Indhold. Indledning LOS navn Mission Værdigrundlag Vision Kernekompetencer... 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Indledning... 4. LOS navn... 4. Mission... 4. Værdigrundlag... 4. Vision... 5. Kernekompetencer... 5"

Transkript

1 Strategi

2 Indhold Indledning... 4 LOS navn... 4 Mission... 4 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Kernekompetencer... 5 Krav og forventninger til medlemskab af LOS... 5 Værdiskabelseskort for LOS... 6 Mål... 7 På tværs af kernekompetencerne... 7 Et professionelt sekretariat... 7 Professionalisme... 7 En kompetent bestyrelse... 7 Intern kommunikation... 7 LOS Advisory Board (LAB)... 8 Landsmøder... 8 Regionale dialogmøder... 8 Bestyrelsesårsmøde... 8 Regionalt samarbejde med tilsynsmyndighederne... 8 Medlemsfaser... 8 Driftsmæssige ordninger for medarbejdere på stederne... 9 Driftskurser... 9 Faglighed... 9 Brugerfokus... 9 Etisk forventningskatalog... 9 Dilemma på generalforsamlingen... 9 Faglige udvalg... 9 Faglige årsmøder Christiansborg konferencer Internationalt arbejde Videndeling Hjemmesiden Gi LOS Samarbejde med uddannelsesinstitutioner LOS støttefond

3 Lobbyisme En værdibaseret og attraktiv organisation Tæt politisk kontakt Mærkesager Mediehåndtering udadtil Strategiske allianceparter Succeskriterier Det vi ikke skal fremover Sekretariatets ydelser Årshjul Implementering af strategien Evaluering af strategien

4 Indledning I LOS ønsker vi, at LOS er en attraktiv organisation for steder, der arbejder som private aktører på det sociale område således, at de føler det naturligt at blive medlem hos os. Vi ønsker at fremstå med en stærk faglig og professionel profil både i forhold til opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud, og vi ønsker med en slagkraftig lobbyisme at sikre de bedste vilkår for de private tilbud. Med vores nye mission og værdier vil vi skabe fællesskabsfølelse blandt alle medlemmer af LOS, og med visionen og målene vil vi skabe og synliggøre retningen for LOS i de kommende år. LOS navn Vores navn er: LOS - De private sociale tilbud Med vores navn fremhæves det særlige, at vi er private, og at vi arbejder på det sociale område. Samtidig beholdes LOS som en del af navnet, fordi vi mener, at det er et godt brand. Mission LOS mission er: Vi arbejder for at styrke medlemmernes driftsvilkår og muligheder for at gøre en positiv forskel for udsatte børn, unge og voksne i Danmark Værdigrundlag LOS værdier er: Professionalisme Faglighed Engagement Professionalisme er nødvendigt og godt. Kun ved at agere professionelt kan vi som organisation fremme gode driftsvilkår for medlemmerne og være med til at gøre en positiv forskel for udsatte mennesker i Danmark. Vi ønsker som organisation at understøtte, at medlemmerne har mulighed for at gøre det godt, både når det gælder pædagogik, didaktik, økonomi, organisering og HR, og uanset om medlemsstederne er store eller små. Vi ønsker at fremme gennemsigtighed på området, også om medlemmernes indsats og drift, for at fremme troværdigheden i forhold til vores samarbejdspartnere herunder de kommuner, der betror vores medlemmer at tage sig af de borgere, som har brug for hjælp Faglighed er omdrejningspunktet for vores arbejde, og i vores bestræbelser på hele tiden at blive bedre til det vi gør. Kun ved at insistere på faglighed kan vi udvikle os som organisation og understøtte, at medlemmerne har mulighed for til stadighed gøre en positiv forskel for de udsatte mennesker. 4

5 Vi var blandt de første til at udvikle en akkrediteringsmodel, og vi vil også fremover søge at være på faglig forkant. I dag arbejder vi sammen med CAKU på en model for, hvordan man kan arbejde med resultater og effekt ( Hvad virker ). Engagement kendetegner og driver os som organisation og medlemmer. Engagement betyder, at vi involverer os i vores organisation og vores medmennesker. Det viser sig ved: At vi som organisation er engageret i vores medlemmer At vores medlemmer er engageret i LOS At vores medlemmer er engageret i deres brugere og medarbejdere. Som organisation involverer vi os i og interesser os for alle medlemmer. Medlemmerne har forskellige udgangspunkter, behov og oplevelser af virkeligheden. Det skal afspejles i de beslutninger, vi tager, og den måde vi kommunikerer på. Som organisation og medlemmer er vi åbne og tør diskutere såvel internt som eksternt, og dermed også være med til at synliggøre de mange dilemmaer, der er på vores område. Som organisation forventer vi, at vores medlemmer er involveret i de mennesker, de arbejder for. Engagement hos medlemmerne og deres medarbejdere er forudsætningen for, at de kan gøre en positiv forskel for de udsatte børn, unge og voksne. Vision LOS vision er: Vi vil kendes på at gøre en positiv forskel for de mest udsatte mennesker. Det vil vi gøre ved at arbejde for, at vores medlemmers steder er veldrevne, både pædagogisk, økonomisk og organisatorisk og ved at understøtte professionalisme, faglighed og engagement på området. Kernekompetencer LOS kernekompetencer er professionalisme, faglighed og lobbyisme. Konkret skal de udmønte sig i: Professionelt drevne medlemssteder Stærk faglighed i forhold til området der vedrører de mest udsatte i vores samfund Slagkraftig lobbyisme med henblik på at sikre de private sociale tilbud de bedst mulige betingelser for at udfolde deres faglighed og virksomhed Krav og forventninger til medlemskab af LOS For at man kan være medlem af LOS kræves følgende: Hvor loven kræver det, at stedet har en gældende godkendelse af den lokale tilsynsmyndighed, eller at stedet er under opstart At stedet skriver under på, at det har læst og vil efterleve LOS etiske forventningskatalog 5

6 Den sidste betingelse vil dog først gælde, når LOS har udarbejdet det etiske forventningskatalog. Forventningskataloget udarbejdes i forlængelse af, at denne strategi er vedtaget. Værdiskabelseskort for LOS Sammenhængen mellem LOS - De private sociale tilbud s mission, værdigrundlag, vision og kernekompetencer samt mål kan illustreres med dette overordnede værdiskabelseskort: De enkelte mål under hver kernekompetence følger i skemaet nedenfor og beskrives i næste afsnit. Flere af målene understøtter mere end én kernekompetence, men overordnet kan målene fordeles på de tre kernekompetencer som følger: Kernekompetencer Professionalisme Faglighed Lobbyisme Professionelt sekretariat Kompetent bestyrelse Brugerfokus Værdibaseret og attraktiv organisation Intern kommunikation Etisk forventningskatalog Tæt politisk kontakt LOS Advisory Board Dilemma på Mærkesager generalforsamling Landsmøde Faglige udvalg Mediehåndtering udadtil 6

7 Regionale dialogmøder Faglige årsmøder Strategiske allianceparter Bestyrelsesårsmøde Christiansborg konference Regionalt samarbejde med Internationalt arbejde tilsynsmyndigheder Medlemsfaser Videndeling Driftsmæssige ordninger for Hjemmesiden medarbejdere på medlemsstederne Driftskurser Gi LOS Samarbejde med uddannelsesinstitutioner LOS støttefond Mål På tværs af kernekompetencerne Et professionelt sekretariat Sekretariatet arbejder til enhver tid for de bedst mulige rammer for medlemmerne. Det sker i kraft af en slagkraftig lobbyisme, der sikrer lydhørhed i forhold til vores betingelser og behov. Derudover sker det ved, at sekretariatet til enhver tid rådgiver medlemmerne bedst muligt i forhold til driften af deres steder. Ligeledes understøtter sekretariatet fagligheden på området og blandt medlemmerne. Professionalisme En kompetent bestyrelse For at understøtte værdierne i bestyrelsens arbejde, inviterer bestyrelsen ad hoc eksterne personer til at deltage i bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen vælger personerne ud fra, om deres input kan generere merværdi for organisationen. Personerne kan for eksempel være ledere fra andre brancher, der har kendskab til økonomistyring i en krisetid, kommunikationsmedarbejdere der er stærke på mediehåndtering for interesseorganisationer, og det kan være faglig kompetente personer, der ved noget om læringsstile. For at understøtte fokus på LOS nye mission, værdigrundlag, vision og mål vil bestyrelsen arbejde ud fra en alternativ model til virksomhedsplanen. Den nye model skal sikre, at bestyrelsens arbejde til enhver tid tager afsæt i og har fokus på det, som fremgår af denne strategi. Bestyrelsen vælger den nye model og udarbejder denne i forlængelse af, at denne strategi er vedtaget. Intern kommunikation For at understøtte den interne kommunikation har LOS ansat en kommunikationskoordinator, der er med til at sikre, at der er fokus på kommunikation mellem: Bestyrelse og medlemmer Sekretariat og medlemmer Udvalg og medlemmer Derudover er koordinatoren med til at kvalitetssikre indholdet af den kommunikation, der sendes ud fra sekretariatet. Det gælder for eksempel nyhedsmails og det vejledningsmateriale, der gøres tilgængeligt på hjemmesiden. Målet er, at det materiale der sendes ud til medlemmerne er kort, klart og præcist i det, som ønskes formidlet. 7

8 Endelig er koordinatoren med til at sikre, at der er samspil mellem de forskellige medier. Det gælder for eksempel samspillet mellem Gi LOS og hjemmesiden. LOS Advisory Board (LAB) LOS har nedsat LOS advisory board (LAB), der fungerer som uafhængig rådgiver og inspirator for LOS. LAB diskuterer generelle spørgsmål og principielle sager, der på et givent tidspunkt er aktuelle på området. LAB består af 15 faste medlemmer, og LAB udnævner i fællesskab nye medlemmer, når et medlem udtræder. De 15 medlemmer udgøres af advokater og revisorer med indgående kendskab til området, repræsentanter fra Dansk Erhverv, ledere fra medlemsstederne og repræsentanter fra LOS bestyrelse og sekretariat. Landsmøder LOS afholder landsmøde én gang om året. På landsmødet vægtes indlæg, der har fokus på virksomhedsdrift og ledelse samt andre temaer, der går igen hos alle LOS medlemmer. Regionale dialogmøder LOS afholder som udgangspunkt regionale dialogmøder en gang årligt i hver af de 5 regioner, der varetager tilsynet fra og med november Møderne handler om formiddagen om aktuelle temaer, der vedrører alle, uanset geografisk tilhørsforhold, samt konkrete regionale problemstillinger. Om eftermiddagen inviteres de regionale tilsynsførende som udgangspunkt til at deltage med henblik på at gå i dialog om de lokale regionale udfordringer, der rør sig. LOS er i tilrettelæggelsen af de regionale dialogmøder opmærksom på den særlige problematik, der gælder for de steder, som er beliggende i en tilsynskommune, og som derfor har en anden tilsynsenhed end de øvrige i regionen. Bestyrelsesårsmøde LOS ønsker, at medlemmerne har bestyrelser, der er klædt på til at påtage sig det ansvar, det er at være en virksomheds øverste ledelse. LOS understøtter derfor de til enhver tid fungerende bestyrelsesnetværk, der er nedsat af LOS medlemmer. I samarbejde med disse arrangerer sekretariatet en gang årligt et bestyrelsesårsmøde. På årsmødet skal alle, der er medlem af en bestyrelse hos et LOS medlem, have mulighed for at blive opdateret på, hvad der rør sig. For at sikre de bedste netværksbetingelser vil årsmødet som udgangspunkt foregå fra kl. 14 til efter frokost næste dag. På årsmøderne vil der også blive fulgt op på, om de enkelte bestyrelsesnetværk er aktive rundt om i landet. Det skal være med til at sikre, at netværk ikke dør ud for eksempel fordi, der ikke længere er en tovholder for et netværk. Regionalt samarbejde med tilsynsmyndighederne LOS arbejder for at aftale en fast samarbejdsstruktur med hver af de fem socialtilsyn for at fremme et godt samarbejde og undgå unødvendige konflikter. LOS ønsker en konstruktiv dialog med tilsynene om de udfordringer, vi hver især oplever uden at gå på kompromis med vores faglighed og vores private status. Medlemsfaser Medlemmerne er forskellige. Det gælder blandt andet i forhold til størrelse, målgruppe for arbejdet og om stedet er under opstart, eller har været i drift i mange år. For at sikre at alle medlemmer føler, de har en plads i LOS, arbejder sekretariatet ud fra en medlemsfasetilgang. Medlemsfaserne er som udgangspunkt opdelt i: Potentielle medlemmer, nye medlemmer, medlemmer under opstart, medlemmer i drift og 8

9 medlemmer, der lukker ned. Sekretariats medarbejdere udarbejder materiale og rådgivning tilpasset de enkelte faser og gør dette materiale synligt på hjemmesiden. Driftsmæssige ordninger for medarbejdere på stederne LOS har rammeaftaler med PFA Pension og Topdanmark. De to rammeaftaler er indgået med henblik på at sikre, at medlemmerne kan tegne pensions- og forsikringsordninger for ledelse, medarbejdere og brugere på stederne. Sekretariatet arbejder til stadighed for at optimere rammeaftalerne blandt andet for at sikre, at der tages højde for særlige forhold, som gør sig gældende på vores område. Driftskurser Sekretariatet udbyder driftsrelaterede kurser, der er relevante på tværs af områderne. Det er som udgangspunkt en forudsætning, at kurserne kan afholdes uden overnatning og afholdes enten på kontoret i Emdrup eller Århus. For at sikre at medlemmer og sekretariatets medarbejdere kender til hinanden, prioriteres kurser højt, hvor sekretariatets egne medarbejdere kan undervise. Kurserne vil som udgangspunkt kun blive afholdt, hvis der er mindst 15 personer tilmeldt. Driftsmæssige kurser er for eksempel personalejurakurser, medicinhåndteringskurser og kurser om tilpasninger i en krisetid. Faglighed Brugerfokus For at understøtte værdierne faglighed og engagement og de mennesker, som det i sidste ende handler om, nemlig brugerne af medlemmernes steder, indtænker bestyrelsen brugerne i udviklingen af organisationen. Det sker ved at bestyrelsen går i dialog med brugerorganisationer og eventuelt afholder brugerdialoger mellem bestyrelsen og et antal brugere af medlemmernes steder. I dialogen med brugerorganisationer og brugere vil LOS søge at afdække, hvad brugerne tænker er høj faglighed og professionel drift, og hvordan og hvornår de føler, at medarbejdere har gjort en positiv forskel for dem. Etisk forventningskatalog Bestyrelsen udarbejder i forlængelse af vedtagelsen af denne strategi et udkast til et etisk forventningskatalog, som LOS medlemmer skal skrive under på, at de har læst og vil efterleve. I udkastet kommer bestyrelsen ligeledes med forslag til, hvordan det etiske forventningskatalog implementeres organisatorisk i LOS, herunder om der fortsat skal være et selvstændigt etisk råd i LOS, eller om det skal tænkes på en anden måde. Dilemma på generalforsamlingen På det sociale område er der mange dilemmaer og ofte ingen klare svar. For at synliggøre kompleksiteten og erkendelsen af, at der er mange gode spørgsmål, men ikke nødvendigvis entydige svar, har LOS som en del af generalforsamlingen et dilemma til debat. I forlængelse af debatten udsender LOS en pressemeddelelse om det, der er diskuteret. Faglige udvalg De tre udvalg skole-, børn og unge- og voksenudvalget - fortsætter uændret indtil videre. Bestyrelsen vil i det kommende år konkretisere udvalgenes sammensætning og opgaver. 9

10 Faglige årsmøder For at understøtte fagligheden hos de forskellige typer medlemmer arrangerer sekretariatet i samarbejde med de faglige udvalg årsmøder. Det betyder, at børne/unge-, voksen- og skoleområdet en gang om året afholder deres egne møder. Årsmøderne er målrettet såvel ledere som medarbejdere på medlemsstederne. For at sikre de bedste netværksbetingelser foregår årsmøderne som udgangspunkt fra kl. 12 til frokost næste dag. På årsmøderne vil der også blive fulgt op på, om de faglige netværk er aktive rundt om i landet. Det skal være med til at sikre, at netværk ikke dør ud for eksempel fordi, der ikke længere er en tovholder for et netværk. Christiansborg konferencer LOS ønsker politisk fokus på forholdene på området og afholder en gang om året en høring på Christiansborg. Det som er i fokus er på skift børn/unge-, voksen- og skoleområdet. Internationalt arbejde LOS ønsker indsigt i internationale tendenser og at opbygge internationale netværk. LOS samarbejder derfor med Eurochild, EPR European Platform for Rehabilitation, Svenska Vård, OPB og Nordisk-Baltisk Forening. LOS deltager i relevant omfang i årsmøder og konferencer med disse samarbejdspartnere. Sekretariatet orienterer løbende medlemmerne i Gi LOS, i nyhedsbreve, på hjemmesiden m.v. om internationale tendenser og de begivenheder, der har fundet sted. Videndeling Der er på hjemmesiden et videndelingsrum. I dette rum har medlemmerne mulighed for at videndele om blandt andet gode oplægsholdere, undervisere, relevante kurser artikler m.v. Hjemmesiden Medlemmerne skal opleve LOS hjemmeside som relevant, brugervenlig og egnet til at understøtte netværk og videndeling på tværs af stederne. Den skal understøtte medlemmerne i både deres virksomhedsdrift og deres faglighed, og den skal afspejle de temaer, som Gi LOS indeholder. Sekretariatet skal sikre, at medlemsbasen, som mange kommuner bruger, når de skal anbringe udsatte mennesker, altid er brugervenlig, præcis i sin søgning og hurtig. Sekretariatet vil i det kommende år se på mulighederne (økonomiske og tekniske) for at tilknytte en app til hjemmesiden samt se på, om det vil være en fordel for LOS som organisation at benytte de sociale medier som kommunikationsmiddel. Gi LOS Gi LOS er et medlemsblad med en stærk faglig profil. For at fremme debat og synlighed om aktuelle udfordringer på området, er der i hvert nummer et tema. De enkelte temaer afspejles også på hjemmesiden. Gi LOS indeholder derudover et Politisk hjørne, hvor sekretariatet synliggør det politiske arbejde, der foregår i organisationen. Gi LOS udkommer tre gange årligt. Samarbejde med uddannelsesinstitutioner Uddannelse er vigtig. Det gælder uddannelse af ledere og medarbejdere på medlemsstederne, og det gælder uddannelse og beskæftigelse af anbragte børn, unge og voksne. 10

11 LOS indgår både formelle og uformelle samarbejder med relevante branche- og uddannelsesinstitutioner med henblik på at sikre, at de uddannelser der udbydes er relevante for medarbejdere og ledere på medlemsstederne. LOS indgår derudover formelle og uformelle samarbejder med brancheorganisationer samt uddannelsesinstitutioner, hvor de anbragte studerer med henblik på at understøtte, at fortsat flere udsatte børn, unge og voksne på medlemsstederne gennemfører en uddannelse og/eller et beskæftigelsesforløb. LOS støttefond LOS modtager hvert år som medlem af Børnesagens Fællesråd en andel af de kollektmidler, der indsamles op til jul. Endvidere modtager LOS hvert år et beløb fra OK Olie. Disse penge anvendes som støtte til enkeltpersoner, der bor på et medlemssted eller som er på vej til at fraflytte et medlemssted. Retningslinjer for hvem og hvordan der søges midler, kan findes på LOS hjemmeside. LOS uddeler løbende disse midler. En gang om året udsender LOS en nyhedsmail om, hvad og hvor meget, der er givet penge til. Lobbyisme En værdibaseret og attraktiv organisation LOS skal være en attraktiv organisation, hvor professionalisme, faglighed og engagement gennemsyrer det vi vil og gør. LOS har som mål at opnå en så høj dækningsgrad som mulig, når det gælder de private sociale tilbud. LOS skal fremstå med en stærk professionel og faglig profil både i forhold til opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud. Vi vil være dem, om hvem omverdenen tænker, at vi ved, hvad det handler om, også når det kommer til brugerne af vores tilbud. Etik er i fokus for os, og vi tør være åbne og synlige om de mange dilemmaer, der er på vores område. Tæt politisk kontakt LOS står for slagkraftig lobbyisme med henblik på at sikre de bedst mulige betingelser for vores medlemssteder og de borgere, som er brugere af vores medlemssteder. Derfor arbejder LOS for: En tæt og tillidsbaseret kontakt til alle politiske partier, ministre og embedsfolk i centraladministrationen, de enkelte kommuner, KL og KKR, samt de fem socialtilsyn At de informationer vi sender til politikere, ministre, embedsmænd og andre interessenter i forskellige sammenhænge altid er dokumenterede og troværdige Mærkesager LOS har følgende mærkesager, der også fremgår af hjemmesiden: Differentierede og specialiserede tilbud. Mennesker er forskellige og har forskellige behov. Det har udsatte børn, unge og voksne også. Økonomitænkning og lokalpolitiske hensyn rummer en fare for, at mennesket tilpasses systemet og ikke omvendt. LOS ønsker, at der til enhver tid er differentierede og specialiserede tilbud i Danmark, der kan tage lige nøjagtig de individuelle hensyn, som gør forskel på om en konkret indsats lykkes eller ej Krav på 9 års reel undervisning. Der er i dag 9 års undervisningspligt, men mange udsatte børn og unge har været fraværende i en stor del af deres skoletid. 11

12 LOS ønsker, at lovgivningen ændres således, at børn og unge tildeles en ret til 9 års reel undervisning Uvildige tilsyn. Med tilsynsreformen er der etableret 5 socialtilsyn. LOS er positive overfor de større tilsynsmyndigheder, men bekymret for den kommunale forankring, de har fået. LOS ønsker et tilsyn, der er 100 procent uafhængig af kommunerne og dermed 100 procent uvildig Prisgennemsigtighed på markedet. Det er i dag ikke muligt at sammenligne private og offentlige sociale tilbud fordi, der ikke er gennemsigtighed om kommunernes prisfastsættelse. LOS ønsker, konkurrence på lige og fair vilkår og det forudsætter, at der er gennemsigtighed om prisen Nej tak til udbud. LOS mener, at der skal være fri og fair konkurrence mellem offentlige og private tilbud, men udbud er ikke den rette vej. LOS mener, at udbud vil begrænse viften af tilbud for udsatte mennesker. Det skyldes for det første, at udbud er administrativt tung og dermed begrænser de steder, der har kapacitet til at indgå i et udbud og for det andet, at den ensidige fokus på pris kan betyde, at meget specialiserede tilbud vælger at sænke kvaliteten for at kunne komme i spil. LOS ønsker i stedet, at Tilbudsportalen er retvisende i forhold til prisen for henholdsvis offentlige og private tilbud jf. LOS mærkesag om prisgennemsigtighed på markedet Lige adgang til offentlige puljer. Der er i dag ikke lige adgang for offentlige og private tilbud til at søge offentlige puljemidler. Mange puljer, herunder puljer fra satspuljeaftalerne, er forbeholdt kommunale institutioner. LOS mener, at såvel private som offentlige bør have adgang til midler, der kan fremme udvikling af området. LOS ønsker derfor, at alle puljer kan søges på lige fod af såvel offentlige som private tilbud Mediemæssig anstændighed. LOS ser positivt på, at medierne behandler det sociale område og også har fokus på, hvordan vi gør det på området. LOS mener imidlertid, at der i de senere år har været gentagne eksempler på, at medierne er gået over stregen, hvilket blandt andet har betydet, at steder er gået konkurs. Steder der efterfølgende er pure frikendt. LOS ønsker, at medierne udviser anstændighed i deres dækning således, at steder ikke uretmæssigt beskyldes for forhold, der har katastrofale følger for deres drift Resultat og effekt af indsatser på det sociale område er en mærkesag for LOS. Vi ønsker at være på forkant og har sat et projekt i gang om dette. Med igangsættelsen af projektet ønsker LOS at vise vejen også på det felt. LOS ønsker med projektet at gå videre end blot inkludere de indikatorer, der vil blive valgt i forbindelse med den vedtagne tilsynsreform Bestyrelsen tager mærkesagerne op i forlængelse af den årlige generalforsamling med henblik på at foretage eventuelle tilpasninger og ændringer. Mediehåndtering udadtil Medierne kan ikke styres eller kontrolleres, men de kan håndteres. I LOS ønsker vi, at være synlige og troværdige i medierne. Vi er stolte af at arbejde på feltet og være private, og det vil vi gerne fortælle om. Medier er mange ting. Det er nationale og lokale medier. Det er radio-, tv- og sociale medier. Mediesager kan opstå på initiativ af andre, og de kan opstå på baggrund af egen indsats. Som oftest opstår de på baggrund af initiativ udefra. For eksempel som et indslag i tv. 12

13 Historier i medierne kan være negative eller positive for det syn omverdenen har af os, og den selvforståelse vi har. De negative historier er typisk på landsdækkende medier og oftest i tv. De gode historier er typisk i lokale medier og oftest i lokalaviser og ugeblade. Det er en virkelighed, der er svær at ændre på, og som kendetegner mediebilledet generelt og ikke kun på vores område. På baggrund af den virkelighed vil LOS: Arbejde proaktivt for at få vores historier ud nationalt, regionalt og lokalt. Vi har meget at fortælle. Det gælder blandt andet i forhold til, hvem vi er og står for, og det gælder i forhold til den ulige konkurrence, vi ofte oplever i forhold til det offentlige. Turde tage den dybe indånding og mane til ro, når bølgerne går højt i kølvandet på historier i for eksempel landsdækkende tv. Alle har krav på en retfærdig rettergang. Det gælder også vores medlemmer, og det skal vi insistere på og sige højt. LOS har flere gange oplevet, at beskyldninger, der var blæst op i pressen, efterfølgende viste sig åbenbart grundløse Turde sige offentlig fra overfor medlemmer som beviseligt ikke har levet op til lovgivningen eller arbejder i overensstemmelse med LOS kommende etiske forventningskatalog Altid opfordrer pressen til at undersøge baggrunden for de sager, de tager op på vegne af tidligere ansatte, medarbejdere, pårørende eller anbragte. Det kan for eksempel ske ved at opfordre pressen til at bede om aktindsigt i de tidligere medarbejdere, pårørende eller anbragtes egne sager. Det vil kunne afdække, hvorfor tidligere medarbejdere for eksempel er fyret, eller hvad der ligger bag en anbringelse på et sted. Det vil kunne stoppe sager inden de kommer i medierne, og som efterfølgende ellers viser sig ulykkelige for alle parter både de anbragte, pårørende og medlemsstederne Arbejde aktivt for at få de gode historier ud til lokale medier og ugeblade, og også klæde medlemmerne på til at få egne gode historier ud lokalt. De medier er umiddelbart mindre synlige end landsdækkende tv, men de medier er med til at danne almindelig borgeres billede af vores område. Sekretariatet udarbejder materiale om, hvordan medlemmerne kan få historier ud lokalt Stille kriseberedskab til rådighed for medlemmer, der involveres i pressesager LOS har p.t. en vedtaget mediestrategi, som bestyrelsen evaluerer i løbet af I forlængelse af evalueringen udarbejder og fremlægger bestyrelsen en ny mediestrategi. Strategiske allianceparter LOS arbejder aktivt for at indgå strategiske alliancer med andre aktører på området. LOS er medlem af Dansk Erhverv, og anser dem som en vigtig alliancepart, når det kommer til at sikre de optimale betingelser for at kunne drive privat virksomhed på området. Andre alliancer, som LOS indgår ad hoc samarbejdsrelationer med, er blandt andre Dansk Revisorforening (om de problemstillingerne medlemmerne oplever i forhold til budgetter og regnskaber), Selveje Danmark (om at fremme de bedste vilkår for ikkeoffentlige tilbud), Danmarks Lærerforening (om udvikling af skoleområdet), SL og Dansk Socialrådgiverforening (om at fremme forholdene til størst mulig gavn for udsatte mennesker). Lokalt vil sekretariatet synliggøre for medlemmerne de muligheder, der er i at orientere sig mod lokale allianceparter. Det kan for eksempel være det lokale erhvervsråd. De har ofte stor lokalpolitisk gennemslagskraft. 13

14 Succeskriterier LOS ønsker at evaluere og måle på, om vi når de mål, vi sætter os i denne strategi. Samtidig erkendes det, at det kan være svært at sætte konkrete mål, og at det at arbejde med mål kræver tid og ressourcer. Ligeledes sker det med en erkendelse af, at det der måles kommer i fokus, og det rummer en risiko for, at det som ikke måles, ikke får den fokus, som det fortjener Med det for øje vil LOS derfor begynde i det små, og med den erfaring det giver løbende tilpasse og udvikle flere mål. De mål, der sættes, vil være såvel kvantitative som kvalitative. Valg af mål vil ske når bestyrelsen har valgt den alternative model til virksomhedsplanen. Såvel modellen og målene vil være synlige for medlemmerne på hjemmesiden. Det vi ikke skal fremover Kun ved at prioritere vores ressourcer kan vi være skarpe på vores profil. Det betyder også, at sekretariatets arbejde og prioritering af ressourcer skal understøtte den nye strategi. På den baggrund er det valgt at skære det væk, som i dag kræver mange ressourcer (tids- og transportmæssigt), men som kun giver værdi til få. Samtidig er det vurderet, at det, der skæres væk, for de flestes vedkommende kan varetages ligeså godt og for nogens vedkommende også bedre på anden vis. Endelig er det skåret væk, som kunne være af værdi, men som er perifert i forhold til vores kerneområder. Følgende valg er på den baggrund truffet: I det kommunale samarbejde prioriterer LOS sekretariat samarbejdet med de regionale tilsyn og KKR. LOS kunne også vælge at arbejde målrettet og struktureret med de enkelte anbringende kommuner for at fremme, at de enkelte kommuner anbringer flere på de private private sociale tilbud. Af ressourcemæssige årsager fravælges dette. LOS arbejder i stedet med det overordnede billede af, hvad der gør vores medlemmer til noget helt særligt med henblik på, at dette har en afsmittende effekt i kommunernes konkrete valg af anbringelsessteder. Derudover sørger LOS for til stadighed at have en ajourført og brugervenlig database over medlemmerne på hjemmesiden, så de anbringende myndigheder også fremadrettet bruger denne. LOS udbyder fremover alene kurser, der er driftsrelaterede, og som samtidig kan afholdes på sekretariatet i enten Århus eller København. Fagligt relevante emner tages i stedet op på de nye årsmøder for de tre områder LOS konsulenterne møder som udgangspunkt ikke personligt op på medlemsstederne, når der alene er tale om møder mellem et medlem og en LOS konsulent. Almindelig rådgivning foregår per mail eller per telefon eventuelt suppleret med Skypevideo. Hvis personlige møder undtagelsesvist er påkrævet, foregår de som udgangspunkt på sekretariatet i enten Århus eller København Der oprettes ikke permanente kommunale netværk. LOS opretter kun efter behov netværk i de enkelte kommuner. Omkring driftsmæssige forhold vil der fremover være ét årligt regionalt dialogmøde i hver af de fem regioner. På disse møder tages problematikker op, der vedrører den lokale regionale tilsynsenhed. LOS faciliterer ikke netværk, men vil i kraft af de kommende årsmøder (for bestyrelser og hver af de tre områder) samt det årlige landsmøde give et fundament til, at medlemmerne selv kan skabe disse Gi LOS udkommer fremover 3 gange årligt mod tidligere 4 gange. 14

15 LOS indgår som udgangspunkt ikke længere aftaler om medlemsfordele, og opsiger de der er. Den tid der bruges på at indgå disse aftaler står ikke mål med gevinsterne for medlemmerne. I stedet vil de som LOS har haft aftaler med, blive tilbudt at købe annoncer i Gi LOS, samt købe stande på vores landsmøde. Opsigelsen gælder dog ikke aftalen om pension (PFA), forsikring (Topdanmark), jobopslag på hjemmesiden (Ofir), samt OK benzin (denne afventer afklaring). LOS tilbyder ikke konsulentydelser udover dem der er beskrevet i denne strategi. Andre konsulentydelser kan i stedet købes hos blandt andet Fonden for kvalitetsudvikling, viden og dokumentation. Sekretariatets ydelser Sekretariatet udbyder fremover følgende konkrete ydelser til medlemmerne Rådgivning telefonisk eller per mail eventuelt suppleret med Skypevideo om o Socialområdet o Skoleområdet o Arbejdsret o Virksomhedsdrift o Pensionsforhold o Forsikringsforhold o Fundraising o Anden relevant lovgivning som for eksempel lejeret Bisidderfunktion i forhold til for eksempel tilsynsmyndigheder Vejledningsmateriale på hjemmesiden Regionale dialogmøder Ad hoc deltagelse i kommunale netværksmøder Faglige årsmøder Bestyrelsesårsmøde Årlig konference på Christiansborg Understøttelse af netværksdannelse på de tre områder samt for bestyrelsesmedlemmer Implementering af de kommende etiske retningslinjer Landsmøde Driftsmæssige kurser Medlemsbladet Gi LOS Pensions- og forsikringsordninger Medlemsdatabase Årshjul LOS vil fremadrettet arbejde ud fra et fast årshjul, der vil være synligt for medlemmerne på hjemmesiden. Nedenfor følger et eksempel på hvordan årshjulet kan se ud. Det endelige årshjul vil blive tilpasset, når den endelige strategi er vedtaget. Begivenhed Understøtter Januar Fagligt årsmøde skoler Faglighed Februar LAB møde Drift Marts Gi LOS udkommer Faglighed og drift Bestyrelsesårsmøde Drift April Landsmøde med fagligt fokus Faglighed Maj Generalforsamling inklusiv debat om dilemma Faglighed og drift Juni Gi LOS udkommer Faglighed og drift 15

16 LAB møde Drift Juli August September Christiansborg konference Faglighed Ultimo Fagligt årsmøde Voksne Faglighed september Oktober LAB møde Drift Gi LOS udkommer Faglighed og drift Regionale dialogmøder Drift November Fagligt årsmøde Børn/unge Faglighed December Dialogmøde mellem bestyrelse og brugere Faglighed og drift Implementering af strategien Bestyrelsen vil i samarbejde med sekretariatet udarbejde en implementeringsplan for strategien. Implementeringen vil med udgangspunkt i den kommende alternative model for virksomhedsplanen være fast punkt på alle bestyrelsesmøder. Evaluering af strategien Denne strategi er vedtaget på LOS generalforsamling den 14. maj Strategien vil blive taget op og evalueret på generalforsamlingen i

Dialogmøde Region Øst

Dialogmøde Region Øst Dialogmøde Region Øst Hotel Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted Kære deltager Vi er nu trekvart inde i tilsynsreformens første år, og i LOS er vi glade for muligheden for at kunne følge op på sidste

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Open Space workshop, Årsmøde 2011

Open Space workshop, Årsmøde 2011 Open Space workshop, Årsmøde 2011 Gruppe nr. 1 Spørgsmål 1 Hvor skal vi hen? Stærk faglig profil Blande os i debatten Ikke os og dem, men vi Øget egen kraft Deltag i lokalområdet Den gode historie Spørgsmål

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund Få indflydelse på din fremtid - gennem Dansk Behandlerforbund 2 3 indhold Side 6: Side 8: Side 12: Side 14: Side 16: Side 18: om os fordelene til dig fra os optagelse ildsjælene kontakt 4 5 DANSK BEHANDLERFORBUND

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud version 4 Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Indledning Ifølge Sundhedsloven er ansvaret for forebyggelse,

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt. Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014

De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt. Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014 De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014 Hvem er jeg og hvem er vi Om mig Faglig baggrund Baggrund i stat, kommune, KL og NGO Socialtilsynet Jeg

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Fremtidens Børne- og Kulturchefforening synlighed på de ydre linier og involvering på de indre linier!

Fremtidens Børne- og Kulturchefforening synlighed på de ydre linier og involvering på de indre linier! Diskussionsoplæg Dato: marts 2012/hadl Fremtidens Børne- og Kulturchefforening synlighed på de ydre linier og involvering på de indre linier! Børne- og Kulturchefforeningen er en forening af chefer med

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN?

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? STRATEGI 20132015 2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? PTU har de seneste år været gennem en stor udvikling. Vi har fået foretaget en om- og udbygning af vores faciliteter i Køben havn, og vores afdeling i Århus

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

SELVEVALUERING R E INDHOLDSFORTEGNELSE

SELVEVALUERING R E INDHOLDSFORTEGNELSE SELVEVALUERING R E INDHOLDSFORTEGNELSE Selvevaluering på Sofie Rifbjerg Efterskole 2014...2 Baggrund - og forslag til proces for selvevaluering...2 Formål...2 Vision...2 Værdier...2 Evaluering og selvevaluering...3

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Socialtilsynets erfaringer

Socialtilsynets erfaringer Socialtilsynets erfaringer v/ stabsleder Simon Ø. Foldager Socialtilsyn Midt LOS: Fagligt Årsmøde 2015 Disposition 1. Indledning: Vision og tilsynspolitik 2. Kvalitetsmodellen og kompetencer 3. Tilbuddenes

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2009-2012 Baggrund...1 Hvad vil vi?...2 Hvem vil vi kommunikere med?...3 Hvilke medier prioriterer vi?...5 Hvordan vil vi måle og analysere vores

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger og lign.,

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere