#33 Oktober I forener forskelligheden på socialområdet i ét værktøj. it-understøttet resultatstyring med indikatormodul. bostednyt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#33 Oktober 2010. I forener forskelligheden på socialområdet i ét værktøj. it-understøttet resultatstyring med indikatormodul. bostednyt."

Transkript

1 #33 Oktober Inspiration på Bosted Temadag it-understøttet resultatstyring med indikatormodul Margrethe Vestager besøgte Team Online: I forener forskelligheden på socialområdet i ét værktøj 10 Hilltop i Skive Uddannelsessted med it på dagsordenen 4 Version 3.24 Bosted opdatering Husk at give din mening i årets KTU bostednyt.dk

2 Velkommen Indhold Oktober 2010 Tema Dette nummer 4 Bosted System opdatering: Version 3.24 I en tid, hvor sparekniven svinges nødtvunget i mange kommuner, er det glædeligt at se, hvordan der fortsat er stort fokus på, at netop digitalisering af den sociale sektor kan være et middel til at fastholde kvaliteten selv med begrænsede resurser. Derfor er det også godt, at så mange Bosted System-brugere igen tog sig tid til at deltage i Bosted Temadag på Syddansk Universitet, hvor de 200 deltagere havde rig lejlighed til at udveksle viden og erfaring, der betyder, at mange tog hjem og kunne udnytte flere dele af systemet eller spare tid ved at effektivisere arbejdsgange. Et af de oplæg som tiltrak sig størst opmærksomhed var om indikatormodulet, som anvendes på Den Flyvende Hollænder i Københavns Kommune til resultatstyring på et tilbud for udsatte børn og unge. Kombinationen af dokumentation, pædagogik og muligheden for hurtigt at vurdere om indsatsen står mål med resultatet skabte livlig debat og mange brugere er taget hjem fra Odense med en ambition om, at finde steder i organisationen, hvor indikatormodulet kan anvendes i deres hverdag. Det tætte samarbejde med brugerne var også et af fokuspunkterne, da formanden for det Radikale Venstre, Margrethe Vesterager aflagde visit hos Team Online, som en del af partiets landsturné under mottoet, Tag ansvar. Hun søgte inspiration til, hvordan vi kan skabe vækst og nye arbejdspladser i det private erhvervsliv på et område som socialområdet, og vi kunne formidle vores erfaring, nemlig, at det både kræver, at man har hjertet med i arbejdet og samarbejder tæt med brugerne. Det lyttede hun opmærksomt til og tilkendegav at hun var imponeret over, hvordan Bosted Systemet var blevet udviklet af brugere på tværs af tilbud, områder og kommunegrænser. Så den ros vil vi da gerne give videre til alle jer, som har været med og er med til at gøre Bosted Systemet til Danmarks bedste, ja måske ligefrem ét af verdens bedste socialfaglige it-værktøjer. Og udviklingen fortsætter jo, for netop i dette nummer kan du læse om indholdet i den seneste opdatering af Bosted Systemet til version Du kan også læse om et helt specielt uddannelsestilbud for autister indrettet i et nedlagt hotel, Hilltop. Her er it bestemt på dagsordenen både blandt Hilltops elever og personale. De unge undervises i sociale netværk som Facebook og ønsker i det hele taget at være med på det sidste nye. Elevernes begejstring for it deler især administratorerne Jan og Thomas, der sammen udforsker systemets kroge. Strategien er at koble nye moduler på i et passende tempo, så medarbejderne konstant udfordres, men så ingen bliver skræmt væk. Endelig vil vi lige minde om, at årets kundetilfredshedsundersøgelse, KTU, vil komme ud til brugere af Bosted system i slutningen af oktober. Vi håber, at I vil tage jer tid til at svare på spørgsmålene, for vi har brug for svarene for at blive bedre og dygtigere til at efterkomme jeres ønsker og behov. God fornøjelse med læsningen Michael Sandal 6 Endnu en gang udsolgt til Bosted Temadag 8 Tips og tricks: Gør din startside mere overskuelig 9 Politisk besøg: Radikale Venstre på landsturné 10 Ungdomsuddannelse i Skive: Hilltop lærer unge med autismespektrumforstyrrelser at stå på egne ben 13 Skema-modul: Et spørgsmål om spørgsmål 14 Årets teknologimesse: Hit på HIT-messen 11 It på dagsordenen Ildsjælene Jan og Thomas på Uddannelsescenter Hilltop udforsker Bosted Systems kroge i al hemmelighed. Strategien er at koble nye moduler på i et passende tempo, så medarbejderne konstant udfordres, men så ingen bliver skræmt væk. 8 Tips og tricks til startsiden Følg vores råd til hvordan du kan skabe en overskuelig startside, så den samtidig indeholder de oplysninger, der er nødvendige for at gøre dagligdagen nemmere. gazelle 2008 gazelle Hvem? Hvorfor? Let at oprette spørgeskema Hvornår? Spørgeskemaer kan bruges alle steder, hvor man har brug for at kunne udfylde et skema eller spørgeskema og foretage statistiske udredninger. Lær hvordan i artiklen. BostedNYT BostedNYT er et magasin, som udgives af Team Online A/S. Magasinet har som formål at holde ledelse og medarbejdere på de sociale tilbud løbende orienteret om mulighederne for digitalisering og kommunikation i den sociale sektor. Ansvarshavende redaktør Direktør Michael Sandal Redaktion Katja Broholm Per Roholt Tekst Bureau4 Team Online Layout Katrine Dyreborg Strauch Tryk PR Offset A/S Foto Fotograferne Mikkel og Thomas Katrine Dyreborg Strauch Natalie Staebler BostedNYT udkommer 6 gange om året i et oplag på eksemplarer. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. BostedNYT er gratis og kan rekvireres ved henvendelse til: Team Online A/S Edisonsvej Odense C Telefon Fax Web Resultat og effektstyring På efterårets temadag i september gjorde forstander Henrik Holst fra Den Flyvende Hollænder sig til varm fortaler for at benytte indikatorer til resultat og effektstyring på de sociale tilbud. 2 bostednyt # bostednyt # Hvor? Hvordan? Hvad?

3 Opdatering 3.24 Lås op Version 3.24 Bosted System opdatering 2 Den seneste opdatering af systemet kommer endnu en gang med nye og spændende forbedringer. Vejledningerne til de nye moduler i Bosted System version 3.24 findes under Hjælp i jeres Bosted System. For at kunne anvende modulerne, skal disse slås til og sættes op i jeres Bosted System. Hvis I ønsker at anvende et eller flere moduler, skal jeres administrator kontakte Team Online support på Features Bosted Hjælpemiddel Følgende forbedringer til hjælpemiddelmodulet Læs mere om modulet side 15. Mulighed for at låne hjælpemidler til afdelinger og samarbejdspartnere Angivelse af hjælpemidlers placering Mulighed for at angive, hvortil et hjælpemiddel skal tilbageleveres Grafisk visning i Bosted indikatormodul Effekter Ved destruktion af en borgers effekter, kan den organisatoriske øverste leder nu også kvittere for destruktionen. Moduler bosted Indikatormodul Indikatormodulet er et brugervenligt værktøj, der gør det muligt at registrere og måle på borgerens udvikling ved hjælp af en række opstillede indikatorer. Modulet er opbygget som et selvstændigt modul, og er integreret i dagbogen i Bosted System. Det betyder, at man har mulighed for at registrere på sine indikatorer ved siden af de daglige observationer i dagbogen. De aktuelle målinger kommer frem på startsiden, når det er tid til at udfylde en indikatormåling. Man definerer selv hvilke indikatorer, man vil måle på i et indikatorkatalog, hvilket giver mulighed for at undersøge forskellige pædagogiske indsatser og sammenholde effekten af forskellige indsatsområder. Sammenligningen kan vises visuelt i grafer. Statistik på indikatormålinger Det er muligt at få et komplet overblik over alle indikatormålingerne på alle borgere på samme tid eller udvælge specifikke målinger som man gerne vil holde op imod hinanden. Det er også muligt at få vist gennemsnitlige målinger. For at anvende indikatormodulet, skal du ringe til Team Online Support på telefon En af vores medarbejdere vil herefter installere Indikatormodulet på jeres Bosted System. Man må desuden påregne minimum en kursus dag sammen med en konsulent fra Team Online. RSS feed integreret i Bosted System Det er nu muligt at lægge RSS-feeds i Bosted System. RSS-feeds kan anvendes til at informere medarbejdere om nyheder fra intranet eller lignende, og er dermed en mulighed for at gøre informationer fra andre systemer tilgænge lig i jeres Bosted System. Dokumentskabeloner Med modulet Dokumentskabeloner kan du lave skabeloner i konfigurationen, som automatisk fletter felter fra Bosted System og indsætter dem i f.eks. et brev til en beboer eller en medarbejder. Dokumentskabeloner er kompatibelt med: Word 2007(Docx) og Open Office (ODT). incorp Hjælp i incorp Det er nu muligt at se vejledninger for incorp. Vejledninger tilgås ved at klikke på knappen Hjælp i værktøjslinjen. Læs mere om Hjælpe funktionen i incorp i vejledningen Hjælp. Features incorp Slet en borgersag Det er nu muligt at slette en borgers sag, hvis man har oprettet en sag ved en fejl. Afslutning af en borger Det er nu muligt at afslutte en borger i incorp, med en afslutningsdato og en afslutningsårsag på sagerne. Medicin Følgende forbedringer til medicinhåndtering: Registrering af handling ved Edifact-breve Angivelse af psykiatrisk behandler på printet Medicinbestilling Automatisk sammentælling af dagsdosis ved oprettelse af medicin for en borger Handleplan Følgende forbedringer til handleplansmodulet: Opgaver til de handleplansansvarlige på mål og delmål i handleplanen Visning af aktive handleplaner og handleplansfaner i extranet Komprimeret print af handleplan Ikrafttrædelsesdato på handleplan Mere plads til at angive standardværdier ved oprettelse af handleplansskabelon Tilknytning af filer til en handleplan Valg af felter på forside af handleplansprint Formatering af tekst i handleplansskabelon Indberetning til Servicestyrelsen Udfyldelse af VBGS-informationer flyttet over på fanen Administrative forhold Er du låst ude af jeres Bosted System? Så skal du vide, at: 1. Team Online af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan låse dig op 2. Sørg for at vide, hvem du skal henvende dig til for at blive låst op (oftest jeres administrator) 3. Det vigtigt at have tilstrækkelig med arbejdere på din arbejdsplads, som kan låse op, så det ikke afhænger af vagter, møder eller ferier, om du kan få adgang til Bosted System igen. 4 bostednyt # bostednyt #

4 Bosted Temadag Indikatorer og vinkelslibere Derfor er det vigtigt at sikre sig, at det er de rigtige personer, der har ejerskab til indikator erne og som definerer indikatorerne. For det, man måler på, får man også og ikke på den rigtige måde, hvis vi ønsker at skabe udvikling, påpegede direktør Niels Henrik Helms fra KnowledgeLab ved Syddansk Universitet på Bosted Temadag. Direktør Niels Henrik Helms, Knowledgelab, lagde derefter yderligere brænde på bålet ved nødvendigvis det, man gerne vil have. Et godt eksempel er ældreplejen, hvor man ved at måle I gang med indikatorer? at sammenligne brugen af indikatorer inden for på tid, har gjort alle optaget af, hvor meget tid, Hvis du er interesseret i at komme i gang med socialpædagogikken med gør-det-selv-mandens man bruger hos den ældre, og ikke af den at anvende Bosted Systemets indikatormodul, brug af en vinkelsliber: service, man yder, mente Niels Henrik Helms. så kontakt konsulent Niels Bækholm på tlf: I hænderne på den forkerte person kan det være Derfor er det vigtigt, at vi ser på nytten af eller et farligt værktøj, mente Niels Henrik Helms: det, som vi måler på og sikrer os, at vi måler Endnu en gang udsolgt til Bosted Temadag Henrik Holst Niels Henrik Helms Henrik Leslye Vi har igen fået megen positiv feedback efter tema dagen fra deltagerne. Mødet med vores med dagen er at inspirere til, at deltagerne får lyst til at implementere nye dele af systemet på arbejdspladsen. Det er nemlig vores erfaring, at de fleste brugere kun udnytter en lille stemmer, er i den årlige kundetilfredshedsundersøgelse, der i år afvikles i oktober. Undersøgelsen giver mange kommentarer, idéer og input til yderligere forbedringer i Positiv psykologi: Arbejdsglæden skal tilbage I arbejdet med udsatte og handicappede kan dette være yderst relevant, da et positivt tankesæt kan give styrke til at kæmpe for en sag - og samtidig have overskuddet til selv at glædes over livet. Et andet råd var at tænke tre positive tanker for hver negativ. Gør man det, vil man kunne opleve en ændring i ens tilstand til i højere grad at opleve verden gennem de positive briller. Det er ifølge Henrik Leslye rigtig vigtigt, fordi brugere på Bosted del af systemets fulde potentiale. Bosted System, som vi løbende følger op på. Psykolog Henrik Leslye fik smilene frem hos Henrik Leslye konkluderede, at de negative optimisme giver motivation, overskud, bedre Tema dag er en tilbage- Det er vores fornemmeste opgave at lytte til Hold derfor øje med, hvornår I modtager et temadagens deltagere med sit oplæg om positiv følelser sidder i de dybere lag i hjernen, og at arbejdspræstationer og bedre fysisk tilstand. vendende begivenhed, som altid bidrager med vores brugere. Derfor er vi lydhør over for alle link til undersøgelsen i en advis. Vi opfordrer psykologi. Positiv Psykologi handler om optimis- de positive tanker derimod hurtigt fordufter. Han forklarede positivitet som en følelses- friske input fra hverdagens praksis. Vi er glade idéer til, hvordan vi skal tilrettelægge tema- alle til at deltage. me, engagement og mening i (arbejds-)livet, og Derfor skal man aktivt arbejde med at få de mæssig tilstand med ord som: Glæde, tak- for at kunne være med til at skabe rammerne dagene fremover. Heldigvis har vi fået meget fokuserer igennem videnskabelig psykologisk positive til at fylde mere i ens bevidsthed. Han nemmelighed, afklarethed, interesse, håb, for den fysiske dialogmulighed, som dagen giver alle deltagere. En stor del af vores udvik- positiv feedback på programmet for efterårets temadag. Alle forslag til forårets temadag Sæt kryds i kalenderen Marts forskning, på at øge positiviteten frem for at reducere negativiteten. Positiv psykologi foreslog, at man arbejder med at fokusere på de ting, man er god til, og undgår det man er stolthed, morskab, inspiration, ærefrygt og kærlighed. lingsarbejde er baseret på samarbejdet med de mange engagerede og tålmodige brugere, kan sendes til: Katja Broholm på Næste Bosted Temadag afholdes den 9. marts handler ikke om at trylle verden om eller fornægte modstand og urimeligheder, men om dårlig til. Han nævnte 24 styrker, og tanken er, at man skal udvælge sig dem, der passer på Test dig selv som bl.a. samles til Bosted Temadag. Målet Et andet sted, hvor vi hører brugernes mange at øge andelen af positive hændelser, så vi får ens karaktertræk. Arbejder man bevidst med Test dine styrker på: energi til at håndtere den modstand, vi alle styrkerne vil det føre til større engagement, møder i hverdagen. give fornyet energi og succes. Resultat og effektstyring: En ny måde at tænke på Holst fra Den Flyvende hollænder i København gjorde sig nemlig til varm fortaler for at benytte indikatorer til resultat og effektstyring på de sociale tilbud: Politikerne vil jo spare, så vi er nødt til at dokumentere effekten af den virksomhed, som vi driver, sagde Henrik Holst og understregede Hvis vi ikke lærer at udtrykke os i et sprog, som kan forstås af de beslutningstagere, som tænker økonomisk, vil socialpædagogikken dø på grund af pengemangel, advarede Henrik Holst, inden han gennemgik, hvordan man på hans tilbud for kriminalitetstruede unge på Nørrebro i København anvender en række nøje Præsentationen af det ny-udviklede indikator- betydningen af at finde et fælles sprog, der udvalgte indikatorer til at overvåge effekten af modul i Bosted System satte gang i en livlig kan forene de to vidt forskellige verdener, hvor den socialpædagogiske indsats over for de debat på Bosted Temadag. Forstander Henrik pædagoger og politikere færdes til daglig. unge på kort, mellemlangt og langt sigt. 6 7

5 Tips og tricks Politisk besøg Tips og tricks til startsideindstillinger Gør din startside mere overskuelig Du har mulighed for at sætte systemet op til, at medarbejderne selv kan redigere i deres startside. Startsiden er den, man kommer ind på som det første, når man logger ind i systemet, så det er vigtigt, at den er sat op, så den giver mening for den enkelte medarbejder. Den skal være overskuelig og samtidig indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at gøre dagligdagen nemmere. Radikale Venstre på landsturné Idéer til hvad startsiden med fordel kunne indeholde: Opret en liste over de borgere, som man arbejder med til hverdag. På den borgerliste kan det være en fordel at have mulighed for at skrive dagbog på borgere direkte fra startsiden. Man kan også vælge at give mulighed for at skrive dagbog ud for aktiviteter, delmål og afdeling fra startsiden. Hav en liste over de medarbejdere, som er på din afdeling eller som du samarbejder med til daglig. På den måde får du en nem og hurtig telefonliste, når du logger på systemet. Hav en liste med delmål på startsiden. Vælg evt. blot de delmål, som du selv er ansvarlig for. Så har du et hurtigt overblik over, hvilke delmål det drejer sig om og på hvilke borgere, og du har samtidig mulighed for at se, om du nærmer dig en evalueringsdato på delmålet. Hav en liste over de fora, som du har adgang til. Du har mulighed for at redigere synligheden af fora således, at kun fora som har ulæste indlæg i kommer frem på startsiden. Hav en liste over de opgaver, som du er ansvarlig for. Fjern kalenderen i venstre side, hvis du ikke anvender den til dine aftaler. På den måde får du et bedre overblik over det, du er inde på i systemet. Opret bogmærker på de sider i systemet, som du bruger meget. Det gør din startside mere overskuelig. Adgang til redigering Hvis du ikke har adgang til at redigere i din egen startside, skal du snakke med din administrator om, hvordan I sammen kan gøre startsiden mere overskuelig. Vi henviser i øvrigt til vejledningen Startside, som findes under knappen Hjælp i dit Bosted System. Hvordan kan vi sammen skabe nye arbejdspladser i Danmark? Det var spørgsmålet, da formanden for Det Radikale Venstre, Margrethe Vestager lagde vejen forbi Team Online i Odense den 21. september. Baggrunden for besøget var et ønske om at høre, hvordan det er lykkedes Team Online at skabe 42 arbejdspladser ved at satse på at udvikle socialfaglige IT-systemer. Svaret var blandt andet, at det kan lade sig gøre, når man lægger hjerte i opgaven og arbejder tæt sammen med socialområdets aktører - og bliver ved, selv når det ser mest håbløst ud. Samtidig lagde direktør Michael Sandal op til et tættere samarbejde mellem offentlige og private virksomheder, og det blev taget vel imod af partiformanden: Lad os få prøvet nogle ting af sammen og gøre Danmark til et laboratorium og en showcase. I forvejen vælger mange udenlandske virksomheder jo netop Danmark, når de skal afprøve nye teknologier og produkter, lød det prompte fra Margrethe Vestager, der som formand for det Radikale Venstre var på besøg i Odense som en del af partiets Tag Ansvar landsturné. Hun pegede på, at man med fordel kan se på Danmark som et stort laboratorium hvor stat, kommuner, regioner og private afprøver løsninger og metoder, der rummer forskelligheden i samfundet og understøtter hele området. Det offentlige får en brugbar løsning og virksomhederne får en mulighed for Hvordan kan vi sammen skabe nye arbejdspladser i Danmark? at tjene penge på at sælge løsningen til andre, herunder eksport til udlandet. Margrethe Vestager var i øvrigt imponeret over den måde, Team Online har samarbejdet med socialpædagoger for at udvikle det bedst mulige arbejdsredskab til den sociale sektor. Det, I har gjort, kan jo egentlig ikke lade sig gøre. I har forenet forskelligheden på socialområdet i ét værktøj, der rummer det hele. Vi har en både ambitiøs og abstrakt lovgivning, som man skal leve op til og en række konkrete borgere og myndighedspersoner, der skal forbindes med loven. Det burde ikke kunne lade sig gøre at understøtte hele den proces med ét værktøj. 8 9 Michael Sandal Margrethe Vestager

6 uddannelse i skive Pædagogerne Thomas Buus Nielsen & Jan Sørensen Hilltop lærer unge med autismespektrumforstyrrelser at stå på egne ben Det er nemlig en udfordring for dem kun at koncentrere sig om samtalen alene. Det er individuelt, hvor længe de kan koncentrere sig ad gangen. Nogle kan højst et halvt minut ad gangen, mens andre fint klarer 20 min., fortæller Thomas. Uddannelse i at blive voksen Alle medarbejdere på Hilltop skal igennem et 80 timers uddannelsesforløb i KRAP og hvert år i august starter nye KRAP-hold. Uddannelsen giver medarbejderne en fælles retning, hvilket gavner eleverne, fordi de med deres autismespektrumforstyrrelser har brug for genkendelighed og faste rammer. Ligesom rekrutteringen af medarbejdere i høj grad handler om personlige kvaliteter og menneske syn, sættes der også mange ressourcer ind på at vurdere Hilltops ansøgere. En psykolog vurderer, om hver enkelt elev passer ind i måden, der arbejdes på. Meget har ændret sig siden opstarten for tre år siden, hvor det første hold på 12 elever startede på Hilltop. Siden er nye fag som Seksualitet, følelser og parforhold, Bo-undervisning og det sociale netværk Facebook kommet til. Mange af de nyere fag søger at forberede eleverne på, at klare sig selv, når de fx efter opholdet på Hilltop skal flytte i egen bolig. Hiltops unge i aktion Det gamle hotel Hilltop i Skive er nu omdannet til et sprudlende uddannelsessted for personer med autismespektrumforstyrrelser. Hilltop startede med 12 elever og 15 ansatte for tre år siden, og siden er uddannelsesstedet vokset eksplosivt, så de i dag udbyder 35 fag, har 40 unge boende og er 80 ansatte. Uddannelsessted med it på dagsordenen Oprydning, rengøring og madlavning er skemalagt på samme måde som undervisningen, fordi de fleste med autismespektrumforstyrrelser har brug for faste rammer i hverdagen. De unge bliver både undervist af Hilltops egne lærere og på uddannelsessteder ude i byen, fx Handelsskolen og HF. På Hilltop bliver eleverne en del af et ungdomsmiljø og får kammerater. De sociale færdigheder er mindst ligeså vigtige, fordi man som autist har tendens til at isolere sig fra andre mennesker. De unge skal vejledes Det første hold studenter er sendt ud i det virkelige liv efter tre års forløb på Hilltop. I mange tilfælde tager et eksternt team over og vejleder de gamle elever, når de forlader Hilltop og fortsætter på egen hånd. Selvom mange elever kommer fra andre dele af landet, så har mange haft lyst til at bosætte sig i Skive, når deres ophold på Hilltop er afsluttet. Dette skyldes især byens overskuelige størrelse og pga. det netværk, de unge har opbygget i relation til skolen. Vi har at gøre med skrøbelige unge, der har været udsat for massiv mobning. Derfor har mange af de unge mest lyst til at vende ryggen til fortiden og de har behov for at starte på en frisk. På Hilltop får de en masse succesoplevelser, får indflydelse på deres liv og lærer at stå på egne ben, fortæller Thomas Buus Nielsen, som er pædagog på Hilltop og har De unges selvforståelse er ikke altid i trit med virkeligheden 15 års erfaring indenfor faget. Hilltop er derfor stedet, hvor de unge oplever et ungdoms- og kollegieliv for første gang. Thomas og hans kollega, pædagog Jan Sørensen, betragter sig selv som vejledere over for de unge. Elevernes højeste ønske er ofte at komme til at klare sig selv ligesom jævnaldrende unge. Hvad eleverne ikke ved er, at sagsbehandlerne kun har fokus på, hvad man behøver hjælp til, og derfor ser Jan og Thomas det som en meget vigtig opgave også at finde frem til de unges begrænsninger i forhold til at kunne klare sig selv, når skoleopholdet er slut. Det kræver tit en særlig indsats, fordi de unges selvforståelse ikke altid er i trit med virkeligheden. På gode dage føler de unge måske, at det går skide godt, og at hele verden er åben. Med KRAP-tilgangen sikrer vi, at vi ikke punkterer de unges drømme og siger: Det bliver du aldrig, forklarer Thomas. Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik er ordene bag forkortelsen KRAP, hvor det bl.a. gælder om at undersøge en anden persons virkelighed og gennem samtale komme til at forstå personen. Thomas slår fast, at bedrevidenhed ikke duer inden for KRAPtankegangen. Vi oplever ofte, at eleverne i løbet af et skoleforløb for første gang føler sig forstået. De gode samtaler sker ofte, når vi kører med eleverne, går en tur eller når eleverne får lov til at lave noget andet, mens vi snakker. De unge undervises i sociale netværk som Facebook, alt imens personalet bliver bedre og bedre til at bruge Bosted System. Mange af eleverne er it-nørder, der ønsker at være med på det sidste nye. En PDA kan være en stor investering i forhold til elevernes rådighedsbeløb, og derfor har Hilltop prioriteret at have 6-7 PDA er i omløb hos eleverne. Desuden går et hold elever på den specielle uddannelse Asp-IT (Asp står for personer med Asperger), der er et mini-datamatikerstudie med fokus på systemkonstruktion og programmering. Flittigt brug af Bosted System It er bestemt på dagsordenen, både blandt Hilltops elever og personale. Elevernes begejstring for it deler især ildsjælene Jan og Thomas, der nu står for videreudviklingen af Bosted System og udbredelsen blandt medarbejderne. De indrømmer dog, at der godt kunne være behov for et kvalitetsløft i forhold til den skriftlige dokumentation, men er samtidig enige om, at ambitionsniveauet er højt. Tilbage i efteråret 2008 blev Bosted System introduceret til medarbejderne. Siden da har der fra ledelsens side af været stærk bevågenhed på, at Bosted System bliver brugt som den primære informationskanal. Der er fx afsat en halv time på hver vagt til at opdatere sig via Bosted System, og det er fast rutine at aftenvagten går i gang med at skrive i systemet kl. 21. Bosted System bliver næsten brugt ligeså flittigt som Facebook, lyder det smilende fra Jan. For nylig foretog Jan en logkontrol en søndag aften, som viste at 40 % af medarbejderne havde logget sig på Bosted System i løbet af weekenden. Det viser, at medarbejderne altid gør deres bedste og viser nysgerrighed og engagement, selv når de har fri. En del af de ansatte svarer på en advis inden for 24 timer og advis erne er gode, fordi de er hurtigt omsættelige. Vores politik er dog, at hvis man vil være sikker på at få et svar, så skal man sende en mail, understreger Jan. Thomas fremhæver medarbejdernes kommunikation via de 18 forskellige fora, der er oprettet i Bosted System. Der er fx et pædagogisk Fortsættes s

7 Uddannelse i skive Modul i bosted Fortsat Hvem? Hvornår? debatforum, hvor der ind imellem uploades artikler, der kan diskuteres ud fra. Her kan medarbejderne dyrke deres forskellige fagligheder, og det vurderer Thomas er rigtig godt, fordi KRAP prioriterer en fælles tilgang højere end forskellige fagligheder. Tidligere erfaring med Bosted System Alle it spørgsmål rettes til Jan, der som administrator hjælper kollegerne med stort og småt. Jan har fx oprettet et fælles fora med relevante vejledninger og et andet ved navn: it/opgave/ Bosted hvor man kan stille spørgsmål vedrørende systemet. Jan har erfaring med Bosted System fra sin tidligere arbejdsplads og prøvede derfor ihærdigt, da han kom til Hilltop, at overbevise forstanderen Jeppe Hansen om, at Bosted System var den eneste løsning på de mange problemer, der havde været med at dokumentere og gemme data. Det lykkedes efter en tid med et andet system, der ikke dækkede deres behov så godt som Bosted System gør det i dag. Det er en kæmpe fordel at få samlet al dokumentation ét sted og undgå, at man skal lede efter papirer i ringbind, siger Jan og erklærer samtidig, at Bosted System er et meget brugervenligt system, hvor alt er genkendeligt i forhold til standarderne i Windows. 55 % af Hilltops data ligger nu på Bosted Region midtjylland System, men målet er, ifølge Jan, at flytte alle billeder og filer fra den fælles harddisk, så alt på sigt bliver samlet i ét system. Det arbejder de to ildsjæle Thomas og Jan løbende på. Det mål, de altid har for øje, er, at alle deres kolleger skal være trygge ved de nye funktioner, som introduceres. Idéer bliver nemt til virkelighed Hilltop har et godt rygte som arbejdsplads, hvilket skaber nemmere betingelser for ildsjælene. Jan og Thomas mener samstemmende, at der ikke er langt fra, at en idé opstår til at den udføres i praksis. Det betyder samtidig, at ildsjæle som Jan og Thomas kan speede processen op og tage chancer i forhold til at udnytte Bosted System endnu bedre. De udforsker sammen systemets kroge, men gør det til tider i det skjulte for ikke at skræmme nogen af kollegerne med information om de moduler, de afprøver. Strategien er at koble nye moduler på i et passende tempo, så medarbejderne konstant udfordres, men så ingen bliver skræmt væk. Lige nu har de fokus på at introducere handle plansarbejdet i Bosted System, og de ved, at det kommer til at kræve mange ressourcer fra dem alle i starten. Men en nedsat gruppe arbejder på at udarbejde en fælles standard for det, der kommer ud af huset. Fælles tilgang letter papirarbejdet skemaer kan anvendes på virkelig mange områder. Især de steder, hvor der ikke er mulighed for at lave statistik på data direkte i Bosted Systemet, siger Olaf Kjelgaard. CVOS i Region Midtjylland har ca. 20 tilbud tilknyttet, og Olaf Kjelgaard finder derfor spørge skemaerne frygteligt anvendelige, Olaf Kjelgaard idet de kan være med til at standardisere På CVOS, Center for Voksensocial i Region indsamlingen af data og den efterfølgende Midtjylland er it-medarbejder Olaf Kjelgaard databehandling på flere områder: så småt begyndt at eksperimentere med I dag kan vi stå i en situation, hvor nogle spørge skemaer: tilbud oplever, at de allerede har besvaret et Ha, ha, ja. I første omgang er det 99 % ja/ spørgsmål et sted i systemet, andre har svaret nej spørgsmål. Men vi er klar over, at spørge- på papir. Derfor vil det være en stor fordel, Derfor vil der i den kommende tid komme fokus på skriftligheden og dokumentationen, som Jan og Thomas skal arbejde videre med i systemet. Thomas siger uden at tøve, at Hilltops ergo terapeuter er meget skarpe til dokumen - tationen, hvilket skyldes deres faglighed. Medarbejderne følger en fast rutine, hvor de hver 3. måned revurderer delmålene, så de forbliver aktuelle, fortæller Jan. Thomas tilføjer, at selv om man som kontaktperson føler, man kender de unge ganske godt, kan de til tider overraske, og bl.a. derfor er det nødvendigt at justere delmål i handleplanerne løbende. Om Hiltop Uddannelsescenter Hilltop er et tilbud til unge i alderen år fra hele landet. Der er indbygget mulighed for at bo på skolen i et miljø, der er tilpasset målgruppen. Hilltop har dermed et helhedstilbud, der sigter mod at give den unge den bedst mulige start på voksenlivet ikke blot hvad angår uddannelse og beskæftigelse, men også i forhold til selvstændighed og socialt netværk. hvis vi kan få en fælles tilgang til, hvordan vi indhenter bestemte oplysninger, der ikke allerede findes i Bosted Systemet på tværs af de enkelte tilbud, så vi slipper for efterfølgende at skulle taste alle oplysningerne ind i et regneark for at kunne trække de nødvendige statistikker, tilføjer Olaf Kjelgaard, der mener at skemamodulet i Bosted System fungerer fint, selv om det kunne være smart, hvis man også kunne trække statistik på besvarelser for udvalgte grupper af borgere eller hele afdelinger. Desuden ser jeg frem til, at man også kan lave spørgeskemaer til medarbejdere fx til APV og lignende, siger Olaf Kjelgaard, CVOS. Hvor? Hvorfor? Hvis du ikke kan finde oplysningen i Bosted System allerede, så lav dog et spørgeskema! Det er faktisk enkelt, selv om det ser lidt kompliceret ud, forklarer konsulent Lars Sjøblom, Team Online A/S. I Bosted System kan den lokale administrator selv oprette spørgeskemaer i Skema-modulet, og de fleste brugere af Bosted System kender allerede udmærket spørgeskemaerne, der optræder flere steder, blandt andet i modulerne Borgerløn, Magtanvendelse og Borgertilfredsheds undersøgelse. Men spørgeskemaer kan i princippet anvendes alle steder, hvor man har brug for at kunne udfylde et skema eller spørgeskema og foretage statistiske udredninger, forklarer Lars Sjøblom. Let at oprette spørgeskema Lars Sjøblom Den lokale administrator kan selv oprette et spørge skema i konfigurationen under Skema. Her kan man opsætte en skabelon med alle de spørgsmål, som man ønsker svar på. Når et spørgeskema er oprettet og aktiveret, kan det besvares fra den enkelte borgers stamkort fra fanen Spørgeskema. Når man opretter et spørgeskema skal man først oprette en række kategorier med tilhørende felter. Disse kategorier og deres felter er de enkelte Hvordan? Hvad? spørgsmål som skal lægges ind i en skabelon, som udgør spørgeskemaet, forklarer Lars Sjøblom: Formålet med at strukturere et spørgeskema på den måde er, at man kan genbruge de oprettede kategorier og deres felter i andre skemaer. Det betyder, at man ikke behøver at oprette samme type felt eller spørgsmål flere gange, siger Lars Sjøblom. Man skal tænke kategorier som overordnede temaer og felter som spørgsmål. Fx kan man oprette kategorien Relationer og herunder oprette underkategorierne Relationer til familie og Relationer til daglig omgangskreds. I underkategorien Relationer til familie kan felter med spørgsmål som Hvordan er relationen til moderen? ligge. De enkelte felter kan nu anvendes i alle de skabeloner, hvor de har relevans. Når først de enkelte felter og kategorier er defineret, så kan man altid bruge og genbruge spørgsmål, når man skal lave et nyt spørgeskema. Så hele kunsten ligger faktisk i at få lavet en god struktur og tænke sig godt om, hvad det egentlig er man vil spørge om. For udfordringen er, at man jo kun får svar på det som man spørger om, siger Lars Sjøblom. Mange svarmuligheder Når man opretter spørgeskemaet er det desuden muligt at vælge, hvordan de enkelte spørgsmål skal besvares. Man kan fx lade brugeren vælge svarmuligheder fra en rullemenu, klikke af mellem SKEMA-modulet: Et spørgsmål om spørgsmål Man skal tænke kategorier som overordnede temaer og felter som spørgsmål flere forskellige valgmuligheder eller skrive i et fritekst-felt, lige som det er muligt at knytte en forklaring til de enkelte spørgsmål. Man kan også opsætte begrænsninger i skabeloner. Fx kan man bestemme, at bestemte spørgsmål kun kan besvares, såfremt andre spørgsmål er besvaret med en bestemt værdi. Hvis der fx er en række spørgsmål i en skabelon, som kun skal besvares, hvis der svares Ja til et bestemt spørgsmål, kan du opsætte en begrænsning der gør, at hvis der svares Nej i dette bestemte spørgsmål, vises de afhængige spørgsmål ikke. Desuden kan man bestemme hvor længe et spørgeskema skal være åbent for besvarelse, og hvor mange gange det kan besvares. Hvis man ønsker yderligere oplysninger end man får ved fx at anvende et standard skema til magtanvendelse eller lignende, kan man også oprette en skabelon på baggrund af en kopi af standardskemaet, hvor man tilføjer sine egne spørgsmål. Så der er masser af muligheder i systemet, siger Lars Sjøblom. Statistik på alt Når spørgeskemaerne er udfyldt, er det muligt at trække statistik ud, enten på den enkelte borger eller på alle de besvarede spørgeskemaer. Data kan så lægges over i et regneark, hvor man kan arbejde videre med de relevante data, siger Lars Sjøblom, der opfordrer flere til at gå i gang med at anvende modulet Skema. Det kræver blot, at modulet bliver slået til i jeres system, så det koster kun en opringning til os. Så skal vi nok hjælpe jer godt i gang med modulet, siger konsulent Lars Sjøblom

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI:

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI: Public Intelligence og University College Lillebælt har sammen udviklet to uddannelser inden for velfærdsteknologi. Uddannelserne er målrettet henholdsvis det sundhedsfaglige frontpersonale og deres teamledere.

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT UVNEWS NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte Gentofte Kommune har afviklet et udbud med henblik på at anskaffe og få udviklet et produkt, der kunne understøtte

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter Oversigt CMS modul Nyhedsmodul Brugermodul Billede redigering Billedsøgning Hjemmeside Helbredstjek Brugerdefinerede felter Nyhedsbrev 49,- / mdr. Adgangsbegrænsning Søgning 49,- / mdr. 29,- / mdr. Tip

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Hvordan får vi mere gang i anvendelsen af BørneIntra..? Lars Lomborg Nielsen, UNI-C

Hvordan får vi mere gang i anvendelsen af BørneIntra..? Lars Lomborg Nielsen, UNI-C Hvordan får vi mere gang i anvendelsen af BørneIntra..? Teori: Forandringsledelse & Motivation Stadie-teorier - fx I spidsen for forandring af John Kotter. Hvorfor opstår modstand mod forandring? - fx

Læs mere

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Er vores undervisningsaktiviteter en sekundær sag? diskussionsoplæg Windows 8 & Læring De næste 40 minutter 3 indspark

Læs mere

BB-Journal 6.0 programpræsentation

BB-Journal 6.0 programpræsentation BB-Journal 6.0 programpræsentation indhold introduktion... 2 borger... 3 handleplan... 8 personale... 9 fælles... 10 dagens beskeder... 10 dagens aftaler... 11 økonomi... 11 administration... 12 systemopsætning...

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS Vejledning for FYS STUDERENDE Pæd. it-vejleder Heine Krogh hkro@viauc.dk ver. 3.0 januar 2011 1. Indledning VIA Studienet bygger på Microsoft SharePoint.

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

mininstitution vejledning

mininstitution vejledning 29.04.2014 mininstitution vejledning Indhold Velkomst... 3 Loginmuligheder... 3 Håndtering af ind- og udmeldelser... 4 Beskeder... 5 Beskedpolitik... 5 Beskedmodulet... 6 Besked via SMS... 7 Forældreinformationer...

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Rapport - Inside. Introduktion... 3. Problemstilling... 3. Eksperiment... 6. Resultater... 8. Konklusioner... 11. Anbefaling... 11

Rapport - Inside. Introduktion... 3. Problemstilling... 3. Eksperiment... 6. Resultater... 8. Konklusioner... 11. Anbefaling... 11 1 Rapport - Inside Indhold Introduktion... 3 Problemstilling... 3 Eksperiment... 6 Resultater... 8 Konklusioner... 11 Anbefaling... 11 Fakta om eksperimentet... 12 Denne rapport er udarbejdet på baggrund

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Om effektmåling og resultatbaseret styring. Effektkonference. Hårde data om bløde indsatser. 3. September 2013

Om effektmåling og resultatbaseret styring. Effektkonference. Hårde data om bløde indsatser. 3. September 2013 3. September 2013 Effektkonference Hårde data om bløde indsatser ODENSE Effektkonference - 3. september 2013, Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C Om effektmåling og resultatbaseret styring

Læs mere

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.:

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.: ClinicCare Web Produktblad 2012 Psykologjournal ClinicCare/ Novolog ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Indhold Journalmodulets opbygning

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1calendar ApS Kompagnistræde 20B, 1 th, 1208 KBH K, Denmark

Indholdsfortegnelse. 1calendar ApS Kompagnistræde 20B, 1 th, 1208 KBH K, Denmark Gymnasie håndbogen Indholdsfortegnelse Velkommen til 1calendar 2 Hvad er 1calendar? 3 Gymnasie kalender 3 Mobile applikationer 3 Online to-do 4 Lectio i din Outlook 4 Hvordan kommer vi i gang? 4 Hvad med

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs Kommuner og sagsbehandlere Parat til fremtiden Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. SYNSCENTER REFSNÆS SR E F T E R S K O L E N Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

VEJLEDNING TIL APV ADMINISTRATION I DEFGO.NET

VEJLEDNING TIL APV ADMINISTRATION I DEFGO.NET VEJLEDNING TIL APV ADMINISTRATION I DEFGO.NET UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S JANUAR 2009 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 DEFGO.NET TIL APV KORTLÆGNING 3 DEFGO.NET OG HANDLINGSPLANER 4 APV KONTO

Læs mere

Spar tid på bestyrelsesarbejdet

Spar tid på bestyrelsesarbejdet Spar tid på bestyrelsesarbejdet Redaktørens manual til hjemmesiden Eksempler på forsiden af forskellige foreningers hjemmeside. Alle fotos og al tekst kan du som redaktør nemt ændre. version 02/12/2014

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø)

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Projekt Forflytning Resultat af spørgeskemaundersøgelse Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Antal besvarelser før-måling: 118 personer Antal besvarelser efter-måling: 106 personer APV

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 Dette skal du gøre: 1) Opret bruger: Har du ikke oprettet dig som bruger, skal du først oprette dig: (Når man herefter er oprettet kan man efterfølgende

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Afsnitstyper Susanne V. Andersen

Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj 2005 Programdatateket 1. oplag, november 2005 ISBN 87-984429-5-3 Forfatter: Susanne V. Andersen

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

be2 svar til spørgsmål fra Kontant, DR.

be2 svar til spørgsmål fra Kontant, DR. be2 svar til spørgsmål fra Kontant, DR. be2 er et af verdens førende matchmaking tjenester, designet til at forene soulmates i langvarige, tilfredsstillende forhold. Mere end 22 millioner medlemmer i 37

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM 3 HÅNDTER EJENDOMME, ORGANISATIONER OG AFTALER ONLINE Caretakerfm står for CaretakerFacilitiesManagement og er et it-værktøj,

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Vejledning i VIAS 4.3. Koordinering af Specialrådgivningen under VISO, jf. servicelovens kapitel 4

Vejledning i VIAS 4.3. Koordinering af Specialrådgivningen under VISO, jf. servicelovens kapitel 4 Vejledning i VIAS 4.3 Koordinering af Specialrådgivningen under VISO, jf. servicelovens kapitel 4 Bemærk: Denne vejledning er henvendt til leverandører, der leverer ydelser i forbindelse med koordineringen

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Lars Ljungqvist KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013 Hvad skal vi bruge OneNote til?... 10 Nyheder i OneNote 2013... 11 Download OneNote 2013 gratis hos Microsoft...

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere