Finansiering. v. seniorøkonom Jeppe Borre, Nykredit. 15. September 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansiering. v. seniorøkonom Jeppe Borre, Nykredit. 15. September 2015"

Transkript

1 Finansiering v. seniorøkonom Jeppe Borre, Nykredit 15. September 2015

2 Hvem er jeg? Uddannelse Cand. polit(kandidat i økonomi) Tidligere jobs Studenterjobs i Undervisningsministeriet og Realkreditrådet Analytiker i Alm. Brand (Forsikring) Økonom i Realkreditrådet Nuværende job Seniorøkonom i Nykredit o Produkter og Rådgivning Andet Underviser på Københavns Universitet Underviser i Finansiering 2

3 Agenda Tidspunkt Emne Finansieringsformer og behov Opgave Pause Gennemgang af opgave Fremmedkapital Afdragstyper Effektiv rente Opgave Pause Gennemgang af opgave Låntyper Realkredit Anden finansiering Pause Finansielle kontrakter Hvor er renten på vej hen? 3

4 Finansieringsbehov og -former Finansiering er en nødvendighed Virksomhedens finansiering (passiverne) er grundlaget for det virksomheden skaber sin indtjening på (aktiverne) Virksomheden har to finansieringskilder Intern finansiering Ekstern finansiering 4

5 Finansieringsformer Finansieringsformer Intern finansiering Ekstern finansiering i. Ved intern finansiering overvejes virksomhedens evne og vilje ii. Ved ekstern finansiering afdækkes muligheder og betingelser i. og ii. påvirker hinanden både på virksomhedsniveau og markedsniveau 5

6 Balancen Aktiver Omsætningsaktiver Anlægsaktiver Passiver Egenkapital - Aktiekapital - Overført overskud Fremmedkapital - Langfristet gæld - Kortfristet gæld Den vertikale balancestruktur: forholdet mellem fremmedkapital og egenkapital, også kaldet finansiel gearing Den horisontale balancestruktur: sammenligner cashflowet mellem finansieringen og aktiverne WACC = vejet gennemsnit for kapitalomkostningen for fremmedkapital og egenkapital 6

7 Egenkapital Virksomhedens egenkapitalen kan komme fra to kilder: Tilbageholdte overskud - selvfinansiering Aktiekapital egenfinansiering Om aktiekapital: Aktiekurs er forskellig fra en akties pålydende værdi Fondsaktier: fra reserver til aktiekapital. Ingen kapitaltilførsel Nytegning med fortegningsret: Kapitaltilførsel og eksisterende aktionærer tilgodeses Nytegning uden fortegningsret: Kapitaltilførsel 7

8 Diskussionsopgaver Hvordan kan virksomheder øge deres kapitalgrundlag? Er der forskel på at være børsnoteret eller ej Hvad er en aktie? Randers september 2015

9 Opgave Beregn ny aktiekurs Beregn ny værdi af aktiepost Beregn værdi af tegningsret Skal aktionæren tage imod tilbuddet? Sund og snusfornuftig A/S Før Efter Aktiekapital Reserver Egenkapital i alt Aktiekurs: 225 Bytteforhold 5:1 Tegningskurs 105 Randers september 2015

10 Finansiering ved fremmedkapital - et par sammenhænge Finansiering ved fremmedkapital er en indbetaling efterfulgt af en række udbetalinger Størrelsen af indbetalingen er finansieringsstørrelsen Størrelsen og placering på udbetalingerne afhænger af finansieringsform og rente Den effektive rente er den rente, der får indbetaling og udbetaling til at balancere. Den effektive rente svarer altså til den interne rente på en investering Den finansiering, der har den mindste negative kapitalværdi (NNV) er den billigste Den bedste finansiering har den laveste effektive rente Randers september 2015

11 Hvad er en obligation Den forgældede enhed (udsteder) udsteder en obligation, der angiver rente (kupon), der vil blive udbetalt, og hvornår de lånte midler (hovedstol) skal returneres (forfaldsdato). Renter af obligationer betales mellem 1 og 4 gange om året. De vigtigste kategorier af obligationer er realkreditobligationer, erhvervsobligationer, kommunale obligationer og statsobligationer. To funktioner i en obligation -kreditkvalitet og løbetid -er de vigtigste determinanter for en obligations rente. Løbetider spænder fra en 90-dages skatkammerbevis til en 30-årig statsobligation. Nogle erhvervsobligationer har imidlertid uendelig løbetid og udover rente og løbetid en række særlige betingelser Randers september 2015

12 Rating 12

13 Rentebegreber -Investor Rentebegreber -Låntager Nominel rente Direkte rente Effektiv rente før og efter skat Nominel rente Kontant renteprocent Effektiv rente før og efter skat ÅOP 13

14 Sammenhæng mellem renter Investor Låntager Dir. rente 7,21% Eff. rente før og efter skat 7,49% / 5,09% Kurs 97,10 Nom. rente 7% 30 år Kontant rentepct. 7,29% Eff. rente før og efter skat 8,12% / 5,46% + kurstab + bidrag + stift. + kurtage + rentes rente ÅOP 8,36% + stempel + tinglysningsafgift + lånesagsgebyr september 2015 Randers

15 Den effektive rente En indbetaling Provenuet 120 udbetalinger Samlet månedlig ydelse Den effektive rente er den interne rente. Dvs den rente, hvor NV af udbetalinger er lig indbetalingen NV(eff. rente, #terminer, ydelse) + provenu = 0 15

16 Afdragstyper

17 Annuitetslånet Annuitetslån er kendetegnet ved lige store bruttoydelser på lånet i hele lånets løbetid. Derfor er der stigende nettoydelser Ydelse før skat Ydelse efter skat Obligationsrestgæld (h-akse) Randers september 2015

18 Serielån Serielån er kendetegnet ved lige store periodevise afdrag. Lånet er således meget dyrt i starten Ydelse før skat Ydelse efter skat Obligationsrestgæld (h-akse) Randers september 2015

19 Annuitetslån vs. Serielån Annuitetslån Serielån Fordel Ydelsen er konstant i hele perioden. Dvs. lavere end serielåneti begyndelsen Højt afdrag fra begyndelsen. Ydelsen bliver nemmere med tiden Ulempe Gælden nedbringes i et langsommere tempo Højydelse i begyndelsen I realkreditten anvendes annuitetsmodellen. Ved banklån anvendes typisk serielån. 19

20 Mixlån Mixlån er kendetegnet ved en blanding af annuitetslån og serielån. Mixlån var en realitet fra 1987 til og med 1992 som led i Kartoffelkuren, for at øge boligejernes opsparing Ydelse før skat Ydelse efter skat Obligationsrestgæld (h-akse) Randers september 2015

21 Afdragsfrie lån Afdragsfrie lån blev introduceret i 4. kvartal 2003 og er kendetegnet ved, at ydelsen kun er renter i op til 10 år Ydelse før skat Ydelse efter skat Obligationsrestgæld (h-akse) Randers september 2015

22 Opgave effektiv rente Lånets interne rente God rente til sammenligning på tværs af lån Kontantrente bruges ofte ved rentetilpasningslån Opgave: 1. Beregn samlet ydelse pr. termin 2. Effektive rente på låntagersiden for følgende lån: Kurs 97,6 Obligationshovedstol kr. Rente 4% Løbetid 30 år 4 årlige betalingsterminer Bidrag: kr. årligt Hint: se s

23 Realkreditlån

24 Oversigt over låntyper Fastforrentede lån Obligationslån Kontantlån Variabelt forrentede lån Baseret på variabelt forrentede obligationer med lang løbetid RenteMax(renteloft) Rentetilpasningslån Baseret på fastforrentede obligationer med kort løbetid Alle med mulighed for afdragsfrihed Flere valutaer 24

25 Det danske realkreditsystem Lån Lån Obligation Låntager Afdrag Realkreditinstitut Afdrag Investor Renter Renter Bidrag 25

26 Fordele ved fastforrentede lån Ulemper ved fastforrentede lån Fast ydelse Relativ høj ydelse Mulighed for konvertering Hvorfor? Omkostninger ved konverteringer Obligationslån: Både op og nedkonvertering Restgælden varierer med renten Kontantlån: Ikke opkonvertering Restgælden varierer med renten 26

27 Fast rente: Hvad skal man vælge? Kontantlån Sikkerhed for lav fast ydelse Små lån (under kr.) og kort løbetid Skattefordel? Forsigtighedsstrategi ingen opadgående konverteringer Obligationslån Fleksibilitet, op og nedgående konverteringer Større lån (over kr.) og lang løbetid Månedlig ydelse efter skat -5 % lån på 1 mio. kr. med afdrag: 27

28 Sammenhængen mellem kurs og løbetid fastforrentede lån Pålydende rente Kurs Løbetid 3% år 3% år 2,5% år 2% år 28

29 Variabelt forrentede lån Den pålydende rente, dvs. kuponrenten = CIBOR + tillæg Pengemarkedsrente+tillæg Løbetid på bagvedliggende obligationer typisk kortere end på lånet Med loft: RenteMax Når renten er lav, nyder låntager godt af en lav ydelse Renteloft hvis renten stiger Renten ændres hvert halve år Renteloft på 4% ved 10 år Renteloft på 2,5% ved 5år Budgetsikkerhed med fast rente eller RenteMax? 29

30 Rentetilpasningslån Obligationerne bag rentetilpasningslån løber 1-10 år Rentetilpasningslån F1 har 1 obligation udløb om et år Rentetilpasningslån F3 har 3 obligationer udløb om et, to og tre år Rentetilpasningslån er beregningsmæssigt ret komplekse (særligt lån med længere end et års fastrenteperiode) Stor kritik den seneste tid særligt F1 Hvorfor? 30

31 Rentekurven Rentebinding er dyrere man betaler for sikkerhed 31

32 Rentestrukturer historiske eksempler Som regel er rentekurven stigende i løbetiden, men det er dog langt fra altid tilfældet! 6,0% Rente,% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% september 2015 Randers

33 Dansk realkredit Før, under og efter krisen Udlån til husholdninger , mia. kr Mortgage Banks Banks Udlån til erhverv , mia. kr Mortgage Banks Banks Note: Tallene fra og med 2013M09 er lavet på baggrund af egenkorrektion pga. databrud Kilde: Danmarks Nationalbank 33

34 Indfrielse og konverteringer Konverterbare/inkonverterbare Indfrielsesmuligheder a. Køb obligationer til dagskurs b. Pari-opsigelse (kurs fastkurs) c. Pari-straks opsigelse (kurs 100 i dag) Lån Indfrielseskurs Kursgevinster Kontantlån Markedskurs/100 Beskattet Obligationslån Markedskurs/100 Ingen beskatning Rentetilpasningslån Markedskurs Beskattet RenteMax Markedskurs/105/100 Ingen beskatning Konverteringer a. Ned b. Op c. Skrå 34

35 Opsigelse af lån over markedskurs 100 Tre muligheder 1. Køb af obligationer til dagskurs 2. Pari-opsigelse til en termin 4 gange pr. år med opsigelsesfrist 2 måneder inden hver betalingstermin 3. Pari-straks-opsigelse Umiddelbar opsigelse til kurs 100. Der betales differencerenter for perioden fra indfrielse til den kommende betalingstermin. 35

36 Opsigelsesfrister og terminer Opsigelsesfrist Termin 31. Januar 1. April 30. April 1. Juli 31. Juli 1. Oktober 31. Oktober 1. Januar 36

37 Fastkursaftaler på alle lån Kurser på obligationer varierer fra dag til dag Kontrakt om huskøb i dag penge senere Tegn en fastkursaftale på udbetalingen! Kursfradrag i forhold til den aktuelle spotkurs I dag 1 mdr. 2 mdr. 3 mdr. Kurs 98,15 97,75 97,35 97,00 37

38 Renten er steget Pct. 3,50 30-årig realkreditrente 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 Kilde: Realkreditrådet 38

39 men vi er fortsat på et historisk lavt niveau Pct årig realkreditrente Kilde: Realkreditrådet 39

40 Aktuel fast rente = Historisk F1 Pct årig realkreditrente 1-årig realkreditrente Aktuel korte rente = negativ Kilde: Realkreditrådet 40

41 Renteforskellen relativt høj Pct. Rentespænd Rentespænd Kilde: Realkreditrådet

42 Valg af risiko Det billigste realkreditlån kan ikke udpeges på forhånd det afgøres af den efterfølgende renteudvikling Det sikreste realkreditlån er et 30-årigt fastforrentet konvertertbart lån. fast rente, kendt ydelsesforløb, ingen refinansiering, mulighed for omlægning ved rentefald Hvilken finansiel risiko kan virksomheden tåle eller acceptere?.. mange virksomheder disponerer fortsat efter bankernes renteprognoser. og egne forventninger/holdninger (tro på egne evner) 42

43 Anden finansiering end realkredit

44 Restfinansiering Mulighed for 100 procents finansiering Banklån Ydes direkte af pengeinstitutter Tilbydes ud fra bankernes kreditpolitikker Ikke underlagt realkreditloven 44

45 Pantebreve, obligationer, kassekredit og leverandørkredit Pantebrev Ikke så udbredt længere Ikke underlagt regulering, men selvjustits På vej frem igen? Ejendoms/erhvervsobligationer På vej frem igen? Kassekredit Fleksibelt, men dyrt Leverandørkredit 45

46 Leasing To former for leasing Finansiel Operationel Kan finansiere 100% af ejendommens værdi Mindre udbredt i Danmark end i mange andre europæiske lande Finansiel leasing Alle væsentlige risici og fordele ved besiddelse af en ejendom ligger hos leasingtager Ejendomsretten overføres til leasingtager ved kontraktens udløb Leasingtager bærer alle driftsomkostninger Ejendommen indregnes som et aktiv i regnskabet I realiteten: Lånefinansieret køb af en ejendom Operationel leasing alt andet end finansiel leasing Risiko og fordele ved besiddelse af ejendom ligger hos leasinggiver Ejendomsretten til ejendommen overføres ikke til leasingtager Der benyttes en normal lejekontrakt Leasingtager bærer ikke driftsomkostninger Leasingydelsen indregnes som driftsomkostning i regnskabet 46

47 Finansielle instrumenter

48 Generelt om finansielle instrumenter Individuelle behov og sammensætninger Finansielle instrumenter som renteswap, renteoptioner og valutaswap kaldes derivater og handles på OTC-markedet. OTC-markedet er et internt marked hvor de professionelle finansielle institutter dækker egne og kunders rente-og valutaeksponering. For at sikre at det enkelte institut til enhver tid er i stand til at betale de forpligtigelser man har påtaget sig, afregnes (nulstilles) ændringer i markedsværdier på de indgåede forretninger dagligt mellem institutterne. Den daglige udligning er således med til at skabe sikkerhed til gavn for både kunden og Nykredit. Ovenstående betyder også, at ikke alle produkter kan tilbydes altid 48

49 Renteswap Pleje af lån Alternativ til låneomlægning spare udgifter Mulighed for at afdække risiko Kun til erhverv Kan bruges både ved fastforrentede lån og variabelt forrentede lån 49

50 Renteswap Fra variabel til fast rente Fastlåse renten på variabelt lån i en given periode Mindsker risiko ved renteændringer Fra fast til variabel rente Variabel rente i en given periode Får glæde af den korte rente 50

51 Renteswap Typisk ikke konverteringsret Kan betyde negativ markedsværdi, hvis man ønsker at gå ud før tid Skattepligtig og fradragsberettiget Budgetsikkerhed med fastforrentet lån eller med renteswap? 51

52 Renteloft 52

53 Valutaswap 53

54 Tjekliste Hvilken risiko vil I helst have afdækket? Er der tale om afdækning eller spekulation? Den finansielle kontrakt Hvad er det for en finansiel kontrakt Er der særlige datoer jeg bør være opmærksom på Hvor er jeres risiko: Formue eller likviditetseffekt Hvad er jeres risiko: valuta og rentefølsomhed Skatteforhold Er der match mellem betalinger på derivat og underliggende lån 54

55 Hvor er renten på vej hen?

56 Danmark Eurozonen Globalt 56

57 Nationalbanken ligner en sikker vinder af kronekampen Januar 2015 Februar 2015 Marts /1 20/1 22/1 23/1 30/1 6/2 11/2 18/3 23/3 30/3 April 2015 Maj 11/ Nationalbanken intervenerede for 106 mia. kr. i januar og for 168 mia. kr. op til og omkring 5. februar Ingen større intervention i det meste af februar og marts Intervention ved køb af kroner for foreløbig ca. 68,9 mia. kr. Kilde: Nationalbanken, Nykredit 57

58 Presset på kronen har resulteret i (endnu) billigere realkreditlån men også givet udfordringer Presset på kronen er aftaget, og valutakrisen synes overstået Størst registrerede fald i valutareserven niveauet er fortsat højt 7,47 7,46 Figuren viser, at kronen handles omkring det laveste niveau over for euroen siden 1999 Foliorammen først hævet siden sænket Gennemført auktion over skatkammerbeviser 7,45 Genoptager udstedelse af statsobligationer 7,44 Venter en renteforhøjelse om hjørnet? Den er rykket nærmere sammenlignet med tidligere forventninger 7,43 Måske i oktober 7,42 Kilde: Nationalbanken september 2015 Randers

59 Eurozonen Lav vækst og lav inflation ECBs opkøb af værdipapirer 60 mia. euro om måneden frem til september 2016 Hvad er der sket siden udmeldingen? Nye tal og efterfølgende rentestigninger og ECBs reaktion Fremtiden? 59

60 Globalt Manges øjne er (typisk) rettet mod USA Geopolitisk uro Centralbanker styrer slaget Vækst, inflation og valutakurs 60

61 Bare nogle af de faktorer, som puster og kan puste til rentebilledet Upsides Downsides Stimulans i euroområdet virker Hård landing i Kina Lav oliepris Lave råvarepriser rammer EM Kina kommer gennem afmatning Grækenland Indien overrasker Ukraine og Rusland Regional konflikt i Mellemøsten Centralbanker i valutakrig 61

62 og hvor er vi så på vej hen?... 62

63 Tak for i dag! Jeppe Borre Mail: Tlf.:

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få styr på dit boliglån 12 sider Sådan er dit boliglån skruet sammen INDHOLD: Få styr på dit boliglån Uvidenhed koster dyrt...4-5

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta

Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta 4. kvartal 2012 Markedsføringsmateriale 5. oktober 2012 Makroøkonomiske udsigter side 2 Krisen lever endnu med nye runder op og nedture på finansmarkederne. Ny europæisk

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

SDO lån og deres betydning for det danske boligfinansieringsmarked. Cand.merc.(JUR) Forfatter: Christian Ditlev

SDO lån og deres betydning for det danske boligfinansieringsmarked. Cand.merc.(JUR) Forfatter: Christian Ditlev Cand.merc.(JUR) Forfatter: Christian Ditlev Vejleder: Hans Henrik Edlund Erhvervsjuridisk institut Dato: 1. december 2009 SDO lån og deres betydning for det danske boligfinansieringsmarked - og hvorfor

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer Indledning....................................................................................... 2 Hvorfor investere i værdipapirer?.....................................................................

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet...

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... Långuiden Indhold Få overblik med Nykredit Långuide... 2 Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... 3 Fakta om realkreditlån i Nykredit... 5 Kundekategori i forbindelse med realkreditlån...

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Copenhagen Business School HD Afgangsprojekt Finansiering. Vejleder: Torben Henning Nielsen. Udarbejdet af: Brian Colberg Dato/aflevering: 01.11.

Copenhagen Business School HD Afgangsprojekt Finansiering. Vejleder: Torben Henning Nielsen. Udarbejdet af: Brian Colberg Dato/aflevering: 01.11. D a n s k e r e a l k r e d i t o b l i g a t i o n e r s R i s i k o Copenhagen Business School HD Afgangsprojekt Finansiering Vejleder: Torben Henning Nielsen Udarbejdet af: Brian Colberg Dato/aflevering:

Læs mere

Specialeafhandling HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620. Tolagsbelåning

Specialeafhandling HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620. Tolagsbelåning HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620 Vejleder: Christian Farø en kritisk analyse af Totalkredit s model HD-FR på Aalborg Universitet Forår 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet...

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... Långuiden Indhold Få overblik med Nykredit Långuide... 2 Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... 3 Fakta om realkreditlån i Nykredit... 5 Kundekategori i forbindelse med realkreditlån...

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014 Finansieringsmøde Seminar hos Landbo Thy 23. oktober 2014 Indhold Kort tur verden rundt ; hvordan ser det ud med økonomierne? Finansiering; hvad skal man være særligt opmærksom på? Rentetilpasning januar

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Prissætning af Andelsboliger

Prissætning af Andelsboliger HD 2. del Finansiel Rådgivning Efteråret 2012 Prissætning af Andelsboliger Projekt udarbejdet af Bettina Schultz og Jørn Roed Vejleder Karsten P. Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Anviste forkortelser...

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

Skærpede krav til rådgivning om boliglån

Skærpede krav til rådgivning om boliglån Skærpede krav til rådgivning om boliglån Under folketingets forhandlinger om den nye SDO lov blev der fra mange sider udtrykt frygt for, at de traditionelle realkreditlån fremover ville blive udkonkurreret

Læs mere

Dét beløb, som restgælden bliver mindre med hver termin.

Dét beløb, som restgælden bliver mindre med hver termin. Nedenfor er et udpluk af de mange fagudtryk, som du kan støde på, når du har med investering at gøre. Som supplement anbefaler vi ordbogen på BankInvests hjemmeside - www.bankinvest.dk. A Afdrag Afkast

Læs mere

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE > ÅRSR APPORT > Indhold 1 Ledelsens beretning 1 Resultatet for 2006 kort fortalt 5 Resultat i forhold til forventning 8 Realkreditmarkedet 11 Forretningsområderne 14 Obligationsudstedelse 17 Portefølje

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Virksomhedens Finansiering Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling

Læs mere

Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed

Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed Februar 2015 Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed En kombination af svag økonomi, lav inflation og uro på de finansielle markeder har medført en rekordlav rente. Selvom vi

Læs mere