Indhold. Indledning LOS navn Mission Værdigrundlag Vision Kernekompetencer... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Indledning... 4. LOS navn... 4. Mission... 4. Værdigrundlag... 4. Vision... 5. Kernekompetencer... 5"

Transkript

1 Strategi

2 Indhold Indledning... 4 LOS navn... 4 Mission... 4 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Kernekompetencer... 5 Krav og forventninger til medlemskab af LOS... 5 Værdiskabelseskort for LOS... 6 Mål... 7 På tværs af kernekompetencerne... 7 Et professionelt sekretariat... 7 Professionalisme... 7 En kompetent bestyrelse... 7 Intern kommunikation... 7 LOS Advisory Board (LAB)... 8 Landsmøder... 8 Regionale dialogmøder... 8 Bestyrelsesårsmøde... 8 Regionalt samarbejde med tilsynsmyndighederne... 8 Medlemsfaser... 8 Driftsmæssige ordninger for medarbejdere på stederne... 9 Driftskurser... 9 Faglighed... 9 Brugerfokus... 9 Etisk forventningskatalog... 9 Dilemma på generalforsamlingen... 9 Faglige udvalg... 9 Faglige årsmøder Christiansborg konferencer Internationalt arbejde Videndeling Hjemmesiden Gi LOS Samarbejde med uddannelsesinstitutioner LOS støttefond

3 Lobbyisme En værdibaseret og attraktiv organisation Tæt politisk kontakt Mærkesager Mediehåndtering udadtil Strategiske allianceparter Succeskriterier Det vi ikke skal fremover Sekretariatets ydelser Årshjul Implementering af strategien Evaluering af strategien

4 Indledning I LOS ønsker vi, at LOS er en attraktiv organisation for steder, der arbejder som private aktører på det sociale område således, at de føler det naturligt at blive medlem hos os. Vi ønsker at fremstå med en stærk faglig og professionel profil både i forhold til opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud, og vi ønsker med en slagkraftig lobbyisme at sikre de bedste vilkår for de private tilbud. Med vores nye mission og værdier vil vi skabe fællesskabsfølelse blandt alle medlemmer af LOS, og med visionen og målene vil vi skabe og synliggøre retningen for LOS i de kommende år. LOS navn Vores navn er: LOS - De private sociale tilbud Med vores navn fremhæves det særlige, at vi er private, og at vi arbejder på det sociale område. Samtidig beholdes LOS som en del af navnet, fordi vi mener, at det er et godt brand. Mission LOS mission er: Vi arbejder for at styrke medlemmernes driftsvilkår og muligheder for at gøre en positiv forskel for udsatte børn, unge og voksne i Danmark Værdigrundlag LOS værdier er: Professionalisme Faglighed Engagement Professionalisme er nødvendigt og godt. Kun ved at agere professionelt kan vi som organisation fremme gode driftsvilkår for medlemmerne og være med til at gøre en positiv forskel for udsatte mennesker i Danmark. Vi ønsker som organisation at understøtte, at medlemmerne har mulighed for at gøre det godt, både når det gælder pædagogik, didaktik, økonomi, organisering og HR, og uanset om medlemsstederne er store eller små. Vi ønsker at fremme gennemsigtighed på området, også om medlemmernes indsats og drift, for at fremme troværdigheden i forhold til vores samarbejdspartnere herunder de kommuner, der betror vores medlemmer at tage sig af de borgere, som har brug for hjælp Faglighed er omdrejningspunktet for vores arbejde, og i vores bestræbelser på hele tiden at blive bedre til det vi gør. Kun ved at insistere på faglighed kan vi udvikle os som organisation og understøtte, at medlemmerne har mulighed for til stadighed gøre en positiv forskel for de udsatte mennesker. 4

5 Vi var blandt de første til at udvikle en akkrediteringsmodel, og vi vil også fremover søge at være på faglig forkant. I dag arbejder vi sammen med CAKU på en model for, hvordan man kan arbejde med resultater og effekt ( Hvad virker ). Engagement kendetegner og driver os som organisation og medlemmer. Engagement betyder, at vi involverer os i vores organisation og vores medmennesker. Det viser sig ved: At vi som organisation er engageret i vores medlemmer At vores medlemmer er engageret i LOS At vores medlemmer er engageret i deres brugere og medarbejdere. Som organisation involverer vi os i og interesser os for alle medlemmer. Medlemmerne har forskellige udgangspunkter, behov og oplevelser af virkeligheden. Det skal afspejles i de beslutninger, vi tager, og den måde vi kommunikerer på. Som organisation og medlemmer er vi åbne og tør diskutere såvel internt som eksternt, og dermed også være med til at synliggøre de mange dilemmaer, der er på vores område. Som organisation forventer vi, at vores medlemmer er involveret i de mennesker, de arbejder for. Engagement hos medlemmerne og deres medarbejdere er forudsætningen for, at de kan gøre en positiv forskel for de udsatte børn, unge og voksne. Vision LOS vision er: Vi vil kendes på at gøre en positiv forskel for de mest udsatte mennesker. Det vil vi gøre ved at arbejde for, at vores medlemmers steder er veldrevne, både pædagogisk, økonomisk og organisatorisk og ved at understøtte professionalisme, faglighed og engagement på området. Kernekompetencer LOS kernekompetencer er professionalisme, faglighed og lobbyisme. Konkret skal de udmønte sig i: Professionelt drevne medlemssteder Stærk faglighed i forhold til området der vedrører de mest udsatte i vores samfund Slagkraftig lobbyisme med henblik på at sikre de private sociale tilbud de bedst mulige betingelser for at udfolde deres faglighed og virksomhed Krav og forventninger til medlemskab af LOS For at man kan være medlem af LOS kræves følgende: Hvor loven kræver det, at stedet har en gældende godkendelse af den lokale tilsynsmyndighed, eller at stedet er under opstart At stedet skriver under på, at det har læst og vil efterleve LOS etiske forventningskatalog 5

6 Den sidste betingelse vil dog først gælde, når LOS har udarbejdet det etiske forventningskatalog. Forventningskataloget udarbejdes i forlængelse af, at denne strategi er vedtaget. Værdiskabelseskort for LOS Sammenhængen mellem LOS - De private sociale tilbud s mission, værdigrundlag, vision og kernekompetencer samt mål kan illustreres med dette overordnede værdiskabelseskort: De enkelte mål under hver kernekompetence følger i skemaet nedenfor og beskrives i næste afsnit. Flere af målene understøtter mere end én kernekompetence, men overordnet kan målene fordeles på de tre kernekompetencer som følger: Kernekompetencer Professionalisme Faglighed Lobbyisme Professionelt sekretariat Kompetent bestyrelse Brugerfokus Værdibaseret og attraktiv organisation Intern kommunikation Etisk forventningskatalog Tæt politisk kontakt LOS Advisory Board Dilemma på Mærkesager generalforsamling Landsmøde Faglige udvalg Mediehåndtering udadtil 6

7 Regionale dialogmøder Faglige årsmøder Strategiske allianceparter Bestyrelsesårsmøde Christiansborg konference Regionalt samarbejde med Internationalt arbejde tilsynsmyndigheder Medlemsfaser Videndeling Driftsmæssige ordninger for Hjemmesiden medarbejdere på medlemsstederne Driftskurser Gi LOS Samarbejde med uddannelsesinstitutioner LOS støttefond Mål På tværs af kernekompetencerne Et professionelt sekretariat Sekretariatet arbejder til enhver tid for de bedst mulige rammer for medlemmerne. Det sker i kraft af en slagkraftig lobbyisme, der sikrer lydhørhed i forhold til vores betingelser og behov. Derudover sker det ved, at sekretariatet til enhver tid rådgiver medlemmerne bedst muligt i forhold til driften af deres steder. Ligeledes understøtter sekretariatet fagligheden på området og blandt medlemmerne. Professionalisme En kompetent bestyrelse For at understøtte værdierne i bestyrelsens arbejde, inviterer bestyrelsen ad hoc eksterne personer til at deltage i bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen vælger personerne ud fra, om deres input kan generere merværdi for organisationen. Personerne kan for eksempel være ledere fra andre brancher, der har kendskab til økonomistyring i en krisetid, kommunikationsmedarbejdere der er stærke på mediehåndtering for interesseorganisationer, og det kan være faglig kompetente personer, der ved noget om læringsstile. For at understøtte fokus på LOS nye mission, værdigrundlag, vision og mål vil bestyrelsen arbejde ud fra en alternativ model til virksomhedsplanen. Den nye model skal sikre, at bestyrelsens arbejde til enhver tid tager afsæt i og har fokus på det, som fremgår af denne strategi. Bestyrelsen vælger den nye model og udarbejder denne i forlængelse af, at denne strategi er vedtaget. Intern kommunikation For at understøtte den interne kommunikation har LOS ansat en kommunikationskoordinator, der er med til at sikre, at der er fokus på kommunikation mellem: Bestyrelse og medlemmer Sekretariat og medlemmer Udvalg og medlemmer Derudover er koordinatoren med til at kvalitetssikre indholdet af den kommunikation, der sendes ud fra sekretariatet. Det gælder for eksempel nyhedsmails og det vejledningsmateriale, der gøres tilgængeligt på hjemmesiden. Målet er, at det materiale der sendes ud til medlemmerne er kort, klart og præcist i det, som ønskes formidlet. 7

8 Endelig er koordinatoren med til at sikre, at der er samspil mellem de forskellige medier. Det gælder for eksempel samspillet mellem Gi LOS og hjemmesiden. LOS Advisory Board (LAB) LOS har nedsat LOS advisory board (LAB), der fungerer som uafhængig rådgiver og inspirator for LOS. LAB diskuterer generelle spørgsmål og principielle sager, der på et givent tidspunkt er aktuelle på området. LAB består af 15 faste medlemmer, og LAB udnævner i fællesskab nye medlemmer, når et medlem udtræder. De 15 medlemmer udgøres af advokater og revisorer med indgående kendskab til området, repræsentanter fra Dansk Erhverv, ledere fra medlemsstederne og repræsentanter fra LOS bestyrelse og sekretariat. Landsmøder LOS afholder landsmøde én gang om året. På landsmødet vægtes indlæg, der har fokus på virksomhedsdrift og ledelse samt andre temaer, der går igen hos alle LOS medlemmer. Regionale dialogmøder LOS afholder som udgangspunkt regionale dialogmøder en gang årligt i hver af de 5 regioner, der varetager tilsynet fra og med november Møderne handler om formiddagen om aktuelle temaer, der vedrører alle, uanset geografisk tilhørsforhold, samt konkrete regionale problemstillinger. Om eftermiddagen inviteres de regionale tilsynsførende som udgangspunkt til at deltage med henblik på at gå i dialog om de lokale regionale udfordringer, der rør sig. LOS er i tilrettelæggelsen af de regionale dialogmøder opmærksom på den særlige problematik, der gælder for de steder, som er beliggende i en tilsynskommune, og som derfor har en anden tilsynsenhed end de øvrige i regionen. Bestyrelsesårsmøde LOS ønsker, at medlemmerne har bestyrelser, der er klædt på til at påtage sig det ansvar, det er at være en virksomheds øverste ledelse. LOS understøtter derfor de til enhver tid fungerende bestyrelsesnetværk, der er nedsat af LOS medlemmer. I samarbejde med disse arrangerer sekretariatet en gang årligt et bestyrelsesårsmøde. På årsmødet skal alle, der er medlem af en bestyrelse hos et LOS medlem, have mulighed for at blive opdateret på, hvad der rør sig. For at sikre de bedste netværksbetingelser vil årsmødet som udgangspunkt foregå fra kl. 14 til efter frokost næste dag. På årsmøderne vil der også blive fulgt op på, om de enkelte bestyrelsesnetværk er aktive rundt om i landet. Det skal være med til at sikre, at netværk ikke dør ud for eksempel fordi, der ikke længere er en tovholder for et netværk. Regionalt samarbejde med tilsynsmyndighederne LOS arbejder for at aftale en fast samarbejdsstruktur med hver af de fem socialtilsyn for at fremme et godt samarbejde og undgå unødvendige konflikter. LOS ønsker en konstruktiv dialog med tilsynene om de udfordringer, vi hver især oplever uden at gå på kompromis med vores faglighed og vores private status. Medlemsfaser Medlemmerne er forskellige. Det gælder blandt andet i forhold til størrelse, målgruppe for arbejdet og om stedet er under opstart, eller har været i drift i mange år. For at sikre at alle medlemmer føler, de har en plads i LOS, arbejder sekretariatet ud fra en medlemsfasetilgang. Medlemsfaserne er som udgangspunkt opdelt i: Potentielle medlemmer, nye medlemmer, medlemmer under opstart, medlemmer i drift og 8

9 medlemmer, der lukker ned. Sekretariats medarbejdere udarbejder materiale og rådgivning tilpasset de enkelte faser og gør dette materiale synligt på hjemmesiden. Driftsmæssige ordninger for medarbejdere på stederne LOS har rammeaftaler med PFA Pension og Topdanmark. De to rammeaftaler er indgået med henblik på at sikre, at medlemmerne kan tegne pensions- og forsikringsordninger for ledelse, medarbejdere og brugere på stederne. Sekretariatet arbejder til stadighed for at optimere rammeaftalerne blandt andet for at sikre, at der tages højde for særlige forhold, som gør sig gældende på vores område. Driftskurser Sekretariatet udbyder driftsrelaterede kurser, der er relevante på tværs af områderne. Det er som udgangspunkt en forudsætning, at kurserne kan afholdes uden overnatning og afholdes enten på kontoret i Emdrup eller Århus. For at sikre at medlemmer og sekretariatets medarbejdere kender til hinanden, prioriteres kurser højt, hvor sekretariatets egne medarbejdere kan undervise. Kurserne vil som udgangspunkt kun blive afholdt, hvis der er mindst 15 personer tilmeldt. Driftsmæssige kurser er for eksempel personalejurakurser, medicinhåndteringskurser og kurser om tilpasninger i en krisetid. Faglighed Brugerfokus For at understøtte værdierne faglighed og engagement og de mennesker, som det i sidste ende handler om, nemlig brugerne af medlemmernes steder, indtænker bestyrelsen brugerne i udviklingen af organisationen. Det sker ved at bestyrelsen går i dialog med brugerorganisationer og eventuelt afholder brugerdialoger mellem bestyrelsen og et antal brugere af medlemmernes steder. I dialogen med brugerorganisationer og brugere vil LOS søge at afdække, hvad brugerne tænker er høj faglighed og professionel drift, og hvordan og hvornår de føler, at medarbejdere har gjort en positiv forskel for dem. Etisk forventningskatalog Bestyrelsen udarbejder i forlængelse af vedtagelsen af denne strategi et udkast til et etisk forventningskatalog, som LOS medlemmer skal skrive under på, at de har læst og vil efterleve. I udkastet kommer bestyrelsen ligeledes med forslag til, hvordan det etiske forventningskatalog implementeres organisatorisk i LOS, herunder om der fortsat skal være et selvstændigt etisk råd i LOS, eller om det skal tænkes på en anden måde. Dilemma på generalforsamlingen På det sociale område er der mange dilemmaer og ofte ingen klare svar. For at synliggøre kompleksiteten og erkendelsen af, at der er mange gode spørgsmål, men ikke nødvendigvis entydige svar, har LOS som en del af generalforsamlingen et dilemma til debat. I forlængelse af debatten udsender LOS en pressemeddelelse om det, der er diskuteret. Faglige udvalg De tre udvalg skole-, børn og unge- og voksenudvalget - fortsætter uændret indtil videre. Bestyrelsen vil i det kommende år konkretisere udvalgenes sammensætning og opgaver. 9

10 Faglige årsmøder For at understøtte fagligheden hos de forskellige typer medlemmer arrangerer sekretariatet i samarbejde med de faglige udvalg årsmøder. Det betyder, at børne/unge-, voksen- og skoleområdet en gang om året afholder deres egne møder. Årsmøderne er målrettet såvel ledere som medarbejdere på medlemsstederne. For at sikre de bedste netværksbetingelser foregår årsmøderne som udgangspunkt fra kl. 12 til frokost næste dag. På årsmøderne vil der også blive fulgt op på, om de faglige netværk er aktive rundt om i landet. Det skal være med til at sikre, at netværk ikke dør ud for eksempel fordi, der ikke længere er en tovholder for et netværk. Christiansborg konferencer LOS ønsker politisk fokus på forholdene på området og afholder en gang om året en høring på Christiansborg. Det som er i fokus er på skift børn/unge-, voksen- og skoleområdet. Internationalt arbejde LOS ønsker indsigt i internationale tendenser og at opbygge internationale netværk. LOS samarbejder derfor med Eurochild, EPR European Platform for Rehabilitation, Svenska Vård, OPB og Nordisk-Baltisk Forening. LOS deltager i relevant omfang i årsmøder og konferencer med disse samarbejdspartnere. Sekretariatet orienterer løbende medlemmerne i Gi LOS, i nyhedsbreve, på hjemmesiden m.v. om internationale tendenser og de begivenheder, der har fundet sted. Videndeling Der er på hjemmesiden et videndelingsrum. I dette rum har medlemmerne mulighed for at videndele om blandt andet gode oplægsholdere, undervisere, relevante kurser artikler m.v. Hjemmesiden Medlemmerne skal opleve LOS hjemmeside som relevant, brugervenlig og egnet til at understøtte netværk og videndeling på tværs af stederne. Den skal understøtte medlemmerne i både deres virksomhedsdrift og deres faglighed, og den skal afspejle de temaer, som Gi LOS indeholder. Sekretariatet skal sikre, at medlemsbasen, som mange kommuner bruger, når de skal anbringe udsatte mennesker, altid er brugervenlig, præcis i sin søgning og hurtig. Sekretariatet vil i det kommende år se på mulighederne (økonomiske og tekniske) for at tilknytte en app til hjemmesiden samt se på, om det vil være en fordel for LOS som organisation at benytte de sociale medier som kommunikationsmiddel. Gi LOS Gi LOS er et medlemsblad med en stærk faglig profil. For at fremme debat og synlighed om aktuelle udfordringer på området, er der i hvert nummer et tema. De enkelte temaer afspejles også på hjemmesiden. Gi LOS indeholder derudover et Politisk hjørne, hvor sekretariatet synliggør det politiske arbejde, der foregår i organisationen. Gi LOS udkommer tre gange årligt. Samarbejde med uddannelsesinstitutioner Uddannelse er vigtig. Det gælder uddannelse af ledere og medarbejdere på medlemsstederne, og det gælder uddannelse og beskæftigelse af anbragte børn, unge og voksne. 10

11 LOS indgår både formelle og uformelle samarbejder med relevante branche- og uddannelsesinstitutioner med henblik på at sikre, at de uddannelser der udbydes er relevante for medarbejdere og ledere på medlemsstederne. LOS indgår derudover formelle og uformelle samarbejder med brancheorganisationer samt uddannelsesinstitutioner, hvor de anbragte studerer med henblik på at understøtte, at fortsat flere udsatte børn, unge og voksne på medlemsstederne gennemfører en uddannelse og/eller et beskæftigelsesforløb. LOS støttefond LOS modtager hvert år som medlem af Børnesagens Fællesråd en andel af de kollektmidler, der indsamles op til jul. Endvidere modtager LOS hvert år et beløb fra OK Olie. Disse penge anvendes som støtte til enkeltpersoner, der bor på et medlemssted eller som er på vej til at fraflytte et medlemssted. Retningslinjer for hvem og hvordan der søges midler, kan findes på LOS hjemmeside. LOS uddeler løbende disse midler. En gang om året udsender LOS en nyhedsmail om, hvad og hvor meget, der er givet penge til. Lobbyisme En værdibaseret og attraktiv organisation LOS skal være en attraktiv organisation, hvor professionalisme, faglighed og engagement gennemsyrer det vi vil og gør. LOS har som mål at opnå en så høj dækningsgrad som mulig, når det gælder de private sociale tilbud. LOS skal fremstå med en stærk professionel og faglig profil både i forhold til opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud. Vi vil være dem, om hvem omverdenen tænker, at vi ved, hvad det handler om, også når det kommer til brugerne af vores tilbud. Etik er i fokus for os, og vi tør være åbne og synlige om de mange dilemmaer, der er på vores område. Tæt politisk kontakt LOS står for slagkraftig lobbyisme med henblik på at sikre de bedst mulige betingelser for vores medlemssteder og de borgere, som er brugere af vores medlemssteder. Derfor arbejder LOS for: En tæt og tillidsbaseret kontakt til alle politiske partier, ministre og embedsfolk i centraladministrationen, de enkelte kommuner, KL og KKR, samt de fem socialtilsyn At de informationer vi sender til politikere, ministre, embedsmænd og andre interessenter i forskellige sammenhænge altid er dokumenterede og troværdige Mærkesager LOS har følgende mærkesager, der også fremgår af hjemmesiden: Differentierede og specialiserede tilbud. Mennesker er forskellige og har forskellige behov. Det har udsatte børn, unge og voksne også. Økonomitænkning og lokalpolitiske hensyn rummer en fare for, at mennesket tilpasses systemet og ikke omvendt. LOS ønsker, at der til enhver tid er differentierede og specialiserede tilbud i Danmark, der kan tage lige nøjagtig de individuelle hensyn, som gør forskel på om en konkret indsats lykkes eller ej Krav på 9 års reel undervisning. Der er i dag 9 års undervisningspligt, men mange udsatte børn og unge har været fraværende i en stor del af deres skoletid. 11

12 LOS ønsker, at lovgivningen ændres således, at børn og unge tildeles en ret til 9 års reel undervisning Uvildige tilsyn. Med tilsynsreformen er der etableret 5 socialtilsyn. LOS er positive overfor de større tilsynsmyndigheder, men bekymret for den kommunale forankring, de har fået. LOS ønsker et tilsyn, der er 100 procent uafhængig af kommunerne og dermed 100 procent uvildig Prisgennemsigtighed på markedet. Det er i dag ikke muligt at sammenligne private og offentlige sociale tilbud fordi, der ikke er gennemsigtighed om kommunernes prisfastsættelse. LOS ønsker, konkurrence på lige og fair vilkår og det forudsætter, at der er gennemsigtighed om prisen Nej tak til udbud. LOS mener, at der skal være fri og fair konkurrence mellem offentlige og private tilbud, men udbud er ikke den rette vej. LOS mener, at udbud vil begrænse viften af tilbud for udsatte mennesker. Det skyldes for det første, at udbud er administrativt tung og dermed begrænser de steder, der har kapacitet til at indgå i et udbud og for det andet, at den ensidige fokus på pris kan betyde, at meget specialiserede tilbud vælger at sænke kvaliteten for at kunne komme i spil. LOS ønsker i stedet, at Tilbudsportalen er retvisende i forhold til prisen for henholdsvis offentlige og private tilbud jf. LOS mærkesag om prisgennemsigtighed på markedet Lige adgang til offentlige puljer. Der er i dag ikke lige adgang for offentlige og private tilbud til at søge offentlige puljemidler. Mange puljer, herunder puljer fra satspuljeaftalerne, er forbeholdt kommunale institutioner. LOS mener, at såvel private som offentlige bør have adgang til midler, der kan fremme udvikling af området. LOS ønsker derfor, at alle puljer kan søges på lige fod af såvel offentlige som private tilbud Mediemæssig anstændighed. LOS ser positivt på, at medierne behandler det sociale område og også har fokus på, hvordan vi gør det på området. LOS mener imidlertid, at der i de senere år har været gentagne eksempler på, at medierne er gået over stregen, hvilket blandt andet har betydet, at steder er gået konkurs. Steder der efterfølgende er pure frikendt. LOS ønsker, at medierne udviser anstændighed i deres dækning således, at steder ikke uretmæssigt beskyldes for forhold, der har katastrofale følger for deres drift Resultat og effekt af indsatser på det sociale område er en mærkesag for LOS. Vi ønsker at være på forkant og har sat et projekt i gang om dette. Med igangsættelsen af projektet ønsker LOS at vise vejen også på det felt. LOS ønsker med projektet at gå videre end blot inkludere de indikatorer, der vil blive valgt i forbindelse med den vedtagne tilsynsreform Bestyrelsen tager mærkesagerne op i forlængelse af den årlige generalforsamling med henblik på at foretage eventuelle tilpasninger og ændringer. Mediehåndtering udadtil Medierne kan ikke styres eller kontrolleres, men de kan håndteres. I LOS ønsker vi, at være synlige og troværdige i medierne. Vi er stolte af at arbejde på feltet og være private, og det vil vi gerne fortælle om. Medier er mange ting. Det er nationale og lokale medier. Det er radio-, tv- og sociale medier. Mediesager kan opstå på initiativ af andre, og de kan opstå på baggrund af egen indsats. Som oftest opstår de på baggrund af initiativ udefra. For eksempel som et indslag i tv. 12

13 Historier i medierne kan være negative eller positive for det syn omverdenen har af os, og den selvforståelse vi har. De negative historier er typisk på landsdækkende medier og oftest i tv. De gode historier er typisk i lokale medier og oftest i lokalaviser og ugeblade. Det er en virkelighed, der er svær at ændre på, og som kendetegner mediebilledet generelt og ikke kun på vores område. På baggrund af den virkelighed vil LOS: Arbejde proaktivt for at få vores historier ud nationalt, regionalt og lokalt. Vi har meget at fortælle. Det gælder blandt andet i forhold til, hvem vi er og står for, og det gælder i forhold til den ulige konkurrence, vi ofte oplever i forhold til det offentlige. Turde tage den dybe indånding og mane til ro, når bølgerne går højt i kølvandet på historier i for eksempel landsdækkende tv. Alle har krav på en retfærdig rettergang. Det gælder også vores medlemmer, og det skal vi insistere på og sige højt. LOS har flere gange oplevet, at beskyldninger, der var blæst op i pressen, efterfølgende viste sig åbenbart grundløse Turde sige offentlig fra overfor medlemmer som beviseligt ikke har levet op til lovgivningen eller arbejder i overensstemmelse med LOS kommende etiske forventningskatalog Altid opfordrer pressen til at undersøge baggrunden for de sager, de tager op på vegne af tidligere ansatte, medarbejdere, pårørende eller anbragte. Det kan for eksempel ske ved at opfordre pressen til at bede om aktindsigt i de tidligere medarbejdere, pårørende eller anbragtes egne sager. Det vil kunne afdække, hvorfor tidligere medarbejdere for eksempel er fyret, eller hvad der ligger bag en anbringelse på et sted. Det vil kunne stoppe sager inden de kommer i medierne, og som efterfølgende ellers viser sig ulykkelige for alle parter både de anbragte, pårørende og medlemsstederne Arbejde aktivt for at få de gode historier ud til lokale medier og ugeblade, og også klæde medlemmerne på til at få egne gode historier ud lokalt. De medier er umiddelbart mindre synlige end landsdækkende tv, men de medier er med til at danne almindelig borgeres billede af vores område. Sekretariatet udarbejder materiale om, hvordan medlemmerne kan få historier ud lokalt Stille kriseberedskab til rådighed for medlemmer, der involveres i pressesager LOS har p.t. en vedtaget mediestrategi, som bestyrelsen evaluerer i løbet af I forlængelse af evalueringen udarbejder og fremlægger bestyrelsen en ny mediestrategi. Strategiske allianceparter LOS arbejder aktivt for at indgå strategiske alliancer med andre aktører på området. LOS er medlem af Dansk Erhverv, og anser dem som en vigtig alliancepart, når det kommer til at sikre de optimale betingelser for at kunne drive privat virksomhed på området. Andre alliancer, som LOS indgår ad hoc samarbejdsrelationer med, er blandt andre Dansk Revisorforening (om de problemstillingerne medlemmerne oplever i forhold til budgetter og regnskaber), Selveje Danmark (om at fremme de bedste vilkår for ikkeoffentlige tilbud), Danmarks Lærerforening (om udvikling af skoleområdet), SL og Dansk Socialrådgiverforening (om at fremme forholdene til størst mulig gavn for udsatte mennesker). Lokalt vil sekretariatet synliggøre for medlemmerne de muligheder, der er i at orientere sig mod lokale allianceparter. Det kan for eksempel være det lokale erhvervsråd. De har ofte stor lokalpolitisk gennemslagskraft. 13

14 Succeskriterier LOS ønsker at evaluere og måle på, om vi når de mål, vi sætter os i denne strategi. Samtidig erkendes det, at det kan være svært at sætte konkrete mål, og at det at arbejde med mål kræver tid og ressourcer. Ligeledes sker det med en erkendelse af, at det der måles kommer i fokus, og det rummer en risiko for, at det som ikke måles, ikke får den fokus, som det fortjener Med det for øje vil LOS derfor begynde i det små, og med den erfaring det giver løbende tilpasse og udvikle flere mål. De mål, der sættes, vil være såvel kvantitative som kvalitative. Valg af mål vil ske når bestyrelsen har valgt den alternative model til virksomhedsplanen. Såvel modellen og målene vil være synlige for medlemmerne på hjemmesiden. Det vi ikke skal fremover Kun ved at prioritere vores ressourcer kan vi være skarpe på vores profil. Det betyder også, at sekretariatets arbejde og prioritering af ressourcer skal understøtte den nye strategi. På den baggrund er det valgt at skære det væk, som i dag kræver mange ressourcer (tids- og transportmæssigt), men som kun giver værdi til få. Samtidig er det vurderet, at det, der skæres væk, for de flestes vedkommende kan varetages ligeså godt og for nogens vedkommende også bedre på anden vis. Endelig er det skåret væk, som kunne være af værdi, men som er perifert i forhold til vores kerneområder. Følgende valg er på den baggrund truffet: I det kommunale samarbejde prioriterer LOS sekretariat samarbejdet med de regionale tilsyn og KKR. LOS kunne også vælge at arbejde målrettet og struktureret med de enkelte anbringende kommuner for at fremme, at de enkelte kommuner anbringer flere på de private private sociale tilbud. Af ressourcemæssige årsager fravælges dette. LOS arbejder i stedet med det overordnede billede af, hvad der gør vores medlemmer til noget helt særligt med henblik på, at dette har en afsmittende effekt i kommunernes konkrete valg af anbringelsessteder. Derudover sørger LOS for til stadighed at have en ajourført og brugervenlig database over medlemmerne på hjemmesiden, så de anbringende myndigheder også fremadrettet bruger denne. LOS udbyder fremover alene kurser, der er driftsrelaterede, og som samtidig kan afholdes på sekretariatet i enten Århus eller København. Fagligt relevante emner tages i stedet op på de nye årsmøder for de tre områder LOS konsulenterne møder som udgangspunkt ikke personligt op på medlemsstederne, når der alene er tale om møder mellem et medlem og en LOS konsulent. Almindelig rådgivning foregår per mail eller per telefon eventuelt suppleret med Skypevideo. Hvis personlige møder undtagelsesvist er påkrævet, foregår de som udgangspunkt på sekretariatet i enten Århus eller København Der oprettes ikke permanente kommunale netværk. LOS opretter kun efter behov netværk i de enkelte kommuner. Omkring driftsmæssige forhold vil der fremover være ét årligt regionalt dialogmøde i hver af de fem regioner. På disse møder tages problematikker op, der vedrører den lokale regionale tilsynsenhed. LOS faciliterer ikke netværk, men vil i kraft af de kommende årsmøder (for bestyrelser og hver af de tre områder) samt det årlige landsmøde give et fundament til, at medlemmerne selv kan skabe disse Gi LOS udkommer fremover 3 gange årligt mod tidligere 4 gange. 14

15 LOS indgår som udgangspunkt ikke længere aftaler om medlemsfordele, og opsiger de der er. Den tid der bruges på at indgå disse aftaler står ikke mål med gevinsterne for medlemmerne. I stedet vil de som LOS har haft aftaler med, blive tilbudt at købe annoncer i Gi LOS, samt købe stande på vores landsmøde. Opsigelsen gælder dog ikke aftalen om pension (PFA), forsikring (Topdanmark), jobopslag på hjemmesiden (Ofir), samt OK benzin (denne afventer afklaring). LOS tilbyder ikke konsulentydelser udover dem der er beskrevet i denne strategi. Andre konsulentydelser kan i stedet købes hos blandt andet Fonden for kvalitetsudvikling, viden og dokumentation. Sekretariatets ydelser Sekretariatet udbyder fremover følgende konkrete ydelser til medlemmerne Rådgivning telefonisk eller per mail eventuelt suppleret med Skypevideo om o Socialområdet o Skoleområdet o Arbejdsret o Virksomhedsdrift o Pensionsforhold o Forsikringsforhold o Fundraising o Anden relevant lovgivning som for eksempel lejeret Bisidderfunktion i forhold til for eksempel tilsynsmyndigheder Vejledningsmateriale på hjemmesiden Regionale dialogmøder Ad hoc deltagelse i kommunale netværksmøder Faglige årsmøder Bestyrelsesårsmøde Årlig konference på Christiansborg Understøttelse af netværksdannelse på de tre områder samt for bestyrelsesmedlemmer Implementering af de kommende etiske retningslinjer Landsmøde Driftsmæssige kurser Medlemsbladet Gi LOS Pensions- og forsikringsordninger Medlemsdatabase Årshjul LOS vil fremadrettet arbejde ud fra et fast årshjul, der vil være synligt for medlemmerne på hjemmesiden. Nedenfor følger et eksempel på hvordan årshjulet kan se ud. Det endelige årshjul vil blive tilpasset, når den endelige strategi er vedtaget. Begivenhed Understøtter Januar Fagligt årsmøde skoler Faglighed Februar LAB møde Drift Marts Gi LOS udkommer Faglighed og drift Bestyrelsesårsmøde Drift April Landsmøde med fagligt fokus Faglighed Maj Generalforsamling inklusiv debat om dilemma Faglighed og drift Juni Gi LOS udkommer Faglighed og drift 15

16 LAB møde Drift Juli August September Christiansborg konference Faglighed Ultimo Fagligt årsmøde Voksne Faglighed september Oktober LAB møde Drift Gi LOS udkommer Faglighed og drift Regionale dialogmøder Drift November Fagligt årsmøde Børn/unge Faglighed December Dialogmøde mellem bestyrelse og brugere Faglighed og drift Implementering af strategien Bestyrelsen vil i samarbejde med sekretariatet udarbejde en implementeringsplan for strategien. Implementeringen vil med udgangspunkt i den kommende alternative model for virksomhedsplanen være fast punkt på alle bestyrelsesmøder. Evaluering af strategien Denne strategi er vedtaget på LOS generalforsamling den 14. maj Strategien vil blive taget op og evalueret på generalforsamlingen i

Strategi- og virksomhedsplan

Strategi- og virksomhedsplan Strategi- og virksomhedsplan 2014 2016 Indledning I Socialt Lederforum ønsker vi, at Socialt Lederforum er en attraktiv interesseorganisation for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse og særlige

Læs mere

Generalforsamlingen i LOS, 2014

Generalforsamlingen i LOS, 2014 Generalforsamlingen i LOS, 2014 Til dagsordenens punkt 6: Drøftelse af dilemma I forbindelse med vedtagelsen af Strategi for LOS på sidste års generalforsamling blev det besluttet, at bestyrelsen skulle

Læs mere

Etisk forventningskatalog

Etisk forventningskatalog LOS De private sociale tilbud Etisk forventningskatalog Gældende for samtlige af LOS medlemmer LOS 24-02-2015 Indhold Indledning... 3 Formål med LOS etiske forventningskatalog... 3 Værdigrundlag... 3 Professionalisme...

Læs mere

Dialogmøde Region Øst

Dialogmøde Region Øst Dialogmøde Region Øst Hotel Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted Kære deltager Vi er nu trekvart inde i tilsynsreformens første år, og i LOS er vi glade for muligheden for at kunne følge op på sidste

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden blev som følge af Lov om Socialtilsyn etableret og sat i drift i 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender og fører det driftsorienterede tilsyn med generelt godkendte plejefamilier

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence Åbent brev til Folketingets Socialudvalg Folketingets Kommunaludvalg Folketingets Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalg Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

DFUNK Strategi

DFUNK Strategi DFUNK Strategi 2014-16 DFUNK strategi 2014-16 Med strategien 2014-16 ønsker vi at sikre kontinuitet, gennemsigtighed og ansvarlighed i DFUNKs arbejde de næste tre år. Samtidig ønsker vi at sikre, at hele

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april 2012 Borgerinddragelsespolitik Indhold Forord Forord.... 2 Borgerinddragelse i dag...........................................3 Målsætninger.... 4 Indsatsområde -

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark.

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark. Opdateret 17. maj 2017 God foreningsledelse i Djøf tænk længere 1. Indledning Djøf er en forening dannet af medlemmerne, og mere end 90.000 højtuddannede og kompetente mennesker har valgt at være medlemmer

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING

STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING 18 JANUARY 2013 SIS INDLEDNING Strategien for ansvarsområdet Sektor, Forbruger og Regulering (SFR) skal tjene som fagligt og politisk grundlag

Læs mere

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund Få indflydelse på din fremtid - gennem Dansk Behandlerforbund 2 3 indhold Side 6: Side 8: Side 12: Side 14: Side 16: Side 18: om os fordelene til dig fra os optagelse ildsjælene kontakt 4 5 DANSK BEHANDLERFORBUND

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Open Space workshop, Årsmøde 2011

Open Space workshop, Årsmøde 2011 Open Space workshop, Årsmøde 2011 Gruppe nr. 1 Spørgsmål 1 Hvor skal vi hen? Stærk faglig profil Blande os i debatten Ikke os og dem, men vi Øget egen kraft Deltag i lokalområdet Den gode historie Spørgsmål

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno

Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno Maj 2015 Bjørn Voltzmann Udkast til Kommissorium for den nye samarbejdsstruktur i Stevns Kommune Kommissorium for Turismestrategisk Samarbejdsgruppe anno 2015 2020 Hvad er formålet med dette kommissorium

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Februar 2016 1. Baggrund I juni 2015 godkendte Økonomiudvalget direktionens oplæg om en ændret administrativ organisering.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

Kolding Kommune Analyse og Udvikling. Forord

Kolding Kommune Analyse og Udvikling. Forord Kolding Kommune Fundraising strategi 2016 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising strategi skal bidrage til, at der skaffes ekstern finansiering til projekter og aktiviteter,

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for de vigtigste

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker Netværk for optimering af drift og vedligehold Strategi 2016-2018 fordi vedligehold er mennesker Strategi 2016-2018 DDV strategien for 2016-2018 er en opdatering af strategien fra 2015. Den endelige udgave

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Formålet med den nye strategi

Formålet med den nye strategi Formålet med den nye strategi 2 Strategien hviler på et analytisk fundament Analyserne er tilgængelige på medlemssiderne på atv.dk. MEDLEMSWORKSHOPS To workshops i hhv. Århus og København MEDLEMSUNDERSØGELSE

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer.

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Nu er tiden kommet til at sætte fælles retning for centrets samlede enheder. Center for Indsatser til

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Resultater af MDI s kvalitetsundersøgelse en gennemgang

Resultater af MDI s kvalitetsundersøgelse en gennemgang MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Resultater af MDI s kvalitetsundersøgelse en gennemgang I april og maj måned 2014 gennemførte vi en kvalitetsundersøgelse af

Læs mere

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Horsens d. 12. september 2016 Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Rammen for indsatsen Familieiværksætterne startede op I Horsens Kommune som en del af Kommunens forebyggelsesstrategi

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget

Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Udkast til Kommunikationsstrategi for Medborgerskabsudvalget Side 1 af 9 Formål med strategien 1. At styrke kendskabet til udvalgets arbejde 2. At klæde udvalgets medlemmer på til at prioritere budskaber

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde NordVest 2013

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde NordVest 2013 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde NordVest 2013 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Etisk kodeks Maj 2016

Etisk kodeks Maj 2016 Idégrundlag hoej.dk A/S er grundlagt i 2005 ud fra en ide om, at dødsfald skal kunne kommunikeres og være tilgængelige på tryk og på internettet for efterladte, venner og bekendte - lokalt og globalt.

Læs mere