Statistiske informationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistiske informationer"

Transkript

1 Statistiske informationer Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus Kommune i perioden fordelt på forskellige herkomstbegreber. Datagrundlaget er fra s Statistiks Arbejdsmarkedsregnskab (AMR). Data indeholder antal fuldtidspersoner fordelt på tid, område, køn, alder, socioøkonomisk status samt herkomst og oprindelsesland. Her opgøres fuldtidspersoner for hele året. En fuldtidsperson må ikke forveksles med en enkeltperson, men er til gengæld en særlig opsplitning af enkeltpersoners socioøkonomiske status målt i tid og kan maksimalt udgøre 37 timer om ugen. Her optælles personens beskæftigelse altid før andre typer af status. Der er således tale om en ny praksis i forhold til tidligere rapporter, der benyttede Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS). Dette data indeholdt antal personer, hvis socioøkonomisk status blev målt ultimo november, og øvrige karakteristika målt for januar året efter. Dette betyder at de tidligere rapporter ikke kan sammenlignes direkte med denne. Se nederst i notatet for en uddybende forklaring på opgørelsesmetode og begrebet fuldtidsperson. Indledning om arbejdsmarkedsbegreber Følgende arbejdsmarkedsbegreber anvendes i dette notat: Erhvervsaktive alder: Her menes personer i alderen år Arbejdsstyrke: Personer i den erhvervsaktive alder, som enten er i beskæftigelse eller arbejdsløse, herunder midlertidigt fraværende fra arbejdsmarkedet samt i støttet beskæftigelse med løn Ledighedsprocent: Andelen af arbejdsløse ud af arbejdsstyrken Beskæftigelsesprocent: Andelen af beskæftigede ud af befolkningen i den erhvervsaktive alder Andel under uddannelse: Her menes den andel af de åriges fuldtid, der bruges på at være under uddannelse og tæller både delvist beskæftigede og fuldtidsstuderende og -elever Andel i beskæftigelse eller under uddannelse: Beskæftigelsesprocent + andel under uddannelse For at illustrere begreberne kan man se, i figurerne nedenfor som eksempel, de respektive andele med baggrund i AMR for hele landets befolkning for år Figur 1 beskriver, hvordan hele befolkningens socioøkonomiske status kan inddeles for at nå frem til ledighedsprocenten. I den venstre cirkel ses kategorierne, der ikke indgår i arbejdsstyrken, dvs. børn og ældre, studerende, pensionister og øvrige på offentlige ydelser. I den højre cirkel ses arbejdsstyrkens inddeling og andelen af ledige i forhold til arbejdsstyrken er således 5,3%. Opdateret: Oktober 2016 Budget og Planlægning, Borgmesterens Afdeling, Aarhus Kommune

2 Figur 1 Befolkningens socioøkonomiske status, hele landet, 2014 Hele befolkningen - - -> Arbejdsstyrken Andel med pensioner og ydelser; 11,4% Andel under uddannelse; 7,7% Beskæftigede; 94,7% Øvrige; 5,5% 67+ år; 16,1% Arbejdsstyrken 41,1% Under 15 år; 18,3% Ledighedspct. 5,3% Figur 2 kan beskrive beskæftigelsesprocenten ved at inddele befolkningen i henholdsvis børn og ældre samt personer i den erhvervsaktive alder. I den højre cirkel gives beskæftigelsesprocenten som 59,2% af personerne i denne aldersgruppe. Figuren giver en indikation af hvor stor en restandel af denne gruppe, der har brugt tid på uddannelse i løbet af året, udover at være beskæftigede. Det ses at 11,7% af tiden i de åriges fuldtidsuge i dette år, blev brugt på at være under uddannelse, hvis ikke beskæftigelse. Figur 2 - Befolkningens socioøkonomiske status, hele landet, 2014 Hele befolkningen - - -> Erhvervsaktiv aldersgruppe Beskæftigelsesprocent 59,2% 67+ år; 16,1% Ledige; 3,3% år 65,7% Øvrige; 8,3% Under 15 år; 18,3% Andel med pensioner og ydelser; 17,4% Andel under uddannelse 11,7% Hovedtendenser Siden 2008 er ledigheden steget for stort set alle oprindelseslande og områder i. Det generelle billede er dog at indvandrere og efterkommere fra vestlige lande har haft en højere tilvækst til ledigheden de seneste par år, mens personer fra ikke-vestlige lande er startet på et højere niveau og har haft en mindre stigning i ledighed de seneste par år. Ser man til gengæld på beskæftigelsesprocenten, har denne været faldende for alle typer af herkomst (med få undtagelser). Generelt kan dette skyldes den stigende ledighed, mens en anden væsentlig forklaring kan være stigningen i antallet af personer under uddannelse. 2

3 Ledighedspct. Ledighedspct. For 2014 er det muligt at sammenligne opgørelserne på tværs af landet. Her ses det, at ledigheden for indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i Aarhus er lavere end for Odense, Aalborg og København men højere end landsgennemsnittet. Derimod er beskæftigelsesprocenten for samme gruppe den næstlaveste i 6-bysammenhæng, kun overgået af Odense. Analyse Figur 3 og 4 viser udviklingen i ledighedsprocenten i Aarhus fordelt på oprindelseslande, først i en vestlig/ikke-vestlig opdeling og derefter på de 10 største ikke-vestlige oprindelseslande-grupper i Aarhus. Det ses, i figur 3, at ledigheden er steget siden 2008, for både vestlige og ikke-vestlige oprindelseslandegrupper, hvor det er indvandrere og efterkommere fra vestlige lande, der har haft den mest markante udvikling i perioden. Figur 3 Ledige i procent af arbejdsstyrken i Aarhus fordelt på oprindelsesland 16% 14% 12% 1 8% 6% Vestlige lande Ikke-vestlige lande 4% 2% Der ses, i figur 4, at for de udvalgte ikke-vestlige lande, undtagen Kuwait, er procentsatsen steget i perioden Årsagen til dette ene udsving er, at arbejdsstyrken er af særlig lille størrelse i denne gruppe (omkring fuldtidspersoner), hvilket kan give fluktuationer over tid. Det ses, at flere af de ikke-vestlige lande har en relativ høj ledighedsprocent, og at det særligt er Somalia, Kuwait og Syrien, der har vist høje niveauer i perioden. Figur 4 - Ledige i procent af arbejdsstyrken i Aarhus fordelt på udvalgte oprindelseslande 35% 3 25% 2 15% 1 5% Libanon Tyrkiet Somalia Irak Vietnam Iran Afghanistan Kina Syrien Kuwait 3

4 Beskæftigelsespct. Beskæftigelsespct. Ser man på beskæftigelsesprocenten, i Figur 5, har den for alle grupper været faldende i perioden, hvilket til dels skyldes det stigende antal af studerende i Aarhus. Særligt for de seneste år lader udviklingen dog til enten at stagnere eller at vende. Samme billede tegner sig, hvis man fokuserer på de enkelte lande i Figur 6. Figur 5 Andel beskæftigede, ud af årige i Aarhus, fordelt på oprindelsesland Vestlige lande Ikke-vestlige lande 1 Figur 6 - Andel beskæftigede, ud af årige i Aarhus, fordelt på udvalgte oprindelseslande Libanon Tyrkiet Somalia Irak Vietnam Iran Afghanistan Kina Syrien Kuwait Figur 7 og 8 viser den samlede andel af fuldtidspersoner i alderen år, som enten er i beskæftigelse eller under uddannelse. Resten opgøres derfor som enten værende ledige, på diverse ydelser og pensioner eller som øvrige uden for arbejdsstyrken. I Figur 7, ses at denne andel er forholdsvis konsistent over hele perioden for de ikke-vestlige lande samt, mens personer med vestlige oprindelseslande har svunget lidt over tid. 4

5 Andel Andel Figur 7 - Andel i beskæftigelse eller under uddannelse, ud af årige i Aarhus, fordelt på oprindelsesland Vestlige lande Ikke-vestlige lande 2 1 For de enkelte lande ses det, i Figur 8, at der er sket niveauforskydninger (i forhold til Figur 6) for særligt Kina og Afghanistan, som har store andele af personer under uddannelse relativt i forhold til de andre lande. Her er det vigtigt at huske på at alderssammensætningen af de udvalgte grupper kan være meget forskellig, hvilket giver naturlige differencer i denne andel. Figur 8 - Andel i beskæftigelse eller under uddannelse, ud af årige i Aarhus, fordelt på udvalgte oprindelseslande Libanon Tyrkiet Somalia Irak Vietnam Iran Afghanistan Kina Syrien Kuwait I figur 9 fokuseres der alene på 2014 for oprindelseslande-grupperne i Aarhus forskellige fordelinger af de to andele, andelen i beskæftigelse (beskæftigelsespct.) og andelen under uddannelse. 5

6 Andel Figur 9 - Andel i beskæftigelse samt andel under uddannelse, ud af årige i Aarhus for 2014, fordelt på udvalgte oprindelseslande Andel under uddannelse Andel i beskæftigelse Tabel 1.1, 1.2 og 1.3 viser udviklingen for Aarhus Kommune på de tre arbejdsmarkedsbegreber i perioden fordelt på kommunens 10 største oprindelseslande-grupper, samt derudover tre grupper, der tilhører landets 10 største (Pakistan, Bosnien-Hercegovina samt det tidligere Jugoslavien), øvrige ikkevestlige og vestlige lande samt. Til højre vises forskellen over tid målt i procentpoint. I Tabel 1.1 ses at grupperne fra Bosnien-Herzegovina, Libanon og Somalia har haft en særlig stor stigning i ledighed. Tabel 1.1 Udviklingen i ledighedsprocenten i Aarhus Kommune fordelt på udvalgte oprindelseslande. Ledighedspct (%-point) Libanon 10,3% 11,8% 14,2% 15,6% 18,4% 20,1% 18,2% 7,9 Tyrkiet 8,4% 12, 12,7% 12,6% 14, 12,8% 12,5% 4,1 Somalia 22,4% 31,6% 31,5% 28,1% 30,6% 32, 31,6% 9,2 Irak 11,6% 14,3% 15,1% 16,8% 17,6% 18, 16,2% 4,6 Vietnam 6,1% 9,7% 11,3% 9,6% 9,8% 9,3% 9,1% 3 Iran 6,8% 10,2% 10,2% 11,3% 12,8% 12,7% 12, 5,2 Afghanistan 10,5% 16,7% 17,7% 17,9% 15,6% 14,8% 14, 3,5 Kina 2,9% 5,5% 6,7% 7, 8,8% 8,4% 7,9% 5 Syrien 14,6% 16,4% 22,4% 22,5% 23,6% 21,5% 18,7% 4,1 Kuwait 23,1% 27,5% 26,7% 26,4% 17,7% 18,9% 17,4% -5,7 Pakistan 11,1% 9,6% 17,1% 18,8% 19,1% 21, 14,8% 3,8 Bosnien-Hercegovina 5,1% 10,3% 10,2% 11,6% 13,2% 12,9% 14,6% 9,5 Tidl. Jugoslavien 6,3% 12,2% 11, 5,2% 6,2% 8,1% 9,9% 3,6 Øvrige Ikke-vestlige lande 7, 10,1% 11,1% 10,7% 11,9% 12,4% 11,1% 4,1 I alt Ikke-vestlige lande 9,1% 12,8% 13,8% 13,5% 14,7% 14,8% 13,8% 4,6 Øvrige vestlige lande 3,4% 5,2% 6,3% 6,7% 8,7% 9,9% 9,5% 6,1 2,5% 4,4% 5, 4,9% 5,4% 5,5% 4,9% 2,4 I alt 2,9% 4,9% 5,6% 5,6% 6,2% 6,3% 5,8% 2,8 I Tabel 1.2 ses der til gengæld, at det er grupperne fra Syrien, Somalia og Tyrkiet, der er gået ned i beskæftigelse. 6

7 Tabel 1.2 Udviklingen i beskæftigelsesprocenten i Aarhus Kommune fordelt på udvalgte oprindelseslande. Beskæftigelsespct (%-point) Libanon 25,4% 24,2% 22,5% 21,6% 20,8% 20,4% 20,7% -4,7 Tyrkiet 44,2% 40,7% 38,8% 38,1% 36,6% 36,5% 36,3% -7,8 Somalia 24,4% 21, 19,8% 18,8% 17,9% 16,8% 16,2% -8,2 Irak 28,3% 26,2% 24,8% 23,8% 23,1% 22,4% 23, -5,3 Vietnam 52,7% 49,9% 48,1% 47,8% 46,2% 45,9% 46,2% -6,6 Iran 41,6% 39,7% 38,2% 37,8% 36,7% 36,1% 35,9% -5,7 Afghanistan 31, 27,6% 25,3% 24,9% 25,6% 26, 26,8% -4,2 Kina 44,6% 41,1% 38,7% 36,7% 35,6% 36,1% 37,8% -6,8 Syrien 28,7% 25,2% 23,2% 20,2% 19,4% 19, 18,6% -10,1 Kuwait 13,6% 11,7% 10,5% 9,7% 10,2% 10, 11, -2,6 Pakistan 31,4% 31,4% 29,8% 29,6% 29,9% 28,4% 29,6% -1,8 Bosnien-Hercegovina 45,2% 42,7% 40,7% 39,3% 39,3% 41,9% 43,4% -1,8 Tidl. Jugoslavien 41,8% 39,3% 37,9% 38,8% 39,4% 37,3% 38,1% -3,7 Øvrige Ikke-vestlige lande 43,6% 41, 39,4% 39, 38,9% 38,9% 39,6% -4 I alt Ikke-vestlige lande 37,1% 34,5% 32,8% 32,1% 31,3% 31, 31,3% -5,8 Øvrige vestlige lande 46,6% 46,1% 44,3% 42,9% 41,5% 41,5% 43,2% -3,4 61,2% 59,3% 58,1% 57,4% 56,7% 56,4% 56,7% -4,4 I alt 58,3% 56,3% 55, 54,1% 53,3% 52,9% 53,2% -5,1 Det ses, i Tabel 1.3, at særligt for Libanon, Somalia, Kuwait og det tidl. Jugoslavien gælder at disse grupper har haft en stigning i andelen under uddannelse, hvilket sammenlagt med beskæftigelsesprocenten giver en positiv udvikling. Tabel 1.3 Udviklingen i andelen som enten er i beskæftigelse eller under uddanelse i Aarhus Kommune fordelt på udvalgte oprindelseslande. Andel (%-point) Libanon 39, 40,2% 40,4% 40, 40,3% 39,6% 39,4% 0,4 Tyrkiet 57,6% 55,5% 54,2% 54,2% 52,8% 52,3% 52, -5,6 Somalia 35,3% 34,6% 35, 35,5% 36, 36,5% 37,3% 2,1 Irak 40,6% 39,9% 40,1% 40, 40,2% 39,5% 39,9% -0,7 Vietnam 66,5% 64,2% 63, 63,5% 63,3% 63,7% 64,2% -2,3 Iran 56, 53,9% 52,6% 51,8% 50,4% 48,7% 47,8% -8,2 Afghanistan 56,4% 56,5% 55,8% 54,1% 54,8% 54,5% 55,1% -1,4 Kina 67,7% 65,6% 62,5% 61,4% 61,5% 61,3% 63,2% -4,5 Syrien 41,8% 41,8% 39,6% 40,9% 42,6% 41,5% 37,5% -4,3 Kuwait 17,2% 19,1% 18,7% 20, 24,9% 25,9% 27, 9,8 Pakistan 50, 48,3% 47,1% 44,1% 46,3% 44,4% 46,4% -3,6 Bosnien-Hercegovina 80, 77,6% 75,7% 76,7% 77,6% 78,7% 74,8% -5,2 Tidl. Jugoslavien 57,2% 53,8% 52,8% 59,9% 61,9% 60,8% 62,4% 5,2 Øvrige Ikke-vestlige lande 59, 57,6% 56,9% 56,5% 57,1% 56,3% 57,4% -1,6 I alt Ikke-vestlige lande 51,6% 50,6% 49,9% 49,8% 49,9% 49,4% 49,7% -1,9 Øvrige vestlige lande 68,5% 69,9% 69,8% 68,3% 65,6% 65,1% 66,4% -2 76,7% 75,5% 75,3% 75,5% 75,6% 75,9% 76,6% -0,2 I alt 74,1% 72,9% 72,6% 72,5% 72,4% 72,5% 73,1% -1 Tabel 2.1 viser udviklingen for hele landet, på samme grupperinger med tal for 2014, samt ændringen i procentpoint over den syvårige periode. Her ses både ledigheds- og beskæftigelsesprocenten samt andelen enten i beskæftigelse eller under uddannelse. Her ses at det specielt er grupperne fra Kuwait og Somalia, der har haft den største stigning i ledighed over perioden, mens andelen af personer fra samme grupper indgår markant mindre i arbejdsstyrken i 2014 end i På landsplan er det nogle af de samme grupper, der har haft en positiv udvikling, hvis man medtænker andelen under uddannelse, særligt Kuwait, Libanon og Irak. Her ses også at særligt for Syrien har andelen, der enten er i beskæftigelse eller under uddannelse, er faldet markant over perioden. 7

8 Tabel 2.1 Udviklingen i hele landet fordelt på udvalgte oprindelseslande Ændring (%-point) Ledighedspct. Beskæftigelsespct. Andel (B+U)* Ledighedspct. Beskæftigelsespct. Andel (B+U)* Libanon 16,8% 25, 45,1% 2,7-4,3 2,2 Tyrkiet 16,9% 41,5% 55,6% 5,2-5,8-2,9 Somalia 32,7% 18, 39,5% 5,9-11,0-1,7 Irak 18, 24,7% 45,4% 1,3-5,4 1,2 Vietnam 11,3% 47,6% 63,7% 4,0-7,0-2,3 Iran 13,1% 36,9% 49,7% 5,3-8,8-8,3 Afghanistan 16,9% 27,3% 54,3% 4,8-9,6-5,3 Kina 8,1% 47,5% 65,8% 2,0 1,0-2,5 Kuwait 24,3% 13,1% 24,6% 6,7-16,6 4,2 Syrien 20,6% 16, 34,8% -0,9-3,7-17,9 Pakistan 14,4% 41,8% 55,6% 3,0-2,2-1,1 Bosnien-Hercegovina 9,6% 39, 51,3% 4,4-6,0-4,3 Tidl. Jugoslavien 11,6% 41,1% 51,5% 4,0-5,4-2,6 Øvrige Ikke-vestlige lande 10, 45,9% 59,5% 3,6-5,5-2,7 I alt Ikke-vestlige lande 13,1% 38,9% 54,1% 3,7-6,1-2,9 Øvrige vestlige lande 7,6% 52,3% 66,1% 4,6-2,9-0,2 4,6% 61,5% 72,8% 2,3-4,0-0,7 I alt 5,3% 59,2% 71, 2,6-4,6-1,3 * Andelen af årige, som enten er i beskæftigelse eller under uddannelse Tabel 3.1 viser en sammenligning mellem Aarhus, hele landet, 6-byerne og Business Region Aarhus for oprindelseslande defineret ved vestlige/ikke-vestlige lande i Tabel 3.1 Sammenligning mellem udvalgte områder i 2014 fordelt på vestlige/ikke-vestlige oprindelseslande. Øvrige vestlige lande Ikke-vestlige lande Ledighedspctpctpctpctpctpct. Beskæftigelses- Ledigheds- Beskæftigelses- Ledigheds- Beskæftigelses- Andel (B+U)* Andel (B+U)* Andel (B+U)* Aarhus 4,9 % 56,7 % 76,6 % 9,5 % 43,2 % 66,4 % 13,8 % 31,3 % 49,7 % Esbjerg 4,2 % 59,8 % 70,4 % 7,9 % 51,8 % 66,8 % 13,3 % 36,2 % 52,7 % København 6,0 % 60,8 % 77,3 % 7,8 % 49,0 % 65,7 % 14,2 % 40,2 % 54,6 % Odense 6,1 % 55,7 % 72,7 % 11,0 % 42,6 % 71,9 % 18,4 % 29,2 % 50,9 % Randers 5,0 % 59,7 % 69,8 % 9,4 % 49,9 % 60,9 % 13,0 % 33,6 % 49,5 % Aalborg 6,2 % 57,7 % 73,9 % 13,1 % 38,4 % 68,5 % 14,6 % 34,8 % 57,5 % Business Region Aarhus 4,3 % 60,8 % 73,7 % 8,6 % 49,3 % 66,7 % 12,5 % 33,5 % 50,6 % Hele landet 4,6 % 61,5 % 72,8 % 7,6 % 52,3 % 66,1 % 13,1 % 38,9 % 54,1 % * Andelen af årige, som enten er i beskæftigelse eller under uddannelse 8

9 Opgørelsesmetode og definitioner En af fordelene ved at benytte AMR i forhold til RAS, er at personers socioøkomiske status (tilknytning til arbejdsmarked, på ydelse etc.) omregnet til fuldtidsandel, kan give et mere retvisende billede over periode (her hele året) end et øjebliksbillede ultimo november. Summeres over alle typer af socioøkonomisk status, fås det gennemsnitlige befolkningstal for perioden. s Statistiks definition af AMR: Arbejdsmarkedsregnskab AMR (timenormeneret) Datagrundlaget til AMR er et nyt udviklet register kaldet AMR-UN (AMR uden normering). AMR-UN omfatter administrative data, som integreres og harmoniseres i et statistiksystem. På baggrund af AMR-UN dannes AMR ved at timenormere befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet, hvor en person maksimalt kan bidrage med 37 timer om ugen, svarende til den aktuelle timenorm. Det betyder, at hvis en person har mere end 37 timer, fortages der en nedskrivning/omfordeling af timerne ud fra den validitet, oplysningerne vurderes at have. Når oplysningerne vurderes at være lige valide, vægtes beskæftigelse højest. Er en person eksempelvis studerende hele året, men har 10 timers deltidsarbejde (hver uge, hele året) vil denne persons beskæftigelsesandel være en 10/37-del og være studerende for resten, altså en 27/37-del, selvom denne persons studie i daglig tale beskrives som et fuldtidsstudie. Definition af oprindelseslande og herkomst Personer med udenlandsk herkomst består af indvandrere og efterkommere: a) Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes den pågældende som indvandrer. b) Efterkommere er født i. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er udenlandsk statsborger, opfattes personen også som efterkommer. Når en eller begge forældre, der er født i, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere. Vestlige lande omfatter EU-landene (eksl. ), Island, Norge, Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. Ikke-vestlige lande omfatter alle andre lande. Definition af områder 6-byerne omfatter kommunerne: Aarhus, København, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers. Business Region Aarhus omfatter kommunerne: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Viborg og Aarhus. 9

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2009-2015 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen Side 1 af 22 Udkast! Beskæftigelse og arbejdsløshed

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1.

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1. Den 5. juni 2012 Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sammenfatning. I løbet af 2010 har der været

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent af befolkningen Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsstyrke og erhvervsfrekvenser i Aarhus Kommune, 2013 Andelen af personer i arbejdsstyrken af hele befolkningen er i Aarhus

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer Maj 2007 www.aarhus.dk/statistik - Beskæftigelse og arbejdsløshed i Århus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2005 I løbet af året 2004 er der kommet 342 flere personer fra

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.05 Maj 2002 BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001 Beskæftigelsesprocenten i Århus Kommune for den samlede gruppe af 3. lande

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer maj 2007 www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og arbejdsløshed i Århus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2006 Stor stigning i beskæftigelsen blandt personer fra Ikke vestlige

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.04 Marts 2003 BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002 I løbet af året 2001 er der kommet 500 flere personer fra 3. lande i

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999

Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999 Århus Kommune Økonomisk Afdeling April 2000 Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999 Statistisk Kontor Telefon 89 40 20 00 Rådhuset Telefax 89

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til og fra Aarhus Kommune - status pr. 1. januar 2014 1. januar 2014 (ultimo 2013) pendlede 54.988 personer til Aarhus Kommune, mens 31.587

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

Kortlægning af integrationsområdet

Kortlægning af integrationsområdet 2011 Kortlægning af integrationsområdet Esbjerg Kommune Befolkning, uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning, socioøkonomisk status og bosætning Anders Knudsen, Per Hedevang og Margrethe Cæsar Bjerg Borger

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

ALDERSFORDELING. Aldersfordelingen i Vollsmose september Kilde: Monitoreringssystemet 13%

ALDERSFORDELING. Aldersfordelingen i Vollsmose september Kilde: Monitoreringssystemet 13% ALDERSFORDELING Aldersfordelingen i september 2012 19% 14% 7% 12% 13% 12% 23% 0-6 år 7-17 år 18-24 år 25-34 år 35-49 år 50-64 år over 65 år Indikator Beskrivelse 0-6 år Andelen af beboere i området mellem

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2017 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2014 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden 2006-2015 MED ANALYSER AF ABORTHYPPIGHEDER BLANDT INDVANDRERE, EFTERKOMMERE OG KVINDER MED DANSK OPRINDELSE 2017 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Af Lasse Vej Toft, Analyse- og makroenheden, Økonomisk Sekretariat, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at beskrive udviklingen i andelen af fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer December 2011 www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på Herkomst pr. 1. januar 2010 samt udviklingen i perioden 1. januar 2005 til 1. januar

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2017 - Fokus på ikke-vestlige lande Maj 2017 1 Indhold OPBYGNING 4 1. BEFOLKNING 6 1.1 Sammenfatning vedr. befolkningstal 6 1.2 Indvandrere og efterkommere i Danmark 7

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser i Aarhus Kommune, 2007-2016 Pr. 1. januar 2017 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 335.684 personer. Befolkningen er steget med

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer august 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med. personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet er reelt

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer maj 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 1. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med knap 1.5 personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere Kriminalitet hvordan måler vi det? Lisbeth Lavrsen 18 pct. af de personer, der blev dømt i 2015 havde udenlandsk oprindelse er det meget eller lidt? 2 Afhænger selvfølgelig

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Udviklingsafdelingen Sagsnr. 81.00.15-G00-1-14 Jammerbugt Kommunes måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund Baggrund Det blev i trepartsaftalen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Den samlede ledighed i Århus Kommune er faldet med. personer i forhold til samme periode sidste år svarende

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 4. november 2005 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 18 % har udenlandsk

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer Maj www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 1. kvartal Den samlede ledighed i Århus Kommune er faldet med.99 personer i forhold til samme periode sidste år svarende

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2011 Statsborgerskab og herkomst 1. juli 2011, fordelt på lokalsamfund Pr. 1. juli 2011 boede der 45.761 borgere med udenlandsk herkomst i Aarhus

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Ledigheden i Aarhus Kommune, september 2016 Det samlede antal bruttoledige i Aarhus Kommune er i september 2016 på 7.222 fuldtidsledige, hvilket er en

Læs mere

Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V

Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V 3F, Fagpolitisk Center for Arbejdsliv September 2010 Materialet er baseret

Læs mere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere 6. januar 2017 Sammenfatning Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,9 pct. af den danske befolkning pr.

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

etniske minoriteter i Danmark

etniske minoriteter i Danmark Selvmordsadfærd blandt etniske minoriteter i Danmark (pilotprojekt) oje t) Baggrund Marlene Harpsøe CFS Faktahæfte nr. 22 Unni Bille-Brahes Brahes undersøgelse Velfærdsministerens svar Pilotprojekt til

Læs mere

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Antal borgere Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Befolkningen og dens bevægelser i Esbjerg Kommune i oktober kvartal 2008 I oktober kvartalet blev der født 288 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015 STATISTIK Beboere i den almene bolig 2015 Forord Beboere i den almene bolig 2015 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene bolig pr. 1. januar 2015 fordelt på husstandstyper

Læs mere

Statistik Opgjort på herkomst

Statistik Opgjort på herkomst 1. oktober Statistik Opgjort på herkomst 2012 UU København Uddannelsesstatistikken den oktober 2012 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 75.604 unge mellem 15 og 24 år. Statistikken er opgjort på herkomst

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL 2004

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL 2004 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Maj ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL x Den samlede ledighed stiger fortsat i forhold til samme periode sidste år. x Der var i marts en stigning

Læs mere

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Januar 2012 Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Udgiver: Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København

Læs mere

Jobcenter Furesø Overblik

Jobcenter Furesø Overblik Offentlig forsørgelse Fuldtidspersoner Jobcenter Overblik Udarbejdet december 2014 aug-13 aug-14 Ændring i pct. Andel af befolkningen i alderen 16-66 år aug-14 Klynge (gnsnit) Ydelsesgrupper i alt 3.118

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2016 Forord Beboere i den almene boligsektor 2016 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Vejledning til indberetning Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart

Vejledning til indberetning Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart Dato: 8. september 2014 Sagsnr. 2013-6575 Vejledning til indberetning Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart Indhold Hvilke kommuner skal indberette?...

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Svar på 10-dages forespørgsel om indvandring fra ikke vestlige lande

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Svar på 10-dages forespørgsel om indvandring fra ikke vestlige lande Notat Side 1 af 5 Til Liberal Alliance Til Orientering Kopi til Byrådets medlemmer Svar på 10-dages forespørgsel om indvandring fra ikke vestlige lande Liberal Alliance har d. 4. september 2014 stillet

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Datagrundlag. Anvendte registre

Datagrundlag. Anvendte registre Datagrundlag Anvendte registre Alle tabeller er baseret på de seneste tilgængelige tal inden for de enkelte statistikområder. Tallene bliver opdateret løbende i løbet af 2016. Flytninger mellem danske

Læs mere

INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND

INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND BESKÆFTIGELSENREGION NORDJYLLAND Juni 29 INDVANDRERES OG EFTERKOMME- RES BESKÆFTIGELSE I NORDJYL- LAND SAMMENFATNING Stor stigning (34,6%) i fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Nøgletal. Integration

Nøgletal. Integration Nøgletal Integration Nøgletal INTEGRATION 2010 2011 2012 2013 2014 Orientering 1. Andelen af indvandrere og efterkommere med ikkevestlig oprindelse i befolkningen 6,5 % 6,7 % 6,8 % 7,0 % 7,2 % Per 1. januar

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Ikke-etniske danskere i politik

Ikke-etniske danskere i politik 1 Ikke-etniske danskere i politik Følgende notat belyser, hvordan politikerne i Danmark ikke har en etnisk sammensætning, der repræsenterer den danske befolkning. Det fremgår af Ceveas optælling af de

Læs mere

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt.

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Befolkning Folketallet har været stigende fra 1990 til, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Den 1. januar boede der 183.912 personer i Odense Kommune, svarende til 3,5 procent af hele danmarks

Læs mere

Indvandrerne og arbejdsmarkedet

Indvandrerne og arbejdsmarkedet Indvandrerne og arbejdsmarkedet Annemette Lindhardt Amy Frølander Indvandrerne og arbejdsmarkedet Udgivet af Danmarks Statistik December 2004 Oplag: 600 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00

Læs mere

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005.

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005. 2006:5 Orientering Statistisk Kontor 13. juni 2006 Flere arbejdspladser i København Københavns arbejdsmarked er i fremdrift. Efter nedgangsår i 2002 og 2003 viser nye tal, at der i 2004 blev skabt 3.000

Læs mere

Tabelsæt 1 Datasæt indeholder oplysninger om flytninger i årene

Tabelsæt 1 Datasæt indeholder oplysninger om flytninger i årene Datagrundlag Anvendte registre Alle tabeller er baseret på de seneste tilgængelige tal inden for de enkelte statistikområder. Tallene bliver opdateret løbende i løbet af 2017. Flytninger mellem danske

Læs mere

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Morsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Analyse 27. juni 2014

Analyse 27. juni 2014 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i FOA 2010

Indvandrere og efterkommere i FOA 2010 Indvandrere og efterkommere i FOA 2010 Kampagne og Analyse 11. august 2010 I dette notat præsenteres nye oplysninger om de medlemmer af FOA, der er indvandrere og efterkommere 1. Oplysninger stammer fra

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold 2006 Orientering Statistisk Kontor 8. maj 2006 Kvindelige s beskæftigelse og uddannelsesforhold 73 pct. af de enlige kvindelige fra ikke-e lande i alderen 18-35 år er enten i beskæftigelse eller under

Læs mere

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Læsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give et hurtigt

Læs mere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Offentligt forsørgede Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Fuldtidsmodtagere beregnes ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og den varighed, som de hver især har været på ydelsen.

Læs mere

Nøgletal for 2. kvartal 2012

Nøgletal for 2. kvartal 2012 1. 2. Nøgletal for 2. kvartal Nøgletal KOMMENTARER TIL NØGLETAL. 3 1. ARBEJDSMARKEDET 4 1.1. LEDIGHED 4 1.1.1. LEDIGE I ODENSE KOMMUNE.... 4 1.1.2. LEDIGE PÅ FYN.... 4 1.1.3. ANTAL NETTOLEDIGE I 6-BYERNE..

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (Omtryk - 31-03-2015 - Ændret ordlyd) UUI Alm.del Bilag 73 Offentligt Til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Folketingets Økonomiske

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig?

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? 6. december 2016 2016:25 Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? Af Jens Bjerre, Laust Hvas Mortensen og Michael Drescher 1 I Danmark, Norge

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2012

Befolkning i København 1. januar 2012 30. marts 2012 Befolkning i København 1. januar 2012 Den 1. januar 2012 boede der 549.050 personer i København. I løbet af 2011 steg folketallet med 9.508 personer. I 2012 steg antallet af indvandrere

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere