Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 26. august Kl Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 21.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 26. august 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 21."

Transkript

1 Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 26. august Kl Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 21.maj 2014 Beslutning Godkendt og underskrevet på originalen. Ved mail af meddelt provstiudvalget at referat ligger klar på 2 Sognefaciliteter til pastoratet ved Kongeåen Sag: Sognefaciliteter/præstegård til Pastoratet ved Kongeaaen! (410) - Jernved Sogn Ansøgning fra MR om frigivelse af midler i stiftet Købet af den tidligere Andelskasse indstilles til udvalgets endelige beslutning. Skødet er endnu ikke modtaget. Provstiudvalget er indstillet på at godkende købet til kr pastoratets handelsomkostninger, når anmærkningsfrit skøde modtages. Ansøgning fra MR om køb af sognefaciliteter til pastoratet ved kongeaaen. Status for købsaftale af Andelskassen I Gredstedbro Randi Rotendahls opfølgning på hvor langt processen er nået. Korrespondance vedr.bud på ejendommen - Gredstedbro. Pressemeddelelse ang. købet 3 Notat fra arkitekt Niels Pinborg vedr. forsatsvinduer i kirkerummet. Sag: Forsatsvinduer i Sct. Katharine kirke (490) - Sankt Katharine Sogn Provstiudvalget godkender udgiften på vilkår, at den tidligst afholdes i 2016, med forbehold for ændrede økonomiske forudsætninger. Notat fra arkitekt Niels Pinborg vedr. forsatsvinduer i kirkerummet. Anmodning om at ansøgningnen vil blive viderebehandlet. Notat fra arkitekt Niels Pinborg 4 Budget 2015 (532) Sag: Budget (532) Fastlæggelse af budgetforslag til fremlæggelse for det offentlige budgetsamråd onsdag Der er kr ufordelte ligningsmidler. Referat, Side: 1

2 Mødepunkt Landskirkeskatten og udligningstilskuddet 2015 Opdatering af nyhed om landskirkeskat og udliningstilskud Menighedsrådenes særlige ønsker til budget 2015.xlsx Esbjerg Kommune fremsender kirkebudget Beslutning Forslag til fordeling: Menighedsrådenes overskydende budgetønsker: kr Nedsættelse af lånebehov til Kannikegården: kr Provstiudvalget 6: kr Finansielle ændringer: Der bevilges nye lån til Hunderup(blytag) og Vester Vedsted (stråtag på præstegård m.m.) på ialt kr Der bevilges et lån på op til kr til Sankt Katharine menighedsråd, særligt til etablering af toiletfaciliteter i kirken. Budget med overslagsår PU kassen - Budget 2015 Forhøjet diæter (2 mere i rådet), tilpasset løn (nedsat), forhøjet forplejning, mere på efteruddannelse og bøger, tilpasset stiftsbidrag 5 Jernved/Gredstedbro provstesyn 2014 Sag: Provstesyn 2014.doc (534) Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning. Jernved/Gredstedbro provstesyn 2014 Hjortlund - Provstesyn 2014 Domprovstegården - provstesyn Kvartalsrapport 2. kvt PU kassen Sag: Kvartalsrapporter 2014 (548) Perioden udviser et underskud på kr , hvilket bl.a. skyldes øget udgift til løn, feriepenge m.m. til fratædende sekretær, flere PU møder i første halvår + 2 mere i udvalget. Godkendt og underskrevet af formand Jens Torkild Bak og næstformand Nora Olesen. Kontospecifakation på formål og art + budget formål medbringes på papir til mødet. Kvartalsrapport 2. kvt PU kassen 7 6 midler - ansøgning. Sag: 6 Ansøgning fra Bramming MR til ny printer/kopimaskine (561) - Bramming Sogn Ansøgningen imødekommes. 6 midler - ansøgning. Bramming Sogn ansøger om 6 midler til køb ny printer/kopi-maskine, da deres gamle Referat, Side: 2

3 Mødepunkt Beslutning maskine er brudt ned. Pris ved indkøb via SKI er på ca. kr Ansøgning om ekstraordinære midler til renovering af taget på Skt. Katharine Kirke Sag: Renovering af taget på Sct. Catharinæ Kirke (566) - Sankt Katharine Sogn MR har valgt tildbudet på kr eksl.moms ( inkl.moms) Det indstilles til udvalget, at udgiften i givet fald dækkes ved en ekstraordinær bevilling på budget Udvalget tog indstillingen til efterretning. Ansøgning om ekstraordinære midler til renovering af taget på Skt. Katharine Kirke Udbudsbrev Tilbud fra 3 murer 9 Sag: Kirke- og præstegårdssyn 2014 (564) Sag: Synsforretning (564) Synsudskrifterne godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning. Hviding synsforretning 2014 Synsforretning Darum kirke Sct.Catharinæ Kirke og præstegårdssyn 2014 Vester Nykirke Synsforretning Vilslev synsforretning - kirken og præstegården Kalvslund - syn 2014 Obbekjær - Synsforretning 2014 Vejrup Præstegård - Syn 2014 Vester Vedsted kirke - Syn 2014 Vester Vedsted præsteboligen incl. konfirmandstuen - Syn 2014 Spandet - Synsforretning 2014 Hunderup kirke - syn Sag: Jernved præstegård - reparationer, Provstiudvalget godkender en ramme på kr. Referat, Side: 3

4 Mødepunkt vedligehold og evt. forbedringer inden indflytning af ny præst Sag: Jernved præstegård reparationer, vedligehold og evt. forbedringer inden indflytning af ny præst (571) - Jernved Sogn Beslutning af 6 midlerne, til dækning af udgifterne til istandsættelsesarbejder i forbindelse med præsteskifte. Jernved præstegård rapport fra arkitekt Ole Fabricius. Præstegårdsudvalgets "ønskeseddel" Prissætning på præstegården i Jernved Økonomiske rammer Mail fra JTB til Kurt Skovsgaard vedr. økonomisk overblik. 11 Kalvslund kirke - nyt tag på våbenhuset Sag: Kalvslund kirke nyt tag på våbenhuset (584) - Kalvslund Sogn Provstiudvalget besluttede at tilføre kalvslund kirkekasse yderligere kr til fuld og hel dækning af udgiften. Projektbeskrivelse tag på våbenhus - kalvslund kirke Referat, Side: 4

5 12 KM brev til provster vedr. klokker og automatiserede ringeanlæg Sag: Meddelelser fra Ministeriet (394) Ved provstesyn særlig opmærksom på klokker, hvor der ringes med automatisk ringeanlæg. KM brev til provster vedr. klokker og automatiserede ringeanlæg KM brev til provster vedr. klokker og automatiserede ringeanlæg 13 Information om regnskabsarkivet - regnskabsprocessen Sag: Diverse til provstiudvalget (395) Alle menighedsråd i Ribe Domprovsti har indlæst. Information om regnskabsarkivet - regnskabsprocessen 14 Landsforeningens kursusudbud efteråret 2014 Sag: Kurser for menighedsråd (408) Landsforeningens kursusudbud efteråret RS meddeler: Restudb. på kr bliver overført Sag: Skimmelsvamp i præstegården (412) - Darum Sogn RS meddeler: Restudb. på kr bliver overført RS fremsender gældsbrev - låne nr til Darum MR til underskrift 16 Afholdelse af fødselsdage af kirke- og provstiudvalgskassen Sag: Div. fra Ribe stift (416) Et område, hvor der skal passes på. Afholdelse af en beskeden reception i stedet for gave kan forekomme. Punktet er med på provstemøde Afholdelse af fødselsdage af kirke- og provstiudvalgskassen 17 RS Politik for udsendelse af materiale m.m. ver. II Sag: Div. fra bl.a. Ribe Stift til domprovsten - Referat, Side: 5

6 Sag: Div. fra bl.a. Ribe Stift til domprovsten (436) RS Politik for udsendelse af materiale m.m. ver. II 18 Høring over udkast til bekendtgørelse om diæter m.v. Sag: Høringer (481) Sendt i høring til medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg med flere. Høringsfrist 1.september Provstiudvalget tager udkastet til bekendtgørelsen til efterretning. Høring over udkast til bekendtgørelse om diæter m.v. 19 RS godkender etablering af varmepumpe Sag: Ansøgning om tilladelse til at opsætte luft/vand/varme pumpe til varmeforsyning af kirke og velfærdsbygning (518) - Spandet Sogn RS godkender etablering af varmepumpe 20 RS sender lånegodkendelse til Bramming MR Sag: Udskiftning af orglet i Sct. Ansgar kirke (540) - Bramming Sogn RS sender lånegodkendelse til Bramming MR Ansøgning fra Bramming menighedsråd om lån af stiftsmidler til restfinansering af nyt orgel. RS sender afdragsprofil låne nr Bramming MR 21 PU fremsender anmodning om frigivelse af midler Sag: Kannikegården (557) - Ribe Domsogn PU fremsender anmodning om frigivelse af midler RS meddeler frigivelse af ansøgte beløb kr. 1.5 mio Referat, Side: 6

7 RS - Udbetalingaf frigivne kapitaler - 1,5 mill.kr. salgssum - Cvr.nr Anmodning om 6 midler til mandøbil Sag: 6 Ansøgning fra Mandø menighedsråd - ny Mandøbil (560) - Mandø Sogn Anmodning om 6 midler til mandøbil 6 midler overført til Mandøbil 23 Ansøgning til RS vedr. lysforhold i kor i Hviding kirke Sag: Hviding MR opsætning af lysarmatur i koret Hviding kirke (565) - Hviding Sogn Indholdet af den kongelige bygningsinspektørs og Nationalmuseets udtalelser blev drøftet. Ansøgning til RS vedr. lysforhold i kor i Hviding kirke Hviding MR ansøger om tilladelse til at opsætte lysarmatur i koret Hviding kirke Koret er kun oplyst af lampetter på sidevæggene, derfor vil man gerne have opsat en Ørsted vægbue i messing på hver side i korbuens bagvæg. Vedhæftet er tegninger og tilbud. RS Kvittering - lysbue i kirken RS indhenter udtalelser fra Nationalmuseet (kirkekonsulenterne) og den kongelige bygningsinspektør. RS svar Lysbuer i Hviding Kirkes kor og erklæringer fra kgl.bygningsinspektør og Nationalmuseet. 24 Gørding Kirkegård notat fra Mette Fauerskov Sag: Gørding Kirkegård (567) - Gørding Sogn Gørding Kirkegård notat fra Mette Fauerskov 25 Hviding MR søger om tilladelse til restaurering af sidealtertavle Sag: Hviding MR restaurering af af sidealtertavle (570) - Hviding Sogn Referat, Side: 7

8 Hviding MR søger om tilladelse til restaurering af sidealtertavle Ansøgning til RS om restaurering af sidealtertavle i Hviding kirke RS Kvittering - Hviding Kirkes sidealter RS indhenter udtalelser fra Nationalmuseets kirkekonsulenter. 26 Regler for kørsel i forbindelse med møder i provstiudvalget Sag: Orientering om regler for kørsel i forbindelse med møder i provstiudvalget (572) Regler for kørsel i forbindelse med møder i provstiudvalget 27 Vedr. Nationalmuseet besigtigelse af indgangsdør i Hunderup Kirke. Nm j.nr. 914/2014 Sag: Hunderup Kirke - indgangsdør (573) - Hunderup Sogn Vedr. Nationalmuseet besigtigelse af indgangsdør i Hunderup Kirke. Nm j.nr. 914/ RIBE DOMKIRKE - FACADER OG VINDUER - Godkendelse af udskiftning af vinduer i Ndr. korsarm Sag: RIBE DOMKIRKE - FACADER OG VINDUER - Godkendelse af udskiftning af vinduer i Ndr. korsarm (577) - Ribe Domsogn RIBE DOMKIRKE - FACADER OG VINDUER - Godkendelse af udskiftning af vinduer i Ndr. korsarm Ansøgning til RS om godkendelse af renovering af vinduer i Ndr. korsarm RS kvittere for modtagelsen og meddeler at der indhentes udtalelser fra Nationalmuseet og den kongelige bygningsinspektør Referat, Side: 8

9 RS godkendelse og afgørelse - reparation af to vinduer i Ribe Domkirke 29 Forsikringsforhold ved brug af arkitekt Sag: Brug af arkitekt i Sankt Katharine sogn (578) - Sankt Katharine Sogn Forsikringsforhold ved brug af arkitekt Mail til MR vedr. brug af arkitek der er gået konkurs. Svar fra Sankt Katharine MR vedr. arkitekt. 30 Eventuelt Mødet slut kl Referat, Side: 9

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 4. november

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 30. august 2011. Godkendt og underskrevet. Ved mail

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. januar 2009. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. januar 2009. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. januar 2009. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Kirketjenerboligen Da punktet Godkendelse af referat fra mødet den 2. december 2008 er faldet ud, er provstiudvalget

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 7.

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 7. Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 7. oktober 2014 Beslutning Godkendt og underskrevet på originalen.

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 12. august 2014 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti Version: 1 Afbud: Afbud fra Lisbeth Waaentz, Per Harfeld deltog

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 14. august kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud til mødet fra Thyra Bohsen. 2 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 5% ansøgning eltavle til kirke + hjemmeberettelsessæt til præsten Sag: 5% ansøgning Vester Nebel

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 11. april 2012 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Afbud fra Lisbeth Waaentz Fælles:

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. august 2013. Kl. 18.00 Mødested: i lokaler hos HMN

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. august 2013. Kl. 18.00 Mødested: i lokaler hos HMN Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. august 2013. Kl. 18.00 Mødested: i lokaler hos HMN Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen (SAP) Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen (AJ) Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen - Fraværende med afbud Provstiudvalgsnæstformand

Læs mere

REFERAT PU-møde 13.8. 2010 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4

REFERAT PU-møde 13.8. 2010 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 REFERAT PU-møde 13.8. 2010 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 DAGSORDEN 1. Godkendelse af referat fra møde 4.6. og 16.6.2010 referater godkendtes. 2. Cirkulærer og bekendtgørelser I notat fra Arbejdsskadestyrelsen

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Mødet startede med besigtigelse på Lomborg kirkegård Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Alle mødt. Til første punkt er mødt 3 repræsentanter fra Karlstrup MR samt sognepræst Christina Feddersen.

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden 3

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde. Fraværende Kjeld Pedersen

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde. Fraværende Kjeld Pedersen Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende Kjeld Pedersen Mødepunkt 1 Sag: Synsudskrifter (945) - Fåborg Sogn Fåborg kirke Fåborg

Læs mere