De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse"

Transkript

1 De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

2 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Patientstamdatameddelelsen... 4 Eksempel på en patientstamdatameddelelse... 4 Afsnit B Facitliste... 6 Dataliste... 8 Kvalifikatorliste MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

3 Afsnit A Baggrund Udarbejdelsen af en MEDPID-meddelelse til brug for kommunikation af patientstamdata indenfor det danske sundhedsvæsen er et element i udmøntningen af den nationale strategi for IT i sygehusvæsnet En national standard for overførsel af patientstamdata vil bidrage til opfyldelsen af målsætninger med både initiativ 2B Journalens grundstruktur og 3B Udbredelse og kvalitetssikring af elektronisk kommunikation. Formål Over alt i det danske sundhedsvæsen anvendes en gruppe af basisoplysninger om den enkelte patient - kaldet stamoplysninger. Stamoplysningerne er centrale i hele den kliniske og administrative håndtering af patienterne, idet det er gennem stamdata (CPR-nummeret), at den enkelte patients identitet fastslås. CPR-nummeret er nøglen til identifikation af patienten i praktisk taget alle edb-baserede systemer i sundhedsvæsnet. CPR-nummeret udveksles/overføres dagligt i betydeligt omfang mellem en lang række IT-systemer i sundhedsvæsnet sammen med forskellige andre basisoplysninger om patienten. Der er dog en vis variation, både i hvilke data der opfattes som stamdata, og hvilke behov der er for at overføre data mellem systemerne. På denne baggrund er det besluttet, at der skal udarbejdes en standardmeddelelse for stamdata - en MEDPID. Endvidere har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en overordnet model for udveksling af data mellem elektroniske patientjournaler (EPJ). I denne model spiller stamdata en helt central rolle. Fastlæggelsen af et standardsæt af stamdata kan derfor ses som en konkretisering af et element i Sundhedsstyrelsens model. Den konkrete udarbejdelse af stamdatameddelelsen er sket inden for rammerne af MedComs sygehuslinie projekt 3.2. MEDPID-meddelelserne er udarbejdet af en arbejdsgruppe med følgende medlemmer: Souschef Bente Christensen, Kolding Sygehus Systemkonsulent Jan Stokkebro Hansen, Københavns Amt Konsulent Tove Kaae, FynCom Fuldmægtig Tove Charlotte Nielsen, Vejle Amt Fuldmægtig Jan Petersen, Sundhedsstyrelsen Fuldmægtig Kirsten Bredegaard, Sundhedsstyrelsen IT-medarbejder Ole Rasmussen, Nordjyllands Amt Udviklingschef Ole Søndergaard, Fyns Amt Konsulent Claus Duedal Pedersen, MedCom I denne publikation behandles en patientstamdatameddelelse. Desuden er der i projektet udarbejdet tre andre meddelelser: en triggermeddelelse, en personstamdatameddelelse, en meddelelse til overførsel af caveoplysninger, og en meddelelse til overførsel af vedvarende helbredsforhold alle jfr. Sundhedsstyrelsens grundmodel for elektroniske patientjournaler; disse meddelelser er dokumenteret i selvstændige udgivelser. 1 Sundhedsministeriet 1999 MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

4 Patientstamdatameddelelse I patientstamdatameddelelsen samles alle de informationer, der på et givet tidspunkt er registreret i et system om patientens personlige forhold. Det gælder oplysninger om nuværende bopæl, tidligere bopæl, muligheder for at kontakte patienten, oplysninger om pårørende og evt. behov for tolkebistand. Eksempel på en patientstamdatameddelelse: Afsender Fyns Amt Modtager Sygehus Fyn Svendborg Afdeling M Afsendt: kl Patient-ID CPR-status: Aktivt CPR-nummer CPR-status dato: CPR-ajourføringsdato: Patienten Scwenlund Mosebryggersen C/O Ejner Bo Grusgraven 3, 3 tv 3400 Hillerød 4550 (Vejkode) Telefon hjemme: Telefon arbejde: hjemme: arbejde: Adressebeskyttelse: JA Civilstand: Gift MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

5 Sogn Hillerød sogn 7415 Kommune Hillerød 219 Socialdistrikt 1. Tilflytningsdato: Tidligere kommune Odense 461 Fraflytningsdato: Pårørende Pårørendetype: Mor Oda Hansen Hjemstedsgyden Odense C Telefon hjemme: Telefon arbejde: Egen læge Lægerne på torvet Ole Hansen Forskerbeskyttelse Forskningsbeskyttelse startdato: Forskningsbeskyttelse slutdato: Øvrige oplysninger i fri tekst: Kan ikke tåle alkohol i større mængder Behov for tolkebistand: Ja Tolkesprog: Urdu Dato for registrering: Eventuelt nuværende eller tidligere udlændingenummer. hjemme: arbejde: Det anbefales, at det ved præsentationen fremhæves enten ved farver eller fed skrift i de tilfælde, hvor der er tale om en patient der enten har adressebeskyttelse eller forskningsbeskyttelse. MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

6 Afsnit B MEDPID03-meddelelse til overførsel af Patientstamdata. Version 1.0. Facitliste Tekniske data Afsender Modtager Patient FACITLISTE UNA:+.? ' UNB+UNOC:3+AfsLok:14+ModtLok:14+KuvSendtDato:KuvSendtKl+KuvertNr++++KUVKVIT' UNH+BrevNr+MEDPID:D:98A:UN:VERSION+BrvStat' BGM+DOKKODE++:BRVTYPE+9+NA' DTM+137:BrevDannetTid:203' S01+01' PNA+SSP++AfsID:KODE:KODEORG+++US:AfsOrg' ADR++US:AfsAdr:AfsStedNavn+AfsBy+AfsPost' COM+AfsTlf:TE' S01+01' PNA+PO++ModtID:KODE:KODEORG+++US:ModtOrg' S02+02' GIS+BRVMODIFI' RFF+SRI:TidligereCPR' S02+02' GIS+BRVMODIFI' PNA+PAT+PatCPR:::CPR:IM+CPRSTATUS++US:PatEnavn+US:PatFnavn' ADR+ADRESSEBESKYTTELSE+US:PatAdr:PatCoNavn:PatStedNavn+PatBy+PatPost++PatVejko de' ADR+PAT+US:UdlandsAdresse1+UdlandsAdresse2+UdlandsAdresse3+UdlandsAdresse4+Udlands Adresse5' RFF+PATIDTYPE:PatErstatCPR' REF+KOM:KommuneKode::KommuneNavn' REF+SOD:SocialdistriktNavn' REF+KOM:FraflytningsKommuneKode::FraflytningsKommuneNavn' REF+SOG:SogneKode::SogneNavn' DTM+SAD:CprStatusDato:102' DTM+SAD:CprAjourDato:102' DTM+KTD:TilflytDato:102' DTM+LTD:FraflytDato:102' DTM+SAD:ForskerBeskyttelseStartDato:102' DTM+SAD:ForskerBeskyttelseSlutDato:102' FTX+CAV+FORMAT++Tekst' FTX+UDL+FORMAT++Udlaendingenummer' LAN+TOLKEBISTAND+::TolkeSprog' S03+03' PDI++CIVILSTANDSKODE:CVS:IM' DTM+CVD:CivilstandsKodeDato:102' S04+04' COM+PatTlf:TLFTYPE' COM+PatAndetTlf:TLFTYPE' COM+PatMail:MAILTYPE' COM+PatAndetMail:MAILTYPE' COM+PersRelTlf:TLFTYPE' COM+PersRelAndetTlf:TLFTYPE' MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

7 FACITLISTE COM+PersRelMail:MAILTYPE' COM+PersRelAndetMail:MAILTYPE' S05+05' REL+REL' PNA+SUF+Ydernummer::SST+++US:YderNavn:EgenlægeNavn' S05+05' REL+PER+PERSONRELTYPE' PNA+PAS+PersRelID+++SU:PersRelEnavn+FO:PersRelFnavn' ADR++US:PersRelAdr:PersRelStedNavn+PersRelBy+PersRelPost' ADR+REL+US:PersRelUAdr1+PersRelUAdr2+PersRelUAdr3+PersRelUAdr4+PersRelUAdr5' Afslutning UNT+AntSeg+BrevNr' UNZ+AntUNH+KuvertNr' MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

8 Dataliste DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef UNB UNOC S a4 M UNOC angiver tegnsæt-standarden ISO , der altid skal benyttes i EDI-brevet. Opmærksomheden henledes på, at teksten af og til konverteres automatisk, når EDIbrevet hentes ind i f.eks. Word eller regneark (brug "MS-DOS" format), og at denne konvertering kan ændre de danske tegn æ, ø og å til bl.a. servicekarakterer UNB AfsLok S an..35 M AfsLok er kuvertafsenders lokationsnummer, det vil normalt sige afsendende organisation. Såvel kuvert- som brevkvittering sendes tilbage til dette nummer UNB ModtLok S an..35 M ModtLok er kuvertmodtagers lokationsnummer. Alle UNH-breve i kuverten skal være til denne modtager. Opmærksomheden henledes på, at langt fra alle lokationsnumre er "aktive" - hvilket indebærer risiko for at sende EDIbreve til modtagere, der aldrig henter disse UNB KuvSendtDato S n6 M KuvSendtDato er dato for påbegyndelse af afsendelse af kuverten til VANS på formen YYMMDD, hvor YY er "00" for år UNB KuvSendtKl S n4 M KuvSendtKl er klokkeslæt for påbegyndelse af afsendelse til VANS på formen HHMM. Hvis dette ikke kan genereres, anvendes "0000" UNB KuvertNr 0020 an..14 M KuvertNr er et afsendergenereret løbenummer unikt for denne kuvert afsendt af den pågældende afsender. Afsendersystemer bør sikre, at samme nummer aldrig kan benyttes to gange UNB KUVKVIT 0031 n1 M KUVKVIT er en kvalifikator, der angiver om CONTRL kvittering ønskes retur UNH BrevNr 0062 an..14 M BrevNr er et afsendergenereret løbenummer, unikt for hvert UNHbrev fra denne afsender. Afsendersystemer bør sikre, at der aldrig kan sendes samme BrevNr fra samme afsender UNH MEDPID S an..6 M MEDPID angiver, at EDI-brevet er et "subset" af den europæiske prestandard "MEDPID" UNH VERSION S an..6 M VERSION er en kvalifikator, der angiver UNH-brevets version. I0130I for "De gode Stamdata". Det er MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

9 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef vigtigt, at VERSION udfyldes rigtigt, da modtagersystemer benytter VERSION til at afgøre, om der benyttes "gammel" eller "ny" standard UNH BrvStat 0068 an..8 M BrvStat udfyldes med BRVTYPE (PID01 m.v.). BrvStat er beregnet til statistikformål og må ikke bruges af modtagersystemer BGM DOKKODE C an..3 M DOKKODE angiver, hvorvidt der er tale om en ny person, en ændring eller et skift af personid. ARG angiver, at det er en ny person, hvilket betyder, at værdien i SG2 GIS+BRVMODIFI =N. Hvis BRVMODIFI i BGM er MRG eller DRG, sættes værdien i GIS til M hvis brevet er en korrektion/tilføjelse til et tidligere brev og til "D", hvis personen skal slettes. Er der tale om et skift af personid, sættes BGM til "CRG". Det betyder, at der skal gennemføres to iterationer af SG2. I første gennemløb fremsendes de oprindelige informationer om personen, dvs. at GIS+ BRVMODIFI sættes til "O" for originale, i andet gennemløb sendes de nye oplysninger, dvs. GIS+BRVMODIFI sættes til "N". Denne metode anvendes kun, hvis der er tale om udskiftning af personid, d.v.s. at et tidligere fremsendt CPR-nummer på personen erstattes BGM BRVTYPE C an..9 M BRVTYPE angiver hvilken version af MEDPID der sendes, PID01 for "trigger", PID02 for personoplysninger, PID03 for patientstamdata og PID04 for caveoplysninger DTM BrevDannetTid C n12 M BrevDannetTid er dato og klokkeslæt, hvor brevet blev lavet "færdigt" eller "godkendt" hos afsender (f.eks. på sygehusafdelingen). Dato/tidspunkt angives på formatet "203", det vil sige CCYYMMDDHHMM, hvor HHMM sættes til "0000", såfremt klokkeslæt ikke kan angives PNA AfsID C an..17 M AfsID er den egentlige afsenders IDnummer, f.eks. sygehusafdelingsklassifikationsnummer, hvis afsender er et sygehus (stamafdelingen) og ydernummer, hvis afsender er en lægepraksis, en speciallæge, en fysioterapeut eller en kiropraktor. Hvis afsender ikke har afdelings- eller ydernummer (f.eks. kommuner), MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

10 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef anvendes et lokationsnummer. Alle modtagere skal kunne modtage alle tre typer, da der fremover vil blive sendt EDI-breve mellem alle typer afsendere og modtagere. Alle modtagere skal kunne modtage og behandle "ukendte" numre og f.eks. kunne håndtere, hvis afdelings- eller ydernumre ændres PNA KODE C an..3 KODE er kvalifikator for det anvendte kode- el. klassifikationssystem - "SKS" hvis afsender er en sygehusafdeling,"ynr" hvis lægepraksis og udfyldes ikke, hvis der er anvendt et lokationsnummer for f.eks. en kommunes hjemmeplejedistrikt PNA KODEORG C an..3 KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodesystemet - "SST" hvis sygehusafdeling, "SFU" hvis lægepraksis og "9", hvis der anvendes et lokationsnummer for f.eks. en kommunes hjemmeplejedistrikt PNA AfsOrg C an..35 A AfsOrg er navnet i tekst på afsendende sygehus, lægehus, kommune o.l. Det anbefales, at Sygehusnavn, Lægehusnavn, Fys.- klinikken o.l. altid udfyldes i AfsOrg - gerne kort, f.eks. "OUH" i stedet for "Odense Universitets Hospital". Hvis amtet ønskes angivet, skal dette indsættes i AfsOrg, f.eks. "Fyns Amt, OUH". Skal udfyldes med "_", hvis AfsOrg ikke udfyldes - men skal ikke vises for modtageren ADR AfsAdr C an..35 AfsAdr er afsenders primære vejnavn og vejnummer ADR AfsStedNavn C an..35 AfsStedNavn er et evt. stednavn på afsenders primære adresse eks. Mullerup, 5772 i Kværndrup ADR AfsBy 3164 an..35 AfsBy er afsenders bynavn på primære adresse ADR AfsPost 3251 n4 AfsPost er afsenders postnummer på primære adresse COM AfsTlf C an..25 AfsTlf er afsenders telefonnummer PNA ModtID C an..17 M ModtID er slutmodtagers sygehusafdelingsnummer, ydernummer eller lokationsnummer for f.eks. hjemmeplejedistriktet. ModtID skal anvendes som beskrevet ved AfsID ovenfor og skal altid udfyldes PNA KODE C an..3 KODE er kvalifikator for det anvendte kode- el. klassifikationssystem - "SKS" hvis afsender er en MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

11 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef sygehusafdeling,"ynr" hvis lægepraksis og udfyldes ikke, hvis der er anvendt et lokationsnummer for f.eks. en kommunes hjemmeplejedistrikt PNA KODEORG C an..3 KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodesystemet - "SST" hvis sygehusafdeling, "SFU" hvis lægepraksis og "9", hvis der anvendes et lokationsnummer for f.eks. en kommunes hjemmeplejedistrikt PNA ModtOrg C an..35 A ModtOrg er navnet i tekst på modtagende sygehus, lægehus eller kommune. Udfyldes som for afsender. Skal altid udfyldes - om ikke andet så med "_". Indsat "_" skal ikke vises for modtageren GIS BRVMODIFI C an..3 M BRVMODIFI er en kvalifikator, der er N hvis brevet er "Nyt", M hvis brevet er en korrektion/tilføjelse til et tidligere brev RFF TidligereCPR C an..35 M TidligereCPR er det nummer, der tidligere er fremsendt på samme patient og bruges i tilfælde af, at man erstatter et uofficielt CPR-nummer med et officielt. Altså hvis der er tale om at erstatte en persons personid, dvs. erstatning af et tidligere usikkert CPR-nummer med et nyt, dvs. BGM=CRG GIS BRVMODIFI C an..3 M BRVMODIFI er en kvalifikator, der er N hvis brevet er "Nyt", M hvis brevet er en korrektion/tilføjelse til et tidligere brev PNA PatCPR C n10 A PatCPR er patientens valide CPRnummer. CPR-nummer sendes uden bindestreg. Hvis et validt CPRnummer ikke findes, udelades dette i PNA-segmentet (og er ikke Mandatory som vist i MIG'en). I så fald starter PNA segmentet "PNA+PAT:::CPR:IM++++", og det efterfølgende RFF segment skal medsendes PNA CPRSTATUS C a..3 A CPRSTATUS er en kvalifikator, der angiver status på CPR-nummeret PNA PatEnavn C an..70 A PatEnavn er patientens efternavn PNA PatFnavn C an..70 A PatFnavn er patientens fornavn(e) ADR ADRESSEBESKYTTE LSE C an..3 M ADRESSEBESKYTTELSE er en kvalifikator, der angiver, hvorvidt personen har beskyttet adresse i CPR-registeret ADR PatAdr C an..35 A PatAdr er patientens primære vejnavn og nummer ADR PatCoNavn C an..35 A PatCoNavn er navnet på en evt. CO- MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

12 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef adresse ADR PatStedNavn C an..35 PatStedNavn er et evt. stednavn på patientens primære adresse, eks. Mullerup, 5772 i Kværndrup ADR PatBy 3164 an..35 A PatBy er bynavnet for den primære adresse ADR PatPost 3251 n4 A PatPost er postnummeret for den primære adresse ADR PatVejkode C an..25 PatVejkode angiver vejkoden for patientens bopæl anvendes til indplacering i social- eller hjemmeplejedistrikter ADR UdlandsAdresse1 C an..35 UdlandsAdresse1 angiver 1. linie i en ADR UdlandsAdresse2 C an..35 UdlandsAdresse2 angiver 2. linie i en ADR UdlandsAdresse3 C an..35 UdlandsAdresse3 angiver 3. linie i en ADR UdlandsAdresse4 C an..35 UdlandsAdresse4 angiver 4. linie i en ADR UdlandsAdresse5 C an..35 UdlandsAdresse5 angiver 5. linie i en RFF PATIDTYPE C a..3 PATIDTYPE er en kvalifikator, der angiver, hvorvidt der er tale om et rigtigt CPR-nummer, blot ikke valideret mod CPR-registeret, et uofficielt CPR-nummer, enten tildelt af eget system, et erstatnings-cprnummer eller et flygtninge-nummer tildelt af afsender RFF PatErstatCPR C an10 PatErstatCPR er et erstatnings-cprnummer eller et usikkert CPRnummer på præcis 10 tegn. RFF segmentet SKAL medsendes, hvis CPR-nummer i PNA segmentet er udeladt REF KommuneKode C n4 KommuneKode angiver kommunekoden på nuværende bopælskommune jf. Indenrigsministeriets kommunekoder, hvilket svarer til kommunekoderne i SKS sygehusklassifikationen REF KommuneNavn C an..35 KommuneNavn angiver navnet på nuværende bopælskommune REF SocialdistriktNavn C an..35 SocialdistriktNavn angiver navnet på evt. Socialdistrikt REF FraflytningsKommune Kode C n4 FraflytningsKommuneKode angiver kommunekode for tidligere bopælskommune. C an..35 FraflytningsKommuneNavn angiver navnet på tidligere bopælskommune REF FraflytningsKommune Navn REF SogneKode C n4 M SogneKode angiver sognekoden på det sogn, patienten tilhører, anvendes bl.a. i forbindelse med fødselsanmeldelser REF SogneNavn C an..35 M SogneNavn angiver navnet på nuværende sogn, jf. MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

13 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef Indenrigsministeriets optagelser over danske sogne DTM CprStatusDato 2380 n8 CprStatusDato angiver, fra hvilken dato CPRSTATUS er gældende, altså angivelse af dato for flytningen til udlandet eller dødsdato i CCYYMMDD DTM CprAjourDato 2380 n8 CprAjourDato angiver hvilken dato, oplysningerne i afsender-systemet er ajourført, sendes i CCYYMMDD DTM TilflytDato 2380 n8 TilflytDato angiver dato for tilflytning til nuværende bopælskommune, sendes i CCYYMMDD DTM FraflytDato 2380 n8 FraflytDato angiver dato for fraflytning fra tidligere kommune, sendes i CCYYMMDD DTM ForskerBeskyttelseSta rtdato DTM ForskerBeskyttelseSlu tdato 2380 n8 ForskerBeskyttelseStartDato angiver den dato, personen har anmodet om beskyttelse mod anvendelse af personlige data til forskning jf. persondataloven. Hvis der ikke er anmodet om forskerbeskyttelse, fremsendes segmentet ikke. Sendes i CCYYMMDD n8 ForskerBeskyttelseSlutDato angiver den dato, personen har anmodet om at få ophævet beskyttelse mod anvendelse af personlige data til forskning, jfr. Persondata-loven. Hvis der ikke er anmodet om at få ophævet forskerbeskyttelse, fremsendes segmentet ikke. Sendes i CCYYMMDD FTX FORMAT 4453 an..3 FORMAT er en ny kvalifikator for tekst-formatering (Proportionalskrift mulig, fed, understreget, kursiv, højre-, midt- og venstrestillet tekst). Kvalifikatoren gælder for al tekst i det pågældende FTX-segment. Afsendersystemer anbefales kraftigt til at skelne mellem, om der fremsendes tabeller og indrykninger - eller bare "tekst" og i sidstnævnte tilfælde kvalificere teksten som "proportional-skrift" med kvalifikatoren "P00"). I modsat fald er det kun muligt for modtagersystemer at vise fremsendt tekst som ikkeproportional skrift med bredden 70 tegn, idet tabeller og indrykninger "forskydes" ved visning i proportionalskrift FTX Tekst C an..70 Tekst er et fritekst felt der kan anvendes til at sende andre relevante oplysninger om patienten f.eks. hvis der er oplysninger om cave i ustruktureret form. Dette kan navnlig være aktuelt for systemer der ikke er MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

14 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef opbygget jf. Sundhedsstyrelsens G- EPJ FTX FORMAT 4453 an..3 FORMAT er en ny kvalifikator for tekst-formatering (Proportionalskrift mulig, fed, understreget, kursiv, højre-, midt- og venstrestillet tekst). Kvalifikatoren gælder for al tekst i det pågældende FTX-segment. Afsendersystemer anbefales kraftigt til at skelne mellem, om der fremsendes tabeller og indrykninger - eller bare "tekst" og i sidstnævnte tilfælde kvalificere teksten som "proportional-skrift" med kvalifikatoren "P00"). I modsat fald er det kun muligt for modtagersystemer at vise fremsendt tekst som ikkeproportional skrift med bredden 70 tegn, idet tabeller og indrykninger "forskydes" ved visning i proportionalskrift FTX Udlaendingenummer C an..12 Udlaendingenummer angiver et evt. udlændingenummer LAN TOLKEBISTAND 3455 a..3 TOLKEBISTAND er en kvalifikator, der angiver hvorvidt personen har behov for tolkebistand eller ej LAN TolkeSprog 3452 an..35 TolkeSprog angiver hvilket sprog, der skal tolkes på PDI CIVILSTANDSKODE C a..3 M CIVILSTANDSKODE er en kvalifikator, der angiver personens civilstand DTM CivilstandsKodeDato C n12 CivilstandsKodeDato angiver datoen for registreringen af den aktuelle civilstand COM PatTlf C an..25 M PatTlf indeholder patientens primære telefonnummer COM TLFTYPE C a..3 TLFTYPE er en kvalifikator, der angiver hvilken type telefonnummeret tilhører, hjemme, arbejde, mobil osv COM PatAndetTlf C an..25 PatAndetTlf er et yderligere kontaktnummer (arbejdstelefon, fax, mobil eller ) COM TLFTYPE C a..3 TLFTYPE er en kvalifikator, der angiver hvilken type telefonnummeret tilhører, hjemme, arbejde, mobil osv COM PatMail C an..25 PatMail angiver den primære adresse til patienten COM MAILTYPE C a..3 MAILTYPE er en kvalifikator, der angiver hvilken type mailadresse, der er tale om, privat eller arbejde COM PatAndetMail C an..25 PatAndetMail angiver alternativ e- mailadresse til kontakt af patienten COM MAILTYPE C a..3 MAILTYPE er en kvalifikator, der angiver hvilken type mailadresse, der er tale om, privat eller arbejde COM PersRelTlf C an..25 PersRelTlf angiver det primære telefonnummer for kontakt af MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

15 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef pårørende COM TLFTYPE C a..3 TLFTYPE er en kvalifikator, der angiver hvilken type telefonnummeret tilhører, hjemme, arbejde, mobil osv COM PersRelAndetTlf C an..25 PersRelAndetTlf er et yderligere kontaktnummer til pårørende COM TLFTYPE C a..3 TLFTYPE er en kvalifikator, der angiver hvilken type telefonnummeret tilhører, hjemme, arbejde, mobil osv COM PersRelMail C an..25 PersRelMail angiver den primære e- mailadresse til evt. pårørende COM MAILTYPE C a..3 MAILTYPE er en kvalifikator, der angiver hvilken type mailadresse, der er tale om, privat eller arbejde COM PersRelAndetMail C an..25 PersRelAndetMail angiver alternativ adresse til evt. pårørende COM MAILTYPE C a..3 MAILTYPE er en kvalifikator, der angiver hvilken type mailadresse, der er tale om, privat eller arbejde PNA Ydernummer C a.25 Ydernummer er ydernummeret på patientens egen læge PNA YderNavn C an..35 YderNavn angiver navnet på praksis PNA EgenlægeNavn C an..35 EgenLægeNavn angiver navnet på patientens egen læge REL PERSONRELTYPE C a..3 M PERSONRELTYPE er en kvalifikator, der angiver om det er far (FA), mor (MO), barn (SD) eller "anden" værge (AA). Der kan kun medsendes oplysninger om to kontaktpersoner. Hverken CPR-nummer eller erstatningsnummer behøver at være medsendt (selv om det er Mandatory i MIG'en) - og der benyttes ikke et ekstra segment til at angive et erstatningsnummer PNA PersRelID C n10 PersRelID er pårørendes CPRnummer, hvis et sådant findes. I modsat fald efterlades pladsen tom, og segmentet starter sådan PNA+PAS++++SU: PNA PersRelEnavn C an..70 PersRelEnavn er pårørendes efternavn PNA PersRelFnavn C an..70 PersRelFnavn er pårørendes fornavn(e) ADR PersRelAdr 3286 an..35 PersRelAdr er pårørendes primære adresse ADR PersRelStedNavn 3286 an..35 PersRelStedNavn er et evt. stednavn på pårørendes primære adresse eks. Mullerup, i 5772 Kværndrup ADR PersRelBy 3164 an..35 PersRelBy er pårørendes by for den primære adresse ADR PersRelPost 3251 n4 PersRelPost er postnummeret for den primære adresse ADR PersRelUAdr1 C an..35 PersRelUAdr1 angiver 1. linie i en ADR PersRelUAdr2 C an..35 PersRelUAdr2 angiver 2. linie i en MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

16 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef ADR PersRelUAdr3 C an..35 PersRelUAdr3 angiver 3. linie i en ADR PersRelUAdr4 C an..35 PersRelUAdr4 angiver 4. linie i en ADR PersRelUAdr5 C an..35 PersRelUAdr5 angiver 5. linie i en UNT AntSeg 0074 n..6 M AntSeg er antal segmenter i brevet (inkl. UNH og UNT). Dan Net kontrollerer, om dette tal er rigtigt under transmission gennem postkassen (Dan Nets "overordnede syntakscheck") UNT BrevNr 0062 an..14 M BrevNr er altid samme nummer som i UNH-segmentet UNZ AntUNH 0036 n..6 M AntUNH er antal breve (antal UNHsegmenter) i kuverten. AntUNH optælles til sidst - når hele UNHbrevet er lavet. Dan Net kontrollerer, om dette tal er rigtigt under transmission gennem postkassen (Dan Nets "overordnede syntakscheck") UNZ KuvertNr 0020 an..14 M KuvertNr er altid samme nummer som i UNB-segmentet. MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

17 Kvalifikatorliste KVALIFIKATORLISTE KvalifikatorNavn Gyldige Default KvalifikatorDefinition Vaerdier ADRESSEBESKYTTELSE 1 Default Angiver, at den pågældende patient ikke har bedt om adressebeskyttelse ADRESSEBESKYTTELSE 2 Angiver, at den pågældende patient har bedt om adressebeskyttelse BRVMODIFI N Default Hvis brevet ikke erstatter et tidligere udsendt EDI-brev. BRVMODIFI M Hvis brevet korrigerer et tidligere udsendt EDI-brev. Det tidligere udsendte EDI-brev må aldrig slettes eller ændres. SG3 behøves kun medsendt, hvis tidligere brevs nummer er kendt. BRVMODIFI C Reserveret fremtidig korrespondance med angivelse af, at brevet refererer til et oprindeligt brev (BRVTYPE DIS91). Ny betydning i forhold til MIG'en. BRVTYPE PID01 Triggermeddelelse. BRVTYPE PID02 Default Personoplysninger. BRVTYPE PID03 Patientstamdata. BRVTYPE PID04 Caveoplysninger. BRVTYPE PID05 Vedvarende helbredsforhold CPRSTATUS 01 Default Aktiv - registreret med bopæl i dansk folkeregister CPRSTATUS 03 Aktiv - registreret med høj vejkode ( ) i dansk folkeregister. (Adressen er ikke en postadresse CPRSTATUS 05 Aktiv - registreret med bopæl i grønlandsk folkeregister CPRSTATUS 07 Aktiv - registreret med høj vejkode ( ) i grønlandsk folkeregister. (Adressen er ikke en postadresse) CPRSTATUS 10 Inaktiv - reserveret personnummer (Indrejse mangler) CPRSTATUS 20 Inaktiv - registreret uden bopæl i dansk/grønlandsk folkeregister. (Personen har ikke bopæl i Danmark) CPRSTATUS 30 Inaktiv - annulleret personnummer CPRSTATUS 50 Inaktiv - slettet personnummer CPRSTATUS 60 Inaktiv - ændret personnummer CPRSTATUS 70 Inaktiv forsvunden CPRSTATUS 80 Inaktiv udrejst CPRSTATUS 90 Inaktiv Død CIVILSTANDSKODE G default Gift. CIVILSTANDSKODE U Ugift. CIVILSTANDSKODE S Separeret. CIVILSTANDSKODE E Enke eller enkemand. CIVILSTANDSKODE F Skilt. CIVILSTANDSKODE P Registreret partnerskab. CIVILSTANDSKODE L Opløst registreret partnerskab. DOKKODE ARG Default ARG angiver, at personen skal tilføjes. DOKKODE MRG Angiver, at der er tale om ændringer i persondata. DOKKODE DGR DGR angiver, at der er tale om at slette personen. DOKKODE CRG CRG angiver, at der er tale om at ændre personens identifikation, f.eks. hvis et uofficielt CPR-nummer skal udskiftes. FORMAT F00 Default Ikke-proportional skrift. Svarer til eneste mulige formatering i modtagersystemer i dag. FTF-teksten bør vises af modtager i ikkeproportional skrift (f.eks. Courier) med en liniebredde på 70 tegn, da teksten kan indeholde tabeller eller indrykninger og disse vil blive "vredet" ved anvendelse af proportional skrift. Al tekst vil som udgangspunkt blive vist "venstrestillet". FORMAT F0H Ikke-proportional skrift. Højrestillet MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

18 KVALIFIKATORLISTE KvalifikatorNavn Gyldige Default KvalifikatorDefinition Vaerdier FORMAT F0M Ikke-proportional skrift. Midtstillet. FORMAT FFO Ikke-proportional skrift. Fed. FORMAT FUO Ikke-proportional skrift. Understreget. FORMAT FKO Ikke-proportional skrift. Kursiv. FORMAT POO Proportional skrift. Afsendersystemer bør benytte denne type (under forudsætning af at FTF-segmentet ikke indeholder tabeller eller indrykninger). FORMAT POH Proportional skrift. Højrestillet. FORMAT POM Proportional skrift. Midtstillet. FORMAT PFO Proportional skrift. Fed. FORMAT PUO Proportional skrift. Understreget. FORMAT PKO Proportional skrift. Kursiv. KODE SKS Default "KODE:KODEORG" anvendes i PNA-segmenter som "SKS:SST" hvis afsender hhv. modtager er identificeret ved sygehusafdelingsnummer, "YNR:SFU" hvis afsender hhv. modtager er identificeret ved et ydernummer og ":9" hvis afsender hhv. modtager er identificeret ved lokationsnummer fx. hvis afsender er et hjemmeplejedistrikt. "KODE:KODEORG" anvendes i SPR-segmentet som "SKS:SST" hvis afsenderspecialet er et sygehusspeciale og "YNR:SFU" hvis afsenderspecialet er et praksisspeciale. "KODE:KODEORG" anvendes i CIN-segmenter som "SKS:SST" hvis CIN-informationen er fra en officiel, landsdækkende klassifikation/kode. Hvis koden er lokal, er KODE lig "USP" og KODEORG "tom" for uspecificeret, lokal kode. KODE YNR Ydernummer for praktiserende ydere. KODE USP Uspecificeret, det vil sige lokal kode. KODE "KODE" udfyldes ikke hvis "KODEORG" er "9" for lokationsnummer, fx et hjemmeplejedistrikt. KODEORG SST Default SST angiver at kodeansvarlige er Sundhedsstyrelsen. KODEORG SFU SFU angiver at kodeansvarlige er Sygesikringens Forhandlingsudvalg. KODEORG "KODEORG" udfyldes ikke hvis "KODE" er "USP" for uspecificeret, lokal kode. Der vil senere blive indført kvalifikatorer svarende til hvilken lokal kode, der anvendes (på samme måde som det er sket på laboratorieområdet). KODEORG 9 9 angiver EAN (lokationsnummer), fx for et hjemmeplejedistrikt eller anden part, der anvender lokationsnummer. KUVKVIT 0 Default 0 angiver at der ikke ønskes CONTRL kvittering på UNH-brevene i kuverten. KUVKVIT 1 1 angiver at der ønskes POSITIV CONTRL ("brevene er modtaget") på applikationsniveau på alle breve i kuverten. VANS må aldrig sende POSITIV CONTRL. KUVKVIT 2 2 angiver at der ønskes NEGATIV CONTRL ("et eller flere breve har ikke kunnet modtages") på både applikationsniveau og VANS niveau på alle breve i kuverten. Alle afsendere skal altid anmode om NEGATIV CONTRL. KUVKVIT 3 3 angiver at der ønskes BÅDE POSITIV CONTRL på applikationsniveau og NEGATIV CONTRL på både VANS og applikationsniveau på alle breve i kuverten. MAILTYPE PV Default PV angiver, at mail-adressen er patientens private. MAILTYPE WO WO angiver at mail-adressen er til patientens arbejde. MAILTYPE OT OT angiver en anden type mail-adresse. MEDPID MEDPID Default MEDPID angiver at EDI-meddelelsen er et subset af den europæiske pre-standard "MEDPID". PATIDTYPE 5 Udlændige nummer MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

19 KVALIFIKATORLISTE KvalifikatorNavn Gyldige Default KvalifikatorDefinition Vaerdier PATIDTYPE 1 Officielt CPR nummer PATIDTYPE 2 Erstatnings-CPR-nummer eller et usikkert CPR-nummer på præcis 10 tegn. Erstatnings (midlertidigt) CPR nummer PATIDTYPE 3 Uofficielt CPR-nummer, men rigtigt CPR-nummer, der er blot ikke valideret mod CPR-registeret. PATIDTYPE 4 Ændret CPR-nummer. PERSONRELTYPE AA Andet PERSONRELTYPE MO Default Mor. PERSONRELTYPE FA Far. PERSONRELTYPE SO Søster eller bror PERSONRELTYPE BA Barn. PERSONRELTYPE AE Ægtefælde PERSONRELTYPE SB Samboende PERSONRELTYPE JU Juridiske værge TLFTYPE HO Default HO angiver patientens hjemme-telefonnummer. TLFTYPE WO WO angiver, at nummeret er til patientens arbejde. TLFTYPE MO MO angiver, at der er tale om patientens mobiltelefon. TLFTYPE OT OT angiver en anden type telefonnummer. TOLKEBISTAND N Default N angiver, at der ikke er behov for tolkebistand. TOLKEBISTAND Y Y angiver, at personen har behov for tolkebistand. UNOC UNOC Default UNOC betyder at brevet sendes i tegnsættet ISO Dette tegnsæt SKAL altid benyttes. VERSION I0130D I0130D er versionsnummer for "De gode stamdata". Triggermeddelelsen VERSION I0230D Default I0230D er versionsnummer for "De gode stamdata", personoplysninger, release 1. VERSION I0330D I0330D er versionsnummer for "De gode stamdata", patientstamdata, release 1. VERSION I0430D I0430D er versionsnummer for "De stamdata", Caveoplysninger, release 1. VERSION I0530D I0530D er versionsnummer for "De stamdata", Vedvarende helbredsforhold, release 1. MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 3 Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Sygehushenvisning version: H0130R Brvtype: REF01 MEDREF Billeddiagnostisk henvisning version:

Læs mere

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 11-10 2 Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 MedCom Den gode psykologafregning, ver. 3.1-1. oktober

Læs mere

Den gode XML recept Prescription. 01.06.2006 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML recept Prescription. 01.06.2006 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for L XPRE01 Den gode XML recept Prescription 01.06.2006 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML recept VersionCode: XLMS016 TypeCode: XPRE01 1 2 Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Det Centrale Personregister

Det Centrale Personregister Side 1 UDTRÆKSVEJLEDNING FOR PRIVATE BRUGERE Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 GENERELT OM UDTRÆK Beskriver kort hvad udtræk er. Side 6 GENERELT OM STATUSUDTRÆK Beskriver hvad et statusudtræk er. Side

Læs mere

Velkommen til Henvisningshotellet. Til lægepraksis, hospitaler og kommuner

Velkommen til Henvisningshotellet. Til lægepraksis, hospitaler og kommuner Velkommen til Henvisningshotellet Til lægepraksis, hospitaler og kommuner MC-S235 / JUNI 2012 2 Henvisningshotellet hvad er det? INTRODUKTION Henvisningshotellet REFHOST er nu udvidet med REFPARC. Via

Læs mere

EDI-guide for Panthaverdeklarationer. Version 5.2 final

EDI-guide for Panthaverdeklarationer. Version 5.2 final EDI-guide for Panthaverdeklarationer Version 5.2 final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for panthaverdeklarationer EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000 05.05.2000 2. BRUGEN AF EDIFACT Indholdsfortegnelse Hvad er EDI og EDIFACT... 2 Organisation i standardiseringsarbejdet... 3 Strukturen i EDIFACT... 3 Konvoluteksempel... 4 Logisk opbygning (strukturen)...

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5 EDI-guide for Opsigelser Version 5.5 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse

Tillæg ortopædkirurg. Indholdsfortegnelse Tillæg ortopædkirurg Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Skabelon for regninger... 7 5A.3. Sygesikringsafregning... 9 5A.4. Afregningsliste... 11 5A.5. Udskriv tidligere afregninger...

Læs mere

En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer. Henvisningshotellet REFHOST

En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer. Henvisningshotellet REFHOST En brugervejledning til praktiserende læger og kiropraktorer Henvisningshotellet REFHOST MC-S227 / AUGUST 2011 2 Indhold INDHOLD 03 04 Henvisningshotellet en introduktion Sådan fungerer REFHOST 06 09 Sådan

Læs mere

SAPA Begrebs- og Informationsmodel. Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA)

SAPA Begrebs- og Informationsmodel. Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA) SAPA Begrebs- og Informationsmodel Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA) KMJ Marts 2013 1 Forord / Forklæde Dokumentets metadata Projektnavn SAPA Projektnummer 1066 Projektfase 3 - Krav & Kontrakter Dokumentejer

Læs mere

Administrationsklienten til Huslejeregisteret

Administrationsklienten til Huslejeregisteret Brugervejledning for: Administrationsklienten til Huslejeregisteret Version 1.2.1 Brugervejledning for Administrationsklienten til Huslejeregisteret version 1.2.1 Side 1 Versionsoversigt Version Dato Beskrivelse

Læs mere

AnvendelsesVejledning. Struktureret. Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT)

AnvendelsesVejledning. Struktureret. Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT) EANCOM /HANCOM AnvendelsesVejledning Struktureret Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT) I Dansk Dagligvarehandel Version 2, juni 2001 AVV002V02 INDHOLD: I. OM STRU-KONCEPTET A. INTRODUKTION B.

Læs mere

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF)

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. november 2013 Henrik Friis Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) Version 1.3 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Indholdsfortegnelse Velkommen til Administratorforsiden... 4 Sektionen Topmenu... 4 Sektionen Kalender... 4 Sektionen

Læs mere

Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser

Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser 2011 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 4. udgave af Rapport nr. 5, 2010 Fællesindhold 2011 Forfatter:

Læs mere

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort Praksys.dk Praksys.dk Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort Underbilag 3.1.1. Del 3 Lægevalg og kort Side 2 af 75 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 2 Generelle krav vedr. lægevalg og kort... 7

Læs mere

Udlån Vejledning. Udlån. Vejledning FUJITSU SERVICES A/S. Vigtige detaljer som skal fremhæves

Udlån Vejledning. Udlån. Vejledning FUJITSU SERVICES A/S. Vigtige detaljer som skal fremhæves Udlån FUJITSU SERVICES A/S Vigtige detaljer som skal fremhæves, 2008 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. VÆRKTØJSFELT... 5 2.1 Lånerværktøjsfelt... 5 2.2 Eksemplarværktøjsfelt... 6 3. LÅNER... 7

Læs mere

WebReq Teknisk manual

WebReq Teknisk manual BackEnd Juli WebReq Teknisk manual For laboratoriesuperbrugere Ved yderligere information kontakt DMDD Tlf: 7572 0177 Indhold MANUALENS OPBYGNING... 6 1. ADGANG TIL BACKEND... 7 2. GENNEMGANG AF REKVIRENTER...

Læs mere

Overblik over danske myndigheders brug af adresser i udlandet interviewrapport

Overblik over danske myndigheders brug af adresser i udlandet interviewrapport Arbejdspakke under grunddataprogrammets delaftale 2 om adresser, stednavne og administrative inddelinger under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Overblik over danske myndigheders brug

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Person

OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person . Ejerskab Indenrigs og Sundhedsministeriets CPR-kontor i medfør af Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister, jf. lov nr.

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan du opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan du opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

e bolighandel Portalen Marts 2015

e bolighandel Portalen Marts 2015 Brugervejledning e bolighandel Portalen Marts 2015 v. 2.4 Indhold 1. Ændringslog... 2 2. Indledning... 3 2.1. Brugervejledningens opbygning... 3 2.2. Portalens anvendelse... 3 2.3. Adgang til Portalen...

Læs mere

Sådan skriver myndigheder til Digital Post

Sådan skriver myndigheder til Digital Post Sådan skriver myndigheder til Digital Post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til Digital Post. Den søger også at identificere

Læs mere

Import / export - filformat til brug for flytning af patientdata.

Import / export - filformat til brug for flytning af patientdata. Import / export - filformat til brug for flytning af patientdata. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PLO format version

Læs mere

Forslag til Grundstruktur for udveksling af oplysninger i Elektronisk patientjournal. Version 0.2

Forslag til Grundstruktur for udveksling af oplysninger i Elektronisk patientjournal. Version 0.2 Forslag til Grundstruktur for udveksling af oplysninger i Elektronisk patientjournal Oktober 2000 Indholdsfortegnelse ÆNDRINGSLISTE...3 DEN FORLØBSORIENTEREDE JOURNAL...5 JOURNALENS EGENSKABER...5 Journaltyper...5

Læs mere

Specifikation af serviceinterface for organisation. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13.

Specifikation af serviceinterface for organisation. Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. Specifikation af serviceinterface for organisation Dette udkast til standard er i offentlig høring i perioden 12. oktober til 13. november 2009 Specifikation af forretningsservice for Organisation Denne

Læs mere

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28 December 2008 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. NAVIGATION I D4INFONET... 7 2. RETTIGHEDER OG ROLLEFORDELING I D4INFONET...8 2.1. Administrator... 8 2.2. Rollefordeling af administrator/redaktør... 8 2.2.1.

Læs mere

Navision Stat 7.0. Personale. Overblik. Side 1 af 75. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Personale. Overblik. Side 1 af 75. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 75 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Personale Overblik Der er i Navision Stat s Personale skabt integration mellem SLS og Navision Stat. Der kan indlæses personaleoplysninger med konteringer

Læs mere