Nyhedsbrev til tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og kontaktpersoner i HK Stat Østjylland. Beretning Reformer i stride strømme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev til tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og kontaktpersoner i HK Stat Østjylland. Beretning Reformer i stride strømme"

Transkript

1 Særnummer Marts 2007 Nyhedsbrev til tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og kontaktpersoner i HK Stat Østjylland Beretning 2006 Reformer i stride strømme Denne skriftlige beretning for HK Stat Østjylland 2006 står i reformernes, forandringernes og opbruddets tegn. Året igennem bankede strukturreformen kraftigt på døren med færre og større kommuner, lukning af amtet, etablering af den nye Region Midtjylland samt ikke mindst en kæmpe rokade af opgaver og medarbejdere på det offentlige arbejdsmarked. I den forbindelse vil vi gerne byde velkommen til de nye medlemmer, der er kommet med i HK Stat på grund af strukturreformen. Det samme gælder de nye medlemmer fra Favrskov. Som led i eller i kølvandet af strukturreformen kom en politi- og domstolsreform, en radikal omlægning af beskæftigelsespolitikken samt fusioner på især uddannelsesområdet. Det har alt sammen betydet store udfordringer for både medlemmer, tillidsrepræsentanter og medarbejdere i HK Stat Østjylland. Der har i høj grad været brug for en synlig sektor, og i tråd med det tog vi i efteråret på en større turné, der bragte os i nærkontakt med i alt 35 arbejdspladser i vores dækningsområde. Det kan du alt sammen læse mere om på de følgende sider. Her kan du også læse om indsatsen for et bedre psykisk arbejdsmiljø, regeringens velfærdsreform og forestående kvalitetsreform, medlemsundersøgelsen Pulsen og den forestående oprustning og omstrukturering af HK, som bliver endelig vedtaget på en ekstraordinær kongres i juni Der bliver nok at tale om på vores generalforsamling onsdag 14. marts. Forhåbentlig ses vi dér. Venlig hilsen Leo Jensen, formand for HK Stat Østjylland Farvel til Statsamtet 20 HK-arbejdspladser rykker vestpå Strukturreformen berører også Statsamtet (nu Statsforvaltningen), hvis hovedsæde pr. 1. januar 2007 flyttede til Ringkøbing. Det betød farvel til cirka 50 medarbejdere, heraf 20 medlemmer af HK Stat Østjylland. Vi har helt fra starten haft uendelig svært ved at se visdommen i denne beslutning. Der er ganske enkelt ikke saglige argumenter for at flytte Statsamtet fra Danmarks næststørste by, der inklusive opland huser langt den største del af den nye regions beboere, til et tyndtbefolket område i Vestjylland. Tillidsrepræsentanterne Solveig Hjorthøj og Jette Ellesøe Tonsborg (i hvidt) var kede af nyheden om, at de pr. 1. januar 2007 måtte forlade amtmandens fine spisestue og de øvrige lokaler på Marselis Boulevard. Statsamtets regionale hovedsæde er flyttet til Ringkøbing. Foto: Jens Hasse, Chili. Eneste begrundelse kan være at tilføre området flere arbejdspladser i dette tilfælde altså på bekostning af en velfungerende statslig institution beliggende i Århus. Som plaster på såret får vi et afdelingskontor med job til seks HK'ere.

2 Århus mistede job på politiog domstolsreformen Tinglysningsretten gik til Hobro og dermed masser af arbejdspladser Århus mistede tinglysningen, som samles i Hobro. Tegning: Gert Eilenberger Regeringens politi- og domstolsreform betød nye og større enheder. 54 politikredse blev pr. 1. januar 2007 til 12, og 82 retskredse blev til 24. Jobmæssigt har det haft konsekvenser for medlemmer af HK Stat Østjylland ansat hos både politi og domstole. Politiets ressourcer skal fremover anvendes til at løse de politimæssige kerneopgaver: At virke for tryghed, sikkerhed samt fred og orden i samfundet. Det betyder, at pas og kørekort fra 1. januar 2007 overgik til kommunernes Borgerservice. Motorregistrering bliver fra 1. januar 2008 overført til Skat. Desuden privatiseres nogle opgaver. De 12 nye politikredse er naturligvis større end de 54 gamle. Politigården i Århus er blevet hovedpolitistation for Århus, Randers, Favrskov, Syddjurs, Norddjurs og Odder kommuner og hedder nu Østjyllands Politi. Desværre hører Silkeborg nu under Midt- og Vestjyllands Politi. Det er dog hensigten at opretholde de eksisterende tjenestesteder, så vi i Silkeborg fortsat har en klub med seks medlemmer. Skanderborg hører til Sydøstjyllands Politi. Politireformen indebærer en kraftig reduktion af det administrative personale. Desværre ser vi allerede, at en række administrative opgaver overtages af politibetjente. Det er vi stærkt utilfredse med, og det er også i direkte modsætning til intentionen om, at reformen skulle medføre flere politibetjente på gaderne. Den mest mærkbare følge var dog domstolsreformens samling af landets tinglysningsretter til blot én, som blev placeret i Hobro. Op til vedtagelsen af reformen 2. juni 2006 argumenterede vi ellers kraftigt for, at Tinglysningsretten burde placeres i Århus blandt andet på justitsminister Lene Espersens informationsmøde i Skanderborg i januar. Også andre kommuner var med i spillet om tinglysningen, blandt andet Silkeborg. Desværre vandt de saglige argumenter ikke genklang. Tinglysningsretten gik til Hobro. Dermed gik vi igen glip af en række ekstra statslige arbejdspladser og må tværtimod sige farvel til de nuværende medlemmer i Tinglysningen, som dog i det mindste er garanteret job i Hobro, Randers eller Horsens. Tinglysningen ved de gamle byretter i Brædstrup, Horsens og Skanderborg samles indtil videre i 2 Skanderborg inden den endelige samling i Hobro. Som led i reformen var der også planer om at beskære Byretten i Århus fra 16 til 11 dommere. Det ville få stor betydning for borgerne i Århus, Odder og Samsø, som den nye retskreds omfatter. Det ville tage længere tid at beramme og behandle sagerne, blandt andet alvorlige voldssager til skade for retssikkerheden. At den nye retskreds kun omfatter borgere mod før retfærdiggør ikke færre dommere. Ifølge reformen får byretterne langt flere opgaver, da de bliver førsteinstans i alle sager. Århus vil som storby få tilført flere sager fra Landsretten end de øvrige retter i Jylland. Hvis borgerne skal sikres en hurtig og effektiv sagsbehandling, er det helt galt at skære ned i antallet af dommere. På dette punkt gav justitsministeren sig lidt, så der nu er 13 dommere ved Byretten i Århus, hvilket vi naturligvis hilser med tilfredshed. Desværre er Retten i Silkeborg og Kjellerup i den nye struktur blevet en del af Viborg Retskreds og Skanderborg Byret flyttes til Horsens.

3 Nej til kommunalisering af beskæftigelsesindsatsen Glædeligt, at byrådsflertallet i Århus valgte et B-jobcenter Strukturreformen har også gjort sig gældende på beskæftigelsesområdet. Regeringen havde helst set en total kommunalisering af beskæftigelsesindsatsen, hvilket både LO, FTF, Dansk Arbejdsgiverforening og HK minus HK Kommunal dog tog kraftigt afstand fra. Også HK Stat mener fortsat, at en kommunalisering vil forringe mulighederne for at føre en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Snævre lokalpolitiske hensyn og prioriteringer kan spænde ben for overordnede og nationale arbejdsmarkedspolitiske interesser. Det lykkedes heldigvis ikke regeringen at komme igennem med en fuldstændig kommunalisering på området. Ud af i alt 91 jobcentre i kommunerne bliver det kun i 14 såkaldte C-jobcentre, at kommunen er alene om opgaven. I de øvrige jobcentre deler stat og kommune ansvaret. I Århus ønskede den borgerlige byrådsfløj et C-jobcenter, men 25. januar 2006 besluttede et flertal i byrådet, at kommunen i stedet skulle satse på et B-jobcenter. En beslutning, som vi i HK Stat Østjylland havde argumenteret kraftigt for. Et jobcenter med fælles kommunalt og statsligt ansvar giver efter vores opfattelse de bedste betingelser for at varetage den fremtidige beskæftigelsesindsats og servicere vores ledige medlemmer bedst muligt. Derfor er vi glade for, at Århus Kommune besindede sig. Hvordan det kommer til at fungere i praksis, vil fremtiden vise. Om ikke andet får vi noget at sammenligne med, idet den borgerligt styrede Skanderborg Kommune valgte at forsøge sig med et C-jobcenter i rent kommunalt regi. Omlægningerne af beskæftigelsespolitikken har som på skatteområdet betydet turbulens for mange af vores medlemmer. Ikke alene har de skullet vænne sig til at fungere i en helt ny struktur med nye ledere og samarbejdspartnere. Nogle er også efter den såkaldte ønskerunde blevet flyttet rundt med både geografisk og jobmæssigt i forbindelse med fordelingen af medarbejdere på de nye jobcentre. Der er nu oprettet nye klubber ved jobcentrene, ligesom de nye samarbejdsudvalg er klar til at stå deres prøve. HK Stat Østjylland er godt tilfreds med, at byrådsflertallet i Århus vendte tommelfingeren nedad for et rent kommunalt styret C-jobcenter. 3

4 Mange skattefolk måtte mod deres vilje skifte arbejdsområde eller arbejdssted, da skatteministeren blæste til samling i statsligt regi. Kaotisk omstrukturering hos Skat Kommunale skattemedarbejdere budt velkommen i ny klub hos Skattecenter Århus Allerede 1. november 2005 blev Skat samlet i statsligt regi i en række nye skattecentre landet over kommunalt ansatte skattemedarbejdere blev i den forbindelse overført til staten heraf omkring halvdelen til HK Stat. Skatteministeren havde helst set øvelsen gennemført allerede fra 1. januar Det lykkedes dog at overbevise ham om, at det ganske enkelt ikke var muligt. Selv om projektet blev udsat i næsten et år, var starten alligevel kaotisk med store frustrationer til følge. To forskellige kulturer skulle bringes til at fungere sammen, mange måtte skifte arbejdssted eller arbejdsområde, og flere steder var hverken lokaleforhold eller teknik på plads. Etablering af en række kunde- og betalingscentre langt fra de nuværende arbejdssteder resulterede i problemer med at besætte alle stillinger og i tvangsforflytning af medarbejdere. Skatteministeren mener selv, at omstruktureringen var en succes. Det vil vi tillade os at sætte et stort spørgsmålstegn ved. For HK Stat Østjylland betød omlægningen, at vi fik 111 nye medlemmer. 60 skulle blive i Skattecenter Århus, mens resten på sigt skulle videre til job i de nye skattecentre i Randers, Grenaa og Horsens januar 2006 holdt klubben ved Skattecenter Århus stiftende generalforsamling, hvor de nye medlemmer blev budt velkommen i fællesskabet, som i forvejen talte 71 HK'ere fra det tidligere ToldSkat Østjylland. Generalforsamlingen valgte Anni B. Nielsen som tillidsrepræsentant og klubformand. Der var reelt tale om genvalg, da Anni B. Nielsen også var formand for klubben ved ToldSkat Østjylland. HK Stat Østjylland byder de nye medlemmer velkommen og satser på at yde samme gode service, som de var vant til i HK Kommunal.

5 Nye job nye udfordringer Et stort arbejde er sat i gang for at få nye klubber og aftaler på skinner Vi ventede på det i hele 2006: Dagen 1. januar 2007 hvor strukturreformen trådte endeligt i kraft, og mange offentligt ansat i kommuner, amt og stat skulle skifte arbejdsplads. Nye medlemmer er kommet til os fra amter og kommuner. Men også en række fusioner vender op og ned på mangt og meget. Mange af HK Stats medlemmer skal forholde til nye arbejdsgivere og ledere. En række miljømedarbejdere fra amtet arbejder nu i statsligt regi. Gymnasier, VUC'er, social- og sundhedsskolerne samt Den Jyske Opera er flyttet fra amt til stat og er blevet selvejende institutioner. Fra amtet har vi ligeledes fået Miljøcenter Århus og Amtscentralen. Fra kommunen har vi fået Århus Kommunes Sprogcenter. Som et led i Globaliseringsrådets anbefalinger om uddannelser og universiteter i verdensklasse har der været et stort politisk ønske om store og stærke uddannelsesmiljøer. Det har resulteret i en række fusioner. Det er i den forbindelse glædeligt at se, at der på de kommende års finanslove er afsat adskillige milliarder kroner til forskning og uddannelse. Aarhus Universitet, Handelshøjskolen i Århus, Danmarks Jordbrugsforskning og Danmarks Miljøundersøgelser fusionerer. I februar 2007 kom også Danmarks Pædagogiske Universitet med i selskabet. På erhvervsskolerne og de mellemlange videregående uddannelser (MVU) sker der også store forandringer. MVU-uddannelserne er nu samlet i centre for videregående uddannelser, de såkaldte CVU'er. Nogle mener, at det hele skal samles i store regionale professionshøjskoler i løbet af de kommende år. Det betyder alt sammen store udfordringer men også masser af muligheder for vores medlemmer, tillidsrepræsentanter og HK Stat Østjylland. Nye samarbejdsorganer og klubber skal hurtigst muligt bringes til at fungere. Lokalaftaler og personalepolitikker skal genforhandles og revideres. I HK Stat Østjylland gør vi alt for at bakke medlemmer og tillidsrepræsentanter op i den turbulente situation, mange af dem befinder sig i. Vi har således holdt masser af møder med tillidsrepræsentanter, hvor en række tvivlsspørgsmål er blevet afklaret. Også i 2007 er vi klar til at rykke ud og rådgive klubber og tillidsrepræsentanter, svare på spørgsmål over telefon eller mail og bakke op om indgåelse af aftaler på den enkelte institution. På landsplan ligger der også en opgave for HK Stat. De kommunale overenskomster har bedre pensionsbestemmelser end de statslige. Umiddelbart er de medlemmer, der er flyttet over til os fra HK Kommunal, sikret imod forringelser, men på sigt bliver det vigtigt at få de statslige overenskomster bragt på niveau på dette punkt. Mange af HK Stat Østjyllands medlemmer har måttet skifte arbejdsplads i kølvandet af strukturreform og fusioner. 5

6 Arbejdspladsbesøg styrkede dialogen Succes med at tage ud af huset og møde medlemmerne I efteråret 2006 planlagde vi sammen med HK/Offentlig Djursland- Kronjylland og HK Stat Danmark en større besøgsrunde til vores arbejdspladser. De i alt 35 besøg fandt sted september samt 20. og 23. oktober. Alle arbejdspladser, der sagde ja til tilbuddet, fik besøg af en valgt politiker og en faglig konsulent fra sektoren eller forbundssektoren. Møderne var ikke kun for tillidsrepræsentanter, men for alle medlemmer på arbejdspladsen. Ledelsen var også inviteret og deltog i en række tilfælde. Formålet med besøgsrunden var primært at sætte fokus på mulighederne for kompetenceudvikling i henhold til vores aftaler med de statslige arbejdsgivere herunder at gøre opmærksom på de værktøjer, som er til rådighed. Vi fik et godt indtryk af, hvor langt man er nået, i hvor høj grad man bruger aftalerne, og hvilke stopklodser der er. Den travle hverdag er mange steder en hæmsko, ligesom der nogle steder er ledelsesmæssige barrierer. Det er ikke alle steder, man får gennemført de obligatoriske MUS-samtaler og dermed får afdækket uddannelsesbehovene. Besøgene gav også et godt indtryk af, hvor langt man i øvrigt var nået personalepolitisk, og vi drøftede naturligvis også andre problemstillinger, som brændte på i forhold til den enkelte arbejdsplads. Blandt andet fyldte strukturreformen og dens følger naturligvis meget en del steder. De fleste besøg foregik qua arbejdspladsernes størrelse som rundbordssamtaler, men på den største arbejdsplads i området Aarhus Universitet valgte vi at afvikle besøget som et stormøde. Det fandt sted 23. oktober, hvor over 100 HK'ere deltog i en livlig debat om kompetenceudvikling og efteruddannelse med HK Stat Danmarks formand Peter Waldorff og repræsentanter for universitetets ledelse. Besøgsrunden var et led i bestræbelserne på at gøre HK Stat mere Besøgsrunden sluttede med et stormøde på Aarhus Universitet, hvor over 100 HK'ere fik en god debat med HK Stats formand Peter Waldorff og repræsentanter for universitetets ledelse. Foto: Søren Holm, Chili. synlig og nærværende for medlemmerne og dermed et led i de aktiviteter, som HK har sat i gang på baggrund af medlemsundersøgelsen Pulsen (se et senere afsnit). Arbejdspladsbesøgene levede op til vores bedste forventninger. Alle steder blev vi positivt modtaget, ligesom der var en god dialog og i flere tilfælde en livlig diskussion. 6

7 Fokus på psykisk arbejdsmiljø Stor undersøgelse viser, at der er brug for en ekstra indsats I efteråret 2006 gennemførte HK Stat Danmark en stor spørgeskemaundersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø blandt medlemmerne. Den indgår i en større indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø, herunder arbejdsrelateret stress, som er et led i forbundssektorens handlingsplan. Formålet med undersøgelsen var at få dokumenteret problemernes art og omfang og dermed blive i stand til at sætte målrettet ind i forhold til medlemmer, sikkerheds- og tillidsrepræsentanter samt ledere lokalt og centralt. Undersøgelsen blev gennemført af Epinion A/S og bygger på svar fra 441 medlemmer. Siden er der blevet sat kød og blod på besvarelserne af tre fokusgrupper blandt sikkerheds- og tillidsrepræsentanter. Resultatet viser, at der er nok at tage fat på, jf. følgende uddrag af svarene: Mange medlemmer oplever øget arbejdspres samt manglende indflydelse og karrieremuligheder. Over halvdelen har inden for de sidste to år overvejet at skifte job. Især på grund af dårlig ledelse og organisationsændringer. Øget arbejdspres har medført, at 12 pct. har været sygemeldt inden for det sidste år. 64 pct. oplever, at de over de seneste to år har fået mindre tid til at løse opgaverne. Godt halvdelen siger, at de dagligt eller næsten dagligt må arbejde meget hurtigt, og en tredjedel arbejder over dagligt eller én til tre gange ugentligt. 60 pct. mener, at de sjældent eller aldrig har indflydelse på arbejdsmængden. Over halvdelen oplever, at der (kun) i nogen grad eller slet ikke er balance mellem privat- og arbejdsliv. Mange især it-medarbejdere tænker hele tiden eller ofte på deres arbejde, når de har fri. Knap halvdelen får dårlig samvittighed ved sygdom eller barns sygdom. 34 pct. mener ikke, at de har gode muligheder for at udvikle sig personligt eller fagligt på jobbet. 60 pct. oplever ikke, at de har karrieremuligheder på arbejdspladsen, og 46 pct. mener heller ikke, at de har karrieremuligheder på det øvrige arbejdsmarked. 51 pct. mener ikke, at deres arbejdsplads er god til at håndtere det psykiske arbejdsmiljø. 69 pct. har inden for de senest tre år gennemført en APV på deres arbejdsplads, men af dem siger kun 57 pct., at der er fulgt op på APV'en. Kun godt en tredjedel af arbejdspladserne har formuleret forebyggelsespolitikker, f.eks. i forhold til stress, sygefravær og mobning. HK Stat Danmark har nedsat en projektgruppe, der skal stå for de tiltag, som undersøgelsen påpeger er nødvendige. Også i HK Stat Østjylland vil undersøgelsen blive brugt til en forstærket indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø. Et flertal af HK Stats medlemmer oplever, at der er blevet mindre tid til at løse opgaverne. 12 procent har inden for det sidste år været sygemeldt på grund af øget arbejdspres. Forandringer og utryghed fylder. 49 pct. har skiftet opgaver eller funktion én til flere gange over de seneste to år. 27 pct. oplever en risiko for at miste jobbet. Over halvdelen frygter, at det vil være vanskeligt at finde nyt job, hvis de bliver ledige. En tredjedel frygter at blive forflyttet mod deres vilje. Behov for bedre ledelse er mærkbart. 41 pct. mener ikke, at der har været en god dialog mellem ledere og medarbejdere om forandringer, og 43 pct. er utilfredse med den måde, forandringer bliver håndteret på. 46 pct. mener ikke, at de har haft indflydelse på forandringer, der betyder noget for deres arbejde. En tredjedel mener ikke, at de har en tilstrækkelig dialog med deres leder, og 42 pct. mener, at deres leder sjældent eller aldrig er god til at løse konflikter. 7

8 Regeringens skattestop og manglende råderum for kommunerne førte trods omfattende protester til drastiske nedskæringer i mange kommuner. Foto: Peter Svendsen Velfærdsforlig med knaster Den store hurdle er regeringens stædige holden fast på skattestoppet 20 juni 2006 indgik regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og De Radikale det meget omtalte velfærdsforlig. Forliget afspejler langtfra Velfærdskommissionens gennemgribende forslag til forandringer. Ikke mindst afviste statsministeren trods alle ekspertråd kategorisk at røre ved skattestoppet. Det er en væsentlig hurdle, da netop skattestop og pugen sammen at statens finansoverskud til kommende skattelettelser er den væsentligste trussel mod fortsat velfærd. Skattestoppet betyder alt for stramme offentlige budgetter. Allerede i efteråret så vi konsekvenserne i form af drastiske nedskæringer i de fleste af landets kommuner. Velfærdsforligets fokus var tilbagetrækningsalderen fra arbejdsmarkedet. Pensions- og efterlønsalderen skal hæves til hhv. 67 og 62 år. Et indgreb, der ifølge Den Alternative Velfærdskommission er unødvendigt. Den peger i stedet på, at man hellere skulle gøre en indsats for at skaffe job til den halve million mennesker, der i dag står uden for arbejdsmarkedet. Retfærdigvis skal det siges, at der også er tiltag i den retning i velfærdsforliget. Ledige skal hurtigere i arbejde, integrationen af indvandrere og flygtninge skal forbedres, de uddannelsessøgende skal hurtigere igennem uddannelsessystemet og ud i job, flere uge skal have en erhvervsuddannelse, og efteruddannelsen skal styrkes. Desuden afsættes der flere penge til forskning. Angiveligt skulle det alt i alt føre til flere i arbejde i En del af metoderne til at få flere ledige i job berører på godt og ondt vores ledige medlemmer. Det gælder ikke mindst de ledige mellem 55 og 59 år, hvis forlængede dagpengeret bliver udfaset. Medmindre arbejdsgiverne omsider tager snakken om det grå guld alvorligt, kan det blive et problem. Ganske vist er der spændt et sikkerhedsnet ud i form af en seniorjob-garanti, men svagheden er, at seniorjob ikke fører til genoptjening af dagpengeretten. Dermed kan en person, der af en eller anden grund ikke kan blive i seniorjobbet, komme i klemme. 8 Som noget positivt blev forslaget om halve dagpenge for de årige droppet. Til gengæld vil alle ledige medlemmer fremover blive fulgt meget tættere. Fra 1. oktober 2007 skal de søge job på Jobnet hver uge, og a-kassen skal gennemføre rådighedsvurdering hver tredje måned. De ledige får ret og pligt til aktivering allerede efter ni måneder, og efter to et halvt år skal de aktiveres på fuld tid med fokus på jobsøgning, løntilskud og virksomhedspraktik. Fremrykning af aktiveringen til ni måneder giver de ledige mulighed for at komme tidligere i gang med opkvalificering. Derimod frygter vi, at kravet om fuldtidsaktivering efter to et halvt år vil betyde genindførelse af udsigtsløs aktivering uden nødvendig kvalitet og perspektiv. Som noget positivt styrkes a-kassernes rolle markant. 1. januar 2007 overtog de førstehåndskontakten med nye ledige (cv-samtaler), ligesom a-kasserne fik pålagt en aktiv rolle som jobformidlere med adgang til AF-systemets jobordrer. Desuden skal de arbejde tæt sammen med de nye jobcentre om en effektiv formidlingsindsats. Denne styrkelse af a-kasserne har længe stået højt på HK's ønskeseddel, og i fællesskabet HK Østjylland har a-kassen fra årsskiftet rustet op og etableret et nyt job- og vejledningscenter på tværs af sektorer for at kunne løfte opgaven.

9 Tvivl om kvalitetsreform Kan det lade sig gøre at skabe mere kvalitet uden flere penge og ansatte? Regeringen har taget hul på sin såkaldte kvalitetsreform angiveligt med det formål at sikre borgerne en bedre offentlig service inden for sundhed, ældreomsorg og børnepasning m.m. Til en start var der ikke afsat ekstra penge til kvalitetsreformen. Der blev blot peget på, at vækstrammen for det offentlige forbrug er øget med 0,5 pct. årligt i 2010-planen til 1,0 pct. Heraf anvendes 0,5 pct. (2 mia. kr. årligt) til globaliseringsinitiativer og 0,5 pct. til at forbedre den offentlige velfærd. I finansloven for 2007 blev der dog afsat to puljer på i alt 0,5 mia. kr. til bedre kvalitet og bedre forhold for de ansatte i ældreplejen. Uafhængige eksperter tvivler på kvalitetsreformens mulighed for at påvirke kvaliteten af den offentlige velfærd ret meget. Ligeledes sår de tvivl om, hvorvidt regeringen får held til at vinde vælgere, der er skeptiske over for regeringens indsats for velfærden. Projektet giver anledning til at spørge: Kan det lade sig gøre at skabe mere kvalitet uden flere penge og ansatte? Og kan det lade sig gøre at skabe mere kvalitet for borgerne uden mere kvalitet for de ansatte? Ifølge regeringen skal kvalitetsreformen på én gang tage højde for knapheden på arbejdskraft som følge af den demografiske udvikling, den øgede efterspørgsel på velfærdsydelser og behovene for en mere fleksibel offentlige sektor. Derimod ser regeringen ikke skatteforhøjelser som en del af løsningen. De fem centrale temaer er: Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar. Sammenhængende service med respekt for borgeren. Klare mål og ansvar for resultater. Nytænkning, konkurrence og mest kvalitet for pengene. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation. Et ministerudvalg med statsministeren i spidsen har stået for det forberedende arbejde, og p.t. er man i gang med en møderække om de fem temaer, hvor repræsentanter fra kommuner, regioner, organisationer og erhvervslivet samt forskellige eksperter deltager. 24. maj 2007 holdes et afsluttende strategimøde. Inden sommerferien fremsætter regeringen et samlet forslag. Fagbevægelsen er repræsenteret i møderne med regeringen. Bl.a. er CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg) repræsenteret ved HK Stat Danmarks formand Peter Waldorff. HK Stat følger kvalitetsreformen tæt, ligesom HK som helhed længe har arbejdet med velfærd som et centralt tema. Vi vil fortsat være synlige i debatten og herunder gøre, hvad vi kan, for at synliggøre det væsentlige bidrag til den fælles velfærd, som de offentligt ansatte HK'ere hver dag yder. Svagheden ved kvalitetsreformen er, at der at der ikke er sat ekstra penge af til de velfærdsforbedringer, som man siger er formålet. 9

10 Medlemsundersøgelse afslørede styrker og svagheder Pulsen gav anledning til selvransagelse og nye tiltag Som den første faglige organisation herhjemme gennemførte HK i 2006 en grundig analyse af medlemmernes holdning til og loyaliteten over for deres fagforening. I alt medlemmer, tillidsrepræsentanter og 90 procent af HK's medarbejdere deltog i undersøgelsen, der også blev kaldt Pulsen. Undersøgelsen viste, at medlemmerne i store træk oplever, at de får en god service i HK. Jo mere de er i kontakt med os, des mere tilfredse er de. Til gengæld er det en stor svaghed, at mange medlemmer ikke ved, hvad HK har at byde på. De kender ikke vores mange kerneydelser og ved dermed ikke, hvad de kan få for kontingentet. Derfor oplever de heller ikke en sammenhæng mellem kvalitet og kontingent og dermed, at HK er væsentlig bedre end konkurrenterne på området. Selv blandt tillidsrepræsentanterne er der mange, der ikke finder HK specielt mere attraktiv end andre fagforeninger. Alt i alt viser Pulsen, at der virkelig skal gøres en indsats, hvis vi vil stoppe medlemsflugten, holde på dem, der allerede er medlemmer, og tiltrække nye. HK skal gøres mere synlig og nærværende for både medlemmer og tillidsrepræsentanter. Kendskabet til alt det, HK kan tilbyde, skal gøres større. Desuden skal der tages hensyn til, at medlemmer og tillidsrepræsentanter er en blandet flok med forskellige behov, som HK skal kunne opfylde. De planlagte tiltag indgår nu i HK Danmarks store strategiprojekt for Et nyt HK, som du kan læse om i det følgende afsnit af beretningen. Medlemsundersøgelsen Pulsen gav HK positive tilbagemeldinger om medlemsservice - men negativ feedback på evnen til at profilere sig og få fortalt medlemmerne om alt det, vi har at byde på. 10

11 HK går en fremtid i møde med skarpere kerneydelser og færre, men større afdelinger. Et nyt HK Medlemsflugten skal stoppes, profilen skal pudses af, og organisationen skal geares til fremtiden LO-fagbevægelsens medlemstal falder, og HK mistede omkring medlemmer i Samtidig peger medlemsundersøgelsen Pulsen på, at HK ikke er synlig nok, og at mange medlemmer ikke ved, hvad de kan få for kontingentet. HK's ledelse har taget konsekvensen og lægger op til en radikale ændringer, der både omfatter indhold og struktur. Medlemstilbuddene kerneydelserne skal gøres bedre, skarpere og mere synlige for medlemmer og ikke mindst potentielle medlemmer. HK skal dermed gøres mere konkurrencedygtig og bedre til at fastholde og tiltrække medlemmer. Samtidig gennemføres en række gennemgribende organisatoriske ændringer. Strategiprojektet er forberedt af en bredt sammensat følgegruppe blandt andet med deltagelse af HK Stat Østjyllands formand Leo Jensen. På tre workshops drøftede gruppen, hvordan det nye HK skulle se ud. Gruppens forslag blev vedtaget på et hovedbestyrelsesmøde i HK Danmark 11. oktober. Efter et nyt hovedbestyrelsesmøde 6. december 2006 blev der nedsat en politikgruppe, også med HK Østjyllands formand som medlem. Den blev 17. januar 2007 enig om en aftale for organisering af Nyt HK. Aftalen indeholder: 1. Fælles mål og rammer. 2. Administrativt fællesskab. 3. Central a-kasse med regional a- kasseenhed i hver afdeling. 4. Medlemskontaktcentre i hver afdeling. 5. Kompetencecentre og fællessekretariater. 6. Styrket profil i medlemskommunikationen Færre afdelinger forslag om syv regionale afdelinger. 8. En slankning af de demokratiske led i HK f.eks. m.h.t. antal møder og delegerede. 9. Klar opgavedeling i Nyt HK. 10. Reduktion og tilpasning af HK's ydelser. 11. Afklaring af enhedskontingent på den ekstraordinære kongres i juni Gennemførelse af aftalen forventes at resultere i en årlig besparelse på 177 millioner kroner. Aftalen blev vedtaget på et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde i HK Danmark 5. februar Nu skal de enkelte elementer i aftalen konkretiseres og udmøntes. En del af elementerne i aftalen kræver en ekstraordinær kongres i HK Danmark, som holdes juni 2007.

12 Generalforsamling i HK Stat Østjylland Onsdag 14. marts kl Spisning kl Radisson SAS, Margrethepladsen 1, Århus Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være HK Stat Østjylland i hænde senest 8 dage før. HK Stat Danmarks formand Peter Waldorff deltager i generalforsamlingen med et oplæg, hvorefter der er mulighed for at stille spørgsmål. Hvis du deltager i spisning, er tilmelding nødvendig. Tilmelding senest onsdag 7. marts på tlf eller Transport for medlemmer i Silkeborg Der arrangeres transport fra afdelingskontoret i Silkeborg, Vestergade 43 med afgang kl Hjemturen begynder umiddelbart efter generalforsamlingen. Oplys, om du ønsker transport, når du tilmelder dig. Dagsorden 01. Forretningsorden. 02. Valg af dirigent. 03. Valg af stemmeudvalg. 04. Beretning. 05. Orientering om regnskab. 06. Indkomne forslag. a. Til afdelingen og sektoren. b. Til HK Danmarks ekstraordinære kongres lørd. 9. juni - sønd. 10. juni c. Til ekstraordinært delegeretmøde i HK's a-kasse søndag 10. juni Valg. a. 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg: Lars Gruhn (genopstiller), Hans Hebsgaard Andersen (genopstiller) og Bertha B. Mortensen (indtrådt i perioden genopstiller). En repræsentant fra Silkeborg. b. 1 bestyrelsesmedlem for 1 år. På valg: Steen Lindkvist Nielsen (Silkeborg udtrådt i perioden). c. 3 suppleanter. På valg: Marianne Nuur (genopstiller). Birte Becher Sørensen (genopstiller ikke). Bertha B. Mortensen (indtrådt i bestyrelsen). 08. Valg. a. Delegerede og suppleanter til HK Danmarks ekstraordinære kongres juni b. Delegerede og suppleanter til delegeretmøde i HK's a-kasse juni Valg. a. 1 revisor for 2 år. På valg: Rene Møller. b. 1 revisorsuppleant. På valg: Inge Bindløv. 10. Eventuelt. Nyhedsbrevet Ajour udsendes pr. mail. Husk derfor at meddele eventuel ny mailadresse. Du er velkommen til at henvende dig for supplerende oplysninger til Leo Jensen, formand for HK Stat Østjylland, tlf , Park Allé Århus C Vestergade Silkeborg Tlf

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samrådet i AMU om Vestas - samrådsspørgsmål T, V, W og X

Beskæftigelsesministerens tale til samrådet i AMU om Vestas - samrådsspørgsmål T, V, W og X Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 146 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til samrådet i AMU om Vestas - samrådsspørgsmål T, V, W og X 26. november 2010 J.nr.

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger - liba - 05.05.2008 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger Finansloven for 2008 blev vedtaget den 17.april. Regeringen skal i de

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Hovedresultater: Forandringer

Hovedresultater: Forandringer Hovedresultater: Forandringer 2 ud af 3 akademikere i undersøgelsen har oplevet omorganiseringer inden for de seneste 2 år. Akademikernes psykiske arbejdsmiljø er lavere, når der har været flere runder

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3 1/2017 Lillebælt-Fyn SIDE 2 OG 3 Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 4 OG 5 HK er og bager i fælles fodslag for bedre arbejdsmiljø Pauls leder Trygheden på arbejdsmarkedet er

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Implementering af beskæftigelsesreformen

Implementering af beskæftigelsesreformen Den 18. september 2015 Implementering af beskæftigelsesreformen Regeringen indgik den 18. juni 2014 forlig med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en reform af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder 17. juni 2009 Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder Samfundsansvar. Samfundsansvar optager vækstlagsvirksomhederne i Region Midtjylland, hvor syv ud af ti virksomheder tillægger samfundsansvar

Læs mere

Hærens Konstabel- og Korporalforening

Hærens Konstabel- og Korporalforening Bilag 1 A-kassens beretning 2011 Hærens Konstabel- og Korporalforening 1 A-kassens beretning August 2010-august 2011 3 Nye regler for ledige 3 Dagpengeforliget 3 Selvvalgt uddannelse 3 Krav til dokumentation

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Helle Toftgaard, Olga Tækker, John Nielsen, Lisbeth Madsen og Per Hesselberg 1) Orientering a) Ledelsesrapport Ledelsesrapporten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AOF CENTER MIDTJYLLAND

VEDTÆGTER FOR AOF CENTER MIDTJYLLAND VEDTÆGTER FOR AOF CENTER MIDTJYLLAND 1 NAVN 1.1 Centerets navn er AOF Center Midtjylland (AOF MIDT). 2 HJEMSTED 2.1 Centerets dækningsområde er Region Midtjylland og gennemfører aktiviteter i kommunerne

Læs mere

Kompetencecenter i Allerød Kommune

Kompetencecenter i Allerød Kommune Notat: Kompetencecenter i Allerød Kommune Allerød Service bliver en central faktor i kommunens beskæftigelsespolitik i et tæt samspil med et nyt kompetencecenter, der skal visitere ledige borgere med henblik

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab

John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab Dagens emner Konkurrence om ydelser og aktiviteter Evidensbaserede ydelser Konkurrence nej. Evidens Ja. Ingen konkurrence

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HK KLUB NORDDJURS KOMMUNE

VEDTÆGTER FOR HK KLUB NORDDJURS KOMMUNE VEDTÆGTER FOR HK KLUB NORDDJURS KOMMUNE Revideret 05.03.14 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: HK Klub Norddjurs Kommune Klubbens område: HK medarbejdere ansat ved Norddjurs Kommune 1 Område og formål

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre NOTAT Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre Baggrund KL har tidligere orienteret om aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre på KLs hjemmeside. Selve aftalen og

Læs mere

Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter

Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2017 Side 2 af 19 Indhold Indledning... 3 Resume af hovedresultater... 3 Arbejdsmiljørepræsentanten og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland

Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland Hans-Henrik bød velkommen, og efter præsentation af gæster, den siddende bestyrelse og medarbejdere efterfulgt af en sang, gik generalforsamlingen

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne,

Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne, Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne, januar 2007 København, januar 2007 KL s Konsulentvirksomhed Center for Ledelse og Organisation www.kl.dk/kodekssurvey07 Survey blandt

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Kastrup 2016 1 Indhold 1. NAVN..... 4 2. OPTAGELSESBETINGELSER... 4 3. FORMÅL... 4 STK. 2. Faglige opgaver... 4 STK. 3. Organisatoriske opgaver... 4 4.

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

HK Områdeklubben på Københavns Universitet

HK Områdeklubben på Københavns Universitet Referat af Årsmøde d. 26. marts 2014 i HK Områdeklubben på KU: Ad 1 Valg af dirigent Stig Raff og Lars Hein begge faglige konsulenter i HK Stat Hovedstaden blev valgt. Stig Raff valgte ved samme lejlighed

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Bilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar

Bilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Bilag 10 Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Side 1 af 5 Processen Besparelsesforslag til Budget 2016 2019 har været sendt i høring i perioden 11. december til 8. januar.

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES mio. kr. Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i 2017-3 CASES Regeringen har i sit finanslovsudspil fastholdt og videreført omprioriteringsbidraget i 2017-20, hvilket betyder en besparelse

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Servicesektorens Generalforsamling den 16. marts 2016.

Servicesektorens Generalforsamling den 16. marts 2016. Servicesektorens Generalforsamling den 16. marts 2016. BESTYRELSENS BERETNING 2015: Ja, så er det første år i servicesektoren FOA Vendsyssel gået, det er ikke helt til at forstå, men tiden løber hurtigt,

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE Venstres reformer, før valget i 2011, har lagt grunden til 90 pct. af de samlede økonomiske effekter, som har sikret dansk økonomi. Og siden valget har Venstre

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Notat. Baggrundsnotat vedrørende budgetblok om sygefravær

Notat. Baggrundsnotat vedrørende budgetblok om sygefravær Notat Baggrundsnotat vedrørende budgetblok om sygefravær 1. Arbejdet med nedbringelse af sygefravær Indsatsen for et lavere sygefravær har i flere år stået højt på den kommunale dagorden, for emnet er

Læs mere

DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION

DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen åbnede konferencen om Beskæftigelsesreformen. DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION Beskæftigelsesreformen er vedtaget, og lovgivningen er på plads. Nu gælder

Læs mere

Det mener partierne om HK s fokuspunkter

Det mener partierne om HK s fokuspunkter Kommunalvalg 2013 i Østjylland: Det mener partierne om HK s fokuspunkter Støtter listens kandidater et forslag om, at alle virksomheder, der udfører større arbejdsopgaver for kommunen/ regionen, bliver

Læs mere