Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere"

Transkript

1 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere 2015

2 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for indkøbere Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: Online: Appendiks 1 til ISBN Analysen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. April 2015

3 Indhold Kapitel 1 Spørgeskema til kommunale indkøbere... 4 Kapitel 2 Spørgeskema til statslige indkøbere... 28

4 SIDE 4 KAPITEL 1 SPØRGESKEMA TIL KOMMUNALE INDKØBERE Kapitel 1 Spørgeskema til kommunale indkøbere Spørgeskemaets indledning: Spørgeskemaet handler om dine erfaringer med at købe varer og tjenesteydelser på centrale rammeaftaler indgået af Statens Indkøb, SKI og tværkommunale indkøbsfællesskaber. Besvarelserne af spørgeskemaet bliver behandlet anonymt i analysen. Skemaet bedes udfyldt senest den 27. maj. Boks 1.1 Introduktion om rammeaftaler Rammeaftaler fra SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S) SKI udbyder rammeaftaler på en række forskellige indkøbsområder. Hovedparten af SKIs aftaler er frivillige at benytte for offentlige institutioner (kommuner, regioner, statslige institutioner mv.) og offentligt ejede virksomheder. SKI udbyder desuden en række forpligtende rammeaftaler, der er målrettet kommunerne. Rammeaftaler fra Statens Indkøb Statens Indkøb indgår i rammeaftaler på indkøbsområder, som er fælles for de statslige institutioner. De statslige institutioner er i henhold til Cirkulære om indkøb i staten forpligtet til at benytte Statens Indkøbs aftaler. Kommuner og regioner kan i enkelte tilfælde frivilligt anvende Statens Indkøbs aftaler. Rammeaftaler fra tværkommunale indkøbsfællesskaber De fleste kommuner deltager i tværkommunale indkøbsfællesskaber, hvor flere kommuner går sammen om at indgå fælles rammeaftaler for køb af udvalgte varer og tjenesteydelser, fx inden for sundhedsområdet. 1. Hvordan fordelte [flet myndighedsnavn]s samlede indkøb af varer og tjenesteydelser fra private leverandører sig i 2013 mellem følgende typer (bedste skøn) (angivet tal er middelværdien for besvarelserne) (N=58 1 )? Indkøb på rammeaftaler fra SKI (både frivillige og forpligtende) Indkøb på rammeaftaler fra Statens Indkøb Indkøb på rammeaftaler fra [flet navn på tværkommunal indkøbsfællesskab] Indkøb på [flet myndighedsnavn]s egne rammeaftaler Øvrige indkøb (Indkøb uden for aftale, enkeltstående udbud mv.) 19,8 pct. 2,7 pct. 23,9 pct. 22,1 pct. 31,6 pct. 1 I appendikset betegner N observationsstørrelsen, dvs. antal besvarelser for det givne spørgsmål.

5 SIDE 5 OFFENTLIGE INDKØB VIA CENTRALE RAMMEAFTALER 2. Hvordan har andelen af[flet myndighedsnavn]s indkøb af varer og tjenesteydelser på centrale rammeaftaler fra SKI, Statens Indkøb og [flet navn på tværkommunal indkøbsfællesskabs]samlet set udviklet sig i de sidste 3 år (bedste skøn)? (N=61) Andelen har været faldende Andelen har været uændret 9,8 pct. Andelen har været stigende 90,2 pct. (55) Ved ikke 3. Hvordan forventer du, at andelen af s indkøb af varer og tjenesteydelser på centrale rammeaftaler fra SKI, Statens Indkøb og samlet set vil udvikle sig de kommende år (bedste skøn)? (N=60) Andelen forventes at falde Andelem forventes at være uændret 16, Andelen forventes at stige 83, (50) Ved ikke 4. Hvilken betydning har følgende forhold for, om du finder det attraktivt at købe ind på en central rammeaftale fra SKI, Statens Indkøb? (N=57) 1. Ingen betydning 2. Mindre betydning 3. Hverken eller Stor Afgørende betydning betydning 6. Ikke relevant Lav pris på indkøbet 5,3 pct. 8,8 pct. 54,4 pct. (31) 29,8 pct. (17) 1,8 pct. Lave samlede omkostninger ved at anvende varen/tjenesteydelsen i dens levetid (TCO) 3,5 pct. 15,8 pct. 43,8 pct. (25) 33,3pct. (19) 3,5 pct. Lave omkostninger ved at skifte leverandør på 1,8 pct. 3,5 pct. 24,6 pct. 54,4 pct. (31) 12,3 pct. 3,5 pct. Nemt at købe ind på 0,0pct. 1,8 pct. 54,4 pct. (31) 40,4 pct. (25) 3,5 pct. Godt match mellem behov og varerne/tjenesteydelserne på 1,8 pct. 3,5 pct. 50,9 pct. (29) 43,9 pct. (25) Min foretrukne leverandør er på 26,3 pct. (15) (19) 15,8 pct. 7, 17,5 pct. Leverandøren leverer varerne/tjenesteydelserne til den aftalte tid, kvalitet og pris 1,8 pct. 3,5 pct. 47,4 pct. (27) 47,4 pct. (27) Mulighed for hurtigt køb 12,3 pct. (19) 38,6 pct. (22) 14, 1,8 pct. Færre ressourcer på indkøbsprocessen (fx fordi udbudspligten afløftes) 15,8 pct. 47,4 pct. (27) 36,8 pct. (21) Andet (N=8) 12,5 pct. 25, 12,5 pct. 75,

6 SIDE 6 KAPITEL 1 SPØRGESKEMA TIL KOMMUNALE INDKØBERE 5. Når du skal købe ind, oplever du da, at det generelt er nemt eller svært at finde ud af, om er tilmeldt en forpligtende rammeaftale fra SKI, som du derfor skal anvende til indkøbet? (N= 57) 1. Meget Nemt (19) 2. Nemt 22,8 pct. 3. Hverken nemt eller svært 31,6 pct. 4. Svært 10,5 pct. 5. Meget svært 1,8 pct. 6. Hvilke forpligtende rammeaftaler har du købt ind på? N=(57) Rengøringsrekvisitter og kemi, delaftale 2 29,8 pct. (17) Aftørringspapir, engangsservice og fødevareemballage 47,4 pct. (27) Multifunktionsmaskiner med tilhørende ydelser 52,6 pct. (30) Printere med tilhørende ydelser 45,6 pct. (26) Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. 45,6 pct. (26) Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage 36,8 pct. (21) Rengøringsrekvisitter, -midler, -vogne og doseringsanlæg 36,8 pct. (21) Kontormøbler, øst 38,6 pct. (22) Kontormøbler, vest 35,1 pct. (20) Computer, eneleverandør 35,1 pct. (20) Computere, miniudbud 21,1 pct Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler 56,1 pct. (32) Vejsalt 29,8 pct. (17) Jeg har ikke købt ind på forpligtende rammeaftaler fra SKI 12,3 pct. 7. Når du skal købe ind på de områder, der er dækket af forpligtende rammeaftaler fra SKI, hvor ofte bruger du så disse aftaler til købet? (N= 51) 1. altid 66,7 pct. (34) 2. Ofte 23,5 pct. (15) 3. Hverken ofte eller sjældent 7,8 pct. 4. Sjældent 5. aldrig 2, Ved ikke

7 SIDE 7 OFFENTLIGE INDKØB VIA CENTRALE RAMMEAFTALER 7a Når du køber ind på forpligtende rammeaftaler fra SKI, hvor ofte er det så din erfaring, at disse aftaler sikrer følgende forhold? (N=49) 1. altid 2. Ofte 3. Hverken ofte eller sjældent 4. Sjældent 5. aldrig Ved ikke Lav pris på indkøbet 16,3 pct. 47, (23) 24,5 pct. 2, 10,2 pct. Lave samlede omkostninger ved at anvende varen/tjenesteydelsen i dens levetid (TCO) 4, 42,9 pct. (21) 22,5 pct. 4,1 pct. 2, 24,5 pct. Lave omkostninger ved at skifte leverandør på 10,2 pct. 14,3 pct. 42,86 pct. (21) 10,2 pct. 4,1 pct. 18,4 pct. Nemt at købe ind på 12,2 pct. 38,8 pct. (19) 22,5 pct. 16,3 pct. 4,1 pct. 6,1 pct. Godt match mellem behov og varerne/tjenesteydelserne på 4,1 pct. 43,0pct. (21) 41, (20) 2, 4,1 pct. 6,12 pct. Min foretrukne leverandør er på 12,2 pct. 49, (24) 10,2 pct. 2, 29, Leverandøren leverer varerne/tjenesteydelserne til den aftalte tid, kvalitet og pris 16,3 pct. 40,8, pct. (20) 24,5 pct. 10,2 pct. 8,2 pct. Mulighed for hurtigt køb 8,2 pct. 42,9 pct. (21) 26,5 pct. 10,2 pct. 2, 10,2 pct. Færre ressourcer på indkøbsprocessen (fx fordi udbudspligten afløftes) 24,5 pct. 38,8 pct. (19) 18,4 pct. 6,1 pct. 4,1 pct. 8,2 pct. Andet (N=7) 14,3 pct. 28,6 pct. 57,1 pct.

8 SIDE 8 KAPITEL 1 SPØRGESKEMA TIL KOMMUNALE INDKØBERE 7b. Når du vælger ikke at købe ind på forpligtende rammeaftaler fra SKI, som er tilmeldt, hvor ofte er følgende forhold årsag hertil? (N= 17) 1. altid 2. Ofte 3. Hverken ofte eller sjældent 4. Sjældent 5. aldrig Ved ikke Høj pris på indkøbet 29,4 pct. 41,2 pct. 17,7 pct. 11,8 pct. Høje samlede omkostninger ved at anvende varen/tjenesteydelserne i dens levetid (TCO) 11,8 pct. 5,9 pct. 23,5 pct. 23,5 pct. 5,9 pct. 29,4 pct. Høje omkostninger ved at skifte til en leverandør på 5,9 pct. 5,9 pct. 41,2 pct. 17,7 pct. 11,8 pct. 17,7 pct. Svært at købe ind på 5,9 pct. 35,3 pct. 29,4 pct. 17,7 pct. 11,8 pct. Dårlig match mellem behov og varerne/tjenesteydelserne på 23,5 pct. 35,3 pct. 23,5 pct. 5,9 pct. 11,8 pct. Min foretrukne leverandør er ikke på 11,8 pct. 47,1 pct. 5,9 pct. 11,8 pct. 23,5 pct. Leverandøren leverede ikke varerne/tjenesteydelserne til den aftalte tid, kvalitet og pris 5,9 pct. 52,9 pct. 23,5 pct. 17,7 pct. Det tager længere tid at foretage købet 17,7 pct. 41,2 pct. 23,5 pct. 5,9 pct. 11,8 pct. Flere ressourcer på indkøbsprocessen) 11,8 pct. 35,3 pct. 29,4 pct. 5.9 pct. 17,7 pct. Andet (N=7)

9 SIDE 9 OFFENTLIGE INDKØB VIA CENTRALE RAMMEAFTALER 8. I de tilfælde hvor [flet myndigheds navn] har valgt ikke at tilmelde sig forpligtende rammeaftaler fra SKI, hvor ofte er en forventning om følgende forhold årsag hertil? (N=52) 1. altid 2. Ofte 3. Hverken ofte eller sjældent 4. Sjældent 5. aldrig Ved ikke Høj pris på indkøbet 1,9 pct. 11,5 pct. 30,8 pct. (16) 13,5 pct. 19,2 pct. 23,1 pct. Høje samlede omkostninger ved at anvende varen/tjenesteydelserne i dens levetid (TCO) 1,9 pct. 9,6 pct. 21,2 pct. 17,3 pct. 23,1 pct. 26,9 pct. Høje omkostninger ved at skifte til en leverandør på 3,9 pct. 9,6 pct. 23,1 pct. 17,3 pct. 19,2 pct. 26,9 pct. Svært at købe ind på 3,9 pct. 11,5 pct. 19,2 pct. 19,2 pct. 19,2 pct. 26,9 pct. Dårlig match mellem behov og varerne/tjenesteydelserne på 25, 23,1 pct. 13,5 pct. 13,5 pct. 7,7 pct. 17,3 pct. Min foretrukne leverandør er ikke på 3,9 pct. 26,9 pct. 13,5 pct. 21,2 pct. 34,6 pct. (18) Leverandøren leverede ikke varerne/tjenesteydelserne til den aftalte tid, kvalitet og pris 1,9 pct. 26,9 pct. 21,2 pct. 19,2 pct. 30,8 pct. (16) Det tager længere tid at foretage købet 1,9 pct. 3,9 pct. 25, 21,2 pct. 21,2 pct. 26,9 pct. Flere ressourcer på indkøbsprocessen) 5,8 pct. 7,7 pct. 17,3 pct. 23,1 pct. 23,1 pct. 23,1 pct. Andet (N=19) 21,1 pct. 10,5 pct. 10,5 pct. 10,5 pct. 10,5 pct. 36,8 pct.

10 SIDE 10 KAPITEL 1 SPØRGESKEMA TIL KOMMUNALE INDKØBERE 9. Vælg op til 3 forpligtende rammeaftaler fra SKI, som du har gode erfaringer med at anvende (I prioriteret rækkefølge, så den, du umiddelbart har haft bedst erfaring med, nævnes først)? 1. Prioritering (N=47) Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler 23,4 pct Multifunktionsmaskiner med tilhørende ydelser 14,9 pct Computer, eneleverandør 14,9 pct Computere, miniudbud 10,6 pct Aftørringspapir, engangsservice og fødevareemballage 8,5 pct Vejsalt 6,4 pct Kontormøbler, vest 4,3 pct Rengøringsrekvisitter og kemi, delaftale 2 2,1 pct Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne m.v. 2,1 pct Rengøringsrekvisitter, -midler, -vogne og doseringsanlæg 2,1 pct Printere med tilhørende ydelser Kontormøbler, øst Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Jeg har ingen gode erfaringer med forpligtende rammeaftaler fa SKI 2,1 pct. Ved ikke 8,5 pct. 9. Vælg op til 3 forpligtende rammeaftaler fra SKI, som du har gode erfaringer med at anvende (I prioriteret rækkefølge, så den, du umiddelbart har haft bedst erfaring med, nævnes først)? 2. Prioritering (N=35) Multifunktionsmaskiner med tilhørende ydelser 14,3 pct Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. 14,3 pct Kontormøbler, øst 11,4 pct Vejsalt 11,4 pct Aftørringspapir, engangsservice og fødevareemballage 8,6 pct Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler 8,6 pct Printere med tilhørende ydelser 5,7 pct Rengøringsrekvisitter, -midler, -vogne og doseringsanlæg 5,7 pct Kontormøbler, vest 5,7 pct Computer, éne leverandør 5,7 pct Rengøringsrekvisitter og kemi, delaftale 2 2,9 pct Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage 2,9 pct Computere, miniudbud 2,9 pct. 9. Vælg op til 3 forpligtende rammeaftaler fra SKI, som du har gode erfaringer med at anvende (I prioriteret rækkefølge, så den, du umiddelbart har haft bedst erfaring med, nævnes først)? 3. Prioritering (N=28) Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage 24,2 pct Rengøringsrekvisitter og kemi, delaftale 2 12,1 pct Multifunktionsmaskiner med tilhørende ydelser Computer, eneleverandør Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Printere med tilhørende ydelser 6,1 pct Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. 6,1 pct Kontormøbler, øst 6,1 pct Kontormøbler, vest 6,1 pct Vejsalt 6,1 pct Rengøringsrekvisitter, -midler, -vogne og doseringsanlæg 3, Computere, miniudbud 3, Aftørringspapir, engangsservice og fødevareemballage

11 SIDE 11 OFFENTLIGE INDKØB VIA CENTRALE RAMMEAFTALER 9a. I hvilken grad passer følgende forhold på den rammeaftale, som du har bedst erfaring med at anvende? (N=41) 1. I meget høj grad 2. I høj grad 3. Hverken høj eller lav grad 4. I lav grad 5. I meget lav grad Ved ikke/ Ikke relevant Lav pris på indkøbet 24,4 pct. 34,2 pct. 34,2 pct. 2,4 pct. 4,9 pct. Lave samlede omkostninger ved at anvende varen/tjenesteydelsen i dens levetid (TCO) 17,1 pct. 26,8 pct. 34,5 pct. 4,9 pct. 17,1 pct. Lave omkostninger ved at skifte leverandør på 12,2 pct. 26,8 pct. 41,5 pct. (17) 2,4 pct. 2,4 pct. 14,6 pct. Nemt at købe ind på 14,6 pct. 56,1 pct. (23) 22, 2,4 pct. 2,4 pct. 2,4 pct. Godt match mellem behov og varerne/tjenesteydelserne på 12,1 pct. 53,7,pct. (22) 24,4 pct. 4,9 pct. 4,9 pct. Min foretrukne leverandør er på 9,8 pct. 17,1 pct. 26,8 pct. 4,9 pct. 9,8 pct. 31,7 pct. Leverandøren leverer varerne/tjenesteydelserne til den aftalte tid, kvalitet og pris 24,4 pct. 53,7 pct. (22) 19,5 pct. 2,4 pct. Mulighed for hurtigt køb 12,2 pct. 43,9 pct. (18) 29,3 pct. 7,3 pct. 7,3 pct. Færre ressourcer på indkøbsprocessen (fx fordi udbudspligten afløftes) 26,8 pct. 53,7 pct. (22) 9,8 pct. 4,9 pct. 4,9 pct. Andet (N=5) Vælg op til 3 forpligtende rammeaftaler fra SKI, som du har dårlige erfaringer med at anvende (I prioriteret rækkefølge, så den, du umiddelbart har haft dårligst erfaring med, nævnes først)? - 1. Prioritering (N=46) Kontormøbler, øst 21,7 pct Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. 8,7 pct Aftørringspapir, engangsservice og fødevareemballage 6,5 pct Kontormøbler, vest 6,5 pct Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler 6,5 pct Printere med tilhørende ydelser 4,4 pct Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage 4,4 pct Computer, eneleverandør 4,4 pct Rengøringsrekvisitter og kemi, delaftale 2 2,2 pct Rengøringsrekvisitter, -midler, -vogne og doseringsanlæg 2,2 pct Computere, miniudbud 2,2 pct Vejsalt 2,2 pct Multifunktionsmaskiner med tilhørende ydelser Jeg har ingen dårlige erfaringer med forpligtende rammeaftaler fa SKI 13, Ved ikke 15,2 pct.

12 SIDE 12 KAPITEL 1 SPØRGESKEMA TIL KOMMUNALE INDKØBERE 10. Vælg op til 3 forpligtende rammeaftaler fra SKI, som du har dårlige erfaringer med at anvende (I prioriteret rækkefølge, så den, du umiddelbart har haft dårligst erfaring med, nævnes først)? - 2. Prioritering (N=22) Rengøringsrekvisitter og kemi, delaftale 18,2 pct Aftørringspapir, engangsservice og fødevareemballage 13,6 pct Multifunktionsmaskiner med tilhørende ydelser 13,6 pct Rengøringsrekvisitter, -midler, -vogne og doseringsanlæg 13,6 pct Kontormøbler, øst 13,6 pct Printere med tilhørende ydelser Kontormøbler, vest Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage 4,6 pct Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler 4,6 pct Aftørringspapir, engangsservice og fødevareemballage Computer, eneleverandør Computere, miniudbud Vejsalt Jeg har ingen dårlige erfaringer med forpligtende rammeaftaler fa SKI Ved ikke 10. Vælg op til 3 forpligtende rammeaftaler fra SKI, som du har dårlige erfaringer med at anvende (I prioriteret rækkefølge, så den, du umiddelbart har haft dårligst erfaring med, nævnes først)? - 3. Prioritering (N=17) Multifunktionsmaskiner med tilhørende ydelser 17,7 pct Printere med tilhørende ydelser 11,8 pct Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. 11,8 pct Rengøringsrekvisitter, -midler, -vogne og doseringsanlæg 11,8 pct Kontormøbler, øst 11,8 pct Computer, eneleverandør 11,8 pct Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler 11,8 pct Aftørringspapir, engangsservice og fødevareemballage 5,9 pct Kontormøbler, vest 5,9 pct Rengøringsrekvisitter og kemi, delaftale Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Computere, miniudbud Vejsalt

13 SIDE 13 OFFENTLIGE INDKØB VIA CENTRALE RAMMEAFTALER 10a. I hvilken grad passer følgende forhold på den rammeaftale, som du har dårligst med at anvende? (N=33) 1. I meget høj grad 2. I høj grad 3. Hverken høj eller lav 4. I lav grad 5. I meget lav grad Ved ikke/ikke relevant Høj pris på indkøbet 18,2 pct. 45,5 pct. (16) 18,2 pct. Høje samlede omkostninger ved at anvende varen/tjenesteydelserne i dens levetid (TCO) 12,1 pct. 48,5 pct. (16) 12,1 pct. 3, 15,2 pct. Høje omkostninger ved at skifte til en leverandør på 18,2 pct. 12,1 pct. 39,4 pct. 3, 18,2 pct. Svært at købe ind på 12,1 pct. 24,2 pct. 48,5 pct. (16) 3, 3, Dårlig match mellem behov og varerne/tjenesteydelserne på 36,4 pct. 24,2 pct. 18,2 pct. 18,2 pct. 3, Min foretrukne leverandør er ikke på 6,1 pct. 27,3 pct. 3, 54,6 pct. (18) Leverandøren leverede ikke varerne/tjenesteydelserne til den aftalte tid, kvalitet og pris 27,3 pct. 27,3 pct. 6,1pct. 6,1 pct. Det tager længere tid at foretage købet 12,1 pct. 27,3 pct. 45,5 pct. (15) 6,1 pct. Flere ressourcer på indkøbsprocessen) 18,2 pct. 27,3 pct. 15,2 pct. 3, 3, Andet (N=5) Hvordan er dine erfaringer generelt med at anvende forpligtende rammeaftaler fra SKI? (N=46) Meget gode 15,2 pct. Gode 3 (18) Hverken gode eller dårlige 34,8 pct. (16) Dårlige 8,7 pct. Meget dårlige 2,2 pct. 12. Når du skal købe ind, oplever du da, at det generelt er nemt eller svært at finde ud af, om der findes en frivillig rammeaftale fra SKI, som du kan anvende til indkøbet? (N=49) Meget nemt 8,2 pct. Nemt 28,6 pct. Hverken nemt eller svært 38,8 pct. (19) Svært 22,5 pct. Meget svært 2,

14 SIDE 14 KAPITEL 1 SPØRGESKEMA TIL KOMMUNALE INDKØBERE 13. Når du skal købe ind på de områder, der er dækket af frivillige rammeaftaler fra SKI, hvor ofte bruger du så disse aftaler til købet? (N= 50) altid 12, Ofte 16, Hverken ofte eller sjældent 28, Sjældent 24, aldrig 8, Ved ikke 4, Jeg køber ikke på områder dækket af frivillige rammeaftaler 8, 13a. Når du køber ind på frivillige rammeaftaler fra SKI, hvor ofte er det så din erfaring, at disse aftaler sikrer følgende forhold? (N= 45) 1. altid 2. Ofte 3. Hverken ofte eller sjældent 4. Sjældent 5. aldrig Ved ikke Lav pris på indkøbet 2,2 pct. 22,2 pct. 51,1 pct. (23) 8,9 pct. 2,2 pct. 13,3 pct. Lave samlede omkostninger ved at anvende varen/tjenesteydelsen i dens levetid (TCO) 2,2 pct. 24,4 pct. 4 (18) 2,2 pct. 4,4 pct. 26,7 pct. Lave omkostninger ved at skifte leverandør på 13,3 pct. 42,2 pct. (19) 11,1 pct. 4,4 pct. 28,9 pct. Nemt at købe ind på 6,7 pct. 26,7 pct. (15) 13,3 pct. 6,7 pct. 13,3 pct. Godt match mellem behov og varerne/tjenesteydelserne på 2,2 pct. 35,6 pct. (16) 4 (18) 6,7 pct. 2,2 pct. 13,3 pct. Min foretrukne leverandør er på 13,3 pct. 48,9 pct. (22) 2,2 pct. 35,6 pct. (16) Leverandøren leverer varerne/tjenesteydelserne til den aftalte tid, kvalitet og pris 4,4 pct. 46,7, pct. (21) 31,1 pct. 17,8 pct. Mulighed for hurtigt køb 11,1 pct. 26,7 pct. 37,8 pct. (17) 13,3 pct. 11,1 pct. Færre ressourcer på indkøbsprocessen (fx fordi udbudspligten afløftes) 15,6 pct. 37,8 pct. (17) 17,8 pct. 15,6 pct. 2,2 pct. 11,1 pct. Andet (N=9) 11,1 pct. 55,6 pct.

15 SIDE 15 OFFENTLIGE INDKØB VIA CENTRALE RAMMEAFTALER 13b. Når du vælger ikke at købe ind på frivillige rammeaftaler fra SKI, (og du er ikke forpligtet til at købe varen/tjenesteydelsen på en anden rammeaftale) hvor ofte er følgende forhold årsag hertil? (N= 38) 1. altid 2. Ofte 3. Hverken ofte eller sjældent 4. Sjældent 5. aldrig Ved ikke Høj pris på indkøbet 2,6 pct. 21,1 pct. 5 (19) 5,3 pct. 2,6 pct. 18,4 pct. Høje samlede omkostninger ved at anvende varen/tjenesteydelserne i dens levetid (TCO) 5,3 pct. 5,3 pct. 55,3 pct. (21) 7,9 pct. 2,6 pct. 23,7 pct. Høje omkostninger ved at skifte til en leverandør på 5,3 pct. 7,9 pct. 52,6 pct. (20) 7,9 pct. 2,6 pct. 23,7 pct. Svært at købe ind på 5,3 pct. 7,9 pct. 52,6 pct. (20) 7,9 pct. 2,6 pct. 23,7 pct. Dårlig match mellem behov og varerne/tjenesteydelserne på 7,9 pct. 39,5pct. (15) 31,6 pct. 7,9 pct. 5,3 pct. 7,9 pct. Min foretrukne leverandør er ikke på 2,6 pct. 13,2 pct. 36,8 pct. 2,6 pct. 15,8 pct. 29, Leverandøren leverede ikke varerne/tjenesteydelserne til den aftalte tid, kvalitet og pris 2,6 pct. 2,6 pct. 47,7 pct. (18) 18,4 pct. 2,6 pct. 26,3 pct. Det tager længere tid at foretage købet 5,3 pct. 23,7 pct. 36,8 pct. 7,9 pct. 7,9 pct. 18,4 pct. Flere ressourcer på indkøbsprocessen) 2,6 pct. 21,1 pct. 5 (19) 7,9 pct. 7,9 pct. 10,5 pct. Andet (N=8) 12,5 pct. 12,5 pct. 12,5 pct. 12,5 pct. 5

16 SIDE 16 KAPITEL 1 SPØRGESKEMA TIL KOMMUNALE INDKØBERE 14. Hvilke frivillige rammeaftaler har du købt ind på? (Pga. muligheder for flere svar summer resultaterne til mere end 10) (N=217) Servere og Storage 17,5 pct Computere bredt sortiment inkl. håndholdte 21,1 pct Standard Software 26,3 pct. (15) Kommunikationsudstyr og -løsninger 5,3 pct Tele og data 36,8 pct. (21) Satellitkommunikation Netværk (WAN) 7, Kopi og Print 14, AV- og Undervisningsudstyr 19,3 pct Teknologispecifikke it-kompetencer på timebasis 1,8 pct Teknologispecifik it-kompetencer på timebasis 1,8 pct Konsulentbistand til anskaffelse og anvendelse af it 1,8 pct IT-løsninger og -vedligehold 12,3 pct ASP/Cloud 31,6 pct. (18) IT-drift Kapacitet It-strategi og it-modeller Møbler 36,8 pct. (21) Forbrugsartikler 10,5 pct Kontorvarer 19,3 pct Brændstof og fyringsolie 24,6 pct Elektricitet 7, Biler 21,1 pct Fødevarer og drikkevarer Totalleverandør 14, Fødevarer og drikkevarer - Økologi Delaftale 1 Øst 1,8 pct Kød & pålæg specialleverandør 3,5 pct Værktøj og materialer til drift og bygningsvedligehold 5,3 pct Rejsebureauydelser 7, Flyrejser 5,3 pct Totalrådgivning trafik og transport Bygherrerådgivning i forbindelse med anlægsprojekter 3,5 pct Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter 1,8 pct Rådgivende ingeniørydelser 1,8 pct Arkitektydelser 1,8 pct Rådgivende Ingeniørydelser Arkitektydelser Managementkonsulentbistand 1,8 pct Managementkonsulentydelser 5,3 pct Vikarydelser 8,8 pct Rengøringsservice 1,8 pct Elevatorservice Kantineservice 1,8 pct.

17 SIDE 17 OFFENTLIGE INDKØB VIA CENTRALE RAMMEAFTALER 15. Vælg op til 3 frivillige rammeaftaler fra SKI, som du har gode erfaringer med at anvende (I prioriteret rækkefølge, så den, du umiddelbart har haft bedst erfaring med, nævnes først)? - 1. Prioritering (Alene valgte aftaler fremgår nedenfor) (N=42) Tele og data 23,8 pct Møbler 11,9 pct Standard Software 9,5 pct ASP/Cloud 7,1 pct Brændstof og fyringsolie 7,1 pct Kontorvarer 4,8 pct Fødevarer og drikkevarer Totalleverandør 4,8 pct Computere bredt sortiment inkl. Håndholdte 2,4 pct Kopi og Print 2,4 pct AV- og Undervisningsudstyr 2,4 pct Forbrugsartikler 2,4 pct. Ved ikke 11,9 pct. Jeg har ingen gode erfaringer frivillige rammeaftaler fra SKI 9,5 pct. 15. Vælg op til 3 frivillige rammeaftaler fra SKI, som du har gode erfaringer med at anvende (I prioriteret rækkefølge, så den, du umiddelbart har haft bedst erfaring med, nævnes først)? - 2. Prioritering (Alene valgte aftaler fremgår nedenfor) (N=25) ASP/Cloud 16, Møbler 12, Brændstof og fyringsolie 12, Servere og Storage 8, Computere bredt sortiment inkl. Håndholdte 8, AV- og Undervisningsudstyr 8, Rejsebureauydelser 8, Standard Software 4, Tele og data 4, Netværk (WAN) 4, IT-løsninger og -vedligehold 4, Kontorvarer 4, Biler 4, Vikarydelser 4, 15. Vælg op til 3 frivillige rammeaftaler fra SKI, som du har gode erfaringer med at anvende (I prioriteret rækkefølge, så den, du umiddelbart har haft bedst erfaring med, nævnes først)? - 3. Prioritering (Alene valgte aftaler fremgår nedenfor) (N=16) Møbler 18,8 pct Computere bredt sortiment inkl. Håndholdte 12,5 pct Servere og Storage 6,3 pct Kommunikationsudstyr og -løsninger 6,3 pct Netværk (WAN) 6,3 pct AV- og Undervisningsudstyr 6,3 pct ASP/Cloud 6,3 pct Kontorvarer 6,3 pct Brændstof og fyringsolie 6,3 pct Elektricitet 6,3 pct Rejsebureauydelser 6,3 pct Flyrejser 6,3 pct Vikarydelser 6,3 pct.

18 SIDE 18 KAPITEL 1 SPØRGESKEMA TIL KOMMUNALE INDKØBERE 15a. I Hvilken grad passer følgende forhold på den rammeaftale, som du har bedst erfaring med at anvende (N=38) Lav pris på indkøbet Lave samlede omkostninger ved at anvende varen/tjenesteydelsen i dens levetid (TCO) Lave omkostninger ved at skifte leverandør på Nemt at købe ind på Godt match mellem behov og varerne/tjenesteydelserne på Min foretrukne leverandør er på Leverandøren leverer varerne/tjenesteydelserne til den aftalte tid, kvalitet og pris Mulighed for hurtigt køb Færre ressourcer på indkøbsprocessen (fx fordi udbudspligten afløftes) Andet (N=8) 1. I meget høj grad 7,9 pct. 7,9 pct. 5,3 pct. 15,8 pct. 15,8 pct. 13,2 pct. 13,2 pct. 13,2 pct. 26,3 pct. 12,5 pct. 2. I høj grad 44,7 pct. (17) 26,3 pct. 18,4 pct. 29, 47,4,pct. (18) 13,2 pct. 5 (19) 31,6 pct. 34,2 pct. 12,5 pct. 3. Hverken høj eller lav grad 34,2 pct. 34,2 pct. 39,5 pct. (15) 21,1 pct. 23,7 pct. 31,6 pct. 21,1 pct. 23,7 pct. 10,5 pct. 37,5 pct. 4. I lav grad 2,6 pct. 2,6 pct. 10,5 pct. 2,6 pct. 7,9 pct. 5,3 pct. 5. I meget lav grad 2,6 pct. 10,5 pct. 2,6 pct. 2,6 pct. 5,3 pct. Ved ikke/ Ikke relevant 13,2 pct. 29, 31,6 pct. 13,2 pct. 13,2 pct. 36,8 pct. 15,8 pct. 21,1 pct. 18,4 pct. 37,5 pct.

19 SIDE 19 OFFENTLIGE INDKØB VIA CENTRALE RAMMEAFTALER 16. Vælg op til 3 frivillige rammeaftaler fra SKI, som du har dårlige erfaringer med at anvende (I prioriteret rækkefølge, så den, du umiddelbart har haft bedst erfaring med, nævnes først)? - 1. Prioritering (N=42) ASP/Cloud 9,5 pct Møbler 7,1 pct Fødevarer og drikkevarer Totalleverandør 7,1 pct IT-løsninger og -vedligehold 2,4 pct Kontorvarer 2,4 pct Rejsebureauydelser 2,4 pct. Ved ikke 54,8 pct. (23) Jeg har ingen gode erfaringer frivillige rammeaftaler fra SKI 14,3 pct. 16. Vælg op til 3 frivillige rammeaftaler fra SKI, som du har dårlige erfaringer med at anvende (I prioriteret rækkefølge, så den, du umiddelbart har haft bedst erfaring med, nævnes først)? - 2. Prioritering (N=10) Computere bredt sortiment incl. Håndholdte Møbler Kommunikationsudstyr og -løsninger Tele og data ASP/Cloud Kontorvarer Brændstof og fyringsolie Rejsebureauydelser Vælg op til 3 frivillige rammeaftaler fra SKI, som du har dårlige erfaringer med at anvende (I prioriteret rækkefølge, så den, du umiddelbart har haft bedst erfaring med, nævnes først)? -3. Prioritering (N=5) Kopi og Print IT-løsninger og -vedligehold Biler Flyrejser Vikarydelser 2

20 SIDE 20 KAPITEL 1 SPØRGESKEMA TIL KOMMUNALE INDKØBERE 16a. I hvilken grad passer følgende forhold på den rammeaftale, som du har dårligst erfaring med at anvende? (N=33) 1. I meget høj grad 2. I høj grad 3. Hverken høj eller lav 4. I lav grad 5. I meget lav grad Ved ikke/ikke relevant Høj pris på indkøbet 6,1 pct. 3, 48,5 pct. (16) Høje samlede omkostninger ved at anvende varen/tjenesteydelserne i dens levetid (TCO) 3, 27,3 pct. 60,6 pct. (20) Høje omkostninger ved at skifte til en leverandør på 3, 30,3 pct. 6,1 pct. 51,5 pct. (17) Svært at købe ind på 21,2 pct. 21,2 pct. 12,1 pct. (16) 45,5 pct. (15) Dårlig match mellem behov og varerne/tjenesteydelserne på 15,2 pct. 21,2 pct. 6,1 pct. 48,5 pct. (16) Min foretrukne leverandør er ikke på 12,1 pct. 18,2 pct. 6,1 pct. 63,6 pct. (21) Leverandøren leverede ikke varerne/tjenesteydelserne til den aftalte tid, kvalitet og pris 21,2 pct. 3, 3, 54,6 pct. (18) Det tager længere tid at foretage købet 12,1 pct. 18,2 pct. 21,2 pct. 3, 45,5 pct. (15) Flere ressourcer på indkøbsprocessen) 6,1 pct. 18,2 pct. 27,3 pct. 3, 45,5 pct. Andet (N=5) Hvordan er dine erfaringer generelt med at anvende frivillige rammeaftaler fra SKI? (N=42) Meget gode 2,4 pct. Gode 40,5 pct. (17) Hverken gode eller dårlige 40,6 pct. (17) Dårlige 14,3 pct. Meget dårlige 2,4 pct. 18. Når du skal købe ind, oplever du da, at det generelt er nemt eller svært at finde ud af, om der findes en rammeaftale fra Statens Indkøb som du kan og må anvende til indkøbet? (N=48) Meget nemt 12,5 pct. Nemt 23, Hverken nemt eller svært 60,4 pct. (29) Svært 2, Meget svært 2,

21 SIDE 21 OFFENTLIGE INDKØB VIA CENTRALE RAMMEAFTALER 19. Hvilke overordnede kategorier af Statens Indkøb har du købt ind på? (Pga. muligheder for flere svar summer resultaterne til mere end 10) (N=85) (Respondenter=57) AV-materiel 5,3 pct. Computere 10,5 pct. Datakommunikation 10,5 pct. Flytteydelser Forbrugsstoffer og datatilbehør 7, Hjemmearbejdspladser 1,8 pct. Hotelophold i Danmark 1,8 pct. Konferencefaciliteter Konsulentassistance vedr. Microsoftkonsulenter 1,8 pct. Kontorartikler 3,5 pct. Kontormaskiner Multifunktionsmaskiner 8,8 pct. Kontormaskiner Printere 3,5 pct. Kontormøbler 5,3 pct. Kopi- og printerpapir 7, Netværkskomponenter 3,5 pct. Rejsebureauydelser 1,8 pct. Rengørings og forbrugsartikler Rengøringsydelser Servere 5,3 pct. Sikringsydelser ved kontrolcentral Standard kopi og printydelser 1,8 pct. Storage 3,5 pct. Telefoni og mobilt bredbånd 15,8 pct. Trykkeriydelser 5,3 pct. Vagtydelser Jeg har ikke købt ind på rammeaftaler fra Statens Indkøb 29,8 pct. (17) Ved ikke 15,8 pct. 20. Når du skal købe ind på de områder, der er dækket af rammeaftaler fra Statens Indkøb, som må anvende, hvor ofte bruger du så disse aftaler til købet? (N=22) altid 27,3 pct. Ofte 22,7 pct. Hverken ofte eller sjældent 18,2 pct. Sjældent aldrig 13,6 pct. Ved ikke

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 2: Spørgeskema og svarfordeling for virksomheder

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 2: Spørgeskema og svarfordeling for virksomheder Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 2: Spørgeskema og svarfordeling for virksomheder 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 2: Spørgeskema og svarfordeling for virksomheder

Læs mere

Vejviser til kommunerne: Frivillige og forpligtende indkøbsaftaler i SKI og Statens Indkøb

Vejviser til kommunerne: Frivillige og forpligtende indkøbsaftaler i SKI og Statens Indkøb KL/ Antivirus programmel RA 02.06 Standard software Udløber 31.03.2013. Kan ikke forlænges. oprindelig parter i Løber til 31.12.2011. Økonomistyrelsen har forlænget aftalen et år til udløb den 31.12.2012.

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2012. Om effektive indkøb og institutionsforvaltning for selvejende institutioner

Nyhedsbrev oktober 2012. Om effektive indkøb og institutionsforvaltning for selvejende institutioner KONTAKT SKI Hvis du har spørgsmål omkring tilmelding eller generelt, er du velkommen til at kontakte SKI Kundeservice: kundeservice@ski.dk +45 33 42 70 00 Nyhedsbrev oktober 2012 Om effektive indkøb og

Læs mere

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb 7. oktober 2014 1 Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb Anja Piening, Chef for Jura og CSR Sandie Nøhr Nielsen, Udbudsjurist & TCO-ansvarlig 7. oktober 2014 2 SKI A/S en offentlig

Læs mere

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013 Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI 23. Januar 2013 Formiddagens program Kl. 11.30 12.00: Om SKI Kort om SKI og tendenser inden for

Læs mere

25. september 2013 1. Status på Forpligtende Aftaler. E-kataloger i SKI

25. september 2013 1. Status på Forpligtende Aftaler. E-kataloger i SKI 25. september 2013 1 Status på Forpligtende Aftaler E-kataloger i SKI 25. september 2013 2 Aftaletyper fra SKI Frivillige og Forpligtende Varer (klassisk) Rådgivere IT/Tele Forpligtende aftaler 25. september

Læs mere

Indkøbs- og udbudsjuraens ABC

Indkøbs- og udbudsjuraens ABC Indkøbs- og udbudsjuraens ABC Peter Dann Jørgensen BvHD www.bvhd.dk Dagsorden 9.45 10.45 Udbudspligt Udbudsretlig regulering Tærskelværdier Rammeaftaler - Generelt om rammeaftaler - SKI - Egne rammeaftaler

Læs mere

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter 02.15 Teknologispecifikke it-kompentencer på timebasis 02.16 Teknologispecifik it-assistance i projektorganiseret form 02.18 It-løsninger og vedligehold 02.19

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

SKI s vejviser til it- og teleaftaler

SKI s vejviser til it- og teleaftaler SKI s vejviser til it- og teleaftaler Juni 2010 SKI tilbyder offentlige enheder en flersporet motorvej af rammeaftaler inden for it og telekommunikation. Brug vejviseren til at speede processen op og hurtigt

Læs mere

SKI s rammeaftaler Anja Piening

SKI s rammeaftaler Anja Piening SKI s rammeaftaler Anja Piening Juridisk chef, SKI 2 Rammeaftaler - udbudsdirektivets sorte får De er altid undtagelsen til hovedreglen. De er bøvlede at have med at gøre... Ingen gider at tale om dem..

Læs mere

Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud

Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud Dette bilag indeholder en oversigt over de løbende udbud af varer, tjenesteydelser, it samt bygge og anlæg i Helsingør Kommune, der forventes konkurrenceudsat

Læs mere

Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune

Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune 7. marts 2011 Sammenfatning Potentiale Praksis Opmærksomhedspunkter Konsulentteamet har beregnet effektiviseringspotentialet samlet til 16,7 procent

Læs mere

Workshop 2: Agilitet i rammeaftaler

Workshop 2: Agilitet i rammeaftaler 7. marts 2014 1 Workshop 2: Agilitet i rammeaftaler Bent Myllerup, agile coach and trainer, agile42 consulting Lars Grelck, chefkonsulent, SKI 7. marts 2014 2 Agilitet i rammeaftaler En innovativ løsning

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Kommende aftaler Tjenesteydelser

Kommende aftaler Tjenesteydelser Kommende aftaler Tjenesteydelser Vært Niels Munch Taler Andreas Hagerup Linnet Agenda Vikarydelser (kontraktstart 1.december 2011) Rejsebureauydelser (kontraktstart 1. januar 2012) Managementkonsulentydelser

Læs mere

Workshop 3: Rammeaftaler på it-konsulentydelser

Workshop 3: Rammeaftaler på it-konsulentydelser 7. marts 2014 1 Workshop 3: Rammeaftaler på it-konsulentydelser Tom Kjærsgaard Larsen, chefkonsulent, SKI 7. marts 2014 2 Rammeaftaler på it-konsulentområdet 02.15, 02.16, 02.17, 02.18, 02.25 Sortiment

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Kontorvarer Trådte i kraft d. 1. januar 2013 og er gældende frem til 31. december 2014.

Kontorvarer Trådte i kraft d. 1. januar 2013 og er gældende frem til 31. december 2014. Version 15.03.13 Statens Indkøbs forpligtende indkøbsaftaler til brug på Kulturministeriets område Indkøbsskema 1: Finansministeriets forpligtende indkøbsaftaler på vareindkøbsområdet: Kontorartikler Fremgangsmåde

Læs mere

Temadag gav tips til at overleve juratiden

Temadag gav tips til at overleve juratiden www.ski.dk/undervisning Temadag gav tips til at overleve juratiden Det er blevet sværere at være offentlig indkøber i en tid, hvor jurakravene strammes og leverandørerne sjældent holder sig tilbage fra

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2011 INDKØB & UDBUD

INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2011 INDKØB & UDBUD INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2011 INDKØB & UDBUD Forord Offentlige indkøb er underlagt regler og love i henhold til tilbudsloven og EUdirektiverne. Reglerne skal sikre en åben og fair konkurrence blandt potentielle

Læs mere

Ny 02.08, Tele og data, 2014

Ny 02.08, Tele og data, 2014 25. august 2014 1 Ny 02.08, Tele og data, 2014 Tom Kjærsgaard Larsen 25. august 2014 2 Fakta Rammeaftalen trådt i kraft 15/7 2014 Levetid 2 år +1 +1 Kan benyttes af alle offentlige institutioner Målrettet

Læs mere

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Rammeaftale 12.01 Nærværende bilag er gældende fra 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Kontraktbilag 08 således at tildelinger foretaget

Læs mere

Vejledning til KL-værktøj til prissammenligning

Vejledning til KL-værktøj til prissammenligning V E J LEDNING Januar 2012 Vejledning til KL-værktøj til prissammenligning Denne vejledning beskriver kort, hvordan regnearkene til prissammenligning af indkøb anvendes. Overordnet kan redskabet bruges

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Alle partnerskabsmedlemmer arbejder for at opnå 100 % frem til 2018 eller hurtigst muligt. Byggeriet skal vurderes ud fra en helhedsbetragtning.

Alle partnerskabsmedlemmer arbejder for at opnå 100 % frem til 2018 eller hurtigst muligt. Byggeriet skal vurderes ud fra en helhedsbetragtning. Mål i Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb Mål i Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb (POGI) - angiver, at SKI rammeaftale kan hjælpe med at nå målet Hvilke SKI aftaler kan hjælpe? Bygge og

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Aftaler på vej vareområdet

Aftaler på vej vareområdet Aftaler på vej vareområdet Vært: Mickey Johansen Talere: Morten Bitsch Gert Eriksen Agenda Rammeaftaler på vej indenfor Vareområdet Forbrugsartikler Biler Brændstof og fyringsolie For hver rammeaftale

Læs mere

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Hvordan kan jeg blive leverandør til min egen kommune? Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Indhold Fakta om kommunens indkøb Kommunal indkøbsanalyse - SKI Love og regler vedr. offentlig indkøb

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

02.03 Servere og Storage Vejledning i anvendelse af rammeaftalen. Læs mere på ski.dk

02.03 Servere og Storage Vejledning i anvendelse af rammeaftalen. Læs mere på ski.dk 02.03 Servere og Storage Vejledning i anvendelse af rammeaftalen Læs mere på ski.dk Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige kunder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet

Læs mere

Anbefalinger om indkøb ved UC erne. 1 Baggrund og sigte. 2 Sammenfatning af anbefalinger. 17. februar 2014

Anbefalinger om indkøb ved UC erne. 1 Baggrund og sigte. 2 Sammenfatning af anbefalinger. 17. februar 2014 UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet Generel Administration Projekt Effektivt Indkøb Anbefalinger fra workshop med Økonomichefudvalget og Indkøbsnetværket 19. december 2013 i Odense Version

Læs mere

Nyhedsbrev. om effektive indkøb og institutionsforvaltning i praksis. Nr. 2 2009

Nyhedsbrev. om effektive indkøb og institutionsforvaltning i praksis. Nr. 2 2009 Nr. 2 2009 Nyhedsbrev om effektive indkøb og institutionsforvaltning i praksis Temanummer om nye rammeaftaler på rengøringsservice, kopi og print samt trykning, kommunikation, web mv. Indhold: 1. Nye aftale-

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Præsentation af rammeaftalerne

Præsentation af rammeaftalerne Præsentation af rammeaftalerne Rengøringsservice Kantineservice 18.01 Rengøringsservice 2 3 Hvem kan bruge aftalen Frivillig aftale Målrettet kommuner, regioner, selvejende institutioner og halvoffentlige

Læs mere

Tærskelværdier og kontrakt beregning for aftaler om varer og tjenesteydelser Vejledning

Tærskelværdier og kontrakt beregning for aftaler om varer og tjenesteydelser Vejledning Tærskelværdier og kontrakt beregning for aftaler om varer og tjenesteydelser Vejledning 2013 Tærskelværdier og kontrakt beregning for aftaler om varer og tjenesteydelser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Tærskelværdier og kontrakt beregning for aftaler om varer og tjenesteydelser Vejledning

Tærskelværdier og kontrakt beregning for aftaler om varer og tjenesteydelser Vejledning Tærskelværdier og kontrakt beregning for aftaler om varer og tjenesteydelser Vejledning 2013 Tærskelværdier og kontrakt beregning for aftaler om varer og tjenesteydelser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2012 INDKØB & UDBUD

INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2012 INDKØB & UDBUD INDKØBSENHEDEN ÅRSRAPPORT 2012 INDKØB & UDBUD Forord Offentlige indkøb er underlagt regler og love i henhold til tilbudsloven og EU-direktiverne. Reglerne skal sikre en åben og fair konkurrence blandt

Læs mere

7. marts 2014 1. Peter Bjørchmar Thomsen Chefkonsulent Digitalisering, Trafikstyrelsen

7. marts 2014 1. Peter Bjørchmar Thomsen Chefkonsulent Digitalisering, Trafikstyrelsen 7. marts 2014 1 Peter Bjørchmar Thomsen Chefkonsulent Digitalisering, Trafikstyrelsen 7. marts 2014 2 Trafikstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet med ansvar og opgaver på tværs af transportformerne

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune BRUG AF SØNDERBORG KOMMUNES RAMMEAFTALER... 3 1. HVEM KØBER JEG IND FOR?... 3 2. HVAD SKER DER, HVIS JEG IKKE FØLGER INDKØBSVEJLEDNINGEN OG INDKØBSPOLITIKKEN?...

Læs mere

Workshop 1: Rammeaftaler på computere og software

Workshop 1: Rammeaftaler på computere og software 7. marts 2014 1 Workshop 1: Rammeaftaler på computere og software Jørgen-Ib Hansen, chefkonsulent, SKI 7. marts 2014 2 Rammeaftaler 02.02 (maj 2014) SKI Infodage 2014 7. marts 2014 3 Udfordringer ved de

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 Spørgsmål 1 Spørgsmål om aftaler som indeholder både en rammeaftale og kontrakt. Ifølge nugældende regelsæt står der i implementeringsbekendtgørelsens 6 stk. 2, at der er tale

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Forbrugeradfærd på 13 markeder Fakta-ark

Forbrugeradfærd på 13 markeder Fakta-ark Forbrugeradfærd på 13 markeder Fakta-ark SIDE 2 KAPITEL 1 FORBRUGERADFÆRD PÅ 13 MARKEDER Forbrugeradfærd på 13 markeder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

Information om, SKI s palette af aftaler i relation til de opgaver, som selvejende institutioner har inden for bygningsservice

Information om, SKI s palette af aftaler i relation til de opgaver, som selvejende institutioner har inden for bygningsservice 25. september 2013 1 Information om, SKI s palette af aftaler i relation til de opgaver, som selvejende institutioner har inden for bygningsservice Temadag om bygningsservice 25. september 2013 25. september

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Præsentation af rammeaftalerne. 02.04 Computer 02.03 Server/Storage 02.06 Software

Præsentation af rammeaftalerne. 02.04 Computer 02.03 Server/Storage 02.06 Software Præsentation af rammeaftalerne 02.04 Computer 02.03 Server/Storage 02.06 Software 28. februar 2013 2 Råd1: Køb ikke det billigste. Rytteriet har selv dårlige erfaringer med at købe de billigste aupairs

Læs mere

Prinfo s vide verden

Prinfo s vide verden Prinfo s vide verden Prinfos vide verden 3 Sådan ser verden ud i dag 5 Sådan ser den måske ud efter 1. maj 2011 7 Verden går ikke under 9 Velkommen til vores kopi- og printverden 11 Du store verden! Sådan

Læs mere

Præsentation af 02.04. Frivillig computeraftale

Præsentation af 02.04. Frivillig computeraftale Præsentation af 02.04 Frivillig computeraftale Hvad kan købes på 02.04 Arbejdspladser All-in-one Bærbar Stationær Håndholdte Tynde klienter Touch Traditionel Notebooks Netbooks Hybrider Stationær SFF Desktop

Læs mere

Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt

Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt Gå hjem møde i Dansk Kommunikationsforening 7. oktober 2010 Agenda Velkomst Hvorfor bør ansatte i den offentlige sektor vide noget om EU

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

OFFENTLIGE INDKØB AF VARER OG TJENESTEYDELSER S I D E S I D E S I D E FA K TA OM TÆR SKELVÆRDIER OG KO N T R A K T B EREG N I N G

OFFENTLIGE INDKØB AF VARER OG TJENESTEYDELSER S I D E S I D E S I D E FA K TA OM TÆR SKELVÆRDIER OG KO N T R A K T B EREG N I N G OFFENTLIGE INDKØB AF VARER OG TJENESTEYDELSER FA K TA OM TÆR SKELVÆRDIER OG KO N T R A K T B EREG N I N G HVORNÅR SKAL EN OPGAVE I EU UDBUD? S I D E 6 BRUG AF RAMMEAFTALER S I D E 10 DELKONTRAKTER S I

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen UDBUDSSTRATEGI for udbud af Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21.12.2010 Udbudsstrategi 21122011.DOC Side 1 Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen

Læs mere

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Den 16. juni 2011 kna SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Resumé SKI s rammeaftaler egner sig ikke til køb af videnrådgivning, fordi videnrådgivning kræver tilpasning

Læs mere

www.ski.dk/publikationer Vejledning: Profylaksebekendtgørelse (frivillig bekendtgørelse og stand still)

www.ski.dk/publikationer Vejledning: Profylaksebekendtgørelse (frivillig bekendtgørelse og stand still) www.ski.dk/publikationer Vejledning: Profylaksebekendtgørelse (frivillig bekendtgørelse og stand still) Februar 2012 Brug af profylaksebekendtgørelse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop anbefalet

Læs mere

Effektivt indkøb sammen er vi stærke

Effektivt indkøb sammen er vi stærke 7. marts 2014 1 Effektivt indkøb sammen er vi stærke Infodage Aarhus og København den 4. og 6. marts 2013 7. marts 2014 2 Indkøb har sjældent været så meget i fokus Produktivitetskommissionen Rådet for

Læs mere

BAC Nyt. Velkommen til nye kunder og medarbejdere. Resultatkontrakten for 2007. December 2006. Resultatkontrakten

BAC Nyt. Velkommen til nye kunder og medarbejdere. Resultatkontrakten for 2007. December 2006. Resultatkontrakten BAC Nyt December 2006 Velkommen til nye kunder og medarbejdere Resultatkontrakten for 2007 Orientering om BAC i forhold til det nye beskæftigelsessystem Navision Stat salg BM s rejsehåndbog Koncernledelsesinformation

Læs mere

Cirkulære af 24.09.2010 om indkøb af varer og tjenesteydelser i Selvstyrets centraladmini stration og underliggende institutioner

Cirkulære af 24.09.2010 om indkøb af varer og tjenesteydelser i Selvstyrets centraladmini stration og underliggende institutioner Cirkulære af 24.09.2010 om indkøb af varer og tjenesteydelser i Selvstyrets centraladmini stration og underliggende institutioner Forniål 1. Formålet med cirkulæret er at sikre alle virksomheder lige adgang

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

13.57 12.29 0,64 0,64 12.29 13.57 GEVINST REALISERING

13.57 12.29 0,64 0,64 12.29 13.57 GEVINST REALISERING GEVINST REALISERING BEREGNEDE BESPARELSER I FORBINDELSE MED KOMMUNALE SPENDANALYSER Beregnede besparelser i mio. kr. Kommune 1 22,5 5,5 Varekøb Tjenesteydelser Det største potentiale findes oftest på tjenesteydelser

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Ansvarligt og intelligent indkøb

Ansvarligt og intelligent indkøb 7. marts 2014 1 Ansvarligt og intelligent indkøb Udbudsjurist Vibeke Jessen & Chefkonsulent Rikke Dreyer, SKI 7. marts 2014 2 Program Hvorfor er emnet aktuelt og vigtigt? Hvad er TCO og LCC? Hvad siger

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

SKI A/S 20. marts 2014. 50.43 Tablets: Mini-referat. 1. Projektgruppemøde d. 6. februar Fællesopstartsmøde med 50.44 It-tilbehør

SKI A/S 20. marts 2014. 50.43 Tablets: Mini-referat. 1. Projektgruppemøde d. 6. februar Fællesopstartsmøde med 50.44 It-tilbehør 50.43 Tablets: Mini-referat SKI A/S 20. marts 2014 1. Projektgruppemøde d. 6. februar Fællesopstartsmøde med 50.44 It-tilbehør Deltagere: Agenda: IN Frederikssund Kommune Anja Lodberg Fløche IN Ballerup

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Obligatoriske aftaler, der er indgået efter udbud i 2011: Leverandør: Beskrivelse Kontraktperiode. Sportsudstyr Sportsrekvisitter og Sportsartikler

Obligatoriske aftaler, der er indgået efter udbud i 2011: Leverandør: Beskrivelse Kontraktperiode. Sportsudstyr Sportsrekvisitter og Sportsartikler Obligatoriske aftaler, der er indgået efter udbud i 2011: A- Sport Sportsudstyr Sportsrekvisitter og Sportsartikler 22.8.2011 14.8.2015 ABENA Børnebleer 1.3.2011 30.11.2012 ABENA Kompressionsstrømper 1.1.2011

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Temadag om indkøb, udbud og bygningsforvaltning

Temadag om indkøb, udbud og bygningsforvaltning Temadag om indkøb, udbud og bygningsforvaltning Senior Project Manager Flemming Schmidt Rambøll Danmark A/S Chefkonsulent Lars Bjørck Olsen Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Chefkonsulent Jesper

Læs mere

Udbudsjuraen. Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist

Udbudsjuraen. Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist Udbudsjuraen Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist Agenda Udbudsjura Beregning af tærskelværdier Teknisk dialog Sortimentsudbud En ekspert er en person, som har begået alle de fejl, som er muligt at

Læs mere

Indkøbspolitik. for. Integrationsministeriet

Indkøbspolitik. for. Integrationsministeriet Indkøbspolitik for Integrationsministeriet Indhold 1. Baggrund og sammenfatning... 3 2. Generelle retningslinier... 4 2.1 Regelgrundlag... 4 2.1.1 Udbudsreglerne... 4 2.1.2 Indkøbscirkulæret... 4 2.1.3

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne

Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne EUC SJÆLLAND Jagtvej 2 4700 Næstved Forord Direktør: Astrid Dahl S03 Indkøbspolitik for EUC Sjælland S05 EU s udbudsregler S06 Reglerne

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Med base i Aalborg er vi centralt placeret i forhold til vores kunder, hvilket optimerer både tilkaldetid og fleksibilitet.

Med base i Aalborg er vi centralt placeret i forhold til vores kunder, hvilket optimerer både tilkaldetid og fleksibilitet. 1 2 Om os Office Partner er professionel samarbejdspartner og leverandør af kontormaskiner, herunder kopi, print, scan, kaffeautomater og software. Vi leverer den rette løsning til den aftalte pris og

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Mini-vejledning. 50.05 Forpligtende rammeaftale på Biblioteksmaterialer. Indhold

Mini-vejledning. 50.05 Forpligtende rammeaftale på Biblioteksmaterialer. Indhold 50.05 Forpligtende rammeaftale på Biblioteksmaterialer Mini-vejledning Nedenfor kan du læse om den forpligtende aftale 50.05 Biblioteksmaterialer, få en oversigt over indholdet af udbudsmaterialet og se,

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere