Statistiske informationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistiske informationer"

Transkript

1 Statistiske informationer Maj Beskæftigelse og arbejdsløshed i Århus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2005 I løbet af året 2004 er der kommet 342 flere personer fra Ikke vestlige lande 1 i beskæftigelse i Århus Kommune, svarende til en stigning på 5,3 %. I samme periode er antallet af årige fra Ikke vestlige lande i Århus Kommune steget med 758 personer, svarende til 4,7 %. Dette betyder, at beskæftigelsesprocenten i Århus Kommune for den samlede herkomstgruppe af Ikke vestlige lande i perioden 1. januar 2004 til 1. januar 2005 er steget med 0,2 pct. point til 39,8 %. Tabel 1. Beskæftigelsesprocenten for de årige i Århus Kommune og hele landet 1. januar 2004 og 1. januar 2005 opdelt på udvalgte herkomstgrupper. Århus Hele landet Beskæftigelsesprocent Ændring*) Ændring*) Iran , ,5 Irak , ,1 Libanon , ,9 Vietnam , ,8 Somalia , ,4 Øvrige flygtningelande , ,5 Tyrkiet , ,4 Øvrige indvandrerlande , ,9 i alt ikke vestlige lande , ,2 Øvrige vestlige lande , ,6 Danmark , ,1 I alt , Anm. Beskæftigelsesprocenten vedrører både ordinære og støttede jobs. 0,1 *) Ændring i procentpoint. Byrådets måltal vedtaget ultimo 2000 om en årlig forøgelse på 3 pct. point 2 i beskæftigelsen blandt de årige personer fra Ikke vestlige lande, indtil beskæftigelsesprocenten for denne persongruppe i Århus Kommune når op på samme beskæftigelsesandel som i den øvrige befolk- 1 Fra og med 1. januar 2005 har Budgetkontoret valgt at opdele herkomstopdelingen i grupperne Danmark, Øvrige vestlige lande og Ikke vestlige lande i stedet for tidligere på Danmark, Øvrige Norden, EU og Nordamerika og 3. lande. Ændringen er forårsaget af, at EU er blevet udvidet med 10 nye lande pr. 1. maj Den største forskel på de 2 inddelinger 3. lande/ Ikke vestlige lande - er, at 3. lande som Schweiz, Australien og New Zealand tilhører gruppen Øvrige vestlige lande. Totalt betyder ændringen fra 3. lande til Ikke vestlige lande samt de 10 nye EU lande en formindskelse af gruppen årige fra Ikke vestlige lande på godt 8 % i forhold til den tidligere opdeling på 3. lande. 2 Den årlige forøgelse på 3 pct. point i beskæftigelsesprocenten for de årige personer fra Ikke vestlige lande (tidligere 3. lande) er betinget af, at den generelle beskæftigelsesprocent/arbejdsløshedsprocent forbliver uændret. Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Budgetkontoret

2 2 ning er derfor isoleret set ikke blevet opfyldt i 2004, selv om der som nævnt foran er sket en stigning i antallet af beskæftigede fra Ikke vestlige lande på 5,3 %. Beskæftigelsesprocenten er steget blandt de fleste af de medtagne fremmede herkomstgrupper/lande i Århus Kommune fra 1. januar 2004 til 1. januar De største beskæftigelsesstigninger er sket inden for herkomstgruppen Vietnam og Øvrige vestlige lande begge med 1,2 pct. point. Derimod er beskæftigelsesprocenten for Irakere faldet med 2,3 pct. point og for Iranere med 1,5 pct. point. På landsplan er beskæftigelsesprocenten steget for alle de medtagne herkomstgrupper og mest for Somaliere med 3,2 pct. point og Irakere med 2,1 pct. point. For herkomstgruppen Ikke vestlige lande er beskæftigelsesprocenten på landsplan steget med 1,2 pct. point fra 1. januar 2004 til 1. januar Beskæftigelsesprocenten for de årige i Århus Kommune er fortsat lavere end på landsplan for alle herkomstgrupper på nær Irakere. På trods af stigningen i beskæftigelsen blandt personer fra Ikke vestlige lande under ét i Århus Kommune i løbet af 2004 er arbejdsløshedsprocenten for samme gruppe i Århus Kommune steget med 3,6 pct. point. Stigningen er størst for irakere med 10,6 pct. point og Somaliere med 9,4 pct. point. For alle personer under ét er arbejdsløshedsprocenten faldet med 0,4 pct. point. På landsplan er ledigheden under ét faldet med 0,5 pct. point og for Ikke vestlige lande under ét med 0,3 pct. point. Arbejdsløsheden under ét for de årige i Århus Kommune er fortsat højere end på landsplan. For Vietnamesere og Tyrkere er arbejdsløshedsprocenten dog lidt højere på landsplan end i Århus. Tabel 2. Arbejdsløshedsprocenten blandt de årige i Århus Kommune og hele landet 1. januar 2004 og 1. januar 2005 opdelt på udvalgte herkomstgrupper. Århus Hele landet Arbejdsløshedsprocent Ændring*) Ændring*) Iran , ,2 Irak , ,1 Libanon , ,2 Vietnam , ,7 Somalia , ,8 Øvrige flygtningelande , ,6 Tyrkiet , ,0 Øvrige indvandrerlande , ,3 i alt ikke vestlige lande , ,3 Øvrige vestlige lande 8 7-1, ,8 Danmark 5 5-0, ,5 I alt 6 6-0, ,5 Anm. Arbejdsløshedsprocenten er målt i forhold til arbejdsstyrken. *) Ændring i procentpoint. Hvis man ser på udviklingen siden 1. januar 2000 (jfr. figur 1 og figur 2), er beskæftigelsesprocenten for personer fra Ikke vestlige lande i Århus Kommune steget fra 36 % pr. 1. januar 2000 til 40 % pr. 1. januar 2005, mens arbejdsløshedsprocenten i samme periode for personer fra Ikke vestlige lande - er steget fra 19 % til 20 %.

3 Procent Procent 3 Figur 1. Udviklingen i beskæftigelsesprocenten for de årige i Århus Kommune i perioden 1. januar 2000 til 1. januar 2005 opdelt på udvalgte herkomstgrupper. Beskæftigelse på herkomst Danmark øvrige vestlige lande ikke-vestlige lande I alt Anm. Beskæftigelsesprocenten vedrører både ordinære og støttede jobs. Figur 2. Udviklingen i arbejdsløshedsprocenten for de årige i Århus Kommune i perioden 1. januar 2000 til 1. januar 2005 opdelt på udvalgte herkomstgrupper. Arbejdsløshed på herkomst Danmark øvrige vestlige lande ikke-vestlige lande I alt Anm. Arbejdsløshedsprocenten er målt i forhold til arbejdsstyrken. Beskæftigelsesprocenten i Århus Kommune er steget mest for Irakere og Vietnamesere (ca. 6,0 pct. point) i perioden 1. januar 2000 til 1. januar 2005 (jfr. tabel 3). Tilsvarende er arbejdsløshedsprocenten i Århus Kommune i samme periode steget mest for somaliere (18,6 pct. point) og Irakere (7,4 pct. point) jfr. tabel 4.

4 4 Tabel 3. Udviklingen i beskæftigelsesprocenten for de årige i Århus Kommune i perioden 1. januar 2000 til 1. januar 2005 opdelt på udvalgte herkomstgrupper. Ændring*) Ændring*) Beskæftigelsesprocent Iran ,6-1,5 Irak ,1-2,3 Libanon ,8 0,9 Vietnam ,0 1,2 Somalia ,6 0,7 Øvrige flygtningelande ,9-0,8 Tyrkiet ,5 1,1 Øvrige indvandrerlande ,3 0,7 i alt ikke vestlige lande ,2 0,2 Øvrige vestlige lande ,6 1,2 Danmark ,2 0,3 I alt ,5 0,2 Anm. Beskæftigelsesprocenten vedrører både ordinære og støttede jobs. *) Ændring i procentpoint. Tabel 4. Udviklingen i arbejdsløshedsprocenten for de årige i Århus Kommune i perioden 1. januar 2000 til 1. januar 2005 opdelt på udvalgte herkomstgrupper. Ændring*) Ændring*) Arbejdsløshedsprocent Iran ,7 1,1 Irak ,4 10,6 Libanon ,8 6,4 Vietnam ,5 0,7 Somalia ,6 9,4 Øvrige flygtningelande ,8 5,6 Tyrkiet ,1 0,0 Øvrige indvandrerlande ,7 2,7 i alt ikke vestlige lande ,1 3,6 Øvrige vestlige lande ,9-1,0 Danmark ,3-0,7 I alt ,5-0,4 Anm. Arbejdsløshedsprocenten er målt i forhold til arbejdsstyrken. For herkomstgruppen Ikke vestlige lande under ét, er arbejdsløshedsprocenten i Århus Kommune blandt de årige pr. 1. januar ,6 pct. point højere end på landsplan, mens den ordinære beskæftigelsesprocent er 8,1 pct. point lavere i Århus Kommune end på landsplan. Derimod er den støttede beskæftigelsesprocent 0,7 pct. point højere i Århus Kommune end på landsplan. Det betyder, at den samlede beskæftigelsesprocent for herkomstgruppen Ikke vestlige lande i Århus Kommune er 7,4 pct. point lavere end på landsplan. (jfr. tabel 5).

5 5 Tabel 5. Arbejdsløshedsprocenten, beskæftigelsesprocenten mm. for de årige i Århus Kommune og hele landet pr. 1. januar 2005 opdelt på herkomstgrupper. Danmark Forskel 2005 Århus og Århus Hele landet hele landet*) Arbejdsløshedspct 4,8 4,4 0,4 Ikke beskæftigelsespct. 26,6 25,4 1,2 Beskæftigelsespct. 73,4 74,6-1,2 - ordinær beskæftigelsespct. 71,2 72,7-1,5 - støttet beskæftigelsespct. 2,2 1,9 0,3 Arbejdsstyrken ,9 Population/samlet befolkning ,7 Øvrige vestlige lande Arbejdsløshedspct 7,5 5,8 1,7 Ikke beskæftigelsespct. 45,2 39,0 6,2 Beskæftigelsespct. 54,8 61,0-6,2 - ordinær beskæftigelsespct. 53,0 59,6-6,6 - støttet beskæftigelsespct. 1,8 1,4 0,4 Arbejdsstyrken ,5 Population/samlet befolkning ,5 Ikke vestlige lande Arbejdsløshedspct 20,0 14,4 5,6 Ikke beskæftigelsespct. 60,2 52,8 7,4 Beskæftigelsespct. 39,8 47,2-7,4 - ordinær beskæftigelsespct. 37,3 45,4-8,1 - støttet beskæftigelsespct. 2,5 1,8 0,7 Arbejdsstyrken ,4 Population/samlet befolkning ,2 I alt Arbejdsløshedspct 5,7 4,9 0,8 Ikke beskæftigelsespct. 30,0 27,4 2,5 Beskæftigelsespct. 70,0 72,6-2,5 - ordinær beskæftigelsespct. 67,8 70,7-2,8 - støttet beskæftigelsespct. 2,2 1,9 0,3 Arbejdsstyrken ,0 Population/samlet befolkning *) Forskellen er målt i procentpoint. For arbejdsstyrken og samlet befolkning er der tale om forskelle i andele. For arbejdsstyrken drejer det sig om herkomstgruppens andel af arbejdsstyrken i herkomstgruppen, og for den samlede befolkning drejer det sig om herkomstgruppens andel af den samlede befolkning i alt. Sammenligning med andre byer/regioner. Beskæftigelsesprocenten for de årige personer fra Ikke vestlige lande pr. 1. januar 2005 i Århus Kommune ligger på 39,8, hvilket som nævnt er 7,4 pct. points lavere end beskæftigelsen på landsplan og over 10 pct. points lavere end i Albertslund Kommune og Greve Kommune. (jfr. tabel 6). Arbejdsløshedsprocenten for de årige personer fra Ikke vestlige lande pr. 1. januar 2005 ligger i Århus Kommune på 20,0 %, hvilket er 5,6 pct. point højere end ledigheden på landsplan og over 7 pct. points højere end i Københavns Kommune og Albertslund Kommune (jfr. tabel 6).

6 6 Tabel 6. Beskæftigelsesprocenten og arbejdsløshedsprocenten for de årige fra Ikke vestlige lande i Århus Kommune og udvalgte byer/regioner pr. 1. januar 2004 og 1. januar Beskæftigelsesprocent Arbejdsløshedsprocent Herkomst Ændring*) Ændring*) Ikke vestlige lande pct. Århus Kommune 39,6 39,8 0,2 16,4 20,0 3,6 Århus Amt 40,3 41,4 1,1 16,2 17,6 1,5 Hele landet 46,0 47,2 1,2 14,8 14,4-0,4 Københavns Kommune 46,1 47,0 1,0 13,0 12,5-0,5 Odense Kommune 37,4 38,5 1,1 25,1 21,2-4,0 Aalborg Kommune 41,3 42,0 0,7 18,1 21,4 3,3 Esbjerg Kommune 39,6 42,6 3,1 17,9 14,0-3,9 Randers Kommune 42,6 45,9 3,3 18,6 14,9-3,7 Albertslund Kommune 52,0 53,6 1,5 14,6 12,2-2,4 Greve Kommune 50,8 51,0 0,3 14,9 15,8 0,9 *) Ændring i procentpoints. Standardberegninger En del af forklaringen på at Århus Kommune har en lavere beskæftigelsesprocent og (dermed) samtidig en højere arbejdsløshedsprocent blandt personer af fremmed herkomst, kunne være en anderledes sammensætning af de årige på herkomstgrupper i Århus Kommune i forhold til hele landet. Dette vil kunne eftervises vha. en simpel standardberegning. I tabel 7 er angivet den faktiske arbejdsløshedsprocent og beskæftigelsesprocent i Århus Kommune og udvalgte byer og regioner pr. 1. januar 2005 samt en tilsvarende beregnet arbejdsløshedsprocent og beskæftigelsesprocent under den forudsætning, at herkomstfordelingen for alle de medtagne byer og regioner var tilsvarende som på landsplan. Tabel 7. Faktisk og beregnet arbejdsløshedsprocent og beskæftigelsesprocent pr. 1. januar 2005 i Århus Kommune og udvalgte byer/regioner. Standardberegning. Herkomst Faktisk Beregnet *) Forskel mellem faktisk og beregnet Alle Arbejdsløsheds- Beskæftigelses- Arbejdsløsheds- Beskæftigelses- Arbejdsløsheds- Beskæftigelses- Pr. 1. januar 2005 procent procent procent procent procent procent Århus Kommune 5,7 70,0 5,4 71,1 0,3-1,1 Århus Amt 5,2 72,2 5,3 72,1-0,1 0,1 Københavns Kommune 5,2 69,6 4,8 72,0 0,4-2,4 Odense Kommune 6,0 68,1 5,7 69,0 0,3-0,9 Aalborg Kommune 7,9 68,0 7,9 67,8 0,0 0,2 Esbjerg Kommune 4,6 69,8 4,7 69,7-0,1 0,1 Randers Kommune 5,8 69,1 5,9 68,7-0,1 0,4 Greve Kommune 4,2 76,4 4,0 76,9 0,2-0,5 Albertslund Kommune 5,6 68,7 4,6 71,1 1,0-2,4 Hele landet 4,9 72,6 4,9 72,6 Anm. Standardberegning med herkomstfordelingen i hele landet som vægte. Standardberegningen viser, at hvis Århus Kommune havde haft den samme fordeling på herkomstgrupper blandt de årige som hele landet, ville arbejdsløshedsprocenten pr. 1. januar 2005 have været 5,4 mod den faktiske på 5,7 og hele landets på 4,9. Og tilsvarende ville Århus

7 7 Kommunes beskæftigelsesprocent pr. 1. januar 2005 have været 71,1 mod den faktiske på 70,0 og hele landets på 72,6. Befolkningssammensætningen på herkomst forklarer således ca % af den højere arbejdsløshedsprocent i Århus Kommune i forhold til arbejdsløshedsprocenten på landsplan (0,3 ud af forskellen på 0,8 procentpoint), og tilsvarende ca. 42 % af den mindre beskæftigelsesprocent i Århus Kommune i forhold til beskæftigelsesprocenten på landsplan (1,1 ud af forskellen på 2,6 procentpoint). I tabel 8 er angivet den faktiske arbejdsløshedsprocent og beskæftigelsesprocent i udvalgte byer og regioner pr. 1. januar 2005 samt en tilsvarende beregnet arbejdsløshedsprocent og beskæftigelsesprocent under den forudsætning, at herkomstfordelingen for personer fra Ikke vestlige lande i alle de medtagne byer og regioner var tilsvarende som på landsplan. Tabel 8. Faktisk og beregnet arbejdsløshedsprocent og beskæftigelsesprocent pr. 1. januar 2005 i Århus Kommune og udvalgte byer/regioner for herkomstgruppen Ikke vestlige lande. Standardberegning. Herkomst Faktisk Beregnet *) Forskel mellem faktisk og beregnet "Ikke vestlige lande" Arbejdsløsheds- Beskæftigelses- Arbejdsløsheds- Beskæftigelses- Arbejdsløsheds- Beskæftigelses- Pr. 1. januar 2005 procent procent procent procent procent procent Århus Kommune 20,0 39,8 18,1 43,1 1,9-3,3 Århus Amt 17,6 41,4 16,2 43,8 1,4-2,4 Københavns Kommune 12,5 47,0 12,8 47,3-0,3-0,3 Odense Kommune 21,2 38,5 19,4 40,4 1,8-1,9 Aalborg Kommune 21,4 42,0 19,0 44,5 2,4-2,5 Esbjerg Kommune 14,0 42,6 13,8 43,0 0,2-0,4 Randers Kommune 14,9 45,9 14,2 46,3 0,7-0,4 Greve Kommune 15,8 51,0 14,6 53,8 1,2-2,8 Albertslund Kommune 12,2 53,6 10,5 53,2 1,7 0,4 Hele landet 14,4 47,2 14,4 47,2 Anm. Standardberegning med herkomstfordelingen for personer for 3. lande i hele landet som vægte. Af tabel 8 kan ses, at Århus Kommune ville have haft en beskæftigelsesprocent på 43,1 blandt herkomstgruppen Ikke vestlige lande mod den faktiske på 39,8, hvis herkomstfordelingen for personer fra Ikke vestlige lande i Århus Kommune var den samme som på landsplan. Tilsvarende ville Århus Kommune have haft en arbejdsløshedsprocent på 18,1 mod den faktiske på 20,0, hvis herkomstfordelingen for personer fra Ikke vestlige lande i Århus Kommune var den samme som på landsplan. Standardberegningen viser, at Århus Kommune i stedet for at være næst dårligst mht. beskæftigelse og arbejdsløshed blandt personer fra Ikke vestlige lande blandt de medtagne byer/regioner nu nærmer sig midterniveauet, hvis der korrigeres for forskelle i herkomstfordeling 3. Ovenstående betyder, at herkomstsammensætningen betyder en hel del for størrelsen af beskæftigelsesprocenten og arbejdsløshedsprocenten i de medtagne byer og regioner. 3 Niras konsulenternes undersøgelse for 6-byerne - Analyse af flyttemønstre for integrationslovsflygtninge, oktober viser, at specielt Århus Kommune og Odense Kommune oplever en meget markant tilflytning af integrationslovs flygtninge fra andre kommuner efter afslutningen af det 3 årige integrationsforløb. Dette kan være med til at forklare, at Odense Kommune og Århus Kommune klarer sig relativt dårligt mht. beskæftigelsesprocent og arbejdsløshedsprocent blandt personer af Ikke vestlige herkomst.

8 8 En tredje forklaring på Århus Kommunes lavere beskæftigelsesprocent og højere arbejdsløshedsprocent blandt personer af fremmed herkomst fra Ikke vestlige lande kunne være en anderledes alderssammensætning blandt denne gruppe i Århus Kommune i forhold til hele landet. En simpel standardberegning viser, at hvis Århus Kommune havde haft den samme aldersfordeling blandt de årige fra Ikke vestlige lande som i hele landet, ville beskæftigelsesprocenten i Århus Kommune blandt de årige fra Ikke vestlige lande have været 39,4 mod den faktiske på 39,8 og arbejdsløshedsprocenten 20,2 % mod den faktiske på 20,0 %. Altså kan en evt. forskel i alderssammensætningen for personer fra Ikke vestlige lande i Århus Kommune i forhold til landsplan ikke forklare - hverken helt eller delvis - den lavere beskæftigelsesprocent og højere arbejdsløshedsprocent i Århus Kommune blandt personer fra Ikke vestlige lande i forhold til hele landet. I bilag 1 ses udviklingen i arbejdsløshedsprocent, beskæftigelsesprocent mm. for de årige i Århus Kommune i perioden 1. januar 2000 til 1. januar 2005 opdelt på herkomstgrupper, og i bilag 2 og 3 er populationen, arbejdsstyrken, arbejdsløshedsprocenten og beskæftigelsesprocenten, opdelt efter køn, alder og herkomst for henholdsvis Århus Kommune og hele landet pr. 1. januar Definitioner Tabellerne i nærværende notat er dannet på baggrund af specialkørsler i Danmarks Statistik. Oplysningerne stammer fra den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) for årene , som opgøres pr. 1. januar. Oplysningerne om befolkningen i Århus Kommune og hele landet giver mulighed for at beregne en række størrelser opdelt efter køn, alder og herkomst: Arbejdsstyrken består af personer i beskæftigelse plus antallet af arbejdsløse. Arbejdsløse eller ledige er personer uden erhvervsmæssig beskæftigelse, som søger erhvervsarbejde (og er tilmeldt Arbejdsformidlingen som arbejdssøgende). Arbejdsløshedsprocenten (arbejdsløse i forhold til arbejdsstyrken i procent) - man er arbejdsløs, hvis man ikke har oppebåret løn i referenceperioden (sidste uge af november måned). Ikke-beskæftigelsesprocenten (ikke-beskæftigede i forhold til den samlede befolkning i procent). F.eks. ikke-beskæftigede årige i forhold til det samlede antal årige. Ikkebeskæftigede omfatter arbejdsløse og personer udenfor arbejdsstyrken. Beskæftigelsesprocenten (beskæftigede i forhold til den samlede befolkning i procent) - man er i beskæftigelse, hvis man oppebærer løn i mindst en time i referenceperioden (sidste uge af november måned) og i alt i løbet af året har fået en løn svarende til mindst 80 timer med garantiløn (dvs kr. i 2004). For offentlige ansatte kræves det tillige, at man findes i det offentlige lønsystem.

9 9 Beskæftigede deles op i ordinær beskæftigelse og støttet beskæftigelse - støttet beskæftigelse omfatter bl.a. personer i jobtræning, puljejob og i revalidering med løntilskud. Personer, der opfylder kriterierne for at være i beskæftigelse, men som samtidigt har væsentlige ikke-erhvervsmæssige aktiviteter i referenceperioden (sidste uge af november måned) - f.eks. studerende - indgår som beskæftigede Niveauet for denne kombination i Århus Kommune af studerende, der også er i beskæftigelse, blev opgjort i 2003 og var som følger: Pr. 1. januar 2003 indgik studerende i Århus Kommune i beskæftigelsesopgørelsen, fordi de opfyldte kravene til at være i beskæftigelse jfr. ovenfor. Heraf studerende af dansk herkomst, 424 studerende af herkomst fra øvrig Norden, EU og Nordamerika og studerende af herkomst fra et 3. land. Bilag 1. Arbejdsløshedsprocenten, beskæftigelsesprocenten mm. for de årige i Århus Kommune i perioden 1. januar 2000 til 1. januar 2005 opdelt på herkomstgrupper. Ændring*) Danmark Arbejdsløshedspct 4,5 4,5 3,9 4,7 5,5 4,8 0,3 Ikke beskæftigelsespct. 25,4 25,4 24,9 26,3 26,9 26,6 1,2 Beskæftigelsespct. 74,6 74,6 75,1 73,7 73,1 73,4-1,2 - ordinær beskæftigelsespct. 73,3 73,4 73,4 71,9 71,2 71,2-2,1 - støttet beskæftigelsespct. 1,4 1,3 1,7 1,8 2,0 2,2 0,8 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Øvrige vestlige lande Arbejdsløshedspct 8,3 8,6 6,7 7,2 8,5 7,5-0,9 Ikke beskæftigelsespct. 41,6 41,9 43,4 44,1 46,4 45,2 3,6 Beskæftigelsespct. 58,4 58,1 56,6 55,9 53,6 54,8-3,6 - ordinær beskæftigelsespct. 57,1 56,8 55,0 54,3 51,8 53,0-4,0 - støttet beskæftigelsespct. 1,3 1,3 1,7 1,6 1,8 1,8 0,4 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Ikke vestlige lande Arbejdsløshedspct 18,9 17,5 15,9 15,3 16,4 20,0 1,1 Ikke beskæftigelsespct. 64,4 62,8 61,6 60,7 60,4 60,2-4,2 Beskæftigelsespct. 35,6 37,2 38,4 39,3 39,6 39,8 4,2 - ordinær beskæftigelsespct. 32,7 34,7 35,8 36,5 37,0 37,3 4,6 - støttet beskæftigelsespct. 3,0 2,5 2,6 2,8 2,6 2,5-0,4 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning I alt Arbejdsløshedspct 5,1 5,2 4,5 5,2 6,1 5,7 0,5 Ikke beskæftigelsespct. 28,5 28,5 28,2 29,5 30,1 30,0 1,5 Beskæftigelsespct. 71,5 71,5 71,8 70,5 69,9 70,0-1,5 - ordinær beskæftigelsespct. 70,1 70,2 70,1 68,6 67,8 67,8-2,2 - støttet beskæftigelsespct. 1,5 1,4 1,7 1,9 2,0 2,2 0,7 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning *) Ændring i procentpoint eller absolut.

10 10 Bilag 2a. Arbejdsløshedsprocent og beskæftigelsesprocent mm. i Århus Kommune opdelt på udvalgte herkomstlande/-grupper, 1. januar Mænd Kvinder Beskæftigelsespct mm. \ alder under over I alt under over I alt Mænd Kvinder I alt Herkomst Iran Arbejdsløshedspct 0,0 11,1 17,5 19,2 0,0. 17,3 0,0 12,7 24,6 17,7 0,0. 19,0 17,5 19,3 18,1 Ikke beskæftigelsespct. 97,2 56,9 48,2 52,8 90,5 100,0 62,7 97,6 57,8 61,2 64,4 96,7 100,0 72,8 53,1 63,3 57,3 Beskæftigelsespct. 2,8 43,1 51,8 47,2 9,5 0,0 37,3 2,4 42,2 38,8 35,6 3,3 0,0 27,2 46,9 36,7 42,7 - ordinær beskæftigelsespct. 2,8 41,9 48,2 43,5 9,5 0,0 34,8 2,4 41,5 36,7 31,0 3,3 0,0 25,3 43,7 34,1 39,8 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 1,2 3,5 3,7 0,0 0,0 2,5 0,0 0,7 2,0 4,6 0,0 0,0 1,9 3,1 2,6 2,9 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Irak Arbejdsløshedspct 0,0 25,0 24,9 21,1 50,0. 23,3 0,0 26,6 48,0 39,2 0,0. 37,2 24,0 38,6 29,1 Ikke beskæftigelsespct. 97,1 58,5 56,7 70,8 94,4 100,0 75,4 97,9 71,4 82,6 84,3 95,7 100,0 87,2 64,1 80,4 71,3 Beskæftigelsespct. 2,9 41,5 43,3 29,2 5,6 0,0 24,6 2,1 28,6 17,4 15,7 4,3 0,0 12,8 35,9 19,6 28,7 - ordinær beskæftigelsespct. 2,9 40,0 38,1 24,0 2,8 0,0 21,7 2,1 27,1 14,4 13,6 4,3 0,0 11,4 31,6 17,4 25,3 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 1,5 5,2 5,3 2,8 0,0 2,9 0,0 1,5 3,0 2,0 0,0 0,0 1,3 4,4 2,2 3,4 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Libanon Arbejdsløshedspct 0,0 14,0 30,0 27,5 0,0. 22,8 0,0 35,6 53,0 48,3.. 41,8 24,1 44,7 31,0 Ikke beskæftigelsespct. 97,1 54,5 65,6 77,7 90,9 100,0 81,3 98,2 76,9 88,3 93,1 100,0 100,0 92,0 66,7 85,8 75,6 Beskæftigelsespct. 2,9 45,5 34,4 22,3 9,1 0,0 18,7 1,8 23,1 11,7 6,9 0,0 0,0 8,0 33,3 14,2 24,4 - ordinær beskæftigelsespct. 2,9 42,4 31,1 20,0 4,5 0,0 17,2 1,8 21,9 10,6 4,6 0,0 0,0 7,3 30,4 12,8 22,2 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 3,1 3,3 2,3 4,5 0,0 1,5 0,0 1,2 1,1 2,3 0,0 0,0 0,7 2,9 1,4 2,2 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Vietnam Arbejdsløshedspct 0,0 2,8 10,9 13,3 100,0. 9,8 0,0 8,4 17,6 13,8 0,0. 14,2 10,1 14,5 12,2 Ikke beskæftigelsespct. 95,6 36,4 30,3 43,4 100,0 100,0 57,9 96,6 42,7 43,8 56,1 96,8 100,0 64,9 37,3 49,2 43,4 Beskæftigelsespct. 4,4 63,6 69,7 56,6 0,0 0,0 42,1 3,4 57,3 56,2 43,9 3,2 0,0 35,1 62,7 50,8 56,6 - ordinær beskæftigelsespct. 4,4 63,6 65,3 51,2 0,0 0,0 39,7 3,4 56,7 52,4 39,7 3,2 0,0 33,0 59,0 47,8 53,3 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,0 4,4 5,4 0,0 0,0 2,4 0,0 0,6 3,7 4,2 0,0 0,0 2,0 3,7 3,0 3,3 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Somalia Arbejdsløshedspct. 45,8 44,0 51,4.. 46,2 0,0 33,3 63,5 51,6.. 51,2 46,2 51,8 48,2 Ikke beskæftigelsespct. 100,0 83,7 76,4 82,9 100,0 100,0 89,8 99,7 82,8 92,2 88,5 100,0 100,0 94,3 80,3 89,0 84,4 Beskæftigelsespct. 0,0 16,3 23,6 17,1 0,0 0,0 10,2 0,3 17,2 7,8 11,5 0,0 0,0 5,7 19,7 11,0 15,6 - ordinær beskæftigelsespct. 0,0 15,1 20,2 14,1 0,0 0,0 8,8 0,3 16,7 6,8 9,9 0,0 0,0 5,2 17,0 10,1 13,7 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 1,3 3,4 2,9 0,0 0,0 1,4 0,0 0,5 1,0 1,5 0,0 0,0 0,5 2,7 0,9 1,8 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Øvrige Flygtningelande Arbejdsløshedspct 0,0 11,7 24,5 20,4 20,0. 18,8 0,0 13,5 17,7 20,2.. 16,3 19,7 17,2 18,5 Ikke beskæftigelsespct. 93,1 44,3 49,1 54,6 84,0 100,0 63,8 92,6 57,7 53,8 57,9 100,0 100,0 68,0 50,7 57,2 54,0 Beskæftigelsespct. 6,9 55,7 50,9 45,4 16,0 0,0 36,2 7,4 42,3 46,2 42,1 0,0 0,0 32,0 49,3 42,8 46,0 - ordinær beskæftigelsespct. 6,9 54,7 48,0 40,0 12,0 0,0 34,0 7,4 41,9 41,0 39,1 0,0 0,0 29,9 46,1 39,8 42,9 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 1,0 2,9 5,4 4,0 0,0 2,2 0,0 0,4 5,1 3,0 0,0 0,0 2,1 3,2 3,1 3,1 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning fortsættes

11 11 Bilag 2b. Arbejdsløshedsprocent og beskæftigelsesprocent mm. i Århus Kommune opdelt på udvalgte herkomstlande/-grupper, 1. januar Mænd Kvinder Beskæftigelsespct mm. \ alder under over I alt under over I alt Mænd Kvinder I alt Herkomst Tyrkiet Arbejdsløshedspct 0,0 11,7 17,9 15,8 0,0 0,0 15,6 0,0 13,4 15,6 18,8.. 15,3 15,9 15,6 15,8 Ikke beskæftigelsespct. 97,4 51,0 36,6 47,3 92,9 97,6 62,6 98,2 52,1 48,1 64,0 100,0 100,0 69,5 45,6 54,8 50,1 Beskæftigelsespct. 2,6 49,0 63,4 52,7 7,1 2,4 37,4 1,8 47,9 51,9 36,0 0,0 0,0 30,5 54,4 45,2 49,9 - ordinær beskæftigelsespct. 2,6 48,1 60,1 49,5 7,1 2,4 35,7 1,8 46,6 50,2 34,7 0,0 0,0 29,5 51,9 43,7 47,9 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,9 3,3 3,3 0,0 0,0 1,7 0,0 1,4 1,7 1,3 0,0 0,0 1,0 2,6 1,5 2,0 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Øvrige indvandrerlande Arbejdsløshedspct 0,0 8,9 16,3 15,3 12,5 0,0 14,1 0,0 11,2 17,4 16,9 11,1 0,0 15,8 14,4 16,0 15,2 Ikke beskæftigelsespct. 98,3 46,4 47,6 51,1 77,4 88,1 64,8 98,0 59,6 58,6 54,5 86,0 98,1 69,3 49,9 58,4 54,4 Beskæftigelsespct. 1,7 53,6 52,4 48,9 22,6 11,9 35,2 2,0 40,4 41,4 45,5 14,0 1,9 30,7 50,1 41,6 45,6 - ordinær beskæftigelsespct. 1,7 52,9 50,2 45,9 20,4 11,9 33,7 2,0 40,0 38,3 42,9 10,5 1,9 28,9 48,0 39,2 43,3 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,7 2,1 3,0 2,2 0,0 1,5 0,0 0,4 3,1 2,6 3,5 0,0 1,7 2,1 2,4 2,3 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning I alt Ikke-Vestlige lande Arbejdsløshedspct 0,0 14,1 21,1 19,5 16,7 0,0 18,5 0,0 17,3 24,0 20,7 8,3 0,0 20,8 19,0 21,4 20,0 Ikke beskæftigelsespct. 97,5 53,8 50,9 58,4 87,3 96,4 70,4 97,9 62,7 64,6 66,3 95,2 99,5 77,2 55,3 65,4 60,2 Beskæftigelsespct. 2,5 46,2 49,1 41,6 12,7 3,6 29,6 2,1 37,3 35,4 33,7 4,8 0,5 22,8 44,7 34,6 39,8 - ordinær beskæftigelsespct. 2,5 44,9 45,8 37,8 10,9 3,6 27,7 2,1 36,4 32,9 30,9 3,9 0,5 21,4 41,8 32,5 37,3 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 1,3 3,3 3,7 1,8 0,0 1,9 0,0 0,8 2,6 2,7 0,9 0,0 1,4 2,9 2,1 2,5 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Øvrige Vestlige lande Arbejdsløshedspct 0,0 5,8 5,1 9,3 4,0 0,0 6,9 0,0 3,6 9,2 8,7 4,3 0,0 7,9 7,0 8,0 7,5 Ikke beskæftigelsespct. 98,6 68,8 36,4 28,0 60,7 89,7 47,7 97,9 73,0 46,2 31,6 70,9 96,5 58,8 40,5 50,2 45,2 Beskæftigelsespct. 1,4 31,2 63,6 72,0 39,3 10,3 52,3 2,1 27,0 53,8 68,4 29,1 3,5 41,2 59,5 49,8 54,8 - ordinær beskæftigelsespct. 1,4 31,2 62,5 68,8 37,3 10,3 50,8 2,1 27,0 52,6 64,1 28,6 3,5 39,8 57,8 48,0 53,0 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,0 1,0 3,3 2,0 0,0 1,5 0,0 0,0 1,2 4,3 0,4 0,0 1,5 1,8 1,8 1,8 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Danmark Arbejdsløshedspct 0,0 3,5 5,2 5,1 4,0 0,0 4,7 0,0 2,8 5,7 4,7 3,5 0,0 4,7 4,8 4,7 4,8 Ikke beskæftigelsespct. 97,1 35,5 18,4 17,3 56,0 88,1 44,1 97,6 34,7 22,3 19,5 74,1 97,1 49,3 24,6 28,6 26,6 Beskæftigelsespct. 2,9 64,5 81,6 82,7 44,0 11,9 55,9 2,4 65,3 77,7 80,5 25,9 2,9 50,7 75,4 71,4 73,4 - ordinær beskæftigelsespct. 2,9 64,0 79,4 79,8 42,9 11,9 54,4 2,4 65,1 75,6 76,4 24,9 2,9 49,0 73,3 69,1 71,2 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,5 2,2 2,9 1,1 0,0 1,5 0,0 0,2 2,1 4,0 0,9 0,0 1,6 2,1 2,3 2,2 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning I alt Arbejdsløshedspct 0,0 4,4 6,3 5,9 4,2 0,0 5,6 0,0 3,8 6,9 5,3 3,6 0,0 5,5 5,8 5,6 5,7 Ikke beskæftigelsespct. 97,2 38,4 22,1 20,9 57,1 88,3 46,7 97,6 39,0 27,4 22,5 74,6 97,2 52,0 27,8 32,2 30,0 Beskæftigelsespct. 2,8 61,6 77,9 79,1 42,9 11,7 53,3 2,4 61,0 72,6 77,5 25,4 2,8 48,0 72,2 67,8 70,0 - ordinær beskæftigelsespct. 2,8 61,0 75,7 76,0 41,7 11,7 51,8 2,4 60,7 70,5 73,5 24,5 2,8 46,4 70,1 65,5 67,8 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,6 2,3 3,0 1,2 0,0 1,5 0,0 0,3 2,1 4,0 0,9 0,0 1,6 2,1 2,3 2,2 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning

12 12 Bilag 3a. Arbejdsløshedsprocent og beskæftigelsesprocent mm. i hele landet opdelt på udvalgte herkomstlande/-grupper, 1. januar Mænd Kvinder Beskæftigelsespct mm. \ alder under over I alt under over I alt Mænd Kvinder I alt Herkomst Iran Arbejdsløshedspct 0,0 6,9 13,0 14,0 12,8. 12,7 0,0 5,8 18,4 15,0.. 14,0 12,8 14,2 13,3 Ikke beskæftigelsespct. 98,4 55,0 43,1 46,5 79,3 97,2 58,7 98,2 51,3 60,6 56,8 93,3 98,5 69,5 47,9 58,6 52,2 Beskæftigelsespct. 1,6 45,0 56,9 53,5 20,7 2,8 41,3 1,8 48,7 39,4 43,2 6,7 1,5 30,5 52,1 41,4 47,8 - ordinær beskæftigelsespct. 1,6 44,4 54,6 50,9 20,7 2,8 39,7 1,8 48,0 37,5 39,8 6,1 1,5 28,9 50,1 39,2 45,7 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,6 2,3 2,5 0,0 0,0 1,6 0,0 0,7 1,9 3,4 0,6 0,0 1,6 2,1 2,1 2,1 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Irak Arbejdsløshedspct 0,7 12,1 24,6 22,2 45,0. 20,6 0,0 19,3 45,1 41,5.. 36,1 21,3 37,5 26,0 Ikke beskæftigelsespct. 97,1 58,0 57,3 67,8 95,0 99,4 75,6 98,6 79,4 86,2 85,2 98,1 99,5 90,5 62,5 84,5 72,0 Beskæftigelsespct. 2,9 42,0 42,7 32,2 5,0 0,6 24,4 1,4 20,6 13,8 14,8 1,9 0,5 9,5 37,5 15,5 28,0 - ordinær beskæftigelsespct. 2,9 40,9 39,8 29,1 3,6 0,6 22,8 1,4 20,2 12,4 13,6 1,9 0,5 8,9 35,0 14,4 26,0 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 1,2 2,9 3,1 1,4 0,0 1,6 0,0 0,3 1,4 1,2 0,0 0,0 0,6 2,6 1,0 1,9 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Libanon Arbejdsløshedspct 0,0 12,3 23,7 20,3. 0,0 19,1 0,0 22,2 46,1 40,5.. 34,5 19,6 36,2 24,7 Ikke beskæftigelsespct. 98,2 54,5 58,3 68,7 85,6 98,4 78,0 98,6 74,3 86,7 88,7 96,5 99,3 91,1 61,3 83,8 71,5 Beskæftigelsespct. 1,8 45,5 41,7 31,3 14,4 1,6 22,0 1,4 25,7 13,3 11,3 3,5 0,7 8,9 38,7 16,2 28,5 - ordinær beskæftigelsespct. 1,8 44,4 38,9 28,8 12,9 1,6 20,7 1,4 25,3 12,4 9,7 3,5 0,7 8,4 36,4 15,3 26,9 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 1,1 2,8 2,6 1,5 0,0 1,2 0,0 0,5 0,9 1,6 0,0 0,0 0,5 2,3 0,9 1,6 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Vietnam Arbejdsløshedspct 0,0 7,6 11,5 12,6.. 10,9 0,0 6,7 17,6 13,4.. 14,1 11,2 14,5 12,7 Ikke beskæftigelsespct. 96,2 45,3 27,5 37,3 89,1 99,6 57,0 96,5 45,1 43,8 49,0 97,4 98,9 64,4 36,4 47,6 42,0 Beskæftigelsespct. 3,8 54,7 72,5 62,7 10,9 0,4 43,0 3,5 54,9 56,2 51,0 2,6 1,1 35,6 63,6 52,4 58,0 - ordinær beskæftigelsespct. 3,8 54,4 70,0 59,9 8,2 0,4 41,5 3,5 54,3 53,8 48,1 2,6 1,1 34,1 61,5 50,3 55,9 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,3 2,5 2,8 2,7 0,0 1,4 0,0 0,6 2,4 2,9 0,0 0,0 1,4 2,2 2,1 2,2 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Somalia Arbejdsløshedspct 0,0 24,3 33,5 48,1.. 34,0. 25,8 50,8 49,6.. 43,2 34,5 43,7 37,6 Ikke beskæftigelsespct. 99,4 74,2 67,9 81,9 97,1 97,0 85,9 99,7 81,2 88,9 89,3 97,9 100,0 93,3 73,4 87,1 80,0 Beskæftigelsespct. 0,6 25,8 32,1 18,1 2,9 3,0 14,1 0,3 18,8 11,1 10,7 2,1 0,0 6,7 26,6 12,9 20,0 - ordinær beskæftigelsespct. 0,6 25,3 29,6 16,1 2,9 3,0 13,2 0,3 18,4 10,4 9,2 2,1 0,0 6,3 24,7 12,1 18,7 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,5 2,6 2,1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,4 0,7 1,5 0,0 0,0 0,4 1,8 0,7 1,3 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Øvrige Flygtningelande Arbejdsløshedspct 0,0 6,1 13,3 13,5. 0,0 11,4 0,0 8,2 16,9 14,7 8,6. 13,6 11,9 14,2 12,9 Ikke beskæftigelsespct. 94,3 41,8 34,5 46,6 86,2 97,7 59,7 95,0 50,3 51,3 58,8 92,5 97,6 68,5 43,0 55,7 49,2 Beskæftigelsespct. 5,7 58,2 65,5 53,4 13,8 2,3 40,3 5,0 49,7 48,7 41,2 7,5 2,4 31,5 57,0 44,3 50,8 - ordinær beskæftigelsespct. 5,7 57,3 62,7 49,7 12,7 2,3 38,5 5,0 49,2 46,3 38,2 7,0 2,4 30,1 54,3 42,2 48,4 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,9 2,8 3,6 1,1 0,0 1,8 0,0 0,4 2,4 3,0 0,4 0,0 1,4 2,6 2,1 2,4 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning fortsættes

13 13 Bilag 3b. Arbejdsløshedsprocent og beskæftigelsesprocent mm. i hele landet opdelt på udvalgte herkomstlande/-grupper, 1. januar Mænd Kvinder Beskæftigelsespct mm. \ alder under over I alt under over I alt Mænd Kvinder I alt Herkomst Tyrkiet Arbejdsløshedspct 0,0 6,5 14,9 17,2 9,3 0,0 13,5 0,0 8,8 21,7 24,4.. 18,5 13,7 18,8 15,8 Ikke beskæftigelsespct. 97,8 42,5 30,5 43,7 93,5 99,3 58,9 98,1 49,8 51,4 66,9 99,0 99,8 70,9 39,4 56,5 47,5 Beskæftigelsespct. 2,2 57,5 69,5 56,3 6,5 0,7 41,1 1,9 50,2 48,6 33,1 1,0 0,2 29,1 60,6 43,5 52,5 - ordinær beskæftigelsespct. 2,2 56,7 67,6 54,3 5,9 0,7 40,1 1,9 49,5 46,3 31,0 1,0 0,2 28,0 59,0 41,8 50,8 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,7 2,0 2,0 0,7 0,0 1,1 0,0 0,7 2,3 2,2 0,0 0,0 1,1 1,6 1,7 1,7 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Øvrige indvandrerlande Arbejdsløshedspct 0,0 5,2 11,4 13,2 7,8. 10,6. 5,6 12,5 11,8.. 11,0 10,7 11,1 10,9 Ikke beskæftigelsespct. 98,1 50,9 36,7 40,7 75,2 91,2 58,5 98,3 59,4 52,5 47,2 83,5 97,3 64,1 43,4 53,2 48,8 Beskæftigelsespct. 1,9 49,1 63,3 59,3 24,8 8,8 41,5 1,7 40,6 47,5 52,8 16,5 2,7 35,9 56,6 46,8 51,2 - ordinær beskæftigelsespct. 1,9 48,7 61,6 57,0 23,8 8,8 40,4 1,7 40,3 45,8 50,4 15,8 2,7 34,7 55,1 45,2 49,6 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,4 1,7 2,2 1,0 0,0 1,1 0,0 0,3 1,7 2,4 0,7 0,0 1,2 1,5 1,6 1,6 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning I alt Ikke-Vestlige lande Arbejdsløshedspct 0,1 7,4 14,8 15,4 9,7 0,0 13,2 0,0 8,9 18,4 15,8 11,7. 15,2 13,5 15,6 14,4 Ikke beskæftigelsespct. 97,2 49,3 39,4 48,5 83,0 95,9 63,2 97,7 58,3 57,8 57,9 91,0 98,1 71,7 46,5 59,1 52,8 Beskæftigelsespct. 2,8 50,7 60,6 51,5 17,0 4,1 36,8 2,3 41,7 42,2 42,1 9,0 1,9 28,3 53,5 40,9 47,2 - ordinær beskæftigelsespct. 2,8 50,0 58,4 48,8 16,0 4,1 35,4 2,3 41,3 40,3 39,6 8,6 1,9 27,2 51,5 39,2 45,4 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,7 2,3 2,7 1,0 0,0 1,3 0,0 0,4 1,8 2,5 0,4 0,0 1,1 2,0 1,7 1,8 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Øvrige Vestlige lande Arbejdsløshedspct 0,0 3,1 4,7 6,6 4,9 0,0 5,4 0,0 3,6 5,8 7,0 4,5 0,0 6,0 5,5 6,1 5,8 Ikke beskæftigelsespct. 97,9 62,0 29,1 25,7 59,8 88,3 45,3 98,5 65,8 36,7 30,0 73,0 96,1 55,5 35,3 42,6 39,0 Beskæftigelsespct. 2,1 38,0 70,9 74,3 40,2 11,7 54,7 1,5 34,2 63,3 70,0 27,0 3,9 44,5 64,7 57,4 61,0 - ordinær beskæftigelsespct. 2,1 37,9 69,8 72,4 39,3 11,7 53,7 1,5 34,1 62,1 67,5 26,4 3,9 43,4 63,4 55,9 59,6 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,1 1,1 1,9 0,9 0,0 1,0 0,0 0,1 1,2 2,5 0,6 0,0 1,1 1,3 1,5 1,4 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning Danmark Arbejdsløshedspct 0,0 3,4 4,2 4,4 3,3 0,0 3,9 0,0 3,3 5,5 4,8 2,9 0,0 4,7 4,1 4,8 4,4 Ikke beskæftigelsespct. 96,5 32,2 13,8 15,5 58,3 86,8 45,1 97,2 33,9 19,0 19,7 75,9 96,8 52,3 22,4 28,5 25,4 Beskæftigelsespct. 3,5 67,8 86,2 84,5 41,7 13,2 54,9 2,8 66,1 81,0 80,3 24,1 3,2 47,7 77,6 71,5 74,6 - ordinær beskæftigelsespct. 3,5 67,3 84,2 82,3 40,9 13,2 53,7 2,8 65,8 78,7 77,2 23,6 3,2 46,3 75,8 69,4 72,7 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,5 2,0 2,2 0,7 0,0 1,2 0,0 0,4 2,3 3,0 0,5 0,0 1,4 1,7 2,1 1,9 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning I alt Arbejdsløshedspct 0,0 3,7 4,8 4,8 3,4 0,0 4,4 0,0 3,6 6,2 5,1 3,0 0,0 5,1 4,6 5,2 4,9 Ikke beskæftigelsespct. 96,6 34,4 16,1 17,3 58,9 86,9 46,2 97,2 37,1 22,9 21,7 76,1 96,8 53,5 24,2 30,7 27,4 Beskæftigelsespct. 3,4 65,6 83,9 82,7 41,1 13,1 53,8 2,8 62,9 77,1 78,3 23,9 3,2 46,5 75,8 69,3 72,6 - ordinær beskæftigelsespct. 3,4 65,0 81,9 80,4 40,4 13,1 52,6 2,8 62,6 74,9 75,4 23,4 3,2 45,1 74,0 67,2 70,7 - støttet beskæftigelsespct. 0,0 0,5 2,0 2,2 0,7 0,0 1,2 0,0 0,4 2,2 3,0 0,5 0,0 1,4 1,7 2,1 1,9 Arbejdsstyrken Population/samlet befolkning

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer maj 2007 www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og arbejdsløshed i Århus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2006 Stor stigning i beskæftigelsen blandt personer fra Ikke vestlige

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.04 Marts 2003 BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2002 I løbet af året 2001 er der kommet 500 flere personer fra 3. lande i

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.05 Maj 2002 BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001 Beskæftigelsesprocenten i Århus Kommune for den samlede gruppe af 3. lande

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1.

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1. Den 5. juni 2012 Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sammenfatning. I løbet af 2010 har der været

Læs mere

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen Side 1 af 22 Udkast! Beskæftigelse og arbejdsløshed

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999

Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999 Århus Kommune Økonomisk Afdeling April 2000 Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999 Statistisk Kontor Telefon 89 40 20 00 Rådhuset Telefax 89

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer December 2011 www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på Herkomst pr. 1. januar 2010 samt udviklingen i perioden 1. januar 2005 til 1. januar

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2008-2014 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2009-2015 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent af befolkningen Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsstyrke og erhvervsfrekvenser i Aarhus Kommune, 2013 Andelen af personer i arbejdsstyrken af hele befolkningen er i Aarhus

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer august 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med. personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet er reelt

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer maj 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 1. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med knap 1.5 personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL 2004

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL 2004 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Maj ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL x Den samlede ledighed stiger fortsat i forhold til samme periode sidste år. x Der var i marts en stigning

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 2. KVARTAL 2003

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 2. KVARTAL 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr..7 Aug. 3 ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE,. KVARTAL 3 Fortsat stigning i ledigheden i forhold til sidste år. Der var i juni 3 en stigning i antallet

Læs mere

tidligere oplysningssedler fra arbejdsgiverne, hvilket betyder, at sammenligning med tidligere år er problematisk.

tidligere oplysningssedler fra arbejdsgiverne, hvilket betyder, at sammenligning med tidligere år er problematisk. Notat Til: Til: Økonomiudvalget Orientering Den 14. september 2012 Udviklingen i beskæftigelsesprocenten for de 16-64 årige i Aarhus Kommune for udvalgte herkomstgrupper opdelt på køn i perioden 1. januar

Læs mere

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Thomas Q. Christensen, seniorchefkonsulent TQCH@DI.DK, 3377 3316 OKTOBER 217 Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Vismændene har peget på, at flere ældre på arbejdsmarkedet

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Den samlede ledighed i Århus Kommune er faldet med. personer i forhold til samme periode sidste år svarende

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer Maj www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 1. kvartal Den samlede ledighed i Århus Kommune er faldet med.99 personer i forhold til samme periode sidste år svarende

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005.

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005. 2006:5 Orientering Statistisk Kontor 13. juni 2006 Flere arbejdspladser i København Københavns arbejdsmarked er i fremdrift. Efter nedgangsår i 2002 og 2003 viser nye tal, at der i 2004 blev skabt 3.000

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer Februar www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal 5 Den samlede ledighed i Århus Kommune er faldet med. personer i forhold til samme periode sidste år

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. Den samlede ledighed i Århus Kommune er i december faldet med.13 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere Kriminalitet hvordan måler vi det? Lisbeth Lavrsen 18 pct. af de personer, der blev dømt i 2015 havde udenlandsk oprindelse er det meget eller lidt? 2 Afhænger selvfølgelig

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Januar Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal 7 Ledigheden i Århus Kommune er nu, med, % af arbejdsstyrken, nede på samme niveau som på landsplan. Den

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 3. KVARTAL 2004

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 3. KVARTAL 2004 Information fra Århus Kommunes Budgetkontor Okt. ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 3. KVARTAL Århus Kommune har fra og med februar fejlagtigt indberettet for mange ikke-forsikrede ledige i størrelsesordenen

Læs mere

Nøgletal for 2. kvartal 2012

Nøgletal for 2. kvartal 2012 1. 2. Nøgletal for 2. kvartal Nøgletal KOMMENTARER TIL NØGLETAL. 3 1. ARBEJDSMARKEDET 4 1.1. LEDIGHED 4 1.1.1. LEDIGE I ODENSE KOMMUNE.... 4 1.1.2. LEDIGE PÅ FYN.... 4 1.1.3. ANTAL NETTOLEDIGE I 6-BYERNE..

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Status på København januar

Status på København januar 1 Status på København Status på København er en opdatering af relevante nøgletal, som fortæller en samlet historie om Københavns styrker og udfordringer. Status på København opdateres to gange årligt.

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 2. kvartal 1995

Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 2. kvartal 1995 Nr. 6.03 September 1995 Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 2. kvartal 1995 Ledigheden i Århus Kommune er fortsat med at falde i 2. kvartal 1995. Ledigheden er stadig større i Århus-området end i landet som

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig?

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? 6. december 2016 2016:25 Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? Af Jens Bjerre, Laust Hvas Mortensen og Michael Drescher 1 I Danmark, Norge

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2006 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

Repatriering i Marts 2018

Repatriering i Marts 2018 Repatriering i 2012-2017 Marts 2018 Opsummering Efter en kraftig stigning i antallet af repatrierede fra 2009 til 2011, er antallet stabiliseret på 300-350 repatrierede årligt i perioden 2014-2017. De

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Servicebranchen spiller en vigtig rolle for integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet

Servicebranchen spiller en vigtig rolle for integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet Maj 2016 Servicebranchen spiller en vigtig rolle for integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet Den operationelle servicebranche beskæftiger mere end dobbelt så mange medarbejdere med flygtningebaggrund,

Læs mere

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse 1 Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse Det går fremad med integrationen af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere i Danmark. Det er især de unge efterkommere, der er i gang med en

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2004 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Ledigheden i Odense Kommune 2. kvartal 2003. Figur 1. Udviklingen i den kvartalsvise ledighed for udvalgte områder 2000-03 Ledigheden er stigende

Ledigheden i Odense Kommune 2. kvartal 2003. Figur 1. Udviklingen i den kvartalsvise ledighed for udvalgte områder 2000-03 Ledigheden er stigende NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs og Planlægningskontoret Nr. September Ledigheden i Odense Kommune. kvartal Resume Det gennemsnitlige antal ledige i Odense Kommune i. kvartal

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Nøgletal for 3. kvartal 2015

Nøgletal for 3. kvartal 2015 1. Nøgletal for 3. kvartal NØGLETAL Begreber... 1 1. ARBEJDSMARKEDET... 2 1.1 Ledighed... 2 1.1.1 Ledige i Odense Kommune... 2 1.1.2 Ledige på Fyn... 2 1.1.3 Nettoledige i 6-byerne... 3 1.1.4 Bruttoledige

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer november 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 3. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med.37 personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet er

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2017 - Fokus på ikke-vestlige lande Maj 2017 1 Indhold OPBYGNING 4 1. BEFOLKNING 6 1.1 Sammenfatning vedr. befolkningstal 6 1.2 Indvandrere og efterkommere i Danmark 7

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

Familieforhold for de sociale klasser

Familieforhold for de sociale klasser Familieforhold for de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I analysen er der fokus på herkomst-, køns- og aldersfordelingen

Læs mere

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Teknisk note nr. 5 Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: 211808 / 2449384 Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne I mange kommuner foregår der en relativt øget tilflytning til

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Indvandrerne og arbejdsmarkedet

Indvandrerne og arbejdsmarkedet Indvandrerne og arbejdsmarkedet Annemette Lindhardt Amy Frølander Indvandrerne og arbejdsmarkedet Udgivet af Danmarks Statistik December 2004 Oplag: 600 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

En ny chance for alle

En ny chance for alle En ny chance for alle Indvandreres beskæftigelse: Status Indvandreres beskæftigelse: Status Analysen, der er nr. et af tre i forbindelse med En ny chance for alle, er udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2006 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2005 1. januar 2005 pendlede 45.926 personer til Århus Kommune, mens 24.993 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 3. KVARTAL 1995

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 3. KVARTAL 1995 Nr. 6.07 Decemberr 1995 ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 3. KVARTAL 1995 Ledigheden i Århus Kommune er fortsat med at falde i 3. kvartal 1995. Ledigheden er stadig større i Århus-området end i landet som

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse 16.500 nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse En uddannelse forbedrer sandsynligheden for at komme i job. Men mere end hver femte ung nydansker er hverken i gang med en uddannelse eller

Læs mere

Tabel 1. Det gennemsnitlige antal deltagere i AMFORA pr. 1.000 af arbejdsstyrken i Odense Kommune fra 1997 til 1999. Det gennemsnitlige antal

Tabel 1. Det gennemsnitlige antal deltagere i AMFORA pr. 1.000 af arbejdsstyrken i Odense Kommune fra 1997 til 1999. Det gennemsnitlige antal NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 11 juni 2 Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger (AMFORA) 1999 Had er AMFORA? Resumé AMFORA er en statistik oer,

Læs mere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere 6. januar 2017 Sammenfatning Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,9 pct. af den danske befolkning pr.

Læs mere

Mange succesfulde integrationsforløb med virksomhedsrettet aktivering

Mange succesfulde integrationsforløb med virksomhedsrettet aktivering Analyse 11. februar 216 Mange succesfulde integrationsforløb med virksomhedsrettet aktivering Denne analyse kortlægger den aktuelle beskæftigelsesstatus for de flygtninge og familiesammenførte, der startede

Læs mere

Stort set uændret arbejdsløshed i juli

Stort set uændret arbejdsløshed i juli Arbejdsløsheden i juli 2014 Den 10. september 2014 Stort set uændret arbejdsløshed i juli Arbejdsløsheden steg med 500 i juli i forhold til juni 2014. De sidste par måneder har arbejdsløsheden stabiliseret

Læs mere

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt.

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Befolkning Folketallet har været stigende fra 1990 til, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Den 1. januar boede der 183.912 personer i Odense Kommune, svarende til 3,5 procent af hele danmarks

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ 18. oktober 2007! " # %$&'&(())** 3(16,216,1'%(7$/,1*(5 5HVXPp 3HUVRQHUPHOOHPnULQGEHWDOHULJHQQHPVQLWSURFHQWDIEUXWWRLQG NRPVWHQSnSHQVLRQVRSVSDULQJHU'HWWHJHQQHPVQLWG NNHURYHUHQVWRU YDULDWLRQDIK QJLJDIHWQLVNKHUNRPVWLQGNRPVWRJVRFLRJUXSSH'HUHU

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune, september 9 Det samlede antal ledige i Århus Kommune er i september 9 på 5.335 fuldtidsledige, hvilket er en

Læs mere

Statistisk oversigt over Vollsmose

Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose 2012 2012 Udgives af: Odense Kommune Økonomi og Organisationsudvikling Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Indholdsfortegnelse Tabel IE001.

Læs mere

De langvarige kontanthjælpsmodtagere

De langvarige kontanthjælpsmodtagere A R B E J D S P A P I R De langvarige kontanthjælpsmodtagere Trine Filges Marts 2000 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk De langvarige kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset

Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset d. 10.11.2016 Marie Møller Kjeldsen (DORS) Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset I notatet beskrives, hvordan Theil-indekset kan dekomponeres, og indekset anvendes til at dekomponere

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Af Lasse Vej Toft, Analyse- og makroenheden, Økonomisk Sekretariat, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at beskrive udviklingen i andelen af fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

Beskæftigelse og handicap

Beskæftigelse og handicap Notat v. Max Miiller SFI - Det Nationale Forskningscenter for velfærd Beskæftigelse og handicap Beskæftigelse blandt personer med og uden et handicap SFI udgav i efteråret 2006 rapporten Handicap og beskæftigelse

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2004 1. januar 2004 pendlede 45.587 personer til Århus Kommune, mens 23.706 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn August 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I august 2005 var der i i gennemsnit 42.606 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 10,8% færre end i august 2004. Som følge af den faldende ledighed

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til og fra Aarhus Kommune - status pr. 1. januar 2014 1. januar 2014 (ultimo 2013) pendlede 54.988 personer til Aarhus Kommune, mens 31.587

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2014 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 9 Folke- og førtidspensionister, 5-9 x Det samlede antal personer i Århus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem),

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 4. KVARTAL 2004

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 4. KVARTAL 2004 Information fra Århus Kommunes Budgetkontor Feb. 5 ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE,. KVARTAL Der er sket et pænt fald i antallet af arbejdsløse i Århus Kommune i forhold til sidste år. Faldet er sket på

Læs mere

6,3 7,6. Afrika 10,7. Asien 6,6

6,3 7,6. Afrika 10,7. Asien 6,6 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi og Planlægningsafdelingen Nr. maj Ledigheden i Odense Kommune fra april kartal til januar kartal. Resumé I årsperioden. kt. til. kt. ar der gennemsnitlig.8

Læs mere