Funktionalitetsoversigt for TricTrac Enterprise

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Funktionalitetsoversigt for TricTrac Enterprise"

Transkript

1 PRODUKTIONSPLATFORM Svaralternativer Projektadministration Styring af hele projektforløb i ét program Central produktionsstyring Struktureret overblik over projekter Organisering af projekter pr. kunde/afdeling Logisk brugergrænseflade for ikke teknikere Adgangsstyring til enkeltprojekter Genanvendelse af tidligere projekter Projektimport Projekteksport Tekstimport fra Word eller tekstfiler E mail modul Kodning og strukturering af åbne tekstsvar Brugergrænseflade til anonymisering af persondata Datainput via CATI, CAPI, Web, SMS, tastning og dataimport Mix af datainput i ét projekt Mix af datainput i ét interview Rapporting direkte i Excel, Word og PowerPoint Distribution af rapporter og præsentationer Dataeksport til SPSS, Excel, Quantum m.fl. Åbne og lukkede svarmuligheder Numeriske svar min/max, negative tal, decimaltal Valgfri pointsvar Valgfri skalaværdi Svaralternativer som formaterede felter, fx navn, adresse, e mail Svaralternativer i flere kolonner Billeder som svaralternativer eller som supplement Roteret, sekventiel eller randomiseret rækkefølge Import af svaralternativer som respondentdata Import af svaralternativer fra Excel eller Word fil Anvendelse af prædefinerede svaralternativer fra importerede respondentoplysninger Strukturering af spørgeskema i blokke m. tekst og billeder i loops i matricer, dobbeltmatricer og matriceblokke Blokke kan afvikles i sekvenser, randomiseret eller roteret Rutestyring UDFORMNING AF SPØRGESKEMA Spørgsmål Single og multiple Hjulpne og uhjulpne (CATI/CAPI) Standard Dynamiske Loop Matrice Sumskala konstant, variable & max Autosvar på Autoaccept af svar på fra respondentfil Fælles stilles én gang ved flere interview i samme enhed (CATI/CAPI) Sektionsopdeling ved del (CATI) Billeder som eller som supplement Versionering af til forskellige Spørgsmål med 'svar påkrævet/'svar ikke påkrævet' Aktivering/deaktivering af Brugervenlig rutestyring uden anvendelse af scripts Oprettelse af simple hop/betingelser med drag&drop Kvotestyring på, blokke og stikprøver (CATI) Rutestyring af svar betinget af 'og/eller/forskellig fra/større end/mindre end/lig med' Rutestyring ud fra kombination af svar på flere Rutestyring ud fra kombination af numeriske eller lukkede svar Dynamisk liste over svaralternativer, betinget af svar på tidligere Autosvar på, baseret på betingelser Stikprøvegrupper Oprettelse af stikprøvegrupper fra én el. flere filer Import fra Excel eller tekstfiler Alle data fra respondentfiler kan indlæses, fx navn på afdeling, køn og alder Brug af kombineret dataindsamling på stikprøver Svaralternativer kan oprettes automatisk med data fra respondentfil Kvotestyring (CATI) 1

2 Grafik og layout Font individuel indstilling Farver individuel indstilling Skriftstørrelse individuel indstilling Indsættelse af billeder Indsættelse af film Indsættelse af musik og lyd Indsættelse af statuslinje Individuel udformning af navigationsknapper Tilpasning til firmalogo Mulighed for redigering af opbygning Mulighed for brug af HTML koder for avanceret layout Sprog, oversættelse og tekstvarianter Oversættelsesmodul til flere sprog pr. projekt Brug af forskellige sprog i spørgeskema og rapport Automatisk sprogstyring i link Flere tekstvarianter pr. projekt Brugergrænseflader på engelsk el. dansk Mulighed for tekst i HTML format Spørgeskema Automatisk produktion af papirbaseret spørgeskema i Word Auto produktion af et valgfrit antal dummyinterviews DATAINDSAMLING CATI telefoninterview Real time rapportproduktion fra CATI interview Op til 100 samtidige telefoninterviewere pr. projekt Overblik over aktive/passive interviewere pr. projekt Produktionsoverblik opdelt på interviewere og stikprøver Central styring af flere call centre via VPN Power dialing Integrerbar med IP telefoni og predictive dialing Interviewerstatistik gennemførselsprocent, nægterprocent, antal interview pr. time Statistik over fx opkald pr. nummer, opkaldstidspunkt, resultat af opkald Tildeling af respondentgrupper til specifikke interviewere Opdatering af spørgeskema uden at interviewere behøver at logge af/på CATI test, fx facilitet til testinterview, forinterview, træning og test af rutestyring Genopkald til 'ikke truffet' telefonnumre Genopkald til 'optaget' telefonnumre efter defineret minutantal Styring af opkald til 'Aftaler' Aftaler tildeles interviewer, som har truffet dem Aftale overgår ved tidsoverskridelse til ledig kollega Valgfrit antal genopkald på telefonnumre pr. projekt Automatisk planlægning af flere interview pr. enhed, baseret på første respondents svarmønster Sektionsinddeling af spørgeskema ved flere del Overblik over produktionsflow, opdelt på stikprøvegrupper og interviewere Detaljeret registrering og statistik over tidsforbrug Automatisk flerdimensional kvotestyring Chatmodul fra supervisor til interviewere og omvendt Integrerbar med power dialing Integrerbar med predictive dialing Mulighed for at kalde et eksternt program til specialberegninger og processer under et interview Mulighed for individuel specifik tekstformatering af alle tekstelementer i CATI skemaer Svarmarkering via numerisk, alfanumerisk tastatur eller mus CAPI personlige interview Overblik over aktive/passive interviewere Valgfri Windows /webafvikling af CAPI interview Eksport af CAPI projekter til interviewere (Windows) Import af projektdata til interviewer (Windows) Individuel tekstformatering af tekstelementer i CAPI skemaer Svarmarkering via numerisk, alfanumerisk tastatur eller mus Papirbaserede interview indtastning Automatisk produktion af spørgeskema i Word fil med snummerering Spørgeskema i Word med rutestyring, der opdateres dynamisk ved ændringer i spørgeskemaet Indtastningsmodul med mulighed for hurtig numerisk indtastning Lydmarkering, når rutestyring udløser overspring af Indlæsning af skannede data Individuel tilpasning af template i Word for spørgeskema Brugeradministration af indtastere 2

3 Webinterview Real time rapportproduktion på baggrund af webinterview Svaralternativer på single kan vises i dropdownliste eller med radioknapper Et eller flere pr. side valgfri Individuel tilpasning af navigationsknapper 'Tilbage knap' for at foretage rettelser valgfri 'Afbryd knap' for at besvare undersøgelse over flere omgange valgfri Efter besvarelse kan omdirigeres til defineret hjemmeside eller e mail valgfri Adgangsstyring via generel URL evt. med cookiestyring Adgangsstyring via særlige URL adresser i e mail, udsendt fra TricTracs e mail modul Adgangsstyring via individuel adgangskode Statuslinie valgfri Bibliotek med web layout til genbrug på undersøgelser 128 bit kryptering af datatransmission (SSL) valgfri Overblik over antal gennemførte interview på et projekt 'Undersøgelsen er afsluttet tekst' på web server efter deadline valgfri Valg mellem egen web server eller serviceløsning SMS interview SMS baseret dataindsamling Masseudsendelse af SMS til direkte besvarelse Masseudsendelse af SMS med reminder om undersøgelse Mulighed for SMS varianter til forskellige respondentgrupper Mulighed for SMS udsendelser frem i tid Effektivt interviewer værktøj til stopinterview, exitpolls etc. Svar med projektkode og valgfrie svarværdier Valg mellem egen SMS server eller serviceløsning E mail til Mulighed for masseudsendelse af e mails Oprettelse af multiple e mail skabeloner Mulighed for tekst i HTML format Mulighed for at indsætte billeder i e mails Individuelle link til et webbaseret spørgeskema Mailvarianter til forskellige Mulighed for at vedhæfte dokumenter i e mails Rykker e mails Opfølgende e mails Overblik over e mail trafik Respondent baseret tekst i e mails E mails udsendes som del af CATI interview (CATI) E mails til udsendelse frem i tid Kombineret dataindsamling CATI, web, SMS og e mail kan kombineres Regelstyring, hvis emner i webinterview skal tilbage til CATI mv. Statistik over besvarelser Statistik over antal gennemførte interview Interviewerstatistik gennemførselsprocent, nægterprocent, antal interview pr. time (CATI) Statistik over fx opkald pr. nummer, opkaldstidspunkt, resultat af opkald (CATI) OPBYGNING AF RAPPORTER OG PRÆSENTATIONER Tabeller og grafer Frekvenstabeller og grafer Krydstabeller og grafer Bloktabeller og grafer i kryds og frekvens Antalsangivelse Procentberegning Gennemsnitsberegning Gennemsnitsberegninger, baseret på valgfri værditildeling pr. svaralternativ Gennemsnitsberegning med mulighed for at udelade fx 'Ved ikke svar' af beregningen Test af signifikans på tabeller Signifikansberegning på 90%, 95% eller 99% konfidensinterval Signifikans udtrykt med rød/grøn farveangivelse på celleniveau Filtrering af respondentgrundlag for tabel og grafikberegning Brugerdefinerede grafer Standard Excel grafer Individuelt layout af tabeller Standard TricTrac layout 3

4 Åbne besvarelser og kodning Integreret kodemodul til gruppering af åbne besvarelser for efterfølgende tabulering Listning af åbne besvarelser Filtrering af listning Listning, sorteret efter svaralternativer for andet Listning, sorteret efter kodealternativer Listning med angivelse af hvilket kodealternativ åbne besvarelser relaterer til Templatestyring af layout på listning af åbne besvarelser til Word eller PowerPoint Benchmarking Rapportering i PowerPoint Tabeller og grafer defineret i rapport, opbygges automatisk i Excel og indarbejdes i PowerPoint Tabeller og grafer ligger som billeder i PowerPoint Mulighed for flere PowerPoint præsentationer pr. projekt fx afdelingsrapporter Fleksibelt layout, baseret på bibliotek af PowerPoint templates Tabeller og grafer for hver sprogversion på et projekt, uafhængigt af interviewsprog Statiske benchmark Flere benchmark pr. /variabel Benchmark på gennemsnit eller andele Benchmark i grafer, vist som ekstra søjle Faste benchmark i tabeller, vist som baggrundsfarver i celler Dynamiske benchmark, baseret på filtre Dynamiske benchmark i forhold til filter på rapporter, tabeller og svar Mulighed for at deaktivere filtre på rapporter, tabeller og svar Vejning Iterativ vejning Neutral vejning eller opvejning til populationstal Differentieret vejning på rapportafsnit og Bibliotek med standard vægte Specialvariable Alternativ strukturering af svar på Gruppering af numeriske svar Pointberegning, baseret på svar til en gruppe af Kombination af svar på flere i nyt beregnet svaralternativ Top of mind registrering af hvilke(t) svar, først afgivet på multipelt (CATI) Kombination af information fra flere, baseret på og/eller logik Specialvariable kan indgå i tabeller og grafer som Rapportering i Word Automatisk rapportproduktion i MS Word Automatisk genereret indholdsfortegnelse til anvendt Word template Automatisk genereret kapitelstruktur til anvendt Word template Tabeller og grafer defineret i rapport opbygges automatisk i Excel og indarbejdes Word rapporten Tabeller og grafer lægges i Word rapporten som billeder eller med link i Excel regneark med tabeller og grafer Grafer kan layoutes som Excel standardgrafer Tabeller kan layoutes i forhold til anvendte tabelskabelon Grafer kan layoutes individuelt af brugeren Åbne tekstbesvarelser kan layoutes i forhold til anvendte Word template Import af eksterne Excel og Wordfiler til rapporten Spørgeskema kan indlægges i rapporten og layoutes som anvendt Word template Multiple Word rapporter pr. projekt Dummy rapporter, baseret på valgfrit antal automatisk genererede interview 4

5 Rapportering i Excel Teknologi Tabeller og grafer, defineret i rapport beregnes i TricTrac og præsenteres automatisk i Excel regneark Multiple Excel rapporter pr. projekt Standard tabel layout, baseret på TricTrac standard Individuelt defineret tabel layout Manuel omrokering af tabeller og grafer Installeres på server Anbefalet styresystem: Windows 2000, XP eller 2003 Database: MSSQL, MySQL eller Access Webinterview via egen webserver eller webservice fra Research Innovation Integration med Microsoft Office XP og 2003 E mail udsendelse via SMTP server Rapportering i PDF/HTML Indbygget PDF og HTML converter, som konverterer alle typer TricTrac rapporter til PDFeller HTML format Overblik over genererede rapporter med mulighed for at rette og godkende Import af distributionsliste Automatisk generering af distributionsliste Oprettelse af differentierede e mail skabeloner til forskellige modtagergrupper Automatiseret vedhæftning af godkendte rapporter til e mail skabeloner Automatiseret udsendelse af rapporter, vedhæftet e mails Dataeksport til Excel kan filtrere datasæt til SPSS kan ændre standardlabels og filtrere datasæt til Quantum kan ændre standardplacering af data i kort /kolonner til Kort /kolonne kan ændre standardplacering af data i kort /kolonner til ASCII kan filtrere datasæt til ODBC Mulighed for anonymisering af Udprint af specificerede interview til tekst fil Brugeradministration Brugerregistreringsmodul til sikring af forskellig systemadgang for administratorer, konsulenter og interviewere Adgangskontrol til enkeltprojekter og/eller projektkategorier på brugerniveau 5

Introduktion til Client Version 9.0

Introduktion til Client Version 9.0 Introduktion til Client Version 9.0 Spørgeskema Web interview Rapport Indholdsfortegnelse Gennemførelse af en webbaseret spørgeskemaundersøgelse... 1 Sådan kommer du i gang... 1 Projektoversigt... 2 Opret

Læs mere

FEEDBACK funktionalitetsoversigt Version 6.3. Overordnet om FEEDBACK

FEEDBACK funktionalitetsoversigt Version 6.3. Overordnet om FEEDBACK FEEDBACK funktionalitetsoversigt Version 6.3 Overordnet om FEEDBACK Fleksibel, internetbaseret software 100% internetbaseret system Ingen lokale installationer af software eller udgifter til hardware Adgang

Læs mere

Introduktion til webanalyser.dk

Introduktion til webanalyser.dk Introduktion til webanalyser.dk Hvis du udskriver og følger denne introduktion, vil du få et godt overblik over systemet på ca. 20 minutter. Når du har fulgt beskrivelsen, har du oprettet dit første skema,

Læs mere

DeskTopSurvey 2.5. Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 2.5. Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 2.5 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT Copyrightoplysninger Copyright 2010 Rambøll Management Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må kun gengives (helt eller delvis),

Læs mere

Bruger Manual Version 6.0

Bruger Manual Version 6.0 Bruger Manual Version 6.0 2010, MMB SOFTWARE ApS. i Indhold 1. INTRODUKTION... 5 2. SÅDAN KOMMER DU I GANG:... 5 2.1 INSTALLER DESKTOPSURVEY... 5 3. DESIGN MODULET... 6 3.1 OVERBLIK... 6 3.1.1 Spørgsmålstyper...

Læs mere

Øvelseshæfte Region Midtjylland Introduktion til SurveyXact

Øvelseshæfte Region Midtjylland Introduktion til SurveyXact Øvelseshæfte Region Midtjylland Introduktion til SurveyXact Introduktion til SurveyXact Introduktion til SurveyXact Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 1 2. Log på SurveyXact, opret organisation og ny

Læs mere

DocuNote. Dokumenthåndtering / ESDH

DocuNote. Dokumenthåndtering / ESDH DocuNote Dokumenthåndtering / ESDH Indhold DOCUNOTE... 3 ENKEL STYRING AF SAGER, DOKUMENTER OG E-MAILS... 3 Mange års erfaring med ESDH løsninger... 3 Vi er med jer hele vejen... 3 Hurtige fakta om DocuNote...

Læs mere

Vi er specialister i intranet til små og store virksomheder

Vi er specialister i intranet til små og store virksomheder Intranet IntraNote Portal Server 1 Vi er specialister i intranet til små og store virksomheder Intranettet er en webbaseret medarbejderportal, som giver organisationen en strategisk kommunikationskanal,

Læs mere

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Januar 2010 INDHOLD A. OPSTART, KONTOTYPER OG KONTOADMINISTRATION 4 Start Trivselmeter menupunktet Oversigt 4 Konto/facilitator typer 4 ændringer

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Content Management System. Content Management System

Content Management System. Content Management System CMS Content Management System Content Management System ADventure/SequelSite: det mest optimale til etablering, vedligeholdelse og fornyelse af professionelle web-sites Slut med eksperter og dyre opdateringer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Understøttede browsere... 3. Handicapvenlige funktioner til SmartCloud. Ordliste... 7 A... 7

Indholdsfortegnelse. Understøttede browsere... 3. Handicapvenlige funktioner til SmartCloud. Ordliste... 7 A... 7 Docs Version 1.0.5 ii Docs Indholdsfortegnelse Understøttede browsere........ 3 Handicapvenlige funktioner til SmartCloud Docs.............. 5 Ordliste............... 7 A.................. 7 B..................

Læs mere

Survey Xact. ~ Kort introduktion

Survey Xact. ~ Kort introduktion Survey Xact ~ Kort introduktion Indholdsfortegnelse 1 FÅ ADGANG TIL SURVEY XACT... 3 1.1 Lær om Survey Xact og spørgeskema undersøgelser... 3 1.1.1 Kurser... 3 1.1.2 Vejledninger... 3 1.1.3 Spørgsmål...

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Instruktion til Ungdomsskoleweb. Version 3.42

Instruktion til Ungdomsskoleweb. Version 3.42 Instruktion til Ungdomsskoleweb Version 3.42 2 Indholdsfortegnelse LOGIN... 7 ADMINISTRATIONSSIDEN... 8 ADMINISTRATORER... 9 TILFØJ ADMINISTRATOR... 9 REDIGER ADMINISTRATOR... 10 Slette administrator...

Læs mere

Manual for indholdsredaktører til Plone 3

Manual for indholdsredaktører til Plone 3 Manual for indholdsredaktører til Plone 3 Ophavsretten til denne manual tilhører Headnet ApS. Manualen er udgivet under Creative Commons Attribution-Sharealike -licens. En beskrivelse af den gældende licens

Læs mere

Projektweb manual for 4Projects. 4Projects brugermanual for grundlæggende Ekstranet funktionalitet

Projektweb manual for 4Projects. 4Projects brugermanual for grundlæggende Ekstranet funktionalitet Projektweb manual for 4Projects 4Projects brugermanual for grundlæggende Ekstranet funktionalitet IKT:knowhow www.iktknowhow.dk Mynstersvej 3, 3. tv. info@iktknowhow.dk DK-1827 Frederiksberg T: (+45) 31

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Bilag 1. Teknisk kravspecifikation

Bilag 1. Teknisk kravspecifikation Bilag 1. Teknisk kravspecifikation Side2/15 Vejledning Bilag 1 indeholder 6 afsnit med specifikation af krav til systemet, som Roskilde Kommunes hjemmeside skal baseres på samt de funktionaliteter, som

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem

Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem Forfatter: Kent Tranberg Pedersen Version: 1.00 Dato: 31. august 2015 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk

Læs mere

Documenthåndtering / ESDH

Documenthåndtering / ESDH Documenthåndtering / ESDH DocuNote 1 Dokumenthåndtering - enkel styring af sager, dokumenter og e-mails IntraNotes dokumenthåndteringssystem, DocuNote, samler og håndterer organisationens sager, e-mails,

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere