Veteran fit for svømning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Veteran fit for svømning"

Transkript

1 BILidr i dnn avi id 14-1 Ug 3 Lørdag 18. januar årgang WEEKEND Familir vild md Florida Sid 2 Trær fæld i Fax Kommun Sid 6 6-årig Wayn Kritnn holdr ig und md konkurrncvømning i Øtdank Matr Mtrkabr. Sid 8 Vind Marion på Blu-ray Sid Ny formand i DBU Sjælland Sid 12 D mt ikr bilr Sid 14 Fangkort kal i kirk Sid 23 Vtran fit for vømning Foto: Jan Jnn NÆSTVED GYMNASIUM OG HF MIT GRØNLAND Lærr i nglk Inuk Jørgnn holdr fordrag i auditorit TIRSDAG 21. JANUAR KL Grati adgang. All r vlkomn! Tandlægkræk Læ mr på: natvd-gym.dk Nætvd Gymnaium og HF Nygårdvj Nætvd Tlf All formr for tandbhandling udfør i fuld narko. Ring for konultation, undrøgl og priovrlag. Jrnbangad 1, Nykøbing Fl. Tlf VASK BIL I NÆSTVED SYD! Køb n værdinøgl og få fri adgang til vakhalln all ugn dag! NU OGSÅ STØVSUGER Nordic Cntr of Chin Mdicin KINESISK AKUPUNKTUR Vi har tor ucc md bhandling af blandt andt: Migræn, atma, allrgi, høfbr, ikia, forhøjt blodtryk, dprion, mrtr, problmr md at bliv gravid amt rygtop. TILBUD: Førtgangbhandling 200,- Førtgangbhandling inkludrr konultation og 1 id akupunktur SØNDAGSTILBUD: 20 minuttr maag kun 100,- kr. Øtrgad Nætvd Tlfon Klinikkn j af Dr. Md. Donghui Chn Larn NÆSTVED GYMNASIUM OG HF GYMNASIET ELLER HF EFTER SOMMERFERIEN? Åbnt hu ondag 2. januar 2014 kl Kom og oplv undrvining og hør om: D mang tudirtningr Hf md politiug og praktik Sportcollg: Mød lvr og trænr! Læ mr på NÆSTVED GYMNASIUM OG HF NYGÅRDSVEJ NÆSTVED TLF

2 2 Ug 3 Lørdag 18. januar 2014 Oplag kpl. Omdl md Pot Danmark frdag/lørdag Åbningtid hvrdag: kl Ringtdgad Nætvd Tlfon Fax 73 7 Bladchf Pr Skov Silbo Anvarhavnd Annoncr Ann Mari B. Frdrikn Vivi Johann Jørgn Clvn Jnn Kontor Mtt Kritiann Rubrikannoncr Rdaktion Jan Jnn Rdaktør Dort Ry Silbo Journalit Jpr Hallgrn Journalit DTP Jan Holmgrn Jnn Grafikr Poul Niln Grafikr 78 1 Allan Ramun Grafikr Oplag: Al tkt bd kopirt ind i -mail - vt. foto om vdhæftt fil. PDF-filr kal vær udarbjdt ftr Branchtandard for digitalt annoncmatrial (dcmbr 2000 DDPFF/DDF-DRB). Udblivr avin mail: llr ring til: Tlf Tryk: Provin-Trykkrit, 4760 Vordingborg Mdlm af Provinn Ditriktblad. Erhvrvmæig udnyttl af tkt, annoncr, foto mv. r j tilladt. Bladt påtagr ig intt anvar om følg af vntull fjl i annoncr og tkt. Børnfamilir r vild md USA Hvr trdj USAbooking ho FDM travl r md børn. Dt tor udbud af oplvlr for hl familin, dr gør USA til t favorit-rjmål. REJSER Mang børnfamilir drømmr om at hiv t par ugr ud af kalndrn og tag børnn md på n lang fri til USA. Dt r tankn om mar af tid til amvær og ny fæll oplvlr, dr trækkr. Mn for mang blivr dt ikk kun vd drømmn. Ho FDM travl r ovr hvr trdj booking til USA nmlig md børn. - USA r ydrt populær blandt børnfamilir, da oplvlr for børnn tår i kø. D tor forlytlparkr r lvfølglig t kæmp trækplatr, mn ogå dn torlåd natur fangr børnn intr. Drudovr r USA t utrolig børnvnligt land at rj rundt i. Hotllr, rtaurantr og mur ørgr for, at børnn har dt godt, og at d r undrholdt. Og når børnn r glad, r forældrn dt ogå, igr adm. dirktør ho FDM travl, Jan Lockhart. Flkibl fri Når rjn kal planlægg, vælgr d flt børnfamilir at oplv USA på fir hjul, ntn i n ljt bil llr motorhom. - Dt r iær dn flkibl og bhaglig rjform, dr trækkr. Md biln kan man nmt tag n aftikkr fra rjplann, hvi ny pændnd oplvlr dukkr op, og man kan rj i lig præci dt tmpo, dr par familin. Biln gør dt nmt og bkvmt at komm rundt, og dt r nogt børnfamilir Støt familir md må børn - bliv familivn! En familivn givr pronlig og/llr praktik tøtt til familir undr pr to timr om ugn i minimum t halvt år. All frivillig har lv forældrrfaring og gnnmgår t forbrdlkuru. Næt kuru tartr d. 2. januar Gør n forkl for n famili Hnv. koordinator Birgitt Akholm Ovr hvr trdj USA-booking ho FDM travl r md børn. Florida hittr iær ho børnfamilirn, hvor tmaparkrn bydr på mar af oplvlr i børnhøjd. (Foto: FDM travl) prioritrr højt, igr Jan Lockhart. Fantatik Florida Et af d mt populær amrikank rjmål for børnfamilir r Florida. Statn bydr på t væld af oplvlr for båd børn og vokn, og d kort aftand gør dt muligt at oplv mgt på kort tid. Tmaparkrn Walt Diny World og Knndy Spac Cntr r ikr børnhit, mn ogå nationalparkrn bydr på tor oplvlr. TyvriAlarm udn abonnmnt Hvorfor vnt til dt r for nt! Vi tilbydr n trådlø alarm montrt og klar til brug - Florida bydr på n hlt fantatik natur og t unikt dyrliv. Sidtnævnt kan man iær udfork i nationalparkn Evrglad, hvor man udn at vær bang kan oplv områdt alligatorr og andr pændnd dyr. Har man brug for lidt aflapning ovnpå d mang oplvlr, kan man altid tag familin md på trandtur til n af d mang børnvnlig trand og tag ig n dukkrt i dt lyblå hav, igr Jan Lockhart. Forikringgodkndt Dank Alarm Srvic Tlf dankalarmrvic.dk Brut mand på knallrt ANHOLDT: Ondag kl tandd politit n 41-årig mand fra Nætvd på Kalbyrivj i Nætvd, hvor han kom kørnd på knallrt. En alkomtrtt aflørd, at dn 41-årig havd n promill, dr var højr nd dt tilladt, og han blv drfor anholdt og igtt for piritukørl. Politirapport Uddrag af politirapportn fra Sydjælland og Lolland- Faltr Politi dn nt ug. Indbrud: Opl Cora tjålt NÆSTVED: På Udigtbakkn har dr vært indbrud i t hu tirdag kl Dr blv tjålt n computr af mærkt Appl imac 27, n bærbar computr af mærkt Milo og divr mykkr. På Sandbakkn har dr mllm kl i tirdag vært udbudn gætr i t hu. Dr blv tjålt kontantr, bilnøgl og n ølvgrå Opl Cora, årgang 2011, md rgitrringnummr DW Tirdag mllm kl og ondag kl har dr vært indbrud i t hu i Søndrgad. Dt r ikk opgjort, hvad dr r tjålt TAPPERNØJE: På Vildtbanvj blv dr intt tjålt, mn t hu blv brudt op mllm tirdag 7. januar kl. 17 og tirdag 14. januar kl. 17. RØNNEDE: På Birkvj i Rønnd r t hu brudt op mllm tirdag kl. 10 og ondag kl Dr blv tjålt t fladkærmtv og n computr. Fm bilitr toppt KONTROL: Mandag kl havd politit n rutinmæig kontrol på Vordingborgvj. Hr blv fm kørtøjr tandt. En blv igtt for ikk at hav it kørkort md, n for ikk at hav tgnt dn lovpligtig anvarforikring og for kørl md t uindrgitrrt kørtøj Fangt i politit lar HASTIGHEDSKONTROL: På Sklbyvj, Glumø, tirdag kl blv fir bilitr tagt i at kør for hurtigt. To fik klip i kørkortt. Tirdag kl var kontrolln på Nætvdvj, Nætvd. Hr var højt målt hatighd 8 km/t. Ni fik t klip i kørkortt, mn to har udigt til n btingt frakndl af rttn til at kør bil. Sk bilr blv ridt HÆRVÆRK: Tirdag morgn fik politit anmldl om hærværk bgåt på Skllt i Nætvd. Forløbig handlr dt om k bilr, dr r blvt ridt på bgg idr, og dr r lavt hullr i nogl af bilrn. En bbor på tdt har oplyt at hav hørt tøj fra gadn lidt ftr kl. 3, dr lød om om, nogn krabd i af rudrn, og politit hørr grn fra vt. vidnr, dr har oplyningr til agn. 38-årig mand anholdt og igtt for røvri mod kvind og drng GENNEMBRUD: I forbindl md dn alvorlig ag, hvor n 27-årig kvind og n 10-årig drng blv udat for t groft røvri vd Ntto på Stationpladn i Halv 6. januar kl. 21.3, har politit anholdt n 38-årig mand fra Faxområdt. Dt kt ondag, og mandn igt for røvrit. Vd rdaktionn lutning kunn ndnu ikk oply nærmr om baggrundn for igtln, idt dn anholdt forvnt frmtillt i Rttn i Nætvd i løbt af tordag. Anholdt ftr indbrud i Halv SIGTELSE: En 2-årig mand fra Halv blv tordag frmtillt i rttn i grundlovforhør md bgæring om vartægtfængling. Dn 2-årig, dr blv anholdt ondag kl.12.3, r igtt for t indbrud, dr kt nattn mllm 7. og 8. januar i t autoværktd på Finlandgad. Vd indbruddt blv dr blandt andt tjålt n bærbar pc, kontantr og lktronik ttapparatr.

3 Har du tænkt på hvor din næt ft kal hold? Sammnæt lv din mnu: FORRETTER Til all forrttr rvr hjmmbagt brød & mør Dampt lak md rjr, aparg, marinrd urtr & dring Kr. 8,- Varmrøgt lak md agurkcrm, pirr, pæd alatr & kryddrurtr Kr. 8,- Røgt dyrkøll md tranbær kompot, alatr & yltd urtr i julinn Kr. 8,- Lufttørrt vinfilt md ærtpur, pæd alatr & kryddrurtr Kr. 8,- Lakymfoni md dampt, koldrøgt & gravad lak. Srvr md pinat tand, alatr & rød dring Kr. 8,- Fikupp boullabai md årtidn fik & urtr i julinn Kr. 8,- Hummralat md hummr bchaml, kryddrurtr & frikrvt parman ot Kr. 118,- Røgt hllfik md rødbdyltt prlløg, pæd alatr & dildmayonnai Kr. 8,- Skaldyralat vndt md dild. Srvr md pæd alatr & anana Kr. 8,- Røgt vinmørbrad md llripur, pæd alatr, havtorn & nøddr Kr. 8,- Skaldyrkrbint md fnniklalat, llripur & nøddr Kr. 8,- Hltgt kalvmørbrad md vampauté, pinat timbal, auté af kål, pringløg, kryddrtgt kartoflr & vampky Kr. 230,- Hltgt Krondyrfilt md waldorfalat, ½ æbl md gl, bønnr md bacon, qaufrêtt, pomm riol & vildtflød auc Kr. 230,- Okmørbrad Wllington md llri timbal, vamp auté, bagt rodfrugtr, langtidbagt tomat, mørritd kartoflr & okky Kr. 230,- Farrt kalkunbryt md brart julalat, bagt quah, auté af kål, gulrod timbal, mørritd kartoflr & madira ky Kr. 18,- Orangmarinrt vinkam md honningbagt rodfrugtr, bagt rødløg, pringløg, auté af kål md nøddr, mørritd kartoflr & auc bigarad Kr. 18,- Langtidtgt okfilt md brart fnnikl, mørdampd rodfrugtr, pati nakchip, grillt aubrgin, pomm fondant & pbrauc Kr. 22,- Grillt lak - Srvr på tallrkn 1 gang. Srvr md mørdampd gulrøddr, bagt prillrod, yltd rødløg, pæd imonkål, hvid kar toflr & hollandai auc Kr. 18,- Lammculott md bagt hvidløg, langtidbagt tomatr, øl brai rd kalottløg, autrd vamp md trøffl oli, kartoffl gratin md romarin. Hrtil lammky Kr. 210,- Hltgt kvifilt md broccoli & blomkål auté, bagt tomat, porr timbal, pringløg, pomm nuf & auc barnai Kr. 22,- DESSERTER Ibomb Jofin md nougati, citronorbt, ukkrlør & flødkum Kr. 8,- Ymrfromag md lakridgl & prød rundllr r md lakrid Kr. 8,- 3 lag hjmmlavt i md frugtcrm & mlon-/myntalat Kr. 8,- Ikold jordbærupp md mynt parfait & twill ring Kr. 88,- Hvid chokolad trrin md hybnkompot & pitacin Kr. 8,- Blommtrifli md makron & vaniljcrm Kr. 8,- Paionfrugt mou md frugt coli & karaml lør Kr. 8,- Rubintinkag md romfromag & vandbakkl Kr. 8,- Chokoladkål md blåbærfromag & frugtalat Kr. 8,- Chokoladmou md pitaci/ orang krokant & marinrd bær Kr. 8,- Chokolad tært. Srvr md frik frugt & rørt icrm Kr. 8,- HOVEDRETTER All hovdrttr byd 2 gang Kalvtg tgt om vildt md ½ æbl md gl, waldorf alat, pomm qaufrêtt, tyttbær, bønnr md bacon, mørritd kartoflr & vildtflød auc Kr. 210,- Kryddrtgt kalvfilt md langtidbagt tomat, pringløg, bagt rodfrugtr, vamp timbal, pomm Anna & rødvinauc Kr. 210,- VINMENU Vlkomt: 1 gla hvidvin md hyldblomt Hut hvidvin / Hut rødvin Sandiliano Spumant Vin byd ad libitum undr middagn Kaff/t & 1 gla hut cognac llr likør Pr. pr. kr. 348,- Købmagrgad Nætvd Tlf HUSK Vi har altid øndagbrunch Hotl Kirtin rådr ovr 7 lokalr md plad fra 1 til 160 pronr, hvor bordn blivr mukt dækkt op til nhvr ljlighd.

4 Fnmark Nætvdvj Holmgaard Tlf Slagtr S dn aktull tilbudavi på uprbrugn.dk llr can dnn qr kod md din martphon llr ipad: Åbningtidr Bagr / Butik: Mandag-ondag.00 / Tor-frdag 7.30 / Lørdag 7.30 / Søndag 7.30 / NEDENSTÅENDE TILBUD GÆLDER FREDAG 17., LØRDAG 18. 0G SØNDAG 1. JANUAR Okcuvtttg Pr. 1/2 kg 3-DAGES TILBUD FREDAG 17/1 LØRDAG 18/1 SØNDAG 1/1 DANSK O KSEKØ D Pr. 1/2 kg 24 Kg-pri 4,0 Suprpri STORT BØFMARKED Højrbbøffr 400 g 00 g g 8 3-DAGES TILBUD FREDAG 17/1 LØRDAG 18/1 SØNDAG 1/1 Prmium EntrCot 400 g 6 00 g tk. Rib Ey bøffr 400 g Mrrild Kaff Mllmritt 400 g 1, kg Hakkt Okmåkød 8/12% 3-DAGES TILBUD FREDAG 17/1 LØRDAG 18/1 SØNDAG 1/1 Ført-til-møll 1800 por P./400 g 18 Spar 2,1 Hlt vildt! Cirkl Kaff 3-DAGES TILBUD FREDAG 17/1 LØRDAG 18/1 SØNDAG 1/1 Pk./00 g 18 Blå llr Guld Pakk md 00 g Spar 16,00 3-DAGES TILBUD FREDAG 17/1 LØRDAG 18/1 SØNDAG 1/1 DANSK O KSEKØ D 1, kg 6 Kg-pri 46,63 Rigtig god pri Santagata Extra Olivnoli 1000 ml. 3-DAGES TILBUD FREDAG 17/1 LØRDAG 18/1 SØNDAG 1/1 Pr. tk Spar 33, Cuvé Prmium Jaon Olivir Frankrig, 1% Pr. flak 8, Bontadini Tocana Roo Italin, 14,% Pr. flak 8, Gran Vroo Vnto IGT 2011 Gold Edition Pr. flak, Santa Rita Mdalla Ral Cab. Sauvignon Chil Pr. flak 114, KÆMPE BLAND-SELV UDVALG AF KVALITETS VINE - CA. 20 FORSKELLIGE BLAND SELV 6 flakr 2 00 Spar op til 300,70

5 SLAGTEREN - SUPERBRUGSEN FENSMARK PRÆSENTERER DET BREDE UDVALG OG STÆRKE PRISER - GÆLDER FRA LØRDAG 18. TIL LØRDAG 2. JANUAR Slagtrn dank 4,0 kg Ovnklar Svinkam Md vær og udn bn Svinmørbrad Pakk md 2-4 tk. Kanonpri! 1 hl Svinkam Md vær og md bn,0 kg 17 DANSK S VINEK Ø D Okculotttg Irk Pr. 1/2 kg Pr. 1/2 kg 44 Kg-pri 8,0 God kvalitt 1,6 kg Stgflæk i kivr 2,0 kg Rvlbn 2 tk. 1, kg Sparrib 1,8 kg Rulltg md vkr 2 tk. 2,3 kg fadkotlttr 1, kg Skinkchnitzlr 1, kg Skinkkød i trn 1, kg Skinkkød i trimlr 700 g Rib-Ey af okfilt 70 g Tyktgbøffr 700 g Entrcot 700 g Winrchnitzlr 0 g Englk bøf af okfilt 60 g Kalvkotlttr 4 tk. Fyld fryrn op frit valg Fikbiln hvr tordag kl Karrbækmind Safood Frik fik fra gn kuttr 4,0 kg 1 Storkøbpri Okfilt 4,0 -,0 kg 4, -,0 kg 4 KÆMPE UDVALG 11 KR. MARKED Vor god torkøbmarkd. Stort udvalg må kg-prir. Garanti for frikhd! DANSK O KSEKØ D DANSK S VINEK Ø D Oktværrb/Bryt Dybfrot Pr. 1/2 kg DANSK O KSEKØ D 4,0-4, kg 4 Storkøbpri STORT FARSMARKED: 1,7 kg Hakkt Svinmåkød 8-12 % 1,4 kg Hakkt Okmåkød 8-12% 1, kg Svin- og kalvmåkød 8/12% 1,2 kg Okmåkød 3/7% Frit valg 7 Pr. 1/2 kg 24 Kg-pri 4,0 Frit valg Nætvdvj 2 Fnmark Tlf Slagtr dirkt mail: Okmørbrad Dybfrot 1,4-1,8 kg DANSK KØD Hamburgrryg Hjmmlavt Pr. 1/2 kg DANSK S VINEK Ø D Kalvfilt Pr. 1/2 kg DANSK K A LVEK Ø D Pr. 1/2 kg 2 00 Kg-pri 0,00 Suprpri Pr. 1/2 kg 6 Kg-pri 13,0 Suprmørt Pr. 1/2 kg 27 Kg-pri,0 Hjmmlavt Pr. 1/2 kg 7 Kg-pri 1,0 Mørt, mørt, mørt Åbningtidr Bagr / Butik: Mandag-ondag.00 / Tor-frdag 7.30 / Lørdag 7.30 / Søndag 7.30 / Tilbudn gældr fra lørdag dn 18. januar og å læng lagr hav til og md lørdag dn 2. januar, hvor intt andt r anført. Dr tag forbhold for trykfjl og udolgt varr. Bmærk! Enklt tilbud kan gæld pcifikk dag.

6 6 Ug 3 Lørdag januar 2014 Trær fæld for ikkr trafik I d kommnd måndr fæld n dl vjtrær, dr vurdr om riikotrær, dr kan vær til far for trafikantrn. Hr blivr dr fjrnt trær FAXE: Dr har vært to tor torm, om blæt n dl trær omkuld. Hldigvi var dr ikk nogn pronkadr i dn forbindl I Fax Kommun. For at forbygg ulykkr fjrnr vi d trær, dr vurdr at kunn bliv til far dt kommnd år. Vurdringn af trærn r n afvjning af træt kritik tiltand, træt tørrl og placring i forhold til mnnkr færdn, igr cntrchf Jørgn Viig, Fax Kommun. Trær vurdr nøj Stor trær tæt på vj llr i byn blivr drfor vurdrt mr kritik nd mindr trær og trær dr tår længr fra væk vjn. I vi tilfæld fældr vi trær, dr ovrfladik btragtt r rak ud. Dt r typik fordi vi har kontatrt omfattnd vampangrb i ftrårt og rfaringmæigt vd at når dr r vamplgmr på og omkring tammn, r mgt af rodn pit op af vampn. Nogl af d trær, dr væltd i d idt torm havd kun n mgt lill rodkag - nærmt om havd d tåt i n jultræfod, igr Jørgn Viig. Dr vil bliv fjrnt t llr flr trær følgnd tdr: Orupgad, Prætøvj vd Vindbyholt, Mobøllvj, Ltrupvj, Elmuvj, Kragborgvj, Vtrkovvj, Mørkhuvj, Rødvigvj, Rødtræd, Bødkrtræd, Gl. Strandvj, Værløvj, Potvj, Slothuvj, Gilfldvj, Gl. Nætvdvj, Søtorupvj, Moltkvj, Gl. Ulvj vd Vordingborgvj, Dalgårdvj, Høtn Tglværkvj, Lundn (Halv Bibliotk), Pibrhuvj. Når trærn kal fæld, vil Fax Kommun kontakt d brørt lodjr og vil å vidt muligt forøg at minimr gnrn for båd trafikantr og bbor. Trætratgi og trafikikkrhd Ingn trær lvr vigt, drfor har kommunn udarbjdt n trætratgi om vir, hvor man vil arbjd på at gnkab træallérn, om mang tdr givr t karaktritik og mukt landkab. D allér, dr nu r gaml og om må fæld, tår oft mgt tæt på vjn. I dr lvtid r vjn vokt i brddn og trafikantrn har fåt mr fart på og trærn udgør drfor n trafikikkrhdmæig riiko. Drfor anbfal dt i vjrglrn at man plantr i god aftand af kørbann mtr afhængig af hatighdbgrænningrn. Som ktra ikkrhd arbjdr kommunn ud fra n rgl om ikk at plant på ydridn af n kurv på vjn. Dt btydr, at dr lang mang vj i dt åbn land ikk r plad til ny trær i vjaralt, hvorfor dr kal lav frivillig aftalr md markjrn lang vjn, på amm måd om dr blv lavt md Gilfld God, da dr blv plantt ny all vd Gilfldvj i ftrårt Stormfald på Gilfldvj. Pand vjbrdt og hatighdbgrænning. Ændringn af Gilfldvj - trin for trin. zaland buin collg

7 Ug 6 N B kort IT-kuru for bgyndr IT-VÆRKSTED: Nu åbnr IT værktdt ign. På Halv Bibliotk og på Fax Bibliotk. IT værktdt r for bgyndr, dr vil i gang md at brug computr. Man kan mld gig til n introduktion ovr to ugr. Ført ug: Tænd pc'n og lær at brug mun.lær hvordan man tændr og lukkr pc'n, og få n hlt grundlæggnd introduktion til makinn. Hvi du ikk har brugt pc tidligr, kan dt vær vært at tyr mun. Andn ug: Intrnt for bgyndr. Hvordan kommr man på intrnttt? Hvordan kan du find n btmt hjm- mid, du har hørt om? Hvad r t link? Bliv klogr på dt hl. All kurr har amm indhold og løbr ovr to ugr. Computrkuru 1 - Halv Bibliotk: 2. januar kl , og. fbruar kl Computrkuru 2: Halv Bibliotk: 2. januar kl , og. fbruar kl Computrkuru 3: Fax Bibliotk: 31. januar kl , og 7. fbruar kl Computrkuru 4: Fax Bibliotk: 31. januar kl. 13-1, og 7. fbruar kl Tilmlding for Kurr i Halv. Tlf: Kurr i Fax:Tlf: Hund i Hut HUNDETRÆNING: Tordag 23. januar kl får Hut i Fax Ladplad bøg af Conni Johnon, om ud ovr in knnl md Flatcoatd Rtrivr, har haft hundkol i nart 10 år. Conni Johnon vil fortæll om hundopdragl og hundtræning, mn vil ogå komm ind på fodrt btydning. Mang hundjr r ikk bvidt om fodrt tor btydning. - Hundprog og mntal træning liggr mig mgt på ind, da jg ynt dt r vigtigt at kunn læ hundn og brug dn naturlig anr fortællr Conni om i øvrigt har mgt brd rfaringr indn for lydighd, agility og jagt træning, igr 0-årig Conni Johnon, dr har hund i 18 år. På Conni Johnon rfaring CV tår blandt andt: Dyrhalr i Børgart-mtodn - Str ho hund -Hundmødr, hund-prog og anvarlig hundjr adfærd - Problmløning, motivation og amarbjd. Dt r Fax Ladplad Borgr og Erhvrvforning dr tår bag arrangmntt. Dt kan anbfal at komm i rlativt god tid.entré 20 kr. og dr kan køb kaff, t og kag. Udalg Spar op til Kom nd i butikkn og all d god tilbud hvor du kan par op til 70% - du får ogå markdt bdt tilbud md 2+2 år garanti Lørdag 18. januar % til g l a d u r Vint ir r p v a l ultra FØR Kom ind og hør nærmr om ktra 2+2 år garanti NU /m o / g.fk 2448E, 8k.- 2 W in k /m o a 0 m BEDST TIL Brandt vak F 7446, 7kg/.N W in k a PRISEN km 400 o/m 24.Blombrg va 2362, 8kg. /1.3 S A 4 W in k ma 600 o/m PRIS NU KUN.Boch vak Spar 7168, 7kg./1 E IW in k a m 2., vn k o va ly.o Indit 300,.- 3 Induktion/pyr, 1 0 IK S Whirlpool ADPu 6331 opvakmakin r kg. 4.Elktronik tyrt md 6th SENSE. programmr/ Brandt komfu BFD 821C, PRIS NU KUN t. 4 tmpraturr. Udkudt tart. Lydnivau 48 db. rr tø n + A d n l. o k ik.t Jutrbar øvrt kurv. Enrgikla AAA. rg d n n E 3 Bra T, A ,. Få i rutfri tål. GOC t. rr tø n Før pri kr. 4.8,-/Spar kr. 1.00d n., 8 kg Candy ko 6 8 Zanui ZWH 7140P vakmakin B.Z A t. 4 rr tø n NU KUN KR. 2., Kapacitt 7 kg o/min. Fuldlktronik, nd LCD diplay. Udkudt tart/tid forvalg. 2., 48 db Whirlpool ko U P 4 D 4 A Enkl btjning. Enrgi kla A++ vakm. Før pri kr. 6.4,-/Spar kr. 3.00,.b Whirlpool op U 0E02, 48d M S. m k NU KUN KR. 2., 1.47db Boch opva Spar ESF 600, m k va p o x lu.o tr r. c lt 2 l E 27,10, 10.lkab SKS fry r. lt 7 8 l/ ø Scancool kø k PRIS NU KUN 20 ltr. y KF 2320, SPAR. r. lt 4 3 Gram køl/ fr 0 3.,2, 0 6.fry KNM 6 l/ 70% ø k rg.b m 6 Blo y, nofrot fr r. lt 8 6.l/ ø r k PRIS NU KUN 14.r Ultrailnc g u v tø x 2.3,.Elktrolu 12.gr Ergopac u v tø x lu o Elctr ag - 0% Vtfrot CW 37 køl-valkab vugr Big B g på lagr o g in Stort køl-valkab 34.ltr. ll ti Simn tø d u % 0 r vo i r glahyldr & 2 grøntagkuffr. g på la govn g in o n. yg ll Brandt TI 64R glakramik induktionplad b Vntilrt kølytm. Prfkt kuld ti d d in u All r vo i r fordling Automatik afrimning og Elktronik fingrtouchbtjning. plad g o k g r tmpraturtyring. Enrgikla A+. in 4induktionkogfltr.Elktronikminuturm/akutik r n va yg b t d lg in o ud ll A HxBxD 18x,x60 cm alarm. 10 ikkrhdfunktionr. d mod Pri før kr. 7.,-/Spar 600,- NU KUN KR. 2.3, Jg invitrr til t rigtigt udalg Vnlig hiln Pr Agrtd, indhavr Enk forbhol tal. Dr tag grænt an lt varr i b Før pri kr. 6.,-/Spar kr NU KUN KR. 3.,- :az`igd\ + " ),%% C²hikZY " Ia[# **,( *,,, C²hikZY HidgXZciZg " ),%% C²hikZY " Ia[# **,( %% '* Annoncr

8 8 Ug 3 Lørdag januar 2014 Startn r gåt til 1.00 mtr vømning i dt ført Øtdank Matr i Nætvd Svømmhal. Svømmr udn grænr Nætvd Matr r n grupp hlt ualmindlig dygtig mnnkr, dr r tortiv md hovdt undr vand. Tkt og foto: Jan Jnn SVØMNING: Dt r urt januar-rgn-vjr. Indnfor r luftfugtighdn ogå høj - præci ligom humørt og forvntningrn blandt d mang vømmr. D ført r bgyndt at varm op. Dnn lørdag r Nætvd Svømmhal rrvrt til Nætvd Svømmklub, om r for ført gang vært vd Øtdank Matr Mtrkabr. Dt r portfolk, dr i fodboldvrdnn kan ammlign md old-boy og girl. Halln r fyldt md dygtig vømmr, om forlængt har lagt litkarrirn bag ig, mn d lvr og åndr tadig for dt våd lmnt. Vtran blandt d bdt Startn har lydt for dagn ført løb mtr frivømning lydr langt, mn banrn tællr hurtigt ndad. Wayn Kritnn knd på Dannbrog på in vømmhætt. Dn lokal hlt fra Nætvd fyldr rundt i år, mn lig nu tænkr dn 6- årig vømmr formntlig mt på, at komm gnnm dagn udfordring. Han mgt tilfrd, da han fjrnr brillrn og putr ud mtr r langt, mn jg kom da ikk idt i mål, igr n milnd Wayn Kritnn og r ig tilbag. Nætvd Matr yngt og ældt vømmr. 20-årig Olivr Vang og 6-årig Wayn Kritnn kan agtn brug hinandn rfaringr. Han lår ud md armr og kontatrr, han har dt godt ftr at hav tilbaglagt 1, kilomtr på 23 minuttr 8 kundr og 28 hundrddl af t kund. Wayn Kritnn r født i Autralin, hvor han vømmd, indtil han var 1 år. I 181 kom han Nætvd, og hr blv lokkt tilbag i baint, og hr har han dt om n fik, lvom han yn bdt om kortr ditancr. Wayn Kritnn har få konkurrntr i in aldrkla, å han vindr i dag. Og å r han forrtn 12. bdt i vrdn på 400 og 800 mtr. Løb r ikk lig mig Rpktn aflæ i Olivr Vang øjn. Han r ntop fyldt 20 år og dltagr om prmatr. Han bgyndt om konkurrncvømmr, da han var ott. Han toppd i ommr, for at prøv kræftr md in far port: triathlon. - Løb r ikk lig mig, å nu r jg blvt lokkt tilbag i vandt. Og jg må ig, at jg har dt lidt bdr, når jg vågnr om morgnn og kal ud og træn, igr Olivr Vang. Han favoritdiciplin r 100 mtr mdly. Målt r knivkarpt. Olivr Vang r parat til at æd lidt af ig lv for at komm i mål undr minuttt. Dt lykk at vind, mn tidn blivr 1:01:1, å dr r tadig nogt at træn for. Stærk kvindr Nætvd langditanc vømmr, 43-årig Chritian Ptrn, ættr dank rkord i 1.00 mtr fri i tidn 18:04:70. Dt r n forbdring af dn tidligr rkord md nætn 36 kundr. Mn dt r ikk dagn nt rkord. Nætvd tærkt vømmpigr Janni Aarkrogh Stn, Sann Jul, Vibk Larn og Tin Cartnn, lår to rkordr. Dn yv år gaml rkord i 4 x 0 mdly blivr nuppt fra Lyngbyholdt. Nætvd-pigrn vømmr i tidn 2:22:2. Kvartttn ættr ogå dank rkord i 4 x 0 fri og forbdrd dn 10 år gaml rkord md hl 1 kundr. Lyngby r låt - ign. Rpkt for aldrn - Dt r hlt fantatik. Dr r ikk rt mang ovr 0 år, dr kan gør dt vor hold har gjort. Hmmlighdn r, at vi har vømmt ammn om ung, og har vært å hldig at bliv i byn og holdt vømningn vd lig. Jg tror, rkordrn kommr til at hold i mang år, igr Sann Jul. Hun r tovholdr på vømmtævnt dnn lørdag, mn har ogå tid til at pring i vandt og hnt t par rkordr hjm i Øtdank Matr Mtrkabr. - Dt god r, at man kan konkurrr på tvær af aldr og køn. Hr r dr rpkt for aldrn, og man findr flr modn mænd, dr tadig har n ixpack, igr Sann Jul. Hun r iført n T-hirt, hvor Matr vømmrn motto tår krvt: Pain i tmporary - prid i forvr... Vnnr og vindrintinkt - Konkurrncrn r vnkablig, mn man vil ogå grn vind, kontatrr Sann Jul, dr har ucc md at motivr båd ung og ældr til at hold gang i kroppn md vømmtræning. Dr mærk øgt intr ftr EM-vmning i Boxn. 34-årig Knnth Niln r blandt d ny på Nætvdholdt. Han r gamml konkurrncvømmr, mn har kun glmt, hvordan man vndr i crawl. Dt var dt ført han kull gnopfrik, da han bgyndt i augut I dag tillr han op i 10 mtr fri, og kommr i mål om nummr to i tidn 1:04:14. Coachn r tilfrd. Sann Jul og d tr vokn vømmpigr r ikk til at kyd ignnm ftr dr dobblt dank rkord. Knnth Niln, 34 år, r gåt tilbag i tidn, når dt gældr kotn. Næring fra tnaldrn pikammr brug i Matr-vømning. Knnth Niln r forholdvi ny udi konkurrncvøming, mn fik n 3. plad i 100 mtr fri. Wayn Kritnn følr ig fit, når han vømmr. Dt r godt for båd krop og jæl. Han r på vj til d år. Hr r Wayn Kritnn forløbig ud på 1.00 mtr ditancn. Aldrpræidntn på Nætvd Matr vil hllr vømm hurtigt på 400 og 800 mtr fri. Sann Jul r tævnldr, og hun nydr rolln ovnvand. På hnd T-hirt tår dr: Pain i tmporary - prid i forvr...

9 Ug 6 Lørdag 18. januar 2014 Fladå Turit kørr godt Fladå Turit A/S har nt ovrtagt Kværkby Minibu i Ringtd. UDVIDELSE: Fladå Turit A/S fortættr kpanionn på Sjælland. Slkabt r i fovjnrpræntrt i Fax- og Halv- områdt via Halv Burn - har nu fortagt ndnu n udvidl i aktivitrtrn, idt man nu har ovrtagt aktivittrn i Kværkby Minibu. - Såld dækkr vi ogå Ringtd områdt md profionl butranport, igr buvognmand Pr Andrn, Fladå Turit A/S. Et godt år Han btgnr 2013 om t forrygnd år. - Vi har udovr Halv Burn nu ovrtagt aktivittrn i Sydjælland Turitfart Vordingborg i forårt, og nu Kværkby Minibu i Ringtd. Dt gør, at vi nu dækkr kommunrn Nætvd, Vordingborg, Fax og Ringtd md Fladå Turit A/S har nt ovrtagt Kværkby Minibu, og dækkr nu ogå Ringtd-områdt. profionl butranport, igr Pr Andrn. I dag rådr Fladå Turit A/S ovr n modrn vognpark md n gnnmnitaldr på mindr nd fm år, og tilbydr all formr for bur, lig fra dn kkluiv minibu til dn tor 4-tjrnd turitbu md all formr for komfort. Som idt kud på tammn, å har firmat rhvrvt Fax Kommun længt bu, idt man har indat n 18 mtr lang ldbu til d tørr opgavr i firmat. OUT LET FREDAG-SØNDAG D JANUAR SPAR OP TIL 70 % PÅ UDVALGTE VARER Md n HG r dr mang mulighdr ST. THOMAS SOFA ort, and l. brun Før 8.4 NU 3. Vælg mllm linjrn ENGLAND BÆNK 122 tak Før 6.4 NU 3.4 DANIA VASKEBÆNK tak Før 3.4 NU 2.1 ÅBNINGSTIDER: FRE LØR SØN zaland buin collg TRIP TRAP KØGE THEILGAARDSVEJ 10 (DEN HVIDE BY) T TRIPTRAP.DK

10 Rgionn fagmænd Er du fagmand og grn vær md på dnn id - ring til Mtt Kritiann på Nætvd-Bladt på tlf Alt Tømrr- og ndkrarbjd udfør Ring for t godt tilbud! MOSSE S BYG Tømrr- og Sndkrmtr 10 Ug 3 Lørdag januar 2014 Tlf. : Vi udførr alt indn for murr-, tømrr-, malrarbjd og rparationr. Ring og få n uforpligtnd nak om din opgav. Profilbun Nætvd Tlf Møn Gulvrvic Alt i aflibning af gulv amt lak, lud og olibhandling v/maln S. Hnrikn Røddingvj Stg Tlf.: Mobil: CVR: Alt VVS arbjd udfør - Ring for t uforbindnd tilbud Bår Nætvd Rønnd Holmgaard Tlf Tlf Tlf Tlf Aut. VVS Intallatør P. E. LARSEN A/S Dnn annonc kan bliv din... for KUN pr. indrykning, kkl. mom vd mindt 4 indrykningr. Tlf Ft md god mad og hygg Chin Rtaurant Wok & Choptick bydr indnfor til nytårft, dr fjr ovr tr dag. NYTÅRSFEST: Dt kinik nytår faldr i år 30. januarog dt kal fjr i Chin Rtaurant Wok & Choptick fra øndag 26. januar til og md tirdag 28. januar. Ifølg dt kinik horokop går man i år ud af Slangn år for at gå ind i Htn år. 22 forkllig rttr Til nytårftn vntr dr gætrn n bufft md 22 forkllig kinik pcialittr anrttt ammn md rtaurantn populær uhi og frik frugtr i alatbarn. Ført blivr dr rvrt n kinik blomtrvin om vlkomtdrink. Hrftr n krabbkød- llr pkingupp. Bagftr r dt bar om at tag for ig i dn pændnd ta lv bufft og barbcu. I bufftn vil dr blandt andt vær Jiaozi, om r hakkt kød md grøntagr og kinik vamp amlt i n dj. Rttn ymbolirr png - og dn lignr lidt d gammldag guldpng. - Mang af vor rttr ymbolirr nogt, om vi kinr tror mgt på. Kinarjr i tomatauc btydr for kmpl livlighd og lykk, nudlr, t langt liv, fortællr Iablla fra Chin Rtaurant Wok & Choptick. Blandt udvalgt grillt and, dybtgt wantan - hakkt kød md n tynd prød patadj, rjtoat og fyldt champignon og pbrfrugtr amt mikt afood, og t par forkllig rttr md vinkød, dr i øvrigt btydr rigdom.til drt rvr dr i llr kaff. Lodtrækning Eftr middagn r dr n lodtrækning blandt t væld af kinik præmir. Hriblandt n ma forkllig var, pig- og drng figur, dr ønkr all t godt liv. Dr r tr vimænd, om ymbolirr rigdom, vidom og t langt liv, Dr r kinik blomtrvin, kimonor, tæt og løvfigurr, dr r dørmænd og par drfor på hjmmt. All gætr modtagr indn d går hjm n lill nytårting. Fra kl. 18 går dt lø md nytårftn, dr r planlagt om t hlaftn-arrangmnt til cirka kl Dt r n god idé at btill forud for, dr r rift om pladrn. dry Iablla vir t væld af kinik præmir, om gætr kan vind til nytårft i Chin Rtaurant Wok & Choptick på Axltorv. Foto: Dort Ry Silbo Htn år I år fjrr kinrn nytåraftn 30. januar, om r dn idt dag i Slangn år, indn man går ind i Htn år. D pronr, dr r født i Htn år, r født i 111, 131, 143, 1, 167, 17, 11, 2003 og 201. Pronr, dr r født i Htn år, r om rgl muntr af natur og r vllidt af andr. D r vi, mn mgt utålmodig. Pronr født i Htn år r ogå uafhængig, og dt r i højr grad nd d øvrig dyrtgn. Sjældnt tagr pronr fra Htn år imod råd fra andr, idt d fortrækkr at handl på gt intiativ. Pronr fra Htn år fortår ig på pngagr. zaland buin collg

11 Hjrtvarm komdi Fm lær kan vind filmn En ang for Marion på blu-ray. KONKURRENCE: En ang for Marion r n hjrtvarm og inpirrnd komdi om livlang kærlighd mllm ægtfællr og køn muik, dr kan få lv n garvt kynikr til at kift mlodi. Gnavpottn Arthur (Trnc Stamp) lkr in altid optimitik kon Marion (Vana Rdgrav) højt, mn dlr abolut ikk hnd paion for ang. Når Marion yngr in glæd ud i dt lokal kor, fortrækkr Arthur at idd for ig lv og brokk ig ovr hvor pinligt dt hl r. Mn da Marion ramm af alvorlig ygdom, tving Arthur til at dropp in mavurhd og ovrtag in kon plad i kort. Md hjælp fra dn ung dirignt Elizabth (Gmma Artrton) igr Arthur modvilligt ja til n tor pronlig udfordring, dr bringr ny tonr ind i han liv. Stor navn Hovdpronn, om pill af Trnc Stamp, dr tartd in karrir i 160rn, opnåd kulttatu om kurk i Suprman II (180) og oplvd t rgulært comback md Englændrn (1). Han kon pill af vtrann Vana Rdgrav, og i rolln om dn ung korldr dn tidligr Bond-bab, Gmma Artrton, dr iær r kndt for mr farvrig film om Princ of Pria: Th Sand of Tim (2012) og Hanl & Grthl: Witch Huntr (2013). Fm lær kan vind filmn på blu-ray vd at dltag i avin konkurrnc. Ug 6 Lørdag 18. januar Et TV md god lyd, find dt? Vind filmn En ang for Marion på blu-ray. Udfyld kuponn md d rigtig var, nd ind, og du r md i lodtrækningn. Bmærk: Kun én kupon pr. hutand. Hvm pillr gnavpottn Arthur? Ja, md Low ART får du t TV, hvor højttalrn r frmad rttt. I modætning til d flt andr TV, hvor højttalrn pgr ndad llr ndda bagud. Hvad hddr dn ung dirignt? Hvornår tartd Trnc Stamp in karrir? Navn: Adr: Potnr./by: For at dltag i konkurrncn, kal du mærk kuvrtn En ang for Marion. Kuponn nd llr aflvr på Nætvd-Bladt, Ringtdgad 11, 4700 Nætvd, å vi har dn nt 22. januar kl.. Dr r adgang til vor potka på 1.al hvr dag kl. 6-20, dog wknd kun kl. -1. Vindrnavnn offntliggør i Nætvd-Bladt Wknd 2. januar. Gvintr hnt på avin mod forvining af ygikringbvi nt 7. fbruar kl KLIP UD OG DELTAG PCnmt COMPUTERHJÆLP TIL PRIVATE LOEWE ART find i 40, 0 og 60 og i farvrn hvid, ort og ølv Bliv Stofa digital klar, md t godt TV Prir fra kr. 11.,00 incl. lvring og 3 år garanti. Kom ind og lyt du tror ikk din gn ørr. Ellr få n dmontration hjmm PC GERT RADIO & TV Algad Skælkør tlf

12 UDSTILLINGSHUSE NYHED ÅBENT HUS SØN- OG HELLIGDAGE KL NHAL 11 M² Bryggr/Gang 13,7 m² Værl 10,8 m² NYHUSE NHAL 11 EKSKLUSIV Bad 4,0 m² Værl 11,0 m² NHAV 167 M² NHAV 14 M² Værl 10,1 m² Bryggr/Gang 13,8 m² Værl 10,3 m² NYHUSE NHAV 14-2 EKSKLUSIV Køkkn/alrum 2,1 m² Bryggr/Gang 13,7 m² Værl 10,3 m² Bad 6,6 m² Bad 4,0 m² Værl 10,7 m² Bad 4,0 m² Værl 10,7 m² Opholdtu 24,1 m² Sovværl 16,4 m² Værl 10,8 m² Køkkn/alrum 3,4 m² Køkkn/alrum 24,3 m² Værl 10,4 m² Værl 8,2 m² Opholdtu 23,2 m² Sovværl 14, m² Bad 6,6 m² EKSKLUSIV- SERIE Opholdtu 23,2 m² Sovværl 14, m² Bad 6,6 m² KAMPAGNEPRIS FRA KR Vælg t hu fra NYHUSE - mukk og tidvarnd boligr BETAL VED INDFLYTNING FAST PRIS! A2 NYHUSE NYHUSE NHAV EKSKLUSIV NYHUSE

13 Ug 6 Lørdag 18. januar Low lvrr god lyd udn ktra udtyr og drmd mang kablr. Kan man ikk komm til Grt Radio & Tv i Skælkør, å tilbydr man t hjmmbøg. Slank lganc md tor lyd Grt Radio & Tv i Skælkør r forhandlr af d kkluiv Low-tv. BILLEDE & LYD: Undr titln Th nw Art of Smart lancrr Low dt nyt TV i "ntry lvl" klan, om r kndtgnt md indbyggt god lyd. Dt ny Low Art TV r kvalitt i ærkla. Md t full-hd panl ikr billdvining i 200 Hz md nøjagtig bvæglgngivlr, og dn fyldig lyd på op til 2 x 40 watt kabr n tor lydoplvl - dr trodr TV t lgant og lank kabint. High-prformanc billd Low Art r t high-prformanc LED TV, dr ikrr n farvgngivl å lvnd om i virklighdn. Dn hvid panlblyning gør, at hvr n cn oplv md prfkt kontrat, krytalklar farvr og optimrt ort gngivl. Effktiv algoritmr til optimal 3D-gngivl udtyrr billdt på Low Art md t ktrmt lvnd dybdindtryk og ikk kun til film, dr r lavt i 3D. Dn intgrrd 2D-3D omformr gør dt muligt at nyd all film i tr dimnionr. Low brugrflad Low Art r udtyrt md n ny brugrflad, Ait Mdia, dr gør dt intuitivt, nmt og hurtigt at navigr og vælg mllm båd TV-kanalr, digital radiotationr, intrntidr og ntværkfilr (billdr, muik, vidor) via USB llr via tilkobling til hjmmntværkt. Md Low Ait Mdia App kan tyring og navigation dudn forgå via n ipad. Altid up-to-dat Low MdiaUpdat ørgr for nkl og hurtig opdatring af ny funktionr. Rgitrring kr på Low Support Portal llr vd at kobl Low Art dirkt til intrnttt, hvor TV t automatik øgr ftr tilgænglig oftwaropdatringr. Low Art har intgrrd modtagr til high-dfinition og til amtlig antnn-, atllit- og kabltandardr, å par dr båd køb af ktra modtagudtyr, png til trømforbrug og ktra kabltræk. Low Art forhandl af Grt Radio & Tv i Skælkør og lvr i 40, 0 og 60 tommr, og prirn bgyndr vd kr. 10. kronr. N B kort Enrgiaftn i klimacntr NÆSTVED: Rx Naturvarm i Nætvd holdr ondag 22. janur kl n nrgiaftn, hvor alt dt dt nyt indn for naturnrgi kan. Dt forgår på Vordingborgvj/Skallgårdvj i Nætvd, hvor dr blivr mulighd for at og hør, hvor lt dt r at tablr t jordvarmanlæg, t luft/vand anlæg llr udkiftning af gafyr. Tonny Johann fra Vølund Varmtknik og Brian Niln fra Boch har t par kort indlæg om varmpumpr og gakdlr. Dr r mulighd for at till pørgmål, ligom all kan få udrgnt bparl og tilbagbtalingtid. Rx Naturvarm r vært vd n forfrikning. Tilmlding til nrgiaftn på tlf llr på mail: nt 20. januar. Nætvd tørt udtilling. 21 kompltt badmiljør 10 dag md DEMOSALG Slå til nu! Hvi dr ikk r t af vor dmo-badmiljør dr faldr i din mag, å få t KANONTILBUD på n af vor mang øvrig badløningr Spar op til 6% Prir fra 1.00,- Enrgiaftn 22/1 kl Invita Nætvd Holtd Park Nætvd Tlf OPEN BY NIGHT ondag og tordag 22. og 23. januar til kl

14 14 Ug 3 Lørdag 18. januar 2014 Nil Ptrn tår tærkr Karroriafdlingn ho Nil Ptrn Automobilr i Nætvd r klar til at imødkomm ftrpørgln. Fra vntr indkrivr Jpr Enkbøll, pladværkførr John Chritnn, pladmd Jan Lønquit, Mortn Ni ny udlært pladmd. BEDRE GEARET: Nil Ptrn Automobilr i Nætvd har ntop anat Jan Lønquit om pladmd. Han har ovr 12 år rfaring om pladmd, hvoraf mr nd k år r md Suzuki og Opl. Drfor r par Jan Lønquit prfkt ind i karroriafdlingn. Flr kundr Værktdt lærling Mortn Ni har ntop afluttt in vndprøv og forættr om vnd på værktdt, hvor dr r brug for all hændr. - Vi oplvr at forat flr vælgr dt autorird mærkværktd når dr kal udbdr n kad. Dr r tadig tørr foku på ikkrhd fra biljr, bilfabrikatrn og forikringlkabr. Dt tillr ndnu tørr krav til høj faglighd og pcial vidn, når kadr på nyr bilr kal udbdr, igr Dirktør Nil Chritian Ptrn. Nil Ptrn Automobilr har lavt aftal md Tknologik Intitut om løbnd kontrollrr, at kvalitt r i ordn og udtyrt r rigtigt kalibrt for at ikr n nartt og høj kvalitt: - Hvi man r uhldig at få n kad på biln tillr vi altid grati n nyr lånbil til rådighd mn vi udbdr kadn. Vi r gart til dn øgd ftrpørgl, luttr Nil Chritian Ptrn. Hr r idt år mt ikr bilr D mt ikr bilr i 2013 D ikrt bilr i d k klar i 2013 r: Rnault Zo (lbil) - minibil Qoro 3 lill mllmklabil Lxu IS 300h (hybridbil) tor mllmklabil Kia Carn og Ford Tourno Connct - MPV Jp Chrok - SUV Marati Ghibli - lukukla Læ mr om Euro NCAP tt af d forkllig bilr på SIKKERHED: Stjrnrn dryd ogå i 2013 nd ovr d ammnkrølld bilr ho Euro NCAP. I alt 23 af årt 32 crahttd bilr opnåd åld d makimal fm tjrnr i d uropæik bilklubbr ikkrhdamarbjd. Syv bilr klard crahttn til fir tjrnr, mn Mrcd Citan, dr r ttt om pronbil mn i Danmark kun få om varbil, og Nian Evalia md hvr tr tjrnr, lap dårligt fra mødt md ttmurn. Dt lykkd dog Mrcd Citan at hiv n fjrd tjrn i hu i n omtt idt på årt ftr divr forbdringr. Dyr topcorr fra Kina Slvom flrtallt af bilrn altå klard crahttn til fm tjrnr, gjord nklt bilr dog n bdr figur nd andr. Dn kinik producrd Qoro 3 var dn hlt tor ovrrakl i 2013, hvor dn amlt t var dn bil, dr opnåd dt allrbdt rultat i Euro NCAP crahtt. Hvornår biln kommr på dt dank markd, r dog ndnu uvit. (Foto: FDM/ Euro NCAP) Dt vir Euro NCAP årlig ovrigt ovr 2013 duk i forkllig bilklar. For dank bilkøbr r toppn af litn dog ikk vidr intrant. Såld hørr flr af bilrn til i dn abolut dyr nd, hvi d forhandl i Danmark. Stopp af afgiftr Dt gældr kmplvi årt amld topcorr, kinik Qoro, dr nd ikk forhandl i Europa ndnu. Litn r dog ført og frmmt udtryk for t tærkt flt, hvor vlkndt dankr-bilr om Pugot 308, Skoda Octavia og Mazda 3 følgr lig ftr idt år topcorr. - Dt r naturligvi glædligt, at hovdpartn af d ttd bilr i 2013 opnåd fm tjrnr. Dt vidnr om, at bilr blivr tadig mr ikr, og at bilproducntrn arbjdr målrttt på hl tidn at kunn imødkomm Euro NCAP tadig krappr krav til ikkrhdn i ny bilr, igr FDM rpræntant i Euro NCAP Sørn W. Ramun. - Dr, hvor vi r dn tor udvikling indn for ikkrhd i øjblikkt, r på d avancrd ytmr om kmplvi lktronik nødbrmr, om fra 201 blivr n dl af Euro NCAP krav til fmtjrnt bilr. Dt r udtyr, dr find allrd i dag, mn om i Danmark r å afgiftblagt, at dt får mang til at fravælg udtyrt. Dt undrtrgr bhovt for n omlægning af d dank bilafgiftr, igr Sørn W. Ramun. KØB DIN NYE BRUGTE BIL MED LAAAAAAAAANG GARANTI MED GARANTI BEDRE END PÅ EN NY BIL MED GARANTI BEDRE END KØBELOVEN MED GARANTI BEDRE END FORVENTET ÅBENT SØNDAG S all PointBilr på pointbilr.dk S andr brugt bilr på bil-halv.dk PointBilr Halv I Finlandgad 2 I 460 Halv I Tlf I

15 BRUGTE BILER Lån md llr udn udbtaling Kia Picanto 1,2 Motion Plu Eco d 08/2012, km Fortat fabrikgaranti til 8/201, Hvid, fjrnb. c-lå, l-rudr, cd/radio, 6 airbag, ab, p, rvo, 1 jr, rvic ok, kopholdr, iofix. kr Mazda 2 1,3 86 0th Annivrary d 0/2010, km 7.000, lyblåmtal, airc., tidligr undrvognbhandlt, 16" alufælg, ædvarm, 4x l-rudr, l-pjl m/varm, cd/radio, 6 airbag, ab, rvo, 1 jr, ikk rygr, rvic kr..00 Mazda 2 1, Advanc d 11/2007, km Lyblåmtal, airc., fjrnb. c-lå, tartpærr, infocntr, ædvarm, højdjut. foræd, l-rudr, l-pjl, cd/radio, multifunktionrat, iofix, 6 airbag, ab, p, rvo. kr Mazda 2,0 Touring 7pr d 08/2008, km blåmtal, all rvic ovrholdt ho Mazda,vintrhjul, fuldaut. klima, ædvarm, 4x l-rudr, l-pjl m/varm, cd/radio, 6 airbag, ab, rvo, 1 jr, ikk rygr, træk. kr Finaniringforlag: Ydl: 1.160,- løbtid: 84 mdr. 20,00% udbtaling: ,- var.rt. 3,2% ÅOP: 8,2% Samld krditomk. 26.0,- Finaniringforlag: Ydl: 1.37,- løbtid: 84 mdr. 20,00% udbtaling: 20.66,- var.rt. 4,% ÅOP:,82% Samld krditomk ,- Finaniringforlag: Ydl: 1.428,- løbtid: 60 mdr. 20,00% udbtaling: ,- var.rt.,4% ÅOP: 16,40% Samld krditomk ,- Finaniringforlag: Ydl: 2.202,- -løbtid: 72 mdr. 20,00% udbtaling: 2.636,- var.rt.,% ÅOP: 10,2% Samld krditomk. 3.42,- Mazda 6 2,0 Advanc t.car d 03/200, ølvmtal, km Lædrindtræk, 17" alufælg, undrvognbh., vintrhjul, aftag. træk, 6 gar, 2 zon klima, ædvarm, højdjut. foræd, 4x l-rudr, cd/radio, ab, 6 airbag, p, rvo. kr Mazda 6 2,0 Sky-G 16 Viion aut. 4d 06/2013, ortmtal, km aut.gar/tiptronic, 6 gar, navigation, 17" alufælg, 2 zon klima, fartpilot, kørcomputr, ædvarm, højdjut. foræd, 6 airbag, ab, antipin, p, cd/radio, kr Opl Atra 1,4 T 140 Sport d 10/2011, km , rød, navigation, 18" alufælg, 6 gar, airc., parkringnor, fartpilot, kørcomputr, ædvarm, højdjut. foræd, 4x l-rudr, multifunktionrat, 6 airbag, p, rvic ok. kr Opl Cora 1,0 12V Enjoy d 02/2012, km , rød, fjrnb. c-lå, ædvarm, l-rudr, l-pjl m/varm, cd/radio, iofix, rvic ok, tartpærr, højdjut. foræd, 6 airbag, ab, p, rvo, tond rudr, kr..700 Finaniringforlag: Ydl: 2.6,- løbtid: 72 mdr. 20,00% udbtaling: ,- var.rt. 4,4% ÅOP: 7,7% Samld krditomk ,- Finaniringforlag: Ydl: 4.164,- løbtid: 84 mdr. 20,00% udbtaling: ,- var.rt. 3,4% ÅOP: 6,2% Samld krditomk ,- Finaniringforlag: Ydl: 2.66,- løbtid: 72 mdr. 20,00% udbtaling: 42.66,- var.rt. 4,4% ÅOP: 7,70% Samld krditomk ,- Finaniringforlag: Ydl: 1.28,- løbtid: 84 mdr. 20,00% udbtaling: 20.66,- var.rt. 3,2% ÅOP: 7,7% Samld krditomk ,- Opl Cora 1,2 16V Enjoy d 07/2007, km , alu., vintrhjul, fjrnb. c-lå, ædvarm, l-rudr, l-pjl m/varm, cd/radio, tartpærr, udv. tmp. målr, højdjut. foræd, iofix, 6 airbag, ab, antipin, p, rvo, tond rudr. kr Opl Vctra 1,8 16V 140 Limitd Wagon d 12/2006, km , kokmtal, træk, rvic ok, fuldaut. klima, fjrnb. c-lå, fartpilot, kørcomputr, tartpærr, ædvarm, højdjut. foræd, l-rudr, cd/radio, multifunktionrat, airbag kr Opl Zafira 1,8 16V 140 Enjoy aut. d 06/2006, km , mørkblåmtal, aut., klima, cd/radio, radio md cd-bok, 1 jr, alarm, kørcomputr, ædvarm, højdjut. foræd, l-rudr, 4x l-rudr, 6 airbag, ab, p, rvo kr Suzuki Alto 1,0 GLS d 06/2010, km 6000, kokmtal, fjrnb. c-lå, udv. tmp. målr, l-rudr, cd/radio, bagagrumdækkn, 6 airbag, ab, p, rvo, 1 jr kr Finaniringforlag: Ydl: 1.276,- løbtid: 60 mdr. 20,00% udbtaling: ,- var.rt.,% ÅOP: 1,88% Samld krditomk ,- Finaniringforlag: Ydl: 2.042,- løbtid: 60 mdr. 20,00% udbtaling: 23.66,- var.rt.,4% ÅOP: 10,82% Samld krditomk ,- Finaniringforlag: Ydl: 1.63,- løbtid: 60 mdr. 20,00% udbtaling: 22.66,- var.rt.,4% ÅOP: 11% Samld krditomk ,- Finaniringforlag: Ydl: 2.020,- løbtid: 72 mdr. 20,00% udbtaling: ,- var.rt. 3,2% ÅOP: 11,14% Samld krditomk ,- Suzuki Grand Vitara 2,0 GLS aut. Van d 06/2006, km 1.000, kokmtal, ndvjt momfri bil = billig vægtafgift,wbato fyr m/fjrnb., aftag. træk, rvic ok, 17" alufælg, vintrhjul, fuldaut. klima, infocntr, cd/radio, p, navigation, db. airbag, ab, kr Suzuki Grand Vitara 2,0 SE d 10/2008, km , kokmtal, fuldaut. klima, 4x l-rudr, p, 6 airbag, rvo, ab, 1 jr, rvic ok, 17" alufælg, lædrindtræk, aftag. træk, undrvognbh., nøglfri dør/tart. kr Suzuki Liana 1,6 GLX d 10/2008, km , kokmtal, 1" alufælg, fuldaut. klima, fjrnb. c.lå, infocntr, ædvarm, 4x l-rudr, l-pjl m/varm, cd/radio, iofix, tåglygtr, 6 airbag, ab, rvic ok, træk kr Toyota Avni 2,0 D-4D TX t.car d 08/2011, km , ølvmtal, alu., 2 zon klima, navigation og bakkamra, 4x l-rudr, 7 airbag, ab, antipin, p, rvo, aftag. træk, undrvognbhandlt, kørcomputr, højdjut. foræd, 1 jr kr Finaniringforlag: Ydl: 1.66, -løbtid: 48 mdr. 20,00% udbtaling: ,- var.rt. 4,7% ÅOP: 16,03% Samld krditomk ,- Finaniringforlag: Ydl: 2.418,- løbtid: 72 mdr. 20,00% udbtaling: ,- var.rt.,% ÅOP: 10,03% Samld krditomk ,- Finaniringforlag: Ydl: 1.1,- løbtid: 72 mdr. 20,00% udbtaling: ,- var.rt. 4,% ÅOP: 12,% Samld krditomk ,- Finaniringforlag: Ydl: 2.836,- løbtid: 84 mdr. 20,00% udbtaling: ,- var.rt. 3,2% ÅOP:,8% Samld krditomk ,- Holtd Park Nætvd Tlf: Thoma Ihlmann Tlfon Mikkl Madn Tlfon Nil Chr. Ptrn Tlfon Jpr B. Schramm Tlfon Åbningtidr: Man, ondag og frdag Tirdag Lørdag Forbhold for trykfjl

16 16 Ug 3 Lørdag 18. januar 2014 Tryghd følgr md Point-biln Kundrn har tagt godt imod Danmark tærkt bilalgkæd fra PointBilr i Halv, om r bliggnd i Finlandgad 2. PointBilr åbnd i ftrårt Danmark ført koncptbutik i Halv og Farø. Dt har vit ig at vær n god idé. HASLEV: Koncptt r landdækknd, og i dag r dr tr forhandlr og flr r på vj. Dt forvnt, at dr indn 1. juli r 10 forhandlr tilknyttt bilalgkoncptt. Pointbilr r kabt i t amarbjd mllm Akl Niln, om havd MtrBilr i Halv og Lif Støttrup, Bilmn Farø. Bgg r mangårig bilhandlr indnfor kædn MtrBilr, og bgg har nu kiftt navn til PointBilr. Safty-aftal Dt hl byggr på 3-2-1, om fortællr hvor mgt Safty - dv. garanti, man får på in bil. - Koncptt lukkr hullrn i tidligr kædr koncptr og ovrgår autorird forhandlr ydlr. Kundrn kan køb n nætn ny bil, om fx r 3- mdr. gamml og har kørt km, md t tort ndlag i prin. Drudovr yd dr n Saftyaftal hlt op til tr år fra dn dag biln lvr, udn at dt kotr ktra. Dtt r ikk før t i Danmark, fortællr Akl Niln, mdtiftrn af PointBilr. Brugt bilr, dr r 0-4 år gaml får n Saftyaftal imod ubhaglig værktdrgningr. Ud ovr dnn tryghd får bilkøbrn ogå V.I.P. og vjhjælp i hl Saftyaftaln løbtid. En god idé Idn til Point bilr optod i forårt 2013, hvor hvrkn Akl Niln llr Lif Støttrup kunn ælg d bilr om d ønkd. Mar af bilr var til alg md n prir og nætn kun farvn til forkl. Så d blv nig om at nu mått dr gør nogt. Md PointBilr-koncptt fordobld Akl Niln it bilalg i Fra Halv blv dr lvrt 260 brugt bilr i Og fra Farø blv dr lvrt 10 brugt bilr. Akl og Lif bgyndt at tilbyd tr år Saftyaftal på d bilr, dr blv at til alg, og i løbt af tr mdr. var dr olgt 60 bilr til rigtig glad kundr ovr hl landt. Akl og Lif att ig ammn og fik planlagt hvordan t bilalgkoncpt burd ud og dt blv til Point Bilr. Srvic - Vi ønkd at vi forbrugrn n andn typ bilforrtning, hvor tillid og tryghd allrd r kabt når biln handl. Alt for mang autorird - og uautorird - forhandlr glmmr potntialt i dn nklt kund. Vi ønkr ikk at ælg én bil, mn at ælg bilr og rvicr vor kundr gnnm t hlt liv. Vi tror på fair buin og vor vinkl på dn ukomplicrd og økonomik ikr handl r allrd blvt vlignt af vor kundr, igr indhavr Akl Niln. Værktdt i Finlandgad fortættr om hidtil, nu bar md n indkøbaftal md Mkonomn Danmark, om r n af d tørt autorrvdlgroitr i Nordn. Mkonomn tilbydr n rækk god tilbud til værktdr og kundr. Blandt andt tr år garanti på rrvdl amt kundkort, md 12 mdr. rntfri krdit amt n ma andt godt for biljrn. NYHED CITROËN C3 ALL INCLUSIVE KUN 1.4,-/MD. SERVICEAFTALE 3 ÅR/4.000 KM INKL. 3 ÅRS GARANTI, SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE TIL HURTIG LEVERING ENDNU MERE BIL FOR PENGENE Nu kan du bliv dn glad jr af Citroën C3 HDi 70 Sduction All Incluiv for kun 1.4,- om måndn. Dn lav ydl r ovn i købt inkl. 3 år garanti, rvic og vdligholdl, og dn vloplagt dilmotor kørr hl 27,8 km/l. Alt i alt fyldr Citroën C3 HDi 70 Sduction All Incluiv mgt lidt på budgttt, lvom dn har god plad til fm vokn og t bagagrum på hl 300 litr. Hrtil kommr nydignt front md LED-lygtr, opgradrt intriør plu aircondition, fartpilot, radio md CD/MP3-afpillr og jacktik, varm i forædr, l-idrudr foran og n kørkomfort, dr fortjnr n prøvtur. Vlkommn ho Citroën. CRÉATIVE TECHNOLOGIE 27,8 km/l, CO2 g/km. Udbtaling vd vd finaniring: C3 C HDi HDi Sduction All All Incluiv: ,-. Løbtid 6 6 mdr. mdr. Samlt Samlt krditbløb ,-. Samlt Samlt bløb bløb dr dr kal kal btal btal tilbag tilbag ,- inkl. inkl. udb. udb ,-. Samlt Samlt krditomkotning , ,-. ÅOP ÅOP før kat før kat 8,66%. 8,66%. Variabl Variabl rnt rnt 3,2%. 3,2%. Dbitor Dbitor rnt 3,30%. Kakoforikring forudætt. Btaling via Nt forudætt. Btaling på andn måd kotr 0 kr. pr. btaling. Tilbuddt gældr aln ho d Citroën-forhandlr, dr dltagr i i kampagnn. Tilbuddt gældr til og md Tilbuddt kan ikk kombinr md andr æraftalr md rabatydl. Dn vit modl kan vær inkl. ktraudtyr mod n tillægpri. Forbhold for pri- og afgiftændringr og trykfjl. CITROËN FAXE ARNE BUSK A/S RØNNEDEVEJ FAXE TLF: CITROËN NÆSTVED ARNE BUSK A/S MARINEBUEN NÆSTVED TLF:

17 Attraktiv finaniring Optimal familibil Bmærk kørt km! Unik tand og km tal 1/1 årlig vægtafgift kr. 4.00,- OPEL ASTRA 1,7 CDTI 12 ENJOY ST D 2012, km., Kokmtal, dør, 6 gar, airc., fjrnb. c.lå, fartpilot i rat, infocntr, auto. ndbl. bakpjl, rgnnor, 3 trin ædvarm, lrudr, l-pjl m/varm, org. cd/radio/aux m. ratbt., iofix, 7 airbag, ab, p, rvo, 1 jr, ikk rygr, dil partikl filtr, rvic ok, fortat fabrikgaranti Flot CITROËN XSARA PICASSO 1,6I 16V 110 VTR+ D 2007, km., Kokmtal, aircorg. fartpilot, kørcomputr, infocntr, l-rudr, l-pjl, org., iofix, lædrrat, tåglygtr, 4 airbag, ab, p, rvo, 2 jr, ikk rygr, træk, lv. nyynt Udbt. inkl. lv ,- udn vt. byttbil MAZDA 3 1,6 TOURING D 2007, km., Kokmtal, airc., 4x l-rudr, l-pjl, org. cd/radio m. ratbt., iofix, lædrrat, 6 airbag, ab, antipin, rvo, indfarvd kofangr, 1 jr privatbil, tidligr undrvognbhandlt, rvic dlvi ok, lv. nyynt SEAT IBIZA 1,6 EDITION 3D 11/1, km, fjrnb. c.lå i nøgl, tartpærr, lrudr, l-pjl, db. airbag, ab, rvo, indfarvd kofangr, 1 jr privatbil fra ny af, ikk rygr, rvic dlvi ok, lv. nyynt, SXE-modl Alt i alt NISSAN X-TRAIL 2,2 DCI SPORT D 2004, km., Champagnmtal, 16" org. alufælg, 6 gar, fuldaut. klima, fartpilot, tartpærr, udv. tmp. målr, ab, rvo, mørktond rudr i bag, ikk rygr, 2 jr, træk 2000 kg., INGEN RUST, lv. nyynt ,- 1/2 årlig afgift Bmærk dtt unikk km tal Automatgar Vlholdt bil m/2-zon klima Kørr 21,7 km/l PAVA 200/2013 CHEVROLET CRUZE 1,6 LS 4D 200, km., Kokmtal, 16" org. alufælg, fuldaut. klima, parkringnor, fartpilot, kørcomputr, auto. ndbl. bakpjl, rgnnor, 4x l-rudr, l-pjl m/varm, iofix, lædrrat, 6 airbag, ab, p, rvo, 1 jr, ikk rygr, ALLE rvic ok, lv. nyynt! God lill bil i mang år ndnu FORD KA 1,3 70 3D 2007, km. Bronzmtal, org. cd/radio, højdjut. foræd, bagagrumdækkn, 4 airbag, ab, rvo, 1 jr bil, ikk rygr, undrvognbhandlt i 2008, rvic ok, lv. nyynt Udbt. inkl. lv..60,- udn vt. byttbil 22,2 km/l CITROËN C4 1,6 HDI 110 NORDIC E6G D 2008, km., Dil, Bigmtal, 16" alufælg, 2 zon klima, køl i handkrum, parkringnor, ratgarkift, fartpilot i rat, kørcomputr, rgnnor, lpjl m/varm, org. cd/radio m. ratbt., iofix, lædrrat, 6 airbag, ikk rygr, træk, lv. nyynt Bmærk kun km PEUGEOT 207 1,6 S16 3D 2007, Kokmtal, 2 zon klima, køl i handkrum, kørcomputr, jutrbar ædvarm, l-rudr, l-pjl, org. cd/radio m. ratbt., iofix, lædrrat, tåglygtr, 6 airbag, ab, p, rvo, ikk rygr, ALLE rvic ok ho aut. Pugot, idt rvic v..000 km. tidligr undrvognbhandlt, lv. nyynt Udbt. inkl. lv 14.60,- udn vt. byttbil 1/2 årlig afgift kr. 20,- TOYOTA AYGO 1,0 PLUS KOMFORT D 2006, km, kokmtal, fjrnb. c.lå i nøgl, tartpærr, l-rudr, org. cd/radio/aux, 6 højtalr, iofix, ab,vsc antipin, rvo1 jr privatbil, ikk rygr, ALLE rvic ok ho Toyota, lv. nyynt, RIGTIG FLOT BIL! Udbt. inkl. lv..60,- udn vt. byttbil 2008 modl 6 gar DK bdt udtyrd Flot bil md lav km Topmodlln i Fiat 00 Kun kørt km SUZUKI SWIFT 1,3 GL-A 3D 2008, km., Bronzmtal, 1" ort alufælg, fjrnb. c.lå i nøgl, tartpærr,, l-rudr, l-pjl m/varm, multifunktionrat, iofix, 6 airbag, ab, rvo, ikk rygr, rvic ok, lv. nyynt, RIGTIG VELHOLDT!.800 Udbt. inkl. lv ,- udn vt. byttbil Kørr 20,4 km/l OPEL CORSA 1,3 CDTI 0 ENJOY D 2008, km., Dil, Kokmtal, fjrnb. udv. tmp. målr, l-rudr, l-pjl m/varm, org., iofix, 6 airbag, ab, antipin, rvo, 6 gar, 1 jr privatbil, ikk rygr, aftag. træk, ALLE rvic ok, lv. nyynt.800 Udbt. inkl. lv ,- udn vt. byttbil 21,2 km/l ALFA ROMEO GIULIETTA 2,0 JTD 170 DISTINCTIVE 2011,.000 km., Dil, Sort, d, 6 gar, 18" org. QV alufælg, 2 zon klima, parkringnor, fartpilot, rgnnor, l-ammnklapplig pjl, org. cd/radio/aux m. ratbt., org. blutooth, iofix, komplt rødt lædrindtræk, lædrrat, 6 airbag, mørktond rudr i bag, 1 jr, ikk rygr, tidl. undrvognbh., aftag. træk, rvic ok ho Alfa Romo, lv. nyynt MAZDA 3 1,6 TOURING 4D 2004, km.,kokmtal, 16" flott alufælg, airc., fjrnb. c.lå, udv. tmp. målr, 4x l-rudr, l-pjl m/varm, iofix, 6 airbag, ab, antipin, rvo, 1 jr, tidl. undrvognbh., ALLE rvic ok,. lv. nyynt, aft. træk.800 Udbt. inkl. lv ,- udn vt. byttbil FIAT 00 1,4 SPORT 3D 2008, km., Hvid, 1" org. alufælg, airc., 6 gar, kørcomputr, org. blutooth ratbt., iofix, lædrrat, dllædr portædr, SPORT kørlprogram, 6 airbag, 1 jr, ikk rygr, tidl. undrvognbh., rvic ok, lv. nyynt Udbt. inkl. lv. 1.60,- udn vt. byttbil 1/2 årlig vægtafgift kun 20,- kr. NISSAN PIXO 1,0 ACENTA D 2011, km., rød, fjrnb. c.lå i nøgl, tartpærr, højdjut. foræd, l-rudr, org. cd/radio, iofix, tåglygtr, 6 airbag, ab,tcss antipin, rvo, 1 jr, ikk rygr, ALLE rvic ok ho aut. Nian forhandlr, lv. nyynt, FLOT LILLE "SPAREGRIS". (22,7 km./l v. blandt kørl).800 Udbt. inkl. lv 12.60,- udn vt. byttbil SYDSJÆLLANDS ABSOLUTE STØRSTE UDVALG ALTID 80-0 BILER PÅ LAGER. SE MERE PÅ JOERS.DK Bmærk kørt km BMW 28I 2,8 TOURING STEPTR. D 18, km., Sølvmtal, aut.gar/tiptronic, 17" flott alufælg, 2 zon klima, fartpilot kørcomputr, ortopædik forædr, org. l-oltag, tlfoniytm, lædrrat, rvotronic, KUN 2 jr, ikk rygr, rvic ok, lv. nyynt Pæn og rgulær vogn DIESEL LAV KM! Vlholdt og pat bil 2007 modl Flot og vlkørnd bil Aircon CHEVROLET NUBIRA 1,6 SX 4D 2004, km , ølvmtal, 4 dør, 1" alufælg, fjrnb. c.lå, tartpærr, højdjut. foræd, 4x l-rudr, l-pjl, cd/radio, vlourædr, plitbagæd, 4 airbag, ab, rvo, 1 jr, ikk rygr, træk, ASO ho Chvrolt op til km., lv. nyynt FLOT BIL HYUNDAI I30 1,6 CRDI 0 CLASSIC D 200, km.,Bordauxmtal, dør, 16" flott alufælg, airc., fjrnb. c.lå i nøgl, kørcomputr, tartpærr, udv. tmp. målr, lrudr, l-pjl, ratbt. cd/radio/aux, iofix, 6 airbag, ab, p, rvo, 1 jr privatbil, ikk rygr, rvic ok ho Hyndai, nt v km., lv. nyynt.800 All rvic ok ho Toyota TOYOTA AVENSIS 1,8 VVT-I SOL ST.CAR D 2007, km. Champagnmtal, dør, 2 zon klima, fjrnb., varm i forrud, auto. ndbl. bakpjl, 4x l-rudr, l-pjl, org. cd/radio, iofix, lædrrat, lygtvakr, 6 airbag, ab,vsc antipin, tagræling, 1 jr privatbil, ikk rygr, tidligr undrvognbhandlt, træk, lv. nyynt BMW 20I 2,2 4D 2006, km., Sortmtal, 6 gar, 16" alufælg, fuldaut. klima, kørcomputr, infocntr, rgnnor, udv. tmp. målr, l indt. forædr, 4x l-rudr, l-pjl m/varm, org. cd/radio m. ratbt., org. navigation, iofix, lædrrat, 6 airbag, DSC antipin, ikk rygr, ALLE rvic ok ho aut. BMW, lv. nyynt DK abolut flottt SKODA OCTAVIA 1,6 AMBIENTE D 2001, km., Sølvmtal, 1" org. alufælg, Aircondition, 4 airbag, ab, ASR antipin, rvo, 2 jr, ikk rygr, rvic ok, aftag. træk, tidl. undrvognbh., lv. nyynt Automatgar Automatgar God indtigninghøjd Flot bil Bmærk kørt km BEMÆRK KØRTE KM! Flot bil md lav km! VOLVO S70 2,4 140 AUT. 4D 2000, km., Mørkgrønmtal, aut., trin automatgar, fuldaut. klima, fartpilot, big dl-lædr kabin, 4 airbag, ab, rvo, træk, ikk rygr, rvic ok, lv. nyynt, 2 jr FREMSTÅR UTROLIG VELHOLDT! Aut gar NISSAN NOTE 1,4 VISIA D 2006,.000 km., Bigmtal, airc., fjrnb. c.lå i nøgl, ædvarm, højdjut. foræd, l-pjl, lrudr, org. cd/radio, iofix, 4 airbag, ab, p, rvo, indfarvd kofangr, 1 jr, ikk rygr, tidligr undrvognbhandlt Udbt. inkl. lv ,- udn vt. byttbil Automatgar FORD FOCUS 1,6 TREND ST.CAR AUT. D 2006, km, ølvmtal, alu., airc., kørcomputr, varm i forrud, udv. tmp. målr, l indt. førræd, lrudr, l-pjl, org. cd/radio m. ratbt., iofix, 6 airbag, ab, p, rvo, ikk rygr, undrvognbh., træk, all rvic ok inkl. karori, lv. nyynt, aut.gar/tiptronic Udbt. inkl. lv 16.60,- udn vt. byttbil 2 zon klima OPEL CORSA 1,4I ECO 3D 18, km.,mørkgrønmtal, tartpærr, db. airbag, ab, 1 jr, ikk rygr, tidl. undrvognbh., træk, NYSYNET. lv. md 3 mdr. ikkrhdmæig garanti. FREMSTÅR UTROLIG VELHOLDT MED LAV KM Bmærk automatgar! KIA SHUMA 1,6 LS AUT. D 2003, km, ølvmtal, aut., 1" alufælg, airc., fjrnb. c.lå i nøgl, tartpærr, 4x l-rudr, l-pjl, cd/radio, iofix, tåglygtr, 4 airbag, ab, rvo, ikk rygr, tidligr undrvognbhandlt, ALLE rvic ok, lv. nyynt Udbt. inkl. lv. 8.60,- udn vt. byttbil Skallgårdvj Nætvd Åbningtidr: Hvrdag 0-17 llr ftr aftal Lørdag llr ftr aftal Søndag lukkt Udbtaling fra 0 kr. Rntr fra 2,% Markdt billigt forikring til pronr ovr 21 år Attraktiv finaniring på billig bilr Lvr altid nyynt ASO = All rvic ovrholdt Forbhold for trykfjl.

18 18 Ug 3 Lørdag 18. januar 2014 Familibilr holdr prin godt En mllmtor familibil btalr ig, hvi amn ønkr at mindk værditabt, når dn firhjuld kal ælg ign. Ban. ANALYSE: Mn algt af minibilr tormr frm, r dt ovrvjnd d mllmtor familibilr, dr holdr prin bdt. Dt vir n ny opgørl lavt af Spar Nord og Bil- Ban. Modllr om Skoda Octavia, VW Paat og Toyota Avni placrr ig all øvrt på litn ovr bilr md mindt værditab. Eftr fir år jrkab og kilomtr har d i gnnmnit tabt 3 procnt. For n Skoda Octavia varr dt i kronr og ør til t tab på mllm og kronr. Gnalgværdi holdr I Spar Nord Nætvd pgr dirktør Bjarn Niln på, at familibilrn prityrk hængr ammn md t bgrænt udbud på brugtbilmarkdt: - Mang holdr ign md at brug png på tørr, fabrikny bilr, og dt btydr, at dr kommr rlativt få af d ny familibilr på vjn. - Dt mdførr t bgrænt udbud af d mllmtor bilr på brugtbilmarkdt, og dt r alt andt lig md til at hold gnalgværdin opp for dn typ, igr Bjarn Niln. Eftrpørgl fra børnfamilir Slv om d mllmtor familibilr holdr prin bdt, å placrr d lidt mindr bilr om Kia Cd, Ford Focu og Hyundai i30 ig ogå i dn god nd af kalan i forhold til at fathold værdin. Hr liggr værditabt ftr fir år jrkab ogå på godt halvdln af biln nypri. Ifølg Bjarn Niln r dt n kombination af familirn pladbhov og økonomik forigtighd, dr drivr ftrpørgln ftr brugt familibilr. - Ekploionn af minibilr r t tydligt bvi på, at vi grn vil tranportr o å billigt om muligt. Mn hvi du har brug for mr plad, r dt oplagt at køb n nyr brugt familibil, hvor prin r faldt til dt halv, uddybr Bjarn Niln. - Og pcilt yngr familir md børn har typik nok at brug pngn på, å for dm givr dt rigtig god mning at få pladn i form af n brugt familibil frm for n ny, fortættr han. Ektrm værditab på lukubilr I dn modatt nd af kalan liggr d tor lukubilr om kmplvi Audi A8 og Mrcd S-Kla. Eftr bar tr år jrkab og kilomtr har bilrn gnnmnitligt tabt omkring 60 procnt af nyprin. Og for n Mrcd S-Kla, dr fra ny har kott i omgnn af 2, millionr kronr, varr dt til t værditab på hl 1, millionr kronr. Vi tyrkr karoriafdlingn Opl Cora 1,4 Twinport Como Edition 100HK d 10/2010, km , ort (mtal), dlvi lædr-kabin, højdjutrbart foræd, ikk rygr, jutrbart rat, lædrrat, cd / radio, lrudhj for, l-pjl, fjrnbtjnt cntrallå, kørcomputr, multifunktionrat, rvotyring, idpjl md varm, udvndig tmpraturmålr, 6 airbag, p, ab, iofix, lalarm, tartpærr, mtallak, tåglygtr, aftagligt anhængrtræk, aircondition mgt fin cora, 6 mdr. mk. garanti ,- Skoda Fabia 1,4 Ambint 86HK d 2008, km , grå (mtal), 4 Airbag, ESP, ABS, tartpærr, iofix, 12vV trømudtag, aircondition, aux-tik, cd / radio, cntrallå, lbagrud, l-rudhj for, l-pjl, fartpilot, fjrnbtjnt cntrallå, rvotyring, idpjl md varm, ædvarm, udvndig tmpraturmålr, højdjutrbart foræd, ikk rygr, 16" alufælg, mtallak flot og vlholdt fabia vintrhjul, all rvic ovrholdt. lvr md ny tandrm, rvicrt, og nyynt 7.800,- Få t AutoPartnr-kontokort. S mr på: Fra vntr: Indkrivr Jpr Enkbøll pladværkførr John Chritnn, pladmd Jan Lønquit, nyudlært pladmd Mortn Ni. Rnault Clio Sport Tourr 1,2 16V Exprion 7HK Stc 06/2010, km 2.000, lyblå (mtal), ESP, Iofix, ABS, aircondition, cd / radio, cntrallå, l-rudhj for, l-pjl, fjrnbtjnt cntrallå, l-bagrud, mtallak, tåglygtr, 6 airbag 4.800,- Jn Rannri Auto VW Touran 1,6 FSI 11HK 0/2003, km , ølv (mtal), ænkt undrvogn, 16" alufælg, mtallak, alufælg, plitbagæd, aircondition, cd / radio, l-bagrud, l-rudhj for, l-pjl, fjrnbtjnt cntrallå motorn r udkiftt md original ombyttr motor, har kørt ca km..800,- Alt i autorparation Fjlfinding Srvic ftryn Kundvogn Bødkrvængt Nætvd - Tlf mail: Flr vælgr dt autorird mærkværktd når dr kal udbdr n kad Dr r tadig tørr foku på ikkrhd fra biljr, bilfabrikantrn og forikringlkabr. Dt tillr ndnu tørr krav til høj faglighd og pcialvidn når kadr på nyr bilr kal udbdr. Vi har lavt aftal md tknologik intitut om løbnd kontrollrr at vor kvalitt r i ordn og vor udtyr r rigtigt kalibrt for at ikr n nartt og høj kvalitt. Hvi man r uhldig at få n kad på biln tillr vi altid grati n nyr lånbil til rådighd mn vi udbdr kadn. Holtd Park Nætvd Tlf: For at imødkomm dn øgd ftrpørgl, har vi tyrkt vor karoriafdling og anat Jan Lønquit om pladmd. Jan har ovr 12 år rfaring om pladmd, hvoraf mr nd 6 år r md Suzuki og Opl. Samtidig har vor lærling Mortn Ni ntop afluttt in vndprøv og forættr om vnd. Ring llr kom ind og hør nærmr

19

20 20 Ug 3 Lørdag 18. januar 2014 SPORT Kommunaldirktør i pidn for jællandk fodbold Frdrikund Kommun kommunaldirktør, 46-årig Ol Jacobn, Hling, blv på DBU Sjælland årmød valgt om formand for d jællandk fodboldklubbr. Foto: DBU Sjælland Ol Jacobn fra Hling aflør Kurt Bagg-Hann, dr i utid trak ig om formand for DBU Sjælland. Af Jpr Hallgrn Lgat til fantatik ildjæl På årt dlgrtmød blv n lill flok jællandk ildjæl traditionn tro hædrt, og n af d åkaldt Fax Kondi-lgatr gik til Mortn Sørnn fra Nætvd IF. Han i ovr 20 år vært tilknyttt klubbn, hvor han vartagr n lang rækk opgavr om trænr, vakmand, klubhubtyrr, fodboldkolanvarlig, udvalgmdlm og om klubbn krivr i in indtilling AAA - alt andt aktult. FODBOLD: Unighdr md btyrln fik i dcmbr Kurt Bagg-Hann, Hrlv, til at trækk ig på potn om formand for DBU Sjælland md øjblikklig virkning. Nætformand Jørn Hdngran fra Prætø ovrtog midlrtidig rorpindn frm til dt ordinær dlgrtmød i dn forgangn wknd, hvor 46- årig Ol Jacobn - udn modkandidatr - blv valgt om ny førtmand. Ol Jacobn, om bor i Hling, hvor han r tilknyttt dn lokal klub, havd allrd i indtillingn op til årmødt aflørt t par krnområdr, dr vil få han opmærkomhd og ddikation. - Han har kabt n tor værdi i klubbn, båd for d frivillig kollgar, mn ogå for d mang pillr og forældr. Hlt ignnm n rigtig klubmand, dr brændr for brddfodboldn, lød dt i motivringn. Mortn Sørnn kunn - på grund af n vlfortjnt fri - dværr ikk vær til td og modtag prin, dr i tdt blv ovrrakt til NIF-fomandn Tina Høilund Pdrn. jhal Nætvd-Bladt Fynk Mdir DR tkt-tv Dank Spil Ritzau Mdirvic Lolland-F. Folktidnd Tipbladt Billd-Bladt S & Hør Sjællandk Srmitiaq Spillug januar 1. januar Stillingr ftr 2 ugr - Udviklingn i fodboldn går tærkt, båd når dt gældr pillt om hlhd, mn ogå på dn politik cn. For mig gældr dt om at øg indflydl i d ammnhæng hvor dt givr mning og gavnr jællandk fodbold, undrtrgr Ol Jacobn. Tung og buraukratik - Dt r blandt andt på dn idrætpolitik dagordn ho d jællandk kommunr, amt turnringamarbjd på tvær af uniongrænr, forklarr Ol Jacobn, om i dt civil r kommunaldirktør i Frdrikund Kommun. Ol Jacobn vil drudovr kigg på, hvordan dt kan bliv nmmr og jovr at vær frivillig i d jællandk fodboldklubbr. - Dt r min fornmml, at vi har vært vd at fathold d god frivillig kræftr og n af åragrn kunn vær, at vi om forbund r blvt for tung og buraukratik at arbjd md, vurdrr Ol Jacobn. TIPS 13 TIPS 13 (idt ug) 1 Manchtr City - Cardiff Arnal - Fulham 1 1 X Tipbladt (10) 16 3 Crytal Palac - Stok 1 X X 2 2 S & Hør () 1 4 Norwich - Hull X X 3 Sjællandk (8) 14 Wt Ham - Nwcatl X X 2 2 X 1 X Billd-Bladt (7) 13 6 Burnly - Shffild Wdnday Dank Spil (7) 13 7 Drby - Brighton X X 1 6 Lolland-F. Folktidnd (8) 13 8 Doncatr - Wigan Nætvd-Bladt (7) 13 Middlbrough - Charlton Ritzau Mdirvic () Millwall - Ipwich 2 X 1 2 X X X 2 Fynk Mdir (7) Nottingham Fort - Blackburn X DR tkt-tv (6) 12 Qun Park Rangr - Huddrfild Srmitiaq (0) 2 13 Rading - Bolton 1 1 X TIPS 12 TIPS 12 (idt ug) 1 Chla - Manchtr Unitd 1 1 X X 2 Swana - Tottnham X 2 2 X Billd-Bladt () 17 3 Lvant - Barclona Dank Spil () 17 4 Atltico Madrid - Svilla Nætvd-Bladt (8) 17 Villarral - Almria Tipbladt () 17 6 Milan - Vrona X S & Hør (8) 16 7 Bologna - Napoli Sjællandk (8) 1 8 Gnoa - Intr X X 2 2 X X Lolland-F. Folktidnd (6) 13 Catania - Fiorntina X X 2 8 Ritzau Mdirvic (6) Chivo - Parma X X X 2 2 X X 2 DR tkt-tv (8) Pari Saint-Grmain - Nant Fynk Mdir (4) Ajax Amtrdam - PSV Eindhovn Srmitiaq (0) Ry Jnn blv 7 år. Sidt farvl til Ry Jnn DØDSFALD: Dn tidligr intrnational dommr/kampldr i bokning, Ry Jnn, Nætvd, r død. Han blv 7 år. I it lang liv i bokvrdnn påtog han ig mang tillidpotr. Han var i 14 md til at tart Nætvd Bokklub, hvor han i n årrækk båd var intruktør og formand. Ry Jnn blv idn valgt til vigtig potr i Danmark Bok-Union (tidl. Dank Amatør Bok-Union), og dt gik ikk ubmærkt hn. Som følg af han tor og utrættlig arbjd for bokportn blv Ry Jnn udnævnt om ærmdlm i DaBU, og han blv ogå hædrt md Danmark Idræt Forbund ærnål. Rpkt md t mil I mang år virkd Ry Jnn om dommr/kampldr på intrnationalt nivau, og han formåd altid at ætt ig i rpkt, når dt gjaldt, lv md t mil på læbn. Privat var Ry Jnn gift md Ing og vigrøn til Aag Pdrn, dr i mang år drv frøhandl på Indr Vordingborg i Nætvd. Da Aag Pdrn toppd i 11, ovrtog Ry og Ing Jnn forrtningn til d gik på pnion. D afvikld firma og privatbolig på amm adr og flyttd til Karrbækmind for at nyd dr otium. Ry Jnn blv dværr ramt af alzhimr og bod dt idt år på pljhjmmt Margrthhavn i Fuglbjrg. Ry Jnn ftrlv af tr børn og in hutru, om bar tr dag ftr han død fyldt 80 år. Hlt i Ry Jnn ftlig ånd blv Ing Jnn alligvl fjrt, og Ry Jnn fik åld opfyldt t idt ønk ftr in død. jhal Klapillr til Sjællandriklub FODBOLD: Båd Hrlufholm og Halv amt Nætvd diviionrrvr ovrvintrr i dn bdt halvdl af Sjællandrin, hvor førtnævnt ågar indtagr 1. pladn. Hrlufholm chanc for oprykning til Danmarkrin r ikk blvt mindr af, at ydjællændrn har fåt tilgang af Martin Hinz, dr har n fortid om Suprligapillr i båd Ebjrg og Horn. Han har ammn md kærtn og parrt lill øn købt hu i nærhdn af Nætvd Stadion, mn får altå Hrlufholm Stadion om in ny hjmmban. Tidn og ambitionrn r ikk længr til fodbold på højr plan for 30-årig Martin Hinz, dr r politibtjnt på Vtgnn. - Jg har trænt mgt i min karrir, å træning to-tr gang om ugn par mig fint. Fodbold r nu for mig mt n hobby, igr Martin Hinz, om har pillt 26 kamp på divr ungdomlandhold, til Sjællandk. Han ftrnavn kan umiddlbart tyd på, at han kunn vær i famili md dn tidligr landholdback md fornavnt Jan, mn - udovr 20 år - r dr t t i ftrnavnt til forkl på Jan Hintz og Martin Hinz. jhal

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

389,s 89,- 299,- 499,- 399,- 259,- 599,- FRIT VALG 790,- Elektrisk insektdræber IK 12. Elektrolytter. Regnvandstønde. Insektdækken HG Zebra

389,s 89,- 299,- 499,- 399,- 259,- 599,- FRIT VALG 790,- Elektrisk insektdræber IK 12. Elektrolytter. Regnvandstønde. Insektdækken HG Zebra L-H fodr Juni 2013 Elktrolyttr 2 Hjælpr md at oprthold vækbalancn 1 kg 89,- 5 kg 389, Inktdækkn HG Zbra 3 4 Rgnvandtønd 499,- Kalkalptr 15 10 15950 Salvana Iclandic Brix 5 Vitamin og minral bolchr 25 kg

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

i d Fra kan tilpasses alle eksisterende hegnssystemer! s i d

i d Fra kan tilpasses alle eksisterende hegnssystemer! s i d L-H fodr 1 www.lhfodr.dk - Maj 2012 Maj 2012 Sæt Græningbur til kaninr Xi ka F md ordra lnd r go dy Chr itin r læg m bid n o a on dag Suntu g forfat m t d. 16 Tilm. ma Sørn r ldi j kl. ng p 18.3 n åw ww.

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter.

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter. Udl j ni ng S r v i c y d l s r Konf r nc c nt r Pr i s bog201 5 Symbions prislistr r gældnd indtil ny prislist offntliggørs. Prisrn r kskl. moms md mindr andt r angivt. All bløb angivs i dkk. ØkonomiCntr,

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Rideudstyr fra Horse Guard i nye og spændende farver

Rideudstyr fra Horse Guard i nye og spændende farver L-H fodr Augut 2013 Ny og pændnd farvr fra Hor Guard Elktrolyttr 2 8 Spillr cool mix. Afhntt pall md 50 tk. x 20 kg. Pri pr. æk 3 HH CARE Shild 9 Bkyttr htn mod inktr og klø. 500 ml. 89,- 389,- 395, 4

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

udsalg sensommer Horsens største bilforhandler - det skal fejres!! Spar op til 27.200,- på udvalgte brugte biler NY Peugeot 208 NY Hyundai i20 Sport

udsalg sensommer Horsens største bilforhandler - det skal fejres!! Spar op til 27.200,- på udvalgte brugte biler NY Peugeot 208 NY Hyundai i20 Sport AUGUST 2015 sensommer udsalg Horsens største bilforhandler - det skal fejres!! Spar op til 27.200,- på udvalgte brugte biler NY Peugeot 208 NY Hyundai i20 Sport NY Hyundai i30 Turbo Vejlevej 160. 8700

Læs mere

Anerkendelse hos andre. Holdbarhed. Design. Støjniveau i kabinen Holdbarhed Sikkerhedsudstyr Holdbarhed. Pris ift. kvalitet

Anerkendelse hos andre. Holdbarhed. Design. Støjniveau i kabinen Holdbarhed Sikkerhedsudstyr Holdbarhed. Pris ift. kvalitet Bilejernes vurdering af den enkelte bilmodel er omregnet til en skala på 0 1000 indekspoint. De tre parametre, der forholdsvis har scoret mest og mindst, står i prioriteret rækkefølge i skemaet. Kilde:

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk TirsDAG dn 17. DECmbr 2013 103. årgang nr. 51 Andlskassn Cup 2013 r fyns næststørst indfodboldstævn: Dr blv scort 1039 mål har dr vært mgt at s til. Vi læggr vægt på at dt skal vær hyggligt at dltag i

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Jernbanegade 1 6070 Christiansfeld info@tht-ugeavis.dk www.tht-ugeavis.dk

Jernbanegade 1 6070 Christiansfeld info@tht-ugeavis.dk www.tht-ugeavis.dk LOGO1TH_Stor_NEGrød Trdag dn 9. jun 2015 1 Jrnbangad 1 6070 Chrtanfld nfo@tht-ugav.dk www.tht-ugav.dk Uddl grat tl all hutand : Allr, Bjrnng, Chrtanfld, Errtd, Fjltrup, Frørup, Hjl, Hjlmnd, Hjrndrup, Sjølund,

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

ALFA AUDI CHEVROLET CITROËN FIAT FORD HONDA HYUNDAI KIA MAZDA NISSAN OPEL PEUGEOT RENAULT SAAB SEAT SKODA SUZUKI TOYOTA VOLVO VW

ALFA AUDI CHEVROLET CITROËN FIAT FORD HONDA HYUNDAI KIA MAZDA NISSAN OPEL PEUGEOT RENAULT SAAB SEAT SKODA SUZUKI TOYOTA VOLVO VW ALFA AUDI CHEVROLET CITROËN FIAT FORD HONDA HYUNDAI KIA MAZDA NISSAN OPEL PEUGEOT RENAULT SAAB SEAT SKODA SUZUKI TOYOTA VOLVO VW BETJENINGSENHEDER El-værkstedet tlf. +45 8741 8020 fax. +45 8617 4444 ALFA

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Nyhedsbrev. Nu er vi gået ind i efteråret 2013 og mange er ved at bestille biler for resten af året og til levering i begyndelsen af det nye år.

Nyhedsbrev. Nu er vi gået ind i efteråret 2013 og mange er ved at bestille biler for resten af året og til levering i begyndelsen af det nye år. ALM. BRAND Leasing Alm. Brand Leasing A/S Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 70 03 Telefax 35 47 70 04 www.almbrandleasing.dk Oktober 2013 Nyhedsbrev Kære kunde Nu er vi gået ind i efteråret

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

Autolease anbefaler følgende direktionsbiler.

Autolease anbefaler følgende direktionsbiler. Autolease anbefaler følgende direktionsbiler. Ford Mondeo EcoBoost 240HK Titanium Stationcar Km pr. l. 13,0 CO2 179 g pr. km Udstyr: Titanium udstyr + aktiv fartpilot, xenon lygter, sportsundervogn, sædepakke,

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm.

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm. Ny KvægForskning Nr. 6, 8. årgang, Dcmbr 200 Hrd Navigator på vj ud i vrdn. Sid 5 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC. Dl : Kraftfodr, hø og halm. TER Sid 2 EN GEM AN ARR - og rugs gb kvæ rg nbj for s r s

Læs mere

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup v/jtt Nordsmark. Thorupgårdsvj 13B, Vol. Tlf. 86 87 20 01 g 49 Onsdag dn 2. dcmbr 2009 60. årgang 20% på all hårfarvr i dcmbr månd. Kvalitt mak up sælgs til 1/2 pris. Bjørn Tidmand spillr i Toustrup Spillr

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier Center for Grøn Transport Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier Den 25. august 2009 blev der indført energi- og miljøkrav til taxier jf. bekendtgørelse

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

Hyundai Getz årgang 2002-2009 Alu-fælge (4x100 Et 37) monteret med 195/50R15 Kormoran helt NYE dæk. Kr. 2500.-

Hyundai Getz årgang 2002-2009 Alu-fælge (4x100 Et 37) monteret med 195/50R15 Kormoran helt NYE dæk. Kr. 2500.- Vi har over 100 sæt brugte hjul på lager til forskellige biler. Herunder er blot et lille udvalg. Audi 80/90 årg. 90-00 - 4 brugte sommerhjul Alufælge (4x108 Et 35) monteret med 205/50R15 Budget sommerdæk

Læs mere

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt tirsdag dn 30. sptmbr 2014 104. årgang nr. 40 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Tr glad arrangørr af Tip Top mssn: Hav Rné,

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Elevrevy i fugleog frøperspektiv

Elevrevy i fugleog frøperspektiv TirsDAG dn 26. Novmbr 2013 103. årgang nr. 48 9. årgang på Vstrmarkskoln r blvt rystt godt og grundigt sammn: Elvrvy i fuglog frøprspktiv Læring i folkskoln kan forgå på mang mådr. Også på d skrå bræddr!

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Statikstik II 2. Lktion Lidt sandsynlighdsrgning Lidt mr om signifikanstst Logistisk rgrssion Lidt sandsynlighdsrgning Lad A vær n hændls (t llr flr mulig udfald af t ksprimnt ) Fx A Dt rgnr i morgn P(A)

Læs mere

j i s e s e IDEEN Velkommen til Jisei De fysiske spilleregler

j i s e s e IDEEN Velkommen til Jisei De fysiske spilleregler Vlkommn tl J Jg vl tart md at takk dg for, at du har lyt tl at kør cnart - om du måk har t Fataval-programmt r dtt t kprmnt, og g må ndrømm, at g kk kan lov dg nogt om hlt om udfaldt. Ud ovr, at dt blvr

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

20 ÅRS FØDSELSDAGSFEST

20 ÅRS FØDSELSDAGSFEST Mandag - fredag 09.00-17.30 Lørdag - søndag 11.00-16.00 Vejlevej 160 8700 Horsens 8711 8800 www.rafmotors.dk 20 ÅRS FØDSELSDAGSFEST - hos DK s største Hyundai-forhandler DET SKAL FEJRES!!! 25. - 26. april

Læs mere

:~.-.-..-... "~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :...

:~.-.-..-... ~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :... 1997B RYG G E B LA D ET 27. 5. årgang novmbr nr.20 Sådan stmt Bryggn Rsultatt af kommunalvalgt i Købnhavn i sidst ug r blvt btgnt som grumst. Mn man kunn også vælg at s dt som farvrigt: I skrivnd stund

Læs mere

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST Fælls indsatsområdr i Fuglkvartrt Øst og Vst D TR FÆLLS indsatsområdr rønn tag, TrafikAALYS og Fuglfrø n bylivspulj går ign i båd Fuglkvartrt Øst og Vst O vil vær md til at skab sammnhæng mllm d to Områdfornylsr.

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler Brugsanvisning Tørrtumblr PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501 Læs vnligst brugsanvisningn indn opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skadr på prsonr og produkt. j M.-Nr. 06 397 280 2 M.-Nr.

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Test: Biler der kører længst på literen

Test: Biler der kører længst på literen Test: Biler der kører længst på literen De nye regler om energimærkning har gjort det lettere for normalforbrugeren at se, hvilke biler, der tilbyder den bedste brændstoføkonomi. Af Hans Uffe Christensen,

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere