NOTAT. Indkomne forslag til budgettet 19. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Indkomne forslag til budgettet 19. marts 2014"

Transkript

1 Dato: 19. marts 2014 Kontaktoplysninger Ressourcecenter Amtstue Allé Ringsted Tel.: Dir.: Mail.: NOTAT Indkomne forslag til budgettet 19. marts 2014 Der er indtil nu indgået de følgende svar på borgmesterens og kommunaldirektørens opfordring til at komme med forslag til effektiviseringer og forbedringer. Ændringer siden 14. marts er fremhævet med fed i tabellen nedenfor. Fo Udvalg Forslagsstiller Forslag rsl ag 1 Kultur- og Brugerrådet på Tilskud til indkøb af Side 1 af 31

2 Fo rsl ag Udvalg Forslagsstiller Forslag Trivselsudvalget Sneslev Skole pillefyr/energiforbedri nger 2 Økonomiudvalg Ringsted Erhvervsforum Nedsæt eller fjern dækningsafgiften 3 Ældreudvalget Social- og Videoopkald sundhedsassistent til hjælp i f m Anne Grethe medicin Højgaard 4 Børne- og Undervisningsudv alget Bestyrelsen hos Klostermarkens Børnehus 5 - CMU i Arbejdsmarkedscent eret 6 - LMU for Arbejdsmarkedscent eret 7 Børne- og Undervisningsudv alget 8 Børne- og Undervisningsudv alget 9 Børne- og Undervisningsudv alget 10 Børne- og Undervisningsudv alget MED-udvalget, Tinsoldaten Bestyrelsen, Tinsoldaten Flemming Nielsen, Ådalsskolen Fælles bestyrelses og personalemøde i Børnehuset Kastaniehaven Afskaffelse af plejepakker Flere el-cykler Afskaf sommerferielukning i daginstitutioner Ingen forslag Ingen forslag Styrk og udvid mulighederne for tværfagligt samarbejde Behov for efteruddannel se Ingen sommerferielu kning Sommerferieordning en er uhensigtsmæssig Vederlagsfri fysioterapi via Ådalsskolen Genovervej Sommerferielukning 11 Økonomiudvalget Steen Mortensen Brug Open Office i stedet for Microsoft Office 12 Klima- og Miljøudvalget Steen Mortensen Udvid timedriften på buslinje 406 til kl Børne- og Undervisningsu dvalget SF Anlægsmidler til bedre tilgængelighed på skoler (først Dagmarskolen og Valdemarskolen) 14 Børne- og Ungeenheden Udvidelse af Side 2 af 31

3 Fo rsl ag Udvalg Forslagsstiller Forslag Undervisningsu dvalget 15 Børne- og Undervisningsu dvalget 16 Plan- og Boligudvalget 17 Økonomiudvalge t 18 Økonomiudvalge t 19 Økonomiudvalge t 20 Klima- og Miljøudvalget 21 Økonomiudvalge t 22 Økonomiudvalge t 23 Kultur- og Trivselsudvalget 24 Plan- og Boligudvalget 25 Plan- og Boligudvalget 26 Klima- og Miljøudvalget 27 Klima- og Miljøudvalget 28 Klima- og Miljøudvalget 29 Klima- og Miljøudvalget 30 Økonomiudvalge t Børn og familieafdelingen og Sundhedstjeneste n Skolebestyrelse og MED-udvalg på Dagmarskolen Ørslev Landbolaug Ungmor-netværk til også at omfatte fædre Forbedring af Dagmarskolens fysiske rammer Større satsning på funktionen som landsbypedel Bredbånd (30 MBps) til alle inden 2020 Omkostningsfordel ing vedr. bredbånd Yderligere midler til oplevelsessti Udbedring af sti i f m "Vrangeskov - børn i bevægelse Yderligere midler til kr. til udviklingsmidlerne i Landdistrikterne kr. til kulturmidler til landdistrikterne Byfornyelse i Landdistrikterne Undersøgelse af og medfinansiering vedr. udviklingen på landet Cykelsti Rusgaardsbakke i Vigersted Sikring af fortov mellem skole og børnehus i Vigersted Færdiggørelse af cykelsti fra Kværkeby helt frem til Vigersted skole Hævning af ca. 50 meter vejstykke på Ejdamsvej kr. til kommunal medfinansiering til LAG-projekter Side 3 af 31

4 Fo rsl ag 31 Kultur- og Trivselsudvalget Udvalg Forslagsstiller Forslag 32 Plan- og Boligudvalget 33 Kultur- og Trivselsudvalget 34 Klima- og Miljøudvalget 35 Økonomiudvalge t Kommunal betaling for lån af forsamlingshuse, multihuse og kulturhuse Overførsel af mindreforbrug vedr. landsbypedeller, fuldt budget i 2015 Bogbussen ud til landsbyskolerne, gerne med computere Udbedring af veje Afsættelse af midler til og dialog om udmøntning af helhedspaner vedr. den nye landdistriktspolitik Forslagene er optrykt på de følgende sider. Side 4 af 31

5 1 - Tilskud til indkøb af pillefyr/energiforbedringer Jeg skriver til jer på foranledning af ovenstående mail vi har modtaget. Brugerrådet på Sneslev skole, vil bede om at I kigger nærmere på varmeforbruget på skolen/børnehaven. Vi får fra Ringsted kommune et årligt tilskud på kr Af dette tilskud benytter vi ca. kr kun på olie og fyr. Alle rørene er uisolerede, og vi er virkelig efter brugergrupperne så der ikke er varme der bare kører. Alle passer på, også børnehuset som vi jo også forsyner med varme. Lad mig give jer lidt tal: Varmeregning: ,- kr Varmeregning: ,- kr Varmeregning: ,- kr. Vi vil foreslå at vi får mulighed for at indkøbe et nyt/nyere brugt pillefyr, og vi mener besparelsen vil være hjemme i løbet af ganske få år. Evt. kunne man indkøbe to mindre pillefyr, et til hver bygning, så man ikke skal til at grave rør over skolegården. Andre ideer eller forslag modtages også. Da vores tilskud er så lille og vores budget ligger på små penge er det helt utænkeligt, at vi ville kunne afdrage det selv. Ringsted kommune er jo en grøn kommune, og derfor er det også ekstra skørt at vi fyrer for gråspurvene. Vi håber på en respons fra Jer, og ikke mindst at I vil kunne se det fornuftige i at gøre noget. Mvh Brugerrådet i Sneslev Formand Camilla Davidsen Tlf Side 5 af 31

6 2 - Nedsæt eller fjern dækningsafgiften Forslag til Ringsted Kommunes budget for 2015 Tak for tilbuddet om at komme med forslag til det kommunale budget Vores primære forslag til budgettet gælder dækningsafgiften, som vi tidligere har haft en positiv dialog med byrådet om i forbindelse med 2014-budgettet, hvor man er påbegyndt en sænkning af skatteniveauet i kommunen ved at sænke virksomhedernes dækningsafgift fra 10 til 9 promille. Vi kvitterer for denne første sænkning og opfordrer til, at dækningsafgiften sænkes yderligere i 2015 med det klare mål, at den helt bliver fjernet, så det bliver mere attraktivt at drive og etablere virksomhed i kommunen. Det vil føre til flere arbejdspladser. Vi har i Ringsted Erhvervsforums bestyrelse drøftet mulighederne for at give yderligere input til budgettet. Men vi mener ikke, at vi med så kort varsel og uden et materiale med konkrete tal har mulighed for at give et kvalificeret indspil til besparelser og prioritering af ressourcer på erhvervsområdet. Vi beder jer overveje en anderledes proces til næste år, hvis vi skal have mulighed for at komme med gennemarbejdede forslag og ideer med substans i. På vegne af Ringsted Erhvervsforum Christian Pedersen Formand Side 6 af 31

7 3 - Effektiviseringer og serviceforbedringer i ældrepleje Vedr. forslag til effektivisering og serviceforbedringer. Man har bl.a. i Odense i ældrepleje tænkt i video-opkald til borgere der evt. skal have hjælp til medicinering i stedet for, at køre ud til dem. Det har vist sig at det har være en succes. 40 personer har deltaget og nu vil de udvide ordningen til 100 borgere og regner med, at spare 1,5 millioner om året. FOA har en beskrivelse af dette Der er fra den af Kirsten Rudkøbing Horsens kommune. (En konsulent undersøgelse) Kan der spares mellem 7 og 12 millioner på, at lægge hjemmeplejen om. Det handler om, at det nuværende system, hvor kommunen visiterer til mange forskellige og detaljeret plejepakker er med til at gøre hjælpen ufleksibel og tung i administration. Undersøgelsen viser, at visiteringerne stort set følger det serviceniveau, politikkerne har stukket ud, men systemet med selve plejepakkerne er bøvlet. Elektriske cykler: Det kan være en forebyggelse af nedslidning af hjælpere og SSA er at der stilles flere el cykler til rådighed, og det vil give en effektivisering af kørsel fra en almindelig cykel. Med venlig hilsen Anne Grethe Højgaard social- og sundhedsassistent Side 7 af 31

8 4 Afskaf sommerferielukning i daginstitutioner Høringssvar til Budget 2015 Til Børneforumsmødet den 11. marts sagde Børne- og Undervisningsudvalgets medlemmer, at de ønskede input fra institutionerne om hvad Ringsted Kommune skal prioritere, for at vi får de bedste daginstitutioner. Der blev snakket arkitektur, bevilling til it-udstyr, legepladser osv. Men vi mener, at en ting, der utrolig vigtigt for vores børns trivsel, blev glemt Bestyrelsen hos Klostermarkens Børnehus ser gerne, at Ringsted Kommune afskaffer sommerferielukningen i uge 28,29 og 30. Selvom vi umiddelbart ikke kan se, at det er nævnt i budget 2015, så mener vi, at det er aktuelt for os, at arbejde på, at få det ændret. Vi finder simpelthen ulemperne fremfor fordelene langt mere markante. For os virker det besynderligt, at man i Ringsted Kommune skal være foregangskommune for omegnens andre kommuner. Hvis man ser på vores nabo kommuner såsom Sorø, Slagelse, Køge, Næstved og Solrød er der ingen af dem, der arbejder med sommerferielukket i 3 uger. Det kunne i sig selv godt tyde på, at vi i Ringsted har gang i noget, hvor der tilsyneladende ikke er andre der tilsvarende har samme gode ide. Vi vil prøve at liste en række ulemper op, i forhold til sommerlukningen, set fra Institutionens side: 1. Personaleplanlægning/ferie: I og med man arbejder ud fra et princip om, at der i sampasningsinstitutionen skal være én fra personalegruppen fra åbent luk, vil det give enorme personalemangler, når den lukkede institution åbner op igen, da man vil blive ramt af ferie. Det vil og er et stort pres for det øvrige personale, da mange børn vil være tilbage efter ferie. 2. Personalegruppens ferie: Når man som Ringsted Kommune har op mod 22 lukkedage om året, vil en stor del af personalets ferie være fastlagt uden fleksibilitet for, hvorledes det passer med den øvrige husstand. Det er ligeledes også langt fra alle, der kan/vil vælge at holde ferie i industriferien. 3. Efter lukkeugerne får de ofte børn tilbage, som på den ene eller anden måde skal samles op efter et par usikre uger på fremmed jord. Dette kræver ekstra ressourcer og tid, hvilket i sidste ende også går ud over de andre børn og forældre. Vi vil prøve at liste en række ulemper op, for de forældre det måtte vedkomme: 1. Fastlagt sommerferie for børnene: Da det langt fra er alle forældre, der har mulighed for at vælge ferieuger uden, at det skal harmonere med arbejdsgiver og øvrigt personale på arbejdspladsen, vil rigtig Side 8 af 31

9 mange børn have sommerferie med opdelte forældre og ikke holde sommerferie, som én samlet familie. Det finder vi meget bekymrende, da skilsmisseprocenten for småbørnsfamilier er stigende og sommerferien er DEN mulighed familier har til at være sammen. 2. Pasningsmuligheder hos bedsteforældre: I takt med at bedsteforældre bliver længere på arbejdsmarkedet, er muligheden for pasning i disse tilfælde også yderst begrænsede. 3. Og så den MEST vigtige; Børnenes følelser og behov: For rigtig mange børn er det en stor omvæltning at starte i en institution, hvor de er langt væk fra de trygge rammer derhjemme. For enkelte kan der gå lang tid, før de rigtig føler sig trygge i de rammer, som institutionerne yder. Derfor er det nærmest en umenneskelig omvæltning for små børn at skulle begå sig et i hus, hvor der er andet personale og mange andre nye børn og for nogles tilfælde mange, mange flere kvadratmeter at bevæge sig på. Efter tre uger i en fremmed institution, med fremmede pædagoger og børn, og efterfølgende ferie med far og mor, skal mange børn køres ind på ny. Det er ikke at give børnene en tryg og genkendelig hverdag! Slutteligt undrer det os at kommunen, som vi tænker gerne vil tiltrække flere unge mennesker og unge børnefamilier, vil tillade sig selv at have et så ufleksibelt niveau, hvad angår lukkedage. Det synes vi ikke umiddelbart passer ind i kommunens børn og unge politik. Bevares, vi har jo sampasning, så hvad brokker vi os dog over. Til det skal det siges, at forældre ville ofre arme og ben for at være samlet, som en familie i sommerferien, og for at undgå at deres børn skal udsættes for den store omvæltning det er at skulle i sampasning. På vejne af Bestyrelsen hos Klostermarkens Børnehus Jesper Spure Olsen Bestyrelsesmedlem Side 9 af 31

10 5 CMU i Arbejdsmarkedscenteret: Ingen forslag Budget 2015 CMU for Arbejdsmarkedscenteret har på mødet den 12. marts 2014 drøftet forslag til budget CMU har ingen forslag til hverken besparelser eller udvidelser. Med venlig hilsen Winnie Møller Side 10 af 31

11 6 LMU for Arbejdsmarkedscenteret - ingen forslag Budget 2015 LMU for Arbejdsmarkedscenteret har på møde den 27. februar 2014 drøftet forslag til budget LMU havde ingen ønsker til budget Med venlig hilsen Winnie Møller Side 11 af 31

12 7 Tværfagligt samarbejde, efteruddannelse og ingen sommerferielukning Første høring vedr. budget 2015 fra Tinsoldaten Vi glæder os over, at Tinsoldatens aften/natordning er blevet bevaret. Vi har nu over 40 aften/natbørn ud af vores 75 og næsten alle ny indskrevne børn er enten aften/natbørn eller søskende. Høringssvar fra MED udvalget, Tinsoldaten: Vi har i Ringsted Kommunes Børne og Ungepolitik vedtaget at vi bl.a. vil arbejde på at: - Styrke den sundhedsfremmende og forebyggende indsats, fordi barnets tidlige år er afgørende for fremtidige livsmuligheder. - Alle børn og unge får en chance for at udvikle sig i inkluderende fællesskaber, fordi det giver de bedste muligheder for at blive udfordret, få udvidet sin horisont og for at blive en aktiv borger i fremtidens samfund. Men som vi også gør os selv klart i Børne og Ungepolitikken: - Medarbejderes møde med børnene, de unge og deres familier kan have afgørende betydning for at den anden lykkes. - Vi må skabe gode rammer for, at forskningsmæssig viden og lokale erfaringer bliver omsat til en praksis, der skaber forandringer. Vi arbejder hver eneste dag på at leve op til Børne og Unge politikken, men må konstatere, at vi i for mange tilfælde mangler både viden og ressourcer. Vi arbejder meget på tværs af faggrupper, men må i den forbindelse konstatere, at der går alt for lang tid fra et råb om hjælp eller en god ide, til der kan besluttes noget/handles på noget. Intentionerne er gode hele vejen rundt men, set med vores øjne, er der brug for at styrke og udvide mulighederne for det tværfaglige samarbejde. Som medarbejdere oplever vi et stort behov for efteruddannelse. Efteruddannelse som oven i købet kan vise sig at have en positiv økonomisk gevinst, på lang sigt. En undersøgelse fra KL: Virkningsfulde tiltag i dagtilbud viser, hvordan pædagoger allerede i dagtilbud kan styrke børns læring og udvikling endnu mere end i dag. Side 12 af 31

13 Lad os nu gå foran i Ringsted, der er hårdt brug for at vi bliver bedre til, at bryde den negative sociale arv. Lad os medarbejdere få indblik i den nyeste forskning, og få den viden, vi så hårdt har brug for. Vi tænker at man ved at styrke den tidlige indsats, altså på 0-6-års området, vinder både menneskeligt og økonomisk. Vi tænker det vil være en god investering. Hermed altså et forslag, som rummer både forbedring og effektivisering(på sigt). Vi, som personale, ønsker at gøre indsigelse mod de tre ugers sommerferielukning. Vi ønsker frit at kunne disponere over vores hovedferie( i forvejen har vi ca 10 lukkedage, hvor vi også skal holde ferie). En stor problemstilling er at vi ikke altid kan få ferie med vores familier, da der på deres arbejdspladser også er rift om lukkeugerne. Alt i alt er dette med til at gøre arbejdsmarkedet meget ufleksibelt. Mht børnene, ser vi at specielt vuggestuebørnene er utrygge ved ordningen. De mangler deres forudsigelige hverdag med trygge relationer til kendte voksne. Små børn kan ikke bare flyttes rundt på!!!!!!!! 8 Sommerferieordningen er uhensigtsmæssig Høringssvar fra bestyrelsen, Tinsoldaten Bestyrelsen mener ikke, at sommerferieordningen er hensigtsmæssig-hverken fra et forældresynspunkt eller i forhold til personalets ferieplanlægning. Hvis den bevares foreslås, at forældre melder ferie ind tidligere end nu. Som kommune vil vi gerne slå os på, at vi er en erhvervsvenlig kommune, men vi forventer at alle virksomheders medarbejdere kan holde fri i påsken, julen og 3 bestemte uger i sommerferien. Fleksibel og erhvervsvenligt er ikke ligefrem de ord, der først falder os ind. "Det har været målet at etablere en så god sommerferieordning for børnene som muligt og det er Børnecentrets vurdering at sommerferieordningen fungerer efter hensigten." Et bestyrelsesmedlem har flg kommentar til dette: Det er så her det falder helt fra hinanden i min optik. At sommerferieordningen fungerer efter hensigten er måske rigtigt, da hensigten er, at spare penge og KUN at spare penge. At etablere en så god ordning for børnene som muligt er meget langt fra målet. Især vuggestuebørn har meget svært ved at omstille sig til nye rammer på kort tid, for så at skulle tilbage til vanlige rammer igen bagefter. Det er formentlig også gældende i en eller anden grad for børnehavebørn. Side 13 af 31

14 At der er færre der benytter sig af sommerferieordningen forsøges forklaret med det gode vejr? Really? Det skriger jo til himlen. Især når man tænker på man forsøger at få tilmelding til sommerferien i marts. Meteorologer er dygtige. De kan forudsige vejret sådan ca 7 dage frem, men at tro folk holder deres børn hjemme i sommerferien, fordi vejrudsigten i marts siger godt vejr i juli, den hopper vi altså ikke på. Det ville være rart sådan, men den kan de vist selv godt se er lidt for søgt. Den mest rationelle forklaring hvorfor færre benytter sommerferieordningen, skal nok nærmere søges i, at folk ikke mener det fungerer for deres kære børn at blive kastet rundt i tilfældige institutioner med forskellige pædagoger. Og så endda for ussel mammon. Det ville være langt mere troværdigt for politikerne at sige det som det var. Vi sparer penge - SLUT! Da pædagoger, mig bekendt, får løn under ferie, så kan sommerferieordningen kun være besparende, fordi man så kan have en lavere normering henover året. Igen med børnene som gidsler. Som politiker ville jeg nok lige huske på, at den dag de selv sidder på plejehjem og ønsker omsorg, så er det de børn, der pt går i børnehave/vuggestue, som er beslutningstagere. Håb på ungerne ikke kan huske deres opvækst til den tid! Side 14 af 31

15 9 Vederlagsfri fysioterapi via Ådalsskolen Kære rette vedkommende I forlængelse af information pr. 19. februar omkring effektiviseringsforslag til budget 2015, vil vi gerne foreslå, at ordningen omkring vederlagsfri fysioterapi bliver udbudt af Ringsted Kommune via. fysioterapeuter ansat på Ådalskolen. Baggrund: Her hos os har vi et antal børn der får denne behandling via Benløse fysioterapi. Behandlingen ligger i skoletiden på Ådalskolen mellem ca. 11 og 14. Dette tidspunkt passer Benløse fys. Dette synes vi er en dårlig løsning, da det udhuler børnenes undervisningstid. Vi har derfor forsøgt at organisere det, så behandlingerne ligger udenfor skoletiden dvs. efter Dette er ikke let. I forbindelse med en forøgelse af skoledagens længde, som følge af skolereformen, besværliggøres dette yderligere. Vi ser derfor klare kvalitetsfordele ved at udbyde ordning selv: - Ordningen ligger i forlængelse af skolereformens tanker om understøttende undervisning - Mulighed for mere fleksibel ordning mht. tid og tidspunkt - Tilpasning af behovet - Større kvalitet pga. behandlingen udbydes af en kendt voksen - Større kvalitet ved at tiden på de 30 min udnyttes fuldt ud - Større kvalitet, da behandlingen udføres i et kendt miljø uden miljøskift. Ulemper: Man kan muligvis forudse større udgifter til ordningen, da flere elever kan komme til, hvilket kan medføre et udvidelse af budgetrammen til den vederlagsfri fysioterapi. Vi står gerne til rådighed med yderligere information. Med venlig hilsen Flemming Nielsen Afdelingsleder Ådalskolen Side 15 af 31

16 Side 16 af 31

17 10 Genovervej Sommerferielukning Ved fælles bestyrelses og personalemøde i Børnehuset Kastaniehaven var der ønske om at man i budgetprocessen tager sommerferie lukning op til overvejelse. På personale og bestyrelses vegne Leder Birthe Jensen Side 17 af 31

18 11 og 12 Brug Open Office og fortsæt timedriften på buslinje 406 til kl. 22 Gyrstinge, den Til Ringsted Kommune. Spareforslag: Jeg er bekendt med, at Ringsted Kommune benytter kontorpakken Microsoft Office med rigtig mange licenser. I stedet kan kommunen benytte kontorpakken Open Office, som kan det samme, som Microsoft Office, men er helt gratis. Serviceforbedring: Landsbyhuset i Gyrstinge ønsker at tiltrække mange brugere især til motion og sport. Vi ser det som et problem, at eneste buslinje (406) kører sidste tur fra Gyrstinge ca. kl. 19. Det vil være en serviceforbedring, hvis buslinje 406 kunne fortsætte sin timedrift indtil ca. kl. 22. Dette ville også gøre det lettere for f.eks. gymnasieelever at deltage i aften-arrangementer udenfor Gyrstinge og derefter selv kunne køre hjem med bussen. Med venlig hilsen Steen Mortensen Gyrstingevej Ringsted Side 18 af 31

19 Side 19 af 31

20 13 Anlægsmidler til bedre tilgængelighed på skoler (først Dagmarskolen og Valdemarskolen) Forslag til Budget 2015 SF stiller forslag om at der på anlægsbudgettet sættes midler af til at arbejde med tilgængelighed på vores skoler, i første omgang specifikt på Dagmarskolen og Valdemarskolen, hvor der behov for en hurtig indsats. Set i lyset af inklusionen, som vi arbejder med på skoleområdet, mener vi, at det er vigtigt, at der ikke er fysiske barrierer for denne. Med venlig hilsen Britta Nielsen Side 20 af 31

21 14 Udvidelse af Ungmor-netværk til også at omfatte fædre Ønske til Budget 2015 fra Ungeenheden Børn og familieafdelingen og Sundhedstjenesten Oplæg til udvidelse af netværket til også at have et tilbud til (sårbare) fædre op til 29 år, som ikke er i job/ uddannelse og som søger støtte til deres faderrolle. Tilbuddet tænkes placeret i samme rammer som ungmor netværket, p.t Vestervej 27 a Tilbuddet er et tværfagligt samarbejde mellem Børne- og Familierådgivningen Unge enheden og Sundhedstjenesten, organisatorisk placeret i Sundhedstjenesten. Ansatte i tilbuddet : Netværkskoordinator Anne Madsen og ad hoc mentorer fra nuværende mentor korps udannet i den løsningsfokuserede metode. Mentorer er hentet fra tværfaglige samarbejdspartnere i Børne- og Familierådgivningen Jobcentret Ungeenheden SOF Dagtilbuddene Distriktspsykiatrien og Sundhedstjenesten. Indhold i tilbuddet: Alle kan henvise en fader til tilbuddet Visitation i netværkets visitationsteam v Marc, Eva, Anne og Bente Mentortilbud : 1 t/ugen Martemeo forløb, 1 x årligt i lighed med tilbud til mødrene. Fædregruppe hver 2 uge ( måske eftermiddag efter arbejdstid ) Sundhedsaktivitet crossfit, mountainbike, boksning netværksskabende Familiesøndag, 1 x måneden i huset med fællesspisning og familieaktivitet ( biograf, Zoo, bål og pølser, fiske ved åen. Økonomi ved tilbud til 20 fædre om året: Mentor tider : 20 x 52 x 200 kr = Visitation : samtidig med visitation til ungmor netværket : 3 x 3000 kr = 9.000kr Marte Meo til 10 fædre årligt a 8.000kr = kr Sundhedsaktivitet : 20 fædre a årligt = kr Familiesøndag : 12 gange a 3 timer for 2 personer a 400 kr = kr Materiale, kaffe, mad etc : kr årligt Side 21 af 31

22 I alt kr. Omregnet som ønske på i alt : kr. til udvidelse af Netværkets målgruppe m/k. Side 22 af 31

23 15 Forbedring af Dagmarskolens fysiske rammer Dagmar skolen 14. marts 2014 Til Ringsted Kommune Forslag til budget Tak for invitationen til at komme med idéer til Ringsted Kommunes budget for Vi sætter pris på at blive inddraget og hørt så tidligt i processen. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke pege på effektiviseringsområder. Dog vil vi bemærke, at vi bestemt ikke ser det muligt at effektivisere (spare) på skoleområdet. Vi vil endvidere opfordre til, at kommunen finder økonomi til at bringe Dagmarskolens fysiske rammer ind i denne tidsalder. Dagmarskolens rammer er under pres fra en ændret elevgruppe, med en SFO med mange elever og skole i samme lokaler. Lokaler og gangarealer bærer præg af mange års slitage og skolemøblerne er i høj grad utidssvarende og nedslidte. Skolegården trænger til en gennemgående renovering og specielt gårdtoiletterne (her er flertallet af skolens toiletter) er ikke hverken indbydende, praktiske eller gode for små elever, som skal gå langt i al slags vejr for at komme på toilettet. Med dette kan eleverne miste en urimelig stor del af undervisningen eller endnu værre: en beviselig konsekvens er at eleverne ikke går på toilettet i skoletiden, hvilket er yderst sundhedsmæssigt betænkeligt. Vi ser frem til at følge budgetprocessen i de kommende måneder. På vegne af skolebestyrelsen på Dagmarskolen Martin Kofoed, Formand. MED-udvalget på Dagmarskolen tilslutter sig skolebestyrelsens svar. På vegne af MED-udvalget Gitte Asmussen, skoleleder Side 23 af 31

24 Side 24 af 31

25 16 Større satsning på funktionen som landsbypedel Til Ringsted Kommune Henrik Hvidesten, Jakob Nordby, Thomas Riemenschneider Vi har desværre ikke nået at beskæftige os så meget med forslag til forbedringer og effektiviseringer af drift og service. Vi har dog flg. forslag: At man satser mere på funktionen som Landsbypedel. Der kunne ansætte én person for hver af de 10 landområder. Disse kunne så samarbejde i et netværk og samarbejde om de lidt større opgaver og/eller dele udstyr m.v. Igen andre opgaver kunne udføres i samarbejde med Vej og Park - eller en eller flere af de øvrige forvaltninger /centre. Vi ser frem at kunne udtale os, når næste fase af arbejdet med drift- og service-udgifterne. mvh Kjeld Ørslev Landsbylaug Side 25 af 31

26 17-35 Forslag fra Hermed ønsker til budget 2015 samlet fra. På bestyrelsens vegne. Jytte Petersen, Kværkebyvej Videresendte meddelelser Bredbånd (30 MBps) til alle inden 2020 Fra: Leif - Jystrup Net Dato: 14. mar kl Emne: SV: ønsker til budget 2015 Til: Peter Hansen EU kommissionens digitale agenda siger mindst 30Mbps til alle og mindst 100Mbps til halvdelen af borgerne inden Omkostningsfordeling vedr. bredbånd Fra: Peter Hansen Sendt: 13. marts :22 Til: 'Leif - Jystrup Net'; Emne: SV: ønsker til budget 2015 Enig med Leif vedr. midler til landområderne for udmøntning af helhedsplanerne. Desuden overvejelse om følgende forslag: Omkostningfordeling vedr. optimalt bredbånd, fibernet eller tilsvarende i min MB til alle husstande på landet. 1/3 del til teleselskaberne/seas/nve 1/3 del til Ringsted kommune 1/3 del til husejeren, der ønsker at deltage. Erhvervsvirksomheder ude på landet har brug for optimal it-infrastruktur. Peter Side 26 af 31

27 Fra: Leif - Jystrup Net Sendt: 13. marts :10 Til: Emne: SV: ønsker til budget 2015 Vi har forventning om, at helhedsplanerne skal føres ud i livet fra Det er indlysende, at 1 mio. om året IKKE kan række ret langt, hverken i 15, 16 eller 17. Vi bør lægge op til at der tages højde for dette, således at vi ikke ender med at have nogle reelle og stadig realistiske helhedsplaner, men ingen penge at udmønte dem for. Det er jo p.t. umuligt at give et kvalificeret bud på, hvad der er brug for, og det kan jo ikke bruges til noget i et budget. Og vi anvender ikke op imod en mio. på at lave helhedsplaner, hvis de ikke skal bruges til noget bagefter. Så vi må vælge et beløb ud fra sund fornuft og vurdering. Jeg tænker at bede om 5 mio. i 2015 med option for udvidelse, og så må resten søges finansieret via fundraising. Hvad siger I andre? Mvh Leif Fra: Peter Hansen Sendt: 9. marts :37 Til: 'Arne Petersen'; Emne: SV: ønsker til budget 2015 Og jeg har følgende forslag til budgetønsker: 19 - Yderligere midler til oplevelsessti Oplevelsesstien. 1 million som allerede annonceret sidste år, hvor der blev afsat 1. mio. hvert år i og Udbedring af sti i f m "Vrangeskov - børn i bevægelse Manglende strækning med stabil befæstning og toplag i slotsgrus i Vrangeskov børn i bevægelse kr incl. moms 21 - Yderligere midler til. 1 million som minimum, hvor der sidste år blev afsat 1. mio. hvert år i 2014, 2015, 2016 og 2017 Side 27 af 31

28 kr. til udviklingsmidlerne i Landdistrikterne Udviklingsmidlerne til Landdistrikterne kr til fordeling mellem 10 lokalråd efter ansøgninger, herunder til landsbyforums administration kr. til kulturmidler til landdistrikterne Kulturmidler til landdistrikterne kr til fordeling mellem 10 lokalråd efter ansøgninger 24 Byfornyelse i Landdistrikterne Byfornyelse i landdistrikterne. 40% medfinansiering fra Ringsted Kommune ( i mulig statsstøtte til Ringsted kommune ved 40 % medfinansiering) 25 Undersøgelse af og medfinansiering vedr. udviklingen på landet Medfinansiering vedr. forskellige puljer, der kan gavne udviklingen på landet. Bør undersøges meget nøje evt. via landdistrikternes Hus 26 Cykelsti Rusgaardsbakke i Vigersted Cykelsti Rusgårdsbakke i Vigersted. Fra Roskildevej til Vigersted Skole. Nr. 3 på listen efter Kværkeby og vist nok Gyrstinge eller Bringstrup 27 - Sikring af fortov mellem skole og børnehus i Vigersted Sikring af fortov mellem skole og børnehus i Vigersted. Er tidligere drøftet med forvaltningen og det politiske niveau to gange Side 28 af 31

29 28 - Færdiggørelse af cykelsti fra Kværkeby helt frem til Vigersted skole Færdiggørelse af cykelsti fra Kværkeby helt frem til Vigersted skole gennem Vigersted By der mangler ca. 300 meter, hvor halvdelen kan anlægges på kommunal jord Hævning af ca. 50 meter vejstykke på Ejdamsvej Hævning af ca. 50 meter vejstykke på Ejdamsvej, der ofte står helt under vand om vinteren og ved store nedbørsmængder med gennemkørsel forbudt kr. til kommunal medfinansiering til LAG-projekter Kr til kommunal medfinansiering til LAG-projekter som tidligere år. Kan tilbageføres, hvis LAG-ordningen går uden om Ringsted fra 2015 og årene fremover 31 - Kommunal betaling for lån af forsamlingshuse, multihuse og kulturhuse Midler så alle foreninger i landområderne kan afholde møder i lokalområdet, ligesom alle foreninger gratis kan låne lokaler i Ringsted By. D.v.s kommunal betaling for lån af forsamlingshuse, multihuse og kulturhuse. Evt. med fast beløb, så tilskuddet er ens overalt i kommunen!!!! Mange hilsener Peter Fra: Arne Petersen Sendt: 9. marts :52 Til: Emne: ønsker til budget Overførsel af mindreforbrug vedr. landsbypedeller, fuldt budget i landsbypedel "overskud" skal videreføres til 2015 og samtidig skal der godkendes budget fuldt til 3 landsbypedeller i Altså med restpenge fra 2014 og et fuldt 2015 budget. Side 29 af 31

30 33 - Bogbussen ud til landsbyskolerne, gerne med computere 2. bogbussen ud til landsbyskolerne (skoleleder efterspørger dette. Gerne med computere så ældre eller andre som ikke kender den digitale verden kan komme med Udbedring af veje 3. Mange huller i vore veje - det er hvad jeg har lige nu - er ved at se budgettet efter for 2014 om hvad der "mangler" Jytte 35 - Afsættelse af midler til og dialog om udmøntning af helhedspaner vedr. den nye landdistriktspolitik I fortsættelse af vores mail fra vil vi hermed gerne sende et supplement specifikt i relation til midler til brug for udmøntning i 2015 af indholdet i de kommende helhedsplaner for landområderne Ringsted kommune. Teksten lyder som følger: Vedr. Budget 2015 I forlængelse af arbejdet med den nye landdistriktspolitik for Ringsted Kommune og de efterfølgende helhedsplaner, der forventes færdige inden udgangen af 2014, beder vi administrationen og det politiske niveau om at afsætte midler til udmøntning af planerne med start januar Da indholdet i planerne naturligvis ikke foreligger på nuværende tidspunkt (15. marts 2014), er det ikke muligt nu at foreslå et præcist budgettal for landdistrikterne i Vi vil derfor foreslå, at administration og politikere sammen med snarest belejligt tager en dialog om budgettallet, så processen omkring landdistrikterne og helhedsplanerne får et realistisk og tilfredsstillende niveau, der ikke sætter processen i stå. Med venlig hilsen Leif Gredal, formand Side 30 af 31

31 Bringstrup-Sigersted Fjellebro-Kværkeby Gyrstinge-Ørslevvester Haraldsted-Allindemagle Jystrup Nordrup-Farendløse Sneslev Vetterslev-Høm Vigersted Ørslev Side 31 af 31

Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune. Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland kommune 05-K360/20001 BVA/-

Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune. Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland kommune 05-K360/20001 BVA/- Høringssvar/bemærkninger til budgetforslag 2015-2018 Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune Deres ref.: Vor ref.: Sagsbehandler: 05-K360/20001 BVA/- Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland

Læs mere

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notatet er emneopdelt og struktureret i henhold til høringsmaterialet. Høringssvar der indeholder bemærkninger til

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Forældretilfredshed 2009 - Generelle kommentarer og forbedringsforslag. Side 1

Forældretilfredshed 2009 - Generelle kommentarer og forbedringsforslag. Side 1 Forældretilfredshed 2009 - Generelle kommentarer og forbedringsforslag Side 1 Generelle kommentarer og forbedringsforslag "Alle børnene lyver, undtagen *, han er voksen, hilsen Århus kommune" Man sidder

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spareforslag: Blandede og udenfor kategori E-mails /brev...11 Spareforslag: Børn- og skoleudvalg

Indholdsfortegnelse: Spareforslag: Blandede og udenfor kategori E-mails /brev...11 Spareforslag: Børn- og skoleudvalg Indholdsfortegnelse: Spareforslag: Blandede og udenfor kategori 3 E-mails /brev...11 Spareforslag: Børn- og skoleudvalg 15 Skoleområdet... 15 Unge... 18 Småbørn daginstitutionsområdet... 22 E-mails/breve...24

Læs mere

En række bekymrede forældre fra børn på Boesagerskolen i Smørum

En række bekymrede forældre fra børn på Boesagerskolen i Smørum Med afsæt i de fremlagte besparelser på skoleområdet jf. de udvalgte prioritetsområder vil vi tage stærkt afstand fra forslag om optimering af klasse koefficienter. Det er tilsyneladende oplagt for visse

Læs mere

Sundheds- og ældreudvalg

Sundheds- og ældreudvalg Sundheds- og ældreudvalg Høringssvar - Sundheds og ældreudvalgets område Nr. Afsender 3 Lars Høvenhof(tandplejen) 4 Ansatte Svaleparken 13 Regionspsykiatrien, Randers 19 MED udvalget Kristrup - Assentoft

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Bornholm, den 20. juni 2010 Høringssvar: Genåbning af budget

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015 Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag 2012-2015 27. september 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk

Læs mere

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Arbejdsgrundlag for skabeloner Intentioner, sammenhæng, identitet, potentialer, indsatsområder og skabeloner Landområderne: Gyrstinge-Ørslevvester, Haraldsted-Allindemagle,

Læs mere

Høringssvar Budget 2015

Høringssvar Budget 2015 Høringssvar Budget 2015 Indhold 1. Høringssvar fra Handicaprådet... 2 2. Høringssvar fra Udsatterådet... 4 3. Høringssvar fra medarbejderrepræsentanterne i FMU Voksenservice... 7 4. Høringssvar fra Aksel

Læs mere

It-strategi. Samlet oversigt over indkomne høringssvar

It-strategi. Samlet oversigt over indkomne høringssvar It-strategi Samlet oversigt over indkomne høringssvar 1 Indhold Oversigt over centrale pointer, forslag og ønsker i høringssvarene...3 Højbohus Vuggestue- og børnehave...7 Nordbakkeskolen... 8 Vigersted

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 38. møde Tirsdag den 18. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren

Læs mere

Høringssvar fra borgerne i Sennels

Høringssvar fra borgerne i Sennels Høringssvar fra borgerne i Sennels Indhold Forord... 3 Høringssvarets hovedpunkter... 3 Landsbyen: Det stærkeste våben mod affolkning... 3 LØSNINGSFORSLAG:... 3 THY-Skolen... 3 1: Konsekvenser af udviklingsplanens

Læs mere

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13.

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. MUNDTLIG BERETNING: Jeg vil starte med at sige, at denne beretning jo burde være holdt af Birthe Cramon. Dette er desværre ikke muligt da hun, som de fleste

Læs mere

Mogens Gade. Tekster fra 2007

Mogens Gade. Tekster fra 2007 www.mogensgade.dk Tekster fra 2007 Positive vinde over Jammerbugten... 2 Børn og unge på dagsordenen... 2 Middelmådighed under lavmålet!... 3 Fremtidens infrastruktur i Jammerbugt Kommune... 4 En landdistriktspolitik

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 11-05-2012 Efterfølgende forslag har i forskellige faser under udviklingen været præsenteret for / konfereret med bl.a. Anna Kirsten Olesen, formand for LO Aalborg, Dennis Christensen, FOA, Bente

Læs mere

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013).

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013). Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1 (Fremsættelse 09.10.2013). 7. møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlem

Læs mere

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2011 Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling På skrump 2 Nyt år. Ny virkelighed i Odense. En virkelighed, der bliver på skrump. Ikke mindst på

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Samlet høringssvar vedr. skolereform

Samlet høringssvar vedr. skolereform 1 Samlet høringssvar vedr. skolereform 1. Elever, der ikke i overgangsfasen ønsker lektielæsning, og som er afhængig af hjemtransport med skolebus, ikke får separat hjemkørsel, idet der køres efter de

Læs mere

10. ÅRGANG SEPTEMBER 2005

10. ÅRGANG SEPTEMBER 2005 Informationsavisen NR. 3 10. ÅRGANG SEPTEMBER 2005 I Sabro har man i flere år kæmpet for at få gadekæret til at holde vand, og anstrengelserne synes ikke at være forgæves. På bænken ved byens åndehul kan

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013 Budget-gyser 2014 Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Odense i bunden 2 Lige meget hvilken undersøgelse, tabel eller

Læs mere