Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats"

Transkript

1 Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats Hvis man ønsker at lette topskatten, kan det enten ske ved at hæve grænsen for, hvornår der skal betales topskat eller ved at sænke topskattesatsen. Mens den maksimale skattelettelse med en højere topskattegrænse begrænses til 7. kr., så koncentreres gevinsten ved en sænkning af topskattesatsen blandt de rigeste, der får en større og større lettelse, jo mere de tjener. Kun de 6 procent rigeste danskere får således en større gevinst af at sænke satsen end ved at hæve grænsen. En højere topskattegrænse giver samtidig et højere arbejdsudbud end en lavere topskattesats. af chefanalytiker Jonas Schytz Juul 18. maj 212 Analysens hovedkonklusioner Ønsker man at lette topskatten kan dette enten gøres ved at hæve topskattegrænsen eller sænke topskattesatsen. En stigning i topskattegrænsen giver de største arbejdsudbudseffekter og har den mest lige fordelingsprofil. Med en stigning i topskattegrænsen kommer der et loft på 7. kr. over, hvor stor en gevinst, man kan opnå ved lettelsen. På den måde bliver den samlede lettelse spredt mere jævnt ud blandt almindelige lønmodtagere. Med en lettelse via topskattesatsen koncentreres gevinsten blandt de allerrigeste, der får større lettelser, jo mere de tjener. For 4 mia. kr. kan man enten hæve grænsen med. kr. eller sænke satsen med 3, point. Mens antallet af topskattebetalere falder med 24. personer svarende til 3 pct., hvis man hæver grænsen, så er antallet af topskattebetalere uændret, hvis man sænker satsen. Blandt almindelig lønmodtagere er faldet i andelen, der betaler topskat på omkring pct., hvis man hæver grænsen. kr. Kontakt Chefanalytiker Jonas Schytz Juul Tlf Mobil Kommunikationschef Janus Breck Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 161 København V

2 Topskattegrænse vs. sats: Loft over lettelsen eller større lettelser til de høje indkomster? Ønsker man at lette topskatten, kan dette enten gøres ved at hæve topskattegrænsen eller ved at sænke topskattesatsen. Hæver man grænsen for, hvornår der skal betales topskat, er der relativt mange almindelige lønmodtagere, der slipper for at skulle betale topskat. Derved får de en stor lettelse i deres øverste marginalskat. Hæver man topskattegrænsen, vil der automatisk være et loft over, hvor stor en gevinst den enkelte kan opnå. Hvis man i stedet sænker topskattesatsen, er der intet loft over gevinsten, og desto større indkomst man har, desto større vil gevinsten være. Derved vil personer med meget høje indkomster få meget store skattelettelse. I tabel 1 er der vist en række illustrative stiliserede eksempler på gevinsten ved at lette topskatten. Dels hvis man hæver grænsen med. kr. og dels, hvis man sænker satsen med 3, point. To ændringer, der begge koster i omegnen af 4 mia. kr. i umiddelbart provenutab. Af tabellen fremgår det, at en person med en indkomst på 4. kr. vil få knap 2. kr. i gevinst, hvis topskattegrænsen blev hævet med. kr. Hvis man i stedet sænker satsen med 3, pct.-point så er gevinsten 46 kr. En person, der tjener 6. kr., får en gevinst på 7. kr. ved en stigning i topskattegrænsen, og.3 kr. ved en lettelse i satsen. Er man oppe og tjene 1 mio. kr. i indkomst, kan man komme helt op på en gevinst på næsten 18.2 kr. ved en lettelse i satsen, mens gevinsten ved at hæve grænsen ikke kan overstige 7. kr. I tabellen er der også vist, at tjener man mio. kr., kan gevinsten komme op på næsten 1. kr. Hvis man i stedet letter grænsen, er der som nævnt et loft over gevinsten på 7. kr. Tabel 1. Eksempler på gevinster ved hhv. topskattegrænse op og sats ned Samlet indkomst Gevinst ved grænse op med. kr. Gevinst ved sats ned med 3, point 4. kr kr kr mio. kr mio. kr mio. kr Anm.: Eksemplerne er stilistiske beregninger for en enlig som ikke har anden indkomst end lønindkomst. Kilde: AE egne beregninger. Kr. 2

3 Store gevinster til de 1 procent rigeste En måde at vise de samlede fordelingseffekter af en lettelse i topskatten fås ved at lave en decilfordeling. I en decilfordeling er befolkningen opdelt i ti lige store grupper efter størrelsen af deres disponible indkomst. 1. decil er således de ti pct. fattigste, mens 1. decil er de ti pct. rigeste. Fordelingseffekterne i en decilfordeling er vist i figur 1. Af figuren fremgår det, at kun de 1 pct. rigeste får en større gevinst ved at lette satsen end ved at hæve grænsen. For andre er gevinsten ved at hæve grænsen større end ved at sænke satsen. Sænker man topskattesatsen med 3, point, så får de rigeste ti pct. en gevinst på knap 8. kr. i gennemsnit. Figur 1. Fordelingseffekter, decilfordeling 1. kr. 1. kr Gevinst grænse Gevinst sats Anm.: Figuren viser gevinsten ved at hæve topskattegrænsen med. kr. eller sænke satsen med 3, point. To eksperimenter der begge koster omkring 4 mia. kr. i umiddelbart tabt provenu. Gevinsterne er vist husstandsækvivaleret. Kun personer over 17 år er taget med. Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag. Lavere topskattesats kan kun betale sig for de 6 procent rigeste I figur 2 er der fokuseret på de ti pct. rigeste, som er opdelt i 1 lige store grupper. Af figuren ses det, at den rigeste pct. i gennemsnit får en gevinst på over 2. kr., hvis man sænker satsen med 3, pct. point. Hvis man i stedet hæver grænsen, er gevinsten betydeligt lavere. Samtidig ses det af figuren, at når man zoomer ind på de ti pct. rigeste, så er det kun de 6 procent rigeste der får en større gevinst af at sænke satsen end af at hæve grænsen. Det er således en meget begrænset del af befolkningen, der får del i skattelettelsen, hvis man sænker topskattesatsen. 3

4 Figur 2. Fordelingseffekt, 1 pct. rigeste 1. kr kr Gevinst grænse Gevinst sats Anm.: Som figur 1. Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag. Halvdelen af de almindelige lønmodtagere, der betaler topskat, slipper, hvis grænsen hæves Hæves topskattegrænsen vil mange almindelige lønmodtagere helt slippe for at betale topskat. I dag er der omkring 673. danskere, der betaler topskat. Hæver man grænsen med. kr., falder dette antal med 24. personer svarende til et fald på 3 pct. Hvis man sænker satsen er antallet af topskattebetalere uændret på 673. personer. Hæves topskattegrænsen med. kr., vil andelen af almindelige lønmodtagere, som rammes af topskatten, falde med mere end procent. Eksempelvis vil andelen af lærere, der rammes af topskatten falde fra omkring 1/3 til 1/1, svarende til et relativt fald i andelen på knap 67 pct. Blandt metalarbejdere vil andelen af topskattebetalere ligeledes falde til omkring 1/1, hvilket svarer til en halvering. Også blandt mange andre faggrupper vil andelen af topskatteydere blive omtrent halveret. Det gør den fx blandt medlemmer af FOA, 3F og HK samt blandt sygeplejersker, socialpædagoger og i byggefagene. I NNF er faldet i andelen, der betaler topskat, helt oppe på 68 pct. Det er vist i tabel 2. 4

5 Tabel 2. Fald i andel der rammes af topskat ved stigning i grænsen på. kr., udvalgte faggrupper Andel i 214 Andel ved løft på. kr. Relativt fald i andel Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 34,4 21,2-38,3 Lærere (DLF-A) 33,2 11,1-66,7 Teknikere 28,3 1,6-44,8 Elektrikere (El-faget) 28,1 13,7-1,2 Sygeplejersker (DSA) 2,7 9,4-4,7 Metalarbejderne 2, 9,9 -,2 Funktionærer og Servicefag 19,6 11,6-41, Socialpædagoger 18, 8,6-2, Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 14,1 7,2-49,1 Byggefagene 13,2,9 -,6 Fødevareforbundet NNF 11,9 3,8-68,2 Børne- og ungdomspædagoger (BUPL-A) 8,8 3,3-62,1 Faglig Fælles a-kasse (3F) 8,2 3, -7, Fag og Arbejde (FOA) 4,8 2,2-4,2 LO og FTF i alt 1,7 7,6-1,2 I alt 1,9 1,2-3,6 Anm: Faggrupperne er opgjort på baggrund af a-kasse medlemskab. Kun FTF og LO a-kasser er vist. Beregninger er foretaget på 29-data fremskrevet til 212 niveau. Udgangspunktet er skattereglerne i 214 hvor topskattegrænsen er hævet som aftalt i Forårspakke 2.. Faldet i andel af topskatteydere er vist ved en stigning i topskattegræsen på. kr. i forhold til grænsen i 214. Kun personer over 17 år er taget med. Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag. Højere topskattegrænsen giver højere arbejdsudbud end lavere sats Det giver god mening at inddrage en stigning i topskattegrænsen i den kommende skattereform. En stigning i topskattegrænsen vil som vist ovenfor betyde, at mange almindelige lønmodtagere helt slipper for topskatten, og derved får en markant lettelse i den øverste marginalskat. Samtidig vil der med en stigning i topskattegrænsen være et loft over, hvor stor en skattelettelse der kan opnås. Det står i kontrast til at lette topskattesatsen, som giver en meget stor gevinst til de allerrigeste. Derudover viser beregninger fra Skatteministeriet, at en stigning i topskattegrænsen er den mest effektive måde at få arbejdsudbuddet til at stige. Bruger man eksempelvis 4 mia. kr. på at hæve topskattegrænsen, så kan man med Skatteministeriets antagelser om arbejdsudbudseffekter få en stigning i arbejdsudbuddet på omkring 4.9 personer. Bruges der i stedet 4 mia. kr. på at sænke topskattesatsen, så er stigningen i arbejdsudbuddet på omkring 3.7 personer. Man får altså mere arbejdsudbud for pengene ved at hæve topskattegrænsen, end ved at sænke satsen.

6 Tabel 3. Overslag over stigning i arbejdsudbud ved lettelse på 4 mia. kr. i umiddelbart provenutab med Skatteministeriets antagelser om effekter på arbejdsudbud Stigning i arbejdsudbud Topskattesatsen sænkes 3.7 Topskattegrænsen hæves 4.9 Anm: Beregningen er behæftet med usikkerhed. Kilde: AE på baggrund af Skatteministeriet, Skatteudvalget svar på spørgsmål 181 og 182 af 9. december 211. En stigning i topskattegrænsen bør ledsages af et løft i beskæftigelsesfradraget samt et målrettet beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere. På denne måde kan man sikre, at gevinsten ved at arbejde stiger, samtidig med, at der kommer en stor lettelse til almindelige lønmodtagere via både et større beskæftigelsesfradrag og en stigning i topskattegrænsen. Boks 1. Oversigt over topskatten frem mod 214 I 212 er indkomstgrænsen for, hvornår man rammes af topskatten, på kr. Denne fastholdes nominelt i 213 pga. af Genopretningspakken, men hæves ekstraordinært med 2. kr. i 214 som følge af aftalen i Forårspakke 2.. Målt i dagens priser vil topskattegrænsen i 214 således være på godt 4. kr. På dette tidspunkt vil provenuet fra topskatten udgøre knap 18 mia. kr., og der vil være omkring 673. personer, der betaler topskat. I tabel 4 er der vist en oversigt over topskatten i Tabel 4. Oversigt over topskat Topskattesats (pct.) Topskattegrænse årets priser (kr.) Topskattegrænse 212 niveau (kr.) Provenu (mia. kr.) 18, 2,9 17,8* Antal topskatteydere (1. personer) * Anm: Provenu i 213 er baseret på ØR dec Provenu og antal topskatteydere i 214 er udregnet på baggrund af AE a skattemodel. Andre provenuer og antal er baseret på Skatteministeriets tal. Kilde: AE på baggrund af skm.dk, ØR dec. 211 og *AE på baggrund af lovmodellens datagrundlag. 6

7 Bilag A: Gevinster målt relativt til disponibel indkomst I tabel og 6 er gevinsterne ved at hæve topskattegrænsen med. kr. eller sænke satsen med 3, point vist når gevinsten måles i forhold til disponible indkomst. Tabel. Relativ gevinst ved lettelse af topskat, pct. af disponibel indkomst, deciler Decil Gevinst ved grænse op med. kr. Gevinst ved sats ned med 3, point 1 pct. fattigste,1,1 2,, 3,, 4,1,,2,1 6,3,2 7,4,3 8,7, 9,9,7 1 pct. rigeste 1,1 1,8 Gennemsnit,,6 Anm.: Tabellen viser gevinsten ved at hæve topskattegrænsen med. kr. eller sænke satsen med 3, point. To eksperimenter der begge koster omkring 4 mia. kr. i umiddelbart tabt provenu. Gevinsterne er vist husstandsækvivaleret. Kun personer over 17 år er taget med. Kilde: AE på baggrund af lovmodellens datagrundlag. Tabel 6. Relativ gevinst ved lettelse af topskat, pct. af disponibel indkomst, rigeste ti pct. Gevinst ved grænse op med. kr. Gevinst ved sats ned med 3, point 91 1,,9 92 1,1 1, 93 1,1 1,1 94 1,1 1,1 9 1,2 1,3 96 1,3 1,4 97 1,3 1,7 98 1,3 2, 99 1,3 2,4 Den rigeste pct.,7 3,1 Gennemsnit 1,1 1,8 Anm.: Tabellen viser gevinsten ved at hæve topskattegrænsen med. kr. eller sænke satsen med 3, point. To eksperimenter der begge koster omkring 4 mia. kr. i umiddelbart tabt provenu. Gevinsterne er vist husstandsækvivaleret. Kun personer over 17 år er taget med. Kilde: AE på baggrund af lovmodellens datagrundlag. 7

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Hver tredje lærer og hver fjerde elektriker betaler i dag topskat, mens omkring hver femte metalarbejder og sygeplejerske betaler topskat. Hæver man

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

TOPSKAT: STØRST GEVINST FOR ALMINDELIGE LØNMOD-

TOPSKAT: STØRST GEVINST FOR ALMINDELIGE LØNMOD- 23. december 2008 TOPSKAT: STØRST GEVINST FOR ALMINDELIGE LØNMOD- TAGERE VED AT HÆVE GRÆNSEN FREMFOR AT SÆNKE SATSEN Sygeplejersker, folkeskolelærere og politibetjente får næsten en dobbelt så stor gevinst

Læs mere

Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser

Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser Papiret gennemgår fordelingseffekter af skattereformen fra regeringen og VK på a-kasser. af Chefanalytiker Jonas Schytz Juul 25. juni 2012 Kontakt Chefanalytiker

Læs mere

Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan

Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan På baggrund af Finansministeriets familietypemodel har AE beregnet konsekvenserne af VKOs genopretningsplan for en række danske familier. Beregningerne

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for

Læs mere

FINANSIERING AF LAVERE SKAT PÅ ARBEJDE

FINANSIERING AF LAVERE SKAT PÅ ARBEJDE 5. august 2008 FINANSIERING AF LAVERE SKAT PÅ ARBEJDE En lettelse af skat på arbejde skal have en afbalanceret fordelingsprofil og være fuldt finansieret. I denne analyse peges der på konkrete forslag

Læs mere

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom DA s reformudspil sender mindst 5. personer ud i fattigdom DA er kommet med et reformudspil, hvor det bl.a. foreslås at nedsætte kontanthjælpen, sygedagpengene og førtidspensionen. Reformudspillet vil

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder

Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder Målt med OECD s fattigdomsdefinition er antallet af fattige i Danmark steget til 242.000 personer, når man udelader familier, hvor mindst én af forsørgerne

Læs mere

Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt

Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt Mens de danske familier i 2010 oplevede stigende rådighedsbeløb, udhules familiernes indkomstfremgang i 2011 af stigende skatter og forbrugspriser.

Læs mere

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER 15. november 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722/30291107 EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER Skatteministeriet vurderer i sit seneste skøn, at medarbejderobligationer i alt giver et

Læs mere

Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner

Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner og datagrundlag Papiret gennemgår de tekniske baggrunde for valget af datagrundlag til AE s indkomstanalyser, herunder analyserne om fattigdom i Danmark.

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde safskaffelse: Ulighed i levetid mellem forskellige faggrupper En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde Nye beregninger viser, at der fortsat er stor forskel i levetiden blandt

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier

Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier Den rigeste femtedel af familier i Danmark har et forbrug af el, varme, gas, benzin og diesel, som er næsten dobbelt så stort, som det den fattigste femtedel

Læs mere

Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk

Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk Arbejdsløshedstal for juni 211 og konjunkturindikatorer Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk Arbejdsløsheden steg med 94 personer i juni viser dagens tal fra Danmarks Statistik. Det er anden måned

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere