De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse"

Transkript

1 De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

2 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Patientstamdatameddelelsen... 4 Eksempel på en patientstamdatameddelelse... 4 Afsnit B Facitliste... 6 Dataliste... 8 Kvalifikatorliste MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

3 Afsnit A Baggrund Udarbejdelsen af en MEDPID-meddelelse til brug for kommunikation af patientstamdata indenfor det danske sundhedsvæsen er et element i udmøntningen af den nationale strategi for IT i sygehusvæsnet En national standard for overførsel af patientstamdata vil bidrage til opfyldelsen af målsætninger med både initiativ 2B Journalens grundstruktur og 3B Udbredelse og kvalitetssikring af elektronisk kommunikation. Formål Over alt i det danske sundhedsvæsen anvendes en gruppe af basisoplysninger om den enkelte patient - kaldet stamoplysninger. Stamoplysningerne er centrale i hele den kliniske og administrative håndtering af patienterne, idet det er gennem stamdata (CPR-nummeret), at den enkelte patients identitet fastslås. CPR-nummeret er nøglen til identifikation af patienten i praktisk taget alle edb-baserede systemer i sundhedsvæsnet. CPR-nummeret udveksles/overføres dagligt i betydeligt omfang mellem en lang række IT-systemer i sundhedsvæsnet sammen med forskellige andre basisoplysninger om patienten. Der er dog en vis variation, både i hvilke data der opfattes som stamdata, og hvilke behov der er for at overføre data mellem systemerne. På denne baggrund er det besluttet, at der skal udarbejdes en standardmeddelelse for stamdata - en MEDPID. Endvidere har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en overordnet model for udveksling af data mellem elektroniske patientjournaler (EPJ). I denne model spiller stamdata en helt central rolle. Fastlæggelsen af et standardsæt af stamdata kan derfor ses som en konkretisering af et element i Sundhedsstyrelsens model. Den konkrete udarbejdelse af stamdatameddelelsen er sket inden for rammerne af MedComs sygehuslinie projekt 3.2. MEDPID-meddelelserne er udarbejdet af en arbejdsgruppe med følgende medlemmer: Souschef Bente Christensen, Kolding Sygehus Systemkonsulent Jan Stokkebro Hansen, Københavns Amt Konsulent Tove Kaae, FynCom Fuldmægtig Tove Charlotte Nielsen, Vejle Amt Fuldmægtig Jan Petersen, Sundhedsstyrelsen Fuldmægtig Kirsten Bredegaard, Sundhedsstyrelsen IT-medarbejder Ole Rasmussen, Nordjyllands Amt Udviklingschef Ole Søndergaard, Fyns Amt Konsulent Claus Duedal Pedersen, MedCom I denne publikation behandles en patientstamdatameddelelse. Desuden er der i projektet udarbejdet tre andre meddelelser: en triggermeddelelse, en personstamdatameddelelse, en meddelelse til overførsel af caveoplysninger, og en meddelelse til overførsel af vedvarende helbredsforhold alle jfr. Sundhedsstyrelsens grundmodel for elektroniske patientjournaler; disse meddelelser er dokumenteret i selvstændige udgivelser. 1 Sundhedsministeriet 1999 MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

4 Patientstamdatameddelelse I patientstamdatameddelelsen samles alle de informationer, der på et givet tidspunkt er registreret i et system om patientens personlige forhold. Det gælder oplysninger om nuværende bopæl, tidligere bopæl, muligheder for at kontakte patienten, oplysninger om pårørende og evt. behov for tolkebistand. Eksempel på en patientstamdatameddelelse: Afsender Fyns Amt Modtager Sygehus Fyn Svendborg Afdeling M Afsendt: kl Patient-ID CPR-status: Aktivt CPR-nummer CPR-status dato: CPR-ajourføringsdato: Patienten Scwenlund Mosebryggersen C/O Ejner Bo Grusgraven 3, 3 tv 3400 Hillerød 4550 (Vejkode) Telefon hjemme: Telefon arbejde: hjemme: arbejde: Adressebeskyttelse: JA Civilstand: Gift MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

5 Sogn Hillerød sogn 7415 Kommune Hillerød 219 Socialdistrikt 1. Tilflytningsdato: Tidligere kommune Odense 461 Fraflytningsdato: Pårørende Pårørendetype: Mor Oda Hansen Hjemstedsgyden Odense C Telefon hjemme: Telefon arbejde: Egen læge Lægerne på torvet Ole Hansen Forskerbeskyttelse Forskningsbeskyttelse startdato: Forskningsbeskyttelse slutdato: Øvrige oplysninger i fri tekst: Kan ikke tåle alkohol i større mængder Behov for tolkebistand: Ja Tolkesprog: Urdu Dato for registrering: Eventuelt nuværende eller tidligere udlændingenummer. hjemme: arbejde: Det anbefales, at det ved præsentationen fremhæves enten ved farver eller fed skrift i de tilfælde, hvor der er tale om en patient der enten har adressebeskyttelse eller forskningsbeskyttelse. MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

6 Afsnit B MEDPID03-meddelelse til overførsel af Patientstamdata. Version 1.0. Facitliste Tekniske data Afsender Modtager Patient FACITLISTE UNA:+.? ' UNB+UNOC:3+AfsLok:14+ModtLok:14+KuvSendtDato:KuvSendtKl+KuvertNr++++KUVKVIT' UNH+BrevNr+MEDPID:D:98A:UN:VERSION+BrvStat' BGM+DOKKODE++:BRVTYPE+9+NA' DTM+137:BrevDannetTid:203' S01+01' PNA+SSP++AfsID:KODE:KODEORG+++US:AfsOrg' ADR++US:AfsAdr:AfsStedNavn+AfsBy+AfsPost' COM+AfsTlf:TE' S01+01' PNA+PO++ModtID:KODE:KODEORG+++US:ModtOrg' S02+02' GIS+BRVMODIFI' RFF+SRI:TidligereCPR' S02+02' GIS+BRVMODIFI' PNA+PAT+PatCPR:::CPR:IM+CPRSTATUS++US:PatEnavn+US:PatFnavn' ADR+ADRESSEBESKYTTELSE+US:PatAdr:PatCoNavn:PatStedNavn+PatBy+PatPost++PatVejko de' ADR+PAT+US:UdlandsAdresse1+UdlandsAdresse2+UdlandsAdresse3+UdlandsAdresse4+Udlands Adresse5' RFF+PATIDTYPE:PatErstatCPR' REF+KOM:KommuneKode::KommuneNavn' REF+SOD:SocialdistriktNavn' REF+KOM:FraflytningsKommuneKode::FraflytningsKommuneNavn' REF+SOG:SogneKode::SogneNavn' DTM+SAD:CprStatusDato:102' DTM+SAD:CprAjourDato:102' DTM+KTD:TilflytDato:102' DTM+LTD:FraflytDato:102' DTM+SAD:ForskerBeskyttelseStartDato:102' DTM+SAD:ForskerBeskyttelseSlutDato:102' FTX+CAV+FORMAT++Tekst' FTX+UDL+FORMAT++Udlaendingenummer' LAN+TOLKEBISTAND+::TolkeSprog' S03+03' PDI++CIVILSTANDSKODE:CVS:IM' DTM+CVD:CivilstandsKodeDato:102' S04+04' COM+PatTlf:TLFTYPE' COM+PatAndetTlf:TLFTYPE' COM+PatMail:MAILTYPE' COM+PatAndetMail:MAILTYPE' COM+PersRelTlf:TLFTYPE' COM+PersRelAndetTlf:TLFTYPE' MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

7 FACITLISTE COM+PersRelMail:MAILTYPE' COM+PersRelAndetMail:MAILTYPE' S05+05' REL+REL' PNA+SUF+Ydernummer::SST+++US:YderNavn:EgenlægeNavn' S05+05' REL+PER+PERSONRELTYPE' PNA+PAS+PersRelID+++SU:PersRelEnavn+FO:PersRelFnavn' ADR++US:PersRelAdr:PersRelStedNavn+PersRelBy+PersRelPost' ADR+REL+US:PersRelUAdr1+PersRelUAdr2+PersRelUAdr3+PersRelUAdr4+PersRelUAdr5' Afslutning UNT+AntSeg+BrevNr' UNZ+AntUNH+KuvertNr' MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

8 Dataliste DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef UNB UNOC S a4 M UNOC angiver tegnsæt-standarden ISO , der altid skal benyttes i EDI-brevet. Opmærksomheden henledes på, at teksten af og til konverteres automatisk, når EDIbrevet hentes ind i f.eks. Word eller regneark (brug "MS-DOS" format), og at denne konvertering kan ændre de danske tegn æ, ø og å til bl.a. servicekarakterer UNB AfsLok S an..35 M AfsLok er kuvertafsenders lokationsnummer, det vil normalt sige afsendende organisation. Såvel kuvert- som brevkvittering sendes tilbage til dette nummer UNB ModtLok S an..35 M ModtLok er kuvertmodtagers lokationsnummer. Alle UNH-breve i kuverten skal være til denne modtager. Opmærksomheden henledes på, at langt fra alle lokationsnumre er "aktive" - hvilket indebærer risiko for at sende EDIbreve til modtagere, der aldrig henter disse UNB KuvSendtDato S n6 M KuvSendtDato er dato for påbegyndelse af afsendelse af kuverten til VANS på formen YYMMDD, hvor YY er "00" for år UNB KuvSendtKl S n4 M KuvSendtKl er klokkeslæt for påbegyndelse af afsendelse til VANS på formen HHMM. Hvis dette ikke kan genereres, anvendes "0000" UNB KuvertNr 0020 an..14 M KuvertNr er et afsendergenereret løbenummer unikt for denne kuvert afsendt af den pågældende afsender. Afsendersystemer bør sikre, at samme nummer aldrig kan benyttes to gange UNB KUVKVIT 0031 n1 M KUVKVIT er en kvalifikator, der angiver om CONTRL kvittering ønskes retur UNH BrevNr 0062 an..14 M BrevNr er et afsendergenereret løbenummer, unikt for hvert UNHbrev fra denne afsender. Afsendersystemer bør sikre, at der aldrig kan sendes samme BrevNr fra samme afsender UNH MEDPID S an..6 M MEDPID angiver, at EDI-brevet er et "subset" af den europæiske prestandard "MEDPID" UNH VERSION S an..6 M VERSION er en kvalifikator, der angiver UNH-brevets version. I0130I for "De gode Stamdata". Det er MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

9 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef vigtigt, at VERSION udfyldes rigtigt, da modtagersystemer benytter VERSION til at afgøre, om der benyttes "gammel" eller "ny" standard UNH BrvStat 0068 an..8 M BrvStat udfyldes med BRVTYPE (PID01 m.v.). BrvStat er beregnet til statistikformål og må ikke bruges af modtagersystemer BGM DOKKODE C an..3 M DOKKODE angiver, hvorvidt der er tale om en ny person, en ændring eller et skift af personid. ARG angiver, at det er en ny person, hvilket betyder, at værdien i SG2 GIS+BRVMODIFI =N. Hvis BRVMODIFI i BGM er MRG eller DRG, sættes værdien i GIS til M hvis brevet er en korrektion/tilføjelse til et tidligere brev og til "D", hvis personen skal slettes. Er der tale om et skift af personid, sættes BGM til "CRG". Det betyder, at der skal gennemføres to iterationer af SG2. I første gennemløb fremsendes de oprindelige informationer om personen, dvs. at GIS+ BRVMODIFI sættes til "O" for originale, i andet gennemløb sendes de nye oplysninger, dvs. GIS+BRVMODIFI sættes til "N". Denne metode anvendes kun, hvis der er tale om udskiftning af personid, d.v.s. at et tidligere fremsendt CPR-nummer på personen erstattes BGM BRVTYPE C an..9 M BRVTYPE angiver hvilken version af MEDPID der sendes, PID01 for "trigger", PID02 for personoplysninger, PID03 for patientstamdata og PID04 for caveoplysninger DTM BrevDannetTid C n12 M BrevDannetTid er dato og klokkeslæt, hvor brevet blev lavet "færdigt" eller "godkendt" hos afsender (f.eks. på sygehusafdelingen). Dato/tidspunkt angives på formatet "203", det vil sige CCYYMMDDHHMM, hvor HHMM sættes til "0000", såfremt klokkeslæt ikke kan angives PNA AfsID C an..17 M AfsID er den egentlige afsenders IDnummer, f.eks. sygehusafdelingsklassifikationsnummer, hvis afsender er et sygehus (stamafdelingen) og ydernummer, hvis afsender er en lægepraksis, en speciallæge, en fysioterapeut eller en kiropraktor. Hvis afsender ikke har afdelings- eller ydernummer (f.eks. kommuner), MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

10 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef anvendes et lokationsnummer. Alle modtagere skal kunne modtage alle tre typer, da der fremover vil blive sendt EDI-breve mellem alle typer afsendere og modtagere. Alle modtagere skal kunne modtage og behandle "ukendte" numre og f.eks. kunne håndtere, hvis afdelings- eller ydernumre ændres PNA KODE C an..3 KODE er kvalifikator for det anvendte kode- el. klassifikationssystem - "SKS" hvis afsender er en sygehusafdeling,"ynr" hvis lægepraksis og udfyldes ikke, hvis der er anvendt et lokationsnummer for f.eks. en kommunes hjemmeplejedistrikt PNA KODEORG C an..3 KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodesystemet - "SST" hvis sygehusafdeling, "SFU" hvis lægepraksis og "9", hvis der anvendes et lokationsnummer for f.eks. en kommunes hjemmeplejedistrikt PNA AfsOrg C an..35 A AfsOrg er navnet i tekst på afsendende sygehus, lægehus, kommune o.l. Det anbefales, at Sygehusnavn, Lægehusnavn, Fys.- klinikken o.l. altid udfyldes i AfsOrg - gerne kort, f.eks. "OUH" i stedet for "Odense Universitets Hospital". Hvis amtet ønskes angivet, skal dette indsættes i AfsOrg, f.eks. "Fyns Amt, OUH". Skal udfyldes med "_", hvis AfsOrg ikke udfyldes - men skal ikke vises for modtageren ADR AfsAdr C an..35 AfsAdr er afsenders primære vejnavn og vejnummer ADR AfsStedNavn C an..35 AfsStedNavn er et evt. stednavn på afsenders primære adresse eks. Mullerup, 5772 i Kværndrup ADR AfsBy 3164 an..35 AfsBy er afsenders bynavn på primære adresse ADR AfsPost 3251 n4 AfsPost er afsenders postnummer på primære adresse COM AfsTlf C an..25 AfsTlf er afsenders telefonnummer PNA ModtID C an..17 M ModtID er slutmodtagers sygehusafdelingsnummer, ydernummer eller lokationsnummer for f.eks. hjemmeplejedistriktet. ModtID skal anvendes som beskrevet ved AfsID ovenfor og skal altid udfyldes PNA KODE C an..3 KODE er kvalifikator for det anvendte kode- el. klassifikationssystem - "SKS" hvis afsender er en MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

11 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef sygehusafdeling,"ynr" hvis lægepraksis og udfyldes ikke, hvis der er anvendt et lokationsnummer for f.eks. en kommunes hjemmeplejedistrikt PNA KODEORG C an..3 KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodesystemet - "SST" hvis sygehusafdeling, "SFU" hvis lægepraksis og "9", hvis der anvendes et lokationsnummer for f.eks. en kommunes hjemmeplejedistrikt PNA ModtOrg C an..35 A ModtOrg er navnet i tekst på modtagende sygehus, lægehus eller kommune. Udfyldes som for afsender. Skal altid udfyldes - om ikke andet så med "_". Indsat "_" skal ikke vises for modtageren GIS BRVMODIFI C an..3 M BRVMODIFI er en kvalifikator, der er N hvis brevet er "Nyt", M hvis brevet er en korrektion/tilføjelse til et tidligere brev RFF TidligereCPR C an..35 M TidligereCPR er det nummer, der tidligere er fremsendt på samme patient og bruges i tilfælde af, at man erstatter et uofficielt CPR-nummer med et officielt. Altså hvis der er tale om at erstatte en persons personid, dvs. erstatning af et tidligere usikkert CPR-nummer med et nyt, dvs. BGM=CRG GIS BRVMODIFI C an..3 M BRVMODIFI er en kvalifikator, der er N hvis brevet er "Nyt", M hvis brevet er en korrektion/tilføjelse til et tidligere brev PNA PatCPR C n10 A PatCPR er patientens valide CPRnummer. CPR-nummer sendes uden bindestreg. Hvis et validt CPRnummer ikke findes, udelades dette i PNA-segmentet (og er ikke Mandatory som vist i MIG'en). I så fald starter PNA segmentet "PNA+PAT:::CPR:IM++++", og det efterfølgende RFF segment skal medsendes PNA CPRSTATUS C a..3 A CPRSTATUS er en kvalifikator, der angiver status på CPR-nummeret PNA PatEnavn C an..70 A PatEnavn er patientens efternavn PNA PatFnavn C an..70 A PatFnavn er patientens fornavn(e) ADR ADRESSEBESKYTTE LSE C an..3 M ADRESSEBESKYTTELSE er en kvalifikator, der angiver, hvorvidt personen har beskyttet adresse i CPR-registeret ADR PatAdr C an..35 A PatAdr er patientens primære vejnavn og nummer ADR PatCoNavn C an..35 A PatCoNavn er navnet på en evt. CO- MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

12 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef adresse ADR PatStedNavn C an..35 PatStedNavn er et evt. stednavn på patientens primære adresse, eks. Mullerup, 5772 i Kværndrup ADR PatBy 3164 an..35 A PatBy er bynavnet for den primære adresse ADR PatPost 3251 n4 A PatPost er postnummeret for den primære adresse ADR PatVejkode C an..25 PatVejkode angiver vejkoden for patientens bopæl anvendes til indplacering i social- eller hjemmeplejedistrikter ADR UdlandsAdresse1 C an..35 UdlandsAdresse1 angiver 1. linie i en ADR UdlandsAdresse2 C an..35 UdlandsAdresse2 angiver 2. linie i en ADR UdlandsAdresse3 C an..35 UdlandsAdresse3 angiver 3. linie i en ADR UdlandsAdresse4 C an..35 UdlandsAdresse4 angiver 4. linie i en ADR UdlandsAdresse5 C an..35 UdlandsAdresse5 angiver 5. linie i en RFF PATIDTYPE C a..3 PATIDTYPE er en kvalifikator, der angiver, hvorvidt der er tale om et rigtigt CPR-nummer, blot ikke valideret mod CPR-registeret, et uofficielt CPR-nummer, enten tildelt af eget system, et erstatnings-cprnummer eller et flygtninge-nummer tildelt af afsender RFF PatErstatCPR C an10 PatErstatCPR er et erstatnings-cprnummer eller et usikkert CPRnummer på præcis 10 tegn. RFF segmentet SKAL medsendes, hvis CPR-nummer i PNA segmentet er udeladt REF KommuneKode C n4 KommuneKode angiver kommunekoden på nuværende bopælskommune jf. Indenrigsministeriets kommunekoder, hvilket svarer til kommunekoderne i SKS sygehusklassifikationen REF KommuneNavn C an..35 KommuneNavn angiver navnet på nuværende bopælskommune REF SocialdistriktNavn C an..35 SocialdistriktNavn angiver navnet på evt. Socialdistrikt REF FraflytningsKommune Kode C n4 FraflytningsKommuneKode angiver kommunekode for tidligere bopælskommune. C an..35 FraflytningsKommuneNavn angiver navnet på tidligere bopælskommune REF FraflytningsKommune Navn REF SogneKode C n4 M SogneKode angiver sognekoden på det sogn, patienten tilhører, anvendes bl.a. i forbindelse med fødselsanmeldelser REF SogneNavn C an..35 M SogneNavn angiver navnet på nuværende sogn, jf. MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

13 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef Indenrigsministeriets optagelser over danske sogne DTM CprStatusDato 2380 n8 CprStatusDato angiver, fra hvilken dato CPRSTATUS er gældende, altså angivelse af dato for flytningen til udlandet eller dødsdato i CCYYMMDD DTM CprAjourDato 2380 n8 CprAjourDato angiver hvilken dato, oplysningerne i afsender-systemet er ajourført, sendes i CCYYMMDD DTM TilflytDato 2380 n8 TilflytDato angiver dato for tilflytning til nuværende bopælskommune, sendes i CCYYMMDD DTM FraflytDato 2380 n8 FraflytDato angiver dato for fraflytning fra tidligere kommune, sendes i CCYYMMDD DTM ForskerBeskyttelseSta rtdato DTM ForskerBeskyttelseSlu tdato 2380 n8 ForskerBeskyttelseStartDato angiver den dato, personen har anmodet om beskyttelse mod anvendelse af personlige data til forskning jf. persondataloven. Hvis der ikke er anmodet om forskerbeskyttelse, fremsendes segmentet ikke. Sendes i CCYYMMDD n8 ForskerBeskyttelseSlutDato angiver den dato, personen har anmodet om at få ophævet beskyttelse mod anvendelse af personlige data til forskning, jfr. Persondata-loven. Hvis der ikke er anmodet om at få ophævet forskerbeskyttelse, fremsendes segmentet ikke. Sendes i CCYYMMDD FTX FORMAT 4453 an..3 FORMAT er en ny kvalifikator for tekst-formatering (Proportionalskrift mulig, fed, understreget, kursiv, højre-, midt- og venstrestillet tekst). Kvalifikatoren gælder for al tekst i det pågældende FTX-segment. Afsendersystemer anbefales kraftigt til at skelne mellem, om der fremsendes tabeller og indrykninger - eller bare "tekst" og i sidstnævnte tilfælde kvalificere teksten som "proportional-skrift" med kvalifikatoren "P00"). I modsat fald er det kun muligt for modtagersystemer at vise fremsendt tekst som ikkeproportional skrift med bredden 70 tegn, idet tabeller og indrykninger "forskydes" ved visning i proportionalskrift FTX Tekst C an..70 Tekst er et fritekst felt der kan anvendes til at sende andre relevante oplysninger om patienten f.eks. hvis der er oplysninger om cave i ustruktureret form. Dette kan navnlig være aktuelt for systemer der ikke er MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

14 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef opbygget jf. Sundhedsstyrelsens G- EPJ FTX FORMAT 4453 an..3 FORMAT er en ny kvalifikator for tekst-formatering (Proportionalskrift mulig, fed, understreget, kursiv, højre-, midt- og venstrestillet tekst). Kvalifikatoren gælder for al tekst i det pågældende FTX-segment. Afsendersystemer anbefales kraftigt til at skelne mellem, om der fremsendes tabeller og indrykninger - eller bare "tekst" og i sidstnævnte tilfælde kvalificere teksten som "proportional-skrift" med kvalifikatoren "P00"). I modsat fald er det kun muligt for modtagersystemer at vise fremsendt tekst som ikkeproportional skrift med bredden 70 tegn, idet tabeller og indrykninger "forskydes" ved visning i proportionalskrift FTX Udlaendingenummer C an..12 Udlaendingenummer angiver et evt. udlændingenummer LAN TOLKEBISTAND 3455 a..3 TOLKEBISTAND er en kvalifikator, der angiver hvorvidt personen har behov for tolkebistand eller ej LAN TolkeSprog 3452 an..35 TolkeSprog angiver hvilket sprog, der skal tolkes på PDI CIVILSTANDSKODE C a..3 M CIVILSTANDSKODE er en kvalifikator, der angiver personens civilstand DTM CivilstandsKodeDato C n12 CivilstandsKodeDato angiver datoen for registreringen af den aktuelle civilstand COM PatTlf C an..25 M PatTlf indeholder patientens primære telefonnummer COM TLFTYPE C a..3 TLFTYPE er en kvalifikator, der angiver hvilken type telefonnummeret tilhører, hjemme, arbejde, mobil osv COM PatAndetTlf C an..25 PatAndetTlf er et yderligere kontaktnummer (arbejdstelefon, fax, mobil eller ) COM TLFTYPE C a..3 TLFTYPE er en kvalifikator, der angiver hvilken type telefonnummeret tilhører, hjemme, arbejde, mobil osv COM PatMail C an..25 PatMail angiver den primære adresse til patienten COM MAILTYPE C a..3 MAILTYPE er en kvalifikator, der angiver hvilken type mailadresse, der er tale om, privat eller arbejde COM PatAndetMail C an..25 PatAndetMail angiver alternativ e- mailadresse til kontakt af patienten COM MAILTYPE C a..3 MAILTYPE er en kvalifikator, der angiver hvilken type mailadresse, der er tale om, privat eller arbejde COM PersRelTlf C an..25 PersRelTlf angiver det primære telefonnummer for kontakt af MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

15 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef pårørende COM TLFTYPE C a..3 TLFTYPE er en kvalifikator, der angiver hvilken type telefonnummeret tilhører, hjemme, arbejde, mobil osv COM PersRelAndetTlf C an..25 PersRelAndetTlf er et yderligere kontaktnummer til pårørende COM TLFTYPE C a..3 TLFTYPE er en kvalifikator, der angiver hvilken type telefonnummeret tilhører, hjemme, arbejde, mobil osv COM PersRelMail C an..25 PersRelMail angiver den primære e- mailadresse til evt. pårørende COM MAILTYPE C a..3 MAILTYPE er en kvalifikator, der angiver hvilken type mailadresse, der er tale om, privat eller arbejde COM PersRelAndetMail C an..25 PersRelAndetMail angiver alternativ adresse til evt. pårørende COM MAILTYPE C a..3 MAILTYPE er en kvalifikator, der angiver hvilken type mailadresse, der er tale om, privat eller arbejde PNA Ydernummer C a.25 Ydernummer er ydernummeret på patientens egen læge PNA YderNavn C an..35 YderNavn angiver navnet på praksis PNA EgenlægeNavn C an..35 EgenLægeNavn angiver navnet på patientens egen læge REL PERSONRELTYPE C a..3 M PERSONRELTYPE er en kvalifikator, der angiver om det er far (FA), mor (MO), barn (SD) eller "anden" værge (AA). Der kan kun medsendes oplysninger om to kontaktpersoner. Hverken CPR-nummer eller erstatningsnummer behøver at være medsendt (selv om det er Mandatory i MIG'en) - og der benyttes ikke et ekstra segment til at angive et erstatningsnummer PNA PersRelID C n10 PersRelID er pårørendes CPRnummer, hvis et sådant findes. I modsat fald efterlades pladsen tom, og segmentet starter sådan PNA+PAS++++SU: PNA PersRelEnavn C an..70 PersRelEnavn er pårørendes efternavn PNA PersRelFnavn C an..70 PersRelFnavn er pårørendes fornavn(e) ADR PersRelAdr 3286 an..35 PersRelAdr er pårørendes primære adresse ADR PersRelStedNavn 3286 an..35 PersRelStedNavn er et evt. stednavn på pårørendes primære adresse eks. Mullerup, i 5772 Kværndrup ADR PersRelBy 3164 an..35 PersRelBy er pårørendes by for den primære adresse ADR PersRelPost 3251 n4 PersRelPost er postnummeret for den primære adresse ADR PersRelUAdr1 C an..35 PersRelUAdr1 angiver 1. linie i en ADR PersRelUAdr2 C an..35 PersRelUAdr2 angiver 2. linie i en MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

16 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef ADR PersRelUAdr3 C an..35 PersRelUAdr3 angiver 3. linie i en ADR PersRelUAdr4 C an..35 PersRelUAdr4 angiver 4. linie i en ADR PersRelUAdr5 C an..35 PersRelUAdr5 angiver 5. linie i en UNT AntSeg 0074 n..6 M AntSeg er antal segmenter i brevet (inkl. UNH og UNT). Dan Net kontrollerer, om dette tal er rigtigt under transmission gennem postkassen (Dan Nets "overordnede syntakscheck") UNT BrevNr 0062 an..14 M BrevNr er altid samme nummer som i UNH-segmentet UNZ AntUNH 0036 n..6 M AntUNH er antal breve (antal UNHsegmenter) i kuverten. AntUNH optælles til sidst - når hele UNHbrevet er lavet. Dan Net kontrollerer, om dette tal er rigtigt under transmission gennem postkassen (Dan Nets "overordnede syntakscheck") UNZ KuvertNr 0020 an..14 M KuvertNr er altid samme nummer som i UNB-segmentet. MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

17 Kvalifikatorliste KVALIFIKATORLISTE KvalifikatorNavn Gyldige Default KvalifikatorDefinition Vaerdier ADRESSEBESKYTTELSE 1 Default Angiver, at den pågældende patient ikke har bedt om adressebeskyttelse ADRESSEBESKYTTELSE 2 Angiver, at den pågældende patient har bedt om adressebeskyttelse BRVMODIFI N Default Hvis brevet ikke erstatter et tidligere udsendt EDI-brev. BRVMODIFI M Hvis brevet korrigerer et tidligere udsendt EDI-brev. Det tidligere udsendte EDI-brev må aldrig slettes eller ændres. SG3 behøves kun medsendt, hvis tidligere brevs nummer er kendt. BRVMODIFI C Reserveret fremtidig korrespondance med angivelse af, at brevet refererer til et oprindeligt brev (BRVTYPE DIS91). Ny betydning i forhold til MIG'en. BRVTYPE PID01 Triggermeddelelse. BRVTYPE PID02 Default Personoplysninger. BRVTYPE PID03 Patientstamdata. BRVTYPE PID04 Caveoplysninger. BRVTYPE PID05 Vedvarende helbredsforhold CPRSTATUS 01 Default Aktiv - registreret med bopæl i dansk folkeregister CPRSTATUS 03 Aktiv - registreret med høj vejkode ( ) i dansk folkeregister. (Adressen er ikke en postadresse CPRSTATUS 05 Aktiv - registreret med bopæl i grønlandsk folkeregister CPRSTATUS 07 Aktiv - registreret med høj vejkode ( ) i grønlandsk folkeregister. (Adressen er ikke en postadresse) CPRSTATUS 10 Inaktiv - reserveret personnummer (Indrejse mangler) CPRSTATUS 20 Inaktiv - registreret uden bopæl i dansk/grønlandsk folkeregister. (Personen har ikke bopæl i Danmark) CPRSTATUS 30 Inaktiv - annulleret personnummer CPRSTATUS 50 Inaktiv - slettet personnummer CPRSTATUS 60 Inaktiv - ændret personnummer CPRSTATUS 70 Inaktiv forsvunden CPRSTATUS 80 Inaktiv udrejst CPRSTATUS 90 Inaktiv Død CIVILSTANDSKODE G default Gift. CIVILSTANDSKODE U Ugift. CIVILSTANDSKODE S Separeret. CIVILSTANDSKODE E Enke eller enkemand. CIVILSTANDSKODE F Skilt. CIVILSTANDSKODE P Registreret partnerskab. CIVILSTANDSKODE L Opløst registreret partnerskab. DOKKODE ARG Default ARG angiver, at personen skal tilføjes. DOKKODE MRG Angiver, at der er tale om ændringer i persondata. DOKKODE DGR DGR angiver, at der er tale om at slette personen. DOKKODE CRG CRG angiver, at der er tale om at ændre personens identifikation, f.eks. hvis et uofficielt CPR-nummer skal udskiftes. FORMAT F00 Default Ikke-proportional skrift. Svarer til eneste mulige formatering i modtagersystemer i dag. FTF-teksten bør vises af modtager i ikkeproportional skrift (f.eks. Courier) med en liniebredde på 70 tegn, da teksten kan indeholde tabeller eller indrykninger og disse vil blive "vredet" ved anvendelse af proportional skrift. Al tekst vil som udgangspunkt blive vist "venstrestillet". FORMAT F0H Ikke-proportional skrift. Højrestillet MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

18 KVALIFIKATORLISTE KvalifikatorNavn Gyldige Default KvalifikatorDefinition Vaerdier FORMAT F0M Ikke-proportional skrift. Midtstillet. FORMAT FFO Ikke-proportional skrift. Fed. FORMAT FUO Ikke-proportional skrift. Understreget. FORMAT FKO Ikke-proportional skrift. Kursiv. FORMAT POO Proportional skrift. Afsendersystemer bør benytte denne type (under forudsætning af at FTF-segmentet ikke indeholder tabeller eller indrykninger). FORMAT POH Proportional skrift. Højrestillet. FORMAT POM Proportional skrift. Midtstillet. FORMAT PFO Proportional skrift. Fed. FORMAT PUO Proportional skrift. Understreget. FORMAT PKO Proportional skrift. Kursiv. KODE SKS Default "KODE:KODEORG" anvendes i PNA-segmenter som "SKS:SST" hvis afsender hhv. modtager er identificeret ved sygehusafdelingsnummer, "YNR:SFU" hvis afsender hhv. modtager er identificeret ved et ydernummer og ":9" hvis afsender hhv. modtager er identificeret ved lokationsnummer fx. hvis afsender er et hjemmeplejedistrikt. "KODE:KODEORG" anvendes i SPR-segmentet som "SKS:SST" hvis afsenderspecialet er et sygehusspeciale og "YNR:SFU" hvis afsenderspecialet er et praksisspeciale. "KODE:KODEORG" anvendes i CIN-segmenter som "SKS:SST" hvis CIN-informationen er fra en officiel, landsdækkende klassifikation/kode. Hvis koden er lokal, er KODE lig "USP" og KODEORG "tom" for uspecificeret, lokal kode. KODE YNR Ydernummer for praktiserende ydere. KODE USP Uspecificeret, det vil sige lokal kode. KODE "KODE" udfyldes ikke hvis "KODEORG" er "9" for lokationsnummer, fx et hjemmeplejedistrikt. KODEORG SST Default SST angiver at kodeansvarlige er Sundhedsstyrelsen. KODEORG SFU SFU angiver at kodeansvarlige er Sygesikringens Forhandlingsudvalg. KODEORG "KODEORG" udfyldes ikke hvis "KODE" er "USP" for uspecificeret, lokal kode. Der vil senere blive indført kvalifikatorer svarende til hvilken lokal kode, der anvendes (på samme måde som det er sket på laboratorieområdet). KODEORG 9 9 angiver EAN (lokationsnummer), fx for et hjemmeplejedistrikt eller anden part, der anvender lokationsnummer. KUVKVIT 0 Default 0 angiver at der ikke ønskes CONTRL kvittering på UNH-brevene i kuverten. KUVKVIT 1 1 angiver at der ønskes POSITIV CONTRL ("brevene er modtaget") på applikationsniveau på alle breve i kuverten. VANS må aldrig sende POSITIV CONTRL. KUVKVIT 2 2 angiver at der ønskes NEGATIV CONTRL ("et eller flere breve har ikke kunnet modtages") på både applikationsniveau og VANS niveau på alle breve i kuverten. Alle afsendere skal altid anmode om NEGATIV CONTRL. KUVKVIT 3 3 angiver at der ønskes BÅDE POSITIV CONTRL på applikationsniveau og NEGATIV CONTRL på både VANS og applikationsniveau på alle breve i kuverten. MAILTYPE PV Default PV angiver, at mail-adressen er patientens private. MAILTYPE WO WO angiver at mail-adressen er til patientens arbejde. MAILTYPE OT OT angiver en anden type mail-adresse. MEDPID MEDPID Default MEDPID angiver at EDI-meddelelsen er et subset af den europæiske pre-standard "MEDPID". PATIDTYPE 5 Udlændige nummer MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

19 KVALIFIKATORLISTE KvalifikatorNavn Gyldige Default KvalifikatorDefinition Vaerdier PATIDTYPE 1 Officielt CPR nummer PATIDTYPE 2 Erstatnings-CPR-nummer eller et usikkert CPR-nummer på præcis 10 tegn. Erstatnings (midlertidigt) CPR nummer PATIDTYPE 3 Uofficielt CPR-nummer, men rigtigt CPR-nummer, der er blot ikke valideret mod CPR-registeret. PATIDTYPE 4 Ændret CPR-nummer. PERSONRELTYPE AA Andet PERSONRELTYPE MO Default Mor. PERSONRELTYPE FA Far. PERSONRELTYPE SO Søster eller bror PERSONRELTYPE BA Barn. PERSONRELTYPE AE Ægtefælde PERSONRELTYPE SB Samboende PERSONRELTYPE JU Juridiske værge TLFTYPE HO Default HO angiver patientens hjemme-telefonnummer. TLFTYPE WO WO angiver, at nummeret er til patientens arbejde. TLFTYPE MO MO angiver, at der er tale om patientens mobiltelefon. TLFTYPE OT OT angiver en anden type telefonnummer. TOLKEBISTAND N Default N angiver, at der ikke er behov for tolkebistand. TOLKEBISTAND Y Y angiver, at personen har behov for tolkebistand. UNOC UNOC Default UNOC betyder at brevet sendes i tegnsættet ISO Dette tegnsæt SKAL altid benyttes. VERSION I0130D I0130D er versionsnummer for "De gode stamdata". Triggermeddelelsen VERSION I0230D Default I0230D er versionsnummer for "De gode stamdata", personoplysninger, release 1. VERSION I0330D I0330D er versionsnummer for "De gode stamdata", patientstamdata, release 1. VERSION I0430D I0430D er versionsnummer for "De stamdata", Caveoplysninger, release 1. VERSION I0530D I0530D er versionsnummer for "De stamdata", Vedvarende helbredsforhold, release 1. MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 23 Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Psykologhenvisning version: H1030R Brvtype: REF10 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 17 Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0730R Brvtype: REF07 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 11-10 2 Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 MedCom Den gode psykologafregning, ver. 3.1-1. oktober

Læs mere

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 9 Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Patologirekvisition version: Q0330P Brvtype: REQ03 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 11-2 1 Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelse...

Læs mere

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 3 Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Sygehushenvisning version: H0130R Brvtype: REF01 MEDREF Billeddiagnostisk henvisning version:

Læs mere

Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation. 01.06.2004 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation. 01.06.2004 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for BS XDIS13 Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Bookingsvar VersionCode: XD1333L TypeCode: XDIS13 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS32 Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML fødselsanmeldelse VersionCode XD3234L TypeCode: XDIS32 Namespace: http://rep.oio.dk/medcom.dk/xml/schemas/2011/02/17/

Læs mere

Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XTID01-04 Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Booking-forespørgsel VersionCode: XT0133L TypeCode:

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Person

OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person . Ejerskab Indenrigs og Sundhedsministeriets CPR-kontor i medfør af Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister, jf. lov nr.

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ MedCom Ver. 2.0 01.12.1996 0 Indhold 0 Indhold 3 1 Forord 4 2. UN/EDIFACT 5 2.1 Definition 5 2.2 EDIFACT directories 6 2.3 EDIFACT-syntaks 6 2.3.1

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDRSP D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

Det Centrale Personregister

Det Centrale Personregister Side 1 UDTRÆKSVEJLEDNING FOR PRIVATE BRUGERE Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 GENERELT OM UDTRÆK Beskriver kort hvad udtræk er. Side 6 GENERELT OM STATUSUDTRÆK Beskriver hvad et statusudtræk er. Side

Læs mere

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F EDI-guide for Regres Version 3.3 draft F Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde INDENRIGSMINISTERIET Opgavenr. Journal nr. 370715 EJ-HJEMMESID Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (UDEN NØGLE) 19.07.2007

Læs mere

1 KY-person. 1.1 Skattekort 26.11.2013

1 KY-person. 1.1 Skattekort 26.11.2013 1 KY-person... 2 1.1 Skattekort... 2 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Person... 3 1.2.1 Attributter... 3 1.3 Ægteskab... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Adresse... 5 1.5 Dansk adresse... 5 1.5.1 Attributter...

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

EDIFACT. Meddelelser til Laboratoriesvar

EDIFACT. Meddelelser til Laboratoriesvar EDIFACT IMS - Laboratoriesvar Meddelelser EDIFACT Meddelelses Implementations Guide (MIG) for Meddelelser til Laboratoriesvar MEDRPT Version 2.0 december 1996 Dette skrift indeholder beskrivelse og vejledning

Læs mere

E-MAILPOLITIK FOR NORDJYLLANDS AMT

E-MAILPOLITIK FOR NORDJYLLANDS AMT E-MAILPOLITIK FOR NORDJYLLANDS AMT 1 Indledning Nordjyllands Amt har som mål at skabe en åben og digital forvaltning, hvor borgere og erhvervsliv sættes i centrum med døgnåbne selvbetjeningstjenester på

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

EDI-guide for Regres. Version 3.2

EDI-guide for Regres. Version 3.2 EDI-guide for Regres Version 3.2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Vejledningen beskriver lidt om, hvordan der dannes data til Tilbagemelding.dk (og dermed UVvej) fra erhvervsskolerne,

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0 TUN EDI-STANDARD VERSION 1.0 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Trælasthandlerunionen TUN, 1. juni 2003 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram...

Læs mere

Releasenote november 2014

Releasenote november 2014 Releasenote november 2014 Generelle funktioner Leverandørfelt påkrævet på ydelser Linjeskift i datavisninger Printknap Filtre på indsatskataloget MedCom Autosignatur på medcom Indlæggelsesrapport Kalender

Læs mere

Kunder. 1 Introduktion

Kunder. 1 Introduktion Kunder ADMINISTRATION KUNDEKARTOTEK KUNDER (F.2.1.) Revideret 09-12-2010 1 Introduktion I programmet Kunder (afdelinger og læger mv.) oprettes eller rettes oplysninger på kunder i kundekartoteket. Her

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Dette notat beskriver de forhold som man som leverandør og kommune skal være opmærksom på når man ønsker at modtage CPR-data i abonnement fra Serviceplatformen.

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Segmentbeskrivelse INVOI D96A EDI-Branchestandard version 1.1 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse... 6 UNH

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide. OIOXML dokumentationsguide Person 1

OIOXML dokumentationsguide. OIOXML dokumentationsguide Person 1 OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person 1 Dato Forfatter 24-2-05 Bent Bilstrup Dokument oprettet Teknologisk Institut 25-2-05 Bent Bilstrup Konceptuel model indføjet 28-2-05

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST6

It-sikkerhedstekst ST6 It-sikkerhedstekst ST6 Registrering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST6 Version

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Integrationer. Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.1

Integrationer. Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.1 Integrationer Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.1 Revisionshistorie Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 1.0 23-10-2014 Lars Christensen Dokument oprettet 1.1 24-3-2015 Kasper Hansen Yderligere

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Notat. Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 BILAG 3. Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet

Notat. Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 BILAG 3. Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet Notat BILAG 3 Dok. ansvarlig: HHO Sekretær: Sagsnr.: 2007-143 Doknr: d2014-7796-5.0 12-06-2014 Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet Sagsfremstilling Direktørgruppen

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST7

It-sikkerhedstekst ST7 It-sikkerhedstekst ST7 Overdragelse af faktorer ved udstedelse af et personligt login til en identificeret fysisk Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST7 Version 1 Februar

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Information til nye kunder

Information til nye kunder Indhold I denne mini- guide finder du svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet, når pleje.net skal implementeres. Guiden er inddelt i seks afsnit, som indeholder: 1. Oprettelse af brugere og brugergrupper

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

Kommunesammenlægning/opsplitning Testudtræk til kunderne

Kommunesammenlægning/opsplitning Testudtræk til kunderne CPR-udvikling 0034 Eksempler på udtræk fra Kommunesammenlægnings henvisningsregistre Hermed eksempler på udtræk fra Vejhenvisningsregisteret og Distriktshenvisningsregisteret som de leveres i forbindelse

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000 05.05.2000 2. BRUGEN AF EDIFACT Indholdsfortegnelse Hvad er EDI og EDIFACT... 2 Organisation i standardiseringsarbejdet... 3 Strukturen i EDIFACT... 3 Konvoluteksempel... 4 Logisk opbygning (strukturen)...

Læs mere

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009 SÆRLIGT SUNDHEDSKORT NOTUS Kommunal Den 07.09 2009 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

NOTUS eflyt INTRODUKTION VEJLEDNING

NOTUS eflyt INTRODUKTION VEJLEDNING NOTUS eflyt INTRODUKTION VEJLEDNING KOMMUNAL INTEGRATION OG FAGLIGT INDBLIK Integration og aktører GENERELT OM SYSTEMET NOTUS eflyt er en moderne og yderst fleksibel flytteløsning, baseret på en kombination

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5 EDI-guide for Opsigelser Version 5.5 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Vejnavne og adresser i kommunalreformen

Vejnavne og adresser i kommunalreformen ORIENTERING Til sammenlægningsudvalgene 3. januar 2006 Sag: D-4236-4 /lgl/mli Vejnavne og adresser i kommunalreformen Orientering om kommunernes opgaver som adressemyndighed forud for kommunesammenlægningen

Læs mere

HåndOffice Foreningsdata

HåndOffice Foreningsdata HåndOffice Foreningsdata Indledning...3 Stamdata...3 Spillesteder...4 Foreningshverv...5 Hold...8 Personer...11 Side 2 af 13 Indledning Denne vejledning gennemgår de menuer, der ligger i HåndOffice (HO)

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Ankestyrelsen Data og Analyse Den 4. marts 2014 KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Kontakt: Jesper Nyholm, Statistiksektionen, jny@ast.dk, tlf. 61 89 75 07 1 af 12 1. Indledning I denne kravspecifikation

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard

Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har udarbejdet en ny fælles offentlig standard

Læs mere

Udeblivelse.dk Introduktion

Udeblivelse.dk Introduktion Udeblivelse.dk Introduktion 26 JANUAR 2015 Copyright 2014-2015, Udeblivelse Aps, Web: www.udeblivelse.dk, Email: info@udeblivelse.dk Indledning:... 2 Login... 3 Opret Klinik... 4 1. Administrator... 4

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

Godkendelsestest for...

Godkendelsestest for... Godkendelsestest for... Certificeringstesten udført ved... den: DD.MM.ÅÅÅÅ OBS Før testen kan udføres skal systemet whitelistes via adm-gui'en, se punkt 32 Version 1.2.4 2011-10-13 GK 1 GK 1.1 Stamdata

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Guide til Frivillige foreninger

Guide til Frivillige foreninger Brug Frivillige foreninger på Virk.dk til at oprette et CVR nr. til din frivillige forening. Det er også her, du retter i foreningens oplysninger, fornyer og lukker dens CVR nr.. Du kan tilgå løsningen

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Vejledning - Stamdata i ENAO

Vejledning - Stamdata i ENAO Vejledning - Stamdata i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvilke stamdata der kan/skal redigeres i ENAO-systemet, hvordan stamdata redigeres og hvilke funktioner stamdata har. Før du

Læs mere

EDI-guide for Panthaverdeklarationer. Version 5.2 final

EDI-guide for Panthaverdeklarationer. Version 5.2 final EDI-guide for Panthaverdeklarationer Version 5.2 final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for panthaverdeklarationer EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API Release 4.0.0 DaTelTek ApS Birkevej 4 DK-4640 Faxe Denmark CVR: 31 06 05 59 +45 32 22 22 22 www.dateltek.dk info@dateltek.dk Indholdsfortegnelse Ændring

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

CaseFlow Releasenote april 2015

CaseFlow Releasenote april 2015 CaseFlow Releasenote april 2015 Generelle funktioner Kalender Skift til næste periode i kalenderen Sammenkædning af besøg Fakturering af SMS-påmindelser Medicin Egne præparater Fejlbesked ved print Tekstrettelse

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

Søren Jakobsen. ! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012. ! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin

Søren Jakobsen. ! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012. ! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin Søren Jakobsen Ledende overlæge, Geriatrisk afd. OUH Svendborg! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin! Lederuddannelse fra

Læs mere

Vejledning til brug af Persondataformular

Vejledning til brug af Persondataformular Vejledning til brug af Persondataformular Om Persondataformular Persondataformularen skal anvendes til at registrere persondata omkring ansatte og gæster. I nogle tilfælde skal forskningsstuderende og

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Syntaks og struktur i EDI-meddelelser

Syntaks og struktur i EDI-meddelelser Forskrift F: EDI-kommunikation Bilagsrapport 1: Syntaks og struktur i EDI-meddelelser November 2011 Rev. 2 Dok.løbenr. 79520-07_v2 1/15 Indholdsfortegnelse 1. EDIFACT-syntaks og -struktur... 3 1.1 EDIFACT-struktur

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Forsvarets Center for Arbejdsmiljø Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Indberetter og godkender FCA/FPT 27-09-2013 2 Arbejdsulykker i forsvaret skal anmeldes via Forsvarets Arbejdsmiljødatabase. Forvaltningsgrundlag

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Grønland MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland Retningslinjer for registrering

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Release note - Juni. Sikkerhed

Release note - Juni. Sikkerhed Release note - Juni Sikkerhed Log in Af sikkerhedsmæssige hensyn er det nu ikke længere muligt for browseren at gemme brugeres password til CaseFlow. Browserne vil dermed heller ikke automatisk foreslå

Læs mere

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af:

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af: Kom godt i gang med Gadstrup Fodbolds Hjemmeside Udarbejdet af: Forretningsstøtte Søren Tofte Version 1.0 24.2.2011 Indhold Sådan kommer du i gang?... 3 Log ind... 4 Mine oplysninger... 5 Klub CMS... 6

Læs mere

Kommunerne skal indberette alle afgørelser, som træffes efter bilbekendtgørelsen.

Kommunerne skal indberette alle afgørelser, som træffes efter bilbekendtgørelsen. VEJLEDNING Indberetning af kommunale afgørelser i sager om støtte til køb af bil mv. efter servicelovens 114, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 615 af 15. juni 2006 Denne vejledning vedrører Ankestyrelsens

Læs mere