EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter"

Transkript

1 EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1

2 Ønskr du at lj lokal i Egbjrg Fællshus? Rsrvation af Fællshust kan sk kl , når dr r Torsdagstræf. Når Torsdagstræf r lukkt ntn på grund af frir llr arrangmntr, kan man på Fællshusts hjmm sid undr Rglr for lj læs, hvordan man skal forhold sig. Husk at mdbring 150 kr. til rsrvationsgbyr. Er du mdlm af n tilknyttt forning, kan du også brug dt trådløs ntværk. Du får password vd hnvndls i barn llr af dn tilsynsførnd. Prisr for lj: Én hvrdag kr. 750 Frdag kr Lørdag kr Søndag/hlligdag kr Frdag og lørdag kr Lørdag og søndag kr Fr., lør. og søndag kr Du kan ikk lj Egbjrg Fællshus til ungdomsfstr. Egbjrg Fællshus,Agrnhavn 8, 2750 Ballrup Forningr & kontaktprsonr Egbjrg Gourmtklub Mstr: Lif Aag Egbjrg Billardklub Formand: Flmming Ptrs Sniorklubbn Formand: Flmming Adrian Egbjrg og Omgns Ølbryggr & Vinmagrlav Oldrmand: Lif Poll Egbjrg sportsklub Formand: Erik Nrgaard Egbjrg Bridgklub Formand: Dan Bartholdy Blomstrvnnrn Formand: Elis Quottrup Forningn til Pinsns bvarls Præsidnt: Bnny Rasmussn Rdaktør/grafisk layout: Vsna Kllr-Larsn Egbjrgbladt udgivs af Egbjrgklubbn Formand: Lis Folk Tlf , Mobil: Tryk: RC Grafisk Distribution: Pr Groth Andrsn Oplag: 840 ksmplarr Forsidfoto: Motiv fra Harskovn, Finn Madsn S vors annoncprisr Størrls Pris Farvtillæg 42,5 x kr. 30 kr. 42,5 x kr. 50 kr. 88 x kr. 50 kr. 88 x kr. 100 kr. For annoncring skriv til Aktivittskalndr Vi glædr os til at s dig til vors aktivittr i Egbjrg Fællshus. Torsdagstræf findr std hvr torsdag kl Januar Torsdag dn 29. Familiarrangmnt md Lasagn Fbruar Søndag dn 15. Fastlavn Torsdag dn 26. Familiarrangmnt md Kylling i chokoladsovs Marts Frdag dn 6. Vinsmagning Torsdag 12. Gnralforsamling for Fællshust og Egbjrgklubbn April Torsdag dn 23. Jazzaftn Størrls Pris Farvtillæg 58 x kr. 100 kr. 133,5 x kr. 150 kr. 270 x kr. 200 kr. Indholdsfortgnls Vigtig bgivnhdr og ny mulighdr: Gnralforsamling Indkaldls til gnralforsamling i Egbjrg Syd 3 Indkaldls til gnralforsamling i Egbjrg Fællshus 4 Dt r blvt januar. 3 Kunn du tænk dig at vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn 5 Egbjrgklubbns kommnd arrangmntr Stift bkndskab md ny og spændnd vin... Kom til vinsmagning frdag dn 6. marts kl D populær familiarrangmntr om torsdagn fortsættr 8 Andt nyt fra Egbjrgklubbn og nærområdt Stop Tyvn Nabohjælp imod villaindbrud 9 Et supr godt tilbud til dig fra Egbjrg Sportsklub 10 Bliv frivillig og støt Folkkirkns Nødhjælp 10 Læs, hvordan dt gik... Hyggligt samvær vd jularrangmntt i Fællshust 8 Dt r blvt januar. Af Mtt Raaschou-Nilsn Dt r blvt januar.. Dt går mod lysr tidr, dagn blivr længr. I dag, dn 4. januar 2015, r dagns længd tiltagt md 12 minuttr! Og så r dt solskin! Dt r blvt januar.. Et hlt år vntr forud på os og alt dt vi skal lav hvr for sig og sammn! Dt r blvt januar.. og forningrn bgyndr dn årlig jagt på ny bstyrlssmdlmmr! Dt r blvt januar.. og fra dn 18. januar r dr kun 50 dag til dr skal vær gnralforsamling i Egbjrgklubbn. Dt r blvt januar.. Egbjrgklubbn søgr i dn grad ny hændr og ny idr, hvis dr fortsat skal vær f.ks.: Jazz-aftn Vinsmagning Sankt Hans arrangmnt Grill-aftn Banko Spaghtti l.a. spisning Fastlavn Vil du vid mr før du mldr dig, r du vlkommn til at kontakt mig på tlf Fm mdlmmr af bstyrlsn (inkl. supplantr) ønskr at træd ud. Skal Egbjrgklubbn fortsat arrangr spændnd og hygglig aktivittr, skal dr ny kræftr til. Grundjrforningn Egbjrglund Syd holdr gnralforsamling torsdag dn 19. marts 2015 kl. 20:00 i Fællshust. Indbydls md dagsordn omdls til mdlmmrn i løbt af fbruar. Dn kan som øvrigt matrial ss på undr Gnralforsamlingn. Har du ikk modtagt din indbydls sidst i fbruar, så skriv til llr ring til Kær læsr Vlkommn til dt først nummr af af Egbjrgbladt i dt ny år. Jg håbr, at du og din nærmst har haft n glædlig jul, og at du r kommt godt ind i Dt r n flot aktivittskalndr, du kan s frm til i dt ny år. Klubbn fortsættr md dt, dr har vist sig at vær n succs, og dr opstår hl tidn idér til ny spændnd arrangmntr, som du kan vær md til at bring ud i livt. Hvis du har lyst til at vær md til at giv dig slv og andr nogl god oplvlsr, så ovrvj om ikk du skull still op til valg til Egbjrgklubbns bstyrls. Dt r nu, chancn r dr, da gnralforsamlingn, hvor dr skal vælgs ny mdlmmr, afholds primo marts. Jg vil også grn sig tak for d god forslag og indlæg til bladt, dr kommr ind. Som rdaktør vill jg ønsk, at jg kunn tag all indlæg md, hvr gang. Dn rdaktionll plads i bladt r dsværr bgrænst, og jg r nogl gang nødt til at fortag valg og tag dt indlæg md, dr har størst aktualittsværdi og lad andr vnt til dt næst nummr. For at få båd dn rkaktionll/ journalistisk og grafisk dl til at gå op i n højr nhd, r dr nogl gang nødvndigt at rdigr n smul i dt tilsndt. Dog går min rdigringr aldrig udovr skribntns budskab, og så vidt muligt vil jg også frmovr orintr bidragsydrn om d ændringr og valg, jg har trufft. God læslyst Vsna Kllr-Larsn, rdaktør 2 3

3 Indkaldls til gnralforsamling Egbjrg Fællshus samt Egbjrgklubbn Kunn du tænk dig at vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... og drmd giv dig slv og bborn i områdt nogl rigtig god oplvlsr? Torsdag dn 12. marts 2015 kl Dagsordn ifølg vdtægtrn: Valg af dirignt Brtning Rgnskab Indkomn forslag Valg af bstyrls Valg af to rvisorr og én rvisorsupplant 7. Evntult Eftr Fællshusts gnralforsamling r dr n kort paus drftr holdr Egbjrgklubbn gnralforsamling. Dagsordn ifølg vdtægtrn: Valg af dirignt Brtning Rgnskab Forslag Budgt Valg Evntult Forningr bydr på øl/vand og vin. 4 Af Vsna Kllr-Larsn Egbjrgklubbn blv for mang år sidn oprttt af n grupp ntusiastr, dr havd t ønsk om at saml bborn omkring forskllig aktivittr, dr kunn giv særlig værdi for dn nklt og for områdt som hlhd. Klubbn har md stor succs udviklt t nstånd koncpt, og dt dr bgyndt md nogl få aktivittr har udviklt sig til n lang rækk arrangmntr for børn og voksn og drmd bidragt til kvartrts sammnhængskraft. Dltagrn i klubbns aktivittr lærr hinandn at knd, rlationrn styrks og vnskabr opstår. Båd for børn og voksn Eksmplr på klubbns aktivittr for børn og voksn r fastlavnsfst md flr tøndr og mang fstlig udklædningr, grillarrangmntr om sommrn, vinsmagning, famili arrangmntr md populær hvrdags rttr, julhygg, bankospil og mgt mr. Dsudn står klubbn bag udgivlsn af Egbjrgbladt. Fællsskab og hygg Dt r stadigvæk n flok ntusiastr, dr planlæggr og gnnmførr aktivittrn, og som hl tidn får ny idér til at styrk fællsskabt blandt bborn i Egbjrg. Har du lyst til at bidrag? Har du lyst til at vær md til at vidrudvikl klubbns arbjd, lær ny mnnskr at knd og giv båd dig slv og andr nogl rigtig god oplvlsr, så kontakt Mtt Raaschou-Nilsn på få n snak om klubbns arbjd og hør, hvordan du kan bidrag. 5

4 Stift bkændskab md ny og spændnd vin... Kom til vinsmagning frdag dn 6. marts kl Udovr Frankrig og Italin som d klassisk og bdst kndt vinproducntr r dr n hl rækk ny vinland, som producrr vin af høj kvalitt og til mgt rimlig prisr. Uanst om du r til dn rød, rosé llr hvid vinart, r dr riglig at vælg mllm og ny smagsoplvlsr, du kan udforsk. Egbjrg og Omgns Ølbryggr og Vinmagrlav invitrr til vinsmagning i samarbjd md Egbjrgklubbn. Kom og smag på vinn fra d ny vinland og d ovrsøisk vinområdr. 00 kr. Af Egbjrg Ølbryggr og Vinmagrlav Vinplantn skal hvrkn hav dt for koldt llr for varmt, så dt r i Sydog Mllmuropa, man har dyrkt vin i mang århundrdr. Dt r stadig Frankrig, Spanin og Italin, dr r hovdproducntrn af vin. Først for hundrd til tohundrd år sidn fandt man også ud af at plant og producr vin i land md t klima, hvor dr r varmt nok i vinplantns vækstpriod og koldt nok til, at plantrn kan få n hvilpriod i dn kølig årstid. Årgang Bgrbt god og mindr god årgang r først og frmmst nogt, dr stammr fra Frankrig. Dt r fordi, vjrt i ftrsommrn kan vær ntn solrigt llr mr rgnfuldt og køligt. 6 son Du kan læs mgt mr om Sasonvin på drs hjmmsid samt i næst nummr af Egbjrgbladt, hvor dr kommr mr orintring fra dnn spændnd vinlvrandør. Prisn for vinsmagningn r 100 kr. pr. prson, og du kan køb billttr allrd nu i Egbjrggrilln og til Torsdagstræf i Fællshust. Som sædvanlig blivr dr solgt t bgrænst antal billttr, så køb hurtigst muligt. Hvorfor r d ny vinland intrssant? Fordi man kan få god vin til rimlig prisr; man kan oft få vin af btydlig højr kvalitt og til samm pris fra f.ks. Australin nd fra Bordaux. Slv om dr finds t utal af vinsortr, r dt stadig nogl rlativt få sortr fra Frankrig, dr r dominrnd. Dt r dn rød Cabrnt Sauvignon og dn hvid Chardonnay, dr r mst kndt, mn også i Frankrig dyrks dr n hl dl, for os, rt ukndt sortr. pr. pr I år arrangrs vinsmagningn i samarbjd md Sasonvin, som r t dynamisk vinfirma forankrt i Ballrup. Stor vinproducntr D størst vinland udn for Europa r Chil og Australin, mn også i Argntina, Sydafrika og Nw Zaland lavs dr stor mængdr vin. USA r også n stor vinproducnt og især i Californin dyrks dr mgt vin. Båd rød og hvid sortr Dr dyrks båd rød og hvid sortr vin i d ny vinland. D hvid sortr har dt bdst i d lidt køligr områdr. Køb bi llt nu i Eg tr allrd bjrg grilln og til Fælls Torsdagstræ hust s fi dn 26 nst torsdag. fbru ar 1 Vi i Egbjrg og Omgns Ølbryggr og Vinmagrlav glædr os til at s dig til n hygglig aftn. I d ny vinland f.ks. i Chil llr Australin r vjrt stabilt fra år til år, så hr varirr kvalittn ikk mgt. Man har dog årgang på vinn, så man kan s, hvor gaml d r. Nw Zaland I Nw Zaland r dr køligr nd i Australin, og hr r man spcialistr i at lav god hvidvin på drun Sauvignon Blanc. Chil I Chil, hvor hovdpartn af vinn dyrks i højlandt midt i landt, kommr dr ikk rgn i n lang priod, hvor drurn skal modn, så hr r forholdn for vindyrkning prfkt. Dog må man kunstvand nogl stdr i vækstpriodn. Sydafrika I dt sydvstlig Sydafrika r klimat særdls vlgnt til vindyrkning, og hr r d nok mst kndt for drs rødvin. Australin I Australin liggr vinområdrn i dn sydlig dl af landt, hvor dr ikk r for varmt. Hr dyrks drun Shiraz mgt. Dn givr kraftig og oft mgt vlsmagnd rødvin. Scan kodn og læs mr om Sasonvin Vinn fra d ny vinland r oft rund i smagn md tndns til n smul sødm. Årsagn kan vær mindr tannin og syr og t højt alkohol indhold. 7

5 D populær familiarrangmntr om torsdagn fortsættr Sky Eftr tr måndrs succs og n kort jutilm nd dig a t lpaus fortsættr vi traditionn og ld f Snd amil s m i s s ns n: invitrr til lasagn dn 29. januar t ma til 506 og kylling i chokoladsovs dn 26. o at skriv, ndagn f ø g vo ksn hvor ma r. Husk fbruar. ng ik o dit n avn mmr og børn Tilm llr ldi adr grn ss. til m ngr sk r ft øll r -pr stop pr v incippt først.v d 40 prs i. Af Mtt Raaschou-Nilsn Vors hygglig familiarrangmntr findr std dn sidst torsdag i måndn md start kl Hyggligt samvær Dt var ndnu n gang rigtig hyggligt, da bborn mødts til dt traditionll jularrangmnt i Fællshust. Knap 40 julglad nuværnd og tidligr Egbjrgborgr var samlt til lækkr mad og hyggligt samvær. Af Mtt Raaschou-Nilsn En hav i områdt var nærmst blvt ryddt for buksbom, fu, kristtorn, og gran, så Fællshust kunn tag sig så julagtigt ud som mulig godt hjulpt af dt, af Sniorklubbn, flot pyntd jultræ. D fm bord var smukt klædt i nissfarvr og bidrog til dn glad stmning. 20 prs kr. pr. on år - 1 ovr 12 børn 0 kr. fo r un Børn dr 12 å r. und r to år r grati s. Vors torsdags famili a rran gmntr r blvt t std, hvor vi spisr, snakkr og udvkslr god idr, rfaringr m.v. Når børnn har spist færdig, r dr tid og plads til lidt lg ud og/llr ind indn dt r tid for opbrud. Så kom og vær md. Dt r lt og billig aftnsmad! Stop Tyvn Nabohjælp imod villaindbrud Mærkatr md Tyvrialarm og Nabohjælp, mærkatr- og lyd fra hund, støjnd alarmr, dr går i gang vd mindst forsøg på indbrud r nogl ksmplr på dt, dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus. Fidusn kom fra dn hærdd indbrudstyv, Robrt Nyborg, som var n af fordragsholdr vd arrangmntt om, hvordan man undgår villaindbrud, som Tryg-Fondn, Dt Kriminalprævntiv Råd og Ballrup Kommun står bag. borgmstr Jspr Würtzn, chfn for vors lokal politi, Lars Hnrik Lypart, tidligr chf-politiinspktør Pr Larsn, tidligr indbrudstyv Robrt Nyborg, Lon Harlv, projkt Nabohjælp samt n rpræsntant for Tryg-Fondn. Vi glædr os til at s kndt og ny ansigtr. En mnu bstånd af sild, laks, rjr, lvrpostj, flæskstg og skink md divrs lækkrt tilbhør lvd til fuld op til forvntningrn for julmad og dn afsluttnd ris á la mand md tr mandlr fuldndt oplvlsn. Dn i prisn inkludrd drink blv omsat, så dt passd dn nklt, om dt skull vær øl, snaps, llr hvidvin til laksn. Lvnd musik, julsang, lottri og dans om træt alt var som dt skull vær. Flot, lækkrt og hyggligt samvær. Af Hans Christnsn Dt mgt inspirrnd og lærrig arrangmnt om imødgåls af villaindbrud, som ikk mindst Ballrup har vært ramt af d snst år, blv afholdt i novmbr på Tryg s domicil på Klausdalsbrovj. Cirka 300 dltagr var mødt op, mns ca. 130 stod på n vntlist, så måsk gntags succsn. Dr dltog bbor fra Egbjrg, mn ikk spcilt mang så vidt jg kunn s, i btragtning af at vi vl r d nærmst nabor til Tryg. Borgmstrn bød vlkommn Initiativtagrns panl bstod af sks rfarn prsonr md hvr sin indgangsvinklr til mnt, hrundr 8 Råd fra tidligr inbrudstyv Ikk mindst dn gaml hærdd indbrudstyv, Robrt Nyborg, forklard indgånd om, hvilk matriklr han og formntlig kollgrn traditionlt fravalgt: Mærkatr md tyvrialarmr/nabohjælp, mærkatr- og lyd fra schæfr-hund samt støjnd alarmr, dr går i gang vd mindst forsøg på indbrud. Vagtslskabsmærkatr var ikk spcilt afskrækknd, da dr normalt går lang tid, indn prsonal når frm. Robrt forklard, at dt r for lt at afmontr udvndig listr til vindur på bagsidn af hust, inkl. trrassdør. Man brydr normalt ind på bagsidn af hust. Nabohjælp forhindrr indbrud Lon Harlv orintrd om projkt Nabohjælp, som Tryg-Fondn og DKR står bag, og som forhindrr op til hvrt fjrd indbrud. Dt ny Nabohjælp-mærkat, som r t rødt hus md t stort hvidt/sort øj i gavln, r mr intrnationalt nd dt tidligr og fås hos bl.a. politit. Btinglsn r, at man blandt naborn/grundjrforningr udvisr solidaritt omkring projktt. Kom hinandn vd Pr Larsn prædikd for, at vi skal komm hinandn mgt mr vd i nabokrdsn og bl.a. inddrag børn og ung i Nabohjælpn. Han nævnt som ksmpl, at i dag cyklr man hn til nærmst Ntto for at køb t kg. ml, som man har glmt til pandkagrn. I gaml dag gik man ind til nabon md n lill skål for at lån t pund ml mn samtidig fik man n nyttig snak om familins v og vl p.t og n kop kaff og måsk ndda n øl, indn man vndt tilbag til pandkagrn. Eftr indlæggn var dr adgang til spørgsmål og kommntarr, og nyttig fidusr blv udvkslt. Arrangmntt afsluttds md t ovrdådigt buffttraktmnt formntlig på TrygFondns rgning. 9

6 Et supr godt tilbud til dig Bliv frivillig og støt Folkkirkns Nødhjælp Spil badminton til halv pris frm til dn 26. juni 2015 i Egbjrg- llr Højagrhalln, hvor Egbjrg Sportklub stadigvæk har nogl ldig banr. Af Vsna Kllr-Larsn Folkkirkns Nødhjælps gnbrugsbutik i Ballrup søgr frivillig. Butikkn i Ballrup åbnd for ott år sidn, og sidn har dr vært mang frivillig fra Egbjrg til at sælg gnbrugstøj til fordl for vrdns fattigst. Har du lyst til at spill badminton, tilbydr Egbjrg Sportsklub ny mdlmmr at spill rstn af sæsonn for halv pris, dvs. for kr. 125 for voksn og kr. 65 for børn. Du kan spill hlt frm til dn 26. juni S mr om ldig banr på www. gbjrgsportsklub.dk Find slv makkr at spill md. Skriv til: llr ring til vors banforvaltr, Ing, på tlf Butikkn liggr supr cntralt i byns gågad og har alt til damr og hrrr samt t stort udvalg i bøgr og divrs gnstand.. Vil du vær frivillig i butikkn Nu manglr butikkn mdarbjdr, så hvis du r intrssrt, bds du kontakt butikkn på tlf Via frivilligt arbjd kan du vær md til at lav vnts og indsamlingr i dit lokalområd, sælg gnbrugstøj, Cykl mod sult, saml png ind til fordl for vrdns fattigst - llr Gør du kan bliv fors n k vrd n fast dl ns l for fatti K af Folkonta gst kt bu 4 4 kirkns tikk 69 1 af d 0 32 og n på Nødhjælps bliv forskllig i Kir frivillig n k fri villig ns Nød hjæl ntværk. p Eftrlysning Gør som 4500 andr frivillig Frivilligt arbjd r n mgt cntral dl af Folkkirkns Nødhjælp, hvor ca frivillig får n mass spændnd og sjov oplvlsr i slskab md andr ildsjæl. Vognhjult, som i mang år hang på facadn af vors hus på Rydtoftn 20, forsvandt n nat i slutningn af novmbr På dt tidspunkt stod dt op ad gavln på vors ny hus og afvntd n vntul gnophængning. Da dt var tidn for julfrokostr, tænkr jg, dt nok har fristt nogl ovrrisld ungrsvnd, snarr nd profssionll tyv knægt. Så hvis nogn skull hav st vognhjult ligg t std llr på andn måd har kndskab til dts skæbn, vil vi mgt grn hør om dt. Uff, Rydtoftn

7 Fastlavn r mit navn, bollr vil jg hav Dt r attr tid til at vær krativ md nål og tråd, for dt r Fastlavn Søndag dn 15. fbruar kl i Fællshust Køb billttr i Egbjrg grill llr på TorsdagsTræf frm til dn 8/2 Vi pyntr lokalt og os slv, som vi pljr og prøvr at hold slikposrn på t fornuftigt nivau. Vi holdr barn åbn for salg af kaff, fastlavnsbollr, sodavand og øl. Og nj, rygning r ikk tilladt i lokalt dnn dag. Prisn r 30 kr. pr. barn, og pngn går til slikposr og kroningn af kattkong/-dronning i d tr børnklassr: 0-4, 5-8 og 9-13 år samt kvindr og mænd. Dsudn r dr fastlavnsris til d to bdst udklædt børn. Vi glædr os til at s, hvad du har fundt på i år. - På gnsyn. 12

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT 105. ÅRGANG NR. 15 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrnin 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Rin, 5600 Faabor o 5700 Svndbor Tatr på Friskoln Vstr Skrnin Friskol fjrr dn 8. o 9. maj 150 års jubilæum.

Læs mere

Egebjerg nov. dec. 2013. JULEHYGGE I FÆLLESHUSET TORSDAG DEN 5. DEC. Læs om arrangementet side 4 HUSK JULEHYGGE I FÆLLESHUSET TORSDAG DEN 5.

Egebjerg nov. dec. 2013. JULEHYGGE I FÆLLESHUSET TORSDAG DEN 5. DEC. Læs om arrangementet side 4 HUSK JULEHYGGE I FÆLLESHUSET TORSDAG DEN 5. Egebjerg nov. dec. 2013 JULEHYGGE I FÆLLESHUSET TORSDAG DEN 5. DEC. Læs om arrangementet side 4 HUSK JULEHYGGE I FÆLLESHUSET TORSDAG DEN 5. DECEMBER Egebjerg nov. dec. 2013 BEBOERANNONCE Nov. 23./24. Blomstervennernes

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Vinnyt nr.2, august 2010

Vinnyt nr.2, august 2010 Vinnyt nr.2, august 2010 Hej vinklubmedlem. Så er der lidt ny information. Håber ikke vi har opbrugt al jeres tålmodighed. Der er virkelig meget, som skal falde på plads, når man starter noget nyt op.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING

VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING Rundt om Vaarst Juni 2013, nr. 2-7. årgang Bankospil. Tour de Vaarst. Uglekasser. Fællesspisning i VFB. Åben Åbred. Zikelprinsesserne. Friskolen Borgerforeningen for Vaarst

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

FBG S BESTYRELSE OG UDVALG

FBG S BESTYRELSE OG UDVALG FBG S BESTYRELSE OG UDVALG FORMAND: Anne-Kristine Jansen Tlf. 97 36 46 10 ak.jansen@mail.tele.dk SEKRETÆR: Trine Hansen Tlf. 97 33 37 87 puls@besked.com KASSERER: Anna-Mette Jacobsen Tlf. 97 36 40 87 am.h@jubii.dk

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Nyt fra redaktionen. Så lykkedes det. Et år, hvor medlemsbladet udkom hele 4 gange. Det er en dejlig fornemmelse at sidde med. Det er meget lang tid siden, jeg har kunnet

Læs mere

Egebladet. HELE EGEBJERG BYKVARTER ER NU IGEN SAMLET I FÆLLESVIRKET - læs side 2.

Egebladet. HELE EGEBJERG BYKVARTER ER NU IGEN SAMLET I FÆLLESVIRKET - læs side 2. Egebladet NR. 5 OKTOBER 2007 10. årgang HELE EGEBJERG BYKVARTER ER NU IGEN SAMLET I FÆLLESVIRKET - læs side 2. Læs også om: - Året musical på Egebjerg Skolen - Så gik - Hans Andersens Krydsord - Egebjerg

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

TIDENDE Nr. 4 / 2007. Nyhedsbrev fra Tangoforeningen

TIDENDE Nr. 4 / 2007. Nyhedsbrev fra Tangoforeningen TANGO TIDENDE Nr. 4 / 2007 Nyhedsbrev fra Tangoforeningen Har du noget at berette om tango, så skriv til Tango Tidende. Det kan være en artikel, en rejsebeskrivelse, nogle betragtninger, et godt billede

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere