NOTAT. Indkomne forslag til budgettet 19. marts 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Indkomne forslag til budgettet 19. marts 2014"

Transkript

1 Dato: 19. marts 2014 Kontaktoplysninger Ressourcecenter Amtstue Allé Ringsted Tel.: Dir.: Mail.: NOTAT Indkomne forslag til budgettet 19. marts 2014 Der er indtil nu indgået de følgende svar på borgmesterens og kommunaldirektørens opfordring til at komme med forslag til effektiviseringer og forbedringer. Ændringer siden 14. marts er fremhævet med fed i tabellen nedenfor. Fo Udvalg Forslagsstiller Forslag rsl ag 1 Kultur- og Brugerrådet på Tilskud til indkøb af Side 1 af 31

2 Fo rsl ag Udvalg Forslagsstiller Forslag Trivselsudvalget Sneslev Skole pillefyr/energiforbedri nger 2 Økonomiudvalg Ringsted Erhvervsforum Nedsæt eller fjern dækningsafgiften 3 Ældreudvalget Social- og Videoopkald sundhedsassistent til hjælp i f m Anne Grethe medicin Højgaard 4 Børne- og Undervisningsudv alget Bestyrelsen hos Klostermarkens Børnehus 5 - CMU i Arbejdsmarkedscent eret 6 - LMU for Arbejdsmarkedscent eret 7 Børne- og Undervisningsudv alget 8 Børne- og Undervisningsudv alget 9 Børne- og Undervisningsudv alget 10 Børne- og Undervisningsudv alget MED-udvalget, Tinsoldaten Bestyrelsen, Tinsoldaten Flemming Nielsen, Ådalsskolen Fælles bestyrelses og personalemøde i Børnehuset Kastaniehaven Afskaffelse af plejepakker Flere el-cykler Afskaf sommerferielukning i daginstitutioner Ingen forslag Ingen forslag Styrk og udvid mulighederne for tværfagligt samarbejde Behov for efteruddannel se Ingen sommerferielu kning Sommerferieordning en er uhensigtsmæssig Vederlagsfri fysioterapi via Ådalsskolen Genovervej Sommerferielukning 11 Økonomiudvalget Steen Mortensen Brug Open Office i stedet for Microsoft Office 12 Klima- og Miljøudvalget Steen Mortensen Udvid timedriften på buslinje 406 til kl Børne- og Undervisningsu dvalget SF Anlægsmidler til bedre tilgængelighed på skoler (først Dagmarskolen og Valdemarskolen) 14 Børne- og Ungeenheden Udvidelse af Side 2 af 31

3 Fo rsl ag Udvalg Forslagsstiller Forslag Undervisningsu dvalget 15 Børne- og Undervisningsu dvalget 16 Plan- og Boligudvalget 17 Økonomiudvalge t 18 Økonomiudvalge t 19 Økonomiudvalge t 20 Klima- og Miljøudvalget 21 Økonomiudvalge t 22 Økonomiudvalge t 23 Kultur- og Trivselsudvalget 24 Plan- og Boligudvalget 25 Plan- og Boligudvalget 26 Klima- og Miljøudvalget 27 Klima- og Miljøudvalget 28 Klima- og Miljøudvalget 29 Klima- og Miljøudvalget 30 Økonomiudvalge t Børn og familieafdelingen og Sundhedstjeneste n Skolebestyrelse og MED-udvalg på Dagmarskolen Ørslev Landbolaug Ungmor-netværk til også at omfatte fædre Forbedring af Dagmarskolens fysiske rammer Større satsning på funktionen som landsbypedel Bredbånd (30 MBps) til alle inden 2020 Omkostningsfordel ing vedr. bredbånd Yderligere midler til oplevelsessti Udbedring af sti i f m "Vrangeskov - børn i bevægelse Yderligere midler til kr. til udviklingsmidlerne i Landdistrikterne kr. til kulturmidler til landdistrikterne Byfornyelse i Landdistrikterne Undersøgelse af og medfinansiering vedr. udviklingen på landet Cykelsti Rusgaardsbakke i Vigersted Sikring af fortov mellem skole og børnehus i Vigersted Færdiggørelse af cykelsti fra Kværkeby helt frem til Vigersted skole Hævning af ca. 50 meter vejstykke på Ejdamsvej kr. til kommunal medfinansiering til LAG-projekter Side 3 af 31

4 Fo rsl ag 31 Kultur- og Trivselsudvalget Udvalg Forslagsstiller Forslag 32 Plan- og Boligudvalget 33 Kultur- og Trivselsudvalget 34 Klima- og Miljøudvalget 35 Økonomiudvalge t Kommunal betaling for lån af forsamlingshuse, multihuse og kulturhuse Overførsel af mindreforbrug vedr. landsbypedeller, fuldt budget i 2015 Bogbussen ud til landsbyskolerne, gerne med computere Udbedring af veje Afsættelse af midler til og dialog om udmøntning af helhedspaner vedr. den nye landdistriktspolitik Forslagene er optrykt på de følgende sider. Side 4 af 31

5 1 - Tilskud til indkøb af pillefyr/energiforbedringer Jeg skriver til jer på foranledning af ovenstående mail vi har modtaget. Brugerrådet på Sneslev skole, vil bede om at I kigger nærmere på varmeforbruget på skolen/børnehaven. Vi får fra Ringsted kommune et årligt tilskud på kr Af dette tilskud benytter vi ca. kr kun på olie og fyr. Alle rørene er uisolerede, og vi er virkelig efter brugergrupperne så der ikke er varme der bare kører. Alle passer på, også børnehuset som vi jo også forsyner med varme. Lad mig give jer lidt tal: Varmeregning: ,- kr Varmeregning: ,- kr Varmeregning: ,- kr. Vi vil foreslå at vi får mulighed for at indkøbe et nyt/nyere brugt pillefyr, og vi mener besparelsen vil være hjemme i løbet af ganske få år. Evt. kunne man indkøbe to mindre pillefyr, et til hver bygning, så man ikke skal til at grave rør over skolegården. Andre ideer eller forslag modtages også. Da vores tilskud er så lille og vores budget ligger på små penge er det helt utænkeligt, at vi ville kunne afdrage det selv. Ringsted kommune er jo en grøn kommune, og derfor er det også ekstra skørt at vi fyrer for gråspurvene. Vi håber på en respons fra Jer, og ikke mindst at I vil kunne se det fornuftige i at gøre noget. Mvh Brugerrådet i Sneslev Formand Camilla Davidsen Tlf Side 5 af 31

6 2 - Nedsæt eller fjern dækningsafgiften Forslag til Ringsted Kommunes budget for 2015 Tak for tilbuddet om at komme med forslag til det kommunale budget Vores primære forslag til budgettet gælder dækningsafgiften, som vi tidligere har haft en positiv dialog med byrådet om i forbindelse med 2014-budgettet, hvor man er påbegyndt en sænkning af skatteniveauet i kommunen ved at sænke virksomhedernes dækningsafgift fra 10 til 9 promille. Vi kvitterer for denne første sænkning og opfordrer til, at dækningsafgiften sænkes yderligere i 2015 med det klare mål, at den helt bliver fjernet, så det bliver mere attraktivt at drive og etablere virksomhed i kommunen. Det vil føre til flere arbejdspladser. Vi har i Ringsted Erhvervsforums bestyrelse drøftet mulighederne for at give yderligere input til budgettet. Men vi mener ikke, at vi med så kort varsel og uden et materiale med konkrete tal har mulighed for at give et kvalificeret indspil til besparelser og prioritering af ressourcer på erhvervsområdet. Vi beder jer overveje en anderledes proces til næste år, hvis vi skal have mulighed for at komme med gennemarbejdede forslag og ideer med substans i. På vegne af Ringsted Erhvervsforum Christian Pedersen Formand Side 6 af 31

7 3 - Effektiviseringer og serviceforbedringer i ældrepleje Vedr. forslag til effektivisering og serviceforbedringer. Man har bl.a. i Odense i ældrepleje tænkt i video-opkald til borgere der evt. skal have hjælp til medicinering i stedet for, at køre ud til dem. Det har vist sig at det har være en succes. 40 personer har deltaget og nu vil de udvide ordningen til 100 borgere og regner med, at spare 1,5 millioner om året. FOA har en beskrivelse af dette Der er fra den af Kirsten Rudkøbing Horsens kommune. (En konsulent undersøgelse) Kan der spares mellem 7 og 12 millioner på, at lægge hjemmeplejen om. Det handler om, at det nuværende system, hvor kommunen visiterer til mange forskellige og detaljeret plejepakker er med til at gøre hjælpen ufleksibel og tung i administration. Undersøgelsen viser, at visiteringerne stort set følger det serviceniveau, politikkerne har stukket ud, men systemet med selve plejepakkerne er bøvlet. Elektriske cykler: Det kan være en forebyggelse af nedslidning af hjælpere og SSA er at der stilles flere el cykler til rådighed, og det vil give en effektivisering af kørsel fra en almindelig cykel. Med venlig hilsen Anne Grethe Højgaard social- og sundhedsassistent Side 7 af 31

8 4 Afskaf sommerferielukning i daginstitutioner Høringssvar til Budget 2015 Til Børneforumsmødet den 11. marts sagde Børne- og Undervisningsudvalgets medlemmer, at de ønskede input fra institutionerne om hvad Ringsted Kommune skal prioritere, for at vi får de bedste daginstitutioner. Der blev snakket arkitektur, bevilling til it-udstyr, legepladser osv. Men vi mener, at en ting, der utrolig vigtigt for vores børns trivsel, blev glemt Bestyrelsen hos Klostermarkens Børnehus ser gerne, at Ringsted Kommune afskaffer sommerferielukningen i uge 28,29 og 30. Selvom vi umiddelbart ikke kan se, at det er nævnt i budget 2015, så mener vi, at det er aktuelt for os, at arbejde på, at få det ændret. Vi finder simpelthen ulemperne fremfor fordelene langt mere markante. For os virker det besynderligt, at man i Ringsted Kommune skal være foregangskommune for omegnens andre kommuner. Hvis man ser på vores nabo kommuner såsom Sorø, Slagelse, Køge, Næstved og Solrød er der ingen af dem, der arbejder med sommerferielukket i 3 uger. Det kunne i sig selv godt tyde på, at vi i Ringsted har gang i noget, hvor der tilsyneladende ikke er andre der tilsvarende har samme gode ide. Vi vil prøve at liste en række ulemper op, i forhold til sommerlukningen, set fra Institutionens side: 1. Personaleplanlægning/ferie: I og med man arbejder ud fra et princip om, at der i sampasningsinstitutionen skal være én fra personalegruppen fra åbent luk, vil det give enorme personalemangler, når den lukkede institution åbner op igen, da man vil blive ramt af ferie. Det vil og er et stort pres for det øvrige personale, da mange børn vil være tilbage efter ferie. 2. Personalegruppens ferie: Når man som Ringsted Kommune har op mod 22 lukkedage om året, vil en stor del af personalets ferie være fastlagt uden fleksibilitet for, hvorledes det passer med den øvrige husstand. Det er ligeledes også langt fra alle, der kan/vil vælge at holde ferie i industriferien. 3. Efter lukkeugerne får de ofte børn tilbage, som på den ene eller anden måde skal samles op efter et par usikre uger på fremmed jord. Dette kræver ekstra ressourcer og tid, hvilket i sidste ende også går ud over de andre børn og forældre. Vi vil prøve at liste en række ulemper op, for de forældre det måtte vedkomme: 1. Fastlagt sommerferie for børnene: Da det langt fra er alle forældre, der har mulighed for at vælge ferieuger uden, at det skal harmonere med arbejdsgiver og øvrigt personale på arbejdspladsen, vil rigtig Side 8 af 31

9 mange børn have sommerferie med opdelte forældre og ikke holde sommerferie, som én samlet familie. Det finder vi meget bekymrende, da skilsmisseprocenten for småbørnsfamilier er stigende og sommerferien er DEN mulighed familier har til at være sammen. 2. Pasningsmuligheder hos bedsteforældre: I takt med at bedsteforældre bliver længere på arbejdsmarkedet, er muligheden for pasning i disse tilfælde også yderst begrænsede. 3. Og så den MEST vigtige; Børnenes følelser og behov: For rigtig mange børn er det en stor omvæltning at starte i en institution, hvor de er langt væk fra de trygge rammer derhjemme. For enkelte kan der gå lang tid, før de rigtig føler sig trygge i de rammer, som institutionerne yder. Derfor er det nærmest en umenneskelig omvæltning for små børn at skulle begå sig et i hus, hvor der er andet personale og mange andre nye børn og for nogles tilfælde mange, mange flere kvadratmeter at bevæge sig på. Efter tre uger i en fremmed institution, med fremmede pædagoger og børn, og efterfølgende ferie med far og mor, skal mange børn køres ind på ny. Det er ikke at give børnene en tryg og genkendelig hverdag! Slutteligt undrer det os at kommunen, som vi tænker gerne vil tiltrække flere unge mennesker og unge børnefamilier, vil tillade sig selv at have et så ufleksibelt niveau, hvad angår lukkedage. Det synes vi ikke umiddelbart passer ind i kommunens børn og unge politik. Bevares, vi har jo sampasning, så hvad brokker vi os dog over. Til det skal det siges, at forældre ville ofre arme og ben for at være samlet, som en familie i sommerferien, og for at undgå at deres børn skal udsættes for den store omvæltning det er at skulle i sampasning. På vejne af Bestyrelsen hos Klostermarkens Børnehus Jesper Spure Olsen Bestyrelsesmedlem Side 9 af 31

10 5 CMU i Arbejdsmarkedscenteret: Ingen forslag Budget 2015 CMU for Arbejdsmarkedscenteret har på mødet den 12. marts 2014 drøftet forslag til budget CMU har ingen forslag til hverken besparelser eller udvidelser. Med venlig hilsen Winnie Møller Side 10 af 31

11 6 LMU for Arbejdsmarkedscenteret - ingen forslag Budget 2015 LMU for Arbejdsmarkedscenteret har på møde den 27. februar 2014 drøftet forslag til budget LMU havde ingen ønsker til budget Med venlig hilsen Winnie Møller Side 11 af 31

12 7 Tværfagligt samarbejde, efteruddannelse og ingen sommerferielukning Første høring vedr. budget 2015 fra Tinsoldaten Vi glæder os over, at Tinsoldatens aften/natordning er blevet bevaret. Vi har nu over 40 aften/natbørn ud af vores 75 og næsten alle ny indskrevne børn er enten aften/natbørn eller søskende. Høringssvar fra MED udvalget, Tinsoldaten: Vi har i Ringsted Kommunes Børne og Ungepolitik vedtaget at vi bl.a. vil arbejde på at: - Styrke den sundhedsfremmende og forebyggende indsats, fordi barnets tidlige år er afgørende for fremtidige livsmuligheder. - Alle børn og unge får en chance for at udvikle sig i inkluderende fællesskaber, fordi det giver de bedste muligheder for at blive udfordret, få udvidet sin horisont og for at blive en aktiv borger i fremtidens samfund. Men som vi også gør os selv klart i Børne og Ungepolitikken: - Medarbejderes møde med børnene, de unge og deres familier kan have afgørende betydning for at den anden lykkes. - Vi må skabe gode rammer for, at forskningsmæssig viden og lokale erfaringer bliver omsat til en praksis, der skaber forandringer. Vi arbejder hver eneste dag på at leve op til Børne og Unge politikken, men må konstatere, at vi i for mange tilfælde mangler både viden og ressourcer. Vi arbejder meget på tværs af faggrupper, men må i den forbindelse konstatere, at der går alt for lang tid fra et råb om hjælp eller en god ide, til der kan besluttes noget/handles på noget. Intentionerne er gode hele vejen rundt men, set med vores øjne, er der brug for at styrke og udvide mulighederne for det tværfaglige samarbejde. Som medarbejdere oplever vi et stort behov for efteruddannelse. Efteruddannelse som oven i købet kan vise sig at have en positiv økonomisk gevinst, på lang sigt. En undersøgelse fra KL: Virkningsfulde tiltag i dagtilbud viser, hvordan pædagoger allerede i dagtilbud kan styrke børns læring og udvikling endnu mere end i dag. Side 12 af 31

13 Lad os nu gå foran i Ringsted, der er hårdt brug for at vi bliver bedre til, at bryde den negative sociale arv. Lad os medarbejdere få indblik i den nyeste forskning, og få den viden, vi så hårdt har brug for. Vi tænker at man ved at styrke den tidlige indsats, altså på 0-6-års området, vinder både menneskeligt og økonomisk. Vi tænker det vil være en god investering. Hermed altså et forslag, som rummer både forbedring og effektivisering(på sigt). Vi, som personale, ønsker at gøre indsigelse mod de tre ugers sommerferielukning. Vi ønsker frit at kunne disponere over vores hovedferie( i forvejen har vi ca 10 lukkedage, hvor vi også skal holde ferie). En stor problemstilling er at vi ikke altid kan få ferie med vores familier, da der på deres arbejdspladser også er rift om lukkeugerne. Alt i alt er dette med til at gøre arbejdsmarkedet meget ufleksibelt. Mht børnene, ser vi at specielt vuggestuebørnene er utrygge ved ordningen. De mangler deres forudsigelige hverdag med trygge relationer til kendte voksne. Små børn kan ikke bare flyttes rundt på!!!!!!!! 8 Sommerferieordningen er uhensigtsmæssig Høringssvar fra bestyrelsen, Tinsoldaten Bestyrelsen mener ikke, at sommerferieordningen er hensigtsmæssig-hverken fra et forældresynspunkt eller i forhold til personalets ferieplanlægning. Hvis den bevares foreslås, at forældre melder ferie ind tidligere end nu. Som kommune vil vi gerne slå os på, at vi er en erhvervsvenlig kommune, men vi forventer at alle virksomheders medarbejdere kan holde fri i påsken, julen og 3 bestemte uger i sommerferien. Fleksibel og erhvervsvenligt er ikke ligefrem de ord, der først falder os ind. "Det har været målet at etablere en så god sommerferieordning for børnene som muligt og det er Børnecentrets vurdering at sommerferieordningen fungerer efter hensigten." Et bestyrelsesmedlem har flg kommentar til dette: Det er så her det falder helt fra hinanden i min optik. At sommerferieordningen fungerer efter hensigten er måske rigtigt, da hensigten er, at spare penge og KUN at spare penge. At etablere en så god ordning for børnene som muligt er meget langt fra målet. Især vuggestuebørn har meget svært ved at omstille sig til nye rammer på kort tid, for så at skulle tilbage til vanlige rammer igen bagefter. Det er formentlig også gældende i en eller anden grad for børnehavebørn. Side 13 af 31

14 At der er færre der benytter sig af sommerferieordningen forsøges forklaret med det gode vejr? Really? Det skriger jo til himlen. Især når man tænker på man forsøger at få tilmelding til sommerferien i marts. Meteorologer er dygtige. De kan forudsige vejret sådan ca 7 dage frem, men at tro folk holder deres børn hjemme i sommerferien, fordi vejrudsigten i marts siger godt vejr i juli, den hopper vi altså ikke på. Det ville være rart sådan, men den kan de vist selv godt se er lidt for søgt. Den mest rationelle forklaring hvorfor færre benytter sommerferieordningen, skal nok nærmere søges i, at folk ikke mener det fungerer for deres kære børn at blive kastet rundt i tilfældige institutioner med forskellige pædagoger. Og så endda for ussel mammon. Det ville være langt mere troværdigt for politikerne at sige det som det var. Vi sparer penge - SLUT! Da pædagoger, mig bekendt, får løn under ferie, så kan sommerferieordningen kun være besparende, fordi man så kan have en lavere normering henover året. Igen med børnene som gidsler. Som politiker ville jeg nok lige huske på, at den dag de selv sidder på plejehjem og ønsker omsorg, så er det de børn, der pt går i børnehave/vuggestue, som er beslutningstagere. Håb på ungerne ikke kan huske deres opvækst til den tid! Side 14 af 31

15 9 Vederlagsfri fysioterapi via Ådalsskolen Kære rette vedkommende I forlængelse af information pr. 19. februar omkring effektiviseringsforslag til budget 2015, vil vi gerne foreslå, at ordningen omkring vederlagsfri fysioterapi bliver udbudt af Ringsted Kommune via. fysioterapeuter ansat på Ådalskolen. Baggrund: Her hos os har vi et antal børn der får denne behandling via Benløse fysioterapi. Behandlingen ligger i skoletiden på Ådalskolen mellem ca. 11 og 14. Dette tidspunkt passer Benløse fys. Dette synes vi er en dårlig løsning, da det udhuler børnenes undervisningstid. Vi har derfor forsøgt at organisere det, så behandlingerne ligger udenfor skoletiden dvs. efter Dette er ikke let. I forbindelse med en forøgelse af skoledagens længde, som følge af skolereformen, besværliggøres dette yderligere. Vi ser derfor klare kvalitetsfordele ved at udbyde ordning selv: - Ordningen ligger i forlængelse af skolereformens tanker om understøttende undervisning - Mulighed for mere fleksibel ordning mht. tid og tidspunkt - Tilpasning af behovet - Større kvalitet pga. behandlingen udbydes af en kendt voksen - Større kvalitet ved at tiden på de 30 min udnyttes fuldt ud - Større kvalitet, da behandlingen udføres i et kendt miljø uden miljøskift. Ulemper: Man kan muligvis forudse større udgifter til ordningen, da flere elever kan komme til, hvilket kan medføre et udvidelse af budgetrammen til den vederlagsfri fysioterapi. Vi står gerne til rådighed med yderligere information. Med venlig hilsen Flemming Nielsen Afdelingsleder Ådalskolen Side 15 af 31

16 Side 16 af 31

17 10 Genovervej Sommerferielukning Ved fælles bestyrelses og personalemøde i Børnehuset Kastaniehaven var der ønske om at man i budgetprocessen tager sommerferie lukning op til overvejelse. På personale og bestyrelses vegne Leder Birthe Jensen Side 17 af 31

18 11 og 12 Brug Open Office og fortsæt timedriften på buslinje 406 til kl. 22 Gyrstinge, den Til Ringsted Kommune. Spareforslag: Jeg er bekendt med, at Ringsted Kommune benytter kontorpakken Microsoft Office med rigtig mange licenser. I stedet kan kommunen benytte kontorpakken Open Office, som kan det samme, som Microsoft Office, men er helt gratis. Serviceforbedring: Landsbyhuset i Gyrstinge ønsker at tiltrække mange brugere især til motion og sport. Vi ser det som et problem, at eneste buslinje (406) kører sidste tur fra Gyrstinge ca. kl. 19. Det vil være en serviceforbedring, hvis buslinje 406 kunne fortsætte sin timedrift indtil ca. kl. 22. Dette ville også gøre det lettere for f.eks. gymnasieelever at deltage i aften-arrangementer udenfor Gyrstinge og derefter selv kunne køre hjem med bussen. Med venlig hilsen Steen Mortensen Gyrstingevej Ringsted Side 18 af 31

19 Side 19 af 31

20 13 Anlægsmidler til bedre tilgængelighed på skoler (først Dagmarskolen og Valdemarskolen) Forslag til Budget 2015 SF stiller forslag om at der på anlægsbudgettet sættes midler af til at arbejde med tilgængelighed på vores skoler, i første omgang specifikt på Dagmarskolen og Valdemarskolen, hvor der behov for en hurtig indsats. Set i lyset af inklusionen, som vi arbejder med på skoleområdet, mener vi, at det er vigtigt, at der ikke er fysiske barrierer for denne. Med venlig hilsen Britta Nielsen Side 20 af 31

21 14 Udvidelse af Ungmor-netværk til også at omfatte fædre Ønske til Budget 2015 fra Ungeenheden Børn og familieafdelingen og Sundhedstjenesten Oplæg til udvidelse af netværket til også at have et tilbud til (sårbare) fædre op til 29 år, som ikke er i job/ uddannelse og som søger støtte til deres faderrolle. Tilbuddet tænkes placeret i samme rammer som ungmor netværket, p.t Vestervej 27 a Tilbuddet er et tværfagligt samarbejde mellem Børne- og Familierådgivningen Unge enheden og Sundhedstjenesten, organisatorisk placeret i Sundhedstjenesten. Ansatte i tilbuddet : Netværkskoordinator Anne Madsen og ad hoc mentorer fra nuværende mentor korps udannet i den løsningsfokuserede metode. Mentorer er hentet fra tværfaglige samarbejdspartnere i Børne- og Familierådgivningen Jobcentret Ungeenheden SOF Dagtilbuddene Distriktspsykiatrien og Sundhedstjenesten. Indhold i tilbuddet: Alle kan henvise en fader til tilbuddet Visitation i netværkets visitationsteam v Marc, Eva, Anne og Bente Mentortilbud : 1 t/ugen Martemeo forløb, 1 x årligt i lighed med tilbud til mødrene. Fædregruppe hver 2 uge ( måske eftermiddag efter arbejdstid ) Sundhedsaktivitet crossfit, mountainbike, boksning netværksskabende Familiesøndag, 1 x måneden i huset med fællesspisning og familieaktivitet ( biograf, Zoo, bål og pølser, fiske ved åen. Økonomi ved tilbud til 20 fædre om året: Mentor tider : 20 x 52 x 200 kr = Visitation : samtidig med visitation til ungmor netværket : 3 x 3000 kr = 9.000kr Marte Meo til 10 fædre årligt a 8.000kr = kr Sundhedsaktivitet : 20 fædre a årligt = kr Familiesøndag : 12 gange a 3 timer for 2 personer a 400 kr = kr Materiale, kaffe, mad etc : kr årligt Side 21 af 31

22 I alt kr. Omregnet som ønske på i alt : kr. til udvidelse af Netværkets målgruppe m/k. Side 22 af 31

23 15 Forbedring af Dagmarskolens fysiske rammer Dagmar skolen 14. marts 2014 Til Ringsted Kommune Forslag til budget Tak for invitationen til at komme med idéer til Ringsted Kommunes budget for Vi sætter pris på at blive inddraget og hørt så tidligt i processen. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke pege på effektiviseringsområder. Dog vil vi bemærke, at vi bestemt ikke ser det muligt at effektivisere (spare) på skoleområdet. Vi vil endvidere opfordre til, at kommunen finder økonomi til at bringe Dagmarskolens fysiske rammer ind i denne tidsalder. Dagmarskolens rammer er under pres fra en ændret elevgruppe, med en SFO med mange elever og skole i samme lokaler. Lokaler og gangarealer bærer præg af mange års slitage og skolemøblerne er i høj grad utidssvarende og nedslidte. Skolegården trænger til en gennemgående renovering og specielt gårdtoiletterne (her er flertallet af skolens toiletter) er ikke hverken indbydende, praktiske eller gode for små elever, som skal gå langt i al slags vejr for at komme på toilettet. Med dette kan eleverne miste en urimelig stor del af undervisningen eller endnu værre: en beviselig konsekvens er at eleverne ikke går på toilettet i skoletiden, hvilket er yderst sundhedsmæssigt betænkeligt. Vi ser frem til at følge budgetprocessen i de kommende måneder. På vegne af skolebestyrelsen på Dagmarskolen Martin Kofoed, Formand. MED-udvalget på Dagmarskolen tilslutter sig skolebestyrelsens svar. På vegne af MED-udvalget Gitte Asmussen, skoleleder Side 23 af 31

24 Side 24 af 31

25 16 Større satsning på funktionen som landsbypedel Til Ringsted Kommune Henrik Hvidesten, Jakob Nordby, Thomas Riemenschneider Vi har desværre ikke nået at beskæftige os så meget med forslag til forbedringer og effektiviseringer af drift og service. Vi har dog flg. forslag: At man satser mere på funktionen som Landsbypedel. Der kunne ansætte én person for hver af de 10 landområder. Disse kunne så samarbejde i et netværk og samarbejde om de lidt større opgaver og/eller dele udstyr m.v. Igen andre opgaver kunne udføres i samarbejde med Vej og Park - eller en eller flere af de øvrige forvaltninger /centre. Vi ser frem at kunne udtale os, når næste fase af arbejdet med drift- og service-udgifterne. mvh Kjeld Ørslev Landsbylaug Side 25 af 31

26 17-35 Forslag fra Hermed ønsker til budget 2015 samlet fra. På bestyrelsens vegne. Jytte Petersen, Kværkebyvej Videresendte meddelelser Bredbånd (30 MBps) til alle inden 2020 Fra: Leif - Jystrup Net Dato: 14. mar kl Emne: SV: ønsker til budget 2015 Til: Peter Hansen EU kommissionens digitale agenda siger mindst 30Mbps til alle og mindst 100Mbps til halvdelen af borgerne inden Omkostningsfordeling vedr. bredbånd Fra: Peter Hansen Sendt: 13. marts :22 Til: 'Leif - Jystrup Net'; Emne: SV: ønsker til budget 2015 Enig med Leif vedr. midler til landområderne for udmøntning af helhedsplanerne. Desuden overvejelse om følgende forslag: Omkostningfordeling vedr. optimalt bredbånd, fibernet eller tilsvarende i min MB til alle husstande på landet. 1/3 del til teleselskaberne/seas/nve 1/3 del til Ringsted kommune 1/3 del til husejeren, der ønsker at deltage. Erhvervsvirksomheder ude på landet har brug for optimal it-infrastruktur. Peter Side 26 af 31

27 Fra: Leif - Jystrup Net Sendt: 13. marts :10 Til: Emne: SV: ønsker til budget 2015 Vi har forventning om, at helhedsplanerne skal føres ud i livet fra Det er indlysende, at 1 mio. om året IKKE kan række ret langt, hverken i 15, 16 eller 17. Vi bør lægge op til at der tages højde for dette, således at vi ikke ender med at have nogle reelle og stadig realistiske helhedsplaner, men ingen penge at udmønte dem for. Det er jo p.t. umuligt at give et kvalificeret bud på, hvad der er brug for, og det kan jo ikke bruges til noget i et budget. Og vi anvender ikke op imod en mio. på at lave helhedsplaner, hvis de ikke skal bruges til noget bagefter. Så vi må vælge et beløb ud fra sund fornuft og vurdering. Jeg tænker at bede om 5 mio. i 2015 med option for udvidelse, og så må resten søges finansieret via fundraising. Hvad siger I andre? Mvh Leif Fra: Peter Hansen Sendt: 9. marts :37 Til: 'Arne Petersen'; Emne: SV: ønsker til budget 2015 Og jeg har følgende forslag til budgetønsker: 19 - Yderligere midler til oplevelsessti Oplevelsesstien. 1 million som allerede annonceret sidste år, hvor der blev afsat 1. mio. hvert år i og Udbedring af sti i f m "Vrangeskov - børn i bevægelse Manglende strækning med stabil befæstning og toplag i slotsgrus i Vrangeskov børn i bevægelse kr incl. moms 21 - Yderligere midler til. 1 million som minimum, hvor der sidste år blev afsat 1. mio. hvert år i 2014, 2015, 2016 og 2017 Side 27 af 31

28 kr. til udviklingsmidlerne i Landdistrikterne Udviklingsmidlerne til Landdistrikterne kr til fordeling mellem 10 lokalråd efter ansøgninger, herunder til landsbyforums administration kr. til kulturmidler til landdistrikterne Kulturmidler til landdistrikterne kr til fordeling mellem 10 lokalråd efter ansøgninger 24 Byfornyelse i Landdistrikterne Byfornyelse i landdistrikterne. 40% medfinansiering fra Ringsted Kommune ( i mulig statsstøtte til Ringsted kommune ved 40 % medfinansiering) 25 Undersøgelse af og medfinansiering vedr. udviklingen på landet Medfinansiering vedr. forskellige puljer, der kan gavne udviklingen på landet. Bør undersøges meget nøje evt. via landdistrikternes Hus 26 Cykelsti Rusgaardsbakke i Vigersted Cykelsti Rusgårdsbakke i Vigersted. Fra Roskildevej til Vigersted Skole. Nr. 3 på listen efter Kværkeby og vist nok Gyrstinge eller Bringstrup 27 - Sikring af fortov mellem skole og børnehus i Vigersted Sikring af fortov mellem skole og børnehus i Vigersted. Er tidligere drøftet med forvaltningen og det politiske niveau to gange Side 28 af 31

29 28 - Færdiggørelse af cykelsti fra Kværkeby helt frem til Vigersted skole Færdiggørelse af cykelsti fra Kværkeby helt frem til Vigersted skole gennem Vigersted By der mangler ca. 300 meter, hvor halvdelen kan anlægges på kommunal jord Hævning af ca. 50 meter vejstykke på Ejdamsvej Hævning af ca. 50 meter vejstykke på Ejdamsvej, der ofte står helt under vand om vinteren og ved store nedbørsmængder med gennemkørsel forbudt kr. til kommunal medfinansiering til LAG-projekter Kr til kommunal medfinansiering til LAG-projekter som tidligere år. Kan tilbageføres, hvis LAG-ordningen går uden om Ringsted fra 2015 og årene fremover 31 - Kommunal betaling for lån af forsamlingshuse, multihuse og kulturhuse Midler så alle foreninger i landområderne kan afholde møder i lokalområdet, ligesom alle foreninger gratis kan låne lokaler i Ringsted By. D.v.s kommunal betaling for lån af forsamlingshuse, multihuse og kulturhuse. Evt. med fast beløb, så tilskuddet er ens overalt i kommunen!!!! Mange hilsener Peter Fra: Arne Petersen Sendt: 9. marts :52 Til: Emne: ønsker til budget Overførsel af mindreforbrug vedr. landsbypedeller, fuldt budget i landsbypedel "overskud" skal videreføres til 2015 og samtidig skal der godkendes budget fuldt til 3 landsbypedeller i Altså med restpenge fra 2014 og et fuldt 2015 budget. Side 29 af 31

30 33 - Bogbussen ud til landsbyskolerne, gerne med computere 2. bogbussen ud til landsbyskolerne (skoleleder efterspørger dette. Gerne med computere så ældre eller andre som ikke kender den digitale verden kan komme med Udbedring af veje 3. Mange huller i vore veje - det er hvad jeg har lige nu - er ved at se budgettet efter for 2014 om hvad der "mangler" Jytte 35 - Afsættelse af midler til og dialog om udmøntning af helhedspaner vedr. den nye landdistriktspolitik I fortsættelse af vores mail fra vil vi hermed gerne sende et supplement specifikt i relation til midler til brug for udmøntning i 2015 af indholdet i de kommende helhedsplaner for landområderne Ringsted kommune. Teksten lyder som følger: Vedr. Budget 2015 I forlængelse af arbejdet med den nye landdistriktspolitik for Ringsted Kommune og de efterfølgende helhedsplaner, der forventes færdige inden udgangen af 2014, beder vi administrationen og det politiske niveau om at afsætte midler til udmøntning af planerne med start januar Da indholdet i planerne naturligvis ikke foreligger på nuværende tidspunkt (15. marts 2014), er det ikke muligt nu at foreslå et præcist budgettal for landdistrikterne i Vi vil derfor foreslå, at administration og politikere sammen med snarest belejligt tager en dialog om budgettallet, så processen omkring landdistrikterne og helhedsplanerne får et realistisk og tilfredsstillende niveau, der ikke sætter processen i stå. Med venlig hilsen Leif Gredal, formand Side 30 af 31

31 Bringstrup-Sigersted Fjellebro-Kværkeby Gyrstinge-Ørslevvester Haraldsted-Allindemagle Jystrup Nordrup-Farendløse Sneslev Vetterslev-Høm Vigersted Ørslev Side 31 af 31

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

Kommentarer til budget

Kommentarer til budget Kommentarer til budget 2008-2011 1. Børnehaven Solstrålen 2. Gassum Børnehus 3. Randers Lærerforening 4. Firkløverskolen, MED-udvalget 5. Firkløverskolen, skolebestyrelsen 6. Assentoftskolens MED-udvalg

Læs mere

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen Referat fra møde med repræsentanter fra Vigersted lokalråd Dato/tid: tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 16:30 Sted: Rønnedevej 9, Ringsted (tekniske centre) Emne: Status for trafikale udfordringer som lokalrådet

Læs mere

Høringssvar fra interessenter maj 2011 Budget 2012 oversigt

Høringssvar fra interessenter maj 2011 Budget 2012 oversigt Høringssvar fra interessenter maj 2011 Budget 2012 oversigt I forbindelse med budgetprocessen for budget 2012, har udvalgte interessenter været inviteret til at komme med høringssvar i forhold til, de

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] 1 Tandplejen indkøb af Digitale røntgenapparater 840 2 Tandplejen øge budgettet med 100 kr. per barn 770 3

Læs mere

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 2 7. o k t o b e r 2 0 1 5 Børn- & Skoleudvalget har ønsket, et konkret oplæg om, hvordan en fremtidig organisering af Daginstitution Munkebo (herefter:

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Inspirationskatalog fra interessenter Budget 2013 oversigt

Inspirationskatalog fra interessenter Budget 2013 oversigt Inspirationskatalog fra interessenter Budget 2013 oversigt I forbindelse med budgetprocessen for budget 2013, har udvalgte interessenter været inviteret til at komme med inspiration til effektiviseringsforslag

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Oversigt over høringssvar i forbindelse med sygefravær

Oversigt over høringssvar i forbindelse med sygefravær Oversigt over høringssvar i forbindelse med sygefravær MED-udvalgene og bestyrelserne i Ringsted Kommune har haft forslag til forskellige tiltag omkring det fremtidige arbejde med sygefravær i høring.

Læs mere

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg (negativt beløb indikerer merforbrug) (1.000 kr. Navn 2011 p/l) 2012 2013 2014 2015 DRIFTSØNSKER: Midler til vedligeholdelse af grønne, grå og sorte arealer -

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg.

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Faaborg d. 30.7.2015 I forbindelse med den politiske beslutning om at nedlægge og omstrukturere Sund-/ og

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre har fremsendt 34 ændringsforslag til budget 2016 under følgende overskrifter: Skatteforhøjelse på 0,4 % (indkomstskatten) og en

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Pkt.nr. 5. Nye Veje Nye Måder: Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 258365. Indstilling: Projektgruppen og Chefgruppen indstiller at

Pkt.nr. 5. Nye Veje Nye Måder: Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 258365. Indstilling: Projektgruppen og Chefgruppen indstiller at Pkt.nr. 5 Nye Veje Nye Måder: Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 258365 Indstilling: Projektgruppen og Chefgruppen indstiller at 1. Opgavefordelingen i hjemmesygeplejen mellem sygeplejersker og

Læs mere

Hørringssvar vedrørende tildeling af midler til Hvidovre kommunes dagtilbud.

Hørringssvar vedrørende tildeling af midler til Hvidovre kommunes dagtilbud. Hvidovre d. 17.11. 2014 Til Politikkerne i Hvidovre kommune. Hørringssvar vedrørende tildeling af midler til Hvidovre kommunes dagtilbud. Bestyrelsen for den selvejende institution Børnehuset Ærtebjerg

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Forældrene på Søholmskolen kan på ingen måde acceptere den ændring af styrelsesvedtægten, som er sendt i høring.

Forældrene på Søholmskolen kan på ingen måde acceptere den ændring af styrelsesvedtægten, som er sendt i høring. Til: Ringsted Kommune Børne- og Undervisningsudvalget Den 21. december 2010 Forældrene på Søholmskolen www.bevar7klasse.dk Ang: Høringssvar fra forældrene på Søholmskolen vedr.ændring af styrelsesvedtægt

Læs mere

Østskolen. 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl. Høring vedr. kvalitetsløft af folkeskolen

Østskolen. 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl. Høring vedr. kvalitetsløft af folkeskolen 1. Skolebestyrelsen Øst, høringssvar vedr. kvalitetsl Østskolen Gl. Strandvej 12 4640 Faxe Rolloskolen Telefon 5620 2750 Dato 15. november 2012 j.nr. 00-00-00-0000 Direkte telefon 00 00 00 00 Mail: rolloskolen@faxekommune.dk

Læs mere

Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune

Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune Baggrund I henhold til vedtagelsen af budgetprocessen for budget 2014 skal der udarbejdes et notat der på et overordnet niveau belyser, hvordan serviceudgifterne

Læs mere

Modtaget d. 27/08 kl. 11:56. Høringssvar vedr. lukning af Gjerlev-Enslev skole.

Modtaget d. 27/08 kl. 11:56. Høringssvar vedr. lukning af Gjerlev-Enslev skole. Modtaget d. 27/08 kl. 11:56 Høringssvar vedr. lukning af Gjerlev-Enslev skole. Det er rystende, man vil lukke vores skole fundamentet for hele vores landsby og dens sammenhold. Især efter der blevet lovet,

Læs mere

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018

NOTAT. Budget Aftale om kommunernes økonomi for 2018 NOTAT Dato: 12. juni 2017 Budget 2018 Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Den 1. juni 2017 har KL og Regeringen indgået aftale om de økonomiske rammer for kommunernes budgetter for 2017. Dette notat

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter.

Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter. Skolebestyrelsens årsberetning 2012. Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter. Hvad skal vi? Det er skolebestyrelsens

Læs mere

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Hvorfor er der behov for at nytænke folkeskolen? Vi har en faglig udfordring Der er stadig for mange, der ikke får en ungdomsuddannelse. For mange der forlader

Læs mere

Uddannelsesudvalget behandlede den 3. marts 2014 en sag om organisering af fritidstilbuddene i forlængelse af folkeskolereformen.

Uddannelsesudvalget behandlede den 3. marts 2014 en sag om organisering af fritidstilbuddene i forlængelse af folkeskolereformen. NOTAT Oplæg til videreudvikling af samarbejde mellem skoler og fritidstilbud i Sørbymagle, Slots Bjergby, Flakkebjerg og Dalmose Center for Dagtilbud Maj-Britt Thy mathy@slagelse.dk 12. april 2015 Baggrund

Læs mere

Dialog om folkeskolen

Dialog om folkeskolen Dialog om folkeskolen Dialog om folkeskolen Hvordan kan vi bedst indenfor folkeskolereformens rammer styrke elevernes læring og understøtte den professionelle kapital og den faglige stolthed på skoleområdet?

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Ny struktur for skoler og dagtilbud

Ny struktur for skoler og dagtilbud FAQ's om: Ny struktur for skoler og dagtilbud Børne- og Kulturforvaltningen d. 4. november 2010 Nu er halvdelen af høringsperioden gået og med denne orientering ønsker forvaltningen at samle op på de spørgsmål,

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny skolestruktur? Køge Kommunes skolevæsen skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca. 40 millioner kr. for at bidrage til

Læs mere

socialudvalget orienteres om Økonomiudvalgets behandling af KL-analysen om Hvem der udfører hvilke opgaver i ældreplejen

socialudvalget orienteres om Økonomiudvalgets behandling af KL-analysen om Hvem der udfører hvilke opgaver i ældreplejen Pkt.nr. 16 Nye Veje Nye Måder - Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 259791 Indstilling: socialudvalget orienteres om Økonomiudvalgets behandling af KL-analysen om Hvem der udfører hvilke opgaver

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Denne årsberetning kommer til at omhandle 2 skoleår, hvor vi, som skole har været i en rivende udvikling. Vi er også

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

I teksten herunder gives der høringssvar til beslutningsoplægget " Fremtidens fælles folkeskole i Halsnæs og implementeringen af skolereformen 2014.

I teksten herunder gives der høringssvar til beslutningsoplægget  Fremtidens fælles folkeskole i Halsnæs og implementeringen af skolereformen 2014. Halsnæs Kommune Rådhuset Udvalget for Skole, Familie og Børn 30. januar 2014 Høringssvar I teksten herunder gives der høringssvar til beslutningsoplægget " Fremtidens fælles folkeskole i Halsnæs og implementeringen

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Høringssvar vedr. Tidlig indsats- og inklusionspakke fra Københavns Lærerforening

Høringssvar vedr. Tidlig indsats- og inklusionspakke fra Københavns Lærerforening www.blivhoert.kk.dk 23. september 2011 Høringssvar vedr. Tidlig indsats- og inklusionspakke fra Københavns Lærerforening GODE TAKTER OG MISLYDE Specialreform 2.0 er på mange måder et fremskridt. Først

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

Udtalelse vedrørende revideret forslag til ny skolestruktur i Randers Kommune

Udtalelse vedrørende revideret forslag til ny skolestruktur i Randers Kommune Randers 18/12/2014 Udtalelse vedrørende revideret forslag til ny skolestruktur i Randers Kommune Følgende udtalelse er lavet af personalet i skolens specialklasser og vedtaget i MED-udvalget på Tirsdalens

Læs mere

Center for Undervisning - Vestskolen

Center for Undervisning - Vestskolen 1. Høringssvar fra Vestskolens bestyrelse og MED-udva Center for Undervisning - Vestskolen Høringssvar Skolereform 10. november 2013 Vestskolen har afholdt møde i henholdsvis skolebestyrelse og MED udvalg

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

Kommentarer fra administrationen

Kommentarer fra administrationen vedr. eventuelt udbud på visiteret indkøb af dagligvarer Høringssvar Område Vest Vi har følgende kommentarer til model 1: Set ud fra et borgerperspektiv er vores holdning, at der ved dette udbud vil kunne

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Vedhæftet som fil følger høringssvar fra forældrebestyrelsen i Børnehuset Kastaniehaven.

Vedhæftet som fil følger høringssvar fra forældrebestyrelsen i Børnehuset Kastaniehaven. Dorthe Jakobsen Fra: Lisbeth Berndtson Sendt: 2. juni 2013 21:09 Til: Ekstern Post - Børne- og Kulturforvaltningen; Kisser Franciska Lehnert - Byrådet; Klaus Hansen - Byrådet;

Læs mere

Høringssvar til Budget fra medarbejdersiden i SMU administration

Høringssvar til Budget fra medarbejdersiden i SMU administration Administration 15. september 2016 Høringssvar til Budget 2016-2019 fra medarbejdersiden i MU administration MU administration tager baggrunden for budgettet og de nuværende og kommende økonomiske udfordringer

Læs mere

Børne- og undervisningsudvalget

Børne- og undervisningsudvalget Ønskeliste: Drift, sikring af serviceniveau i Sundhedstjenesten Forslagsstiller Børne- og undervisningsudvalget Forslag Bevilling Styringsområde (politikområde) Sikring af Serviceniveau i Sundhedstjenesten

Læs mere

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder Supercenter Sorø Borgerskole Komplekse indlæringsvanskeligheder Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre, som er oprettet efter Folkeskolelovens 20 stk. 2. Supercentrene

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Kære medarbejdere på børneområdet,

Kære medarbejdere på børneområdet, Kære medarbejdere på børneområdet, Den 1. august går vi i gang med at føre vores inklusionsplan ud i livet. Vi har efterhånden forberedt os i 2 et halvt år, så vi er klar, og vi glæder os til at komme

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Kirke Hyllinge skole Mandag den 10.februar 2014 kl Husk formøde for forældrevalgte kl På lærerværelset..

Skolebestyrelsesmøde Kirke Hyllinge skole Mandag den 10.februar 2014 kl Husk formøde for forældrevalgte kl På lærerværelset.. 1. Godkendelse af referat Rettelse til punkt 11: Et medlem af bestyrelsen er ikke enig i beslutningen om at indkøbe lockers. 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt 3. Nyt fra elevrådene. Intet 4. Høring

Læs mere

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015 Til skolebestyrelserne for Valdemarsgade 43 folkeskoler, private skoler 4760 Vordingborg samt Tlf. 55 36 36 36 ungdomsuddannelserne i www.vordingborg.dk Vordingborg kommune Sagsnr.: 15/24263 Dokumentnr.:

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015.

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. En gang om året skal skolebestyrelsen redegøre for, hvad den har beskæftiget sig med i årets løb. Referater fra de enkelte møder findes på skolens intranet

Læs mere

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger.

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger. Januar 2014. Kære forældre og elever. Den 11. august starter det nye skoleår og Skolereformen træder i kraft (den er besluttet i folketinget i dec. 2013). Det vil indebære mange spændende og mærkbare forandringer.

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Hattingskolen og Torstedskolen.

Notat om høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Hattingskolen og Torstedskolen. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Munk Nielsen Sagsnr. 17.01.04-K04-1-14 Dato:25.1.2015 Notat om høringssvar vedr. forslag om sammenlægning af Hattingskolen og Torstedskolen. I det følgende

Læs mere

Høringssvar fra forældrebestyrelsen og Med udvalget i Børnehusene Team Høng

Høringssvar fra forældrebestyrelsen og Med udvalget i Børnehusene Team Høng Høringssvar fra forældrebestyrelsen og Med udvalget i Børnehusene Team Høng Områdeforældrebestyrelsen og MED - udvalget ønsker at udtrykke, at vi finder det meget opløftende, at Kalundborg Kommunes økonomi

Læs mere

Høringssvar fra medarbejdersiden i SMU- Specialiserede Social, vedrørende budget 2016-19.

Høringssvar fra medarbejdersiden i SMU- Specialiserede Social, vedrørende budget 2016-19. Børn og Familie fra medarbejdersiden i SMU- Specialiserede Social, vedrørende budget 2016-19. U-407 Medarbejdersiden på det specialiserede område vil gerne starte med at ytre tilfredshed over, at byrådet

Læs mere

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Dagtilbudsloven 1 stk. 2, 4 23 Formålet med loven er at 1 stk. at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

En sammenhængende skoledag

En sammenhængende skoledag En sammenhængende skoledag Aktuelle spørgsmål og svar Der kan stilles mange spørgsmål til En sammenhængende skoledag, hvor børnene går længere tid i skole, og hvor måden at lære på er anderledes, end da

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar vedr. udmøntning af kvalitetsmidler

Sammenfatning af høringssvar vedr. udmøntning af kvalitetsmidler Sammenfatning af høringssvar vedr. udmøntning af kvalitetsmidler Regeringen har afsat 500 mio. til bedre normeringer og et kvalitetsløft i daginstitutioner til udmøntning i 2013, og Randers kommune har

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Ledelsesberetning Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Skolens formål Skolens formål er at drive friskole, fritidsordning, fribørnehave og snarligt frivuggestue ifølge skolens værdigrundlag og efter

Læs mere

GRANBOHUS SKOVLYST. Tryg fritid for børn og unge med autisme

GRANBOHUS SKOVLYST. Tryg fritid for børn og unge med autisme GRANBOHUS SKOVLYST Tryg fritid for børn og unge med autisme Tryg fritid med kammerater og gode oplevelser I Skovlyst vil barnet hver gang møde de samme børn og voksne Skovlyst er et ferie- og aflastningstilbud,

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Bilag 6: Bemærkninger til over- og underskud, der ligger uden for decentraliseringsrammen. BFKU

Bilag 6: Bemærkninger til over- og underskud, der ligger uden for decentraliseringsrammen. BFKU 1 Bilag 6: Bemærkninger til over- og underskud, der ligger uden for decentraliseringsrammen. BFKU 1 Musikskolen -145.105-8 Underskuddet er opstået af flere årsager: Flere familier end normalt valgte at

Læs mere

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14.

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14. Efter velkomst og en kort præsentation af bestyrelsens medlemmer, orienterede Steen om skolens økonomi. Steen forklarede søjlediagrammet, hvor hele søjlen viser udgiften pr. elev i folkeskolen. 120 100

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

ÅDALENS FRISKOLE & BØRNEHUSET STORKEREDEN. (vuggestue & børnehave)

ÅDALENS FRISKOLE & BØRNEHUSET STORKEREDEN. (vuggestue & børnehave) ÅDALENS FRISKOLE & BØRNEHUSET STORKEREDEN (vuggestue & børnehave) ØNSKER DU INDFLYDELSE PÅ DIT BARNS SKOLEGANG? (Eller din bys udvikling?) NU har DU muligheden for at deltage i planlægningen og udformningen

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Henvendelse om beslutning om Bakkehusets fremtid som selvstændig institution.

Henvendelse om beslutning om Bakkehusets fremtid som selvstændig institution. Dato: 11.juni 2014 Fra Forældrebestyrelsen i klynge A5 og forældrerådet for Bakkehuset integrerede fritidsinstitution. Til BUU i København samt BR. Henvendelse om beslutning om Bakkehusets fremtid som

Læs mere

Udkast til uddybning af LBR ansøgning vedr. projekt

Udkast til uddybning af LBR ansøgning vedr. projekt Svendborg den 9. februar 2009 Udkast til uddybning af LBR ansøgning vedr. projekt 360 - En helhedsorienteret indsats. Anja Jørgensen Jobcenter Svendborg har på vegne af LBR kontaktet Jobressourcer.dk med

Læs mere

Kommunens serviceramme er i budgetårene overskredet med ca. 50 mio. kroner.

Kommunens serviceramme er i budgetårene overskredet med ca. 50 mio. kroner. Skoleområdet Folkeskoler Stationsvej 36 3460 Birkerød Att.: skolechef Martin Tinning Sendt via mail til hd@rudersdal.dk Vedbæk, torsdag 18. august 2011 Høringssvar til Budget 2012-2015 Kommunens serviceramme

Læs mere