EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter"

Transkript

1 EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1

2 Ønskr du at lj lokal i Egbjrg Fællshus? Rsrvation af Fællshust kan sk kl , når dr r Torsdagstræf. Når Torsdagstræf r lukkt ntn på grund af frir llr arrangmntr, kan man på Fællshusts hjmm sid undr Rglr for lj læs, hvordan man skal forhold sig. Husk at mdbring 150 kr. til rsrvationsgbyr. Er du mdlm af n tilknyttt forning, kan du også brug dt trådløs ntværk. Du får password vd hnvndls i barn llr af dn tilsynsførnd. Prisr for lj: Én hvrdag kr. 750 Frdag kr Lørdag kr Søndag/hlligdag kr Frdag og lørdag kr Lørdag og søndag kr Fr., lør. og søndag kr Du kan ikk lj Egbjrg Fællshus til ungdomsfstr. Egbjrg Fællshus,Agrnhavn 8, 2750 Ballrup Forningr & kontaktprsonr Egbjrg Gourmtklub Mstr: Lif Aag Egbjrg Billardklub Formand: Flmming Ptrs Sniorklubbn Formand: Flmming Adrian Egbjrg og Omgns Ølbryggr & Vinmagrlav Oldrmand: Lif Poll Egbjrg sportsklub Formand: Erik Nrgaard Egbjrg Bridgklub Formand: Dan Bartholdy Blomstrvnnrn Formand: Elis Quottrup Forningn til Pinsns bvarls Præsidnt: Bnny Rasmussn Rdaktør/grafisk layout: Vsna Kllr-Larsn Egbjrgbladt udgivs af Egbjrgklubbn Formand: Lis Folk Tlf , Mobil: Tryk: RC Grafisk Distribution: Pr Groth Andrsn Oplag: 840 ksmplarr Forsidfoto: Motiv fra Harskovn, Finn Madsn S vors annoncprisr Størrls Pris Farvtillæg 42,5 x kr. 30 kr. 42,5 x kr. 50 kr. 88 x kr. 50 kr. 88 x kr. 100 kr. For annoncring skriv til Aktivittskalndr Vi glædr os til at s dig til vors aktivittr i Egbjrg Fællshus. Torsdagstræf findr std hvr torsdag kl Januar Torsdag dn 29. Familiarrangmnt md Lasagn Fbruar Søndag dn 15. Fastlavn Torsdag dn 26. Familiarrangmnt md Kylling i chokoladsovs Marts Frdag dn 6. Vinsmagning Torsdag 12. Gnralforsamling for Fællshust og Egbjrgklubbn April Torsdag dn 23. Jazzaftn Størrls Pris Farvtillæg 58 x kr. 100 kr. 133,5 x kr. 150 kr. 270 x kr. 200 kr. Indholdsfortgnls Vigtig bgivnhdr og ny mulighdr: Gnralforsamling Indkaldls til gnralforsamling i Egbjrg Syd 3 Indkaldls til gnralforsamling i Egbjrg Fællshus 4 Dt r blvt januar. 3 Kunn du tænk dig at vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn 5 Egbjrgklubbns kommnd arrangmntr Stift bkndskab md ny og spændnd vin... Kom til vinsmagning frdag dn 6. marts kl D populær familiarrangmntr om torsdagn fortsættr 8 Andt nyt fra Egbjrgklubbn og nærområdt Stop Tyvn Nabohjælp imod villaindbrud 9 Et supr godt tilbud til dig fra Egbjrg Sportsklub 10 Bliv frivillig og støt Folkkirkns Nødhjælp 10 Læs, hvordan dt gik... Hyggligt samvær vd jularrangmntt i Fællshust 8 Dt r blvt januar. Af Mtt Raaschou-Nilsn Dt r blvt januar.. Dt går mod lysr tidr, dagn blivr længr. I dag, dn 4. januar 2015, r dagns længd tiltagt md 12 minuttr! Og så r dt solskin! Dt r blvt januar.. Et hlt år vntr forud på os og alt dt vi skal lav hvr for sig og sammn! Dt r blvt januar.. og forningrn bgyndr dn årlig jagt på ny bstyrlssmdlmmr! Dt r blvt januar.. og fra dn 18. januar r dr kun 50 dag til dr skal vær gnralforsamling i Egbjrgklubbn. Dt r blvt januar.. Egbjrgklubbn søgr i dn grad ny hændr og ny idr, hvis dr fortsat skal vær f.ks.: Jazz-aftn Vinsmagning Sankt Hans arrangmnt Grill-aftn Banko Spaghtti l.a. spisning Fastlavn Vil du vid mr før du mldr dig, r du vlkommn til at kontakt mig på tlf Fm mdlmmr af bstyrlsn (inkl. supplantr) ønskr at træd ud. Skal Egbjrgklubbn fortsat arrangr spændnd og hygglig aktivittr, skal dr ny kræftr til. Grundjrforningn Egbjrglund Syd holdr gnralforsamling torsdag dn 19. marts 2015 kl. 20:00 i Fællshust. Indbydls md dagsordn omdls til mdlmmrn i løbt af fbruar. Dn kan som øvrigt matrial ss på undr Gnralforsamlingn. Har du ikk modtagt din indbydls sidst i fbruar, så skriv til llr ring til Kær læsr Vlkommn til dt først nummr af af Egbjrgbladt i dt ny år. Jg håbr, at du og din nærmst har haft n glædlig jul, og at du r kommt godt ind i Dt r n flot aktivittskalndr, du kan s frm til i dt ny år. Klubbn fortsættr md dt, dr har vist sig at vær n succs, og dr opstår hl tidn idér til ny spændnd arrangmntr, som du kan vær md til at bring ud i livt. Hvis du har lyst til at vær md til at giv dig slv og andr nogl god oplvlsr, så ovrvj om ikk du skull still op til valg til Egbjrgklubbns bstyrls. Dt r nu, chancn r dr, da gnralforsamlingn, hvor dr skal vælgs ny mdlmmr, afholds primo marts. Jg vil også grn sig tak for d god forslag og indlæg til bladt, dr kommr ind. Som rdaktør vill jg ønsk, at jg kunn tag all indlæg md, hvr gang. Dn rdaktionll plads i bladt r dsværr bgrænst, og jg r nogl gang nødt til at fortag valg og tag dt indlæg md, dr har størst aktualittsværdi og lad andr vnt til dt næst nummr. For at få båd dn rkaktionll/ journalistisk og grafisk dl til at gå op i n højr nhd, r dr nogl gang nødvndigt at rdigr n smul i dt tilsndt. Dog går min rdigringr aldrig udovr skribntns budskab, og så vidt muligt vil jg også frmovr orintr bidragsydrn om d ændringr og valg, jg har trufft. God læslyst Vsna Kllr-Larsn, rdaktør 2 3

3 Indkaldls til gnralforsamling Egbjrg Fællshus samt Egbjrgklubbn Kunn du tænk dig at vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... og drmd giv dig slv og bborn i områdt nogl rigtig god oplvlsr? Torsdag dn 12. marts 2015 kl Dagsordn ifølg vdtægtrn: Valg af dirignt Brtning Rgnskab Indkomn forslag Valg af bstyrls Valg af to rvisorr og én rvisorsupplant 7. Evntult Eftr Fællshusts gnralforsamling r dr n kort paus drftr holdr Egbjrgklubbn gnralforsamling. Dagsordn ifølg vdtægtrn: Valg af dirignt Brtning Rgnskab Forslag Budgt Valg Evntult Forningr bydr på øl/vand og vin. 4 Af Vsna Kllr-Larsn Egbjrgklubbn blv for mang år sidn oprttt af n grupp ntusiastr, dr havd t ønsk om at saml bborn omkring forskllig aktivittr, dr kunn giv særlig værdi for dn nklt og for områdt som hlhd. Klubbn har md stor succs udviklt t nstånd koncpt, og dt dr bgyndt md nogl få aktivittr har udviklt sig til n lang rækk arrangmntr for børn og voksn og drmd bidragt til kvartrts sammnhængskraft. Dltagrn i klubbns aktivittr lærr hinandn at knd, rlationrn styrks og vnskabr opstår. Båd for børn og voksn Eksmplr på klubbns aktivittr for børn og voksn r fastlavnsfst md flr tøndr og mang fstlig udklædningr, grillarrangmntr om sommrn, vinsmagning, famili arrangmntr md populær hvrdags rttr, julhygg, bankospil og mgt mr. Dsudn står klubbn bag udgivlsn af Egbjrgbladt. Fællsskab og hygg Dt r stadigvæk n flok ntusiastr, dr planlæggr og gnnmførr aktivittrn, og som hl tidn får ny idér til at styrk fællsskabt blandt bborn i Egbjrg. Har du lyst til at bidrag? Har du lyst til at vær md til at vidrudvikl klubbns arbjd, lær ny mnnskr at knd og giv båd dig slv og andr nogl rigtig god oplvlsr, så kontakt Mtt Raaschou-Nilsn på få n snak om klubbns arbjd og hør, hvordan du kan bidrag. 5

4 Stift bkændskab md ny og spændnd vin... Kom til vinsmagning frdag dn 6. marts kl Udovr Frankrig og Italin som d klassisk og bdst kndt vinproducntr r dr n hl rækk ny vinland, som producrr vin af høj kvalitt og til mgt rimlig prisr. Uanst om du r til dn rød, rosé llr hvid vinart, r dr riglig at vælg mllm og ny smagsoplvlsr, du kan udforsk. Egbjrg og Omgns Ølbryggr og Vinmagrlav invitrr til vinsmagning i samarbjd md Egbjrgklubbn. Kom og smag på vinn fra d ny vinland og d ovrsøisk vinområdr. 00 kr. Af Egbjrg Ølbryggr og Vinmagrlav Vinplantn skal hvrkn hav dt for koldt llr for varmt, så dt r i Sydog Mllmuropa, man har dyrkt vin i mang århundrdr. Dt r stadig Frankrig, Spanin og Italin, dr r hovdproducntrn af vin. Først for hundrd til tohundrd år sidn fandt man også ud af at plant og producr vin i land md t klima, hvor dr r varmt nok i vinplantns vækstpriod og koldt nok til, at plantrn kan få n hvilpriod i dn kølig årstid. Årgang Bgrbt god og mindr god årgang r først og frmmst nogt, dr stammr fra Frankrig. Dt r fordi, vjrt i ftrsommrn kan vær ntn solrigt llr mr rgnfuldt og køligt. 6 son Du kan læs mgt mr om Sasonvin på drs hjmmsid samt i næst nummr af Egbjrgbladt, hvor dr kommr mr orintring fra dnn spændnd vinlvrandør. Prisn for vinsmagningn r 100 kr. pr. prson, og du kan køb billttr allrd nu i Egbjrggrilln og til Torsdagstræf i Fællshust. Som sædvanlig blivr dr solgt t bgrænst antal billttr, så køb hurtigst muligt. Hvorfor r d ny vinland intrssant? Fordi man kan få god vin til rimlig prisr; man kan oft få vin af btydlig højr kvalitt og til samm pris fra f.ks. Australin nd fra Bordaux. Slv om dr finds t utal af vinsortr, r dt stadig nogl rlativt få sortr fra Frankrig, dr r dominrnd. Dt r dn rød Cabrnt Sauvignon og dn hvid Chardonnay, dr r mst kndt, mn også i Frankrig dyrks dr n hl dl, for os, rt ukndt sortr. pr. pr I år arrangrs vinsmagningn i samarbjd md Sasonvin, som r t dynamisk vinfirma forankrt i Ballrup. Stor vinproducntr D størst vinland udn for Europa r Chil og Australin, mn også i Argntina, Sydafrika og Nw Zaland lavs dr stor mængdr vin. USA r også n stor vinproducnt og især i Californin dyrks dr mgt vin. Båd rød og hvid sortr Dr dyrks båd rød og hvid sortr vin i d ny vinland. D hvid sortr har dt bdst i d lidt køligr områdr. Køb bi llt nu i Eg tr allrd bjrg grilln og til Fælls Torsdagstræ hust s fi dn 26 nst torsdag. fbru ar 1 Vi i Egbjrg og Omgns Ølbryggr og Vinmagrlav glædr os til at s dig til n hygglig aftn. I d ny vinland f.ks. i Chil llr Australin r vjrt stabilt fra år til år, så hr varirr kvalittn ikk mgt. Man har dog årgang på vinn, så man kan s, hvor gaml d r. Nw Zaland I Nw Zaland r dr køligr nd i Australin, og hr r man spcialistr i at lav god hvidvin på drun Sauvignon Blanc. Chil I Chil, hvor hovdpartn af vinn dyrks i højlandt midt i landt, kommr dr ikk rgn i n lang priod, hvor drurn skal modn, så hr r forholdn for vindyrkning prfkt. Dog må man kunstvand nogl stdr i vækstpriodn. Sydafrika I dt sydvstlig Sydafrika r klimat særdls vlgnt til vindyrkning, og hr r d nok mst kndt for drs rødvin. Australin I Australin liggr vinområdrn i dn sydlig dl af landt, hvor dr ikk r for varmt. Hr dyrks drun Shiraz mgt. Dn givr kraftig og oft mgt vlsmagnd rødvin. Scan kodn og læs mr om Sasonvin Vinn fra d ny vinland r oft rund i smagn md tndns til n smul sødm. Årsagn kan vær mindr tannin og syr og t højt alkohol indhold. 7

5 D populær familiarrangmntr om torsdagn fortsættr Sky Eftr tr måndrs succs og n kort jutilm nd dig a t lpaus fortsættr vi traditionn og ld f Snd amil s m i s s ns n: invitrr til lasagn dn 29. januar t ma til 506 og kylling i chokoladsovs dn 26. o at skriv, ndagn f ø g vo ksn hvor ma r. Husk fbruar. ng ik o dit n avn mmr og børn Tilm llr ldi adr grn ss. til m ngr sk r ft øll r -pr stop pr v incippt først.v d 40 prs i. Af Mtt Raaschou-Nilsn Vors hygglig familiarrangmntr findr std dn sidst torsdag i måndn md start kl Hyggligt samvær Dt var ndnu n gang rigtig hyggligt, da bborn mødts til dt traditionll jularrangmnt i Fællshust. Knap 40 julglad nuværnd og tidligr Egbjrgborgr var samlt til lækkr mad og hyggligt samvær. Af Mtt Raaschou-Nilsn En hav i områdt var nærmst blvt ryddt for buksbom, fu, kristtorn, og gran, så Fællshust kunn tag sig så julagtigt ud som mulig godt hjulpt af dt, af Sniorklubbn, flot pyntd jultræ. D fm bord var smukt klædt i nissfarvr og bidrog til dn glad stmning. 20 prs kr. pr. on år - 1 ovr 12 børn 0 kr. fo r un Børn dr 12 å r. und r to år r grati s. Vors torsdags famili a rran gmntr r blvt t std, hvor vi spisr, snakkr og udvkslr god idr, rfaringr m.v. Når børnn har spist færdig, r dr tid og plads til lidt lg ud og/llr ind indn dt r tid for opbrud. Så kom og vær md. Dt r lt og billig aftnsmad! Stop Tyvn Nabohjælp imod villaindbrud Mærkatr md Tyvrialarm og Nabohjælp, mærkatr- og lyd fra hund, støjnd alarmr, dr går i gang vd mindst forsøg på indbrud r nogl ksmplr på dt, dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus. Fidusn kom fra dn hærdd indbrudstyv, Robrt Nyborg, som var n af fordragsholdr vd arrangmntt om, hvordan man undgår villaindbrud, som Tryg-Fondn, Dt Kriminalprævntiv Råd og Ballrup Kommun står bag. borgmstr Jspr Würtzn, chfn for vors lokal politi, Lars Hnrik Lypart, tidligr chf-politiinspktør Pr Larsn, tidligr indbrudstyv Robrt Nyborg, Lon Harlv, projkt Nabohjælp samt n rpræsntant for Tryg-Fondn. Vi glædr os til at s kndt og ny ansigtr. En mnu bstånd af sild, laks, rjr, lvrpostj, flæskstg og skink md divrs lækkrt tilbhør lvd til fuld op til forvntningrn for julmad og dn afsluttnd ris á la mand md tr mandlr fuldndt oplvlsn. Dn i prisn inkludrd drink blv omsat, så dt passd dn nklt, om dt skull vær øl, snaps, llr hvidvin til laksn. Lvnd musik, julsang, lottri og dans om træt alt var som dt skull vær. Flot, lækkrt og hyggligt samvær. Af Hans Christnsn Dt mgt inspirrnd og lærrig arrangmnt om imødgåls af villaindbrud, som ikk mindst Ballrup har vært ramt af d snst år, blv afholdt i novmbr på Tryg s domicil på Klausdalsbrovj. Cirka 300 dltagr var mødt op, mns ca. 130 stod på n vntlist, så måsk gntags succsn. Dr dltog bbor fra Egbjrg, mn ikk spcilt mang så vidt jg kunn s, i btragtning af at vi vl r d nærmst nabor til Tryg. Borgmstrn bød vlkommn Initiativtagrns panl bstod af sks rfarn prsonr md hvr sin indgangsvinklr til mnt, hrundr 8 Råd fra tidligr inbrudstyv Ikk mindst dn gaml hærdd indbrudstyv, Robrt Nyborg, forklard indgånd om, hvilk matriklr han og formntlig kollgrn traditionlt fravalgt: Mærkatr md tyvrialarmr/nabohjælp, mærkatr- og lyd fra schæfr-hund samt støjnd alarmr, dr går i gang vd mindst forsøg på indbrud. Vagtslskabsmærkatr var ikk spcilt afskrækknd, da dr normalt går lang tid, indn prsonal når frm. Robrt forklard, at dt r for lt at afmontr udvndig listr til vindur på bagsidn af hust, inkl. trrassdør. Man brydr normalt ind på bagsidn af hust. Nabohjælp forhindrr indbrud Lon Harlv orintrd om projkt Nabohjælp, som Tryg-Fondn og DKR står bag, og som forhindrr op til hvrt fjrd indbrud. Dt ny Nabohjælp-mærkat, som r t rødt hus md t stort hvidt/sort øj i gavln, r mr intrnationalt nd dt tidligr og fås hos bl.a. politit. Btinglsn r, at man blandt naborn/grundjrforningr udvisr solidaritt omkring projktt. Kom hinandn vd Pr Larsn prædikd for, at vi skal komm hinandn mgt mr vd i nabokrdsn og bl.a. inddrag børn og ung i Nabohjælpn. Han nævnt som ksmpl, at i dag cyklr man hn til nærmst Ntto for at køb t kg. ml, som man har glmt til pandkagrn. I gaml dag gik man ind til nabon md n lill skål for at lån t pund ml mn samtidig fik man n nyttig snak om familins v og vl p.t og n kop kaff og måsk ndda n øl, indn man vndt tilbag til pandkagrn. Eftr indlæggn var dr adgang til spørgsmål og kommntarr, og nyttig fidusr blv udvkslt. Arrangmntt afsluttds md t ovrdådigt buffttraktmnt formntlig på TrygFondns rgning. 9

6 Et supr godt tilbud til dig Bliv frivillig og støt Folkkirkns Nødhjælp Spil badminton til halv pris frm til dn 26. juni 2015 i Egbjrg- llr Højagrhalln, hvor Egbjrg Sportklub stadigvæk har nogl ldig banr. Af Vsna Kllr-Larsn Folkkirkns Nødhjælps gnbrugsbutik i Ballrup søgr frivillig. Butikkn i Ballrup åbnd for ott år sidn, og sidn har dr vært mang frivillig fra Egbjrg til at sælg gnbrugstøj til fordl for vrdns fattigst. Har du lyst til at spill badminton, tilbydr Egbjrg Sportsklub ny mdlmmr at spill rstn af sæsonn for halv pris, dvs. for kr. 125 for voksn og kr. 65 for børn. Du kan spill hlt frm til dn 26. juni S mr om ldig banr på www. gbjrgsportsklub.dk Find slv makkr at spill md. Skriv til: llr ring til vors banforvaltr, Ing, på tlf Butikkn liggr supr cntralt i byns gågad og har alt til damr og hrrr samt t stort udvalg i bøgr og divrs gnstand.. Vil du vær frivillig i butikkn Nu manglr butikkn mdarbjdr, så hvis du r intrssrt, bds du kontakt butikkn på tlf Via frivilligt arbjd kan du vær md til at lav vnts og indsamlingr i dit lokalområd, sælg gnbrugstøj, Cykl mod sult, saml png ind til fordl for vrdns fattigst - llr Gør du kan bliv fors n k vrd n fast dl ns l for fatti K af Folkonta gst kt bu 4 4 kirkns tikk 69 1 af d 0 32 og n på Nødhjælps bliv forskllig i Kir frivillig n k fri villig ns Nød hjæl ntværk. p Eftrlysning Gør som 4500 andr frivillig Frivilligt arbjd r n mgt cntral dl af Folkkirkns Nødhjælp, hvor ca frivillig får n mass spændnd og sjov oplvlsr i slskab md andr ildsjæl. Vognhjult, som i mang år hang på facadn af vors hus på Rydtoftn 20, forsvandt n nat i slutningn af novmbr På dt tidspunkt stod dt op ad gavln på vors ny hus og afvntd n vntul gnophængning. Da dt var tidn for julfrokostr, tænkr jg, dt nok har fristt nogl ovrrisld ungrsvnd, snarr nd profssionll tyv knægt. Så hvis nogn skull hav st vognhjult ligg t std llr på andn måd har kndskab til dts skæbn, vil vi mgt grn hør om dt. Uff, Rydtoftn

7 Fastlavn r mit navn, bollr vil jg hav Dt r attr tid til at vær krativ md nål og tråd, for dt r Fastlavn Søndag dn 15. fbruar kl i Fællshust Køb billttr i Egbjrg grill llr på TorsdagsTræf frm til dn 8/2 Vi pyntr lokalt og os slv, som vi pljr og prøvr at hold slikposrn på t fornuftigt nivau. Vi holdr barn åbn for salg af kaff, fastlavnsbollr, sodavand og øl. Og nj, rygning r ikk tilladt i lokalt dnn dag. Prisn r 30 kr. pr. barn, og pngn går til slikposr og kroningn af kattkong/-dronning i d tr børnklassr: 0-4, 5-8 og 9-13 år samt kvindr og mænd. Dsudn r dr fastlavnsris til d to bdst udklædt børn. Vi glædr os til at s, hvad du har fundt på i år. - På gnsyn. 12

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Tænketank og glade wabi sabi dage

Tænketank og glade wabi sabi dage Tænktank og glad wabi sabi dag Nogt dr lignr 14 dag r gåt sidn min først bog kom på markdt. Jg har på sidlinj fulgt md på folks raktionr, og findr dt supr intrssant hvordan bogn oplvs. Da jg startd på

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord.

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord. CAMPUS BORNHOLM DECEMBER 2010 PROJEKTBESKRIVELSE CAMPUS BORNHOLM Campus Bornholm r n nstånd mulighd for at skab t dynamisk, innova!vt, kra!vt uddannlssmiljø på Bornholm af høj kvalitt. Campus Bornholm

Læs mere

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK Ug 46 Onsdag dn 16. novmbr 2011 62. årgang Dn stor jullysfst i Gjrn RING 22 85 85 37 og få t GRATIS bsøg af din lokal gardinbus Læs sid 3 Julmarkdr flr stdr Læs sid 3, 6 og 7 Lgo-mstr skal til Norg Læs

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter.

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter. Udl j ni ng S r v i c y d l s r Konf r nc c nt r Pr i s bog201 5 Symbions prislistr r gældnd indtil ny prislist offntliggørs. Prisrn r kskl. moms md mindr andt r angivt. All bløb angivs i dkk. ØkonomiCntr,

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub Odns Fotografisk Amatørklub ofa-fotoklub.dk juli-sptmbr 2005 1 n a lm o H g r lin E : to o F Formandn har ordt Skr dr n udvikling i OFAs billdr, llr r vi n flok forstnd fotonørdr, som lavr d samm billdr

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

LÆS OM: OPBEVARING AF FOLIE I PLANTAGEN NY TEKNOLOGI TIL LUGNING

LÆS OM: OPBEVARING AF FOLIE I PLANTAGEN NY TEKNOLOGI TIL LUGNING NR. 10. OKTOBER 2010 Ambitionr for DnFood A/S: Brdt sortimnt af snackog convnincproduktr LÆS OM: OPBEVARING AF FOLIE I PLANTAGEN NY TEKNOLOGI TIL LUGNING NR.10. OKTOBER 2010 Sminis Løg Ny god sortr til

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet DECEMBER 2015 52. ÅRGANG DIAKONbladt G L Æ D E L I G J U L O G G O D T N Y T Å R 4 2 Diakonforbundt DIAKONbladt Filadlfia og Diakonhøjskolns Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012

MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 MINI KULTUREL RYGSÆK 2012 Giv din lvr n hlt særlig kulturoplvls dltag i dn Mini Kulturll Rygsæk! Børnkulturlt Ntværk Svndborg Koun (BKN Svb.) har n vision: at rust all børn d n kulturl bagag i løbt af

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 2 juli 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Gnralforsamling 2006, brtning s 4 Eftrårts stor arrangmntr s 6 Af Elln Anglbos

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 1 fbruar 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Barndommn på Spurvhøj af Poul Eriksn s 4 Hvidovr kulturarvskommun? af Poul

Læs mere

Lyver du også om mor-livet?

Lyver du også om mor-livet? intrviw Lyvr du også om mor-livt? I sin ny bog Sandhdr fra n løgnr løftr Julia Lahm slørt for nogl af d størst løgn om at vær mor. Læs uddrag fra bogn, og få sandhdr fra forfattrns gt mor-liv. tkst ULLA

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN 10 10 1 Hl løsningr gør god rsultatr bdr Vi producrr båd spartlmassr, værktøj og slibpapir i t brdt

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST Fælls indsatsområdr i Fuglkvartrt Øst og Vst D TR FÆLLS indsatsområdr rønn tag, TrafikAALYS og Fuglfrø n bylivspulj går ign i båd Fuglkvartrt Øst og Vst O vil vær md til at skab sammnhæng mllm d to Områdfornylsr.

Læs mere

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel Magasin 2 april 08 Portræt: Dt handlr om at turd! Tma: Nakskov Kultur: Aura Dion: Om at gør n forskl Portrætbog om Villy: Dn politisk rohakkr 2. halvlg: Danmarks afhængighd af udlænding Vrsus: Børn på

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

Referat: Styrelsesmøde i Børneneuropsykologisk selskab

Referat: Styrelsesmøde i Børneneuropsykologisk selskab sid1 af 5 Tidspunkt: 7. sptmbr 2017 kl. 18:30 Mødstd: Cntr for Hjrnskad Amagrfælldvj 56 A 2300 Købnhavn S Rfrat: Styrlssmød i Børnnuropsykologisk slskab Dltagr:, Pia,, Katrin Afbud: Kit, Hidi, Mtt Rfrat:

Læs mere

Jubilæum. Se side 8. lidt let mad og drikke, og i sundhedscenterets ny fælles struktur. Her arbejder. - Indvielsen bliver et stort tilløbsstykke,

Jubilæum. Se side 8. lidt let mad og drikke, og i sundhedscenterets ny fælles struktur. Her arbejder. - Indvielsen bliver et stort tilløbsstykke, faxbugtn NR. 23 - MANDAG DEN 3. JUNI 2013 - ÅRGANG 111 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Kulsvir På lørdag og søndag r dr Kulsvir Fstival vd Møllgårdn i Kongstd, og

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

GRAFFITITALK* FROM THE TRACKS TO THE GALLERY. Næstved Ungdomsskole For Fremtidens Voksne.

GRAFFITITALK* FROM THE TRACKS TO THE GALLERY. Næstved Ungdomsskole For Fremtidens Voksne. TEMA: GETDOWN INTEGRATION F r d r i c k S s r w a n g a, v d G t D o w n p a r t 2 1, G r ø n n g a d s K a s r n, F O T O : C l a u s M. P d r s n N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere