skal jeg hermed som advokat for Jłrgen Dragsdahl til Hłjesteret p anke łstre Landsrets dom af 25. oktober 2013 i sagen 17. afdeling nr. B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "skal jeg hermed som advokat for Jłrgen Dragsdahl til Hłjesteret p anke łstre Landsrets dom af 25. oktober 2013 i sagen 17. afdeling nr. B-2018-10."

Transkript

1 20. februar 2014 Advo katpa rtnerselskab R dhuspladsen Kłbenhavn V Tlf H JESTERETSST VNING Fax CVR I sagen Adv. RenØ Offersen ].nr LGR Jłrgen Dragsdahl Pederstrupvej Ballerup (Advokat RenØ Offersen) mod Professor Bent Jensen Vestergaard Regissevej Frłrup (Advokat Karoly NØmeth) skal jeg hermed som advokat for Jłrgen Dragsdahl til Hłjesteret p anke łstre Landsrets dom af 25. oktober 2013 i sagen 17. afdeling nr. B Ved den indankede dom blev kendt for ret: "Appellanten, Bent Jensen, fr?findes. I sagsomkostninger for byret og landsret skal indst vnte, Jłrgen Dragsdahl, inden 14 dage betale kr. til Bent Jensen. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a."

2 P STANDE 1. Bent Jensen tilpligtes at anerkende, at fłlgende udsagn er fremsat med urette og kendes ubefłjede: "Arkiverne har vist, at Jłrgen Dragsdahl var KGB-agent." siger Bent Jensen, som beskriver resultaterne af sine arkivstudier i en artikel i denne avis." 1.2 "Informations tidligere chefredaktłr Torben Krogh kom Dragsdahl til unds tning ved at h vde, at enhver redaktłr kunne stemples som indflydelsesagent, fordi det hłrte med til jobbet at lade sig bespise af udenlandske diplomater. Krogh mente, at han selv havde f et "et us dvanligt godt indblik i de overvejelser og motiver, "der pr gede Kremls politik. Hverken Krogh eller andre KGB-kontaktpersoner har dog kunnet p vise en eneste lille oplysning, som resultat af kontakterne. Oplysningerne gik den anden vej." 1.3 "Dragsdahl har senere pralet af, at han fik tilkendt et "efter danske forhold p nt belłb og en total tilbagekalde/se af alle beskyldninger fra Ekstra Bladet." Han fik kr. I dag kan det dokumenteres, at en stor del af oplysningerne i Ekstra Bladets artikler var sande." 1.4 "Dragsdahl har selv givet udtryk for, at han "ser frem til, at historikere f r adgang til de prim re kilder, s diverse myter kan blive ajkr ftet." Her fłlger ajkr ftelsen af den myte, Dragsdahl selv har kunnet freml gge i kraft af de lukkede arkiver." 1.5 "Dragsdahl indrłmmede nu, at et af hans młder med fłringsofficeren Vladimir Minin var blevet forlagt til Roskilde. Som grund angav han, at de to ikke havde łnsket at blive genkendt. Han oplyste ikke hvorfor." 1.6 "PET mente. at Dragsdahl virkeligheden var g et langt videre i sit samarbejde med KGB, end han nu ville v re ved. PET s form l med Side 2

3 samtalen var at give ham en advarsel ved at afslłre, at man var vidende om hans konspirative omgang med KGB-officerer i Danmark og i udlandet." 1.7 "PET s fortrolige konklusion til eget brug lłd s ledes: "Set med KGBbriller har D[ragsdahl]s position [... ] v ret ualmindelig nyttig. Det er ikke uden grund, at han p et tidspunkt i Centret blev ben vnt som "nr. 1" i Danmark, men hvor meget man reelt har f et ud af denne agent, kan der kun gisnes om." Dragsdahl var alts ifłlge b de KGB og PET KGBagent." 1.8 "DIIS-UDREDNINGENS BILLEDE af Dragsdahls meriter er s tilslłrende, at det m betegnes, som vildledende. Det hedder blot, at han var "i PETs słgelys i kraft af sine n re kontakter til łstblokkens pressefolk s vel i Danmark som i Sovjetunionen." (7) Men der er intet om hans konspirative omgang med KGB-fłringsofficerer i Danmark og i udlandet. Og det forties, at PET karakteriserede Dragsdahl som agent. Selv om de danske efterretningstjenester via Gordejevsk fik "en enest ende indsigt" i Sovjetunionens operationer i Danmark, er hans oplysninger ikke anvendt, og han er heller ikke som Dragsdahl blevet interviewet i forbindelse med udredningen. DIIS-udrederne har set det samme materiale i PET S arkiv, som denne artikel bygger p, og m derfor vide, at PET ans Jłrgen Dragsdahl for at v re KGB-agent. Alligevel har man valgt at fortie dette forhold." 1.9 "Det er i łvrigt ikke kun Dragsdahl-sagen, som mildt sagt er mangelfuldt belyst i DIlS-udredningen Danmark Under Den Kolde Krig. Det samme głr sig g ldende for adskillige andre [her kursiveret] af KGBs danske agenter, villige hj lpere, meddelere og samarbejdspartnere." 1.10 "Dajegfłrste gangfor omkring to r siden l ste de relevante dokumenter i PETs arkiv, blev jeg m llłs. Ekstra Bladets p stande var i alt v sentligt sande, og Dragsdahl havde p falsk grundlag f et lukket munden p bladet og endda uretm ssigt f et en stor sum penge presset ud af avisen." (Jyllands-Posten, 19/ ) Side 3

4 - I. II "Jeg var naturligvis sp ndt p at se, hvordan den omfattende DuSudredning ville behandle denne sag. Udredningen blev offentliggjort i sommeren 2005 og endnu engang blev jeg m llłs: I stedet for at give en retvisende fremstilling af Dragsdahls hemmelige (konspirative i PETjargon) młder med sine J ringsofficerer i Danmark og i udlandet, er udredningen fuldkommen tavs." (Jyllands-Posten, 19/ ) 1.12 "Dragsdahl er ganske vist n vnt flere gange i udredningen, men l seren bliver holdt i uvidenhed om arten af hans forhold til KGB, og det forties ganske, at b de KGB og PET betegnede ham som agent." (Jyllands-Posten, 19/ ) 1.13 "Efter alt at dłmme var det lykkedes Dragsdahl at forskr kke PETs ledelse med henvisninger til kr nkelse af privatlivets fred og rigets sikkerhed og andet godt fra havet." (Jyllands-Posten, 19/ ) 1.14 "Da Dragsdahl om fredagen blev kontaktet af Jyllands-Posten og fik avisens resumø af min artikel, videresendte han den omg ende til PET. Formentlig har han ogs som tidligere mobiliseret indflydelsesrige politikere og embedsm nd. Det var alts den ifłlge PET tidligere KGBagent, de/fik PET til at forsłge at bremse min artikel om agenten." (Jyllands-Posten, 19/ ) 1.15 "Jłrgen Dragsdahl bedrev under Den Kolde Krig kampagnejournalistik p basis af falske dokumenter fremstillet af KGB, og dagbladet Information hvor han var ansat, bragte falske spionanklager mod sovjetiske systemkritikere. Det var DESINFORMA TION" (Jyllands-Posten, 26/ ) 1.16 "Dragsdahl og Information lod alts offentligheden forst, at der efter alt at dłmme var tale om et autentisk, amerikansk dokument, og at USA stod bag marxistiske terrorbanders likvideringer og andre forbrydelser i Europa." (Jyllands-Posten, 26/ ) 1.17 "Der er imidlertid intet hos Gates om dobbeltbeslutningens "katastrofale fłlger ". Det er helt Dragsdahls egen opfindelse." (Jyllands-Posten, 26/ ) Side 4

5 I. 18 "Dragsdahls brug af Gord/evsky er lige s bet ndt. Gord?jevskijs fremstilling tegner et billede, derfor det fłrste understreger, at der ikke var vestlige planer om et kernev benangreb p Sovjetunionen; og at det jbr det andet var den sovjetiske ledelses egne konspirationsforestillinger og forfłlgelsesvanvid, der frembragte frygten for et vestligt angreb." (Jyllands-Posten, 26/ ) 1.19 "Her var intet at misforst. Dragsdahls artikel var 100 pct. ren eller rettere beskidt desinformation." (Jyllands-Posten, 26/ ) 1.20 "For mig, der alts ikke erjurist, er det som samfunds borger forblłffende, at der blandt jurister kan herske uklarhed om, hvorvidt det er strafbart eller ej at arbejde for en fremmed efterretningstjeneste ved mod eller uden betaling - at tjene denne magts interesser feks. via desinformation." (Jyllands-Posten, 07/ ) 1.21 "Er relange, intensive og lyssky kontakter til diverse agenter for en totalit r, fjendtlig magt at betragte som omfattet af "privatlivets fred"?" (Jyllands-Posten, 07/ ) 1.22 "Dragsdahl forsłger nu at vinde sympati ved at fremstille sig selv som et patriotisk "vidne ", der af egen drift i sin tid henvendte sig til PET for med sine oplysninger at hj lpe den danske hemmelige tjeneste i dens arbejde. Han henvendte sig imidlertid, fordi han fłlte jorden br nde under sig, idet han var blevet bekendt med, at PET havde ham i słgelyset." (Jyllands-Posten, 07/ ) 1.23 "Han fortav sine konspirative młder med KGB-agenter p mystiske steder i Danmark og i udlandet. Han bekr ftede dem fłrst - og meget modstr bende - otte m neder senere, da han blev tilsagt af PET, og punkt for punkt m tte indrłmme de forhold, tjenesten var vidende om og h ndfast kunne dokumentere." (Jyllands-Posten, 07/ ) 1.24 "Det var i kraft af politisk beskyttelse, at Dragsdahl dengang kunne triumfere, og at der blev beg et en uret mod Ekstra Bladet og dets dygtige journalister. Har dette forhold slet ingen interesse? Er der slet ingen kollegial harme over, at kolleger dengang blev ofre for et justitsmord? Side 5

6 Tilsyneladende ikke. Ekstra Bladet er jo ikke som Information en fin, intellektuel og venstreorienteret avis, der l ses af de kloge p universiteterne og andre fine steder." (Jyllands-Posten, 07/ ) 1.25 "Og min kritik af DIIS-udredningen g r p, at den fortier, at PET karakteriserede Dragsdahl som "agent", selv om DIIS-udrederne havde kendskab til PETs vurdering Jeg mener naturligvis heller ikke, at en PETmedarbejders vurdering er det endelige bevis for noget som helst. Men PETs opfattelse kom jo ikke ud af den bl luft - det var en konklusion, der blev n et, efter at Dragsdahl skridt for skridt blev nłdt til al vedg en r kke konspiratoriske młder (som han fłrst havde forsłgt at lyve sig fra), fordi PET var i stand til at dokumentere disse ting. Og en hovedkilde til PETs viden var, som alle ved, dobbeltagenten Oleg Gordijevskij." (Weekendavisen, 09/ ) 1.26 "Jeg har feks. p vist, at JD i sin gengivelse af en amerikansk artikel skrev det stik modsatte af, hvad den p g ldende artikel indeholdt. Dvs, jeg p viste, at han bedrev desinformation eller for at sige det ligeud. Udbredte lłgn. Og det er ikke et enest ende tilf lde." (Jyllands-Posten, 27/ ) 1.27 "I det fłlgende vil jeg forholde mig til nogle f eksempler p JDs utrolig bet ndte forhold til sandheden - det der i KGB-jargon hedder desinformatsija." (Information, 02/ ) 1.28 "1 skrivelsen hedder det, at PET ikke "umiddelbart" mener sig i stand til at afgłre, om referatet udtrykker institutionens opfattelse eller alene en medarbejders personlige vurdering. Ved at klippe og klistre f r JD det til, at skrivelsen fastsl r, at referatet "alene" er "udtryk for den p g ldende medarbejders personlige vurdering af sagen ". En 100 pct. lłgn." (Information, 02/ ) 1.29 "Harris kritiserede derimod venstreorienterede for konsekvent at have haft en forkert opfattelse af Sovjetunionen og for at have talt for tilpasning. Den kolde Krig var endt med en drłnende sejr for "den demokratiskkapitalistiske ideologi og dens system ". Dragsdahls artikel var 100 pct. ren - eller rettere - snavset desinformation." (Information, 02/ ) Side 6

7 I.30 "JDs hykleri er kvalmende. Det var et sk ndigt makv rk, som KGB ikke kunne have lavet bedre." (Information, 02/ ) 1.31 "De fem eksempler er kun et mindre udvalg af JDs mange rige desinformations-virksomhed. Og de er ikke de v rste." (Information, 02/ ) 1.32 "Alle de oplysninger, som PET oprindelig havde f et fra Gord4jevskj, de viser sig, stort set, at v re rigtige. Det eneste punkt, hvor Dragsdahl ikke ville vedg, var, at han havde f et penge. Jeg vil v re s fr k, i hvert fald i denne forsamling, og sige, at det er formentlig, fordi PET ikke er i stand til at bevise,,fordi bogholderiet, det befinder sig i KGBs hovedkvarter i Moskva, og det har PET ikke adgang til, Jeg er helt sikker jeg kan ikke vide det - men jeg er ret sikker p, at Gordevskj ogs p det tidspunkt, ogs p det punkt taler sandt." (Udtalelse fremsat under frokostsymposion 10/ arrangeret af CEPOS Center for Politiske Studier) 1.33 "F lles for de to sager er ikke mindst det forhold, at G s oplysninger kunne bekr ftes afpet s egen efterforskning." (Jyllands-Posten, 18/ ) 1.34 "Og det er direkte forkert, n r man p st r, at PET hovedsagelig kun havde Gordevskij-materialet at stłtte sig til. Det var som sagt PET s egen relange og grundige efterforskning, der bekr ftede Gord/evsk4js oplysninger." (Jyllands-Posten, 18/ ) 1.35 "Man forst r Jłrgen Dragsdahls gl de over kommissionens taskenspilleri. Han er selv ekspert p omr det. Men det har som sagt ikke interesseret Den kongelige Kommission." (Jyllands-Posten, 18/ ) 2. Bent Jensen skal betale kr i tortgodtgłrelse til Jłrgen Dragsdahl med till g af procesrente fra den 6. februar Bent Jensen straffes med dagbłder. Side 7

8 - ANBRINGENDER I Jłrgen Dragsdahl fastholder de for łstre Landsret fremfłrte anbringender og bevisligheder. 2 łstre Landsrets dom giver allerede fłr det sammenfattende processkrift anledning til en r kke bem rkninger: PET s efterforskning afkr ftede, at der var bel g for mistanken vakt efter Gordijevskijs andenh nds oplysninger 3 Som antaget af landsretten i dommen, s. 92, indstillede PET efterforskningen af Jłrgen Dragsdahl "ganske kort tid" efter młdet 20/3-86. Jłrgen Dragsdahl var aldrig hverken sigtet eller tiltalt for overtr delse af straffelovens Efterforskningen varede tre r og omfattede telefonaflytninger, posttilbageholdelse og observationer. Efterforskningen iv rksattes som fłlge af Gordijevskijs oplysninger til PET, jf. Ole Stig Andersen i landsretsdommen, s. 55, og PET-kommissionen, s Gordijevskij er uden rimelig tvivl den anonymiserede kilde i PET resumøet (PIS) fra 1982/83, jf. byretsdommen, s. 27. Gordijevskijs oplysninger om Jłrgen Dragsdahl var ifłlge Gordijevskij selv alle andenh nds oplysninger. Oplysningerne fik Gordijevskij i tiden frem til 1/8-77 fra Tjebotok og derefter fra Ljubimov. Gordijevskij var godt klar over, at oplysningerne langt fra var retvisende, jf. PET-kommissionen, s PET s telefonaflytning p begyndtes 10/2-83, hvor Kłbenhavns Byret ved kendelse godkendte dette og fortsatte indtil enten ultimo marts eller ultimo april 1986, og dermed lidt l ngere end antaget af PET-kommissionen, s PET har ikke i den tilvejebragte dokumentation anvendt oplysninger fra telefonaflytningerne eller posttilbageholdelsen. 6 PET s observation af Jłrgen Dragsdahl under efterforskningen viste kun et tilf lde, hvor Jłrgen Dragsdahl blev observeret sammen med KGBmedarbejdere, nemlig młdet 7/3-83 med Katerinkin p Farum Station, hvilket var et młde som led i Jłrgen Dragsdahls journalistiske virke, jf. ogs PET- Kommissionen, s Jłrgen Dragsdahl bestrider, at det som antaget af PET-medarbejdere var hensigten, at han den 6/6-83 skulle have młdt Katerinkin i Holb k, hvilket Katerinkins adf rd denne dag ogs głr usandsynlig. Side 8

9 Hvad opfatter almindelige l sere? 7 Det anfłres indledningsvis i landsretsdommen, s. 75, at det ved vurderingen af, om de enkelte udsagn er egnede til at injuriere, er afgłrende, "hvordan en almindelig l ser og tilhłrer vil opfatte udtalelserne ud fra deres indhold og kontekst". Denne korrekte pr mis respekterer landsretten ikke ved den konkrete udmłntning senere i pr misserne. Det var ikke straffrit at v re KGB-agent 8 Landsretten ans ikke Bent Jensens sigtelser af Jłrgen Dragsdahl for at v re KGB-agent for at v re sigtelser mod Jłrgen Dragsdahl for at "have overtr dt straffelovens 108 eller i łvrigt have foretaget sig noget strafbart ", jf. landsretsdommen, s Der findes ingen almindelige l sere og tilhłrere noget sted, der deler landsrettens opfattelse om, at man straffrit som dansker kunne v re KGB-agent og dermed kunne tjene det dav rende Sovjetunionens interesser i strid med Danmarks. For andre end landsretten var det at v re KGB-agent under den kolde krig en alvorlig forbrydelse. Hvis ikke det var sigtelser for strafbare forhold, hvad var det s sigtelser om? Det var ogs, hvad den omfattende medieomtale efter frems ttelsen af sigtelserne i 2007 efterlod som sit billede. 10 Ole Stig Andersens forklaring for landsretten i dommen, s , om, at Jłrgen Dragsdahl "var helt klart p virkningsagent" er uden betydning, allerede fordi PET ikke anvendte et entydigt agentbegreb, og der var tilmed blot tale om udtryk af "efterretningsteknisk karakter ". Ole Stig Andersen og Niels Schmidt ans sig tydeligvis for frigjort fra lovgivningens b nd, jf. landsretsdommen, s. 51 og 53, og byretsdommen, s. 68: "Det er noget vrłvl at p st, at PET kun efterforsker inden for en strafferetlig ramme ". Der kan ikke efter retsplejeloven iv rks ttes strafprocessuelle foranstaltninger uden en strafferetlig ramme. Hvad er desinformation? 11 Landsretten valgte at forst Bent Jensens udsagn om desinformation i en "mere bred forstand" s ledes, at Bent Jensen med sigtelserne skulle have ment, at Jłrgen Dragsdahl formidlede oplysninger, der "udfra en objektiv betragtning er urigtige eller vildledende, og som tjener en fremmed efterretningstjenestes interesser", hvilket stod i mods tning til desinformation i sn ver forstand, hvorved landsretten forstod "en person, der bevidst og mod bedre vidende Side 9

10 gengiver urigtige oplysninger som led i et samarbejde med en fremmed stats efterretningstjeneste ", jf. landsretsdommen, s Heller ikke denne fortolkning er i tr d med, hvad almindelige l sere og tilhłrere m tte antages at forst ved desinformation. Det, der gjorde Bent Jensens udsagn journalistisk interessante i medierne, var netop, at de blev forst et som desinformation i sn ver forstand. Man m ved bedłmmelsen have i erindring, at Bent Jensen som den fłrste reskr nkende sigtelse havde sl et fast, at Jłrgen Dragsdahl var KGB-agent. Almindelige l sere forbinder ikke en KGB-agent med Øn, der uvidende gengiver urigtige oplysninger for opdragsgiveren. 13 Landsretten er ikke tro mod sin egen grundl ggende pr mis om, at det afgłrende er, hvad den almindelige l ser og tilhłrer forst r, hvilket kan dokumenteres gennem tre eksempler. I udsagn 28 sagde Bent Jensen om Jłrgen Dragsdahls artikel, at der var tale om "En 100 pct. lłgn ", i udsagn 29, at "Dragsdahls artikel var 100 pct. ren eller rettere - snavset desinformation ", og i udsagn 30, at "Det var et sk ndigt makv rk, som KGB ikke kunne have lavet bedre ". Der findes da ingen almindelige l sere, der forst r s danne udsagn fra en historieprofessor om desinformation, som udsagn om desinformation i bred forstand, s ledes som landsretten antog. For almindelige l sere er en lłgn netop udtryk for bevidst viderebringelse af urigtige oplysninger. Kravene til sandhedsbevis 14 Landsretten fandt, at alle Bent Jensens 35 udsagn var reskr nkende sigtelser omfattet af straffelovens 267. Alligevel frifandtes Bent Jensen som fłlge af straffelovens 267 og 269 fortolket i lyset af menneskerettighedskonventionens art. 8 og Det głres ogs for Hłjesteret g ldende, at Bent Jensen ikke har fłrt sandhedsbevis for udsagnenes indhold, herunder for at Jłrgen Dragsdahl var KGB-agent eller bedrev desinformation. Landsretten lagde da heller ikke til grund, at der i forhold til et eneste af de 35 udsagn var fłrt sandhedsbevis i den forstand, hvor det kendes efter straffelovens 269. Forskeres ytringsfrihed 16 Landsretten ans de reskr nkende sigtelser for straffri, fordi Bent Jensen i sin egenskab af forsker skulle have haft videreg ende ytringsfrihed efter menneskerettighedskonventions art. 8 og 10. Landsretten ans det for Side 10

11 tilstr kkeligt, at Bent Jensen efter landsrettens bevisbedłmmelse havde haft tilstr kkeligt faktuelt grundlag. Fortolkningen af konventionen stłttes ikke af praksis fra Menneskerettighedsdomstolen, men den anvendte formulering kendes fra dennes praksis om journalister. 17 Det głres for Hłjesteret g ldende, at Bent Jensen burde have fłrt sandhedsbevis for sine udsagn. Det var ikke tilstr kkeligt, at udsagnene havde "tilstr kkeligt faktuelt grundlag". Form let med det lempelige krav til journalister skal findes i offentlighedens interesse i kritisk nyhedsd kning sammenholdt med journalisters arbejdsvilk r med sn vre tidsfrister. I mods tning hertil m forskere tage sig den efter forskningens indhold fornłdne tid til at sikre, at det publicerede forskningsresultat er sandt. 18 Hvis der for forskere g lder en udvidet ytringsfrihed, hvorefter det for forskere kan udelukke straf, hvis ytringer har tilstr kkeligt faktuelt grundlag, m det p lige fod med, hvad der g lder for journalister foruds tte, at forskningen skal v re udfłrt i overensstemmelse med de for forskere g ldende normer, herunder det sk rpede dokumentations krav/forskningsmetodekrav, og at forskeren var i god tro p tidspunktet for frems ttelsen af sigtelsen. Ved bedłmmelsen af, hvad der skal til for, at forskere kan siges at v re i god tro, skal foretages med andre forskere som m lestok og ikke blot almindelige mennesker; kravene er derfor betydelige. Landsrettens pr misser indeholder ikke prłvelse af disse foruds tninger. Bevisbyrden p hviler i det hele Bent Jensen. Eventuel udvidet ytringsfrihed for forskere kan ikke frifinde Bent Jensen 19 Hłjesteret błr ved prłvelsen af eventuel udvidet ytringsfrihed for Bent Jensen i al fald tage hensyn til fłlgende: 20 De reskr nkede sigtelser blev af Bent Jensen fremsat i dagblade og ikke i anerkendte videnskabelige udgivelser. Bent Jensens subjektive sprogbrug i artiklerne giver ikke mindelser om, at udsagnene er udtryk for afrapportering af forskningsresultater. Disse forhold sammenholdt med frav ret af evne til at fłre sandhedsbevis skaber formodning for, at det for forskere g ldende sk rpede dokumentationskrav/forskningsmetodekrav ikke er opfyldt; 21 Der var tale om s rdeles alvorlige sigtelser rettet mod en nulevende person, hvis fortsatte virke som journalist ville blive n r umulig, efter at Bent Jensen som professor havde fremsat sin reskr nkende sigtelser i det offentlige rum; Side 11

12 -. 22 Udsagnene ang r kilder tilvejebragt af efterretningstjenester i en anden tid. PET s arkiver m omg s med omtanke, s dan som lovgivningsmagten ogs har forudsat det. Det m ogs till gges betydning, at Bent Jensen ved sin anvendelse af kilderne i al fald burde have tillagt det betydning, at Jłrgen Dragsdahl som journalist havde en relevant professionel anledning til at g i dialog med repr sentanter for andre stater. Der var flere fejlkilder end ved s dvanlig historieforskning; 23 Bent Jensen vidste, at andre forskere ved DIIS-udredningen var n et til et andet resultat end ham p det samme grundlag fra PET s arkiver, som Bent Jensen i 2007 baserede sine udsagn p. PET-kommissionen kom ogs i sin beretning fra 2009 til konklusioner uden sl gtskab med Bent Jensens. DIIS-udredningen og PET-Kommissionens beretning skaber formodning for, at Bent Jensens usande reskr nkende sigtelser ikke opfylder de for forskere g ldende normer, herunder det sk rpede dokumentationskrav/forskningsmetodekrav. Begge autoritative udredninger blev til under medvirken af habile historikere p hłjere niveau, og afrapporteringen skete i en anderledes veldokumenteret form end Bent Jensens subjektive, fejlbeh ftede avisskriverier; 24 Bent Jensen vidste ved frems ttelsen af sigtelserne, at besl gtede spłrgsm l var ved at blive belyst af PET-kommissionen, der i 2007 var i gang med sin undersłgelse p et grundigere og bredere grundlag, end det som Bent Jensen havde. Han kunne som professor ikke v re i tvivl om, at han udtalte sig om faktuelle forhold, der kr vede stor omhyggelighed; og 25 Bent Jensen vidste, at PET s mistanke p grundlag af de af Bent Jensen gennemg ede kilder end ikke havde fłrt til sigtelse af Jłrgen Dragsdahl for overtr delse af straffelovens 108. Bent Jensen var s ledes ved frems ttelsen af sigtelserne klar over, at PET efter den lange efterforskning som sin konklusion var n et til, at Jłrgen Dragsdahl ikke havde beg et noget strafbart og derfor ikke kunne have v ret KGB-agent. 26 PET tog 29/1-07 skriftlig afstand over for Bent Jensens kronik af 14/01-07 i Jyllands-Posten, navnlig for betegnelsen af Jłrgen Dragsdahl som KGB-agent. Efter hłring af Bent Jensen fastholdt PET 30/04-07 sin kritik. Justitsministeriet stadf stede PET s kritik to gange, nemlig 6/12-07 og 19/2-09. Kritikken fra ressortmyndigheden burde have sk rpet Bent Jensens kildekritik, men Bent Jensen fortsatte med at frems tte reskr nkende sigtelser. Side 12

13 27 Ud over disse mere generelle betragtninger giver landsrettens prłvelse af, om der var tilstr kkeligt faktuelt grundlag anledning til undren. Fx fandt landsretten stłtte for udsagn 22 i referatet af młdet 20/3-86 ( P/9), hvilket ikke har mening, ligesom det er sv rt forst eligt, at landsretten ans det for velbegrundet at skrive "navnlig" om stłtten i P/9, for s vidt ang r udsagn 23 og udsagn 25. Landsretten lagde stor v gt p beviser, Bent Jensen ikke kendte, da Bent Jensen fremkom med de reskr nkende sigtelser 28 Hvis Bent Jensen skal frifindes for de reskr nkende sigtelser uden at kunne fłre sandhedsbevis, m han fłre bevis for, at han var i god tro i den forstand, det kendes efter straffelovens 269, eller - hvis Hłjesteret n r samme resultat om forskeres ytringsfrihed - at han havde tilstr kkelig faktuelt grundlag til, at hans vildfarelser m anses for undskyldelig. 29 Det er for begge vurderinger v sentligt af f belyst, hvilken dokumentation Bent Jensen kendte til, da han fremkom med de reskr nkende sigtelser. Det kan ikke undskylde usande sigtelser, at Bent Jensen efterfłlgende m tte have fundet yderligere (utilstr kkeligt) dokumentation. 30 Bent Jensen har i bilaget om "Den historiske kildekritik og dokumenter i PET s arkiv" oplyst, at han i som fłlge af navnlig PET-kommissionens igangv rende arbejde havde begr nset adgang til arkiver om Jłrgen Dragsdahl: "Men jeg havde bl. a. set observationsrapporter samt forskellige notater og referater af de samtaler, som PET s vicechef Mikael Lyn gsbo fłrte med JD i sommeren 1985 og for ret Jeg havde ogs set dokumenter, der omtalte det konspiratoriske Farum-młde, Dragsdahl deltog i, og et andet mystisk młde i Holb k, der ikke blev til noget. Det samme materiale havde DIIS-udrederne tidligere set, men stort set ikke anvendt i den officielle udredning". Bent Jensen forklarede ogs for landsretten, at han i havde det samme materiale som forskerne af DIIS-udredningen havde haft, jf. landsretsdommen, s. 19, herunder havde han ikke adgang til Gordievskij-materialet. Der henvises derudover til Bent Jensens udsagn Landsretten har i sine pr misser i dommen, s , med urette anset indholdet af bilagene P/10, P711, P712, P713, P/14, P716, P717, P/24 og P729 for undskyldende for Bent Jensens frems ttelse af usande resforn rmende sigtelser, selvom Bent Jensen ikke kendte til bilagene, da han fremsatte dem. Tilsvarende har landsretten med urette tillagt Ole Stig Andersens og Niels Side 13

14 Schmidts vidneforklaringer betydning for andet end Bent Jensens forsłg p at fłre sandhedsbevis, jf. landsretsdommen, s. 96. Sagsomkostninger 32 Det głres g ldende, at Bent Jensen ikke błr till gges sagsomkostninger, hvis dommen helt eller delvist stadf stes, jf. retsplejelovens Bent Jensen fremkom med 35 alvorlige reskr nkende sigtelser, som han ikke kunne fłre sandhedsbevis for. Bent Jensen har derfor selv givet anledning til sagen. 34 Hertil kommer, at sagen indeholder principielle spłrgsm l, og at Bent Jensen som fłlge af den til gunst for ham oprettede stłtteforening ikke selv afholdt de med retssagen forbundne sagsomkostninger. Etableringen af stłtteforeningen bevidner, at der er tale om en s rlig sag af bredere interesse og betydning. Bent Jensen opfordres til at dokumentere, hvilke sagsomkostninger han har afholdt eller skal afholde af egne private łkonomiske midler. FORBEHOLD FOR BEVISF RELSE 35 Jłrgen Dragsdahl forbeholder sig videst muligt adgang til at freml gge nye beviser for Hłjesteret, herunder kan svarskriftet give anledning til beg ring af subsidi re vidneafhłringer for Hłjesteret. kii) 1iIIIllUIIiPiJ Jłrgen Dragsdahl er ikke momsregistreret. PROCESSUELLE MEDDELELSER Processuelle meddelelser til Jłrgen Dragsdahl bedes sendt til advokat RenØ Offersen, LETT Advokatpartnerselskab, R dhuspladsen 4, 1550 Kłbenhavn V. Kłbenha~A den 20. februar 2014 RenØ Offersen -. tj Side 14

For så vidt angår sagsøgte (1), professor emeritus, dr.phil. Bent Jensen:

For så vidt angår sagsøgte (1), professor emeritus, dr.phil. Bent Jensen: DOM Afsagt den 2. juli 2010 i sag nr. BS R4-153/2007: Journalist Jørgen Dragsdahl Pederstrupvej 25 2750 Ballerup mod Professor Bent Jensen Vestergaard Regissevej 2 5871 Frørup og Chefredaktør Carsten Juste

Læs mere

Retten i Svendborg. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 2. juli 2010 i sag nr. BS R4-153/2007:

Retten i Svendborg. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 2. juli 2010 i sag nr. BS R4-153/2007: Retten i Svendborg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. juli 2010 i sag nr. BS R4-153/2007: Journalist Jørgen Dragsdahl Pederstrupvej 25 2750 Ballerup mod Professor Bent Jensen Vestergaard Regissevej

Læs mere

Advokat (bilag 1) til Hłjesteret. Dir. tlf. 33 34 02 23

Advokat (bilag 1) til Hłjesteret. Dir. tlf. 33 34 02 23 Procesbevillingsn vnet St. Kongensgade 1-3, 2. sal 1264 Kłbenhavn K Advokat partnerselskab R dhuspladsen 4 1550 Kłbenhavn V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 lett@lett.dk www. lett.d k Tredjeinstansbevilling

Læs mere

LETT. Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 Kłbenhavn K. Vedrłrende Bent Jensens sikkerhedsgodkendelse

LETT. Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 Kłbenhavn K. Vedrłrende Bent Jensens sikkerhedsgodkendelse LETT POLITIETS EFTERRETNINGSTJENESTE DANISH SECURTY AND intelligence SERVICE Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 Kłbenhavn K Politiets Efterretningaljenaste KIausdabroeej I DK-2860 Słborg Telefon:

Læs mere

Beretning for Borgerr dgiverens virksomhed for de fłrste 6

Beretning for Borgerr dgiverens virksomhed for de fłrste 6 Notat Forvaltning: Dato: 15. august 2011 Dokumentnr.: Borgerr dgiver Randers Kommune 11/004613-1 Afsender: Jesper Cortes Vedrłrende: Beretning for Borgerr dgiverens virksomhed for de fłrste 6 m neder Notat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. juni 2015 Sag 30/2014 (1. afdeling) Jørgen Dragsdahl (advokat René Offersen, beskikket) mod Bent Jensen (advokat K.L. Németh, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Bysekretariatet. Procesplan. Plan for udarbejdelse af Helhedsplan for Randers Nordby

Bysekretariatet. Procesplan. Plan for udarbejdelse af Helhedsplan for Randers Nordby Bysekretariatet Procesplan Plan for udarbejdelse af Helhedsplan for Randers Nordby 2013-2017 1 Indhold Indledning og baggrund...3 Helhedsplanens bidragsydere...3 Inddragelsesprocessen...3 Helhedsplanens

Læs mere

Afrapportering til Sundheds- og ldreudvalget fra arbejdsgruppen Etniske ldre

Afrapportering til Sundheds- og ldreudvalget fra arbejdsgruppen Etniske ldre Afrapportering til Sundheds- og ldreudvalget fra arbejdsgruppen Etniske ldre Sundheds- og ldreudvalget godkendte p sit młde den 22/4 2010 kommissoriet for arbejdsgruppen Etniske ldre. Arbejdsgruppen skulle

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. november 2016 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Olaf Tingleff og Marie Louise Tønne (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. november 2016 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Olaf Tingleff og Marie Louise Tønne (kst.)). D O M Afsagt den 3. november 2016 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Olaf Tingleff og Marie Louise Tønne (kst.)). 21. afd. nr. B-925-16: Rokkevænget Middelfart ApS (advokat

Læs mere

KONKURRENCEANKEN VNETS KENDELSE AF DEN 3. NOVEMBER 2008 I SAGEN DE SAMVIRKENDE K BM ND MOD KONKURRENCER DET SAGENS BAGGRUND. SAGENS BAGGRUND fortsat

KONKURRENCEANKEN VNETS KENDELSE AF DEN 3. NOVEMBER 2008 I SAGEN DE SAMVIRKENDE K BM ND MOD KONKURRENCER DET SAGENS BAGGRUND. SAGENS BAGGRUND fortsat ØSTERGADE 38 1100 KØBENHAVN K TLF. 33 33 81 00 WWW.LINDCAD.DK KONKURRENCEANKEN VNETS KENDELSE AF DEN 3. NOVEMBER 2008 I SAGEN DE SAMVIRKENDE K BM ND MOD KONKURRENCER DET ved advokat Lotte Hummelshłj Konkurrenceretsforeningens

Læs mere

Visitationsprocedure og handleplansaftale vedr. bostłtte for s rligt udsatte borgere i Randers Kommune Jfr. SEL 85

Visitationsprocedure og handleplansaftale vedr. bostłtte for s rligt udsatte borgere i Randers Kommune Jfr. SEL 85 Visitationsprocedure og handleplansaftale vedr. bostłtte for s rligt udsatte borgere i Randers Kommune Jfr. SEL 85 Ved henvendelse vurderes hvilken m lgruppe pgl. borger tilhłrer og sagen placeres hos

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.2-2 for et omr de til centerform l ved stergade og Młllevej i Assens, Assens Kommunes sags id: 10135670

Forslag til lokalplan nr. 1.2-2 for et omr de til centerform l ved stergade og Młllevej i Assens, Assens Kommunes sags id: 10135670 Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Thomas Stampe Advokat J.nr. 023310-0097 ham! Sendt pr. e-mail (assensassens.dk ) T - -45 7227 33 01 thst@bechbruun.com 12. januar 2011 Forslag til lokalplan

Læs mere

DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET Advokat Pernille Słlling R dhuspladsen 4, 4. 1550 Kłbenhavn V J. nr. 268261 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET afsagt den 10. marts 2014 af Vestre Landsrets 8. afdeling (dommerne Marie S. Mikkelsen,

Læs mere

Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg

Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg Indledning Et godt socialt netværk kan både give støtte, omsorg og bidrage med praktisk hjælp i hverdagen. Derfor spiller pårørende ofte en betydningsfuld

Læs mere

Status p modersm lsundervisningen i Randers Kommune

Status p modersm lsundervisningen i Randers Kommune Status p modersm lsundervisningen i Randers Kommune Marts 2012 Randers Kommune Błrn, Skole og Kultur 1. Indledning Ifłlge folkeskolelovens 5 stk. 7 er Randers Kommune forpligtet til at tilbyde undervisning

Læs mere

Vedrłrende: Orientering om retsreglerne vedrłrende stedfortr dere for frav rende byr dsmedlemmer

Vedrłrende: Orientering om retsreglerne vedrłrende stedfortr dere for frav rende byr dsmedlemmer Notat Forvaltning: Byr dssekretariatet Dato: 6. marts 2009 Dokumentnr.: 09/001521-1 Afsender: Poul Krogsgaard Nielsen Vedrłrende: Orientering om retsreglerne vedrłrende stedfortr dere for frav rende byr

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

Jeg skal p vegne af Rungsted B delaug fremkomme med bem rkninger til Hłrs- Dir. tlf. 33 34 00 33 holm Kommunes oplysninger i de to breve.

Jeg skal p vegne af Rungsted B delaug fremkomme med bem rkninger til Hłrs- Dir. tlf. 33 34 00 33 holm Kommunes oplysninger i de to breve. - Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Alle 177 Blok D -E 2400 Kłbenhavn NV Lett Advokatfirma R dhuspladsen 4 1550 Kłbenhavn V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 Iett@lett.dk www.lett.dk Deres j.nr. 2007-613/3

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk ftigelse) for borgere med udviklingsh mning

Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk ftigelse) for borgere med udviklingsh mning Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk ftigelse) for borgere med udviklingsh mning 1 Kvalitetsstandard for dagtilbud (beskyttet besk udviklingsh mning ftigelse) for borgere med Omr de Beskyttet

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Retningslinjer for bogfłringsprocessen

RANDERS KOMMUNE. Retningslinjer for bogfłringsprocessen RANDERS KOMMUNE Principper for łkonomistyring Retningslinjer for bogfłringsprocessen Randers Kommunes arbejdsprocesser skal tilrettel gges effektivt og understłttes af IT hvor dette er hensigtsm ssigt.

Læs mere

Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov Handicap.

Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov Handicap. Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov Handicap. 1 Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov - Handicap Den samlede kvalitetsstandard

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 93/2015 Jan Aage Jeppesen (advokat Hans Mogensen) mod Bent Jensen (advokat K.L. Németh) og Gyldendal Nordisk Forlag A/S (advokat Martin Dahl Pedersen)

Læs mere

Samtidig blev det besluttet, at kommunens łvrige betalinger skulle analyseres n med henblik p eventuel optimering.

Samtidig blev det besluttet, at kommunens łvrige betalinger skulle analyseres n med henblik p eventuel optimering. Notat Forvaltning: konomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 22. februar 2010 Udf rdiget af: Brian Hansen og Poul Hjłllund Vedrłrende: Optimering af ind- og udbetalinger Notatet sendes/sendt til: Direktionen

Læs mere

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger.

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. 1 Kvalitetsstandard for ledsagerordninger Omr de Ledsagerordning til personer mellem 18 og 67 r, som p grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

Notat. Kommissorium for arbejdsgruppe vedrłrende trivsel. 19. oktober Sundhed og ldre J.nr.:

Notat. Kommissorium for arbejdsgruppe vedrłrende trivsel. 19. oktober Sundhed og ldre J.nr.: Notat Forvaltning: Dato: Sundhed og ldre J.nr.: 19. oktober 2009 Br.nr.: Udf rdiget af: Vedrłrende: Notatet sendes/sendt til: Kommissorium for arbejdsgruppe vedrłrende trivsel Sundheds og ldreudvalget

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B201802F - TSS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 25. oktober 2013 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Hans Chr. Thomsen, Jon Fridrik Kjølbro og Lone Dahl Frandsen). 17. afd.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. juni 2010 Sag 431/2008 (2. afdeling) A (advokat Jakob Juul) mod B, fhv. ansvarshavende chefredaktør for Se og Hør (advokat Per Håkon Schmidt) Som biintervenient til

Læs mere

Udfordringer ved arbejder i offentligt areal. NoDig Infra årsmøde 30. marts 2017

Udfordringer ved arbejder i offentligt areal. NoDig Infra årsmøde 30. marts 2017 1 Udfordringer ved arbejder i offentligt areal NoDig Infra årsmøde 30. marts 2017 Om LETT Lasse Møller Advokat Energi & Forsyning LETT Advokatpartnerselskab Gennemgå udfordringerne ved arbejde i offentligt

Læs mere

Personsagsomr det afventer en beslutning om strategi for ESDH p omr det. Direktionen forel sag herom i fłrste halvdel af 2009.

Personsagsomr det afventer en beslutning om strategi for ESDH p omr det. Direktionen forel sag herom i fłrste halvdel af 2009. Notat Forvaltning: Byr ds- og direktionssekretariatet Dato: 23. januar 2009 Dokumentnr.: 07/01923-339 Afsender: Słren Fonseca Pedersen Vedrłrende: Status for Public i Randers Kommune januar 2009 Notat

Læs mere

Der kan v re flere form l med en kontaktperson.

Der kan v re flere form l med en kontaktperson. Kvalitetsstandard for personlig r dgiver og kontaktperson for błrn og unge p handicapomr det Omr de Lovgrundlag: Forebyggelse ift. błrn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig r dgiver

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015 Lukkede døre (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre partens identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 213/2015 Anklagemyndigheden

Læs mere

Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov Handicap.

Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov Handicap. Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov Handicap. 1 Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov - Handicap Den samlede kvalitetsstandard

Læs mere

Notat. Ustłttede boliger hos Randersegnens Boligforening. Udarbejdet 13.10.2011

Notat. Ustłttede boliger hos Randersegnens Boligforening. Udarbejdet 13.10.2011 Notat Ustłttede boliger hos Randersegnens Boligforening Udarbejdet 13.10.2011 1 Indhold: Side 1. Indledning og indstilling 2 2. Beskrivelse af problemstillingen 3 3. Oversigt i konkrete boligprojekter

Læs mere

L=TT SAMMENFATTENDE PROCESSKRIFT. Og den juridiske del af sagen kan i sig selv rejse særlige hidtil uprøvede. I Højesteretssag nr. 3012014 T\IDLEDNING

L=TT SAMMENFATTENDE PROCESSKRIFT. Og den juridiske del af sagen kan i sig selv rejse særlige hidtil uprøvede. I Højesteretssag nr. 3012014 T\IDLEDNING L=TT Advokatpa rtnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København v Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 cvr 35 20 93 52 SAMMENFATTENDE PROCESSKRIFT lett@lett.dk www.lett.dk Adv, René Offersen I Højesteretssag nr.

Læs mere

1. Projektets titel og j. nr. Netv rk som udviklingsdynamo til virksomhedsdrevet udvikling p landet, j.nr

1. Projektets titel og j. nr. Netv rk som udviklingsdynamo til virksomhedsdrevet udvikling p landet, j.nr EVALUERING AF TILSKUD FRA VELF RDSMINISTERIETS LANDDISTRIKTSPULJE 1. Projektets titel og j. nr. Netv rk som udviklingsdynamo til virksomhedsdrevet udvikling p landet, j.nr. 2008-8338 2. Projektets form

Læs mere

Vedrłrende regnskabs- og bogholderiopgaver har Norddjurs, Syddjurs og Randers kommuner deltaget i arbejdet.

Vedrłrende regnskabs- og bogholderiopgaver har Norddjurs, Syddjurs og Randers kommuner deltaget i arbejdet. Emne: Kommunalt samarbejde om regnskabs- og bogholderiopgaver Sagsbeskrivelse: Kommunaldirektłrerne i Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Randers kommuner har i efter ret 2010 besluttet at kigge p mulighederne

Læs mere

Udf rdiget af: Ulla Pr stholm Gamtofte Vedrłrende: Beskrivelse af opgaven med sekretariatsbetjening af błrn og unge-udvalget

Udf rdiget af: Ulla Pr stholm Gamtofte Vedrłrende: Beskrivelse af opgaven med sekretariatsbetjening af błrn og unge-udvalget Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: 19. august 2011 Udf rdiget af: Ulla Pr stholm Gamtofte Vedrłrende: Beskrivelse af opgaven med sekretariatsbetjening af błrn

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Udkast 17.03.2014 Advokatpartnerselskab Jacob Christiansen Advokat J.nr. 231306-DJU INTERESSENTSKABSKONTRAKT For Varmetransmissionsselskabet Holstebro - Struer I/S Mellem Vestforsyning AIS CVR-nr. 25 95

Læs mere

Vestre Landsret 5. afdeling

Vestre Landsret 5. afdeling Vestre Landsret 5. afdeling PRESSEMEDDELELSE J.nr. V.L. B-2423-06. Den 19. juni 2008. FRIFINDELSER I MUHAMMEDSAGEN Vestre Landsret har i dag den 19. juni 2008 afsagt dom i sagen, der i offentligheden er

Læs mere

Forvaltning: Dato: Revideret 18. december 2009. Fastl ggelse af serviceniveauet p omr det błrn og unge med s rlige behov for stłtte

Forvaltning: Dato: Revideret 18. december 2009. Fastl ggelse af serviceniveauet p omr det błrn og unge med s rlige behov for stłtte Notat Forvaltning: Dato: Revideret 18. december 2009 Błrn og skole J.nr.: Br.nr.: 7. december 2009 Udf rdiget af: Sonja Młgelsvang / Słren Kj r Vedrłrende: Fastl ggelse af serviceniveau p omr det błrn

Læs mere

Notat. Rimeligt begrundede enkeltudgifter:

Notat. Rimeligt begrundede enkeltudgifter: - 1 - Notat Forvaltning: Social og arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 5. marts 2010 Udf rdiget af: Jesper Cortes Vedrłrende: Hj lp efter aktivlovens kapitel 10 Notatet sendes/sendt til: Socialudvalget

Læs mere

Tilrettel ggelse af det kriminalpr ventive tilsyn med domf ldte borger med vidtg ende psykisk funktionsneds ttelse i Randers kommune.

Tilrettel ggelse af det kriminalpr ventive tilsyn med domf ldte borger med vidtg ende psykisk funktionsneds ttelse i Randers kommune. Indledning Tilrettel ggelse af det kriminalpr ventive tilsyn med domf ldte borger med vidtg ende psykisk funktionsneds ttelse i Randers kommune. Efter kommunalreformen ligger opgaven med at fłre tilsyn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 8. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 8. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 8. december 2011 Sag 195/2010 Kroma A/S (advokat Christa Westergaard) mod Snaptun Frysehus A/S (advokat Michael Bach Jensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015 Sag 198/2014 Journalist Jan Lauridtsen (advokat Asger Bagge-Jørgensen) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMR DE FOR ARBEJDS- OG ANS TTELSESRET OKTOBER 2007

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMR DE FOR ARBEJDS- OG ANS TTELSESRET OKTOBER 2007 NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMR DE FOR ARBEJDS- OG ANS TTELSESRET OKTOBER 2007 INDHOLD Ny lovgivning i folketings ret 2007/2008 ndring af lov om europ iske samarbejdsudvalg (Udvidelse af antallet af

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R O M R E D E G Ø R E L S E O M M U L I G H E D E N F O R A T S T I L L E S P R O G K R A V M. V. V E D A N S Æ T T E L S E R

H Ø R I N G S S V A R O M R E D E G Ø R E L S E O M M U L I G H E D E N F O R A T S T I L L E S P R O G K R A V M. V. V E D A N S Æ T T E L S E R Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA) Aqqusinersuaq 5 Box 1039 3900 Nuuk Greenland Att. Marie Bidstrup W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5

Læs mere

Vejledning om Lov om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling

Vejledning om Lov om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling Fil: vejledning om tilbageholdelse 8. jan 08 Vejledning om Lov om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling VEJLEDNING nr. af Vejledning om Lov om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMR DE FOR ARBEJDS- OG ANS TTELSESRET AUGUST 2007

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMR DE FOR ARBEJDS- OG ANS TTELSESRET AUGUST 2007 NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMR DE FOR ARBEJDS- OG ANS TTELSESRET AUGUST 2007 INDHOLD Nyere lovgivning Noterede selskabers incitamentaflłnning af bestyrelse og direktion Revidering af staftalen Nyere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. november 2011 Sag 295/2009 (2. afdeling) A, B, C og D (tidligere ) (alle mødte selv) mod Politidirektøren for Østjylland, Rigsadvokaten og Justitsministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Platang rdens błrnehave og Randers Kommune.

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Platang rdens błrnehave og Randers Kommune. Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Platang rdens błrnehave og Randers Kommune. Driftsoverenskomst mellem Randers Kommune og institutionsbestyrelsen for Platang rden beliggende Platanvej

Læs mere

Nyhedsbrev. EU- & Konkurrenceret. 3. januar Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget

Nyhedsbrev. EU- & Konkurrenceret. 3. januar Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget 3. januar 2013 Nyhedsbrev Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget Folketinget har den 19. december 2012 vedtaget en ny konkurrencelov, som indfører mulighed for fængselstraf i kartelsager

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

Orienteringsnotat vedrłrende tiltag p indkłbs- og udbudsomr det

Orienteringsnotat vedrłrende tiltag p indkłbs- og udbudsomr det Notat Forvaltning: konomi Dato: J.nr.: Br.nr.: Februar, 2011 Udf rdiget af: konomiafdelingen Vedrłrende: Orientering om tiltag p indkłbs- og udbudsomr det Notatet sendes/sendt til: Direktionen d. 24. februar

Læs mere

En kortl gning af og handleplan for aflastning for błrn p handicapomr det

En kortl gning af og handleplan for aflastning for błrn p handicapomr det En kortl gning af og handleplan for aflastning for błrn p handicapomr det For ret 2010 1 Kortl gning af og handleplan for aflastning for błrn p handicapomr det Indledning Handicapomr det har dels som konsekvens

Læs mere

Oplysningerne i n rv rende notat stammer fra forvaltningernes forskellige opgłrelsesmetoder, hvorfor tallene er beh ftet med en vis usikkerhed.

Oplysningerne i n rv rende notat stammer fra forvaltningernes forskellige opgłrelsesmetoder, hvorfor tallene er beh ftet med en vis usikkerhed. Notat Forvaltning: Social- og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: Udf rdiget af: Christian Forchhammer Foldager Vedrłrende: Ekstern finansiering i Randers Kommune Notatet sendes/sendt til: Direktionen Ekstern

Læs mere

Sagen og som bilag til dagsordenspunktet om godkendelse af rsregnskaber

Sagen og som bilag til dagsordenspunktet om godkendelse af rsregnskaber Notat Forvaltning: Dato: 6. december 2010 Dokumentnr.: Miljł & Teknik 10/007578-2 Afsender: Mona Andersen Vedrłrende: notat over forhold der indstilles p talt ved at boligorganisationernes rsregnskaber

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud (aktivitets- og samv rstilbud) for borgere med udviklingsh mning

Kvalitetsstandard for dagtilbud (aktivitets- og samv rstilbud) for borgere med udviklingsh mning Kvalitetsstandard for dagtilbud (aktivitets- og samv rstilbud) for borgere med udviklingsh mning 1 Kvalitetsstandard for dagtilbud (aktivitets- og samv rstilbud) Omr de Aktivitets- og samv rstilbud til

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199 RM 12/1998: Indberetningsordning vedrørende afgørelser om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt domme med vurdering af sagsbehandlingstiden. 1. Indledning Ved lov nr. 285 af 29. April 1992 blev

Læs mere

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Når skolen bliver opmærksom på mobning eller lignende er den forpligtet til at udarbejde en handlingsplan for den konkrete situation. Dansk Center

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. oktober 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. oktober 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. oktober 2017 Sag 298/2016 (1. afdeling) E (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Erstatningsnævnet (Kammeradvokaten ved advokat Christian Bo Kolding-Krøger) I tidligere

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE

MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE 2017 1. INDLEDNING Denne Pixi-udgave indeholder en kort beskrivelse af de nyeste erfaringer med ansættelse af peer-støttemedarbejdere

Læs mere

Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune

Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune 1 Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune Indledning Det er muligt for organisationer, for ldre, virksomheder og andre interesserede,

Læs mere

Familier med handicappede błrn, som ifłlge 50 undersłgelse har s rlig behov for stłtte.

Familier med handicappede błrn, som ifłlge 50 undersłgelse har s rlig behov for stłtte. Ydelseskatalog for familiekonsulentteamet M lgruppe: Familier med handicappede błrn, som ifłlge 50 undersłgelse har s rlig behov for stłtte. Lovgrundlag: Servicelovens 52, stk. 3, nr. 2 ved stłtte i hjemmet

Læs mere

APPELLANTERNES P STANDSDOKUMENT OG SAMMENFATTENDE PROCESSKRIFT

APPELLANTERNES P STANDSDOKUMENT OG SAMMENFATTENDE PROCESSKRIFT 14. december 2012 Lett Advokatfirma R dhuspladsen 4 1550 Kłbenhavn V Tlf. 33 34 0000 Fax 33 34 0001 Adv. Karen Dyekj r J.nr. 276053-PAl-I APPELLANTERNES P STANDSDOKUMENT OG SAMMENFATTENDE PROCESSKRIFT

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. september 2011 Sag 187/2008 (1. afdeling) Gorm Lokdam (tidligere Royal Classic ved Gorm Lokdam) (advokat Erik Høimark) mod Rosendahl A/S (advokat Christian L. Bardenfleth)

Læs mere

is tz J. MODTG dy 4 SJ LLAND .1 RVA LT NIN GEN Bech-Bruun Advokatfirma Att. Advokat Johan Henrik Weihe Langelinie Alle Kłbenhavn ł

is tz J. MODTG dy 4 SJ LLAND .1 RVA LT NIN GEN Bech-Bruun Advokatfirma Att. Advokat Johan Henrik Weihe Langelinie Alle Kłbenhavn ł Bech-Bruun Advokatfirma Att. Advokat Johan Henrik Weihe Langelinie Alle 35 2100 Kłbenhavn ł MODTG is tz J. S.1 RVA LT NIN GEN SJ LLAND - AP dy 4 1211-2010 TILSYNET Vedr. Vedt gter for Kara/Noveren Statsforvaltningen

Læs mere

Norddjurs Kommune Randers Kommune Syddjurs Kommune. Notat. Vurdering af evt. muligheder for samarbejde p IT-omr det.

Norddjurs Kommune Randers Kommune Syddjurs Kommune. Notat. Vurdering af evt. muligheder for samarbejde p IT-omr det. Norddjurs Kommune Randers Kommune Syddjurs Kommune Notat Vurdering af evt. muligheder for samarbejde p IT-omr det. December 2010 1 1. Indledning Kommunaldirektłrerne i Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og

Læs mere

Beredskabskommissionen Beslutningsreferat fra młdet

Beredskabskommissionen Beslutningsreferat fra młdet Beredskabskommissionen sreferat fra młdet Torsdag den 3. december 2009 kl. 15.00 16.15 Sted: Randers Kommune, Laksetorvet 1, 8900 Randers C Młdelokale D.3.32 2. sal ved borgmesteren Dagsorden 1. Velkomst

Læs mere

Borgerr dgiver Randers Kommune

Borgerr dgiver Randers Kommune Borgerr dgiver Randers Kommune Beslutningsopl g udarbejdet af Byr ds- og direktionssekretariatet 31. august 2007. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for sagen s. 3 2. Terminologi og jura s. 3 3. Beskrivelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. august 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. august 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. august 2016 Sag 242/2015 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for LFS, Landsforeningen for Socialpædagoger, som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt)

Læs mere

A-apoteket afgiver uden at tiltr de KFST s vurdering af sagen, men for at imłdekomme KFST s bet nkeligheder, fłlgende tilsagn:

A-apoteket afgiver uden at tiltr de KFST s vurdering af sagen, men for at imłdekomme KFST s bet nkeligheder, fłlgende tilsagn: Side 2 af 5 A-apoteket afgiver uden at tiltr de KFST s vurdering af sagen, men for at imłdekomme KFST s bet nkeligheder, fłlgende tilsagn: 2.1 A-apoteket tilbyder Uldum Apotek v/danji Bhanderi med Uldum

Læs mere

Kontrakt vedr. Udbud af drift af plejeboliger p Kristrupcentret, Randers Kommune

Kontrakt vedr. Udbud af drift af plejeboliger p Kristrupcentret, Randers Kommune Bilag 10 - Kontrakt N rv rende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilf indg s aftale. lde af at

Læs mere

Notat. Weborganisering. Portalkonceptet. Kommunikation 10/

Notat. Weborganisering. Portalkonceptet. Kommunikation 10/ Notat Forvaltning: Dato: 22. november 2010 Dokumentnr.: Kommunikation 10/003241-1 Afsender: Jan Hyldgaard Engrob Vedrłrende: Weborganisering Notat sendes/sendt til: Karen Balling Radmer Weborganisering

Læs mere

Ydelseskatalog for familiekonsulentteamet Revideret september Familier med błrn med vidtg ende fysisk eller psykisk funktionsneds ttelse

Ydelseskatalog for familiekonsulentteamet Revideret september Familier med błrn med vidtg ende fysisk eller psykisk funktionsneds ttelse Ydelseskatalog for familiekonsulentteamet Revideret september 2011 M lgruppe: Familier med błrn med vidtg ende fysisk eller psykisk funktionsneds ttelse Lovgrundlag: Servicelovens 52, stk. 3, nr. 2, eller

Læs mere

Anbringelsesgrundlag for błrn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (og deres słskende)

Anbringelsesgrundlag for błrn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (og deres słskende) Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: September 2011 Udf rdiget af: Annette B rnholdt, Faglig Leder, Błrn-Handicap, Socialafdelingen. Vedrłrende: Anbringelse af błrn og unge med

Læs mere

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r.

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Vi synes, det er en god ide med differentieret tilbud til błrn med s rlige behov, b de i.f.t. det enkelte barns behov, familiens łnsker samt i.f.t.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012 Sag 78/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 og T2 (advokat Tyge Trier for begge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 Sag 139/2011 (1. afdeling) Generalauditøren mod T (advokat Jens Christensen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10.

Læs mere

Procedure ved sanktionering af ungeydelsen og ved fritagelse for uddannelsespligten

Procedure ved sanktionering af ungeydelsen og ved fritagelse for uddannelsespligten Procedure ved sanktionering af ungeydelsen og ved fritagelse for uddannelsespligten I det fłlgende redegłres for: 1) Generelle informationer ang ende procedurerne 2) Arbejdsgang ved stop for udbetaling

Læs mere

Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj.

Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj. - 1 Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattesager om beskatning af fri bil dukker

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. juni 2013 Sag 180/2011 (1. afdeling) A (advokat Tyge Trier, beskikket) mod Forsvarsministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans er

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

Udf rdiget af: Sonja Młgelsvang / Słren Kj r Vedrłrende: Redegłrelse for arbejde med Screenings-rapport i Błrn og familieafdelingen.

Udf rdiget af: Sonja Młgelsvang / Słren Kj r Vedrłrende: Redegłrelse for arbejde med Screenings-rapport i Błrn og familieafdelingen. Notat Forvaltning: Błrn og skole Dato: J.nr.: Br.nr.: 5. oktober Udf rdiget af: Sonja Młgelsvang / Słren Kj r Vedrłrende: Redegłrelse for arbejde med Screenings-rapport i Błrn og familieafdelingen. Notatet

Læs mere

Nedenst ende beskrives grundlaget samt en tids- og procesplan for etableringen af en internationale

Nedenst ende beskrives grundlaget samt en tids- og procesplan for etableringen af en internationale Notat Forvaltning: Błrn og skole Dato: J.nr.: Br.nr.: 16. februar 2011 Udf rdiget af: Gina Renosto Vedrłrende: Etablering af en international skole i Randers Kommune Notatet sendes/sendt til: Etablering

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Finansrapport pr. 30/06 2011

Finansrapport pr. 30/06 2011 I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert halve r gives en afrapportering vedrłrende kommunens finansielle forhold p b de aktiv og passivsiden. I denne finansrapport gives en samlet status

Læs mere

2. Allerede trufne beslutninger om overflytning af opgaver fra konomi

2. Allerede trufne beslutninger om overflytning af opgaver fra konomi Notat Forvaltning: Kultur og Borgerservice 3. juni 2010 (revideret 9. au- Dato: gust) J.nr.: Br.nr.: Udf rdiget af: Lone Beltoft Clausen Vedrłrende: Opgaver der kan flyttes til Borgerservice Notatet sendes/sendt

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

N r błrn og unge har behov for stłtte. Randers Kommunes sektorpolitik for familie- og handicapomr derne

N r błrn og unge har behov for stłtte. Randers Kommunes sektorpolitik for familie- og handicapomr derne N r błrn og unge har behov for stłtte Randers Kommunes sektorpolitik for familie- og handicapomr derne 5. maj 2010 2 Indledning Politikken N r błrn og unge har behov for stłtte er en pr sentation af de

Læs mere

Ressourcebanken oprettes som en konkret udmłntning af omstillingspolitikken.

Ressourcebanken oprettes som en konkret udmłntning af omstillingspolitikken. Notat Forvaltning: Dato: 23. juli 2010 Dokumentnr.: Personale & HR afdelingen 10/004728-2 Afsender: Jenny Oostwouder Vedrłrende: Forslag til ressourcebank Notat sendes/sendt til: Omstillingspolitikken

Læs mere

D O M. Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)). D O M Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)). 8. afd. nr. B-4013-13: Tandlæge A (advokat Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

Notat. Udviklingen i hjemmeplejen.

Notat. Udviklingen i hjemmeplejen. SOCIAL OG SUNDHED Dato: 2. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 3495 Fax. dir.: 4477 2711 E-mail: Pension@balk.dk Kontakt: Pernille Hvilsted Udviklingen i hjemmeplejen. Notat Hjemmeplejen gennemførte 1. februar

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser:

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Udarbejdet af: Peter Br gge Birgitte R. Lydolf Annette B rnholdt Dorte Broberg Lone Munksgaard Sylvia Mortensen Eva Kloster 1 Indledning: P baggrund

Læs mere

Rehabilitering af hjertepatienter. Evaluering af tilbud i Rehabiliteringsenheden Randers Sundhedscenter

Rehabilitering af hjertepatienter. Evaluering af tilbud i Rehabiliteringsenheden Randers Sundhedscenter Rehabilitering af hjertepatienter Evaluering af tilbud i 2009 1 Baggrund Mange af de personer, der lever med hjerte-/karsygdom, har alvorlige fysiske, psykiske og sociale fłlger af sygdommen. Risikoen

Læs mere

Notat. Vedr.: Open Source. Til: Direktionen. Den: /BH. Randers Kommune

Notat. Vedr.: Open Source. Til: Direktionen. Den: /BH. Randers Kommune Randers Kommune Notat Vedr.: Open Source Til: Direktionen Den: 6.9.2009/BH 1. Baggrund I forbindelse med drłftelse af forslag til digitaliseringsstrategi har direktionen bedt om en kort redegłrelse vedr.

Læs mere

- 1 - Udf rdiget af: Ole Andersen Vedrłrende: Spłrgsm l fra Det Radikale Venstre i Randers vedr. aktivering af ledige

- 1 - Udf rdiget af: Ole Andersen Vedrłrende: Spłrgsm l fra Det Radikale Venstre i Randers vedr. aktivering af ledige - 1 - Notat Forvaltning: Social- og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 27. august 2010 Udf rdiget af: Ole Andersen Vedrłrende: Spłrgsm l fra Det Radikale Venstre i Randers vedr. aktivering af ledige Notatet

Læs mere