Analyse af forskelle mellem ADAM og SMECs rentemultiplikator

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af forskelle mellem ADAM og SMECs rentemultiplikator"

Transkript

1 i:\maj-2\adam-smec-sb.doc Af Steen Bocian 29. maj 2 Analyse af forskelle mellem ADAM og SMECs rentemultiplikator I den seneste vismandsrapport beregner vismændene, at en rentestigning på ½ pct.point vil medfører et fald i beskæftigelsen på ca. 6. personer efter 4 år. Tidligere har LO offentliggjort en analyse, der viste, at en rentestigning på 1 pct.point ville fører til et beskæftigelsesfald på 35. personer efter 3 år. Der er således ganske stor forskel på de beregnede effekter af en rentestigning en faktor 3 (ved samme stød). Vismændenes beregninger er udført på deres egen model, SMEC, men LO s har taget udgangspunkt i ADAM. De meget forskellige resultater er således et resultat af modelforskelle. Der kigges derfor i det følgende nærmere på hhv. ADAMs og SMECs rentemultiplikator for at se, hvori modelforskellene består. Af tidsmæssige årsager er der imidlertid ikke tale om en tilbundsgående analyse. Eksperimentet, der analyseres i det følgende, består i at hæve renten med 1 pct.point i de to modeller. Eksperimenterne er udført på ADAM, MAJ, og SMEC. I figur 1 nedenfor er effekten på beskæftigelsen af en rentestigning på 1 pct.point illustreret ved en beregning med SMEC og en beregning med ADAM.

2 2 Figur 1. Beskæftigelseseffekten af at hæve rente (iwbz) med 1 pct.point i ADAM og SMEC 1. personer 1. personer SMEC-beskæftigelsen ADAM-beskæftigelsen 1-4 Kontantprisen Den vigtigste mekanisme, hvorigennem renten påvirker realøkonomien i såvel ADAM som SMEC, er kontantprisen på boliger. I figur 2 nedenfor er effekten på kontantprisen illustreret. Det fremgår med al ønskelig tydelighed, at der er en endog meget stor forskel på gennemslaget på kontantprisen. Hvor kontantprisen i ADAM falder med op mod 8½ pct., falder den med under 2 pct. i SMEC. Figur 2. Effekt på kontantprisen af en rentestigning 1. personer 1. personer SMEC-kontantpris ADAM-kontantpris 9 1.9

3 3 Forskellen på multiplikatorerne opstår allerede første år, hvor det alene er effekten fra de såkaldte usercost, der har betydning (både i ADAM og SMEC). Der er således noget, der tyder på, at det er dér, at man skal lede. To af forskellene på usercost udtrykkene vedrører niveauet for usercost i kontantprisrelationen og forventningsdannelsen i usercost udtrykket. Niveauet for usercost i kontantprisrelationen er noget lavere i ADAM end i SMEC (ca. 25 pct.), en renteændring af en given størrelse har derfor større gennemslag på kontantpriserne i ADAM end i SMEC. Forventningsdannelsen er langsommere i ADAM end i SMEC. Det giver også isoleret set større beskæftigelseseffekt ved en renteændring. Større træghed i forventningsdannelsen giver den kønneste sammenhæng i kontantprisrelationen. Meget langsom tilpasning stemmer imidlertid dårligt overens med vores á priori forventninger, om hvordan agenterne reagerer, og det er derfor ingenlunde givet, hvilken tilpasningshastighed der er rigtigt. Intuition Det er naturligvis vanskeligt at sige noget sikkert om, hvor stor en effekt en rentestigning på 1 pct.point bør have på kontantprisen. Som et eksempel kan vi antage, at gennemsnitshusejeren har et hus til 1 mio. kr., og at det er finansieret med et 3 årigt annuitetslån med 6 pct. i rente. Hvis vi forudsætter, at bruttoydelsen på lånet ikke påvirkes af en rentestigning på 1 pct.point, da kræver det, at hovedstolen falder til 91. kr. Dvs. et fald på ca. 1 pct. Nu skal man imidlertid ikke overfortolke ovenstående regneeksempel. Det er i beregningen antaget, at kontantprisen er bestemt i en såkaldt bruttoydelsesmodel. Det tror vi ikke, at den er. Bruttoydelsesmodellen overvurderer klart effekterne af en renteændring, jf. debatten efter pinsepakken, hvor diverse dommedagsprofeter regnede med prisfald på 15-2 pct. på ejerboliger. Omvendt kan man godt sige, at intuitionen taler mere til fordel for ADAMs rentemultiplikator end SMECs. Forsøg med reestimationer af SMEC trækker da også i retningen af en lidt større rentemultiplikator. Der er dog fortsat stor forskel. Med faste kontantpriser Som omtalt ovenfor går hovedeffekten fra renten til den reale økonomi via kontantprisen. For at belyse de andre effekter nærmere, har vi lavet et eksperiment, hvor kontantprisen er eksogeniseret (dvs. fastholdt) i såvel ADAM som SMEC.

4 4 Figur 3. Beskæftigelseseffekten ved rente op 1 pct.point, fast kontantpris 1. personer 1. personer SMEC-kontantpris ADAM-beskæftigelse 1-2 I begge modeller halveres den maksimale beskæftigelseseffekt, i SMEC fra ca 11. til ca. 5. i ADAM fra de ca. 35. personer til ca. 14. personer. Hvad der måske er mere overraskende er, at der fortsat er så stor forskel. Kigger man nærmere efter, jf. figur 4 og figur 5, ses, at det tilsyneladende primært er investeringerne, der adskiller de to modeller Figur 4. Forsyningsbalance, SMEC, kontantpris fast Produktion Investeringer Privat forbrug Off. forbrug Nettoeksport

5 5 Figur 5. Forsyningsbalance, ADAM, kontantpris fast Produktion Beskæftigelse Privat forbrug Off. forbrug Nettoeksport -12 Vi har derfor i figur 6 kigget lidt nærmere på udviklingen i investeringerne i ADAM og SMEC. Der ses at være en meget forskelligartet udvikling i investeringerne specielt på det meget korte sigt, dvs. 2-3 års sigt, hvor afvigelsen mellem LO s og DØRs beskæftigelseseffekt er størst. Der er således næppe tvivl om, at en stor del af forklaringen på forskellen mellem de to modeller også er at finde her. Figur 6. Investeringerne i ADAM og SMEC med fast kontantpris SMEC-Investeringer ADAM-Investeringer Hvis man zoomer nærmere ind på dette fænomen, kan man se, at forskellen både gælder maskin- og bygningsinvesteringer, men profilen på forskellen er meget tydelig af figur 7 og 8.

6 6 Figur 7. Byggeinvesteringerne med fast kontantpris SMEC-byggeinvesteringer ADAM-byggeinvesteringer -6. Figur 8 Maskininvesteringerne SMEC-maskininvesteringer ADAM-maskininvesteringer Forskellene mellem de to multiplikatorer fortaber sig således i et vist omfang i de meget komplicerede produktionsfunktioner. Umiddelbart synes udviklingen i investeringerne i SMEC mere fortolkelige, end det pludselige spring i investeringerne i ADAM. Der er endvidere i grundbankerne til multiplikator analyserne en forskel i, hvordan man har valgt at behandle overgangen mellem de erhvervsfordelte investeringer og de samlede investeringer. De erhvervsfordelte investeringer summer ikke til totalen. I SMEC er dette håndteret med en konstant, der lægges til, som ikke påvirker marginalegenskaberne,

7 7 mens konstanten i ADAM er multiplikativ (dvs. ganget på) og derved påvirker multiplikator egenskaberne. Hvis man i SMEC anvendte den metode, som ADAM anvender, viser beregninger, at beskæftiglesmultiplikatoren ville stige til ca. 14. personer (i stedet for de ca. 11. personer). 1 Opsummering Der er stor forskel på rentemultiplikatorerne i ADAM og SMEC. En stor del af forskellen knytter sig til effekten på kontantprisen, mens en anden del knytter sig til erhvervsinvesteringerne. På baggrund af ovenstående analyser er der ikke belæg for at sige, at effekten beregnet vha. SMEC er mere korrekt end effekten beregnet vha. ADAM (eller omvendt). 1 Det er ikke lykkedes at tilpasse grundbanken i ADAM, så man kunne illustrere effekten den anden vej. Det er ikke givet hvorvidt det er ADAM eller SMEC, som i denne forbindelse har fat i den lange ende.

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 i:\september-99\5-b-sb-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 RESUMÈ RENTEUDVIKLINGEN, ÅRSAG OG KONSEKVENSER Henover sommeren er de internationale renter

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

13. Multiplikatoranalyser. 13.1. Effekter af øget offentligt varekøb. Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215

13. Multiplikatoranalyser. 13.1. Effekter af øget offentligt varekøb. Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215 13. Multiplikatoranalyser Kapitel 13. Multiplikatoranalyser 215 De samlede modelegenskaber præsenteres i dette kapitel vha. en række modelsimulationer. Sådanne simulationer multiplikatoranalyser er velegnede

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner. Jóannes Jacobsen. august

Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner. Jóannes Jacobsen. august Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner Jóannes Jacobsen august 2012 Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens Vækstkautioner Joannes Jacobsen, jj.cebr@cbs.dk CEBR Centre for Economic

Læs mere

14. Multiplikatortabeller

14. Multiplikatortabeller Kapitel 4. Multiplikatortabeller 4. Multiplikatortabeller I det følgende præsenteres en række eksperimenter, der illustrerer ADAMs egenskaber i forbindelse med ændringer i forskellige centrale eksogene

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

Effekt på boligmarkedet af politiske, strukturelle reformer af dansk økonomi

Effekt på boligmarkedet af politiske, strukturelle reformer af dansk økonomi Centre for Economic and Business Research Analyserapport Effekt på boligmarkedet af politiske, strukturelle reformer af dansk økonomi Henrik Barslund Fosse Rasmus Højbjerg Jacobsen Johan Moritz Kuhn Centre

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK

KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK Dansk Økonomi forår 27 KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK II.1 Indledning Konjunkturerne påvirker os alle Udsving skaber usikkerhed og forhindrer fuld kapacitetsudnyttelse Det kan også gå for hurtigt

Læs mere

AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014

AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014 AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014 Notatet kommenterer vismændenes (DØR s) diskussionsoplæg til mødet i Det Økonomiske Råd den 7. oktober 2014. 1 Kontakt Professor og formand for AE Direktør

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020 Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 22 Nyt kapitel Det danske boligmarked har været igennem ti turbulente år, hvor uholdbare prisstigninger frem til 27 blev afløst af kraftige prisfald.

Læs mere

9. Løn og priser. 9.1. Løn. 9.1.1. Grundlæggende opbygning. Kapitel 9. Løn og priser 157

9. Løn og priser. 9.1. Løn. 9.1.1. Grundlæggende opbygning. Kapitel 9. Løn og priser 157 Kapitel 9. Løn og priser 157 9. Løn og priser Løn- og prisdannelsen indtager en central rolle i ADAM. Løn- og prisniveauet er således afgørende for udviklingen i konkurrenceevnen og derigennem for bestemmelsen

Læs mere

Kan byggevirksomhederne tjene penge?

Kan byggevirksomhederne tjene penge? Kan byggevirksomhederne tjene penge? Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010 Kolofon Titel: Kan byggevirksomhederne tjene penge? Undertitel: Resume: Papiret sammenligner overskud pr. beskæftiget og sandsynligheden

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet 27. februar 2007 Faresignaler på boligmarkedet Christian Heinig, analytiker +45 33 44 05 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk

Læs mere

og effektiviteten i samfundet, er derfor lige så relevante, som de altid har været. Fra konjunkturkapitlet i Dansk Økonomi, efterår 2012

og effektiviteten i samfundet, er derfor lige så relevante, som de altid har været. Fra konjunkturkapitlet i Dansk Økonomi, efterår 2012 440 Fremskrivningen illustrerer således, at der med de givne forudsætninger ikke er noget akut behov for reformer alene for at styrke de offentlige finanser. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

5. Investeringer. 5.1. Boliginvesteringer og kontantpris. 5.1.1. Boligmodellen. Kapitel 5. Investeringer 59

5. Investeringer. 5.1. Boliginvesteringer og kontantpris. 5.1.1. Boligmodellen. Kapitel 5. Investeringer 59 Kapitel 5. Investeringer 59 5. Investeringer I ADAM opdeles investeringerne i boliginvesteringer, erhvervsinvesteringer, lagerinvesteringer og offentlige investeringer. De førstnævnte bestemmes i modellen,

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Af Bent Madsen 3. januar 2000

Af Bent Madsen 3. januar 2000 p:\gs\december 99\boform-bm.doc Af Bent Madsen 3. januar 2000 RESUMÈ TILSKUD TIL FORSKELLIGE BOLIGFORMER I den offentlige debat bliver det ofte fremstillet som om, at de almene boliger modtager rigelige

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Dorte Grinderslev (DØRS) Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Baggrundsnotat til kapitel I Omkostninger ved støtte til vedvarende energi i Økonomi og Miljø 214 1 Indledning Notatet

Læs mere

Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt?

Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt? 21. marts 2013 Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt? Et af de mest omdiskuterede emner i boligdebatten gennem efterhånden en længere årrække har været om boligmarkedet er billigt,

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Totalforvirring om prognoser

Totalforvirring om prognoser BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Totalforvirring om prognoser Danskerne har svært ved at holde styr på de mange prognoser om boligpriserne, der i en jævn strøm lanceres i medierne. Hele 80 pct. af de adspurgte

Læs mere

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes?

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? 47 Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk

Læs mere

Analyse. Stigende temperatur på boligmarkedet kalder på meget snarlige indgreb. 25. august 2015. Af Jens Hauch og Bjørn Meyer

Analyse. Stigende temperatur på boligmarkedet kalder på meget snarlige indgreb. 25. august 2015. Af Jens Hauch og Bjørn Meyer Analyse 2. august 201 Stigende temperatur på boligmarkedet kalder på meget snarlige indgreb Af Jens Hauch og Bjørn Meyer Temperaturen stiger på boligmarkedet. Priserne er over deres strukturelle niveau,

Læs mere