ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE"

Transkript

1 ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen Telefon: Arbejdssted: Natur og Miljø, Grøndalsvej 1D, Viby J Samarbejdspartnere (med konkret samarbejdsaftale): Sundhed og Omsorg: Teamkoordinator Otto Ohrt, HR-Sundhedsudvikling, og chef for medborgerskab og folkesundhed Annemarie Zacho-Broe. Ansøgning til innovationspuljen: Sociale medier som platform for borgerinvolvering Evt. leverandører: Budgetansvarlig leder i Aarhus Kommune: Navn: Kim Gulvad Svendsen Telefon: Arbejdssted: Natur og Miljø, Grøndalsvej 1D, Viby J 2. INITIATIV Hvilket af de syv innovationstemaer relaterer initiativet primært til? x Inklusion og medborgerskab Velfærdsteknologi Digitalisering Mobilitet Innovationskultur Sundhed Sygefravær Initiativets start og afslutning:

2 Udfordringen Hvilken udfordring vil I løse med initiativet? Borgerne ønsker smukke ke parker, rekreative oplevelser i naturen og mulighed for at anvende de grønne områder på mange forskellige måder. Samtidig er 15 % af borger- ne i Aarhus over 16 år fysisk inaktive i fritiden, og forventet er det mere end halvdeder ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefaling for fysisk aktivitet. Den nyeste len, forskning peger på, at der er en dosis-respons sammenhæng, der betyder, at enhver øgning af det fysiske aktivitetsniveau gavner vores sundhed. Dette ønsker kommunen at understøtte. Den øgede interesse for at benytte de grønne områder sammenholdt med Aarhus Kommunes mål for befolkningstilvækst betyder en væsentlig øget brug af de grønne områder. Vi ser en udfordring i at opretholde et højt serviceniveau, uden at udgifterne øges i samme grad som den øgede brug af de grønne områder. Vi ved, at borgerne kan være med til at skabe rekreative oplevelser i deres nærområfå dem engageret i deres de. Men vi oplever udfordringer dringer med at nå ud til borgerne og nærområde samt facilitere borgernes løsning af forskellige opgaver i det grønne. Om initiativet Beskriv initiativet herunder de konkrete aktiviteter Vi vil afprøve, hvordan borgere kan skabe aktiviteter, der giver fællesskab i lokalsam- fundet, ejerskab til de grønne områder, større sundhed blandt borgerne, og smukke grønne områder, der bliver brugt på nye måder. Det kan være ved etablering af stier eller anlæg til aktiviteter i de grønne områder. Vi udvælger 3 byer i kommunen. Borgerne i de 3 byer får kr., som de skal forvalte på bedste måde. Der udstikkes en overordnet ramme for brugen af pengene, så vi sikrer projektets målopfyldelse. Rammen fastsættes inden for emnerne frivillig- hed, rekreative muligheder i grønne områder, sundhed, samarbejder og fællesskaber. Der er tale om et aktionsforskningsprojekt, hvor vi lærer samtidig med, at vi udlever projektet. Læringen fra bysamfund 1 benyttes således ved udførelse af projektet i byi hvert bysamfund, hvor samfund 2. Projektet igangsættes med et fremtidsværksted alle byens borgere inviteres via foreninger, institutioner, fællesråd m.v... Her lægges grundstenene til projektet, og en lokal grøn kontaktgruppe nedsættes. Rammerne for brugen af pengene forklares. Fremtidsværksted projekt-udførelse, evaluering og læring Fremtidsværksted projekt-udførelse, evaluering og læring Fremtidsværksted projekt-udførelse, evaluering og læring Formidling og videndeling af det samlede projekt Bysamfund 1 Projekt i landsby, primo 2014 Bysamfund 2 Projekt i ml.st. by, medio 2014 Bysamfund 3 Projekt i kvarter i Aarhus, primo 2015 Evalulering 2

3 Hvordan bidrager initiativet til at løse den udfordring, I har beskrevet ovenfor? Der er fokus på, at borgerne i området bidrager og deltager aktivt ved etableringen og den efterfølgende vedligeholdelse. Dermed ønsker vi at gøre borgerne mere engagerede i udformningen og vedligeholdelsen af deres omgivelser. Hvad er det nye og innovative ved initiativet? Vi eksperimenterer med en meget høj grad af borgerinddragelse, hvor ansvar, planlægning og løsning af udfordringerne ligger hos borgerne. Kommunen indtager en ny rolle som rådgiver, facilitator og samarbejdspart. Kommunikationsformen og samarbejdet med borgerne er ny vi vil blandt andet bruge online communities til at skabe lokale dialog-platforme, hvor borgere, kommune og politikere kan vende nye idéer og inspirere hinanden. Initiativet er nyt og innovativt i: (sæt kryds) X X X Din afdeling Aarhus Kommune Danmark Ved ikke Beskrivelse af levedygtighed Hvordan vil I sikre, at initiativet er levedygtigt, når bevillingen ophører? Ejerskabet til projekterne ligger lokalt og kan medvirke til initiativernes levedygtighed. I samarbejde med projektet Sociale medier som platform for borgerinvolvering samles erfaringer fra projekterne i lokalmiljøerne samt erfaringer med anvendelsen af online communities. Synergieffekten mellem de to projekter kan medvirke til begge projekters forsatte levedygtighed. Hvilke nye krav stiller det til jeres organisation og jeres omgivelser? Natur og Miljø skal være klar på at give slip på styringen, så borgerne får mere indflydelse på brugen og udformningen af det grønne i deres nærområde. Samtidig skal medarbejderne kunne facilitere og understøtte konkrete projekter. 3

4 3. ØKONOMISKE EFFEKTER Beregning af den økonomiske effekt Økonomi 2013 Budget fordelt på år Sparede udgifter eller afledte indtægter 0 Der er tale om et projekt, der skal skabe grobund for en langsigtet holdningsændring blandt borgerne. På lang sigt forventes involvering af borgerne i byens udvikling og drift at bidrage til besparelser på flere områder, som mindre affald og hærværk, bedre sundhed, udvikling af sociale netværk og tilfredshed hos borgerne. mindre hærværk og affald sundhed gennem mere fysisk bevægelse rekreative muligheder skabt af borgerne fællesskaber og dermed færre ensomme platform for lokal problemløsning Realisering af den økonomiske effekt Hvordan vil I dokumentere den økonomiske effekt? Den økonomiske effekt opgøres ved at regne på værdien af de nye fysiske tiltag i de grønne områder. Nye fællesskaber og en øget brug af naturen styrker både den men- tale og fysiske sundhed. Beregninger fra Sundhedsstyrelsen viser, at fysisk inaktivitet koster en gennemsnitskommune 9,6 mio. kr. årligt alene i medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Herudover kommer udgifter til overførselsindkomster og kommunale serviceydelser samt tabte skatteindtægter. Hvis der kan skabes grundlag for, at borgerne er mere fysisk aktive, vil det være muligt at reducere antallet, der får kroniske sygdomme og derved spare et anseeligt millionbeløb. 4

5 Hvordan vil I sikre, at den økonomiske effekt opnås? Kommunen skal i løbet af projektet være en central og aktiv deltager i faciliteringen og dialogen. De involverede på de forskellige communities skal kunne mærke, at Aarhus Kommune er til stede og engageret i at understøtte, være behjælpelig og løsningsorienteret ved konkrete henvendelser. Hvad kan gå galt (risici) i forhold til at opnå den forventede effekt? Der er en risiko for at projektet ikke får en bred forankring i lokalsamfundet, men kun når ud til Tordenskjolds soldater. For at modvirke dette vil der i projektet være en stor opmærksomhed på at motivere et repræsentativt lag af byens borgere. 4. EVALUERING Hvordan vil I løbende evaluere initiativets effekt? Der måles på synlige initiativer fx nye stier, nye lokale foreninger, nye samarbejdsrelationer, nye blomsterbede/byhaver m.v.. En øget brug af de grønne områder vil blive målt før og efter projektets afslutning. Effekterne på sundhedsområdet vil også blive målt før og efter projektet af fx Center for Interventionsforskning. Til slut vil hele projektet blive evalueret med henblik på en bred formidling af projektets resultater både på sundhedsområdet, demokrati-aspektet og fysiske anlæg. 5. LÆRING OG VIDENDELING Hvem vil have gavn af at kende til initiativet og dets resultater? Et stort fokus på læring og formidling betyder, at projektet kan inspirere de der arbejder med borgerinddragelse både internt i Aarhus Kommune og i resten af landet, såvel i kommuner som andre institutioner/virksomheder/foreninger. Hvordan vil I offentliggøre og formidle initiativet og dets resultater? Vi vil formidle projektets resultater via kommunens hjemmeside, online communities, artikler i fagblade, lokale og landsdækkende nyhedsmedier. 5

6 6. BUDGET Initiativets titel: Sæt din by i bevægelse Initiativets samlede budget og ansøgt beløb: Poster* Total Udgifter Lønudgifter AAK Pulje til borgerinitiativer Formidling/evaluering af projektet Workshop, materialer mv Lønudgifter ekstern Måling af sundhedseffekter I alt Medfinansiering (intern/ekstern) I alt Samlet ansøgt beløb * Indsæt flere rækker hvor nødvendigt Hvilke(t) år skal de ansøgte midler bruges? Angiv beløb ud for årstal OBS: DER MÅ IKKE MEDSENDES BILAG 6

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE MAJ 2014 Center for Offentlig Innovation skal finde, kvalificere og sprede innovation i det offentlige. Konkret og jordnært. I samarbejde med medarbejdere, ledere og politikere. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning Kapitel 20 Målopfyldelse, e r fa r i n g e r o g k a p a c i t e t s o p b y g n i n g Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning 219 KRAM-kommunernes opgave var at planlægge og gennemføre

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET PROJEKTBESKRIVELSE. Billund Kommune. Projektbeskrivelse. Juni 2014. Til. Dokumenttype.

PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET PROJEKTBESKRIVELSE. Billund Kommune. Projektbeskrivelse. Juni 2014. Til. Dokumenttype. PROJEKTBESKRIVELSE Til Billund Kommune Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Juni 2014 PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T +45 5161 1000 F +45

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere