Evaluering af projektet Ekstern Business Coaching i CSE/CBS Industriens Fond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af projektet Ekstern Business Coaching i CSE/CBS Industriens Fond"

Transkript

1 Evaluering af projektet Ekstern Business Coaching i CSE/CBS Industriens Fond I perioden oktober 2012 april 2013 har CSE som et led i et samlet coaching projekt, støttet af Industriens Fond, tilbudt studenterentreprenører professionel ekstern business coaching. Målgruppen var de mest erfarne entreprenører i CSE, som snart etablerer sig udenfor CSE Lab. 1. Executive summary Projekt ekstern Business Coaching er gennemført på ½ år fra oktober 2012 til marts I den periode har 16 mod forventet 5-8 opstartsvirksomheder deltaget. Målgruppen var erfarne entreprenører i CSE og fokus var på ledelse, HR, teams og samarbejde. Vi valgte at samarbejde med meget erfarne Business Coaches fra erhvervslivet, som havde dokumenterede erfaringer med forretningsudvikling foruden deres coach ekspertise. Det har været en helt rigtig beslutning, da deltagernes udbytte i forløbet har vist sig i lige så høj eller højere grad at handle om mål, strategi og eksekvering, som HR, teams samarbejde og ledelse. Der var 4 temaer, som gik igen i de fleste forløb: Målafklaring, strategi og eksekvering, konfliktløsning og internationalt forretningsfokus. I CSE er vi derfor gået i gang med at sætte ind på de fire områder med hjælp fra både entreprenører i CSE med særlige kompetencer inden for temaerne samt med erhvervspartnere, coaches og mentorer i vores netværk. Projektet havde en række afledte effekter. Coachene tilbød langt flere timer end de fik honorar for, og skaffede samtidig en række nye mentorer, der nu indgår i CSE s netværk. De erfarne entreprenører i CSE, som var målgruppen, har efterfølgende meldt sig som mentorer og tilbyder nye entreprenører hjælp og vejledning. Den samlede konklusion på projektet er, at det har været en succes for både deltagere og coaches. Indholdsmæssigt kan vi udlede, at der er lige så stort eller større behov for eksterne mentorer med kompetencer inden for mål, strategi og forretningsudvikling, som for egentlig coaching. Vel at mærke hvis mentorerne har coaching kompetencer og kan anvende dem, når behovet opstår. 2. Målet at udvikle de ledelsesmæssige og menneskelige kompetencer Projektets målet var at støtte og udfordre virksomhederne til at udvikle deres organisatoriske, ledelsesmæssige og HR kompetencer og bidrage til et stærkere fokus på mål, strategi og vækst. Det overordnede fokus i det samlede projekt var coachingens effekt på faktorer, der styrker entreprenørskab og vækst. 2.1 Succeskriterier for projektet Kriterierne for projektets succes var: 1. Minimum 5 virksomheder tager imod tilbuddet om business coaching og minimum 4 virksomheder gennemfører coaching forløbet. 1

2 2. Deltagerne oplever, at de får konkret udbytte af coachingen, som kan anvendes til at styrke deres forretning og lederskab, deres fremdrift og potentiale til vækst. 3. Afrapportering og evaluering bidrager med konkret viden om, hvilke temaer, udfordringer og løsningsmodeller, der har særlig betydning i coaching forløbet i virksomhederne. 2.2 Udvalgte erfarne Executive Business Coaches På baggrund af indledende fokusgruppeinterview udvalgte vi 4 meget erfarne coaches, som til dagligt arbejder på executive niveau. Desuden lagde vi vægt på coaches med en international profil, ekspertise inden for ledelsesudvikling, HR, kommunikation, strategi og forretningsudvikling. * (bilag 1 Liste over coaches). 2.3 Målgruppen de mest erfarne studenterentreprenører i CSE Oprindeligt forventede vi at kunne tilbyde 7-8 virksomheder 6 timers coaching inden for projektbudgettet på kr. Ved at skære driftsudgifterne ned blev det muligt, at tilbyde 12 virksomheder 6 timers coachingforløb. (af Coaches, der normalt koster /t) Kriteriet for at deltage i programmet var, at studentervirksomhederne var i 3. og sidste fase af CSE Labs 9 måneders Proof program og på vej til at etablere forretning udenfor CSE s inkubator. Ud af de 45 virksomheder, der på daværende tidspunkt var i CSE, opfyldte 14 virksomheder kriteriet for at søge. Desuden fik andre virksomheder med udfordringer, de ikke kunne tackle, også tilbudt coaching. 2.4 Projektets udformning Rekruttering og annoncering påbegyndtes i oktober 2012 og coaching forløbene afsluttes ved udgangen af marts Virksomhederne valgte selv coach efter en afklarende samtale i CSE. Mål, indhold og form blev aftalt direkte med coachen. Selve coaching processen var fortrolig og evalueringen tager udgangspunkt i generelle mål, temaer og resultater i processen. 2.5 Evalueringsform Evalueringen af projektet omfatter 16 virksomheder. Populationen er for lille til, at resultaterne kan generaliseres, men den giver nogle klare indikationer af deltagernes udfordringer og udbytte af coachingen. Evalueringen er gennemført som semistrukturerede interviews af hhv. deltagere og coaches med fokus på deltagernes mål og udfordringer i processen, de vigtigste arbejdstemaer, metoder og resultater af forløbet. Evalueringens mål er at samle op på emner og udfordringer, der er væsentlige for studenterentreprenører og hvilke anbefalinger, der kan udledes af projektet. *(bilag 2 spørgeramme) 3. Resultater med udgangspunkt i de tre succeskriterier 3.1 Minimum 5 virksomheder deltager og minimum 4 gennemfører forløbet Det kvantitative mål om 5 deltagere og 4 gennemførte processer er markant overopfyldt. Der er optaget mere end 3 gange så mange virksomheder og gennemført dobbelt så mange sessioner, som planlagt. Da projektet startede var der ca. 45 studentervirksomheder i CSE, hvoraf 14 var så langt i forløbet, at de opfyldt kriterierne for at få en af de 8 pladser i projektet. Der er gennemført 24 indledende interview og optaget 16 virksomheder. P.t. er 14 forløb gennemført, mens 2 endnu ikke afsluttet. 2

3 To deltagervirksomheder startede ikke og deres pladser gik derfor til andre. 9 af de deltagende virksomhederne indgik i den oprindelige målgruppe af erfarne studenterentreprenører. 5 af virksomhederne gennemførte teamcoaching, mens de øvrige valgte individuel coaching blandt sidstnævnte er 3 enkeltmandsvirksomheder og 8 ledere af teamvirksomheder. Der var budgetteret med samlet set ca timers coaching, hvis alle deltagende virksomheder hver gennemførte 6 timers coaching. Reelt er der gennemført ca timer. De mange sessioner, som er gennemført ud over budgetrammen, var mulige fordi coachene tilbød pro-bono sessioner til virksomheder, som ikke var i mål med processen inden for de 6 timer. Det samlede timetal er usikkert, da langt fra alle de gratis coachtimer, er blevet registreret. Efterfølgende er coachene desuden trådt til med gratis sparring til andre virksomheder i CSE, der har haft behov for støtte. Konklusion Søgningen fra virksomhederne i CSE og opbakningen fra de valgte coaches, har været langt større end forventet. Coachene har bidraget langt ud over det aftalte, så projektet samlet set har fået langt større rækkevidde end vi havde turdet håbe på. Den første runde af deltagere kom fra målgruppen af erfarne entreprenører. Da nyheden bredte sig, søgte også andre virksomheder i CSE om at komme med. Blandt disse blev virksomheder, som havde vanskeligheder, prioriteret højest. 3.2 Deltagerne oplever at de får konkret udbytte som kan anvendes til at styrke forretning og lederskab Tilbagemeldingerne fra alle deltagere er, at coachingen har en markant effekt på måden de tænker på og driver deres virksomhed. De fleste entreprenører melder tilbage, at deres virksomhed er blevet styrket i processen. To teams valgte at stoppe deres virksomhedssamarbejde i forbindelse med processen. Den ene på grund af stress, og den anden på grund af konflikt om ejerforhold. Udviklingen i virksomhederne kan naturligvis ikke isoleret tilskrives coachingforløbet, da entreprenører, der søger ind i CSE, kommer for at udvikle en virksomhed. I løbet af projektets 6 måneder har deltagerne meldt tilbage om følgende forandringer i deres virksomheder, hvor coachingen ifølge dem selv, har spillet en rolle. Listen er ikke udtømmende og kan ikke opsummeres, da flere af virksomhederne har udviklet sig på mere end et område. 4 virksomheder har ændret fokus fra et nationalt til et internationalt marked 2 virksomheder har udviklet en international forretningsmodel og går efter et globalt marked 1 virksomhed rykker til udlandet 2 virksomheder har etableret partnerskab med erfarne internationale erhvervsfolk 5 virksomheder har ansat nye medarbejdere 2 virksomheder har skåret ind til kerneforretningen og skabt ny vækst 1 virksomhed har øget omsætningen med mere end 200 % og entreret på et nyt marked 2 virksomheder har etableret bestyrelser 2 virksomheder har afsluttet samarbejdet den ene er efterfølgende opløst 3

4 3 virksomheder har fået eksterne investorer 1 virksomhed etablerer samarbejde med en større virksomhed i markedet. Et krævende og udfordrende forløb De fleste melder tilbage, at de er blevet udfordret, og at forløbet har været mere krævende end forventet Nogle udsagn fra deltagerne er: jeg skulle knokle jeg har flere gange siddet hele weekenden, fordi min coach ikke ville mødes, hvis ikke jeg var fuldkommen forberedt men hold da op, det giver noget, jeg er et nyt sted, vi tjener penge nu. Min coach stiller krav i starten synes jeg det var for meget, men det er fedt at spejle sig i forhold til nogle af de her garvede erhvervsfolk, som har prøvet det hele og forventer, at man gør sit bedste hver gang. Det gik op for mig, at jeg altid kigger på min virksomhed, ikke på mig selv, men jeg er jo forudsætningen for at det lykkes det har faktisk været helt vildt, at se det på den måde. Jeg havde helt ærligt ikke de store forventninger til coaching nærmest tværtimod, faktisk betragtede jeg coaching som et buzzword noget i kategori med healing eller krystaller. Men vi fik lynhurtigt nogle rigtig vigtige emner på bordet og kom hele vejen rundt. Vi har fundet tilbage til det, vi brænder for. Vi var i gang med, at tilpasse os nogle krav, som vi ikke selv troede på og glemme kernen i forretningen. Ekstra gevinster i forbindelse med forløbet 4 deltagervirksomheder er startet som Mentorer/Coaches for nye virksomheder i CSE og melder tilbage, at de bruger de redskaber og erfaringer, de fik i processen 2 deltagervirksomheder bidrager som eksterne foredragsholdere om CSE og coachingforløbet 7 deltagervirksomheder har taget initiativ til at etablere et hus for vækstvirksomheder fra CSE og stiller sig til rådighed med erfaringer for nye virksomheder i CSE 5 deltagervirksomheder vil samarbejde om rekruttering og dele erfaringer om rekruttering og ansættelse med de øvrige virksomheder i CSE. Konklusion Helt overordnet melder deltagerne tilbage, at coachingforløbene har været krævende men også haft en markant effekt på både udviklingen af dem selv og virksomheden. Det har handlet om afklaring af lederrollen, virksomhedens mål og strategi for udvikling af virksomheden. Mødet med erfarne erhvervsfolk har ifølge de fleste deltagere været rigtig godt for selvtilliden og selvopfattelsen og for at tage de helt basale samtaler om, hvorfor starter vi virksomhed? hvad vil vi gerne opnå med virksomheden? Vil vi det samme? Vil vi yde den samme indsats? Hvad skal der til, for at nå vores mål? Hvordan prioriterer vi bedst indsatsen? Hvordan kommunikerer og agerer vi bedst? Hvad gør vi, hvis vi bliver uenige? 3.3 Projektet bidrager med konkret viden om, hvilke temaer, udfordringer og løsningsmodeller, der har betydning for virksomhederne 4

5 Vi forventede på baggrund af indledende fokusgruppe interview, at de vigtigste temaer i processen ville være ledelse, samarbejde, kommunikation, strategi og forretningsudvikling. Det viste sig i stort omfang at holde stik. Der var mindre fokus på samarbejde end forventet, til gengæld var et aspekt af samarbejde nemlig indbyrdes konflikter - et vigtigt tema. Kommunikation fik ligeledes mindre opmærksomhed end forventet, men det indgik som et basiselement i de fleste forløb. Personlig afklaring og det at lede en virksomhed var markante temaer, som næsten alle deltagere arbejdede med. Desuden viste det sig, at det internationale fokus var et gennemgående tema, og at flere deltagere end forventet havde internationale ambitioner med deres virksomhed Uddybning af de vigtigste temaer Afklaring af egen og virksomhedens mål Et gennemgående træk i tilbagemeldingen fra både deltagere og coaches er, at den personlige afklaring er helt central. At starte virksomhed kan nemt blive instrumentel. Fokus er på mål, kunder, koncepter og virksomhedsstruktur men det hele bygger jo på drømmen om, at udrette noget det drive, der er bag det er vigtigt og det bliver nemt overset. En af deltagerne sagde den her sparring er jo noget, som kun erfarne ledere kommer i nærheden af. Jeg havde ikke drømt om, hvor meget det betyder, at tænke mig selv med ind vi kommer til at gå hele vejen nu. Sammenhængen mellem ens personlige mål og virksomhedens mål bliver ikke nødvendigvis tænkt sammen, når man udvikler en virksomhed, selvom den er tæt forbundet med den enkeltes motivation og drive, når virksomheden skal blive en realitet. I den forbindelse gør både deltagere og coaches opmærksom på, at der er forskel på, om man opfatter sig selv som entreprenør / virksomhedsejer eller studerende. Coachenes tilbagemelding er, at fremdrift, ambitioner og evner til at tage beslutninger og agere effektivt og tydeligt er markant stærkere hos de deltagere, der ser sig selv som entreprenører. Det er i virkeligheden et valg, de skal træffe. Når de tager ejerskabet, ændrer det hele grundsubstansen hos den enkelte det er ikke noget coach hokus pokus, det er simpelthen der, hvor man træder i karakter og tager ansvar for det, man er i gang med at skabe. Det, at have sig selv med i processen, har vi arbejdet meget med det er en lille ting med stor rækkevidde. Strategi og eksekvering Både deltagere og coaches nævner, at der er meget langt fra lærebog til praksis, når man som ung entreprenør arbejder med at udvikle en virksomhed. De typiske udfordringer har været, at få skåret det overflødige væk og fokusere på kerneforretningen og erkende, at det er et langt sejt træk. Det kræver svære beslutninger på områder som økonomi, samarbejde, arbejdsform og den enkeltes indsats, og der er brug for indsigt i, hvordan man fx forhandler sig frem til resultater, kommunikere tydeligt og effektivt med omverdenen og indbyrdes og fører beslutninger og planer ud i livet. Coachene melder enstemmigt tilbage, at deltagerne har en overflod af det talent, drive og vilje, der skal til, for at nå rigtig langt som entreprenører. Langt de fleste mangler imidlertid praktisk erfaring i at planlægge, drive virksomhed og eksekvere. Alle på nær én coach melder, at de i høj 5

6 grad også har fungeret som mentorer og sparringspartnere i forretningsudvikling, strategi og planlægning af udvikling og vækst. To af coachene understreger i den forbindelse, at den indledende afklaring af rollen som entreprenør og leder, krævede coaching, og at den coachende tilgang var et væsentligt redskab i hele processen, men at deltagernes udvikling for alvor tog fart, når coachen trådte ind i rollen som konsulent og ekspert i forretningsudvikling og eksekvering. Min coach var både mentor, strateg og rollemodel. Jeg har haft mange mentorer, men han gik direkte til mig som menneske og min egen udvikling og ansvaret for opgaven. Undervejs skiftede vi til virksomhedsudvikling, økonomi og planlægning. Jeg lærte ekstremt meget af det sidste, men jeg tror, at det andet påvirker mig mere i det lange løb. Konflikthåndtering En meget stor andel af deltagerne deltog på grund af små og store konflikter. Det drejer sig om emner som fordeling af ejerforhold, værdifastsættelse af virksomheden, hvor stor en indsats den enkelte vil og kan lægge i virksomheden, roller og opgavefordeling, forskellige individuelle mål, ressourcer, kompetencer, ambitioner og motivation i forbindelse med at skabe virksomhed. Deltagerne har ikke redskaber og erfaringer til at tackler uoverensstemmelser og konflikter. Mange problemer kunne løses med en indledende praktisk forventningsafstemning mellem deltagerne af fx samarbejde, opgavefordeling, indsats og en snak om, hvordan man vil tackle det, gør, hvis det ikke går. Deltagerne har ikke erfaring med eller redskaber til at håndtere de situationer. I CSE er der tilknyttet en række advokater, som frivilligt hjælper virksomheder i vanskeligheder og virksomhederne anbefales, at lave ejeraftaler tidligst muligt i processen, så formalia er i orden i tilfælde af uoverensstemmelser. Men der mangler helt basale aftaler om, hvad man gør, før en uoverensstemmelser når det stadie, hvor man inddrager advokater. Flere coaches og deltagere har foreslået workshops for nye virksomheder, hvor de erfarne entreprenører deler deres erfaringer og de redskaber, de har benyttet til at løse konflikter. En deltager sagde: Det er ligesom et forelsket par. Ingen kan forestille sig nogensinde at skulle blive uvenner. Når det så sker, er der ingen redskaber til at håndtere processen. En Coach gør opmærksom på: Der er vigtigt og stort uopfyldt behov for at håndtere skridtet før ejeraftaler. Det er ikke et kompliceret felt det er måske 5-6 punkter, der er værd at få snakket på plads mellem parterne i virksomheden. Det handler om, at man får lavet nogle aftaler om, hvad og hvordan man gør, hvis samarbejdet går skævt eller verden forandrer sig. Det kan nemt gennemføres som en fast tilbagevendende workshop. Der er ikke noget i vejen med ejeraftaler men når man tager det skridt, at bruge ejeraftalen til at gå rettens vej, er det som regel også slut med både forretning og venskab. Etablering af international virksomhed Emnet er ikke direkte defineret i succeskriterierne, men blev dog tænkt ind i valget af coaches. Ønsket om at drive international virksomhed gik igen i mere end 1/3 af coachingforløbene. Entreprenørerne og miljøet i CSE er i forvejen internationalt. Deltagerne tænker globalt og de fleste har læst i udlandet, ligesom mange deltagere kommer fra andre lande eller samarbejder internationalt i andre sammenhænge. Skridtet er derfor ikke langt til også at etablere virksomheden internationalt. Coachenes tilbagemelding er, at ressourcerne er frit til rådighed i virksomhederne i CSE, og at der er et uudnyttet potentiale, som med fordel kan understøttes og 6

7 faciliteres, så flere virksomheder med internationale ambitioner får det input, som gør, at de handler på det. En enkelt gruppe besluttede i coachingprocessen, at de vil flytte virksomheden til udlandet for at skabe markedsfordele med deres kendskab til Danmark og en anden gik i gang med et nyt udenlandsk marked. Konklusion Det var i høj grad de samme emner, som deltagervirksomhederne bragte frem i forløbet, uanset hvilken coach, de arbejdede med. Metodemæssigt krævede personlig afklaring og konfliktløsning primært coachkompetencer, mens de øvrige emner ledelse, strategi, eksekvering og udvikling af en international virksomhed i lige så høj grad krævede mentoring og regulær konsulentbistand. Kombinationen at coaching, mentoring og forretningsudvikling, som de 4 coaches mestrede, har efter alt at dømme været med til at gøre projektet til en succes. Der var ingen deltagere, der stod af undervejs i forløbet og kun to deltagere, der på forhånd havde aftalt med CSE, at de skulle skifte coach undervejs, for at udnytte de enkelte coaches erfaringer bedst muligt. Coachenes tilbagemelding er, at studenterentreprenørerne i CSE har et ekstremt potentiale og drive og et usædvanligt stærkt internationalt mindset. De mangler til gengæld hands-on erfaring med at drive en virksomhed med de mange forskellige opgaver, beslutninger, der følger med. Deltagerne har nemt ved at gøre sig fri af deres studenteridentitet og tage det fulde ansvar og identitet på sig som virksomhedsledere og deres globale verdenssyn, hvor nationale grænser mentalt set ikke fylder noget særligt, er en ressource med et meget stort udviklingspotentiale. 4. Opsummering, anbefalinger og nye perspektiver. 4.1 Samarbejdet med erfarne aktører prioriteres højt Erfaringer og ekspertise fra erhvervslivet har stor effekt på studenterentreprenørerne i CSE. Valget af coaches, der også er eksperter i forretningsudvikling og arbejder som rådgivere og mentorer, vil vi bygge videre på. De har tilført konkrete redskaber, sparring og erfaringer, som sparer de unge entreprenører for problemer og unødig spild af tid og ressourcer. Vi prioriterer fremadrettet, at arbejde videre med erfarne konsulenter og mentorer, da kombinationen af en coachende tilgang og ekspertise i forretningsudvikling har vist sig at være meget effektiv. 4.2 Udvikling af nye tilbud inden for de 4 vigtigste temaer I samarbejde med de coaches, der deltog i projektet, og en række andre partnervirksomheder udbyder vi fremover de 4 vigtigste temaer i form af workshops og supplerer - i det omfang det er muligt - med individuel sparring, coaching og mentoring. Målet er, at virksomhederne i CSE så tidligt som muligt får både indsigt, erfaring og konkrete værktøjer til at afklare af mål, kompetencer og samarbejde, forebygge og håndtere konflikter og ikke mindst få lagt en konkret strategi for virksomhedens udvikling, vækst og internationale perspektiv. Målet er, at nye virksomheder så tidligt som muligt får både indsigt, erfaring, og konkret træning i at afdække mål, samarbejde, kompetencer, formulere strategi og planer, forebygge konflikter og selvfølgelig skabe vækst og udbygge et tæt samarbejde og netværk med etablerede erhvervsfolk og virksomheder. 4.3 Train the trainer tilgang og nye coaches og mentorer Som et led i processen ovenfor inviterer vi erfarne entreprenører fra CSE, som har viljen og lysten til det, til at indgå i vores mentorkorps, så de kan videreføre de erfaringer, de har fået i processen 7

8 til nye studenterentreprenører. Desuden har både deltagere og coaches peget på nye coaches og mentorer, ligesom projektet også har ført til henvendelser fra andre coaches og mentorer, som efter individuel vurdering, indgår i CSE s Business Board af virksomheder, eksperter og andre professionelle, der står til rådighed for opstartsvirksomhederne i CSE. Forskellen i forhold til projektet er dog, at de som frivillige ikke kan tilbyde timer i samme omfang, som under projektet. 4.4 En samlet indsats med vægt på international vækst Potentialet og kulturen i CSE er klar til en international satsning. Næste skridt er en konkret strategi for, hvordan vi bedst udvikler det internationale potentiale i CSE. Det første spæde skridt har været, at vi tilbyder en serie seminarer med internationale opstartsvirksomheder om global udvikling, bl.a. Brazilian Day, Business in the Human Cloud og Innovationscentrene. Desuden er vi i gang med at etablere samarbejde med bl.a. London School of Economics og planlægger entrepreneurship, udveksling og forskningssamarbejde med universitetet i Mumbai og samarbejde med Venture Cup om partnerskab med flere universiteter i Brasilien ligesom vi netop med Dansk Industris hjælp har haft besøg af Vicepremierministeren fra Brunei, som har foreslået et samarbejde. Vi har derfor for nyligt søgt Industriens Fond om støtte til at skabe et helt nyt globalt vækstprogram, Go Grow hvor studenterentreprenører på tværs af universiteter sammen med nyere etablerede virksomheder med vækstpotentiale sammen gennemfører et intensivt træningsprogram, hvoraf de fire temaer ovenfor er centrale elementer i programmet. 5. Afrunding CSE arbejder videre med udgangspunkt i de nye erfaringer fra projektet. Workshops inden for de enkelte temaer er allerede i gang i tæt samarbejde med virksomhedspartnere. Vi kan ikke selv løfte den individuelle coaching og sparring i samme omfang som under projektet, men virksomhederne i CSE får fortsat efter behov tilbudt 1-2 timers sparring, mentoring og coaching fra vores samarbejdspartnere. I CSE s kommende projekter vil vi prioritere at kombinere workshops med individuel sparring, så deltagerne får et fælles udgangspunkt og erfaringsudveksling før den individuelle sparring. Desuden er det helt centralt fortsat at arbejde med meget erfarne coaches og mentorer som både mestrer forretningsudviklings- og coaching. 8

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Kapitalfremskaffelse Fokus på pitch, en vigtig disciplin

Kapitalfremskaffelse Fokus på pitch, en vigtig disciplin 29. november 2012 Kapitalfremskaffelse Fokus på pitch, en vigtig disciplin v. Lasse Jensen, CONNECT Denmark Platinsponsorer: Fakta om CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en forening, hvis formål er at skabe

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN...

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... OM MOTIVATION MANAGEMENT I 2009 startede Motivation Management en succesfuld rejse. Vi har formået at forene motivation og ledelse på en succesfuld måde. Ideen om at

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen KMP+ Business Partner of the International Cross-Mentoring Program KMP+ mission og min kæphest! Løfte kvaliteten af organisatoriske

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Kolde fakta og varme resultater

Kolde fakta og varme resultater Kolde fakta og varme resultater Den løbende evaluering af Kommunechat-projektet Aarhus Hvem vi er Hvor vi arbejder Hvad vi vil Speciale i Innovativ evaluering 6 medarbejdere i alt Amalie Agerbæk Forbedre

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Konflikthåndtering fra kaos til kontrol

Konflikthåndtering fra kaos til kontrol Konflikthåndtering fra kaos til kontrol Konflikthåndtering fra kaos til kontrol Få værktøjerne til effektivt at forebygge og løse konflikter med konceptet Have A Nice Conflict Få værktøjer til effektiv

Læs mere

Hvordan kan coaching støtte ph.d.-studerende? Mirjam Godskesen, ph.d., coach og proceskonsulent

Hvordan kan coaching støtte ph.d.-studerende? Mirjam Godskesen, ph.d., coach og proceskonsulent Hvordan kan coaching støtte ph.d.-studerende? Mirjam Godskesen, ph.d., coach og proceskonsulent DTU Management mg@man.dtu.dk Coaches? Ph.d.-studerende? Hvad bringer jer her i dag? AGENDA Hvad er specielt

Læs mere

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt P med stort overblik og høj effekt Tag springet... Med Partnership sætter du og din virksomhed nye standarder for effektiv outsourcing. Vi tilbyder en skræddersyet, kosteffektiv og fleksibel partnerskabsmodel,

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Teenager, Sport. Leder?

Teenager, Sport. Leder? Teenager, Sport. Leder? Målrettet lederuddannelse for de 14-19 årringe i idrættens verden Morgendagens ledere kan findes og udvikles i idrættens verden hvis vi vil! Oplæg til en excellent proces udarbejdet

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Nykredits interne mentorordning

Nykredits interne mentorordning Nykredits interne mentorordning Et tilbud om at blive klogere på sig selv og på ledelse Nykredits mentorordning / Personalestyrelsen 20. maj 2010 1 HR Området i Nykredit Planlægning & sekretariat HR Service

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Mentoring. Hvad, hvorfor, hvordan 12. juni 2012 for TALENT-DK

Mentoring. Hvad, hvorfor, hvordan 12. juni 2012 for TALENT-DK Mentoring Hvad, hvorfor, hvordan 12. juni 2012 for TALENT-DK v/kirsten M. Poulsen, KMP+ Business Partner of the International Cross-Mentoring Program www.kmpplus.dk Hvordan defineres mentorskabet? Sage

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT DEN SOCIALE KAPITALFONDS MENTORMODEL Professionel sparring til programvirksomheder på frivillig basis

ARBEJDSDOKUMENT DEN SOCIALE KAPITALFONDS MENTORMODEL Professionel sparring til programvirksomheder på frivillig basis ARBEJDSDOKUMENT DEN SOCIALE KAPITALFONDS MENTORMODEL Professionel sparring til programvirksomheder på frivillig basis BEHOV OG BAGGRUND Den Sociale Kapitalfond oplever, at virksomhederne, når de har været

Læs mere

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk UDVIKLINGSDIALOGER HOLD B FØRSTE MØDE Formål med det samlede forløb Udbytte - Du får indsigt og viden om dig som leder - Du får værktøjer til at forbedre din kommunikation og dine dialoger - Du træner

Læs mere

Coaching. Kinesisk ordsprog

Coaching. Kinesisk ordsprog Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference Indledning Dine tanker bliver til dine ord, Dine ord

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

TRUST MENTOR. by Bullock WWW.BULLOCK.DK

TRUST MENTOR. by Bullock WWW.BULLOCK.DK TRUST MENTOR by Bullock WWW.BULLOCK.DK Om mig I 16 år har jeg arbejdet med udvikling af mennesker. Skrev i en periode af 6 år til Berlingskes Business Ledelse på spidsen om karrierens emotionelle og udfordrende

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Evaluering af individuelt sparringsforløb for skoleledere Ringsted Kommune aug marts 2017

Evaluering af individuelt sparringsforløb for skoleledere Ringsted Kommune aug marts 2017 Evaluering af individuelt sparringsforløb for skoleledere Ringsted Kommune aug. 2016 marts 2017 Ramme for forløbet: Forløbet skulle have startet før sommerferien 2016. Opstart blev udsat, da flere af skoleledernes

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

BARRIERER OG DRIVKRÆFTER FOR EN SAMARBEJDENDE PLANKULTUR. Tirsdag d. 3 juni

BARRIERER OG DRIVKRÆFTER FOR EN SAMARBEJDENDE PLANKULTUR. Tirsdag d. 3 juni BARRIERER OG DRIVKRÆFTER FOR EN SAMARBEJDENDE PLANKULTUR Tirsdag d. 3 juni Hvorfor er der behov for en ændring af plankulturen? Plans are nothing, but planning is everything (Eisenhover) OVERSIGT Vigtige

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Duo-ledelse. Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes

Duo-ledelse. Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes Duo-ledelse Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes Duo-ledelse er som tango - rytme, bevægelse og udstråling skal være synkroniseret I mange organisationer

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Årsberetning for året 2008.

Årsberetning for året 2008. Årsberetning for året 2008. Så er det igen blevet tid til at se tilbage på endnu et år i NOCA, og jeg vil derfor her gøre status over foreningens aktiviteter i 2008. Som også vil være temaet for konferencen

Læs mere

When business gets personal! Mangler din virksomheds afgående medarbejdere den kompetence, der skal til for at komme videre?

When business gets personal! Mangler din virksomheds afgående medarbejdere den kompetence, der skal til for at komme videre? Outplacement Program POP When business gets personal! Mangler din virksomheds afgående medarbejdere den kompetence, der skal til for at komme videre? Acuity World får dine afgående medarbejderes personlige

Læs mere

Handle- og aktivitetsplan for Erhverv.net 2012

Handle- og aktivitetsplan for Erhverv.net 2012 Handle- og aktivitetsplan for Erhverv.net 2012 Tabellen nedenfor viser, at de kommuner, der er medlemmer af Erhverv.net, havde en lavere iværksætterrate og færre iværksættere pr. indbygger end Region Hovedstaden.

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

Ledelse i en tid med forandringer og reformer. Temamøder og individuelle coachingforløb

Ledelse i en tid med forandringer og reformer. Temamøder og individuelle coachingforløb INVITATION TIL Ledelse i en tid med forandringer og reformer Temamøder og individuelle coachingforløb Ledelse i en tid med forandringer og reformer Kære leder, Er du berørt af kommunalreformen eller af

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Virksomhedsmentorer Uddannelse og netværk Projektperiode : 1. marts

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

FOKUS PÅ PROFESSIONELLE BESTYRELSER, ADVISORY BOARD OG MENTORER. Professionelle bestyrelser Trin til en professionel bestyrelse Muligheder Eksempel

FOKUS PÅ PROFESSIONELLE BESTYRELSER, ADVISORY BOARD OG MENTORER. Professionelle bestyrelser Trin til en professionel bestyrelse Muligheder Eksempel FOKUS PÅ PROFESSIONELLE BESTYRELSER, ADVISORY BOARD OG MENTORER Professionelle bestyrelser Trin til en professionel bestyrelse Muligheder Eksempel FOKUS PÅ PROFESSIONELLE BESTYRELSER, ADVISORY BOARD OG

Læs mere

Talent for ledelse i fremtidens folkeskole. Slutrapport

Talent for ledelse i fremtidens folkeskole. Slutrapport Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Slutrapport Århus 19. september 2012 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Projektet talent for ledelse i fremtidens folkeskole er gennemført i henhold til

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

coach side 2 af 8 De mennesker, som får mest ud af livet, er ikke dem, som har levet i hundrede år, men dem, som har levet hvert minut.

coach side 2 af 8 De mennesker, som får mest ud af livet, er ikke dem, som har levet i hundrede år, men dem, som har levet hvert minut. coach side 2 af 8 De mennesker, som får mest ud af livet, er ikke dem, som har levet i hundrede år, men dem, som har levet hvert minut. Colette coach side 3 af 8 Introduktion Tak for din interesse for

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere