Finansiering. v. seniorøkonom Jeppe Borre, Nykredit. 15. September 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansiering. v. seniorøkonom Jeppe Borre, Nykredit. 15. September 2015"

Transkript

1 Finansiering v. seniorøkonom Jeppe Borre, Nykredit 15. September 2015

2 Hvem er jeg? Uddannelse Cand. polit(kandidat i økonomi) Tidligere jobs Studenterjobs i Undervisningsministeriet og Realkreditrådet Analytiker i Alm. Brand (Forsikring) Økonom i Realkreditrådet Nuværende job Seniorøkonom i Nykredit o Produkter og Rådgivning Andet Underviser på Københavns Universitet Underviser i Finansiering 2

3 Agenda Tidspunkt Emne Finansieringsformer og behov Opgave Pause Gennemgang af opgave Fremmedkapital Afdragstyper Effektiv rente Opgave Pause Gennemgang af opgave Låntyper Realkredit Anden finansiering Pause Finansielle kontrakter Hvor er renten på vej hen? 3

4 Finansieringsbehov og -former Finansiering er en nødvendighed Virksomhedens finansiering (passiverne) er grundlaget for det virksomheden skaber sin indtjening på (aktiverne) Virksomheden har to finansieringskilder Intern finansiering Ekstern finansiering 4

5 Finansieringsformer Finansieringsformer Intern finansiering Ekstern finansiering i. Ved intern finansiering overvejes virksomhedens evne og vilje ii. Ved ekstern finansiering afdækkes muligheder og betingelser i. og ii. påvirker hinanden både på virksomhedsniveau og markedsniveau 5

6 Balancen Aktiver Omsætningsaktiver Anlægsaktiver Passiver Egenkapital - Aktiekapital - Overført overskud Fremmedkapital - Langfristet gæld - Kortfristet gæld Den vertikale balancestruktur: forholdet mellem fremmedkapital og egenkapital, også kaldet finansiel gearing Den horisontale balancestruktur: sammenligner cashflowet mellem finansieringen og aktiverne WACC = vejet gennemsnit for kapitalomkostningen for fremmedkapital og egenkapital 6

7 Egenkapital Virksomhedens egenkapitalen kan komme fra to kilder: Tilbageholdte overskud - selvfinansiering Aktiekapital egenfinansiering Om aktiekapital: Aktiekurs er forskellig fra en akties pålydende værdi Fondsaktier: fra reserver til aktiekapital. Ingen kapitaltilførsel Nytegning med fortegningsret: Kapitaltilførsel og eksisterende aktionærer tilgodeses Nytegning uden fortegningsret: Kapitaltilførsel 7

8 Diskussionsopgaver Hvordan kan virksomheder øge deres kapitalgrundlag? Er der forskel på at være børsnoteret eller ej Hvad er en aktie? Randers september 2015

9 Opgave Beregn ny aktiekurs Beregn ny værdi af aktiepost Beregn værdi af tegningsret Skal aktionæren tage imod tilbuddet? Sund og snusfornuftig A/S Før Efter Aktiekapital Reserver Egenkapital i alt Aktiekurs: 225 Bytteforhold 5:1 Tegningskurs 105 Randers september 2015

10 Finansiering ved fremmedkapital - et par sammenhænge Finansiering ved fremmedkapital er en indbetaling efterfulgt af en række udbetalinger Størrelsen af indbetalingen er finansieringsstørrelsen Størrelsen og placering på udbetalingerne afhænger af finansieringsform og rente Den effektive rente er den rente, der får indbetaling og udbetaling til at balancere. Den effektive rente svarer altså til den interne rente på en investering Den finansiering, der har den mindste negative kapitalværdi (NNV) er den billigste Den bedste finansiering har den laveste effektive rente Randers september 2015

11 Hvad er en obligation Den forgældede enhed (udsteder) udsteder en obligation, der angiver rente (kupon), der vil blive udbetalt, og hvornår de lånte midler (hovedstol) skal returneres (forfaldsdato). Renter af obligationer betales mellem 1 og 4 gange om året. De vigtigste kategorier af obligationer er realkreditobligationer, erhvervsobligationer, kommunale obligationer og statsobligationer. To funktioner i en obligation -kreditkvalitet og løbetid -er de vigtigste determinanter for en obligations rente. Løbetider spænder fra en 90-dages skatkammerbevis til en 30-årig statsobligation. Nogle erhvervsobligationer har imidlertid uendelig løbetid og udover rente og løbetid en række særlige betingelser Randers september 2015

12 Rating 12

13 Rentebegreber -Investor Rentebegreber -Låntager Nominel rente Direkte rente Effektiv rente før og efter skat Nominel rente Kontant renteprocent Effektiv rente før og efter skat ÅOP 13

14 Sammenhæng mellem renter Investor Låntager Dir. rente 7,21% Eff. rente før og efter skat 7,49% / 5,09% Kurs 97,10 Nom. rente 7% 30 år Kontant rentepct. 7,29% Eff. rente før og efter skat 8,12% / 5,46% + kurstab + bidrag + stift. + kurtage + rentes rente ÅOP 8,36% + stempel + tinglysningsafgift + lånesagsgebyr september 2015 Randers

15 Den effektive rente En indbetaling Provenuet 120 udbetalinger Samlet månedlig ydelse Den effektive rente er den interne rente. Dvs den rente, hvor NV af udbetalinger er lig indbetalingen NV(eff. rente, #terminer, ydelse) + provenu = 0 15

16 Afdragstyper

17 Annuitetslånet Annuitetslån er kendetegnet ved lige store bruttoydelser på lånet i hele lånets løbetid. Derfor er der stigende nettoydelser Ydelse før skat Ydelse efter skat Obligationsrestgæld (h-akse) Randers september 2015

18 Serielån Serielån er kendetegnet ved lige store periodevise afdrag. Lånet er således meget dyrt i starten Ydelse før skat Ydelse efter skat Obligationsrestgæld (h-akse) Randers september 2015

19 Annuitetslån vs. Serielån Annuitetslån Serielån Fordel Ydelsen er konstant i hele perioden. Dvs. lavere end serielåneti begyndelsen Højt afdrag fra begyndelsen. Ydelsen bliver nemmere med tiden Ulempe Gælden nedbringes i et langsommere tempo Højydelse i begyndelsen I realkreditten anvendes annuitetsmodellen. Ved banklån anvendes typisk serielån. 19

20 Mixlån Mixlån er kendetegnet ved en blanding af annuitetslån og serielån. Mixlån var en realitet fra 1987 til og med 1992 som led i Kartoffelkuren, for at øge boligejernes opsparing Ydelse før skat Ydelse efter skat Obligationsrestgæld (h-akse) Randers september 2015

21 Afdragsfrie lån Afdragsfrie lån blev introduceret i 4. kvartal 2003 og er kendetegnet ved, at ydelsen kun er renter i op til 10 år Ydelse før skat Ydelse efter skat Obligationsrestgæld (h-akse) Randers september 2015

22 Opgave effektiv rente Lånets interne rente God rente til sammenligning på tværs af lån Kontantrente bruges ofte ved rentetilpasningslån Opgave: 1. Beregn samlet ydelse pr. termin 2. Effektive rente på låntagersiden for følgende lån: Kurs 97,6 Obligationshovedstol kr. Rente 4% Løbetid 30 år 4 årlige betalingsterminer Bidrag: kr. årligt Hint: se s

23 Realkreditlån

24 Oversigt over låntyper Fastforrentede lån Obligationslån Kontantlån Variabelt forrentede lån Baseret på variabelt forrentede obligationer med lang løbetid RenteMax(renteloft) Rentetilpasningslån Baseret på fastforrentede obligationer med kort løbetid Alle med mulighed for afdragsfrihed Flere valutaer 24

25 Det danske realkreditsystem Lån Lån Obligation Låntager Afdrag Realkreditinstitut Afdrag Investor Renter Renter Bidrag 25

26 Fordele ved fastforrentede lån Ulemper ved fastforrentede lån Fast ydelse Relativ høj ydelse Mulighed for konvertering Hvorfor? Omkostninger ved konverteringer Obligationslån: Både op og nedkonvertering Restgælden varierer med renten Kontantlån: Ikke opkonvertering Restgælden varierer med renten 26

27 Fast rente: Hvad skal man vælge? Kontantlån Sikkerhed for lav fast ydelse Små lån (under kr.) og kort løbetid Skattefordel? Forsigtighedsstrategi ingen opadgående konverteringer Obligationslån Fleksibilitet, op og nedgående konverteringer Større lån (over kr.) og lang løbetid Månedlig ydelse efter skat -5 % lån på 1 mio. kr. med afdrag: 27

28 Sammenhængen mellem kurs og løbetid fastforrentede lån Pålydende rente Kurs Løbetid 3% år 3% år 2,5% år 2% år 28

29 Variabelt forrentede lån Den pålydende rente, dvs. kuponrenten = CIBOR + tillæg Pengemarkedsrente+tillæg Løbetid på bagvedliggende obligationer typisk kortere end på lånet Med loft: RenteMax Når renten er lav, nyder låntager godt af en lav ydelse Renteloft hvis renten stiger Renten ændres hvert halve år Renteloft på 4% ved 10 år Renteloft på 2,5% ved 5år Budgetsikkerhed med fast rente eller RenteMax? 29

30 Rentetilpasningslån Obligationerne bag rentetilpasningslån løber 1-10 år Rentetilpasningslån F1 har 1 obligation udløb om et år Rentetilpasningslån F3 har 3 obligationer udløb om et, to og tre år Rentetilpasningslån er beregningsmæssigt ret komplekse (særligt lån med længere end et års fastrenteperiode) Stor kritik den seneste tid særligt F1 Hvorfor? 30

31 Rentekurven Rentebinding er dyrere man betaler for sikkerhed 31

32 Rentestrukturer historiske eksempler Som regel er rentekurven stigende i løbetiden, men det er dog langt fra altid tilfældet! 6,0% Rente,% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% september 2015 Randers

33 Dansk realkredit Før, under og efter krisen Udlån til husholdninger , mia. kr Mortgage Banks Banks Udlån til erhverv , mia. kr Mortgage Banks Banks Note: Tallene fra og med 2013M09 er lavet på baggrund af egenkorrektion pga. databrud Kilde: Danmarks Nationalbank 33

34 Indfrielse og konverteringer Konverterbare/inkonverterbare Indfrielsesmuligheder a. Køb obligationer til dagskurs b. Pari-opsigelse (kurs fastkurs) c. Pari-straks opsigelse (kurs 100 i dag) Lån Indfrielseskurs Kursgevinster Kontantlån Markedskurs/100 Beskattet Obligationslån Markedskurs/100 Ingen beskatning Rentetilpasningslån Markedskurs Beskattet RenteMax Markedskurs/105/100 Ingen beskatning Konverteringer a. Ned b. Op c. Skrå 34

35 Opsigelse af lån over markedskurs 100 Tre muligheder 1. Køb af obligationer til dagskurs 2. Pari-opsigelse til en termin 4 gange pr. år med opsigelsesfrist 2 måneder inden hver betalingstermin 3. Pari-straks-opsigelse Umiddelbar opsigelse til kurs 100. Der betales differencerenter for perioden fra indfrielse til den kommende betalingstermin. 35

36 Opsigelsesfrister og terminer Opsigelsesfrist Termin 31. Januar 1. April 30. April 1. Juli 31. Juli 1. Oktober 31. Oktober 1. Januar 36

37 Fastkursaftaler på alle lån Kurser på obligationer varierer fra dag til dag Kontrakt om huskøb i dag penge senere Tegn en fastkursaftale på udbetalingen! Kursfradrag i forhold til den aktuelle spotkurs I dag 1 mdr. 2 mdr. 3 mdr. Kurs 98,15 97,75 97,35 97,00 37

38 Renten er steget Pct. 3,50 30-årig realkreditrente 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 Kilde: Realkreditrådet 38

39 men vi er fortsat på et historisk lavt niveau Pct årig realkreditrente Kilde: Realkreditrådet 39

40 Aktuel fast rente = Historisk F1 Pct årig realkreditrente 1-årig realkreditrente Aktuel korte rente = negativ Kilde: Realkreditrådet 40

41 Renteforskellen relativt høj Pct. Rentespænd Rentespænd Kilde: Realkreditrådet

42 Valg af risiko Det billigste realkreditlån kan ikke udpeges på forhånd det afgøres af den efterfølgende renteudvikling Det sikreste realkreditlån er et 30-årigt fastforrentet konvertertbart lån. fast rente, kendt ydelsesforløb, ingen refinansiering, mulighed for omlægning ved rentefald Hvilken finansiel risiko kan virksomheden tåle eller acceptere?.. mange virksomheder disponerer fortsat efter bankernes renteprognoser. og egne forventninger/holdninger (tro på egne evner) 42

43 Anden finansiering end realkredit

44 Restfinansiering Mulighed for 100 procents finansiering Banklån Ydes direkte af pengeinstitutter Tilbydes ud fra bankernes kreditpolitikker Ikke underlagt realkreditloven 44

45 Pantebreve, obligationer, kassekredit og leverandørkredit Pantebrev Ikke så udbredt længere Ikke underlagt regulering, men selvjustits På vej frem igen? Ejendoms/erhvervsobligationer På vej frem igen? Kassekredit Fleksibelt, men dyrt Leverandørkredit 45

46 Leasing To former for leasing Finansiel Operationel Kan finansiere 100% af ejendommens værdi Mindre udbredt i Danmark end i mange andre europæiske lande Finansiel leasing Alle væsentlige risici og fordele ved besiddelse af en ejendom ligger hos leasingtager Ejendomsretten overføres til leasingtager ved kontraktens udløb Leasingtager bærer alle driftsomkostninger Ejendommen indregnes som et aktiv i regnskabet I realiteten: Lånefinansieret køb af en ejendom Operationel leasing alt andet end finansiel leasing Risiko og fordele ved besiddelse af ejendom ligger hos leasinggiver Ejendomsretten til ejendommen overføres ikke til leasingtager Der benyttes en normal lejekontrakt Leasingtager bærer ikke driftsomkostninger Leasingydelsen indregnes som driftsomkostning i regnskabet 46

47 Finansielle instrumenter

48 Generelt om finansielle instrumenter Individuelle behov og sammensætninger Finansielle instrumenter som renteswap, renteoptioner og valutaswap kaldes derivater og handles på OTC-markedet. OTC-markedet er et internt marked hvor de professionelle finansielle institutter dækker egne og kunders rente-og valutaeksponering. For at sikre at det enkelte institut til enhver tid er i stand til at betale de forpligtigelser man har påtaget sig, afregnes (nulstilles) ændringer i markedsværdier på de indgåede forretninger dagligt mellem institutterne. Den daglige udligning er således med til at skabe sikkerhed til gavn for både kunden og Nykredit. Ovenstående betyder også, at ikke alle produkter kan tilbydes altid 48

49 Renteswap Pleje af lån Alternativ til låneomlægning spare udgifter Mulighed for at afdække risiko Kun til erhverv Kan bruges både ved fastforrentede lån og variabelt forrentede lån 49

50 Renteswap Fra variabel til fast rente Fastlåse renten på variabelt lån i en given periode Mindsker risiko ved renteændringer Fra fast til variabel rente Variabel rente i en given periode Får glæde af den korte rente 50

51 Renteswap Typisk ikke konverteringsret Kan betyde negativ markedsværdi, hvis man ønsker at gå ud før tid Skattepligtig og fradragsberettiget Budgetsikkerhed med fastforrentet lån eller med renteswap? 51

52 Renteloft 52

53 Valutaswap 53

54 Tjekliste Hvilken risiko vil I helst have afdækket? Er der tale om afdækning eller spekulation? Den finansielle kontrakt Hvad er det for en finansiel kontrakt Er der særlige datoer jeg bør være opmærksom på Hvor er jeres risiko: Formue eller likviditetseffekt Hvad er jeres risiko: valuta og rentefølsomhed Skatteforhold Er der match mellem betalinger på derivat og underliggende lån 54

55 Hvor er renten på vej hen?

56 Danmark Eurozonen Globalt 56

57 Nationalbanken ligner en sikker vinder af kronekampen Januar 2015 Februar 2015 Marts /1 20/1 22/1 23/1 30/1 6/2 11/2 18/3 23/3 30/3 April 2015 Maj 11/ Nationalbanken intervenerede for 106 mia. kr. i januar og for 168 mia. kr. op til og omkring 5. februar Ingen større intervention i det meste af februar og marts Intervention ved køb af kroner for foreløbig ca. 68,9 mia. kr. Kilde: Nationalbanken, Nykredit 57

58 Presset på kronen har resulteret i (endnu) billigere realkreditlån men også givet udfordringer Presset på kronen er aftaget, og valutakrisen synes overstået Størst registrerede fald i valutareserven niveauet er fortsat højt 7,47 7,46 Figuren viser, at kronen handles omkring det laveste niveau over for euroen siden 1999 Foliorammen først hævet siden sænket Gennemført auktion over skatkammerbeviser 7,45 Genoptager udstedelse af statsobligationer 7,44 Venter en renteforhøjelse om hjørnet? Den er rykket nærmere sammenlignet med tidligere forventninger 7,43 Måske i oktober 7,42 Kilde: Nationalbanken september 2015 Randers

59 Eurozonen Lav vækst og lav inflation ECBs opkøb af værdipapirer 60 mia. euro om måneden frem til september 2016 Hvad er der sket siden udmeldingen? Nye tal og efterfølgende rentestigninger og ECBs reaktion Fremtiden? 59

60 Globalt Manges øjne er (typisk) rettet mod USA Geopolitisk uro Centralbanker styrer slaget Vækst, inflation og valutakurs 60

61 Bare nogle af de faktorer, som puster og kan puste til rentebilledet Upsides Downsides Stimulans i euroområdet virker Hård landing i Kina Lav oliepris Lave råvarepriser rammer EM Kina kommer gennem afmatning Grækenland Indien overrasker Ukraine og Rusland Regional konflikt i Mellemøsten Centralbanker i valutakrig 61

62 og hvor er vi så på vej hen?... 62

63 Tak for i dag! Jeppe Borre Mail: Tlf.:

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få styr på dit boliglån 12 sider Sådan er dit boliglån skruet sammen INDHOLD: Få styr på dit boliglån Uvidenhed koster dyrt...4-5

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHx Finansiering - C Torkil

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån en kort introduktion I Realkredit Danmark kan vi tilbyde FlexLån, hvor ydelsen er lav og valgmulighederne mange. Lånet er et såkaldt rentetilpasningslån,

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER OM KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber, samt til selskaber og institutioner med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredits mission

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Tirsdag den 23. oktober 2012

Tirsdag den 23. oktober 2012 Tirsdag den 23. oktober 2012 Dagsorden Velkommen! Ejendomsinvestering hvorfor investering i fast ejendom? Cheføkonom Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark. Udfordringer & muligheder i det danske

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Skærpede krav til rådgivning om boliglån

Skærpede krav til rådgivning om boliglån Skærpede krav til rådgivning om boliglån Under folketingets forhandlinger om den nye SDO lov blev der fra mange sider udtrykt frygt for, at de traditionelle realkreditlån fremover ville blive udkonkurreret

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5 Oversigt over lån 24. juni 2015 Kunde ANDELSBOLIGFOREN. DYSTRUPPARKEN Ejendom Vestermarken 9-19, 8586 Ørum Djurs Kontaktperson Conny Baastrup Jensen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 33 Pantnummer 2183.0496

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån Til Københavns Fondsbørs og pressen Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån 21. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 to nye obligationer til

Læs mere

Ordforklaring til Långuide

Ordforklaring til Långuide 20. april 2015 Ordforklaring til Långuide Oversigt Belåningsinterval... 2 Delydelse... 2 Effektiv rente ekskl. omkostninger... 2 Fradragskonto... 2 Færdigmelding i forbindelse med forhåndslån... 3 Kalkulationsrente...

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

På nyt lån er der i beregningerne anvendt kurssikringskurs samt oplysninger om omkostninger fra Nordea Kredit. belåning

På nyt lån er der i beregningerne anvendt kurssikringskurs samt oplysninger om omkostninger fra Nordea Kredit. belåning Page 1 of 10 Konsekvensberegning Dato : 01-01-2015 A/b Annagården 107-087 C/o Deas A/S Dirch Passers Alle 76 2000 Frederiksberg Skattesats i % 0,00 pct. (2014) Matrikelnr. 1142 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj- juni 2010 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Finansiering

Læs mere

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015 Finansielt overblik A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598 Udarbejdet af: Karina Herrmann Seniorerhvervsrådgiver Tlf.nr.: 44 55 36 94 email: karh@nykredit.dk Beboermøde 29. september 2015 Morten Blicher Senior

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2011/12 Institution Handelsskolen Sjælland Syd, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318 Ombytning af lån 9. august 2012 Kunde Ejendom DSI - Søvangsgården Søvangsvej 19-23, 2650 Hvidovre Matr.nr. 11 M Avedøre By, Avedøre Pantnummer 2121.5303 Vores kundekontakt Rasmus Thagaard Jørgensen, tlf.

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober 2014

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober 2014 Finansielt overblik A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598 Udarbejdet af: Karina Herrmann Seniorerhvervsrådgiver Tlf.nr.: 44 55 36 94 email: karh@nykredit.dk Ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj- juni 2011 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Finansiering

Læs mere

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014 Finansieringsmøde Seminar hos Landbo Thy 23. oktober 2014 Indhold Kort tur verden rundt ; hvordan ser det ud med økonomierne? Finansiering; hvad skal man være særligt opmærksom på? Rentetilpasning januar

Læs mere

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår.

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. Opgave 4.1 En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. I Danmark kan obligationsudstederne opdeles i følgende

Læs mere

Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015

Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015 Prisinformation Lån pr. 1. oktober 2015 Produkt Pålydende rente i pct. Debitorrente i pct. Årlige omk. i pct. før skat Bankens kreditomkostninger Offentlige omkostninger til sikkerhed KREDITTER (1) Kunder

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 17. august 2015 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 18. august 2015 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er: 25.aug 2015. Danske virksomheder har taget bestik af de lave renter og reduceret rentefølsomheden De seneste år har hovedanbefalingen fra realkreditinstitutterne været, at man skal overveje at binde sin

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Reference: 9. januar 2 013 Pantnr.: 1773.2957

Reference: 9. januar 2 013 Pantnr.: 1773.2957 /REALKREDIT Tønder Kommune Rådhuset Kongevej 57 627 Tønder Realkredit Danmark Storkunder Strødamve] 46 21 København storkunder@rd.dk Telefon 45 12 43 7 Telefax 45 14 96 27 www.rd.dk Reference: 9. januar

Læs mere

31. august 2011 side 1 AB Duegården. Boligafgift Andelsværdi

31. august 2011 side 1 AB Duegården. Boligafgift Andelsværdi økonomisk overblik Prognose 2012-2039 Andelsværdi side 2 økonomisk overblik økonomisk overblik Mange år Belyse omkostninger og af-/udvikling af s lån Forbundet med usikkerhed Udgangspunkt Regnskab 2010

Læs mere

Henrik Hjortshøj-Nielsen, vicedirektør Finansafdelingen

Henrik Hjortshøj-Nielsen, vicedirektør Finansafdelingen Henrik Hjortshøj-Nielsen, vicedirektør Finansafdelingen Lovgivning og produktudvikling Københavns brand (1795) Første realkredit institut (1797) Første realkredit lovgivning (1850) Hypotekforeningslov,

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt Balanceprincippet Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Hvad er formålet med balanceprincippet? Formålet med balanceprincippet er at begrænse institutterne risiko

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Ugeseddel nr. 14 uge 21

Ugeseddel nr. 14 uge 21 Driftsøkonomi 2 Forår 2004 Matematik-Økonomi Investering og Finansiering Mikkel Svenstrup Ugeseddel nr. 14 uge 21 Forelæsningerne i uge 21 Vi afslutter emnet konverterbare obligationer og forsætter med

Læs mere

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej 15-95 4760 Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer 2270.7905 Sagsnummer 01-04-1 Din rådgiver Lene Thøgersen,

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 26. september 2014 Godkendt i Økonomiudvalget 18. november 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence...

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

realkreditobligationer

realkreditobligationer Løbetidsforlængelse af realkreditobligationer indledning Nationalbanken ser med tilfredshed på, at Folketinget 11. marts 2014 vedtog en lovændring 1, der indfører betinget løbetidsforlængelse for de realkreditobligationer,

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Strategi for lån A/B Lindstrand Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3 Grundprincipperne

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11

A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 Generalforsamling den 30. nov. 2010 - orientering om finansiering Udarbejdet af: Susan Kielstrup Finanscenter København Tlf.nr.: 4455 2447 Email : suki@nykredit.dk Henning

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 1. halvår 2014 Økonomiafdelingen 22 08 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 25. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence... 3 2.2 Bankaftaler... 4 2.3 Overskudslikviditet...

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån Nettoudlånet til boligejere steg i 3. kvartal 2010 med 10,7 mia., hvilket dækker over et nettoudlån på 14 mia.

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld.

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld. Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. november 2010 Vedrørende: Porteføljepleje af formue og langfristet gæld Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel strategi 1. Indledning I

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer Lånetilbud 7. december 2011 Kunde Ejendom Boligkontoret Fredericia Afdeling 312 Kongensstræde 1 7000 Fredericia Matr. nr. 403 Fredericia Bygrunde Pantnummer 1792.4211 Sagsnummer 02-01-1 Renovering - Etagebyggeri,

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008 15. februar 2008 15. februar 2008 Kommentar Pari sikkerhed med fleksibilitet Pari-swappen er en konverterbar fastrenteswap, som giver låntager sikkerhed i form af en fast finansieringsrente Swappen giver

Læs mere

Stat-ordbog Præcisering af den anvendte sprogbrug i "Nyt" i forhold til økonomisk-statistiske begreber

Stat-ordbog Præcisering af den anvendte sprogbrug i Nyt i forhold til økonomisk-statistiske begreber DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 25. oktober 2013 Stat-ordbog Præcisering af den anvendte sprogbrug i "Nyt" i forhold til økonomisk-statistiske begreber Ordbogens formål er at forklare fagudtryk

Læs mere

Finansierings- og rentemøde

Finansierings- og rentemøde Finansierings- og rentemøde onsdag, den 7. oktober 2015 v/ Jørgen Thorø, KHL Kort og lang rente siden 1998 Råvareakties op- og nedtur Økonomisk udvikling i Danmark Den absolutte rentebund

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling Egeris afdeling Kirke Allé 98 7800 Skive Tlf.: 96 70 33 66 Fjernkundeafdeling Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf.: 96 44 61 63 Højslev afdeling Viborgvej 221 7840 Højslev Tlf.: 97 53 59 22 Roslev afdeling

Læs mere