Finansiering. v. seniorøkonom Jeppe Borre, Nykredit. 15. September 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansiering. v. seniorøkonom Jeppe Borre, Nykredit. 15. September 2015"

Transkript

1 Finansiering v. seniorøkonom Jeppe Borre, Nykredit 15. September 2015

2 Hvem er jeg? Uddannelse Cand. polit(kandidat i økonomi) Tidligere jobs Studenterjobs i Undervisningsministeriet og Realkreditrådet Analytiker i Alm. Brand (Forsikring) Økonom i Realkreditrådet Nuværende job Seniorøkonom i Nykredit o Produkter og Rådgivning Andet Underviser på Københavns Universitet Underviser i Finansiering 2

3 Agenda Tidspunkt Emne Finansieringsformer og behov Opgave Pause Gennemgang af opgave Fremmedkapital Afdragstyper Effektiv rente Opgave Pause Gennemgang af opgave Låntyper Realkredit Anden finansiering Pause Finansielle kontrakter Hvor er renten på vej hen? 3

4 Finansieringsbehov og -former Finansiering er en nødvendighed Virksomhedens finansiering (passiverne) er grundlaget for det virksomheden skaber sin indtjening på (aktiverne) Virksomheden har to finansieringskilder Intern finansiering Ekstern finansiering 4

5 Finansieringsformer Finansieringsformer Intern finansiering Ekstern finansiering i. Ved intern finansiering overvejes virksomhedens evne og vilje ii. Ved ekstern finansiering afdækkes muligheder og betingelser i. og ii. påvirker hinanden både på virksomhedsniveau og markedsniveau 5

6 Balancen Aktiver Omsætningsaktiver Anlægsaktiver Passiver Egenkapital - Aktiekapital - Overført overskud Fremmedkapital - Langfristet gæld - Kortfristet gæld Den vertikale balancestruktur: forholdet mellem fremmedkapital og egenkapital, også kaldet finansiel gearing Den horisontale balancestruktur: sammenligner cashflowet mellem finansieringen og aktiverne WACC = vejet gennemsnit for kapitalomkostningen for fremmedkapital og egenkapital 6

7 Egenkapital Virksomhedens egenkapitalen kan komme fra to kilder: Tilbageholdte overskud - selvfinansiering Aktiekapital egenfinansiering Om aktiekapital: Aktiekurs er forskellig fra en akties pålydende værdi Fondsaktier: fra reserver til aktiekapital. Ingen kapitaltilførsel Nytegning med fortegningsret: Kapitaltilførsel og eksisterende aktionærer tilgodeses Nytegning uden fortegningsret: Kapitaltilførsel 7

8 Diskussionsopgaver Hvordan kan virksomheder øge deres kapitalgrundlag? Er der forskel på at være børsnoteret eller ej Hvad er en aktie? Randers september 2015

9 Opgave Beregn ny aktiekurs Beregn ny værdi af aktiepost Beregn værdi af tegningsret Skal aktionæren tage imod tilbuddet? Sund og snusfornuftig A/S Før Efter Aktiekapital Reserver Egenkapital i alt Aktiekurs: 225 Bytteforhold 5:1 Tegningskurs 105 Randers september 2015

10 Finansiering ved fremmedkapital - et par sammenhænge Finansiering ved fremmedkapital er en indbetaling efterfulgt af en række udbetalinger Størrelsen af indbetalingen er finansieringsstørrelsen Størrelsen og placering på udbetalingerne afhænger af finansieringsform og rente Den effektive rente er den rente, der får indbetaling og udbetaling til at balancere. Den effektive rente svarer altså til den interne rente på en investering Den finansiering, der har den mindste negative kapitalværdi (NNV) er den billigste Den bedste finansiering har den laveste effektive rente Randers september 2015

11 Hvad er en obligation Den forgældede enhed (udsteder) udsteder en obligation, der angiver rente (kupon), der vil blive udbetalt, og hvornår de lånte midler (hovedstol) skal returneres (forfaldsdato). Renter af obligationer betales mellem 1 og 4 gange om året. De vigtigste kategorier af obligationer er realkreditobligationer, erhvervsobligationer, kommunale obligationer og statsobligationer. To funktioner i en obligation -kreditkvalitet og løbetid -er de vigtigste determinanter for en obligations rente. Løbetider spænder fra en 90-dages skatkammerbevis til en 30-årig statsobligation. Nogle erhvervsobligationer har imidlertid uendelig løbetid og udover rente og løbetid en række særlige betingelser Randers september 2015

12 Rating 12

13 Rentebegreber -Investor Rentebegreber -Låntager Nominel rente Direkte rente Effektiv rente før og efter skat Nominel rente Kontant renteprocent Effektiv rente før og efter skat ÅOP 13

14 Sammenhæng mellem renter Investor Låntager Dir. rente 7,21% Eff. rente før og efter skat 7,49% / 5,09% Kurs 97,10 Nom. rente 7% 30 år Kontant rentepct. 7,29% Eff. rente før og efter skat 8,12% / 5,46% + kurstab + bidrag + stift. + kurtage + rentes rente ÅOP 8,36% + stempel + tinglysningsafgift + lånesagsgebyr september 2015 Randers

15 Den effektive rente En indbetaling Provenuet 120 udbetalinger Samlet månedlig ydelse Den effektive rente er den interne rente. Dvs den rente, hvor NV af udbetalinger er lig indbetalingen NV(eff. rente, #terminer, ydelse) + provenu = 0 15

16 Afdragstyper

17 Annuitetslånet Annuitetslån er kendetegnet ved lige store bruttoydelser på lånet i hele lånets løbetid. Derfor er der stigende nettoydelser Ydelse før skat Ydelse efter skat Obligationsrestgæld (h-akse) Randers september 2015

18 Serielån Serielån er kendetegnet ved lige store periodevise afdrag. Lånet er således meget dyrt i starten Ydelse før skat Ydelse efter skat Obligationsrestgæld (h-akse) Randers september 2015

19 Annuitetslån vs. Serielån Annuitetslån Serielån Fordel Ydelsen er konstant i hele perioden. Dvs. lavere end serielåneti begyndelsen Højt afdrag fra begyndelsen. Ydelsen bliver nemmere med tiden Ulempe Gælden nedbringes i et langsommere tempo Højydelse i begyndelsen I realkreditten anvendes annuitetsmodellen. Ved banklån anvendes typisk serielån. 19

20 Mixlån Mixlån er kendetegnet ved en blanding af annuitetslån og serielån. Mixlån var en realitet fra 1987 til og med 1992 som led i Kartoffelkuren, for at øge boligejernes opsparing Ydelse før skat Ydelse efter skat Obligationsrestgæld (h-akse) Randers september 2015

21 Afdragsfrie lån Afdragsfrie lån blev introduceret i 4. kvartal 2003 og er kendetegnet ved, at ydelsen kun er renter i op til 10 år Ydelse før skat Ydelse efter skat Obligationsrestgæld (h-akse) Randers september 2015

22 Opgave effektiv rente Lånets interne rente God rente til sammenligning på tværs af lån Kontantrente bruges ofte ved rentetilpasningslån Opgave: 1. Beregn samlet ydelse pr. termin 2. Effektive rente på låntagersiden for følgende lån: Kurs 97,6 Obligationshovedstol kr. Rente 4% Løbetid 30 år 4 årlige betalingsterminer Bidrag: kr. årligt Hint: se s

23 Realkreditlån

24 Oversigt over låntyper Fastforrentede lån Obligationslån Kontantlån Variabelt forrentede lån Baseret på variabelt forrentede obligationer med lang løbetid RenteMax(renteloft) Rentetilpasningslån Baseret på fastforrentede obligationer med kort løbetid Alle med mulighed for afdragsfrihed Flere valutaer 24

25 Det danske realkreditsystem Lån Lån Obligation Låntager Afdrag Realkreditinstitut Afdrag Investor Renter Renter Bidrag 25

26 Fordele ved fastforrentede lån Ulemper ved fastforrentede lån Fast ydelse Relativ høj ydelse Mulighed for konvertering Hvorfor? Omkostninger ved konverteringer Obligationslån: Både op og nedkonvertering Restgælden varierer med renten Kontantlån: Ikke opkonvertering Restgælden varierer med renten 26

27 Fast rente: Hvad skal man vælge? Kontantlån Sikkerhed for lav fast ydelse Små lån (under kr.) og kort løbetid Skattefordel? Forsigtighedsstrategi ingen opadgående konverteringer Obligationslån Fleksibilitet, op og nedgående konverteringer Større lån (over kr.) og lang løbetid Månedlig ydelse efter skat -5 % lån på 1 mio. kr. med afdrag: 27

28 Sammenhængen mellem kurs og løbetid fastforrentede lån Pålydende rente Kurs Løbetid 3% år 3% år 2,5% år 2% år 28

29 Variabelt forrentede lån Den pålydende rente, dvs. kuponrenten = CIBOR + tillæg Pengemarkedsrente+tillæg Løbetid på bagvedliggende obligationer typisk kortere end på lånet Med loft: RenteMax Når renten er lav, nyder låntager godt af en lav ydelse Renteloft hvis renten stiger Renten ændres hvert halve år Renteloft på 4% ved 10 år Renteloft på 2,5% ved 5år Budgetsikkerhed med fast rente eller RenteMax? 29

30 Rentetilpasningslån Obligationerne bag rentetilpasningslån løber 1-10 år Rentetilpasningslån F1 har 1 obligation udløb om et år Rentetilpasningslån F3 har 3 obligationer udløb om et, to og tre år Rentetilpasningslån er beregningsmæssigt ret komplekse (særligt lån med længere end et års fastrenteperiode) Stor kritik den seneste tid særligt F1 Hvorfor? 30

31 Rentekurven Rentebinding er dyrere man betaler for sikkerhed 31

32 Rentestrukturer historiske eksempler Som regel er rentekurven stigende i løbetiden, men det er dog langt fra altid tilfældet! 6,0% Rente,% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% september 2015 Randers

33 Dansk realkredit Før, under og efter krisen Udlån til husholdninger , mia. kr Mortgage Banks Banks Udlån til erhverv , mia. kr Mortgage Banks Banks Note: Tallene fra og med 2013M09 er lavet på baggrund af egenkorrektion pga. databrud Kilde: Danmarks Nationalbank 33

34 Indfrielse og konverteringer Konverterbare/inkonverterbare Indfrielsesmuligheder a. Køb obligationer til dagskurs b. Pari-opsigelse (kurs fastkurs) c. Pari-straks opsigelse (kurs 100 i dag) Lån Indfrielseskurs Kursgevinster Kontantlån Markedskurs/100 Beskattet Obligationslån Markedskurs/100 Ingen beskatning Rentetilpasningslån Markedskurs Beskattet RenteMax Markedskurs/105/100 Ingen beskatning Konverteringer a. Ned b. Op c. Skrå 34

35 Opsigelse af lån over markedskurs 100 Tre muligheder 1. Køb af obligationer til dagskurs 2. Pari-opsigelse til en termin 4 gange pr. år med opsigelsesfrist 2 måneder inden hver betalingstermin 3. Pari-straks-opsigelse Umiddelbar opsigelse til kurs 100. Der betales differencerenter for perioden fra indfrielse til den kommende betalingstermin. 35

36 Opsigelsesfrister og terminer Opsigelsesfrist Termin 31. Januar 1. April 30. April 1. Juli 31. Juli 1. Oktober 31. Oktober 1. Januar 36

37 Fastkursaftaler på alle lån Kurser på obligationer varierer fra dag til dag Kontrakt om huskøb i dag penge senere Tegn en fastkursaftale på udbetalingen! Kursfradrag i forhold til den aktuelle spotkurs I dag 1 mdr. 2 mdr. 3 mdr. Kurs 98,15 97,75 97,35 97,00 37

38 Renten er steget Pct. 3,50 30-årig realkreditrente 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 Kilde: Realkreditrådet 38

39 men vi er fortsat på et historisk lavt niveau Pct årig realkreditrente Kilde: Realkreditrådet 39

40 Aktuel fast rente = Historisk F1 Pct årig realkreditrente 1-årig realkreditrente Aktuel korte rente = negativ Kilde: Realkreditrådet 40

41 Renteforskellen relativt høj Pct. Rentespænd Rentespænd Kilde: Realkreditrådet

42 Valg af risiko Det billigste realkreditlån kan ikke udpeges på forhånd det afgøres af den efterfølgende renteudvikling Det sikreste realkreditlån er et 30-årigt fastforrentet konvertertbart lån. fast rente, kendt ydelsesforløb, ingen refinansiering, mulighed for omlægning ved rentefald Hvilken finansiel risiko kan virksomheden tåle eller acceptere?.. mange virksomheder disponerer fortsat efter bankernes renteprognoser. og egne forventninger/holdninger (tro på egne evner) 42

43 Anden finansiering end realkredit

44 Restfinansiering Mulighed for 100 procents finansiering Banklån Ydes direkte af pengeinstitutter Tilbydes ud fra bankernes kreditpolitikker Ikke underlagt realkreditloven 44

45 Pantebreve, obligationer, kassekredit og leverandørkredit Pantebrev Ikke så udbredt længere Ikke underlagt regulering, men selvjustits På vej frem igen? Ejendoms/erhvervsobligationer På vej frem igen? Kassekredit Fleksibelt, men dyrt Leverandørkredit 45

46 Leasing To former for leasing Finansiel Operationel Kan finansiere 100% af ejendommens værdi Mindre udbredt i Danmark end i mange andre europæiske lande Finansiel leasing Alle væsentlige risici og fordele ved besiddelse af en ejendom ligger hos leasingtager Ejendomsretten overføres til leasingtager ved kontraktens udløb Leasingtager bærer alle driftsomkostninger Ejendommen indregnes som et aktiv i regnskabet I realiteten: Lånefinansieret køb af en ejendom Operationel leasing alt andet end finansiel leasing Risiko og fordele ved besiddelse af ejendom ligger hos leasinggiver Ejendomsretten til ejendommen overføres ikke til leasingtager Der benyttes en normal lejekontrakt Leasingtager bærer ikke driftsomkostninger Leasingydelsen indregnes som driftsomkostning i regnskabet 46

47 Finansielle instrumenter

48 Generelt om finansielle instrumenter Individuelle behov og sammensætninger Finansielle instrumenter som renteswap, renteoptioner og valutaswap kaldes derivater og handles på OTC-markedet. OTC-markedet er et internt marked hvor de professionelle finansielle institutter dækker egne og kunders rente-og valutaeksponering. For at sikre at det enkelte institut til enhver tid er i stand til at betale de forpligtigelser man har påtaget sig, afregnes (nulstilles) ændringer i markedsværdier på de indgåede forretninger dagligt mellem institutterne. Den daglige udligning er således med til at skabe sikkerhed til gavn for både kunden og Nykredit. Ovenstående betyder også, at ikke alle produkter kan tilbydes altid 48

49 Renteswap Pleje af lån Alternativ til låneomlægning spare udgifter Mulighed for at afdække risiko Kun til erhverv Kan bruges både ved fastforrentede lån og variabelt forrentede lån 49

50 Renteswap Fra variabel til fast rente Fastlåse renten på variabelt lån i en given periode Mindsker risiko ved renteændringer Fra fast til variabel rente Variabel rente i en given periode Får glæde af den korte rente 50

51 Renteswap Typisk ikke konverteringsret Kan betyde negativ markedsværdi, hvis man ønsker at gå ud før tid Skattepligtig og fradragsberettiget Budgetsikkerhed med fastforrentet lån eller med renteswap? 51

52 Renteloft 52

53 Valutaswap 53

54 Tjekliste Hvilken risiko vil I helst have afdækket? Er der tale om afdækning eller spekulation? Den finansielle kontrakt Hvad er det for en finansiel kontrakt Er der særlige datoer jeg bør være opmærksom på Hvor er jeres risiko: Formue eller likviditetseffekt Hvad er jeres risiko: valuta og rentefølsomhed Skatteforhold Er der match mellem betalinger på derivat og underliggende lån 54

55 Hvor er renten på vej hen?

56 Danmark Eurozonen Globalt 56

57 Nationalbanken ligner en sikker vinder af kronekampen Januar 2015 Februar 2015 Marts /1 20/1 22/1 23/1 30/1 6/2 11/2 18/3 23/3 30/3 April 2015 Maj 11/ Nationalbanken intervenerede for 106 mia. kr. i januar og for 168 mia. kr. op til og omkring 5. februar Ingen større intervention i det meste af februar og marts Intervention ved køb af kroner for foreløbig ca. 68,9 mia. kr. Kilde: Nationalbanken, Nykredit 57

58 Presset på kronen har resulteret i (endnu) billigere realkreditlån men også givet udfordringer Presset på kronen er aftaget, og valutakrisen synes overstået Størst registrerede fald i valutareserven niveauet er fortsat højt 7,47 7,46 Figuren viser, at kronen handles omkring det laveste niveau over for euroen siden 1999 Foliorammen først hævet siden sænket Gennemført auktion over skatkammerbeviser 7,45 Genoptager udstedelse af statsobligationer 7,44 Venter en renteforhøjelse om hjørnet? Den er rykket nærmere sammenlignet med tidligere forventninger 7,43 Måske i oktober 7,42 Kilde: Nationalbanken september 2015 Randers

59 Eurozonen Lav vækst og lav inflation ECBs opkøb af værdipapirer 60 mia. euro om måneden frem til september 2016 Hvad er der sket siden udmeldingen? Nye tal og efterfølgende rentestigninger og ECBs reaktion Fremtiden? 59

60 Globalt Manges øjne er (typisk) rettet mod USA Geopolitisk uro Centralbanker styrer slaget Vækst, inflation og valutakurs 60

61 Bare nogle af de faktorer, som puster og kan puste til rentebilledet Upsides Downsides Stimulans i euroområdet virker Hård landing i Kina Lav oliepris Lave råvarepriser rammer EM Kina kommer gennem afmatning Grækenland Indien overrasker Ukraine og Rusland Regional konflikt i Mellemøsten Centralbanker i valutakrig 61

62 og hvor er vi så på vej hen?... 62

63 Tak for i dag! Jeppe Borre Mail: Tlf.:

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer Til Københavns Fondsbørs Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer 20. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 tre nye fondskoder til finansiering af udlån i udlandet.

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån en kort introduktion I Realkredit Danmark kan vi tilbyde FlexLån, hvor ydelsen er lav og valgmulighederne mange. Lånet er et såkaldt rentetilpasningslån,

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHx Finansiering - C Torkil

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr.

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr. 137 15. Finansiering Opgave 15.1. Lån til traktor En landmand låner penge i banken til køb af en ny traktor. Lånebetingelserne: Lånebeløb 480.000 Løbetid 5 år 4 terminer pr. år. Nominel rente 8 % p.a.

Læs mere

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få styr på dit boliglån 12 sider Sådan er dit boliglån skruet sammen INDHOLD: Få styr på dit boliglån Uvidenhed koster dyrt...4-5

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger 135 Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger Ib Hansen og Hans Henrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den danske realkreditmodel bygger på fleksibilitet og gennemsigtighed.

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl.

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl. a/s Klampenborgvej 205 2800 Kongens Lyngby Team Andelsbolig Telefon 45 26 69 16 E-mail: andelsboliger@brf.dk Konsekvensberegning A/B Havnehaven afd. I C/O Lea Ejendomspartner Att. Line Farnov Axeltorv

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Skitsering af lånemarkedet i DK

Skitsering af lånemarkedet i DK Skitsering af lånemarkedet i DK Obligationslån vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Tirsdag den 23. oktober 2012

Tirsdag den 23. oktober 2012 Tirsdag den 23. oktober 2012 Dagsorden Velkommen! Ejendomsinvestering hvorfor investering i fast ejendom? Cheføkonom Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark. Udfordringer & muligheder i det danske

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån Til Københavns Fondsbørs og pressen Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån 21. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 to nye obligationer til

Læs mere

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER OM KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber, samt til selskaber og institutioner med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredits mission

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. november 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5 Oversigt over lån 24. juni 2015 Kunde ANDELSBOLIGFOREN. DYSTRUPPARKEN Ejendom Vestermarken 9-19, 8586 Ørum Djurs Kontaktperson Conny Baastrup Jensen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 33 Pantnummer 2183.0496

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Ordforklaring til Långuide

Ordforklaring til Långuide 20. april 2015 Ordforklaring til Långuide Oversigt Belåningsinterval... 2 Delydelse... 2 Effektiv rente ekskl. omkostninger... 2 Fradragskonto... 2 Færdigmelding i forbindelse med forhåndslån... 3 Kalkulationsrente...

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år 2. november 2009 FlexLån har sparet dig for 150.000 kroner eller 11 år Så er det endnu engang ved at være tid til at mere end ½ mio. danske boligejere og virksomheder skal have en ny rente. Langt de fleste

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 14. december 2015 Kunde A/B RØDEGÅRDSHAVEN Ejendom Rødegårds Alle 2-38, 4720 Præstø Kontaktperson Gitte Taulov Rude, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 30 Pantnummer 2216.6141 Finansieringseksempel

Læs mere

Skærpede krav til rådgivning om boliglån

Skærpede krav til rådgivning om boliglån Skærpede krav til rådgivning om boliglån Under folketingets forhandlinger om den nye SDO lov blev der fra mange sider udtrykt frygt for, at de traditionelle realkreditlån fremover ville blive udkonkurreret

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj- juni 2010 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Finansiering

Læs mere

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Pressemeddelelse 18. oktober 2007 Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Realkreditinstitutternes udlån var større i 3. kvartal 2007 end kvartalet før. Låntagere vælger fastforrentede lån og andelen

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privatkundelignende erhverv og ikke-erhvervsdrivende foreninger

Låntyper og forretningsbetingelser Privatkundelignende erhverv og ikke-erhvervsdrivende foreninger Låntyper og forretningsbetingelser Privatkundelignende erhverv Gælder fra den 13. december 2016 Side 1 af 42 Låntyper og forretningsbetingelser Privatkundelignende erhverv Velkommen i Realkredit Danmark

Læs mere

Konverteringer af 30-årige realkreditobligationer

Konverteringer af 30-årige realkreditobligationer 59 Konverteringer af 3-årige realkreditobligationer gennem de sidste 1 år Ulrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Det generelle rentefald siden begyndelsen af 199'erne har sammen med

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj- juni 2013 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Finansiering

Læs mere

Finansiering. DATO: 17. juni På adr.

Finansiering. DATO: 17. juni På adr. CASEEKSAMEN Indhold Finansiering NIVEAU: C DATO: 17. juni 2016 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2016/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05%

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 08.02.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Inflationsforventningerne er faldet yderligere med de faldende oliepriser. De medfører, at vi ser større sandsynlighed for, at ECB vil sænke renten

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj- juni 2013 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx Finansiering C

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2011/12 Institution Handelsskolen Sjælland Syd, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2010

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2010 PRESSEBRIEFING: MANDAG, DEN 9. MAJ 2011 Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægsbelåning i 2010 2 Hovedkonklusioner 239.000 låntagere omlagde og/eller optog tillægslån i 2010 Opsparing,

Læs mere

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme.

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. FlexLife Et nyt lån du kan forme, som du vil Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. Du kan tilpasse FlexLife i takt med, at livet ændrer sig og det kan livet

Læs mere

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Oversigt over lån 4. oktober 2016 Kunde A/B NAVERPARKEN Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Kontaktperson Flemming Hansen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 16 Pantnummer 2034.8894 Finansieringseksempel 1 Nyt

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond. Nykredit og serierne i kapitalcenter D hæfter for forpligtelser

Læs mere

På nyt lån er der i beregningerne anvendt kurssikringskurs samt oplysninger om omkostninger fra Nordea Kredit. belåning

På nyt lån er der i beregningerne anvendt kurssikringskurs samt oplysninger om omkostninger fra Nordea Kredit. belåning Page 1 of 10 Konsekvensberegning Dato : 01-01-2015 A/b Annagården 107-087 C/o Deas A/S Dirch Passers Alle 76 2000 Frederiksberg Skattesats i % 0,00 pct. (2014) Matrikelnr. 1142 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

Nyheder fra det finansielle marked. Hvilken lånestrategi skal du vælge?

Nyheder fra det finansielle marked. Hvilken lånestrategi skal du vælge? Nyheder fra det finansielle marked Hvilken lånestrategi skal du vælge? Fastforrentet obligationslån Valutalån Fastforrentet obligationslån Valutalån Tilpasningslån Renteloft Optioner Fastforrentet obligationslån

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 17. august 2015 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 18. august 2015 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, september 2016

Bolig: Låneanbefaling, september 2016 Bolig: Låneanbefaling, september 2016 26. september 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Negative renter og positive boligmarkeder Den Europæiske Centralbank (ECB) har i år udvidet både længden og

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S :

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S : Til Københavns Fondsbørs Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S - serie 29D, 49D og 67D 7. februar 2007 Nykredit knytter med nedenstående endelige

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 37D (amortisable obligationer med variabel rente i DKK med eller uden

Læs mere

Finansforeningen 22. juni 2015

Finansforeningen 22. juni 2015 Finansforeningen 22. juni 215 Udvikling i L&P der har betydning for allokering til obligationer Generel vurdering af realkredittens udfordringer 2 Udviklingen i pensionsselskaberne i Danmark Pensionsproduktet

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 03.05.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: RTL Rente 23.12.2015 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer, at Nationalbanken selvstændigt vil hæve renten snart og formentligt i løbet af 1. kvartal. Det vil få de korte renter som

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

31. august 2011 side 1 AB Duegården. Boligafgift Andelsværdi

31. august 2011 side 1 AB Duegården. Boligafgift Andelsværdi økonomisk overblik Prognose 2012-2039 Andelsværdi side 2 økonomisk overblik økonomisk overblik Mange år Belyse omkostninger og af-/udvikling af s lån Forbundet med usikkerhed Udgangspunkt Regnskab 2010

Læs mere

Ugeseddel nr. 14 uge 21

Ugeseddel nr. 14 uge 21 Driftsøkonomi 2 Forår 2004 Matematik-Økonomi Investering og Finansiering Mikkel Svenstrup Ugeseddel nr. 14 uge 21 Forelæsningerne i uge 21 Vi afslutter emnet konverterbare obligationer og forsætter med

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj- juni 2011 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Finansiering

Læs mere

A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11

A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 Generalforsamling den 30. nov. 2010 - orientering om finansiering Udarbejdet af: Susan Kielstrup Finanscenter København Tlf.nr.: 4455 2447 Email : suki@nykredit.dk Henning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Vid Gymnasier, HHX Grenaa Uddannelse Hhx Fag og niveau Finansiering C Lærer(e) Peter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 28 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 935393-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 125 Ejerlav Vordingborg Bygrunde Ejl. nr. 2 Beliggenhed Algade 104 Kunde

Læs mere

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente 11. oktober 2017. Rentetilpasning af FlexLån : Har du stadig det rette lån? Nu er det atter tid til rentetilpasning af dit FlexLån. Meget kan være sket i dit liv siden, du optog lånet eller sidst rentetilpassede

Læs mere

Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling

Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling Set i lyset af den aktuelle Økonomiske situation og nye regler for finansielle virksomheder Hvad bringer fremtiden? Mere regulering

Læs mere

Antal lån 1 3. Hovedstol 37.556.000 DKK. Løbetid 24 år 24 år Terminer pr. år 12

Antal lån 1 3. Hovedstol 37.556.000 DKK. Løbetid 24 år 24 år Terminer pr. år 12 Ombytning af lån 9. august 2012 Kunde Ejendom DSI - Søvangsgården Søvangsvej 19-23, 2650 Hvidovre Matr.nr. 11 M Avedøre By, Avedøre Pantnummer 2121.5303 Vores kundekontakt Rasmus Thagaard Jørgensen, tlf.

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 14. marts 2017 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er fortsat med at stige i begyndelsen

Læs mere

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015 Finansielt overblik A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598 Udarbejdet af: Karina Herrmann Seniorerhvervsrådgiver Tlf.nr.: 44 55 36 94 email: karh@nykredit.dk Beboermøde 29. september 2015 Morten Blicher Senior

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 4. december 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Udviklingstendenser på det danske obligationsmarked siden 1970

Udviklingstendenser på det danske obligationsmarked siden 1970 35 Udviklingstendenser på det danske obligationsmarked siden 97 Ulrik Knudsen og Michael Sand, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Det danske obligationsmarked er ændret markant siden 97. Dengang

Læs mere

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318 Ombytning af lån 9. august 2012 Kunde Ejendom DSI - Søvangsgården Søvangsvej 19-23, 2650 Hvidovre Matr.nr. 11 M Avedøre By, Avedøre Pantnummer 2121.5303 Vores kundekontakt Rasmus Thagaard Jørgensen, tlf.

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår.

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. Opgave 4.1 En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. I Danmark kan obligationsudstederne opdeles i følgende

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 23. november 2017 Side 1 af 36 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere