1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 9. januar Godkendt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 9. januar 2008. ---- Godkendt"

Transkript

1 Hospitalsenheden Vest Teknisk Afdeling Dato: Sagsbehandler: Mona Vennersdorf Side 1 / 6 Referat: Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Tirsdag den 12. februar 2008, kl , Regionshospitalet Holstebro Deltagere: Thorkil Vandborg Bjørn B. Pedersen Erik Moesgård Pedersen René Edslev Rasmussen Gunnar Jensen Finn Nis-Hansen Per Gludsted René Sørensen Per Sprogøe Rechnitzer suppleant f. Henrik Larsen Fraværende: Henrik Larsen 1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 9. januar Godkendt 2. Godkendelse af dagsorden Tilføjelse til dagsordenen: Drøftelse af organisationsplan nyt punkt. 3. Godkendelse af referat fra/ opfølgning på LMU s dialogmøde med Hospitalsledelsen den 28. januar Referatet René Edslev Rasmussen havde bemærkninger til referatet fra mødet med Hospitalsledelsen. --- Referatet godkendtes derfor ikke. Der foretages tilretning. Opfølgning på mødet Hospitalsledelsen tager emnet om partnerskab med Viborg med på et kommende Hospitalsledelsesmøde. Thorkil Vandborg har haft en foreløbig kontakt med Viborg der vil være muligheder for samarbejde.

2 4. Kommissorium for Kvalitetsudvalget for Teknisk Afdeling. Herunder orientering fra Kvalitetsudvalget og Hospitalsenhedens Kvalitetsråd. Kvalitetsrådet. Kommissoriet er drøftet på kvalitetsudvalgets møde i januar. Kvalitetsstandarder er nu godkendt, og der arbejdes nu konkret med disse. Som eksempel kan nævnes e-doc som redskab i kvalitetsstandarden samt godkendelse af politik og retningslinier. Procedure og retningslinier godkendes endeligt af afdelingsledelsen herefter sendes disse til efterretning for LMU/kvalitetsudvalg. E-doc indeholder dokumenter der relaterer til Den Danske Kvalitetsmodel men kan også indeholde andre dokumenter Teknisk Afdeling beslutter selv hvilke dokumenter der skal lægges ind i e-doc. Dokumenter godkendes endeligt af Kvalitetsudvalget inden det overføres elektronisk. --- Orientering fra Kvalitetsudvalget vil fremover være et fast punkt på LMU s dagsorden. --- Kommissorium for Kvalitetsudvalget godkendtes med enkelte ændringer. 5. Hospitalteknisk Råd. Orientering om kommissorium. Thorkil Vandborg orienterede omkring Hospitalsteknisk Råd i Region Midtjylland. Der er udarbejdet kommissorium for rådet, som fremsendes til Region Midtjylland til godkendelse. Rådet har 4 faste årlige møder. Fra Hospitalsenheden Vest deltager Thorkil Vandborg og Bjørn Pedersen. HPFI-relæer er allerede en opgave, som rådet arbejder med nu. Der drøftes dispensation/ tidsmæssig forskydning eller en eventuel generel dispensation (krav 6-8 år). LMU vil efter skønnet behov blive orienteret om rådets arbejde. 6. Budget- og udviklingsaftale 2008 /Strategikort. BUA 2008 Thorkil Vandborg orienterede omkring BUA Budgettet for 2008 blev omdelt og gennemgået. På forsyningsområdet vil der formentlig blive tale om en overskridelse den afsatte sum på mio kr. til el, vand og varme vil være svær at overholde. Strategikort Der foretages enkelte justeringer i strategikortet i samarbejde med Afdelingssupport. Det tydeliggøres bl.a. at APV og AKU afvikles på skift hvert andet år. Strategikortet drøftes løbende i LMU. 7. Regnskab og budgetopfølgning Regnskabet for 2007 viser et underskud på mio kr. for Teknisk Afdeling. På baggrund af de økonomiske vilkår man har haft i afdelingen, er der er tale om et flot regnskab.

3 8. APV-budgethjul Teknisk Afdeling har ikke bragt APV opgaver op i HMU, men har selv løst opgaverne. HMU har nu nedsat en APV arbejdsgruppe, hvor Bjørn Pedersen og Finn Nis-Hansen er med. APV Handlingsplanen i Holstebro tilpasses Herning. Der er kr. til rådighed til APV opgaver. 9. Arbejdsmiljø/ Arbejdsklimaundersøgelse v/finn Nis-Hansen Mærkning af kemikalier Forberedelse af mærkning af kemikalier i samarbejde med biolog Lisbeth Harder, regionen. Der foretages oprydning/sortering. Den vigtigste område er mærkning med farvekoder (rød-gulgrøn). Alle medarbejdere skal informeres om advarslerne. Der opsættes en oversigt om forholdsregler ligesom der etableres et sikringsskab til visse produkter. Der er fortsat behov for dialog med Lisbeth Harder omkring restriktioner/krav. Det er aftalt, at mærkningsarbejdet skal være afsluttet i august/september Datablade over kemikalier vil indgå i fælles EDB-liste for Teknisk Afdeling. Arbejdsmiljøgrupper og sikkerhedsgrupper Der er ønske om at bibeholde 2 arbejdsmiljøgrupper/sikkerhedsgrupper med Bjørn Pedersen som leder af begge (sektionsledere bliver menige medlemmer af grupperne). Det undersøges om dette svarer til reglerne og er holdbart i sikkerhedsorganisationen. Finn retter henvendelse herom til arbejdsmiljøkonsulenterne. 10. Status over medarbejdersituationen i Teknisk Afdeling 10.1 Medarbejdersituationen Der er p.t. 54 medarbejder i Teknisk Afdeling som dækker de 5 matrikler under Hospitalsenheden Vest. Stillingen efter Hans Peter Hansen, som fratrådte sin stilling ved årsskiftet genbesættes ikke, men indgår i de pålagte besparelser. Bjarne Christiansen tiltræder som byggekoordinator i regionshuset i Holstebro. Ole Pedersen i Lemvig vil fremover blive inddraget i andre konkret opgaver samtidig med varetagelse af opgaverlemvig Organisationsplan Organisationen i Teknisk Afdeling har efter ønske fra Hospitalsledelsen en flad struktur, som er ved at blive tilpasset det planlagte nye hospital. Organisationsdiagrammet for Teknisk Afdeling blev gennemgået. Man har på kort tid været igennem store forandringer. Der er nu én samlet teknisk afdeling imod tidligere, hvor afdelingen var opdelt i nord/syd med 5 selvstændige matrikler. --- LMU godkendte organisationsplanen. 11. Fælles personalemøde den 4. marts 2008 kl i Holstebro På mødet drøftes Teknisk Afdelings organisationsplan. Mødet erstatter nytårskuren. Kørsel til mødet er koordineret.

4 12. Forslag til temadag i Teknisk Afdeling --- Det blev besluttet at afholde temadagen i uge 21 samt at temaet for dagen skulle være vedvarende energi. Der aflægges besøg på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi og herefter afholdes møde på Tambohus Kro, hvor der også afsluttes med frokost og kaffe. Der er efterfølgende truffet aftaler for temadagen til tirsdag den 20. maj Det foreløbige program ser sådan ud: Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Afgang fra Herning med opsamling i Holstebro Ankomst til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Rundvisning Afgang fra Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Ankomst til Tambohus Kro Møde / Implementering af strategikort Frokost /kaffe og samvær Afgang fra Tambohus Kro Ankomst til Herning 13. Sag fra HMU til behandling i LMU: Region Midtjyllands udkast til Det sociale Kapitel. --- LMU har ingen bemærkninger til udkastet. Man tilslutter sig HMU s høringssvar. 14. Orientering fra HMU mødet den 25. januar v/finn Nis-Hansen Beslutning om placeringen af det nye hospital forventes at blive truffet i Regionsrådet den 18. juni HMU har godkendt forslag til forretningsorden for Hus-MED udvalgene i Hospitalsenheden Vest. HMU har drøftet Den Danske Kvalitetsmodel herunder fælles retningslinier for skiltning Ensretning af vilkår for medlemskab af motionsklubberne i Hospitalsenheden Vest er blevet drøftet i HMU Thorkil Vandborg orienterede omkring akutmodtagelsen i Holstebro og den fælles akutmodtagelse i Herning. Sengerokader vil blive nødvendigt begge steder. Der er alt i alt mange forandringer på vej, og der vil i den forbindelse blive tale om mange opgaver til Teknisk Afdeling. HMU har nedsat en følgegruppe på området.

5 15. Orientering fra sikkerhedsgruppen. v/finn Nis-Hansen Teknisk Skole afvikler stilladskursus. Der er tilmeldt 4 medarbejdere fra Teknisk Afdeling 2 fra Herning og 2 fra Holstebro. Det af regionen tilbudte glatførekursus er gennemført af en gruppe af medarbejdere i Teknisk Afdeling. 16. Eventuelt. Konference om livsfaser og seniorpolitik Der er 3 tilmeldte fra Teknisk Afdeling til konferencen den 27. februar om livsfaser og seniorpolitik i Herning Kongrescenter. 17. Kommende møder i 2008 Tirsdag den 6. maj kl i Herning Tirsdag den 2. september kl i Holstebro Tirsdag den 2. december kl i Herning B-medlemmer vil kunne holde formøde fra kl på alle mødedagene o -----

6 Lokal-MEDudvalg Hospitalsenheden Vest Teknisk Afdeling A medlemmer Afdelingsleder Thorkil Vandborg Herning Erik Moesgaard Teknisk chef Pedersen Tarm Teknisk chef Bjørn B. Pedersen Herning Afsnitsleder René Edslev Rasmussen Herning Formand B-medlemmer VVS Gunnar Jensen Herning Bygningsvedligeholdelse Finn Nis-Hansen Holstebro Medico- / KS-arbejde Henrik Larsen Holstebro El- / KS-arbejde Per Gludsted Herning Bygnings- Vedligeholdelse René Sørensen Holstebro Næstformand Arbejdsmiljørepræsentant Suppleanter for B-medlemmer El- /KS-arbejde Jørgen Skov Herning Bygningsvedligeholdelse Karl V. Leth Herning Medico- / KS-arbejde Claus Boysen Petersen Holstebro Medicoteknisk afd. Uffe Brun Herning Bygnings- Vedligeholdelse Per Sprogøe Rechnitzer Holstebro Gunnar Jensen Finn Nis-Hansen Henrik Larsen Per Gludsted René Sørensen Herudover deltager arbejdsmiljøkonsulent Lone Kaiser (lokal 2743) ved behov og sekretær Mona Vennersdorf (lokal 2726) som referent ved møderne.

Referat Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Den 27. februar 2013

Referat Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Den 27. februar 2013 Hospitalsenheden Vest Teknisk Afdeling Dato: 29. februar 2013 Sagsbehandler: Mona Vennersdorf e-mail: mona.vennersdorf@vest.rm.dk Referat Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Den 27. februar 2013

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT

Områdeudvalg sundhed og omsorg REFERAT REFERAT Sted: Rådssalen, Rådhuset Rådhuset Grenaa Dato: Onsdag den 3. december 2014 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Søs Fuglsang Anette Hjelm Anette Overgaard Eriksen Anne Aastrup Dorte Bitsch

Læs mere

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. januar 2010 1-13-20-09 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg 14. december 2009, kl. 10.00 13.00 Sted Søren

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 14. oktober 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere: Afbud:

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI I mødet deltog: Forbundssekretær John Sørensen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (næstformand) Chefkonsulent Birgitte Dember,

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 03/2010 Sted : Mødelokale 101 Dato : 16. september 2010 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 15:30 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse) Birte Kousted

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Helle Dirksen, Ninna Friis, Margrethe Boel, Lisbet Jensen

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Helle Dirksen, Ninna Friis, Margrethe Boel, Lisbet Jensen Dagsorden Møde MED-Hovedudvalget Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Michael Nørgaard, Jan Huus Vestergaard, Michael Werchmeister AC: Jan Woollhead,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale B, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra møde den 12. december 2006

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra møde den 12. december 2006 83 Referat fra bestyrelsesmøde den 18. 19. januar 2007. Deltagere: Per Thestrup, Søren Rand, Frida Jensen, Lis Leadbetter, Lisse Trads, Bent Johansen, Helge Jensen, Tage Elkjær. Afbud fra: Eva Holm Christensen.

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280/8940 2285 Jour. nr.: M0/2003/00973

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 Referat Referat for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 For referat: Regionsbestyrelsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Uge 24-2009 NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Husk - fri sommerbuffet 17. juni Sundhedsministeren på besøg Status på økonomi og budget Trepartsmidler til kompetenceudvikling i Vest Tredelt ledelse

Læs mere

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Janne Uth, Region Sjælland (medlem) Steen

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Halsnæs Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Halsnæs Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Halsnæs Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. juni 2012 kl. 18.00 i festlokalet, Vognmandsgade 16 kld. 3300 Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Halsnæs

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere