Indhold. Indledning LOS navn Mission Værdigrundlag Vision Kernekompetencer... 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Indledning... 4. LOS navn... 4. Mission... 4. Værdigrundlag... 4. Vision... 5. Kernekompetencer... 5"

Transkript

1 Strategi

2 Indhold Indledning... 4 LOS navn... 4 Mission... 4 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Kernekompetencer... 5 Krav og forventninger til medlemskab af LOS... 5 Værdiskabelseskort for LOS... 6 Mål... 7 På tværs af kernekompetencerne... 7 Et professionelt sekretariat... 7 Professionalisme... 7 En kompetent bestyrelse... 7 Intern kommunikation... 7 LOS Advisory Board (LAB)... 8 Landsmøder... 8 Regionale dialogmøder... 8 Bestyrelsesårsmøde... 8 Regionalt samarbejde med tilsynsmyndighederne... 8 Medlemsfaser... 8 Driftsmæssige ordninger for medarbejdere på stederne... 9 Driftskurser... 9 Faglighed... 9 Brugerfokus... 9 Etisk forventningskatalog... 9 Dilemma på generalforsamlingen... 9 Faglige udvalg... 9 Faglige årsmøder Christiansborg konferencer Internationalt arbejde Videndeling Hjemmesiden Gi LOS Samarbejde med uddannelsesinstitutioner LOS støttefond

3 Lobbyisme En værdibaseret og attraktiv organisation Tæt politisk kontakt Mærkesager Mediehåndtering udadtil Strategiske allianceparter Succeskriterier Det vi ikke skal fremover Sekretariatets ydelser Årshjul Implementering af strategien Evaluering af strategien

4 Indledning I LOS ønsker vi, at LOS er en attraktiv organisation for steder, der arbejder som private aktører på det sociale område således, at de føler det naturligt at blive medlem hos os. Vi ønsker at fremstå med en stærk faglig og professionel profil både i forhold til opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud, og vi ønsker med en slagkraftig lobbyisme at sikre de bedste vilkår for de private tilbud. Med vores nye mission og værdier vil vi skabe fællesskabsfølelse blandt alle medlemmer af LOS, og med visionen og målene vil vi skabe og synliggøre retningen for LOS i de kommende år. LOS navn Vores navn er: LOS - De private sociale tilbud Med vores navn fremhæves det særlige, at vi er private, og at vi arbejder på det sociale område. Samtidig beholdes LOS som en del af navnet, fordi vi mener, at det er et godt brand. Mission LOS mission er: Vi arbejder for at styrke medlemmernes driftsvilkår og muligheder for at gøre en positiv forskel for udsatte børn, unge og voksne i Danmark Værdigrundlag LOS værdier er: Professionalisme Faglighed Engagement Professionalisme er nødvendigt og godt. Kun ved at agere professionelt kan vi som organisation fremme gode driftsvilkår for medlemmerne og være med til at gøre en positiv forskel for udsatte mennesker i Danmark. Vi ønsker som organisation at understøtte, at medlemmerne har mulighed for at gøre det godt, både når det gælder pædagogik, didaktik, økonomi, organisering og HR, og uanset om medlemsstederne er store eller små. Vi ønsker at fremme gennemsigtighed på området, også om medlemmernes indsats og drift, for at fremme troværdigheden i forhold til vores samarbejdspartnere herunder de kommuner, der betror vores medlemmer at tage sig af de borgere, som har brug for hjælp Faglighed er omdrejningspunktet for vores arbejde, og i vores bestræbelser på hele tiden at blive bedre til det vi gør. Kun ved at insistere på faglighed kan vi udvikle os som organisation og understøtte, at medlemmerne har mulighed for til stadighed gøre en positiv forskel for de udsatte mennesker. 4

5 Vi var blandt de første til at udvikle en akkrediteringsmodel, og vi vil også fremover søge at være på faglig forkant. I dag arbejder vi sammen med CAKU på en model for, hvordan man kan arbejde med resultater og effekt ( Hvad virker ). Engagement kendetegner og driver os som organisation og medlemmer. Engagement betyder, at vi involverer os i vores organisation og vores medmennesker. Det viser sig ved: At vi som organisation er engageret i vores medlemmer At vores medlemmer er engageret i LOS At vores medlemmer er engageret i deres brugere og medarbejdere. Som organisation involverer vi os i og interesser os for alle medlemmer. Medlemmerne har forskellige udgangspunkter, behov og oplevelser af virkeligheden. Det skal afspejles i de beslutninger, vi tager, og den måde vi kommunikerer på. Som organisation og medlemmer er vi åbne og tør diskutere såvel internt som eksternt, og dermed også være med til at synliggøre de mange dilemmaer, der er på vores område. Som organisation forventer vi, at vores medlemmer er involveret i de mennesker, de arbejder for. Engagement hos medlemmerne og deres medarbejdere er forudsætningen for, at de kan gøre en positiv forskel for de udsatte børn, unge og voksne. Vision LOS vision er: Vi vil kendes på at gøre en positiv forskel for de mest udsatte mennesker. Det vil vi gøre ved at arbejde for, at vores medlemmers steder er veldrevne, både pædagogisk, økonomisk og organisatorisk og ved at understøtte professionalisme, faglighed og engagement på området. Kernekompetencer LOS kernekompetencer er professionalisme, faglighed og lobbyisme. Konkret skal de udmønte sig i: Professionelt drevne medlemssteder Stærk faglighed i forhold til området der vedrører de mest udsatte i vores samfund Slagkraftig lobbyisme med henblik på at sikre de private sociale tilbud de bedst mulige betingelser for at udfolde deres faglighed og virksomhed Krav og forventninger til medlemskab af LOS For at man kan være medlem af LOS kræves følgende: Hvor loven kræver det, at stedet har en gældende godkendelse af den lokale tilsynsmyndighed, eller at stedet er under opstart At stedet skriver under på, at det har læst og vil efterleve LOS etiske forventningskatalog 5

6 Den sidste betingelse vil dog først gælde, når LOS har udarbejdet det etiske forventningskatalog. Forventningskataloget udarbejdes i forlængelse af, at denne strategi er vedtaget. Værdiskabelseskort for LOS Sammenhængen mellem LOS - De private sociale tilbud s mission, værdigrundlag, vision og kernekompetencer samt mål kan illustreres med dette overordnede værdiskabelseskort: De enkelte mål under hver kernekompetence følger i skemaet nedenfor og beskrives i næste afsnit. Flere af målene understøtter mere end én kernekompetence, men overordnet kan målene fordeles på de tre kernekompetencer som følger: Kernekompetencer Professionalisme Faglighed Lobbyisme Professionelt sekretariat Kompetent bestyrelse Brugerfokus Værdibaseret og attraktiv organisation Intern kommunikation Etisk forventningskatalog Tæt politisk kontakt LOS Advisory Board Dilemma på Mærkesager generalforsamling Landsmøde Faglige udvalg Mediehåndtering udadtil 6

7 Regionale dialogmøder Faglige årsmøder Strategiske allianceparter Bestyrelsesårsmøde Christiansborg konference Regionalt samarbejde med Internationalt arbejde tilsynsmyndigheder Medlemsfaser Videndeling Driftsmæssige ordninger for Hjemmesiden medarbejdere på medlemsstederne Driftskurser Gi LOS Samarbejde med uddannelsesinstitutioner LOS støttefond Mål På tværs af kernekompetencerne Et professionelt sekretariat Sekretariatet arbejder til enhver tid for de bedst mulige rammer for medlemmerne. Det sker i kraft af en slagkraftig lobbyisme, der sikrer lydhørhed i forhold til vores betingelser og behov. Derudover sker det ved, at sekretariatet til enhver tid rådgiver medlemmerne bedst muligt i forhold til driften af deres steder. Ligeledes understøtter sekretariatet fagligheden på området og blandt medlemmerne. Professionalisme En kompetent bestyrelse For at understøtte værdierne i bestyrelsens arbejde, inviterer bestyrelsen ad hoc eksterne personer til at deltage i bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen vælger personerne ud fra, om deres input kan generere merværdi for organisationen. Personerne kan for eksempel være ledere fra andre brancher, der har kendskab til økonomistyring i en krisetid, kommunikationsmedarbejdere der er stærke på mediehåndtering for interesseorganisationer, og det kan være faglig kompetente personer, der ved noget om læringsstile. For at understøtte fokus på LOS nye mission, værdigrundlag, vision og mål vil bestyrelsen arbejde ud fra en alternativ model til virksomhedsplanen. Den nye model skal sikre, at bestyrelsens arbejde til enhver tid tager afsæt i og har fokus på det, som fremgår af denne strategi. Bestyrelsen vælger den nye model og udarbejder denne i forlængelse af, at denne strategi er vedtaget. Intern kommunikation For at understøtte den interne kommunikation har LOS ansat en kommunikationskoordinator, der er med til at sikre, at der er fokus på kommunikation mellem: Bestyrelse og medlemmer Sekretariat og medlemmer Udvalg og medlemmer Derudover er koordinatoren med til at kvalitetssikre indholdet af den kommunikation, der sendes ud fra sekretariatet. Det gælder for eksempel nyhedsmails og det vejledningsmateriale, der gøres tilgængeligt på hjemmesiden. Målet er, at det materiale der sendes ud til medlemmerne er kort, klart og præcist i det, som ønskes formidlet. 7

8 Endelig er koordinatoren med til at sikre, at der er samspil mellem de forskellige medier. Det gælder for eksempel samspillet mellem Gi LOS og hjemmesiden. LOS Advisory Board (LAB) LOS har nedsat LOS advisory board (LAB), der fungerer som uafhængig rådgiver og inspirator for LOS. LAB diskuterer generelle spørgsmål og principielle sager, der på et givent tidspunkt er aktuelle på området. LAB består af 15 faste medlemmer, og LAB udnævner i fællesskab nye medlemmer, når et medlem udtræder. De 15 medlemmer udgøres af advokater og revisorer med indgående kendskab til området, repræsentanter fra Dansk Erhverv, ledere fra medlemsstederne og repræsentanter fra LOS bestyrelse og sekretariat. Landsmøder LOS afholder landsmøde én gang om året. På landsmødet vægtes indlæg, der har fokus på virksomhedsdrift og ledelse samt andre temaer, der går igen hos alle LOS medlemmer. Regionale dialogmøder LOS afholder som udgangspunkt regionale dialogmøder en gang årligt i hver af de 5 regioner, der varetager tilsynet fra og med november Møderne handler om formiddagen om aktuelle temaer, der vedrører alle, uanset geografisk tilhørsforhold, samt konkrete regionale problemstillinger. Om eftermiddagen inviteres de regionale tilsynsførende som udgangspunkt til at deltage med henblik på at gå i dialog om de lokale regionale udfordringer, der rør sig. LOS er i tilrettelæggelsen af de regionale dialogmøder opmærksom på den særlige problematik, der gælder for de steder, som er beliggende i en tilsynskommune, og som derfor har en anden tilsynsenhed end de øvrige i regionen. Bestyrelsesårsmøde LOS ønsker, at medlemmerne har bestyrelser, der er klædt på til at påtage sig det ansvar, det er at være en virksomheds øverste ledelse. LOS understøtter derfor de til enhver tid fungerende bestyrelsesnetværk, der er nedsat af LOS medlemmer. I samarbejde med disse arrangerer sekretariatet en gang årligt et bestyrelsesårsmøde. På årsmødet skal alle, der er medlem af en bestyrelse hos et LOS medlem, have mulighed for at blive opdateret på, hvad der rør sig. For at sikre de bedste netværksbetingelser vil årsmødet som udgangspunkt foregå fra kl. 14 til efter frokost næste dag. På årsmøderne vil der også blive fulgt op på, om de enkelte bestyrelsesnetværk er aktive rundt om i landet. Det skal være med til at sikre, at netværk ikke dør ud for eksempel fordi, der ikke længere er en tovholder for et netværk. Regionalt samarbejde med tilsynsmyndighederne LOS arbejder for at aftale en fast samarbejdsstruktur med hver af de fem socialtilsyn for at fremme et godt samarbejde og undgå unødvendige konflikter. LOS ønsker en konstruktiv dialog med tilsynene om de udfordringer, vi hver især oplever uden at gå på kompromis med vores faglighed og vores private status. Medlemsfaser Medlemmerne er forskellige. Det gælder blandt andet i forhold til størrelse, målgruppe for arbejdet og om stedet er under opstart, eller har været i drift i mange år. For at sikre at alle medlemmer føler, de har en plads i LOS, arbejder sekretariatet ud fra en medlemsfasetilgang. Medlemsfaserne er som udgangspunkt opdelt i: Potentielle medlemmer, nye medlemmer, medlemmer under opstart, medlemmer i drift og 8

9 medlemmer, der lukker ned. Sekretariats medarbejdere udarbejder materiale og rådgivning tilpasset de enkelte faser og gør dette materiale synligt på hjemmesiden. Driftsmæssige ordninger for medarbejdere på stederne LOS har rammeaftaler med PFA Pension og Topdanmark. De to rammeaftaler er indgået med henblik på at sikre, at medlemmerne kan tegne pensions- og forsikringsordninger for ledelse, medarbejdere og brugere på stederne. Sekretariatet arbejder til stadighed for at optimere rammeaftalerne blandt andet for at sikre, at der tages højde for særlige forhold, som gør sig gældende på vores område. Driftskurser Sekretariatet udbyder driftsrelaterede kurser, der er relevante på tværs af områderne. Det er som udgangspunkt en forudsætning, at kurserne kan afholdes uden overnatning og afholdes enten på kontoret i Emdrup eller Århus. For at sikre at medlemmer og sekretariatets medarbejdere kender til hinanden, prioriteres kurser højt, hvor sekretariatets egne medarbejdere kan undervise. Kurserne vil som udgangspunkt kun blive afholdt, hvis der er mindst 15 personer tilmeldt. Driftsmæssige kurser er for eksempel personalejurakurser, medicinhåndteringskurser og kurser om tilpasninger i en krisetid. Faglighed Brugerfokus For at understøtte værdierne faglighed og engagement og de mennesker, som det i sidste ende handler om, nemlig brugerne af medlemmernes steder, indtænker bestyrelsen brugerne i udviklingen af organisationen. Det sker ved at bestyrelsen går i dialog med brugerorganisationer og eventuelt afholder brugerdialoger mellem bestyrelsen og et antal brugere af medlemmernes steder. I dialogen med brugerorganisationer og brugere vil LOS søge at afdække, hvad brugerne tænker er høj faglighed og professionel drift, og hvordan og hvornår de føler, at medarbejdere har gjort en positiv forskel for dem. Etisk forventningskatalog Bestyrelsen udarbejder i forlængelse af vedtagelsen af denne strategi et udkast til et etisk forventningskatalog, som LOS medlemmer skal skrive under på, at de har læst og vil efterleve. I udkastet kommer bestyrelsen ligeledes med forslag til, hvordan det etiske forventningskatalog implementeres organisatorisk i LOS, herunder om der fortsat skal være et selvstændigt etisk råd i LOS, eller om det skal tænkes på en anden måde. Dilemma på generalforsamlingen På det sociale område er der mange dilemmaer og ofte ingen klare svar. For at synliggøre kompleksiteten og erkendelsen af, at der er mange gode spørgsmål, men ikke nødvendigvis entydige svar, har LOS som en del af generalforsamlingen et dilemma til debat. I forlængelse af debatten udsender LOS en pressemeddelelse om det, der er diskuteret. Faglige udvalg De tre udvalg skole-, børn og unge- og voksenudvalget - fortsætter uændret indtil videre. Bestyrelsen vil i det kommende år konkretisere udvalgenes sammensætning og opgaver. 9

10 Faglige årsmøder For at understøtte fagligheden hos de forskellige typer medlemmer arrangerer sekretariatet i samarbejde med de faglige udvalg årsmøder. Det betyder, at børne/unge-, voksen- og skoleområdet en gang om året afholder deres egne møder. Årsmøderne er målrettet såvel ledere som medarbejdere på medlemsstederne. For at sikre de bedste netværksbetingelser foregår årsmøderne som udgangspunkt fra kl. 12 til frokost næste dag. På årsmøderne vil der også blive fulgt op på, om de faglige netværk er aktive rundt om i landet. Det skal være med til at sikre, at netværk ikke dør ud for eksempel fordi, der ikke længere er en tovholder for et netværk. Christiansborg konferencer LOS ønsker politisk fokus på forholdene på området og afholder en gang om året en høring på Christiansborg. Det som er i fokus er på skift børn/unge-, voksen- og skoleområdet. Internationalt arbejde LOS ønsker indsigt i internationale tendenser og at opbygge internationale netværk. LOS samarbejder derfor med Eurochild, EPR European Platform for Rehabilitation, Svenska Vård, OPB og Nordisk-Baltisk Forening. LOS deltager i relevant omfang i årsmøder og konferencer med disse samarbejdspartnere. Sekretariatet orienterer løbende medlemmerne i Gi LOS, i nyhedsbreve, på hjemmesiden m.v. om internationale tendenser og de begivenheder, der har fundet sted. Videndeling Der er på hjemmesiden et videndelingsrum. I dette rum har medlemmerne mulighed for at videndele om blandt andet gode oplægsholdere, undervisere, relevante kurser artikler m.v. Hjemmesiden Medlemmerne skal opleve LOS hjemmeside som relevant, brugervenlig og egnet til at understøtte netværk og videndeling på tværs af stederne. Den skal understøtte medlemmerne i både deres virksomhedsdrift og deres faglighed, og den skal afspejle de temaer, som Gi LOS indeholder. Sekretariatet skal sikre, at medlemsbasen, som mange kommuner bruger, når de skal anbringe udsatte mennesker, altid er brugervenlig, præcis i sin søgning og hurtig. Sekretariatet vil i det kommende år se på mulighederne (økonomiske og tekniske) for at tilknytte en app til hjemmesiden samt se på, om det vil være en fordel for LOS som organisation at benytte de sociale medier som kommunikationsmiddel. Gi LOS Gi LOS er et medlemsblad med en stærk faglig profil. For at fremme debat og synlighed om aktuelle udfordringer på området, er der i hvert nummer et tema. De enkelte temaer afspejles også på hjemmesiden. Gi LOS indeholder derudover et Politisk hjørne, hvor sekretariatet synliggør det politiske arbejde, der foregår i organisationen. Gi LOS udkommer tre gange årligt. Samarbejde med uddannelsesinstitutioner Uddannelse er vigtig. Det gælder uddannelse af ledere og medarbejdere på medlemsstederne, og det gælder uddannelse og beskæftigelse af anbragte børn, unge og voksne. 10

11 LOS indgår både formelle og uformelle samarbejder med relevante branche- og uddannelsesinstitutioner med henblik på at sikre, at de uddannelser der udbydes er relevante for medarbejdere og ledere på medlemsstederne. LOS indgår derudover formelle og uformelle samarbejder med brancheorganisationer samt uddannelsesinstitutioner, hvor de anbragte studerer med henblik på at understøtte, at fortsat flere udsatte børn, unge og voksne på medlemsstederne gennemfører en uddannelse og/eller et beskæftigelsesforløb. LOS støttefond LOS modtager hvert år som medlem af Børnesagens Fællesråd en andel af de kollektmidler, der indsamles op til jul. Endvidere modtager LOS hvert år et beløb fra OK Olie. Disse penge anvendes som støtte til enkeltpersoner, der bor på et medlemssted eller som er på vej til at fraflytte et medlemssted. Retningslinjer for hvem og hvordan der søges midler, kan findes på LOS hjemmeside. LOS uddeler løbende disse midler. En gang om året udsender LOS en nyhedsmail om, hvad og hvor meget, der er givet penge til. Lobbyisme En værdibaseret og attraktiv organisation LOS skal være en attraktiv organisation, hvor professionalisme, faglighed og engagement gennemsyrer det vi vil og gør. LOS har som mål at opnå en så høj dækningsgrad som mulig, når det gælder de private sociale tilbud. LOS skal fremstå med en stærk professionel og faglig profil både i forhold til opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud. Vi vil være dem, om hvem omverdenen tænker, at vi ved, hvad det handler om, også når det kommer til brugerne af vores tilbud. Etik er i fokus for os, og vi tør være åbne og synlige om de mange dilemmaer, der er på vores område. Tæt politisk kontakt LOS står for slagkraftig lobbyisme med henblik på at sikre de bedst mulige betingelser for vores medlemssteder og de borgere, som er brugere af vores medlemssteder. Derfor arbejder LOS for: En tæt og tillidsbaseret kontakt til alle politiske partier, ministre og embedsfolk i centraladministrationen, de enkelte kommuner, KL og KKR, samt de fem socialtilsyn At de informationer vi sender til politikere, ministre, embedsmænd og andre interessenter i forskellige sammenhænge altid er dokumenterede og troværdige Mærkesager LOS har følgende mærkesager, der også fremgår af hjemmesiden: Differentierede og specialiserede tilbud. Mennesker er forskellige og har forskellige behov. Det har udsatte børn, unge og voksne også. Økonomitænkning og lokalpolitiske hensyn rummer en fare for, at mennesket tilpasses systemet og ikke omvendt. LOS ønsker, at der til enhver tid er differentierede og specialiserede tilbud i Danmark, der kan tage lige nøjagtig de individuelle hensyn, som gør forskel på om en konkret indsats lykkes eller ej Krav på 9 års reel undervisning. Der er i dag 9 års undervisningspligt, men mange udsatte børn og unge har været fraværende i en stor del af deres skoletid. 11

12 LOS ønsker, at lovgivningen ændres således, at børn og unge tildeles en ret til 9 års reel undervisning Uvildige tilsyn. Med tilsynsreformen er der etableret 5 socialtilsyn. LOS er positive overfor de større tilsynsmyndigheder, men bekymret for den kommunale forankring, de har fået. LOS ønsker et tilsyn, der er 100 procent uafhængig af kommunerne og dermed 100 procent uvildig Prisgennemsigtighed på markedet. Det er i dag ikke muligt at sammenligne private og offentlige sociale tilbud fordi, der ikke er gennemsigtighed om kommunernes prisfastsættelse. LOS ønsker, konkurrence på lige og fair vilkår og det forudsætter, at der er gennemsigtighed om prisen Nej tak til udbud. LOS mener, at der skal være fri og fair konkurrence mellem offentlige og private tilbud, men udbud er ikke den rette vej. LOS mener, at udbud vil begrænse viften af tilbud for udsatte mennesker. Det skyldes for det første, at udbud er administrativt tung og dermed begrænser de steder, der har kapacitet til at indgå i et udbud og for det andet, at den ensidige fokus på pris kan betyde, at meget specialiserede tilbud vælger at sænke kvaliteten for at kunne komme i spil. LOS ønsker i stedet, at Tilbudsportalen er retvisende i forhold til prisen for henholdsvis offentlige og private tilbud jf. LOS mærkesag om prisgennemsigtighed på markedet Lige adgang til offentlige puljer. Der er i dag ikke lige adgang for offentlige og private tilbud til at søge offentlige puljemidler. Mange puljer, herunder puljer fra satspuljeaftalerne, er forbeholdt kommunale institutioner. LOS mener, at såvel private som offentlige bør have adgang til midler, der kan fremme udvikling af området. LOS ønsker derfor, at alle puljer kan søges på lige fod af såvel offentlige som private tilbud Mediemæssig anstændighed. LOS ser positivt på, at medierne behandler det sociale område og også har fokus på, hvordan vi gør det på området. LOS mener imidlertid, at der i de senere år har været gentagne eksempler på, at medierne er gået over stregen, hvilket blandt andet har betydet, at steder er gået konkurs. Steder der efterfølgende er pure frikendt. LOS ønsker, at medierne udviser anstændighed i deres dækning således, at steder ikke uretmæssigt beskyldes for forhold, der har katastrofale følger for deres drift Resultat og effekt af indsatser på det sociale område er en mærkesag for LOS. Vi ønsker at være på forkant og har sat et projekt i gang om dette. Med igangsættelsen af projektet ønsker LOS at vise vejen også på det felt. LOS ønsker med projektet at gå videre end blot inkludere de indikatorer, der vil blive valgt i forbindelse med den vedtagne tilsynsreform Bestyrelsen tager mærkesagerne op i forlængelse af den årlige generalforsamling med henblik på at foretage eventuelle tilpasninger og ændringer. Mediehåndtering udadtil Medierne kan ikke styres eller kontrolleres, men de kan håndteres. I LOS ønsker vi, at være synlige og troværdige i medierne. Vi er stolte af at arbejde på feltet og være private, og det vil vi gerne fortælle om. Medier er mange ting. Det er nationale og lokale medier. Det er radio-, tv- og sociale medier. Mediesager kan opstå på initiativ af andre, og de kan opstå på baggrund af egen indsats. Som oftest opstår de på baggrund af initiativ udefra. For eksempel som et indslag i tv. 12

13 Historier i medierne kan være negative eller positive for det syn omverdenen har af os, og den selvforståelse vi har. De negative historier er typisk på landsdækkende medier og oftest i tv. De gode historier er typisk i lokale medier og oftest i lokalaviser og ugeblade. Det er en virkelighed, der er svær at ændre på, og som kendetegner mediebilledet generelt og ikke kun på vores område. På baggrund af den virkelighed vil LOS: Arbejde proaktivt for at få vores historier ud nationalt, regionalt og lokalt. Vi har meget at fortælle. Det gælder blandt andet i forhold til, hvem vi er og står for, og det gælder i forhold til den ulige konkurrence, vi ofte oplever i forhold til det offentlige. Turde tage den dybe indånding og mane til ro, når bølgerne går højt i kølvandet på historier i for eksempel landsdækkende tv. Alle har krav på en retfærdig rettergang. Det gælder også vores medlemmer, og det skal vi insistere på og sige højt. LOS har flere gange oplevet, at beskyldninger, der var blæst op i pressen, efterfølgende viste sig åbenbart grundløse Turde sige offentlig fra overfor medlemmer som beviseligt ikke har levet op til lovgivningen eller arbejder i overensstemmelse med LOS kommende etiske forventningskatalog Altid opfordrer pressen til at undersøge baggrunden for de sager, de tager op på vegne af tidligere ansatte, medarbejdere, pårørende eller anbragte. Det kan for eksempel ske ved at opfordre pressen til at bede om aktindsigt i de tidligere medarbejdere, pårørende eller anbragtes egne sager. Det vil kunne afdække, hvorfor tidligere medarbejdere for eksempel er fyret, eller hvad der ligger bag en anbringelse på et sted. Det vil kunne stoppe sager inden de kommer i medierne, og som efterfølgende ellers viser sig ulykkelige for alle parter både de anbragte, pårørende og medlemsstederne Arbejde aktivt for at få de gode historier ud til lokale medier og ugeblade, og også klæde medlemmerne på til at få egne gode historier ud lokalt. De medier er umiddelbart mindre synlige end landsdækkende tv, men de medier er med til at danne almindelig borgeres billede af vores område. Sekretariatet udarbejder materiale om, hvordan medlemmerne kan få historier ud lokalt Stille kriseberedskab til rådighed for medlemmer, der involveres i pressesager LOS har p.t. en vedtaget mediestrategi, som bestyrelsen evaluerer i løbet af I forlængelse af evalueringen udarbejder og fremlægger bestyrelsen en ny mediestrategi. Strategiske allianceparter LOS arbejder aktivt for at indgå strategiske alliancer med andre aktører på området. LOS er medlem af Dansk Erhverv, og anser dem som en vigtig alliancepart, når det kommer til at sikre de optimale betingelser for at kunne drive privat virksomhed på området. Andre alliancer, som LOS indgår ad hoc samarbejdsrelationer med, er blandt andre Dansk Revisorforening (om de problemstillingerne medlemmerne oplever i forhold til budgetter og regnskaber), Selveje Danmark (om at fremme de bedste vilkår for ikkeoffentlige tilbud), Danmarks Lærerforening (om udvikling af skoleområdet), SL og Dansk Socialrådgiverforening (om at fremme forholdene til størst mulig gavn for udsatte mennesker). Lokalt vil sekretariatet synliggøre for medlemmerne de muligheder, der er i at orientere sig mod lokale allianceparter. Det kan for eksempel være det lokale erhvervsråd. De har ofte stor lokalpolitisk gennemslagskraft. 13

14 Succeskriterier LOS ønsker at evaluere og måle på, om vi når de mål, vi sætter os i denne strategi. Samtidig erkendes det, at det kan være svært at sætte konkrete mål, og at det at arbejde med mål kræver tid og ressourcer. Ligeledes sker det med en erkendelse af, at det der måles kommer i fokus, og det rummer en risiko for, at det som ikke måles, ikke får den fokus, som det fortjener Med det for øje vil LOS derfor begynde i det små, og med den erfaring det giver løbende tilpasse og udvikle flere mål. De mål, der sættes, vil være såvel kvantitative som kvalitative. Valg af mål vil ske når bestyrelsen har valgt den alternative model til virksomhedsplanen. Såvel modellen og målene vil være synlige for medlemmerne på hjemmesiden. Det vi ikke skal fremover Kun ved at prioritere vores ressourcer kan vi være skarpe på vores profil. Det betyder også, at sekretariatets arbejde og prioritering af ressourcer skal understøtte den nye strategi. På den baggrund er det valgt at skære det væk, som i dag kræver mange ressourcer (tids- og transportmæssigt), men som kun giver værdi til få. Samtidig er det vurderet, at det, der skæres væk, for de flestes vedkommende kan varetages ligeså godt og for nogens vedkommende også bedre på anden vis. Endelig er det skåret væk, som kunne være af værdi, men som er perifert i forhold til vores kerneområder. Følgende valg er på den baggrund truffet: I det kommunale samarbejde prioriterer LOS sekretariat samarbejdet med de regionale tilsyn og KKR. LOS kunne også vælge at arbejde målrettet og struktureret med de enkelte anbringende kommuner for at fremme, at de enkelte kommuner anbringer flere på de private private sociale tilbud. Af ressourcemæssige årsager fravælges dette. LOS arbejder i stedet med det overordnede billede af, hvad der gør vores medlemmer til noget helt særligt med henblik på, at dette har en afsmittende effekt i kommunernes konkrete valg af anbringelsessteder. Derudover sørger LOS for til stadighed at have en ajourført og brugervenlig database over medlemmerne på hjemmesiden, så de anbringende myndigheder også fremadrettet bruger denne. LOS udbyder fremover alene kurser, der er driftsrelaterede, og som samtidig kan afholdes på sekretariatet i enten Århus eller København. Fagligt relevante emner tages i stedet op på de nye årsmøder for de tre områder LOS konsulenterne møder som udgangspunkt ikke personligt op på medlemsstederne, når der alene er tale om møder mellem et medlem og en LOS konsulent. Almindelig rådgivning foregår per mail eller per telefon eventuelt suppleret med Skypevideo. Hvis personlige møder undtagelsesvist er påkrævet, foregår de som udgangspunkt på sekretariatet i enten Århus eller København Der oprettes ikke permanente kommunale netværk. LOS opretter kun efter behov netværk i de enkelte kommuner. Omkring driftsmæssige forhold vil der fremover være ét årligt regionalt dialogmøde i hver af de fem regioner. På disse møder tages problematikker op, der vedrører den lokale regionale tilsynsenhed. LOS faciliterer ikke netværk, men vil i kraft af de kommende årsmøder (for bestyrelser og hver af de tre områder) samt det årlige landsmøde give et fundament til, at medlemmerne selv kan skabe disse Gi LOS udkommer fremover 3 gange årligt mod tidligere 4 gange. 14

15 LOS indgår som udgangspunkt ikke længere aftaler om medlemsfordele, og opsiger de der er. Den tid der bruges på at indgå disse aftaler står ikke mål med gevinsterne for medlemmerne. I stedet vil de som LOS har haft aftaler med, blive tilbudt at købe annoncer i Gi LOS, samt købe stande på vores landsmøde. Opsigelsen gælder dog ikke aftalen om pension (PFA), forsikring (Topdanmark), jobopslag på hjemmesiden (Ofir), samt OK benzin (denne afventer afklaring). LOS tilbyder ikke konsulentydelser udover dem der er beskrevet i denne strategi. Andre konsulentydelser kan i stedet købes hos blandt andet Fonden for kvalitetsudvikling, viden og dokumentation. Sekretariatets ydelser Sekretariatet udbyder fremover følgende konkrete ydelser til medlemmerne Rådgivning telefonisk eller per mail eventuelt suppleret med Skypevideo om o Socialområdet o Skoleområdet o Arbejdsret o Virksomhedsdrift o Pensionsforhold o Forsikringsforhold o Fundraising o Anden relevant lovgivning som for eksempel lejeret Bisidderfunktion i forhold til for eksempel tilsynsmyndigheder Vejledningsmateriale på hjemmesiden Regionale dialogmøder Ad hoc deltagelse i kommunale netværksmøder Faglige årsmøder Bestyrelsesårsmøde Årlig konference på Christiansborg Understøttelse af netværksdannelse på de tre områder samt for bestyrelsesmedlemmer Implementering af de kommende etiske retningslinjer Landsmøde Driftsmæssige kurser Medlemsbladet Gi LOS Pensions- og forsikringsordninger Medlemsdatabase Årshjul LOS vil fremadrettet arbejde ud fra et fast årshjul, der vil være synligt for medlemmerne på hjemmesiden. Nedenfor følger et eksempel på hvordan årshjulet kan se ud. Det endelige årshjul vil blive tilpasset, når den endelige strategi er vedtaget. Begivenhed Understøtter Januar Fagligt årsmøde skoler Faglighed Februar LAB møde Drift Marts Gi LOS udkommer Faglighed og drift Bestyrelsesårsmøde Drift April Landsmøde med fagligt fokus Faglighed Maj Generalforsamling inklusiv debat om dilemma Faglighed og drift Juni Gi LOS udkommer Faglighed og drift 15

16 LAB møde Drift Juli August September Christiansborg konference Faglighed Ultimo Fagligt årsmøde Voksne Faglighed september Oktober LAB møde Drift Gi LOS udkommer Faglighed og drift Regionale dialogmøder Drift November Fagligt årsmøde Børn/unge Faglighed December Dialogmøde mellem bestyrelse og brugere Faglighed og drift Implementering af strategien Bestyrelsen vil i samarbejde med sekretariatet udarbejde en implementeringsplan for strategien. Implementeringen vil med udgangspunkt i den kommende alternative model for virksomhedsplanen være fast punkt på alle bestyrelsesmøder. Evaluering af strategien Denne strategi er vedtaget på LOS generalforsamling den 14. maj Strategien vil blive taget op og evalueret på generalforsamlingen i

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011-12

Bestyrelsens beretning 2011-12 Beretning 2011 2012 Bestyrelsens beretning 2011-12 Krisen koster på mange planer, men først og fremmest er det jo vores brugere der bliver ramt. De får ikke den hjælp, de skal have ifølge loven og må betale

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

RAPPORT. Røde Kors i forandring. - Styrkelse af fællesskabet. - Stærkere social profil. - Fleksibel og dynamisk. organisation.

RAPPORT. Røde Kors i forandring. - Styrkelse af fællesskabet. - Stærkere social profil. - Fleksibel og dynamisk. organisation. RAPPORT 7. JUNI 2011 Røde Kors i forandring - Styrkelse af fællesskabet - Stærkere social profil - Fleksibel og dynamisk organisation - Stærke værdier Styrelsen, juni 2011 RødeKors.dk INDHOLD 1 Strategisk

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

STRATEGI 2020. MED MISSION, VÆRDIER OG VISION version 2

STRATEGI 2020. MED MISSION, VÆRDIER OG VISION version 2 STRATEGI 2020 MED MISSION, VÆRDIER OG VISION version 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund... 2 Hvad er en mission?... 4 Hvad er en værdi?... 4 Hvad er en vision?... 4 Proces... 5 Møder med handicaporganisationerne...

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Baggrunden for ledelsesmanualen er hovedbestyrelsens handlingsplan for 2020

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012 Sag nr. Emne: bilag Revideret udgave af 21. februar 2012 God kommunikation - i Region Hovedstaden Denne første del beskriver de overordnede

Læs mere

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament Kommunikationspolitik Dansk Firmaidrætsforbund Kommunikations Indholdsfortegnelse 1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament...1 2. Et samlet afsæt for bedre kommunikation...2 3. Firmaidrættens interessegrupper

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Juni 2010 1 Indhold Forord side 4 Indledning side 4 Baggrund side 4 Vision side 5 Indsatsområder side 5 Beskrivelse

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere