand: Ja Tolkesprog: Urdu Dato for registrering: Eventuelt nuværende eller tidligere udlændingenummer. hjemme: arbejde: Det anbefales, at det ved præsentationen fremhæves enten ved farver eller fed skrift i de tilfælde, hvor der er tale om en patient der enten har adressebeskyttelse eller forskningsbeskyttelse. MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

6 Afsnit B MEDPID03-meddelelse til overførsel af Patientstamdata. Version 1.0. Facitliste Tekniske data Afsender Modtager Patient FACITLISTE UNA:+.? ' UNB+UNOC:3+AfsLok:14+ModtLok:14+KuvSendtDato:KuvSendtKl+KuvertNr++++KUVKVIT' UNH+BrevNr+MEDPID:D:98A:UN:VERSION+BrvStat' BGM+DOKKODE++:BRVTYPE+9+NA' DTM+137:BrevDannetTid:203' S01+01' PNA+SSP++AfsID:KODE:KODEORG+++US:AfsOrg' ADR++US:AfsAdr:AfsStedNavn+AfsBy+AfsPost' COM+AfsTlf:TE' S01+01' PNA+PO++ModtID:KODE:KODEORG+++US:ModtOrg' S02+02' GIS+BRVMODIFI' RFF+SRI:TidligereCPR' S02+02' GIS+BRVMODIFI' PNA+PAT+PatCPR:::CPR:IM+CPRSTATUS++US:PatEnavn+US:PatFnavn' ADR+ADRESSEBESKYTTELSE+US:PatAdr:PatCoNavn:PatStedNavn+PatBy+PatPost++PatVejko de' ADR+PAT+US:UdlandsAdresse1+UdlandsAdresse2+UdlandsAdresse3+UdlandsAdresse4+Udlands Adresse5' RFF+PATIDTYPE:PatErstatCPR' REF+KOM:KommuneKode::KommuneNavn' REF+SOD:SocialdistriktNavn' REF+KOM:FraflytningsKommuneKode::FraflytningsKommuneNavn' REF+SOG:SogneKode::SogneNavn' DTM+SAD:CprStatusDato:102' DTM+SAD:CprAjourDato:102' DTM+KTD:TilflytDato:102' DTM+LTD:FraflytDato:102' DTM+SAD:ForskerBeskyttelseStartDato:102' DTM+SAD:ForskerBeskyttelseSlutDato:102' FTX+CAV+FORMAT++Tekst' FTX+UDL+FORMAT++Udlaendingenummer' LAN+TOLKEBISTAND+::TolkeSprog' S03+03' PDI++CIVILSTANDSKODE:CVS:IM' DTM+CVD:CivilstandsKodeDato:102' S04+04' COM+PatTlf:TLFTYPE' COM+PatAndetTlf:TLFTYPE' COM+PatMail:MAILTYPE' COM+PatAndetMail:MAILTYPE' COM+PersRelTlf:TLFTYPE' COM+PersRelAndetTlf:TLFTYPE' MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

7 FACITLISTE COM+PersRelMail:MAILTYPE' COM+PersRelAndetMail:MAILTYPE' S05+05' REL+REL' PNA+SUF+Ydernummer::SST+++US:YderNavn:EgenlægeNavn' S05+05' REL+PER+PERSONRELTYPE' PNA+PAS+PersRelID+++SU:PersRelEnavn+FO:PersRelFnavn' ADR++US:PersRelAdr:PersRelStedNavn+PersRelBy+PersRelPost' ADR+REL+US:PersRelUAdr1+PersRelUAdr2+PersRelUAdr3+PersRelUAdr4+PersRelUAdr5' Afslutning UNT+AntSeg+BrevNr' UNZ+AntUNH+KuvertNr' MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

8 Dataliste DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef UNB UNOC S a4 M UNOC angiver tegnsæt-standarden ISO , der altid skal benyttes i EDI-brevet. Opmærksomheden henledes på, at teksten af og til konverteres automatisk, når EDIbrevet hentes ind i f.eks. Word eller regneark (brug "MS-DOS" format), og at denne konvertering kan ændre de danske tegn æ, ø og å til bl.a. servicekarakterer UNB AfsLok S an..35 M AfsLok er kuvertafsenders lokationsnummer, det vil normalt sige afsendende organisation. Såvel kuvert- som brevkvittering sendes tilbage til dette nummer UNB ModtLok S an..35 M ModtLok er kuvertmodtagers lokationsnummer. Alle UNH-breve i kuverten skal være til denne modtager. Opmærksomheden henledes på, at langt fra alle lokationsnumre er "aktive" - hvilket indebærer risiko for at sende EDIbreve til modtagere, der aldrig henter disse UNB KuvSendtDato S n6 M KuvSendtDato er dato for påbegyndelse af afsendelse af kuverten til VANS på formen YYMMDD, hvor YY er "00" for år UNB KuvSendtKl S n4 M KuvSendtKl er klokkeslæt for påbegyndelse af afsendelse til VANS på formen HHMM. Hvis dette ikke kan genereres, anvendes "0000" UNB KuvertNr 0020 an..14 M KuvertNr er et afsendergenereret løbenummer unikt for denne kuvert afsendt af den pågældende afsender. Afsendersystemer bør sikre, at samme nummer aldrig kan benyttes to gange UNB KUVKVIT 0031 n1 M KUVKVIT er en kvalifikator, der angiver om CONTRL kvittering ønskes retur UNH BrevNr 0062 an..14 M BrevNr er et afsendergenereret løbenummer, unikt for hvert UNHbrev fra denne afsender. Afsendersystemer bør sikre, at der aldrig kan sendes samme BrevNr fra samme afsender UNH MEDPID S an..6 M MEDPID angiver, at EDI-brevet er et "subset" af den europæiske prestandard "MEDPID" UNH VERSION S an..6 M VERSION er en kvalifikator, der angiver UNH-brevets version. I0130I for "De gode Stamdata". Det er MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

9 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef vigtigt, at VERSION udfyldes rigtigt, da modtagersystemer benytter VERSION til at afgøre, om der benyttes "gammel" eller "ny" standard UNH BrvStat 0068 an..8 M BrvStat udfyldes med BRVTYPE (PID01 m.v.). BrvStat er beregnet til statistikformål og må ikke bruges af modtagersystemer BGM DOKKODE C an..3 M DOKKODE angiver, hvorvidt der er tale om en ny person, en ændring eller et skift af personid. ARG angiver, at det er en ny person, hvilket betyder, at værdien i SG2 GIS+BRVMODIFI =N. Hvis BRVMODIFI i BGM er MRG eller DRG, sættes værdien i GIS til M hvis brevet er en korrektion/tilføjelse til et tidligere brev og til "D", hvis personen skal slettes. Er der tale om et skift af personid, sættes BGM til "CRG". Det betyder, at der skal gennemføres to iterationer af SG2. I første gennemløb fremsendes de oprindelige informationer om personen, dvs. at GIS+ BRVMODIFI sættes til "O" for originale, i andet gennemløb sendes de nye oplysninger, dvs. GIS+BRVMODIFI sættes til "N". Denne metode anvendes kun, hvis der er tale om udskiftning af personid, d.v.s. at et tidligere fremsendt CPR-nummer på personen erstattes BGM BRVTYPE C an..9 M BRVTYPE angiver hvilken version af MEDPID der sendes, PID01 for "trigger", PID02 for personoplysninger, PID03 for patientstamdata og PID04 for caveoplysninger DTM BrevDannetTid C n12 M BrevDannetTid er dato og klokkeslæt, hvor brevet blev lavet "færdigt" eller "godkendt" hos afsender (f.eks. på sygehusafdelingen). Dato/tidspunkt angives på formatet "203", det vil sige CCYYMMDDHHMM, hvor HHMM sættes til "0000", såfremt klokkeslæt ikke kan angives PNA AfsID C an..17 M AfsID er den egentlige afsenders IDnummer, f.eks. sygehusafdelingsklassifikationsnummer, hvis afsender er et sygehus (stamafdelingen) og ydernummer, hvis afsender er en lægepraksis, en speciallæge, en fysioterapeut eller en kiropraktor. Hvis afsender ikke har afdelings- eller ydernummer (f.eks. kommuner), MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

10 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef anvendes et lokationsnummer. Alle modtagere skal kunne modtage alle tre typer, da der fremover vil blive sendt EDI-breve mellem alle typer afsendere og modtagere. Alle modtagere skal kunne modtage og behandle "ukendte" numre og f.eks. kunne håndtere, hvis afdelings- eller ydernumre ændres PNA KODE C an..3 KODE er kvalifikator for det anvendte kode- el. klassifikationssystem - "SKS" hvis afsender er en sygehusafdeling,"ynr" hvis lægepraksis og udfyldes ikke, hvis der er anvendt et lokationsnummer for f.eks. en kommunes hjemmeplejedistrikt PNA KODEORG C an..3 KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodesystemet - "SST" hvis sygehusafdeling, "SFU" hvis lægepraksis og "9", hvis der anvendes et lokationsnummer for f.eks. en kommunes hjemmeplejedistrikt PNA AfsOrg C an..35 A AfsOrg er navnet i tekst på afsendende sygehus, lægehus, kommune o.l. Det anbefales, at Sygehusnavn, Lægehusnavn, Fys.- klinikken o.l. altid udfyldes i AfsOrg - gerne kort, f.eks. "OUH" i stedet for "Odense Universitets Hospital". Hvis amtet ønskes angivet, skal dette indsættes i AfsOrg, f.eks. "Fyns Amt, OUH". Skal udfyldes med "_", hvis AfsOrg ikke udfyldes - men skal ikke vises for modtageren ADR AfsAdr C an..35 AfsAdr er afsenders primære vejnavn og vejnummer ADR AfsStedNavn C an..35 AfsStedNavn er et evt. stednavn på afsenders primære adresse eks. Mullerup, 5772 i Kværndrup ADR AfsBy 3164 an..35 AfsBy er afsenders bynavn på primære adresse ADR AfsPost 3251 n4 AfsPost er afsenders postnummer på primære adresse COM AfsTlf C an..25 AfsTlf er afsenders telefonnummer PNA ModtID C an..17 M ModtID er slutmodtagers sygehusafdelingsnummer, ydernummer eller lokationsnummer for f.eks. hjemmeplejedistriktet. ModtID skal anvendes som beskrevet ved AfsID ovenfor og skal altid udfyldes PNA KODE C an..3 KODE er kvalifikator for det anvendte kode- el. klassifikationssystem - "SKS" hvis afsender er en MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

11 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef sygehusafdeling,"ynr" hvis lægepraksis og udfyldes ikke, hvis der er anvendt et lokationsnummer for f.eks. en kommunes hjemmeplejedistrikt PNA KODEORG C an..3 KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodesystemet - "SST" hvis sygehusafdeling, "SFU" hvis lægepraksis og "9", hvis der anvendes et lokationsnummer for f.eks. en kommunes hjemmeplejedistrikt PNA ModtOrg C an..35 A ModtOrg er navnet i tekst på modtagende sygehus, lægehus eller kommune. Udfyldes som for afsender. Skal altid udfyldes - om ikke andet så med "_". Indsat "_" skal ikke vises for modtageren GIS BRVMODIFI C an..3 M BRVMODIFI er en kvalifikator, der er N hvis brevet er "Nyt", M hvis brevet er en korrektion/tilføjelse til et tidligere brev RFF TidligereCPR C an..35 M TidligereCPR er det nummer, der tidligere er fremsendt på samme patient og bruges i tilfælde af, at man erstatter et uofficielt CPR-nummer med et officielt. Altså hvis der er tale om at erstatte en persons personid, dvs. erstatning af et tidligere usikkert CPR-nummer med et nyt, dvs. BGM=CRG GIS BRVMODIFI C an..3 M BRVMODIFI er en kvalifikator, der er N hvis brevet er "Nyt", M hvis brevet er en korrektion/tilføjelse til et tidligere brev PNA PatCPR C n10 A PatCPR er patientens valide CPRnummer. CPR-nummer sendes uden bindestreg. Hvis et validt CPRnummer ikke findes, udelades dette i PNA-segmentet (og er ikke Mandatory som vist i MIG'en). I så fald starter PNA segmentet "PNA+PAT:::CPR:IM++++", og det efterfølgende RFF segment skal medsendes PNA CPRSTATUS C a..3 A CPRSTATUS er en kvalifikator, der angiver status på CPR-nummeret PNA PatEnavn C an..70 A PatEnavn er patientens efternavn PNA PatFnavn C an..70 A PatFnavn er patientens fornavn(e) ADR ADRESSEBESKYTTE LSE C an..3 M ADRESSEBESKYTTELSE er en kvalifikator, der angiver, hvorvidt personen har beskyttet adresse i CPR-registeret ADR PatAdr C an..35 A PatAdr er patientens primære vejnavn og nummer ADR PatCoNavn C an..35 A PatCoNavn er navnet på en evt. CO- MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

12 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef adresse ADR PatStedNavn C an..35 PatStedNavn er et evt. stednavn på patientens primære adresse, eks. Mullerup, 5772 i Kværndrup ADR PatBy 3164 an..35 A PatBy er bynavnet for den primære adresse ADR PatPost 3251 n4 A PatPost er postnummeret for den primære adresse ADR PatVejkode C an..25 PatVejkode angiver vejkoden for patientens bopæl anvendes til indplacering i social- eller hjemmeplejedistrikter ADR UdlandsAdresse1 C an..35 UdlandsAdresse1 angiver 1. linie i en ADR UdlandsAdresse2 C an..35 UdlandsAdresse2 angiver 2. linie i en ADR UdlandsAdresse3 C an..35 UdlandsAdresse3 angiver 3. linie i en ADR UdlandsAdresse4 C an..35 UdlandsAdresse4 angiver 4. linie i en ADR UdlandsAdresse5 C an..35 UdlandsAdresse5 angiver 5. linie i en RFF PATIDTYPE C a..3 PATIDTYPE er en kvalifikator, der angiver, hvorvidt der er tale om et rigtigt CPR-nummer, blot ikke valideret mod CPR-registeret, et uofficielt CPR-nummer, enten tildelt af eget system, et erstatnings-cprnummer eller et flygtninge-nummer tildelt af afsender RFF PatErstatCPR C an10 PatErstatCPR er et erstatnings-cprnummer eller et usikkert CPRnummer på præcis 10 tegn. RFF segmentet SKAL medsendes, hvis CPR-nummer i PNA segmentet er udeladt REF KommuneKode C n4 KommuneKode angiver kommunekoden på nuværende bopælskommune jf. Indenrigsministeriets kommunekoder, hvilket svarer til kommunekoderne i SKS sygehusklassifikationen REF KommuneNavn C an..35 KommuneNavn angiver navnet på nuværende bopælskommune REF SocialdistriktNavn C an..35 SocialdistriktNavn angiver navnet på evt. Socialdistrikt REF FraflytningsKommune Kode C n4 FraflytningsKommuneKode angiver kommunekode for tidligere bopælskommune. C an..35 FraflytningsKommuneNavn angiver navnet på tidligere bopælskommune REF FraflytningsKommune Navn REF SogneKode C n4 M SogneKode angiver sognekoden på det sogn, patienten tilhører, anvendes bl.a. i forbindelse med fødselsanmeldelser REF SogneNavn C an..35 M SogneNavn angiver navnet på nuværende sogn, jf. MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

13 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef Indenrigsministeriets optagelser over danske sogne DTM CprStatusDato 2380 n8 CprStatusDato angiver, fra hvilken dato CPRSTATUS er gældende, altså angivelse af dato for flytningen til udlandet eller dødsdato i CCYYMMDD DTM CprAjourDato 2380 n8 CprAjourDato angiver hvilken dato, oplysningerne i afsender-systemet er ajourført, sendes i CCYYMMDD DTM TilflytDato 2380 n8 TilflytDato angiver dato for tilflytning til nuværende bopælskommune, sendes i CCYYMMDD DTM FraflytDato 2380 n8 FraflytDato angiver dato for fraflytning fra tidligere kommune, sendes i CCYYMMDD DTM ForskerBeskyttelseSta rtdato DTM ForskerBeskyttelseSlu tdato 2380 n8 ForskerBeskyttelseStartDato angiver den dato, personen har anmodet om beskyttelse mod anvendelse af personlige data til forskning jf. persondataloven. Hvis der ikke er anmodet om forskerbeskyttelse, fremsendes segmentet ikke. Sendes i CCYYMMDD n8 ForskerBeskyttelseSlutDato angiver den dato, personen har anmodet om at få ophævet beskyttelse mod anvendelse af personlige data til forskning, jfr. Persondata-loven. Hvis der ikke er anmodet om at få ophævet forskerbeskyttelse, fremsendes segmentet ikke. Sendes i CCYYMMDD FTX FORMAT 4453 an..3 FORMAT er en ny kvalifikator for tekst-formatering (Proportionalskrift mulig, fed, understreget, kursiv, højre-, midt- og venstrestillet tekst). Kvalifikatoren gælder for al tekst i det pågældende FTX-segment. Afsendersystemer anbefales kraftigt til at skelne mellem, om der fremsendes tabeller og indrykninger - eller bare "tekst" og i sidstnævnte tilfælde kvalificere teksten som "proportional-skrift" med kvalifikatoren "P00"). I modsat fald er det kun muligt for modtagersystemer at vise fremsendt tekst som ikkeproportional skrift med bredden 70 tegn, idet tabeller og indrykninger "forskydes" ved visning i proportionalskrift FTX Tekst C an..70 Tekst er et fritekst felt der kan anvendes til at sende andre relevante oplysninger om patienten f.eks. hvis der er oplysninger om cave i ustruktureret form. Dette kan navnlig være aktuelt for systemer der ikke er MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

14 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef opbygget jf. Sundhedsstyrelsens G- EPJ FTX FORMAT 4453 an..3 FORMAT er en ny kvalifikator for tekst-formatering (Proportionalskrift mulig, fed, understreget, kursiv, højre-, midt- og venstrestillet tekst). Kvalifikatoren gælder for al tekst i det pågældende FTX-segment. Afsendersystemer anbefales kraftigt til at skelne mellem, om der fremsendes tabeller og indrykninger - eller bare "tekst" og i sidstnævnte tilfælde kvalificere teksten som "proportional-skrift" med kvalifikatoren "P00"). I modsat fald er det kun muligt for modtagersystemer at vise fremsendt tekst som ikkeproportional skrift med bredden 70 tegn, idet tabeller og indrykninger "forskydes" ved visning i proportionalskrift FTX Udlaendingenummer C an..12 Udlaendingenummer angiver et evt. udlændingenummer LAN TOLKEBISTAND 3455 a..3 TOLKEBISTAND er en kvalifikator, der angiver hvorvidt personen har behov for tolkebistand eller ej LAN TolkeSprog 3452 an..35 TolkeSprog angiver hvilket sprog, der skal tolkes på PDI CIVILSTANDSKODE C a..3 M CIVILSTANDSKODE er en kvalifikator, der angiver personens civilstand DTM CivilstandsKodeDato C n12 CivilstandsKodeDato angiver datoen for registreringen af den aktuelle civilstand COM PatTlf C an..25 M PatTlf indeholder patientens primære telefonnummer COM TLFTYPE C a..3 TLFTYPE er en kvalifikator, der angiver hvilken type telefonnummeret tilhører, hjemme, arbejde, mobil osv COM PatAndetTlf C an..25 PatAndetTlf er et yderligere kontaktnummer (arbejdstelefon, fax, mobil eller ) COM TLFTYPE C a..3 TLFTYPE er en kvalifikator, der angiver hvilken type telefonnummeret tilhører, hjemme, arbejde, mobil osv COM PatMail C an..25 PatMail angiver den primære adresse til patienten COM MAILTYPE C a..3 MAILTYPE er en kvalifikator, der angiver hvilken type mailadresse, der er tale om, privat eller arbejde COM PatAndetMail C an..25 PatAndetMail angiver alternativ e- mailadresse til kontakt af patienten COM MAILTYPE C a..3 MAILTYPE er en kvalifikator, der angiver hvilken type mailadresse, der er tale om, privat eller arbejde COM PersRelTlf C an..25 PersRelTlf angiver det primære telefonnummer for kontakt af MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

15 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef pårørende COM TLFTYPE C a..3 TLFTYPE er en kvalifikator, der angiver hvilken type telefonnummeret tilhører, hjemme, arbejde, mobil osv COM PersRelAndetTlf C an..25 PersRelAndetTlf er et yderligere kontaktnummer til pårørende COM TLFTYPE C a..3 TLFTYPE er en kvalifikator, der angiver hvilken type telefonnummeret tilhører, hjemme, arbejde, mobil osv COM PersRelMail C an..25 PersRelMail angiver den primære e- mailadresse til evt. pårørende COM MAILTYPE C a..3 MAILTYPE er en kvalifikator, der angiver hvilken type mailadresse, der er tale om, privat eller arbejde COM PersRelAndetMail C an..25 PersRelAndetMail angiver alternativ adresse til evt. pårørende COM MAILTYPE C a..3 MAILTYPE er en kvalifikator, der angiver hvilken type mailadresse, der er tale om, privat eller arbejde PNA Ydernummer C a.25 Ydernummer er ydernummeret på patientens egen læge PNA YderNavn C an..35 YderNavn angiver navnet på praksis PNA EgenlægeNavn C an..35 EgenLægeNavn angiver navnet på patientens egen læge REL PERSONRELTYPE C a..3 M PERSONRELTYPE er en kvalifikator, der angiver om det er far (FA), mor (MO), barn (SD) eller "anden" værge (AA). Der kan kun medsendes oplysninger om to kontaktpersoner. Hverken CPR-nummer eller erstatningsnummer behøver at være medsendt (selv om det er Mandatory i MIG'en) - og der benyttes ikke et ekstra segment til at angive et erstatningsnummer PNA PersRelID C n10 PersRelID er pårørendes CPRnummer, hvis et sådant findes. I modsat fald efterlades pladsen tom, og segmentet starter sådan PNA+PAS++++SU: PNA PersRelEnavn C an..70 PersRelEnavn er pårørendes efternavn PNA PersRelFnavn C an..70 PersRelFnavn er pårørendes fornavn(e) ADR PersRelAdr 3286 an..35 PersRelAdr er pårørendes primære adresse ADR PersRelStedNavn 3286 an..35 PersRelStedNavn er et evt. stednavn på pårørendes primære adresse eks. Mullerup, i 5772 Kværndrup ADR PersRelBy 3164 an..35 PersRelBy er pårørendes by for den primære adresse ADR PersRelPost 3251 n4 PersRelPost er postnummeret for den primære adresse ADR PersRelUAdr1 C an..35 PersRelUAdr1 angiver 1. linie i en ADR PersRelUAdr2 C an..35 PersRelUAdr2 angiver 2. linie i en MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

16 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef ADR PersRelUAdr3 C an..35 PersRelUAdr3 angiver 3. linie i en ADR PersRelUAdr4 C an..35 PersRelUAdr4 angiver 4. linie i en ADR PersRelUAdr5 C an..35 PersRelUAdr5 angiver 5. linie i en UNT AntSeg 0074 n..6 M AntSeg er antal segmenter i brevet (inkl. UNH og UNT). Dan Net kontrollerer, om dette tal er rigtigt under transmission gennem postkassen (Dan Nets "overordnede syntakscheck") UNT BrevNr 0062 an..14 M BrevNr er altid samme nummer som i UNH-segmentet UNZ AntUNH 0036 n..6 M AntUNH er antal breve (antal UNHsegmenter) i kuverten. AntUNH optælles til sidst - når hele UNHbrevet er lavet. Dan Net kontrollerer, om dette tal er rigtigt under transmission gennem postkassen (Dan Nets "overordnede syntakscheck") UNZ KuvertNr 0020 an..14 M KuvertNr er altid samme nummer som i UNB-segmentet. MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

17 Kvalifikatorliste KVALIFIKATORLISTE KvalifikatorNavn Gyldige Default KvalifikatorDefinition Vaerdier ADRESSEBESKYTTELSE 1 Default Angiver, at den pågældende patient ikke har bedt om adressebeskyttelse ADRESSEBESKYTTELSE 2 Angiver, at den pågældende patient har bedt om adressebeskyttelse BRVMODIFI N Default Hvis brevet ikke erstatter et tidligere udsendt EDI-brev. BRVMODIFI M Hvis brevet korrigerer et tidligere udsendt EDI-brev. Det tidligere udsendte EDI-brev må aldrig slettes eller ændres. SG3 behøves kun medsendt, hvis tidligere brevs nummer er kendt. BRVMODIFI C Reserveret fremtidig korrespondance med angivelse af, at brevet refererer til et oprindeligt brev (BRVTYPE DIS91). Ny betydning i forhold til MIG'en. BRVTYPE PID01 Triggermeddelelse. BRVTYPE PID02 Default Personoplysninger. BRVTYPE PID03 Patientstamdata. BRVTYPE PID04 Caveoplysninger. BRVTYPE PID05 Vedvarende helbredsforhold CPRSTATUS 01 Default Aktiv - registreret med bopæl i dansk folkeregister CPRSTATUS 03 Aktiv - registreret med høj vejkode ( ) i dansk folkeregister. (Adressen er ikke en postadresse CPRSTATUS 05 Aktiv - registreret med bopæl i grønlandsk folkeregister CPRSTATUS 07 Aktiv - registreret med høj vejkode ( ) i grønlandsk folkeregister. (Adressen er ikke en postadresse) CPRSTATUS 10 Inaktiv - reserveret personnummer (Indrejse mangler) CPRSTATUS 20 Inaktiv - registreret uden bopæl i dansk/grønlandsk folkeregister. (Personen har ikke bopæl i Danmark) CPRSTATUS 30 Inaktiv - annulleret personnummer CPRSTATUS 50 Inaktiv - slettet personnummer CPRSTATUS 60 Inaktiv - ændret personnummer CPRSTATUS 70 Inaktiv forsvunden CPRSTATUS 80 Inaktiv udrejst CPRSTATUS 90 Inaktiv Død CIVILSTANDSKODE G default Gift. CIVILSTANDSKODE U Ugift. CIVILSTANDSKODE S Separeret. CIVILSTANDSKODE E Enke eller enkemand. CIVILSTANDSKODE F Skilt. CIVILSTANDSKODE P Registreret partnerskab. CIVILSTANDSKODE L Opløst registreret partnerskab. DOKKODE ARG Default ARG angiver, at personen skal tilføjes. DOKKODE MRG Angiver, at der er tale om ændringer i persondata. DOKKODE DGR DGR angiver, at der er tale om at slette personen. DOKKODE CRG CRG angiver, at der er tale om at ændre personens identifikation, f.eks. hvis et uofficielt CPR-nummer skal udskiftes. FORMAT F00 Default Ikke-proportional skrift. Svarer til eneste mulige formatering i modtagersystemer i dag. FTF-teksten bør vises af modtager i ikkeproportional skrift (f.eks. Courier) med en liniebredde på 70 tegn, da teksten kan indeholde tabeller eller indrykninger og disse vil blive "vredet" ved anvendelse af proportional skrift. Al tekst vil som udgangspunkt blive vist "venstrestillet". FORMAT F0H Ikke-proportional skrift. Højrestillet MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

18 KVALIFIKATORLISTE KvalifikatorNavn Gyldige Default KvalifikatorDefinition Vaerdier FORMAT F0M Ikke-proportional skrift. Midtstillet. FORMAT FFO Ikke-proportional skrift. Fed. FORMAT FUO Ikke-proportional skrift. Understreget. FORMAT FKO Ikke-proportional skrift. Kursiv. FORMAT POO Proportional skrift. Afsendersystemer bør benytte denne type (under forudsætning af at FTF-segmentet ikke indeholder tabeller eller indrykninger). FORMAT POH Proportional skrift. Højrestillet. FORMAT POM Proportional skrift. Midtstillet. FORMAT PFO Proportional skrift. Fed. FORMAT PUO Proportional skrift. Understreget. FORMAT PKO Proportional skrift. Kursiv. KODE SKS Default "KODE:KODEORG" anvendes i PNA-segmenter som "SKS:SST" hvis afsender hhv. modtager er identificeret ved sygehusafdelingsnummer, "YNR:SFU" hvis afsender hhv. modtager er identificeret ved et ydernummer og ":9" hvis afsender hhv. modtager er identificeret ved lokationsnummer fx. hvis afsender er et hjemmeplejedistrikt. "KODE:KODEORG" anvendes i SPR-segmentet som "SKS:SST" hvis afsenderspecialet er et sygehusspeciale og "YNR:SFU" hvis afsenderspecialet er et praksisspeciale. "KODE:KODEORG" anvendes i CIN-segmenter som "SKS:SST" hvis CIN-informationen er fra en officiel, landsdækkende klassifikation/kode. Hvis koden er lokal, er KODE lig "USP" og KODEORG "tom" for uspecificeret, lokal kode. KODE YNR Ydernummer for praktiserende ydere. KODE USP Uspecificeret, det vil sige lokal kode. KODE "KODE" udfyldes ikke hvis "KODEORG" er "9" for lokationsnummer, fx et hjemmeplejedistrikt. KODEORG SST Default SST angiver at kodeansvarlige er Sundhedsstyrelsen. KODEORG SFU SFU angiver at kodeansvarlige er Sygesikringens Forhandlingsudvalg. KODEORG "KODEORG" udfyldes ikke hvis "KODE" er "USP" for uspecificeret, lokal kode. Der vil senere blive indført kvalifikatorer svarende til hvilken lokal kode, der anvendes (på samme måde som det er sket på laboratorieområdet). KODEORG 9 9 angiver EAN (lokationsnummer), fx for et hjemmeplejedistrikt eller anden part, der anvender lokationsnummer. KUVKVIT 0 Default 0 angiver at der ikke ønskes CONTRL kvittering på UNH-brevene i kuverten. KUVKVIT 1 1 angiver at der ønskes POSITIV CONTRL ("brevene er modtaget") på applikationsniveau på alle breve i kuverten. VANS må aldrig sende POSITIV CONTRL. KUVKVIT 2 2 angiver at der ønskes NEGATIV CONTRL ("et eller flere breve har ikke kunnet modtages") på både applikationsniveau og VANS niveau på alle breve i kuverten. Alle afsendere skal altid anmode om NEGATIV CONTRL. KUVKVIT 3 3 angiver at der ønskes BÅDE POSITIV CONTRL på applikationsniveau og NEGATIV CONTRL på både VANS og applikationsniveau på alle breve i kuverten. MAILTYPE PV Default PV angiver, at mail-adressen er patientens private. MAILTYPE WO WO angiver at mail-adressen er til patientens arbejde. MAILTYPE OT OT angiver en anden type mail-adresse. MEDPID MEDPID Default MEDPID angiver at EDI-meddelelsen er et subset af den europæiske pre-standard "MEDPID". PATIDTYPE 5 Udlændige nummer MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

19 KVALIFIKATORLISTE KvalifikatorNavn Gyldige Default KvalifikatorDefinition Vaerdier PATIDTYPE 1 Officielt CPR nummer PATIDTYPE 2 Erstatnings-CPR-nummer eller et usikkert CPR-nummer på præcis 10 tegn. Erstatnings (midlertidigt) CPR nummer PATIDTYPE 3 Uofficielt CPR-nummer, men rigtigt CPR-nummer, der er blot ikke valideret mod CPR-registeret. PATIDTYPE 4 Ændret CPR-nummer. PERSONRELTYPE AA Andet PERSONRELTYPE MO Default Mor. PERSONRELTYPE FA Far. PERSONRELTYPE SO Søster eller bror PERSONRELTYPE BA Barn. PERSONRELTYPE AE Ægtefælde PERSONRELTYPE SB Samboende PERSONRELTYPE JU Juridiske værge TLFTYPE HO Default HO angiver patientens hjemme-telefonnummer. TLFTYPE WO WO angiver, at nummeret er til patientens arbejde. TLFTYPE MO MO angiver, at der er tale om patientens mobiltelefon. TLFTYPE OT OT angiver en anden type telefonnummer. TOLKEBISTAND N Default N angiver, at der ikke er behov for tolkebistand. TOLKEBISTAND Y Y angiver, at personen har behov for tolkebistand. UNOC UNOC Default UNOC betyder at brevet sendes i tegnsættet ISO Dette tegnsæt SKAL altid benyttes. VERSION I0130D I0130D er versionsnummer for "De gode stamdata". Triggermeddelelsen VERSION I0230D Default I0230D er versionsnummer for "De gode stamdata", personoplysninger, release 1. VERSION I0330D I0330D er versionsnummer for "De gode stamdata", patientstamdata, release 1. VERSION I0430D I0430D er versionsnummer for "De stamdata", Caveoplysninger, release 1. VERSION I0530D I0530D er versionsnummer for "De stamdata", Vedvarende helbredsforhold, release 1. MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID01: Triggermeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Triggermeddelelse... 4 Formål... 4 Eksempel

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID04: Cavemeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Anbefalinger... 4 Eksempel på en cavemeddelelse...

Læs mere

Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003

Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003 PL 21 Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Hjemmeplejestatus version: D9530C Brvtype: DIS95 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A: Sundhedsfaglige

Læs mere

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 12 Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesadvis version: D2030C Brvtype: DIS20 MEDDIS Indlæggelsessvar version:

Læs mere

Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011

Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011 26 Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Øfeldthevisning Version: H1230R Brvtype: REF12 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

De gode kommunerapporter 15. juni 2002

De gode kommunerapporter 15. juni 2002 14 De gode kommunerapporter 15. juni 2002 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesrapport version: D1630C Brvtype: DIS16 MEDDIS Varsling af færdigbehandling version: D1930C

Læs mere

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 18 Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fodterapihenvisning version: H0830R Brvtype: REF08 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008

Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008 24 1 Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Psykologepikrise version: D1034L Brvtype: DIS10 MedCom Den gode psykologepikrise, ver. 3.4 1. juni

Læs mere

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 23 Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Psykologhenvisning version: H1030R Brvtype: REF10 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 11-8 1 Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 MedCom Den gode lægevagtsafregning, ver. 3.1 1. oktober

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 17 Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0730R Brvtype: REF07 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 11-1 1 Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser... 3 Baggrund...

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning

Den gode Fysioterapihenvisning 17 Den gode Fysioterapihenvisning 10. juni 2013 Rev. 1. juni 2014 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0731R Brvtype: REF07, Revideret 01.06.2014 1

Læs mere

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 11-11 1 Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 MedCom Den gode fodterapiafregning, ver. 3.1 1.

Læs mere

Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001

Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001 7 Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0130K Brvtype: REQ01 1 Indholdsfortegnelse: Baggrund... 3 Afsnit

Læs mere

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 11-10 2 Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 MedCom Den gode psykologafregning, ver. 3.1-1. oktober

Læs mere

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 9 Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Patologirekvisition version: Q0330P Brvtype: REQ03 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 11-2 1 Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelse...

Læs mere

Den gode korrespondance

Den gode korrespondance 2 Den gode korrespondance 1. november 2006 Revideret 01.04.2012 Revideret til fysioterapi 10.3.2014 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Korrespondancebrev version: D9134L Brvtype:

Læs mere

Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012

Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012 3a Tillæg til Den gode henvisning Drejebog til Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Pakkehenvisning version: H0131R Brvtype: REF01 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Fodstatusrapport Konklusion

Fodstatusrapport Konklusion 4p Fodstatusrapport Konklusion Profil til RPT01 laboratoriesvar 20. januar 2012 Revideret 28. februar 2012 EDIFACT Facitliste MEDRPT Laboratoriesvar version: R0130K Brvtype: RPT01 MedCom Fodstatusrapport

Læs mere

Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011

Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011 7 2 Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0131K Brvtype: REQ01 MedCom

Læs mere

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 3 Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Sygehushenvisning version: H0130R Brvtype: REF01 MEDREF Billeddiagnostisk henvisning version:

Læs mere

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 18 Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fodterapihenvisning version: H0830R Brvtype: REF08 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Syntaks- og kommunikationsregler. for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011

Syntaks- og kommunikationsregler. for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011 0 Syntaks- og kommunikationsregler for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011 1 Indholdsfortegnelse: Forord...3 Rettelser...3 Indledning...4 Introduktion...6 Facitlisten...8 Segmentgrupper

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning

Den gode Fysioterapihenvisning 17 2 Den gode Fysioterapihenvisning Rev. 1. August 2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0732R Brvtype: REF07 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3

Læs mere

Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation. 01.06.2004 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation. 01.06.2004 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for BS XDIS13 Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Bookingsvar VersionCode: XD1333L TypeCode: XDIS13 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april 2017 Irene Zuschlag, ire@medcom.dk Michael Due Madsen, mdm@medcom.dk Konsulenter, MedCom Tekniske løsningsscenarier akut amb. advis 1. Direkte genbrug

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 2 af 50

CPR Centrale Personregister Side 2 af 50 CPR Centrale Personregister Side 1 af 50 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde OFFENTLIG M. VALGFRIE RECORDTYPE Opgavenr. Journal nr. 001403 Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (EKSTERN NØGLE) 06.01.2009

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 53

CPR Centrale Personregister Side 1 af 53 CPR Centrale Personregister Side 1 af 53 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde OFFENTLIG M. VALGFRIE RECORDTYPE Opgavenr. Journal nr. 001402 Udtrækstype Oprettet Ændret ÆNDRINGSUDTRÆK 12.11.2008 27.01.2011 Udtrækskriterier/formål:

Læs mere

Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS32 Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML fødselsanmeldelse VersionCode XD3234L TypeCode: XDIS32 Namespace: http://rep.oio.dk/medcom.dk/xml/schemas/2011/02/17/

Læs mere

Den gode KKA / KIA rekvisition 31. dec 2006

Den gode KKA / KIA rekvisition 31. dec 2006 7 1 Den gode KKA / KIA rekvisition 31. dec 2006 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0131K Brvtype: REQ01 MedCom Den gode fælles lab.rekv 9.0 5.

Læs mere

Personnummerregister / CPR Importer

Personnummerregister / CPR Importer Personnummerregister / CPR Importer 1 Indbakke Forventer biblioteker i sin indbakke indeholdende filer kodet i tegnsættet ISO-8859-1 der overholder følgende navngivningsmønster: D.{6}\.L4311.* Filerne

Læs mere

Den gode MEDBIN 1. juli 2012 Revideret 11. december 2012

Den gode MEDBIN 1. juli 2012 Revideret 11. december 2012 10110001 11100011 11110010 10011101 19 Den gode MEDBIN 1. juli 2012 Revideret 11. december 2012 Tekniske anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDBIN Binær dokumenttransport version: B0131X Brvtype: BIN01

Læs mere

XREF02. XML billeddiagnostiske henvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. XrayRequest. 01.06.2004 Revideret 13.09.

XREF02. XML billeddiagnostiske henvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. XrayRequest. 01.06.2004 Revideret 13.09. XREF02 Den gode XML billeddiagnostiske henvisning XrayRequest 01.06.2004 Revideret 13.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML billeddiagnostiske henvisning VersionCode: XH0230R TypeCode:

Læs mere

Den gode XML MEDBIN. 19.04.2013 Revideret 03.02.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML MEDBIN. 19.04.2013 Revideret 03.02.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XBIN01 Den gode XML MEDBIN 19.04.2013 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for MEDBIN Binær dokumenttransport VersionCode: XB0131X TypeCode: XBIN01 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Stamoplysninger for en person CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

Personnummerregister / CPR Importer

Personnummerregister / CPR Importer Personnummerregister / CPR Importer 1 Indbakke Forventer biblioteker i sin indbakke indeholdende filer kodet i tegnsættet ISO-8859-1 der overholder følgende navngivningsmønster: D.{6}\.L4311.* Filerne

Læs mere

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 05.05.2000 5. SERVICESEGMENTER Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 Side: 2 Indledning Dette afsnit indeholder

Læs mere

Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2009. Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for

Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2009. Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for 15.1 Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret.09.2009 Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDPRE Recept Version: LMS6 Brvtype: PRE 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser...

Læs mere

3. DEN GODE HENVISNING... 8 20.06.01... 8 10.08.01... 8 17.09.01... 9 12.02.02... 9 27.05.02... 9 28.10.02... 9

3. DEN GODE HENVISNING... 8 20.06.01... 8 10.08.01... 8 17.09.01... 9 12.02.02... 9 27.05.02... 9 28.10.02... 9 Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Telefon 65 43 20 30 Direkte 65 43 20 15 Lokalnr. 15 Telefax 65 43 20 50 E-mail ghe@medcom.dk WWW.medcom.dk Dato 16.01.2012 J.nr. RETTELSER TIL DE GODE EDI-BREVE...

Læs mere

CPR 2. CPR udtræk fra CPR kontoret

CPR 2. CPR udtræk fra CPR kontoret CPR 2 Dette dokument er et ekstrakt af det grundlag der blev udarbejdet i NSI i oktober 2013, som baggrund for udvidelse af CPR datasamlingen også kaldet CPR 2. --------- NSP CPR datagrundlaget er udvidet

Læs mere

14. KONTROLMEDDELELSE

14. KONTROLMEDDELELSE 01.03.2001 14. KONTROLMEDDELELSE Indholdsfortegnelse Indledning...3 Anvendelse...3 Anvendelse ved forsendelse fra kunde...3 Anvendelse ved forsendelse fra pengeinstitut...3 Kontrolmeddelelsens funktioner...4

Læs mere

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Behandlede emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XTID01-04 Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Booking-forespørgsel VersionCode: XT0133L TypeCode:

Læs mere

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN Mødeleder: LHF 10.00 10.30 11.00 Incl. P-journal 12.30 frokost 13.15 14.00 14.20 14.40 LHF: 5 min., IJO og DSL hver 10 min., 20 min. til diskussion LHF HBJ EDI fejlsituationer Der er hele tiden eksempler

Læs mere

XDIS07. XML speciallægeepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. PrivateSpecialistLetter 01.02.2007 Revideret 01.04.

XDIS07. XML speciallægeepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. PrivateSpecialistLetter 01.02.2007 Revideret 01.04. XDIS07 Den gode XML speciallægeepikrise PrivateSpecialistLetter 01.02.2007 Revideret 01.04.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML speciallægeepikrise VersionCode: XD0733L TypeCode:

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Person

OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person . Ejerskab Indenrigs og Sundhedsministeriets CPR-kontor i medfør af Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister, jf. lov nr.

Læs mere

Den gode XML receptfornyelse PrescriptionRequest. 01.10.2006 Revideret 01.03.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML receptfornyelse PrescriptionRequest. 01.10.2006 Revideret 01.03.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for L XPRE60 Den gode XML receptfornyelse PrescriptionRequest 01.10.2006 Revideret 01.03.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML receptfornyelse VersionCode: XR6031W TypeCode: XPRE60 1

Læs mere

XDIS05. XML Billeddiagnostisk epikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. RadiologyReport. 01.06.2004 Revideret 01.09.

XDIS05. XML Billeddiagnostisk epikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. RadiologyReport. 01.06.2004 Revideret 01.09. XDIS05 Den gode XML billeddiagnostiske epikrise RadiologyReport 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Billeddiagnostisk epikrise VersionCode: XD0533L TypeCode:

Læs mere

Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m.

Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m. Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m. Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videre sendelse og kvitteringer m.m. 1 Indledning...1 Rollehåndtering...2

Læs mere

XDIS01. XML udskrivningsepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. DischargeLetter. 01.06.2004 Revideret 01.09.

XDIS01. XML udskrivningsepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. DischargeLetter. 01.06.2004 Revideret 01.09. XDIS01 Den gode XML udskrivningsepikrise DischargeLetter 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML udskrivningsepikrise VersionCode: XD0133L TypeCode: XDIS01

Læs mere

Den gode genoptræningsplan RehabilitationPlan 09.11.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode genoptræningsplan RehabilitationPlan 09.11.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for GGOP Den gode genoptræningsplan RehabilitationPlan 09.11.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML genoptræningsplan VersionCode: GGOP100 TypeCode: GGOP Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.4

Læs mere

FNUX. Testprotokol Version 2.3 for. Fælles Nordisk Udvekslings-Format, FNUX

FNUX. Testprotokol Version 2.3 for. Fælles Nordisk Udvekslings-Format, FNUX FNUX Testprotokol Version 2.3 for Fælles Nordisk Udvekslings-Format, FNUX Lægesystem udgave 11.06.2013 Styring af dokumentversion Version Forfatter Dato Beskrivelse 0.1 JAG 24-08-2012 Udkast 1.0 GHE 10-09-2012

Læs mere

XML indlæggelsesrapport. ReportOfAdmission 28.11.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

XML indlæggelsesrapport. ReportOfAdmission 28.11.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS16 Den gode XML indlæggelsesrapport ReportOfAdmission 28.11.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML indlæggelsesrapport VersionCode: XD1631C TypeCode: XDIS16 Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.0

Læs mere

Format og schema beskrivelse. SP-Envelope version DataGruppen MultiMed Side 1 af 17

Format og schema beskrivelse. SP-Envelope version DataGruppen MultiMed Side 1 af 17 Format og schema beskrivelse SP-Envelope version 1.01 DataGruppen MultiMed - 2009-03-01 Side 1 af 17 Indhold Indhold... 2 Indledning..... 3 Envelope schema A.... 4 Envelope schema B...... 5 Envelope schema

Læs mere

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA)

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) 01.03.2001 13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 4 BGM... 6 DTM... 8 Segmentgruppe 1 (niveau A)... 11 RFF... 12 DTM... 14 Segmentgruppe 3 (niveau A)...

Læs mere

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN)

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) 27.06.2001 15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 5 BGM... 7 DTM... 9 Segmentgruppe 4 (niveau B)... 11 LIN... 12 Segmentgruppe 5 (niveau B)...

Læs mere

Den gode receptfornyelse 1.oktober 2006 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for

Den gode receptfornyelse 1.oktober 2006 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for 20.1 Den gode receptfornyelse 1.oktober 2006 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfglige nblinger og EDIFACT Fcitliste for MEDPRE System-receptfornyelse version: R6031W Brvtype: PRE60 1 Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN 1. Velkomst 2. Baggrund for mødet, Mogens Engsig-Karup 3. Kommissorium for gruppen 4. Fejlsituationer med udgangspunkt i de use cases, Mogens Engsig-Karup har oplistet. Yderligere use cases af fejlsituationer,

Læs mere

Den gode tandlægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 02.02.2015. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Tandlægeafregning version: U0332U Brvtype: RUC03

Den gode tandlægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 02.02.2015. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Tandlægeafregning version: U0332U Brvtype: RUC03 11-3 2 Den gode tandlægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 02.02.2015 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Tandlægeafregning version: U0332U Brvtype: RUC03 MedCom Den gode tandlægeafregning, ver. 3.2 1. oktober

Læs mere

Det gode KKA / KIA laboratoriesvar 1. marts 2001 Revideret

Det gode KKA / KIA laboratoriesvar 1. marts 2001 Revideret 4 Det gode KKA / KIA laboratoriesvar 1. marts 2001 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDRPT Laboratoriesvar version: R0131K Brvtype: RPT01 MedCom Det gode KKA/KIA

Læs mere

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Vedrører Sundhedsvæsenets organisationsregister, SOR version 1.2.1 30. januar 2009. Indhold 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 1 2.1 SKS-SHAK

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Tidligere personnumre CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

Opus Journal. Strukturreform. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Personoplysninger. Recept

Opus Journal. Strukturreform. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Personoplysninger. Recept Nr. 2 December 2006 NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL I dette nyhedsbrev Journal Obstetrik Diabetes Vi udsender hermed Nyhedsbrev nr. 2 i 2006, der omhandler ændringer i OPUS Journal, OPUS Obstetrik

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 3 Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 05.10.2016 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Sygehushenvisning version: H0130R Brvtype: REF01 MEDREF Billeddiagnostisk henvisning version:

Læs mere

Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen

Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen Ver 2.0 01.12.1996 0 Indhold 0 Indhold 2 1 Forord 3 2. CONTRL meddelelsen 4 2.1 Funktion 4 2.2 Principper 4 2.2.1 MedCom specifikke principper

Læs mere

XREF01. XML sygehushenvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. HospitalReferral. 01.06.2004 Revideret 13.09.

XREF01. XML sygehushenvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. HospitalReferral. 01.06.2004 Revideret 13.09. XREF01 Den gode XML sygehushenvisning HospitalReferral 01.06.2004 Revideret 13.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML sygehushenvisning VersionCode: XH0130R TypeCode: XREF01 1 2

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Navnesøgning - udvidet CPR-kontoret Christianslund 48, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 94 03 07. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

Registrering i Patientadministrativt system - OPUS

Registrering i Patientadministrativt system - OPUS Sygehus: Oprettet af: Gælder for: Oprettet dato: August 2011 Side 1 af 11 ANVENDELSE AF CPR-KOMPONENT ved generering af Erstatnings CPR-numre Formål: At sikre, at der oprettes éntydige erstatnings CPR-numre

Læs mere

Henvisning til kommunal forebyggelse

Henvisning til kommunal forebyggelse Henvisning til kommunal forebyggelse MedCom-temadag mandag d. 14. marts 2016 Bo Gandil Jakobsen, Bo.gandil@dadlnet.dk Lone Høiberg, lho@medcom.dk Historien Der sendes allerede henvisning til kommunal forebyggelse

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S 28. februar 2008 Dokumentdefinition EDI-light Faktura TDC A/S Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Revisionshistorie... 2 Indledning... 3 Beskrivelsen... 3 Opbygning... 3 Produktnumre... 3 Moms... 3 Kreditnota...

Læs mere

Den gode fysioterapiafregning. 1. oktober 2005 Revideret 01.06.2014. EDIFACT Facitliste for

Den gode fysioterapiafregning. 1. oktober 2005 Revideret 01.06.2014. EDIFACT Facitliste for 11-4 1 Den gode fysioterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.06.2014 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Fysioterapiafregning version: U0432U Brvtype: RUC04 MedCom Den gode fysioterapiafregning, ver. 3.2

Læs mere

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen 2009 Indhold 1 Indledning 1 1.1 Konverterede data fra Partnerskabstabellen 1 1.2 Totaludtræk 1 1.2.1 Organisering i SOR 1 1.2.2 Administrationspraksis

Læs mere

Den gode XML klinisk biokemi, immunologi og mikrobiologi laboratorierekvisition LaboratoryRequest. 01.10.2007 Revideret 15.05.2012

Den gode XML klinisk biokemi, immunologi og mikrobiologi laboratorierekvisition LaboratoryRequest. 01.10.2007 Revideret 15.05.2012 XREQ01 Den gode XML klinisk biokemi, immunologi og mikrobiologi laboratorierekvisition LaboratoryRequest 01.10.2007 Revideret 15.05.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML KBA/KIA/KMA

Læs mere

Den Gode VANSEnvelope. MedCom

Den Gode VANSEnvelope. MedCom Den Gode VANSEnvelope MedCom Den Gode VANSEnvelope Jacob Glasdam Bolette Friis Jensen KMD Erik Jacobsen Multimed Ole Vilstrup CSC Thomas Jørgensen Evenex Dorthe Skou Lassen MedCom Gitte Fleckner Henriksen

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDRSP D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation

EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation Kommune Lægepraksis Hospital Udkastet er udarbejdet af; Thomas Koldkur Bitsch Konsulent Kvalitet og Sundhedsdata, Strategisk kvalitet Skottenborg

Læs mere

Det gode XML analyseregister LaboratoryAnalysisFile. 1. oktober 2008 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML analyseregister LaboratoryAnalysisFile. 1. oktober 2008 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDAO01 Det gode XML analyseregister LaboratoryAnalysisFile 1. oktober 2008 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML KBA analyserepertoire VersionCode: XA0138Z TypeCode:

Læs mere

EPJ-OBSERVATORIET. GOP på tværs. Hotel Nyborg Strand

EPJ-OBSERVATORIET. GOP på tværs. Hotel Nyborg Strand EPJ-OBSERVATORIET GOP på tværs Årskonference d. 11. og 12. oktober 2007 Hotel Nyborg Strand Agenda 1. Hvem er MedCom 2. Baggrund for kommunikations-standard for genoptræningsplan (DGOP) 3. Dynamisk blanket

Læs mere

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Vedrører Sundhedsvæsenets organisationsregister, SOR version 1.2.1 November 2008. Indhold 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 1 2.1 SKS-SHAK

Læs mere

Dokumentlog. Dato Version Beskrivelse Applikation version Ny godkendelsesproces. Reference Forfatter Godkender.

Dokumentlog. Dato Version Beskrivelse Applikation version Ny godkendelsesproces. Reference Forfatter Godkender. Dokumentlog Dato Version Beskrivelse Applikation version 2015.11.30 4.0 Ny MDS 4.1 godkendelsesproces Reference Forfatter Godkender K15 Transition Oprydning CPRDOK Godkendt af leverandør ifb. med Transition

Læs mere

MedCom Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C

MedCom Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Rettelser til de gode XML-breve De fejl vi hidtil har fundet kan I se i dette brev, og fremover vil I også kunne finde dem på vor hjemmeside: www.medcom.dk under fanen Standarder - hvor der er en særlig

Læs mere

Den gode XML fysioterapihenvisning PhysiotherapyReferral 21.10.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML fysioterapihenvisning PhysiotherapyReferral 21.10.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XREF07 Den gode XML fysioterapihenvisning PhysiotherapyReferral 21.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML fysioterapihenvisning VersionCode XH0730R TypeCode: XREF07 Namespace: http://rep.oio.dk/sundcom.dk/medcom.dk/xml/schemas/2007/02/01/

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Værgeoplysninger CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

Referat fra REFHOST-møde

Referat fra REFHOST-møde Dato: 11.12.08 Vor ref.: IJO Referat fra REFHOST-møde Dato: Fredag den 5. december 2008 Sted: Deltagere: MedCom Hanne Damgaard Jensen, Region Midtjylland Bente Wengler, Region Midtjylland Hanne Simmelgaard,

Læs mere

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik Version 3.3 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) MedCom arbejdspapir. Ver 0.2 18-06-2006. HVO Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)...1 Del A: Formål og funktionalitet...2 Formål (=Usecase)...2 Sagsgangen i

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDERS D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Bopælssamling CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog til

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Denne vejledning beskriver hvordan data trækkes ud af Jupiter når der skal sendes data til SKAT i forbindelse med indkrævningen af afgiften for

Læs mere

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ MedCom Ver. 2.0 01.12.1996 0 Indhold 0 Indhold 3 1 Forord 4 2. UN/EDIFACT 5 2.1 Definition 5 2.2 EDIFACT directories 6 2.3 EDIFACT-syntaks 6 2.3.1

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

Meddelelsesimplementeringsvejledning. til. MEDPRE-meddelelser

Meddelelsesimplementeringsvejledning. til. MEDPRE-meddelelser Meddelelsesimplementeringsvejledning til MEDPRE-meddelelser Vejledning og noter til implementering af Meddelelser til EDI-recepter Sundhedsstyrelsens MEDPRE-gruppe version 1.2 - maj 1999 Forord EDI-transmission

Læs mere