NOTAT. Indkomne forslag til budgettet 19. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Indkomne forslag til budgettet 19. marts 2014"

Transkript

1 Dato: 19. marts 2014 Kontaktoplysninger Ressourcecenter Amtstue Allé Ringsted Tel.: Dir.: Mail.: NOTAT Indkomne forslag til budgettet 19. marts 2014 Der er indtil nu indgået de følgende svar på borgmesterens og kommunaldirektørens opfordring til at komme med forslag til effektiviseringer og forbedringer. Ændringer siden 14. marts er fremhævet med fed i tabellen nedenfor. Fo Udvalg Forslagsstiller Forslag rsl ag 1 Kultur- og Brugerrådet på Tilskud til indkøb af Side 1 af 31

2 Fo rsl ag Udvalg Forslagsstiller Forslag Trivselsudvalget Sneslev Skole pillefyr/energiforbedri nger 2 Økonomiudvalg Ringsted Erhvervsforum Nedsæt eller fjern dækningsafgiften 3 Ældreudvalget Social- og Videoopkald sundhedsassistent til hjælp i f m Anne Grethe medicin Højgaard 4 Børne- og Undervisningsudv alget Bestyrelsen hos Klostermarkens Børnehus 5 - CMU i Arbejdsmarkedscent eret 6 - LMU for Arbejdsmarkedscent eret 7 Børne- og Undervisningsudv alget 8 Børne- og Undervisningsudv alget 9 Børne- og Undervisningsudv alget 10 Børne- og Undervisningsudv alget MED-udvalget, Tinsoldaten Bestyrelsen, Tinsoldaten Flemming Nielsen, Ådalsskolen Fælles bestyrelses og personalemøde i Børnehuset Kastaniehaven Afskaffelse af plejepakker Flere el-cykler Afskaf sommerferielukning i daginstitutioner Ingen forslag Ingen forslag Styrk og udvid mulighederne for tværfagligt samarbejde Behov for efteruddannel se Ingen sommerferielu kning Sommerferieordning en er uhensigtsmæssig Vederlagsfri fysioterapi via Ådalsskolen Genovervej Sommerferielukning 11 Økonomiudvalget Steen Mortensen Brug Open Office i stedet for Microsoft Office 12 Klima- og Miljøudvalget Steen Mortensen Udvid timedriften på buslinje 406 til kl Børne- og Undervisningsu dvalget SF Anlægsmidler til bedre tilgængelighed på skoler (først Dagmarskolen og Valdemarskolen) 14 Børne- og Ungeenheden Udvidelse af Side 2 af 31

3 Fo rsl ag Udvalg Forslagsstiller Forslag Undervisningsu dvalget 15 Børne- og Undervisningsu dvalget 16 Plan- og Boligudvalget 17 Økonomiudvalge t 18 Økonomiudvalge t 19 Økonomiudvalge t 20 Klima- og Miljøudvalget 21 Økonomiudvalge t 22 Økonomiudvalge t 23 Kultur- og Trivselsudvalget 24 Plan- og Boligudvalget 25 Plan- og Boligudvalget 26 Klima- og Miljøudvalget 27 Klima- og Miljøudvalget 28 Klima- og Miljøudvalget 29 Klima- og Miljøudvalget 30 Økonomiudvalge t Børn og familieafdelingen og Sundhedstjeneste n Skolebestyrelse og MED-udvalg på Dagmarskolen Ørslev Landbolaug Ungmor-netværk til også at omfatte fædre Forbedring af Dagmarskolens fysiske rammer Større satsning på funktionen som landsbypedel Bredbånd (30 MBps) til alle inden 2020 Omkostningsfordel ing vedr. bredbånd Yderligere midler til oplevelsessti Udbedring af sti i f m "Vrangeskov - børn i bevægelse Yderligere midler til kr. til udviklingsmidlerne i Landdistrikterne kr. til kulturmidler til landdistrikterne Byfornyelse i Landdistrikterne Undersøgelse af og medfinansiering vedr. udviklingen på landet Cykelsti Rusgaardsbakke i Vigersted Sikring af fortov mellem skole og børnehus i Vigersted Færdiggørelse af cykelsti fra Kværkeby helt frem til Vigersted skole Hævning af ca. 50 meter vejstykke på Ejdamsvej kr. til kommunal medfinansiering til LAG-projekter Side 3 af 31

4 Fo rsl ag 31 Kultur- og Trivselsudvalget Udvalg Forslagsstiller Forslag 32 Plan- og Boligudvalget 33 Kultur- og Trivselsudvalget 34 Klima- og Miljøudvalget 35 Økonomiudvalge t Kommunal betaling for lån af forsamlingshuse, multihuse og kulturhuse Overførsel af mindreforbrug vedr. landsbypedeller, fuldt budget i 2015 Bogbussen ud til landsbyskolerne, gerne med computere Udbedring af veje Afsættelse af midler til og dialog om udmøntning af helhedspaner vedr. den nye landdistriktspolitik Forslagene er optrykt på de følgende sider. Side 4 af 31

5 1 - Tilskud til indkøb af pillefyr/energiforbedringer Jeg skriver til jer på foranledning af ovenstående mail vi har modtaget. Brugerrådet på Sneslev skole, vil bede om at I kigger nærmere på varmeforbruget på skolen/børnehaven. Vi får fra Ringsted kommune et årligt tilskud på kr Af dette tilskud benytter vi ca. kr kun på olie og fyr. Alle rørene er uisolerede, og vi er virkelig efter brugergrupperne så der ikke er varme der bare kører. Alle passer på, også børnehuset som vi jo også forsyner med varme. Lad mig give jer lidt tal: Varmeregning: ,- kr Varmeregning: ,- kr Varmeregning: ,- kr. Vi vil foreslå at vi får mulighed for at indkøbe et nyt/nyere brugt pillefyr, og vi mener besparelsen vil være hjemme i løbet af ganske få år. Evt. kunne man indkøbe to mindre pillefyr, et til hver bygning, så man ikke skal til at grave rør over skolegården. Andre ideer eller forslag modtages også. Da vores tilskud er så lille og vores budget ligger på små penge er det helt utænkeligt, at vi ville kunne afdrage det selv. Ringsted kommune er jo en grøn kommune, og derfor er det også ekstra skørt at vi fyrer for gråspurvene. Vi håber på en respons fra Jer, og ikke mindst at I vil kunne se det fornuftige i at gøre noget. Mvh Brugerrådet i Sneslev Formand Camilla Davidsen Tlf Side 5 af 31

6 2 - Nedsæt eller fjern dækningsafgiften Forslag til Ringsted Kommunes budget for 2015 Tak for tilbuddet om at komme med forslag til det kommunale budget Vores primære forslag til budgettet gælder dækningsafgiften, som vi tidligere har haft en positiv dialog med byrådet om i forbindelse med 2014-budgettet, hvor man er påbegyndt en sænkning af skatteniveauet i kommunen ved at sænke virksomhedernes dækningsafgift fra 10 til 9 promille. Vi kvitterer for denne første sænkning og opfordrer til, at dækningsafgiften sænkes yderligere i 2015 med det klare mål, at den helt bliver fjernet, så det bliver mere attraktivt at drive og etablere virksomhed i kommunen. Det vil føre til flere arbejdspladser. Vi har i Ringsted Erhvervsforums bestyrelse drøftet mulighederne for at give yderligere input til budgettet. Men vi mener ikke, at vi med så kort varsel og uden et materiale med konkrete tal har mulighed for at give et kvalificeret indspil til besparelser og prioritering af ressourcer på erhvervsområdet. Vi beder jer overveje en anderledes proces til næste år, hvis vi skal have mulighed for at komme med gennemarbejdede forslag og ideer med substans i. På vegne af Ringsted Erhvervsforum Christian Pedersen Formand Side 6 af 31

7 3 - Effektiviseringer og serviceforbedringer i ældrepleje Vedr. forslag til effektivisering og serviceforbedringer. Man har bl.a. i Odense i ældrepleje tænkt i video-opkald til borgere der evt. skal have hjælp til medicinering i stedet for, at køre ud til dem. Det har vist sig at det har være en succes. 40 personer har deltaget og nu vil de udvide ordningen til 100 borgere og regner med, at spare 1,5 millioner om året. FOA har en beskrivelse af dette Der er fra den af Kirsten Rudkøbing Horsens kommune. (En konsulent undersøgelse) Kan der spares mellem 7 og 12 millioner på, at lægge hjemmeplejen om. Det handler om, at det nuværende system, hvor kommunen visiterer til mange forskellige og detaljeret plejepakker er med til at gøre hjælpen ufleksibel og tung i administration. Undersøgelsen viser, at visiteringerne stort set følger det serviceniveau, politikkerne har stukket ud, men systemet med selve plejepakkerne er bøvlet. Elektriske cykler: Det kan være en forebyggelse af nedslidning af hjælpere og SSA er at der stilles flere el cykler til rådighed, og det vil give en effektivisering af kørsel fra en almindelig cykel. Med venlig hilsen Anne Grethe Højgaard social- og sundhedsassistent Side 7 af 31

8 4 Afskaf sommerferielukning i daginstitutioner Høringssvar til Budget 2015 Til Børneforumsmødet den 11. marts sagde Børne- og Undervisningsudvalgets medlemmer, at de ønskede input fra institutionerne om hvad Ringsted Kommune skal prioritere, for at vi får de bedste daginstitutioner. Der blev snakket arkitektur, bevilling til it-udstyr, legepladser osv. Men vi mener, at en ting, der utrolig vigtigt for vores børns trivsel, blev glemt Bestyrelsen hos Klostermarkens Børnehus ser gerne, at Ringsted Kommune afskaffer sommerferielukningen i uge 28,29 og 30. Selvom vi umiddelbart ikke kan se, at det er nævnt i budget 2015, så mener vi, at det er aktuelt for os, at arbejde på, at få det ændret. Vi finder simpelthen ulemperne fremfor fordelene langt mere markante. For os virker det besynderligt, at man i Ringsted Kommune skal være foregangskommune for omegnens andre kommuner. Hvis man ser på vores nabo kommuner såsom Sorø, Slagelse, Køge, Næstved og Solrød er der ingen af dem, der arbejder med sommerferielukket i 3 uger. Det kunne i sig selv godt tyde på, at vi i Ringsted har gang i noget, hvor der tilsyneladende ikke er andre der tilsvarende har samme gode ide. Vi vil prøve at liste en række ulemper op, i forhold til sommerlukningen, set fra Institutionens side: 1. Personaleplanlægning/ferie: I og med man arbejder ud fra et princip om, at der i sampasningsinstitutionen skal være én fra personalegruppen fra åbent luk, vil det give enorme personalemangler, når den lukkede institution åbner op igen, da man vil blive ramt af ferie. Det vil og er et stort pres for det øvrige personale, da mange børn vil være tilbage efter ferie. 2. Personalegruppens ferie: Når man som Ringsted Kommune har op mod 22 lukkedage om året, vil en stor del af personalets ferie være fastlagt uden fleksibilitet for, hvorledes det passer med den øvrige husstand. Det er ligeledes også langt fra alle, der kan/vil vælge at holde ferie i industriferien. 3. Efter lukkeugerne får de ofte børn tilbage, som på den ene eller anden måde skal samles op efter et par usikre uger på fremmed jord. Dette kræver ekstra ressourcer og tid, hvilket i sidste ende også går ud over de andre børn og forældre. Vi vil prøve at liste en række ulemper op, for de forældre det måtte vedkomme: 1. Fastlagt sommerferie for børnene: Da det langt fra er alle forældre, der har mulighed for at vælge ferieuger uden, at det skal harmonere med arbejdsgiver og øvrigt personale på arbejdspladsen, vil rigtig Side 8 af 31

9 mange børn have sommerferie med opdelte forældre og ikke holde sommerferie, som én samlet familie. Det finder vi meget bekymrende, da skilsmisseprocenten for småbørnsfamilier er stigende og sommerferien er DEN mulighed familier har til at være sammen. 2. Pasningsmuligheder hos bedsteforældre: I takt med at bedsteforældre bliver længere på arbejdsmarkedet, er muligheden for pasning i disse tilfælde også yderst begrænsede. 3. Og så den MEST vigtige; Børnenes følelser og behov: For rigtig mange børn er det en stor omvæltning at starte i en institution, hvor de er langt væk fra de trygge rammer derhjemme. For enkelte kan der gå lang tid, før de rigtig føler sig trygge i de rammer, som institutionerne yder. Derfor er det nærmest en umenneskelig omvæltning for små børn at skulle begå sig et i hus, hvor der er andet personale og mange andre nye børn og for nogles tilfælde mange, mange flere kvadratmeter at bevæge sig på. Efter tre uger i en fremmed institution, med fremmede pædagoger og børn, og efterfølgende ferie med far og mor, skal mange børn køres ind på ny. Det er ikke at give børnene en tryg og genkendelig hverdag! Slutteligt undrer det os at kommunen, som vi tænker gerne vil tiltrække flere unge mennesker og unge børnefamilier, vil tillade sig selv at have et så ufleksibelt niveau, hvad angår lukkedage. Det synes vi ikke umiddelbart passer ind i kommunens børn og unge politik. Bevares, vi har jo sampasning, så hvad brokker vi os dog over. Til det skal det siges, at forældre ville ofre arme og ben for at være samlet, som en familie i sommerferien, og for at undgå at deres børn skal udsættes for den store omvæltning det er at skulle i sampasning. På vejne af Bestyrelsen hos Klostermarkens Børnehus Jesper Spure Olsen Bestyrelsesmedlem Side 9 af 31

10 5 CMU i Arbejdsmarkedscenteret: Ingen forslag Budget 2015 CMU for Arbejdsmarkedscenteret har på mødet den 12. marts 2014 drøftet forslag til budget CMU har ingen forslag til hverken besparelser eller udvidelser. Med venlig hilsen Winnie Møller Side 10 af 31

11 6 LMU for Arbejdsmarkedscenteret - ingen forslag Budget 2015 LMU for Arbejdsmarkedscenteret har på møde den 27. februar 2014 drøftet forslag til budget LMU havde ingen ønsker til budget Med venlig hilsen Winnie Møller Side 11 af 31

12 7 Tværfagligt samarbejde, efteruddannelse og ingen sommerferielukning Første høring vedr. budget 2015 fra Tinsoldaten Vi glæder os over, at Tinsoldatens aften/natordning er blevet bevaret. Vi har nu over 40 aften/natbørn ud af vores 75 og næsten alle ny indskrevne børn er enten aften/natbørn eller søskende. Høringssvar fra MED udvalget, Tinsoldaten: Vi har i Ringsted Kommunes Børne og Ungepolitik vedtaget at vi bl.a. vil arbejde på at: - Styrke den sundhedsfremmende og forebyggende indsats, fordi barnets tidlige år er afgørende for fremtidige livsmuligheder. - Alle børn og unge får en chance for at udvikle sig i inkluderende fællesskaber, fordi det giver de bedste muligheder for at blive udfordret, få udvidet sin horisont og for at blive en aktiv borger i fremtidens samfund. Men som vi også gør os selv klart i Børne og Ungepolitikken: - Medarbejderes møde med børnene, de unge og deres familier kan have afgørende betydning for at den anden lykkes. - Vi må skabe gode rammer for, at forskningsmæssig viden og lokale erfaringer bliver omsat til en praksis, der skaber forandringer. Vi arbejder hver eneste dag på at leve op til Børne og Unge politikken, men må konstatere, at vi i for mange tilfælde mangler både viden og ressourcer. Vi arbejder meget på tværs af faggrupper, men må i den forbindelse konstatere, at der går alt for lang tid fra et råb om hjælp eller en god ide, til der kan besluttes noget/handles på noget. Intentionerne er gode hele vejen rundt men, set med vores øjne, er der brug for at styrke og udvide mulighederne for det tværfaglige samarbejde. Som medarbejdere oplever vi et stort behov for efteruddannelse. Efteruddannelse som oven i købet kan vise sig at have en positiv økonomisk gevinst, på lang sigt. En undersøgelse fra KL: Virkningsfulde tiltag i dagtilbud viser, hvordan pædagoger allerede i dagtilbud kan styrke børns læring og udvikling endnu mere end i dag. Side 12 af 31

13 Lad os nu gå foran i Ringsted, der er hårdt brug for at vi bliver bedre til, at bryde den negative sociale arv. Lad os medarbejdere få indblik i den nyeste forskning, og få den viden, vi så hårdt har brug for. Vi tænker at man ved at styrke den tidlige indsats, altså på 0-6-års området, vinder både menneskeligt og økonomisk. Vi tænker det vil være en god investering. Hermed altså et forslag, som rummer både forbedring og effektivisering(på sigt). Vi, som personale, ønsker at gøre indsigelse mod de tre ugers sommerferielukning. Vi ønsker frit at kunne disponere over vores hovedferie( i forvejen har vi ca 10 lukkedage, hvor vi også skal holde ferie). En stor problemstilling er at vi ikke altid kan få ferie med vores familier, da der på deres arbejdspladser også er rift om lukkeugerne. Alt i alt er dette med til at gøre arbejdsmarkedet meget ufleksibelt. Mht børnene, ser vi at specielt vuggestuebørnene er utrygge ved ordningen. De mangler deres forudsigelige hverdag med trygge relationer til kendte voksne. Små børn kan ikke bare flyttes rundt på!!!!!!!! 8 Sommerferieordningen er uhensigtsmæssig Høringssvar fra bestyrelsen, Tinsoldaten Bestyrelsen mener ikke, at sommerferieordningen er hensigtsmæssig-hverken fra et forældresynspunkt eller i forhold til personalets ferieplanlægning. Hvis den bevares foreslås, at forældre melder ferie ind tidligere end nu. Som kommune vil vi gerne slå os på, at vi er en erhvervsvenlig kommune, men vi forventer at alle virksomheders medarbejdere kan holde fri i påsken, julen og 3 bestemte uger i sommerferien. Fleksibel og erhvervsvenligt er ikke ligefrem de ord, der først falder os ind. "Det har været målet at etablere en så god sommerferieordning for børnene som muligt og det er Børnecentrets vurdering at sommerferieordningen fungerer efter hensigten." Et bestyrelsesmedlem har flg kommentar til dette: Det er så her det falder helt fra hinanden i min optik. At sommerferieordningen fungerer efter hensigten er måske rigtigt, da hensigten er, at spare penge og KUN at spare penge. At etablere en så god ordning for børnene som muligt er meget langt fra målet. Især vuggestuebørn har meget svært ved at omstille sig til nye rammer på kort tid, for så at skulle tilbage til vanlige rammer igen bagefter. Det er formentlig også gældende i en eller anden grad for børnehavebørn. Side 13 af 31

14 At der er færre der benytter sig af sommerferieordningen forsøges forklaret med det gode vejr? Really? Det skriger jo til himlen. Især når man tænker på man forsøger at få tilmelding til sommerferien i marts. Meteorologer er dygtige. De kan forudsige vejret sådan ca 7 dage frem, men at tro folk holder deres børn hjemme i sommerferien, fordi vejrudsigten i marts siger godt vejr i juli, den hopper vi altså ikke på. Det ville være rart sådan, men den kan de vist selv godt se er lidt for søgt. Den mest rationelle forklaring hvorfor færre benytter sommerferieordningen, skal nok nærmere søges i, at folk ikke mener det fungerer for deres kære børn at blive kastet rundt i tilfældige institutioner med forskellige pædagoger. Og så endda for ussel mammon. Det ville være langt mere troværdigt for politikerne at sige det som det var. Vi sparer penge - SLUT! Da pædagoger, mig bekendt, får løn under ferie, så kan sommerferieordningen kun være besparende, fordi man så kan have en lavere normering henover året. Igen med børnene som gidsler. Som politiker ville jeg nok lige huske på, at den dag de selv sidder på plejehjem og ønsker omsorg, så er det de børn, der pt går i børnehave/vuggestue, som er beslutningstagere. Håb på ungerne ikke kan huske deres opvækst til den tid! Side 14 af 31

15 9 Vederlagsfri fysioterapi via Ådalsskolen Kære rette vedkommende I forlængelse af information pr. 19. februar omkring effektiviseringsforslag til budget 2015, vil vi gerne foreslå, at ordningen omkring vederlagsfri fysioterapi bliver udbudt af Ringsted Kommune via. fysioterapeuter ansat på Ådalskolen. Baggrund: Her hos os har vi et antal børn der får denne behandling via Benløse fysioterapi. Behandlingen ligger i skoletiden på Ådalskolen mellem ca. 11 og 14. Dette tidspunkt passer Benløse fys. Dette synes vi er en dårlig løsning, da det udhuler børnenes undervisningstid. Vi har derfor forsøgt at organisere det, så behandlingerne ligger udenfor skoletiden dvs. efter Dette er ikke let. I forbindelse med en forøgelse af skoledagens længde, som følge af skolereformen, besværliggøres dette yderligere. Vi ser derfor klare kvalitetsfordele ved at udbyde ordning selv: - Ordningen ligger i forlængelse af skolereformens tanker om understøttende undervisning - Mulighed for mere fleksibel ordning mht. tid og tidspunkt - Tilpasning af behovet - Større kvalitet pga. behandlingen udbydes af en kendt voksen - Større kvalitet ved at tiden på de 30 min udnyttes fuldt ud - Større kvalitet, da behandlingen udføres i et kendt miljø uden miljøskift. Ulemper: Man kan muligvis forudse større udgifter til ordningen, da flere elever kan komme til, hvilket kan medføre et udvidelse af budgetrammen til den vederlagsfri fysioterapi. Vi står gerne til rådighed med yderligere information. Med venlig hilsen Flemming Nielsen Afdelingsleder Ådalskolen Side 15 af 31

16 Side 16 af 31

17 10 Genovervej Sommerferielukning Ved fælles bestyrelses og personalemøde i Børnehuset Kastaniehaven var der ønske om at man i budgetprocessen tager sommerferie lukning op til overvejelse. På personale og bestyrelses vegne Leder Birthe Jensen Side 17 af 31

18 11 og 12 Brug Open Office og fortsæt timedriften på buslinje 406 til kl. 22 Gyrstinge, den Til Ringsted Kommune. Spareforslag: Jeg er bekendt med, at Ringsted Kommune benytter kontorpakken Microsoft Office med rigtig mange licenser. I stedet kan kommunen benytte kontorpakken Open Office, som kan det samme, som Microsoft Office, men er helt gratis. Serviceforbedring: Landsbyhuset i Gyrstinge ønsker at tiltrække mange brugere især til motion og sport. Vi ser det som et problem, at eneste buslinje (406) kører sidste tur fra Gyrstinge ca. kl. 19. Det vil være en serviceforbedring, hvis buslinje 406 kunne fortsætte sin timedrift indtil ca. kl. 22. Dette ville også gøre det lettere for f.eks. gymnasieelever at deltage i aften-arrangementer udenfor Gyrstinge og derefter selv kunne køre hjem med bussen. Med venlig hilsen Steen Mortensen Gyrstingevej Ringsted Side 18 af 31

19 Side 19 af 31

20 13 Anlægsmidler til bedre tilgængelighed på skoler (først Dagmarskolen og Valdemarskolen) Forslag til Budget 2015 SF stiller forslag om at der på anlægsbudgettet sættes midler af til at arbejde med tilgængelighed på vores skoler, i første omgang specifikt på Dagmarskolen og Valdemarskolen, hvor der behov for en hurtig indsats. Set i lyset af inklusionen, som vi arbejder med på skoleområdet, mener vi, at det er vigtigt, at der ikke er fysiske barrierer for denne. Med venlig hilsen Britta Nielsen Side 20 af 31

21 14 Udvidelse af Ungmor-netværk til også at omfatte fædre Ønske til Budget 2015 fra Ungeenheden Børn og familieafdelingen og Sundhedstjenesten Oplæg til udvidelse af netværket til også at have et tilbud til (sårbare) fædre op til 29 år, som ikke er i job/ uddannelse og som søger støtte til deres faderrolle. Tilbuddet tænkes placeret i samme rammer som ungmor netværket, p.t Vestervej 27 a Tilbuddet er et tværfagligt samarbejde mellem Børne- og Familierådgivningen Unge enheden og Sundhedstjenesten, organisatorisk placeret i Sundhedstjenesten. Ansatte i tilbuddet : Netværkskoordinator Anne Madsen og ad hoc mentorer fra nuværende mentor korps udannet i den løsningsfokuserede metode. Mentorer er hentet fra tværfaglige samarbejdspartnere i Børne- og Familierådgivningen Jobcentret Ungeenheden SOF Dagtilbuddene Distriktspsykiatrien og Sundhedstjenesten. Indhold i tilbuddet: Alle kan henvise en fader til tilbuddet Visitation i netværkets visitationsteam v Marc, Eva, Anne og Bente Mentortilbud : 1 t/ugen Martemeo forløb, 1 x årligt i lighed med tilbud til mødrene. Fædregruppe hver 2 uge ( måske eftermiddag efter arbejdstid ) Sundhedsaktivitet crossfit, mountainbike, boksning netværksskabende Familiesøndag, 1 x måneden i huset med fællesspisning og familieaktivitet ( biograf, Zoo, bål og pølser, fiske ved åen. Økonomi ved tilbud til 20 fædre om året: Mentor tider : 20 x 52 x 200 kr = Visitation : samtidig med visitation til ungmor netværket : 3 x 3000 kr = 9.000kr Marte Meo til 10 fædre årligt a 8.000kr = kr Sundhedsaktivitet : 20 fædre a årligt = kr Familiesøndag : 12 gange a 3 timer for 2 personer a 400 kr = kr Materiale, kaffe, mad etc : kr årligt Side 21 af 31

22 I alt kr. Omregnet som ønske på i alt : kr. til udvidelse af Netværkets målgruppe m/k. Side 22 af 31

23 15 Forbedring af Dagmarskolens fysiske rammer Dagmar skolen 14. marts 2014 Til Ringsted Kommune Forslag til budget Tak for invitationen til at komme med idéer til Ringsted Kommunes budget for Vi sætter pris på at blive inddraget og hørt så tidligt i processen. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke pege på effektiviseringsområder. Dog vil vi bemærke, at vi bestemt ikke ser det muligt at effektivisere (spare) på skoleområdet. Vi vil endvidere opfordre til, at kommunen finder økonomi til at bringe Dagmarskolens fysiske rammer ind i denne tidsalder. Dagmarskolens rammer er under pres fra en ændret elevgruppe, med en SFO med mange elever og skole i samme lokaler. Lokaler og gangarealer bærer præg af mange års slitage og skolemøblerne er i høj grad utidssvarende og nedslidte. Skolegården trænger til en gennemgående renovering og specielt gårdtoiletterne (her er flertallet af skolens toiletter) er ikke hverken indbydende, praktiske eller gode for små elever, som skal gå langt i al slags vejr for at komme på toilettet. Med dette kan eleverne miste en urimelig stor del af undervisningen eller endnu værre: en beviselig konsekvens er at eleverne ikke går på toilettet i skoletiden, hvilket er yderst sundhedsmæssigt betænkeligt. Vi ser frem til at følge budgetprocessen i de kommende måneder. På vegne af skolebestyrelsen på Dagmarskolen Martin Kofoed, Formand. MED-udvalget på Dagmarskolen tilslutter sig skolebestyrelsens svar. På vegne af MED-udvalget Gitte Asmussen, skoleleder Side 23 af 31

24 Side 24 af 31

25 16 Større satsning på funktionen som landsbypedel Til Ringsted Kommune Henrik Hvidesten, Jakob Nordby, Thomas Riemenschneider Vi har desværre ikke nået at beskæftige os så meget med forslag til forbedringer og effektiviseringer af drift og service. Vi har dog flg. forslag: At man satser mere på funktionen som Landsbypedel. Der kunne ansætte én person for hver af de 10 landområder. Disse kunne så samarbejde i et netværk og samarbejde om de lidt større opgaver og/eller dele udstyr m.v. Igen andre opgaver kunne udføres i samarbejde med Vej og Park - eller en eller flere af de øvrige forvaltninger /centre. Vi ser frem at kunne udtale os, når næste fase af arbejdet med drift- og service-udgifterne. mvh Kjeld Ørslev Landsbylaug Side 25 af 31

26 17-35 Forslag fra Hermed ønsker til budget 2015 samlet fra. På bestyrelsens vegne. Jytte Petersen, Kværkebyvej Videresendte meddelelser Bredbånd (30 MBps) til alle inden 2020 Fra: Leif - Jystrup Net Dato: 14. mar kl Emne: SV: ønsker til budget 2015 Til: Peter Hansen EU kommissionens digitale agenda siger mindst 30Mbps til alle og mindst 100Mbps til halvdelen af borgerne inden Omkostningsfordeling vedr. bredbånd Fra: Peter Hansen Sendt: 13. marts :22 Til: 'Leif - Jystrup Net'; Emne: SV: ønsker til budget 2015 Enig med Leif vedr. midler til landområderne for udmøntning af helhedsplanerne. Desuden overvejelse om følgende forslag: Omkostningfordeling vedr. optimalt bredbånd, fibernet eller tilsvarende i min MB til alle husstande på landet. 1/3 del til teleselskaberne/seas/nve 1/3 del til Ringsted kommune 1/3 del til husejeren, der ønsker at deltage. Erhvervsvirksomheder ude på landet har brug for optimal it-infrastruktur. Peter Side 26 af 31

27 Fra: Leif - Jystrup Net Sendt: 13. marts :10 Til: Emne: SV: ønsker til budget 2015 Vi har forventning om, at helhedsplanerne skal føres ud i livet fra Det er indlysende, at 1 mio. om året IKKE kan række ret langt, hverken i 15, 16 eller 17. Vi bør lægge op til at der tages højde for dette, således at vi ikke ender med at have nogle reelle og stadig realistiske helhedsplaner, men ingen penge at udmønte dem for. Det er jo p.t. umuligt at give et kvalificeret bud på, hvad der er brug for, og det kan jo ikke bruges til noget i et budget. Og vi anvender ikke op imod en mio. på at lave helhedsplaner, hvis de ikke skal bruges til noget bagefter. Så vi må vælge et beløb ud fra sund fornuft og vurdering. Jeg tænker at bede om 5 mio. i 2015 med option for udvidelse, og så må resten søges finansieret via fundraising. Hvad siger I andre? Mvh Leif Fra: Peter Hansen Sendt: 9. marts :37 Til: 'Arne Petersen'; Emne: SV: ønsker til budget 2015 Og jeg har følgende forslag til budgetønsker: 19 - Yderligere midler til oplevelsessti Oplevelsesstien. 1 million som allerede annonceret sidste år, hvor der blev afsat 1. mio. hvert år i og Udbedring af sti i f m "Vrangeskov - børn i bevægelse Manglende strækning med stabil befæstning og toplag i slotsgrus i Vrangeskov børn i bevægelse kr incl. moms 21 - Yderligere midler til. 1 million som minimum, hvor der sidste år blev afsat 1. mio. hvert år i 2014, 2015, 2016 og 2017 Side 27 af 31

28 kr. til udviklingsmidlerne i Landdistrikterne Udviklingsmidlerne til Landdistrikterne kr til fordeling mellem 10 lokalråd efter ansøgninger, herunder til landsbyforums administration kr. til kulturmidler til landdistrikterne Kulturmidler til landdistrikterne kr til fordeling mellem 10 lokalråd efter ansøgninger 24 Byfornyelse i Landdistrikterne Byfornyelse i landdistrikterne. 40% medfinansiering fra Ringsted Kommune ( i mulig statsstøtte til Ringsted kommune ved 40 % medfinansiering) 25 Undersøgelse af og medfinansiering vedr. udviklingen på landet Medfinansiering vedr. forskellige puljer, der kan gavne udviklingen på landet. Bør undersøges meget nøje evt. via landdistrikternes Hus 26 Cykelsti Rusgaardsbakke i Vigersted Cykelsti Rusgårdsbakke i Vigersted. Fra Roskildevej til Vigersted Skole. Nr. 3 på listen efter Kværkeby og vist nok Gyrstinge eller Bringstrup 27 - Sikring af fortov mellem skole og børnehus i Vigersted Sikring af fortov mellem skole og børnehus i Vigersted. Er tidligere drøftet med forvaltningen og det politiske niveau to gange Side 28 af 31

29 28 - Færdiggørelse af cykelsti fra Kværkeby helt frem til Vigersted skole Færdiggørelse af cykelsti fra Kværkeby helt frem til Vigersted skole gennem Vigersted By der mangler ca. 300 meter, hvor halvdelen kan anlægges på kommunal jord Hævning af ca. 50 meter vejstykke på Ejdamsvej Hævning af ca. 50 meter vejstykke på Ejdamsvej, der ofte står helt under vand om vinteren og ved store nedbørsmængder med gennemkørsel forbudt kr. til kommunal medfinansiering til LAG-projekter Kr til kommunal medfinansiering til LAG-projekter som tidligere år. Kan tilbageføres, hvis LAG-ordningen går uden om Ringsted fra 2015 og årene fremover 31 - Kommunal betaling for lån af forsamlingshuse, multihuse og kulturhuse Midler så alle foreninger i landområderne kan afholde møder i lokalområdet, ligesom alle foreninger gratis kan låne lokaler i Ringsted By. D.v.s kommunal betaling for lån af forsamlingshuse, multihuse og kulturhuse. Evt. med fast beløb, så tilskuddet er ens overalt i kommunen!!!! Mange hilsener Peter Fra: Arne Petersen Sendt: 9. marts :52 Til: Emne: ønsker til budget Overførsel af mindreforbrug vedr. landsbypedeller, fuldt budget i landsbypedel "overskud" skal videreføres til 2015 og samtidig skal der godkendes budget fuldt til 3 landsbypedeller i Altså med restpenge fra 2014 og et fuldt 2015 budget. Side 29 af 31

30 33 - Bogbussen ud til landsbyskolerne, gerne med computere 2. bogbussen ud til landsbyskolerne (skoleleder efterspørger dette. Gerne med computere så ældre eller andre som ikke kender den digitale verden kan komme med Udbedring af veje 3. Mange huller i vore veje - det er hvad jeg har lige nu - er ved at se budgettet efter for 2014 om hvad der "mangler" Jytte 35 - Afsættelse af midler til og dialog om udmøntning af helhedspaner vedr. den nye landdistriktspolitik I fortsættelse af vores mail fra vil vi hermed gerne sende et supplement specifikt i relation til midler til brug for udmøntning i 2015 af indholdet i de kommende helhedsplaner for landområderne Ringsted kommune. Teksten lyder som følger: Vedr. Budget 2015 I forlængelse af arbejdet med den nye landdistriktspolitik for Ringsted Kommune og de efterfølgende helhedsplaner, der forventes færdige inden udgangen af 2014, beder vi administrationen og det politiske niveau om at afsætte midler til udmøntning af planerne med start januar Da indholdet i planerne naturligvis ikke foreligger på nuværende tidspunkt (15. marts 2014), er det ikke muligt nu at foreslå et præcist budgettal for landdistrikterne i Vi vil derfor foreslå, at administration og politikere sammen med snarest belejligt tager en dialog om budgettallet, så processen omkring landdistrikterne og helhedsplanerne får et realistisk og tilfredsstillende niveau, der ikke sætter processen i stå. Med venlig hilsen Leif Gredal, formand Side 30 af 31

31 Bringstrup-Sigersted Fjellebro-Kværkeby Gyrstinge-Ørslevvester Haraldsted-Allindemagle Jystrup Nordrup-Farendløse Sneslev Vetterslev-Høm Vigersted Ørslev Side 31 af 31

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen Referat fra møde med repræsentanter fra Vigersted lokalråd Dato/tid: tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 16:30 Sted: Rønnedevej 9, Ringsted (tekniske centre) Emne: Status for trafikale udfordringer som lokalrådet

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan Spildevand på landet Forslag til strategisk spildevandsplan Baggrund for planen Amtet har målsat alle vandløb og søer, og der er i løbet af en årrække gjort en stor indsats overfor spildevandet fra byerne.

Læs mere

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015 Marbækskolen - en skole i udvikling Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Ulla Olin uolin@frederikssund.dk

Læs mere

Børne- og undervisningsudvalget

Børne- og undervisningsudvalget Ønskeliste: Drift, sikring af serviceniveau i Sundhedstjenesten Forslagsstiller Børne- og undervisningsudvalget Forslag Bevilling Styringsområde (politikområde) Sikring af Serviceniveau i Sundhedstjenesten

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

GRANBOHUS SKOVLYST. Tryg fritid for børn og unge med autisme

GRANBOHUS SKOVLYST. Tryg fritid for børn og unge med autisme GRANBOHUS SKOVLYST Tryg fritid for børn og unge med autisme Tryg fritid med kammerater og gode oplevelser I Skovlyst vil barnet hver gang møde de samme børn og voksne Skovlyst er et ferie- og aflastningstilbud,

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941.

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941. Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Økonomiudvalget -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skatter, tilskud

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde Møde i bestyrelsen for LAG Ringsted, onsdag den 19. juni 2013 Mødet fandt sted kl. 19.00-22.00 i Mødelokale 1 - på Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9. Dagsorden 1. Nye punkter til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Politisk parti: Forligspartierne Dato: 23. september 2014 Tusinde 1.000 kr. Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Kassepåvirkning

Læs mere

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers.

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers. Børn, Unge og Fritidsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5335 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. april 2014 Sagsnr.: 2014-004265-1

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Hermed fremsender Vedbæk Skole sit høringssvar vedr. fremsendte tilpasningsforslag til budget 2011-2014 forslag 4.1 til og med 4.18.

Hermed fremsender Vedbæk Skole sit høringssvar vedr. fremsendte tilpasningsforslag til budget 2011-2014 forslag 4.1 til og med 4.18. Rudersdal Kommune Skoleområdet Att.: Hanne Dencker Sendt via e-mail til adressen hd@rudersdal.dk Vedbæk, 19. august 2010 Høringssvar vedr. tilpasningsforslag til budget 2011-2014 Hermed fremsender Vedbæk

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp

Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp Klinteby, den 20. august 2009 Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp Mødet blev afholdt hos Jesper Lund Andersen. Til stede ved mødet var: Steen B. Rasmussen,

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150527t155506.868/20150527t155507.226/083b4589-47...

file:///c:/adlib%20express/work/20150527t155506.868/20150527t155507.226/083b4589-47... Page 1 of 1 From: Pia Werborg Sent: 19-05-2015 12:13:39 To: Liselotte Skov Subject: Høring juniorklub Attachments: Vedr. Juniorklub; Vedr. Juniorklub; Høringssvar fra Ejby Skole; SV_ ang. høring om juniorklubber;

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet Suldrup Skole Skolebestyrelsen Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00 Afbud: Sten, Lisbeth, Eva, Sanne Ikke til stede: Dagsorden: Elevrådet Protokol Er ikke nået så langt her efter jul. I dag møde

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole

Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole Den 10.02. 2015 kl.18.30-21.00 Mødested Skovboskolen, mødelokale K2 Note Der vil være brød, pålæg mv. Dirigent: Linda Andersen Referent: PF Pkt. 1 Godkendelse

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

Fællesbestyrelsesmøde Mols

Fællesbestyrelsesmøde Mols Molsskolen den 4/12/2014 Fællesbestyrelsesmøde Mols Deltagere: Fraværende uden afbud: Fraværende med afbud: Sted / lokale: Susanne, Eva, Thomas, Carl Oskar, Frants, Mette, Winnie, Trine, Louise, Bjarne,

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Høringssvar modtaget 23-09-13 Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler Institution 4000 Kontaktperson Flemming Jørgensen 4000 Afgivet høringssvar som Bruger (bestyrelsesmedlem eller medlem af interesseorganisation)

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan 2-1

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan 2-1 Området Plan, erhverv og kollektiv trafik omfatter udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner, boligog byudvikling, erhvervsstøtte samt medfinansiering af busdriften. På politikområdet er følgende politiske

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. 1. Valg af stemmetællere blev Mette Laursen og Klaus Andersen. 2. Valg af dirigent blev Karl

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget.

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Magistratens 1. Afdeling Magistratens 1. Afdeling tilslutter sig ønsket om at sætte mere

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Kommentarer fra administrationen

Kommentarer fra administrationen vedr. eventuelt udbud på visiteret indkøb af dagligvarer Høringssvar Område Vest Vi har følgende kommentarer til model 1: Set ud fra et borgerperspektiv er vores holdning, at der ved dette udbud vil kunne

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag 13. August 2014 Klokken 13.00-16.00 Pilegårdsvej 95, Hasselager 1) Nyt fra: a) Formanden Der er ansat ny dagtilbudsleder i Lystrup: Bente

Læs mere

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Deltagere: Medarbejdere fra Trinbrættet Formand: Mette Mørk Bjørnskov, konstitueret leder i Trinbrættet Trinbrættets høringssvar tager sit afsæt i

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen

For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen Drejebog For implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærerne samt skoleaftalen 1. Værdier Nye aftaler og nytænkning I august 2014 skal skolerne organiseres efter hensigterne i en ny skoleaftale

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel, og vi ønsker derfor at styrke ledelsesressourcerne

Læs mere

Ansøgning om at Gylling Skole og Gylling Børnehus drives efter landsbymodellen/ordningen.

Ansøgning om at Gylling Skole og Gylling Børnehus drives efter landsbymodellen/ordningen. 1 Gylling d. 25. april 2012 Til Børn, Unge og kulturudvalget og Odder Byråd Ansøgning om at Gylling Skole og Gylling Børnehus drives efter landsbymodellen/ordningen. Lidt om baggrunden for ansøgningen:

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 prioritering 301 3.01-5.14

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 11. maj 2009 Til Husejeren Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 i festsalen, Københavns Erhvervsakademi, Lersø Park Alle 2 Bemærk mødestedet! DAGSORDEN 1.

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

VOR FRUE SKOLE DAGSORDEN. Referat af Skolebestyrelsesmøde den 11. juni 2015 kl. 19.00 21.00. Formøde kl. 18.30 19.00 på skolens kontor

VOR FRUE SKOLE DAGSORDEN. Referat af Skolebestyrelsesmøde den 11. juni 2015 kl. 19.00 21.00. Formøde kl. 18.30 19.00 på skolens kontor VOR FRUE SKOLE Referat af Skolebestyrelsesmøde den 11. juni 2015 kl. 19.00 21.00 Formøde kl. 18.30 19.00 på skolens kontor Vor Frue Skole 2. juni 2015 Tilstede: Søren, Maria, Lene, Lars, Leif S, Mette,

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune:

Følgende krav og regler bør der ses nærmere på i forbindelse med tillidsdagordenen i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT Bilag 4: Afskaffelse af krav og regler besluttet i BR Socialforvaltningen er blevet bedt om at komme med et bud på BRbesluttede regler og krav,

Læs mere

Forslag til Budget 2013. indsendt via www.norddjurs.dk

Forslag til Budget 2013. indsendt via www.norddjurs.dk Forslag til Budget 2013 indsendt via www.norddjurs.dk Indsendt Indsendt af Overskrift 12-09-2012 Bestyrelsen Ungnorddjurs Forslag til sikring af den fremtidige juniorklub-struktur i Norddjurs kommune Lokaludvalg

Læs mere

Med håb om en meningsfuld sammenlægning. Pæd. Leder Casper Frandsen

Med håb om en meningsfuld sammenlægning. Pæd. Leder Casper Frandsen Sammenlægning D. 30/5 var forældrerådene fra begge institutioner samlet for at høre, hvad der er af tanker og idéer ang. sammenlægningen af Skattekisten og Vingesuset. Referatet er vedhæftet. Her er en

Læs mere