#33 Oktober I forener forskelligheden på socialområdet i ét værktøj. it-understøttet resultatstyring med indikatormodul. bostednyt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#33 Oktober 2010. I forener forskelligheden på socialområdet i ét værktøj. it-understøttet resultatstyring med indikatormodul. bostednyt."

Transkript

1 #33 Oktober Inspiration på Bosted Temadag it-understøttet resultatstyring med indikatormodul Margrethe Vestager besøgte Team Online: I forener forskelligheden på socialområdet i ét værktøj 10 Hilltop i Skive Uddannelsessted med it på dagsordenen 4 Version 3.24 Bosted opdatering Husk at give din mening i årets KTU bostednyt.dk

2 Velkommen Indhold Oktober 2010 Tema Dette nummer 4 Bosted System opdatering: Version 3.24 I en tid, hvor sparekniven svinges nødtvunget i mange kommuner, er det glædeligt at se, hvordan der fortsat er stort fokus på, at netop digitalisering af den sociale sektor kan være et middel til at fastholde kvaliteten selv med begrænsede resurser. Derfor er det også godt, at så mange Bosted System-brugere igen tog sig tid til at deltage i Bosted Temadag på Syddansk Universitet, hvor de 200 deltagere havde rig lejlighed til at udveksle viden og erfaring, der betyder, at mange tog hjem og kunne udnytte flere dele af systemet eller spare tid ved at effektivisere arbejdsgange. Et af de oplæg som tiltrak sig størst opmærksomhed var om indikatormodulet, som anvendes på Den Flyvende Hollænder i Københavns Kommune til resultatstyring på et tilbud for udsatte børn og unge. Kombinationen af dokumentation, pædagogik og muligheden for hurtigt at vurdere om indsatsen står mål med resultatet skabte livlig debat og mange brugere er taget hjem fra Odense med en ambition om, at finde steder i organisationen, hvor indikatormodulet kan anvendes i deres hverdag. Det tætte samarbejde med brugerne var også et af fokuspunkterne, da formanden for det Radikale Venstre, Margrethe Vesterager aflagde visit hos Team Online, som en del af partiets landsturné under mottoet, Tag ansvar. Hun søgte inspiration til, hvordan vi kan skabe vækst og nye arbejdspladser i det private erhvervsliv på et område som socialområdet, og vi kunne formidle vores erfaring, nemlig, at det både kræver, at man har hjertet med i arbejdet og samarbejder tæt med brugerne. Det lyttede hun opmærksomt til og tilkendegav at hun var imponeret over, hvordan Bosted Systemet var blevet udviklet af brugere på tværs af tilbud, områder og kommunegrænser. Så den ros vil vi da gerne give videre til alle jer, som har været med og er med til at gøre Bosted Systemet til Danmarks bedste, ja måske ligefrem ét af verdens bedste socialfaglige it-værktøjer. Og udviklingen fortsætter jo, for netop i dette nummer kan du læse om indholdet i den seneste opdatering af Bosted Systemet til version Du kan også læse om et helt specielt uddannelsestilbud for autister indrettet i et nedlagt hotel, Hilltop. Her er it bestemt på dagsordenen både blandt Hilltops elever og personale. De unge undervises i sociale netværk som Facebook og ønsker i det hele taget at være med på det sidste nye. Elevernes begejstring for it deler især administratorerne Jan og Thomas, der sammen udforsker systemets kroge. Strategien er at koble nye moduler på i et passende tempo, så medarbejderne konstant udfordres, men så ingen bliver skræmt væk. Endelig vil vi lige minde om, at årets kundetilfredshedsundersøgelse, KTU, vil komme ud til brugere af Bosted system i slutningen af oktober. Vi håber, at I vil tage jer tid til at svare på spørgsmålene, for vi har brug for svarene for at blive bedre og dygtigere til at efterkomme jeres ønsker og behov. God fornøjelse med læsningen Michael Sandal 6 Endnu en gang udsolgt til Bosted Temadag 8 Tips og tricks: Gør din startside mere overskuelig 9 Politisk besøg: Radikale Venstre på landsturné 10 Ungdomsuddannelse i Skive: Hilltop lærer unge med autismespektrumforstyrrelser at stå på egne ben 13 Skema-modul: Et spørgsmål om spørgsmål 14 Årets teknologimesse: Hit på HIT-messen 11 It på dagsordenen Ildsjælene Jan og Thomas på Uddannelsescenter Hilltop udforsker Bosted Systems kroge i al hemmelighed. Strategien er at koble nye moduler på i et passende tempo, så medarbejderne konstant udfordres, men så ingen bliver skræmt væk. 8 Tips og tricks til startsiden Følg vores råd til hvordan du kan skabe en overskuelig startside, så den samtidig indeholder de oplysninger, der er nødvendige for at gøre dagligdagen nemmere. gazelle 2008 gazelle Hvem? Hvorfor? Let at oprette spørgeskema Hvornår? Spørgeskemaer kan bruges alle steder, hvor man har brug for at kunne udfylde et skema eller spørgeskema og foretage statistiske udredninger. Lær hvordan i artiklen. BostedNYT BostedNYT er et magasin, som udgives af Team Online A/S. Magasinet har som formål at holde ledelse og medarbejdere på de sociale tilbud løbende orienteret om mulighederne for digitalisering og kommunikation i den sociale sektor. Ansvarshavende redaktør Direktør Michael Sandal Redaktion Katja Broholm Per Roholt Tekst Bureau4 Team Online Layout Katrine Dyreborg Strauch Tryk PR Offset A/S Foto Fotograferne Mikkel og Thomas Katrine Dyreborg Strauch Natalie Staebler BostedNYT udkommer 6 gange om året i et oplag på eksemplarer. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. BostedNYT er gratis og kan rekvireres ved henvendelse til: Team Online A/S Edisonsvej Odense C Telefon Fax Web Resultat og effektstyring På efterårets temadag i september gjorde forstander Henrik Holst fra Den Flyvende Hollænder sig til varm fortaler for at benytte indikatorer til resultat og effektstyring på de sociale tilbud. 2 bostednyt # bostednyt # Hvor? Hvordan? Hvad?

3 Opdatering 3.24 Lås op Version 3.24 Bosted System opdatering 2 Den seneste opdatering af systemet kommer endnu en gang med nye og spændende forbedringer. Vejledningerne til de nye moduler i Bosted System version 3.24 findes under Hjælp i jeres Bosted System. For at kunne anvende modulerne, skal disse slås til og sættes op i jeres Bosted System. Hvis I ønsker at anvende et eller flere moduler, skal jeres administrator kontakte Team Online support på Features Bosted Hjælpemiddel Følgende forbedringer til hjælpemiddelmodulet Læs mere om modulet side 15. Mulighed for at låne hjælpemidler til afdelinger og samarbejdspartnere Angivelse af hjælpemidlers placering Mulighed for at angive, hvortil et hjælpemiddel skal tilbageleveres Grafisk visning i Bosted indikatormodul Effekter Ved destruktion af en borgers effekter, kan den organisatoriske øverste leder nu også kvittere for destruktionen. Moduler bosted Indikatormodul Indikatormodulet er et brugervenligt værktøj, der gør det muligt at registrere og måle på borgerens udvikling ved hjælp af en række opstillede indikatorer. Modulet er opbygget som et selvstændigt modul, og er integreret i dagbogen i Bosted System. Det betyder, at man har mulighed for at registrere på sine indikatorer ved siden af de daglige observationer i dagbogen. De aktuelle målinger kommer frem på startsiden, når det er tid til at udfylde en indikatormåling. Man definerer selv hvilke indikatorer, man vil måle på i et indikatorkatalog, hvilket giver mulighed for at undersøge forskellige pædagogiske indsatser og sammenholde effekten af forskellige indsatsområder. Sammenligningen kan vises visuelt i grafer. Statistik på indikatormålinger Det er muligt at få et komplet overblik over alle indikatormålingerne på alle borgere på samme tid eller udvælge specifikke målinger som man gerne vil holde op imod hinanden. Det er også muligt at få vist gennemsnitlige målinger. For at anvende indikatormodulet, skal du ringe til Team Online Support på telefon En af vores medarbejdere vil herefter installere Indikatormodulet på jeres Bosted System. Man må desuden påregne minimum en kursus dag sammen med en konsulent fra Team Online. RSS feed integreret i Bosted System Det er nu muligt at lægge RSS-feeds i Bosted System. RSS-feeds kan anvendes til at informere medarbejdere om nyheder fra intranet eller lignende, og er dermed en mulighed for at gøre informationer fra andre systemer tilgænge lig i jeres Bosted System. Dokumentskabeloner Med modulet Dokumentskabeloner kan du lave skabeloner i konfigurationen, som automatisk fletter felter fra Bosted System og indsætter dem i f.eks. et brev til en beboer eller en medarbejder. Dokumentskabeloner er kompatibelt med: Word 2007(Docx) og Open Office (ODT). incorp Hjælp i incorp Det er nu muligt at se vejledninger for incorp. Vejledninger tilgås ved at klikke på knappen Hjælp i værktøjslinjen. Læs mere om Hjælpe funktionen i incorp i vejledningen Hjælp. Features incorp Slet en borgersag Det er nu muligt at slette en borgers sag, hvis man har oprettet en sag ved en fejl. Afslutning af en borger Det er nu muligt at afslutte en borger i incorp, med en afslutningsdato og en afslutningsårsag på sagerne. Medicin Følgende forbedringer til medicinhåndtering: Registrering af handling ved Edifact-breve Angivelse af psykiatrisk behandler på printet Medicinbestilling Automatisk sammentælling af dagsdosis ved oprettelse af medicin for en borger Handleplan Følgende forbedringer til handleplansmodulet: Opgaver til de handleplansansvarlige på mål og delmål i handleplanen Visning af aktive handleplaner og handleplansfaner i extranet Komprimeret print af handleplan Ikrafttrædelsesdato på handleplan Mere plads til at angive standardværdier ved oprettelse af handleplansskabelon Tilknytning af filer til en handleplan Valg af felter på forside af handleplansprint Formatering af tekst i handleplansskabelon Indberetning til Servicestyrelsen Udfyldelse af VBGS-informationer flyttet over på fanen Administrative forhold Er du låst ude af jeres Bosted System? Så skal du vide, at: 1. Team Online af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan låse dig op 2. Sørg for at vide, hvem du skal henvende dig til for at blive låst op (oftest jeres administrator) 3. Det vigtigt at have tilstrækkelig med arbejdere på din arbejdsplads, som kan låse op, så det ikke afhænger af vagter, møder eller ferier, om du kan få adgang til Bosted System igen. 4 bostednyt # bostednyt #

4 Bosted Temadag Indikatorer og vinkelslibere Derfor er det vigtigt at sikre sig, at det er de rigtige personer, der har ejerskab til indikator erne og som definerer indikatorerne. For det, man måler på, får man også og ikke på den rigtige måde, hvis vi ønsker at skabe udvikling, påpegede direktør Niels Henrik Helms fra KnowledgeLab ved Syddansk Universitet på Bosted Temadag. Direktør Niels Henrik Helms, Knowledgelab, lagde derefter yderligere brænde på bålet ved nødvendigvis det, man gerne vil have. Et godt eksempel er ældreplejen, hvor man ved at måle I gang med indikatorer? at sammenligne brugen af indikatorer inden for på tid, har gjort alle optaget af, hvor meget tid, Hvis du er interesseret i at komme i gang med socialpædagogikken med gør-det-selv-mandens man bruger hos den ældre, og ikke af den at anvende Bosted Systemets indikatormodul, brug af en vinkelsliber: service, man yder, mente Niels Henrik Helms. så kontakt konsulent Niels Bækholm på tlf: I hænderne på den forkerte person kan det være Derfor er det vigtigt, at vi ser på nytten af eller et farligt værktøj, mente Niels Henrik Helms: det, som vi måler på og sikrer os, at vi måler Endnu en gang udsolgt til Bosted Temadag Henrik Holst Niels Henrik Helms Henrik Leslye Vi har igen fået megen positiv feedback efter tema dagen fra deltagerne. Mødet med vores med dagen er at inspirere til, at deltagerne får lyst til at implementere nye dele af systemet på arbejdspladsen. Det er nemlig vores erfaring, at de fleste brugere kun udnytter en lille stemmer, er i den årlige kundetilfredshedsundersøgelse, der i år afvikles i oktober. Undersøgelsen giver mange kommentarer, idéer og input til yderligere forbedringer i Positiv psykologi: Arbejdsglæden skal tilbage I arbejdet med udsatte og handicappede kan dette være yderst relevant, da et positivt tankesæt kan give styrke til at kæmpe for en sag - og samtidig have overskuddet til selv at glædes over livet. Et andet råd var at tænke tre positive tanker for hver negativ. Gør man det, vil man kunne opleve en ændring i ens tilstand til i højere grad at opleve verden gennem de positive briller. Det er ifølge Henrik Leslye rigtig vigtigt, fordi brugere på Bosted del af systemets fulde potentiale. Bosted System, som vi løbende følger op på. Psykolog Henrik Leslye fik smilene frem hos Henrik Leslye konkluderede, at de negative optimisme giver motivation, overskud, bedre Tema dag er en tilbage- Det er vores fornemmeste opgave at lytte til Hold derfor øje med, hvornår I modtager et temadagens deltagere med sit oplæg om positiv følelser sidder i de dybere lag i hjernen, og at arbejdspræstationer og bedre fysisk tilstand. vendende begivenhed, som altid bidrager med vores brugere. Derfor er vi lydhør over for alle link til undersøgelsen i en advis. Vi opfordrer psykologi. Positiv Psykologi handler om optimis- de positive tanker derimod hurtigt fordufter. Han forklarede positivitet som en følelses- friske input fra hverdagens praksis. Vi er glade idéer til, hvordan vi skal tilrettelægge tema- alle til at deltage. me, engagement og mening i (arbejds-)livet, og Derfor skal man aktivt arbejde med at få de mæssig tilstand med ord som: Glæde, tak- for at kunne være med til at skabe rammerne dagene fremover. Heldigvis har vi fået meget fokuserer igennem videnskabelig psykologisk positive til at fylde mere i ens bevidsthed. Han nemmelighed, afklarethed, interesse, håb, for den fysiske dialogmulighed, som dagen giver alle deltagere. En stor del af vores udvik- positiv feedback på programmet for efterårets temadag. Alle forslag til forårets temadag Sæt kryds i kalenderen Marts forskning, på at øge positiviteten frem for at reducere negativiteten. Positiv psykologi foreslog, at man arbejder med at fokusere på de ting, man er god til, og undgår det man er stolthed, morskab, inspiration, ærefrygt og kærlighed. lingsarbejde er baseret på samarbejdet med de mange engagerede og tålmodige brugere, kan sendes til: Katja Broholm på Næste Bosted Temadag afholdes den 9. marts handler ikke om at trylle verden om eller fornægte modstand og urimeligheder, men om dårlig til. Han nævnte 24 styrker, og tanken er, at man skal udvælge sig dem, der passer på Test dig selv som bl.a. samles til Bosted Temadag. Målet Et andet sted, hvor vi hører brugernes mange at øge andelen af positive hændelser, så vi får ens karaktertræk. Arbejder man bevidst med Test dine styrker på: energi til at håndtere den modstand, vi alle styrkerne vil det føre til større engagement, møder i hverdagen. give fornyet energi og succes. Resultat og effektstyring: En ny måde at tænke på Holst fra Den Flyvende hollænder i København gjorde sig nemlig til varm fortaler for at benytte indikatorer til resultat og effektstyring på de sociale tilbud: Politikerne vil jo spare, så vi er nødt til at dokumentere effekten af den virksomhed, som vi driver, sagde Henrik Holst og understregede Hvis vi ikke lærer at udtrykke os i et sprog, som kan forstås af de beslutningstagere, som tænker økonomisk, vil socialpædagogikken dø på grund af pengemangel, advarede Henrik Holst, inden han gennemgik, hvordan man på hans tilbud for kriminalitetstruede unge på Nørrebro i København anvender en række nøje Præsentationen af det ny-udviklede indikator- betydningen af at finde et fælles sprog, der udvalgte indikatorer til at overvåge effekten af modul i Bosted System satte gang i en livlig kan forene de to vidt forskellige verdener, hvor den socialpædagogiske indsats over for de debat på Bosted Temadag. Forstander Henrik pædagoger og politikere færdes til daglig. unge på kort, mellemlangt og langt sigt. 6 7

5 Tips og tricks Politisk besøg Tips og tricks til startsideindstillinger Gør din startside mere overskuelig Du har mulighed for at sætte systemet op til, at medarbejderne selv kan redigere i deres startside. Startsiden er den, man kommer ind på som det første, når man logger ind i systemet, så det er vigtigt, at den er sat op, så den giver mening for den enkelte medarbejder. Den skal være overskuelig og samtidig indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at gøre dagligdagen nemmere. Radikale Venstre på landsturné Idéer til hvad startsiden med fordel kunne indeholde: Opret en liste over de borgere, som man arbejder med til hverdag. På den borgerliste kan det være en fordel at have mulighed for at skrive dagbog på borgere direkte fra startsiden. Man kan også vælge at give mulighed for at skrive dagbog ud for aktiviteter, delmål og afdeling fra startsiden. Hav en liste over de medarbejdere, som er på din afdeling eller som du samarbejder med til daglig. På den måde får du en nem og hurtig telefonliste, når du logger på systemet. Hav en liste med delmål på startsiden. Vælg evt. blot de delmål, som du selv er ansvarlig for. Så har du et hurtigt overblik over, hvilke delmål det drejer sig om og på hvilke borgere, og du har samtidig mulighed for at se, om du nærmer dig en evalueringsdato på delmålet. Hav en liste over de fora, som du har adgang til. Du har mulighed for at redigere synligheden af fora således, at kun fora som har ulæste indlæg i kommer frem på startsiden. Hav en liste over de opgaver, som du er ansvarlig for. Fjern kalenderen i venstre side, hvis du ikke anvender den til dine aftaler. På den måde får du et bedre overblik over det, du er inde på i systemet. Opret bogmærker på de sider i systemet, som du bruger meget. Det gør din startside mere overskuelig. Adgang til redigering Hvis du ikke har adgang til at redigere i din egen startside, skal du snakke med din administrator om, hvordan I sammen kan gøre startsiden mere overskuelig. Vi henviser i øvrigt til vejledningen Startside, som findes under knappen Hjælp i dit Bosted System. Hvordan kan vi sammen skabe nye arbejdspladser i Danmark? Det var spørgsmålet, da formanden for Det Radikale Venstre, Margrethe Vestager lagde vejen forbi Team Online i Odense den 21. september. Baggrunden for besøget var et ønske om at høre, hvordan det er lykkedes Team Online at skabe 42 arbejdspladser ved at satse på at udvikle socialfaglige IT-systemer. Svaret var blandt andet, at det kan lade sig gøre, når man lægger hjerte i opgaven og arbejder tæt sammen med socialområdets aktører - og bliver ved, selv når det ser mest håbløst ud. Samtidig lagde direktør Michael Sandal op til et tættere samarbejde mellem offentlige og private virksomheder, og det blev taget vel imod af partiformanden: Lad os få prøvet nogle ting af sammen og gøre Danmark til et laboratorium og en showcase. I forvejen vælger mange udenlandske virksomheder jo netop Danmark, når de skal afprøve nye teknologier og produkter, lød det prompte fra Margrethe Vestager, der som formand for det Radikale Venstre var på besøg i Odense som en del af partiets Tag Ansvar landsturné. Hun pegede på, at man med fordel kan se på Danmark som et stort laboratorium hvor stat, kommuner, regioner og private afprøver løsninger og metoder, der rummer forskelligheden i samfundet og understøtter hele området. Det offentlige får en brugbar løsning og virksomhederne får en mulighed for Hvordan kan vi sammen skabe nye arbejdspladser i Danmark? at tjene penge på at sælge løsningen til andre, herunder eksport til udlandet. Margrethe Vestager var i øvrigt imponeret over den måde, Team Online har samarbejdet med socialpædagoger for at udvikle det bedst mulige arbejdsredskab til den sociale sektor. Det, I har gjort, kan jo egentlig ikke lade sig gøre. I har forenet forskelligheden på socialområdet i ét værktøj, der rummer det hele. Vi har en både ambitiøs og abstrakt lovgivning, som man skal leve op til og en række konkrete borgere og myndighedspersoner, der skal forbindes med loven. Det burde ikke kunne lade sig gøre at understøtte hele den proces med ét værktøj. 8 9 Michael Sandal Margrethe Vestager

6 uddannelse i skive Pædagogerne Thomas Buus Nielsen & Jan Sørensen Hilltop lærer unge med autismespektrumforstyrrelser at stå på egne ben Det er nemlig en udfordring for dem kun at koncentrere sig om samtalen alene. Det er individuelt, hvor længe de kan koncentrere sig ad gangen. Nogle kan højst et halvt minut ad gangen, mens andre fint klarer 20 min., fortæller Thomas. Uddannelse i at blive voksen Alle medarbejdere på Hilltop skal igennem et 80 timers uddannelsesforløb i KRAP og hvert år i august starter nye KRAP-hold. Uddannelsen giver medarbejderne en fælles retning, hvilket gavner eleverne, fordi de med deres autismespektrumforstyrrelser har brug for genkendelighed og faste rammer. Ligesom rekrutteringen af medarbejdere i høj grad handler om personlige kvaliteter og menneske syn, sættes der også mange ressourcer ind på at vurdere Hilltops ansøgere. En psykolog vurderer, om hver enkelt elev passer ind i måden, der arbejdes på. Meget har ændret sig siden opstarten for tre år siden, hvor det første hold på 12 elever startede på Hilltop. Siden er nye fag som Seksualitet, følelser og parforhold, Bo-undervisning og det sociale netværk Facebook kommet til. Mange af de nyere fag søger at forberede eleverne på, at klare sig selv, når de fx efter opholdet på Hilltop skal flytte i egen bolig. Hiltops unge i aktion Det gamle hotel Hilltop i Skive er nu omdannet til et sprudlende uddannelsessted for personer med autismespektrumforstyrrelser. Hilltop startede med 12 elever og 15 ansatte for tre år siden, og siden er uddannelsesstedet vokset eksplosivt, så de i dag udbyder 35 fag, har 40 unge boende og er 80 ansatte. Uddannelsessted med it på dagsordenen Oprydning, rengøring og madlavning er skemalagt på samme måde som undervisningen, fordi de fleste med autismespektrumforstyrrelser har brug for faste rammer i hverdagen. De unge bliver både undervist af Hilltops egne lærere og på uddannelsessteder ude i byen, fx Handelsskolen og HF. På Hilltop bliver eleverne en del af et ungdomsmiljø og får kammerater. De sociale færdigheder er mindst ligeså vigtige, fordi man som autist har tendens til at isolere sig fra andre mennesker. De unge skal vejledes Det første hold studenter er sendt ud i det virkelige liv efter tre års forløb på Hilltop. I mange tilfælde tager et eksternt team over og vejleder de gamle elever, når de forlader Hilltop og fortsætter på egen hånd. Selvom mange elever kommer fra andre dele af landet, så har mange haft lyst til at bosætte sig i Skive, når deres ophold på Hilltop er afsluttet. Dette skyldes især byens overskuelige størrelse og pga. det netværk, de unge har opbygget i relation til skolen. Vi har at gøre med skrøbelige unge, der har været udsat for massiv mobning. Derfor har mange af de unge mest lyst til at vende ryggen til fortiden og de har behov for at starte på en frisk. På Hilltop får de en masse succesoplevelser, får indflydelse på deres liv og lærer at stå på egne ben, fortæller Thomas Buus Nielsen, som er pædagog på Hilltop og har De unges selvforståelse er ikke altid i trit med virkeligheden 15 års erfaring indenfor faget. Hilltop er derfor stedet, hvor de unge oplever et ungdoms- og kollegieliv for første gang. Thomas og hans kollega, pædagog Jan Sørensen, betragter sig selv som vejledere over for de unge. Elevernes højeste ønske er ofte at komme til at klare sig selv ligesom jævnaldrende unge. Hvad eleverne ikke ved er, at sagsbehandlerne kun har fokus på, hvad man behøver hjælp til, og derfor ser Jan og Thomas det som en meget vigtig opgave også at finde frem til de unges begrænsninger i forhold til at kunne klare sig selv, når skoleopholdet er slut. Det kræver tit en særlig indsats, fordi de unges selvforståelse ikke altid er i trit med virkeligheden. På gode dage føler de unge måske, at det går skide godt, og at hele verden er åben. Med KRAP-tilgangen sikrer vi, at vi ikke punkterer de unges drømme og siger: Det bliver du aldrig, forklarer Thomas. Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik er ordene bag forkortelsen KRAP, hvor det bl.a. gælder om at undersøge en anden persons virkelighed og gennem samtale komme til at forstå personen. Thomas slår fast, at bedrevidenhed ikke duer inden for KRAPtankegangen. Vi oplever ofte, at eleverne i løbet af et skoleforløb for første gang føler sig forstået. De gode samtaler sker ofte, når vi kører med eleverne, går en tur eller når eleverne får lov til at lave noget andet, mens vi snakker. De unge undervises i sociale netværk som Facebook, alt imens personalet bliver bedre og bedre til at bruge Bosted System. Mange af eleverne er it-nørder, der ønsker at være med på det sidste nye. En PDA kan være en stor investering i forhold til elevernes rådighedsbeløb, og derfor har Hilltop prioriteret at have 6-7 PDA er i omløb hos eleverne. Desuden går et hold elever på den specielle uddannelse Asp-IT (Asp står for personer med Asperger), der er et mini-datamatikerstudie med fokus på systemkonstruktion og programmering. Flittigt brug af Bosted System It er bestemt på dagsordenen, både blandt Hilltops elever og personale. Elevernes begejstring for it deler især ildsjælene Jan og Thomas, der nu står for videreudviklingen af Bosted System og udbredelsen blandt medarbejderne. De indrømmer dog, at der godt kunne være behov for et kvalitetsløft i forhold til den skriftlige dokumentation, men er samtidig enige om, at ambitionsniveauet er højt. Tilbage i efteråret 2008 blev Bosted System introduceret til medarbejderne. Siden da har der fra ledelsens side af været stærk bevågenhed på, at Bosted System bliver brugt som den primære informationskanal. Der er fx afsat en halv time på hver vagt til at opdatere sig via Bosted System, og det er fast rutine at aftenvagten går i gang med at skrive i systemet kl. 21. Bosted System bliver næsten brugt ligeså flittigt som Facebook, lyder det smilende fra Jan. For nylig foretog Jan en logkontrol en søndag aften, som viste at 40 % af medarbejderne havde logget sig på Bosted System i løbet af weekenden. Det viser, at medarbejderne altid gør deres bedste og viser nysgerrighed og engagement, selv når de har fri. En del af de ansatte svarer på en advis inden for 24 timer og advis erne er gode, fordi de er hurtigt omsættelige. Vores politik er dog, at hvis man vil være sikker på at få et svar, så skal man sende en mail, understreger Jan. Thomas fremhæver medarbejdernes kommunikation via de 18 forskellige fora, der er oprettet i Bosted System. Der er fx et pædagogisk Fortsættes s

7 Uddannelse i skive Modul i bosted Fortsat Hvem? Hvornår? debatforum, hvor der ind imellem uploades artikler, der kan diskuteres ud fra. Her kan medarbejderne dyrke deres forskellige fagligheder, og det vurderer Thomas er rigtig godt, fordi KRAP prioriterer en fælles tilgang højere end forskellige fagligheder. Tidligere erfaring med Bosted System Alle it spørgsmål rettes til Jan, der som administrator hjælper kollegerne med stort og småt. Jan har fx oprettet et fælles fora med relevante vejledninger og et andet ved navn: it/opgave/ Bosted hvor man kan stille spørgsmål vedrørende systemet. Jan har erfaring med Bosted System fra sin tidligere arbejdsplads og prøvede derfor ihærdigt, da han kom til Hilltop, at overbevise forstanderen Jeppe Hansen om, at Bosted System var den eneste løsning på de mange problemer, der havde været med at dokumentere og gemme data. Det lykkedes efter en tid med et andet system, der ikke dækkede deres behov så godt som Bosted System gør det i dag. Det er en kæmpe fordel at få samlet al dokumentation ét sted og undgå, at man skal lede efter papirer i ringbind, siger Jan og erklærer samtidig, at Bosted System er et meget brugervenligt system, hvor alt er genkendeligt i forhold til standarderne i Windows. 55 % af Hilltops data ligger nu på Bosted Region midtjylland System, men målet er, ifølge Jan, at flytte alle billeder og filer fra den fælles harddisk, så alt på sigt bliver samlet i ét system. Det arbejder de to ildsjæle Thomas og Jan løbende på. Det mål, de altid har for øje, er, at alle deres kolleger skal være trygge ved de nye funktioner, som introduceres. Idéer bliver nemt til virkelighed Hilltop har et godt rygte som arbejdsplads, hvilket skaber nemmere betingelser for ildsjælene. Jan og Thomas mener samstemmende, at der ikke er langt fra, at en idé opstår til at den udføres i praksis. Det betyder samtidig, at ildsjæle som Jan og Thomas kan speede processen op og tage chancer i forhold til at udnytte Bosted System endnu bedre. De udforsker sammen systemets kroge, men gør det til tider i det skjulte for ikke at skræmme nogen af kollegerne med information om de moduler, de afprøver. Strategien er at koble nye moduler på i et passende tempo, så medarbejderne konstant udfordres, men så ingen bliver skræmt væk. Lige nu har de fokus på at introducere handle plansarbejdet i Bosted System, og de ved, at det kommer til at kræve mange ressourcer fra dem alle i starten. Men en nedsat gruppe arbejder på at udarbejde en fælles standard for det, der kommer ud af huset. Fælles tilgang letter papirarbejdet skemaer kan anvendes på virkelig mange områder. Især de steder, hvor der ikke er mulighed for at lave statistik på data direkte i Bosted Systemet, siger Olaf Kjelgaard. CVOS i Region Midtjylland har ca. 20 tilbud tilknyttet, og Olaf Kjelgaard finder derfor spørge skemaerne frygteligt anvendelige, Olaf Kjelgaard idet de kan være med til at standardisere På CVOS, Center for Voksensocial i Region indsamlingen af data og den efterfølgende Midtjylland er it-medarbejder Olaf Kjelgaard databehandling på flere områder: så småt begyndt at eksperimentere med I dag kan vi stå i en situation, hvor nogle spørge skemaer: tilbud oplever, at de allerede har besvaret et Ha, ha, ja. I første omgang er det 99 % ja/ spørgsmål et sted i systemet, andre har svaret nej spørgsmål. Men vi er klar over, at spørge- på papir. Derfor vil det være en stor fordel, Derfor vil der i den kommende tid komme fokus på skriftligheden og dokumentationen, som Jan og Thomas skal arbejde videre med i systemet. Thomas siger uden at tøve, at Hilltops ergo terapeuter er meget skarpe til dokumen - tationen, hvilket skyldes deres faglighed. Medarbejderne følger en fast rutine, hvor de hver 3. måned revurderer delmålene, så de forbliver aktuelle, fortæller Jan. Thomas tilføjer, at selv om man som kontaktperson føler, man kender de unge ganske godt, kan de til tider overraske, og bl.a. derfor er det nødvendigt at justere delmål i handleplanerne løbende. Om Hiltop Uddannelsescenter Hilltop er et tilbud til unge i alderen år fra hele landet. Der er indbygget mulighed for at bo på skolen i et miljø, der er tilpasset målgruppen. Hilltop har dermed et helhedstilbud, der sigter mod at give den unge den bedst mulige start på voksenlivet ikke blot hvad angår uddannelse og beskæftigelse, men også i forhold til selvstændighed og socialt netværk. hvis vi kan få en fælles tilgang til, hvordan vi indhenter bestemte oplysninger, der ikke allerede findes i Bosted Systemet på tværs af de enkelte tilbud, så vi slipper for efterfølgende at skulle taste alle oplysningerne ind i et regneark for at kunne trække de nødvendige statistikker, tilføjer Olaf Kjelgaard, der mener at skemamodulet i Bosted System fungerer fint, selv om det kunne være smart, hvis man også kunne trække statistik på besvarelser for udvalgte grupper af borgere eller hele afdelinger. Desuden ser jeg frem til, at man også kan lave spørgeskemaer til medarbejdere fx til APV og lignende, siger Olaf Kjelgaard, CVOS. Hvor? Hvorfor? Hvis du ikke kan finde oplysningen i Bosted System allerede, så lav dog et spørgeskema! Det er faktisk enkelt, selv om det ser lidt kompliceret ud, forklarer konsulent Lars Sjøblom, Team Online A/S. I Bosted System kan den lokale administrator selv oprette spørgeskemaer i Skema-modulet, og de fleste brugere af Bosted System kender allerede udmærket spørgeskemaerne, der optræder flere steder, blandt andet i modulerne Borgerløn, Magtanvendelse og Borgertilfredsheds undersøgelse. Men spørgeskemaer kan i princippet anvendes alle steder, hvor man har brug for at kunne udfylde et skema eller spørgeskema og foretage statistiske udredninger, forklarer Lars Sjøblom. Let at oprette spørgeskema Lars Sjøblom Den lokale administrator kan selv oprette et spørge skema i konfigurationen under Skema. Her kan man opsætte en skabelon med alle de spørgsmål, som man ønsker svar på. Når et spørgeskema er oprettet og aktiveret, kan det besvares fra den enkelte borgers stamkort fra fanen Spørgeskema. Når man opretter et spørgeskema skal man først oprette en række kategorier med tilhørende felter. Disse kategorier og deres felter er de enkelte Hvordan? Hvad? spørgsmål som skal lægges ind i en skabelon, som udgør spørgeskemaet, forklarer Lars Sjøblom: Formålet med at strukturere et spørgeskema på den måde er, at man kan genbruge de oprettede kategorier og deres felter i andre skemaer. Det betyder, at man ikke behøver at oprette samme type felt eller spørgsmål flere gange, siger Lars Sjøblom. Man skal tænke kategorier som overordnede temaer og felter som spørgsmål. Fx kan man oprette kategorien Relationer og herunder oprette underkategorierne Relationer til familie og Relationer til daglig omgangskreds. I underkategorien Relationer til familie kan felter med spørgsmål som Hvordan er relationen til moderen? ligge. De enkelte felter kan nu anvendes i alle de skabeloner, hvor de har relevans. Når først de enkelte felter og kategorier er defineret, så kan man altid bruge og genbruge spørgsmål, når man skal lave et nyt spørgeskema. Så hele kunsten ligger faktisk i at få lavet en god struktur og tænke sig godt om, hvad det egentlig er man vil spørge om. For udfordringen er, at man jo kun får svar på det som man spørger om, siger Lars Sjøblom. Mange svarmuligheder Når man opretter spørgeskemaet er det desuden muligt at vælge, hvordan de enkelte spørgsmål skal besvares. Man kan fx lade brugeren vælge svarmuligheder fra en rullemenu, klikke af mellem SKEMA-modulet: Et spørgsmål om spørgsmål Man skal tænke kategorier som overordnede temaer og felter som spørgsmål flere forskellige valgmuligheder eller skrive i et fritekst-felt, lige som det er muligt at knytte en forklaring til de enkelte spørgsmål. Man kan også opsætte begrænsninger i skabeloner. Fx kan man bestemme, at bestemte spørgsmål kun kan besvares, såfremt andre spørgsmål er besvaret med en bestemt værdi. Hvis der fx er en række spørgsmål i en skabelon, som kun skal besvares, hvis der svares Ja til et bestemt spørgsmål, kan du opsætte en begrænsning der gør, at hvis der svares Nej i dette bestemte spørgsmål, vises de afhængige spørgsmål ikke. Desuden kan man bestemme hvor længe et spørgeskema skal være åbent for besvarelse, og hvor mange gange det kan besvares. Hvis man ønsker yderligere oplysninger end man får ved fx at anvende et standard skema til magtanvendelse eller lignende, kan man også oprette en skabelon på baggrund af en kopi af standardskemaet, hvor man tilføjer sine egne spørgsmål. Så der er masser af muligheder i systemet, siger Lars Sjøblom. Statistik på alt Når spørgeskemaerne er udfyldt, er det muligt at trække statistik ud, enten på den enkelte borger eller på alle de besvarede spørgeskemaer. Data kan så lægges over i et regneark, hvor man kan arbejde videre med de relevante data, siger Lars Sjøblom, der opfordrer flere til at gå i gang med at anvende modulet Skema. Det kræver blot, at modulet bliver slået til i jeres system, så det koster kun en opringning til os. Så skal vi nok hjælpe jer godt i gang med modulet, siger konsulent Lars Sjøblom

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Manual til national 2011 benchmarkingundersøgelse Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Indholdsfortegnelse Kort om benchmarking Praktisk om undersøgelsen

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI:

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI: Public Intelligence og University College Lillebælt har sammen udviklet to uddannelser inden for velfærdsteknologi. Uddannelserne er målrettet henholdsvis det sundhedsfaglige frontpersonale og deres teamledere.

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Er vores undervisningsaktiviteter en sekundær sag? diskussionsoplæg Windows 8 & Læring De næste 40 minutter 3 indspark

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

Praktikportalen på Professionshøjskolen Absalon

Praktikportalen på Professionshøjskolen Absalon Praktikportalen på Professionshøjskolen Absalon Vejledning for medarbejdere i hjemmesygeplejen Pr. 28.09.2017 Jesper Meyer Ipsen Praktikteamet Slagelse Indholdsfortegnelse 3. Indledning 4. Roller i praktikportalen

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1calendar ApS Kompagnistræde 20B, 1 th, 1208 KBH K, Denmark

Indholdsfortegnelse. 1calendar ApS Kompagnistræde 20B, 1 th, 1208 KBH K, Denmark Gymnasie håndbogen Indholdsfortegnelse Velkommen til 1calendar 2 Hvad er 1calendar? 3 Gymnasie kalender 3 Mobile applikationer 3 Online to-do 4 Lectio i din Outlook 4 Hvordan kommer vi i gang? 4 Hvad med

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Hvordan får vi mere gang i anvendelsen af BørneIntra..? Lars Lomborg Nielsen, UNI-C

Hvordan får vi mere gang i anvendelsen af BørneIntra..? Lars Lomborg Nielsen, UNI-C Hvordan får vi mere gang i anvendelsen af BørneIntra..? Teori: Forandringsledelse & Motivation Stadie-teorier - fx I spidsen for forandring af John Kotter. Hvorfor opstår modstand mod forandring? - fx

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Kom godt i gang med Fronter Sådan logger du på Først skal du hente dit Brugernavn på https://netid.ucl.dk/ Du skal taste dit CPR-nummer med bindestreg: (Hav tålmodighed det

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Introduktion for studerende på diplomuddannelse, området Pædagogik Kom godt i gang med Fronter Introduktion for studerende på Pædagogisk diplomuddannelse Sådan logger du

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Vejledning til Praktikportalen

Vejledning til Praktikportalen Socialrådgiveruddannelsenddannelsen Vejledning til Praktikportalen Brugerguide for praktikstedet andre aktører Udarbejdet af Projektgruppen, september 2015 side 0/18 Support Hvis du oplever problemer ved

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Praktikportalen på Professionshøjskolen Absalon

Praktikportalen på Professionshøjskolen Absalon Praktikportalen på Professionshøjskolen Absalon Vejledning for medarbejdere i hjemmeplejen og psykiatrien Pr. 07.11.2017 Jesper Meyer Ipsen Praktikteamet Slagelse Indholdsfortegnelse 3. Indledning 4. Sådan

Læs mere

Releasenote August 2014

Releasenote August 2014 Releasenote August 2014 Releasenote August 2014 Moduler Aftaler - fortsat fra juli release Aftale pladsholder Aftaleserier Medcom Tilføj DGOP (genoptræningsplan) til eksisterende forløb Indlæggelsesrapport

Læs mere

Til KL. Beskrivelse af Forandringskompasset 27-10-2010. Sagsnr. 2010-157513. Dokumentnr. 2010-739314

Til KL. Beskrivelse af Forandringskompasset 27-10-2010. Sagsnr. 2010-157513. Dokumentnr. 2010-739314 Socialforvaltningen NOTAT Til KL Beskrivelse af Forandringskompasset I Københavns Kommunes Socialforvaltning hjælper vi udsatte borgere, og vi har en stærk tro på at det vi gør, det virker. Men på det

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted

Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted 14.04.11 Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted Denne vejledning er en beskrivelse af, hvordan man har organiseret arbejdet med borgerens individuelle

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter Oversigt CMS modul Nyhedsmodul Brugermodul Billede redigering Billedsøgning Hjemmeside Helbredstjek Brugerdefinerede felter Nyhedsbrev 49,- / mdr. Adgangsbegrænsning Søgning 49,- / mdr. 29,- / mdr. Tip

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Kom godt i gang med CSC Social

Kom godt i gang med CSC Social Kom godt i gang med CSC Social Nyt it-system nye arbejdsgange CSC social er SOF s nye fælles it-system, som skal understøtte dokumentationen og samarbejdet mellem de forskellige myndighedscentre og tilbud.

Læs mere

Danhost. Hjemmesideløsning

Danhost. Hjemmesideløsning Danhost Hjemmesideløsning Nem og billig hjemmeside Bestiller du en hjemmeside til din virksomhed hos Danhost, får du lavet et professionelt design, så du er sikret en hjemmeside der udstråler kvalitet.

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

INSTRUKTION TIL ORDSTYRER

INSTRUKTION TIL ORDSTYRER INSTRUKTION TIL ORDSTYRER OM DEBATKITTET 1. Debatkittet handler om de 10 pejlemærker i Socialpædagog ernes Landsforbunds strategi: Socialpædagogerne i fremtiden. 2. Debatkittet er et redskab til at få

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

Praktikportalen på Professionshøjskolen Absalon

Praktikportalen på Professionshøjskolen Absalon Praktikportalen på Professionshøjskolen Absalon Introduktion for medarbejdere i somatikken Pr. 28.09.2017 Jesper Meyer Ipsen Praktikteamet Slagelse Indholdsfortegnelse 3. Indledning 4. Roller i praktikportalen

Læs mere

<prospekt> <Job Comeback. støtte og. på vejen til ordinær beskæftigelse

<prospekt> <Job Comeback. støtte og. på vejen til ordinær beskæftigelse < < støtte og hjælp på vejen til ordinær beskæftigelse 2 3 En attraktiv arbejdsplads Beskæftigelsesindsats drevet som socialøkonomisk virksomhed et lærings- og udviklingsmiljø

Læs mere

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB OVERBLIK OVER TRIN OG VÆRKTØJER TRIN FORMÅL VÆRKTØJER Kulturtermometer Finde frem til hvilken

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL:

FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: FÅ SVAR PÅ DINE PC-SPØRGSMÅL: Velkommen til det nye I Komputer for alles Spørg os Forum har læserne fået løst næsten 0.000 pc-problemer i de seneste år. Nu har vi gjort den populære tjeneste endnu bedre,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VOL.1

BRUGERVEJLEDNING VOL.1 www.mit-kvarter.dk BRUGERVEJLEDNING VOL.1 Indholdsfortegnelse: Om Mit-Kvarter... 2 Kom godt i gang... 2 Kontaktpersoner... 2 Mit-kvarter s struktur... 3 Opret dig som bruger... 3 Tilmeld dig et kvarter...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VOL.1

BRUGERVEJLEDNING VOL.1 www.mit- kvarter.dk BRUGERVEJLEDNING VOL.1 OM MIT KVARTER... 2 Kom godt i gang... 2 Kontaktpersoner... 2 Mit Kvarter s struktur... 3 Opret dig som bruger... 3 Tilmeld dig et kvarter... 4 KVARTER-FUNKTIONER

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

ForældreIntra som en lærer oplever det

ForældreIntra som en lærer oplever det ForældreIntra som en lærer oplever det ForældreIntra er nyt modul i SkoleIntra. Det er en udvidelse til Skoleporten, der giver lærere og forældrene i en klasse mulighed for at kommunikere og samarbejde

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017 Brugervejledning Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på erhvervsuddannelserne, @ventures 2017 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Virksomheder... 2 2.1 Virksomheder -> Opret virksomheder... 2 2.1.1 Masseoprettelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Lars Ljungqvist KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013 Hvad skal vi bruge OneNote til?... 10 Nyheder i OneNote 2013... 11 Download OneNote 2013 gratis hos Microsoft...

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Kom godt i gang med Fronter Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Sådan logger du på Først skal du hente dit

Læs mere

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø)

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Projekt Forflytning Resultat af spørgeskemaundersøgelse Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Antal besvarelser før-måling: 118 personer Antal besvarelser efter-måling: 106 personer APV

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Er der stadig behov for brugeruddannelse?

Er der stadig behov for brugeruddannelse? Er der stadig behov for brugeruddannelse? Bjarne Herskin, teach to teach, 2013 ER DET NØDVENDIGT MED BRUGERUDDANNELSE ANNO 2013? Er det virkelig stadig relevant at afholde it-brugerkurser. Er vi ikke nået

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad synes du kendetegner en god kollega?

Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad synes du kendetegner en god kollega? Hvad synes du kendetegner en god kollega? Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad gjorde den bedste læremester eller underviser, du har haft? Hvordan skiller du

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app.

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. En kort intro Version 1.2 22/11/2012 Danske Tegneserieskabere har lavet appen for at give medlemmer og andre en nem adgang til at publicere

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Sådan opdaterer du din museums-app

Sådan opdaterer du din museums-app Sådan opdaterer du din museums-app et www.danmarksmuseer.dk 1 Sådan opdaterer du din museums-app et www.danmarksmuseer.dk Udgivet af Nexus Kommunikation A/S Version 2.0, Oktober 2015 Tekst: Ebbe Kyrø og

Læs mere

Afsnitstyper Susanne V. Andersen

Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj 2005 Programdatateket 1. oplag, november 2005 ISBN 87-984429-5-3 Forfatter: Susanne V. Andersen

Læs mere

Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Værktøjslinjen Hurtig adgang Tilpasse dette område så dine

Læs mere

Strategi- og virksomhedsplan

Strategi- og virksomhedsplan Strategi- og virksomhedsplan 2014 2016 Indledning I Socialt Lederforum ønsker vi, at Socialt Lederforum er en attraktiv interesseorganisation for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse og særlige

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Elevplaner På HVAL.DK

Elevplaner På HVAL.DK Journal nr. 13.21.12 Modulet Elevplaner På HVAL.DK Tutorial til testskoler Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere