Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere"

Transkript

1 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere 2015

2 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for indkøbere Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: Online: Appendiks 1 til ISBN Analysen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. April 2015

3 Indhold Kapitel 1 Spørgeskema til kommunale indkøbere... 4 Kapitel 2 Spørgeskema til statslige indkøbere... 28

4 SIDE 4 KAPITEL 1 SPØRGESKEMA TIL KOMMUNALE INDKØBERE Kapitel 1 Spørgeskema til kommunale indkøbere Spørgeskemaets indledning: Spørgeskemaet handler om dine erfaringer med at købe varer og tjenesteydelser på centrale rammeaftaler indgået af Statens Indkøb, SKI og tværkommunale indkøbsfællesskaber. Besvarelserne af spørgeskemaet bliver behandlet anonymt i analysen. Skemaet bedes udfyldt senest den 27. maj. Boks 1.1 Introduktion om rammeaftaler Rammeaftaler fra SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S) SKI udbyder rammeaftaler på en række forskellige indkøbsområder. Hovedparten af SKIs aftaler er frivillige at benytte for offentlige institutioner (kommuner, regioner, statslige institutioner mv.) og offentligt ejede virksomheder. SKI udbyder desuden en række forpligtende rammeaftaler, der er målrettet kommunerne. Rammeaftaler fra Statens Indkøb Statens Indkøb indgår i rammeaftaler på indkøbsområder, som er fælles for de statslige institutioner. De statslige institutioner er i henhold til Cirkulære om indkøb i staten forpligtet til at benytte Statens Indkøbs aftaler. Kommuner og regioner kan i enkelte tilfælde frivilligt anvende Statens Indkøbs aftaler. Rammeaftaler fra tværkommunale indkøbsfællesskaber De fleste kommuner deltager i tværkommunale indkøbsfællesskaber, hvor flere kommuner går sammen om at indgå fælles rammeaftaler for køb af udvalgte varer og tjenesteydelser, fx inden for sundhedsområdet. 1. Hvordan fordelte [flet myndighedsnavn]s samlede indkøb af varer og tjenesteydelser fra private leverandører sig i 2013 mellem følgende typer (bedste skøn) (angivet tal er middelværdien for besvarelserne) (N=58 1 )? Indkøb på rammeaftaler fra SKI (både frivillige og forpligtende) Indkøb på rammeaftaler fra Statens Indkøb Indkøb på rammeaftaler fra [flet navn på tværkommunal indkøbsfællesskab] Indkøb på [flet myndighedsnavn]s egne rammeaftaler Øvrige indkøb (Indkøb uden for aftale, enkeltstående udbud mv.) 19,8 pct. 2,7 pct. 23,9 pct. 22,1 pct. 31,6 pct. 1 I appendikset betegner N observationsstørrelsen, dvs. antal besvarelser for det givne spørgsmål.

5 SIDE 5 OFFENTLIGE INDKØB VIA CENTRALE RAMMEAFTALER 2. Hvordan har andelen af[flet myndighedsnavn]s indkøb af varer og tjenesteydelser på centrale rammeaftaler fra SKI, Statens Indkøb og [flet navn på tværkommunal indkøbsfællesskabs]samlet set udviklet sig i de sidste 3 år (bedste skøn)? (N=61) Andelen har været faldende Andelen har været uændret 9,8 pct. Andelen har været stigende 90,2 pct. (55) Ved ikke 3. Hvordan forventer du, at andelen af s indkøb af varer og tjenesteydelser på centrale rammeaftaler fra SKI, Statens Indkøb og samlet set vil udvikle sig de kommende år (bedste skøn)? (N=60) Andelen forventes at falde Andelem forventes at være uændret 16, Andelen forventes at stige 83, (50) Ved ikke 4. Hvilken betydning har følgende forhold for, om du finder det attraktivt at købe ind på en central rammeaftale fra SKI, Statens Indkøb? (N=57) 1. Ingen betydning 2. Mindre betydning 3. Hverken eller Stor Afgørende betydning betydning 6. Ikke relevant Lav pris på indkøbet 5,3 pct. 8,8 pct. 54,4 pct. (31) 29,8 pct. (17) 1,8 pct. Lave samlede omkostninger ved at anvende varen/tjenesteydelsen i dens levetid (TCO) 3,5 pct. 15,8 pct. 43,8 pct. (25) 33,3pct. (19) 3,5 pct. Lave omkostninger ved at skifte leverandør på 1,8 pct. 3,5 pct. 24,6 pct. 54,4 pct. (31) 12,3 pct. 3,5 pct. Nemt at købe ind på 0,0pct. 1,8 pct. 54,4 pct. (31) 40,4 pct. (25) 3,5 pct. Godt match mellem behov og varerne/tjenesteydelserne på 1,8 pct. 3,5 pct. 50,9 pct. (29) 43,9 pct. (25) Min foretrukne leverandør er på 26,3 pct. (15) (19) 15,8 pct. 7, 17,5 pct. Leverandøren leverer varerne/tjenesteydelserne til den aftalte tid, kvalitet og pris 1,8 pct. 3,5 pct. 47,4 pct. (27) 47,4 pct. (27) Mulighed for hurtigt køb 12,3 pct. (19) 38,6 pct. (22) 14, 1,8 pct. Færre ressourcer på indkøbsprocessen (fx fordi udbudspligten afløftes) 15,8 pct. 47,4 pct. (27) 36,8 pct. (21) Andet (N=8) 12,5 pct. 25, 12,5 pct. 75,

6 SIDE 6 KAPITEL 1 SPØRGESKEMA TIL KOMMUNALE INDKØBERE 5. Når du skal købe ind, oplever du da, at det generelt er nemt eller svært at finde ud af, om er tilmeldt en forpligtende rammeaftale fra SKI, som du derfor skal anvende til indkøbet? (N= 57) 1. Meget Nemt (19) 2. Nemt 22,8 pct. 3. Hverken nemt eller svært 31,6 pct. 4. Svært 10,5 pct. 5. Meget svært 1,8 pct. 6. Hvilke forpligtende rammeaftaler har du købt ind på? N=(57) Rengøringsrekvisitter og kemi, delaftale 2 29,8 pct. (17) Aftørringspapir, engangsservice og fødevareemballage 47,4 pct. (27) Multifunktionsmaskiner med tilhørende ydelser 52,6 pct. (30) Printere med tilhørende ydelser 45,6 pct. (26) Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. 45,6 pct. (26) Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage 36,8 pct. (21) Rengøringsrekvisitter, -midler, -vogne og doseringsanlæg 36,8 pct. (21) Kontormøbler, øst 38,6 pct. (22) Kontormøbler, vest 35,1 pct. (20) Computer, eneleverandør 35,1 pct. (20) Computere, miniudbud 21,1 pct Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler 56,1 pct. (32) Vejsalt 29,8 pct. (17) Jeg har ikke købt ind på forpligtende rammeaftaler fra SKI 12,3 pct. 7. Når du skal købe ind på de områder, der er dækket af forpligtende rammeaftaler fra SKI, hvor ofte bruger du så disse aftaler til købet? (N= 51) 1. altid 66,7 pct. (34) 2. Ofte 23,5 pct. (15) 3. Hverken ofte eller sjældent 7,8 pct. 4. Sjældent 5. aldrig 2, Ved ikke

7 SIDE 7 OFFENTLIGE INDKØB VIA CENTRALE RAMMEAFTALER 7a Når du køber ind på forpligtende rammeaftaler fra SKI, hvor ofte er det så din erfaring, at disse aftaler sikrer følgende forhold? (N=49) 1. altid 2. Ofte 3. Hverken ofte eller sjældent 4. Sjældent 5. aldrig Ved ikke Lav pris på indkøbet 16,3 pct. 47, (23) 24,5 pct. 2, 10,2 pct. Lave samlede omkostninger ved at anvende varen/tjenesteydelsen i dens levetid (TCO) 4, 42,9 pct. (21) 22,5 pct. 4,1 pct. 2, 24,5 pct. Lave omkostninger ved at skifte leverandør på 10,2 pct. 14,3 pct. 42,86 pct. (21) 10,2 pct. 4,1 pct. 18,4 pct. Nemt at købe ind på 12,2 pct. 38,8 pct. (19) 22,5 pct. 16,3 pct. 4,1 pct. 6,1 pct. Godt match mellem behov og varerne/tjenesteydelserne på 4,1 pct. 43,0pct. (21) 41, (20) 2, 4,1 pct. 6,12 pct. Min foretrukne leverandør er på 12,2 pct. 49, (24) 10,2 pct. 2, 29, Leverandøren leverer varerne/tjenesteydelserne til den aftalte tid, kvalitet og pris 16,3 pct. 40,8, pct. (20) 24,5 pct. 10,2 pct. 8,2 pct. Mulighed for hurtigt køb 8,2 pct. 42,9 pct. (21) 26,5 pct. 10,2 pct. 2, 10,2 pct. Færre ressourcer på indkøbsprocessen (fx fordi udbudspligten afløftes) 24,5 pct. 38,8 pct. (19) 18,4 pct. 6,1 pct. 4,1 pct. 8,2 pct. Andet (N=7) 14,3 pct. 28,6 pct. 57,1 pct.

8 SIDE 8 KAPITEL 1 SPØRGESKEMA TIL KOMMUNALE INDKØBERE 7b. Når du vælger ikke at købe ind på forpligtende rammeaftaler fra SKI, som er tilmeldt, hvor ofte er følgende forhold årsag hertil? (N= 17) 1. altid 2. Ofte 3. Hverken ofte eller sjældent 4. Sjældent 5. aldrig Ved ikke Høj pris på indkøbet 29,4 pct. 41,2 pct. 17,7 pct. 11,8 pct. Høje samlede omkostninger ved at anvende varen/tjenesteydelserne i dens levetid (TCO) 11,8 pct. 5,9 pct. 23,5 pct. 23,5 pct. 5,9 pct. 29,4 pct. Høje omkostninger ved at skifte til en leverandør på 5,9 pct. 5,9 pct. 41,2 pct. 17,7 pct. 11,8 pct. 17,7 pct. Svært at købe ind på 5,9 pct. 35,3 pct. 29,4 pct. 17,7 pct. 11,8 pct. Dårlig match mellem behov og varerne/tjenesteydelserne på 23,5 pct. 35,3 pct. 23,5 pct. 5,9 pct. 11,8 pct. Min foretrukne leverandør er ikke på 11,8 pct. 47,1 pct. 5,9 pct. 11,8 pct. 23,5 pct. Leverandøren leverede ikke varerne/tjenesteydelserne til den aftalte tid, kvalitet og pris 5,9 pct. 52,9 pct. 23,5 pct. 17,7 pct. Det tager længere tid at foretage købet 17,7 pct. 41,2 pct. 23,5 pct. 5,9 pct. 11,8 pct. Flere ressourcer på indkøbsprocessen) 11,8 pct. 35,3 pct. 29,4 pct. 5.9 pct. 17,7 pct. Andet (N=7)

9 SIDE 9 OFFENTLIGE INDKØB VIA CENTRALE RAMMEAFTALER 8. I de tilfælde hvor [flet myndigheds navn] har valgt ikke at tilmelde sig forpligtende rammeaftaler fra SKI, hvor ofte er en forventning om følgende forhold årsag hertil? (N=52) 1. altid 2. Ofte 3. Hverken ofte eller sjældent 4. Sjældent 5. aldrig Ved ikke Høj pris på indkøbet 1,9 pct. 11,5 pct. 30,8 pct. (16) 13,5 pct. 19,2 pct. 23,1 pct. Høje samlede omkostninger ved at anvende varen/tjenesteydelserne i dens levetid (TCO) 1,9 pct. 9,6 pct. 21,2 pct. 17,3 pct. 23,1 pct. 26,9 pct. Høje omkostninger ved at skifte til en leverandør på 3,9 pct. 9,6 pct. 23,1 pct. 17,3 pct. 19,2 pct. 26,9 pct. Svært at købe ind på 3,9 pct. 11,5 pct. 19,2 pct. 19,2 pct. 19,2 pct. 26,9 pct. Dårlig match mellem behov og varerne/tjenesteydelserne på 25, 23,1 pct. 13,5 pct. 13,5 pct. 7,7 pct. 17,3 pct. Min foretrukne leverandør er ikke på 3,9 pct. 26,9 pct. 13,5 pct. 21,2 pct. 34,6 pct. (18) Leverandøren leverede ikke varerne/tjenesteydelserne til den aftalte tid, kvalitet og pris 1,9 pct. 26,9 pct. 21,2 pct. 19,2 pct. 30,8 pct. (16) Det tager længere tid at foretage købet 1,9 pct. 3,9 pct. 25, 21,2 pct. 21,2 pct. 26,9 pct. Flere ressourcer på indkøbsprocessen) 5,8 pct. 7,7 pct. 17,3 pct. 23,1 pct. 23,1 pct. 23,1 pct. Andet (N=19) 21,1 pct. 10,5 pct. 10,5 pct. 10,5 pct. 10,5 pct. 36,8 pct.

10 SIDE 10 KAPITEL 1 SPØRGESKEMA TIL KOMMUNALE INDKØBERE 9. Vælg op til 3 forpligtende rammeaftaler fra SKI, som du har gode erfaringer med at anvende (I prioriteret rækkefølge, så den, du umiddelbart har haft bedst erfaring med, nævnes først)? 1. Prioritering (N=47) Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler 23,4 pct Multifunktionsmaskiner med tilhørende ydelser 14,9 pct Computer, eneleverandør 14,9 pct Computere, miniudbud 10,6 pct Aftørringspapir, engangsservice og fødevareemballage 8,5 pct Vejsalt 6,4 pct Kontormøbler, vest 4,3 pct Rengøringsrekvisitter og kemi, delaftale 2 2,1 pct Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne m.v. 2,1 pct Rengøringsrekvisitter, -midler, -vogne og doseringsanlæg 2,1 pct Printere med tilhørende ydelser Kontormøbler, øst Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Jeg har ingen gode erfaringer med forpligtende rammeaftaler fa SKI 2,1 pct. Ved ikke 8,5 pct. 9. Vælg op til 3 forpligtende rammeaftaler fra SKI, som du har gode erfaringer med at anvende (I prioriteret rækkefølge, så den, du umiddelbart har haft bedst erfaring med, nævnes først)? 2. Prioritering (N=35) Multifunktionsmaskiner med tilhørende ydelser 14,3 pct Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. 14,3 pct Kontormøbler, øst 11,4 pct Vejsalt 11,4 pct Aftørringspapir, engangsservice og fødevareemballage 8,6 pct Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler 8,6 pct Printere med tilhørende ydelser 5,7 pct Rengøringsrekvisitter, -midler, -vogne og doseringsanlæg 5,7 pct Kontormøbler, vest 5,7 pct Computer, éne leverandør 5,7 pct Rengøringsrekvisitter og kemi, delaftale 2 2,9 pct Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage 2,9 pct Computere, miniudbud 2,9 pct. 9. Vælg op til 3 forpligtende rammeaftaler fra SKI, som du har gode erfaringer med at anvende (I prioriteret rækkefølge, så den, du umiddelbart har haft bedst erfaring med, nævnes først)? 3. Prioritering (N=28) Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage 24,2 pct Rengøringsrekvisitter og kemi, delaftale 2 12,1 pct Multifunktionsmaskiner med tilhørende ydelser Computer, eneleverandør Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Printere med tilhørende ydelser 6,1 pct Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. 6,1 pct Kontormøbler, øst 6,1 pct Kontormøbler, vest 6,1 pct Vejsalt 6,1 pct Rengøringsrekvisitter, -midler, -vogne og doseringsanlæg 3, Computere, miniudbud 3, Aftørringspapir, engangsservice og fødevareemballage

11 SIDE 11 OFFENTLIGE INDKØB VIA CENTRALE RAMMEAFTALER 9a. I hvilken grad passer følgende forhold på den rammeaftale, som du har bedst erfaring med at anvende? (N=41) 1. I meget høj grad 2. I høj grad 3. Hverken høj eller lav grad 4. I lav grad 5. I meget lav grad Ved ikke/ Ikke relevant Lav pris på indkøbet 24,4 pct. 34,2 pct. 34,2 pct. 2,4 pct. 4,9 pct. Lave samlede omkostninger ved at anvende varen/tjenesteydelsen i dens levetid (TCO) 17,1 pct. 26,8 pct. 34,5 pct. 4,9 pct. 17,1 pct. Lave omkostninger ved at skifte leverandør på 12,2 pct. 26,8 pct. 41,5 pct. (17) 2,4 pct. 2,4 pct. 14,6 pct. Nemt at købe ind på 14,6 pct. 56,1 pct. (23) 22, 2,4 pct. 2,4 pct. 2,4 pct. Godt match mellem behov og varerne/tjenesteydelserne på 12,1 pct. 53,7,pct. (22) 24,4 pct. 4,9 pct. 4,9 pct. Min foretrukne leverandør er på 9,8 pct. 17,1 pct. 26,8 pct. 4,9 pct. 9,8 pct. 31,7 pct. Leverandøren leverer varerne/tjenesteydelserne til den aftalte tid, kvalitet og pris 24,4 pct. 53,7 pct. (22) 19,5 pct. 2,4 pct. Mulighed for hurtigt køb 12,2 pct. 43,9 pct. (18) 29,3 pct. 7,3 pct. 7,3 pct. Færre ressourcer på indkøbsprocessen (fx fordi udbudspligten afløftes) 26,8 pct. 53,7 pct. (22) 9,8 pct. 4,9 pct. 4,9 pct. Andet (N=5) Vælg op til 3 forpligtende rammeaftaler fra SKI, som du har dårlige erfaringer med at anvende (I prioriteret rækkefølge, så den, du umiddelbart har haft dårligst erfaring med, nævnes først)? - 1. Prioritering (N=46) Kontormøbler, øst 21,7 pct Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. 8,7 pct Aftørringspapir, engangsservice og fødevareemballage 6,5 pct Kontormøbler, vest 6,5 pct Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler 6,5 pct Printere med tilhørende ydelser 4,4 pct Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage 4,4 pct Computer, eneleverandør 4,4 pct Rengøringsrekvisitter og kemi, delaftale 2 2,2 pct Rengøringsrekvisitter, -midler, -vogne og doseringsanlæg 2,2 pct Computere, miniudbud 2,2 pct Vejsalt 2,2 pct Multifunktionsmaskiner med tilhørende ydelser Jeg har ingen dårlige erfaringer med forpligtende rammeaftaler fa SKI 13, Ved ikke 15,2 pct.

12 SIDE 12 KAPITEL 1 SPØRGESKEMA TIL KOMMUNALE INDKØBERE 10. Vælg op til 3 forpligtende rammeaftaler fra SKI, som du har dårlige erfaringer med at anvende (I prioriteret rækkefølge, så den, du umiddelbart har haft dårligst erfaring med, nævnes først)? - 2. Prioritering (N=22) Rengøringsrekvisitter og kemi, delaftale 18,2 pct Aftørringspapir, engangsservice og fødevareemballage 13,6 pct Multifunktionsmaskiner med tilhørende ydelser 13,6 pct Rengøringsrekvisitter, -midler, -vogne og doseringsanlæg 13,6 pct Kontormøbler, øst 13,6 pct Printere med tilhørende ydelser Kontormøbler, vest Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage 4,6 pct Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler 4,6 pct Aftørringspapir, engangsservice og fødevareemballage Computer, eneleverandør Computere, miniudbud Vejsalt Jeg har ingen dårlige erfaringer med forpligtende rammeaftaler fa SKI Ved ikke 10. Vælg op til 3 forpligtende rammeaftaler fra SKI, som du har dårlige erfaringer med at anvende (I prioriteret rækkefølge, så den, du umiddelbart har haft dårligst erfaring med, nævnes først)? - 3. Prioritering (N=17) Multifunktionsmaskiner med tilhørende ydelser 17,7 pct Printere med tilhørende ydelser 11,8 pct Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. 11,8 pct Rengøringsrekvisitter, -midler, -vogne og doseringsanlæg 11,8 pct Kontormøbler, øst 11,8 pct Computer, eneleverandør 11,8 pct Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler 11,8 pct Aftørringspapir, engangsservice og fødevareemballage 5,9 pct Kontormøbler, vest 5,9 pct Rengøringsrekvisitter og kemi, delaftale Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Computere, miniudbud Vejsalt

13 SIDE 13 OFFENTLIGE INDKØB VIA CENTRALE RAMMEAFTALER 10a. I hvilken grad passer følgende forhold på den rammeaftale, som du har dårligst med at anvende? (N=33) 1. I meget høj grad 2. I høj grad 3. Hverken høj eller lav 4. I lav grad 5. I meget lav grad Ved ikke/ikke relevant Høj pris på indkøbet 18,2 pct. 45,5 pct. (16) 18,2 pct. Høje samlede omkostninger ved at anvende varen/tjenesteydelserne i dens levetid (TCO) 12,1 pct. 48,5 pct. (16) 12,1 pct. 3, 15,2 pct. Høje omkostninger ved at skifte til en leverandør på 18,2 pct. 12,1 pct. 39,4 pct. 3, 18,2 pct. Svært at købe ind på 12,1 pct. 24,2 pct. 48,5 pct. (16) 3, 3, Dårlig match mellem behov og varerne/tjenesteydelserne på 36,4 pct. 24,2 pct. 18,2 pct. 18,2 pct. 3, Min foretrukne leverandør er ikke på 6,1 pct. 27,3 pct. 3, 54,6 pct. (18) Leverandøren leverede ikke varerne/tjenesteydelserne til den aftalte tid, kvalitet og pris 27,3 pct. 27,3 pct. 6,1pct. 6,1 pct. Det tager længere tid at foretage købet 12,1 pct. 27,3 pct. 45,5 pct. (15) 6,1 pct. Flere ressourcer på indkøbsprocessen) 18,2 pct. 27,3 pct. 15,2 pct. 3, 3, Andet (N=5) Hvordan er dine erfaringer generelt med at anvende forpligtende rammeaftaler fra SKI? (N=46) Meget gode 15,2 pct. Gode 3 (18) Hverken gode eller dårlige 34,8 pct. (16) Dårlige 8,7 pct. Meget dårlige 2,2 pct. 12. Når du skal købe ind, oplever du da, at det generelt er nemt eller svært at finde ud af, om der findes en frivillig rammeaftale fra SKI, som du kan anvende til indkøbet? (N=49) Meget nemt 8,2 pct. Nemt 28,6 pct. Hverken nemt eller svært 38,8 pct. (19) Svært 22,5 pct. Meget svært 2,

14 SIDE 14 KAPITEL 1 SPØRGESKEMA TIL KOMMUNALE INDKØBERE 13. Når du skal købe ind på de områder, der er dækket af frivillige rammeaftaler fra SKI, hvor ofte bruger du så disse aftaler til købet? (N= 50) altid 12, Ofte 16, Hverken ofte eller sjældent 28, Sjældent 24, aldrig 8, Ved ikke 4, Jeg køber ikke på områder dækket af frivillige rammeaftaler 8, 13a. Når du køber ind på frivillige rammeaftaler fra SKI, hvor ofte er det så din erfaring, at disse aftaler sikrer følgende forhold? (N= 45) 1. altid 2. Ofte 3. Hverken ofte eller sjældent 4. Sjældent 5. aldrig Ved ikke Lav pris på indkøbet 2,2 pct. 22,2 pct. 51,1 pct. (23) 8,9 pct. 2,2 pct. 13,3 pct. Lave samlede omkostninger ved at anvende varen/tjenesteydelsen i dens levetid (TCO) 2,2 pct. 24,4 pct. 4 (18) 2,2 pct. 4,4 pct. 26,7 pct. Lave omkostninger ved at skifte leverandør på 13,3 pct. 42,2 pct. (19) 11,1 pct. 4,4 pct. 28,9 pct. Nemt at købe ind på 6,7 pct. 26,7 pct. (15) 13,3 pct. 6,7 pct. 13,3 pct. Godt match mellem behov og varerne/tjenesteydelserne på 2,2 pct. 35,6 pct. (16) 4 (18) 6,7 pct. 2,2 pct. 13,3 pct. Min foretrukne leverandør er på 13,3 pct. 48,9 pct. (22) 2,2 pct. 35,6 pct. (16) Leverandøren leverer varerne/tjenesteydelserne til den aftalte tid, kvalitet og pris 4,4 pct. 46,7, pct. (21) 31,1 pct. 17,8 pct. Mulighed for hurtigt køb 11,1 pct. 26,7 pct. 37,8 pct. (17) 13,3 pct. 11,1 pct. Færre ressourcer på indkøbsprocessen (fx fordi udbudspligten afløftes) 15,6 pct. 37,8 pct. (17) 17,8 pct. 15,6 pct. 2,2 pct. 11,1 pct. Andet (N=9) 11,1 pct. 55,6 pct.

15 SIDE 15 OFFENTLIGE INDKØB VIA CENTRALE RAMMEAFTALER 13b. Når du vælger ikke at købe ind på frivillige rammeaftaler fra SKI, (og du er ikke forpligtet til at købe varen/tjenesteydelsen på en anden rammeaftale) hvor ofte er følgende forhold årsag hertil? (N= 38) 1. altid 2. Ofte 3. Hverken ofte eller sjældent 4. Sjældent 5. aldrig Ved ikke Høj pris på indkøbet 2,6 pct. 21,1 pct. 5 (19) 5,3 pct. 2,6 pct. 18,4 pct. Høje samlede omkostninger ved at anvende varen/tjenesteydelserne i dens levetid (TCO) 5,3 pct. 5,3 pct. 55,3 pct. (21) 7,9 pct. 2,6 pct. 23,7 pct. Høje omkostninger ved at skifte til en leverandør på 5,3 pct. 7,9 pct. 52,6 pct. (20) 7,9 pct. 2,6 pct. 23,7 pct. Svært at købe ind på 5,3 pct. 7,9 pct. 52,6 pct. (20) 7,9 pct. 2,6 pct. 23,7 pct. Dårlig match mellem behov og varerne/tjenesteydelserne på 7,9 pct. 39,5pct. (15) 31,6 pct. 7,9 pct. 5,3 pct. 7,9 pct. Min foretrukne leverandør er ikke på 2,6 pct. 13,2 pct. 36,8 pct. 2,6 pct. 15,8 pct. 29, Leverandøren leverede ikke varerne/tjenesteydelserne til den aftalte tid, kvalitet og pris 2,6 pct. 2,6 pct. 47,7 pct. (18) 18,4 pct. 2,6 pct. 26,3 pct. Det tager længere tid at foretage købet 5,3 pct. 23,7 pct. 36,8 pct. 7,9 pct. 7,9 pct. 18,4 pct. Flere ressourcer på indkøbsprocessen) 2,6 pct. 21,1 pct. 5 (19) 7,9 pct. 7,9 pct. 10,5 pct. Andet (N=8) 12,5 pct. 12,5 pct. 12,5 pct. 12,5 pct. 5

16 SIDE 16 KAPITEL 1 SPØRGESKEMA TIL KOMMUNALE INDKØBERE 14. Hvilke frivillige rammeaftaler har du købt ind på? (Pga. muligheder for flere svar summer resultaterne til mere end 10) (N=217) Servere og Storage 17,5 pct Computere bredt sortiment inkl. håndholdte 21,1 pct Standard Software 26,3 pct. (15) Kommunikationsudstyr og -løsninger 5,3 pct Tele og data 36,8 pct. (21) Satellitkommunikation Netværk (WAN) 7, Kopi og Print 14, AV- og Undervisningsudstyr 19,3 pct Teknologispecifikke it-kompetencer på timebasis 1,8 pct Teknologispecifik it-kompetencer på timebasis 1,8 pct Konsulentbistand til anskaffelse og anvendelse af it 1,8 pct IT-løsninger og -vedligehold 12,3 pct ASP/Cloud 31,6 pct. (18) IT-drift Kapacitet It-strategi og it-modeller Møbler 36,8 pct. (21) Forbrugsartikler 10,5 pct Kontorvarer 19,3 pct Brændstof og fyringsolie 24,6 pct Elektricitet 7, Biler 21,1 pct Fødevarer og drikkevarer Totalleverandør 14, Fødevarer og drikkevarer - Økologi Delaftale 1 Øst 1,8 pct Kød & pålæg specialleverandør 3,5 pct Værktøj og materialer til drift og bygningsvedligehold 5,3 pct Rejsebureauydelser 7, Flyrejser 5,3 pct Totalrådgivning trafik og transport Bygherrerådgivning i forbindelse med anlægsprojekter 3,5 pct Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter 1,8 pct Rådgivende ingeniørydelser 1,8 pct Arkitektydelser 1,8 pct Rådgivende Ingeniørydelser Arkitektydelser Managementkonsulentbistand 1,8 pct Managementkonsulentydelser 5,3 pct Vikarydelser 8,8 pct Rengøringsservice 1,8 pct Elevatorservice Kantineservice 1,8 pct.

17 SIDE 17 OFFENTLIGE INDKØB VIA CENTRALE RAMMEAFTALER 15. Vælg op til 3 frivillige rammeaftaler fra SKI, som du har gode erfaringer med at anvende (I prioriteret rækkefølge, så den, du umiddelbart har haft bedst erfaring med, nævnes først)? - 1. Prioritering (Alene valgte aftaler fremgår nedenfor) (N=42) Tele og data 23,8 pct Møbler 11,9 pct Standard Software 9,5 pct ASP/Cloud 7,1 pct Brændstof og fyringsolie 7,1 pct Kontorvarer 4,8 pct Fødevarer og drikkevarer Totalleverandør 4,8 pct Computere bredt sortiment inkl. Håndholdte 2,4 pct Kopi og Print 2,4 pct AV- og Undervisningsudstyr 2,4 pct Forbrugsartikler 2,4 pct. Ved ikke 11,9 pct. Jeg har ingen gode erfaringer frivillige rammeaftaler fra SKI 9,5 pct. 15. Vælg op til 3 frivillige rammeaftaler fra SKI, som du har gode erfaringer med at anvende (I prioriteret rækkefølge, så den, du umiddelbart har haft bedst erfaring med, nævnes først)? - 2. Prioritering (Alene valgte aftaler fremgår nedenfor) (N=25) ASP/Cloud 16, Møbler 12, Brændstof og fyringsolie 12, Servere og Storage 8, Computere bredt sortiment inkl. Håndholdte 8, AV- og Undervisningsudstyr 8, Rejsebureauydelser 8, Standard Software 4, Tele og data 4, Netværk (WAN) 4, IT-løsninger og -vedligehold 4, Kontorvarer 4, Biler 4, Vikarydelser 4, 15. Vælg op til 3 frivillige rammeaftaler fra SKI, som du har gode erfaringer med at anvende (I prioriteret rækkefølge, så den, du umiddelbart har haft bedst erfaring med, nævnes først)? - 3. Prioritering (Alene valgte aftaler fremgår nedenfor) (N=16) Møbler 18,8 pct Computere bredt sortiment inkl. Håndholdte 12,5 pct Servere og Storage 6,3 pct Kommunikationsudstyr og -løsninger 6,3 pct Netværk (WAN) 6,3 pct AV- og Undervisningsudstyr 6,3 pct ASP/Cloud 6,3 pct Kontorvarer 6,3 pct Brændstof og fyringsolie 6,3 pct Elektricitet 6,3 pct Rejsebureauydelser 6,3 pct Flyrejser 6,3 pct Vikarydelser 6,3 pct.

18 SIDE 18 KAPITEL 1 SPØRGESKEMA TIL KOMMUNALE INDKØBERE 15a. I Hvilken grad passer følgende forhold på den rammeaftale, som du har bedst erfaring med at anvende (N=38) Lav pris på indkøbet Lave samlede omkostninger ved at anvende varen/tjenesteydelsen i dens levetid (TCO) Lave omkostninger ved at skifte leverandør på Nemt at købe ind på Godt match mellem behov og varerne/tjenesteydelserne på Min foretrukne leverandør er på Leverandøren leverer varerne/tjenesteydelserne til den aftalte tid, kvalitet og pris Mulighed for hurtigt køb Færre ressourcer på indkøbsprocessen (fx fordi udbudspligten afløftes) Andet (N=8) 1. I meget høj grad 7,9 pct. 7,9 pct. 5,3 pct. 15,8 pct. 15,8 pct. 13,2 pct. 13,2 pct. 13,2 pct. 26,3 pct. 12,5 pct. 2. I høj grad 44,7 pct. (17) 26,3 pct. 18,4 pct. 29, 47,4,pct. (18) 13,2 pct. 5 (19) 31,6 pct. 34,2 pct. 12,5 pct. 3. Hverken høj eller lav grad 34,2 pct. 34,2 pct. 39,5 pct. (15) 21,1 pct. 23,7 pct. 31,6 pct. 21,1 pct. 23,7 pct. 10,5 pct. 37,5 pct. 4. I lav grad 2,6 pct. 2,6 pct. 10,5 pct. 2,6 pct. 7,9 pct. 5,3 pct. 5. I meget lav grad 2,6 pct. 10,5 pct. 2,6 pct. 2,6 pct. 5,3 pct. Ved ikke/ Ikke relevant 13,2 pct. 29, 31,6 pct. 13,2 pct. 13,2 pct. 36,8 pct. 15,8 pct. 21,1 pct. 18,4 pct. 37,5 pct.

19 SIDE 19 OFFENTLIGE INDKØB VIA CENTRALE RAMMEAFTALER 16. Vælg op til 3 frivillige rammeaftaler fra SKI, som du har dårlige erfaringer med at anvende (I prioriteret rækkefølge, så den, du umiddelbart har haft bedst erfaring med, nævnes først)? - 1. Prioritering (N=42) ASP/Cloud 9,5 pct Møbler 7,1 pct Fødevarer og drikkevarer Totalleverandør 7,1 pct IT-løsninger og -vedligehold 2,4 pct Kontorvarer 2,4 pct Rejsebureauydelser 2,4 pct. Ved ikke 54,8 pct. (23) Jeg har ingen gode erfaringer frivillige rammeaftaler fra SKI 14,3 pct. 16. Vælg op til 3 frivillige rammeaftaler fra SKI, som du har dårlige erfaringer med at anvende (I prioriteret rækkefølge, så den, du umiddelbart har haft bedst erfaring med, nævnes først)? - 2. Prioritering (N=10) Computere bredt sortiment incl. Håndholdte Møbler Kommunikationsudstyr og -løsninger Tele og data ASP/Cloud Kontorvarer Brændstof og fyringsolie Rejsebureauydelser Vælg op til 3 frivillige rammeaftaler fra SKI, som du har dårlige erfaringer med at anvende (I prioriteret rækkefølge, så den, du umiddelbart har haft bedst erfaring med, nævnes først)? -3. Prioritering (N=5) Kopi og Print IT-løsninger og -vedligehold Biler Flyrejser Vikarydelser 2

20 SIDE 20 KAPITEL 1 SPØRGESKEMA TIL KOMMUNALE INDKØBERE 16a. I hvilken grad passer følgende forhold på den rammeaftale, som du har dårligst erfaring med at anvende? (N=33) 1. I meget høj grad 2. I høj grad 3. Hverken høj eller lav 4. I lav grad 5. I meget lav grad Ved ikke/ikke relevant Høj pris på indkøbet 6,1 pct. 3, 48,5 pct. (16) Høje samlede omkostninger ved at anvende varen/tjenesteydelserne i dens levetid (TCO) 3, 27,3 pct. 60,6 pct. (20) Høje omkostninger ved at skifte til en leverandør på 3, 30,3 pct. 6,1 pct. 51,5 pct. (17) Svært at købe ind på 21,2 pct. 21,2 pct. 12,1 pct. (16) 45,5 pct. (15) Dårlig match mellem behov og varerne/tjenesteydelserne på 15,2 pct. 21,2 pct. 6,1 pct. 48,5 pct. (16) Min foretrukne leverandør er ikke på 12,1 pct. 18,2 pct. 6,1 pct. 63,6 pct. (21) Leverandøren leverede ikke varerne/tjenesteydelserne til den aftalte tid, kvalitet og pris 21,2 pct. 3, 3, 54,6 pct. (18) Det tager længere tid at foretage købet 12,1 pct. 18,2 pct. 21,2 pct. 3, 45,5 pct. (15) Flere ressourcer på indkøbsprocessen) 6,1 pct. 18,2 pct. 27,3 pct. 3, 45,5 pct. Andet (N=5) Hvordan er dine erfaringer generelt med at anvende frivillige rammeaftaler fra SKI? (N=42) Meget gode 2,4 pct. Gode 40,5 pct. (17) Hverken gode eller dårlige 40,6 pct. (17) Dårlige 14,3 pct. Meget dårlige 2,4 pct. 18. Når du skal købe ind, oplever du da, at det generelt er nemt eller svært at finde ud af, om der findes en rammeaftale fra Statens Indkøb som du kan og må anvende til indkøbet? (N=48) Meget nemt 12,5 pct. Nemt 23, Hverken nemt eller svært 60,4 pct. (29) Svært 2, Meget svært 2,

21 SIDE 21 OFFENTLIGE INDKØB VIA CENTRALE RAMMEAFTALER 19. Hvilke overordnede kategorier af Statens Indkøb har du købt ind på? (Pga. muligheder for flere svar summer resultaterne til mere end 10) (N=85) (Respondenter=57) AV-materiel 5,3 pct. Computere 10,5 pct. Datakommunikation 10,5 pct. Flytteydelser Forbrugsstoffer og datatilbehør 7, Hjemmearbejdspladser 1,8 pct. Hotelophold i Danmark 1,8 pct. Konferencefaciliteter Konsulentassistance vedr. Microsoftkonsulenter 1,8 pct. Kontorartikler 3,5 pct. Kontormaskiner Multifunktionsmaskiner 8,8 pct. Kontormaskiner Printere 3,5 pct. Kontormøbler 5,3 pct. Kopi- og printerpapir 7, Netværkskomponenter 3,5 pct. Rejsebureauydelser 1,8 pct. Rengørings og forbrugsartikler Rengøringsydelser Servere 5,3 pct. Sikringsydelser ved kontrolcentral Standard kopi og printydelser 1,8 pct. Storage 3,5 pct. Telefoni og mobilt bredbånd 15,8 pct. Trykkeriydelser 5,3 pct. Vagtydelser Jeg har ikke købt ind på rammeaftaler fra Statens Indkøb 29,8 pct. (17) Ved ikke 15,8 pct. 20. Når du skal købe ind på de områder, der er dækket af rammeaftaler fra Statens Indkøb, som må anvende, hvor ofte bruger du så disse aftaler til købet? (N=22) altid 27,3 pct. Ofte 22,7 pct. Hverken ofte eller sjældent 18,2 pct. Sjældent aldrig 13,6 pct. Ved ikke

Vejviser til kommunerne: Frivillige og forpligtende indkøbsaftaler i SKI og Statens Indkøb

Vejviser til kommunerne: Frivillige og forpligtende indkøbsaftaler i SKI og Statens Indkøb KL/ Antivirus programmel RA 02.06 Standard software Udløber 31.03.2013. Kan ikke forlænges. oprindelig parter i Løber til 31.12.2011. Økonomistyrelsen har forlænget aftalen et år til udløb den 31.12.2012.

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Indkøbs- og udbudsjuraens ABC

Indkøbs- og udbudsjuraens ABC Indkøbs- og udbudsjuraens ABC Peter Dann Jørgensen BvHD www.bvhd.dk Dagsorden 9.45 10.45 Udbudspligt Udbudsretlig regulering Tærskelværdier Rammeaftaler - Generelt om rammeaftaler - SKI - Egne rammeaftaler

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

25. september 2013 1. Status på Forpligtende Aftaler. E-kataloger i SKI

25. september 2013 1. Status på Forpligtende Aftaler. E-kataloger i SKI 25. september 2013 1 Status på Forpligtende Aftaler E-kataloger i SKI 25. september 2013 2 Aftaletyper fra SKI Frivillige og Forpligtende Varer (klassisk) Rådgivere IT/Tele Forpligtende aftaler 25. september

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Tærskelværdier og kontrakt beregning for aftaler om varer og tjenesteydelser Vejledning

Tærskelværdier og kontrakt beregning for aftaler om varer og tjenesteydelser Vejledning Tærskelværdier og kontrakt beregning for aftaler om varer og tjenesteydelser Vejledning 2013 Tærskelværdier og kontrakt beregning for aftaler om varer og tjenesteydelser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Fælles retningslinjer for udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser i Kulturministeriet

Fælles retningslinjer for udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser i Kulturministeriet Fælles retningslinjer for udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser i Kulturministeriet Version 1.6 8. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Forpligtelser ved udbud og indkøb af varer

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter 15/2009 Beretning om statens anvendelse

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Vejledning til. indkøbere. Kontor IT Computere, skærme, AV-udstyr og kopi og print. 1 Miljøministeriet

Vejledning til. indkøbere. Kontor IT Computere, skærme, AV-udstyr og kopi og print. 1 Miljøministeriet Vejledning til Totalomkostningsværktøj for offentlige indkøbere Kontor IT Computere, skærme, AV-udstyr og kopi og print 1 Miljøministeriet Totalomkostninger og offentlige indkøb Hvad er totalomkostninger?

Læs mere

Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S

Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S www.ski.dk Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 2300 København S Tlf. 33 42 70 00 www.ski.dk CVR nr. 17

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

Anbefalinger om indkøb ved UC erne. 1 Baggrund og sigte. 2 Sammenfatning af anbefalinger. 17. februar 2014

Anbefalinger om indkøb ved UC erne. 1 Baggrund og sigte. 2 Sammenfatning af anbefalinger. 17. februar 2014 UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet Generel Administration Projekt Effektivt Indkøb Anbefalinger fra workshop med Økonomichefudvalget og Indkøbsnetværket 19. december 2013 i Odense Version

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontorvarer Trådte i kraft d. 1. januar 2013 og er gældende frem til 31. december 2014.

Kontorvarer Trådte i kraft d. 1. januar 2013 og er gældende frem til 31. december 2014. Version 15.03.13 Statens Indkøbs forpligtende indkøbsaftaler til brug på Kulturministeriets område Indkøbsskema 1: Finansministeriets forpligtende indkøbsaftaler på vareindkøbsområdet: Kontorartikler Fremgangsmåde

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Hovedbidrag til de enkelte kapitler er forfattet af BDO Kommunernes Revision

Hovedbidrag til de enkelte kapitler er forfattet af BDO Kommunernes Revision Analyse Grænser af transaktionsomkostninger ved for dialog udbud December Juni 2010 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41 71 50 00 On-line ISBN 9878770294652 Layout: Word

Læs mere

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Danske forbrugerforhold 2011 Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Forord Gode forbrugerforhold er en vigtig drivkraft for vækst og nye muligheder for forbrugerne. Når der er gode forbrugerforhold, er

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Konkurrenceudsættelse i Fredensborg Kommune

Konkurrenceudsættelse i Fredensborg Kommune Konkurrenceudsættelse i Fredensborg Kommune NOTAT Fredensborg Kommune står i de kommende år over for en række økonomiske udfordringer, som til stadighed vil stille krav om effektiviseringer i den kommunale

Læs mere

9. november 2011. Folkekirken Analyse af sognenes indkøb

9. november 2011. Folkekirken Analyse af sognenes indkøb 9. november 2011 Folkekirken Analyse af sognenes indkøb Indholdsfortegnelse Forord 1 Resumé 2 1. Indkøbspraksis 5 1.1. Rammer for strategisk indkøb 5 1.2. Indkøbsadfærd 13 1.3. Samarbejde om indkøb 17

Læs mere