Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg"

Transkript

1 Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 20. august 20L5. Kl Mødested: Provstikontoret, Messevej 2, 9600 Års Mødedeltagere: Hanne Petersen, Villy S. Jørgensen, Axel H. Pedersen, Mogens Brinck, Poul T. Nielsen, Thorkild Nielsen. Afbud: Niels Iver Juul Referent: Birgit H. Christensen Mødepunkt Godkendelse og evt. føjelse dagsorden. Dagsordenens pkt. 18 behandles førpkt. Det blev godkendt. Dagsorden blev efterfølgende godkendt. 17. Vindblæs MR - 5%o Ansøgning - Borebiller i kirken. Søg: Vindblæs Menighedsråd 5% ansøgning Der blev bevilget kr af 50Å midlerne denne ansøgning. (2196) - Vindblæs Sogn Der er konstateret et voldsomt angreb af borebiller i kirken, som bør behandles snarest. Der er indhentet 2 bud herpå, og MR vil gerne benytte det billigste på kr MR ansøger om 5%o midler betaling heraf. ansøgning Vindblæs Menighedsråd Vognsild MR - 5%o Ansøgning Istandsættelse af trapper på kirkegården. Sag: 5% Ansøgning - Istandsættelse øf trapper på kirkegården (2200) - Vognsild Sogn MR søger om midler istandsættelse af feml trapper, der fører fra gammel afd. af kirkegård ny afd. Trapperne er meget ustabile, farlige at gå på og derfor er istandsættelse en hastesag. MR har indhentet to bud på hhv. kr og kr , hvoraf de ønsker at gøre brug af Der skal undersøges om der er givet ens udbudsmateriale, ellers skal der udsendes nyt. I stedet bevilges et beløb i 2016 som engangsudbetaling eft er regning. Udbud ønskes samlet for ansøgningerne i pkt. 3 og 1l førstnævnte. Ansøgning Vesterbølle MR - 57o Ansøgning Fratrædelsesudgifter. Søg: Ansøgning dækning øf uforudsete Iønudgifter 5% midlerne. (2240) - Vesterbølle Sogn MR søger om dækning af uforudsete lønudgifter ifm medarbej ders frahædelse. Ny ansøgning er indsendt og den korrekte lønudgift udgør i alt kr. 97.I03,26. Der bevilges kr ,26 af 5To midlerne disse lønudgifter. Side: 1

2 Mødepunkt VS: Ansø om dækning af uforudsete Nyt ansøgningsbeløb: Ansøgning om dækning om dækni af uforudsete SV:Svar fra vst vedr. nyt Overlade MR - Godkendelse af ny kalkulation og rådgivningsaftale. Søg: Kirkerestøurering (1676) - Overløde Sogn Ny kalkulation og rådgivningsaftale er fremsendt godkendelse. Rådgivningsaft alen godkendes. Statusmateriale er endvidere fremsendt fra arkitekt. VS : Rådgiveraftale TÅRN VS: Tårn kalkulation samlet oversigt Overlade Kirketårn - Status istandsættelse Ranum Malle MR - Ansøgning om finansiering af servicebygning. Søg: Ansøgning - MaUe Kirke - Velfærdsforholdfor ansøtte og off høndicøptoilet (1858) - Mølle Sogn MR ønsker en ombygning af servicebygning ved Malle Kirke. Hermed op$ldes: 1. Lovlige velfærdsfaciliteter for kirkens ansatte. 2. Forbedrede opbevaringsforhold rekvisitter, hjælpemat. mv. 3. Offentligt handicaptoilet. Punktet udsættes næste PU møde. Der foretages en besigtigelse af stedet inden sagen behandles. Prisoverslag ombygning af eksisterende bygning - kr. 4i Prisoverslag inkl. bygning på 12m2 -Icr Prisoverslag inkl. bygning på 16 m2 inkl. større spiserum - kr Side: 2

3 Mødepunkt Ny ansøgning - Ombygning af servicebygning Ranum Malle MR - Ansøgning frigivelse af midler. Sag: Rønum Mølle - Ansøgningfrigivelse øf midler ifm sølg Ranum præstegårds avlsgård (2228) - Ranum Sogn MR ønsker frigivelse af kirke- og præsteembedekapitaler vedr. salg af Ranum Ansøgningen videresendes anbefaling. Stiftet med Præstegårds avlsgård. Kapitalen på kr ,65 ønskes anvendt anlæggelse af ny præstebolig i Ranum, og frigivelsen er betinget netop denne anvendelse. VS: Ansøgning om frigivelse af midler fra Gedsted Kirkes Kapel - Rådgivningsaftale / detailprojekt toiletforhold samt div. plan Ny rådgivningsaft ale godkendes. udskrifter. Sag: Gedsted Kirke kopel - økonomiramme (dok. 1), Gedsted Kirkegård og toilet - overslag (dok. 2), Vedtægt Gedsted Kirkegård (dok. 3), Gedsted Kirkegård tegning (dok. 4) (1712) Gedsted Sogn Ny revideret rådgivningsaftale er fremsendt godkendelse sammen med økonomisk oversigt efter indhentning af bud. Detailproj ekt - toiletforhold Rådgivningsaftale - Ombygning kapel foranledi Bem. rådgivningsaftale fra Stiftet Ny rådgivningsaftale mv Gedsted Kapel Strandby MR - Ansøgning dækning af kursusudgifter. Søg: Strandby MR - Ansøgning om midler betalingfor kursus. (2202) - Strandby Sogn MR ønsker midler dækning af kursusudgifter - arbejdsmiljøuddannelse - ny kontaktperson i MR. Kurset varer 3 dage og koster kr ,00. Alle kurser skal budgetteres via menighedsrådets egne midler og ansøgningen kan derfor ikke imødekommes. Side: 3

4 Mødepunkt Ansøgning om midler betaling for kursus - 10 Løgstør MR m.fl. - Ansøgning buskørsel ifm ordination. Søg: Løgstør MR mfl - Buskørsel ifm ordination - dækning af udgifter (2214) Løgstør Sogn 4 sogne søger om dækning af udgifter buskørsel Viborg Domkirke ifm ordination af ny præst. Udgiften lyder på kr MR valgte at byde kørsel her i stedet for off. reception, hvor der normaltvis ydes skud Ansøgningen trædes via 5%o midlerne. fra provstiet. Løgstør MR mfl - Buskørsel ifm ordination - 11 Vognsild MR - Ansøgning handicapsti på kirkegården. Søg: Vognsild MR - Ansøgning høndicøpsti på kirkegården (2222) - Vognsild Sogn MR søger om ladelse og midler etablering afhandicapsti på kirkegården forbindende den gamle og nye afdeling.pt er der trapper, som er vanskeligt for gangbesværede at benytte. Der bevilges et beløb i 2016 som engangsudbetaling efter regning. Der skal dog undersøges om der er givet ens udbudsmateriale, ellers skal der udsendes nyt. Udbud ønskes samlet for ansøgningerne i pkt. 3 og 11 Der er indhentet to bud på projektet, der lyder på hhv. fu og kr ,75. Ansøgning, handicapsti 12 Fjelsø MR - Tag på våbenhus. Søg: Fjelsø Kirke - Tag på våbenhus (2233) Fjelsø Sogn Efter kirkesyn ønsker MR reparation af tag på våbenhus og murkrone. Iflg. rådgivning er udskiftning for dyr og bud på reparation er derfor indhentet. Anslået udgift kr ,75. PU er indslet på at dække evt. udgifter ifm fremsendte ansøgning. MR vil forsøge selv at dække udgift, men vil gerne have økonomisk bistand i fælde det skulle blive nødvendigt. 1-elsø 13 Kirke - Tag på våbenhus Salling MR - Ansøgning af ekstra midler færdiggørelse af varmeprojekt. Søg: Istøndsættelse Skørp SøAing Kirke (1407) - Sølling Sogn MR søger om ekstrabevilling på kr dækning af uforudsete udgifter i forbindelse Punktet udsættes næste PU møde. Der skal indsendes en fyldestgørende økonomisk oversigt over de uforudsete udgifter samt en oversigt over de likvide midler, hvor det også skal fremgå hvis disse allerede er hensat. Side:4

5 Mødepunkt med færdiggørelse af varmeprojekt i kirken. Arkitekt oplyser bl.a. flg. forhold i vedhæftet opgørelse: Etablering af ny stikledning, kr Sløjfning af kælder, W Placering af lampetænding ved eltavle, kr Ny teleslyngeanlæg, da nuværende ikke lever op gældende cirkulærer, kr. 26.5I0 af ekstra midler 14 Vedr. henvisning af referat d hvor der er tale om en omlægning af selve gravstedet i græs og grav nr i Vesterbølle er der ikke ændret på selve gravstedet men i omgivelserne. Sagerne er derfor ikke sammenlignelige. Udfra det medsendte billede er det ikke muligt at se at der var en integreret stensætning af naturkampesten. PU gik derfor ud fra, at der var tale om stensætninglkantstene foran på graven, som er fiernet i forbindelse med renoveringen. Vesterbølle Kirkegård - Gravstedsklage. Sag: Kløgebrevfrø Evø Elkær, Glostrup (grøvsted Vesterbølle) (2148) - Vesterbølle Sogn Stiftet udbeder sig PU's bemærkninger sagen, idet der er tale om anden omlægning, end den klageren formoder sagen er afgjort efter. Gravstedsklage - Stiftets behandling SV: Gravstedsklage- svar fra MR Stiftet 15 Aalestrup MR - Godkendelse læg kirkegårdsvedtægt. Sag: Aølestrup MR - læg kirkegårdsvedtægt (2207) - Aalestrup Sogn MR har fremsendt læg kirkegårdsvedtægt Punktet udsættes næste PU møde. Der skal indsendes ansøgning vedr. lukning af de berørte område, inden dette læg kan behandles. godkendelse. Aalestrup MR - læg kirkegårdsvedtægt Rapport fra kirkegårdskonsulent 16 Næsborg MR - læg forp agtningskontrakter. Søg : Forpøgtningskontrøkter (1 808) Næsborg Sogn MR har fremsendt læg forpagtningskontrakter godkendelse. Forpagtningskontrakten godkendes. Tillæg forpagtningskontrakter 17 Godkendelse af foreløbig ligning I I,istritteen20!6godkendes af PU - dog undtaget Side: 5

6 Mødepunkt Søg: Biløg foreløbig ligning udarbejdet øugustl5 (2241) Bilag vedr. foreløbig ligning 2016 Mogens Brinck, der havde flg. begrundelser: - Kirkeskatten ønskes nedsat med 0,01% hvert år de 3 kommende år. - Der er ikke sammenhæng med delte ligningsmidler og budgetter. i - Mangeltuld udffldelse af bilag 5 og 6 i budgettet. 18 Godkendelse af foreløbig PUK budget Søg: PUK Årsbudget 20ft godkeidelse (2239) Vesthimmerlands Provstiudvalg, cvr. nr , Budget 2016,Bidrag afleveret d :17. Årsbudget 2016 L9 Årsbudget godkendes - dog med rettelse af diæter PU, ATP og honorar a-indk., som fejlagtigt ikke er overført nyt budget. Disse beløb skal medtages. godkendelse Kvartalsrapporten godkendes. Godkendelse af PUK - 2. kvartalsrapport Søg: Kvørtølsrøpporter 2US PaK Vesthimmerlønds Provsti (2 1 02) PUK 2. kvartalsrapport 20 2l Dagsordenens punkter blev drøftet og godkendt. Budgetsamråd dagsorden. Søg: Budgetsømråd 2015 (2189) Ansøgning - årskontingent provstisekretær Søg: Ansøgning betøling øf årskontingent provstisekretærforeningen samt info om årsmøde. (2215) Provstisekretær søger om betaling af årskontingent provstisekretærforeningen. Den årlige kontinget er p.t. 350,00. Ansøgningen bevilges. Info vedr. årsmøde er vedlagt. Deltagelse heri er forhåndsgodkendt af provst. om betaling af årskontinsent 22 Evt. Provsten orienterede om forhold vedr. præsteboligen i V. Hornum. Mogens Brinck orienterede om byggeriet præsteboligen i Aars. af Side: 6

7 Mødepunkt Side: 7

8 Orientering 23 Vindblæs MR - Ansøgning overførsel af midler fra anlægsramme driftsramme. Søg: Vindblæs MR - ønsøgning om overførsel af ønlægsmidler driftsrømmemidler (2195) - Vindblæs Sogn MR fik i ligning 2015 delt W i anlægsmidler afdrag på lån. Lånet udgår kt ,00 og MR vil derfor gerne overføre det overskydende beløb kr driftsrammen. Der forventes igangsat renovering af kirkegård i aug. måned, hvor beløbet kan bruges. Ansøgning Vindblæs Menighedsråd Svar på ansøgning om flytning af midler. 24 Gedsted Kirkegård - Depotplads op ad kirkedige. Søg: Depotpløds op ad et kirkedige problemsling ved evt skøde på dige (2177) - Gedsted Sogn Ifm provstesyn gjorde MR opmærksom på bekymring for evt. beskadigelse af kirkedige, idet nabo har udlejet grunden beliggende op kirkedige. Den benyttes pt jorddepot med op 5 m. høje jordbunkerbeliggende 1,5-2m. fra kirkediget. Der er taget kontakt Stiftet, der nu er i dialog med Vesthimmerlands Kommune, Nationalmuseet og kirkegårdskonsulenten omkring problematikken. Gedsted Kirkegård - beskadigelse af dige 25 Farsø Præstegård - Rapport ifm undersøgelse af tagrum. Søg: Røpport - Søpørken 2, 9640 Farsø (2208) - Førsø Sogn Ved præstegårdssyn blev det besluttet at indhente rapport på baggrund af mistanke om udvikling af skimmelsvamp på undersiden af krydsfi nerplader under tagpaptag. Denne rapport er nu udarbejdet og fremsendt PU. Rapport vedr. skimmelundersøgelse vedr. skimmel i præstebolig SV: Rapport - Søparken 2, 9640 Farsø Side: 8

9 0rientering 26 Vesthimmerlands Kulturskole - Køb af sangundervisning. Sag: Vesthimmerlands Kulturskole - køb af søngundervisning. ( ) Vesthimmerlands Kulturskole har fremsendt mail, hvori de byder lektioner af sangundervisning for provstiets kirkesangere. Der blev orienteret om sagen, VS: Vedr. køb af undervisning, 27 Afgørelse Stiftet - Østerbølle Kirke. Søg: Østerbølle MR - Ansøgning ny vinduer kirken (2099) - Østerbølle Sogn Viborg Stift har fremsendt afgørelse vedr. sagen. Sagen er godkendt med visse betingelser. Afgørelse Stiftet Ø sterb ølle Kirke 28 Afgørelser Stiftet - Ulstrup og Gundersted Kirker. Sag: Ansøgning - instølløtion af automatiske dørlåse - Ulstrup og Gundersted kirker (2062) - Ulstrup Sogn Viborg Stift har fremsendt afgørelser vedr. sagen. Begge sager er godkendt med visse forudsætninger. Afgørelse Gundersted Kirke Afgørelse Ulstrup Kirke 29 Møde "Den gode ledelse" - psykisk arbejdsmiljø. Søg: Arbejdsmiljø gruppe (1896) Stiftspræsten for psykisk arbejdsmiljø i Stiftet har rettet henvendelse ang. rettelæggelse af møde "Den gode ledelse" i vores provsti. Psykisk arbejdsmiljø - Kommende møde med 30 Ny udbudslov. Søg: Orientering om ny Udbudslov (2201) Viborg Stift har fremsendt orintering om ny udbudslov, idet nyt udbudsdirektiv gennemføres senest i foråret Referat, Side: 9

10 Orientering Nedsat udbudsgruppe i Stifteme udarbejder nye vejledninger klar brug, når de nye regler træder i kraft. Orientering om ny Udbudslov Mødet sluttede kl Referat, Side: 10

11 Underskrifter vedr. møde d Hanne Petersen /l=^v1vr jz,--- Hanne Petersen Axel Holger Pedersen Mogens Brinck A[bul- ft:*,u Niels Iver Juul Poul Thorvald Nielsen Thbrkild Nielsen Referat, Side: 1l

4 Østerbølle MR - Ansøgning nye vinduer i. Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg

4 Østerbølle MR - Ansøgning nye vinduer i. Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 21. maj 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret, Messevej 2, 9600 Års Mødedeltagere: Hanne Petersen, Villy S. Jørgensen, Axel H. Pedersen, Mogens Brinck,

Læs mere

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 18. juni 2015. KI. L5.00 Mødested: Prbvstikontoret, Messevej 2, 9600 Års Mødedeltagere: Hanne Petelrsen, Axel H. Pedersen, Mogens Brinck, Poul T. Nielsen,

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 10. marts 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Poul Erik Kandrup Mødepunkt 1 Budget 2016 - Foreløbige driftsrammer

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 19. november 2009. Kl. kl. 15.00 Mødested: Gislum Præstegård Tilstede var: Johan Fruergaard, Thorkild Nielsen, Jens Simonsen, Axel Pedersen, Niels Jørn

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig referat Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Invitation fra Gudum

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Naima Simring Mødepunkt 1 Projekt Ungdomskirke Sag: Projekt Ungdomskirke (386) Projekt Ungdomskirke

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden 3

Læs mere

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning.

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. november 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Alle mødt. Til første punkt er mødt 3 repræsentanter fra Karlstrup MR samt sognepræst Christina Feddersen.

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Mødet startede med besigtigelse på Lomborg kirkegård Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, samt evt. tilføjelse

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Skads Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg. Afbud: Hans Jeppe Andersen.

Referat for: Skads Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg. Afbud: Hans Jeppe Andersen. Referat for: Skads Provstiudvalg PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg Afbud: Hans Jeppe Andersen. Mødepunkt 1 Stamkort til Per Hedevang Jensen På lukket dagsorden 2

Læs mere

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1.

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 5. februar 2015 kl. 13.00 Mødested: Materialgården, Tårs Kirkegård, herefter Nørregade 52, Sindal Fraværende: Lisbeth

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen - Fraværende med afbud Provstiudvalgsnæstformand

Læs mere

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 28. januar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 28. april 2015. Kl. 14.00 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 28. april 2015. Kl. 14.00 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 28. april 2015. Kl. 14.00 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Provstiets bygningssagkyndige Jørgen Gert Nielsen deltog ved behandling af punkt

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Kvist, Anne Marie Laier og Even Christensen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Kirkecentret, Hedensted

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 12. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Kirkecentret, Hedensted Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 12. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Kirkecentret, Hedensted Mødepunkt 1 Møde med Hedensted Kommune ang. økonomi 2016 2 Møde med Mogens Svenning og Mette Mouritsen

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 14. august kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Læs mere