GNIST Stemmesedler i lange baner Ny personalepolitik Nyt sommerhus?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GNIST Stemmesedler i lange baner Ny personalepolitik Nyt sommerhus?"

Transkript

1 GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 5 november 2009 Stemmesedler i lange baner Ny personalepolitik Nyt sommerhus? medarbejder.skivekommune.dk

2 2 Gnist Leder Indhold 3: Lær om Opus Administrativ Styring 4: Det handler om arbejdsglæde, fællesskab og gode arbejdsvilkår 5: Klar holdning - klar tale 6: Alle hørt om erfaringer og ønsker 7: En politik der virker på din arbejdsplads 8: Kommunens bedste boliger til voksen udviklingshæmmede 10: Robotten kalder chaufførerne 12: Altid mindst 50 procent ansvar 14: Dagen før valget 15: Under valget den 17. november : Efter valget: Optælling af stemmer 17: Trepartsmidler brugt i projekt om ældrepædagogiske kompetencer 18: Stjernestunder på Møllestien 20: Feriefondens 22: Sportsforeningen 24: Kunstforeningen 26: Personaleforeningen 30: Ofte stillede spørgsmål 31: Jubilæer 32: Tillykke til Plejecenter Gammelgaard 33: Tillykke til Natur og Miljø 34: Fratrædelser 35: Tiltrædelser 36: Min passion: Knæet i asfalten Kommunen er først og fremmest mennesker Af Per Mathiasen, kommunaldirektør Vi har lige fået en ny og bedre personalepolitik. En politik som gælder alle kommunens mange medarbejdere på skoler, ældrecentre, børnehaver, døgninstitutioner, kontorer, veje og grønne områder. Uanset hvor du arbejder og hvad du arbejder med har personalepolitikken betydning for dit arbejde, for dit forhold til kolleger og ledere og for dine arbejdsvilkår. Tillykke med det gode resultat og tak til alle som har bidraget med tilkendegivelse af erfaringer med den gamle personalepolitik og ønsker til den nye. I gamle dage var en personalepolitik et omfattende værk, måske op til flere ringbind, fyldt med regler, retningslinjer og forordninger som alle skulle følge. I dag er personalepolitikken en lille publikation på kun 16 sider som udtrykker vores grundlæggende holdninger til netop arbejdet, relationerne på arbejdspladsen og de grundlæggende arbejdsvilkår. Personalepolitikken er nemlig blevet værdibaseret. Det betyder kort sagt, at regler, som i princippet skal anvise handlinger i enhver situation, er erstattet af værdier som man skal forholde sig til i situationer, hvor man konkret skal tage stilling og træffe beslutninger. Skive Kommune er blevet en meget stor organisation og det er ikke længere muligt at lave én løsning som passer alle. Derfor har vi en meget høj grad af decentralisering. Rigtig mange vigtige beslutninger træffes af Per Mathiasen, kommunaldirektør ledere og medarbejdere i hverdagen, der hvor tingene foregår i praksis. Det gælder også personalepolitikken, som er en fælles ramme som skal udfyldes på den enkelte arbejdsplads. Det er jeg sikker på giver meget bedre, mere målrettede og effektive løsninger. Medarbejdere og ledere i Skive Kommune er dygtige og vidende mennesker som motiveres af at tage ansvar og gøre en forskel i hverdagen. Dette engagement understøttes ikke at regler. Værdier derimod giver frihed til at finde de gode, konkrete løsninger lokalt og mulighed for at udfolde sig i sit arbejde. Konsekvensen er bl.a., at den løsning man finder mest passende ét sted ikke dur et andet sted. Der vil altså opstå forskelle på hvordan personalepolitikken efterleves i praksis på de forskellige arbejdspladser. Det accepterer vi, fordi det ikke er udtryk for uretfærdighed og lemfældighed, men for forskellige vilkår, ønsker og behov, som afklares i dialog mellem ledere og medarbejdere på de enkelte arbejdspladser. At arbejde værdibaseret er i sidste ende et spørgsmål om at vi vil være en moderne og effektiv organisation som sætter mennesket i centrum. Udgivet af: Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive, tlf Redaktion: HR og Kommunikation Ansvarshavende: Kommunaldir. Per Mathiasen Layout: Idé af Fredskilde & Sørensen Reklamebureau ifølge Skive Kommunes designlinje samt HR og Kommunikation Tryk: HandyPrint A/S Foto: Colourbox, Redaktionen og Skive Kommune, hvis ikke andet er nævnt. Bladet Gnist udkommer fremover fire gange årligt og uddeles til alle medarbejdere ved Skive Kommune. I bladet anvendes det nye komma. Oplag: stk. Næste nummer udkommer: 22. februar 2010 Deadline næste nummer: 1. februar 2010 Redaktionsgruppen: Bladets indhold besluttes af redaktionsgruppen. Oplysninger om redaktionsgruppen kan fås ved henvendelse til redaktør Malene Brink, tlf , Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening Adgang til Intranettet hjemmefra: Adresse: Brugernavn: medarbejdernummer (uden nuller) Kode første gang: Skive123 (husk stort S) Adgang til CopenFysio: Brugernavn: medarbejdernummer (uden nuller) Adgangskode: eget valg - som skal gentages Firma brugernavn er: Skive (husk stor S) Firma password er: sundhed

3 Gnist 3 Lær om OPUS Administrativ Styring Mere end 500 medarbejdere overalt i Skive Kommune kommer til at arbejde med det nye administrative system. Men der er stor forskel på hvordan brugerne skal bruge systemet, og til hvad. Derfor har Budget og Økonomiafdelingerne fået Købmandsskolen i Århus til at tilrettelægge et særligt uddannelsesprogram, så det passer til den enkelte bruger. Af regnskabsleder Anette Vernegaard Andersen, Økonomisk Sekretariat Hvem skal på brugeruddannelse? Du skal på kursus, hvis du er blandt de 500 der bruger de systemer som bliver erstattet af Opus Administrativ Styring. Dvs. KMD-ØS, Mål og Midler, Indkøbssystemet og Regningsdebitor. Hvornår skal jeg på kursus? Det skal du i perioden fra 4. januar til ultimo februar Der er sendt invitationer til de kurser i december måned Du bliver inviteret via en mail fra Outlook. De første invitationer bliver sendt ultimo november. Der bliver ikke arrangeret undervisning i uge 7, og du vil højst komme til at være på kursus i 2 dage på en uge. Hvilke kurser er der? I perioden fra primo december 2009 til ultimo 2010 afholdes følgende kurser Grundkursus - 1 eller 2 dages kurser E-handel ½ eller 1 dages kurser Regningsudskrivning 1 eller 2 dages kurser Grundkurset er som hovedregel en forudsætning for at deltage på E- handel og Regningsudskrivning. Efter 1. marts 2010 bliver der afholdt Rapportkurser. Disse kurser er placeret sidst, fordi de tager udgangspunkt i de oplysninger der på det tidspunkt er i Opus Administrativ Styring. Hvem står for undervisningen? Det gør Århus Købmandsskole og det sker på Skive Handelsskole. Århus Købmandsskole har stor erfaring i at undervise i brugen af Opus Administrativ Styring. De har undervist slutbrugere i flere kommuner, bl.a. Århus, Randers og Køge Kommuner. Købmandsskolen står for undervisningen, og sikrer, du får lært det der er aftalt, på en god måde. Undervisningen er tilrettet os, dvs. at eksemplerne og øvelserne svarer til de forhold vi har i Skive Kommune. På hvert kursus deltager minimum en medunderviser fra Skive Kommune. Medunderviserne er der, for at kunne hjælpe underviserne, når der er øvelser, lytter, lærer systemet at kende og får input med hjem til supportfunktionen. Hvad skal vi give af tips, og tricks, hvilke emner skal vi have på workshops? Hvad får jeg med hjem? Det er målsætningen, at du, når du kommer hjem fra kurserne, kan komme i gang med at bruge systemet løse de opgaver du skal. Man kan også sige, at det er de elementære opgaver du får lært på kurset: kontere en faktura korrekt, lave et posteringsbilag og finde tilbage til posteringer der er foretaget bestille en vare via e-handel, kontere, varemodtage og betale skrive en regning og lave en kreditnota bruge de standardrapporter der ligger i systemet Derudover får du; undervisningsmateriale gode råd tips og tricks generelle oplysninger ord/begreber hvem kan hjælpe mig De nævnte materialer vil også være tilgængelige på intranettet. Hvem hjælper mig, hvis jeg har problemer med at bruge Opus Administrativ Styring? Løber du ind i problemer med at bruge Opus Administrativ Styring, skal du kontakte supportfunktionen. Har du problemer, eller spørgsmål som relaterer sig til overenskomster, indkøbsaftaler, regnskabsregler det faglige, så kontakter du Løn og Personale, Indkøb eller Økonomisk Sekretariat, som du plejer. Konkrete oplysninger om supporten, navne, telefonnumre og mailadresser får du på et senere tidspunkt. Fakta Opus Administrativ Styring er det system der erstatter KMD-ØS, Mål og Midler, Indkøbssystemet og Regningsdebitor. Opus Administrativ Styring kører fra årsskiftet. Det betyder at fra 18. januar 2010 lander alle elektroniske fakturaer i Opus Administrativ Styring. Status for indførelsen af Opus Administrativ Styring er, at alle arbejdsgrupper melder grønt lys det er en hektisk tid lige nu. Der er flere deadlines ultimo november så alle arbejder på højtryk. Mere information Følg med på Intranettet: Økonomi > OPUS Administrativ Styring medarbejder.skivekommune.dk

4 4 Gnist Personalepolitik Det handler om arbejdsglæde, fællesskab og gode arbejdsvilkår Formand og næstformand for Hoved-MED er godt tilfredse med nye værdibaserede personalepolitik. Blandt andet fordi der er meget som skal udmøntes og tilpasses lokale forhold. Af HR og kommunikationschef Ricki Laursen Vi har en personalepolitik fordi vi gerne vil sikre den enkelte medarbejders trivsel gennem gode arbejdsvilkår, et godt arbejdsmiljø osv. Det er i personalepolitikken vi beskriver hvad vi mener med det, og hvordan vi vil gøre det. Men man kan godt sige, at det ikke kun er for den enkelte medarbejders skyld, at vi har en personalepolitik. Der er også et hensyn der hedder, at vi skal have en velfungerende organisation og en effektiv opgaveløsning. Så der er altså to grundlæggende hensyn vi skal have for øje, når vi formulerer vores personalepolitik. Sådan udtrykker kommunaldirektør Per Mathiasen, som er formand for det Hoved-MED, der har udarbejdet personalepolitikken, det grundlæggende formål med personalepolitikken. Men jeg synes det er en helt central pointe i den forbindelse, at hensynet til medarbejderne og til organisationen ikke strider mod hinanden. Medarbejderne trives bedst i en velfungerende organisation og organisationen fungerer bedst, når medarbejderne trives, tilføjer Per Mathiasen. Så det er altså den positive vekselvirkning mellem den enkelte og helheden vi skal understøtte med personalepolitikken. Det har jeg stor forståelse for, svarer Jørgen Christensen, som er medarbejderrepræsentant og næstformand i Hoved-MED. Mit udgangspunkt er selvfølgelig at varetage medarbejdernes interesser og sikre os så gode vilkår som muligt. Men jeg oplever ikke at det strider mod det du siger om, at der også er nogle hensyn til organisationen som helhed. De medarbejdere som jeg repræsenterer, er engagerede folk der går meget op i deres arbejde, og de trives ikke, når der er knas i organisationen og opgaverne ikke bliver løst ordentligt og folk klager osv. Arbejdsglæden ligger ikke kun i gode arbejdsvilkår, fleksible arbejdstider, sundhedsordninger og den slags. Det er først og fremmest det at komme på arbejde og være med til at løse nogle spændende og relevante opgaver, der har betydning for om man har lyst til at komme på arbejde dag efter dag, uddyber Jørgen Christensen. Jeg er helt enig i dit synspunkt, supplerer Per Mathiasen. Det er bestemt også min oplevelse, at medarbejderne kommer på arbejde for at gøre en forskel. Men der er også en vigtig ting mere. Når jeg f.eks. møder folk som tidligere har arbejdet her i kommunen, så giver de tit udtryk for at de savner deres kolleger og andre venner og bekendte fra deres gamle arbejdsplads. De sociale relationer er altså også helt afgørende. Ja, hvis man har gode relationer til sine kolleger og sin leder og andre man har tæt kontakt med i det daglige er det utroligt hvad man kan overkomme arbejdsmæssigt. Og på den anden side kan næsten alting blive et problem, hvis ikke man fungerer socialt med de mennesker man er sammen med på arbejdspladsen, så det kan jeg kun give dig ret i, konkluderer Jørgen Christensen. Jørgen Christensen (tv) og Per Mathiasen er enige i at medarbejdere trives i en velfungerende organisation, og organisationen fungerer bedst når medarbejderne trives. Foto: arkivfoto. Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

5 Gnist 5 Klar holdning klar tale Personalepolitikken er en klar holdning på det personalepolitiske område, og arbejdsgruppen, som har redigeret den nye personalepolitik, har bestræbt sig på at udtrykke den ligeså klart. Af HR og kommunikationschef Ricki Laursen Personalepolitikken handler om mange emner af betydning for alle medarbejdere i Skive Kommune. Emnerne kan være komplicerede. Nogle emner er komplicerede rent teknisk fordi der er mange love, aftaler, overenskomster osv. som vi skal tage højde for. Andre er politisk komplicerede fordi der er mange interesser og følelser i spil. Men heldigvis er relationerne mellem medarbejdere og ledere i vores kommune præget af tillid og samarbejde. Det har derfor været muligt at finde gode, klare løsninger på de mange problemstillinger som personalepolitikken er svar på. Arbejdsgruppen har derfor, ved denne revision af personalepolitikken, gjort os meget umage med sprog, layout osv., så personalepolitikken bliver lige så kort, overskuelig og let forståelig som de holdninger der ligger bag. Og det synes jeg faktisk er lykkedes ganske godt. Samlet fylder personalepolitikken kun 16 sider inklusiv forog bagside og indholdsfortegnelse. Vi har fået inddelt personalepolitikken logisk i kapitler og afsnit, og vi har skrevet den i et forholdsvis direkte sprog. Jeg håber derfor at medarbejdere og ledere vil opleve, at den er nem at bruge og forholde sig til, for det har i høj grad været arbejdsgruppens hensigt. Personalepolitikken ligger på intranettet som samlet dokument, men også som web-sider. På disse sider er der linket til yderligere information, regler, retningslinjer, vejledninger mv. for de enkelte emner. På den måde håber vi at personalepolitikken i højere grad bliver indgangen til at finde information om de personalepolitiske emner, og en praktisk hjælp i dagligdagen. Foto: Colourbox Personalepolitikken på intranettet Personalepolitikken findes på intranettet under Medarbejder > Personalepolitik. I menuen til venstre er der adgang til personalepolitikkens kapitler, samt spørgsmål og svar om personalepolitikken. Personalepolitikkens kapitler 1. Indflydelse Indflydelse i det daglige arbejde, herunder intern kommunikation, virksomhedsplan og indflydelse på eget arbejde, samt indflydelse via MED-systemet. 2. Rekruttering og fastholdelse Den rigtige person til jobbet, samt fokus på ligestilling, integration og seniorpolitik. 3. Medarbejderudvikling Fortsat udvikling af kommunens vigtigste ressource gennem bl.a. kompetenceudvikling, MUS og introduktion af nye medarbejdere. 4. Omplacering og fratrædelse Tryghed og ordentlighed i situationer, hvor medarbejdere skal flyttes eller afskediges. 5. Sundhed og trivsel Fokus på fysisk og psykisk arbejdsmiljø sundhed, sikkerhed og trivsel så skader og nedslidning undgås. 6. Løn Overordnet lønpolitik og lokal løndannelse som understøtter kommunens mål og strategier. 7. Personalegoder Markering af jubilæum og pensionering, adgang til orlov og tjenestefrihed. medarbejder.skivekommune.dk

6 6 Gnist Personalepolitik Alle hørt om ønsker og erfaringer Evalueringen af personalepolitikken blev sat i gang af Hoved-MED i Her, godt ét år senere, er den nye politik godkendt og trådt i kraft. Af HR og kommunikationschef Ricki Laursen Arbejdet med at evaluere og revidere personalepolitikken startede allerede i maj Dengang besluttede Hoved-MED at personalepolitikken skulle evalueres, og at det skulle ske ved at sende den gamle personalepolitik i høring. Hoved-MED bad derfor alle lokal-med om at komme med synspunkter på hvor og hvordan personalepolitikken kunne blive bedre. Tak for mange høringssvar I december 2008 havde Hoved-MED fået rigtig mange høringssvar. Og medlemmerne udtrykte tilfredshed med at de lokale MED-udvalg var gået så engageret ind i evalueringen. Arbejdsgruppe nedsat Til at behandle de mange forslag og kommentarer nedsatte Hoved-MED en arbejdsgruppe med medarbejderrepræsentanter, ledelsesrepræsentanter og repræsentanter fra HR- og Kommunikationsafdelingen. Oplæg til Hoved-MED Arbejdsgruppen behandlede samtlige høringssvar. På den baggrund udarbejdede gruppen et oplæg til en revideret personalepolitik. Dette oplæg blev drøftet og godkendt i Hoved-MED i september Godkendt og trådt i kraft Den færdige personalepolitik blev fremlagt til politisk behandling og blev endeligt godkendt i Byrådet den 27. oktober 2009 og har været gældende siden denne dato. Arbejdsgruppen Arbejdsgruppen bestod af Bill Pharsen og Lene Skovsager, medarbejderrepræsentanter i Hoved-MED, løn- og forhandlingschef Gurli Jørgensen, HR- og Kommunikationschef Ricki Laursen, samt konsulenterne Malene Brink og John Harlev fra HR- og Kommunikationsafdelingen. Arkivfotos. Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

7 Gnist 7 En politik der virker på din arbejdsplads Personalepolitikken giver ikke konkrete svar på alt. Det er en ramme som skal udfyldes på den enkelte arbejdsplads. Derfor taler vi meget om udmøntning af personalepolitikken. For personalepolitikken skal omsættes i praksis. Men hvordan er det egentlig tanken at det skal foregå? Af HR og kommunikationschef Ricki Laursen Udmøntning vil sige at man på den enkelte arbejdsplads sætter sig ind i personalepolitikkens holdninger og principper, og ud fra det spørger sig selv hvordan gør vi det på vores arbejdsplads?. Det er typisk på møder i lokal-med eller på personalemøder med MEDstatus at man tager disse spørgsmål op. Drøfter spørgsmålene. Og nedfælder konklusionerne i nogle retningslinjer for arbejdspladsen. Hjælp til lokal MED Vi har forsøgt at hjælpe de lokale MED-udvalg i dette arbejde ved at indføje afsnit som lægger op til drøftelse af en række emner, hvor det er påkrævet, at der tages stilling på den enkelte arbejdsplads. Man kan altså i lokal-med eller på personalemøder gennemgå de punkter til lokal udmøntning, som direkte fremgår af personalepolitikken. Lokale løsninger inden for personalepolitikkens holdninger Man er selvfølgelig også frit stillet til at tage andre emner i personalepolitikken op til drøftelse, hvis man ønsker det, men man kan selvfølgelig ikke lave lokale aftaler som strider i mod personalepolitikken. Man kan for eksempel ikke træffe aftale lokalt om ikke at gennemføre MUS, APV, sygefraværssamtaler eller andet. Men man har mulighed for at drøfte og aftale hvordan man gør. Det vigtigste er, inden for den personalepolitiske ramme, at finde løsninger som passer til de holdninger og den virkelighed som er på den enkelte arbejdsplads. Det er også vigtigt at skrive aftalerne ned. På intranettet vil vi lægge gode eksempler på lokal udmøntning, så vi kan blive inspireret af hinanden. Jeg vil derfor opfordre til at man sender sine lokale retningslinjer til HR og Kommunikation. Guide til lokal udmøntning Punkter til lokal udmøntning fremgår direkte af personalepolitikken, men er desuden samlet på en side på intranettet under Medarbejder > Personalepolitik > Lokal udmøntning. Gode eksempler på lokal udmøntning På Intranettet samler vi de gode eksempler. Derfor opfordrer vi alle til at sende jeres lokale politikker, retningslinjer, procedurer mv. til HR og Kommunikation, Malene Brink, så de kan blive lagt på intranettet til gensidig inspiration. Se mere på intranettet under Medarbejder > Personalepolitik > Lokal udmøntning. Foto: Colourbox medarbejder.skivekommune.dk

8 8 Gnist Om og tilbygning Kommunes bedste boliger til voksne udviklingshæmmede Wellnes-rum med sansestimulation og store to-rumsværelser der er indrettet til beboernes særlige behov er blot noget af det nye i Boenheden Jyllandsgade Mejsevej. Tekst og foto af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation - Om- og tilbygningen af Boenheden Jyllandsgade-Mejsevej har givet os præcis de rammer vi har brug for, både for personalet og beboerne, siger boenhedens leder Maja Handskemager. Udefra er bygningerne i røde mursten, græsset udenom er sået, men endnu ikke vokset op. Indenfor er væggene hvide, fælleslokalerne er åbne med store vinduer, og hver beboer har sit eget to-rumsværelse med bad. Synskonsulent som boligindretter - Det er dejlige rummelige boliger, som selvfølgelig er indrettet med de hjælpemidler den enkelte beboer og personalet har behov for. Men ellers er beboernes lejligheder indrettet efter hans eller hendes ønsker og boligsmag. Vi har gjort meget ud af at involvere både beboerne og de pårørende i indretningen af lejlighederne, og det synes jeg er lykkes rigtig godt, fortæller Maja Handskemager. stikkontakter og døråbninger markeret med stærke farver fordi det gør det meget nemmere at se, og styrken i alle lamperne er valgt med det bestemte antal lux som passer til beboernes synshandicap, forklarer Maja Handskemager. Kuglekasse og vandseng Fællesarealerne er også indrettet efter de særlige behov som beboerne har. Her er ingen dørtrin som kan drille brugere af kørestole eller rollatorer. Dørene er brede nok til hospitalssenge. I det hele taget er der tænkt i konstruktioner som tilgodeser beboere og medarbejdere uanset hvilket plejebehov der måtte opstå. - I byggefasen var personalet og jeg lidt spændte på om det ville lykkes at få indrettet en hyggelig stue, som samtidig skulle fungere med de særlige sidde- og liggestole som beboerne har brug for. Men det er gået over al forventning. Vi har futton-madrasser, gynge-hænge-stole, kugle-kasse til sansestimulation og samtidig bevaret en dagligstue der oser af hygge. Vi Fakta Boenheden Jyllandsgade-Mejsevej er et bo-tilbud for 22 udviklingshæmmede som har behov for døgnpleje. Boenheden blev oprettet i 1991 af Viborg Amt. Dengang var det en del af normaliseringen at alle boenheder skulle have navn efter adressen og ikke en institutionsnavn. På et tidspunkt ændrede Skive Kommune navnet på den del af Jyllandsgade, som boenheden bor på, til Hjalmar Kjelms Allé. Navnet Hjalmar Kjelms Allé er svært at sige - især for udviklingshæmmede. Så boenheden søgte amtets Socialudvalg om at få lov til beholde navnet Jyllandsgade. I forbindelse med strukturreformen i 2006 blev institutionen en del af Skive Kommune. På Mejsevej er der fire levemiljøer med hver fire beboere, og på Hjalmar Kjelms Allé er der to levemiljøer med tre beboere i hvert. Jyllandsgade-Mejsevej er arbejdssted for 34 faste medarbejdere inklusiv ledelsen. Hertil kommer vikarer og afløsere. - I ét tilfælde fik vi hjælp fra en synskonsulent til indretningen. Det var et spændende samarbejde. Grunden var at vi har en beboer som er meget svagtseende. Det stiller nogle særlige krav for at hun kan færdes frit i sit eget hjem. For eksempel er hendes møbler sorte eller røde, dels fordi det er farver beboeren er glad for, og dels fordi de er i kontrast til de hvide vægge. I lejligheden er alle Boenheden Jyllandsgade-Mejsevej er indrettet så det tilgodeser beboernes behov, og samtidig giver medarbejderne gode rammer for arbejdet. Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

9 Gnist 9 Maja Handskemager (tv) bød velkommen ved indvielsen efter om- og tilbygningen. Her takkede hun alle samarbejdsparter både interne og eksterne, personalet, beboere og pårørende for deres indsats og opbakning under genhusningen og i arbejdet med at sikre varige optimale forhold for beboerne i boenheden Jyllandsgade-Mejsevej. har også indrettet et wellnesrum med spabad og vandseng med musik. Der er næsten tænkt på alt, smiler Maja Handskemager. Genhusning på Marienlyst - Vi er fuldt ud tilfredse med resultatet, så vi har næsten glemt den lange proces vi har været igennem, griner Maja, og forklarer; - Boenheden blev etableret af Viborg Amt i 1991 da beboerne flyttede ud fra Resenlund og Egeskovcentret. Mejsevej og Jyllandsgade var oprindelig indrettet med små værelser og med fællesbad. En indretning som absolut ikke var egnet til pleje af vores ældre, fysisk og psykisk udviklingshæmmede beboere. I 2005 begyndte Viborg Amt at overveje en ombygning, og i 2006 var projektet klar. Kommunesammenlægningen forsinkede byggeriet en smule, men i marts 2007 flyttede hovedparten af beboerne til kommunens tomme lejligheder på Marienlyst Plejecenter. - Det var simpelthen en fantastisk løsning. På Marienlyst blev vores beboere genhuset i to-rumsværelser. De blev boende sammen allesammen, og i ordentlige forhold også for personalet. Det var bare held at det kunne flaske sig så godt. Genhusning kan være en frygtelig oplevelse. Det er lidt som at tage af sted på en lang rejse. Man glæder sig til at ankomme, men rejsen kan bestå af mange mellemlandinger og ventetider, både de planlagte og de uforudsete der føles uendelige. Men tiden på Marienlyst var en god rejse, understreger Maja. Rytme i hverdagen - Nu er vi på plads. Indflytningen er gået godt. Beboerne har fundet sig tilrette, og medarbejderne er glade for at vi er i permanente bygninger. Vores hverdag har fundet en rytme, og langtidsplanlægningen har taget form med alt andet end byggeri, slutter Maja Handskemager. Ved receptionen i september kom beboere, pårørende, nuværende og tidligere medarbejdere, forvaltningskolleger, politikere, arkitekten og bygherrer. medarbejder.skivekommune.dk

10 10 Gnist Vintervedligeholdelse Søren Stilling ved saltdepotet ved Park og Vej på Gyrovej. - Den mængde salt rækker til en uge, hvis alt er ude at køre, siger han. Robotten kalder chaufførerne Park og Vej startede planlægningen af saltning og snerydning før sommerferien. Nu er alle sneplove og saltspredere gjort klar. De står parate til at rykke ud ved varsling om glatte veje og den første hvide sne. Salt-sprederen står stolpet op og klar til at en lastbil kommer og kobler til. Saltet bliver spredt ud på vejen fra tallerkenen nederst. Det er den der justeres, efter hvor på vejen der skal saltes, og om for eksempel saltet også skal nå ud over en buslomme eller svingbane, forklarer Søren Stilling. Tekst og foto af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation Park og Vej har gennemgået alt saltog sneudstyr. Nyt udstyr er indkøbt hvor det var nødvendigt. I år er der også lavet nye ruter for saltspredning og snerydning. Der er installeret nyt GPS-udstyr i saltsprederne. Og endelig som noget nyt bliver chaufførerne kaldt ud af udkaldsrobotten. GPS-styret saltspredning Som noget helt nyt har nogle af Park og Vejs saltspredere fået installeret GPS-system. GPS-systemet er dog ikke det samme som det vi kender fra bilen. Der er ingen mekanisk stemme der siger: Om 200 meter, drej til højre. I stedet er det et systemet som fortæller saltsprederen hvordan der skal saltes. Ruten er kodet ind på forhånd. Når chaufføren kører sørger GPS ens informationer for at salte i vejens bredde, også hvor der f.eks. er en bus-lomme, en svingsbane eller lignende. - Tidligere skulle chaufføren selv sørge for at indstille saltsprederen. På Skive by-ruten betød det at chaufføren skulle indstille sprederen mere end 300 gange for at sikre at svingbaner, dobbeltbaner og buslommer fik salt. I denne vinter kan han koncentrere sig fuldt ud om at køre. Så klarer GPS-sys-temet fordelingen af salt, fortæller værkfører Søren Stilling fra Park og Vej. Indtil videre er systemet installeret på to A-ruter, den ene på Skive by-ruten. - Grunden til at vi er startet med at installere GPS på A-ruterne, er at her kører vi mest. A-ruter er veje som har meget trafik, så her salter vi også når vi forventer det bliver galt. Skiveruten er den rute der har de fleste udfordringer, med svingbaner osv. På landruterne er det mest lige vej. Skulle der være en svingbane, så må chaufføren indstille saltsprederen manuelt, når han kører. En anden grund er at det er de første GPS ere vi har installeret, så vi vil også gerne have nogle erfaringer før vi eventuelt får flere i brug, supplerer ingeniør Jette Sørensen som er vinterkoordinator. Nye ruter I år er der også lavet helt nye ruter for at optimere brugen af materiellet. - Vi arbejder hele tiden på at gøre arbejdet billigere uden at det går ud over trafiksikkerheden. Vores nye ruter er lavet, i samarbejde med rådgivningsfirmaet Cowi, for at optimere kørslen og få mest muligt ud af materiel og arbejdstimer. Vi er meget spændte på hvordan de nye ruter fungerer, fortæller Jette Sørensen. Alle kommunens veje er klassificeret A, B, C eller D-veje. Klassificeringen afhænger af trafikmængden og vigtigheden, for eksempel busruter. - Ruterne er blevet længere, men ikke længere end den kan køres på en påfyldning af salt. Det er vigtigt fordi der ellers vil gå alt for lang tid med at køre frem og tilbage til lageret på Vej og Park, siger Søren Stilling. Robotten kalder Mængden af salt der bliver spredt på vejene afhænger af temperaturen. Hvis det fryser meget, skal der mere salt til, men hvis det fryser mere end 10 minus grader har salt ingen effekt. Hvornår der skal saltes afgøres af hovedvagten. Der er fire vejformænd Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

11 Gnist 11 som skiftes til at have hovedvagten i vinterberedskabet. - Hovedvagten holder øje med vejrudsigten og vores målestationer. Det betyder at 2-3 timer før det bliver glat, kan vi begynde at salte præventivt på A-vejene. På den måde vil de fleste bilister slet ikke få glatte veje at køre på, siger Jette Sørensen. Når hovedvagten registrer at der muligvis er glat på vejene, sender han patruljevagten ud. Patruljevagten er to medarbejdere der kører ud på vejene, og undersøger om der er glat, og dermed behov for at salte. - Når patruljevagten melder tilbage til hovedvagten om glatte veje, aktiverer han udkaldsrobotten. Robotten ringer op med en besked, til de chauffører i vinterberedskabet som har vagt, om hvilken rute de skal køre. Den enkelte chauffør sms er tilbage når han kører ud fra Park og Vej, og dermed begynder sin rute. Og han sender en ny sms når ruten er kørt igennem, forklarer Søren Stilling. - Robotten betyder at hovedvagten har telefonen ledig til at tage imod opringninger hvis der er opstået problemer. Tidligere var det nogle gange lidt svært at komme igennem, for hovedvagten havde travlt med at ringe ud til alle chaufførerne. I starten var chaufførerne lidt skeptiske over, at blive kaldt ud af en robot, men omvendt er de glade for at få løst problemet med ventetiden på telefonen, siger Jette Sørensen. Befugtet salt Det salt der bliver spredt på vejene er befugtet salt. Og sprederne bliver indstillet så de ikke spreder salt på de yderste 50 cm af vejen. - Det viser sig nemlig at når man kører på vejen bliver saltet alligevel kørt ud i kanten af vejen, men det bliver ikke kørt ud i rabatten. På den både mindsker vi skaderne på miljøet og vi sparer på mængden af salt, fortæller Søren Stilling. - Udover at bruge mindre salt, har befugtet salt den fordel at det virker med det samme det rører vejen, forklarer Søren Stilling. Helt klar Både Jette og Søren glæder sig til at få testet ruterne og materiellet. - Nu må der gerne komme 3-5 cm sne, så vi kan se hvor optimale vores ruter er, slutter de. Som vinterkoordinator har Jette Sørensen været tovholder for arbejdet med at fastlægge de nye ruter. - Nu er vi bare spændte på hvordan vinteren forløber, der må gerne komme 3-5 cm, siger hun. Fakta Alle veje i kommunen er opdelt i fire klasser. A-veje er hovedfærdselsårer med meget trafik. B-veje er veje mellem by-samfund. C-veje har begrænset trafik. D-veje er boligveje og veje hvor der er få huse. Klassificeringen af veje tager endvidere hensyn til bustrafik og skolebusser. I denne vinter kører der lastbiler på alle A-veje, på B-veje kører både lastbiler og traktorer, mens C- og D-veje primært saltes og ryddes med traktorer. Brugen af lastbiler betyder at ruten kan køres hurtigere. Saltsprederne er i beredskab fra oktober til april-maj. Snerydderne er klar fra november til april. Park og Vej bruger ca tons salt i løbet af en normal vinter. Vejsalt er et biprodukt fra salthorstene i Mariager. I runde tal koster det kr. at alle veje inklusive timer, materiel, salt, systemer osv. Ét døgn med sne-kørsel koster i runde tal 1. mio. kr. I år har der endnu ikke været behov vinterberedskabet. Derfor har Park og Vej heller ikke fået afprøvet om de nye ruter fungerer optimalt. Jette Sørensen og Søren Stilling står ved en nyrenoveret sneplov. I baggrunden ses saltvognene som står klar, læsset med salt og indstillet til de lastbiler og ruter hvor de skal bruges. medarbejder.skivekommune.dk

12 12 Gnist Virksomhedsportræt Altid mindst 50 procent ansvar Hellere kasser der passer, end rammer der strammer. Sådan lyder Idavangs motto, og det lever de efter. Brugerne på Idavang er autister som har brug for en hverdag med forudsigelighed og struktur. De 65 medarbejdere som arbejder på Idavang er ikke kun ansat efter faglige kompetencer, men i lige så høj grad sociale evner. Tekst og fotos af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation - Vi går ikke op i hvor mange kasser vi har. Vi har 65 brugere, og måske har vi brug for 65 kasser, men det er helt fint. Autister har brug for forudsigelighed og struktur, og hvis kassen ikke passer så går det galt. Vi arbejder individuelt med de forskellige brugere ud fra deres særlige behov, og hvis noget ikke virker, ja, så finder vi en ny kasse, forklarer afdelingsleder Lene Lykke. - Uanset hvilken opgave vi er i gang med, eller hvis vi bemærker noget, så har vi alle mindst 50% ansvar for at løse problemet. Det er endnu en måde at se kasserne på. Som medarbejder på Idavang har du altid et ansvar for at handle. For eksempel hvis du mangler noget information, skal du spørge. Hvis du opdager noget er gået i stykker, skal du ordne den eller indberette fejlen. Hvis du observerer at en bruger ændrer adfærd, skal du bringe det op i teamet osv., forklarer uddyber stedfortræder Peter Jensen. Arbejde uanset handicap Brugerne af Idavang er autister over i 18 år. Idavang består af tre afdelinger. En med dagbeskæftigelse, en med enkeltmandsprojekter og en med jobskabelse uanset handicap. - Brugerne i enkeltmandsprojekterne er meget svagt fungerende. De bor i egen bolig, men hver enkelt bruger har en fast tab af 4-6 personer tilknyttet sig. Brugere i dagbeskæftigelsen er meget forskellige, nogle ser vi kun et par timer om ugen, resten af tiden er de i et skånejob på en helt almindelig arbejdsplads, fortæller Peter Jensen. - Målet er at hjælpe så brugerne får et arbejde uanset handicap. Og vi har efterhånden mange brugere som har været på samme arbejdsplads i mere end 10 år. Det kan kun lykkes hvis vi er vedholdende, og sikrer den rigtige støtte hele tiden. Hvis vi begynder at mindske støtten til en bruger som fungerer godt, så er det næsten sikkert at brugerens verden lynhurtigt falder sammen, og kan det ende med for eksempel angst eller depression, forklarer Lene Lykke. - Vores brugere giver kontant afregning med det samme. Hvis der sker noget som ikke passer til kassen så kommer der straks en reaktion. Det betyder også at vi i personalegruppen er meget opmærksomme på hinanden og giver kollegial respons, siger Peter Jensen. Planlægning og omstillingsparat - Vi mødes hver dag kl. 8. Det vil sige en halv time før brugerne kommer. Her koordinerer vi dagen på kryds og tværs, fordi jo bedre forberedte vi er, og jo bedre planlægning vi har, jo bedre kan vi strukturere dagen for brugerne. Men vi er også meget omstillingsparate. Nogle brugere kan vi blot kigge i øjnene om morgenen og se hvilken slags dag det bliver. Det er ikke sikkert at det planlagte program passer til dagen, smiler Lene Lykke. Sjovt at gå på arbejde På Idavang er fagligheden vigtig, men her bliver der også arbejdet seriøst med sociale relationer. For eksempel er der fokus på stress, trivsel og humor. Et vigtigt redskab til at se på trivslen i hverdagen er farvetabellen. Den bruges ved alle møder. - Som det første på et møde, skal alle give sig selv en farve. I farvetabellen er der fire farver; rød, gul, grøn eller sort. Hvis man er sort er man ikke tilstede, for så er man syg og måske under behandling. Er man grøn har man overskud og det går godt det er fantastisk. Det er også ok at være gul, men ikke ved for mange møder i træk for det er et faresignal. Man kan være gul, hvis man oplever et problem med en voldelig bruger, eller man er midt i en skilsmisse, det behøver ikke være arbejdsrelateret at man er under pres. Er man derimod rød skal der gøres noget, og det er lederens eller kollagernes ansvar at træde til og handle, forklarer Peter. Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

13 Gnist 13 Lene Lykke og Peter Jensen forventer at overgangen til Skive Kommune bliver uden problemer, og at hverdagen fortsætter; - Idavang vil stadig være et højt specialiseret tilbud til unge autister, uanset om der står Region Midtjylland eller Skive Kommune på skiltet ved indgangen. - Det er rart at kunne sige hvilken farve man er. Og der er en større chance for at kolleger og ledere opdager hvis noget er ved at udvikle sig til et problem for en medarbejder, supplerer Lene Lykke. - Vores sociale relationer medarbejderne imellem er det vigtigste for at dagen fungerer. Og så skal det bogstavelig talt være sjovt at gå på arbejde, så det arbejder vi alvorligt med, griner Peter og fortsætter; derfor har vi været på humorkursus, og vi øver os hele tiden i at gøre hverdagen lidt sjovere for hinanden. Vi skal høre hinanden grine og helst mange gange om dagen. Vi har samme værdier - For ca. et år siden havde vi en god og lang proces, hvor vi arbejdede med værdier. Vi fandt fire værdier, som passer godt til vores hverdag og arbejde. Det pudsige er at tre af de fire værdier er de samme som Skive Kommunes værdier; Udvikling, Trivsel og Ordentlighed. Vores fjerde værdi hedder Rummelighed, fortæller Peter Jensen. - Det var faktisk en lettelse at opdage at kommunens værdiord var de samme som vores. For det må betyde at vi tænker i den samme baner, eller i hvert fald har det rigtige udgangs- punkt for at drøfte tingene, supplerer Lene Lykke. For at synliggøre både mottoet hellere kasser der passer, end rammer der strammer og værdierne, blev der lavet en lille kasse med fire ting som hver skulle symbolisere en værdi. Rummelighed blev symboliseret i en ballon, som kan pustes op til at rumme rigtig meget, men der er selvfølgelig en grænse. Trivsel blev symboliseret i et stykke chokolade. Det er altid dejligt at få eller give chokolade, ligesom med anerkendelse, hvilket er en stor del af trivslen på en arbejdsplads. Udvikling var symboliseret med en puslespilsbrik. For at skabe udvikling skal man finde, eller opfinde, flere brikker. Eller kompetencer skal sættes sammen for at få et større billede, eller se nye muligheder. - Værdien Ordentlighed havde vi lidt problemer med at symbolisere, men vi valgte et storsmilende smileyklistermærke. Jeg tror egentlig det kom fra smiley ordningen, hvor restauranter og forretninger bliver vurderet på hvor ordentligt deres varer behandles, slutter Lene Lykke. Fakta 1. januar 2010 overgår Idavang fra Region Midt, og bliver en del af Skive Kommune. Idavang har 65 medarbejdere og 65 brugere. Stedet er et specialtilbud for autister og omfatter både dagog døgntilbud. Dagtilbuddet består af værksteder, arbejdsprøvning og lignende. Der er 18 brugere som enkeltmandsprojekter med døgnbemanding enkeltvis for hver bruger. Døgntilbuddet er for meget tunge brugere som ikke kan fungere i et fællesskab. Medarbejdergruppen er meget tværfagligt sammensat, der er pædagoger, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, socialrådgivere, fysioterapeuter, lærere og håndværkere. Idavang blev oprettet af Viborg Amt omkring Dengang var der 10 brugere og 4 medarbejdere. I 1996 blev institutionen udvidet med enkeltmandsprojekter. I 1998 blev fabrikken etableret, og den fungerer som en arbejdsplads for brugerne. medarbejder.skivekommune.dk

14 14 Gnist Kommunalvalget 2009 Dagen før valget I dagene lige op til valget er der mange praktiske forberedelser der skal være på plads. Rådhusbetjentene har ansvaret for at gøre valgstederne klar i Salling, mens Beredskabet gør klar i Skive og opland. Kl ankommer rådhusbetjentene Sten Gosvig Andersen og Jens Sørensen til afstemningsstedet i Selde Sognegård. Trailerne er læsset med stemmebokse som opbevares på råhuset i Skive. Kl : Gardinringene driller. De vil ikke køre i skinnen. Løsningen bliver at gardinerne må være trukket for hele dagen. Efterhånden er de fleste stemmebokse lavet i letvægtsmaterialer. Førhen var stemmeboksene nogle steder lavet af spånplader og vejede mange kilo. De var meget besværlige at sætte op, bygge og vedligeholde. Ofte blev de opbevaret i små, støvede hjørner eller op ad snoede trapper eller lignende. Kl : De nye stemmebokse vejer ikke ret meget og kræver kun et par hænder og en unbrakonøgle for at samle. Steen og Jens er i fin træning. Selde er det 6. valgsted på ruten. Kl : Selde kan krydses af på listen. Næste stop er Fur. Og så frokostpause. Herefter mangler endnu fire steder og inden alt det praktiske er på plads, er det fyraften ved 20-tiden. Kl : Hylder og lys er sat op i stemmeboksene, stemmeurner og valgbordene står pænt, og efter lidt oprydning er Selde Sognegård klar til at ca. 700 kan stemme til byråd og regionsråd. Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

15 Gnist 15 Under valget den 17. november 2009 Skive Kommune har 25 valgsteder. Det største er Aakjærhallen hvor der er stemmeberettigede vælgere. Det mindste valgsted er i Krejbjerg. Her har under 300 vælgere mulighed for at stemme. Hvidbjerg er kommunens tredje mindste valgsted med knap 500 stemmeberettigede. Aakjærhallen Der er fire valgborde adskilt af lænker for at sikre at vælgerne kommer det rette sted hen, og får lagt stemmesedlen i den rette valgurne. De valgtilforordnede uddeler stemmesedler og holder øje med at alt går rigtigt for sig. Valgkontoret holder til i Aakjærhallen. Her bliver valgstedernes stemmeprocenter blandt andet samlet flere gange i løbet af valgdagen. Hvidbjerg Skole Fakta De valgtilforordnede løser en række praktiske opgaver på valgdagen. De er enten politikere eller medarbejdere ansat i Skive Kommune, og som er bosat i kommunen. Afhængig af partiernes størrelse skal de stille med et antal personer som tilforordnede. På valgstedet i Hvidbjerg kan der godt blive tid til en snak og et godt grin. Gitte Filtenborg, der til daglig arbejder i Borgerservice, styrer valgstedet med hård hånd. Hmm, to i samme boks?! Forklaringen på at boksens gardin stadig bærer gl. Spøttrup Kommunes byvåben er at det er så pænt, lyder det fra politikerne blandt de valgtilforordnende. Bag ved stemmeboksene har de valgtilforordnede deres frokoststue. Her kan der på skift nydes en kop kaffe, frokost og aftensmad. I disse influenzatider var der, på alle stemmesteder, mulighed for at spritte hænder efter besøget i valgboksen. medarbejder.skivekommune.dk

16 16 Gnist Kommunalvalget 2009 Efter valget: Optælling af stemmer Alle de gule stemmesedler er til regionsrådsvalget. Alle de hvide sedler til byrådsvalget. Fintællingen i Kulturcenter Skives hal B startede kl og alle stemmer var talt og fordelt i stakke på de enkelte kandidater ved 15-tiden. Kollegerne fra Park og Vej leverede kasserne med stemmesedler fra alle valgsteder, som natten over var blevet opbevaret sikkert i kælderen på Skive Rådhus. 28 hold på fire medarbejdere deltog i fintællingen dagen efter valget. Alle stemmesedler skal sorteres, tjekkes og tælles fra de 25 valgsteder. Antallet af ubrugte stemmesedler skal også stemme... Så stor er en stak med ca personlige stemmer! Under optællingen bliver der fundet stemmesedler som er udfyldt uklart. Valgbestyrelsen afgør hvilke stemmesedler der er gyldige og ugyldige. Valgbestyrelsen består af medlemmer fra forskellige partier i byrådet. Formanden for valgbestyrelsen er borgmesteren (med ryggen til). Lone Knudsen (tv) fremlægger de stemmesedler der skal tages stilling til. Tasteholdet (i alt 6-8 personer) taster alle optællinger ind i KMD-systemet både på valgaftenen og ved fintællingen. Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

17 Gnist 17 Trepartsmidler brugt til projekt om ældrepædagogiske kompetencer Én af de arbejdspladser der har søgt og fået penge til kompetenceudvikling fra det lokale beslutningsfora er Plejecenter Møllestien. Fakta I april nummeret af Gnist skrev vi om muligheden for at søge om midler til kompetenceudvikling og seniorpolitiske initiativer frem til Mange medarbejdere, tillidsrepræsentanter og afdelinger har udnyttet muligheden for at søge om midler til kompetenceudvikling. Af konsulenterne i HR og Kommunikation Charlotte Buur og Malene Brink Områdeleder Camilla Toft fra Ældreområde Distrikt 4, som blandt andet omfatter Plejecenter Møllestien, har søgt trepartsmidler til et projektforløb over 1½ år. Formålet med projektet er at sikre forankringen af ældrepædagogiske kompetencer og initiativer på Møllestien. Projektet er strategisk forankret i Distrikt 4 s virksomhedsplan for , og har følgende indsatsområder: Ældrepædagogik, dokumentation, attraktiv arbejdsplads og økonomi. Projektet består blandt andet af tre AMU-moduler. Kursusafdelingen på Social- og Sundhedsskolen i Skive- Thisted-Viborg står for undervisningen på de særligt tilrettelagte moduler: Værdibaserede arbejdspladser Dokumentation og evaluering Kommunikation i teams Indtil videre er det første modul på to dage gennemført. - Sammen med Social- og Sundhedsskolen har vi udarbejdet hele forløbet i de tre etaper. Det har været et rigtig godt samarbejde. Skolen kender os og vi kender dem, det gør det nemt at snakke sammen og tilrettelægge det helt rigtige forløb, fortæller Camilla Toft. Værdibaseret arbejdsplads - Den første etape med emnet værdibaserede arbejdspladser har vi gennemført. Det var utrolig spændende, og jeg blev positivt overrasket over den energi og vilje medarbejderne kastede sig over arbejdet. I starten var der en del medarbejdere der synes at det var hårdt at være så meget af sted, men samtidig synes de også at det er rigtig godt at være sammen med kollegerne, når bare de vidste at borgerne blev ordentligt passet, smiler Camilla Toft. - Trepartsmidlerne har betydet at vi kan gennemføre forløbet som planlagt, og at vi ikke er nødt til at skære i omfanget, så det er jeg rigtig godt tilfreds med. Nu glæder vi os til at gå om bord i anden del om dokumentation og evaluering. Det er noget som vi selvfølgelig allerede bruger i dag, men vi kan blive meget bedre, siger Camilla Toft. Vision: Læringsorienteret arbejdsplads - Målet er at vi med hjælp fra metoderne kommer et stort skridt nærmere vores vision om, på to år, at skabe en arbejdsplads med et miljø som i høj grand er læringsorienteret. Vi skal nå dertil hvor det er helt naturligt at give sparring til kolleger, reflektere over egen eller andres måder at arbejde på, afprøve kreative løsninger osv. Kultur med kreative tanker - Jeg ved vi har mange kompetencer i huset som vi enten slet ikke bruger eller ikke bruger godt nok i dag. Vi skal have en kultur med kreative tanker indenfor vores ramme, men det skal ikke være gammel vane der sætter dagsordenen. Og det er dét vores proces skal bringe os godt på vej til, slutter Camilla Toft. Camilla Toft, områdeleder i Ældreområdet Distrikt 4, glæder sig over den energi som medarbejderne har lagt i arbejdet med værdier og ældrepædagogiske metoder. På Intranettet kan du se en oversigt over godkendte ansøgninger. Hvem kan søge? Alle kan søge om midler det vil sige den enkelte medarbejder, grupper af medarbejder eller arbejdspladser. Der er dog et ønske om, at midlerne anvendes så bredt som muligt, så flest mulige får gavn af det. Hvad kan der søges til? Ansøgninger vedr. midlerne skal forelægges beslutningsforaene. I princippet kan der søges midler til alt, blot det er til nye initiativer altså noget vi ikke gør i forvejen. I aftalen om kompetenceudvikling er det besluttet, at midlerne fortrinsvis skal anvendes til kompetencegivende kurser/ efter- og videreuddannelse hos anerkendte udbydere. Næste ansøgningsrunde Har du eller din arbejdsplads et projekt, I kunne tænke jer at sætte i gang, men står måske og mangler midlerne, er der to ansøgningsrunder i Den første runde har frist den 21. januar 2010 og den anden frist er 26. august Beslutningsforaene vil efter hver ansøgningsrunde tage stilling til alle ansøgninger. Læs mere På Intranettet under Medarbejder > Personalepolitik > Udmøntning af trepartsmidler. Her finder du også et ansøgningsskema og kan se, hvem der sidder i de lokale beslutningsfora. Foto: Malene Brink medarbejder.skivekommune.dk

18 18 Gnist Elever i praktik Stjernestunder på Møllestien Plejecenter Møllestien i Skive er praktikplads for unge grundforløbselever fra Social- og Sundhedsskolen. Det er blandt andet et forsøg på at få flere til at søge arbejde i ældreområdet efter endt uddannelse. Af konsulent Malene Brink, HR og Kommunikation Hovedformålet med praktikken er at få de unge til at skabe stjernestunder i de ældres liv. Det giver de ældre mere glæde, og de unge får succesoplevelser og personlige kompetencer. Personlige kompetencer som evnen til at møde andre mennesker anerkendende, kommunikere anerkendende, vise omsorg, være bevidst om andres behov og egne behov, er vigtige for at komme videre i uddannelsesforløb. Et frisk pust - For Møllestien er grundforløbseleverne et frisk pust, som kommer med masser af nye ideer der er med til ruske lidt op i dagligdagen, fortæller Mimi Lund fra Social- og Sundhedsskolen. Mimi Lund er en del af Social og Sundhedsskolens grundforløbsteam. Sammen med gruppekoordinator Tina Strunck fra Møllestien har skolens team tilrettelagt praktikken. Det første hold elever har netop gennemført deres praktikperiode på Møllestien. De unge får øje på de ældre - På længere sigt håber vi at flere unge får øjnene op for at ældreområdet er et spændende sted at arbejde, at det ikke kun er pleje, men langt mere pædagogiske handlinger der arbejdes med, forklarer Mimi. - Når grundforløbseleverne starter på uddannelsen er støtstedelen interesseret i en pædagogisk uddannelse. Vi lavede en lille rundsørge blandt eleverne og rigtig mange svarede at de ville arbejde med børn i en helt almindelig børnehave. Efter praktikken på Møllestien oplevede vi at mange af eleverne åbnede op for samarbejdet med ældre, og synes det var givende at arbejde med ældrepædagogik, fortæller Mimi og tilføjer; - For mig bekræfter det min fornemmelse af, at de unge ikke kender gamle mennesker. Mange har aldrig været på et ældrecenter før, og mange har ikke selv bedste- eller oldeforældre som de besøger. Stimulerer sanserne Inden praktikken startede lavede eleverne en brainstorm over, hvilke aktiviteter de ville lave med de ældre. - Her var kreativiteten stor, der kom ideer som petanque, kroket, krolf, fisketure, ture til Vesterhavet, spille Wii og meget mere. Men meget af det havde beboerne ikke lyst til, fortæller Mimi Lund. Der var dog to beboerne som prøvede kræfter med Wii, som er et videospilkonsol man sætter til fjernsynet. Man kan for eksempel spille golf eller bowling ved hjælp af trådløse kontroller. - I stedet fandt vi ud af at de små ting som stimulerer sanserne var meget populære. Det vil sige aktiviteter som bagning, madlavning, sidde-gymnastik og gå-ture. Der var Mimi Lund fra Social og Sundhedsskolen har været medkoordinator for det første hold grundforløbselever på Møllestien: - Vi er blevet en masse erfaringer rigere, og selvfølgelig er der noget der skal ændres, men det er småting. Mine kolleger og jeg gælder mig allerede til det næste hold vi skal være med til at introducere for jeg skal være koordinator for. Foto: Malene Brink Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

19 Gnist 19 også stor forskel på de forskellige afdelingers beboere. I én afdeling var det en stor succes at arbejde med halloween som tema, med pynt og mad, fortæller Mimi. Flere åbne døre - I starten syntes eleverne at alle døre var lukkede. Altså at beboerne kun sad i egne boliger, og at det var svært at få dem med ud til en aktivitet. For mange elever var det grænseoverskridende at skulle banke på en lukket dør hos en beboer og spørge om han eller hun ville med ud i fællesområdet til en aktivitet. Men efterhånden som både personale og beboere vendte sig til eleverne, kom der også flere åbne døre, fortæller Mimi Lund. I evalueringen af praktikken er én af de ting som eleverne fremhæver som det bedste; relationen til de ældre mennesker. Deres samtaler, samværet og gennemførelsen af aktiviteterne gav en masse stjernestunder. Grundforløbselever bager småkager på Møllestien sammen med beboerne. Fotos: Privat Fakta Det første praktikforløb på Møllestien blev gennemført i efteråret 2009 som et forsøgsprojekt. De fine evalueringerne betyder at samarbejdet med grundforløbet fortsætter, og at hold nummer to startede i november Grundforløbseleverne var på Møllestien én formiddag om ugen i otte uger. Et grundforløb er adgangsgivende til et hovedforløb. Det vil sige at grundforløbet giver adgang til f.eks. social- og sundhedshjælperuddannelse som kan overbygges med en uddannelse til social- og sundhedsassistent, ellers giver et grundforløb adgang til uddannelser som pædagog, klinikassistent, radiograf, bioanalytiker osv. Et grundforløb er minimum 20 eller 35 uger, men længden er individuel, for det handler om at nå målene om personlige kompetencer. Eleverne kommer typisk direkte fra 9. eller 10. kl. og vælger grundforløbet i stedet for gymnasiet. Læs mere Du kan læse mere om grundforløbsuddannelsen på Skive, Thisted, Viborgs Social og Sundhedsskoles hjemmeside > Grundforløb. medarbejder.skivekommune.dk

20 20 Gnist Feriefond Feriefondens tre feriesteder Ferielejligheden ved: Hotel Skagen Strand Lejligheden er på 74 m² og indeholder bl.a. seks sovepladser fordelt på to plan stue/køkken med køleskab, komfur, opvaskemaskine, TV m.m., badeværelse, vaskemaskine, dyner og puder (sengetøj skal medbringes). Boligen ligger ca. 12 km fra Skagen i et feriecenter med mange aktivitetsmuligheder, som kan benyttes uden ekstra betaling. VIP-kort som skal benyttes til aktivitetsmulighederne, udleveres i receptionen og skal afleveres igen ved afrejse. Der afgår tog til Skagen umiddelbart uden for Feriecenteret. Feriefonden råder over boligen 26 uger om året. Sommerhuset, Plantagevej 4 C, Hune, Blokhus Sommerhuset er på 70 m² og indeholder og bl.a. seks sovepladser, to værelser med dobbeltseng, et værelse med køjeseng, stue/køkken med brændeovn, parabol-tv, køleskab med fryser, komfur, opvaskemaskine samt udgang til træ-terrasse, badeværelse med bruseniche, dyner og puder (sengetøj skal medbringes), vaskemaskine og tørretumbler, gyngestativ og sandkasse. Huset er også velegnet til brug i vinterhalvåret. Ca. to km til havet og Blokhus centrum. Tæt på Fårup Sommerland. Ferielejligheden ved Bønnerup Strand Lejligheden er på 65 m² og indeholder bl.a. to værelser med i alt seks sovepladser køkken med køleskab, opvaskemaskine, komfur og ovn, stue med TV, badeværelse med bruseniche, dejlig terrasse med aftensol, dyner og puder (sengetøj skal medbringes). Centeret ligger på Djursland kun et minuts gang fra stranden og indenfor en kort kørselsafstand til en lang række nationale seværdigheder som Djurs Sommerland, Kattegatcentret i Grenå, Fregatten Jylland og Glasmuseet i Ebeltoft, Randers Regnskov, Mejlgård Slot m.m. Skive Kommunes ferielejlighed har nr. C201 og ligger i Feriecenter Kattegat. Se evt. yderligere information på Informationer Nyheder Personaleforening Kunstforening Sportsforening

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Personalepolitiske værdier

Personalepolitiske værdier PERSONALEPOLITIK APRIL 2007 Personalepolitiske værdier Dialog Medansvar Trivsel Respekt Stolthed Personalepolitik 2007 Sådan blev værdierne fundet Grundstenene til de værdier, som Kalundborg Kommune bygger

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Navn Brugernavn omsorgssystemet Adgangskode omsorgssystemet Velkommen: Vi vil med dette introduktionsprogram gerne byde dig hjertelig velkommen som medarbejder

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet. Indhold

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet. Indhold Vedtægter for Procedure Ældrerådet for valg til Ældrerådet Vedtægter for Ældrerådet Indhold Procedure for... 1 valg til Ældrerådet... 1 Lovgrundlag... 2 Valgdato... 2 Valgbestyrelse... 2 Valgbarhed...

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT S I D E 2 A F 8 T R I V S E L S P O L I T I K K U L T U R M I N I S T E R I E T S D E P A R T E M E N T Udgivet i september 2015 af Kulturministeriets Koncern

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Mødelokale Lynet og Pulsen, Den Blå Diamant

Mødelokale Lynet og Pulsen, Den Blå Diamant REFERAT HOVED-MED Mødedato: 3. marts 2016 Mødested: Mødelokale Lynet og Pulsen, Den Blå Diamant Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: 15:00 Deltagere: Bill Pharsen, Birgitte Høj Sørensen, Birthe Søndergård

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet Indhold

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet Indhold Vedtægter for Procedure Ældrerådet for valg til Ældrerådet 2017 Vedtægter for Ældrerådet Indhold Procedure for...1 valg til Ældrerådet...1 Lovgrundlag...2 Valgdato...2 Valgbestyrelse...2 Valgbarhed...2

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 115 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 29 almene boliger, 5 boliger til yngre

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 60 68 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 6. januar 2014 Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Humble

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer Kom godt i gang med arbejdsglæden 2 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi styrker arbejdsglæden hos os. Undervejs kommer der eksempler, øvelser og værktøjer til inspiration. Tre punkter

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede Social- og Sundhedsforvaltningen Støttecenter for Senhjerneskadede Trivsels for Støttecentret for Senhjerneskadede -Værdier, hensyn og arbejdstilrettelæggelse med henblik på at sikre trivsel og forebygge

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til lederen INDHOLDS- FORTEGNELSE Strukturen for samtalen: Samtalehjulet 7 Sådan får du succes med samtalen 8 Før samtalen 8 Under samtalen 9 Efter samtalen

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 33 plejeboliger (og 13 aflastningspladser).

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Den sunde arbejdsplads

Den sunde arbejdsplads Den sunde arbejdsplads Sundheds- og omsorgsområdet Områdeudvalget marts 2017 15-03-2017 Side 1 Indledning Følgende notat er udarbejdet af områdeudvalget på Sundheds- og omsorgsområdet og præsenteres på

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Søvangsgården Adresse Søvangsvej 19-23 Tilsynsdato 18. december 2013 og den 19. december 2013 Antal pladser Antal

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

At dele stjernestunder

At dele stjernestunder TEMA Stress Værktøj 6 At dele stjernestunder 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Redskab 1: Inspiration til oplæg 4 Redskab 2: Øvelse

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN Liggende møder i farverige Fatboys er ikke innovation. Innovation handler om, at alle på arbejdspladsen er enige om, hvad der er den fælles kerneopgave. Medarbejdere

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

REFERAT HANDICAPRÅD DATO: 31. AUGUST 2016 MØDELOKALE SYDFALSTER, RÅDHUSET BENT MUNCH (REPRÆSENTANT FRA DH) PER STEEN LAILA GROTH BJARNE HANSEN

REFERAT HANDICAPRÅD DATO: 31. AUGUST 2016 MØDELOKALE SYDFALSTER, RÅDHUSET BENT MUNCH (REPRÆSENTANT FRA DH) PER STEEN LAILA GROTH BJARNE HANSEN REFERAT HANDICAPRÅD DATO: 31. AUGUST 2016 STED: MØDELOKALE SYDFALSTER, RÅDHUSET TIDSPUNKT: KL. 9.00 DELTAGERE: AFBUD: FREMMØDT SUPPLEANT KENNETH NIELSEN (REP. FRA DH, FORMAND) BENT MUNCH PER STEEN LAILA

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Nordjylland God kommunikation N e m T n æ r v æ r e n d e e n k e l t m å l r e t t e t t r o v æ r d i g t Din indsats er vigtig Det, du siger, og måden, du siger det

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Bilag 14. Gitte: Transskriberet og kodet interview

Bilag 14. Gitte: Transskriberet og kodet interview Bilag 14 Gitte: Transskriberet og kodet interview (Interviewer) (Informant) 0.15: Til at starte med vil vi bare gerne bede dig om at introducere dig selv? 0.17: Jamen jeg hedder Gitte Andreasen jeg har

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser

Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Individuel udviklingssamtale Fokus på livsfaser Livsfasepolitik I Region Midtjyllands livsfasepolitik defineres det, at vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere, uanset hvilken

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere