skal jeg hermed som advokat for Jłrgen Dragsdahl til Hłjesteret p anke łstre Landsrets dom af 25. oktober 2013 i sagen 17. afdeling nr. B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "skal jeg hermed som advokat for Jłrgen Dragsdahl til Hłjesteret p anke łstre Landsrets dom af 25. oktober 2013 i sagen 17. afdeling nr. B-2018-10."

Transkript

1 20. februar 2014 Advo katpa rtnerselskab R dhuspladsen Kłbenhavn V Tlf H JESTERETSST VNING Fax CVR I sagen Adv. RenØ Offersen ].nr LGR Jłrgen Dragsdahl Pederstrupvej Ballerup (Advokat RenØ Offersen) mod Professor Bent Jensen Vestergaard Regissevej Frłrup (Advokat Karoly NØmeth) skal jeg hermed som advokat for Jłrgen Dragsdahl til Hłjesteret p anke łstre Landsrets dom af 25. oktober 2013 i sagen 17. afdeling nr. B Ved den indankede dom blev kendt for ret: "Appellanten, Bent Jensen, fr?findes. I sagsomkostninger for byret og landsret skal indst vnte, Jłrgen Dragsdahl, inden 14 dage betale kr. til Bent Jensen. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a."

2 P STANDE 1. Bent Jensen tilpligtes at anerkende, at fłlgende udsagn er fremsat med urette og kendes ubefłjede: "Arkiverne har vist, at Jłrgen Dragsdahl var KGB-agent." siger Bent Jensen, som beskriver resultaterne af sine arkivstudier i en artikel i denne avis." 1.2 "Informations tidligere chefredaktłr Torben Krogh kom Dragsdahl til unds tning ved at h vde, at enhver redaktłr kunne stemples som indflydelsesagent, fordi det hłrte med til jobbet at lade sig bespise af udenlandske diplomater. Krogh mente, at han selv havde f et "et us dvanligt godt indblik i de overvejelser og motiver, "der pr gede Kremls politik. Hverken Krogh eller andre KGB-kontaktpersoner har dog kunnet p vise en eneste lille oplysning, som resultat af kontakterne. Oplysningerne gik den anden vej." 1.3 "Dragsdahl har senere pralet af, at han fik tilkendt et "efter danske forhold p nt belłb og en total tilbagekalde/se af alle beskyldninger fra Ekstra Bladet." Han fik kr. I dag kan det dokumenteres, at en stor del af oplysningerne i Ekstra Bladets artikler var sande." 1.4 "Dragsdahl har selv givet udtryk for, at han "ser frem til, at historikere f r adgang til de prim re kilder, s diverse myter kan blive ajkr ftet." Her fłlger ajkr ftelsen af den myte, Dragsdahl selv har kunnet freml gge i kraft af de lukkede arkiver." 1.5 "Dragsdahl indrłmmede nu, at et af hans młder med fłringsofficeren Vladimir Minin var blevet forlagt til Roskilde. Som grund angav han, at de to ikke havde łnsket at blive genkendt. Han oplyste ikke hvorfor." 1.6 "PET mente. at Dragsdahl virkeligheden var g et langt videre i sit samarbejde med KGB, end han nu ville v re ved. PET s form l med Side 2

3 samtalen var at give ham en advarsel ved at afslłre, at man var vidende om hans konspirative omgang med KGB-officerer i Danmark og i udlandet." 1.7 "PET s fortrolige konklusion til eget brug lłd s ledes: "Set med KGBbriller har D[ragsdahl]s position [... ] v ret ualmindelig nyttig. Det er ikke uden grund, at han p et tidspunkt i Centret blev ben vnt som "nr. 1" i Danmark, men hvor meget man reelt har f et ud af denne agent, kan der kun gisnes om." Dragsdahl var alts ifłlge b de KGB og PET KGBagent." 1.8 "DIIS-UDREDNINGENS BILLEDE af Dragsdahls meriter er s tilslłrende, at det m betegnes, som vildledende. Det hedder blot, at han var "i PETs słgelys i kraft af sine n re kontakter til łstblokkens pressefolk s vel i Danmark som i Sovjetunionen." (7) Men der er intet om hans konspirative omgang med KGB-fłringsofficerer i Danmark og i udlandet. Og det forties, at PET karakteriserede Dragsdahl som agent. Selv om de danske efterretningstjenester via Gordejevsk fik "en enest ende indsigt" i Sovjetunionens operationer i Danmark, er hans oplysninger ikke anvendt, og han er heller ikke som Dragsdahl blevet interviewet i forbindelse med udredningen. DIIS-udrederne har set det samme materiale i PET S arkiv, som denne artikel bygger p, og m derfor vide, at PET ans Jłrgen Dragsdahl for at v re KGB-agent. Alligevel har man valgt at fortie dette forhold." 1.9 "Det er i łvrigt ikke kun Dragsdahl-sagen, som mildt sagt er mangelfuldt belyst i DIlS-udredningen Danmark Under Den Kolde Krig. Det samme głr sig g ldende for adskillige andre [her kursiveret] af KGBs danske agenter, villige hj lpere, meddelere og samarbejdspartnere." 1.10 "Dajegfłrste gangfor omkring to r siden l ste de relevante dokumenter i PETs arkiv, blev jeg m llłs. Ekstra Bladets p stande var i alt v sentligt sande, og Dragsdahl havde p falsk grundlag f et lukket munden p bladet og endda uretm ssigt f et en stor sum penge presset ud af avisen." (Jyllands-Posten, 19/ ) Side 3

4 - I. II "Jeg var naturligvis sp ndt p at se, hvordan den omfattende DuSudredning ville behandle denne sag. Udredningen blev offentliggjort i sommeren 2005 og endnu engang blev jeg m llłs: I stedet for at give en retvisende fremstilling af Dragsdahls hemmelige (konspirative i PETjargon) młder med sine J ringsofficerer i Danmark og i udlandet, er udredningen fuldkommen tavs." (Jyllands-Posten, 19/ ) 1.12 "Dragsdahl er ganske vist n vnt flere gange i udredningen, men l seren bliver holdt i uvidenhed om arten af hans forhold til KGB, og det forties ganske, at b de KGB og PET betegnede ham som agent." (Jyllands-Posten, 19/ ) 1.13 "Efter alt at dłmme var det lykkedes Dragsdahl at forskr kke PETs ledelse med henvisninger til kr nkelse af privatlivets fred og rigets sikkerhed og andet godt fra havet." (Jyllands-Posten, 19/ ) 1.14 "Da Dragsdahl om fredagen blev kontaktet af Jyllands-Posten og fik avisens resumø af min artikel, videresendte han den omg ende til PET. Formentlig har han ogs som tidligere mobiliseret indflydelsesrige politikere og embedsm nd. Det var alts den ifłlge PET tidligere KGBagent, de/fik PET til at forsłge at bremse min artikel om agenten." (Jyllands-Posten, 19/ ) 1.15 "Jłrgen Dragsdahl bedrev under Den Kolde Krig kampagnejournalistik p basis af falske dokumenter fremstillet af KGB, og dagbladet Information hvor han var ansat, bragte falske spionanklager mod sovjetiske systemkritikere. Det var DESINFORMA TION" (Jyllands-Posten, 26/ ) 1.16 "Dragsdahl og Information lod alts offentligheden forst, at der efter alt at dłmme var tale om et autentisk, amerikansk dokument, og at USA stod bag marxistiske terrorbanders likvideringer og andre forbrydelser i Europa." (Jyllands-Posten, 26/ ) 1.17 "Der er imidlertid intet hos Gates om dobbeltbeslutningens "katastrofale fłlger ". Det er helt Dragsdahls egen opfindelse." (Jyllands-Posten, 26/ ) Side 4

5 I. 18 "Dragsdahls brug af Gord/evsky er lige s bet ndt. Gord?jevskijs fremstilling tegner et billede, derfor det fłrste understreger, at der ikke var vestlige planer om et kernev benangreb p Sovjetunionen; og at det jbr det andet var den sovjetiske ledelses egne konspirationsforestillinger og forfłlgelsesvanvid, der frembragte frygten for et vestligt angreb." (Jyllands-Posten, 26/ ) 1.19 "Her var intet at misforst. Dragsdahls artikel var 100 pct. ren eller rettere beskidt desinformation." (Jyllands-Posten, 26/ ) 1.20 "For mig, der alts ikke erjurist, er det som samfunds borger forblłffende, at der blandt jurister kan herske uklarhed om, hvorvidt det er strafbart eller ej at arbejde for en fremmed efterretningstjeneste ved mod eller uden betaling - at tjene denne magts interesser feks. via desinformation." (Jyllands-Posten, 07/ ) 1.21 "Er relange, intensive og lyssky kontakter til diverse agenter for en totalit r, fjendtlig magt at betragte som omfattet af "privatlivets fred"?" (Jyllands-Posten, 07/ ) 1.22 "Dragsdahl forsłger nu at vinde sympati ved at fremstille sig selv som et patriotisk "vidne ", der af egen drift i sin tid henvendte sig til PET for med sine oplysninger at hj lpe den danske hemmelige tjeneste i dens arbejde. Han henvendte sig imidlertid, fordi han fłlte jorden br nde under sig, idet han var blevet bekendt med, at PET havde ham i słgelyset." (Jyllands-Posten, 07/ ) 1.23 "Han fortav sine konspirative młder med KGB-agenter p mystiske steder i Danmark og i udlandet. Han bekr ftede dem fłrst - og meget modstr bende - otte m neder senere, da han blev tilsagt af PET, og punkt for punkt m tte indrłmme de forhold, tjenesten var vidende om og h ndfast kunne dokumentere." (Jyllands-Posten, 07/ ) 1.24 "Det var i kraft af politisk beskyttelse, at Dragsdahl dengang kunne triumfere, og at der blev beg et en uret mod Ekstra Bladet og dets dygtige journalister. Har dette forhold slet ingen interesse? Er der slet ingen kollegial harme over, at kolleger dengang blev ofre for et justitsmord? Side 5

6 Tilsyneladende ikke. Ekstra Bladet er jo ikke som Information en fin, intellektuel og venstreorienteret avis, der l ses af de kloge p universiteterne og andre fine steder." (Jyllands-Posten, 07/ ) 1.25 "Og min kritik af DIIS-udredningen g r p, at den fortier, at PET karakteriserede Dragsdahl som "agent", selv om DIIS-udrederne havde kendskab til PETs vurdering Jeg mener naturligvis heller ikke, at en PETmedarbejders vurdering er det endelige bevis for noget som helst. Men PETs opfattelse kom jo ikke ud af den bl luft - det var en konklusion, der blev n et, efter at Dragsdahl skridt for skridt blev nłdt til al vedg en r kke konspiratoriske młder (som han fłrst havde forsłgt at lyve sig fra), fordi PET var i stand til at dokumentere disse ting. Og en hovedkilde til PETs viden var, som alle ved, dobbeltagenten Oleg Gordijevskij." (Weekendavisen, 09/ ) 1.26 "Jeg har feks. p vist, at JD i sin gengivelse af en amerikansk artikel skrev det stik modsatte af, hvad den p g ldende artikel indeholdt. Dvs, jeg p viste, at han bedrev desinformation eller for at sige det ligeud. Udbredte lłgn. Og det er ikke et enest ende tilf lde." (Jyllands-Posten, 27/ ) 1.27 "I det fłlgende vil jeg forholde mig til nogle f eksempler p JDs utrolig bet ndte forhold til sandheden - det der i KGB-jargon hedder desinformatsija." (Information, 02/ ) 1.28 "1 skrivelsen hedder det, at PET ikke "umiddelbart" mener sig i stand til at afgłre, om referatet udtrykker institutionens opfattelse eller alene en medarbejders personlige vurdering. Ved at klippe og klistre f r JD det til, at skrivelsen fastsl r, at referatet "alene" er "udtryk for den p g ldende medarbejders personlige vurdering af sagen ". En 100 pct. lłgn." (Information, 02/ ) 1.29 "Harris kritiserede derimod venstreorienterede for konsekvent at have haft en forkert opfattelse af Sovjetunionen og for at have talt for tilpasning. Den kolde Krig var endt med en drłnende sejr for "den demokratiskkapitalistiske ideologi og dens system ". Dragsdahls artikel var 100 pct. ren - eller rettere - snavset desinformation." (Information, 02/ ) Side 6

7 I.30 "JDs hykleri er kvalmende. Det var et sk ndigt makv rk, som KGB ikke kunne have lavet bedre." (Information, 02/ ) 1.31 "De fem eksempler er kun et mindre udvalg af JDs mange rige desinformations-virksomhed. Og de er ikke de v rste." (Information, 02/ ) 1.32 "Alle de oplysninger, som PET oprindelig havde f et fra Gord4jevskj, de viser sig, stort set, at v re rigtige. Det eneste punkt, hvor Dragsdahl ikke ville vedg, var, at han havde f et penge. Jeg vil v re s fr k, i hvert fald i denne forsamling, og sige, at det er formentlig, fordi PET ikke er i stand til at bevise,,fordi bogholderiet, det befinder sig i KGBs hovedkvarter i Moskva, og det har PET ikke adgang til, Jeg er helt sikker jeg kan ikke vide det - men jeg er ret sikker p, at Gordevskj ogs p det tidspunkt, ogs p det punkt taler sandt." (Udtalelse fremsat under frokostsymposion 10/ arrangeret af CEPOS Center for Politiske Studier) 1.33 "F lles for de to sager er ikke mindst det forhold, at G s oplysninger kunne bekr ftes afpet s egen efterforskning." (Jyllands-Posten, 18/ ) 1.34 "Og det er direkte forkert, n r man p st r, at PET hovedsagelig kun havde Gordevskij-materialet at stłtte sig til. Det var som sagt PET s egen relange og grundige efterforskning, der bekr ftede Gord/evsk4js oplysninger." (Jyllands-Posten, 18/ ) 1.35 "Man forst r Jłrgen Dragsdahls gl de over kommissionens taskenspilleri. Han er selv ekspert p omr det. Men det har som sagt ikke interesseret Den kongelige Kommission." (Jyllands-Posten, 18/ ) 2. Bent Jensen skal betale kr i tortgodtgłrelse til Jłrgen Dragsdahl med till g af procesrente fra den 6. februar Bent Jensen straffes med dagbłder. Side 7

8 - ANBRINGENDER I Jłrgen Dragsdahl fastholder de for łstre Landsret fremfłrte anbringender og bevisligheder. 2 łstre Landsrets dom giver allerede fłr det sammenfattende processkrift anledning til en r kke bem rkninger: PET s efterforskning afkr ftede, at der var bel g for mistanken vakt efter Gordijevskijs andenh nds oplysninger 3 Som antaget af landsretten i dommen, s. 92, indstillede PET efterforskningen af Jłrgen Dragsdahl "ganske kort tid" efter młdet 20/3-86. Jłrgen Dragsdahl var aldrig hverken sigtet eller tiltalt for overtr delse af straffelovens Efterforskningen varede tre r og omfattede telefonaflytninger, posttilbageholdelse og observationer. Efterforskningen iv rksattes som fłlge af Gordijevskijs oplysninger til PET, jf. Ole Stig Andersen i landsretsdommen, s. 55, og PET-kommissionen, s Gordijevskij er uden rimelig tvivl den anonymiserede kilde i PET resumøet (PIS) fra 1982/83, jf. byretsdommen, s. 27. Gordijevskijs oplysninger om Jłrgen Dragsdahl var ifłlge Gordijevskij selv alle andenh nds oplysninger. Oplysningerne fik Gordijevskij i tiden frem til 1/8-77 fra Tjebotok og derefter fra Ljubimov. Gordijevskij var godt klar over, at oplysningerne langt fra var retvisende, jf. PET-kommissionen, s PET s telefonaflytning p begyndtes 10/2-83, hvor Kłbenhavns Byret ved kendelse godkendte dette og fortsatte indtil enten ultimo marts eller ultimo april 1986, og dermed lidt l ngere end antaget af PET-kommissionen, s PET har ikke i den tilvejebragte dokumentation anvendt oplysninger fra telefonaflytningerne eller posttilbageholdelsen. 6 PET s observation af Jłrgen Dragsdahl under efterforskningen viste kun et tilf lde, hvor Jłrgen Dragsdahl blev observeret sammen med KGBmedarbejdere, nemlig młdet 7/3-83 med Katerinkin p Farum Station, hvilket var et młde som led i Jłrgen Dragsdahls journalistiske virke, jf. ogs PET- Kommissionen, s Jłrgen Dragsdahl bestrider, at det som antaget af PET-medarbejdere var hensigten, at han den 6/6-83 skulle have młdt Katerinkin i Holb k, hvilket Katerinkins adf rd denne dag ogs głr usandsynlig. Side 8

9 Hvad opfatter almindelige l sere? 7 Det anfłres indledningsvis i landsretsdommen, s. 75, at det ved vurderingen af, om de enkelte udsagn er egnede til at injuriere, er afgłrende, "hvordan en almindelig l ser og tilhłrer vil opfatte udtalelserne ud fra deres indhold og kontekst". Denne korrekte pr mis respekterer landsretten ikke ved den konkrete udmłntning senere i pr misserne. Det var ikke straffrit at v re KGB-agent 8 Landsretten ans ikke Bent Jensens sigtelser af Jłrgen Dragsdahl for at v re KGB-agent for at v re sigtelser mod Jłrgen Dragsdahl for at "have overtr dt straffelovens 108 eller i łvrigt have foretaget sig noget strafbart ", jf. landsretsdommen, s Der findes ingen almindelige l sere og tilhłrere noget sted, der deler landsrettens opfattelse om, at man straffrit som dansker kunne v re KGB-agent og dermed kunne tjene det dav rende Sovjetunionens interesser i strid med Danmarks. For andre end landsretten var det at v re KGB-agent under den kolde krig en alvorlig forbrydelse. Hvis ikke det var sigtelser for strafbare forhold, hvad var det s sigtelser om? Det var ogs, hvad den omfattende medieomtale efter frems ttelsen af sigtelserne i 2007 efterlod som sit billede. 10 Ole Stig Andersens forklaring for landsretten i dommen, s , om, at Jłrgen Dragsdahl "var helt klart p virkningsagent" er uden betydning, allerede fordi PET ikke anvendte et entydigt agentbegreb, og der var tilmed blot tale om udtryk af "efterretningsteknisk karakter ". Ole Stig Andersen og Niels Schmidt ans sig tydeligvis for frigjort fra lovgivningens b nd, jf. landsretsdommen, s. 51 og 53, og byretsdommen, s. 68: "Det er noget vrłvl at p st, at PET kun efterforsker inden for en strafferetlig ramme ". Der kan ikke efter retsplejeloven iv rks ttes strafprocessuelle foranstaltninger uden en strafferetlig ramme. Hvad er desinformation? 11 Landsretten valgte at forst Bent Jensens udsagn om desinformation i en "mere bred forstand" s ledes, at Bent Jensen med sigtelserne skulle have ment, at Jłrgen Dragsdahl formidlede oplysninger, der "udfra en objektiv betragtning er urigtige eller vildledende, og som tjener en fremmed efterretningstjenestes interesser", hvilket stod i mods tning til desinformation i sn ver forstand, hvorved landsretten forstod "en person, der bevidst og mod bedre vidende Side 9

10 gengiver urigtige oplysninger som led i et samarbejde med en fremmed stats efterretningstjeneste ", jf. landsretsdommen, s Heller ikke denne fortolkning er i tr d med, hvad almindelige l sere og tilhłrere m tte antages at forst ved desinformation. Det, der gjorde Bent Jensens udsagn journalistisk interessante i medierne, var netop, at de blev forst et som desinformation i sn ver forstand. Man m ved bedłmmelsen have i erindring, at Bent Jensen som den fłrste reskr nkende sigtelse havde sl et fast, at Jłrgen Dragsdahl var KGB-agent. Almindelige l sere forbinder ikke en KGB-agent med Øn, der uvidende gengiver urigtige oplysninger for opdragsgiveren. 13 Landsretten er ikke tro mod sin egen grundl ggende pr mis om, at det afgłrende er, hvad den almindelige l ser og tilhłrer forst r, hvilket kan dokumenteres gennem tre eksempler. I udsagn 28 sagde Bent Jensen om Jłrgen Dragsdahls artikel, at der var tale om "En 100 pct. lłgn ", i udsagn 29, at "Dragsdahls artikel var 100 pct. ren eller rettere - snavset desinformation ", og i udsagn 30, at "Det var et sk ndigt makv rk, som KGB ikke kunne have lavet bedre ". Der findes da ingen almindelige l sere, der forst r s danne udsagn fra en historieprofessor om desinformation, som udsagn om desinformation i bred forstand, s ledes som landsretten antog. For almindelige l sere er en lłgn netop udtryk for bevidst viderebringelse af urigtige oplysninger. Kravene til sandhedsbevis 14 Landsretten fandt, at alle Bent Jensens 35 udsagn var reskr nkende sigtelser omfattet af straffelovens 267. Alligevel frifandtes Bent Jensen som fłlge af straffelovens 267 og 269 fortolket i lyset af menneskerettighedskonventionens art. 8 og Det głres ogs for Hłjesteret g ldende, at Bent Jensen ikke har fłrt sandhedsbevis for udsagnenes indhold, herunder for at Jłrgen Dragsdahl var KGB-agent eller bedrev desinformation. Landsretten lagde da heller ikke til grund, at der i forhold til et eneste af de 35 udsagn var fłrt sandhedsbevis i den forstand, hvor det kendes efter straffelovens 269. Forskeres ytringsfrihed 16 Landsretten ans de reskr nkende sigtelser for straffri, fordi Bent Jensen i sin egenskab af forsker skulle have haft videreg ende ytringsfrihed efter menneskerettighedskonventions art. 8 og 10. Landsretten ans det for Side 10

11 tilstr kkeligt, at Bent Jensen efter landsrettens bevisbedłmmelse havde haft tilstr kkeligt faktuelt grundlag. Fortolkningen af konventionen stłttes ikke af praksis fra Menneskerettighedsdomstolen, men den anvendte formulering kendes fra dennes praksis om journalister. 17 Det głres for Hłjesteret g ldende, at Bent Jensen burde have fłrt sandhedsbevis for sine udsagn. Det var ikke tilstr kkeligt, at udsagnene havde "tilstr kkeligt faktuelt grundlag". Form let med det lempelige krav til journalister skal findes i offentlighedens interesse i kritisk nyhedsd kning sammenholdt med journalisters arbejdsvilk r med sn vre tidsfrister. I mods tning hertil m forskere tage sig den efter forskningens indhold fornłdne tid til at sikre, at det publicerede forskningsresultat er sandt. 18 Hvis der for forskere g lder en udvidet ytringsfrihed, hvorefter det for forskere kan udelukke straf, hvis ytringer har tilstr kkeligt faktuelt grundlag, m det p lige fod med, hvad der g lder for journalister foruds tte, at forskningen skal v re udfłrt i overensstemmelse med de for forskere g ldende normer, herunder det sk rpede dokumentations krav/forskningsmetodekrav, og at forskeren var i god tro p tidspunktet for frems ttelsen af sigtelsen. Ved bedłmmelsen af, hvad der skal til for, at forskere kan siges at v re i god tro, skal foretages med andre forskere som m lestok og ikke blot almindelige mennesker; kravene er derfor betydelige. Landsrettens pr misser indeholder ikke prłvelse af disse foruds tninger. Bevisbyrden p hviler i det hele Bent Jensen. Eventuel udvidet ytringsfrihed for forskere kan ikke frifinde Bent Jensen 19 Hłjesteret błr ved prłvelsen af eventuel udvidet ytringsfrihed for Bent Jensen i al fald tage hensyn til fłlgende: 20 De reskr nkede sigtelser blev af Bent Jensen fremsat i dagblade og ikke i anerkendte videnskabelige udgivelser. Bent Jensens subjektive sprogbrug i artiklerne giver ikke mindelser om, at udsagnene er udtryk for afrapportering af forskningsresultater. Disse forhold sammenholdt med frav ret af evne til at fłre sandhedsbevis skaber formodning for, at det for forskere g ldende sk rpede dokumentationskrav/forskningsmetodekrav ikke er opfyldt; 21 Der var tale om s rdeles alvorlige sigtelser rettet mod en nulevende person, hvis fortsatte virke som journalist ville blive n r umulig, efter at Bent Jensen som professor havde fremsat sin reskr nkende sigtelser i det offentlige rum; Side 11

12 -. 22 Udsagnene ang r kilder tilvejebragt af efterretningstjenester i en anden tid. PET s arkiver m omg s med omtanke, s dan som lovgivningsmagten ogs har forudsat det. Det m ogs till gges betydning, at Bent Jensen ved sin anvendelse af kilderne i al fald burde have tillagt det betydning, at Jłrgen Dragsdahl som journalist havde en relevant professionel anledning til at g i dialog med repr sentanter for andre stater. Der var flere fejlkilder end ved s dvanlig historieforskning; 23 Bent Jensen vidste, at andre forskere ved DIIS-udredningen var n et til et andet resultat end ham p det samme grundlag fra PET s arkiver, som Bent Jensen i 2007 baserede sine udsagn p. PET-kommissionen kom ogs i sin beretning fra 2009 til konklusioner uden sl gtskab med Bent Jensens. DIIS-udredningen og PET-Kommissionens beretning skaber formodning for, at Bent Jensens usande reskr nkende sigtelser ikke opfylder de for forskere g ldende normer, herunder det sk rpede dokumentationskrav/forskningsmetodekrav. Begge autoritative udredninger blev til under medvirken af habile historikere p hłjere niveau, og afrapporteringen skete i en anderledes veldokumenteret form end Bent Jensens subjektive, fejlbeh ftede avisskriverier; 24 Bent Jensen vidste ved frems ttelsen af sigtelserne, at besl gtede spłrgsm l var ved at blive belyst af PET-kommissionen, der i 2007 var i gang med sin undersłgelse p et grundigere og bredere grundlag, end det som Bent Jensen havde. Han kunne som professor ikke v re i tvivl om, at han udtalte sig om faktuelle forhold, der kr vede stor omhyggelighed; og 25 Bent Jensen vidste, at PET s mistanke p grundlag af de af Bent Jensen gennemg ede kilder end ikke havde fłrt til sigtelse af Jłrgen Dragsdahl for overtr delse af straffelovens 108. Bent Jensen var s ledes ved frems ttelsen af sigtelserne klar over, at PET efter den lange efterforskning som sin konklusion var n et til, at Jłrgen Dragsdahl ikke havde beg et noget strafbart og derfor ikke kunne have v ret KGB-agent. 26 PET tog 29/1-07 skriftlig afstand over for Bent Jensens kronik af 14/01-07 i Jyllands-Posten, navnlig for betegnelsen af Jłrgen Dragsdahl som KGB-agent. Efter hłring af Bent Jensen fastholdt PET 30/04-07 sin kritik. Justitsministeriet stadf stede PET s kritik to gange, nemlig 6/12-07 og 19/2-09. Kritikken fra ressortmyndigheden burde have sk rpet Bent Jensens kildekritik, men Bent Jensen fortsatte med at frems tte reskr nkende sigtelser. Side 12

13 27 Ud over disse mere generelle betragtninger giver landsrettens prłvelse af, om der var tilstr kkeligt faktuelt grundlag anledning til undren. Fx fandt landsretten stłtte for udsagn 22 i referatet af młdet 20/3-86 ( P/9), hvilket ikke har mening, ligesom det er sv rt forst eligt, at landsretten ans det for velbegrundet at skrive "navnlig" om stłtten i P/9, for s vidt ang r udsagn 23 og udsagn 25. Landsretten lagde stor v gt p beviser, Bent Jensen ikke kendte, da Bent Jensen fremkom med de reskr nkende sigtelser 28 Hvis Bent Jensen skal frifindes for de reskr nkende sigtelser uden at kunne fłre sandhedsbevis, m han fłre bevis for, at han var i god tro i den forstand, det kendes efter straffelovens 269, eller - hvis Hłjesteret n r samme resultat om forskeres ytringsfrihed - at han havde tilstr kkelig faktuelt grundlag til, at hans vildfarelser m anses for undskyldelig. 29 Det er for begge vurderinger v sentligt af f belyst, hvilken dokumentation Bent Jensen kendte til, da han fremkom med de reskr nkende sigtelser. Det kan ikke undskylde usande sigtelser, at Bent Jensen efterfłlgende m tte have fundet yderligere (utilstr kkeligt) dokumentation. 30 Bent Jensen har i bilaget om "Den historiske kildekritik og dokumenter i PET s arkiv" oplyst, at han i som fłlge af navnlig PET-kommissionens igangv rende arbejde havde begr nset adgang til arkiver om Jłrgen Dragsdahl: "Men jeg havde bl. a. set observationsrapporter samt forskellige notater og referater af de samtaler, som PET s vicechef Mikael Lyn gsbo fłrte med JD i sommeren 1985 og for ret Jeg havde ogs set dokumenter, der omtalte det konspiratoriske Farum-młde, Dragsdahl deltog i, og et andet mystisk młde i Holb k, der ikke blev til noget. Det samme materiale havde DIIS-udrederne tidligere set, men stort set ikke anvendt i den officielle udredning". Bent Jensen forklarede ogs for landsretten, at han i havde det samme materiale som forskerne af DIIS-udredningen havde haft, jf. landsretsdommen, s. 19, herunder havde han ikke adgang til Gordievskij-materialet. Der henvises derudover til Bent Jensens udsagn Landsretten har i sine pr misser i dommen, s , med urette anset indholdet af bilagene P/10, P711, P712, P713, P/14, P716, P717, P/24 og P729 for undskyldende for Bent Jensens frems ttelse af usande resforn rmende sigtelser, selvom Bent Jensen ikke kendte til bilagene, da han fremsatte dem. Tilsvarende har landsretten med urette tillagt Ole Stig Andersens og Niels Side 13

14 Schmidts vidneforklaringer betydning for andet end Bent Jensens forsłg p at fłre sandhedsbevis, jf. landsretsdommen, s. 96. Sagsomkostninger 32 Det głres g ldende, at Bent Jensen ikke błr till gges sagsomkostninger, hvis dommen helt eller delvist stadf stes, jf. retsplejelovens Bent Jensen fremkom med 35 alvorlige reskr nkende sigtelser, som han ikke kunne fłre sandhedsbevis for. Bent Jensen har derfor selv givet anledning til sagen. 34 Hertil kommer, at sagen indeholder principielle spłrgsm l, og at Bent Jensen som fłlge af den til gunst for ham oprettede stłtteforening ikke selv afholdt de med retssagen forbundne sagsomkostninger. Etableringen af stłtteforeningen bevidner, at der er tale om en s rlig sag af bredere interesse og betydning. Bent Jensen opfordres til at dokumentere, hvilke sagsomkostninger han har afholdt eller skal afholde af egne private łkonomiske midler. FORBEHOLD FOR BEVISF RELSE 35 Jłrgen Dragsdahl forbeholder sig videst muligt adgang til at freml gge nye beviser for Hłjesteret, herunder kan svarskriftet give anledning til beg ring af subsidi re vidneafhłringer for Hłjesteret. kii) 1iIIIllUIIiPiJ Jłrgen Dragsdahl er ikke momsregistreret. PROCESSUELLE MEDDELELSER Processuelle meddelelser til Jłrgen Dragsdahl bedes sendt til advokat RenØ Offersen, LETT Advokatpartnerselskab, R dhuspladsen 4, 1550 Kłbenhavn V. Kłbenha~A den 20. februar 2014 RenØ Offersen -. tj Side 14

Advokat (bilag 1) til Hłjesteret. Dir. tlf. 33 34 02 23

Advokat (bilag 1) til Hłjesteret. Dir. tlf. 33 34 02 23 Procesbevillingsn vnet St. Kongensgade 1-3, 2. sal 1264 Kłbenhavn K Advokat partnerselskab R dhuspladsen 4 1550 Kłbenhavn V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 lett@lett.dk www. lett.d k Tredjeinstansbevilling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. juni 2015 Sag 30/2014 (1. afdeling) Jørgen Dragsdahl (advokat René Offersen, beskikket) mod Bent Jensen (advokat K.L. Németh, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET Advokat Pernille Słlling R dhuspladsen 4, 4. 1550 Kłbenhavn V J. nr. 268261 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET afsagt den 10. marts 2014 af Vestre Landsrets 8. afdeling (dommerne Marie S. Mikkelsen,

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMR DE FOR ARBEJDS- OG ANS TTELSESRET OKTOBER 2007

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMR DE FOR ARBEJDS- OG ANS TTELSESRET OKTOBER 2007 NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMR DE FOR ARBEJDS- OG ANS TTELSESRET OKTOBER 2007 INDHOLD Ny lovgivning i folketings ret 2007/2008 ndring af lov om europ iske samarbejdsudvalg (Udvidelse af antallet af

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B201802F - TSS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 25. oktober 2013 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Hans Chr. Thomsen, Jon Fridrik Kjølbro og Lone Dahl Frandsen). 17. afd.

Læs mere

APPELLANTERNES P STANDSDOKUMENT OG SAMMENFATTENDE PROCESSKRIFT

APPELLANTERNES P STANDSDOKUMENT OG SAMMENFATTENDE PROCESSKRIFT 14. december 2012 Lett Advokatfirma R dhuspladsen 4 1550 Kłbenhavn V Tlf. 33 34 0000 Fax 33 34 0001 Adv. Karen Dyekj r J.nr. 276053-PAl-I APPELLANTERNES P STANDSDOKUMENT OG SAMMENFATTENDE PROCESSKRIFT

Læs mere

Vurdering af visse statsstłtteretlige problemstillinger mellem DSB og DSBFirst

Vurdering af visse statsstłtteretlige problemstillinger mellem DSB og DSBFirst Michael HonorØ Specialistadvokat J.nr.. 012657-0238 mih T +45 72 27 33 76 mih@bechbruun.com FORTROLIGT NOTAT TIL DSB 29. april 2011 Vurdering af visse statsstłtteretlige problemstillinger mellem DSB og

Læs mere

Forsikring - Invalidepension - Invaliditet

Forsikring - Invalidepension - Invaliditet UDEN STATUS ),J Forsikring - Invalidepension - Invaliditet stre Landsrets dom af 24. juni 2014 Sag B-3125-13 [person 1] (advokat Nikolaj Nielsen (prłve)) mod [virksomhedi] (advokat Pernille Słlling) Tidligere

Læs mere

Til kreditorerne i Cimber Air Maintenance Center AIS under konkurs

Til kreditorerne i Cimber Air Maintenance Center AIS under konkurs Til kreditorerne i Cimber Air Maintenance Center AIS under konkurs CIRKUL RESKRIVELSE NR. 7 RETTENS SKS S01-25012012: CIMBER AIR MAINTENANCE CENTER AIS UNDER KONKURS, LUFTHAVNSVEJ 2, ULKEB L, 6400 S NDERBORG,

Læs mere

Effi BETINGET K BSAFTALE. Mellem. KIS Trekronergade 88-94 CVRnr. 28 29 58 63 Trekronergade 92 2500 Valby (herefter "S lger")

Effi BETINGET K BSAFTALE. Mellem. KIS Trekronergade 88-94 CVRnr. 28 29 58 63 Trekronergade 92 2500 Valby (herefter S lger) Advoktpartnerseskab Carsten Lorentzen Advokat J.nr. 292413-MAB BETINGET K BSAFTALE Mellem KIS Trekronergade 88-94 CVRnr. 28 29 58 63 Trekronergade 92 2500 Valby (herefter "S lger") og Boligforeningen 3B,

Læs mere

Langeland Kommune. Ny skole som OPP. September 2008. OPP-kontrakt

Langeland Kommune. Ny skole som OPP. September 2008. OPP-kontrakt Langeland Kommune Ny skole som OPP OPP-kontrakt September 2008 Indholdsfortegnelse Bilagsfortegnelse...4 Parterne...5 Kapitel 1 - Aftalens baggrund, form l, vilk r, ydelser og definitioner...5 1. Baggrund

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt 2014-223985 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt Du har i e-mail af 30. september 2014 klaget over Odense

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S3888009- RC UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Hedegaard Madsen og Gunst Andersen med domsmænd). 19.

Læs mere

fr-/ J"b 8276900A - SF

fr-/ Jb 8276900A - SF fr-/ J"b 8276900A - SF UDSKRIFT AF OSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Asfte Landsrets I 1. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Perregaard (kst.)). 11.

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom I Tidsskrift for Immaterialret nr. 1, 1992, s. 92-100 omtaltes en dansk sag om

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. februar 2015 Kontor: Sikkerheds-

Læs mere

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer REDSKABSHÆFTE 3 Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer NÅR KOMMUNEN, A-KASSER, FAGLIGE ORGANISATIONER OG AF SAMARBEJDER LEDIGHED SYGDOM RÅDIGHED AKTIVERING ARBEJDE LO og KL s fælles projekt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Lukkede døre HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Sag 129/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Lars Lindhard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af retten i Esbjerg den

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 KONFLIKTLØSNING Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring Af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Børnehaven Skovly AFTALE 2011 2012 1. DECEMBER 2010

Børnehaven Skovly AFTALE 2011 2012 1. DECEMBER 2010 Børnehaven Skovly AFTALE 2011 2012 1. DECEMBER 2010 1 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

GENERELT REFERAT OG M LBARE KRAV:

GENERELT REFERAT OG M LBARE KRAV: 2012 TEKNISK AFDELING Time-/sagsstyring Kravspecifikation FASE 1 - DATO D. 03.08.2012 GENERELT REFERAT OG M LBARE KRAV: ANBEFALET BREDDE FOR DESIGNET: MAX. 850 PIXEL SIDEN CENTRERES P SK RMEN FOR USABILITY

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold LO s nyhedsbrev nr. 14 / 2000 Indhold Ny bundrekord truer......... 1 Efter svag stigning i antallet af praktikpladser tidligere på året går udviklingen nu igen den forkerte vej. Halv succes...............

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET

PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET Den 24. juni 2010 J.nr. 85A-VL-004-10 J.nr. 72A-ØL-008-08 72A-ØL-009-08 Vejledende takster pr. 1. juli 2010 ved betalingspåkrav samt inkassosager Pr. 1. juli

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 0 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR LO S EKSTRAORDINÆRE KONGRES 0 / FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE Forslag til kongresvedtagelse:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11, 4220 Korsør Tlf. 29367429 E-mail: palle@flebo.dk www.de25.dk DOKUMENT 1

Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11, 4220 Korsør Tlf. 29367429 E-mail: palle@flebo.dk www.de25.dk DOKUMENT 1 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11, 4220 Korsør Tlf. 29367429 E-mail: palle@flebo.dk www.de25.dk DOKUMENT 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Til bestyrelsen i Christiansgave 1 Kikkertundersøgelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

EF HUSFORENING SYD SADOLINPARKEN I Lynneborggade 21-33 Indvendig 5 rs gennemgang 14.06-27.06.2011 xis

EF HUSFORENING SYD SADOLINPARKEN I Lynneborggade 21-33 Indvendig 5 rs gennemgang 14.06-27.06.2011 xis EF HUSFORENING SYD SADOLINPARKEN I Lynneborggade 21-33 Indvendig 5 rs gennemgang 14.06-27.06.2011 xis Lyneborgg Nr. X Emne Mangelbeskrivelse Bem rkninger Fag ade beboe udbedret 21, St. 1 Gulv Gulvbr dder

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

Nedenstående program- og presseetiske emner er at betragte som retningslinier for det redaktionelle

Nedenstående program- og presseetiske emner er at betragte som retningslinier for det redaktionelle KNR's programetik KNRs programetik - retningslinier for programetik og god presseskik Det er grundlæggende, at KNR som led i sin public service forpligtelse tager et afgørende hensyn, der underbygger ytrings-

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Af Lektor, ph.d., Anders Henriksen Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet Regeringens beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission,

Læs mere

Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU:

Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU: Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 289 Offentligt Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU: Mit navn er Tom Lisborg. Jeg er adm. direktør for Divine Business Solutions ApS (Divine). Jeg vil

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshj lpemidler

Kvalitetsstandarder. Genbrugshj lpemidler Kvalitetsstandarder Genbrugshj lpemidler 2010 1 1. INDLEDNING... 4 2. PERSONLIG PLEJE ISO 09... 6 2.1 K REPOSE OG REGNSLAG... 6 2.2 RYGEFORKL DE... 7 2.3 STR MPEP TAGER... 8 2.4 KNAPPEKROGE... 9 2.5 FLYTBARE

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker).

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). D O M Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). 17. afd. nr. B-2146-13: B (advokat Eva Tofteberg Persson) mod A (advokat

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Wibergs ApS under konkurs v/lett Advokatpartnerselskab (Gældsbrev opr. stort kr. 46.522)

Wibergs ApS under konkurs v/lett Advokatpartnerselskab (Gældsbrev opr. stort kr. 46.522) 27. marts 2015 Wibergs ApS under konkurs v/lett Advokatpartnerselskab (Gældsbrev opr. stort kr. 46.522) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 9. april 2015 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 Sag 12/2014 A (advokat Maryla Rytter Wróblewski, beskikket) mod B (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit - 1 Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sommerhuse kan i mange tilfælde sælges skattefrit efter sommerhusreglen. Det er efter skattemyndighedernes

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

/DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU

/DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU /DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH 1. Baggrunden for undersøgelsen 2. Hovedindtrykket af undersøgelsen 3. Tidligere undersøgelser 4. Deltagerne i undersøgelsen

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund P R O F E S S O R, D R. J U R. M A D S B R Y D E A N D E R S E N Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel 10. JUNI 2010 I 1. Baggrund Efter opdrag fra Forsikring

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. januar 2011 Sag 198/2007 (1. afdeling) Uffe Laursen (advokat Erik Engel) mod C.A. Nielsen A/S (tidligere Midt Factoring A/S) (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

Pejling bør reguleres

Pejling bør reguleres Artiklen blev offentliggjort i Lov & Ret nr. 8, december 2004. Se endvidere omtalen i blandt andet: http://politiken.dk/visartikel.iasp?pageid=349243 og http://www.berlingske.dk/indland/artikel:aid=516042/,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 Sag 158/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis H.P. Rosenmeier Hvorfor jeg er her Det er vist efterhånden noget af et presset job at være bygningssagkyndig. Der er ikke lang tid til at lave tilstandsrapporterne,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere