Sorø Privatskole. Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sorø Privatskole. Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole"

Transkript

1 Sorø Privatskole Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole 1

2 1. BAGGRUND Sorø Privatskole har igennem de senest 5 år haft særligt fokus på at udvikle skolens brug af IT og multimedier i undervisningen. Siden foråret 2013 har vi målrettet arbejdet med digitale læringsprocesser med udgangspunkt i forskellige computere og tablets i klasseundervisningen. Fokus har været på forskellige tablets, forskellige læringsplatforme (Learning Management Systems) og digitale læringsressourcer. Grundlaget for denne plan er den efterhånden veludbyggede generelle forskningsmæssige evidens fra arbejdet med informations- og kommunikationsteknologi i skoleverdenen og erfaringer fra en række frontløberskoler i både ind- og udland. Status Skolen har i dag et velfungerende trådløst netværk med et pædagogisk net, hvor medarbejdere og elever logger på via Uni-login. Skolens administration har et selvstændigt netværk og skolen har også et gæstenet. Begge disse net er kodeordsbeskyttede. Skolens Wi -FI har en dokumenteret høj oppe-tid. Alle klasse- og faglokaler har interaktive-tavler. Enkelte tavler forestår snarlig udskiftning grundet slid/alder. Alle lærere har egen pc stillet til rådighed. Pædagoger med undervisningsopgaver har rådighed over enten pc eller ipad. Skolens 3-årige leasingaftale for lærer-pc ere udløber primo Skolens implementering af en IT-baseret fagdidaktik er opdelt i 3 faser: 1. Almenpædagogiske muligheder og udbytte ved at anvende IT. 2. Fagdidaktiske muligheder, hvor IT understøtter fagspecifikke læringsmål. 3. En egentlig IT-baseret fagdidaktik. Skolen råder over 50 ipads. Et klassesæt benyttes i indskolingen. Et klassesæt benyttes af 7.X, der tester brugen af ipads i undervisningen og herunder skolens Learning Management System (LMS). 2

3 Formål Formålet med introduktionen af en 1:1 teknologi er, at accelerere elevernes læring. Igennem en synliggørelse af læringsmål skal der sikres et øget ansvar og motivation for læring. Læringsteknologien: Støtter elevens læringssituationer i skolen, hjemmet og lektiesituationen. Giver læreren mulighed for en øget individuel tilrettelæggelse af undervisningen. Giver eleven bedre mulighed for en øget individuel læring generelt. Mål Målet er, at elevernes faglige niveau skal hæves. Der fastsættes konkrete måltal i løbet af foråret Elevernes IT-kompetencer og samarbejdskompetencer bør ligeledes indgå i evalueringsgrundlaget. Hvorfor en 1:1 løsning? Enhver undervisning tager udgangspunkt i et erfaret behov. Spørgsmålet enhver uddannelsesinstitution bør stille sig selv kontinuerligt er derfor: Hvilke kompetencer har og får vores elever behov for? og Hvordan lærer eleverne disse kompetencer mest hensigtsmæssigt? Igennem de seneste år har der i mange lande været et øget fokus på at målrette undervisningen mod, at eleverne udvikler kompetencer, der matcher det 21. århundredes krav. Fokus er, at stille skarpt på, hvad det er, eleverne skal lære, og ikke mindst, at måden hvorpå de lærer, udmøntes i kompetencer, som er efterspurgte og relevante i det samfund, de for alvor skal deltage i efter skolen. Disse benævnes i den pædagogiske debat 21st Century Skills og 21st Century Learning. Disse læringsstrategier og kompetencer har de mest optimale forudsætninger i et digitalt læringsmiljø. Praktisk Alle elever i klasse får udleveret en ipad til undervisningsbrug, som en del af skolens 1:1 ipad program. Programmet benytter digitalt pensum og undervisningsmaterialer, samarbejdsværktøjer for øget elevsamarbejde og individuel instruktion i alle fagområder. 3

4 1:1 teknologi: Øger elevens engagement i læringsprocessen. Giver læreren mulighed for at personliggøre deres instruktioner i klassen. Forbedrer lærerens mulighed for individuel tilrettelæggelse af læringsmål/undervisningsaktiviteter. Øger muligheden for peer to peer elevsamarbejde med andre online fx via , instant messaging og andre Web 2.0 applikationer. Styrker elevens mulighed for at forberede sig til undervisningen. Styrker elevens mulighed for at efterbehandle undervisningen fx ved lektielæsning. Den daglige brug af 1:1 teknologi giver den bedste succes med at forbedre elevernes læring. 4

5 2. PROJEKTKRAV Kommunikation Opstillingen af et klart formål og vision, efterfulgt af en klar synliggørelse af disse, er nøglen til en succesfuld gennemførelse af et 1:1 teknologi initiativ. Politikker og procedurer Politikker, vejledninger og procedurer skal være up to date, for at kunne afspejle et 1:1 teknologi initiativ. Dette omfatter: Herunder: Politikker om brug af internettet og udstyr. Det er vigtigt at formidle de læringsmæssige forventninger til Procedurer for tabte, stjålne og ødelagte enheder for elever og projektet. personale. Det er vigtigt at formidle de pædagogisk/didaktiske præmisser Vejledninger til personale og elever om brug af enheden og for projektet. pleje. Det er vigtigt løbende at holde alle orienteret om initiativets faser og resultater, for at sikre en fortsat støtte til teknologi på skolen. En let tilgængelig hjemmeside for elever, forældre og personale er den mest effektive form for kommunikation om det teknologiske initiativ. Forsikring og eventuelle gebyrer. Management Processer og procedurer skal være på plads for distribution og samling af enheder i et 1:1 teknologi initiativ. Apps-management skal defineres og det samme bør processen og procedurer for indkøb og distribution af apps. 5

6 Af hensyn til brugervenligheden for elever, forældre og personale skal der udpeges et Learning Management System (LMS). LMS skal sikre en fælles praksis og arbejdsgange, så elever kender rutiner og så medarbejdere har en ens måde at styre deres undervisningsmaterialer og klasseadministration på. Support Der er ikke behov for yderligere personale til at reparere udstyr. Der kan være behov for en ændret ressourceallokering hos enkelte medarbejdere fx multimedievejleder til at støtte lærerne. Nogle eksempler på fælles praksis eller arbejdsgange er, hvordan en elev afleverer deres arbejde til en lærer, eller hvordan en elev downloader opgaver til deres enhed. Flere skoler har gode erfaringer med oprettelsen af elev-teams til at understøtte et 1:1 teknologi initiativ. Faglig læring Løbende differentieret læring skal være på plads for personale, elever og forældre. Dette kan tilbydes ved anvendelse af en række forskellige metoder. Det er vigtigt, at have hjælpepersonale (multimedievejledere/frontløbere) til at understøtte læringen i skolen og til at føre initiativet fremad. Finansiering Der er stor forskellighed i finansieringsmodelen fra kommune til kommune og fra skole til skole. Der udarbejdes en økonomisk bæredygtig plan før det indledende implementeringsår. Bestyrelsen godkender denne plan. Efteruddannelse Den løbende efteruddannelse af skolens medarbejdere skal sikre en kvalificeret undervisning, ensartehed i procedure og politikker. Infrastruktur og systemer I takt med at Sorø Privatskole bevæger sig mod en 1:1 model, skal skolens infrastruktur følge med. Det vurderes at skolens trådløse netværk samt båndbredde er kompatibelt med flere enheder. Det kan på sigt være nødvendigt, at begge skaleres, i takt med at skolens behov vokser. 6

7 Efter en samlet vurdering af vores nuværende infrastruktur og systemer, er følgende systemer, strukturer og procedurer nødvendige, forud for implementering af yderligere elev- og personale-enheder: VPP system (Volume Purchase Program) dvs. mulighed for mængdekøb af Apps. Mulighed for oprettelse af brugerprofiler. MDM system (Mobile Device Management System.) dvs. styring af mobile enheder. Infrastruktur, internet og Wi-FI. Cloud-teknologi. Gradvis forøgelse af internetbåndbredden. Teknisk support. Pædagogisk support. Infrastruktur dvs. trådløst netværk, Apple TV, interaktive tavler og plads til at understøtte yderligere enheder. Politikker og procedurer dvs. definering af politikker og procedurer omkring elever og medarbejderes brug af enheder. Vejledninger dvs. udarbejdelse af vejledninger til ibrugtagning og brug af enheder. Udstyrs management dvs. ibrugtagning af et lagerstyringssystem. Faglig læringsplan dvs. oprettelse af planer med henblik på at støtte personalet i implementering af ny teknologi. Lærings management dvs. definering af fælles arbejdsgange og systemer, der understøtter disse. Implementeringen vil ske med en fasevis udrulning. Rammer Følgende rammer skal være på plads i forbindelse med en implementering: Levering dvs. sikre at leveredøren er i stand til at levere i henhold til Sorø Privatskoles implementeringsplan. Styringssystem (MDM) dvs. indkøb, installation og ibrugtagning af et styringssystem. Software og apps dvs. budgetlægning, analysering og definering af procedure og processer omkring indkøb. Implementering af enheder: det pædagogiske fokus Grundlaget for en vellykket indfasning af en 1:1 løsningen er, at følgende elementer er succesfuldt implementeret: Infrastruktur med tilføjelsen af de trådløse enheder og båndbredde sikrer vi, at elever og personale kan få adgang til oplysninger på en effektiv måde. 7

8 Klasseledelse lære de bedste måder at håndtere enhederne i klasseværelset. Elevtræning og vejledning tid til at se om vejledningen er den rigtige til elever, personale og familier. Mistet, stjålet, beskadiget frist til at vurdere anvendelsen af mærkning, cases/etuier og forsikringer. Udstyrsmanagement et pilotprojekt giver mulighed for at lære om anvendelsen af apps, opbevaring og procedurer for distribution af enheder. Teknisk support periode til at vurdere, hvad implementering af yderligere enheder kræver. Evaluering klare succeskriterier 8

9 3. FRA ÉN STRATEGI TIL EN NY Bring your own device (BYOD) BYOD betyder, at eleverne medbringer deres egne enheder (fx smartphones, computere eller tablets) på skolen. Det vil sige, differentierede enheder med differentieret software. Diskussion Fortalere for BYOD pointerer, at det er en billig løsning, da skolen ikke har en udgift til løbende indkøb og vedligehold af enheder. Derudover pointerer fortalere for BYOD, at forskellige enheder og forskellighed i software understøtter en pædagogiske alsidighed. BYOD er pt. det bærende element i skolens nuværende it-strategi. Strategien er alene rettet mod elever i klasse. Mono IT kultur Skolen står for valg og distribution af enheder. Eleverne medbringer skolens enheder (fx ipads) på skolen og tager dem med hjem efter skole. Det vil sige, fælles enheder med fælles software. Kritikere af BYOD pointere, at dette kan skabe ulighed i elevernes læringsforudsætninger, da der kan være store forskelle i den enkelte families økonomiske muligheder. Kritikere af BYOD pointerer, at den pædagogiske alsidighed ikke er reel, da eleverne typisk ikke vil skifte imellem enheder (og software), men alene vil arbejde på deres egen enhed. Kritikere pointere ligeledes at denne løsning stiller store krav til undervisere, da disse skal have stort kendskab til forskellige programmer mv. Fortalere for Mono IT styrker det undervisningsmæssige fokus på elevernes faglige læring, da 1:1 teknologi reducerer kompleksiteten og muliggør en fastsat progression i undervisningen. 9

10 4. TIDSPLAN Aktør Handling Tidsramme 2014 Ultimo Bestyrelse Budgetvedtagelse X 2015 Januar Februar Marts April Maj Juni August 2015 Ultimo Ledelse Udrulningsplan fastlægges Medarbejdere Udlevering til medarbejdere X Elever Udrulning fase 1 mellemtrin X Elever Udrulning fase 2 indskoling X Elever Evt. udrulning fase 3 Ledelse Evaluering X X X Ledelse/ medarbejdere Kurser/vidensdeling X X X 10

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 INDLEDNING DIDAKTIK- TILRETTELÆGGELSE AF UNDERVISNINGEN... 5 ELEVROLLEN... 5 STATUS... 5 TEKNISKE FORUDSÆTNINGER FOR MÅL 1-3... 5 UDVIKLINGSFORSØG...

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Handleplan for Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 1 Handleplan for det pædagogiske, digitale arbejde i dagtilbud, skole og skolefritidstilbud i Lyngby-Taarbæk

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

Skole-IT-strategi. Forslag 2013

Skole-IT-strategi. Forslag 2013 Skole-IT-strategi Forslag 2013 13-2-2013 Forord... 2 Baggrund... 4 Teknikken og udstyret... 6 Den pædagogiske anvendelse af IT i undervisningen... 7 Digital kommunikation og videndeling... 10 Rollefordeling,

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn i dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn i dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn i dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune Her kan du læse om hvilke didaktiske, pædagogiske, tekniske og organisatoriske målsætninger Ikast Brande kommunes skolevæsen har

Læs mere

Digitalisering. Handleplan. Skolesektoren Lolland Kommune 2012. Side 1/15

Digitalisering. Handleplan. Skolesektoren Lolland Kommune 2012. Side 1/15 Digitalisering Handleplan Skolesektoren Lolland Kommune 2012 e 1/15 Digitalisering giver læring Digitaliseringsstrategi digital handleplan skoler i Lolland Kommune 2012-2013 KL udsendte i 2010 et udspil

Læs mere

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen En digital folkeskole - national strategi for it i folkeskolen Regeringen - august 2011 Indledning Det er regeringens mål, at de danske folkeskoleelever i 2020 skal være blandt de dygtigste i verden. Et

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016

Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Tårnby Kommunes It-strategi 0-18-årsområdet 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenhæng... 3 Vision 2016... 5 Mål... 6 Netværk og udstyr... 6 Digitale læremidler... 6 Kompetencer og færdigheder...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Birkerød Skole. Status med arbejdet med it på Birkerød Skole Side 3. Allerede igangsatte initiativer Side 5

Indholdsfortegnelse. Birkerød Skole. Status med arbejdet med it på Birkerød Skole Side 3. Allerede igangsatte initiativer Side 5 It-strategi Birkerød Skole It som en naturlig og uundværlig del af læringen Claus Bjerregaard - Morten Fellbo Christian Seiler Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. Birkerød Skole Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medielæringsstrategi 0-18 år

Medielæringsstrategi 0-18 år Medielæringsstrategi 0-18 år Center for Skole og Dagtilbud Forord I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat tre statslige initiativer, der

Læs mere

Digital strategi 2012-2015

Digital strategi 2012-2015 Digital strategi 2012-2015 26. september 2012 Kolding Kommune Digital strategi 2012-2015 I Kolding ses IT som en inspirerende, kreativ og meningsfuld del af elevernes læringsmiljø. 26-09-2012 [0] Dette

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Forældre i Roskilde oplever at kommunens dagsinstitutioner udnytter de digitale muligheder til at skabe mere smidige og alsidige relationer.

Forældre i Roskilde oplever at kommunens dagsinstitutioner udnytter de digitale muligheder til at skabe mere smidige og alsidige relationer. Børn og Kultur Børne- og Kultursekretariat Sagsnr. 208569 Brevid. 1514485 Ref. MKE Dir. tlf. 46 31 40 59 madspeterke@roskilde.dk IT- og medieplan på 0-16 årsområdet 22. august 2012 Denne IT- og medieplan

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Overordnet Strategi Indsatsområde: Digitale læringsmidler IT-infrastruktur Indsatsområde: Inklusion Digital ledelse Indsatsområde: Kompetenceudvikling Furesø pædagogisk

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

VUC Koldings it-strategi

VUC Koldings it-strategi VUC Koldings it-strategi Vedtaget på SU den 4.9.2009 Side 1 Indhold 1. Generelt... 3 2. It infrastruktur... 3 Målsætninger:... 3 Brugerfokuseret infrastruktur... 3 Netværk fysisk... 3 Netværk trådløst...

Læs mere

Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 DIGITAL STRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 20. november

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE Inspirationskatalog til faglærere September 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 1 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Vision... 5 Didaktik 2.0 og Pædagogik... 5 1:1 computing... 8 Videndeling og

Læs mere