skal jeg hermed som advokat for Jłrgen Dragsdahl til Hłjesteret p anke łstre Landsrets dom af 25. oktober 2013 i sagen 17. afdeling nr. B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "skal jeg hermed som advokat for Jłrgen Dragsdahl til Hłjesteret p anke łstre Landsrets dom af 25. oktober 2013 i sagen 17. afdeling nr. B-2018-10."

Transkript

1 20. februar 2014 Advo katpa rtnerselskab R dhuspladsen Kłbenhavn V Tlf H JESTERETSST VNING Fax CVR I sagen Adv. RenØ Offersen ].nr LGR Jłrgen Dragsdahl Pederstrupvej Ballerup (Advokat RenØ Offersen) mod Professor Bent Jensen Vestergaard Regissevej Frłrup (Advokat Karoly NØmeth) skal jeg hermed som advokat for Jłrgen Dragsdahl til Hłjesteret p anke łstre Landsrets dom af 25. oktober 2013 i sagen 17. afdeling nr. B Ved den indankede dom blev kendt for ret: "Appellanten, Bent Jensen, fr?findes. I sagsomkostninger for byret og landsret skal indst vnte, Jłrgen Dragsdahl, inden 14 dage betale kr. til Bent Jensen. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a."

2 P STANDE 1. Bent Jensen tilpligtes at anerkende, at fłlgende udsagn er fremsat med urette og kendes ubefłjede: "Arkiverne har vist, at Jłrgen Dragsdahl var KGB-agent." siger Bent Jensen, som beskriver resultaterne af sine arkivstudier i en artikel i denne avis." 1.2 "Informations tidligere chefredaktłr Torben Krogh kom Dragsdahl til unds tning ved at h vde, at enhver redaktłr kunne stemples som indflydelsesagent, fordi det hłrte med til jobbet at lade sig bespise af udenlandske diplomater. Krogh mente, at han selv havde f et "et us dvanligt godt indblik i de overvejelser og motiver, "der pr gede Kremls politik. Hverken Krogh eller andre KGB-kontaktpersoner har dog kunnet p vise en eneste lille oplysning, som resultat af kontakterne. Oplysningerne gik den anden vej." 1.3 "Dragsdahl har senere pralet af, at han fik tilkendt et "efter danske forhold p nt belłb og en total tilbagekalde/se af alle beskyldninger fra Ekstra Bladet." Han fik kr. I dag kan det dokumenteres, at en stor del af oplysningerne i Ekstra Bladets artikler var sande." 1.4 "Dragsdahl har selv givet udtryk for, at han "ser frem til, at historikere f r adgang til de prim re kilder, s diverse myter kan blive ajkr ftet." Her fłlger ajkr ftelsen af den myte, Dragsdahl selv har kunnet freml gge i kraft af de lukkede arkiver." 1.5 "Dragsdahl indrłmmede nu, at et af hans młder med fłringsofficeren Vladimir Minin var blevet forlagt til Roskilde. Som grund angav han, at de to ikke havde łnsket at blive genkendt. Han oplyste ikke hvorfor." 1.6 "PET mente. at Dragsdahl virkeligheden var g et langt videre i sit samarbejde med KGB, end han nu ville v re ved. PET s form l med Side 2

3 samtalen var at give ham en advarsel ved at afslłre, at man var vidende om hans konspirative omgang med KGB-officerer i Danmark og i udlandet." 1.7 "PET s fortrolige konklusion til eget brug lłd s ledes: "Set med KGBbriller har D[ragsdahl]s position [... ] v ret ualmindelig nyttig. Det er ikke uden grund, at han p et tidspunkt i Centret blev ben vnt som "nr. 1" i Danmark, men hvor meget man reelt har f et ud af denne agent, kan der kun gisnes om." Dragsdahl var alts ifłlge b de KGB og PET KGBagent." 1.8 "DIIS-UDREDNINGENS BILLEDE af Dragsdahls meriter er s tilslłrende, at det m betegnes, som vildledende. Det hedder blot, at han var "i PETs słgelys i kraft af sine n re kontakter til łstblokkens pressefolk s vel i Danmark som i Sovjetunionen." (7) Men der er intet om hans konspirative omgang med KGB-fłringsofficerer i Danmark og i udlandet. Og det forties, at PET karakteriserede Dragsdahl som agent. Selv om de danske efterretningstjenester via Gordejevsk fik "en enest ende indsigt" i Sovjetunionens operationer i Danmark, er hans oplysninger ikke anvendt, og han er heller ikke som Dragsdahl blevet interviewet i forbindelse med udredningen. DIIS-udrederne har set det samme materiale i PET S arkiv, som denne artikel bygger p, og m derfor vide, at PET ans Jłrgen Dragsdahl for at v re KGB-agent. Alligevel har man valgt at fortie dette forhold." 1.9 "Det er i łvrigt ikke kun Dragsdahl-sagen, som mildt sagt er mangelfuldt belyst i DIlS-udredningen Danmark Under Den Kolde Krig. Det samme głr sig g ldende for adskillige andre [her kursiveret] af KGBs danske agenter, villige hj lpere, meddelere og samarbejdspartnere." 1.10 "Dajegfłrste gangfor omkring to r siden l ste de relevante dokumenter i PETs arkiv, blev jeg m llłs. Ekstra Bladets p stande var i alt v sentligt sande, og Dragsdahl havde p falsk grundlag f et lukket munden p bladet og endda uretm ssigt f et en stor sum penge presset ud af avisen." (Jyllands-Posten, 19/ ) Side 3

4 - I. II "Jeg var naturligvis sp ndt p at se, hvordan den omfattende DuSudredning ville behandle denne sag. Udredningen blev offentliggjort i sommeren 2005 og endnu engang blev jeg m llłs: I stedet for at give en retvisende fremstilling af Dragsdahls hemmelige (konspirative i PETjargon) młder med sine J ringsofficerer i Danmark og i udlandet, er udredningen fuldkommen tavs." (Jyllands-Posten, 19/ ) 1.12 "Dragsdahl er ganske vist n vnt flere gange i udredningen, men l seren bliver holdt i uvidenhed om arten af hans forhold til KGB, og det forties ganske, at b de KGB og PET betegnede ham som agent." (Jyllands-Posten, 19/ ) 1.13 "Efter alt at dłmme var det lykkedes Dragsdahl at forskr kke PETs ledelse med henvisninger til kr nkelse af privatlivets fred og rigets sikkerhed og andet godt fra havet." (Jyllands-Posten, 19/ ) 1.14 "Da Dragsdahl om fredagen blev kontaktet af Jyllands-Posten og fik avisens resumø af min artikel, videresendte han den omg ende til PET. Formentlig har han ogs som tidligere mobiliseret indflydelsesrige politikere og embedsm nd. Det var alts den ifłlge PET tidligere KGBagent, de/fik PET til at forsłge at bremse min artikel om agenten." (Jyllands-Posten, 19/ ) 1.15 "Jłrgen Dragsdahl bedrev under Den Kolde Krig kampagnejournalistik p basis af falske dokumenter fremstillet af KGB, og dagbladet Information hvor han var ansat, bragte falske spionanklager mod sovjetiske systemkritikere. Det var DESINFORMA TION" (Jyllands-Posten, 26/ ) 1.16 "Dragsdahl og Information lod alts offentligheden forst, at der efter alt at dłmme var tale om et autentisk, amerikansk dokument, og at USA stod bag marxistiske terrorbanders likvideringer og andre forbrydelser i Europa." (Jyllands-Posten, 26/ ) 1.17 "Der er imidlertid intet hos Gates om dobbeltbeslutningens "katastrofale fłlger ". Det er helt Dragsdahls egen opfindelse." (Jyllands-Posten, 26/ ) Side 4

5 I. 18 "Dragsdahls brug af Gord/evsky er lige s bet ndt. Gord?jevskijs fremstilling tegner et billede, derfor det fłrste understreger, at der ikke var vestlige planer om et kernev benangreb p Sovjetunionen; og at det jbr det andet var den sovjetiske ledelses egne konspirationsforestillinger og forfłlgelsesvanvid, der frembragte frygten for et vestligt angreb." (Jyllands-Posten, 26/ ) 1.19 "Her var intet at misforst. Dragsdahls artikel var 100 pct. ren eller rettere beskidt desinformation." (Jyllands-Posten, 26/ ) 1.20 "For mig, der alts ikke erjurist, er det som samfunds borger forblłffende, at der blandt jurister kan herske uklarhed om, hvorvidt det er strafbart eller ej at arbejde for en fremmed efterretningstjeneste ved mod eller uden betaling - at tjene denne magts interesser feks. via desinformation." (Jyllands-Posten, 07/ ) 1.21 "Er relange, intensive og lyssky kontakter til diverse agenter for en totalit r, fjendtlig magt at betragte som omfattet af "privatlivets fred"?" (Jyllands-Posten, 07/ ) 1.22 "Dragsdahl forsłger nu at vinde sympati ved at fremstille sig selv som et patriotisk "vidne ", der af egen drift i sin tid henvendte sig til PET for med sine oplysninger at hj lpe den danske hemmelige tjeneste i dens arbejde. Han henvendte sig imidlertid, fordi han fłlte jorden br nde under sig, idet han var blevet bekendt med, at PET havde ham i słgelyset." (Jyllands-Posten, 07/ ) 1.23 "Han fortav sine konspirative młder med KGB-agenter p mystiske steder i Danmark og i udlandet. Han bekr ftede dem fłrst - og meget modstr bende - otte m neder senere, da han blev tilsagt af PET, og punkt for punkt m tte indrłmme de forhold, tjenesten var vidende om og h ndfast kunne dokumentere." (Jyllands-Posten, 07/ ) 1.24 "Det var i kraft af politisk beskyttelse, at Dragsdahl dengang kunne triumfere, og at der blev beg et en uret mod Ekstra Bladet og dets dygtige journalister. Har dette forhold slet ingen interesse? Er der slet ingen kollegial harme over, at kolleger dengang blev ofre for et justitsmord? Side 5

6 Tilsyneladende ikke. Ekstra Bladet er jo ikke som Information en fin, intellektuel og venstreorienteret avis, der l ses af de kloge p universiteterne og andre fine steder." (Jyllands-Posten, 07/ ) 1.25 "Og min kritik af DIIS-udredningen g r p, at den fortier, at PET karakteriserede Dragsdahl som "agent", selv om DIIS-udrederne havde kendskab til PETs vurdering Jeg mener naturligvis heller ikke, at en PETmedarbejders vurdering er det endelige bevis for noget som helst. Men PETs opfattelse kom jo ikke ud af den bl luft - det var en konklusion, der blev n et, efter at Dragsdahl skridt for skridt blev nłdt til al vedg en r kke konspiratoriske młder (som han fłrst havde forsłgt at lyve sig fra), fordi PET var i stand til at dokumentere disse ting. Og en hovedkilde til PETs viden var, som alle ved, dobbeltagenten Oleg Gordijevskij." (Weekendavisen, 09/ ) 1.26 "Jeg har feks. p vist, at JD i sin gengivelse af en amerikansk artikel skrev det stik modsatte af, hvad den p g ldende artikel indeholdt. Dvs, jeg p viste, at han bedrev desinformation eller for at sige det ligeud. Udbredte lłgn. Og det er ikke et enest ende tilf lde." (Jyllands-Posten, 27/ ) 1.27 "I det fłlgende vil jeg forholde mig til nogle f eksempler p JDs utrolig bet ndte forhold til sandheden - det der i KGB-jargon hedder desinformatsija." (Information, 02/ ) 1.28 "1 skrivelsen hedder det, at PET ikke "umiddelbart" mener sig i stand til at afgłre, om referatet udtrykker institutionens opfattelse eller alene en medarbejders personlige vurdering. Ved at klippe og klistre f r JD det til, at skrivelsen fastsl r, at referatet "alene" er "udtryk for den p g ldende medarbejders personlige vurdering af sagen ". En 100 pct. lłgn." (Information, 02/ ) 1.29 "Harris kritiserede derimod venstreorienterede for konsekvent at have haft en forkert opfattelse af Sovjetunionen og for at have talt for tilpasning. Den kolde Krig var endt med en drłnende sejr for "den demokratiskkapitalistiske ideologi og dens system ". Dragsdahls artikel var 100 pct. ren - eller rettere - snavset desinformation." (Information, 02/ ) Side 6

7 I.30 "JDs hykleri er kvalmende. Det var et sk ndigt makv rk, som KGB ikke kunne have lavet bedre." (Information, 02/ ) 1.31 "De fem eksempler er kun et mindre udvalg af JDs mange rige desinformations-virksomhed. Og de er ikke de v rste." (Information, 02/ ) 1.32 "Alle de oplysninger, som PET oprindelig havde f et fra Gord4jevskj, de viser sig, stort set, at v re rigtige. Det eneste punkt, hvor Dragsdahl ikke ville vedg, var, at han havde f et penge. Jeg vil v re s fr k, i hvert fald i denne forsamling, og sige, at det er formentlig, fordi PET ikke er i stand til at bevise,,fordi bogholderiet, det befinder sig i KGBs hovedkvarter i Moskva, og det har PET ikke adgang til, Jeg er helt sikker jeg kan ikke vide det - men jeg er ret sikker p, at Gordevskj ogs p det tidspunkt, ogs p det punkt taler sandt." (Udtalelse fremsat under frokostsymposion 10/ arrangeret af CEPOS Center for Politiske Studier) 1.33 "F lles for de to sager er ikke mindst det forhold, at G s oplysninger kunne bekr ftes afpet s egen efterforskning." (Jyllands-Posten, 18/ ) 1.34 "Og det er direkte forkert, n r man p st r, at PET hovedsagelig kun havde Gordevskij-materialet at stłtte sig til. Det var som sagt PET s egen relange og grundige efterforskning, der bekr ftede Gord/evsk4js oplysninger." (Jyllands-Posten, 18/ ) 1.35 "Man forst r Jłrgen Dragsdahls gl de over kommissionens taskenspilleri. Han er selv ekspert p omr det. Men det har som sagt ikke interesseret Den kongelige Kommission." (Jyllands-Posten, 18/ ) 2. Bent Jensen skal betale kr i tortgodtgłrelse til Jłrgen Dragsdahl med till g af procesrente fra den 6. februar Bent Jensen straffes med dagbłder. Side 7

8 - ANBRINGENDER I Jłrgen Dragsdahl fastholder de for łstre Landsret fremfłrte anbringender og bevisligheder. 2 łstre Landsrets dom giver allerede fłr det sammenfattende processkrift anledning til en r kke bem rkninger: PET s efterforskning afkr ftede, at der var bel g for mistanken vakt efter Gordijevskijs andenh nds oplysninger 3 Som antaget af landsretten i dommen, s. 92, indstillede PET efterforskningen af Jłrgen Dragsdahl "ganske kort tid" efter młdet 20/3-86. Jłrgen Dragsdahl var aldrig hverken sigtet eller tiltalt for overtr delse af straffelovens Efterforskningen varede tre r og omfattede telefonaflytninger, posttilbageholdelse og observationer. Efterforskningen iv rksattes som fłlge af Gordijevskijs oplysninger til PET, jf. Ole Stig Andersen i landsretsdommen, s. 55, og PET-kommissionen, s Gordijevskij er uden rimelig tvivl den anonymiserede kilde i PET resumøet (PIS) fra 1982/83, jf. byretsdommen, s. 27. Gordijevskijs oplysninger om Jłrgen Dragsdahl var ifłlge Gordijevskij selv alle andenh nds oplysninger. Oplysningerne fik Gordijevskij i tiden frem til 1/8-77 fra Tjebotok og derefter fra Ljubimov. Gordijevskij var godt klar over, at oplysningerne langt fra var retvisende, jf. PET-kommissionen, s PET s telefonaflytning p begyndtes 10/2-83, hvor Kłbenhavns Byret ved kendelse godkendte dette og fortsatte indtil enten ultimo marts eller ultimo april 1986, og dermed lidt l ngere end antaget af PET-kommissionen, s PET har ikke i den tilvejebragte dokumentation anvendt oplysninger fra telefonaflytningerne eller posttilbageholdelsen. 6 PET s observation af Jłrgen Dragsdahl under efterforskningen viste kun et tilf lde, hvor Jłrgen Dragsdahl blev observeret sammen med KGBmedarbejdere, nemlig młdet 7/3-83 med Katerinkin p Farum Station, hvilket var et młde som led i Jłrgen Dragsdahls journalistiske virke, jf. ogs PET- Kommissionen, s Jłrgen Dragsdahl bestrider, at det som antaget af PET-medarbejdere var hensigten, at han den 6/6-83 skulle have młdt Katerinkin i Holb k, hvilket Katerinkins adf rd denne dag ogs głr usandsynlig. Side 8

9 Hvad opfatter almindelige l sere? 7 Det anfłres indledningsvis i landsretsdommen, s. 75, at det ved vurderingen af, om de enkelte udsagn er egnede til at injuriere, er afgłrende, "hvordan en almindelig l ser og tilhłrer vil opfatte udtalelserne ud fra deres indhold og kontekst". Denne korrekte pr mis respekterer landsretten ikke ved den konkrete udmłntning senere i pr misserne. Det var ikke straffrit at v re KGB-agent 8 Landsretten ans ikke Bent Jensens sigtelser af Jłrgen Dragsdahl for at v re KGB-agent for at v re sigtelser mod Jłrgen Dragsdahl for at "have overtr dt straffelovens 108 eller i łvrigt have foretaget sig noget strafbart ", jf. landsretsdommen, s Der findes ingen almindelige l sere og tilhłrere noget sted, der deler landsrettens opfattelse om, at man straffrit som dansker kunne v re KGB-agent og dermed kunne tjene det dav rende Sovjetunionens interesser i strid med Danmarks. For andre end landsretten var det at v re KGB-agent under den kolde krig en alvorlig forbrydelse. Hvis ikke det var sigtelser for strafbare forhold, hvad var det s sigtelser om? Det var ogs, hvad den omfattende medieomtale efter frems ttelsen af sigtelserne i 2007 efterlod som sit billede. 10 Ole Stig Andersens forklaring for landsretten i dommen, s , om, at Jłrgen Dragsdahl "var helt klart p virkningsagent" er uden betydning, allerede fordi PET ikke anvendte et entydigt agentbegreb, og der var tilmed blot tale om udtryk af "efterretningsteknisk karakter ". Ole Stig Andersen og Niels Schmidt ans sig tydeligvis for frigjort fra lovgivningens b nd, jf. landsretsdommen, s. 51 og 53, og byretsdommen, s. 68: "Det er noget vrłvl at p st, at PET kun efterforsker inden for en strafferetlig ramme ". Der kan ikke efter retsplejeloven iv rks ttes strafprocessuelle foranstaltninger uden en strafferetlig ramme. Hvad er desinformation? 11 Landsretten valgte at forst Bent Jensens udsagn om desinformation i en "mere bred forstand" s ledes, at Bent Jensen med sigtelserne skulle have ment, at Jłrgen Dragsdahl formidlede oplysninger, der "udfra en objektiv betragtning er urigtige eller vildledende, og som tjener en fremmed efterretningstjenestes interesser", hvilket stod i mods tning til desinformation i sn ver forstand, hvorved landsretten forstod "en person, der bevidst og mod bedre vidende Side 9

10 gengiver urigtige oplysninger som led i et samarbejde med en fremmed stats efterretningstjeneste ", jf. landsretsdommen, s Heller ikke denne fortolkning er i tr d med, hvad almindelige l sere og tilhłrere m tte antages at forst ved desinformation. Det, der gjorde Bent Jensens udsagn journalistisk interessante i medierne, var netop, at de blev forst et som desinformation i sn ver forstand. Man m ved bedłmmelsen have i erindring, at Bent Jensen som den fłrste reskr nkende sigtelse havde sl et fast, at Jłrgen Dragsdahl var KGB-agent. Almindelige l sere forbinder ikke en KGB-agent med Øn, der uvidende gengiver urigtige oplysninger for opdragsgiveren. 13 Landsretten er ikke tro mod sin egen grundl ggende pr mis om, at det afgłrende er, hvad den almindelige l ser og tilhłrer forst r, hvilket kan dokumenteres gennem tre eksempler. I udsagn 28 sagde Bent Jensen om Jłrgen Dragsdahls artikel, at der var tale om "En 100 pct. lłgn ", i udsagn 29, at "Dragsdahls artikel var 100 pct. ren eller rettere - snavset desinformation ", og i udsagn 30, at "Det var et sk ndigt makv rk, som KGB ikke kunne have lavet bedre ". Der findes da ingen almindelige l sere, der forst r s danne udsagn fra en historieprofessor om desinformation, som udsagn om desinformation i bred forstand, s ledes som landsretten antog. For almindelige l sere er en lłgn netop udtryk for bevidst viderebringelse af urigtige oplysninger. Kravene til sandhedsbevis 14 Landsretten fandt, at alle Bent Jensens 35 udsagn var reskr nkende sigtelser omfattet af straffelovens 267. Alligevel frifandtes Bent Jensen som fłlge af straffelovens 267 og 269 fortolket i lyset af menneskerettighedskonventionens art. 8 og Det głres ogs for Hłjesteret g ldende, at Bent Jensen ikke har fłrt sandhedsbevis for udsagnenes indhold, herunder for at Jłrgen Dragsdahl var KGB-agent eller bedrev desinformation. Landsretten lagde da heller ikke til grund, at der i forhold til et eneste af de 35 udsagn var fłrt sandhedsbevis i den forstand, hvor det kendes efter straffelovens 269. Forskeres ytringsfrihed 16 Landsretten ans de reskr nkende sigtelser for straffri, fordi Bent Jensen i sin egenskab af forsker skulle have haft videreg ende ytringsfrihed efter menneskerettighedskonventions art. 8 og 10. Landsretten ans det for Side 10

11 tilstr kkeligt, at Bent Jensen efter landsrettens bevisbedłmmelse havde haft tilstr kkeligt faktuelt grundlag. Fortolkningen af konventionen stłttes ikke af praksis fra Menneskerettighedsdomstolen, men den anvendte formulering kendes fra dennes praksis om journalister. 17 Det głres for Hłjesteret g ldende, at Bent Jensen burde have fłrt sandhedsbevis for sine udsagn. Det var ikke tilstr kkeligt, at udsagnene havde "tilstr kkeligt faktuelt grundlag". Form let med det lempelige krav til journalister skal findes i offentlighedens interesse i kritisk nyhedsd kning sammenholdt med journalisters arbejdsvilk r med sn vre tidsfrister. I mods tning hertil m forskere tage sig den efter forskningens indhold fornłdne tid til at sikre, at det publicerede forskningsresultat er sandt. 18 Hvis der for forskere g lder en udvidet ytringsfrihed, hvorefter det for forskere kan udelukke straf, hvis ytringer har tilstr kkeligt faktuelt grundlag, m det p lige fod med, hvad der g lder for journalister foruds tte, at forskningen skal v re udfłrt i overensstemmelse med de for forskere g ldende normer, herunder det sk rpede dokumentations krav/forskningsmetodekrav, og at forskeren var i god tro p tidspunktet for frems ttelsen af sigtelsen. Ved bedłmmelsen af, hvad der skal til for, at forskere kan siges at v re i god tro, skal foretages med andre forskere som m lestok og ikke blot almindelige mennesker; kravene er derfor betydelige. Landsrettens pr misser indeholder ikke prłvelse af disse foruds tninger. Bevisbyrden p hviler i det hele Bent Jensen. Eventuel udvidet ytringsfrihed for forskere kan ikke frifinde Bent Jensen 19 Hłjesteret błr ved prłvelsen af eventuel udvidet ytringsfrihed for Bent Jensen i al fald tage hensyn til fłlgende: 20 De reskr nkede sigtelser blev af Bent Jensen fremsat i dagblade og ikke i anerkendte videnskabelige udgivelser. Bent Jensens subjektive sprogbrug i artiklerne giver ikke mindelser om, at udsagnene er udtryk for afrapportering af forskningsresultater. Disse forhold sammenholdt med frav ret af evne til at fłre sandhedsbevis skaber formodning for, at det for forskere g ldende sk rpede dokumentationskrav/forskningsmetodekrav ikke er opfyldt; 21 Der var tale om s rdeles alvorlige sigtelser rettet mod en nulevende person, hvis fortsatte virke som journalist ville blive n r umulig, efter at Bent Jensen som professor havde fremsat sin reskr nkende sigtelser i det offentlige rum; Side 11

12 -. 22 Udsagnene ang r kilder tilvejebragt af efterretningstjenester i en anden tid. PET s arkiver m omg s med omtanke, s dan som lovgivningsmagten ogs har forudsat det. Det m ogs till gges betydning, at Bent Jensen ved sin anvendelse af kilderne i al fald burde have tillagt det betydning, at Jłrgen Dragsdahl som journalist havde en relevant professionel anledning til at g i dialog med repr sentanter for andre stater. Der var flere fejlkilder end ved s dvanlig historieforskning; 23 Bent Jensen vidste, at andre forskere ved DIIS-udredningen var n et til et andet resultat end ham p det samme grundlag fra PET s arkiver, som Bent Jensen i 2007 baserede sine udsagn p. PET-kommissionen kom ogs i sin beretning fra 2009 til konklusioner uden sl gtskab med Bent Jensens. DIIS-udredningen og PET-Kommissionens beretning skaber formodning for, at Bent Jensens usande reskr nkende sigtelser ikke opfylder de for forskere g ldende normer, herunder det sk rpede dokumentationskrav/forskningsmetodekrav. Begge autoritative udredninger blev til under medvirken af habile historikere p hłjere niveau, og afrapporteringen skete i en anderledes veldokumenteret form end Bent Jensens subjektive, fejlbeh ftede avisskriverier; 24 Bent Jensen vidste ved frems ttelsen af sigtelserne, at besl gtede spłrgsm l var ved at blive belyst af PET-kommissionen, der i 2007 var i gang med sin undersłgelse p et grundigere og bredere grundlag, end det som Bent Jensen havde. Han kunne som professor ikke v re i tvivl om, at han udtalte sig om faktuelle forhold, der kr vede stor omhyggelighed; og 25 Bent Jensen vidste, at PET s mistanke p grundlag af de af Bent Jensen gennemg ede kilder end ikke havde fłrt til sigtelse af Jłrgen Dragsdahl for overtr delse af straffelovens 108. Bent Jensen var s ledes ved frems ttelsen af sigtelserne klar over, at PET efter den lange efterforskning som sin konklusion var n et til, at Jłrgen Dragsdahl ikke havde beg et noget strafbart og derfor ikke kunne have v ret KGB-agent. 26 PET tog 29/1-07 skriftlig afstand over for Bent Jensens kronik af 14/01-07 i Jyllands-Posten, navnlig for betegnelsen af Jłrgen Dragsdahl som KGB-agent. Efter hłring af Bent Jensen fastholdt PET 30/04-07 sin kritik. Justitsministeriet stadf stede PET s kritik to gange, nemlig 6/12-07 og 19/2-09. Kritikken fra ressortmyndigheden burde have sk rpet Bent Jensens kildekritik, men Bent Jensen fortsatte med at frems tte reskr nkende sigtelser. Side 12

13 27 Ud over disse mere generelle betragtninger giver landsrettens prłvelse af, om der var tilstr kkeligt faktuelt grundlag anledning til undren. Fx fandt landsretten stłtte for udsagn 22 i referatet af młdet 20/3-86 ( P/9), hvilket ikke har mening, ligesom det er sv rt forst eligt, at landsretten ans det for velbegrundet at skrive "navnlig" om stłtten i P/9, for s vidt ang r udsagn 23 og udsagn 25. Landsretten lagde stor v gt p beviser, Bent Jensen ikke kendte, da Bent Jensen fremkom med de reskr nkende sigtelser 28 Hvis Bent Jensen skal frifindes for de reskr nkende sigtelser uden at kunne fłre sandhedsbevis, m han fłre bevis for, at han var i god tro i den forstand, det kendes efter straffelovens 269, eller - hvis Hłjesteret n r samme resultat om forskeres ytringsfrihed - at han havde tilstr kkelig faktuelt grundlag til, at hans vildfarelser m anses for undskyldelig. 29 Det er for begge vurderinger v sentligt af f belyst, hvilken dokumentation Bent Jensen kendte til, da han fremkom med de reskr nkende sigtelser. Det kan ikke undskylde usande sigtelser, at Bent Jensen efterfłlgende m tte have fundet yderligere (utilstr kkeligt) dokumentation. 30 Bent Jensen har i bilaget om "Den historiske kildekritik og dokumenter i PET s arkiv" oplyst, at han i som fłlge af navnlig PET-kommissionens igangv rende arbejde havde begr nset adgang til arkiver om Jłrgen Dragsdahl: "Men jeg havde bl. a. set observationsrapporter samt forskellige notater og referater af de samtaler, som PET s vicechef Mikael Lyn gsbo fłrte med JD i sommeren 1985 og for ret Jeg havde ogs set dokumenter, der omtalte det konspiratoriske Farum-młde, Dragsdahl deltog i, og et andet mystisk młde i Holb k, der ikke blev til noget. Det samme materiale havde DIIS-udrederne tidligere set, men stort set ikke anvendt i den officielle udredning". Bent Jensen forklarede ogs for landsretten, at han i havde det samme materiale som forskerne af DIIS-udredningen havde haft, jf. landsretsdommen, s. 19, herunder havde han ikke adgang til Gordievskij-materialet. Der henvises derudover til Bent Jensens udsagn Landsretten har i sine pr misser i dommen, s , med urette anset indholdet af bilagene P/10, P711, P712, P713, P/14, P716, P717, P/24 og P729 for undskyldende for Bent Jensens frems ttelse af usande resforn rmende sigtelser, selvom Bent Jensen ikke kendte til bilagene, da han fremsatte dem. Tilsvarende har landsretten med urette tillagt Ole Stig Andersens og Niels Side 13

14 Schmidts vidneforklaringer betydning for andet end Bent Jensens forsłg p at fłre sandhedsbevis, jf. landsretsdommen, s. 96. Sagsomkostninger 32 Det głres g ldende, at Bent Jensen ikke błr till gges sagsomkostninger, hvis dommen helt eller delvist stadf stes, jf. retsplejelovens Bent Jensen fremkom med 35 alvorlige reskr nkende sigtelser, som han ikke kunne fłre sandhedsbevis for. Bent Jensen har derfor selv givet anledning til sagen. 34 Hertil kommer, at sagen indeholder principielle spłrgsm l, og at Bent Jensen som fłlge af den til gunst for ham oprettede stłtteforening ikke selv afholdt de med retssagen forbundne sagsomkostninger. Etableringen af stłtteforeningen bevidner, at der er tale om en s rlig sag af bredere interesse og betydning. Bent Jensen opfordres til at dokumentere, hvilke sagsomkostninger han har afholdt eller skal afholde af egne private łkonomiske midler. FORBEHOLD FOR BEVISF RELSE 35 Jłrgen Dragsdahl forbeholder sig videst muligt adgang til at freml gge nye beviser for Hłjesteret, herunder kan svarskriftet give anledning til beg ring af subsidi re vidneafhłringer for Hłjesteret. kii) 1iIIIllUIIiPiJ Jłrgen Dragsdahl er ikke momsregistreret. PROCESSUELLE MEDDELELSER Processuelle meddelelser til Jłrgen Dragsdahl bedes sendt til advokat RenØ Offersen, LETT Advokatpartnerselskab, R dhuspladsen 4, 1550 Kłbenhavn V. Kłbenha~A den 20. februar 2014 RenØ Offersen -. tj Side 14

Forsikring - Invalidepension - Invaliditet

Forsikring - Invalidepension - Invaliditet UDEN STATUS ),J Forsikring - Invalidepension - Invaliditet stre Landsrets dom af 24. juni 2014 Sag B-3125-13 [person 1] (advokat Nikolaj Nielsen (prłve)) mod [virksomhedi] (advokat Pernille Słlling) Tidligere

Læs mere

Vurdering af visse statsstłtteretlige problemstillinger mellem DSB og DSBFirst

Vurdering af visse statsstłtteretlige problemstillinger mellem DSB og DSBFirst Michael HonorØ Specialistadvokat J.nr.. 012657-0238 mih T +45 72 27 33 76 mih@bechbruun.com FORTROLIGT NOTAT TIL DSB 29. april 2011 Vurdering af visse statsstłtteretlige problemstillinger mellem DSB og

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt 2014-223985 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt Du har i e-mail af 30. september 2014 klaget over Odense

Læs mere

UDSKRIFT STRE LANDSRETS DOMBOG. l mel 3j. Afsagt den 26. september 2014 af łstre Landsrets 23. afdeling

UDSKRIFT STRE LANDSRETS DOMBOG. l mel 3j. Afsagt den 26. september 2014 af łstre Landsrets 23. afdeling B3461007 CF{N/CTI UDSKRIFT AF STRE LANDSRETS DOMBOG l mel 3j Afsagt den 26. september 2014 af łstre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, Gunst Andersen og Malou Kragh Halling (kst.)). 23,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Injurieturisme. Konsulent Ketilbjørn Hertz, Danmark

Injurieturisme. Konsulent Ketilbjørn Hertz, Danmark Injurieturisme Konsulent Ketilbjørn Hertz, Danmark Injurieturisme Injurieturisme Konsulent Ketilbjørn Hertz, Danmark Injurieturisme er et stort emne, men i dette referat er fokus særligt på de internationalprivatretlige

Læs mere

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer REDSKABSHÆFTE 3 Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer NÅR KOMMUNEN, A-KASSER, FAGLIGE ORGANISATIONER OG AF SAMARBEJDER LEDIGHED SYGDOM RÅDIGHED AKTIVERING ARBEJDE LO og KL s fælles projekt

Læs mere

Besøgsforbud til gæst på plejecenter

Besøgsforbud til gæst på plejecenter Besøgsforbud til gæst på plejecenter En kvindes mor havde i nogle år inden sin død været beboer på et plejehjem. I forbindelse med at kvinden besøgte sin mor, opstod der konflikter mellem kvinden og personalet

Læs mere

Køn og fagbevægelse i 100 år. Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark

Køn og fagbevægelse i 100 år. Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark Køn og fagbevægelse i 100 år Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark Juni 2002 Køn og fagbevægelse i 100 år Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorgansationen i Danmark Juni

Læs mere

FORSKER. Klage over Bent Jensen. DM s DJØF s JAF s DF s DDD s. Se side 4... 166 JULI/AUGUST 2003

FORSKER. Klage over Bent Jensen. DM s DJØF s JAF s DF s DDD s. Se side 4... 166 JULI/AUGUST 2003 DM s DJØF s JAF s DF s DDD s FORSKER FORSKER forum 166 JULI/AUGUST 2003 Klage over Bent Jensen Kendte redaktører søgte at lægge pres på bedømmelse af historie-speciale, som kritiserede deres metoder. Og

Læs mere

NÅR MEDIERNE TAGER MAGTEN

NÅR MEDIERNE TAGER MAGTEN NÅR MEDIERNE TAGER MAGTEN Finn Held NÅR MEDIERNE TAGER MAGTEN Frydenlund Når medierne tager magten Frydenlund og forfatteren, 2006 ISBN: 87-7887-437-8 Grafisk tilrettelægelse: Louise Maj Hansen Grafisk

Læs mere

Pressen, personoplysninger og databaser

Pressen, personoplysninger og databaser Pressen, personoplysninger og databaser Af STEN SCHAUMBURG-MÜLLER, lektor, ph.d. ved Juridisk Institut, Afdelingen for Retslære, Aarhus Universitet Behandling af personoplysninger indgår som en helt nødvendig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

Langeland Kommune. Ny skole som OPP. September 2008. OPP-kontrakt

Langeland Kommune. Ny skole som OPP. September 2008. OPP-kontrakt Langeland Kommune Ny skole som OPP OPP-kontrakt September 2008 Indholdsfortegnelse Bilagsfortegnelse...4 Parterne...5 Kapitel 1 - Aftalens baggrund, form l, vilk r, ydelser og definitioner...5 1. Baggrund

Læs mere

- 77 - Kapitel 5. Observation

- 77 - Kapitel 5. Observation - 77 - Kapitel 5 Observation 5.1. Indledning. Et vigtigt led i politiets efterforskning er iagttagelse af personer. Iagttagelse kan ske med det blotte øje eller ved brug af optiske instrumenter. En iagttagelse

Læs mere

FotoGraferinG og privatlivets fred

FotoGraferinG og privatlivets fred FotoGraferinG og privatlivets fred Indhold 1. Fri fotografering og brug af fotos kontra privatlivets fred...................... 2 2. Redaktionens 2 vurderinger............ 3 3. Er billedet lovligt optaget?..............

Læs mere

Retssagen om et formodet maleri af André Derain

Retssagen om et formodet maleri af André Derain Preben Juul Madsen Retssagen om et formodet maleri af André Derain Forlaget Kunstnyt.dk Retssagen om et formodet maleri af André Derain Preben Juul Madsen Udgivet af Forlaget Kunstnyt.dk Betty Nansens

Læs mere

43. møde. Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1

43. møde. Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1 Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1 43. møde Onsdag den 19. januar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til udenrigsministeren om hemmelige CIA-flyvninger (hasteforespørgsel). Af

Læs mere

Det var 4 års illegalitet, der ventede de

Det var 4 års illegalitet, der ventede de 1 PÅ SPORET AF KOMMU- NISTERNE Politiets overvågning af DKP 1932-1941 Af Torben Jano Det danske politi gennemførte i perioden fra 1932 til 1941 en systematisk og omfattende overvågning af Danmarks Kommunistiske

Læs mere

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser.

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser. 2012-1. Udlevering af skolebøger ved manglende aflevering. Erstatning for bortkomne skolebøger En forælder klagede til ombudsmanden over at hans søns skole havde nægtet at udlevere nye skolebøger til elever

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

MED STATEN SOM MODPART. Lighed for loven... lighed for domstolene?

MED STATEN SOM MODPART. Lighed for loven... lighed for domstolene? RETSSIKKERHEDSFONDEN MED STATEN SOM MODPART Lighed for loven... lighed for domstolene? Retssikkerhedsfonden stiller skarpt på de store problemer med hensyn til borgernes muligheder for at føre og vinde

Læs mere

(AIDA) et kollokvium om fortolkning af forsikringsvilkår.

(AIDA) et kollokvium om fortolkning af forsikringsvilkår. NFT 1/1996 Kollokvium om "Fortolkning af Forsikringsvilkår" af Henning Jønsson, direktør for Ankenævnet for Forsikring I april 1995 arrangerede Det danske selskab for Forsikringsret (AIDA) et kollokvium

Læs mere

Anke af DANAs afgørelse

Anke af DANAs afgørelse Klager: Peter 6330 Padborg E mail: Mobil: Anke af DANAs afgørelse Jeg anker hermed DANAs afgørelse og afslag på min ret til dagpenge. Endeligt afslag og DANAs fastholdelse af deres vurdering er modtaget

Læs mere

Udgivet af DEN DANSKE FORENING 27. ÅRGANG NR. 4 VINTER 2013. Rollemodeller

Udgivet af DEN DANSKE FORENING 27. ÅRGANG NR. 4 VINTER 2013. Rollemodeller Udgivet af DEN DANSKE FORENING 27. ÅRGANG NR. 4 VINTER 2013 - eller forbilleder, som det hedder på dansk. Rollemodeller Mennesker har altid haft forbilleder - folk, man så op til og gerne ville efterligne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 Sag 181/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 og T2 (advokat Peter Lambert) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Herning den 4. oktober 2010

Læs mere

DA NSKER EN. Udgivet af DEN DANSKE FORENING 18. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2004

DA NSKER EN. Udgivet af DEN DANSKE FORENING 18. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2004 DA NSKER EN Udgivet af DEN DANSKE FORENING 18. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2004 Rend os i konventionerne! Det er slut med år 2003. Det kan give anledning til et tilbageblik. Når det gælder debatten omkring fremmedpolitikken

Læs mere

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek,

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek, 116 ESSAY PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder Af Claus Larsen Under Golden Days-festivalen i København i dette efterår afholdtes på Det kongelige Bibliotek en række arrangementer om Det

Læs mere

LOYALITET KONTRA YTRINGSFRIHED

LOYALITET KONTRA YTRINGSFRIHED FORSVARSAKADEMIET FAKULTET FOR HØJERE MILITÆR UDDANNELSE VUT II/L-STK 2000/2001 April 2001 EMBEDSMANDENS DILEMMA: LOYALITET KONTRA YTRINGSFRIHED Gruppe 1: Kaptajnløjtnant L. H. Nielsen Kaptajn P.C. Alexa

Læs mere