IKV-opgaver til Viden- og forretningsserviceområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IKV-opgaver til Viden- og forretningsserviceområdet"

Transkript

1 IKV-opgaver til Viden- og forretningsserviceområdet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med K. Lausten, T. Larsen og J. Munk, TietgenSkolen. Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: Dette materiale indeholder en bearbejdning af IKV materiale til Viden- og forretningsserviceområdet 12. januar 2011 udviklet for Undervisningsministeriet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med K. Lausten, T. Larsen og J. Munk, TietgenSkolen.

2 IKV i AMU for Viden- og forretningsserviceområdet HAKL AMU-mål tilkoblet jobprofiler for Regnskabsassistent, opgavesamling Regnskabsassistenten kan kompetencevurderes på én eller flere af 8 forskellige profiler, og du finder opgaverne til kompetencevurderingen ift. de tilknyttede AMU-mål herunder. Regnskabsassistent, introduktion til bogføring... 3 Placering af resultat- og balancekonti (45965)... 3 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport (45966) Regnskabsassistent, grundlæggende bogføring Registreringsmetoder ved virksomhedens drift (45967) Anvendelse af periodisk beregning og registrering (45968) Daglig registrering i et økonomistyringsprogram (45969) Regnskabsassistent, kontering og kontoplaner Kontering af køb, salg drift af biler og ejendom (45960) Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov (45962) Konteringsinstrukser (45963) Regnskabsassistent, årsafslutning Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen (40007) Årsafslutning af bogholderiet (40008) Regnskabsassistent, debitor, kreditor og lager Økonomiske styring af lageret (45958) Debitorstyring (45964) Kreditorstyring (45961) Regnskabsassistent, lønbogholderiet Personalejura i lønberegning (40012) Udarbejdelse og afstemning af lønsedler (40011) Lønberegning og lønrapportering (40013) Regnskabsassistent, det eksterne årsregnskab Værdiansættelse af elementer i årsregnskabet (45970) Opstilling og analyse af årsregnskabet ( Regnskabsassistent, resultat- og likviditetsbudgettering Resultatbudgettering (45971) Likviditets- og balancebudgettering (45973) Likviditetsstyring (45959)... 74

3 Regnskabsassistent, introduktion til bogføring 3 / 74 Regnskabsassistent, introduktion til bogføring Placering af resultat- og balancekonti (45965) Opgave 1 Placering af resultatkonti og balancekonti Angiv med et X, om kontoen hører til i resultatopgørelsen eller i balancen, og om kontoen er en omkostningskonto (O), indtægtskonto (I), aktivkonto (A) eller passivkonto (P). Resultatopgørelse Balance Kontonavn: O I A P Kasse Husleje Renteindtægter Egenkapital Inventar Renteomkostninger Varekreditorer Varesalg Varelager Varedebitorer Periodeafgrænsningsposter Andre kreditorer Skyldig A-skat Lokaleomkostninger Grunde og bygninger Kassekredit Biler X

4 Regnskabsassistent, introduktion til bogføring 4 / 74 Opgave 2 Bogføring af daglige bilag i handelsvirksomhed Boutique Belle Ami v/ Bente Jørgensen, Faaborg Bente Jørgensen har en grundig uddannelse inden for damekonfektion og har i flere år set frem til at kunne åbne egen butik. Den 1. maj 2010 slog Bente Jørgensen dørene op, og der ligger en bunke bilag, som hun har bedt dig om at kontere. Kontoplanen vedhæftet som bilag A anvendes. Bilag 1 Bente Jørgensen hævede sin etableringskonto og indsatte kr. på forretningens kassekredit i Faaborg Bank. Bilag 2 Fra BC Butiksinventar er der modtaget en faktura vedrørende butiksinventar Butiksinventar Moms kr kr kr. Beløbet er overført fra kassekreditten til BC Butiksinventar. Bilag 3 Husleje for maj måned 2010 kr er betalt med check nr Checkhæftet er tilknyttet kassekreditten. Udlejer er ikke momsregistreret.

5 Regnskabsassistent, introduktion til bogføring 5 / 74 Bilag 4 Bankkvittering Hævet til kassen kr. Bilag 5 Faktura fra Carli Gry (konto ), diverse jeans og bluser til videresalg Varer Moms kr kr kr. Betalingsbetingelser: 30 dage netto. Bilag 6 For salgsannoncer i Ugeavisen Faaborg betales kr. incl. 900 kr. i moms. Beløbet er hævet på kassekreditten. Bilag 7 Det kontante varesalg på åbningsdagen udgør kr. incl moms.

6 Regnskabsassistent, introduktion til bogføring 6 / 74 Bilag 8 Faktura fra Kontorforsyningen vedrørende køb af ringbind, notesblokke og kuglepenne 350,00 kr. incl. moms. Beløbet er betalt kontant. Bilag 9 Kvittering fra Faaborg Varmeværk for kontant betaling af a conto varmebidrag for maj måned kr. incl. moms. Beløbet er hævet på kassekreditten. Bilag kr. taget i kassen til privatforbrug. Bilag 11 Kvitteret faktura fra Westergaard Blomster, blomster til butikken 750 kr. incl. moms. Beløbet er taget fra kassen.

7 Regnskabsassistent, introduktion til bogføring 7 / 74 Bilag 12 Kvitteret faktura fra Deko Art ApS, skilte og penne til skilteskrivning kr. incl. moms. Beløbet er hævet på kassekreditten. Bilag 13 Kvitteret faktura fra SuperBrugsen, rengøringsartikler til brug i forretningen 185 kr. incl. moms. Beløbet er betalt med Dankort, som er tilknyttet kassekreditten. Bilag 14 Kvitteret faktura fra Vinstokken, vingave til direktøren hos Carli Gry 550 kr. incl. moms. Gaven ydes som tak, idet direktøren har været behjælpelig med indretningen af forretningen. Beløbet er betalt med kontanter fra kassen.

8 Regnskabsassistent, introduktion til bogføring 8 / 74 Opgave 3 Virksomhedstyper og virksomhedsformer Du bedes forklare, hvilke forskelle der i hovedtræk er mellem følgende virksomhedstyper: Handelsvirksomheder Produktionsvirksomheder Servicevirksomheder Du bedes forklare, hvilke fordele og ulemper, der kan være ved at starte en virksomhed som personligt ejet virksomhed. Du bedes forklare, hvilke fordele og ulemper, der kan være ved at starte en virksomhed som et anpartsselskab (ApS). Du bedes forklare hvilke love, der gælder i forbindelse med regnskabsaflæggelse i personligt ejede virksomheder og selskaber.

9 Regnskabsassistent, introduktion til bogføring 9 / 74 Bilag A Kontoplan for handels- og servicevirksomhed (artsopdelt) Resultatopgørelse Balance 1100 Varesalg, indland Goodwill 1200 Varesalg, udland Akk. afskrivninger på goodwill 2100 Vareforbrug Grunde og bygninger Akk. afskrivninger på bygninger 3100 Salgsfremmende omkostninger Biler 3200 Lokaleomkostninger Akk. afskrivninger på biler 3300 Tab på tilgodehavender Inventar 3400 Kassedifferencer Akk. afskrivninger på inventar 3600 Fragtomkostninger 3900 Øvrige omkostninger Værdipapirer 4100 Lønninger (AM-indkomst) Varelager 4200 ATP-bidrag Varedebitorer 5200 Afskrivning på goodwill Forventet tab på varedebitorer 5300 Afskrivning på bygninger Andre tilgodehavender 5400 Afskrivning på biler Periodeafgrænsningsposter 5500 Afskrivning på inventar Værdipapirer 6100 Renteindtægter 6200 Kontantrabat fra leverandører Kasse 6400 Indtægter af værdipapirer Giro 7100 Renteomkostninger Aktiekapital / Egenkapital 7110 Prioritetsrenter Privatforbrug 7200 Kontantrabat til kunde 7400 Nedskrivning af værdipapirer Opskrivningshenlæggelser 8100 Ekstraordinære indtægter Overført overskud 8200 Ekstraordinære omkostninger Hensættelse til udskudt skat 9000 Skat af årets resultat Lån i ejendommen Kassekredit Varekreditorer Skyldigt AM-bidrag Skyldigt A-skat Skyldigt ATP-bidrag Købsmoms Salgsmoms Andre kreditorer Periodeafgrænsningsposter

10 Regnskabsassistent, introduktion til bogføring 10 / 74 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport (45966) Opgave 1 - Moms Du er indehaver af en lille butik Spicy, der sælger modetøj og tilbehør til piger og drenge. Butikken er netop opstartet som personligt drevet virksomhed. Butikken drives i lejede lokaler i byens centrum. Der er ingen ansatte i virksomheden. Tøj og tilbehør købes fra hovedsageligt fra et mindre dansk firma, der har specialiseret sig i at finde nye spændende ting i Danmark og i udlandet. Opgave 1.1 Du har talt med revisoren om oprettelse af momskonti. Revisoren har bedt dig sætte dig ind i nedenstående skema. Angiv med et X, om nedenstående transaktioner skal registreres på kontoen for indgående eller udgående moms, og om posteringen skal posteres i debet eller kredit på momskontoen eller om der ikke registreres noget på momskontiene. Ingen moms Indgående moms Udgående moms Kontonavn: Debet Kredit Debet Kredit Faktura fra Inventarland: Køb af nyt kasseapparat Faktura til Børnecenter: Salg af restlager Dagens kontantsalg Betaling af husleje over PBS Til privatforbrug er udleveret varer fra lager Faktura fra Mode Engros: Køb af bukser til lager Faktura fra Ren Butik: Rengøring for december. Kreditnota: Vi returnerer varer til videresalg Betalt kontant: Smykker til videresalg Faktura: Køb af tøj til privat brug Kreditnota fra Mode Engros: Godtg. for beskadigede varer Kvittering i kassen: Køb af frimærker

11 Regnskabsassistent, introduktion til bogføring 11 / 74 Opgave 1.2 Du skal kort redegøre for, hvordan du som bogholder vil holde styr på virksomhedens moms. Hvilke konti skal der oprettes? Hvad skal bogføres på de enkelte konti? Hvordan afstemmes kontiene? Opgave 1.3 På de fleste typer af omkostninger, en virksomhed har til maskiner og inventar, kontorartikler, reklame, telefon mv. er der tillagt moms, som kan medregnes i købsmomsen (fratrækkes). Der er dog 3 undtagelser, jf. nedenfor: For hver af de 3 grupper bedes du give et eksempel på, hvilken type omkostning, der kunne være tale om. Vis i T-skitser, hvordan du ville bogføre de valgte eksempler. 1. Omkostninger, der er momsfrie (ingen moms) 2. Omkostninger, der er momspligtige, men hvor momsen ikke kan medregnes i købsmomsen (ingen fradrag). 3. Omkostninger, der er momspligtige, men hvor kun en del af momsen kan medregnes i købsmomsen (delvis fradrag).

12 Regnskabsassistent, introduktion til bogføring 12 / 74 Opgave 2 Du er nu klar til at gå i gang med bogføringen af dagens bilag. Bilag 1 Kassestrimmel: Kontant salg kr., inkl. moms kr. Bilag 2 Faktura nr. 567 af x Diverse varer til videresalg Moms kr kr kr. Beløbet er betalt via kassekreditten. Bilag 3 Bankbilag: Overført fra kassekredit til girokonto kr. Bilag 4 Giro-overførsel: Momsafregning for juli kvartal 201x kr.

13 Regnskabsassistent, introduktion til bogføring 13 / 74 Bilag 5 Kvittering fra Kontorforsyningen, Odense Diverse kontorartikler Moms kr. 414 kr kr. Betalingsbetingelser: 30 dage netto. Bilag 6 Indbetalingsbilag: Indgået på kassekredit fra E. Nielsen til udligning af faktura 5754 E. Nielsen har kundenr kr. Bilag 7 Betalt via kassekredit til J. Mikkelsen Beløbet dækker forfalden varegæld J. Mikkelsen har konto kr. Bilag 8 Kontant indsat på kassekredit kr.

14 Regnskabsassistent, introduktion til bogføring 14 / 74 Opgave 3 Posteringerne fra Opgave 2 indføres i en kasserapport dateret 10. november 201x, se bilag B. Kasserapporten optælles og afstemmes. En eventuel kassedifference, gæld på kassekredit samt indestående på giro aften udregnes og noteres i kasserapporten. Kassebeholdning, morgen Kassebeholdning, aften Kassekredit, gæld Kassekredit, maximum Girobeholdning, morgen 789 kr kr kr kr kr.

15 Regnskabsassistent, introduktion til bogføring 15 / 74 Bilag A Kontoplan for handels- og servicevirksomhed (artsopdelt) Resultatopgørelse Balance 1100 Varesalg, indland Goodwill 1200 Varesalg, udland Akk. afskrivninger på goodwill 2100 Vareforbrug Grunde og bygninger Akk. afskrivninger på bygninger 3100 Salgsfremmende omkostninger Biler 3200 Lokaleomkostninger Akk. afskrivninger på biler 3300 Tab på tilgodehavender Inventar 3400 Kassedifferencer Akk. afskrivninger på inventar 3600 Fragtomkostninger 3900 Øvrige omkostninger Værdipapirer 4100 Lønninger (AM-indkomst) Varelager 4200 ATP-bidrag Varedebitorer 5200 Afskrivning på goodwill Forventet tab på varedebitorer 5300 Afskrivning på bygninger Andre tilgodehavender 5400 Afskrivning på biler Periodeafgrænsningsposter 5500 Afskrivning på inventar Værdipapirer 6100 Renteindtægter 6200 Kontantrabat fra leverandører Kasse 6400 Indtægter af værdipapirer Giro 7100 Renteomkostninger Aktiekapital / Egenkapital 7110 Prioritetsrenter Privatforbrug 7200 Kontantrabat til kunde 7400 Nedskrivning af værdipapirer Opskrivningshenlæggelser 8100 Ekstraordinære indtægter Overført overskud 8200 Ekstraordinære omkostninger Hensættelse til udskudt skat 9000 Skat af årets resultat Lån i ejendommen Kassekredit Varekreditorer Skyldigt AM-bidrag Skyldigt A-skat Skyldigt ATP-bidrag Købsmoms Salgsmoms Andre kreditorer Periodeafgrænsningsposter

16 Regnskabsassistent, introduktion til bogføring 16 / 74 Bilag B Kasserapport med kassekredit og girokonto Dato Nr. Bilagsnr. Tekst Kassekonto Kassekredit Giro Modkonto Indbetaling Udbetaling Indbetaling Udbetaling Indbetaling Udbetaling Kontonr. Debet Kredit Samlede bevægelser Beholdning, morgen Beholdning, aften Difference Afstemning

17 Regnskabsassistent, grundlæggende bogføring 17 / 74 Regnskabsassistent, grundlæggende bogføring Registreringsmetoder ved virksomhedens drift (45967) Opgave 1 Du er ansat som bogholder i byggemarkedet Handel og Vandel Aps. Byggemarkedet, der udelukkende er en handelsvirksomhed, forhandler byggematerialer til huset både inde og ude samt alt til haven. Handel og Vandel Aps har 20 medarbejdere, herunder salgsassistenter og administrative medarbejdere. Byggemarkedet ejer selv sine grunde og bygninger. Opgave 1.1 Du har til opgave at klargøre byggemarkedets bilag til bogføring. Din chef ønsker en kort beskrivelse af din arbejdsgang fra poståbning til godkendelse, kontering, bogføring og arkivering.

18 Regnskabsassistent, grundlæggende bogføring 18 / 74 Opgave 1.2 Du har fået dagens bilag, som bedes konteret i posteringsark. Kontoplanen vedhæftet som bilag A anvendes. Bilag: Beløb i Konto nr. Debet Kredit 611 Kassestrimmel: Kontantsalg inkl. moms kr Faktura 6377 fra Eksportkompagniet, (konto ): Varer til videresalg Kopi af kreditnota til Låsby Supermarked (konto ) For meget faktureret på fakturanr Faktura nr fra Inventarland Aps Beløbet er overført via kassekredit. 615 Kopi af kvittering til Frederik Johnsen (konto ) Overført via kassekredit % rabat 376 Udligning af faktura Kopi af faktura nr til Frederik Johnsen (konto ) Salg af varer % varerabat Moms Pr. 1 måned netto, fragtfrit Fjerritslev 617 Kopi af fragtbrev: Fragt til Fjerritslev Moms 525 Betalt kontant Afstemning

19 Regnskabsassistent, grundlæggende bogføring 19 / 74 Opgave 2 Efter gennemgang af procedurerne for klargøring og bogføring af bilag, er det nu bestemt, at kontering af bilag samt afstemning af bank og kasse skal ske i en udvidet kasserapport. Du har fået sorteret dagens post, og bedes indføre nedenstående posteringer i en kasserapport, bilag B. Kasserapporten optælles og afstemmes. En eventuel kassedifference, gæld på kassekredit samt indestående på giro aften udregnes og noteres i kasserapporten. Kassebeholdning, morgen Kassebeholdning, aften Bankbeholdning, gæld Girobeholdning, morgen kr kr kr kr. Bilag: 618 Kontant salg ifølge kassestrimmel Inkl. moms kr. 619 Faktura fra Terkel Sørensen på varer Inkl. moms kr. Beløbet er overført fra vores bankkonto 620 Girooverførsel: Telefonregning for juli kvartal betalt med Inkl. moms kr. 621 Overført via bankkonto til Stigeekspressen (142202) Kontantrabat 233 Udligner faktura Betalt til Ove Jacobsen, Odense Ove Jacobsen har konto Overført fra giro til IF Forsikring Beløbet dækker for brandforsikring, 2. halvår. 624 Indbetalingsbilag: Vores kunde Haveforeningen I/S (122203) indbetaler kontant Fratrukket 3% kontantrabat af varebeløbet kr. 60 Udligner vores faktura Kvitteret faktura nr fra DioDe: Gennemgang af el-tavlen samt reparation af elektricitet ved yderdørene Inkl. moms kr. 626 Fra kassebeholdningen er indsat i banken

20 Regnskabsassistent, grundlæggende bogføring 20 / 74 Bilag A Kontoplan for handels- og servicevirksomhed (artsopdelt) Resultatopgørelse Balance 1100 Varesalg, indland Goodwill 1200 Varesalg, udland Akk. afskrivninger på goodwill 2100 Vareforbrug Grunde og bygninger Akk. afskrivninger på bygninger 3100 Salgsfremmende omkostninger Biler 3200 Lokaleomkostninger Akk. afskrivninger på biler 3300 Tab på tilgodehavender Inventar 3400 Kassedifferencer Akk. afskrivninger på inventar 3600 Fragtomkostninger 3900 Øvrige omkostninger Værdipapirer 4100 Lønninger (AM-indkomst) Varelager 4200 ATP-bidrag Varedebitorer 5200 Afskrivning på goodwill Forventet tab på varedebitorer 5300 Afskrivning på bygninger Andre tilgodehavender 5400 Afskrivning på biler Periodeafgrænsningsposter 5500 Afskrivning på inventar Værdipapirer 6100 Renteindtægter 6200 Kontantrabat fra leverandører Kasse 6400 Indtægter af værdipapirer Giro 7100 Renteomkostninger Aktiekapital / Egenkapital 7110 Prioritetsrenter Privatforbrug 7200 Kontantrabat til kunde 7400 Nedskrivning af værdipapirer Opskrivningshenlæggelser 8100 Ekstraordinære indtægter Overført overskud 8200 Ekstraordinære omkostninger Hensættelse til udskudt skat 9000 Skat af årets resultat Lån i ejendommen Kassekredit Varekreditorer Skyldigt AM-bidrag Skyldigt A-skat Skyldigt ATP-bidrag Købsmoms Salgsmoms Andre kreditorer Periodeafgrænsningsposter

21 Regnskabsassistent, grundlæggende bogføring 21 / 74 Bilag B Kasserapport med bank og girokonto Dato Nr. Bilagsnr. Tekst Kassekonto Bank Giro Modkonto Indbetaling Udbetaling Indbetaling Udbetaling Indbetaling Udbetaling Kontonr. Debet Kredit Samlede bevægelser Beholdning, morgen Beholdning, aften Difference Afstemning

22 Regnskabsassistent, grundlæggende bogføring 22 / 74 Anvendelse af periodisk beregning og registrering (45968) Opgave 1 Du er ansat i produktionsvirksomheden Roblox A/S, der producerer elementer til byggebranchen. Virksomheden beskæftiger 52 medarbejdere, herunder produktionsmedarbejdere, værkførere, administrative medarbejdere samt sælgere. Roblox A/S kunder er hovedsageligt byggefirmaer i Danmark. Roblox A/S har kunder både i Danmark og udlandet. Opgave 1.1 En nyansat sælger var ved en fejl ikke oprettet rigtigt i lønkartoteket, og der blev således ikke beregnet løn for ham. Der er kørt en særskilt lønkørsel for medarbejderen, og nedenfor ses et udtræk af medarbejderens lønseddel. Bruttoløn inkl. tillæg Lønmodtagerens ATP-bidrag -90 Arbejdsgiveradministreret pensionsordning AM-indkomst AM-bidrag A-indkomst Fradrag ifølge skattekort Trækgrundlag A-skat, 42% Nettoløn Du bedes foretage de nødvendige posteringer på T-skitser nedenfor. Kontoplanen vedhæftet som bilag A anvendes. Opgave 1.2 Foretag ligeledes kontering af afregning af skyldig A-skat og AM-bidrag.

23 Regnskabsassistent, grundlæggende bogføring 23 / 74 Opgave 2 Der er til Roblox A/S indkøbt en ny print- og kopimaskine, som er billigere i drift end den gamle. Ved købet af den nye print- og kopimaskine blev den gamle kopimaskine taget i bytte. Køb af kopi- og printmaskine Papir og farvepatroner Brugt kopimaskine taget i bytte Moms I alt Det er administrationschefens vurdering, at den nye maskine kan holde de næste 4 år. Opgave 2.1 Giv en kort beskrivelse af, hvordan købet af print- og kopimaskinen skal behandles regnskabsmæssigt. Hvorfor vil du behandle købet på denne måde? Opgave 2.2 Hvilken afskrivningsmetode vil du vælge? Beregn de årlige afskrivninger med den valgte afskrivningsmetode. Opstil et skema, der viser årets afskrivninger, de akkumulerede afskrivninger samt den bogførte værdi i hvert af årene, fx: År Anskaffelsessum Årets afskrivning Akk. afskrivning Bogført værdi 0 (primo år 1) (ultimo) Opgave 2.3 Vis på kontoskitser bogføringen af købet af den nye print- og kopimaskine samt årets afskrivning det første år. Kontoplanen vedhæftet som bilag A anvendes. Du skal også kontere salget af den brugte kopimaskine. Det fremgår af anlægsarkivet, at kopimaskinen i sin tid blev anskaffet for kr. Der er på salgstidspunkt afskrevet i alt kr.

24 Regnskabsassistent, grundlæggende bogføring 24 / 74 Et evt. tab eller gevinst konteres Inventar Opgave 3 Hos vores kunde Bent Poulsen har vi et tilgodehavende på kr. inklusiv moms. Betalingen er udeblevet, og du har været nødt til at anmode en advokat om at inkassere beløbet hos kunden. Det er lykkedes advokaten at inddrive kr. Det tager han et salær på kr. (+ moms 750 kr.) for. Det betyder, at vi har modtaget en check fra advokaten på kr. Opgave 3.1 Den del af tabet, som vedrører moms, kan refunderes af SKAT ved, at momsen tilbageføres på kontoen for salgsmoms. Du bedes opgøre den del af tabet, der vedrører moms. Opgave 3.2 Du bedes opgøre det endelige tab og foretage bogføringen af indbetalingen, tilbageførsel af moms samt tabet på nedenstående T-skitser. Kontoplanen vedhæftet som bilag A anvendes B.Poulsen

25 Regnskabsassistent, grundlæggende bogføring 25 / 74 Bilag A Kontoplan for handels- og servicevirksomhed (artsopdelt) Resultatopgørelse Balance 1100 Varesalg, indland Goodwill 1200 Varesalg, udland Akk. afskrivninger på goodwill 2100 Vareforbrug Grunde og bygninger Akk. afskrivninger på bygninger 3100 Salgsfremmende omkostninger Biler 3200 Lokaleomkostninger Akk. afskrivninger på biler 3300 Tab på tilgodehavender Inventar 3400 Kassedifferencer Akk. afskrivninger på inventar 3600 Fragtomkostninger 3900 Øvrige omkostninger Værdipapirer 4100 Lønninger (AM-indkomst) Varelager 4200 ATP-bidrag Varedebitorer 5200 Afskrivning på goodwill Forventet tab på varedebitorer 5300 Afskrivning på bygninger Andre tilgodehavender 5400 Afskrivning på biler Periodeafgrænsningsposter 5500 Afskrivning på inventar Værdipapirer 6100 Renteindtægter 6200 Kontantrabat fra leverandører Kasse 6400 Indtægter af værdipapirer Giro 7100 Renteomkostninger Aktiekapital / Egenkapital 7110 Prioritetsrenter Privatforbrug 7200 Kontantrabat til kunde 7400 Nedskrivning af værdipapirer Opskrivningshenlæggelser 8100 Ekstraordinære indtægter Overført overskud 8200 Ekstraordinære omkostninger Hensættelse til udskudt skat 9000 Skat af årets resultat Lån i ejendommen Kassekredit Varekreditorer Skyldigt AM-bidrag Skyldigt A-skat Skyldigt ATP-bidrag Købsmoms Salgsmoms Andre kreditorer Periodeafgrænsningsposter

26 Regnskabsassistent, grundlæggende bogføring 26 / 74 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram (45969) Du er indehaver af en lille butik Spicy, der sælger modetøj og tilbehør til piger og drenge. Butikken er netop opstartet som personligt drevet virksomhed. Butikken drives i lejede lokaler i byens centrum. Der er ingen ansatte i virksomheden. Tøj og tilbehør købes fra hovedsageligt fra et mindre dansk firma, der har specialiseret sig i at finde nye spændende ting i Danmark og i udlandet. Opgave 1 Til brug for din daglige bogføring har du anskaffet regnskabssystemet C5, som du er blevet anbefalet af din brancheforening. Du vil i første omgang alene bruge finansmodulet til registrering af de daglige kassekladder. Opgave 1.1 Inden du går i gang med bogføring af kassekladder, skal du tage stilling til forskellige ting vedrørende opsætningen, fx perioder, valuta osv. Nævn nogle flere eksempler på det, der skal sættes op inden bogføringen. Opgave 1.2 Nedenfor ses et skema, der viser skærmbilledet i en kassekladde i C5. Du har samlet en stak bilag, der skal bogføres. I nedenstående skema bedes du skrive de oplysninger, du ville indtaste i en kassekladde ved bogføring i et regnskabssystem. Du bedes bruge kontoplanen, der er vedlagt som Bilag A. Husk at det er konto, der styrer placeringen af beløbet i Debet og Kredit. Vær opmærksom på, at det beløb, der angives skal være inkl. moms. U25 er momskoden for Salgsmoms og I25 er momskoden for Købsmoms. K står for kontotype, og F indikerer, at der er tale om finansposteringer.

27 Regnskabsassistent, grundlæggende bogføring 27 / 74 Kassekladde (Navn: Dagligt) Dato Bilag K Konto Modkonto Debet Kredit Moms Tekst F U25 Kontant salg 10.1 Bilag 10. Kontantsalget fra den 10. januar udgør kr ,00 inkl. moms. 11. Indsat på bankkontoen, kr ,00. Beløbet er hævet i kassen. 12. Udbetalt kr ,00 til privatforbrug. 13. Vi har betalt kontant for rengøring af lokaler kr ,00 inkl. moms. 14. Fragtmanden har leveret varer til lageret. Der er udbetalt kr. 450,00 kontant. Beløbet er inkl. moms. Fragt bogføres sammen med det leverede dvs. beløbet lægges på lageret. 15. Kopimaskinen har fået ny farvepatron. Ifølge kvittering fra Kontorforsyningen har patronen kostet 1.775,00 inkl. moms. 16. En kunde, der har købt på kredit, har indbetalt kr ,00 i dag. Det skyldige beløb blev debiteret på Varedebitorer ved salget. Opgave 1.3 Der er i regnskabssystemet mulighed for at genanvende de oplysninger, vi har indtastet. Hvordan vil du finde ud af, hvad dine omkostninger til frimærker er? Er der mon flere måder at gøre det på? Hvilke (typer af) udskrifter kunne være relevant for dig som indehaver af Spicy? Giv en kort beskrivelse af de relevante udskrifter.

28 Regnskabsassistent, grundlæggende bogføring 28 / 74 Opgave 2 Bogføringsloven I forbindelse med indføring af regnskabssystemet, er du blevet opmærksom på, at Spicy er omfattet af bogføringsloven. Revisoren har foreslået, at du sætter dig ind i nedenstående punkter. Herunder bedes du overveje, hvad det betyder for tilrettelæggelsen af bogføringen i Spicy. (Bogføringsloven er vedlagt som bilag B) Opgave Hvem har ansvaret for, at bogføringen er tilrettelagt tilfredsstillende? 2. Hvad er god bogføringsskik? Hvad betyder det for dig i Spicy? 3. Hvad består virksomhedens regnskabsmateriale af? 4. Hvad er et bilag? Hvilke krav stilles der til et bilag? Giv en kort beskrivelse af, hvordan du vil håndtere bilag i Spicy. 5. Hvordan skal Spicy s regnskabsmateriale opbevares? Opgave 2.2 Der sker løbende ændringer i lovgivningen, der har betydning for dig, når du skal foretage daglige registreringer i dit regnskabssystem. Hvilke ændringer vil det være relevant at holde øje med? Giv mindst 3 eksempler på, hvordan du vil holde dig opdateret med disse ændringer

29 Regnskabsassistent, grundlæggende bogføring 29 / 74 Bilag A Kontoplan for handels- og servicevirksomhed (artsopdelt) Resultatopgørelse 1100 Varesalg, indland Balance 2100 Vareforbrug 3100 Salgsfremmende omkostninger 3200 Lokaleomkostninger 3300 Tab på tilgodehavender 3400 Kassedifferencer Inventar 3600 Fragtomkostninger Akk. afskrivninger på inventar 3900 Øvrige omkostninger Varelager 4100 Lønninger (AM-indkomst) Varedebitorer 4200 ATP-bidrag Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter 5500 Afskrivning på inventar Kasse 6100 Renteindtægter Giro 6200 Kontantrabat fra leverandører Aktiekapital / Egenkapital 7100 Renteomkostninger Privatforbrug Overført overskud 9000 Skat af årets resultat Kassekredit Varekreditorer Skyldigt AM-bidrag Skyldigt A-skat Skyldigt ATP-bidrag Købsmoms Salgsmoms Andre kreditorer Periodeafgrænsningsposter

30 Regnskabsassistent, grundlæggende bogføring 30 / 74 Bilag B Bogføringsloven af 23. december 1998 Kapitel 1 - Bogføringspligt 1. Loven gælder for erhvervsdrivende virksomheder etableret her i landet af enhver art uanset ejer- eller hæftelsesforhold samt erhvervsaktiviteter, der udøves her i landet af virksomheder, som er hjemmehørende i udlandet. Stk. 2. Loven gælder endvidere for følgende virksomheder, organisationer og sammenslutninger m.v. (virksomheder m.v.): 1) Virksomheder m.v., der er afgiftspligtige eller fuldt eller begrænset skattepligtige her til landet, i det omfang de ikke er omfattet af stk. 1. Told- og Skatteforvaltningen kan helt eller delvis fritage enkelte virksomheder m.v. fra loven. Er virksomheden m.v. tillige omfattet af nr. 2, kan fritagelse dog kun ske efter aftale med vedkommende myndighed. 2) Virksomheder m.v., der som betingelse for tildeling af direkte tilskud fra den danske stat eller Den Europæiske Union skal afgive regnskabsmæssige oplysninger, i det omfang de ikke er omfattet af stk. 1. Den bevilgende myndighed kan helt eller delvis fritage enkelte virksomheder m.v. fra loven. Er virksomheden m.v. tillige omfattet af nr. 1, kan fritagelse dog kun ske efter aftale med told- og skatteforvaltningen. Stk. 3. Loven gælder ikke for følgende virksomheder, organisationer og sammenslutninger m.v.: 1) Virksomheder m.v., som er omfattet af lov om statens regnskabsvæsen. 2) Virksomheder m.v., som udelukkende er omfattet af regnskabsregler fastsat ved eller i henhold til lov om kommunernes styrelse. Kapitel 2 - Definitioner 2. En virksomhed er erhvervsdrivende eller udøver erhvervsaktiviteter, når den yder varer, rettigheder, pengemidler, tjenester eller lignende, for hvilke den normalt modtager vederlag. Stk. 2. Uanset stk. 1 anses en virksomhed for at være erhvervsdrivende eller udøve erhvervsaktiviteter, hvis den er omfattet af lov om aktieselskaber, lov om anpartsselskaber, lov om erhvervsdrivende fonde, lov om erhvervsdrivende virksomheder eller i øvrigt er erhvervsdrivende i henhold til lov. Dette gælder, uanset om virksomhederne helt eller delvis er undtaget for kravene i de nævnte love. 3. Som regnskabsmateriale anses 1) registreringer, herunder transaktionssporet, jf. 4, stk. 1, 2) eventuelle beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, jf. 14, stk. 2, 3) eventuelle beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, jf. 14, stk. 3, 4) bilag og anden dokumentation, jf. 5, 5) oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, jf. 4, stk. 2, 6) regnskaber, som kræves udarbejdet i henhold til lovgivning, og 7) eventuelle revisionsprotokoller. Stk. 2. Medmindre andet fremgår af lovgivningen i øvrigt, omfatter et regnskab, jf. stk. 1, nr. 6, også eventuelle årsberetninger og lignende, der er knyttet til regnskabet. 4. Ved transaktionssporet forstås den sammenhæng, der er mellem de enkelte registreringer og den bogføringspligtiges årsregnskab, skatte- eller afgiftsopgørelse, tilskudsregnskab eller tilsvarende regnskabsopstilling, der skal udarbejdes i henhold til lovgivning. Stk. 2. Ved kontrolsporet forstås de oplysninger, der dokumenterer registreringernes rigtighed. 5. Ved bilag forstås enhver nødvendig dokumentation for transaktioner, der registreres i bogføringen, uanset dokumentationen er på elektronisk medie, mikrofilm, papir eller andet medie. Ved eksterne bilag forstås dokumentation, der hidrører fra andre end den bogføringspligtige. Øvrige bilag anses som interne.

31 Regnskabsassistent, grundlæggende bogføring 31 / 74 Kapitel 3 - Generelle krav til bogføring 6. Bogføringen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik under hensyn til virksomhedens art og omfang. Desuden skal bogføringen tilrettelægges og udføres således, at regnskabsmaterialet ikke ødelægges, bortskaffes eller forvanskes, ligesom det skal sikres mod fejl og misbrug. Stk. 2. Rettes regnskabsmaterialet, skal såvel det oprindelige indhold som indholdet af ændringen tydeligt fremgå af materialet. Kapitel 4 - Registreringer og dokumentation 7. Alle transaktioner skal registreres nøjagtigt under hensyn til virksomhedens art og omfang. Herunder skal transaktionerne registreres snarest muligt efter, at de forhold foreligger, der er grund til registreringerne. En virksomhed, der på grund af art og omfang ikke er i stand til at registrere køb eller salg, kan i stedet registrere på grundlag af daglige kasseopgørelser. Stk. 2. Registreringerne skal så vidt muligt foretages i den rækkefølge, som transaktionerne er foretaget i. Registreringerne skal henvise til de tilhørende bilag og indeholde oplysninger, der gør det muligt at bestemme den enkelte registrerings tidsmæssige placering i bogføringen. Stk. 3. Registreringerne skal, i det omfang det er nødvendigt efter virksomhedens art og omfang, afstemmes med beholdningerne, herunder kasse- og likvidbeholdninger. Stk. 4. Registreringerne skal foretages i danske kroner, i euro eller i relevant fremmed valuta. En virksomhed kan kun overgå til registreringer i anden mønt ved et regnskabsårs begyndelse, medmindre denne anden mønt er blevet relevant inden begyndelsen af det pågældende regnskabsår. Stk. 5. Registreres i fremmed valuta, herunder euro, skal regnskabsmaterialet indeholde oplysninger, herunder om transaktionsdagens kurs eller lignende omregningsfaktorer, som til enhver tid gør det muligt at omregne til danske kroner. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan ved bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om de i 1. pkt. nævnte omregningsfaktorer. 8. Alle registreringer skal kunne følges til det i 4, stk. 1, omhandlede regnskab, opgørelse eller opstilling. Tallene heri skal kunne opløses i de registreringer, hvoraf de er sammensat. 9. Enhver registrering skal dokumenteres ved bilag. Er der udstedt eksternt bilag, skal dette så vidt muligt benyttes. Bilag skal oplyse, hvad der er nødvendigt for at identificere kontrolsporet, herunder tydeligt angive transaktionsdato og beløb. Stk. 2. Registreres på baggrund af elektronisk overførte data, skal den bogføringspligtige desuden dokumentere den enkelte overførsel og dennes tidsmæssige placering. Kapitel 5 - Opbevaring af regnskabsmateriale 10. 1) Den bogføringspligtige skal opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Opbevaringen skal ske på en måde, som i hele opbevaringsperioden muliggør en selvstændig og entydig fremfinding af det pågældende regnskabsmateriale. Stk. 2. Opbevares regnskabsmaterialet på elektronisk medie, mikrofilm eller anden lignende måde, skal det uden bearbejdning, beregninger eller tilpasninger kunne udskrives i klarskrift. Stk. 3. Beskrivelsen af systemer til at fremfinde og udskrive regnskabsmaterialet i klarskrift, jf. 14, stk. 3, nr. 2, skal opbevares i klarskrift. Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 gælder ikke for detailhandelsvirksomheders kassestrimler og tilsvarende interne bilag ) (Ophævet) 12. Regnskabsmaterialet skal opbevares her i landet, jf. dog stk Stk. 2. Regnskabsmaterialet for indeværende og forrige måned kan opbevares i udlandet, hvis den bogføringspligtige

32 Regnskabsassistent, grundlæggende bogføring 32 / 74 1) sørger for at opbevare materialet i overensstemmelse med denne lov, 2) til enhver tid kan fremskaffe materialet og 3) opbevarer eventuelle beskrivelser af benyttede systemer m.v. og eventuelle nødvendige adgangskoder m.v. i Danmark, således at offentlige myndigheder til enhver tid er i stand til at skaffe sig adgang til materialet, jf. 15. Stk. 3. Interne og eksterne bilag for den bogføringspligtiges aktiviteter i udlandet kan opbevares i det pågældende udland i hele opbevaringsperioden, jf. 10. Øvrigt regnskabsmateriale for den bogføringspligtiges aktiviteter i udlandet kan under de samme betingelser opbevares i det pågældende udland for indeværende og de foregående 3 måneder. Bestemmelserne i stk. 2, nr finder tilsvarende anvendelse. Stk. 4. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan i særlige tilfælde efter forudgående ansøgning tillade, at bestemmelserne i stk. 1-3 helt eller delvis fraviges. Stk. 5. Uanset stk. 1-4 kan Erhvervs- og Selskabstyrelsen fastsætte regler om, at regnskabsmaterialet uden forudgående ansøgning kan opbevares i udlandet. Stk. 6. Afgørelser truffet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af stk. 4 kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. 13. Ophører bogføringspligten, skal den senest fungerende ledelse sørge for, at regnskabsmaterialet fortsat opbevares i overensstemmelse med denne lov. Opløses en virksomhed ved skifterettens mellemkomst, kan skifteretten beslutte, at andre end den senest fungerende ledelse skal opbevare regnskabsmaterialet. Stk. 2. I andre tilfælde, hvor ledelsen fratræder, skal medlemmerne af den fratrædende ledelse sikre, at regnskabsmaterialet for perioden frem til fratrædelsestidspunktet bliver opbevaret i overensstemmelse med denne lov. Når en ny ledelse afløser en fratrædende ledelse, skal medlemmerne af denne videregive regnskabsmaterialet til den ny ledelse. Kapitel 6 - Beskrivelse af systemer til registrering og opbevaring af regnskabsmateriale m.v. 14. Den bogføringspligtige skal udarbejde en efter aktiviteternes art og omfang afpasset beskrivelse af registreringen af transaktioner og af opbevaringen af regnskabsmateriale. Beskrivelsen skal gøre det muligt for en person udefra med en rimelig viden om regnskab og den anvendte teknologi til enhver tid at følge, hvorledes registreringerne foretages, og hvorledes regnskabsmateriale fremfindes og udskrives i klarskrift. Beskrivelsen skal affattes på et sprog, som er naturligt for offentlige myndigheder og med anvendelse af almindelig sprogbrug og sædvanlige fagudtryk på området. Stk. 2. Beskrivelsen af registreringen af transaktioner skal i det mindste indeholde tilstrækkelige oplysninger om, 1) hvorledes systemerne sikrer fuldstændighed og nøjagtighed af det materiale, der danner grundlag for registreringer, herunder aftaler i forbindelse med elektronisk udveksling af data, der danner grundlag for registreringer, 2) hvorledes systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig registrering af transaktioner, herunder konteringsinstruks, benyttede edb-systemer, manuelle rutiner m.v., og 3) hvorledes automatisk genererede registreringer foretages, herunder beregningsgrundlag og beregningsformel. Stk. 3. Beskrivelsen af opbevaringen af regnskabsmateriale skal i det mindste indeholde tilstrækkelige oplysninger om 1) de metoder, der benyttes ved opbevaring af regnskabsmateriale, 2) hvorledes regnskabsmateriale fremfindes og udskrives i klarskrift, herunder oplysning om adgangskoder m.v., og om, hvorledes krypterede data oversættes, og 3) hvorledes registreringer i fremmed valuta omregnes til danske kroner. Stk. 4. Uanset stk. 1-3 kan den bogføringspligtige, hvis denne anvender et standardsystem til registrering af transaktioner og opbevaring af regnskabsmateriale, undlade at udarbejde de nævnte beskrivelser. Undladelsen efter 1. pkt. er betinget af, at 1) der ikke er foretaget væsentlige tilretninger i standardsystemet og 2) leverandøren af standardsystemet har udarbejdet sådanne beskrivelser, som virksomheden opbevarer.

33 Regnskabsassistent, grundlæggende bogføring 33 / 74 Kapitel 7 - Offentlige myndigheders adgang til regnskabsmateriale 15. En offentlig myndighed kan, i det omfang den i henhold til anden lovgivning er berettiget til at kræve indsigt i den bogføringspligtiges regnskabsmateriale, forlange, at den bogføringspligtige vederlagsfrit stiller alt, hvad der er nødvendigt til fremfinding og læsning af regnskabsmaterialet, til disposition. Endvidere kan myndigheden forlange, at regnskabsmaterialet uden vederlag udskrives i klarskrift, herunder at registreringer i fremmed valuta, herunder euro, omregnes til danske kroner. Er regnskabsmaterialet, bortset fra eksterne bilag, affattet på andre sprog end dansk, kan myndighederne kræve, at den bogføringspligtige vederlagsfrit oversætter dette til dansk. Stk. 2. Den bogføringspligtige skal efterkomme en myndigheds anmodning efter stk. 1 hurtigst muligt. Vedrører anmodningen regnskabsmateriale for aktiviteter i udlandet, skal den bogføringspligtige efterkomme anmodningen senest en måned efter, at den pågældende myndighed anmoder herom. Kapitel 8 - Bestemmelser om straf og om ikrafttrædelse 16. Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes overtrædelse af 6-10, 12, stk. 1-3, og med bøde. Stk. 2. I forskrifter, der udfærdiges i henhold til loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Stk. 4. Forældelsesfristen for strafansvaret er 5 år. 17. Opbevares regnskabsmaterialet ikke som foreskrevet i 12, jf. 15, og begrunder det udviste forhold en fare for misbrug, kan den bogføringspligtige ved dom for strafbart forhold frakendes retten til at opbevare regnskabsmateriale i udlandet. Frakendelsen sker på tid fra 1 til 5 år regnet fra endelig dom. Retten kan under behandlingen af sagen ved kendelse udelukke den bogføringspligtige fra at opbevare regnskabsmaterialet i udlandet, indtil sagen er endeligt afgjort. Det kan ved dommen i sagen bestemmes, at anke ikke har opsættende virkning. 18. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter bestemmelser om åbningsbalance og årsregnskab for de af denne lov omfattede erhvervsdrivende virksomheder, der ikke i forvejen er underlagt regler herom i eller i henhold til anden lovgivning. 19. Loven træder i kraft den 1. juli Bestemmelserne i 7, stk. 4 og 5, træder dog i kraft 1. januar Stk. 2. Bogføringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 60 af 19. februar 1986, ophæves 1. juli Stk. 3. Loven har virkning for regnskabsår, der påbegyndes den 1. juli 1999 eller senere. Bestemmelserne i 7, stk. 4 og 5, har dog virkning for regnskabsår, der påbegyndes den 1. januar 1999 eller senere. For regnskabsår, der er påbegyndt før den 1. juli 1999, finder de hidtil gældende regler anvendelse. Stk. 4. Bilag, der vedrører registreringer fra før den 1. juli 1999, kan opbevares efter reglerne i 21 i bekendtgørelse nr. 598 af 21. august 1990 om erhvervsdrivende virksomheders bogføring, årsregnskaber og opbevaring af regnskabsmateriale. Overtrædelse af reglerne straffes efter de hidtil gældende regler. Stk. 5. For virksomheder m.v., som den 1. juli 1999 ikke var bogføringspligtige efter de hidtil gældende regler, indtræder bogføringspligt efter lovens 1, stk. 1, med virkning for regnskabsår, der påbegyndes den 1. januar 2001 eller senere. Indtil den 1. januar 2001 finder de hidtil gældende regler tilsvarende anvendelse. Stk. 6. Bogføringspligt efter lovens 1, stk. 1, indtræder ikke for personer, der inden 1. juli 1999 har påbegyndt en virksomhed, der efter den hidtil gældende bogføringslovs 1, litra C, nr , jf. stk. 2 og 3, ikke var bogføringspligtig, og som ikke driver anden erhvervsmæssig aktivitet. Hvis virksomheden overgår til anden ejer, indtræder bogføringspligt efter 1, stk Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

34 Regnskabsassistent, kontering og kontoplaner 34 / 74 Regnskabsassistent, kontering og kontoplaner Kontering af køb, salg drift af biler og ejendom (45960) Opgave 1 Du er ansat i produktionsvirksomheden Roblox A/S, der producerer elementer til byggebranchen. Virksomheden beskæftiger 52 medarbejdere, herunder produktionsmedarbejdere, værkførere, administrative medarbejdere samt sælgere. Roblox A/S kunder er hovedsageligt byggefirmaer i Danmark. Roblox A/S har kunder både i Danmark og udlandet. Roblox A/S ejer selv sine bygninger, maskiner og biler. Opgave 1.1 Roblox A/S ejer selv sine biler. Herunder 1 lastbil, 3 kassevogne samt 5 personbiler, der er stillet til rådighed for direktøren og sælgerne. Når en bil anskaffes, registreres oplysningerne om bilen i et anlægskartotek. Hvilke oplysninger bør man kunne se for hver bil af hensyn til regnskabet? Opgave 1.2 Hvilke momsspørgsmål skal Roblox A/S være opmærksom på ved bogføring af driftsomkostninger på bilerne? Opgave 1.3 Roblox A/S har købt en varebil til brug for udkørsel af mindre varepartier til kunder. Bilen koster kr., og det forventes, at Roblox beholder bilen i 4 år. Restværdien (scrapværdien) forventes at udgøre kr. Beregn de årlige afskrivninger, når bilen afskrives efter den lineære metode. Opgave 1.4 Fakturaen vedr. købet af varebilen ser således ud: Varebil iht. listepris Leveringsomkostninger Samlet pris Moms I alt at betale Betalingsbetingelserne er 8 dage netto.

35 Regnskabsassistent, kontering og kontoplaner 35 / 74 Du bedes kontere købet af bilen på T-skitser. Endvidere bedes du kontere første års afskrivninger på varebilen. Opgave 2 Opgave 2.1 Roblox A/S har hidtil bogført alle ejendomsomkostninger på kontoen 3200 Lokaleomkostninger. Det er dog efterhånden blevet noget uoverskueligt, og regnskabschefen ønsker at kunne lave en mere detaljeret budgetopfølgning. Du bedes komme med forslag til, hvilke konti der skal oprettes. Kontiene skal benævnes med et passende nummer og navn. Opgave 2.2 Den nyopførte produktionshal blev finansieret med et 20-årigt prioritetslån. Restgælden vedr. prioritetslånet fremgår af balancen konto Af PBS-afregning fremgår det, at der netop er betalt ydelse for oktober kvartal. Ydelsen sammensætter sig således: Afdrag Rente Administrationsbidrag Hævet i alt Du bedes på T-skitserne vise konteringen af den betalte ydelse.

36 Regnskabsassistent, kontering og kontoplaner 36 / 74 Opgave 2.3 Du har ventet med at bogføre bilagene vedrørende lokaleomkostninger, til den nye kontoplan var på plads. Du har derfor en stak bilag liggende, der vedrører lokaler mv. Med udgangspunkt i kontoplanen, der fremgår af Bilag A, samt de konti du oprettede i spørgsmål 2.1 bedes du kontere nedenstående bilag. Bilag: Beløb i 761 Afregning fra murermester Brik (kontonummer ) Reparation af tag på produktionsbygning Moms Betaling: 30 dage netto Konto nr. Debet Kredit 780 Afregning fra Fjernvarmeforsyning Aconto fjernvarme Moms Beløbet er overført via netbank fra kassekredit 795 Afregning til Elforsyning Slutafregning på elforbrug for perioden Moms Faktura nr fra Rentofil Vask af måtter (ugentlig) Moms Beløbet er overført via netbank fra kassekredit 992 Indbetalingskort fra Tryg Forsikring: Brandforsikring for produktionshal Beløbet er betalt fra girokonto 997 Faktura nr. 398 fra Rengøringfirmaet Rengøring af lokaler, kontor Betaling: 14 dage netto Afstemning

37 Regnskabsassistent, kontering og kontoplaner 37 / 74 Bilag A Kontoplan for handels- og servicevirksomhed (artsopdelt) Resultatopgørelse Balance 1100 Varesalg, indland Goodwill 1200 Varesalg, udland Akk. afskrivninger på goodwill 2100 Vareforbrug Grunde og bygninger Akk. afskrivninger på bygninger 3100 Salgsfremmende omkostninger Biler 3200 Lokaleomkostninger Akk. afskrivninger på biler 3300 Tab på tilgodehavender Inventar 3400 Kassedifferencer Akk. afskrivninger på inventar 3600 Fragtomkostninger 3900 Øvrige omkostninger Værdipapirer 4100 Lønninger (AM-indkomst) Varelager 4200 ATP-bidrag Varedebitorer 5200 Afskrivning på goodwill Forventet tab på varedebitorer 5300 Afskrivning på bygninger Andre tilgodehavender 5400 Afskrivning på biler Periodeafgrænsningsposter 5500 Afskrivning på inventar Værdipapirer 6100 Renteindtægter 6200 Kontantrabat fra leverandører Kasse 6400 Indtægter af værdipapirer Giro 7100 Renteomkostninger Aktiekapital / Egenkapital 7110 Prioritetsrenter Privatforbrug 7200 Kontantrabat til kunde 7400 Nedskrivning af værdipapirer Opskrivningshenlæggelser 8100 Ekstraordinære indtægter Overført overskud 8200 Ekstraordinære omkostninger Hensættelse til udskudt skat 9000 Skat af årets resultat Lån i ejendommen Kassekredit Varekreditorer Skyldigt AM-bidrag Skyldigt A-skat Skyldigt ATP-bidrag Købsmoms Salgsmoms Andre kreditorer Periodeafgrænsningsposter

38 Regnskabsassistent, kontering og kontoplaner 38 / 74 Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov (45962) Du er ansat i produktionsvirksomheden Roblox A/S, der producerer elementer til byggebranchen. Virksomheden beskæftiger 52 medarbejdere, herunder produktionsmedarbejdere, værkførere, administrative medarbejdere samt sælgere. Roblox A/S kunder er hovedsageligt byggefirmaer i Danmark. Roblox A/S har kunder både i Danmark og udlandet. Opgave 1 Roblox kontoplan har hidtil været meget simpel. Ledelsen ønsker nu at kunne gå lidt mere i detaljer i analysen af omkostninger, og har bedt om et forslag til en ny kontoplan. Opgave 1.1 Hvad skal man overveje, når man opretter/udvider en kontoplan? Hvilken betydning har virksomhedens størrelse og antallet af bilag? Opgave 1.2 Roblox har indtil nu bogført alle salgsfremmende omkostninger på kontoen 3100 salgsfremmende omkostninger. Du bedes komme med et forslag til en mere specificeret kontoplan for salgsfremmende omkostninger. Giv forslag til nummerering og navngivning af kontiene. Opgave 1.3 I Roblox regnskabssystem er der mulighed for at lægge overskriftskonti og sumkonti ind i kontoplanen. Hvad er formålet med disse konti? Hvis du ikke har overskriftskonti og sumkonti med i opgave 2.2, bedes du finde passende numre og navne til disse konti også?

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 23. juni 2008. Nr. 624. Anordning om ikrafttræden for Grønland af bføringslov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør

Læs mere

IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet

IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, HA(INT)-studiet 1. del Vintereksamen 3. august 2000 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve er

Læs mere

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver. 2110: Variable produktionsomkostninger. 2210 Lokaleomkostninger (produktion)

Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver. 2110: Variable produktionsomkostninger. 2210 Lokaleomkostninger (produktion) Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, HA(INT)-studiet 1. del Vintereksamen 18. januar 2000 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder. 1100 Nettoomsætning. 2100 Vareforbrug. 3100 Salgsfremmende omkostninger

Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder. 1100 Nettoomsætning. 2100 Vareforbrug. 3100 Salgsfremmende omkostninger Appendix B Niveau C Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder 1100 Nettoomsætning notaer til kunder: Returvarer og returemballage Dekorter Kontantsalg Faktura til kunder:

Læs mere

KONTERINGSVEJLEDNING FOR HANDELS- OG SERVICEVIRKSOMHEDER

KONTERINGSVEJLEDNING FOR HANDELS- OG SERVICEVIRKSOMHEDER KONTERINGSVEJLEDNING FOR HANDELS- OG SERVICEVIRKSOMHEDER I A P P E N D I X 1100 Varesalg notaer til kunder: Kontantsalg Returvarer og returemballage Faktura til kunder: Varesalg på kredit (salg) Vareforbrug

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 9. august 2001 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Bilag C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder 1100: Nettoomsætning Returvarer og returemballage Kontantsalg fra kunder salg Dekorter til kunder 2100: Vareforbrug Overførsel

Læs mere

IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet

IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Man har i Mikkels Dyrerige registreret følgende indtægter og omkostninger for år 1:

Man har i Mikkels Dyrerige registreret følgende indtægter og omkostninger for år 1: Opgave 4.1 Mikkels Dyrerige MIKKELS DYRERIGE Man har i Mikkels Dyrerige registreret følgende indtægter og omkostninger for år 1: Omsætning kr. 850.000 Salgsfremmende omk. kr. 20.000 Renteomkostninger kr.

Læs mere

17.2k Fashion Shoe [F01]

17.2k Fashion Shoe [F01] 17.2k Fashion Shoe [F01] Rikke Bæk startede for 1½ år siden skobutikken Fashion Shoe. Hun benytter programmet C5 til den daglige bogføring. Rikke ønsker din hjælp til bogføringen af bilag den 01/07 2011.

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com 052420_EØ-D 08/09/05 13:26 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Løn Side 1 Opgave 2 Afskrivninger

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 CASEEKSAMEN ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Vintereksamen 18. januar 2001 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Appendix B Niveau E+D

Appendix B Niveau E+D Appendix B Niveau E+D Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder 1100 Nettoomsætning notaer til kunder: Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder Kontantsalg

Læs mere

CASEEKSAMEN. FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E

CASEEKSAMEN. FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E CASEEKSAMEN FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E DATO 8. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse n Afslutning af: Resultatopgørelsen Balancen Afslutning Fashion SHOE skal nu udarbejde årsregnskab for

Læs mere

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU D DATO: 21. MAJ 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau C

Erhvervsøkonomi niveau C Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden GolfStrømmen For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH6. Søren Bjørn startede for ca. 2 år siden sin egen golfforretning i København. Han har

Læs mere

CASEEKSAMEN. Erhvervsøkonomi NIVEAU: E. Torsdag, den 21. maj 2015

CASEEKSAMEN. Erhvervsøkonomi NIVEAU: E. Torsdag, den 21. maj 2015 CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU: E Torsdag, den 21. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

24.2a Café Tusindfryd [C11]

24.2a Café Tusindfryd [C11] 24.2a Café Tusindfryd [C11] 20. november 2011. Den 1. juli 2011 åbnede Julie Sommer Café Tusindfryd. Den 20/11 2011 ønsker hun din hjælp med bogføringen. A. Hent C5-regnskabet C11, sæt systemdato og opret

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Vintereksamen 18. januar 2001 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen VEJL. LSN Denne 3-timers

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Vintereksamen 17. januar 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold:

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold: De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005 Side 1 af 7 sider Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau D Indhold: Opgave 1 Finansiering Side 2 Opgave 2A Registrering i AXAPTA 3.0 Side 2 Opgave 2B Registrering

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 17.2 Årsregnskab Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 17.2 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Resultatopgørelsen Balancen Afslutning & link 17.2 Årsregnskab På

Læs mere

24.2b Guldhjertet [G11]

24.2b Guldhjertet [G11] 24.2b Guldhjertet [G11] 21. november 2011. Knud Gullmann er uddannet i guldsmedeforretningen Guldhjertet i Ringe, hvor han har været ansat indtil ejeren for kort tid siden gik på pension. Den 1. oktober

Læs mere

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat)

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) Side 1 af 9 Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) A/S NUTS har netop ansat Claus Konto som bogholder i deres maskinfabrik. A/S NUTS producerer specialkomponenter

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau E. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold:

Erhvervsøkonomi. Niveau E. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold: De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau E Indhold: Opgave 1 Årsregnskab Side 2 Opgave 2 Registrering Side 2 Opgave 3 Likviditetsbudget

Læs mere

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres:

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 1 (25%) Korn- og Foderstofkompagniet, Nykøbing Mors Bank: Morsø Bank Kassekredit konto nr. 76-435648-152 1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 2 (25 %)

Læs mere

Grundlæggende regnskab

Grundlæggende regnskab Grundlæggende regnskab (6 ugers jobrettet forløb) NYE KURSUSHOLD Se nærmere på KURSUSCENTRET 6 ugers jobrettet regnskabsforløb Grundlæggende regnskab Ønsker du at lære bogføring fra bunden Skal din regnskabsviden

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Handelsvirksomheden MusikGalleriet For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG3. I denne opgave anvendes hovedmenuerne Økonomi og Kreditor i AXAPTA. Per Karlskov

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse Saldobalancen Resultatopgørelsen Balancen Afslutning & link til video Fashion SHOE skal nu i gang med

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau E, D og C

Erhvervsøkonomi niveau E, D og C Erhvervsøkonomi niveau E, D og C Handelsvirksomheden EntrePreNøhren For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH5. Preben Nøhr overtog for et par år siden et firma i Vejle, som handler med

Læs mere

Kapitel 8 Vareregnskabet

Kapitel 8 Vareregnskabet Kapitel 8 Vareregnskabet Varekøb Opgave 8.1 1. Registrer følgende bilag for Emil: 12110 Varelager 14261 Købsmoms 12310 Kasse Bilag 212 11.000 2.750 13.750 12110 Varelager 14261 Købsmoms 142203 Computergrossisten

Læs mere

Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne rette den og levere den tilbage.

Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne rette den og levere den tilbage. HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, BA-int-studiet 1. del Frivillig opgave i bogføring, efteråret 2002 Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Servicevirksomheden Sund og Rask For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG1. Opgaven skal udelukkende løses under hovedmenuen Økonomi i AXAPTA. Marianne Sund er

Læs mere

Vareflow i en handelsvirksomhed

Vareflow i en handelsvirksomhed Vareflow i en handelsvirksomhed Leverandør Handelsvirksomhed Kunde Varer Lager Betaling Kreditor Varesalg Varer Faktura Vareforbrug Debitor Betaling Vareflow i en produktionsvirksomhed Leverandør Produktionsvirksomhed

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Servicevirksomheden TrimHouse For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG4. I denne opgave anvendes hovedmenuerne Økonomi og Kreditor i AXAPTA. Connie Ramberg startede

Læs mere

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU Grundlæggende REGNSKAB PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Vi udbyder bl.a. korte kurser indenfor følgende: -Regneark, anvendelse, design og automatisering -Placering af resultat- og balancekonti

Læs mere

24.2g Mikkels Dyrerige [M11]

24.2g Mikkels Dyrerige [M11] 24.2g Mikkels Dyrerige [M11] 2. august 2011 Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk have og har nu etableret sin egen dyrehandel i København. A. Hent C5-regnskabet M11, sæt systemdato og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. for større virksomheder... 35

Indholdsfortegnelse. for større virksomheder... 35 Forord......................................... 5 Indholdsfortegnelse................................ 7 Oversigt over benyttede forkortelser................... 21 Bekendtgørelse af bogføringslov......................

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

17.2c Mikkels Dyrerige [M01]

17.2c Mikkels Dyrerige [M01] 17.2c Mikkels Dyrerige [M01] Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk have. Han ønsker nu at etablere egen virksomhed. Han har i mange år drømt om sin egen dyrehandel. Da der for kort tid

Læs mere

Mikkels Dyrerige SYSL3

Mikkels Dyrerige SYSL3 Opgave 17.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave SYSL3. Opgaven skal udelukkende løses under hovedmenuen Økonomi i AXAPTA. Mikkel Ravn har i en årrække

Læs mere

www.startogvaekstshop.dk

www.startogvaekstshop.dk OPGAVER I BOGFØRING - og vejledende løsninger Opgaver til bogen: Få styr på Bøvlet bogføring og regnskab i mindre virksomheder. Forfatter Peter Rose, reg. Revisor Bogen kan købes på www.startogvaekstshop.dk

Læs mere

DOF - vejledning til regnskab og bogføring

DOF - vejledning til regnskab og bogføring DOF - vejledning til regnskab og bogføring Ordet regnskab lyder for mange som noget kedeligt og vanskeligt noget. Sådan behøver det ikke nødvendigvis at være, bare man overholder de to væsentligst ting:

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. C Erhvervsøkonomi

Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. C Erhvervsøkonomi Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang C Erhvervsøkonomi Minimanual Minimanual til e-conomic med instrukser Oversigt over instrukser Instrukser Generelle instrukser

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Erhvervsøkonomi. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052419_EØ-C 08/09/05 13:26 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Opdeling i varegrupper Side

Læs mere

Økonomistyringssystem

Økonomistyringssystem NIVEAU C Økonomistyringssystem I Vejledning til e-conomic, niveau D, lærte du, hvordan du bogfører og udskriver rapporter i økonomistyringssystemet e-conomic. Dette kapitel bygger videre på den viden og

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. e-conomic opgaver til FED Erhvervsøkonomi

Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. e-conomic opgaver til FED Erhvervsøkonomi Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang e-conomic opgaver til FED Erhvervsøkonomi 1 Erhvervsøkonomi Opgaver til afsnit 17.3 Opgave 17.3a 1. juli: Økonomistyring i

Læs mere

UDKAST af 12. december 2006 Revideret 12. november 2007. til. Anordning om ikrafttræden for Grønland af bogføringslov

UDKAST af 12. december 2006 Revideret 12. november 2007. til. Anordning om ikrafttræden for Grønland af bogføringslov AND nr. XXX af XX/XX/200X UDKAST af 12. december 2006 Revideret 12. november 2007 til Anordning om ikrafttræden for Grønland af bogføringslov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Bill Junior Case 4 Caselignende IT-baseret opgave Erhvervsøkonomi niveau D

Bill Junior Case 4 Caselignende IT-baseret opgave Erhvervsøkonomi niveau D Bill Junior Case 4 Caselignende IT-baseret opgave Erhvervsøkonomi niveau D Casen kan løses efter kapitel 20. Der er udarbejdet skabeloner i Word og Excel, som skal bruges til at løse opgaverne i casen.

Læs mere

Erhvervsøkonomi. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau E. Indhold: Kasseafstemning og likviditet

Erhvervsøkonomi. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau E. Indhold: Kasseafstemning og likviditet De merkantile Erhvervsuddannelser Juni 2014 Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau E Indhold: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Anlægsaktiver Vareregnskab Kasseafstemning og likviditet Årsregnskab

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Registrering. KONTERINGSARK Dato: 30.04.2005. Bilag nr. Tekst nr. Debet Kredit

Erhvervsøkonomi. Registrering. KONTERINGSARK Dato: 30.04.2005. Bilag nr. Tekst nr. Debet Kredit Erhvervsøkonomi Opgave 1 Registrering, årsregnskabet, regnskabsanalyse, afskrivninger og budget. Se sekvens 8 På konto. Familien Skovby har udarbejdet et budget, hvor alle udgifter til ombygningen af sommerhuset

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Handelsvirksomheden ModeSyn For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG5. I denne opgave anvendes hovedmenuerne Økonomi og Kreditor i AXAPTA. Casper Dreyer er uddannet

Læs mere

Regnskab AMU. Grundlæggende PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

Regnskab AMU. Grundlæggende PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Grundlæggende Regnskab PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Tilrettelagt for både ledige og beskæftigede Også 6 ugers jobrettet Grundlæggende regnskab for ledige AMU Regneark 1, Anvendelse af regneark

Læs mere

Vejledning til kontering af udgiftsbilag

Vejledning til kontering af udgiftsbilag Vejledning til kontering af udgiftsbilag - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Råd før læsning:... 3 Fremgangsmåde ved kontering af udgiftsbilag:... 4 1)

Læs mere

REGISTRERING I HANDELS- OG SERVICEVIRKSOMHEDER

REGISTRERING I HANDELS- OG SERVICEVIRKSOMHEDER REGISTRERING I HANDELS- OG SERVICEVIRKSOMHEDER G A P P E N D I X I dette appendix skal vi se på registreringen (bogføringen) i handelsvirksomheder og servicevirksomheder, hvorfor vi vælger at gruppere

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 9.1 Registrering af andre eksterne Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 9.1 Registrering af andre eksterne Indholdsfortegnelse Konto 3100: Salgsfremmende Konto

Læs mere

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Forbered dit årsregnskab og spar penge på revisorregningen Indhold Vær velforberedt, når årsregnskabet skal revideres og spar

Læs mere

Udskrifter HandyMan Kontoplan 11-02-2008 10:57:14 Side 1 Finanskonto Kontonavn Kontotype Sum fra Sum til

Udskrifter HandyMan Kontoplan 11-02-2008 10:57:14 Side 1 Finanskonto Kontonavn Kontotype Sum fra Sum til Udskrifter Kontoplan 11-02-2008 10:57:14 Side 1 Finanskonto Kontonavn Kontotype Sum fra Sum til 1 RESULTATOPGØRELSE Overskrift 1000 Nettoomsætning Overskrift 1100 Varesalg (samlekonto) Drift 2000 Vareforbrug

Læs mere

INTRODUKTION TIL BOGFØRING

INTRODUKTION TIL BOGFØRING INTRODUKTION TIL BOGFØRING A A P P E N D I X Forudsætningen for, at der kan udarbejdes regnskaber, er, at de daglige transaktioner, dvs. handlinger der har økonomiske konsekvenser for virksomheden, registreres

Læs mere

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 SUSHI ØST ApS Årsrapport 1. april 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

OPGAVE På adr. finder du

OPGAVE På adr.  finder du CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU: C DATO: 13. juni 2016 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2016/ finder du INDHOLD Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Bogføringspligt ifølge bogføringsloven (BFL)

Bogføringspligt ifølge bogføringsloven (BFL) Bogføringspligt ifølge bogføringsloven (BFL) Ja Er virksomheden omfattet af statens regnskabsvæ sens eller kommunernes styrelse? Nej Er virksomheden erhvervsdrivende eller udøves erhvervsaktiviteter i

Læs mere

https://www.e-conomic.dk/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=1&fradato=

https://www.e-conomic.dk/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=1&fradato= Page 1 of 7 Rapport» Regnskab» Saldobalance for perioden 01.01.07-31.12.07 Konto: 1000-9990 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden Året før RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2006 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

STANDARDKONTOPLAN FOR CAMPINGPLADSER

STANDARDKONTOPLAN FOR CAMPINGPLADSER 998 RESULTATOPGØRELSE 1000 CAMPINGGEBYRER m.v. Overskrift 1010 Turister Resultat 1020 Fastliggere Resultat 1030 Gæster Resultat 1040 Udlejning campingvogne Resultat 1050 Udlejning hytter Resultat 1060

Læs mere

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 10000 OMSÆTNING 10100 Varesalg Udg25 10999 OMSÆTNING IALT Sum 10000 10999 13000 VAREFORBRUG 13200 Varekøb Ind25 13360 Emballage Ind25 13740 Varelager,

Læs mere

Klient Haslev Festdage UREVIDERET BALANCE Periode...: Dato 01/11-12 Side 1

Klient Haslev Festdage UREVIDERET BALANCE Periode...: Dato 01/11-12 Side 1 ERKLÆRING FRA VIRKSOMHEDENS LEDELSE Jeg skal hermed bekræfte, at bilag og øvrige regnskabsmæssige oplysninger, der ligger til grund for den af revisor opstillede balance, er godkendte. Indehaver/direktør

Læs mere

Kontonr. Kontonavn Type D/K-Konto MK

Kontonr. Kontonavn Type D/K-Konto MK Kontoplan Side : 1 1000 RESULTATOPGØRELSE Tekst 1001 Omsætning Tekst 1010 Salg af varer/ydelser m/moms Konto Kreditkonto 1020 Salg af varer til udland Konto Kreditkonto 1021 Salg af ydelser til udland

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 ØST ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 23.4 Opstilling af årsregnskabet Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 23.4 Opstilling af årsregnskabet Indholdsfortegnelse Resultatopgørelsen Balancen Afslutning

Læs mere

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=...

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=... 1 af 7 06-05-2015 14:02 Rapporter» Regnskab» Saldobalance for perioden 01.10.14-06.05.15 Konto: 1-26000 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden År til dato

Læs mere

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen)

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen) Nedenfor illustreres hvordan man skal kontere en række udvalgte indtægter og udgifter. Det drejer sig om optagelse af lån til anlæg, tilbagebetaling af lån, opsparing til anlægsarbejde, forbrug af anlægsopsparing

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Bogen om bogføring med e-conomic

Bogen om bogføring med e-conomic Køb bogen online trykt eller som pdf-fil Klik Her! Anette Sand Bogen om bogføring med e-conomic Bogen om bogføring med e-conomic af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere