BILAGSRAPPORT 2 BESKRIVELSE AF RESULTATER FRA SURVEY TIL KOMMUNALE INDKØBSCHEFER VEDRØRENDE KOMMUNALE INDKØBSFÆLLESSKABER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAGSRAPPORT 2 BESKRIVELSE AF RESULTATER FRA SURVEY TIL KOMMUNALE INDKØBSCHEFER VEDRØRENDE KOMMUNALE INDKØBSFÆLLESSKABER"

Transkript

1 September 2009 BILAGSRAPPORT 2 BESKRIVELSE AF RESULTATER FRA SURVEY TIL KOMMUNALE INDKØBSCHEFER VEDRØRENDE KOMMUNALE

2 BILAGSRAPPORT 2 BESKRIVELSE AF RESULTATER FRA SURVEY TIL KOMMUNALE INDKØBSCHEFER VEDRØRENDE KOMMUNALE Rambøll Management Consulting Nørregade 7A 1165 København K T F

3 BESKRIVELSE AF RESULTATER FRA SURVEY TIL KOMMUNALE INDKØBSCHEFER VEDRØRENDE KOMMUNALE INDHOLD 1. Introduktion Ramme for organisering af varekategorier 1 2. Om surveyen Datakvalitet 3 3. Dybde, bredde og brug af aftaler i indkøbsfællesskaber i de danske kommuner Overblik over aftaler i indkøbsfællesskaber i de danske kommuner Aftaler om fælleskøb i kommunale indkøbsfællesskaber for enkelte varegrupper 6 4. Kommunernes indkøbsstrategier og indkøbsfunktion 8 5. Regulering af indkøb i de deltagende kommuner Overblik over indkøbsmønstre i de danske kommuner Forskelle i regulering af indkøb mellem varegrupper 10 ERROR! UNKNOWN DOCUMENT PROPERTY NAME. Bilag A Er I omfattet af aftalen? (pct.) Bilag b Indebærer aftalen en forpligtigelse for de deltagende kommuner til at købe alle varer omfattet af aftalen? (pct.) Bilag C Bruger i aftalen til at foretage indkøb af de omfattede varer? (pct.)

4 1 1. INTRODUKTION Dette notat indeholder en præsentation af de data vedrørende kommunale indkøbsfællesskaber, som blev indsamlet igennem en survey til de kommunale indkøbschefer i Danmark. Notatet indledes med en præsentation og den gennemførte survey samt en beskrivelse af kvaliteten af de data, som surveyen har produceret (afsnit 2). Derefter præsenteres data fra surveyen i tre dele. Første del beskriver de kommunale indkøbsfællesskabers karakteristika (afsnit 3), mens anden del beskriver en række øvrige forhold vedrørende kommunernes indkøbsstrategier og organisering af indkøb (afsnit 4). Tredje del analyserer, hvordan indkøb af forskellige varegrupper faktisk gennemføres/reguleres i kommunerne (afsnit 5). Bemærk, at bilag A-C indeholder en række udspecificerede tabeller, der præsenterer karakteristika for de kommunale indkøbsfællesskaber for enkelte varegrupper. 1.1 Ramme for organisering af varekategorier Som analytisk ramme for præsentationen af data anvendes i nogle tilfælde Drescher og Schrøder Consultings (2008) 1 inddeling af varegrupper i forskellige kategorier, som med fordel kan indkøbes med forskellige niveauer af koordination. De forskellige anbefalede koordinationsniveauer for indkøb af varer er: 1) Tværkommunalt indkøb: Alle kommuner indkøber varer sammen evt. i samarbejde med staten (f.eks. statslige aftaler eller SKI) 2) Klynge indkøb: Grupper af kommuner indkøber varer sammen (f.eks. i indkøbsfællesskaber eller andre sammenslutninger). 3) Kommunalt indkøb: Den enkelte kommune køber varer selv. Kategoriseringen af varegrupper efter anbefalede indkøbskoordinationsniveauer bygger på en vurdering af varegruppernes kompleksitet/specialiseringsgrad, det potentielle besparelser ved øget koordinering af indkøb, de potentielle transaktionsomkostninger ved øget koordinering af indkøb samt de potentielle effekter af koordinering af indkøb for leverandørmarkedet. Kategoriseringen af varegrupper efter anbefalet indkøbskoordinationsniveau er præsenteret i tabel 1 på næste side. 1 Dreschel og Schrøder Consultings (2008): Analyse af varegrupper i det kommunale indkøb.

5 2 Tabel 1. Anbefalet koordineringsniveau for 23 varegrupper Anbefalet koordineringsniveau Varegruppe Tværkommunalt (alle kommuner) Føde og drikkevarer til storkøkkener Benzin, Diesel, Fyringsolie (Tank) Computere Kontormøbler Kontorartikler o.l. Biler Sygeplejeartikler Tele- og datakommunikation Rådgivende ingeniører Klynger af kommuner Undervisningsmøbler Bøger Voksenbleer Diabeteshjælpemidler Stomihjælpemidler Genbrugshjælpemidler Den enkelte kommune Føde- og drikkevarer til mindre institutioner Benzin, diesel og fyringsolie (kør-videre) Elektricitet Ortopædisk fodtøj Belægningssten Vikarservice (Sygepleje og sundhed) Rengøring og vinduespolering Personkørsel Kilde: Drescher og Schrøder Consulting (2008).

6 3 2. OM SURVEYEN Som et led i RMCs Analyse af de kommunale indkøbsfællesskaber gennemføres en survey om kommunale, der sigter på at afdække de kommunale indkøbsfællesskabers udbredelse. Respondenterne i surveyen er indkøbschefer i de 77 kommuner, som er medlemmer i Foreningen af offentlige indkøbere. Surveyen er opdelt i tre dele: Første del sigter på at indsamle data om kommunernes indkøbsadfærd. Konkret spørges til om de kommunale indkøb af forskellige varegrupper foretages på tværkommunalt niveau (gennem statslige aftaler og SKI), i klynger (gennem kommunale indkøbsfællesskaber eller andre aftaler) eller af kommunen selv. Anden del sigter på at afdække de kommunale indkøbsfællesskabers karakteristika. Dette sker ved at spørge til, hvilke varegrupper, der er omfattet af aftaler i det kommunale indkøbsfællesskab, aftalernes karakter samt i hvilket omfang, kommunerne er omfattet af de indgående aftaler. Tredje del afdækker andre aspekter ved kommunernes indkøbsadfærd, som muligvis kan have indflydelse på de kommunale indkøbsfællesskabers udbredelse og dybde. Blandt andet spørges til kommunernes indkøbsstrategier samt til organiseringen af deres indkøbsfunktion. 2.1 Datakvalitet Surveyen blev gennemført i april-maj måned i 2009, som et online spørgeskema. Respondenterne var indkøbschefer i de 77 danske kommuner, som er medlemmer af Foreningen af offentlige indkøbere. Surveyen havde en svarprocent på 68,8 %, hvilket må betegnes som meget tilfredsstillende (se tabel 2). Tabel 2. Svarprocent Antal respondenter Besvarelser Svarprocent ,8 Præsentationen af data indeholder angivelser af, hvor stor en procentandel af de danske kommuner, der har eksempelvis er omfattet af aftaler om indkøb af en række varegrupper i det kommunale indkøbsfællesskab. I beregningen af disse procentandele er respondenter, der har svaret ved ikke ekskluderede. Antallet af ved ikke besvarelser angives dog for at indikere undersøgelsens soliditet.

7 4 3. DYBDE, BREDDE OG BRUG AF AFTALER I I DE DANSKE KOMMUNER Dette afsnit beskriver udbredelsen, dybden og brugen af aftaler i indkøbsfællesskaber i de danske kommuner. Først fokuseres på de eksisterende indkøbsfællesskabers dybde ved at undersøge om, hvilke varegrupper, der er omfattet af aftaler om indkøb i indkøbsfællesskaberne samt om aftalerne er forpligtende (afsnit 3.1). Dernæst undersøges i hvilket omfang de deltagende kommuner er omfattet af og bruger de indgåede aftaler (afsnit 3.2). I analysen fokuseres der samtidigt på aftaler i indkøbsfællesskaber og brugen af disse set i forhold til de forskellige varegrupper, herunder de varegrupper, hvor indkøb anbefales koordineret i klynger. 3.1 Overblik over aftaler i indkøbsfællesskaber i de danske kommuner Langt fra alle varegrupper af omfattet af aftaler i indkøbsfællesskaber i de danske kommuner. Således er 68,4 % af de undersøgte varegrupper ikke omfattet af aftaler om koordinering af indkøb i regi af et indkøbsfællesskab. I stedet er 23,2 % af varegrupperne omfattet af aftaler om indkøb i kommunale indkøbsfællesskaber, som dækker hele varegruppen, mens 8,3 % af varegrupperne er omfattet af aftaler, der dækker dele af varegruppen. Som det fremgår af tabel 3, er der en større andel af aftaler indkøbsfællesskaber for de varegrupper, hvor indkøb faktisk anbefales koordineret i kommunale klynger. I alt 55,7 % af disse varegrupper er omfattet af aftaler, idet 40,8 % er helt inkluderede, mens 14,9 % er delvist inkluderede. Omvendt er samlet set 24,4 % af de varegrupper, som anbefales koordineret på tværs af alle kommuner dækket af aftaler i de kommunale indkøbsfællesskaber og kun 21,1 % af dem, der anbefales koordineret på kommunalt niveau. Udbredelsen af aftaler i kommunale indkøbsfællesskaber for de enkelte varegrupper analyseres i afsnit 4.2. Tabel 3. Er der i regi af jeres indkøbsfællesskab indgået en aftale omfattende varegruppen? (pct.) Varegruppekategori Anbefalet koordination på tværs af alle kommuner Anbefalet koordination i kommuneklynger Anbefalet koordination i kommuner Aftale for hele varegruppen Aftale for dele af varegruppen Ingen aftale Ved ikke 19,1 (87) 5,3 (24) 75,7 (345) 4,4 (21) 40,8 (126) 14,9 (46) 44,3 (137) 2,8 (9) 14,3 (57) 6,8 (27) 78,9 (314) 6,4 (27) I alt 23,2 (270) 8,3 (97) 68,4 (796) 4,7 (57) Det er imidlertid ikke alle kommuner i de kommunale indkøbsfællesskaber, som er omfattet af de indkøbsaftaler, der er indgået for konkrete varegrupper (se tabel 4, næste side). Således er overordnet omkring 78 % af de deltagende kommuner inkluderet i de aftaler, som er indgået om koordination af indkøb. Andelen af omfattede er omtrent den samme uafhængigt af, om varegruppen anbefales indkøbt på nationalt niveau, i klynger eller af den enkelte kommune.

8 5 Tabel 4. Er I omfattet af aftalen? (pct.) Varegruppekategori Omfattet af Ikke omfattet af Ved ikke eksisterende aftale eksisterende aftale Anbefalet koordination på tværs af alle kommuner 77,3 (85) 22,7 (25) 0,0 (0) Anbefalet koordination i kommuneklynger 78,4 (131) 21,6 (36) 2,9 (5) Anbefalet koordination i kommuner 75,9 (63) 24,1 (20) 1,2 (1) I alt 77,5 (279) 22,5 (81) 1,6 (6) Generelt gælder det endvidere, at de aftaler om fællesindkøb, som er indgået i de kommunale indkøbsfællesskaber, er bindende for de kommuner, der er omfattet af aftalerne, som vist i tabel 5. Der er ikke nogen betydelig variation i andelen af aftaler, der er forpligtigende på tværs af de tre varegruppekategorier. Tabel 5. Indebærer aftalen en forpligtelse for de deltagende kommuner til at købe alle varer omfattet af aftalen? (pct.) Varegruppekategori Anbefalet koordination på tværs af alle kommuner Anbefalet koordination i kommuneklynger Anbefalet koordination i kommuner Aftalen er forpligtende Aftalen er ikke forpligtende Ved ikke 94,0 (78) 6,0 (5) 2,4 (2) 95,4 (124) 4,6 (6) 0,8 (1) 93,7 (59) 6,3 (4) 0,0 (0) I alt 94,6 (261) 5,4 (15) 1,1 (3) I lyset af forpligtigelsesgraden er det ikke overraskende over 95 % af de kommuner, som svarer at være inkluderet i aftaler om indkøb i kommunale indkøbsfællesskaber, der også tilkendegiver faktisk at bruge aftalerne til indkøb af varer (se tabel 6). Tabel 6. Bruger I aftalen til at foretage indkøb af de omfattede varer? (pct.) Varegruppekategori Anbefalet koordination på tværs af alle kommuner Anbefalet koordination i kommuneklynger Anbefalet koordination i kommuner Aftalen bruges for alle varer i kategorien Aftalen bruges for nogle varer i kategorien Aftalen bruges slet ikke Ved ikke 95,2 (80) 3,6 (3) 1,2 (1) 0 (0) 97,7 (128) 2,3 (3) 0,0 (0) 0 (0) 96,8 (81) 3,2 (2) 0,0 (0) 0 (0) I alt 96,8 (269) 2,9 (8) 0,4 (1) 0 (0) Generelt viser surveyen således, at 35 % af varegrupperne er omfattet af aftaler om fællesindkøb i regi af et indkøbsfællesskab. Dog er udbredelsen større for de varegrupper, som anbefales faktisk koordineret af klynger af kommuner (55,7 %). Endvidere er omkring 78 % af de deltagende kommuner omfattet af de aftaler om indkøb, som er indgået i kommunale

9 6 indkøbsfællesskaber. Langt størstedelen (over 93 %) af aftalerne er forpligtigende, hvilket måske er årsagen til at stort set alle de omfattede kommuner (over 95 %) faktisk bruger aftaler til indkøb af varer. Næste afsnit beskriver forskelle og ligheder mellem de enkelte varegrupper. 3.2 Aftaler om fælleskøb i kommunale indkøbsfællesskaber for enkelte varegrupper Dette afsnit analyserer mængden af aftaler om koordinering af vareindkøb i de kommunale indkøbsfællesskaber for de enkelte varegrupper. Fokus ligges særligt på om indkøb fra varegruppen faktisk anbefales koordineret i klynger. Blandt de varegrupper, hvor indkøb anbefales koordineret på tværkommunalt niveau for alle kommuner samlet er aftaler i kommunale indkøbsfællesskaber forholdsvist sjældne (se tabel 7). Undtagelser fra reglen er imidlertid varegruppen sygeplejeartikler, hvor i alt 75,0 % af kommunerne indikerer, at der findes aftaler i deres indkøbsfællesskab. Der findes endvidere i moderat grad aftaler om indkøb i de kommunale fællesskaber for varegrupperne føde- og drikkevarer til storkøkkener (37,2 %), benzin, diesel og fyringsolie (31,4 %) samt kontorartikler og lignende (33,3 %). Tabel 7. Er der i regi af jeres indkøbsfællesskab indgået en aftale omfattende varegruppen? (varegrupper som anbefales koordineret på tværkommunalt niveau for alle kommuner samlet) (pct.) Varegruppe Aftale for Aftale for Ingen aftale n Ved ikke hele varegruppen dele af varegruppen Føde og drikkevarer til storkøkkener 23,5 13,7 62,7 51 3,8 Benzin, Diesel, Fyringsolie (Tank) 25,5 5,9 68,6 51 3,8 Computere 0,0 6,0 94,0 50 5,7 Kontormøbler 14,3 4,1 81,6 49 7,5 Kontorartikler o.l. 33,3 0,0 66,7 51 3,8 Biler 6,0 2,0 92,0 50 5,7 Sygeplejeartikler 63,5 11,5 25,0 52 1,9 Tele- og datakommunikation 2,0 2,0 96,1 51 3,8 Rådgivende ingeniører 2,0 2,0 96,1 51 3,8 Gennemsnit 19,1 5,3 75, ,4 Blandt de varegrupper, hvor indkøb anbefales koordineret i klynger, er andelen af aftaler om indkøb i kommunale indkøbsfællesskaber som nævnt større (se tabel 8). Andelen af aftaler er størst for varegrupperne voksenbleer (78,9 %), diabeteshjælpemidler (71,2 %), genbrugshjælpemidler (70,6 %) samt stomihjælpemidler (63,4 %). Omvendt er andelen af aftaler i kommunale indkøbsfællesskaber ikke særligt stor for varegruppen bøger (33,4 %) og kun meget lille for varegruppen undervisningsmøbler (15,7 %).

10 7 Tabel 8 Er der i regi af jeres indkøbsfællesskab indgået en aftale omfattende varegruppen? (varegrupper som anbefales koordineret i klynger) (pct.) Varegruppe Aftale for Aftale for Ingen aftale n Ved ikke hele varegruppen dele af varegruppen Undervisningsmøbler 9,8 5,9 84,3 51 3,8 Bøger 11,8 21,6 66,7 51 3,8 Voksenbleer 65,4 13,5 21,2 52 1,9 Diabeteshjælpemidler 57,7 13,5 28,8 52 1,9 Stomihjælpemidler 51,9 11,5 36,5 52 1,9 Genbrugshjælpemidler 47,1 23,5 29,4 51 3,8 Gennemsnit 40,8 14,9 44, ,8 Endeligt findes der i lav grad indkøbsaftaler i kommunale indkøbsfællesskaber for de varegrupper, der anbefales koordineret på kommunalt niveau (se tabel 9). En undtagelse er imidlertid varegrupperne ortopædisk fodtøj (48,0 %) samt til benzin, diesel og fyringsolie (kørvidere) (30,0 %), der i højere grad er omfattet af aftaler om indkøb i kommunale indkøbsfællesskaber. Tabel 9. Er der i regi af jeres indkøbsfællesskab indgået en aftale omfattende varegruppen? (varegrupper som anbefales koordineret i de enkelte kommuner) (pct.) Varegruppe Indkøbsfæll Indkøbsfæll Intet n Ved ikke esskab for hele varegruppen esskab for dele af varegruppen indkøbsfælle sskab Føde- og drikkevarer til mindre institutioner 11,8 9,8 78,4 51 3,8 Benzin, diesel og fyringsolie (kør-videre) 20,0 10,0 70,0 50 5,7 Elektricitet 19,6 5,9 74,5 51 3,8 Ortopædisk fodtøj 36,5 11,5 51,9 52 1,9 Belægningssten 2,1 0,0 97, ,3 Vikarservice (Sygepleje og sundhed) 17,6 3,9 78,4 51 3,8 Rengøring og vinduespolering 4,3 6,4 89, ,3 Personkørsel 0,0 6,1 93,9 49 9,4 Gennemsnit 14,3 6,8 78, ,7

11 8 4. KOMMUNERNES INDKØBSSTRATEGIER OG INDKØBSFUNKTION I dette afsnit beskrives en række andre forhold, som kan have indflydelse på udbredelsen af kommunale indkøbsfællesskaber samt på kommunernes faktiske indkøbsadfærd. Disse forhold er 1) tilstedeværelsen af en kommunal indkøbsstrategi, 2) graden af samtænkning mellem de kommunale indkøbsstrategier og indkøbsfællesskabets strategier samt 3) eksistensen og størrelsen af en central indkøbsfunktion i de enkelte kommuner. Over halvdelen (58,5 %) af de deltagende kommuner har en indkøbsstrategi, som for langt størstedelens vedkommende er flerårig (54,7 %), som det fremgår af tabel 10. Af de kommuner, som tilkendegiver ikke at have en indkøbsstrategi, indikerer omkring en fjerdedel (24,5 %), at man koordinerer indkøb på anden vis. Af de skriftlige kommentarer til spørgsmålet forklarer de fleste af de respondenter, der koordinerer indkøb på anden vis, at man enten har indkøbspolitikker, eller at indkøbsstrategien er integreret i andre strategier, såsom kommunens virksomhedsstrategi eller servicestrategi. Seks respondenter svarende til omkring 11 % forklarer endvidere, at indkøbsstrategien er under udarbejdelse. Tabel 10. Har kommunen en indkøbsstrategi? Procent n Ja, en et-årig indkøbsstrategi 3,8 2 Ja, en flerårig indkøbsstrategi 54,7 29 Nej, ingen indkøbsstrategi 17,0 9 Andet 24,5 13 I alt Af de kommuner, som har en kommunal indkøbsstrategi (58,5 %), forklarer godt en tredjedel (35,5 %), at denne koordineres med indkøbsfællesskabets strategi, mens godt en femtedel (22,6 %) indikerer, at der ikke er nogen afstemning mellem de to strategier (se tabel 11). Interessant nok indikerer 12,9 % at indkøbsfællesskabet ikke har nogen strategi, mens størstedelen af de respondenter, der har svaret andet forklarer, at indkøbsfællesskabet kun har en udbudsplan eller handlingsplan, som den kommunale strategi kan afstemmes i forhold til. Tabel 11. Er indkøbsstrategien afstemt med indkøbsfællesskabets strategi? Procent n Indkøbsstrategien er identisk med 6,5 2 indkøbsfællesskabets strategi Indkøbsstrategien koordineres med 35,5 11 indkøbsfællesskabets strategi Indkøbsfællesskabet har ikke en strategi 12,9 4 Der er ingen afstemning mellem de to strategier 22,6 7 Andet 22,6 7 I alt

12 9 Langt størstedelen af de deltagende kommuner har en central indkøbsfunktion (94,3 %). Endvidere er den typiske størrelse på den centrale indkøbsfunktion 2-5 medarbejdere (71,1 %). Tabel 12. Hvor mange medarbejdere er der (i fuldtidsstillinger) ansat i denne indkøbsfunktion? Procent n Ingen central indkøbsfunktion 5,7 3 Central indkøbsfunktion med 1 medarbejder 15,1 8 Central indkøbsfunktion med 2-5 medarbejdere 71,7 38 Central indkøbsfunktion med 6-9 medarbejdere 5,7 3 Central indkøbsfunktion med mere end 9 1,9 1 medarbejdere I alt

13 10 5. REGULERING AF INDKØB I DE DELTAGENDE KOMMUNER I dette afsnit beskrives det, hvordan de deltagende kommuners indkøb faktisk reguleres. Først identificeres overordnede mønstre i, hvordan indkøb reguleres (afsnit 5.1). Derefter identificeres reguleringen af indkøb for de enkelte varegrupper (afsnit 5.2). Der fokuseres særligt på i hvilken grad på, indkøbsadfærden stemmer overens med de anbefalede koordineringsniveauer, jf. afsnit 1.1. Det skal huskes, at koordination af aftaler i klynger kan ske både i kommunale indkøbsfællesskaber og i gennem andre aftaler mellem kommuner. 5.1 Overblik over indkøbsmønstre i de danske kommuner For de fleste varegrupper er indkøb reguleret på kommunalt niveau (43,4 %), mens kun en mindre andel koordineres i kommuneklynger (23,5 %) (se tabel 13). Der er endvidere en moderat tendens til, at indkøb faktisk koordineres på det niveau, der anbefales som det optimale. Således reguleres indkøb af 52,8 % af de varer, der anbefales indkøbt på tværkommunalt niveau faktisk på dette niveau, mens det samme er tilfældet 43,9 % af de varegrupper, der anbefales koordineret på klyngeniveau og 55,8 % af de indkøb, der anbefales foretaget på kommunalt niveau. Omvendt er der imidlertid samtidigt især en tendens til, at for mange indkøb reguleres på kommunalt niveau, eftersom kommunen koordinerer 33,9 % af de indkøb, som anbefales foretaget tværkommunalt og 41,9 % af de indkøb, som anbefales foretaget i klynger. Tabel 13. På hvilken af følgende måder er indkøbet af hver enkelt varegruppe reguleret? (pct.) Varegruppekategori Anbefalet koordination på tværs af alle kommuner Anbefalet koordination i kommuneklynger Faktisk reguleret på tværkommu nalt niveau Faktisk reguleret i klynger Faktisk reguleret af de enkelte kommuner Andet Ingen Ved ikke 52,9 (240) 16,1 (73) 33,9 (164) 0,4 (2) 4,6 (21) 5,0 (24) 13,2 (41) 43,9 (136) 41,9 (130) 1,3 (4) 5,8 (18) 2,5 (8) Anbefalet koordination i 18,2 (70) 15,8 (61) 55,8 (215) 2,3 (9) 11,9 (46) 9,2 (39) kommuner Gennemsnit 30,5 (351) 23,5 (270) 43,4 (499) 1,3 (15) 7,4 (85) 5,8 (71) Anm. Summering af procenttal giver ikke 100, da nogle respondenter har angivet flere typer af indkøbsadfærd for samme varegruppe. 5.2 Forskelle i regulering af indkøb mellem varegrupper I det følgende beskrives reguleringen af indkøb for de enkelte varegrupper. Først beskrives de varegrupper, hvor indkøb anbefales foretaget på tværkommunalt niveau, derefter dem som anbefales indkøbt i klynger og endeligt dem, der anbefales indkøbt på kommunalt niveau. Blandt de varegrupper, som ifølge Dreschel og Schrøder Consulting bør koordineres på tværkommunalt niveau gælder som nævnt, at over halvdelen faktisk reguleres, som anbefalet (se tabel 14). De grupper, hvor indkøb i den højeste grad reguleres på tværkommunalt niveau er computere (88,2 %), tele- og datakommunikation (86,3 %) samt benzin, diesel og fyringsolie til tank (67,3 %). Omvendt reguleres indkøb af føde- og drikkevarer (49,0 %), kontormøbler (50,0

14 11 %) og biler (47,1 %) i høj grad på kommunalt niveau, mens indkøb af sygeplejeartikler fortrinsvist reguleres i klynger (59,6 %) og slet ikke tværkommunalt. Tabel 14. På hvilken af følgende måder er indkøbet af hver enkelt varegruppe reguleret? (varegrupper som anbefales koordineret på tværkommunalt niveau) (pct.) Varegruppe Føde og drikkevarer til storkøkkener Benzin, Diesel, Fyringsolie (Tank) Koordineres faktisk tværkommu nalt Koordineres faktisk i klynge Koordineres faktisk kommunalt Andre Ingen n Ved ikke 43,1 19,6 49,0 2,0 0,0 51 3,8 67,3 19,2 15,4 0,0 1,9 52 1,9 Computere 88,2 3,9 15,7 0,0 2,0 51 3,8 Kontormøbler 46,2 7,7 50,0 0,0 1,9 52 1,9 Kontorartikler o.l. 63,5 23,1 19,2 0,0 1,9 52 1,9 Biler 47,1 5,9 47,1 2,0 7,8 51 3,8 Sygeplejeartikler 0,0 59,6 42,3 0,0 1,9 52 1,9 Tele- og datakommunikation 86,3 2,0 17,6 0,0 2,0 51 3,8 Rådgivende ingeniører 31,0 0,0 52,4 0,0 26, ,6 Gennemsnit 52,9 16,1 33,9 0,4 4, ,0 Anm. Summering af procenttal giver ikke 100, da nogle respondenter har angivet flere typer af indkøbsadfærd for samme varegruppe. Blandt de varegrupper, som bør indkøbes i klynger gælder, at indkøb af voksenbleer (64,2 %), diabeteshjælpemidler (60,4 %), stomihjælpemidler (52,8 %) samt genbrugshjælpemidler (47,2 %) i højest grad reguleres som anbefalet (se tabel 15). For disse varegrupper gælder imidlertid også, at de indkøb i høj grad reguleres af de enkelte kommuner, samt at indkøb slet ikke reguleres på tværkommunalt niveau. Omvendt reguleres indkøb af undervisningsmøbler (7,5 %) og bøger (24,5 %) i meget ringe grad i klynger, men i stedet i høj grad på både kommunalt og tværkommunalt niveau. Tabel 15. På hvilken af følgende måder er indkøbet af hver enkelt varegruppe reguleret? (varegrupper som anbefales koordineret i klynger) (pct.) Varegruppe Koordineres faktisk Koordineres faktisk i Koordineres faktisk Andre Ingen n Ved ikke tværkommu nalt klynge kommunalt Undervisningsmøbler 49,0 8,2 42,9 0,0 12,2 49 7,5 Bøger 34,7 26,5 32,7 2,0 10,2 49 7,5 Voksenbleer 0,0 64,2 37,7 1,9 0,0 53 0,0 Diabeteshjælpemidler 0,0 60,4 43,4 0,0 0,0 53 0,0 Stomihjælpemidler 0,0 52,8 49,1 0,0 1,9 53 0,0 Genbrugshjælpemidler 0,0 47,2 45,3 3,8 11,3 53 0,0 Gennemsnit 13,2 43,9 41,9 1,3 5, ,5 Anm. Summering af procenttal giver ikke 100, da nogle respondenter har angivet flere typer af indkøbsadfærd for samme varegruppe.

15 12 Langt de fleste af de varegrupper, som anbefales indkøbt på kommunalt niveau, reguleres i overensstemmelse med anbefalingen. Indkøb af enkelte varegrupper reguleres dog i højere grad på tværkommunalt niveau (Benzin, diesel og fyringsolie, kør videre samt elektricitet), mens enkelte reguleres i klynger (ortopædisk fodtøj). Tabel 16. På hvilken af følgende måder er indkøbet af hver enkelt varegruppe reguleret? (varegrupper som anbefales koordineret i de enkelte kommuner) (pct.) Varegruppe Føde- og drikkevarer til mindre institutioner Benzin, diesel og fyringsolie (kør-videre) Koordineres faktisk tværkommu nalt Koordineres faktisk i klynge Koordineres faktisk kommunalt Andre Ingen n Ved ikke 20,0 12,0 44,0 6,0 26,0 50 5,7 61,5 21,2 19,2 0,0 5,8 52 1,9 Elektricitet 47,1 11,8 37,3 2,0 5,9 51 3,8 Ortopædisk fodtøj 0,0 48,0 44,0 0,0 10,0 50 5,7 Belægningssten 0,0 3,1 59,4 6,3 31, ,6 Vikarservice (Sygepleje og sundhed) Rengøring og vinduespolering 8,0 12,0 64,0 2,0 14,0 50 5,7 0,0 5,9 88,2 2,0 7,8 51 3,8 Personkørsel 0,0 8,2 93,9 2,0 2,0 49 7,5 Gennemsnit 18,2 15,8 55,8 2,3 11, ,2 Anm. Summering af procenttal giver ikke 100, da nogle respondenter har angivet flere typer af indkøbsadfærd for samme varegruppe.

16 13

17 14 BILAG A ER I OMFATTET AF AFTALEN? (PCT.) Varegruppe (indkøb anbefales Omfattet af Ikke omfattet af n Ved ikke koordineret tværkommunalt) aftale aftale Føde og drikkevarer til storkøkkener 57,9 42,1 19,0 0,0 Benzin, Diesel, Fyringsolie (Tank) 75,0 25,0 16,0 0,0 Computere 66,7 33,3 3,0 0,0 Kontormøbler 66,7 33,3 9,0 0,0 Kontorartikler o.l. 94,1 5,9 17,0 0,0 Biler 50,0 50,0 4,0 0,0 Sygeplejeartikler 84,2 15,8 38,0 0,0 Tele- og datakommunikation 100,0 0,0 2,0 0,0 Rådgivende ingeniører 100,0 0,0 2,0 0,0 Gennemsnit 77,3 22,7 110,0 0,0 Varegruppe (indkøb anbefales Omfattet af Ikke omfattet af n Ved ikke koordineret i klynger) eksisterende indkøbsfællesska b eksisterende indkøbsfællesska b Undervisningsmøbler 50,0 50,0 8,0 0,0 Bøger 68,8 31,3 16,0 3,0 Voksenbleer 75,0 25,0 40,0 1,2 Diabeteshjælpemidler 91,7 8,3 36,0 1,4 Stomihjælpemidler 90,6 9,4 32,0 1,5 Genbrugshjælpemidler 68,6 31,4 35,0 1,4 Gennemsnit 78,4 21,6 167,0 2,9 Varegruppe (indkøb anbefales Omfattet af Ikke omfattet af n Ved ikke koordineret af de enkelte kommuner) eksisterende indkøbsfællesska b eksisterende indkøbsfællesska b Føde- og drikkevarer til mindre institutioner 54,5 45,5 11,0 0,0 Benzin, diesel og fyringsolie (kør-videre) 80,0 20,0 15,0 0,0 Elektricitet 76,9 23,1 13,0 0,0 Ortopædisk fodtøj 91,7 8,3 24,0 2,0 Belægningssten 100,0 0,0 1,0 0,0 Vikarservice (Sygepleje og sundhed) 54,5 45,5 11,0 0,0 Rengøring og vinduespolering 60,0 40,0 5,0 0,0 Personkørsel 100,0 0,0 3,0 0,0 Gennemsnit 75,9 24,1 83,0 1,2

18 15 BILAG B INDEBÆRER AFTALEN EN FORPLIGTIGELSE FOR DE DELTAGENDE KOMMUNER TIL AT KØBE ALLE VARER OMFATTET AF AFTALEN? (PCT.) Varegruppe (indkøb anbefales Aftalen er Aftalen er n Ved ikke koordineret tværkommunalt) forpligtende ikke forpligtende Føde og drikkevarer til storkøkkener 100,0 0,0 11,0 0,0 Benzin, Diesel, Fyringsolie (Tank) 100,0 0,0 12,0 0,0 Computere 100,0 0,0 2,0 0,0 Kontormøbler 80,0 20,0 5,0 16,7 Kontorartikler o.l. 100,0 0,0 15,0 6,3 Biler 100,0 0,0 2,0 0,0 Sygeplejeartikler 93,8 6,3 32,0 0,0 Tele- og datakommunikation 100,0 0,0 2,0 0,0 Rådgivende ingeniører 0,0 100,0 2,0 0,0 Gennemsnit 94,0 6,0 83,0 2,4 Varegruppe (indkøb anbefales Aftalen er Aftalen er n Ved ikke koordineret i klynger) forpligtende ikke forpligtende Undervisningsmøbler 100,0 0,0 4,0 0,0 Bøger 90,0 10,0 10,0 9,1 Voksenbleer 96,7 3,3 30,0 0,0 Diabeteshjælpemidler 97,0 3,0 33,0 0,0 Stomihjælpemidler 96,6 3,4 29,0 0,0 Genbrugshjælpemidler 91,7 8,3 24,0 0,0 Gennemsnit 95,4 4,6 130,0 0,8 Varegruppe (indkøb anbefales Aftalen er Aftalen er n Ved ikke koordineret af de enkelte kommuner) forpligtende ikke forpligtende Føde- og drikkevarer til mindre institutioner 100,0 0,0 6,0 0,0 Benzin, diesel og fyringsolie (kør-videre) 100,0 0,0 12,0 0,0 Elektricitet 90,0 10,0 10,0 0,0 Ortopædisk fodtøj 90,9 9,1 22,0 0,0 Belægningssten 100,0 0,0 1,0 0,0 Vikarservice (Sygepleje og sundhed) 83,3 16,7 6,0 0,0 Rengøring og vinduespolering 100,0 0,0 3,0 0,0 Personkørsel 100,0 0,0 3,0 0,0 Gennemsnit 93,7 6,3 63,0 0,0

19 16 BILAG C BRUGER I AFTALEN TIL AT FORETAGE INDKØB AF DE OMFATTEDE VARER? (PCT.) Varegruppe (indkøb anbefales Aftalen Aftalen Aftalen bruges n Ved ikke koordineret tværkommunalt) bruges for alle varer i kategorien bruges for nogle varer i kategorien slet ikke Føde og drikkevarer til storkøkkener 100,0 0,0 0,0 11,0 0,0 Benzin, Diesel, Fyringsolie (Tank) 100,0 0,0 0,0 12,0 0,0 Computere 100,0 0,0 0,0 2,0 0,0 Kontormøbler 66,7 16,7 16,7 6,0 0,0 Kontorartikler o.l. 100,0 0,0 0,0 16,0 0,0 Biler 100,0 0,0 0,0 2,0 0,0 Sygeplejeartikler 100,0 0,0 0,0 31,0 0,0 Tele- og datakommunikation 100,0 0,0 0,0 2,0 0,0 Rådgivende ingeniører 0,0 100,0 0,0 2,0 0,0 Gennemsnit 95,2 3,6 1,2 84,0 0,0 Varegruppe (indkøb anbefales Aftalen Aftalen Aftalen bruges n Ved ikke koordineret i klynger) bruges for alle varer i kategorien bruges for nogle varer i kategorien slet ikke Undervisningsmøbler 100,0 0,0 0,0 4,0 0,0 Bøger 90,9 9,1 0,0 11,0 0,0 Voksenbleer 100,0 0,0 0,0 30,0 0,0 Diabeteshjælpemidler 100,0 0,0 0,0 33,0 0,0 Stomihjælpemidler 100,0 0,0 0,0 29,0 0,0 Genbrugshjælpemidler 91,7 8,3 0,0 24,0 0,0 Gennemsnit 97,7 2,3 0, ,0

20 17 Varegruppe (indkøb anbefales Aftalen Aftalen Aftalen bruges n Ved ikke koordineret af de enkelte kommuner) bruges for alle varer i kategorien bruges for nogle varer i kategorien slet ikke Føde- og drikkevarer til mindre institutioner 100,0 0,0 0,0 6,0 0,0 Benzin, diesel og fyringsolie (kørvidere) 100,0 0,0 0,0 12,0 0,0 Elektricitet 90,0 10,0 0,0 10,0 0,0 Ortopædisk fodtøj 100,0 0,0 0,0 22,0 0,0 Belægningssten 100,0 0,0 0,0 1,0 0,0 Vikarservice (Sygepleje og sundhed) 100,0 0,0 0,0 6,0 0,0 Rengøring og vinduespolering 100,0 0,0 0,0 3,0 0,0 Personkørsel 66,7 33,3 0,0 3,0 0,0 Gennemsnit 96,8 3,2 0,0 63,0 0,0

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune

Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune 7. marts 2011 Sammenfatning Potentiale Praksis Opmærksomhedspunkter Konsulentteamet har beregnet effektiviseringspotentialet samlet til 16,7 procent

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

UDVIKLINGSMULIGHE- DER FOR DE KOMMUNA- LE INDKØBSFÆLLES- SKABER

UDVIKLINGSMULIGHE- DER FOR DE KOMMUNA- LE INDKØBSFÆLLES- SKABER Til KL Dokumenttype Rapport Dato September 2009 UDVIKLINGSMULIGHE- DER FOR DE KOMMUNA- LE INDKØBSFÆLLES- SKABER Til KL Dokumenttype Rapport Dato September 2009 UDVIKLINGSMULIGHE- DER FOR DE KOMMUNA- LE

Læs mere

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Hvordan kan jeg blive leverandør til min egen kommune? Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Indhold Fakta om kommunens indkøb Kommunal indkøbsanalyse - SKI Love og regler vedr. offentlig indkøb

Læs mere

Ledelsesinformation Aftaleloyalitet/compliance Kvartalsrapport 2. kvartal 2015

Ledelsesinformation Aftaleloyalitet/compliance Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Ledelsesinformation Aftaleloyalitet/compliance Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Side 1 af 6 Indledning Fællesudbud Sjælland (FUS) har i 2015 sat fokus på kommunernes anvendelse af FUS aftalerne. Indkøbsfællesskabet

Læs mere

Vejledning til KL-værktøj til prissammenligning

Vejledning til KL-værktøj til prissammenligning V E J LEDNING Januar 2012 Vejledning til KL-værktøj til prissammenligning Denne vejledning beskriver kort, hvordan regnearkene til prissammenligning af indkøb anvendes. Overordnet kan redskabet bruges

Læs mere

Velkommen til SKI s Årsdage for offentligt indkøb februar i København 2. marts i Aarhus

Velkommen til SKI s Årsdage for offentligt indkøb februar i København 2. marts i Aarhus Velkommen til SKI s Årsdage for offentligt indkøb 2017 28. februar i København 2. marts i Aarhus Den gode kontrakt får først værdi, når den bliver brugt Udbudslov Compliance Implementering Transaktionsomkostninger

Læs mere

Oversigt udbudsområder i Udbud

Oversigt udbudsområder i Udbud Oversigt udbudsområder i Udbud Udbudsområder Årstal Udbyder Status Ansvarlig Årlig omsætning Gevinst Ny / genudbud Annoncer 2016 Egne udbud BN 2.600.000,00 130.000 Genudbud Arbejdstøj 2017 Egne udbud HØ

Læs mere

Udvikling af indkøbsorganisationen. - eksempler fra tre kommuner

Udvikling af indkøbsorganisationen. - eksempler fra tre kommuner Udvikling af indkøbsorganisationen - eksempler fra tre kommuner Udarbejdet for KL i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2010 Januar 2010 Situation I forbindelse med sammenlægninen af Aars, Farsø, Løgstør

Læs mere

Oversigt udbudsområder i Udbud

Oversigt udbudsområder i Udbud Oversigt udbudsområder i Udbud Udbudsområder Årstal Udbyder Status Ansvarlig Årlig omsætning Årlig gevinst Ny / genudbud Annoncer 2015 Egne udbud BN 2.600.000,00 130.000,00 Genudbud Arbejdstøj 2017 Egne

Læs mere

Analyse af det kommunale indkøb Endelig rapport. 26. april 2011. Finansministeriet og KL

Analyse af det kommunale indkøb Endelig rapport. 26. april 2011. Finansministeriet og KL Analyse af det kommunale indkøb Endelig rapport 26. april 2011 Finansministeriet og KL Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Indledning 8 3. Analysedesign og dataindsamling 10 4. Analysens datagrundlag

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 1: Spørgeskemaer

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Jobcenter survey. Analyse af svar på mini-survey til jobcentrene APPENDIKS. November,

Jobcenter survey. Analyse af svar på mini-survey til jobcentrene APPENDIKS. November, APPENDIKS Jobcenter survey Analyse af svar på mini-survey til jobcentrene November, 1 www.qvartz.com COPENHAGEN Ryesgade 3A Copenhagen N Denmark T: + 33 1 STOCKHOLM Birger Jarlsgatan 111 Stockholm Sweden

Læs mere

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Forpligtende aftaler

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Forpligtende aftaler 12. marts 2015 1 Velkommen til workshop om: Forpligtende aftaler 12. marts 2015 2 Forpligtende aftaler Kort status og debat 12. marts 2015 3 Agenda Status på de forpligtende aftaler Tilslutning Realisering

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Indkøbs årsrapport 2011.

Indkøbs årsrapport 2011. Indkøbs årsrapport 2011. Side 1 Rapporten viser udviklingen i indkøbsmønstret i Ringsted Kommune for perioden 2009 2011. Succeskriterier for 2011 har været: brugen af indgået aftaler, institutionsbesøg

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om staten som indkøber (beretning nr. 13/05) 2. marts 2010

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

Indkøbspolitik for Furesø Kommune

Indkøbspolitik for Furesø Kommune Indkøbspolitik for Furesø Kommune Tilrettet efter beslutning truffet i Byrådet den 31. januar 2007 1. Formål Det overordnede formål med Furesø Kommunes indkøbspolitik er, at Furesø Kommune kan købe sine

Læs mere

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

Leverandør til Skive Kommune. Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Skive det er RENT LIV SKIVE.DK Skive det er RENT LIV Leverandør til Skive Kommune Hvad skal du vide som leverandør til Skive Kommune? Pjecen: Leverandør til Skive Kommune Dato: Udgivet februar 2015 Afsender: Skive Kommunes Indkøbsafdeling

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

AffaldVarme. AffaldVarme - Tilbagebetaling

AffaldVarme. AffaldVarme - Tilbagebetaling Capacent 24. april 2009 Indhold 1. Indledning 1 2. Metode 2 3. Karakteristika hvem er udlejerne? 4 4. Generel holdning til tilbagebetalingsmodellerne 8 5. Sammenfatning 14 1. Indledning Som led i at Århus

Læs mere

Notat 12. december 2016 J-nr.: / Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige

Notat 12. december 2016 J-nr.: / Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige Notat 12. december 2016 J-nr.: 84990 / 2355745 Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige udbud. En undersøgelse blandt Dansk Byggeris små medlemmer med under

Læs mere

Vejviser til kommunerne: Frivillige og forpligtende indkøbsaftaler i SKI og Statens Indkøb

Vejviser til kommunerne: Frivillige og forpligtende indkøbsaftaler i SKI og Statens Indkøb KL/ Antivirus programmel RA 02.06 Standard software Udløber 31.03.2013. Kan ikke forlænges. oprindelig parter i Løber til 31.12.2011. Økonomistyrelsen har forlænget aftalen et år til udløb den 31.12.2012.

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE - RESULTATOVERSIGT AUGUST 2015 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder. Byrådet har derfor et

Læs mere

Medlemsundersøgelse om understøttende undervisning

Medlemsundersøgelse om understøttende undervisning ANALYSENOTAT Medlemsundersøgelse om understøttende undervisning Januar 2015 Danmarks Lærerforening har i januar 2015 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i folkeskolen om understøttende

Læs mere

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke UMV 2014 Undervisningsmiljøvurdering med tilhørende elevtrivselsundersøgelse er udarbejdet af elevrådet i samarbejde med ledelsen. Undersøgelsespunkterne tager dels afsæt i de tidligere undersøgelser,

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE INDKØBSPOLITIK THISTED KOMMUNE Thisted november 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Mål... 3 Omfang og afgrænsning... 3 Indkøbspolitikkens indhold... 4 Udbud... 4 Miljø... 4 Klima... 5

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Hjemmeplejeområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2009 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2009 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmerne og deres biler... 2 Udvikling i forhold til 2006... 3 Miljø...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse til kommunaldirektører

Resultater af spørgeskemaundersøgelse til kommunaldirektører 24.5.2005 Notat 12260 MELA/CADA Resultater af spørgeskemaundersøgelse til kommunaldirektører om kommunalreformen FTF har ultimo april 2005 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt kommunaldirektører.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

Registeranalyse af økologiske afhoppere, hvem er de? Skifter de til konventionel landbrug? eller ophører det helt med landbrug?

Registeranalyse af økologiske afhoppere, hvem er de? Skifter de til konventionel landbrug? eller ophører det helt med landbrug? Registeranalyse af økologiske afhoppere, hvem er de? Skifter de til konventionel landbrug? eller ophører det helt med landbrug? Notat Carsten Lynge Jensen, Fødevareøkonomisk Institut, KU 1. Formålet &

Læs mere

Trivsel og social baggrund

Trivsel og social baggrund Trivsel og social baggrund Den nationale trivselsmåling i grundskolen, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i fire indikatorer - social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden. Eleverne

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

DI Handels kommuneundersøgelse. Januar respondenter

DI Handels kommuneundersøgelse. Januar respondenter DI Handels kommuneundersøgelse Januar 2014 88 respondenter Compliance Måler eller registrerer I på "compliance" - det vil sige, hvor stor en del af kommunens vareindkøb, der sker hos de leverandører, der

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 4 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Klub 6 Statistiske analyser 14 5 Opsamling - Klub 18 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 6 19 2 1. Introduktion

Læs mere

Analysenotat fra Dansk Erhverv

Analysenotat fra Dansk Erhverv Analysenotat fra Dansk Erhverv Befolkningsundersøgelse om danskernes indløbsvaner i Sverige Hver sjette dansker køber ind i Sverige. Og udviklingen går i retning af øget grænsehandel. Capacent har på vegne

Læs mere

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forums e-survey 5 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2009 Forums bestyrelse: Departementschef

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Daginstitutionerne 6 7 Dagplejen 27 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 45 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan Gør tanke til handling VIA University College Formål I dette notat findes anbefalinger til den samlede kreds af ansvarlige for indkøb på de 7 University Colleges

Læs mere

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning ANALYSENOTAT 30. april 2014 Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning Danmarks Lærerforening har i april gennemført en undersøgelse, der skulle afdække

Læs mere

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse I opløbet til Folkemødet på Bornholm kan politikerne glæde sig over, at mange danskere har let ved at tage stilling til politiske spørgsmål

Læs mere

4. juni Resultaterne bygger på svar fra knap 900 skoler.

4. juni Resultaterne bygger på svar fra knap 900 skoler. AN AL YS E NO T AT 4. juni 2012 Udviklingen i folkeskolens serviceniveau Danmarks Lærerforening har i maj 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt foreningens tillidsrepræsentanter om udviklingen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

7. marts 2014 1. Forpligtende aftaler. Mickey Abben Johansen, kundepartner & Gudrun Klint, teamchef, SKI

7. marts 2014 1. Forpligtende aftaler. Mickey Abben Johansen, kundepartner & Gudrun Klint, teamchef, SKI 7. marts 2014 1 Forpligtende aftaler Mickey Abben Johansen, kundepartner & Gudrun Klint, teamchef, SKI 7. marts 2014 2 Forpligtende aftaler overordnet set SKI udbyder fra 2011-2015 en række fælleskommunale

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF MORTEN JUNG Der er et potentiale ved at konkurrenceudsætte mere, vurderer

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 0 PB i Laboratorieteknologi Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5.0 Fastholdelse 6 6.0

Læs mere

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Publikationen kan hentes

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

Analyse af varegrupper i det kommunale indkøb

Analyse af varegrupper i det kommunale indkøb Anlyse f vregrupper i det kommunle Afrpportering 16. jnur 2008 Fortroligt Frederiksgde 21, st. 1265 Københvn K Indholdsfortegnelse Anlyse f vregrupper i det kommunle 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING... 3 2.

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud

Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud Emne Til Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i ÅFO Side 1 af 10 Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i Formålet med undersøgelsen har været at belyse bemandingen i to udvalgte : Mårslet Dagtilbud

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Den 29. april 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie har samlet indberettet energi på 9,2 PJ i 2014. Dette

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige

Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige Notat Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige Dette notat indeholder resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere